Hvordan foregår læring i norske bedrifter?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan foregår læring i norske bedrifter?"

Transkript

1

2 Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Assisterende direktør Kyrre Lekve, NIFU Minikonferanse «Læringslivet», Tromsø 13. mai 2014

3

4 Læring på jobben gir mer innovasjon Læringsintensivt arbeid (EWCS) er positivt korrelert med andel innovative bedrifter (CIS) Kilder: Eurostat/CIS 2010 and Eurofund/EWCS 2010

5 Nordmenns livs- og utdanningsløp Barn 6 år Utdanning 17,4 år Arbeid år Pensjon 15,5 år

6 Nordmenns livs- og utdanningsløp Barn 6 år Utdanning 17,4 år Arbeid år Pensjon 15,5 år 14 mnd. Etter- og videreutdanning

7 Norge i verdenstoppen i læringsintensivt arbeid Læringsintensivt arbeidsliv "Lean" organisering Kilde: Lorenz et al (2013), basert på European Working Conditions Survey 2010

8 Former for læring i norsk arbeidsliv etter utdanning 100% 90% 80% 70% Grunnskole Videregående opplæring Kort høyere utdanning Lang høyere utdanning Kurs og annen uformell opplæring Læringsintensivt arbeid 60% 50% 40% 30% 20% Formell videreutdanning 10% 0% Kilde: NIFU basert på Lærevilkårsmonitoren (NIFU-rapport 7/2013)

9 OECD PIAAC: Andel voksne som deltar i ikke-formell opplæring på jobben 80 72, , Høyere utdanning Grunnskole og videregående Kilde OECD/SSB, PIAAC (2013)

10 Kilde OECD/SSB, PIAAC (2013) Barn 6 år Utdanning 17,4 år Arbeid år Pensjon 15,5 år 14 mnd. Etter- og videreutdanning

11 Hva skjer i den «svarte boksen»? Barn 6 år Utdanning 17,4 år Arbeid år Pensjon 15,5 år 14 mnd. Etter- og videreutdanning

12 4 «læringsorganiseringer»: Individuell læring Læringsorganisering: - Individuell læring - Strukturell læring - (Numerisk) Fleksibilitet - Desentralisering (Fra Meadow) Hvordan forholdene er lagt til rette for kompetanseutvikling av individene: organisert kompetanseutvikling on the job training Medarbeidersamtale opplæring betalt Svært høyt i Norge og Sverige Data fra Meadow Measuring the dynamics of organisations and work

13 4 «læringsorganiseringer»: Strukturell læring (Structural learing) Læringsorganisering: - Individuell læring - Strukturell læring - (Numerisk) Fleksibilitet - Desentralisering (Fra Meadow) Hvordan bedriften har organisert sin utvikling: Organiserte forbedringsgrupper Medarbeidersamtale Kvalitetsoppfølging Kvalitetsdokumentasjonsoppdatering overvåker omverden måle kundetilfredshet arbeidsgiver/tager møter Høyt i Norge, men enda høyere i Sverige

14 4 «læringsorganiseringer»: Desentralisering Læringsorganisering: - Individuell læring - Strukturell læring - (Numerisk) Fleksibilitet - Desentralisering (Fra Meadow) Delegering av ansvar: antall organisatoriske nivå hvem planlegger ansvar for kvalitetskontroll Teamarbeid Fleksitid Høyt i Norge og Sverige Høyere i kunnskapsintensive bedrifter/tjenestebedrifter

15 4 «læringsorganiseringer»: Numerisk fleksibilitet Læringsorganisering: - Individuell læring - Strukturell læring - (Numerisk) Fleksibilitet - Desentralisering (Fra Meadow) Kapasitet for å flytte ressurser: Jobbrotering Midlertidighet ansatte fra bemanningsbyrå andel deltid Lavt i Norge og Sverige

16 Læringsorganisering i Norge og Sverige Læringsorganisering: - Individuell læring - Strukturell læring - (Numerisk) Fleksibilitet - Desentralisering (Fra Meadow) Norge og Sverige har rimelig lik profil på de forskjellige læringsformene Det ser ut til å foregå noe mer individuell og strukturell læring i svenske bedrifter Numerisk fleksibilitet er ganske lav i både Sverige og Norge Desentralisering i svenske og norske bedrifter er ganske lik Forskjellene er generelt små Norge (N=712) Sverige (N= ) Verdi St.dev Verdi St.dev Individuell læring 0,56 0,18 0,64 0,33 Strukturell læring 0,51 0,11 0,73 0,17 Numerisk fleksibilitet 0,26 0,14 0,30 0,13 Desentralisering 0,51 0,17 0,43 0,23

17 Hvordan påvirker læringsorganisering om bedriftene er innovative? Innovasjon: - Produktinnovasjoner - Prosessinnovasjoner - Innovasjonsaktivitet (Fra CIS) Indekser basert på CIS-svar (Community Innovation Survey) Produktinnovasjon: 24 prosent Prosessinnovasjon: 18 prosent Innovasjonsaktivitet: 40 prosent

18 Hvor mange bedrifter er egentlig innovative? Innovasjon: - Produktinnovasjoner - Prosessinnovasjoner - Innovasjonsaktivitet (Fra CIS) CIS: 30 prosent er innovative. Meadow: «Utfører foretaket følgende virksomheter? Utvikling av nye produkter eller tjenester?»: 73 prosent svarer ja! Hva skyldes denne forskjellen?

19 Hvordan påvirker læringsorganisering om bedriftene er innovative?

20 Ulike næringer Vi har delt bedriftene inn i to grupper: 1. Arbeidsintensive bedrifter/tjenestenæring: Informasjons- og kommunikasjon (Næringsområde «J», N=80) Finansierings- og forsikringsvirksomhet («K», N=40) Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting («M», N=48) Forretningsmessig tjenesteyting («N», N=11) 2. Produksjonsbedrifter: Industri («C», N=235) Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning («D», N=25) Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet («E», N=10) Bygge- og anleggsvirksomhet («F», N=68) Varehandel; reparasjons av motorvogner («G», N=82) Transport og lagring («H», N=72) Overnatting og serveringsvirksomhet («I», N=41) Lavere andel Arbeidsintensive bedrifter i Nord-Norge i dette datasettet (15 vs. 25 prosent)

21 Læringsorganisering i ulike næringer Læringsorganisering: - Individuell læring - Strukturell læring - (Numerisk) Fleksibilitet - Desentralisering (Fra Meadow) Arbeidsintensive bedrifter/tjeneste (N=179) Produksjonsbedrifter (N=533) Verdi St.dev Verdi St.dev Individuell læring 0,62 0,15 0,53 0,18 Strukturell læring 0,55 0,09 0,49 0,11 Numerisk fleksibilitet 0,25 0,13 0,26 0,14 Desentralisering 0,62 0,16 0,48 0,16 Arbeidsintensive bedrifter/tjenestebedrifter generelt høyere på læringsprosesser (individuell og strukturell læring) Ingen forskjell i fleksibilitet Størst forskjell i desentralisering

22 Kunnskapsinnsats i ulike næringer Kunnskapsinnsats: - FoU-ansatte - FoU-ansatte med Høyere utdanning - FoU-ansatte med doktorgrad - Kostnader til FoU (Fra CIS) Arbeidsintensive bedrifter/tjeneste (N=179) Produksjonsbedrifter (N=533) Gjennomsnitt Antall Andel Antall Andel Antall ansatte Med bachelor 91 0, ,13 Med master 47 0, ,06 Med ph.d. 6 0,03 3 0,02 Arbeidsintensive bedrifter/tjenestebedrifter har litt flere ansatte (i dette datasettet!) Større andel med utdanning på alle nivåer

23 Hvordan påvirker Høyere utdanning hvordan norske bedrifter lærer? Høyere utdanning Høyere utdanning og læring i arbeidslivet

24 NIFU finner Bredt og utbredt tilbud om ulike former for individuell læring. Mer utbredt i tjenestebedriftene/kunnskapsbedriftene enn i produksjonsbedrifter. Liten bruk av fleksibel arbeidskraft, uavhengig av bransjer Stor grad av selvstendighet i arbeidet og læringsprosessene Høy grad av systematisk læring på bedriftsnivå Høyere utdanning er nært knyttet til positive læringsformer: Jo flere med høyere utdanning på en arbeidsplass, jo mer individuell og strukturell læring og desentralisering.

25 6 av 10 NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov - andel bedrifter som i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov 51% 34% 7% 8% I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

26 Videregående og fagskole viktigst for flest NHO-bedrifter - andel bedrifter med stort behov for kompetanse på ulike utdanningsnivå, om 5 år. Videregående/fagbrev 36% Fagskoleutdanning 21% Grunnskole 14% Bachelorgrad 13% Mastergrad 10% Doktorgrad 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

27 Landsforeningene har ulike behov mht. utdanningsnivå - andel bedrifter med stort behov for ansatte med mastergrad om 5 år, etter landsforening 43% 42% 21% 21% 18% 15% 14% 13% 11% 10% 6% 6% 3% 2% 1%

28 Mange bedrifter mener mastergrad ikke er nødvendig - andel bedrifter hvor den sist ansatte med mastergrad antas å kunne ha vært erstattet av en med bachelorutdanning eller lavere 53% Bachelor mv. 15% Universitets-/høgskoleutdanning på bachelornivå (med varighet minst 3 år) Fagskole Fagskoleutdanning (yrkesrettet utdanning fra et halvt til to år, f.eks. teknisk fagskole) 9% Videregående Fullført videregående opplæring (f.eks. fagbrev, svennebrev)

29 Hovedpunkter og sentrale spørsmål Gjennomgående høyt kompetansebehov blant NHO-bedriftene Realfagsproblemet = ingeniørmangel Norskkunnskaper og samarbeidsevne vektlegges mest ved nyansettelser NHO-bedriftene har størst behov for kompetanse på mellomnivået

30 NIFU finner God læringsorganisering gir innovasjon Høyere utdanning fremmer læring og selvstendighet hos individene og læring hos bedriftene. Essensen i den nordiske modellen og i norsk produktivitet? Når flest mulig kompetente stemmer høres, oppnår vi mest innovasjon og dermed høyere produktivitet? Policyimplikasjoner: Bygge på den nordiske modellen: Selvstendighet i arbeidet (høyt på «desentralisering») Mer å hente på bedriftens organisering av læring («strukturell læring») Satse på utdanning og kompetanse

31

32

Kompetansebarometeret 2014

Kompetansebarometeret 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 10.04.2014 Kompetansebarometeret 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte?

Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte? Marianne Dæhlen Kurs og opplæring i arbeidslivet: Trekk ved yrket eller den ansatte? Kompetanseheving av arbeidsstokken og målet om livslang læring er viktige politiske satsnings områder. Samtidig viser

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor

Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor 1 2 F orord Som partner i arbeidslivet har Tekna som satsingsområde å bidra aktivt til å skape

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? NVL 2013 Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe om monitoring og indikatorer for voksnes læring Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? www.nvl.org Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe monitorering

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv Samarbeid mellom skole

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet 2 EL & IT FORBUNDET 2008 EL & IT

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Prosjektrapport nr. 1/2014 Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik, Eugene Guribye og Elisabet S. Hauge Tittel Forfattere Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik,

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer