Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag"

Transkript

1 Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

2 Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier Forståelse av regionen Trøndelag Samhandling

3 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til å utnytte kunnskap

4 Norge og innovasjon; OECDs SWOT-analyse Strengths The economy Natural resources Social capital High education and skill levels Weaknesses Low R&D in manufacturing Weak university-industry links Absorptive capacity Mathematics, science and technology unattractive to students Opportunities Resource-based industries Capabilities within existing industry Develop new research and innovation strategies for the services sector Threats Depletion of oil and gas reserves Failure to diversify and upgrade the economy Shortage of specialised human resources for innovation Internationalisation of innovation

5 FoU-investeringene i Norge er lave utfordring å mobilisere næringslivet Sverige Japan Finland Island USA Danmark EU 25 Norge Irland Spania % av BNP Offentlig Privat

6 Forskning og innovasjon Forskning: Frambringer ny kunnskap Innovasjon: Verdiskapende fornyelse, frambringer noe nytt og nyttig Produkt, tjeneste, produksjonsprosess, arbeidsform, etc Forskning Innovasjon Forskningsbasert innovasjon: Frambringer ny og nyttig kunnskap som skal føre til verdiskaping og fornyelse

7 Brukerstyrt forskning gir stor bedriftsøkonomisk avkasting NFR støtte 1,5 mrd Total investering Netto nåverdi 4 år etter Bedriftenes andel 4,3 mrd 10,7 mrd 2,8 mrd N=513 prosjekter Kilde: Møreforsking

8 Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal adressere utfordringene ved å se muligheter, videreutvikle våre styrker og forbedre våre svakheter SPISS Strategisk innsats på prioriterte områder BREDDE Stimulere til mer forskning og innovasjon NYTTE Ta resultatene i bruk

9

10

11

12 Næringsrettet FoU i Trøndelag Regionen har vært bevisst Trondheimsmiljøenes styrke, og har vært deltaker i to store studier for å belyse situasjonen og for å legge grunnlag for bedre å utnytte regionens fortrinn: Trøndelag var en av 14 regioner i en stor OECD studie; Supporting the Contribution of Higher Education (Sluttrapporter 2006) EU-prosjekt: Regional Innovation Strategies RIS- Trøndelag avsluttet 2008 OECD: Regionens styrke er tilstedeværelsen av NTNU og SINTEF, men regionen har ikke utnyttet dette tilstrekkelig

13 Næringsrettet FoU i Trøndelag Trondheim har to av de viktigste næringsrettede FoU-miljøene i Norge, - Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) og SINTEF. Næringsrettet FoU i Trøndelag er sterkt relatert til virksomheten i NTNU og SINTEF og bedrifter i regionen som har sprunget ut av disse miljøene og eller bedrifter som samarbeider med dem. På næringslivssiden er FoU dominert av større enkeltbedrifter som Statoils forskningssenter på Rotvoll. FoU-statistikken er preget av dette, og i mange sammenhenger er det riktig å skille mellom FoU i Trondheimsregionen og FoU i resten av Trøndelag

14 Fordeling av Forskningsrådets budsjett i 2009 fordelt på fylker og sektorer (Totalt 5,93 milliarder kr) Ukjent SVALBARD FINNMARK SOGN OG FJORDANE AUST-AGDER NORD-TRØNDELAG HEDMARK ØSTFOLD NORDLAND OPPLAND TELEMARK VEST-AGDER VESTFOLD BUSKERUD MØRE OG ROMSDAL ROGALAND TROMS HORDALAND AKERSHUS SØR-TRØNDELAG OSLO Instituttsektor Næringslivet UoH-sektor 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Milliarder kr

15 Næringslivets FoU-innsats i Norge i 2008 (beløp i mill. kr) 15

16 Driftskostnader til FoU i næringslivet etter forskningsart og fylke i 2007 (egenutført) Sør-Trøndelag (1712,6) Rogaland (1326,6) Troms (163,4) Akershus (2474,8) Møre og Romsdal (521,5) Nordland (195,6) Sogn og Fjordane (195, 3) Hordaland (1209,0) Nord-Trøndelag (171,2) Finnmark (0,9) Østfold (353,7) Vest-Agder (464,5) Telemark (428,4) Grunn-forskning og anvendt forskning Utviklings-arbeid Vestfold (673,7) Oslo (4032,2) Oppland (376,9) Aust-Agder (113,5 Buskerud 1567,6) Hedmark (77,0) Svalbard (30,6) 0 % 50 % 100 % Kilde SSB 16

17 Endring i næringslivets FoU-utgifter i prosent fra i ulike fylker med utgangspunkt i nivået i ,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00 Kilde SSB 17

18 Kjennetegn ved NTNU og SINTEF Miljøene samarbeider mest med forskningstunge bedrifter Næringslivet som samarbeider med NTNU og SINTEF kommer fra hele landet (og internasjonalt) Miljø som NTNU og SINTEF får tilslag på Forskningsrådets tunge virkemidler (Sentre for fremragende forskning, sentre for forskningsdrevet innovasjon, forskningssentre for miljøvennlig energi etc.)

19 Forskning i næringslivet For at næringslivet skal forske, kreves forskere For å drive forskning av meget god kvalitet kreves høy kompetanse på forskerne Forskning viser at næringsliv som har høy FoUkompetanse er bedre på å bestille FoU fra instituttsektoren Forskere i næringslivet har en doktorgardsandel på kun 8 %, mot 40 % i instituttsektor og i UoHsektor. 19

20 FoU-årsverk med doktorgrad i næringslivet i 2008 Det forskes mest i bedrifter med forskerkompetanse. I Sør-Trøndelag er det flest ansatte med dr. grad i bedrifter i Trondheimsregionen Sør-Trøndelag Oslo Akershus Hordaland Telemark Rogaland Vest-Agder Vestfold Buskerud Østfold Troms Møre og Oppland Nordland Hedmark Sogn og Aust-Agder Nord-Trøndelag Finnmark

21 Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal adressere utfordringene ved å se muligheter, videreutvikle våre styrker og forbedre våre svakheter SPISS Strategisk innsats på prioriterte områder BREDDE Stimulere til mer forskning og innovasjon NYTTE Ta resultatene i bruk

22

23 Vi har ulike roller, ansvar og kompetanse Innovasjon Norge: Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til næringslivet Bedriftsrettet rådgiving og kompetanseutvikling Regionale og nasjonale nettverkstjenester Internasjonalisering og profilering Innovasjon Norges forskningsråd: Visjon: Forskning flytter grenser Forskningsstrategisk rådgiving Møteplass for aktørene i forskning, næringsliv og forvaltning Forskningsfinansiering Internasjonalt forskningssamarbeid SIVA: Visjon: Sterke regionale verdiskapingsmiljø Investeringer i eiendom Investeringer i innovasjons- infrastruktur Utvikling av et nasjonalt innovasjonsnettverk

24 Vi har ulike roller, ansvar og kompetanse Innovasjon Norge: Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til næringslivet Bedriftsrettet rådgiving og kompetanseutvikling Regionale og nasjonale nettverkstjenester Internasjonalisering og profilering Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommuner: Ambisjon: Kreative Trøndelag her alt é mulig uansett Tilretteleggende oppgaver. Innovasjon Innovasjon Norges forskningsråd: Visjon: Forskning flytter grenser Forskningsstrategisk rådgiving Møteplass for aktørene i forskning, næringsliv og forvaltning Forskningsfinansiering Internasjonalt forskningssamarbeid SIVA: Visjon: Sterke regionale verdiskapingsmiljø Investeringer i eiendom Investeringer i innovasjonsinfrastruktur Utvikling av et nasjonalt innovasjonsnettverk

25 Arena-prosjekt med stor betydning Trøndelag har 5 Arena-prosjekt: Arena Vindenergi Teknologi akvarena Meditnor Smart Water Communities Cluster Arena Smart Grid Services Alle Arenaprosjektene samarbeider med andre NCE og Arena-prosjekter, og det er også samarbeid med Forskningssentra for miljøvennlig energi og sentra for forskningsdrevet innovasjon. Arenaprosjektene har bidratt til at medlemsbedrifter alene og i fellesskap har oppnådd prosjekter i Forskningsrådets program og Regionale forskningsfond. VRI har ofte vært brukt som mobilisering

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett)

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett) 5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU innovasjon (kun nett) Innledning....................................... 5.5. Østfold..................................... 4 5.5. Akershus...................................

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Regional mobilisering til Horisont 2020

Regional mobilisering til Horisont 2020 Regional mobilisering til Horisont 2020 Inger Nordgard Avdelingsdirektør, Forskningsrådets regionkontorer Nøkkeltall for den norske deltakelsen i FP7 (2007-2013) pr. november 2013 Norge i FP7: Vi deltar

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

Entreprenørskap og innovasjon

Entreprenørskap og innovasjon Entreprenørskap og innovasjon ENT4000i og ENT4000 GS + SE 13.01.2012 Tor Borgar Hansen Innhold Relevante begreper og definisjoner: Entreprenørskap og entreprenører Litt om omfanget i Norge Litt om rammebetingelser

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

En nyttig verktøykasse

En nyttig verktøykasse Førundersøkelsen 2006 Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges tjenester og programmer En nyttig verktøykasse Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006 Oxford Research AS November

Detaljer

HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG?

HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG? HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG? SAMARBEIDSRÅDET FOR OSLOREGIONEN TIRSDAG 28.MAI 2013 Ingvild Myhre BAKGRUNN/ERFARING NTH / NTNU FFI Forsvaret Televerket STK / Nexans / Alcatel Telenor Mobil

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder

Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder Utkast per 24. april Innhold 1 BAKGRUNN OG PROSESS.... 2 1.1 HVORFOR EN FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER... 2 2 DEFINISJON OG AVGRENSNINGER I DOKUMENTET....

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer