Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015"

Transkript

1 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015

2 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi Hvor viktig kan denne industrien bli for Norge? 2

3 Hva er ferdigvareindustrien? Hva er en ferdigvare? Varige gjenstander, bestående av flere komponenter, produsert for salg både B2B og B2C Hva er ferdigvareindustrien? De typiske bransjene er møbler, tekstil, klær, glass, porselen, belysning, metallvare, støperi, elektriske produkter, plast og byggevarer mv. 3

4 Ferdigvareindustri er sterke merkevarer 4

5 Ferdigvareindustrien er stor ansatte 115 milliarder kroner bedrifter 5

6 og større enn de fleste tenker over Reiseliv 70 mrd Ferdigvare 115 mrd Jordbruk/ skogbruk 20 mrd Næringsmidler 45mrd Sjømat 50 mrd 6

7 Ferdigvareindustrien har noen spesielle kjennetegn Ikke råvarebasert, ingen naturgitte fortrinn Konkurransekraft bygges på: - Erfaringsbasert kompetanse - Erfaringsbasert innovasjon - Design og produktutvikling - Merkevarebygging - Eksportstrategier 7

8 Hva konkurrerer ferdigvareindustrien på? Før: Kostnadseffektivitet, Nå: Innovasjon og merkevare 8

9 Ferdigvarebedriftene satser! Innovasjon/produktutvikling Produksjon og automatisering Marked/eksport Merkevarebygging Kompetanseutvikling 9

10 Norsk Industri satser på ferdigvarer FoU- og bedriftsutviklingsprosjekter (Lean, design, miljø mv.) Etterutdanning og rekruttering Kurs og seminarer Offentlige innkjøp Standardiseringsarbeid Eksport- og omdømmetiltak Rådgivning og markedsinformasjon Møteplasser og nettverk 10

11 Virkemiddelapparatets tilbud er ikke tilpasset ferdigvareindustrien Sektorsatsinger Næringsrettet FoU (prioriteringer) Sentrale eksportvirkemidler Reiseliv Sjømat Landbruk Maritim Olje/gass Helse Grønn vekst Klynger Hav Klima og miljø Velferd, helse, omsorg Bio- og nano-teknologi IKT Avanserte produksjonsprosesser Eksportfinans Eksportkreditt GIEK 11

12 Forskjeller på Forskning og Utvikling 12

13 Økt innovasjonstakt er avgjørende En stor del av innovasjon og utvikling i ferdigvare-industrien skjer i samarbeid mellom bedrifter, kunder og leverandører opp og ned i verdikjeden 13

14 Hvilke muligheter gir en sterk merkevare? Kilde: Ekornes 14

15 Vi trenger en mer offensiv ferdigvarepolitikk 15

16 Forslag til fire nye, nasjonale programmer Design på bunnlinjen Merkevarelaboratoriet Norske attraksjoner Opp og ut «1+1=3» 16

17 Design på bunnlinjen Program for design og produktutvikling 17

18 Design på bunnlinjen Formål Begrunnelse Styrke bedriftenes bruk av design og produktutvikling som metode for økt vekst og lønnsomhet Innovasjon og merkevarebygging er vekstdriverne i ferdigvareindustrien. Her står design og produktutvikling sentralt. Innhold Programmet legger til rette for å styrke ferdigvareindustriens satsing på design og produktutviklingsprosjekter. Gjennom programmet skal bedriftene utfordres og støttes til å fremme prosjekter som tar fram nye konsepter eller videreutvikler eksisterende design, prosess og produkt. 18

19 Merkevarelaboratoriet «Norske attraksjoner» Program for merkevarebygging 19

20 Merkevarelaboratoriet «Norske attraksjoner» Formål Programmet skal hjelpe bedriftene å utvikle sterkere merkevarer Begrunnelse En rekke studier viser at norsk industri oppleves å være globalt ledende på produktkvalitet, men svakere på merkevarebygging og markedsføring. Dette er alvorlig når merkevarebygging blir stadig mer sentralt for konkurransekraft og verdiskaping Innhold Programmet skal fokusere på kompetanseheving innen strategisk posisjonering, merkevarestrategier, merkevareledelse og markedskommunikasjon. Modeller for partnerskap med butikkleddet som shop-in-shop og ecommerce, vil være områder for både konkrete prosjekter og kompetanseheving. 20

21 Opp og ut Program for eksport og internasjonalisering 21

22 Opp og ut Formål Begrunnelse Styrke internasjonalisering og eksport som et ledd i bedriftenes vekststrategi Storparten av ferdigvareindustrien har hovedmarkedet hjemme. For å lykkes med en økt eksport må kompetansen heves og den økonomiske risikoen reduseres. Innhold Modul 1: Bedriftsvise aktiviteter Programmet skal støtte gjennomføring av eksportfremstøt i prioriterte land med potensial. Modul 2: Fellesaktiviteter Gjennomføring av felles eksportfremstøt for flere bedrifter. Støtte til messer o.l 22

23 1 + 1 = 3 Program for kompetanseutvikling og innovasjon 23

24 1 + 1 = 3 Formål Begrunnelse Innhold Programmet er for bedrifter som vil styrke sin spisskompetanse og øke innovasjonstakten Innovasjonsaktivitetene i ferdigvareindustrien faller sjelden inn under Forskningsrådets definisjon av FoU. Det er derfor viktig med et program for erfaringsbasert innovasjon. Modul 1 Spisskompetanse Videreutvikle og overføre spisskompetanse knyttet til materialer, prosesser og kunnskap i egen bedrift. Modul 2 Innovasjon Styrke bedriftenes innovasjonsevne gjennom produkt- og tjenesteinnovasjon, prosessutvikling og effektivisering. Multidisiplinær erfarings-overføring 24

25 250 millioner over en treårsperiode De fire nasjonale programmene bør tilføres 250 millioner kroner over en treårs periode fra det offentlige Dette utgjør ca. 0,2 prosent av offentlig sektors satsing på FoU og innovasjon Vil ha en katalysatoreffekt. Industriens satsing vil være om lag tre ganger den offentlige innsatsen 25

26 Viktigste eksportvarer, Danmark (totalt 83 mrd /2013) 12 % 9 % Medical and pharmaceutical products Petroleum, petroleum products and related materials Other miscellaneous manufactured articles 7 % General industrial machinery and equipment and machine parts 60 % 6 % Other chemicals and related products, n.e.s. 6 % Other Kilde: Nordisk Råd, statistikkbankene i de nordiske landene/ Norsk Industri 26

27 Viktigste eksportvarer, Sverige (totalt 126 mrd /2013) 11 % Road vehicles 62 % 7 % 7 % 7 % 6 % Petroleum, petroleum products and related materials Other chemicals and related products, n.e.s. Paper, paperboard and articles of paper pulp, of paper or of paperboard General industrial machinery and equipment and machine parts Other Kilde: Nordisk Råd, statistikkbankene i de nordiske landene/ Norsk Industri 27

28 Viktigste eksportvarer, Norge (totalt 116 mrd /2013) 4 % 3 % 7 % 19 % 30 % 37 % Petroleum, petroleum products and related materials Gas, natural and manufactured Fish, crustaceans, mollusc and aquatic invertebrates and preparations thereof Non-ferrous metals Commodities and transactions not classified elsewhere Other Kilde: Nordisk Råd, statistikkbankene i de nordiske landene/ Norsk Industri 28

29 Store muligheter ved en aktiv politikk 31% Ferdigvareeksport i prosent av total eksport i 2013 Ferdigvareeksport i prosent av total eksport % 24 % 165 mrd NOK 240 mrd NOK 8% 6 % 55 mrd NOK 5% Danmark Norge Sverige Kilde: Nordisk Råd, statistikkbankene i de nordiske landene/norsk Industri 29

30 En ferdigvaresatsing er et viktig bidrag for å gi Norge flere ben å stå på 30