Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene"

Transkript

1 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

2 Feltperiode: Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme Kontakt Advicia: Allan Andreassen Antall svar: 1774 Svarprosent: 11% Metode: E-postundersøkelse Om undersøkelsen

3 Regioner og svarprosent Antall svar Antall inviterte Bergen (16 %) Kristiansand (9 %) Oslo Handelskammer (8 %) Stavanger (6 %) Tromsø (9 %) Trondheim (14 %) Totalt: Antall svar 1774, antall inviterte 16122, Svarprosent 11%

4 Generelle næringspolitiske spørsmål Viktigste behov for å styrke fremtidig konkurranseevne Skatter og avgifter Regionenes største utfordringer i et langsiktig perspektiv Nedgang i næringslivet, spesielt i oljerelatert sektor

5 Stavanger og Tromsø vil prioritere i større grad bedre infrastruktur, mens Oslo vil prioritere stabilitet i internasjonale markeder i forhold til fremtidig konkurranseevne Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Forutsigbare politiske avgjørelser (Politisk stabilitet) Tilgang på relevant arbeidskraft Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter (Innenfor din klynge) Stabilitet i internasjonale markeder 2 37% 34% 44% 5 48% 4 36% 41% 34% 36% 34% 25% 26% 51% 56% 55% 56% % 47% 41% 6 56% 65% 68% 74% 68% 67% 6 8 Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

6 Mer prioritet for økt kompetanse om internasjonale markeder for Oslo, mens Tromsø vil prioritere gode flyforbindelser i større grad enn andre regioner Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Tilgang på kapital Gode flyforbindelser Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø Økt kompetanse om internasjonale markeder Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. Mer tilgjengelig næringsareal 6% 15% 3 35% 3 25% 38% 36% 25% 15% 2 17% 2 17% 17% 1 15% 5% 17% 37% 6 8 Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

7 Likeverdige konkurransevilkår internasjonalt er viktigere for bedrifter i Oslo enn andre regioner Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc) Stabilt rentenivå Likeverdige konkurransevilkår internasjonalt Økte midler til veibygging Økte midler til forskning og utdanning (FoU) Redusert formuesskatt 25% 22% 34% 37% 36% % 2 21% 31% 21% 3 34% 35% 38% 22% 26% 24% 26% 3 17% 24% 2 31% 52% 64% 67% % 61% 6 8 Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

8 Viktigste områder for bedriften (2/2) Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Forenkling av plan- og bygningsloven Økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) Økt privatisering av offentlige tjenester Større nasjonalt fokus på klima- og miljøspørsmål Økte midler til kollektiv og bane generelt Økt statlig finansiering av kollektiv og bane i storbyene 22% % 2 22% 21% 2 27% % 7% 11% 1 15% 6 8 Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

9 Eiendomsskatt på næring ser ut til å være større utfordring for Oslo bedrifter, mens Tromsø bedriftene mener arbeidsgiveravgiften er mest utfordrende Eiendomsskatt på næring Arbeidsgiveravgift Selskapsskatt (blir nå 25 %) Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? Formuesskatt Moms 3,5 3,7 3,8 3,7 3,3 3,5 3,7 3,3 3,7 3,3 4,1 4,1 3,9 3,9 4,1 3,8 4,0 3,9 3,8 4,0 3,8 3,8 3,7 3,5 3,9 4,1 4,3 4,2 4,5 3,8 3,9 4,2 3,8 4,5 3, Svært lite utfordrende Svært utfordrende Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

10 Innovasjon og omstilling blir vurdert som den største utfordringen for Kristiansand- og Stavangerbedriftene, mens Oslo ser på stigende lønnsnivå som mer utfordrende enn andre regioner Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Øke innovasjons- og omstillingsevne Å få et fremtidsrettet transportsystem Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder Rekruttere kompetent arbeidskraft Stigende lønnsnivå Forbedre regionalt samarbeid 8% 21% % 26% % 2 27% 31% 37% 37% 35% 35% 42% 45% 46% 46% 3 35% 37% 4 44% 3 34% 42% 42% 46% 4 54% 56% 6 65% Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

11 Forbedret kollektivnett blir utfordring i Stavanger, mens tilrettelegging av næringsareal og boligareal blir utfordringen i Tromsø Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Forbedret kollektivnett (buss og bane) Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører Tilrettelegging av næringsareal Klima- og miljøutfordringer Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.) Tilrettelegging av boligareal 4% 1 11% 22% 15% 22% 25% 17% 27% 25% 15% 2 15% 17% 1 15% 25% 24% 22% 25% 26% 35% 36% 38% Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

12 Nedgang i oljesektoren offentlige tiltak (1/2) Næringslivet, og spesielt oljerelatert sektor, opplever nedgang for tiden. Bør det iverksettes offentlige tiltak, og hva er i tilfelle viktigst? Ekstra midler til forskning og innovasjon Veibygging/infrastrukturmidler Stimuleringsmidler for å beholde kompetanse Økt lærlingtilskudd Redusert selskapsskatt 3,9 4,1 4,1 4,2 4,1 3,9 4,2 3,9 3,7 4,6 4,6 4,9 4,7 4,6 4,6 4,5 4,3 4,7 4,8 4,3 3,8 4,3 4,1 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 3,6 4,3 4,4 4,6 4, Mindre viktig Svært viktig Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

13 Nedgang i oljesektoren offentlige tiltak (2/2) Næringslivet, og spesielt oljerelatert sektor, opplever nedgang for tiden. Bør det iverksettes offentlige tiltak, og hva er i tilfelle viktigst? Redusert arbeidsgiveravgift Ekstra midler for å realisere offentlige bygg Fjerne formueskatt Generelle krisepakker til utsatte bedrifter 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 3,3 3,1 3,1 3,8 3,8 3,6 4,0 3,6 4,0 3,6 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 3,7 3,4 3, Mindre viktig 3,9 4,2 4,2 Svært viktig Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

14 Økonomisk status og fremtidsutsikt Forventet økonomisk resultat for 2014 Planlagt omsetningsnivå for 2015 i forhold til dagens nivå Planlagt utvikling i antall ansatte i bedriften

15 Forventet økonomisk resultat for 2015 Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2015? 6 Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) 6% 1 7% 8% 8% 8% 6% 4% 4% 5% Nedgang på 50 prosent eller mer Nedgang prosent 22% 21% Nedgang inntil 20 prosent 38% 3 36% 35% % 26% 26% 34% 2 28% Som i 2014 Vekst inntil 20 prosent 4% 4% 5% 5% 2% 4% 4% 2% 1% Vekst prosent Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505) Vekst på 50 prosent eller mer

16 Planlagt omsetningsnivå i 2016 Stavanger noe mer skeptisk enn resten av regionene Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2016 i forhold til dagens? Total (n=1774) 8 Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) 6 35% 36% 37% 36% 47% 37% 46% 4 58% 57% 51% Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505) 17% 17% 25% 26% 2% Lavere omsetning Samme omsetning som i dag Økt omsetning 1% 2% 2% Vet ikke 2%

17 Forventet utvikling i antall ansatte Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2016? Total (n=1774) 8 72% Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) 6 61% 61% 58% 58% 6 5 Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505) 22% 2 25% 26% 17% 2 27% 15% 4% Flere ansatte Tilnærmet som ved utgangen av 2015 Færre ansatte

18 Forventet nedbemanning Hvor stor vil nedbemanningen bli? % % % 3 Total (n=344) Bergen (n=127) Kristiansand (n=51) Oslo (n=8) Stavanger (n=81) Tromsø (n=2) Trondheim (n=75) 42% 38% 28% 6% 6% 2% 5% 6% 2% 5% 1% 1% 1% 0-10 prosent prosent prosent Mer enn 50 prosent Annet

19 Kompetanse og rekruttering Rekruttering behov for ulike utdanningsnivå Grupper det er vanskelig å rekruttere fra Planer om arbeidskraft med akademisk bakgrunn (oppfølgingsspørsmål) Strategi for å sikre mer arbeidskraft

20 Utdanningsnivå Tromsø vil primært rekruttere blant medarbeidere med fagutdanning, mens Trondheim vil ha behov for medarbeidere med mastergrad Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Ufaglært/vgs. uten fagbrev Fagutdanning Bachelorgrad eller tilsvarende Mastergrad eller tilsvarende Doktorgrad Vet ikke 6% 4% 1 1 2% 5% 5% 8% 4% 15% 17% 2 38% 2 35% 35% 37% 38% 38% 42% 44% 46% 4 54% 56% 5 57% 5 58% 65% 6 8 Total (n=360) Bergen (n=119) Kristiansand (n=41) Oslo (n=17) Stavanger (n=40) Tromsø (n=13) Trondheim (n=130)

21 Generelt sett vanskeligere å rekruttere i Tromsø enn resten av regionene Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? Ufaglærte/VGS uten fagbrev Nyutdannede akademikere Nyutdannede fagarbeidere Erfarne akademikere Erfarne fagarbeidere 2,2 2,3 2,6 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0 3,3 3,6 3,8 3,4 3,6 3,5 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,4 4,3 4,6 4,5 4,9 4,8 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 5,0 5,3 5,2 5, Svært vanskelig Svært lett Total (n=360) Bergen (n=119) Kristiansand (n=41) Oslo (n=17) Stavanger (n=40) Tromsø (n=13) Trondheim (n=130)

22 Trondheimsbedrifter trenger ingeniører, mens Tromsø vil ha økonomer Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Ingeniører Økonomer Media & kommunikasjon Annet Jurister Samfunnsvitere Pedagoger Helsepersonell Humanister 31% 3 31% 31% 28% 22% 7% 22% 25% 17% 24% 6% 11% 7% 22% 1 7% 7% 11% 7% 6% 7% 5% 4 42% 44% 47% 38% 5 51% Total (n=360) Bergen (n=119) Kristiansand (n=41) Oslo (n=17) Stavanger (n=40) Tromsø (n=13) Trondheim (n=130)

23 Bedriftene i Stavanger er noe mer villige til å rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet enn andre regioner Hvor aktuelt er det for din bedrift å sikre arbeidskraft på følgende måter? Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet 2,2 2,2 2,3 2,0 2,1 1,7 1,9 2,7 2,7 3,0 2,5 2,6 3,2 3,3 3,0 3,4 3,1 3,2 3,1 2,8 3,4 4,9 5,0 4,6 5,2 4,7 4,9 5, Total (n=360) Bergen (n=119) Kristiansand (n=41) Oslo (n=17) Stavanger (n=40) Tromsø (n=13) Trondheim (n=130)

24 Transport Økonomiske konsekvenser av trafikale forsinkelser Transportform Tiltak for økt bruk av kollektiv transport

25 Trafikale forsinkelser Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Total (n=344) 8 Bergen (n=127) Kristiansand (n=51) 6 35% 41% 42% 44% 38% 51% 46% 6 44% 41% 5 6 Oslo (n=8) Stavanger (n=81) Tromsø (n=2) Trondheim (n=75) 2 22% Ja Nei Vet ikke

26 Trafikale forsinkelser tid per uke 26% 26% Hvis ja, hvor mye tid per uke? 28% % 28% 26% Total (n=344) Bergen (n=127) Kristiansand (n=51) Oslo (n=8) Stavanger (n=81) Tromsø (n=2) Trondheim (n=75) 22% 21% 22% 21% 21% 1 11% 8% 8% 7% 0-29 minutter minutter 1-2 timer 3-4 timer Over 4 timer

27 Transportform til og fra jobb Hvor mange dager i løpet av en arbeidsuke bruker du følgende transportform til og fra jobb? Egen bil Går Sykler Buss/trikk/Bybane Samkjøring/kompiskjøring Tog Undergrunnsbane 1 8% 8% 1 6% 11% 7% 8% 1 8% 5% 6% 11% 5% 6% 6% 6% 5% 4% 2% 4% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 61% 45% % 66% Total (n=1774) Bergen (n=632) Kristiansand (n=222) Oslo (n=59) Stavanger (n=303) Tromsø (n=53) Trondheim (n=505)

28 Hva skal til for mer bruk av kollektiv transport Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/regularitet) Mindre omstigningstid/total reisetid Vil ikke bruke kollektivtransport uansett Skattefradrag på kollektivkort Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) Egne kollektivtraséer Økte avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) Økte bompenger etter dagens ordninger Støtte fra arbeidsgiver Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? 8% 15% 15% 6% 2% 6% 6% 4% 5% 7% 7% 4% 2% 4% 6% 4% 4% 2% 5% 2% 5% 7% 15% 21% 21% 28% 25% % 3 36% 28% 2 42% 27% 3 35% 27% 35% 36% 4 61% 55% 6 62% 68% 6 Total (n=360) Bergen (n=119) Kristiansand (n=41) Oslo (n=17) Stavanger (n=40) Tromsø (n=13) Trondheim (n=130) 6 8

29 Kommunereformen Kommunestrukturen i Norge

30 Kommunestrukturen i Norge Kommunereformen er nå i full gang. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Total (n=344) 1 Bergen (n=127) Kristiansand (n=51) % 96% 84% 91% 92% 91% Oslo (n=8) Stavanger (n=81) Tromsø (n=2) Trondheim (n=75) 6 Antall kommuner bør reduseres 1 8% 4% Antall kommuner bør beholdes på dagens nivå

31 Svart arbeid

32 Tapte kontrakter pga. svart arbeid Hva er din mening om følgende: Har du opplevd å miste kontrakter eller oppdrag på grunn av svart arbeid? Total (n=344) % 66% 72% % 72% Bergen (n=127) Kristiansand (n=51) Oslo (n=8) Stavanger (n=81) Tromsø (n=2) Trondheim (n=75) 2 11% 15% 11% 21% 17% 2 Ja Nei Vet ikke

33 Svart arbeid som et økende problem Hva er din mening om følgende: Er svart arbeid et økende problem? Total (n=344) Bergen (n=127) Kristiansand (n=51) 6 44% 5 45% 46% 4 35% 36% 36% 31% 35% 3 Oslo (n=8) Stavanger (n=81) Tromsø (n=2) Trondheim (n=75) 41% 41% 21% 24% 2 Ja Nei Vet ikke

34 ROT-fradrag % Hva er din mening om følgende: Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Total (n=344) Bergen (n=127) Kristiansand (n=51) Oslo (n=8) Stavanger (n=81) Tromsø (n=2) 54% 47% 5 44% 5 42% 38% 38% Trondheim (n=75) 52% 4 8% 8% 8% 6% 4% 7% Ja Nei Vet ikke

35 Ikke kontantsalg Hva er din mening om følgende: Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid Total (n=344) 8 Bergen (n=127) Kristiansand (n=51) Oslo (n=8) 6 51% 52% 58% 44% 5 46% 55% Stavanger (n=81) Tromsø (n=2) Trondheim (n=75) 27% % 2 31% 35% 27% Ja Nei Vet ikke

36 Tilleggskommentarer per region

37

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Feltperiode: 2. 13. oktober 2014 Utvalg: Medlemmene i Storbyalliansen (næringforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim,

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017 NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL Næringspolitisk undersøkelse 1488 medlemmer fra næringsforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen (Hordaland), Trondheim og Tromsø Tidsrom:

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Storbygruppen

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Storbygruppen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Storbygruppen Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme Kontakt

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

1. Hvor mange ansatte har din bedrift? 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,2% 2-9 ansatte 26,8% 10-49 ansatte 29,9% 50-99 ansatte 9,3% 100-199 ansatte 9,3% 200 eller flere ansatte 17,5% 0% 10% 20% 30% 40%

Detaljer

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

1. Hvor mange ansatte har din bedrift? 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,8% 2-9 ansatte 21,6% 10-49 ansatte 28,6% 50-99 ansatte 9,4% 100-199 ansatte 9,0% 200 eller flere ansatte 23,6% 0% 10% 20% 30% 40%

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013 God utvikling i antall arbeidsplasser - Hordaland nest best på næringsutvikling Vestlandet dominerer i NæringsNM Hordaland er nest beste fylke i NæringsNM i de ti siste årene

Detaljer

TENK NYTT I USIKRE TIDER. #BNmøte nettverk: festsalen passord: abccba2012

TENK NYTT I USIKRE TIDER. #BNmøte nettverk: festsalen passord: abccba2012 TENK NYTT I USIKRE TIDER #BNmøte nettverk: festsalen passord: abccba2012 Næringspolitisk undersøkelse mars/april 2016 Tema: - - Økonomisk status, og tiltak - - Infrastruktur - - Kommune- og regionstruktur

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Marit Warncke Bergen Næringsråd

Marit Warncke Bergen Næringsråd Økonomisk utvikling i næringslivet i regionen Spørreundersøkelse i august 2016. 340 respondenter fra Bergensregionen Utviklingen går riktig vei April: 75 % definerte situasjonen som «krise» August: 46

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 INTRODUKSJON Oppdraget Status Konsekvenser Tiltak Om undersøkelsen Totalt: 41 bedrifter Fabrikasjon: 12 bedrifter

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar fra 876 bedrifter Effektivitetsbarometeret

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011

Effektivitetsundersøkelsen 2011 Effektivitetsundersøkelsen 2011 Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

1. Hvilken utdanningsbakgrunn er vanligst blant bedriftens ansatte? (Huk av for minimum en og maksimum tre)

1. Hvilken utdanningsbakgrunn er vanligst blant bedriftens ansatte? (Huk av for minimum en og maksimum tre) 1. Hvilken utdanningsbakgrunn er vanligst blant bedriftens ansatte? (Huk av for minimum en og maksimum tre) 10 9 8 7 6 36,3% 40,5% 2 1 7,9% 5,9% 5,9% 10,2% 23,6% 2,4% 0,8% 13,6% 6,4% 19,2% 10,4% 3. Hvilken

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd HORDALAND PÅ BØRS Johannes D. Neteland Styreleder BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 MEDLEMMER FRA ALLE BRANSJER I BERGENSREGIONEN Næringspolitikk setter dagsorden Møteplass Viktigste møtearena mellom næringsliv,

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 1 Smarte, innovative offentlige anskaffelser Hvordan sette behov for nye eller bedre løsninger i offentlig

Detaljer

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Først vil jeg få takke for muligheten til å komme hit og snakke med dere om skatte- og avgiftspolitikk et tema vi nok er litt over gjennomsnittet

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Næringslivsbarometer. Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen

Næringslivsbarometer. Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen Næringslivsbarometer for Drammen 2009 Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen Utført av førsteamanuensis Erik Wilberg, BI Februar 2009 Om undersøkelsen

Detaljer

Næringspolitiske utfordringer

Næringspolitiske utfordringer Næringspolitiske utfordringer ETV-konferansen Drammen 2. september Politisk rådgiver Eirik Lae Solberg Konkurranseutsatt næringsliv i motbakke Eksportbedriftene rammes hardt gjennom: Kraftig vekst i lønnsnivået

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal

Kommunereformen. v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Kommunereformen v/torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Målsetting med kommunereformen Gode og likeverdige tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai zot6 Tariffområdet IGS ak fn8 KRAVNR. r 12. april zot6 - kl. 13.oo Akademikernes inntektspolitikh Akademikernes overordnede målsetninger med inntektspolitikken er bl.a. følgende:

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

HiBu s Næringslivsbarometer

HiBu s Næringslivsbarometer HiBu s Næringslivsbarometer Oppsummering av resultater fra Ringerike 2010 Førstelektor Marit G. Engeset og Dekan Hans Anton Stubberud Høgskolen i Buskerud HiBu s næringslivsbarometer på Ringerike ik 2010

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 1 13. april 2012 kl. 12.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Bedri&sanalysen Bjugn 2014

Bedri&sanalysen Bjugn 2014 Bedri&sanalysen Bjugn 214 13. mai 214 Hensikt og gjennomføring Ø Hva er situasjonen i næringslivet i Bjugn? Ø Hva tenker bedriftene om framtida? Ø Hvilke muligheter og utfordringer ser de? Ø Hva mener

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer?

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Morten Welde Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Den kloke tegning 2013 Gardermoen 23-24. oktober 1 Disposisjon 1. Transportutfordringer

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort?

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Faktaark «Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Adecco Kun ledere med personalansvar har svart på

Detaljer

Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt

Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt Oversikt over effekter av køprising med fokus på lang sikt James Odeck, Vegdirektoratet og Norges teknisk-naturvitensskapelig universitet (NTNU), Norge 1 Disposisjon 1. Hva er problemet med køer? 2. Hva

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato Næringspolitikk Dag Arne Kristensen Klikk for å skrive dato ü Hvorfor jobber vi med næringspolitikk? ü Vårt program ü Finansskatt ü En næringspolitikk for finansnæringen hva nå? ü Grønn finans ü Hva kan

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Verdien av gode veier

Verdien av gode veier Verdien av gode veier Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund, 26.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Byene i lavutslippssamfunnet

Byene i lavutslippssamfunnet Byene i lavutslippssamfunnet Kort om presentasjonen Sammenhengen mellom bystruktur og klimautslipp Sammenhengen mellom klimamål og transportplaner Økonomiske rammebetingelser og muligheter for å satse

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

PROGRAMNOTAT

PROGRAMNOTAT PROGRAMNOTAT 2012-2015 PROGRAM FOR STORBYRETTET FORSKNING Storbyene har spesielle utfordringer som det er viktig å belyse gjennom forskning. De fem storbyene (Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim)

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Byggenæringen utleiebransjens mulighet Professor Handelshøyskolen BI Utleiekonferansen 2008 07.02.2008 Byggenæringen utleiebransjens mulighet Disposisjon En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Myter og fakta om køprising

Myter og fakta om køprising Myter og fakta om køprising James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 1 Problemstillingen 1. Fagfolk er enig om at køprising en effektiv måte å redusere køer i rushtiden og derigjennom redusere miljøulempene trafikken

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Læringslivet gir kraften til innovasjonslivet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO

Læringslivet gir kraften til innovasjonslivet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO Læringslivet gir kraften til innovasjonslivet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO Hvem er NHO-bedriftene? 2 Om NHO NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 25 500 medlemsbedrifter 555 000

Detaljer

Miljø og kollektivtrafikk

Miljø og kollektivtrafikk Miljø og kollektivtrafikk Kollektivkonferansen i Kristiansand, 23. april 2015 Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet Kristiansand er en storby og må opptre deretter Regjeringen vil ha som mål at

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer