Kriterier for innovasjon og. Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Innovasjon, Forskningsrådet UHR, 18mai. 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriterier for innovasjon og. Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Innovasjon, Forskningsrådet UHR, 18mai. 2011"

Transkript

1 Kriterier for innovasjon og innovasjonsstrategi sst ateg Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Innovasjon, Forskningsrådet UHR, 18mai. 2011

2

3 Norges forskningsråds organisasjon Divisjon for vitenskap Adm.dir. Stab Divisjon for energi, ressurser og miljø Divisjon for samfunn og helse Divisjon for innovasjon Divisjon for administrasjon

4 Forskningsrådets inntekter fordelt på departementer div. Administrasjonsbevilgningen Utenriks Helse og omsorg Miljø Kunnskap Landbruk og mat 441 Fiskeri i og kyst 344 Olje og energi Fondet 1337 Næring og handel Totalt 7250 mill. kr. (inkl. adm)

5 Samfunnsutfordringer og muligheter; samspill mellom kunnskapsbasen og samfunn for innovasjon i offentlig og privat sektor Adressere globale utfordringer og velferdsstatens utfordringer Styrke kunnskapsbasen og kunnskapstriangelet Stimulere til innovasjon

6 Hva betyr det at vi er et lite land? Egen kunnskapsproduksjon k k en liten - det meste skjer ute De gode norske sikrer tilgang til de beste internasjonale nettverk Vi må evne å absorbere og å bruke

7 Norge og innovasjon; OECD SWOT 2008 Strengths The economy Natural resources Social capital Weaknesses Low R&D in manufacturing Weak university-industry links Absorptive capacity High education and skill levels Mathematics, science and technology unattractive to students Opportunities Resource-based industries Capabilities within existing industry Develop new research and innovation strategies for the services sector Threats Depletion of oil and gas reserves Failure to diversify and upgrade the economy Shortage of specialised human resources for innovation Internationalisation of innovation 7

8 Innovasjonsprofil Norge; OECD 2010 Stryker Menneskelige ressurser innen FoU Vitenskapelig produksjon Venturekapital som % av BNP Svakheter Total FoU som % av BNP FoU i næringslivet som % av BNP Antall bedrifter som bedriver ikke teknologisk innovasjon

9 Norge og Innovation Union Scoreboard Innovasjonsdrivere Under gjennomsnittet Over gjennomsnittet S&E graduates Tertiary education Broadband penetration Lifelong learning Youth education FoU-investeringer Public R&D exp Business R&D exp Med/hi-tech manuf R&D Public funding innovation Univ R&D financed by bus Entreprenørskap SMEs innovating in-house % all SMEs collab. on innovation Innovation expenditures Early stage venture capital Anvendelse ICT expenditures Non-tech change Employm hi-tech services Hi-tech exports New-to-mark product sales New-to-firm product sales Employm med/hi-tech manuf INTELLECTUAL PROPERTY Opphavsrett EPO patents USPTO patents Triad patents Community Trademarks Community Designs

10 Norge og Innovation Scoreboard moderat innovatør Stryker Menneskelige ressurser Åpne og fremragende og attraktive forskningssystemer Entreprenørskap Svakheter Forskning i næringslivet Immaterielle aspekt Anvendelse/ta resultater i bruk; innovatører Utarbeides årlig av Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT) med støtte fra den europiske kommisjon.

11 FoU-investeringene i i Norge er lave og en oppgave er å mobilisere næringslivet Sverige Japan Finland Island USA Danmark EU 25 Norge Irland Spania % av BNP Offentlig Privat

12 Forskningsrådets investeringer i økte med 2 milliarder kroner i perioden ; hvor gikk veksten? 2005 Mill. kr 2009 Mill. kr. Endring i perioden Institutt 1634,1 2570,9 57 % Næringsliv ,0 109 % UoH 1854,7 2239,7 21 %

13 Bedrifter i Forskningsrådet portefølje Sektorinndeling fra prosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» av Reve et al Olje og gass Antall deltakelser i NFR prosjekter Bygg anlegg og eiendom Kunnskapsbaserte tjenester Handelsvirksomhet Driftsresultat Finans og kapital Maritim Helse og biotek Verdiskaping Fornybar energi og miljø Telekom og media Reiseliv Antall foretak IT og programvare Metaller og materialer 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % Fiskeriog havbruk

14 Bedrifter i Forskningsrådets portefølje bedrifter* 45% har 10 ansatte, står for 30% av deltakelsene 70% har 50 ansatte, står for 53 % av deltakelsene 27% 2.7% har 1000 ansatte, står for 15 % av deltakelsene Ansatte Selskaper Deltakelser *2572 av er gjenfunnet i bedrifts og foretaksregisteret i 2009 med oppgitt antall ansatte

15 Forskningspolitisk k prioriterte it t temaer ; Profil og vekst i Forskningsrådets aktiviteter Bio- IKT Nye Energi Hav Helse Mat teknologrialer mate- og miljø Næringslivets andel

16 B d ift i N i hd f d lt å b j Bedrifter i Nærings-ph.d. fordelt på bransje Prosentandel

17 SkatteFUNN status 2010 Mer enn 3500 prosjekt Totale FoU-kostnader ca 10 mrd kr Skattefradrag ca 1,7 mrd kr Største bransjer; IKT ( 700), olje/gass (ca 400), sjømat (ca 400) Største regioner; Oslo og Akershus ( 1000), Rogaland (ca 350), Hordaland (ca 350) Ca halvpartene av bedriftene er med i andre programmer i Forskningsrådet Ny forskrift med bla mer mulighet for pilot/demo

18 Innovasjonsstrategien; t adresserer utfordringene ved å se etter muligheter, videreutvikle våre styrker og forbedre våre svake punkt Spiss: Sterke nærings- og kunnskaps- områder Bredde: Stimulere til mer forskning og innovasjon Nytte: Ta resultatene i bruk

19

20 Prioritere it forskning i og for sterke nærings- og kunnskapsområder (1) Strategisk, langsiktig og målrettet samspill mellom aktørene Satse på kunnskapsbasen for områder av stor relevans for privat og offentlig sektor; rekruttering, grunnforskning, infrastruktur, internasjonalt samarbeid mm Satsing på generiske teknologier; i bredden samt i spiss på områder med potensial for verdiskaping

21 Prioritere it forskning i og for sterke nærings- og kunnskapsområder (2) Videreutvikle samspillet mellom kunnskapsbasen og sterke internasjonale næringer som olje/gass, energi, sjømat og maritim Stimulere til samspill på områder med verdiskapingspotensial, som life sciences, velferdsteknologi, miljøteknologi og ITtjenester Simulere norske aktører til «streched goals» og samspill om Simulere norske aktører til «streched goals» og samspill om stor(e) utfordring(er)

22 Sterke nærings- og kunnskapsområder k Gode posisjoner og store muligheter Sjømat Maritim Olje/gass Energi Generiske teknologier er fundament og git grobunn Bioteknologi IKT Materialteknologi l i IT-tjenester Miljøteknologi Velferdsteknologi Life sciences

23 Bredde: Stimulere til mer forskning for innovasjon i bredden av norsk næringsliv og i offentlig sektor

24 Mer forskning for innovasjon i bredden av norsk næringsliv og i offentlig sektor Styrke kunnskapsbasen i bredden for absorbsjonskapasiet og for samspill med privat og offentlig sektor Stimulere aktørene til å øke ambisjonsnivået og til mer samspill for innovasjon Stimulere til kunnskapsintensiv tjenesteyting Mobilisere til mer innovasjon i og for offentlig sektor

25

26 Flere forskningsresultater t tas i bruk og bidrar til innovasjon Bedre seleksjon, tettere oppfølging og bedre samspill av og i innovasjonsprosjekter Økt bruk av verifikasjon/demonstrasjons/eksperimenter i privat og offentlig sektor for å ta resultater i bruk Økt kommersialisering fra forskningsinstitusjonene Bedre samspill for innovasjon også i virkemiddelapparatet

27 Globale l utfordringer og velferdsstat t kaller på forskning og innovasjon Globale utfordringer + Velferdsstatens behov + Norske posisjoner og muligheter + Kunnskapsbasen = Norsk samfunn, næringsliv og offentlig sektor er godt forspent Potensialene og mulighetene er store Samspill, strukturer, prioriteringer må videreutvikles

28 Samfunnsutfordringer og muligheter; samspill mellom kunnskapsbasen og samfunn for innovasjon i offentlig og privat sektor Adressere globale utfordringer og velferdsstatens utfordringer Styrke kunnskapsbasen og kunnskapstriangelet Stimulere til innovasjon

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Entreprenørskap og innovasjon

Entreprenørskap og innovasjon Entreprenørskap og innovasjon ENT4000i og ENT4000 GS + SE 13.01.2012 Tor Borgar Hansen Innhold Relevante begreper og definisjoner: Entreprenørskap og entreprenører Litt om omfanget i Norge Litt om rammebetingelser

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG?

HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG? HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG? SAMARBEIDSRÅDET FOR OSLOREGIONEN TIRSDAG 28.MAI 2013 Ingvild Myhre BAKGRUNN/ERFARING NTH / NTNU FFI Forsvaret Televerket STK / Nexans / Alcatel Telenor Mobil

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Vi dilter ikke etter EU, men samarbeidet betyr stadig mer for norsk forskning Disposisjon Hva er norske prioriteringer? Hva er EU

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser NOTAT 2010:103 Tittel: Forfatter: Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

UTSIKT. Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015. Oslo, 26.04.05. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

UTSIKT. Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015. Oslo, 26.04.05. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT UTSIKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015 Oslo, 26.04.05 1 2 Forord IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er

Detaljer

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er blitt en så selvfølgelig del av arbeidslivet og næringslivet at det er lett å undervurdere IKT-sektorens

Detaljer

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er blitt en så selvfølgelig del av arbeidslivet og næringslivet at det er lett å undervurdere IKT-sektorens

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

BioVerdi SLIK KAN BIOØKONOMIEN BLI DEN NYE OLJEN ET PROSJEKT SOM FREMMER KONKRETE TILTAK FOR ØKT VEKST I BIONÆRINGENE

BioVerdi SLIK KAN BIOØKONOMIEN BLI DEN NYE OLJEN ET PROSJEKT SOM FREMMER KONKRETE TILTAK FOR ØKT VEKST I BIONÆRINGENE BioVerdi SLIK KAN BIOØKONOMIEN BLI DEN NYE OLJEN ET PROSJEKT SOM FREMMER KONKRETE TILTAK FOR ØKT VEKST I BIONÆRINGENE Side 2 BioVerdi SLIK KAN BIOØKONOMIEN BLI DEN NYE OLJEN Cover: Chiara Nath. Innhold

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 2 Innledning.......................................... 3. Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva er fremtidens næringer og fremtidens arbeidsplasser i Norge?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva er fremtidens næringer og fremtidens arbeidsplasser i Norge? Et kunnskapsbasert Norge: Hva er fremtidens næringer og fremtidens arbeidsplasser i Norge? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Moss Industri- og Næringsforening Refsnes Gods, 01.10.2012 Hva skal

Detaljer