Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø"

Transkript

1 Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

2 Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for prosjektet: Økt anvendelse av kunnskap i kommunal sektor i Nord- Trøndelag i både beslutningsprosesser og tjenesteproduksjon Økt samarbeid mellom kommunal sektor og FoU-miljøene Økt finansiering av forsknings- og utviklingsaktivitet i og for kommunal sektor For å oppnå dette ble det satt inn to virkemidler: Kompetansekobler i offentlig sektor Prosjektutviklingsaktivitet/søknadsskriving

3 Kommunene Arbeidsgivere med ansvar innenfor arbeidsmiljø (herunder Inkluderende arbeidsliv), fagkunnskap, ledelse, lønns- og arbeidsvilkår og rekruttering. Helse- og omsorg eldreomsorg, helsetjenester, samhandlingsreform, folkehelse og sosialtjenester Skole og oppvekst barnehage, barnevern, grunnskole og videregående opplæring. Samfunn og demokrati demokrati, eierskap, flyktninger, klimaog miljø, kultur og frivillighet, næring og landbruk, samferdsel og samfunnsplanlegging

4 Økonomiske virkemidler i innovasjonsarbeidet Det regionale forskningsfondet Fylkesmannen: Skjønnsmidlene Innovasjon Norge: Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) Fylkeskommunen: Regionalt Utviklingsprogram (RUP) Interreg Norges Forskningsråd EU/EØS-programmer

5 Regionalt forskningsfond Mål Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter. Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.

6 Tema: Forskning for innovasjon i offentlig sektor Regionalt forskningsfond Midt-Norge ønsker at kommunene på lik linje med næringslivet skal forske for økt innovasjon. Dette kan gjøres for at kommunen skal utføre tjenester på en ny og smartere måte, men også forskning for hvordan en kommune kan organisere og lede innovasjonsarbeid. Eksempler på tema innenfor denne delen av utlysningen var: Kommunal innovasjonsledelse Offentlig tjenesteinnovasjon ved bruk av IKT Samarbeid mellom offentlig og privat/frivillig sektor

7 Saksgang KS Fylkesmannen Fylkeskommune Innovasjon Norge

8 Erfaringer - Organisering Styringsgruppen er viktig, både som forum for diskusjon, som utviklingsforum og for å sette riktig kurs. Viktig at kompetansekoblerfunksjonen er en «fri» funksjon som har mandat til aktivt å oppsøke og å bidra til å utvikle ideer og prosjekt og ikke framstår som en passiv søknadsmottaker. En mulighet for å styrke koblingen til utdanningsinstitusjonene mht. bestilling og utvikling av etter- og videreutdanningstilbud tilpasset behovene i offentlig sektor. Viktig med kompetansekoblere som arbeider i team prosjektleder og medarbeider(e).

9 Erfaring Behov for FoU i offentlig sektor Det et stort behov for FoU-aktivitet, både i egen regi og i samarbeid med FoU-miljø. Det er ulikt kompetansenivå, mht å kunne fremstå som gode bestillere av FoU, enten det er snakk om intern FoU eller kjøp av eksterne tjenester. Mange kommuner er presset på både faglige og tidsmessige ressurser i forhold til slike prosesser. Kommunen har behov for faglig rådgiving og hjelp til å sortere prosjektideer det er fornuftig å ta tak i i egen regi i samarbeid med andre.

10 Erfaringer motivasjon og modenhet I de kommunene som har ledelse/ansatte med god kompetanse om hva FoU-arbeid er, nytteverdi etc. er det tydeligere og større etterspørsel etter FoU. I noen kommuner er det fremdeles en oppfatning av at en ikke har behov ekstern bistand for å utvikle ny kunnskap og at FoU vurderes som en utgiftspost ikke som en investering. Det er viktig at FoU-/kunnskapsmiljø utfordrer kommunene med utgangspunkt i forsknings- eller erfaringsbasert kunnskap, men det er like viktig at kommunene lar seg utfordre.

11 Erfaringer FoU-miljøene Det er mye å hente på systematisk kobling - offentlig virksomhet og FoU-miljø. Dette er viktig for å initiere og utvikle gode og behovsrettede FoU-prosjekt. Viktig for å utfordre offentlige aktører basert på FoU-basert kunnskap og problemstillinger sett fra FoU-aktørenes ståsted. Behov for mer samhandling om ideer både for forskning og utvikling.

12 Erfaringer Regionalt forskningsfond De fleste konkrete initiativene kom fra FoU-miljøene. De fleste hadde utgangspunkt i allerede eksisterende relasjoner og faglig samarbeid. Det ble sendt inn relativt mange søknader på begrensede midler

13 Erfaring - Skjønnsmidler Det er ikke mangel på prosjektideer med mål om å søke om skjønnsmidler Det er viktig å sikre god kvalitet på søknadene. Det er en utfordring å samordne søknader slik at en både sikrer kvalitet, kostnadseffektivitet, overføringsverdi og læringsutbytte. Det er nødvendig å arbeide målrettet for at det skal bli naturlig for kommunene å samarbeide tett med FoU-miljø i planlegging og gjennomføring av prosjekt.

14 Videre arbeid Det er et uforløst FoU-behov og innovasjonspotensial i kommunene. Behov for å arbeide langsiktig Det må finnes tålmodige ressurser. Det tar tid å bearbeide gode ideer og finne adekvat finansiering. Det er viktig å koble flere kommuner med likeartede eller komplementære behov og utfordringer sammen både for å utvikle gode FoU-prosjekt og for å finne kostnadseffektive løsninger på prosjektgjennomføring, læring og deling/implementering av kunnskap og erfaring.

15 Videre arbeid (2) Viktig å ta eksisterende møteplasser i bruk for å informere, fange opp FoU-behov og for å koble etterspørrere og tilbydere. FoU-arbeid bør innarbeides som viktig element for innovasjon og utvikling av kommunal tjenesteproduksjon. Erfaringer må dokumenteres slik at det utvikles kunnskap som kan deles og benyttes av andre kommuner.

16 Strategier for FoU-satsing i Trøndelag Oppfølgingen av strategien må skje gjennom tiltak innrettet mot: Bevisstgjøring om viktigheten av FoU Bestillerkompetanse Vilkår for deltakelse i FoU-aktivitet FoU-relaterte samarbeidsarenaer for kommunene Informasjon om virkemidlene Strategisk bruk av regionale virkemidler Utnyttelse av nasjonal/ internasjonal FoU-finansiering

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016

Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd 2 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingen fra fylkestingene

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING - Med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser Strategidokument og programbeskrivelse 2010-2014 1 1. Bakgrunn Det offentliges utgifter til kjøp av varer

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Høringsutkast mars 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer... 3 3. Mål mot 2030... 5 3.1 Hovedmål... 5

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet etter bestilling til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og Norges forskningsråd 17. april 2009

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING 29.01.2015 NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING Økt innovasjonskraft gjennom offentlige anskaffelser Programbeskrivelse 2015-2019 1 1. Nasjonale utfordringer krever et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Foto: John Sirevåg Sandnes kommune Levekår Strategi for frivillighet 2015-2020 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning... 3 1.2 Planprosess...

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Saksfremlegg Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune slutter seg til hovedtrekkene i

Detaljer