SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn"

Transkript

1 SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, April 2012

2 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og alt skal ligge til rette for to spennende og hyggelige dager. Det er kun på Nasjonalt Styre Forum (NSF) og Landsmøtet vi får samlet hele vår organisasjon. Med høstens NSF friskt i minne, gleder hele Sentralledelsen seg til å treffe alle igjen. Dette vil bli vårt siste fellesarrangement, og derfor ønsker vi å benytte anledningen til å takke alle for den innsatsen som er blitt lagt ned så langt i BIS så langt dette året og for at vi har fått anledning til å jobbe sammen med så mange fantastiske personer! Vi takker for samarbeidet i året 2011/2012, og ønsker organisasjonen lykke til videre! Med vennlig hilsen BIS Sentralstyret 2011/2012: Anders Eidberg, Leder Viola Wenaas Myrann, Kommunikasjonsansvarlig Cathrine Hjelle Øverli, Fagansvarlig Kristoffer Sandvik, Økonomiansvarlig Robert Lorentzen, Markedsansvarlig Trude Kjellgreen, Studentpolitisk ansvarlig Camilla Wærvågen, Prosjektkoordinator Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK): Eva Wefre, Leder Eirin Brekke Valgkomitéen: Silje Brattgjerd, Leder Marte Lona Øvrig Sentralledelse: Trygve Tellefsen, Næringslivsansvarlig Espen Vedlog, Prosjektansvarlig frem til

3 Delegatfordeling Landsmøtet 2012 Delegatfordelingen går frem av vedtektenes Siste endring ble vedtatt på Landsmøtet i Buskerud Antall delegater: Bergen 6 Drammen 2 Kristiansand 2 Nettstudier 0 Stavanger 3 Trondheim 5 Sentralstyret 1 Antall delegater totalt 19 Forretningsorden for BIS Landsmøte 1. Adgang til Landsmøtet har alle medlemmene av BIS, Studentforeningen for Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), samt personer innbudt av BIS Sentralstyret eller Landsmøtet. 2. Kun medlemmer av BIS har talerett, andre observatører har talerett ved tiltale. Kun delegater har stemmerett. 3. Hver medlemsavdeling er representert i henhold til vedtektenes Landsmøtet skal velge ordstyrer, bisitter og tellekorps. 5. Mistillit mot ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder for Kontroll- og vedtektskomitéen, eller den denne utpeker, som ordstyrer inntil ny ordstyrer er valgt, eller forslaget er avvist. 6. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp en -1- finger. Tegning til replikk skjer ved å rekke opp to -2- fingre. 7. Innlegg skal ikke vare mer enn tre -3- minutter. 8. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil to -2- replikker, samt en -1- svarreplikk. Taletid per replikk er maks to -2- minutter. 9. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes. Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall. 10. Alle forslag som fremmes skal fremsettes skriftlig og undertegnet for å kunne bli referert fra ordstyrer før votering. 11. Forslag til dagsorden og forretningsorden gis øyeblikkelig, men likevel ikke slik at pågående innlegg avbrytes. 12. Forslag til øyeblikkelig avslutning av debatt kan fremmes, men må vedtas med 2/3 flertall. 13. Benkeforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Benkeforslag trenger 2/3 flertall for å kunne bli realitetsbehandlet. 14. Vedtak kan ikke fattes under eventuelt. 15. Ved all votering skal dørene være lukket. 16. Det voteres ved håndsopprekking hvis ikke annet kreves fra en eller flere av delegatene. Personvalg foregår alltid skriftlig. 2

4 17. Alle avgjørelser treffes med absolutt flertall, hvis ikke annet er bestemt i vedtekter eller forretningsorden. 18. Beregningsgrunnlag for vedtak er de til enhver tid stemmeberettigede delegatene. Avholdende stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møtets begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Definisjon: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene. Simpelt flertall: Minimum en stemmes overvekt. 19. Hva gjelder forsentkomming vises det til vedtektenes Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer skal tiltales av ordstyrer. Dersom vedkommende ikke retter seg etter ordstyres henstilling, kan ordstyrer bortvise vedkommende. Berusede personer vil ikke få refundert reise-, oppholds- og kostkostnader for gjeldende dag. 3

5 Innholdsfortegnelse SAK 1 BEHANDLING / GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG FORRETNINGSORDEN... 7 SAK 2 BEHANDLING / VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG TILDELING AV... 7 DOBBELTSTEMME... 7 SAK 3 BEHANDLING / OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT... 7 SAK 4 BEHANDLING / GODKJENNING AV REFERAT FRA BIS LANDSMØTE GARDERMOEN SAK 5 BEHANDLING / GODKJENNING AV KONSTITUERINGER 2011/ SAK 6 ORIENTERING / REDEGJØRELSER FRA SENTRALSTYRET MED UNDERGRUPPER FOR PERIODEN 2011/ LEDER, ANDERS EIDBERG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, VIOLA WENAAS MYRANN FAGANSVARLIG CATHRINE HJELLE ØVERLI ØKONOMIANSVARLIG, KRISTOFFER SANDVIK MARKEDSANSVARLIG, ROBERT LORENTZEN STUDENTPOLITISK ANSVARLIG, TRUDE KJELLGREEN PROSJEKTKOORDINATOR, CAMILLA WÆRVÅGEN KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITÉEN, EVA WEFRE OG EIRIN BREKKE VALGKOMITÉEN, SILJE BRATTGJERD OG MARTE LONA NÆRINGSLIVSANSVARLIG, TRYGVE TELLEFSEN STIFTELSENS STYREREPRESENTANT, HÅVARD UGLEM HOVDAHL SAK 7 ORIENTERING / REDEGJØRELSER FRA STYRINGSGRUPPEN 2011/ SAK 8 ORIENTERING / REDEGJØRELSER FRA TRAVERE I BI STUDENTSAMFUNN 2011/ SAK 9 BEHANDLING / BIS SITT NYE NASJONALE KARRIEREPROSJEKT KARRIERESJANSEN SAK 10 BEHANDLING/ SAMMENSLÅING AV VERVENE MARKED- OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG SAK 11 BEHANDLING / STILLINGSINSTRUKS MARKEDS- OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG (FORUTSETTER AKSEPT FOR SAK 10) SAK 12 BEHANDLING / STYRINGSGRUPPEN OG BESLUTNINGSMYNDIGHET SAK 13 ORIENTERING/ PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL TILLITSVERV I BIS SENTRALLEDELSEN, VALGKOMITÉEN OG KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITÉEN SAK 14 ORIENTERING / KÅRING AV BESTE LOKALAVDELING I BIS 2011/ SAK 15 BEHANDLING / KOSMETISKE ENDRINGER AV LOKALE OG SENTRALE VEDTEKTER.. 34 SAK 16 ORIENTERING / VEDTEKTSENDRINGER OG ENDRINGER AV STILLINGSINSTRUKSER FORETATT AV STYRINGSGRUPPEN SAK 17 ORIENTERING / ENDRINGER AV STILLINGSINSTRUKSER STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTER

6 SAK 18 BEHANDLING / VEDTAK AV STRATEGI FOR BI STUDENTSAMFUNN SAK 19 BEHANDLING / LOKALISERING AV NASJONALT STYRE FORUM (NSF) 2012 OG LANDSMØTE SAK 20 BEHANDLING / GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP MED REVISORS ANMERKNING SAK 21 BEHANDLING / GODKJENNING AV BUDSJETT SAK 22 BEHANDLING / GODKJENNING AV BUDSJETT SAK 23 ORIENTERING / ÅRSBERETNING SAK 24 BEHANDLING / ENDRING AV BELØPSSTØRRELSE PÅ KONTINGENT SAK 25 BEHANDLING / VALG AV TILLITSVERV I BIS SENTRALLEDELSEN, VALGKOMITÉEN OG KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITÉEN SAK 26 BEHANDLING / SIGNERING AV PROTOKOLL FOR DET 41. LANDSMØTET I BI STUDENTSAMFUNN

7 VEDLEGG I REFERAT FRA BIS 40. LANDSMØTE, 2-3.APRIL 2011 VEDLEGG II PROSJEKTBESKRIVELSE KARRIERESJANSEN VEDLEGG III VEDLEGG IV STILLINGSINSTRUKS NÆRINGINGSLIVSANSVARLIG ENDRINGER I DE SENTRALE VEDTEKTENE VEDLEGG V ENDRINGER I DE STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTENE VEDLEGG VI REVIDERT REGNSKAP 2011 VEDLEGG VII BUDSJETT 2012 VEDLEGG VII BUDSJETT 2013 VEDLEGG VIII ÅRSBERETNING

8 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Sentralstyret Kontroll- og vedtektskomitéen vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret Kontroll- og vedtektskomitéen har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Stian Rognlid Bisitter: Øystein Isaksen Referenter: Kristin Hanstad og Mari-Anne Kristiansen Tellekorps: To -2- observatører fra BIS avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av Kontroll- og vedtektskomitéen, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag. Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2011 Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2011 legges fram til godkjenning. Se vedlegg I. Vedlegg I: Referat 40. Landsmøte i BIS, Gardermoen, 2-3. April Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøte 2011 som fremlagt. Som forslag. 7

9 Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2011/2012 Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomitéen. Etter Landsmøtet 2011 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for styret 2011/2012: Eirin Brekke: Kontroll- og vedtektskomitéen. Trude Kjellgreen: Studentpolitisk ansvarlig Christina Røedvang: Valgkomité Trygve Tellefsen: Næringslivsansvarlig Marte Lona: Valgkomité Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort 2011/2012. Som forslag. Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret med undergrupper for perioden 2011/ Leder, Anders Eidberg Kjære medstudenter, engasjerte og eksterne parter. Takk for noen meget spennende år i BI studentsamfunn. Det har vært mye lærdom som jeg definitivt tar med meg videre i livet. Mange vinklinger, mange inntrykk og desidert mange episoder som jeg virkelig vil huske. Jeg har hatt en utrolig selvutvikling med mitt engasjement i organisasjonen. Fra da jeg var med å starte opp næringslivsutvalget i Trondheim, til mitt lederskap både lokalt og sentralt. Jeg kan nevne mange eksempler på personer som har hatt en stor utvikling som student på BI. Ikke bare har man fag som interesserer alle og enhver, man har også andre aktiviteter som engasjement innenfor studietiden. For de som er engasjert har man sett hvilke goder man får ut av å være med. Ikke bare blir man mer strukturert og gjør det bedre på skolen, men nettverket man skaper seg har veldig mye å si for både hvordan man trives og gjør det på skolen. Jeg kan vel si at BI Studentsamfunn har vært med å bidra til at jeg har hatt en uforglemmelig studietid ved BI. Overlapping Overlappingen for vår del ble gjennomført, som i mange andre år, på Gautefall. Der leies det en hytte som har plass til avtroppende og påtroppende. Det sittende sentralstyre hadde laget et meget bra opplegg som tok utgangspunkt i teambuilding og overlapping av verv i sentralledelsen. Mange hadde ikke truffet hverandre på forhånd, men ble godt kjent gjennom overlappingen. Vi som var påtroppende fikk lov til å bygge team med innspill til hverandre om forventninger og mål for det kommende år. Etter å ha sett gjennom notatene min fra helgen, ser jeg mange ting som er gjennomført og hvor mye lærdom man har fått gjennom året. Årets overlapping er ikke satt, men den vil hovedsakelig bygge på de samme prinsippene som det i alle år er gjort. Det er svært viktig at overlappingen skjer på en god og helhetlig måte. Dette vil gjøres ved at årets avtroppende styre legger opp til en god og gjennomførbar overlappingshelg. Planer Da vi startet opp våren 2011, bestemte sentralstyret seg for å være et engasjerende styre ut mot lokalavdelingene. Vi ville vise et godt engasjement og ærlighet ovenfor lokalavdelingene. Dette var en av mange viktige faktorer som ble tatt opp. Vi ville legge bedre til rette for videreutvikling av studentforeningen. Dette ved hjelp av en god oppfølgning og opplæring av 8

10 samtlige verv. Vi ville følge opp slik at ingen skulle vært utlært i vervet. En stor takhøyde og konstruktive tilbakemeldinger er noe vi ville ta for oss. Jeg syns at dette er noe vi har vært gode på. Vi har bidratt til en enorm læring gjennom mange ulike fora, blant annet NSF som jeg vil komme tilbake til litt senere. Vi ville også ta for oss en dialogføring med de lokale avdelingene. Det har også vært viktig for oss at avdelingene har hatt spillerom gjennom året. Dette med tanke på arrangement og hvordan de velger å gjøre aktivitetene og utvikling på avdelingen. Dette skulle ikke sentralledelsen sette en stopper for, men heller bidra til å engasjere og være innovative. Hjemmesiden har også vært en av våre saker dette året. Det har vært mange som har jobbet for denne siden. Saken har vært todelt da vi har hatt en egen person i ledelsen for utvikling av prosjektet, Webansvarlig. Den engasjerte som valgte å trekke seg før nyttår har hatt en person som har bygd opp nettløsningen vår, Tor Ivar Våge. Han har hjulpet oss på god vei for videreutvikling av vår nettløsning. Denne har vi nå sett er kommet på nett og vil være en god plattform for vår utvikling i sosiale medier og kommunikasjon ut mot studentene. Strategi BIS har jobbet med strategi de siste 1,5 årene. Det hele startet med å gjøre en undersøkelse BI Studentsamfunn vedtok for 2 år siden, og endre på organisasjonsstrukturen i organisasjonen. Denne endringen var hovedsakelig basert på utviklingen organisasjonen hadde hatt de siste årene. Landsmøtet så potensialer i flere verv som tilhørte lokalavdelingene sentralt, og utfordringer for koordineringen av de lokale avdelingene som er spredt i landet. En av endringene som ble gjort av landsmøtet var å opprette styringsgruppen for alle avdelingene. Styringsgruppen består hovedsakelig av alle lederne på de lokale avdelingene og to eksterne parter som har sittet tidligere i organisasjonen. De eksterne partene må oppfylle krav i henhold til våre retningslinjer som sier at de må ha sittet i flere styreverv tidligere. Dette for å ha en så god kjennskap til organisasjonen på en overordnet plan. Styringsgruppen har som hovedformål å utrede strategiske beslutninger, vedta retningslinjer, og koordinere alle avdelingene på et overordnet plan. Dette er noe som er blitt gjennomført siden oppstart. Det ble startet en strategiprosess i organisasjonen for å finne grunnlag og bakgrunn for hvordan en ny strategi skal settes. Organisasjonen har derfor tatt en gjennomgang av samtlige verv fra styre og ledelse på de lokale avdelingene. På disse skjemaene ble det tatt stilling til hvordan vervet var bygget opp fra den engasjerte sitt ståsted, hvordan de så på vervet, utfordringer og hva som kunne bli gjort bedre. Dette ble gjennomført på samtlige verv, alle fem lokalavdelingene og satt sammen i et dokument. På denne bakgrunn satt styringsgruppen seg ned for å se på hva som gjøres på de ulike avdelingene. Det har nå gått 1,5 år siden denne prosessen startet, og styringsgruppen vil legge frem et forslag på landsmøtet april Innenfor denne strategien har styringsgruppen vedtatt å se mer på hvilke kjerneverdier som ligger til grunn for organisasjonen, fokusområder og en riktig visjon som studentforeningen har grunn til å oppnå i løpet av en 5 års periode. Vårt hovedfokus er å bidra mer i den politiske debatt med innlegg og uttalelser som skal gagne BI studentene. Vi vil også legge mer vekt på utvikling og egenutvikling av de engasjerte i organisasjonen. Dette er fordi vi ser en enorm verdi i det å engasjere seg. Vi har mange eksempler på studenter som har hatt en enorm utvikling i form av personlig utvikling, men også faglig hvor man blir mer strukturert og målrettet i sitt arbeid som student. Mange av undergruppene og avdelingene har hentet inn profesjonell kompetanse fra foredragsholdere, motivatorer og personlig coaching som har bidratt til stor egenutvikling. Vi ser derfor et større behov for å satse mer på dette område da vi blir flere engasjerte og studentene ser en stor egenverdi i det å engasjere seg. Nasjonalt Styreforum (NSF) Landsmøtet vedtar hvert år hvor Nasjonalt Styreforum skal avholdes. Fjorårets landsmøtet vedtok at arrangementet skulle avholdes i Stavanger. Her samles alle styremedlemmene på lokalavdelingene. Her vil representantene bli kjent med personer i samme stilling på en annen lokalavdeling. Samtlige går gjennom et program som er satt av sentralledelsen. Her inngår det individuell opplæring for vervene, idemyldring og prat om utfordringer i vervet. Jeg vil si at 9

11 årets arrangement ble gjennomført på en meget god måte. Sentralstyrets prosjektkoordinator hadde som hovedoppgave å lage et program som lokalavdelingene var meget fornøyd med. Noen av vervene fikk bruke eksterne parter, mens andre brukte seg selv på idemyldring og gjennomgang av året. Jeg vil også takke BIS Stavanger for et godt bidrag og hjelp til et arrangement som er svært viktig for organisasjonen og videre samspill og utvikling. Sentralledelsen Årets sentralstyret har bestått av meget engasjerte og inspirerende personer. Det har vært sterke personligheter som har hatt klare tanker om hvordan sitt eget verv skulle være, og hvordan sentralleddet skulle gjøre jobben sin gjennom året. Det har vært en sprudlende gjeng som definitivt har bidratt til mange fine opplevelser med BIS. Vi har gjennomgått mange saker dette året, blant annet har vi vært med på at to personer har trukket seg fra vervene sine. Dette er Web ansvarlig og et av medlemmene i valgkomitéen. Sentralledelsen har sett at en egen webansvarlig var en kostnadsbærer og at man derfor heller vil se på andre løsninger. Dette føler jeg vi har gjennomført på en god måte og har sett innovativt på saker som har vært en utfordring. Vi har også hatt tildeling av LNU-midler som har bidratt til veldig god læring for oss. Vi jobber nå med å sette retningslinjer for klagesaker på tildeling av midler fra LNU. Samarbeid med VK Valgkomitéen er et eksternt organ i sentralledelsen. De er deltakende på alle reiser for å promotere vervene og bidra til å engasjere studenter videre i organisasjonen. Valgkomitéen sentralt har bidratt til god læring for valgkomitéene på lokalavdelingene gjennom opplæring fra eksterne parter på NSF. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på som forhåpentligvis har hjulpet de lokale valgkomitéene til å utvikle seg i en positiv retning. I år har vi hatt en spesiell situasjon med et medlem som trakk seg etter nyttår. Det har derfor blitt gjennomført et nytt valg i dette vervet. Løsningen ble en representant som tidligere har sittet i SBIO. Jeg føler at samarbeidet med valgkomitéen har vært veldig god med oppfølgning og god dialogføring gjennom hele året. Dette ved hjelp av skypesamtaler og mailvirksomhet som har engasjert og bidratt til utvikling for vervet. Samarbeid med Kontroll- og vedtektskomitéen Kontroll- og vedtektskomitéen i sentralledelsen har 2 medlemmer. Det har vært praksis å dele disse to vervene opp med forskjellige ansvarsområder. Den ene skal ha kontroll på sentralstyret, derav evalueringer og retningslinjer som skal følges. Den andre skal hovedsakelig ha fokus på styringsgruppen og retningslinjer for alle avdelinger samt oppfølging av saker til styringsgruppen. Samarbeid med BI BI Studentsamfunn har i en årrekke hatt et godt samarbeid med BI. Dette vises gjennom dialogmøter og flere avdelinger som ønsker en bedre kontakt med oss. Ikke bare i sentralledelsen, men også blant de lokale avdelingene. Det er sikkert kjent for de fleste, men det er veldig forskjellig hvordan hver BIS avdeling og BI avdeling arbeider. Noen har møter ukentlig, mens andre har møter når det er behov. I sentralledelsen er det dialogmøter hvor vi som en organisasjon møter ledelsen i BI. Her retter vi fokus mot aktivitetene som skjer lokalt. Jeg syns at disse møtene er svært bra for vår del da vi får ytret problemstillinger som kanskje er et nasjonalt problem, ikke bare lokalt. Alt i alt har vi gjennomført 2 dialogmøter med ledelsen i BI. Samarbeid med SBIO Fjorårets BIS sentralstyre hadde et meget bra forhold til SBIO. Jeg vil si at vi har bygget videre på dette. Vi har vært tilstede på mange faglige og sosiale aktiviteter sammen. Vi har bidratt på dialogmøter og gjort ting sammen som er med å bygge forholdet vårt. Vi har i en lengre periode diskutert hva vi kan gjøre sammen for å skape et bedre forhold. Dette har gjenspeilt seg i flere faktorer blant annet da vår politisk ansvarlig har hatt en god kontakt med deres kontakt. Vår markedsansvarlig og næringslivsansvarlig har hatt en løpende dialog siden 10

12 det nye styret ble satt ved nyttår. Vi har også planlagt å gjøre flere faglige aktiviteter sammen på vårparten hvor vi alle skal få et bredere innblikk i organisasjonen deres, samt de skal få et blikk i hvordan vi i BIS praktiserer vår studiehverdag. Det er på mange måter veldig spennende med vår nye strategi og hvordan vi i fremtiden kan spille på hverandre. Vi jobber tross alt sammen for et mål og vi ser at et tettere samarbeid vil bare gagne studentene i fremtiden. Samarbeid med ISM SA International School of Management i Litauen er en skole som er eid av BI. Vår hovedkontakt i BI Jens Petter Tøndel er også styreleder ved skolen. De har i likhet med oss en studentforening som har kontakt med BIS. Kontakten med ISM SA har ikke vært preget av så mye mailkontakt. Slik jeg har forstått på fjorårets styre var det noe mailutveksling om hvordan studentforeningene fungerer og hvilke saker de var opptatt av. Vi har hatt noe dialog med dem angående en studentsamling som skal skje i slutten av april hvor BIS har blitt invitert til å holde et foredrag i Litauen. Sentralstyret mener at BI burde være med på den økonomiske delen for en slik reise, derfor vil sentralstyret ta saken videre under forutsetning at BI dekker denne reisen. Videre planer Etter landsmøtet vil jeg jobbe for å implementere strategien sammen med påtroppende styre og leder. Dette fordi strategien må bevege seg inn i organisasjonene rundt om i landet på en helhetlig måte. Vi ser noen utfordringer med utforming av layout og hvordan dette kan gjøres. Nå har det blitt produsert noen produkter som beskriver våre verdier om fokusområder, men det er svært viktig at vi legger til rette for fremtiden i BIS og våre studenter. Nå som jeg ser tilbake på en studietid hvor jeg har fått opplevd utrolig mye er jeg utrolig stolt over hvordan organisasjonen har utviklet seg de siste årene. De menneskene som har vært med og gjort et stort preg på mitt liv, både på godt og vondt har vært med å utviklet mange tanker og ideer over hvordan man kan takle ulike situasjoner. Jeg har sett en personlig vinning i å engasjere meg, jeg har gjort ting jeg aldri trodde jeg skulle gjøre, jeg har møtt mennesker som jeg definitivt vil møte igjen. Jeg vil rette en stor takk til samtlige som har bidratt til mine verv og utviklet meg i en retning jeg kjenner meg komfortabel med. Vider så gleder jeg meg til å følge BI studentsamfunn i rollen som stiftelsens styrerepresentant i BI. På vegne av sentralstyret og meg selv vil jeg takke for meg og ønske de påtroppende lykke til i BI Studentsamfunn. Med vennlig hilsen Anders Eidberg Leder BI studentsamfunn 6.2 Kommunikasjonsansvarlig, Viola Wenaas Myrann Kjære Landsmøte Jeg vil med denne redegjørelsen takke for tillitten jeg ble vist under Landsmøte i fjor. Året har vært utrolig spennende, bydd på mange utfordringer og ikke minst vært et av de mest lærerike og innholdsrike årene jeg har hatt så langt i mitt 21 år lange liv. Gjennom vervet som kommunikasjonsansvarlig har jeg fått den ære av å bli kjent med en hær av flinke og fantastiske mennesker som jeg nå har kvalifisert som venner. Mange av disse har blitt noen av mine beste venner. Dette setter jeg stor pris på. Det er givende å se så mye engasjement og iver som det du ser i BIS. Tusen takk for en fantastisk periode så langt, og på forhånd takk for de siste månedene vi har i vente. 11

13 Videre vil jeg rette en spesiell takk til den fine gjengen jeg har hatt med meg: Tone Rekkedal, Matias Nikolas Klingsholm, Anton Sindland, Line Holm og Iselin Hedenstad. Dere er en meget dyktig gjeng, jeg er evig takknemlig for at jeg har hatt dere med på laget gjennom hele året. Dere gjør alle en utrolig god jobb, og har et brennende engasjement jeg vet mange misunner dere. Stå på siste del av perioden! BIS.no Som dere alle sikkert vet var den en del problemer med den gamle nettsiden. Jeg fortsatte arbeidet som Fredrik Ødegård Nilsen startet sammen med Espen Vedlog og Tor Ivar Våge. Nettsiden ble lansert sommeren Det var fremdeles småting som måtte rettes på, men siden fungerte bedre enn den gamle. Vi KA så det likevel som nødvendig å fortsette utviklingen av det vi mener er den ideelle bis.no. På KA-seminaret vi hadde i januar laget vi nye skisser, la til funksjoner og idémyldret rundt hva vi syns manglet med siden vi har hatt i høst, og eventuelt hva vi heller kunne gjort. Resultatet vi kom frem til ser mer profesjonelt ut, er mer brukervennlig og ikke minst mer innbydende og oversiktlig. Tor Ivar stilte seg igjen til disposisjon og er i gang med arbeidet rundt våre skisser. Forhåpentligvis er det denne nettsiden jeg nå kan vise til. Jeg håper resultatet blir som vi har tenkt og at bis.no blir brukt mye mer effektivt enn det har blitt gjort til nå. Det ligger utrolig mye potensiale i bis.no derfor syns jeg det er utrolig synd at det er så få studenter som benytter seg av den. Utfordringer for neste års kommunikasjonsansvarlig blir forhåpentligvis mindre enn de jeg har hatt. Siden skal være klar til bruk og man kan heller fokusere på innholdet og rette fokus utover mot studenter og næringsliv. Nasjonalt Styreforum I forkant av NSF la jeg opp til et program med opplæring i bis.no, lek, intern/ekstern kommunikasjon, mediehåndtering og ikke minst hvilke planer vi hadde for året. Dette var første gang vi alle skulle samles. Vi hadde i forkant hatt skypemøter og jeg hadde hatt en god dialog med samtlige. Dette hjalp meg også med tilrettelegging av programmet etter hva de faktisk ønsket å snakke om. Ettersom noen av dere kanskje vet er jeg ikke fan av kleinhet og pinlig stillhet. Lista ble derfor lagt veldig lavt og KA-gjengen er den dag i dag en veldig sammenspleiset og god gjeng. NSF er grunnmuren til samholdet og jeg oppfordrer neste års KA til å fokusere på at det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Andre oppgaver i forbindelse med NSF var å lage navnskilt, program og annet grafisk materiale. Alt i alt synes jeg dette arrangementet gikk svært bra. BI Studentaksjonen Min lille baby. Etter selv å ha vært leder for Studentaksjonen i 2011 er dette virkelig en sak jeg brenner for. Det gikk tregt i begynnelsen med tanke på å få satt ansvarlige på alle skolene. Jeg vil derfor anbefale neste KA til å fokusere mye på dette. De fleste ansvarlige har hatt en form for komité eller undergruppe som har hjulpet til med arbeidet rundt gjennomføring av aksjonen. Nytt av året er at vi hadde bøsseinnsamlingsaksjon i 4 dager fremfor bare 1 som det var i fjor. Resultatet var varierende, men totalt tror jeg nok dette fungerte bedre. Vi samlet totalt inn kr, en økning på fra i fjor. Veldig godt jobbet. Kristiansand gikk av med seieren for beste LA og i tillegg beste gruppe. Vi hadde en felles avslutning med LIVE-overføring fra alle skolene, utrolig suksess. BDO var hovedsponsor, men sponset bare 3 av 5 BIS-skoler. Dette har ikke fungert optimalt, så til neste år oppfordrer jeg hver skole til å kjøre sitt løp med tanke på sponsorer. Kontakten med Studentaksjonen i Nydalen har fungert ganske greit, ettersom de hadde problemer med å få satt styre ble det litt amputert der. Jeg har stor tro på en videreutvikling av dette prosjektet og ser det som en fin anledning til å synliggjøre BI studenter på en positiv måte. Det er mye å hente og jeg håper dette vil være et satsningsområde i tiden fremover. Media Her har BI vært svært behjelpelige og jeg har sammen med KA lokalt deltatt på kurs rettet mot arbeid her. Vi hadde i tillegg til et mediehåndteringskurs også et nyttig foredrag med Cecilie Staude som ga oss gode tips med tanke på vår bruk av sosiale medier. Ellers har studentpolitisk ansvarlig sørget for en del svært fordelaktige oppslag. Totalt sett kunne det 12

14 nok vært arbeidet enda mer med å få BIS ut i media, men det har vært vanskelig å skape interesse rundt våre arrangementer. Lokalavdelingene Oppfølging av lokalavdelingene har vært fantastisk gøy. Jeg har lagt stor vekt på å være tilgjengelig ved henvendelser fra lokalavdelingene, og føler jeg med dette har hatt en svært god dialog med de ulike avdelingene. Jeg har fått muligheten til å reise rundt på samtlige av avdelingene, sett hvordan de gjør det og i tillegg møtt alle de herlig engasjerte menneskene. Jeg har hatt god oppfølging via mail og telefon, og lagt stor vekt på at jeg er tilgjengelig for alt av spørsmål og støtte generelt. Alt i alt må jeg få si at det har vært en helt fantastisk gjeng som har vært engasjert ved lokalavdelingene i år! De kommunikasjonsansvarlige En flott gjeng med dyktige folk. Dialogen har vært god og vi er en sammenspleiset gjeng som spiller hverandre gode. Gjennom mail, facebook og skype har vi hatt god dialog gjennom hele året. Alle har ulike kvalifikasjoner noe som bidrar til at alle kan hjelpe hverandre på ulike områder. Vi hadde det utrolig gøy både på NSF og kommunikasjonsseminaret. Vi har videreført månedsmailene og dette har vært nyttig. Jeg får oversikt over hva som skjer på alle LA, samtidig får alle KA innblikk i hva de andre gjør og hvordan de gjør ting. Jeg føler oppfølgingen har vært god og at terskelen for å ta kontakt med meg har vært lav. Det var det jeg jobbet mye for i begynnelsen. Jeg har også hatt jevnlig kontakt med hver enkelt gjennom telefon. Kommunikasjonen i år har vært god, og jeg er stolt av det de har fått til i løpet av året. Sentralstyret Vi har etter hvert blitt en godt sammenspleiset gjeng, og jeg føler samarbeidet har fungert godt det året som har gått. Innad i sentralledelsen har kommunikasjonen generelt vært god. Ved hjelp av svar til alle funksjonen i gmail har det blitt lettere å få svar fra alle samt at alle får deltatt i diskusjoner. Jeg mener sentralledelsen i år har gjort en god jobb mot lokalavdelingene og at samkjøringen har fungert svært bra i året som har gått. Det ble lagt mer fokus på teambuilding den siste tiden og dette har gjort at vi har blitt enda tryggere på hverandre og diskusjonene har blitt bedre. Jeg har lært utrolig mye av å få jobbe sammen med denne gjengen her i året som har gått! Tiden fremover Fokuset fremover er å ferdigstille nettsiden sammen med Tor Ivar og de andre kommunikasjonsansvarlige. Legge en mer strukturert plan for BIS sin bruk av sosiale medier og tilrettelegge for god overlapping av den nye kommunikasjonsansvarlige. Avslutningsvis vil jeg takke den sittende sentralledelsen for det året vi har hatt sammen. Dette året har jeg lært utrolig mye og hatt en enorm egenutvikling, jeg er evig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å være kommunikasjonsansvarlig i BIS Sentralledelsen i år. Vennskap jeg vet kommer til å vare livet ut og ikke minst har jeg hatt det veldig innholdsrikt og morsomt år. Tusen takk! Med vennlig hilsen Viola Wenaas Myrann 6.3 Fagansvarlig Cathrine Hjelle Øverli Før jeg redegjør for året 2011/2012, vil jeg benytte anledningen til å takke for tilliten jeg ble vist ved BIS landsmøte våren Året mitt som fagansvarlig i sentralstyret har vært noe av det mest fantastiske jeg har begitt meg ut på. Jeg har fått æren av å bli kjent med utrolig mange flotte og flinke mennesker fra hele landet og tilegnet meg veldig mange forskjellige erfaringer som jeg ellers kanskje aldri ville fått. 13

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 40. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 2-3. April 2011 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 40. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene har

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer