Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?"

Transkript

1

2 Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik

3 Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren, leveransedyktig, samfunnsorientert «Nytt/ufødt vs det etablerte næringslivet» «Nok til forskning nå» «27 mrd vs FORNY» Verdiskaping og kommersialisering fra UoH, institutter, bedrifter og off sektor vårt oppdrag Samspill og dynamikk i et voksende forsknings- og innovasjonssystem vår asset Fokus på roller, fakta, analyser og på vekst, tiltak og resultater vårt utviklingspotensial

4 «Middelmådig forskning og innovasjon» OECD Outlook og Innovation Score Board

5 Forskningsrådet - FoU og innovasjon 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter UoH Helseforetak

6 Three-in-one pillar logic from Norway integrating industrial, scientific and other societal needs National priorities Basic research arena Innovation arena 16

7 Virkemiddelapparatet - kultur, roller og samspill

8 Forskningsrådets innovasjonsstrategi BREDDE Stimulere til mer forskning og innovasjon SPISS Strategisk innsats på prioriterte områder NYTTE Ta resultatene i bruk

9 Forskningsrådet og næringsrettet aktivitet 2014 All næringsrelevant forskning Næringsrettet: 3,5 mrd kr (av tot. 8 mrd) Bedriftskontrakter: 1,3 mrd kr Kommersialisering: 0,35 mdr kr - FORNY - DEMO BIA, BIOTEK SFI, andre Forskning i næringslivet

10 Forskningsbasert innovasjon i bedrifter, 2014

11 BIA-bevilgning 2014, 623 mill kr til 75 prosjekter - mange små og unge bedrifter

12 SkatteFUNN sølvmedaljevinner n, 2014

13 Bakteppet 2015 Grensesprengende forskning Samfunnsutfordringer Innovasjon (2%-en, omstilling), også i off. sektor Teknologienes endringskraft Internasjonalisering og globalisering Innovasjon, bærekraft, globalisering Mer resultater og bedre effekter Krav om samarbeid og arbeidsdeling Kundefokusert og effektiv organisasjon Forskningsrådets rolle

14 Forskningsrådets strategi Forskning for innovasjon og bærekraft Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Bidra til sterke og nyskapende forsknings-miljøer som kan møte disse utfordringene

15 Forskning for innovasjon og bærekraft - endring i fokus, kontekst og rolle - Tydeligere fokus på resultater og nytte; samfunnsutfordringer og innovasjon - Forskning og innovasjon koblet til bærekraft; miljø, sosial og økonomisk - Ansvarlig forskning og innovasjon (responsible research and innovation RRI) - Forskningsrådet som som aktør, partner og endringsagent (co-production and learning)

16 MÅL 3. STYRKE SATSINGER SOM BIDRAR TIL ET MER FORSKNINGSORIENTERT OG INNOVATIVT NÆRINGSLIV Tiltak Mobiliserende åpne nasjonale og regionale arenaer Rekruttering, MNT-fagene og Nærings-ph.d Styrke teknologiområdene, særlig IKT Sterk kunnskapsbase for ressursbaserte næringer og tjenesteyting Sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer gjennom sentersatsinger Samspill; koble næringsliv og de beste forsknings- og innovasjonsmiljøene nasjonalt og internasjonalt Styrke innsatsen for kommersialisering Øke brukervennligheten; enkelt og tilgjengelig

17 «Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv» Mobilisering for FoU og høy kompetanse i bredden av norsk næringsliv Næringsutvikling basert på samfunnsutfordringene Mer nyskaping, nyetablering og kommersialisering basert på forskning

18 Vektlegger forskningskvalitet, samfunnsutfordringer og innovasjon Legger til grunn at dette har en kobling til verdiskaping og kommersialisering; Kompetanse, kunnskap og kapital finnes på ulike steder og må kobles Roller og samspill kommersialiseringsappararet Offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og VMA har ansvar og roller, også for koordinering

19 Kommersialisering gjennom TTOene, 2014

20 Forskningsbarometeret kommersialisering

21 Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning trender slik OECD se dem Push for åpenhet og kunnskapsspredning Antall patenter, lisenser og nye bedrifter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjonene faller Økene betydning av uformelt samspill, konsulentoppdrag, kontraktsforskning, strategiske langsiktige avtaler, mobilitet for ansatte og studenter, studententreprenørskap mm Patentering, lisensiering, bedriftsetablering fortsatt viktig og TTOer er sentrale Mange forskningsinstitusjoner setter opp fond

22 Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning tanker fra Rådet Universitetenes samfunnsoppdrag Institusjonenes egne strategier og innovasjonskultur Volum IP, næringslivsfinansering TTOene; rolle og ansvar, eiere styre ledelsen TTOene: struktur, dimensjonering, finansiering Mange kanaler og metoder for verdiskaping og kommersialisering Finansieringssystemet for UH Impact beyond science, UK Universitetenes samfunnsrolle, Sverige Evaluering av TTO-systemet og av næringsrettede virkemidler

23 Forskningsrådet om verdiskaping og kommersialisering Bred systemtilnærming Institusjonenes strategier, kultur, tellekanter TTOene er viktige rolle i dag, en annen fremover? IN, SIVA samt Patentstyret, DogA, klynger mm Næringsliv, etablert og nytt Kapitalmarkedet; offentlig og privat Store ulikheter (regioner, aktører, bransjer, fag) Adresseres smalt og bredt Rettede satsinger (FORNY, BIOTEK2021, DEMO) Tiltak i alle næringsrettede satsinger Tiltak i andre satsinger (ala forskerskoler) Effekter og resultater Strategi/kunnskapsgrunnlag in-progress

24 Og hva er det vi så sier? Forskning for innovasjon og bærekraft Vekst til FoU viktig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet - og mer gjennom konkurransearenaer Bedre samspill for mer innovasjon fra off. finansiert FoU system, roller, incentiver, aktører, kultur, kapital, fokus på utfordring og helhetlig innsats Økt næringsrettet forskning Risikoavlastning, omstilling, absorbsjonsevne og samspill Økt bruk og nytte av forskningen Verdiskaping og kommersialisering; bredt og smalere Pilot/demo - inkl samspill i VMA Innovasjonsforskning, evalueringer, læring, effekter, data

25 Bursdagsfeiring for vital 20-åring - ut av hybelen og inn i partnerskap Oppdraget Aldri vært viktigere! Bredt og smalt Forsknings- og innovasjonssystemet Stadig bedre og med rom for utvikling Innovasjonskultur og incentiver TTOene kritisk viktige og mer må til Kunnskapsgrunnlaget og strategiene Data, analyser, strategier og tiltak forbedringsmuligheter mht terminologi, datafangst, samsnakk, fremsnakk og retning

26 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi På date med samfunnet!