SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn"

Transkript

1 SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, April 2012

2 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og alt skal ligge til rette for to spennende og hyggelige dager. Det er kun på Nasjonalt Styre Forum (NSF) og Landsmøtet vi får samlet hele vår organisasjon. Med høstens NSF friskt i minne, gleder hele Sentralledelsen seg til å treffe alle igjen. Dette vil bli vårt siste fellesarrangement, og derfor ønsker vi å benytte anledningen til å takke alle for den innsatsen som er blitt lagt ned så langt i BIS så langt dette året og for at vi har fått anledning til å jobbe sammen med så mange fantastiske personer! Vi takker for samarbeidet i året 2011/2012, og ønsker organisasjonen lykke til videre! Med vennlig hilsen BIS Sentralstyret 2011/2012: Anders Eidberg, Leder Viola Wenaas Myrann, Kommunikasjonsansvarlig Cathrine Hjelle Øverli, Fagansvarlig Kristoffer Sandvik, Økonomiansvarlig Robert Lorentzen, Markedsansvarlig Trude Kjellgreen, Studentpolitisk ansvarlig Camilla Wærvågen, Prosjektkoordinator Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK): Eva Wefre, Leder Eirin Brekke Valgkomitéen: Silje Brattgjerd, Leder Marte Lona Øvrig Sentralledelse: Trygve Tellefsen, Næringslivsansvarlig Espen Vedlog, Prosjektansvarlig frem til

3 Delegatfordeling Landsmøtet 2012 Delegatfordelingen går frem av vedtektenes Siste endring ble vedtatt på Landsmøtet i Buskerud Antall delegater: Bergen 6 Drammen 2 Kristiansand 2 Nettstudier 0 Stavanger 3 Trondheim 5 Sentralstyret 1 Antall delegater totalt 19 Forretningsorden for BIS Landsmøte 1. Adgang til Landsmøtet har alle medlemmene av BIS, Studentforeningen for Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), samt personer innbudt av BIS Sentralstyret eller Landsmøtet. 2. Kun medlemmer av BIS har talerett, andre observatører har talerett ved tiltale. Kun delegater har stemmerett. 3. Hver medlemsavdeling er representert i henhold til vedtektenes Landsmøtet skal velge ordstyrer, bisitter og tellekorps. 5. Mistillit mot ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder for Kontroll- og vedtektskomitéen, eller den denne utpeker, som ordstyrer inntil ny ordstyrer er valgt, eller forslaget er avvist. 6. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp en -1- finger. Tegning til replikk skjer ved å rekke opp to -2- fingre. 7. Innlegg skal ikke vare mer enn tre -3- minutter. 8. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil to -2- replikker, samt en -1- svarreplikk. Taletid per replikk er maks to -2- minutter. 9. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes. Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall. 10. Alle forslag som fremmes skal fremsettes skriftlig og undertegnet for å kunne bli referert fra ordstyrer før votering. 11. Forslag til dagsorden og forretningsorden gis øyeblikkelig, men likevel ikke slik at pågående innlegg avbrytes. 12. Forslag til øyeblikkelig avslutning av debatt kan fremmes, men må vedtas med 2/3 flertall. 13. Benkeforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Benkeforslag trenger 2/3 flertall for å kunne bli realitetsbehandlet. 14. Vedtak kan ikke fattes under eventuelt. 15. Ved all votering skal dørene være lukket. 16. Det voteres ved håndsopprekking hvis ikke annet kreves fra en eller flere av delegatene. Personvalg foregår alltid skriftlig. 2

4 17. Alle avgjørelser treffes med absolutt flertall, hvis ikke annet er bestemt i vedtekter eller forretningsorden. 18. Beregningsgrunnlag for vedtak er de til enhver tid stemmeberettigede delegatene. Avholdende stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møtets begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Definisjon: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene. Simpelt flertall: Minimum en stemmes overvekt. 19. Hva gjelder forsentkomming vises det til vedtektenes Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer skal tiltales av ordstyrer. Dersom vedkommende ikke retter seg etter ordstyres henstilling, kan ordstyrer bortvise vedkommende. Berusede personer vil ikke få refundert reise-, oppholds- og kostkostnader for gjeldende dag. 3

5 Innholdsfortegnelse SAK 1 BEHANDLING / GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG FORRETNINGSORDEN... 7 SAK 2 BEHANDLING / VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG TILDELING AV... 7 DOBBELTSTEMME... 7 SAK 3 BEHANDLING / OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT... 7 SAK 4 BEHANDLING / GODKJENNING AV REFERAT FRA BIS LANDSMØTE GARDERMOEN SAK 5 BEHANDLING / GODKJENNING AV KONSTITUERINGER 2011/ SAK 6 ORIENTERING / REDEGJØRELSER FRA SENTRALSTYRET MED UNDERGRUPPER FOR PERIODEN 2011/ LEDER, ANDERS EIDBERG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, VIOLA WENAAS MYRANN FAGANSVARLIG CATHRINE HJELLE ØVERLI ØKONOMIANSVARLIG, KRISTOFFER SANDVIK MARKEDSANSVARLIG, ROBERT LORENTZEN STUDENTPOLITISK ANSVARLIG, TRUDE KJELLGREEN PROSJEKTKOORDINATOR, CAMILLA WÆRVÅGEN KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITÉEN, EVA WEFRE OG EIRIN BREKKE VALGKOMITÉEN, SILJE BRATTGJERD OG MARTE LONA NÆRINGSLIVSANSVARLIG, TRYGVE TELLEFSEN STIFTELSENS STYREREPRESENTANT, HÅVARD UGLEM HOVDAHL SAK 7 ORIENTERING / REDEGJØRELSER FRA STYRINGSGRUPPEN 2011/ SAK 8 ORIENTERING / REDEGJØRELSER FRA TRAVERE I BI STUDENTSAMFUNN 2011/ SAK 9 BEHANDLING / BIS SITT NYE NASJONALE KARRIEREPROSJEKT KARRIERESJANSEN SAK 10 BEHANDLING/ SAMMENSLÅING AV VERVENE MARKED- OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG SAK 11 BEHANDLING / STILLINGSINSTRUKS MARKEDS- OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG (FORUTSETTER AKSEPT FOR SAK 10) SAK 12 BEHANDLING / STYRINGSGRUPPEN OG BESLUTNINGSMYNDIGHET SAK 13 ORIENTERING/ PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL TILLITSVERV I BIS SENTRALLEDELSEN, VALGKOMITÉEN OG KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITÉEN SAK 14 ORIENTERING / KÅRING AV BESTE LOKALAVDELING I BIS 2011/ SAK 15 BEHANDLING / KOSMETISKE ENDRINGER AV LOKALE OG SENTRALE VEDTEKTER.. 34 SAK 16 ORIENTERING / VEDTEKTSENDRINGER OG ENDRINGER AV STILLINGSINSTRUKSER FORETATT AV STYRINGSGRUPPEN SAK 17 ORIENTERING / ENDRINGER AV STILLINGSINSTRUKSER STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTER

6 SAK 18 BEHANDLING / VEDTAK AV STRATEGI FOR BI STUDENTSAMFUNN SAK 19 BEHANDLING / LOKALISERING AV NASJONALT STYRE FORUM (NSF) 2012 OG LANDSMØTE SAK 20 BEHANDLING / GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP MED REVISORS ANMERKNING SAK 21 BEHANDLING / GODKJENNING AV BUDSJETT SAK 22 BEHANDLING / GODKJENNING AV BUDSJETT SAK 23 ORIENTERING / ÅRSBERETNING SAK 24 BEHANDLING / ENDRING AV BELØPSSTØRRELSE PÅ KONTINGENT SAK 25 BEHANDLING / VALG AV TILLITSVERV I BIS SENTRALLEDELSEN, VALGKOMITÉEN OG KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITÉEN SAK 26 BEHANDLING / SIGNERING AV PROTOKOLL FOR DET 41. LANDSMØTET I BI STUDENTSAMFUNN

7 VEDLEGG I REFERAT FRA BIS 40. LANDSMØTE, 2-3.APRIL 2011 VEDLEGG II PROSJEKTBESKRIVELSE KARRIERESJANSEN VEDLEGG III VEDLEGG IV STILLINGSINSTRUKS NÆRINGINGSLIVSANSVARLIG ENDRINGER I DE SENTRALE VEDTEKTENE VEDLEGG V ENDRINGER I DE STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTENE VEDLEGG VI REVIDERT REGNSKAP 2011 VEDLEGG VII BUDSJETT 2012 VEDLEGG VII BUDSJETT 2013 VEDLEGG VIII ÅRSBERETNING

8 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Sentralstyret Kontroll- og vedtektskomitéen vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret Kontroll- og vedtektskomitéen har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Stian Rognlid Bisitter: Øystein Isaksen Referenter: Kristin Hanstad og Mari-Anne Kristiansen Tellekorps: To -2- observatører fra BIS avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av Kontroll- og vedtektskomitéen, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag. Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2011 Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2011 legges fram til godkjenning. Se vedlegg I. Vedlegg I: Referat 40. Landsmøte i BIS, Gardermoen, 2-3. April Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøte 2011 som fremlagt. Som forslag. 7

9 Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2011/2012 Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomitéen. Etter Landsmøtet 2011 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for styret 2011/2012: Eirin Brekke: Kontroll- og vedtektskomitéen. Trude Kjellgreen: Studentpolitisk ansvarlig Christina Røedvang: Valgkomité Trygve Tellefsen: Næringslivsansvarlig Marte Lona: Valgkomité Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort 2011/2012. Som forslag. Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret med undergrupper for perioden 2011/ Leder, Anders Eidberg Kjære medstudenter, engasjerte og eksterne parter. Takk for noen meget spennende år i BI studentsamfunn. Det har vært mye lærdom som jeg definitivt tar med meg videre i livet. Mange vinklinger, mange inntrykk og desidert mange episoder som jeg virkelig vil huske. Jeg har hatt en utrolig selvutvikling med mitt engasjement i organisasjonen. Fra da jeg var med å starte opp næringslivsutvalget i Trondheim, til mitt lederskap både lokalt og sentralt. Jeg kan nevne mange eksempler på personer som har hatt en stor utvikling som student på BI. Ikke bare har man fag som interesserer alle og enhver, man har også andre aktiviteter som engasjement innenfor studietiden. For de som er engasjert har man sett hvilke goder man får ut av å være med. Ikke bare blir man mer strukturert og gjør det bedre på skolen, men nettverket man skaper seg har veldig mye å si for både hvordan man trives og gjør det på skolen. Jeg kan vel si at BI Studentsamfunn har vært med å bidra til at jeg har hatt en uforglemmelig studietid ved BI. Overlapping Overlappingen for vår del ble gjennomført, som i mange andre år, på Gautefall. Der leies det en hytte som har plass til avtroppende og påtroppende. Det sittende sentralstyre hadde laget et meget bra opplegg som tok utgangspunkt i teambuilding og overlapping av verv i sentralledelsen. Mange hadde ikke truffet hverandre på forhånd, men ble godt kjent gjennom overlappingen. Vi som var påtroppende fikk lov til å bygge team med innspill til hverandre om forventninger og mål for det kommende år. Etter å ha sett gjennom notatene min fra helgen, ser jeg mange ting som er gjennomført og hvor mye lærdom man har fått gjennom året. Årets overlapping er ikke satt, men den vil hovedsakelig bygge på de samme prinsippene som det i alle år er gjort. Det er svært viktig at overlappingen skjer på en god og helhetlig måte. Dette vil gjøres ved at årets avtroppende styre legger opp til en god og gjennomførbar overlappingshelg. Planer Da vi startet opp våren 2011, bestemte sentralstyret seg for å være et engasjerende styre ut mot lokalavdelingene. Vi ville vise et godt engasjement og ærlighet ovenfor lokalavdelingene. Dette var en av mange viktige faktorer som ble tatt opp. Vi ville legge bedre til rette for videreutvikling av studentforeningen. Dette ved hjelp av en god oppfølgning og opplæring av 8

10 samtlige verv. Vi ville følge opp slik at ingen skulle vært utlært i vervet. En stor takhøyde og konstruktive tilbakemeldinger er noe vi ville ta for oss. Jeg syns at dette er noe vi har vært gode på. Vi har bidratt til en enorm læring gjennom mange ulike fora, blant annet NSF som jeg vil komme tilbake til litt senere. Vi ville også ta for oss en dialogføring med de lokale avdelingene. Det har også vært viktig for oss at avdelingene har hatt spillerom gjennom året. Dette med tanke på arrangement og hvordan de velger å gjøre aktivitetene og utvikling på avdelingen. Dette skulle ikke sentralledelsen sette en stopper for, men heller bidra til å engasjere og være innovative. Hjemmesiden har også vært en av våre saker dette året. Det har vært mange som har jobbet for denne siden. Saken har vært todelt da vi har hatt en egen person i ledelsen for utvikling av prosjektet, Webansvarlig. Den engasjerte som valgte å trekke seg før nyttår har hatt en person som har bygd opp nettløsningen vår, Tor Ivar Våge. Han har hjulpet oss på god vei for videreutvikling av vår nettløsning. Denne har vi nå sett er kommet på nett og vil være en god plattform for vår utvikling i sosiale medier og kommunikasjon ut mot studentene. Strategi BIS har jobbet med strategi de siste 1,5 årene. Det hele startet med å gjøre en undersøkelse BI Studentsamfunn vedtok for 2 år siden, og endre på organisasjonsstrukturen i organisasjonen. Denne endringen var hovedsakelig basert på utviklingen organisasjonen hadde hatt de siste årene. Landsmøtet så potensialer i flere verv som tilhørte lokalavdelingene sentralt, og utfordringer for koordineringen av de lokale avdelingene som er spredt i landet. En av endringene som ble gjort av landsmøtet var å opprette styringsgruppen for alle avdelingene. Styringsgruppen består hovedsakelig av alle lederne på de lokale avdelingene og to eksterne parter som har sittet tidligere i organisasjonen. De eksterne partene må oppfylle krav i henhold til våre retningslinjer som sier at de må ha sittet i flere styreverv tidligere. Dette for å ha en så god kjennskap til organisasjonen på en overordnet plan. Styringsgruppen har som hovedformål å utrede strategiske beslutninger, vedta retningslinjer, og koordinere alle avdelingene på et overordnet plan. Dette er noe som er blitt gjennomført siden oppstart. Det ble startet en strategiprosess i organisasjonen for å finne grunnlag og bakgrunn for hvordan en ny strategi skal settes. Organisasjonen har derfor tatt en gjennomgang av samtlige verv fra styre og ledelse på de lokale avdelingene. På disse skjemaene ble det tatt stilling til hvordan vervet var bygget opp fra den engasjerte sitt ståsted, hvordan de så på vervet, utfordringer og hva som kunne bli gjort bedre. Dette ble gjennomført på samtlige verv, alle fem lokalavdelingene og satt sammen i et dokument. På denne bakgrunn satt styringsgruppen seg ned for å se på hva som gjøres på de ulike avdelingene. Det har nå gått 1,5 år siden denne prosessen startet, og styringsgruppen vil legge frem et forslag på landsmøtet april Innenfor denne strategien har styringsgruppen vedtatt å se mer på hvilke kjerneverdier som ligger til grunn for organisasjonen, fokusområder og en riktig visjon som studentforeningen har grunn til å oppnå i løpet av en 5 års periode. Vårt hovedfokus er å bidra mer i den politiske debatt med innlegg og uttalelser som skal gagne BI studentene. Vi vil også legge mer vekt på utvikling og egenutvikling av de engasjerte i organisasjonen. Dette er fordi vi ser en enorm verdi i det å engasjere seg. Vi har mange eksempler på studenter som har hatt en enorm utvikling i form av personlig utvikling, men også faglig hvor man blir mer strukturert og målrettet i sitt arbeid som student. Mange av undergruppene og avdelingene har hentet inn profesjonell kompetanse fra foredragsholdere, motivatorer og personlig coaching som har bidratt til stor egenutvikling. Vi ser derfor et større behov for å satse mer på dette område da vi blir flere engasjerte og studentene ser en stor egenverdi i det å engasjere seg. Nasjonalt Styreforum (NSF) Landsmøtet vedtar hvert år hvor Nasjonalt Styreforum skal avholdes. Fjorårets landsmøtet vedtok at arrangementet skulle avholdes i Stavanger. Her samles alle styremedlemmene på lokalavdelingene. Her vil representantene bli kjent med personer i samme stilling på en annen lokalavdeling. Samtlige går gjennom et program som er satt av sentralledelsen. Her inngår det individuell opplæring for vervene, idemyldring og prat om utfordringer i vervet. Jeg vil si at 9

11 årets arrangement ble gjennomført på en meget god måte. Sentralstyrets prosjektkoordinator hadde som hovedoppgave å lage et program som lokalavdelingene var meget fornøyd med. Noen av vervene fikk bruke eksterne parter, mens andre brukte seg selv på idemyldring og gjennomgang av året. Jeg vil også takke BIS Stavanger for et godt bidrag og hjelp til et arrangement som er svært viktig for organisasjonen og videre samspill og utvikling. Sentralledelsen Årets sentralstyret har bestått av meget engasjerte og inspirerende personer. Det har vært sterke personligheter som har hatt klare tanker om hvordan sitt eget verv skulle være, og hvordan sentralleddet skulle gjøre jobben sin gjennom året. Det har vært en sprudlende gjeng som definitivt har bidratt til mange fine opplevelser med BIS. Vi har gjennomgått mange saker dette året, blant annet har vi vært med på at to personer har trukket seg fra vervene sine. Dette er Web ansvarlig og et av medlemmene i valgkomitéen. Sentralledelsen har sett at en egen webansvarlig var en kostnadsbærer og at man derfor heller vil se på andre løsninger. Dette føler jeg vi har gjennomført på en god måte og har sett innovativt på saker som har vært en utfordring. Vi har også hatt tildeling av LNU-midler som har bidratt til veldig god læring for oss. Vi jobber nå med å sette retningslinjer for klagesaker på tildeling av midler fra LNU. Samarbeid med VK Valgkomitéen er et eksternt organ i sentralledelsen. De er deltakende på alle reiser for å promotere vervene og bidra til å engasjere studenter videre i organisasjonen. Valgkomitéen sentralt har bidratt til god læring for valgkomitéene på lokalavdelingene gjennom opplæring fra eksterne parter på NSF. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på som forhåpentligvis har hjulpet de lokale valgkomitéene til å utvikle seg i en positiv retning. I år har vi hatt en spesiell situasjon med et medlem som trakk seg etter nyttår. Det har derfor blitt gjennomført et nytt valg i dette vervet. Løsningen ble en representant som tidligere har sittet i SBIO. Jeg føler at samarbeidet med valgkomitéen har vært veldig god med oppfølgning og god dialogføring gjennom hele året. Dette ved hjelp av skypesamtaler og mailvirksomhet som har engasjert og bidratt til utvikling for vervet. Samarbeid med Kontroll- og vedtektskomitéen Kontroll- og vedtektskomitéen i sentralledelsen har 2 medlemmer. Det har vært praksis å dele disse to vervene opp med forskjellige ansvarsområder. Den ene skal ha kontroll på sentralstyret, derav evalueringer og retningslinjer som skal følges. Den andre skal hovedsakelig ha fokus på styringsgruppen og retningslinjer for alle avdelinger samt oppfølging av saker til styringsgruppen. Samarbeid med BI BI Studentsamfunn har i en årrekke hatt et godt samarbeid med BI. Dette vises gjennom dialogmøter og flere avdelinger som ønsker en bedre kontakt med oss. Ikke bare i sentralledelsen, men også blant de lokale avdelingene. Det er sikkert kjent for de fleste, men det er veldig forskjellig hvordan hver BIS avdeling og BI avdeling arbeider. Noen har møter ukentlig, mens andre har møter når det er behov. I sentralledelsen er det dialogmøter hvor vi som en organisasjon møter ledelsen i BI. Her retter vi fokus mot aktivitetene som skjer lokalt. Jeg syns at disse møtene er svært bra for vår del da vi får ytret problemstillinger som kanskje er et nasjonalt problem, ikke bare lokalt. Alt i alt har vi gjennomført 2 dialogmøter med ledelsen i BI. Samarbeid med SBIO Fjorårets BIS sentralstyre hadde et meget bra forhold til SBIO. Jeg vil si at vi har bygget videre på dette. Vi har vært tilstede på mange faglige og sosiale aktiviteter sammen. Vi har bidratt på dialogmøter og gjort ting sammen som er med å bygge forholdet vårt. Vi har i en lengre periode diskutert hva vi kan gjøre sammen for å skape et bedre forhold. Dette har gjenspeilt seg i flere faktorer blant annet da vår politisk ansvarlig har hatt en god kontakt med deres kontakt. Vår markedsansvarlig og næringslivsansvarlig har hatt en løpende dialog siden 10

12 det nye styret ble satt ved nyttår. Vi har også planlagt å gjøre flere faglige aktiviteter sammen på vårparten hvor vi alle skal få et bredere innblikk i organisasjonen deres, samt de skal få et blikk i hvordan vi i BIS praktiserer vår studiehverdag. Det er på mange måter veldig spennende med vår nye strategi og hvordan vi i fremtiden kan spille på hverandre. Vi jobber tross alt sammen for et mål og vi ser at et tettere samarbeid vil bare gagne studentene i fremtiden. Samarbeid med ISM SA International School of Management i Litauen er en skole som er eid av BI. Vår hovedkontakt i BI Jens Petter Tøndel er også styreleder ved skolen. De har i likhet med oss en studentforening som har kontakt med BIS. Kontakten med ISM SA har ikke vært preget av så mye mailkontakt. Slik jeg har forstått på fjorårets styre var det noe mailutveksling om hvordan studentforeningene fungerer og hvilke saker de var opptatt av. Vi har hatt noe dialog med dem angående en studentsamling som skal skje i slutten av april hvor BIS har blitt invitert til å holde et foredrag i Litauen. Sentralstyret mener at BI burde være med på den økonomiske delen for en slik reise, derfor vil sentralstyret ta saken videre under forutsetning at BI dekker denne reisen. Videre planer Etter landsmøtet vil jeg jobbe for å implementere strategien sammen med påtroppende styre og leder. Dette fordi strategien må bevege seg inn i organisasjonene rundt om i landet på en helhetlig måte. Vi ser noen utfordringer med utforming av layout og hvordan dette kan gjøres. Nå har det blitt produsert noen produkter som beskriver våre verdier om fokusområder, men det er svært viktig at vi legger til rette for fremtiden i BIS og våre studenter. Nå som jeg ser tilbake på en studietid hvor jeg har fått opplevd utrolig mye er jeg utrolig stolt over hvordan organisasjonen har utviklet seg de siste årene. De menneskene som har vært med og gjort et stort preg på mitt liv, både på godt og vondt har vært med å utviklet mange tanker og ideer over hvordan man kan takle ulike situasjoner. Jeg har sett en personlig vinning i å engasjere meg, jeg har gjort ting jeg aldri trodde jeg skulle gjøre, jeg har møtt mennesker som jeg definitivt vil møte igjen. Jeg vil rette en stor takk til samtlige som har bidratt til mine verv og utviklet meg i en retning jeg kjenner meg komfortabel med. Vider så gleder jeg meg til å følge BI studentsamfunn i rollen som stiftelsens styrerepresentant i BI. På vegne av sentralstyret og meg selv vil jeg takke for meg og ønske de påtroppende lykke til i BI Studentsamfunn. Med vennlig hilsen Anders Eidberg Leder BI studentsamfunn 6.2 Kommunikasjonsansvarlig, Viola Wenaas Myrann Kjære Landsmøte Jeg vil med denne redegjørelsen takke for tillitten jeg ble vist under Landsmøte i fjor. Året har vært utrolig spennende, bydd på mange utfordringer og ikke minst vært et av de mest lærerike og innholdsrike årene jeg har hatt så langt i mitt 21 år lange liv. Gjennom vervet som kommunikasjonsansvarlig har jeg fått den ære av å bli kjent med en hær av flinke og fantastiske mennesker som jeg nå har kvalifisert som venner. Mange av disse har blitt noen av mine beste venner. Dette setter jeg stor pris på. Det er givende å se så mye engasjement og iver som det du ser i BIS. Tusen takk for en fantastisk periode så langt, og på forhånd takk for de siste månedene vi har i vente. 11

13 Videre vil jeg rette en spesiell takk til den fine gjengen jeg har hatt med meg: Tone Rekkedal, Matias Nikolas Klingsholm, Anton Sindland, Line Holm og Iselin Hedenstad. Dere er en meget dyktig gjeng, jeg er evig takknemlig for at jeg har hatt dere med på laget gjennom hele året. Dere gjør alle en utrolig god jobb, og har et brennende engasjement jeg vet mange misunner dere. Stå på siste del av perioden! BIS.no Som dere alle sikkert vet var den en del problemer med den gamle nettsiden. Jeg fortsatte arbeidet som Fredrik Ødegård Nilsen startet sammen med Espen Vedlog og Tor Ivar Våge. Nettsiden ble lansert sommeren Det var fremdeles småting som måtte rettes på, men siden fungerte bedre enn den gamle. Vi KA så det likevel som nødvendig å fortsette utviklingen av det vi mener er den ideelle bis.no. På KA-seminaret vi hadde i januar laget vi nye skisser, la til funksjoner og idémyldret rundt hva vi syns manglet med siden vi har hatt i høst, og eventuelt hva vi heller kunne gjort. Resultatet vi kom frem til ser mer profesjonelt ut, er mer brukervennlig og ikke minst mer innbydende og oversiktlig. Tor Ivar stilte seg igjen til disposisjon og er i gang med arbeidet rundt våre skisser. Forhåpentligvis er det denne nettsiden jeg nå kan vise til. Jeg håper resultatet blir som vi har tenkt og at bis.no blir brukt mye mer effektivt enn det har blitt gjort til nå. Det ligger utrolig mye potensiale i bis.no derfor syns jeg det er utrolig synd at det er så få studenter som benytter seg av den. Utfordringer for neste års kommunikasjonsansvarlig blir forhåpentligvis mindre enn de jeg har hatt. Siden skal være klar til bruk og man kan heller fokusere på innholdet og rette fokus utover mot studenter og næringsliv. Nasjonalt Styreforum I forkant av NSF la jeg opp til et program med opplæring i bis.no, lek, intern/ekstern kommunikasjon, mediehåndtering og ikke minst hvilke planer vi hadde for året. Dette var første gang vi alle skulle samles. Vi hadde i forkant hatt skypemøter og jeg hadde hatt en god dialog med samtlige. Dette hjalp meg også med tilrettelegging av programmet etter hva de faktisk ønsket å snakke om. Ettersom noen av dere kanskje vet er jeg ikke fan av kleinhet og pinlig stillhet. Lista ble derfor lagt veldig lavt og KA-gjengen er den dag i dag en veldig sammenspleiset og god gjeng. NSF er grunnmuren til samholdet og jeg oppfordrer neste års KA til å fokusere på at det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Andre oppgaver i forbindelse med NSF var å lage navnskilt, program og annet grafisk materiale. Alt i alt synes jeg dette arrangementet gikk svært bra. BI Studentaksjonen Min lille baby. Etter selv å ha vært leder for Studentaksjonen i 2011 er dette virkelig en sak jeg brenner for. Det gikk tregt i begynnelsen med tanke på å få satt ansvarlige på alle skolene. Jeg vil derfor anbefale neste KA til å fokusere mye på dette. De fleste ansvarlige har hatt en form for komité eller undergruppe som har hjulpet til med arbeidet rundt gjennomføring av aksjonen. Nytt av året er at vi hadde bøsseinnsamlingsaksjon i 4 dager fremfor bare 1 som det var i fjor. Resultatet var varierende, men totalt tror jeg nok dette fungerte bedre. Vi samlet totalt inn kr, en økning på fra i fjor. Veldig godt jobbet. Kristiansand gikk av med seieren for beste LA og i tillegg beste gruppe. Vi hadde en felles avslutning med LIVE-overføring fra alle skolene, utrolig suksess. BDO var hovedsponsor, men sponset bare 3 av 5 BIS-skoler. Dette har ikke fungert optimalt, så til neste år oppfordrer jeg hver skole til å kjøre sitt løp med tanke på sponsorer. Kontakten med Studentaksjonen i Nydalen har fungert ganske greit, ettersom de hadde problemer med å få satt styre ble det litt amputert der. Jeg har stor tro på en videreutvikling av dette prosjektet og ser det som en fin anledning til å synliggjøre BI studenter på en positiv måte. Det er mye å hente og jeg håper dette vil være et satsningsområde i tiden fremover. Media Her har BI vært svært behjelpelige og jeg har sammen med KA lokalt deltatt på kurs rettet mot arbeid her. Vi hadde i tillegg til et mediehåndteringskurs også et nyttig foredrag med Cecilie Staude som ga oss gode tips med tanke på vår bruk av sosiale medier. Ellers har studentpolitisk ansvarlig sørget for en del svært fordelaktige oppslag. Totalt sett kunne det 12

14 nok vært arbeidet enda mer med å få BIS ut i media, men det har vært vanskelig å skape interesse rundt våre arrangementer. Lokalavdelingene Oppfølging av lokalavdelingene har vært fantastisk gøy. Jeg har lagt stor vekt på å være tilgjengelig ved henvendelser fra lokalavdelingene, og føler jeg med dette har hatt en svært god dialog med de ulike avdelingene. Jeg har fått muligheten til å reise rundt på samtlige av avdelingene, sett hvordan de gjør det og i tillegg møtt alle de herlig engasjerte menneskene. Jeg har hatt god oppfølging via mail og telefon, og lagt stor vekt på at jeg er tilgjengelig for alt av spørsmål og støtte generelt. Alt i alt må jeg få si at det har vært en helt fantastisk gjeng som har vært engasjert ved lokalavdelingene i år! De kommunikasjonsansvarlige En flott gjeng med dyktige folk. Dialogen har vært god og vi er en sammenspleiset gjeng som spiller hverandre gode. Gjennom mail, facebook og skype har vi hatt god dialog gjennom hele året. Alle har ulike kvalifikasjoner noe som bidrar til at alle kan hjelpe hverandre på ulike områder. Vi hadde det utrolig gøy både på NSF og kommunikasjonsseminaret. Vi har videreført månedsmailene og dette har vært nyttig. Jeg får oversikt over hva som skjer på alle LA, samtidig får alle KA innblikk i hva de andre gjør og hvordan de gjør ting. Jeg føler oppfølgingen har vært god og at terskelen for å ta kontakt med meg har vært lav. Det var det jeg jobbet mye for i begynnelsen. Jeg har også hatt jevnlig kontakt med hver enkelt gjennom telefon. Kommunikasjonen i år har vært god, og jeg er stolt av det de har fått til i løpet av året. Sentralstyret Vi har etter hvert blitt en godt sammenspleiset gjeng, og jeg føler samarbeidet har fungert godt det året som har gått. Innad i sentralledelsen har kommunikasjonen generelt vært god. Ved hjelp av svar til alle funksjonen i gmail har det blitt lettere å få svar fra alle samt at alle får deltatt i diskusjoner. Jeg mener sentralledelsen i år har gjort en god jobb mot lokalavdelingene og at samkjøringen har fungert svært bra i året som har gått. Det ble lagt mer fokus på teambuilding den siste tiden og dette har gjort at vi har blitt enda tryggere på hverandre og diskusjonene har blitt bedre. Jeg har lært utrolig mye av å få jobbe sammen med denne gjengen her i året som har gått! Tiden fremover Fokuset fremover er å ferdigstille nettsiden sammen med Tor Ivar og de andre kommunikasjonsansvarlige. Legge en mer strukturert plan for BIS sin bruk av sosiale medier og tilrettelegge for god overlapping av den nye kommunikasjonsansvarlige. Avslutningsvis vil jeg takke den sittende sentralledelsen for det året vi har hatt sammen. Dette året har jeg lært utrolig mye og hatt en enorm egenutvikling, jeg er evig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å være kommunikasjonsansvarlig i BIS Sentralledelsen i år. Vennskap jeg vet kommer til å vare livet ut og ikke minst har jeg hatt det veldig innholdsrikt og morsomt år. Tusen takk! Med vennlig hilsen Viola Wenaas Myrann 6.3 Fagansvarlig Cathrine Hjelle Øverli Før jeg redegjør for året 2011/2012, vil jeg benytte anledningen til å takke for tilliten jeg ble vist ved BIS landsmøte våren Året mitt som fagansvarlig i sentralstyret har vært noe av det mest fantastiske jeg har begitt meg ut på. Jeg har fått æren av å bli kjent med utrolig mange flotte og flinke mennesker fra hele landet og tilegnet meg veldig mange forskjellige erfaringer som jeg ellers kanskje aldri ville fått. 13

15 Det å skulle kombinere en hektisk studiehverdag med både jobb, verv og et sosialt liv har til tider vært en utfordring, men jeg har ikke angret et sekund. Det har vært mye fortvilelse, sinne og utfordringer knyttet til det å sitte i BIS Sentralledelsen, men igjen så er det deilig å føle et så brennende engasjement for noe. Uansett så kan det ikke måle seg med den gleden, mestringsfølelsen, utviklingen og lykken jeg ofte har følt i sammenheng med vervet mitt. Planer I min appell på landsmøtet våren 2011 presenterte jeg mine fanesaker som jeg ønsket å konsentrere meg om og kjempe for mens jeg var engasjert. Disse fanesakene er noe jeg har lagt mye tid og arbeid i, og som jeg vil fortsette å arbeide med frem til jeg går av 1. juli Fremme tillitsvalgte Helt siden jeg var fagansvarlig lokalt har jeg arbeidet for å gjøre tillitsvalgtvervet mer ettertraktet, ved å fremme viktigheten av vervet og hvilke fordeler det gir. Det er en gjenganger at det er problematisk å få rekruttert studenter til dette vervet. Det viste seg at dette er en gjennomgående utfordring på alle lokalavdelingene, derfor startet jeg tidlig i mitt verv med å igangsette tiltak for å forbedre dette. Det første jeg gjorde var å endre navnet fra tillitsvalgt til klassekontakt. Dette var ønskelig både fra Nydalen og de andre studiestedene, da det ville forenkle mye i forskjellige prosesser om denne tittelen hadde samme navn. Min tanke bak dette var å få vervet til å fremstå som noe nytt, derfor laget jeg en standardisert stillingsinstruks for alle studiestedene og sørget for å få dette så synlig som mulig. Jeg utarbeidet felles plakater og annet markedsføringsmateriell som jeg fikk de fagansvarlige til å plassere rundt om på sin skole, samtidig som jeg oppfordret de til å gjøre vervet til en snakkis og begynne å tenke på rekruttering tidlig. Effekten av disse tiltakene har vært noe varierende. Enkelte studiesteder så det ut til å fungere, mens på andre var det ikke noen merkbar effekt. Ved videresendelse av kursevalueringer gjort av BIS sine klassekontakter til administrasjonen ved BI har jeg presisert at dette er en jobb som er gjort av klassekontaktene, og jobben de gjør er noe som er høyt verdsatt av BI. Dette gjenspeiles i kursbeskrivelsene som ble gjennomgått vårsemesteret 2012 av Undervisningsutvalget for bachelor, hvor kursbeskrivelsene ble utarbeidet på bakgrunn av kursevalueringene som er gjort av våre klassekontakter. Det å se at arbeidet som klassekontaktene gjør er noe som faktisk blir tatt til etterretning er noe jeg håper har en motiverende effekt, og at de får et større innblikk i hvor viktig og betydningsfull jobben deres er. Forsterke kontakten mellom Klassekontakter og fagansvarlige LA. Dårlig kontakt mellom klassekontakter og fagansvarlige lokalt har vært et velkjent problem. Dette fordi det legger en stor demper for informasjonsflyten videre som gjør at eventuell misnøye og klagesaker ikke kommer frem til riktig instanser. Det har også vært stor uklarhet om hvilken vei klassekontaktene skal gå om de har noe på hjertet. Derfor har jeg i min tid som fagansvarlig hatt et økt fokus på terping når det gjelder dette, slik at ikke uklarheter skal oppstå. Jeg har også oppfordret fagansvarlige lokalt om å arrangere teambuilding og sosiale events for klassekontaktene slik at de får et godt forhold seg imellom og for at terskelen for å ta opp ting skal være lav. Dette ser ut til å ha fungert veldig bra, da det var få kursevalueringer som manglet ved vårens fagseminar. Økt krav ved ansettelse av forelesere Dette er noe som har vært i fokus noen år nå og som jeg har tatt videre. Kravene ved ansettelse av forelesere er dessverre vanskelig å få gjort noe med, da dette bunner i arbeidsmiljøloven og andre rettigheter i forhold til ansettelse. Jeg har ytret et ønske om å la studenter få delta på prøveforelesninger ved ansettelse av forelesere i dialogmøte med Tom Colbjørnsen, noe som han skulle ta videre. Annet som er blitt gjort på bakgrunn av BIS sin innsats, er at det er blitt opprettet et pedagogisk kurs for forelesere på BI. Videre så jobber BI med pedagogisk fremmende hjelpemidler via Learning Lab, som blant annet filming av forelesinger. De første prøveprosjektene på dette vil komme til høsten. Arbeide for likestilling mellom Nydalen og lokalavdelingene 14

16 Gjennom min tid som fagansvarlig har vi hatt en stor case oppe som går på det med læringsmiljø. Her gikk BIS knallhardt ut mot BI, men etter kort tid fikk vi heldigvis nøstet opp i det, og det ser nå ut til å være løst. Videre så ble vi orientert på et Kollegiemøtet at det var satt av midler til datarom, møbler, smartboard og oppgradering av fellesareal på lokalavdelingene for å bedre det fysiske læringsmiljøet. Så det er godt å se at studiestedene utenom også blir prioritert. På den faglige biten har jeg prøvd å fremme det elektroniske bibliotektilbudet som BIstudenter har, noe som ikke har blitt kommunisert godt nok ut på studiestedene. Det samme gjelder valgfag i form av nettstudier. Det er altså mulig for studenter ved lokalavdelingene å velge valgfag som nettstudier om ikke det eksisterende tilbudet på skolen skulle falle i smak. BI er informert om dette og vil kommunisere dette bedre ut til neste semester. Ellers så ser jeg at mye av dette arbeidet går av seg selv. Det ser til at BI har åpnet øynene og har fått et økt fokus på studiestedene. Samarbeidet med SBIO Etter noen turer til Oslo har jeg blitt godt kjent med fagansvarlig i SBIO. Dette har gjort at jeg har ønsket et nærmere samarbeid, både for større gjennomslagskraft mot BI, men også for erfaringsutveksling og det å kunne dra nytte av hverandre. På kort tid så synes jeg ikke bare at jeg som fagansvarlig, men hele BIS Sentralledelsen, har fått god kontakt med SBIO. Dette er noe jeg tror kan komme godt med videre, og jeg håper denne gode kontakten fortsetter. Jeg har fått stor nytte av dette og sitter med mange gode ideer som jeg ønsker å jobbe med selv, og deretter videreføre til neste fagansvarlig. Fagbloggen Beklageligvis så har ikke Fagbloggen blitt prioritert så mye som jeg gjerne skulle ønsket. Hittil har jeg skrevet tre innlegg hvor jeg har fortalt om mine første møter med Undervisningsutvalget og Kollegiet, samt om klagesaker. I tiden fremover ønsker jeg å benytte meg mer av Fagbloggen slik at neste fagansvarlig har en god grunnmur til å ta bloggen videre. Sentralstyret Gjennom året har jeg vært så heldig å være en del av et fantastisk og engasjert styre. Vi begynte tidlig å fokusere på teambuilding for å bli best mulig kjent på kort tid, noe som gjorde at vi ble trygge på hverandre og turte å være ærlige med hverandre, noe som kom godt med under styremøter. Vi er en sammensveiset gjeng med høye mål og ambisjoner for vervene våre, og selv om vi har møtt på en del utfordringer gjennom året, mener jeg vi har taklet disse på en god måte og tatt med oss hver eneste erfaring videre. Fagansvarlige Som fagansvarlig i sentralledelsen har en også ansvar for å være en rådgiver og støttespiller for de fagansvarlige ved lokalavdelingene. Noe som virkelig ikke har vært noe problem med den flotte gjengen jeg har hatt med å gjøre dette året. Vi fikk raskt god kontakt og ble som en god vennegjeng allerede etter dag 1. De har alle arrangert vel gjennomførte temakvelder, hatt god kontakt med klassekontaktene og fått inn de fleste kursevalueringene, samt fremmet studentenes interesser på en god måte gjennom klassekontaktene. De fagansvarlige har også bistått meg i arbeid hvor jeg har trengt det på en meget tilfredsstillende måte. Det er godt å vite at en har en så god gjeng å støtte seg til om det skulle være noe. Hver uke har vi skrevet fredagsmailer for å oppdatere hverandre på hva som skjer på de respektive studiestedene, samt hatt god kontakt på telefon. Jeg er utrolig stolt over fagarbeidet de har gjennomført på de ulike lokalavdelingene, og de fortjener all den skryt de kan få. Fagseminar Gjennom året blir det arrangert 3 fagevents. Den første som et overlappingsseminar i begynnelsen av sommeren. Her møtes alle på- og avtroppende fagansvarlige for å evaluere året som er gått og gi en innføring i hva vervet går utpå for de påtroppende. Videre så diskuterer vi de erfaringer vi har gjort oss gjennom året og eventuelle problemstillinger som kan oppstå, slik at de påtroppende er så godt forberedt som mulig. Det blir også sosialt samvær og teambuilding, som gir en flott avslutning for de avtroppende og et realt kick-off for de påtroppende. 15

17 Den andre fageventen skjer i forbindelse med NSF, hvor en arrangerer et fagforum hvor vi går igjennom alle kursevalueringer fra vårsemesteret, diskuterer planer for det kommende året rundt fagarbeid, temakvelder, klassekontakter, motivasjon med mer. Den tredje er et rent fagseminar. I år ble dette arrangert i mars hvor vi den ene dagen var sammen med studentpanelet. Dette oppfattet jeg som veldig lærerikt for de fagansvarlige da de fikk et godt innblikk i hvordan BI håndterer faglige saker, hvordan ting fungerer i Nydalen og de andre studiestedene med mer. Videre så gikk vi gjennom kursevalueringene for høstsemesteret, evaluering av arrangementer, planer videre, motivasjon og hadde litt teambuilding og sosialt samvær. Det å kunne møtes i midten av året når motivasjonen kan skrante litt hjelper mye og gir en ny giv i innspurtsfasen. Utvalg Som fagansvarlig har jeg, på vegne av studentene, stemmerett i diverse forum, herunder Undervisningsutvalget for Bachelor, Kollegiet og Klagenemnda. De to førstenevnte er BIs høyeste faglige og strategiske organ og mange avgjørelser relevant for oss studenter blir fattet her. Klagenemnda er BIs høyeste klageorgan der det behandles saker som for eksempel fusk og klage på opptak til studie. Gjennom disse forumene har BIS en direkte innflytelse på store, strategiske avgjørelser med effekt for BI-systemet. Møtene jeg deltatt på har krevd en del forarbeid i form av sakspapirer, noe som har gitt meg en god innsikt i BI systemet. Jeg har gjort mitt beste for å bidra konstruktivt i disse møtene slik at BISstudentene får en stemme som er tillitten verdig. BI har også henvendt seg til meg fra tid til annen i form av undersøkelser, diverse bidrag og studentenes uformelle synspunkt. Det har vært beærende for meg å bli vist denne tilliten. Mitt inntrykk er at vår stemme blir tatt på alvor og våre innspill blir tatt i betraktning og gjort noe med. Veien videre I mine siste måneder som fagansvarlig ønsker jeg å legge til rette for påtråppende fagansvarlig både når det gjelder fagansvarlig og klassekontakter. Jeg har en ide om å opprette et kontaktnettverk for klassekontakter for å bedre informasjonsflyten og avdekke misnøye ved kurs på en enklere måte. Jeg ønsker å begynne tidlig med overlapping og ta påtroppende med på møter med Kollegiet og Undervisningsutvalget slik at han/hun føler seg forberedt til han/hun selv skal representere studentene i disse utvalgene. Videre så blir det å fortsette å være en god støttespiller, fremme studentenes sak og planlegge overlappingsseminaret til sommeren. En ting er iallefall sikkert; jeg skal suge til meg hvert eneste inntrykk og nyte den siste tiden som fagansvarlig. Helt avslutningsvis ønsker jeg å takke alle de fantastiske menneskene jeg har fått gleden av å møte og arbeide med det siste året. Det nettverket jeg har opparbeidet meg gjennom dette er en uvurderlig gevinst for meg og jeg har hatt det så fantastisk gøy med dere. All erfaringen og læringen jeg har fått gjennom å være fagansvarlig kommer jeg til å ta med meg og benytte meg av videre. Det er utrolig tungt å skulle gi slipp på noe som har betydd så vanvittig mye for meg, men jeg gleder meg til å se en ny engasjert kjempe videre for å fremme studentenes faglige interesser. Så igjen, tusen takk for et helt utrolig fantastisk engasjement år 2011/2012. Det har vært det beste året i mitt liv! Med vennlig hilsen Cathrine Hjelle Øverli 6.4 Økonomiansvarlig, Kristoffer Sandvik Kjære Landsmøte 2012 Jeg vil redegjøre for mitt arbeid som Økonomiansvarlig (ØA) i BI Studentsamfunn i perioden 1.juli 2011 til 31.juni Jeg ble valgt til ØA under Landsmøte 2011 etter å ha sittet ett år som leder av valgkomitéen i Sentralledelsen. Min kjennskap til BIS og hvilke arbeidsoppgaver som lå foran meg var i så måte god, men det bydde på mange nye og spennende oppgaver i stillingsinstruksen til ØA i SS. Som fersk i vervet brukte jeg særdeles mye tid på å sette meg inn i arbeidsoppgavene i løpet av sommeren sammen med avtroppende ØA Fredrik Schjerve. 16

18 Jeg har i perioden i SL vært student ved BI Trondheim hvor jeg har fått en nær kontakt og tilknytning til lokalavdelingen. Det har utvilsomt vært positivt, men som fulltidsstudent har det til tider vært vanskelig å prioritere. Det har vært mange krevende oppgaver, men alt i alt et meget lærerikt og spennende år jeg ikke ville vært foruten. Planer Når jeg stilte til vervet som økonomiansvarlig hadde jeg flere planer: - God økonomistyring med oppfølging av budsjett som skal foreligge ved hvert arrangement - Standardisere og fastsette mer klare rutiner på reisegodtgjørelse og utbetalinger - Jeg ønsket å følge opp lokalavdelingene, slik at vi på den måten opprettholder et godt samarbeid mellom SS og LA. - Nedskrive nettsiden i balansen i sin helhet, rydde opp i gamle kostnader og avtaler - Bedre ansvarsfordeling/forholdet mellom ØA VL og ØA SL Overlapping Vi hadde som foregående år overlapping i juni 2011 på Gautefall. Der hadde avtroppende styre leid en hytte med plass til både avtroppende og påtroppende styre. I løpet av helgen la vi et godt fundament for vårt videre arbeid i BIS SL 11/12. Vi hadde stort fokus på å bli kjent den første tiden. Vi hadde også flere teambuildingsleker hvor vi fikk satt samarbeidsevnene våre på prøve, samt at vi i fellesskap fikk satt felles kjøreregler og rutiner internt i styret. Den faglige overlappingen brukte jeg på å ha opplæring med påtroppende VK, da tiden i forkant og etterkant av Gautefall ble brukt til overlapping for min del. Nasjonalt Styreforum (NSF) NSF ble en arena hvor vi økonomiansvarlige fikk belyst de mange utfordringene og arbeidsoppgavene som ligger i vervet. For min del ble det viktigste å kartlegge kompetansenivåene, samt sette en del felles retningslinjer for hvordan økonomien i BIS skulle forvaltes det kommende året. Jeg hadde som mål å få gjennomgått en del praktisk bruk av 24SO, men av ulike grunner ble det satt på vent og avtalt å bli tatt med de enkelte når problemstillinger dukket opp underveis. Videre la alle ØA LA frem regnskapet for første halvår 2011, noe som gjorde at alle fikk et godt innsyn i hvordan likviditet og økonomi forvaltes på de ulike avdelingene. Jeg oppdaget at kontinuiteten ikke nødvendigvis har vært like god på alle avdelingene, noe som har ført til at enkelte har en balanse som ikke samsvarer med god regnskapsskikk. Dette skal være helt plettfritt før sommeren, og er mitt store mål i forbindelse med kontinuitetsbæring for ØA LA nemlig bruken av balanse på riktig måte. Sentralstyrets økonomi I 2011 har det skjedd store forandringer i SL sin balanse. Nettsiden har i sin helhet blitt nedskrevet, hvor overgang til en ny og rimeligere nettsideløsning har blitt gjennomført. Dette har medført store nedskrivninger. Vi har per dags dato ingen aktiverte anleggsmidler som kostnadsføres i form av avskrivninger. På grunn av betydelige nedskrivinger (bis.no på kr ,-) og noe tap fra tidligere år havner vi på et positivt resultat, men det skal presiseres at resultatet hadde vært høyere hvis nedskrivinger ikke hadde blitt foretatt, samt at disse postene ikke har noen likviditetseffekt. Likviditeten og kontantstrømmen i BIS sin økonomi er mye bedre enn det kan se ut av resultatet, da økt studentmasse og inflasjon sørger for en betydelig større pengestrøm enn tidligere år. I tillegg til noen nedskrivinger har man i løpet av 2011 hatt en relativt høy aktivitet da vi har hatt 1 ekstra medlem av SL, samt at strategigruppen har lagt ned et betydelig arbeid. Dette har ført til at reise og bevertningskostnader er noe høyere enn budsjettert. Når det er sagt så kan det imidlertid nevnes at vi har spart inn mye på andre poster. Interne rutiner og kontroll av regnskapet har hele tiden skjedd i samarbeid med KVK. Arbeidsmåten som jeg har jobbet rundt er å avstemme regnskapet hver måned, for så å rapportere til KVK i form av hovedbokutskrift av bank samt bankutskrift. Dette har fungert bra, og er en god kontrollfunksjon som sørger for at vårt regnskap til enhver tid stemmer. Viser imidlertid til BI Studentsamfunn sin årsrapport for ytterligere informasjon omkring sentralstyrets økonomi. Oppgaver 17

19 Hovedoppgaven har vært å føre regnskapet for BIS SL 11/12, samt sørge for god økonomistyring og budsjettoppfølging der det er behov. I tillegg skal jeg passe på at lokalavdelingene har en ryddig økonomi, og jeg skal bistå dersom problemer oppstår og rådføre dem i deres arbeid med økonomien. Lokalavdelinger Kommunikasjonen med lokalavdelingene føler jeg har vært god. Vi skal ha besøkt alle skolene før perioden vår er over. Dette vil jeg anbefale neste styret også å gjøre ettersom det ikke er det samme og bare snakke med LA per telefon eller mail. Det har vært lett å få tak i de fleste, men kommunikasjonen har vært størst i forbindelse med årsrapport og fremleggelse av resultat for året 2011 i forbindelse med GF. Det var også en del i starten naturlig nok, da det er da man er mest usikre på arbeidsoppgavene sine. Vi har internt blant ØA sendt månedsmail til hverandre med oppdateringer på økonomien og utfordringer som har dukket opp. ØA LA skal ha mye skryt for jobben de har gjort i perioden sin dette året. Det har ikke vært det store behovet for rådføring og støtte, noe som tyder på at vi har hatt knallsterk kompetanse på hele linja i økonomivervet i år. Landsmøtet Landsmøtet 2012 holdes på Quality Airport Hotell Gardermoen. Landsmøtet har i tradisjon tro blitt arrangert her, og ettersom dette har vært suksess bestemte vi oss for å benytte oss av samme konferansehotell. Hotellet ligger sentralt på Gardermoen, og vi sparer en del tid og penger ved å ha det her kontra i de litt mindre byene. Det skal nevnes at vi har fått en prisreduksjon i år kontra tidligere år. Tiden etter Landsmøtet vil gå til å rydde opp i balansen til alle LA, samt starte opplæring med påtroppende ØA og sette vedkommende inn i de rutiner og arbeidsoppgaver som hører med. Til slutt vil jeg takke for den tiden jeg har fått i BI Studentsamfunn. Jeg har aldri på så kort tid opplevd større personlig utvikling, det har vært utrolig lærerikt. I tillegg er vi så privilegerte at vi får muligheten til å møte samt bli kjent med så mange fantastiske engasjerte mennesker. Spesielt vil jeg takke sittende Sentralledelse for et godt samarbeid med samtlige. Jeg vil også rette en ekstra stor takk til Hege, Håkon, Helle, Kristoffer og Ruben for et godt samarbeid og jobben dere har gjort dette året håper dere er stolte! Det er med ydmykhet jeg takker for tilliten og nok et lærerikt år. Med vennlig hilsen Kristoffer Sandvik 6.5 Markedsansvarlig, Robert Lorentzen Introduksjon: Kjære alle BISere, først og fremst vil jeg gratulere alle påtroppende med verv i BI Studentsamfunn. Valget dere har gjort ved å engasjere dere er kanskje det smarteste valget dere har tatt siden dere valgte BI som utdannelsesinstitusjon. Jeg vil også gratulere årets avtroppende med et fantastisk år i BIS med tanke på utvikling, innovasjon og ikke minst engasjement. Dere har all grunn til å være stolte over arbeidet dere har gjort for alle BI studenter ved lokalavdelingene, uten dere ville studenthverdagen vært så utrolig mye kjedeligere en det er med BIS ved roret på skolene. Til slutt i denne introduksjonen vil jeg takke alle for støtten jeg fikk under LM i Jeg har hatt et fantastisk år, og det hadde jeg ikke uten deres støtte, så tusen takk for tillitten jeg er blitt vist. BIS er en organisasjon hvor prøve og feile er kultur, og det skal organisasjonen være stolte over. Dagen da dette er borte, er dagen BIS faller som Studentorganisasjon. Derfor er det viktig å ta vare på verdiene og benytte disse på riktig måte, da vil organisasjonen vokse, vokse og vokse Fra LA Leder til Sentralstyret: 18

20 Etter å ha vært BIS Drammen sitt ansikt utad i et år var jeg nå klar til å ta et steg videre. Valget var ikke vanskelig da den gangens sentralstyret forhørte seg om jeg kunne tenke meg å søke stillingen som Markedsansvarlig i SL. Selvsagt hadde jeg interesse av det, sitte i sentralstyret er jo alle BISeres drøm. På LM en vårdag i 2011 hadde jeg min appell og jeg bestemte meg selv for noen viktige ting før jeg gikk på podiet og skulle overbevise avtroppende, påtroppende, referenter, travere, ordstyrere osv.. om at jeg var riktig BISer for jobben som ny Markedsansvarlig. Jeg bestemte meg for å være best. Jeg skulle presentere meg selv og mine ambisjoner i BIS på en så overbevisende måte, at uansett hva jeg sa skulle alle i salen tro på meg! Det klarte jeg og jeg ble best, jeg fikk vervet. Mitt hovedmål for perioden var: Jeg skal sette dype spor etter meg i Organisasjonen BIS Tiden fra LM og frem mot 1.Juli hvor vi offisielt ble Sentralstyret ble tiden mellom avtroppende Leder i Drammen og påtroppende Marked i SL en utrolig spennende periode. Overlappingen skjedde i tradisjon tro på Gautefall. Jeg fikk dessverre ikke oppleve disse dagen pga. Drammen Studentregatta som jeg var hovedarrangør av i Drammen. Jeg skal utrette så mye: Da slutten av sommerferien nærmet seg og reklamene for nye skolesekker og bokbind entret mediene, hadde jeg allerede planene for det kommende BIS - året klart. Førsteprioritet var selvsagt å være den lederen markedsgjengen fra lokalavdelingene ville drømme om å ha som leder igjen. Jeg skulle være den personen som alltid kunne gi et godt svar på spørsmål. Jeg skulle være den personen som støttet, når ting var som verst og jeg skulle være den personen som motiverte de til seier. Jeg er derfor stolt over å kunne si at det klarte jeg! Jeg er stolt over gjengen som har sittet som markedsansvarlige i år. Alt dere har utrettet, markedsavtalene dere har skapt og samarbeidsavtalene som har gitt LA en gunstig økonomisk situasjon. Målet om en sentral bankavtale med alle LA var vanskeligere en først antatt. Men vi er godt i gang. Med både Drammen og Trondheim under vingene til DNB kan dette være starten på sentral bankavtale. På tre års sikt bør alle LA være under en og samme bank. Dette ser jeg på som gjennomførbart. Det er blitt gjort en fantastisk jobb på de forskjellige LA. Nye avtaler har dukket opp ofte og gjort næringsliv og studenter fornøyde. Jeg ønsket også å tilføre et nytt arrangement på de lokale skolene. Markedsgjengen skulle arrangere noe vi sammen kalte Markedsdag dette er blitt gjennomført på alle fem skolene. Arrangementene på skolene ble alle suksesser, dette er jeg svært fornøyd med, og stolt av. Jeg er stolt over gjennomføringsevnen MA gjengen har vist i år. Dette er svært imponerende. Nasjonal Styreforum: Under landsmøtet ble det bestemt at årets NSF skulle avholdes i Stavanger. Endelig skulle hele BIS møtes, alle lokalavdelingene og sentralledelsen. NSF ble en suksess, og vi kunne alle ønske at tiden hadde vært så mye lengre da klokken viste at NSF var over en søndag tidlig i høst. Helt fra første øyeblikk var gjengen en fantastisk motor. Ideene, innovative tanker og motivasjon er tre faktorer som årets gjeng kan ta med seg. Kulturen på enkelte verv i BIS kan være konkurransebasert, ikke nødvendigvis bevist, men tilstede. Problemet var jeg klar over og det var noe jeg ønsket å tydeliggjøre fra første minutt. I denne gjengen deler vi erfaringer og ideer Jeg ønsket at ingenting skulle holdes hemmelig, suksessoppskrifter skulle deles, og skulle gi andre LA mulighet til å gjøre samme suksessen. Det har vi klart i år, vi har klart å bli en gjeng med felles interesser for studentenes beste, og det er jeg stolt over. BISniss: BISniss ble i år arrangert i regi av Trygve Tellefsen og meg. Igjen hadde vi et bra seminar, hvor ideer og erfaringer ble hyppig delt og nye ideer dukket stadig opp. Vi valgte å ha en del av opplegget denne gangen sammen med Trygve og NLD gjengen. Dette fungerte veldig bra og alle var svært fornøyde. Mye av æren kan vi også gi BIS Trondheim for godt liv og mange engasjerte BISere under Lokalt Engasjementforum denne helgen, som vi var en del av. 19

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 41. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 60-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 61-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 9. desember 2011 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim, MA BIS Trondheim, Fag BIS Trondheim, web, VK, ØA, PK og KA.

Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim, MA BIS Trondheim, Fag BIS Trondheim, web, VK, ØA, PK og KA. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 21.10.2011 Sted: Trondheim Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer