FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoU-statistikk for de nordiske land. Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk"

Transkript

1 FoU-statistikk for de nordiske land Figurer og tabeller om FoU-utgifter og FoU-årsverk Sist oppdatert 6. mars 215

2 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-32 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 167 Oslo

3 Innledning Innledning Denne samlingen av tabeller og figurer inneholder FoU-statistikk for,,, og. Kilder er de ulike lands produsenter av FoU-statistikk, Eurostat og OECDs Main Science and Technology indicators. Samlingen vil oppdateres når det foreligger nye tall. FoU-statistikken er utarbeidet etter internasjonale retningslinjer nedfelt i OECDs Frascati Manual (The Measurement of Scientific and Technological activities: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development Frascati manual 22, OECD 22). Definisjoner av forskning og utviklingsarbeid (FoU) Forskning og utviklingsarbeid er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Som en generell regel skal alt arbeid som kommer inn under forskning og utviklingsarbeid inneholde et nyhetselement. FoU inndeles i følgende aktivitetstyper Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring og som er rettet mot: å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester. 3

4 Nøkkelinformasjon Institusjoner med ansvar for FoU-statistikken Sektor Annen statistikk * SSB NIFU NIFU NIFU NIFU SSB Land Foretaks Universitetsog Sykehus Offentlig Bevilgninger Innovasjon -sektor høgskole- sektor sektor til FoU (GBOARD) DST DST DST DST DST DST Statistiksentralen Hagstofa s Statistiksentralen Hagstofa s Statistiksentralesentralen Statistik- Landspítali Hagstofa s Statistiksentralen Hagstofa s Statistiksentralen Hagstofa s SCB SCB SCB SCB SCB SCB * Tidligere var Rannis (det islandske forskningsråd) ansvarlig for produksjonen av FoU-statistikken. Produksjonssyklus for FoU-statistikken Foretakssektor (BES) Sektor Universitets- og Sykehus høgskolesektor (HES) Offentlig sektor (GOV) og evt. PNP-sektor (Private Non- Profit Sector) Land Hyppighet Årlig Ferdig Februar Desember Desember Desember Hyppighet Årlig Ferdig Alle sektorer: Oktober/november * Hyppighet Oddetallsår Ferdig Oddetallsår: fullstendig Mellomår: Hyppighet Årlig estimater. Årlig: Personale (hoder), doktorgrader Årlig Ferdig Årsskiftet Høst Vår Vår Hyppighet Årlig Ferdig Desember Årlig * Omleggingen av statistikkansvarlig institusjon har ført til et opphold i innrapporteringen av data for. 211 er siste år med oppdaterte tall. Tall for 213 forventes i løpet av 215.

5 Figurer og tabeller Figurer Figur 1 FoU-utgifter i de nordiske land i 213. Millioner PPP$. 5 Figur 2 FoU-utgifter i de nordiske land Millioner PPP$. Løpende priser. 6 Figur 3 FoU-utgifter i de nordiske land Millioner PPP$. Faste 21-priser. 7 Figur 4 FoU-utgifter som andel av BNP i de nordiske land Prosent. 8 Figur 5 FoU-utgifter i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Millioner PPP$. 9 Figur 6 FoU-utgifter i de nordiske land Foretakssektoren. Millioner PPP$. Løpende priser. 1 Figur 7 FoU-utgifter i de nordiske land Foretakssektoren. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 11 Figur 8 FoU-utgifter i de nordiske land Offentlig sektor. Millioner PPP$. Løpende priser. 12 Figur 9 FoU-utgifter i de nordiske land Offentlig sektor. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 13 Figur 1 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Løpende priser. 14 Figur 11 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 15 Figur 12 FoU-utgifter i de nordiske land etter finansieringskilde i 213. Prosent. 16 Figur 13 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Løpende priser. 17 Figur 14 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 18 Figur 15 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Løpende priser. 19 Figur 16 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 2 Figur 17 Totale FoU-årsverk i de nordiske land i 213. Totalt FoU-personale/Forskere. 21 Figur 18 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Totalt FoU-personale. 22 Figur 19 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Forskere. 23 Figur 2 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Totalt FoU-personale. 24 Figur 21 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Forskere. 25 Figur 22 FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Totalt FoU-personale. 26 Figur 23 FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Forskere. 27 Figur 24 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Totalt FoU-personale. 28 Figur 25 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Forskere. 29 Figur 26 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Totalt FoU-personale. 3 Figur 27 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Forskere. 31

6 Tabeller Tabell 1 FoU-utgifter i de nordiske land i 213. Millioner PPP$. 5 Tabell 2 FoU-utgifter i de nordiske land Millioner PPP$. Løpende priser. 6 Tabell 3 FoU-utgifter i de nordiske land Millioner PPP$. Faste 21-priser. 7 Tabell 4 FoU-utgifter som andel av BNP i de nordiske land Prosent. 8 Tabell 5 FoU-utgifter i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Millioner PPP$. 9 Tabell 6 FoU-utgifter i de nordiske land Foretakssektoren. Millioner PPP$. Løpende priser. 1 Tabell 7 FoU-utgifter i de nordiske land Foretakssektoren. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 11 Tabell 8 FoU-utgifter i de nordiske land Offentlig sektor. Millioner PPP$. Løpende priser. 12 Tabell 9 FoU-utgifter i de nordiske land Offentlig sektor. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 13 Tabell 1 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Løpende priser. 14 Tabell 11 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 15 Tabell 12 FoU-utgifter i de nordiske land etter finansieringskilde i 213. Millioner PPP$. 16 Tabell 13 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Løpende priser. 17 Tabell 14 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 18 Tabell 15 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Løpende priser. 19 Tabell 16 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 2 Tabell 17 Totale FoU-årsverk i de nordiske land i 213.Totalt FoU-personale/Forskere. 21 Tabell 18 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Totalt FoU-personale. 22 Tabell 19 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Forskere. 23 Tabell 2 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Totalt FoU-personale. 24 Tabell 21 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Forskere. 25 Tabell 22 FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Totalt FoU-personale. 26 Tabell 23 FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Forskere. 27 Tabell 24 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Totalt FoU-personale. 28 Tabell 25 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Forskere. 29 Tabell 26 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Totalt FoU-personale. 3 Tabell 27 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Forskere. 31

7 Figur 1 FoU-utgifter i de nordiske land i 213. Millioner PPP$. Figur FoU-utgifter i de nordiske land i 213. Millioner PPP$ (211) Tabell 1 FoU-utgifter i de nordiske land i 213. Millioner PPP$. Tabell 1 FoU-utgifter i de nordiske land i 213. Millioner PPP$. Land (211) Total Side 5

8 Figur 2FoU-utgifter FoU-utgifter i de nordiske i de nordiske land land Millioner Millioner PPP$. PPP$. Løpende Løpende priser. priser Tabell 2 FoU-utgifter i de nordiske land Millioner PPP$. Løpende priser. Tabell 2 FoU-utgifter i de nordiske land Millioner PPP$. Løpende priser. Land Total Side 6

9 Figur 3FoU-utgifter FoU-utgifter i de nordiske i de nordiske land land Millioner Millioner PPP$. Faste PPP$. 21-priser. Faste 21-priser Tabell 3 FoU-utgifter i de nordiske land Millioner PPP$. Faste 21-priser. Tabell 3 FoU-utgifter i de nordiske land Millioner PPP$. Faste 21-priser. Land Total Side 7

10 Figur Figur 4 FoU-utgifter FoU-utgifter som andel som andel av BNP av i BNP de nordiske i de nordiske land land Prosent. Prosent Tabell 4 FoU-utgifter som andel av BNP i de nordiske land Prosent. Figur 4 FoU-utgifter som andel av BNP i de nordiske land Prosent. Land Gj.snitt Side 8

11 Figur 5 FoU-utgifter i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Millioner PPP$. Figur 5 FoU-utgifter i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Millioner PPP$. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Universitets- og høgskolesektoren Offentlig sektor Foretakssektoren 2% 1% % (211) Tabell 5 FoU-utgifter i de i de nordiske land land etter etter sektor sektor for utførelse for utførelse i 213. i Millioner 213. Millioner PPP$. PPP$. Foretakssektoren Offentlig sektor Universitets- og høgskolesektoren Privat ikkeforretningsmessig sektor (PNP) Land (211) Total Total Side 9

12 Figur 6 Figur 6 FoU-utgifter FoU-utgifter i de i nordiske de nordiske land land Foretakssektoren. Foretakssektoren. Millioner Millioner PPP$. PPP$. Løpende Løpende priser. priser Tabell 6 FoU-utgifter i de nordiske land Foretakssektoren. Millioner PPP$. Løpende priser. Tabell 6 FoU-utgifter i de nordiske land Foretakssektoren. Millioner PPP$. Løpende priser. Land Total Side 1

13 Figur 7 FoU-utgifter i de nordiske land Foretakssektoren. Millioner PPP$. Faste 21- Figur 7 FoU-utgifter priser. i de nordiske land Foretakssektoren. Millioner PPP$. Faste 21-priser Tabell 7 FoU-utgifter i de i de nordiske land land Foretakssektoren. Millioner Millioner PPP$. Faste PPP$. 21-priser. Faste 21-priser. Land Total Side 11

14 Figur Figur 8 FoU-utgifter FoU-utgifter i de i nordiske de nordiske land land Offentlig Offentlig sektor. sektor. Millioner Millioner PPP$. PPP$. Løpende Løpende priser. priser Tabell 8 FoU-utgifter i de nordiske land Offentlig sektor. Millioner PPP$. Løpende priser. Tabell 8 FoU-utgifter i de nordiske land Offentlig sektor. Millioner PPP$. Løpende priser. Land Total Side 12

15 Figur 9 Figur 9 FoU-utgifter FoU-utgifter i de i nordiske de nordiske land land Offentlig Offentlig sektor. sektor. Millioner Millioner PPP$. PPP$. Faste Faste 21-priser. 21-priser Tabell 9 FoU-utgifter i de nordiske land Offentlig sektor. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Tabell 9 FoU-utgifter i de nordiske land Offentlig sektor. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Land Total Side 13

16 Figur 1 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner NOK. Figur 1 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Løpende priser. Løpende priser Tabell 1 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Løpende Tabell 1 FoU-utgifter priser. i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Løpende priser. Land Total Side 14

17 Figur Figur FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner NOK. FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Faste 21-priser Tabell 11 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Tabell 11 FoU-utgifter i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Land Total Side 15

18 Figur 12 FoU-utgifter i de nordiske land etter finansieringskilde i 213. Prosent. Figur 12 FoU-utgifter i de nordiske land etter finansieringskilde i 213. Prosent. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Utlandet Andre nasjonale kilder Offentlige kilder Næringslivet % (211) Tabell 12 FoU-utgifter i de nordiske land etter finansieringskilde i 213. Millioner PPP$. Tabell 12 FoU-utgifter i de nordiske land etter finansieringskilde i 213. Millioner PPP$. Land Næringslivet Offentlige kilder Andre nasjonale kilder Utlandet Total (211) Side 16

19 Figur 13 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Løpende priser. Figur 13 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Løpende Tabell 13 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Løpende priser. Tabell 13 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Løpende priser. Land Total Side 17

20 Figur 14 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Faste Figur 14 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Faste 21-priser. 21-priser Tabell 14 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Tabell 14 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av næringslivet. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Land Total Side 18

21 Figur 15 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Løpende Figur 15 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. priser Tabell 15 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Løpende priser. Tabell 15 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Løpende priser. Land Total Side 19

22 Figur 16 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Figur 16 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Faste Tabell 16 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Tabell 16 FoU-utgifter i de nordiske land Finansiert av offentlige kilder. Millioner PPP$. Faste 21-priser. Land Total Side 2

23 Figur 17 Totale FoU-årsverk i de nordiske land i 213. Totalt FoU-personale/Forskere. Figur 17 Totale FoU-årsverk i de nordiske land i 213. Totalt FoU-personale/Forskere Annet FoU-personale Forskere (211) Tabell Totale FoU-årsverk i de i nordiske de nordiske land land i 213.Totalt i 213.Totalt FoU-personale/Forskere. Land Forskere Annet FoU-personale Totalt FoU-personale Total Side 21

24 Figur 18 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Totalt FoU-personale. Figur 18 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Totalt FoU-personale Tabell 18 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Totalt FoU-personale. Tabell 18 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Totalt FoU-personale. Land Total Side 22

25 Figur Figur 19 19Totale Totale FoU-årsverk FoU-årsverk i de i nordiske de nordiske land land Forskere. Forskere Tabell 19 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Forskere. Tabell 19 Totale FoU-årsverk i de nordiske land Forskere. Land Total Side 23

26 Figur 2 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Totalt FoU-personale. Figur 2 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Totalt FoU-personale Universitets- og høgskolesektoren Offentlig sektor Foretakssektoren (211) Tabell 2 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Totalt FoU-personale. Tabell 2 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Totalt FoU-personale. Foretakssektoren Offentlig sektor Universitets- og høgskolesektoren Privat ikkeforretningsmessig sektor (PNP) Land (211) Total Total Side 24

27 Figur 21 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Forskere. Figur 21 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Forskere Universitets- og høgskolesektoren Offentlig sektor Foretakssektoren (211) Tabell 21 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Forskere. Tabell 21 FoU-årsverk i de nordiske land etter sektor for utførelse i 213. Forskere. Privat ikkeforretningsmessig Land Foretakssektoren Offentlig sektor Universitets- og høgskolesektoren sektor (PNP) Total (211) Total Side 25

28 Figur Figur FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Totalt FoU-personale. FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Totalt FoU-personale Tabell 22 FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Totalt FoU-personale. Tabell 22 FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Totalt FoU-personale. Land Total Side 26

29 Figur Figur FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Forskere. FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Forskere Tabell 23 FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Forskere. Tabell 23 FoU-årsverk i de nordiske land Foretakssektoren. Forskere. Land Total Side 27

30 Figur 24 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Totalt FoU-personale. Figur 24 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Totalt FoU-personale Tabell 24 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Totalt FoU-personale. Tabell 24 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Totalt FoU-personale. Land Total Side 28

31 Figur 25 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Forskere. Figur 25 FoU-årsverk i de nordiske land Offentlig sektor. Forskere Tabell 25 FoU-årsverk i de i de nordiske land land Offentlig Offentlig sektor. sektor. Forskere. Forskere. Land Total Side 29

32 Figur 26 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Totalt FoUpersonale. Figur 26 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Totalt FoUpersonale Tabell 26 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Totalt FoUpersonale. Tabell 26 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Totalt FoU-personale. Land Total Side 3

33 Figur 27 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Forskere. Figur 27 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Forskere Tabell 27 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Forskere. Tabell 27 FoU-årsverk i de nordiske land Universitets- og høgskolesektoren. Forskere. Land Total Side 31

34

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

Juni FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2002 NORGE. Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Juni 2002 2002 NORGE Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Dette er den sjette tabell- og figursamlingen i dette

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010.

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn. i perioden 1980-2010. 202 FoU-statistikk Doktorgrader avlagt i Norge etter kjønn i perioden 980-200 og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Kilde: Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2011 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning

FoU-statistikk. og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid. Norge Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Norge 2003 Norsk institutt for studier NIFU av forskning og utdanning Innledning Denne tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps-

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 E-mail: post@nifustep.no ISBN

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007

Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 18.desember 2008 (revidert 18.mars og 21.mars 2009) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Betydelig økning i FoU-innsatsen i 2007 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU)

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2013 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2006 NORGE Innledning Denne lille tabell- og figursamlingen med FoU-statistikk og andre indikatorer har utkommet årlig siden 1997. De er også

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 2, mai 2005: FoU i instituttsektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 2 Forskning og utviklingsarbeid i instituttsektoren

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2009 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 6/27, mai 27: FoU i instituttsektoren i 25 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i instituttsektoren i 25 Om lag

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2015 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse: Wergelandsveien

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2017 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2014 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 183 4 Tabelldel 184 4 Tabelldel 185 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2010 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og indikatorer har utkommet årlig siden 1997. Den er også tilgjengelig

Detaljer

Fra farmasøytisk hverdag til forskning - hvordan komme i gang?

Fra farmasøytisk hverdag til forskning - hvordan komme i gang? NFS fagdag 10. mars 2010: Fra farmasøytisk hverdag til forskning - hvordan komme i gang? Praktiske råd med utgangspunkt i dr.gradsprosjekt om legemiddelkompetanse hos sykepleiere. Bjørg Ø. Simonsen Sykehuset

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall 6 Tabelldel 186 6 Tabelldel 187 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2016 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

tildeling av prosjektmidler

tildeling av prosjektmidler Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) Versjon 2015 (for 2016) INNHOLD: INNLEDNING 4 RETNINGSLINJER 5 Mål for ordningen 5 Kriterier

Detaljer

Forskning sett fra museumslederens synsvinkel. Ivar Roger Hansen

Forskning sett fra museumslederens synsvinkel. Ivar Roger Hansen Forskning sett fra museumslederens synsvinkel Ivar Roger Hansen 27.10.15 Pax Forlag 2009 Alle museer skal forske. Kompetanse er avgjørende. Kompetanse må vedlikeholdes og utvikles. Ikke alle ansatte på

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Susanne L. Sundnes Hebe Gunnes Ole Wiig Bjørn Magne Olsen Rapport 25/2015 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 1, mai 2005: FoU i universitets- og høgskolesektoren Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 FoU i universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 281114 Deres ref.: 12820240 / ow Vår ref.: Vår ref Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2014 Som i fjor er henvendelsen tredelt

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2016 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 216 Forskningsbarometeret 216 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 1 Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2009 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon 2 Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005

Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005 RAPPORT 36/2007 Belyst med FoU-statistiske data Kristoffer Rørstad NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 2013 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Innledning Forskningsbarometeret 2013 hva viser indikatorene? De 22 indikatorene i

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning

Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Ole Wiig 14.02.2013 Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Møte i RHFenes strategigruppe for forskning Gardermoen Endres i topp-/bunntekst 01-02-03 3 Ressursbruk

Detaljer

6 Tabelldel. 6 Tabelldel

6 Tabelldel. 6 Tabelldel 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg

Detaljer

Hulldekke og forskalingselementer med innebygget oppvarmingsmuligheter v/ Bård Arntsen, Forskningssjef v NORUT Narvik

Hulldekke og forskalingselementer med innebygget oppvarmingsmuligheter v/ Bård Arntsen, Forskningssjef v NORUT Narvik Hulldekke og forskalingselementer med innebygget oppvarmingsmuligheter v/ Bård Arntsen, Forskningssjef v NORUT Narvik Nettverkssamling betong- og byggearbeid i kaldt klima, Narvik 4.-5 oktober 2016 NORUT

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13

Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler. Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets rolle som finansieringskilde for universiteter og høyskoler Anders Hanneborg 15/11-13 Forskningsrådets finansiering av UH Forskningsrådets tildelinger (7,8 mrd) vil utgjøre 27 % av all

Detaljer

Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke?

Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke? Sveinung Skule Samarbeid på tvers Hva vet vi og hva vet vi ikke? Arbeidsdeling og forskjeller mellom UH og institutter Arbeidsdeling Historisk UoH: Grunnforskning og utdanning Instituttene: Anvendt forskning

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren

FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren Mars 2016 FoU-undersøkelsen 2015 UoH-sektoren FoU-statistikkens internasjonale forankring, utarbeidelse, bruksområde, spørreskjema, regnskapsdata, kontaktpersoner og tidsplan Internasjonal forankring av

Detaljer

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold

Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Norge: Om FoU-statistikken opplegg og metode Innhold Historisk bakgrunn... 2 Næringslivet... 2 Undersøkelsesenhet... 2 Næringer... 3 Størrelsesgrupper og omfang... 3 Estimering av totaltall... 3 Kvaliteten

Detaljer

FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren Nye rutiner for innsamling av regnskapsdata Møte med økonomiutvalg oktober 2015

FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren Nye rutiner for innsamling av regnskapsdata Møte med økonomiutvalg oktober 2015 Kaja Wendt Kristoffer Rørstad Cecilie Hopland Jentoft FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren Nye rutiner for innsamling av regnskapsdata Møte med økonomiutvalg oktober 2015 Regnskapsdata i FoU-statistikken 1)

Detaljer

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen.

FoU-statistikk (A.13). Det komplette tabellsettet for Indikatorrapporten befinner seg i nettversjonen. 201 5 Tabelldel 202 5 Tabelldel 203 Tabelldelen er organisert som et oppslagsverk, som kan brukes uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 215 4 5 Om Re områder resultater 1 2 3 In Me Sa investering mennesker samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 215 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Forskningsbarometeret 2013

Forskningsbarometeret 2013 Rapport Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no www.publikasjoner.dep.no Tlf.: 22 24 20

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2013 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Vedlegg Metodevedlegg Litteraturoversikt Vedlegg

Vedlegg Metodevedlegg Litteraturoversikt Vedlegg Vedlegg Metodevedlegg...................................... 185 Om internasjonal FoU-statistikk........................ 185 Om norsk FoU-statistikk.............................. 187 Om FoU- og innovasjonsstatistikken

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 217 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 217 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017

Kunnskapsdepartementet. Forskningsbarometeret 2017 Kunnskapsdepartementet Rapport Forskningsbarometeret 217 Forskningsbarometeret 217 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid,

Detaljer

Retningslinjer. Tildeling av prosjektmidler for 2017

Retningslinjer. Tildeling av prosjektmidler for 2017 Retningslinjer Tildeling av prosjektmidler for 2017 INNHOLD: 1) Innledning 2 2) Retningslinjer 3 a. Mål for ordningen 3 b. Kriterier for prioritering 3 c. Tilskuddsmottakere 4 d. Kunngjøring 5 e. Krav

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig

Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig SKRIFTSERIE 23/2004 Kristoffer Rørstad, Kirsten Wille Maus og Terje Bruen Olsen Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester Ole Wiig Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og Kunnskapsgrunnlag før kunnskapsløftet Møte i Kommunenes strategiske forskningsorgan, Park Inn, Gardermoen 9. november 2017 Bakgrunn Kunnskapsløft

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007

Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007 RAPPORT 24/2009 Ressursinnsatsen innenfor landbruksog matrelatert FoU 2007 FoU-utgifter og personale Susanne Lehmann Sundnes og Kristoffer Rørstad NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd FHF Teknologikonferanse 2011 Gass som energibærer i fiskeflåten Arthur Almestad, Forskningsrådet, regionansvarlig, Møre og Romsdal Noen

Detaljer

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2015

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2015 Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 30.11.2016 Deres ref.: 12820555 Vår ref.: 12820555 / ow Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 2015 Som i fjor er henvendelsen

Detaljer

Forskningsbarometeret 2015

Forskningsbarometeret 2015 Rapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-441 B Design: Itera Gazette/ DSS Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 5/215 opplag 5 www.forskningsbarometeret.no (5.(,/7

Detaljer

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4

Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014. Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen. Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes Bjørn Magne Olsen Rapport 2016:4 Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014 Kristoffer Rørstad Susanne L. Sundnes

Detaljer

FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030. Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen

FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030. Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen FoU i næringslivet Beregning av personellbehov fram mot 2030 Per Olaf Aamodt Terje Næss Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 1/2011 Arbeidsnotat nr. Arbeidsnotat 1/2011 Utgitt av Nordisk institutt for studier

Detaljer

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER?

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? KARL-CHRISTIAN AGERUP PRESENTASJON TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN MARS 2015 MITT UTGANGSPUNKT Offentlig finansiert forskning og utvikling (F&U) skal

Detaljer

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender

Forskningsbarometeret områder. resultater 3. investering. mennesker. samarbeid. trender Forskningsbarometeret 216 4 Om områder 1 In investering 2 Me mennesker 5 Re resultater 3 Sa samarbeid 6 Tr trender 6 Sammendrag Forskningsbarometeret 216 hva viser indikatorene? De 24 indikatorene i denne

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Sølvi Lerfald SAKA GJELD: Forsking og innovasjon til pasientens beste ARKIVSAK: 2015/1742 STYRESAK: 054/15 STYREMØTE:

Detaljer

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data

Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken. Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data Stig Slipersæter, Kaja Wendt og Bo Sarpebakken Instituttsektoren i et internasjonalt perspektiv belyst ved FoU-statistiske data NIFU skriftserie nr. 30/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning

Detaljer

Satsing på MNT-fag. Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler? NIFU rapport 33/2014

Satsing på MNT-fag. Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler? NIFU rapport 33/2014 NIFU rapport 33/2014 Det nasjonale fakultetsmøte for realfag NFmR og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT, Arkeologisk museum Stavanger 5 november 2014 Agnete Vabø Satsing på MNT-fag Hvordan følges

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2015 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse: Wergelandsveien

Detaljer

Nr. 42/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 995/2012. av 26.

Nr. 42/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 995/2012. av 26. Nr. 42/296 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.7.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 995/2012 2017/EØS/42/34 av 26. oktober 2012 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen

Detaljer

Dette ønsker vi å formidle:

Dette ønsker vi å formidle: Dette ønsker vi å formidle: 1. Økt tilgang på finansiering før såkornfasen 2. Støtt TTO ene frem til de er selvfinansierende 3. Åpen innovasjon kan bidra til økt verdiskapning av FoU resultater både i

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Kapittel 1 1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 12 Innledning.......................................... 13 1.1 Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i Bo Sarpebakken Trude Røsdal

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i Bo Sarpebakken Trude Røsdal Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2013 Bo Sarpebakken Trude Røsdal Rapport 9/2015 Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2013 Bo Sarpebakken Trude Røsdal Rapport 9/2015

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner

En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner Lønnsnivå og lønnsutvikling blant ansatte i faglige, tekniske og administrative stillinger Rune Borgan Reiling

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Forskning i rutinener det mulig?

Forskning i rutinener det mulig? Forskning i rutinener det mulig? SVAR JA 1 Hva er forskning? Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.(store norske leksikon ) Frascatimodellen fra

Detaljer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer 2014 Utdanning Forskning og utvikling Teknologi Innovasjon Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

Rapport 4/2001. Instituttsektoren i norsk forskning

Rapport 4/2001. Instituttsektoren i norsk forskning Rapport 4/2001 Instituttsektoren i norsk forskning FoU-ressurser. Internasjonale relasjoner. Erfaringer med internasjonalt samarbeid og konkurranse. Forholdet til norske universiteter og høgskoler. Instituttpolitikk

Detaljer

Marin FoU og havbruksforskning 2011. Ressurser og resultater. Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal

Marin FoU og havbruksforskning 2011. Ressurser og resultater. Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal Marin FoU og havbruksforskning 2011 Ressurser og resultater Bo Sarpebakken Dag W. Aksnes Trude Røsdal Rapport 12/2013 Marin FoU og havbruksforskning 2011 Ressurser og resultater Bo Sarpebakken Dag W.

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2014 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse ISBN ISSN NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183, Majorstuen NO-0302 Besøksadresse:

Detaljer

Forskningspolitiske utfordringer

Forskningspolitiske utfordringer Sveinung Skule 06-11-2012 Forskningspolitiske utfordringer Forskning for fremtiden Forskereforbundets forskningspolitiske seminar 6. nov 2012 Penger til forskning hvor mye og hvordan 1. Statsbudsjettanalysen

Detaljer

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål

Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Nett-vedlegg til strategien: Status for resultatmål Et kvalitativt løft for forskningen Resultatmål: Norsk forskning skal være på høyde med våre nordiske naboland innen 21 når det gjelder vitenskaplig

Detaljer

Forskningsforståelse og forskning ved museene

Forskningsforståelse og forskning ved museene Forskningsforståelse og forskning ved museene Det relevante museum, Trondheim, 21. oktober 2014 Birgitte Sauge, seniorkurator, avdeling arkitektur, Nasjonalmuseet Museumsstatistikken Hva er forskning?

Detaljer

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009 Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009 Bo Sarpebakken Rapport 10/2011 Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009 Bo Sarpebakken Rapport 10/2011 Rapport nr. Rapport

Detaljer

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene?

Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? Jan Fagerberg, FFA årskonferanse, Lillestrøm, 10.05.2011 Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? For - Undersøke sammenhengen mellom ressurser og resultater

Detaljer

Kartlegging av polarforskning i 2014 Definisjoner/presiseringer

Kartlegging av polarforskning i 2014 Definisjoner/presiseringer Kartlegging av polarforskning i 2014 Definisjoner/presiseringer Polarforskning I undersøkelsen skal følgende definisjon av polarforskning benyttes (se også kartene nedenfor): Forskning som drives med grunnlag

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid

FoU-statistikk og indikatorer. Forskning og utviklingsarbeid 2017 FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid Utgitt av Adresse NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 2815 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Økernveien

Detaljer

Kunnskap og innovasjon

Kunnskap og innovasjon Espen Solberg 11-04-12 Kunnskap og innovasjon Frokostseminar Akademikerne, 11. april 2012 Mot et utvidet innovasjonsbegrep utvidet forståelse Produkter og prosesser FoU og teknologi Industri Økonomisk

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Hvilket virkemiddel passer? Anvendt forskning Innovasjon Grunnforskning Kommersialisering

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer