Forskningsrådet og EU -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsrådet og EU -"

Transkript

1 Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT

2 Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609 N-513 Kilde: Møreforskning FoU 5,3 mrd ,1 mrd kroner Nåverdi vurdert 4 år etter prosjektavslutning én krone investert i FoU gir 2,1 kroner i estimert netto avkastning for bedriftene

3 Forskning skaper nye muligheter Innovasjon skaper ny virkelighet

4 Investering i FoU Investerer din bedrift i innovasjon, forskning og utvikling innen IKT? Andel ja-svar Andel ja-svar n=2000

5 Syn på IKT Jeg vil nå lese opp noen påstander om IKT, og ber deg svare om du er helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende: n=2000

6 Viktighet og behov Jeg vil nå lese opp noen påstander, og ber deg svare om du er helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende: n=434

7 Europeiske programmer Basic Research/Research driven ERA years FET years 10-5 years Frittstående prosjekter / Forskerprosjekt 7FP KMB Research For SMEs JTI CIP 5-3 years 3-2 years 2-1 years BIP Skattefunn Market/User driven BIA Nasjonale programmer VERDIKT

8 ICT Call 6 Åpner , søknadsfrist Utlysningen inkluderer følgende tema: Objective 2.1: Cognitive Systems and Robotics Objective 4.1: Digital Libraries and Digital Preservation Objective 5.3: Virtual Physiological Human Objective 6.2: ICT for Mobility

9 Bidrag til IKT-forskning i Norges forskningsråd, (mill. kroner) Innsats i øvrig prosjektportefølje Innsats innenfor målrettede satsinger VERDIKT ~ 160 mill/år

10 VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT ( ) Mål: Bidra til at IKT-forskningen gjør Norge til et foregangsland i utvikling og anvendelse av teknologi og kunnskap for IKTbasert innovasjon og samhandling. Status: Portefølje 1,4 mrd. kroner/ 750 mill. kroner 90 forskningsprosjekter / 145 stipendiater / 45 post doc. Budsjett 2009: 165 mill. kroner SD 42 %, NHD 40 %, FAD 6 %, KD 5 %, Fondet 8 %

11 Sentrale utviklingstrekk -perspektiver i EU s 7 RP Framtidens internett Mindre, raskere, nye materialer for IKTkomponenter og systemer IKT for bærekraftig utvikling

12 IKT-bransjen er svært FoU-intensiv - globale perspektiver IKT-bransjen bruker 2 ½ ganger så mye på FoU som bilindustrien over 3 ganger så mye på FoU som legemiddelindustrien IKT-sektoren har over 1 million forskere hvorav halvparten i USA Det brukes store summer på FoU innen elektroniske komponenter programvare IT-tjenester EU tall viser at IKT-sektoren representere 5% av landenes BNP, driver 25% av veksten i samfunnet, og 40% av produktivtetsveksten

13 VERDIKTs faglig fokus

14 VERDIKT investerer i Fremtidens internett : 200 mill : 150 mill Utlysningen er den største noensinne innenfor målrettet IKT fra Norges forskningsråd 265 prosjektskisser mottatt -> maks 20 % av søkerne får støtte

15 Hva vektlegger VERDIKT? At prosjektet - får gode vurderinger i forhold til vurderingskriteriene for de respektive søknadstypene (BIP, KMB og FP) understøtter ett eller flere av VERDIKTs mål, se del 1. Om programmet faller inn under ett eller flere av VERDIKTs prioriterte temaer og fagsøyler ( Beskrivelse av tema og fagsøyler i VERDIKT (PDF KB) ) bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer og inneholder aktiviteter som demonstrerer dette. VERDIKT ønsker prosjekter som kan vise til samspill mellom teknologisk, samfunnsvitenskapelig og/eller humanistisk forskning. har kvinner i sentrale posisjoner.

16 Forskjellige prosjekttyper Forskerprosjekt (FP) Initieres av forskermiljøer. Bør involvere partnere fra næringslivet. Brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) Initieres av næringslivet (bruker = bedrift). Må involvere forskning enten gjennom partnerskap eller ved kjøp. Kompetansebyggende prosjekt (KMB) Prosjektets hensikt er å bygge kompetanse i forskningsmiljøene som er særlig relevant for virksomheter og næringslivet

17 Finansiering Forskerprosjekter kan få støttet inntil 100% av prosjektkostnadene Brukerstyrte innovasjonsprosjekter får normalt inntil 35%, men kan oppnå inntil 50% ved høyt forskningsinnhold Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning kan få støttet 80%. Resten må dekkes inn som kontantbidrag. Internasjonale partnere må bære sine egne utgifter med noen unntak Typisk støtte er 1-3 millioner over 2-4 år

18 Status VERDIKT, september 2009 Prosjektbevilgninger pr. fagsøyle (mill. kroner) ,7 9 % ,1 14 % ,5 40 % ,1 37 % Brukergrensesnitt, informasjonsforvaltning og programvareteknologi Kommunikasjonsteknolog i og infrastruktur Sikkerhet, personvern og sårbarhet Samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle f

19 Status VERDIKT, 09

20 Bevilgning fordelt på sektor Bevilgning pr sektor 125,8 16 % 314,9 41 % Næringsliv UoH-sektor Instituttsektor 334,8 43 %

21 Tips til søknadsskriving Sett deg inn i hensikten med utlysningen. Sjekk at utlysningsteksten er besvart. Få prosjektideen enkelt og klart frem. Besvar alle vurderingskriterier etter beste evne. Ta deg tid til å lese søknaden med en evaluators øyne. Lag deg en ferdigdato minst en dag før søknadsfristen. Lever elektronisk søknad så tidlig som mulig, legg inn nye versjoner fortløpende. Systemet stenger automatisk kl den 25. november.

22 Nærings PhD - fra 2009 Løpende søknadsbehandling Ingen tematiske, fag- eller bransjemessige begrensninger Mulighet til å søke 50% av stipendiatsats for 3 år (p.t /år) Inntil 50% av driftskostnader f.eks. labforsøk (SMB) Utenlandsstipend (søkes i egen søknad) Fremhevet i innovasjonsmeldingen

23 Kontakt informasjon: Twitter, LinkedIn Blog: Newsletter: Web: (Till Christopher Lech, NCP) Nærings-PhD, løpende utlysning:

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Årsrapport 2009 IT Funk (2007-2012) Året 2009

Årsrapport 2009 IT Funk (2007-2012) Året 2009 Årsrapport 2009 IT Funk (2007-2012) Året 2009 IT Funk er et virkemiddel i regjeringens politikk for et informasjonssamfunn for alle og universell utforming av IKT, som nedfelt i St.meld.17 (2006-2007),

Detaljer

I tillegg er det betydelig vekst fra noen av sektordepartementene mens veksten fra de øvrige departementene er mer beskjeden (tabell 1-4).

I tillegg er det betydelig vekst fra noen av sektordepartementene mens veksten fra de øvrige departementene er mer beskjeden (tabell 1-4). %8'6-(77%2. ,11+2/'6)257(*1(/6(,11/('1,1*,117(.7(5 1.1 GENERELLE MIDLER TIL FORSKNINGSFORMÅL... 6 1.2 SPESIELLE MIDLER I FORSKNINGSRÅDETS BUDSJETT... 8 1.3 SÆRSKILTE FORVALTNINGSOPPDRAG FOR DEPARTEMENTENE...

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Notat Til Fra Dato 06.12.2013 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding

N o r g e s f o r s k 2000 n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding 2000 N o r g e s f o r s k n i n g s r å d Å r s m e l d i n g 2 0 0 0 Årsmelding nnhold Noen nøkkeltall 3 Forskning kommer hele samfunnet til gode Intervju med styreleder Frøydis Langmark og administrerende

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet.

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet. cuvudssruw 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess.

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess. MOVATION AS Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektsektor Web3.0 basert innovasjonsprosess. BPM

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer