Regionale forskningsfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionale forskningsfond"

Transkript

1 Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene Ulik relativ betydning i ulike regioner Regional reform og kunnskapsreform Forskningsrådets rolle i forhold til regionale forskningsfond Hvordan kan matsektoren arbeide i forhold til regionale forskningsfond?

2 Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms, Finnmark Fondsregioner Midt-Norge Nord Trøndelag, Sør Trøndelag,Møre og Romsdal 6 milliarder kroner, årlig avkastning 212 mill. kroner i ti år 85% skal fordeles etter faste kriterier 15% stimulerings-pott for samarbeid og kvalitet Innlandet- Hedmark, Oppland Vest-Norge Sogn og Fjordane, Oslo/Akershus Hordaland, Rogaland Oslofjorden Buskerud, Vestfold, Telemark, Østfold Agder- Aust og Vest Agder er også en kunnskapsreform for å sikre et mer fleksibelt finansieringssystem for regional, forskningsbasert innovasjon

3 Statsbudsjettet RFF 2010 (1000 kr) Mottaker og formål Norges forskningsråd til dekning av årlige adm. merutgifter knyttet til ordningen Norges forskningsråd til engangsinvest. i IKT-system knyttet til ordingen Norges forskningsråd for fordeling til samarbeidsprosjekter i regionene Fondsregion Nord-Norge Fondsregion Midt-Norge Fondsregion Vestlandet Fondsregion Agder Oslofjordfondet Fondsregion Innlandet Fondsregion Oslo og Akershus Totalt Beløp

4 Relativ fordeling av forskningsmidler til regionene fra Forskningsrådet (nasjonal konkurransearena 2008) og RFF (regional fordeling 2010) Oslo og Akershus ( ) Midt-Norge ( ) Vestlandet (957+30) Nord-Norge (384+31) Forskningsrådet Oslofjordregionen (193+24) Agder (79+13) Innlandet (74+15) RFF 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Forskningsrådet RFF

5 Relativ fordeling mellom RFF (2010) og Forskningsrådets BIP-prosjekter (kontraktspart 2008), fordelt på fondsregionen Hovedstaden Midt-Norge Vestlandet Oslofjorden Agder Innlandet Nord-Norge Forskningsrådet RFF Næringslivsfokus Beløp i mill kr Fondsregion NFR RFF Nord-Norge 39 30,9 Innlandet 42 14,9 Agder 43 13,3 Oslofjorden ,7 Vestlandet ,8 Midt-Norge ,2 Hovedstaden ,3 Totalt ,1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

6 En forvaltningsreform - som skal gi det regionale nivået konkrete oppgaver som utviklingsaktør Etablering av gode og fungerende fondsstyrer Noen suksesskriterier Gode sekretariater med oversikt over regionale forskningsbehov og nasjonale finansieringsmuligheter Gode og regionalt forankrede FoU-strategier God kopling til annet regionalt innovasjonsarbeid (VRI/IN) De regionale FoU-miljøenes kvalitet og regionale relevans styrkes Likhet og kvalitet i søknadsbehandlingen Nasjonalt samspill og samordning sikres At det realiseres nye og gode FoU-prosjekt i privat og offentlig sektor som ellers ikke ville blitt realisert En kunnskapsreform - som skal realisere det økende og mer varierte FoU-behovet i næringslivet

7 En forvaltningsreform - som skal gi det regionale nivået konkrete oppgaver som utviklingsaktør Noen suksesskriterier Etablering av gode og fungerende fondsstyrer Gode sekretariater med oversikt over regionale forskningsbehov og nasjonale finansieringsmuligheter Gode og regionalt forankrede FoU-strategier God kopling til regionalt innovasjonsarbeid (VRI/IN) De regionale FoU-miljøenes kvalitet og regionale relevans styrkes Likhet og kvalitet i søknadsbehandlingen Nasjonalt samspill og samordning sikres At det realiseres nye og gode FoU-prosjekt i privat og offentlig sektor som ellers ikke ville blitt realisert Regionale representanter VRIprosjektene Samarbeidet med SIVA og IN Fagpanel og IKT infrastrukt. Aktivitet fra FR s programmer 15 % - potten En kunnskapsreform - som skal realisere det økende og mer varierte FoU-behovet i næringslivet

8 RFF: Samarbeid Arbeidsdeling Fylke Oslofjordfondet Agder Innlandet Vestlandet Trøndelag Møre og Romsdal Nord-Norge Oslo/-Akershus Næringsprioritering Reiseliv og attraksjonskraft, teknologi. Energi, miljø og klima, Maritim sektor, matvare, landbruk, fiskeri og bioteknologi, Kultur og opplevelsesnæringene Industriutv, reiseliv, Bioenergi, Bioteknologi, Kultur- og opplevelsesnæringene, Energi/maritim sektor, vestnorsk mat (blå og grøn), det vestnorske reiselivet, kommunikasjon, klimatilpasning og sårbarhetsforebyggende arbeid Opplevelsesnæringene, mat, matproduksjon og klima, fornybar energi/miljøteknologi, Marin sektor, maritim sektor, media og kommunikasjon a) Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv, b) Klimatilpassing og næringer i nord, Miljø- og energiteknologi, IKT Offentlig sektor og andre tema Helse og omsorg, velferd, utdanning og opplæring, klima og miljø Samfunnsforskning, Innovasjon i offentlig sektor, utdanning Helse- og omsorgsteknologi, Informasjonssikkerhet Kompetanseutvikling og utdanning, klimatilpassing og sårbarhetsforebyggende arbeid, regional folkehelse, kommunikasjon, fornying innen offentlig sektor og tjenesteyting. Offentlig tjenesteproduksjon (folkehelse, organisering og beslutningsstøtte) Handtering av arbeidsinnvandring, Organisering av helsesektoren, Folkehelse, velferd, utdanning, c) Regional velferdsutvikling og d) Grenseoverskridende regional utvikling i Barentsregionen. Helse, livsvitenskap

9 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF Fondsstyret prioriter innhold i utlysningen gjennom tematikk og søknadstyper Fire fondsregioner lyser ut i morgen: Agder: e-helse og energi/miljø/klima Sekretariatene sjekker ut Søknadene blir faglig vurdert i Forskningsrådet Vestlandet Fondsstyret beslutter hvilke Nord-Norge prosjekter som støttes ut i fra faglig kvalitet og strategiske prioriteringer Utlysningen legges ut på nettet senest 6 uker før søknadsfrist Uaktuelle søknader tas ut Innlandet: Industri, reiseliv, bioenergi, bioteknologi, kultur og opplevelsesnæringen, informasjonssikkerhet, landbruk og Fageksperter og ekspert-paneler blir landbruksrelaterte næringer benyttet i den faglige vurderingen Bærekraftig matproduksjon grøn og marin sektor Energi og maritim sektor Offentlige utviklingsoppgaver Klimatilpasninger og næringer Fondssekretariatet i nord utarbeider forslag Verdiskaping og innovasjon i nordlig til innstilling næringsliv til styret Velferdsutvikling i nordområdene Grenseovrskridende regional utvikling

10 Søknadsfrister og utlysninger Første søknadsfrist blir kl 13:00 2. juni (Agder, Innlandet, Vestlandet og Nord-Norge) Tre regioner vil velge å utsette utlysingen til høsten (Hovedstaden; Oslofjordfondet og Midt-Norge) aktuelle datoer er: 1.9., og Utlysningen må gjøres offisiell minst 6 uker før, (dvs. senest 21. april for fristen 2. juni.)

11 Oppsummering Regionale forskningsfond gir nye muligheter for alle FoU aktører, også matsektoren Dialog med fondsstyrene/sekretariatene Dialog med Forskningsrådets regionale representanter Muligheter for matsatsing i de nye VRI-programmene Regionale forskningsfond utvikler det regionale nivå som aktør på forskningsområdet Regionale forskningsfond og VRI kan lede flere FoU aktører fram til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer Forskningsrådet ønsker med den nye Regionalavdelingen å bidra til å gjøre en forskjell i dette viktige arbeidet framover

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016

Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Handlingsplan for Regionalt forskningsfond Innlandet 2015-2016 Forord Denne handlingsplanen er utarbeidet av Fondsstyret for det regionale forskningsfondet i Innlandet. Planen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Ny plattform for regional forskingsinnsats

Ny plattform for regional forskingsinnsats Ny plattform for regional forskingsinnsats Jone Engelsvold, Regionalavdelinga Fylkeskommunen Fylkeskommunen er tillagt ei forsterka rolle som regionale utviklingsaktør. (st. meld 12 (2006 2007) Kva skal

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016

FOU-strategi for Hedmark og Oppland 2013-2016 1 Layout: Beate Ryen Bratgjerd. Fotografier: Microsoft 2 1. Innledning Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse. Felles trekk mellom fylkene er gitt ved

Detaljer

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet etter bestilling til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og Norges forskningsråd 17. april 2009

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning?

Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning? Hvordan kan UiA bli en aktør som er i front innen norsk forskning? Forskerforbundet ved UiA, 2. desember 2014 Siren M. Neset, Regionansvarlig i Agder Forskningsrådets visjon: I front for norsk forsking

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland

FoU-strategi for Rogaland FoU-strategi for Rogaland med fokus på næring (Utarbeidet som bakgrunn for etablering av regionale forskningsfond) September 2009 1 Innhold 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn. 3 1.2. Organisering av prosessen..

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Høringsnotat Utgitt av: Kommunal- og regionaldepartementet Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Trykk: Departementenes servicesenter - 02/08-1200 MILJØMERKET

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Regional mobilisering til Horisont 2020

Regional mobilisering til Horisont 2020 Regional mobilisering til Horisont 2020 Inger Nordgard Avdelingsdirektør, Forskningsrådets regionkontorer Nøkkeltall for den norske deltakelsen i FP7 (2007-2013) pr. november 2013 Norge i FP7: Vi deltar

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING 29.01.2015 NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING Økt innovasjonskraft gjennom offentlige anskaffelser Programbeskrivelse 2015-2019 1 1. Nasjonale utfordringer krever et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker

Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker Notat 18.12.06 Morten Ørbeck Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker 1. Bakgrunn Østlandsforskning er i varierende grad involvert i alle de tre programmene som Norges Forskningsråd har lagt

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer