Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014"

Transkript

1 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim april 2014

2 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen, og vi i Sentralledelsen er stolte av å invitere dere hit. Vi har jobbet lenge med arrangementet for å legge alt til rette for at dere skal ha en flott helg her i Trondheim. Ettersom vi kun samles alle sammen under Nasjonalt StyreForum og her på Landsmøtet, er det hyggelig å se dere alle igjen. Da dette arrangementet på en måte markerer slutten på vår periode i sentralledelsen, så ønsker vi å takke for oss og samarbeidet vi har hatt med dere på lokalavdelingene. Dere er BIS sine hverdagshelter, og det har vært en ære å få jobbe med dere i året 2013/2014. Vi vil og gjerne benytte anledningen til å ønske BIS og det nye styret som blir valgt inn lykke til videre. Med vennlig hilsen BIS Sentralledelsen 2013/2014 Maren Sofie Sivertsen, Leder Trine Elise Vestvik, Økonomiansvarlig Kristina Haakonsen, Fagansvarlig Martine Abbedissen, Kommunikasjonsansvarlig Silje Brattgjerd, Prosjektkoordinator Caspar Vere, Marked- og næringslivsansvarlig Elin Edblad, HR Andreas Fredriksen, HR

3 III Delegatfordeling Landsmøtet 2013 Delegatfordelingen går frem av vedtektenes Sentrale vedtekter 7-8 og 7-9. Bergen 7 Drammen 2 Kristiansand 2 Nettstudier 0 Stavanger 3 Trondheim 5 Sentralstyret 1 Antall delegater totalt 20 Forretningsorden for BIS Landsmøte 1. Adgang til Landsmøtet har alle medlemmene av BIS, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), samt personer innbudt av BIS Sentralstyret eller Landsmøtet. 2. Kun medlemmer av BIS, har talerett, andre observatører har talerett ved tiltale. Kun delegater har stemmerett. 3. Hver medlemsavdeling er representert i henhold til vedtektenes Landsmøtet skal velge ordstyrer, bisitter og tellekorps. 5. Mistillit mot ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar HR, eller den HR utpeker, som ordstyrer inntil ny ordstyrer er valgt, eller forslaget er avvist. 6. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp en -1- finger. Tegning til replikk skjer ved å rekke opp to -2- fingre. 7. Innlegg skal ikke vare mer enn tre -3- minutter. 8. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil to -2- replikker, samt en -1- svarreplikk. Taletid per replikk er maks to -2- minutter. 9. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes. Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall. 10. Alle forslag som fremmes skal fremsettes skriftlig og undertegnet for å kunne bli referert fra ordstyrer før votering. 11. Forslag til dagsorden og forretningsorden gis øyeblikkelig, men likevel ikke slik at pågående innlegg avbrytes. 12. Forslag til øyeblikkelig avslutning av debatt kan fremmes, men må vedtas med 2/3 flertall. 13. Benkeforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Benkeforslag trenger 2/3 flertall for å kunne bli realitetsbehandlet.

4 IV 14. Vedtak kan ikke fattes under eventuelt. 15. Ved all votering skal dørene være lukket. 16. Det voteres ved håndsopprekking hvis ikke annet kreves fra en eller flere av delegatene. Personvalg foregår alltid skriftlig. 17. Alle avgjørelser treffes med absolutt flertall, hvis ikke annet er bestemt i vedtekter eller forretningsorden. 18. Beregningsgrunnlag for vedtak er de til enhver tid stemmeberettigede delegatene. Avholdende stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møtets begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Stemme-definisjoner: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene. Simpelt flertall: Minimum en stemmes overvekt. 19. Hva gjelder forsentkomming vises det til vedtektenes Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer skal tiltales av ordstyrer. Dersom vedkommende ikke retter seg etter ordstyrers henstilling, kan ordstyrer bortvise vedkommende. Berusede personer vil ikke få refundert reise-, oppholds- og kostkostnader for gjeldende dag.

5 Innholdsfortegnelse V Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 1 Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme 1 Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt 1 Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS 42. Landsmøte Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2013/ Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret for perioden 2 Sak 6.1 Leder, Maren Sofie Sivertsen 2 Sak 6.2 Kommunikasjon, Martine I. Abbedissen 4 Sak 6.3 Fagansvarlig, Kristina G. Haakonsen 6 Sak 6.4 Økonomiansvarlig, Trine Elise Vestvik 7 Sak 6.5 Marked- og næringslivsansvarlig, Caspar Vere 9 Sak 6.6 Prosjektkoordinator, Silje Brattgjerd 11 Sak 6.7 HR-ansvarlig, Andreas Fredriksen og Elin Edblad 13 Sak 6.8 SSR, Per Olav Myhre og Maren Sofie Sivertsen 15 Sak 7 Orientering / Redegjørelse for styringsgruppen 2013/ Sak 8 Orientering / Redegjørelser fra Travere i BI Studentsamfunn 2013/ Sak 9 Behandling / Endring av lokale standardiserte og sentrale vedtekter og stillingsinstrukser foretatt av vedtektskomitéen 19 Sak 10 Behandling/ Søknad om medlemskap i NSO 20 Sak 11 Behandling/ Endring av vedtekt Sak 12 Behandling/ Kosmetiske endringer av Standardiserte lokale og Sentrale vedtekter 26 Sak 13 Behandling/ Oppheving av de standardiserte lokale vedtekten 26 Sak 14 Behandling/ Vedtektskomité for året 2014/15 30 Sak 15 Orientering/ Presentasjon av kandidater til tillitsverv i BIS Sentralledelsen, 30 Sak 16 Orientering/ Kåring av beste lokalavdeling i BIS 2013/ Sak 17 Behandling/ Lokalisering av Nasjonalt Styre Forum (NSF) 2014 og Landsmøtet Sak 18 Behandling/ Godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning Sak 19 Behandling/ Godkjenning av budsjett Sak 20 Behandling/ Godkjenning av budsjett Sak 21 Orientering/ Årsberetning Sak 22 Behandling/ Valg av tillitsverv i BIS Sentralledelsen 2013/ Sak 23 Orientering/ Eventueltsaker 44 Sak 24 Behandling/ Signering av protokoll for det 43. Landsmøtet i BI Studentsamfunn 44

6 VI VEDLEGG Vedlegg I: Referat 42 landsmøte 45 Vedlegg II: Godkjente forslag 78 Vedlegg III: Nedstemte forslag 105 Vedlegg IV: Resultat: Regnskap, noter, og balanse, Vedlegg V: Budsjett 2014 og Vedlegg VI: Årsberetning Vedlegg VII: Protokoll 43. Landsmøte 125

7 1 Notat i forkant av Landsmøtet: Opprop: 09:01. Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Vedtak: BIS Sentralledelsen HR vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Enstemmig godkjent Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralledelsen HR har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Bisitter: Referenter: Tellekorps: Anders Eidberg André Skoog Veslemøy Senstad og Sebastian Ringseth To -2- observatører fra BIS-avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av HR, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: Vedtak: Notat: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Enstemmig godkjent. Ordstyrer, Anders Eidberg leser opp innledningen. Bisitter, André Skoog, leser opp forretningsorden. Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Notat: Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. Ingen saker til Evt. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS 42. Landsmøte 2013 Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralledelsen Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2013 legges fram til godkjenning. Se vedlegg I. Vedlegg I: Referat 42. Landsmøte i BIS, Gardermoen, april Forslag til vedtak: Vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøtet 2013 som fremlagt. Enstemmig godkjent

8 2 Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2013/2014 Forslagsstiller: Bakgrunn: HR Etter Landsmøtet 2013 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for BIS Sentralledelsen 2013/2014: - Caspar Vere: Marked- og næringslivsansvarlig - Elin Edblad: HR-ansvarlig - Kristina Gunnerød Haakonsen: Fagansvarlig Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort 2013/2014. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret for perioden 2013/ Leder, Maren Sofie Sivertsen Kjære landsmøte! Nok ett landsmøte er her og nytt styre skal velges inn. Vi skal gi et nytt styre tillit til å ta denne organisasjonen videre til nye høyder og utfordringer som den vil møte. Først og fremst vil jeg takke det 42. landsmøte som ga meg tillit til å sette meg som leder for BI Studentsamfunn. Dette vervet har vært som en reise fra 1. juli 2013 med oppturer, nedturer, utfordringer og erfaringer jeg aldri kunne tenkt meg å vært foruten. BI Studentsamfunn har de siste årene utviklet seg mye, det har blitt en organisasjon som jeg er utrolig stolt over å ha fått representere dette året. Etter min erfaring kan jeg, med hånden på hjertet si, at det er en av de best organiserte studentorganisasjonene i Norge, noe som jeg syns alle skal være utrolig stolte av. Vi har studenter som velger å bruke sin fritid for å gjøre studiehverdagen til alle våre studenter bedre. Kulturen i organisasjonen og samholdet vi har er utrolig flott å få ha vært en del av. Jeg har sittet i et styre som har bestått av ekstremt dyktige mennesker innenfor hvert sitt fagfelt. Det har vært flotte mennesker som har hjulpet meg utrolig mye, så tusen takk til dere. Traverne har og vært mye på banen i år og vært mine sparringspartnere, de er en viktig ressurs for organisasjonen, så takk til dere. Etter å ha lest gjennom tidligere redegjørelser, som har vært lange og velutfylte har jeg bestemt meg for å prøve å fatte meg i korthet, i håp om at noen kommer til å klare å lese gjennom hele. Planer: Som så mange tidligere ledere presenterte jeg noen hårete mål på landsmøte Tre dager inn i vervet opplevde jeg at det ville bli utfordrende å gjennomføre alle ettersom mye av tiden min går med til telefonkontakt med lokalavdelingene, sentralledelsen og andre som tar kontakt. Kort sagt var målene mine for året 2013/2014: 1. Internasjonalisering og nasjonalisering 2. Faglig utbytte for sentralledelsen, lokalavdelingene og styringsgruppen 3. Merverdi for engasjerte, og bygge merkevarenavnet til BIS Gjennom redegjørelsen vil du finne ut om jeg har klart å gjennomføre disse. Sentralledelsen: Jeg kan ikke få sagt nok ganger hvor utrolig takknemlig jeg er for den innsatsen sentralledelsen har lagt ned i år. Det har vært en gjeng med nesten uendelig motivasjon som virkelig har stått på for å kunne få organisasjonen videre og for å utnytte mulighetene i vervet enda mer.

9 Styret har i år, for første gang på lenge, hatt en overvekt av kvinner i styret. 3 For å nevne noen av de fantastiske tingene resten av ledelsen har fått til, som dere kan lese mer om i deres redegjørelser så har du; Støtte fra BI, ekstra konteeksamen, Care, bytte av regnskapsprogram, vedtektskomiteen, vinterlekene, Thon-avtale og så utrolig mye mer. Økt pengestøtte fra BI: I høst sendte jeg og økonomiansvarlig en søknad til BI om økte støtte fra BI. Dette både fordi vi visste SBIO fikk mer støtte og fordi organisasjonen hadde vokst siden sist denne avtalen ble forhandlet. En annen ting vi så på var at BIS vil, som resultat av nedleggelsene, tape en del av den inntekten vi har i dag. Dette er inntekt som direkte går til lokalavdelingene og undergruppene deres. Vi fikk innvilget en økning og er meget fornøyde med resultatet. Samarbeid SBIO: Vi har i år fokusert mye på samarbeidet med SBIO både for å kunne utnytte hverandres ressurser, men og for å kunne utvikle kunnskapen vi har om hverandres organisasjoner. Det er kjent at BI gjerne ønsker en sammenslåing mellom de to studentorganisasjonene, og det blir nok mer aktuelt etter hvert som BI Drammen og BI Kristiansand legges ned. Vi er to forskjellige studentorganisasjoner, men vi jobber for det samme. Samarbeidet i år har vært utrolig bra, og vi i BIS har dratt nytte av å samarbeide med SBIO. Jeg håper kommende styre vil ta vare på dette samarbeidet og se på videreutvikling. Samarbeid BI: Sentralledelsen samarbeider mye med BI. Dette både for å fremme studentenes interesser, men og for å få fortgang i en del ting på lokalavdelingene. BI sa seg tidlig villige til å se på muligheten for å skaffe BIS Trondheim en kro, noe som er på rett plass at alle skolene vil ha en kro i fremtiden. Vi har og fått muligheten til å bruke BI i en del kursing vi har hatt. Både sentralledelsen inviterer i Trondheim hvor Tor Haugenes var til stede, dialogmøter hvor vi har blitt kurset i sosialemedier og lignende, under NSF hvor vi hadde et kurs for lederne i ledelse og til styringsgruppe møtet hvor HR-direktøren og kommunikasjonsavdelingen hadde et kurs. Dette er et samarbeid som bedres år etter år, da BI virkelig ser nytten av BIS og det arbeidet vi legger ned ovenfor studentene våres. Vi deltar og på dialogmøter gjennom året hvor vi forteller om hva vi jobber med, og BI informerer og deres arbeid. Her kan vi og ta opp enkelt ting vi ikke er fornøyde med eller er fornøyde med. Jeg har og i år fått gleden av å bli invitert på flere møter som har vært spennende å kunne delta på, som møte med kunnskapsministeren, den kommende kjedeoverrekkelsen til den nye rektoren, markedspresentasjonen i Nydalen og lignende. Besøk på lokalavdelingene: Et av målene mine var å gi noe faglig tilbake til lokalavdelingene, i løpet av høsten hadde vi sentralledelsen inviterer både i Trondheim og Kristiansand, med Tor Haugenes og Mads Nordmo. I Bergen hadde vi presentasjonsteknikk kurs med Elisabeth Seim. I samarbeid med Drammen og Stavanger ble vi enige om å ikke ha noe hos de da det ikke passet. Vi har jobbet mye for å kunne gi noe tilbake til lokalavdelingene i år, både fordi de ikke får nok ære fra deres studenter, men og fordi BIS skal gi noe mer tilbake til de som velger å engasjere seg. Samarbeidet med skolene har i år har vært bra, men tidvis turbulent. Vi i sentralledelsen jobber hardt for å søke om pengestøtte til undergrupper og holde styr på en del andre ting. For det meste drar vi alle organisasjonen i samme retning, men tidvis kan det virke som lokalavdelingene ikke helt forstår at alt vi gjør er for å gjøre deres hverdag enklere og bedre. Samlet sett har vi satt utrolig pris på å bli kjent med alle flotte engasjerte på lokalavdelingene, dere er så utrolig viktig. Så takk til alle som gjør den viktige jobben og alle vi har møtt gjennom året. Internasjonalt samarbeid: I oktober deltok jeg på Nordic Forum i regi av NHH, hvor de største handelshøyskolene i norden deltok for å utveksle erfaringer og knytte bekjentskap. Dette var meget lærerikt, og vi oppdaget av vi lignet meget mye på københavn business school. I ettertid har vi hatt et godt samarbeid med København for å kunne dra nytte av våre likheter for å utvikle oss som organisasjon. Vi har og blitt invitert til Nordic Forum 2014 som skal avholdes i Stockholm.

10 Dette samarbeidet har virkelig satt BIS på kartet, og vi har fått fremmet oss som en dyktig studentorganisasjon. 4 BIS Alumni: Som et punkt i mine mål var det å få BIS Alumni opp og gå. Vi som har vært engasjerte vet som hvor mye tid og sjel vi legger ned i vervene våres. Det er viktig at vi tar vare på alle tidligere engasjerte som har lagt ned en så utrolig flott innsats. En måte jeg ønsket å gjøre dette på var å få BIS Alumni inn på nettsiden med navn og verv på tidligere engasjerte for å kunne vise de, og andre, hvor stolte vi er av engasjerte studenter. Det er en måte å kunne ta vare på de etter deres tid er over. Samtidig så er det en utrolig flott mulighet til å kunne finne potensielle foredragsholdere da mange av de tidligere engasjerte har kommet seg langt i næringslivet. Det hele startet med å samle inn informasjon fra alle lokalavdelingene, og med hjelp av google, tidligere engasjerte osv. Så i google disk finner du en oversikt over navn og verv på engasjerte tilbake til Vi har ikke enda klart å samle alle, men dette er et stort prosjekt som kommer til å ta lang tid. Det ble opprettet en fane på BIS.no hvor jeg har fått lagt ut bilde av de jeg fant og deres info. Jeg håper inderlig at dette er noe organisasjonen klarer å ta vare på og vi kan jobbe videre med årene fremover. BIS i media: Vi har i år virkelig fått satt fokus på dette området. Flere i styret har vært ute og vist fjeset sitt i media, og vi har vært vist i E24, Inside, Slippen og Universitas. Fagansvarlig og jeg jobbet før jul med å få ut en sak i DN, men arbeidet med aviser er utfordrende da de prioriterer saker man tror vil gi mange klikk. Google Drive: Tiltross for at man i fjor la Podio på is, og ble enige om å holde seg til facebook fra nå av, tok det kort tid etter vår inntredelse i vervet før Stian Smedsrud, leder BIS Trondheim, kom med forslaget Google Drive. Dette har blitt implementert på alle skolene gjennom året, og er et verktøy som er en flott hjelper i å øke kontinuteten i organisasjonen, og som er noe alle kan bruke uansett tekniske ferdigheter. Så tusen takk, Stian, for dette forslaget, som vi tar med oss videre til overlappingen. Når alt kommer til alt og slutten er nær Ser nå som vi nærmer oss slutten av redegjørelsen at den ble lengre enn planlagt, men slik blir det når det skjer så mye i en organisasjon. Det er utrolig trist at dette året nå er over, og at min tid i BIS er forbi. Jeg sitter igjen med en følelse at jeg gjerne skulle skrudd tiden tilbake og gjort alt på nytt. Ta godt vare på organisasjonen i årene fremover, den fortjener det. Med vennlig hilsen Maren Sofie Sivertsen Leder BI Studentsamfunn 2013/2014 Notat: Takker for tilliten og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.2 Kommunikasjonsansvarlig, Martine Ingebrigtsen Abbedissen CARE + Studentaksjonen Allerede før jeg ble valgt inn som KA på landsmøtet visste jeg at jeg ville endre på studentaksjonen. Redd Barna samarbeidet hadde vært dårlig de forrige årene, med lite oppfølging på lokalavdelingene og lederne for studentaksjonen har ikke hatt muligheter for å ytre sine meninger. I tillegg hadde prosjektet vært så diffust og lite spesifikt at studentene på skolene ikke visste hva de samlet inn penger til. Da landsmøtet var over tok jeg en avgjørelse og trakk BI Studentsamfunn ut av samarbeidet med Redd Barna. CARE fant jeg ved en tilfeldighet ved søk på internett. Jeg tok kontakt med dem og ble invitert til et møte i deres lokaler i Oslo.

11 5 Etter møtet tok vi en runde med alle BIS lokalavdelingene og hørte om dette var noe de kunne tenke seg og om de var enig i avgjørelsen. Det var de. Etter avtalen var gjort og samarbeidet var startet har jeg vært flere ganger hos CARE i Oslo for å kartlegge året, planlegge arrangementer og få oppdateringer fra deres og vårt hold. Samarbeidet har vist seg frem til nå å være urolig bra. Lokalavdelingene ytrer mye positivitet og studentene på skolene har fått øynene opp for studentaksjonen ved BIS Studentaksjonen. I begynnelsen var vi veldig opptatt av at lokalavdelingene skulle få tilgang på all materiale de trengte. CARE har designet en del brosjyrer og bannere som lokalavdelingene kan bruke helt kostnadsfritt. I tillegg så har vi i samarbeid med CARE fått opp en studentvenn medlemskap hos CARE som gir studentene mulighet til å støtte med 50,- per måned i stedet for ,- som er vanlig. Vi har også fått opp fem individuelle SMS-tjenester som lokalavdelingene kan bruke for ekstra promotering. Media Siden juli måned har det ikke vært veldig mye aktivitet i medier for BIS. Vi har fått vist oss frem i et par artikler som omhandler forskjellige ting, men vi har fått mye mer oppmerksomhet i sosiale medier. Alle våre sosiale medier kontoer har vokst enormt mye siden juli, dette er vi veldig stolte av. Utenom dette så er det studentaksjonen som står på agendaen. I bergen tok Bergens Tidene (BT) kontakt ang studentaksjonen og skrev en artikkel om dette. Kommunikasjonsstrategi I stillingsinstruksen min står det at jeg skal i løpet av perioden min utvikle en kommunikasjonsstrategi. Tidligere har det ikke vært laget eller praktisert noen strategi. KA+SA- seminar Et seminar er viktig både for samarbeidet mellom LA og slik at de forskjellige KA kan dele erfaringer og ideer. Dette seminaret ble holdt denne gang sammen med sosialtansvarlige i Trondheim januar. Grafisk ansvarlig I september/oktober foreslo jeg for sentralledelsen at jeg skulle sette en grafisk ansvarlig under meg, som er til for å bistå sentralledelsen med grafisk arbeid, nettopp slik LA sin grafisk ansvarlig er hos LA. Personen som ble valgt inn heter Kristian Storli og er 24 år. Hjemmesiden Da jeg tok over redaksjonsansvaret for hjemmesiden vår, så jeg med det første at det var mye rot. Trondheim hadde gått over til sin egen variant og de andre hadde verken fulgt med eller ønsket å oppdatere den. Jeg snakket med resten av styret mitt og vi ble enige om å implementere Trondheim sin idee på alle LA ved at Tor Ivar produserte kodene og hadde makten over domenet. blir bedre og bedre og både studentaksjonen, BIS Alumni, BIS Karriere og Vinterlekene har fått sin egen plass på hjemmesiden. Dette har vi gjort fordi vi ønsket å utvide hjemmesiden og lage den større og samle mest mulig informasjon på et sted. Promotering for SL I forhold til sosiale medier og promotering for sentralledelsen er det absolutt ikke like mye arbeid som dere har på lokalt nivå, men det er litt. Vinterlekene har blitt promotert, Movember har blitt promotert og et par akademiske saker har blitt promotert. Instagram kontoen vår går som aldri før med 600 følgere, som er en utrolig stor forskjell fra de 140 følgerne vi hadde da jeg overtok den i juli. Kontakt med LA Jeg har ofte veldig mye kontakt med de forskjellige lokalavdelingene. Jeg får mest telefoner og mailer fra KA, men også de andre i styrene og ledelsene ringer meg innimellom for spørsmål som jeg kan hjelpe dem med. Dette synes jeg er utrolig hyggelig. Jeg gjør alltid alt jeg kan for å hjelpe til og jeg håper at den hjelpen jeg gir er bra. Med vennlig hilsen Martine Ingebrigtsen Abbedissen Kommunikasjonsansvarlig BI Studentsamfunn 2013/2014 Notat: Takker for tilliten og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål.

12 6 6.3 Fagansvarlig, Kristina Gunnerød Haakonsen Jeg kom inn i BIS som helt utestående, og brukte mye tid på å sette meg inn i vervet og organisasjonen. Det siste året har flydd av gårde, og jeg kan nesten ikke tro at det er tid for landsmøte og slutten på min periode. Året har vært fylt med gode minner, og mange utfordringer. Men vervet som fagansvarlig er noe jeg ikke ville vært foruten. Jeg startet mitt år som fagansvarlig sentralt ved å reise rundt på lokalavdelingene som Tone ikke rakk i fjor. Her hadde jeg, fagansvarlig lokalt og deres kontaktperson ett møte der vi snakket hvordan året skulle være og våre forventninger. Tema som ble tatt opp var opplegget rundt klassekontaktene, hvordan dialogen var og hva en ønsket seg ut av samarbeidet. Jeg hadde på forhånd samtaler med både av- og påtroppende, for å høre etter hva de synes hadde vært utfordrende. Dette var en veldig fin måte å starte året på, og jeg har etter dette hatt en jevnlig dialog med LA om hvordan samarbeidet har utviklet seg. Ekstra kontinuasjonsmulighet Mitt største ønske og mål som fagansvarlig var å få til en ekstra kontinuasjonsmulighet for tredjeårsstudentene. Dette krevde mye jobb, og støtte fra studenter og ikke minst BI. Sammen med daværende fagansvarlig lagde vi en sak til undervisningsutvalget hvor vi ønsket en ekstra kontinuasjonsmulighet i august for studenter som strøyk eller var syke på eksamen. Vi ble intervjuet av INSIDE og fikk mye hjelp av studentene på alle skolene til å spre vårt ønske og legge press på skolen. Undervisningsutvalget var positive, og pr dags dato jobber eksamenskontoret med en utredning på dette. Fagseminar Vi har gjennomført to fagseminar, ett i september i forbindelse med NSF og ett i mars. Hovedfokuset her har vært å gjennomgå alle kursevalueringene som klassekontaktene har levert inn. Vi har i år utformet et nytt skjema for kursevalueringer, og hatt fokus på å effektivisere prosessen rundt dette og få best mulig utfyllende og informative kursevalueringer. Dette har vi lykkes godt med og på vårens fagseminar brukte vi halve tiden. Fagansvarlige De fagansvarlige er et av de vervene som jobber tettest, og man får en god kontakt seg i mellom. Det begynner tidlig med overlappingsseminar i juni, der de avtroppende og påtroppende møtes. Her utveksler en erfaringer og tanker rundt året som har vært, og nye ideer for året som kommer. Dette er et kjempe fint forum hvor man får en god innføring i vervet og hvilket utfordringer man kan møte på. Min rolle ned mot de fagansvarlige har vært å stille opp hvis det har vært noe de lurer på, være en veileder og motivator. Vi har blitt en sammensveiset gjeng og har vært flinke til å ha en god og åpen dialog gjennom året. Jeg kan ikke skryte nok av de fagansvarlige på de ulike lokalavdelingene, de har stått så utrolig på for å gjennomføre det de har fått til. Temakveldene har mange plasser hatt rekordoppmøte og vært veldig nyskapende, kursevalueringene er blitt utført på en god måte. De fagansvarlige har gjort en helt eksepsjonell jobb med klassekontaktene i år. Det har vært mye fokus på dem, og jobben de har gjort har vært helt fantastisk. De har vært helt fantastiske å jobbe med, og jeg kunne ikke ønsket meg bedre gjeng. Utvalg Som fagansvarlig sentralt sitter du i noen utvalg, undervisningsutvalget (UUV) og kollegiet. Kollegiet er BI sitt høyeste faglige organ, her kan sakene gjelde ting som ansettelser, nedsetting av komiteer for ansettelser eller lignende. Her har du en mer eller mindre passiv rolle, og jeg har følt at mine viktigste bidrag har vært i undervisningsutvalget. Her møtes man rundt en gang i måned, og tar opp veldig aktuelle saker for studentene. Før et UUV får man gjerne alt fra sider med sakspapirer, men det har faktisk vært gøy å forberede seg til og være med på disse møtene. Vi har i år jobbet med kvalitetssikring av arbeidskrav, og fjernet de som ikke betydde noe for studentene. Jeg har ellers representert BIS i mange arenaer vi ikke har vært før, siden jeg bor i Nydalen og har dermed kunne stille opp på kort varsel. Jeg har prøvd på best mulig måte å representere BIS sine studenter. Jeg har også sittet i klagenemnda på BI, som studentrepresentant sammen med Nilo (FAG SBIO). Samarbeid med SBIO Som fagansvarlig er man avhengig å ha en god dialog med fagansvarlig i SBIO. Når man har BIS og SBIO sine studenter bak seg har man mye større gjennomslagskraft enn hvis man står alene. Fagansvarlig i SBIO sitter i de samme utvalgene som jeg, og vi har jobbet tett sammen. Siden jeg går i Nydalen har vi hatt en utrolig

13 god og verdifull dialog, først med Nilo frem til jul og Even etter jul. Jeg har vært med på flere møter med linjeforeningenes fagansvarlige i SBIO, og med deres klassekontakter. Jeg tror vårt samarbeid er gull vært for studentene våres, og nå vet også flere i SBIO hvem vi er. Generelt Gjennom året som fagansvarlig har jeg kommet borti flere ulike klagesaker. Til jul hadde vi mange klager på eksamen i personlig økonomi, og etter flere samtaler med kursansvarlig nasjonalt fikk vi gjennom vår stemme. Dette endte med snillere sensur, noe som alle studentene fikk merke. Ellers har det kun vært en formell klage på kurs, noe vi er veldig fornøyd med. Jeg har også deltatt på studentpanel to ganger sammen med flere klassekontakter og fagansvarlige fra BIS skolene. Sentralstyret Vi har vært en bra gjeng som har sittet i sentralledelsen i år. Jeg er meget stolt av å ha sittet sammen med denne gjengen, og kunne ikke bedt om et mer fantastisk år. Vi har støttet opp om hverandre, hatt gode, konstruktive diskusjoner og ikke minst taklet utfordringene vi har fått i fanget på en god måte. Tusen takk for en helt utrolig fint år. Med vennlig hilsen Kristina Haakonsen Fagansvarlig BI Studentsamfunn 2013/ Notat: Takker for tilliten og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.4 Økonomiansvarlig, Trine Elise Vestvik Kjære Landsmøte Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å takke for tilliten jeg ble vist på LM i Før jeg ble satt i vervet hadde jeg på forhånd sittet som Valgkomité i BIS Bergen og hadde på denne måten fått innsikt i organisasjonen. Det å sitte som økonomiansvarlig var allikevel noe veldig nytt for meg og den første tiden ble brukt nøye for å sette meg inn i vervet. Etter overlappingsturen hadde jeg to dager med Sivert, hvor vi fikk gått gjennom det mest grunnleggende og jeg følte meg etter disse dagene veldig klar for å tre inn i vervet. Mine mål Da jeg søkte som Økonomiansvarlig satte jeg meg noen mål som jeg ønsket å gjennomføre. Disse målene var: - Økt fokus på kostnadsbesparelser - Bytte regnskapsprogram - Økt fokus på å skaffe inntekter - Høyere kvalitet på seminarene - Bedre rutiner innad i organisasjonen Sentralledelsens økonomi En av ulempene ved å bli satt som Økonomiansvarlig midt i året, er at det er veldig mange kostnader man ikke får gjort noe med. Kostnaden som kom etter logoforslaget som ble vist på LM 2013 er en av disse kostnadene som vi helst skulle vært foruten. Ellers er likviditeten i sentralledelsen veldig bra. Det økte fokuset på kostnadsbesparelser har gjort at vi har spart mye på blant annet reisekostnadene i år, samtidig som vi også har tatt løpende vurderinger på hvilke reiser og kostnader som er nødvendig, og hvilke som kan unngås. I tillegg til fokuset på kostnadsbesparelser har vi også hatt en positiv utviking når det kommer til inntekter. Vi fikk innvilget fra kunnskapsdepartementet, har i år for første gang søkt om momskompensasjon og har fått innvilget en økt støtte fra BI. For å sikre god oppfølging av økonomien har HR fått god innsikt i den økonomiske situasjonen. Som før har det blitt tatt avstemning hver måned som er blitt sendt til HR og leder. Da det tok litt tid å få det nye regnskapsprogrammet opp å gå, og samtidig sette seg inn i det har det ikke blitt tatt avstemning innen fristen de siste månedene, men HR og leder har alikevel hele tiden blitt oppdatert om prosessen rundt

14 dette. Det er ønskelig at lokalavdelingene også skal få til rapportering på samme måte som sentralt og dette ble tatt opp på NSF. 8 For mer informasjon om økonomien viser jeg til regnskap, budsjett og balanse som legges frem. Økonomiske retningslinjer Det første jeg gjorde da min periode begynte var å sette meg ned og lage noen retningslinjer for økonomien i sentralledelsen. Jeg ønsket å lage disse retningslinjene så detaljerte som mulig, slik at det ikke skulle være noen uklarheter. Disse retningslinjene skulle blant annet hjelpe oss å nå målet om kostnadsbesparelser. Det var viktig for meg at alle i sentralledelsen stilte seg bak disse retningslinjene og de ble derfor stemt igjennom på vårt første styremøte i Sandefjord. Disse retningslinjene har hjulpet meg å være så streng som jeg ønsket når det kom til økonomien, samtidig som alle har hatt god innsikt i hvordan beslutningene har blitt tatt. Oppgaver Hovedoppgavene som økonomiansvarlig har vært å føre regnskapet for BIS SL 12/13, samt sørge for god økonomistyring og budsjettoppfølging. I tillegg skal jeg passe på at LA har en ryddig økonomi, bistå ved problemer som oppstår og rådføre dem i deres arbeid med økonomien. Det daglige arbeidet har bestått i behandling av reiseregninger og fakturaer, bokføring, behandling av post, henvendelser fra LA og sentralledelsen, og mye mer. Det er helt klart de usynlige tingene som tar mest tid som økonomiansvarlig, men dette er arbeid som er helt nødvendig at blir gjort. Landsmøte På LM 2013 ble det vedtatt at LM 2014 skal holdes i Trondheim. Dette ble først antatt å bli en del billigere enn å ha det i Oslo, da en del av delegatene kan bo hjemme. Det viser seg derimot at det ligger an til å bli dyrere å ha LM i Trondheim enn i Oslo, da flybilletter til Trondheim er veldig dyrt og da spesielt fra Kristiansand og Stavanger. Det går heller ikke like ofte fly til Trondheim noe som gjør at en del av deltakerne må ha en ekstra natt på hotell som også øker hotellkostnadene. Tiden etter LM vil bli brukt til overlapping. Et av målene jeg utviklet meg underveis i året var dette med bedre overlapping innad i organisasjonen. Jeg vil derfor også bruke en del tid på oppfølging av LA for å ha en dialog om hvordan overlappingen går der. Lokalavdelingene Gjennom hele året har jeg stilt meg tilgjengelig for lokalavdelingene dersom de skulle trenge hjelp, støtte eller råd. Jeg har for det meste bidratt med små spørsmål underveis angående bokføring og budsjettering. Jeg har i tillegg prøvd å holde meg oppdatert på hva som har foregått på de ulike LA ved å ringe rundt til de ØA et par ganger i semesteret. LNU Vi startet prosessen med LNU veldig tidlig og hadde hele tiden god kommunikasjon med lokalavdelingene om hvordan dette skulle foregå. Dette gjorde at selve søknadsprosessen og fordelingen av midlene gikk veldig smertefritt. Vi hadde også et møte med LNU i november hvor vi fikk en del informasjon om hvordan vi skal gjøre det nå når to skoler legges ned. Her fikk vi vite at vi vil få støtte til og med 2015, noe som betyr at fra og med 2016 vil vi ikke lenger kunne motta støtte fra LNU ordningen Frifond organisasjon. Dette har blitt tatt opp med BI og de har sagt seg villig til å være med å dekke den summen som da vil falle vekk. Momskompensasjon Et av mine mål var å få litt mer fokus på dette med å få inn inntekter. Prosessen med å søke om momskompensasjon begynte derfor allerede i August. Da vi aldri har søkt om momskompensasjon før var det mye å sette seg inn i på veldig kort tid. Det hele endte heldigvis veldig bra og vi fikk i desember utbetalt et totalbeløp på som ble delt på alle Lokalavdelingene. Regnskapsprogram Det har lenge vært misnøye rundt 24-SevenOffice og et av mine mål i år, var derfor å endelig ta det siste steget med å skifte regnskapsprogram. Etter litt research og forhandlinger endte vi derfor i september på regnskapsprogrammet Mamut. I forbindelse med dette bytte av regnskapsprogram har det derfor blitt en del jobb. Vi hadde blant annet et seminar hos Mamut i september hvor vi fikk opplæring i det nye

15 9 programmet. Dette byttet har krevd en del jobb av alle de økonomiansvarlige da de har måttet lære seg to program i tillegg til å legge alle data fra 24-seven over i Mamut. Alle de økonomiansvarlige har vært veldig flinke og har taklet dette bytte veldig godt. Jeg tror og håper at nå når vi får integrert Mamut 100% at de økonomiske rutinene vil bedre seg både på lokal og sentralt nivå. Søknad BI I høst har vi jobbet mye med en søknad til BI. Det var viktig for oss å få forhandlet frem en bedre avtale enn den vi hadde. Grunnen til dette var blant annet fordi studieavgiften har gått en del opp og fordi vi ser økonomiske utfordringer ved nedleggelsen av to skoler. Søknaden på ble til slutt innvilget, og dette er noe av grunnen til at vi nå kan frigi mer midler sentralt som vi kan gi til lokalavdelingene. Dette året har vært utrolig krevende og vervet har tatt mye tid, men det har i tillegg gitt meg erfaringer jeg aldri ville vært for uten. Jeg har fått muligheten til å sette teori ut i praksis, samtidig som jeg har fått utfordret meg selv ved flere anledninger. Vervet har gitt meg muligheten til å vokse og utvikle meg selv. Jeg vil takke alle i sentralledelsen som har vært med på å gjøre dette året så bra som det har vært. Samtidig vil jeg også benytte anledning av å takke alle lokalavdelingene og da spesielt de økonomiansvarlige Joachim, Tommy, Anne-Sofie, Morten og Daniel for den gode jobben de har gjort og for et fantastisk samarbeid! Med vennlig hilsen Trine Elise Vestvik Økonomiansvarlig BI Studentsamfunn 2013/2014 Notat: Takker for tilliten og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.5 Markeds- og næringslivsansvarlig, Caspar Vere Kjære Landsmøte, Innledningsvis vil jeg starte med å takke for tilliten jeg ble gitt, ettersom det under Landsmøtet 2013 ikke var noen søkere til vervet som Marked- og næringslivsansvarlig for BI Studentsamfunn, ble jeg da spurt av sittende Valgkomité om jeg kunne tenke meg å søke på stillingen selvfølgelig! Det er en sann ære å kunne representere og forbedre BI sine studentinteresser for nettopp detaljer som rører deres hverdag, deres engasjement, deres ambisjoner og goder som BI-student. Noe av det første jeg foretok meg både i forkant av 1. juli og de påfølgende ukene, var å sortere og forfriske samtlige samarbeidsavtaler som BIS har med næringslivet. Noen av avtalene hadde behov for å fornyes, noen manglet bare å komme skikkelig i gang. Blant disse var leiebilselskapet Sixt, Choice Hotels, Norwegian og Egmont Media. Disse oppussingene ble håndtert raskt, og viste seg å ta litt tid til å komme der de er i dag. Jeg går mer i detalj rundt de enkelte avtalene og deres omfang under. NSF Den første store samlingen for alle engasjerte ble for mitt vedkommende et utrolig knyttende seminar til mine underverv. Som resultat av mye forberedelser og originalitet i opplegget, skapte vi en meget god atmosfære som til å begynne med utfordret alle på profesjonelt vis. Vi møttes tidlig under seminaret hvor vi arbeidet med caser og presenterte dem for hverandre, med en twist. Deretter var dagene nøye planlagt med møter, diskusjon, gruppeoppgaver delt inn i verv, konkurranser og sosialt samvær. NSF er en helt uvurderlig arena vervsmessig hvor det tidlig opprettes gode relasjoner og forhold til hverandre, som fra sentrale og lokale hold er helt essensielt for å opprettholde ideell kontakt gjennom året. BISniss Jeg har sammen med mine kollegaer på lokalavdelingene også gjennomført et seminar vi hadde i november BISniss var en svært innholdsrik helg i Trondheim hvor vi utvekslet tanker, erfaringer, utfordringer, mål og synspunkter fra BIS-arbeidet siden vi sist møttes i Drammen på NSF. Dette er en helg vi får et enormt motivasjonspåfyll, samtidig som alle vervstakere nå er varme trøya og har mange opplevelser og erfaringer som vil diskuteres med like hoder.

16 10 Vi hadde også innslag av meget dyktige foredragsholdere. Vi hadde besøk av gründer, tidligere BI-student og salgsguru i DNB, William Gaarde, som trente oss alle på hvordan å bli flinkere på både telefon og mail. Her hadde vi også med oss gode innspill fra Helge Trønnes, som er en erfaren eiendomsmegler hos Privatmegleren. William tok utfordringen til å demonstrere forskjell på gode og mindre gode salgssamtaler for møtebooking over telefon, noe som virkelig åpnet øynene til flere. Den samme kvelden deltok vi alle på Markedskvelden, arrangement av Markedsutvalget BIS Trondheim. Vi hadde også foredrag fra tidligere BIS-veteran Anders Bjørnbeth, som belyste de relevante verv sine utfordringer, og hvordan han hadde opplevd forskjellige måter for å utnytte et vrient utgangspunkt til å et positivt utfall. Han snakket også mye om hvor man skal motivere andre til det samme i utvalget sitt til å prestere jevnt over tid. Her var det også mange gode spørsmål fra forsamlingen, som Anders gladelig bistod til å svare på. BISniss ble totalt sett et svært godt gjennomført arrangement, som med sine budsjettbegrensninger holdt seg godt innenfor uten at det stod på kvaliteten igjennom helgen. Lokal oppfølging Sammen med det daglige arbeidet, engasjerer jeg meg veldig i å støtte, motivere og ta del i det meste som skjer på lokalavdelingene hva gjelder mine disipliner. Jeg startet tidlig med å ta kontakt å høre hvem jeg skulle få æren av å jobbe med et år fremover, og vi ble fort svært godt kjent over helgen våres i Drammen under Nasjonalt Styreforum. Underveis har jeg prioritert oppfølging lokalt, for jeg ser en utrolig stor gevinst i å få flere til å dra i samme retning innenfor sine fagområder. Dette er for øvrig også essensen i våre møter og samtaler, at vi skal tørre å utfordre etablerte idéer og samtidig sparre på tvers av lokalavdelingene. Jeg mener også med dette som strategi, vil de respektive vervstakere komme lengst i sin periode i BIS, noe som jeg også har opplevd fra deres resultater. Det kan virkelig ikke fremheves i nok hvilken massiv innsats som legges ned i å skape den fineste kremen til sine medstudenter på hver enkelt lokalavdeling. De respektive markedsansvarlige, næringslivsansvarlig og ledere for Næringslivsdagen er noen selvantennelige hverdagshelter som har et usedvanlig tillitsvekkende engasjement og pågangsmot for sin sak og sitt arbeid om å virkelig gjøre deres skole til den beste. Eksternt aktivitetssamarbeid Et veldig spennende prosjekt som var påbegynt før min tid, var også noe jeg skulle få anledningen til å bistå BI Nydalen og deres Karrieredagene-komité med, nærmere bestemt gründerne av Case Competition. Dette var en lærerik opplevelse som fra BIS sin side handlet om å få vist ansikt i det som skulle være SBIO (Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo) og BIS sitt første ordentlige samarbeid på et større prosjekt. En veldig god tanke som endte ut i et vel gjennomført arrangement, som på sin debut også har forbedringspotensiale til I forkant av årets arrangement er det allerede en meget god dialog som har enormt godt potensial for å bli langt bedre enn sist. Her har jeg hittil vært en rådgivende brikke som kritisk har kommet med endringsforslag til henholdsvis komitéens styre i Nydalen. Samarbeidsavtaler og status avtaleforhandlinger Norwegian Vårt samarbeid med Norwegian har jeg fornyet og vedlikeholdt. Gjennom mye mailkorrespondanse og ett fysisk møte, har jeg gitt ut innspill for å forbedre denne avtalen. Avtalen står som den er med en lengre levetid og litt større spillerom i forhold til nytenkende aktiviteter som gagner begge parter. Ett eksempel her var Norwegian sin julegave på tur-/returbilletter julen Sixt Denne avtalen ble i høst offisielt åpent for bruk for alle BI-studenter som gir meget gunstige leiebilpriser til enhver anledning. LinkMobility Vår SMS-portal samarbeidspartner ble i løpet av høsten vurdert til at det kostet litt mer enn det smakte, dermed ble denne avtalen sagt opp etter nyttår. TicketCo Vår billett- og arrangørsamarbeidspartner møtte jeg i høst for å vedlikeholde avtalen. Under møtet ble vi enig om å fortsette dette samarbeidet, både fordi det er to svært fornøyde parter, men også fordi TicketCo er i en veldig positiv vekst som vi vil se mye spennende av fremover.

17 11 Podio Vår nettbaserte CRM-system har vi gratis medlemskap til udefinert tid med uendelig antall brukere. Dette systemet er ment som et supplement for spesielt virksomheten til Næringslivsutvalgene og til dels Markedsutvalg og NLD-komitéer. Choice Hotellkjeden Choice har enda et godt samarbeid med BIS som gagner våres engasjerte med gode hotellpriser, både rom, møte- og større lokaler har rabatterte priser. Choice stiller også tidvis med premier. Egmont Egmont bidrar med markedsstøtte til Sentralledelsen og utgiverne av Studentkalenderen/håndboken som de også trykker og distribuerer til BI-skolene. Bemanningspartner (bransje) Dette punktet er enda arbeid i prosess som i korte trekk omhandler en potensiell felles nasjonal bemanningssamarbeidspartner. Jeg velger derfor i skrivende stund ikke uttrykke meg i detalj på dette punktet. Google Som et av mine mål med vervet, så ønsker jeg å bygge videre på de allerede gode relasjonene BIS Trondheim har fått til selskapet som kåres til verdens beste arbeidsplass: Google. Jeg har gjennom store deler av høsten hatt jevn dialog med min kontaktperson i Irland hvor vi diskuterer mulighetene for en større synlighet for Google blant BI sine studenter. Resultat av dette ble at BI Bergen for første gang hadde besøk av Google, og dét under NLD. Dette potensielle samarbeidet er også arbeid i prosess. Thon Hotels Etter en vurdering for å ha flere hotelltilbydere for BIS, ønsket vi å inngå et samarbeid med Thon Hotels. Thon Hotels er i de fleste tilfeller et rimeligere alternativ blant andre hoteller, og på bakgrunn av økonomiske motiv forhandlet vi dermed frem denne avtalen. SAS/Widerøe Dette punktet er enda arbeid i prosess som i korte trekk omhandler en potensiell samarbeidsavtale. Det er et ønske om å ha flere tilbydere innenfor flytransport for å velge ut det rimeligste alternativet til fordel for BIS og sin økonomi. Som kjent brukes en del midler til reisekostnader i BIS, og ved å ha de gunstigste avtalene tilrettelagt, vil man spare penger. I skrivende stund vil ikke gå mer i detalj rundt denne saken. Rica Hotels BI har forhandlet frem en hotellavtale med Rica Hotels som BIS har fått dispensasjon til å benytte kun til eget bruk ved arrangementer i BIS regi. All spesifikk informasjon og eventuelle spørsmål vedrørende min redegjørelse og dets innhold er presentert og formulert etter beste evne. Dersom det er noen uklarheter eller mulige spørsmål er vedkommende velkommen til å ta direkte kontakt med meg. Med vennlig hilsen Caspar Vere Marked- og næringslivsansvarlig BI Studentsamfunn 2013/2014 Notat: Takker for tilliten og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.6 Prosjektkoordinator, Silje Brattgjerd Kjære Landsmøte, Først vil jeg takke for tilliten jeg ble vist ved forrige landsmøte og takke alle de flotte menneskene jeg har fått jobbet med dette året. Det har vært utfordringer, muligheter, opp- og nedturer men det har rett og slett vært et minneverdig år.

18 12 NSF Jeg startet året med å planlegge NSF, gjennom hele våren og sommeren. Store som små, alt fra flybilletter til hvem som skulle sove sammen. Leker og faglige aktiviteter, alt like viktig for å få til et helhetlig arrangement. Arrangementet selv var også en stor oppgave i seg selv. Ting skal gå på skinner, man skal være sosial og snakke med folk og så skal man også huske på seg selv i det hele. Jeg startet tidlig med foredragsholdere, brukte mye nettverk og selv er jeg fornøyd med mine tre jeg hentet inn: direktør for Vinmonopolet Kai Gjesdal Henriksen, unge og inspirerende Even Sandvold Roland og ikke minst Øyvind Fosse som hadde mye å lære oss om Prosjektutvikling. Mens jeg jobbet med alt dette selvstendig, jobbet jeg også hardt med å få med resten av SL. Det er tross alt hele ledelsen som står bak NSF og skal gjøre dette sammen, med PK i spissen. Det er vanskelig, men utrolig spennende å lære hvordan det gjøres. Det var en fantastisk helg med mange flotte øyeblikk, faglige og sosiale. Uansett hvor sliten jeg var etter den helgen lærte jeg så utrolig mye om kommunikasjon, ledelse og om meg selv og andre mennesker. Denne helgen ville jeg aldri vært foruten. Vinterlekene En av mine hovedoppgaver har vært VL. Det har vært en stor fordel å vært i Bergen, da jeg har kunnet deltatt på møter og hatt en jevn oppfølging. Grunnet mye jobb har dessverre ikke følt at jeg har vært så mye tilstede som jeg kunne ønske men nå i ettertid når vi ser utfallet så har det gått utrolig bra og skadeoppgjøret er lavere enn noen gang. Det har vært et prøveprosjekt å ha med alle engasjerte opp til Hemsedal, mye koordinering og diskusjoner rundt hvordan vi skal gjøre det. Ser i ettertid at det kunne vært gjort annerledes, og vil sende tilbakemeldinger og mine erfaringer videre til min overtager slik at vi kan få til et enda bedre samarbeid rundt VL i fremtiden. Tusen takk Jesper og Tina, samt resten av VL-komitéen, som gjorde VL mulig i år. Og ikke minst alle frivillige som bidro under lekene! Sosialtansvarlige Oppfølging av sosialtansvarlige har også vært en del av mitt ansvarsområde. Jeg har fokusert på å være en støttespiller og å være tilgjengelig for de om det skulle være noe. De har slått nye rekorder i år med oppmøte, nye konsepter, tatt tradisjonelle arrangementer til nye høyder og gjort meg veldig stolt. De har også blitt en veldig sammensveiset gjeng som har brukt hverandre til utveksling av ideer og erfaringer. I januar i år hadde vi et seminar i samarbeid med de kommunikasjonsansvarlige med fokus på sosiale medier og Vinterlekene. Alle fikk en god motivasjonsboost og når februar og Vinterlekene sto for døren var alle med og bidro hele veien. Tusen takk for et år fylt med latter, utfordringer og måloppnåelser: Melissa, Tone, Alen, Adrian og Thomas. Generelt Ellers har hverdagen gått mye i flybilletter, hotell, reservasjoner og planlegging av styremøtehelger samt andre reiser som f.eks til dialogmøte. Jeg har også prøvd å fått tid til å skrive ned BIS-historien, og har et møte i april med en tidligere BIS engasjert. Har også møtt Christian Sønstebø, tidligere leder for SL som hadde mye spennende å fortelle. Landsmøtet Planleggingen startet i oktober, hvor vi hentet inn tilbud fra ulike hoteller i Trondheim. Thon Hotel Prinsen ble valget da de kom med det beste tilbudet økonomisk sett. Selv om vi hadde et stort fokus på å ikke velge en uheldig helg, så klarte vi likevel å gjøre det. Synd, men vi har gjort det beste ut av det og jeg synes vi nå har fått til en god løsning. Tiden fremover Resten av perioden skal brukes til overlapping, både lære opp den som tar over etter meg samt å planlegge overlappingsturen. Det blir fokus på teambuilding og det faglige, samt det sosiale. Mange involverte, og alle er motiverte på å få til en gjennomført overlapping, med tyngde på det faglige og BIS. Jeg skal også jobbe med BIS-historien, har møtt en del spennende tidligere engasjerte som kan hjelpe meg med det. Målet er at vi kan legge ut historien vår på nettsiden og se hvordan organisasjonen har utviklet seg og hvor langt vi har kommet. Jeg takker for meg, ikke bare for i år men for fire flotte år i denne organisasjonen. Det har vært spennende

19 13 å se hvor mye vi har fått til, hva jeg selv har lært, hvor mye som er forandret, hvor mye jeg er forandret og jeg håper jeg kan se tilbake på BIS om fem år og se en enda mer utviklet og større organisasjon! Med vennlig hilsen Silje Brattgjerd Prosjektkoordinator BI Studentsamfunn 2013/2014 Notat: Takker for tilliten og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.7 HR-ansvarlige, Andreas Fredriksen og Elin Edblad Innledning: Hei, og velkommen til HRs redegjørelse! Det har virkelig vært en ære å bli konstituert som tidenes første HR-ansvarlige i sentralledelsen. Vi fikk en unik mulighet til å utforme et helt nytt verv, og gleder oss til å se hvordan fremtidige HR-ansvarlige bygger videre på det som har blitt utformet. Året våres har vært preget av varierende scenarioer, noe som har vært både krevende og spennende. Vi vil også gripe denne muligheten til takke for tilliten som ble gitt oss av landsmøtet, styringsgruppen, sentralstyret, og lokalavdelingene. Vi har hatt et helt fantastisk år, og håper dere føler det samme! Overlapping: Etter landsmøtet, ble Andreas satt som påtroppende HR-ansvarlig, der han hadde kontinuerlig kommunikasjon med avtroppende KVK, André Skoog. Her valgte vi å fokusere på vedtekter, og evt. problemstillinger som kan oppstå gjennom et år. Ettersom HR er et verv som er relativt vanskelig å overlappe, m.t.p. taushetsplikt og varierende situasjoner, bestemte vi tidlig en løpende overlapping var det mest egnede. Elin ble konstituert i etterkant av landsmøte, og ble dermed satt 2 uker etter. Kommunikasjonen mellom begge påtroppende, sett i etterkant, kunne vært bedre, og vil derfor oppfordre fremtidige påtroppende HR-ansvarlige, til å starte tidlig med en nær, og kontinuerlig dialog. Det ble informert om dato til overlappingstur i etterkant av LM, der Elin måtte melde frafall av personlige grunner. Under overlappingsturen, fikk Andreas innblikk i avtroppende VKs ansvar, og hvordan hverdagen til en HR kommer til å utbrette seg. Etter overlappingen lå fokuset på dialog mellom begge HR. NSF: Planleggingen av NSF startet i midten av sommeren Gjennom Skype-møter og jevnlig kontakt mellom Andreas og Elin, var en plan satt tidlig for hvordan vi ønsket opplegget for NSF. Vi delegerte oppgaver mellom oss sånn at vi hadde mulighet til å væra effektive til tross for at vi ikke hadde anledning til å møtes. Ved skolestart ønsket HR å møtes i Trondheim, og være med under Fadderuken. Dette var en gylden sjanse til å være synlig på Lokalavdelingen, samtidig som vi fikk møtes og fortsette planleggingen av NSF. Under dagene i Trondheim la vi en mer detaljert plan for hva de individuelle samlingene skulle inneholde. Vi sendte ut en mail til alle VK og KVK på Lokalavdelingene der vi spurt hva de ønsket å prate om. Vi fikk masse tips som vi da startet å planlegge mer. Vi hadde ved dette tidspunkt en klar plan over helgen i Drammen, NSF. Endelig var helgen kommet og vi fikk møte alle fantastiske engasjerte i BIS, og ikke minst møte alle VK og KVK. Vi hadde massevis å prate om, så de individuelle samlingene var effektive, og vi lært oss alle mye. En god dialog mellom lokalavdelingene var et mål for Andreas og Elin, hvilket fungerte meget bra. I etterkant av NSF sendte vi ut en spørreundersøkelse til alle VK og KVK. Vi fikk veldig god tilbakemelding. Jobben i etterkant av arrangementet handlet mye om oppfølging av saker som ble diskutert under NSF. Sentralledelsen: Etter tidlig delegering ble det bestemt at Elin skulle være HR for Sentralledelsen. Hovedansvaret var at til en hver tid, skulle Elin fungere som en støtteperson til alle i Sentralledelsen. Dette har gjennom vervsperioden bestått av jevnlig oppfølging gjennom telefonsamtaler og mail, samt samtaler på styremøtehelger og lignende setninger der vi møtes. I starten var dette en utfordring ettersom det ikke var en naturlig dialog mellom HR og personer i Sentralledelsen. Dette var noe som HR jobbet mye med og fikk til slutt en god løsning. Det som er viktig å vite er at alle personer ønsker ulik oppfølging, dette bør diskuteres tidlig i vervsperioden. Oppfølging av saker internt i Sentralledelsen og konstant dialog med Leder, er noe som Elin la stor fokus på, og har fungert meget bra. Styringsgruppen: Etter tidlig delegering, ble det bestemt at Andreas skulle være HR for styringsgruppen. På senere møter, skulle Andreas fungere som KVK og referent under disse møtene. Det første styringsgruppemøtet ble avholdt under NSF i Drammen, der representanter fra alle BIS-skolene var samlet. Styringsgruppen har handlet korrekt i henhold til vedtektene, med unntak av ett tilfelle, der under et

20 14 ekstraordinært møte i styringsgruppen, delegatene valgte å godkjenne en innkallelsen, selv om sakspapirene var sendt ut for sent. Styringsgruppen, samt HR, valgte å godkjenne dette, på tross av vedtektene, begrunnet med at saken som skulle gjennomgås, var lyst ut i god tid før sakspapirene, og lokalavdelingen hadde fått god tid til å sette seg inn i saken, og med betingelse at HR skulle orientere om dette til Landsmøtet. Styringsgruppen har også vært en aktiv deltaker under vedtektsedringene, der de reviderte innstillingen til Vedtektskomitéen. Resultatet av styringsgruppens revidering fikk ikke utslag på Vedtektskomitéens avgjørelse, som nå fremmes på Landsmøtet. Det siste ordinære styringsgruppemøtet vil bli avholdt dagen før landsmøtet, og har dermed ikke blitt gjennomført i skrivende stund - her vil også påtroppende ledere delta. Vedtektskomiteen: Vedtektskomitéen ble satt ved forrige landsmøtet, med hensikt om å revurdere liggende vedtekter, samt forslag fremmet ved det 42 landsmøtet. Planleggingen startet i november. Alle medlemmene av denne komiteen ble informert om deres deltakelse sen-november. Vedtektskomitéforslagsperioden ble lyst ut 30. desember, med frist til 12 januar. sakspapirene kom ut 15 januar, og selve vedtektskomitemøtet ble avholdt i Stavanger, under HR/KVK/VK-seminaret den 20 januar. Alle innsendte forslag ble klassifisert i 2 bunker, én for anbefalt godkjente forslag, og én for anbefalt nedstemt. Disse 2 bunkene, ble så sendt ut til styringsgruppen sammen med sakspapirene til styringsgruppemøtet den 1 mars. HR som verv: Vi overtok et helt nytt verv. Fusjonen av Kontroll- og vedtektskomitéen og Valgkomitéen var et helt nytt konsept, noe som var veldig kjekt for oss, ettersom vi fikk muligheten til å forme dette vervet. Det tok ikke lang tid før lokalavdelingene også tok til seg denne endringen. Drammen, Kristiansand og Trondheim fungerte som en gradvis utvikling - Det har nå blitt vedtatt HR hos alle lokalavdelingene, og den siste KVK og VK går av til høstens generalforsamling. Det har vært et utrolig lærerikt verv, noe vi begge er veldig takknemlige for. Vi kom fra ulike faglige bakgrunner, der Elin hadde vært i valgkomiteen i Trondheim, mens Andreas, KVK i Stavanger. Det vil gjerne påpekes, at selv om denne ordninger fungerte veldig bra med oss, betyr det ikke at fremtidig HR må bestå av to heterogene tidligere verv, f.eks. begge konstituerte har bakgrunn fra valgkomiteen. Internevalueringer: HR hadde et møte der vi gikk igjennom forrige års spørsmål, i internevalueringen. Vi bestemte oss for å jobbe i mot mer åpne spørsmål, samt at vi la til flere spørsmål om gruppedynamikken. HR utarbeidet en ny mal som vi sendte ut til alle i sentralledelsen. Vi skrev også detaljert informasjon om hvordan den skulle besvares - at den kun skulle sendes til HR2 (Elin), samt frist for siste internevaluering. Denne fristen var litt kort, ettersom det var mange verv som hadde massevis å gjøre i perioden. Anbefaling til neste gang er å sette av minimum tre (3) uker. grunnen til at det ble såpass kort frist, ønsket Elin å holde samtalene under det neste styremøtet, i Bergen. HR bestemte at det kun skulle vara én (1) person som skulle motta evalueringen, samt att det kun skulle være én (1) person som skulle holde samtalene. begrunnelsen til dette var at det kun skulle vara en person som skulle ha tilgang til evalueringene, samt at det er en mer naturlig samtale når det kun er én (1) HR. Andreas og Elin sendte inn sin evaluering av den andre HR til Leder, Maren, mens styrevervene sin evaluering ble sendt til Elin. Leder var den som hadde evalueringen med begge medlemmene i HR. Overlappingsrutiner: Gjennom dette året, fant vi ut at en av BIS sine største utfordringer var mangel på god overlapping. Siden vi er en organisasjon med medlemmer som har vervsperioder på 1 år om gangen, er vi over gjennomsnittet utsatt for informasjonstap gjennom dårlig formidling og overlapping. Gjennom brainstorming, fant vi ut at vi skulle inkludere flere av organisasjonens ledd; Det ble foreslått vedtektsendringer av både HR og økonomiansvarlig-sl. Disse innebar å vedtektsføre retten til en god overlapping, der resultatet av forslagene var å utforme noen overlappingskontrakter, som gir styret-la innblikk i respektive vervs overlapping, og påtroppende i vervet makt til å reservere seg fra å signere seg inn i sitt verv, hvis den mener at påtroppende ikke har gitt en forsvarlig overlapping, som resulterer i at leder kan reservere seg fra en evt. attest. Disse forslagene ble også godkjent av styringsgruppen, og fremmes nå på landsmøtet gjennom Vedtektskomitéens arbeid. Vi satser på at disse blir bygget videre på, ettersom kontraktene i år er laget som et prøveprosjekt, og det eneste som evt. blir vedtektsført, er at en kontrakt av et slag, i stil av overlapping, blir signert av påtroppende, avtroppende, og leder (I leders overlappingssituasjon, blir denne ekstern signert av HR). Disse kontraktene skal lagres av HR, både i LA og SL. Vi håper virkelig at dette konseptet, som tidligere har vært forsøkt ved enkelte LA, utbredes til hele organisasjonen, og gir påtroppende en solid bedre overlapping.

21 15 HR/KVK/VK-seminar: Vi startet planleggingen av seminaret i etterkant av NSF. Vi delte tidlig opp arbeidsfordelingen, der vi satt opp individuelle mål. Elin tok seg av dem som da satt som valgkomité, mens Andreas tok seg av kontroll- og vedtektskomitéen og HR. Vi la fokus på en varierende og allsidig seminarhelg, Vi inkluderte deltakerne fra dag én, der vi lyste ut en forespørsel om deres preferanser. Deltakerne ønsket å legge fokus på det faglige, der vi tok en lukrativ beslutning om å avholde seminaret over 2 dager, isteden for 3. Valget sto mellom Trondheim og Stavanger, der vi fant ut at Stavanger var et billigere alternativ. Prosessen med opplegg: Kurs/foredragsholder, ble satt i gang, og helgen var i helhet ferdig planlagt i slutten av november. Vi sendte ut en invitasjon i slutten av desember, men selve datoen, og geografisk plassering var blitt gjort offentlig i begynnelsen av samme måned. Til tross for tidlig invitasjon, var det dessverre enkelte som ikke hadde muligheten til å delta. Den første dagen var den eneste dagen der alle deltakerne var samlet. Direktøren for BI-Stavanger samt psykolog og studieveileder holdt et foredrag som var direkte rettet mot alle vervenes arbeidsoppgaver (kommunikasjon, konflikt, og samarbeid). Dette var en meget effektiv måte til å få gruppen til å reflektere på sitt eget verv, og knytte bånd mellom lokalavdelingene. Etter dette foredraget, splittet vi oss opp i grupper, der HR og kontroll- og vedtektskomitéen gikk for seg selv, og VK fokuserte på promotering- og intervjuprosessen. Representanter fra valgkomiteen var fra Trondheim og Bergen, og stor del av dag 1s dagsorden gikk ut på å skape et bånd mellom overnevnte skoler. KVK og HR fokuserte på erfaringsdeling, der vi fikk en veldig god dialog mellom alle skolene. På kvelden samlet vi oss på Egon resturent, for litt sosialt samvær - og god mat. For å utnytte søndagen best mulig, møttes vi i lokalene klokken 8. Nå var det booket for vedtektskomitémøte, der gjennom en saksgang på 8 timer, ble det diskutert hvilke vedtektsforslag som burde bli stemt igjennom på landsmøtet. Valgkomiteen hadde foredrag av Atle Simonsen (FRP), som fokuserte på debatt og valgkamp. Økonomi: Det økonomiske ansvaret ble tidlig delegert til Andreas. Jeg har hatt et relativt tett samarbeid med økonomiansvarlig, der jeg og leder har mottatt avstemninger så å si hver måned. Dette falt dessverre vekk i en tid, når overgangen fra 24sevenoffice til Mammut ble satt i gang. Her oppsto det noen problemer, som vi overtok fra tidligere ledelser. Økonomiansvarlig og Traver tok seg av saken. VI har hatt god innsikt i ØAs dag, der vi mener BIS har fulgt allmenn regnskapsskikk. Vi vil også dra frem en bragd av sittende økonomiansvarlig, som har oppfordret, og fått i avtale med leverandøren for Mammut, Visma, en kontinuerlig opplæringsperiode. Tidlig på året var alle de lokale ØA samlet i Oslo for å få innblikk i det nye programmet, og under NSF, var alle KVKer og ØA, samlet i én gruppe, for å diskutere lokalt og sentralt samarbeid. Avslutning: Vi vil gjerne bruke denne muligheten til å takke alle dere for et fantastisk år! Nå som landsmøtet symbolsk betyr at vi er ferdige i vår periode -selv om vi ikke er ferdige før 30 juni-. Landsmøte ga oss en mulighet til å utvikle organisasjonen, samt oss selv - og vi er utrolig takknemlige for å bli gitt denne tilliten. Med vennlig hilsen Andreas Fredriksen og Elin Edblad HR-ansvarlige BI Studentsamfunn 2013/2014 Notat: Takker for tilliten og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.8 Stiftelsens Styrerepresentant, Per Olav Myhre og Maren Sofie Sivertsen Stiftelsens styrerepresentant, Handelshøyskolen BI er en privat stiftelse, med stiftelsens styre som det øverste formelle organet. I dette styret finnes det to studentrepresentanter, en fra BIS og en fra SBIO. Representanten fra BIS sitter fra 1. januar til 31. desember hvert år som representant for våre studenter. Det første halvåret i styret er man studentobservatør, dvs man sitter uten stemmerett, men med muligheten til å uttale seg på studentenes vegne. Det andre halvåret har representanten stemmerett. SBIO sitter med stemmeretten når BIS har observatørretten, noe som gjør at de to studentforeningene totalt sett sitter med 1 stemme gjennom hele året. Styrets primære oppgaver er å tilsette rektor, i tillegg til å utarbeide og tilse at strategier blir gjennomført. Styret er den øverste beslutningstaker i alle viktige saker i BI-systemet, og har ansvaret for overordnet tilsyn av driften av Handelshøyskolen BI. Da Handelshøyskolen BI er en privat, selveid stiftelse, har skolen

22 16 ingen eiere annet enn seg selv. Dette betyr at det ikke tas ut noen form for utbytte, og at alt av eventuelle overskudd blir skutt inn i den daglige driften og kommer studentene til gode. Våren 2013 var preget av uroligheter internt i Handelshøyskolen BI, da styret vedtok å legge ned driften av skolens avdelinger i Drammen og Kristiansand. Som en følge av dette ble det stilt mistillit mot rektor og styreleder ved Handelshøyskolen BI fra BIs fagforeninger. Dette preget starten av styreperioden i Fra juni 2013 frem til dags dato har det gått roligere for seg, selv om det har vært flere viktige begivenheter. De viktigste nevnes i det følgende. D-blokka BI vedtok høsten 2013 å kjøpe D-blokka i lokalene ved BI Nydalen, som har vært den eneste delen av BI Nydalen som ikke har vært eid av BI. Grunnen til oppkjøpet er todelt. Primært sett har det gått ut på at skolen har sett behovet for økt kapasitet knyttet til økt tilstrøm av studenter, men gjør også at BI selv har kontroll på hvem man deler bygget med - hvis en skulle bestemme seg for å leie ut deler av bygget. ISM University Litauen BI har lenge eid en del av dette ISM University i Litauen. I høst valgte BI å selge sin andel av dette prosjektet. Bakgrunnen for dette har primært sett vært at man har vært med og utvikle ISM til et nivå hvor universitet klarer seg på egenhånd og har fått en veldig god posisjon i den østlige delen av Europa. Dette gjør at BI har sett det som strategisk riktig å trekke seg ut av prosjektet på det nåværende tidspunkt. DigiEx BI satser sterkt på utviklingen av en digital plattform, DigiEx, og har de siste to årene investert vesentlige beløp i prosjektet. Dette prosjektet går både ut på å utvikle en felles digitalplattform for studenter og ansatte på BI hvor studentene kan finne all informasjonen man trenger, i tillegg til å muliggjøre digitalisering av eksamen for studentene. BI har kommet et stykke på veien med prosjektet, og i løpet av våren 2014 vil en vesentlig andel av alle innleveringsoppgaver gjøres på nettet. BI satser på å kunne levere de fleste eksamener via PC i løpet av de 2 kommende årene. Ved så omfattende prosjekter vil det være naturlig å møte på utfordringer, noe som gjør at man må regne med at prosjektet vil ha noen problemer. Dette medfører at prosjektet kan ta lengre tid enn hva som tidligere har vært forespeilet. Ny rektor Tom Colbjørnsen sin har nå sittet to åremålsperioder (åtte år), som er det maksimale en rektor ved BI kan sitte. Dermed er han ferdig som rektor ved BI 1.august I den forbindelsen har styret gjennomfør en meget omfattende prosess for å velge ny rektor. Det ble opprettet en nominasjonskomité som fikk ansvaret for denne prosessen. I denne komiteen har studentmassen vært representert ved Per Olav Myhre. Etter en lang og omfattende prosess endte valget på Inge Jan Henjesand, som er rektoren ved Handelshøyskolen BI for perioden 1. august august Med vennlig hilsen Per Olav Myhre og Maren Sofie Sivertsen SSR BI Studentsamfunn 2013 og 2014 Per Olav Myhre: Vi har hatt ett år i stiftelsen. Vi ser til redegjørelsen. Det har vært et rolig år, men det som er mest nevneverdig er et mistillitsforslag mot sittende rektor. Ellers enn det har vi solgt ut vår eierandel i Nederland og har investert i D blokka i Nydalen. Ellers enn det viser vi til redegjørelsen. Maren Sofie Sivertsen: Vi kan og nevne at Per Olav har vært med i valgkomiteen til styret. Ellers er et lite som har skjedde dette semesteret. Per Olav Myhre: noen som har spørsmål? Ingen spørsmål. Sak 7 Orientering / Redegjørelse for styringsgruppen 2013/2014 Bakgrunn: Ved det ordinære landsmøte i 2011 ble det vedtatt at det skulle formes en styringsgruppe.

23 17 Styringsgruppen: Styringsgruppen er et organ i BI Studentsamfunn som består av ledere fra alle lokalavdelingene, leder sentralt, travere og HR. Styringsgruppen ble opprettet i 2011, og er et relativt ungt ledd i vår organisasjon. Formålet til styringsgruppen skal være å ha fokus på kontinuitet og strategisk planlegging i BIS, oppfølging av Landsmøtets vedtak, oppfølging av sentralledelsen, langtidsplaner og langsiktig økonomistyring. Styringsgruppen møtes fire ganger i året. I år har det vært under NSF, Nydalen i November, Stavanger i mars og vi møtes fredagen før landsmøtet. Skoleåret 2013/2014 har styringsgruppen jobbet med flere saker som har dukket opp og en del saker som har vært planlagt tatt opp for dette året. NSO: NSO står for Norsk Studentorganisasjon, og de representerer rundt av studentene i Norge. Det er en interesseorganisasjon for studenter i Norge. NSOs mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter. Ettersom alle skolene snart vil være medlem av Studentsamskipnadene i deres lokale byer har det blitt en reel problemstilling å se på innmelding i NSO et noe organisasjonen ønsker. BIS betaler 32kr per student til studentskipnaden som egentlig skulle gått til NSO, men går rett til studentskipnaden så lenge vi ikke er medlem i NSO. Vi hadde en presentasjon av NSO under styringsgruppemøtet under NSF for å få klarhet i hva det innebar å melde seg inn. På styringsgruppe møtet i november ble det vedtatt at BIS skal ta opp en sak til landsmøte 2014 om vi ønsker å melde oss inn. Logo: På Landsmøtet i fjor ble det presentert en logo fra Sentralledelsen sin side. Denne ble nedstemt, men Styringsgruppen fortsatte prosessen for å se om en logoendring er noe vi ønsker. Flere forslag ble fremlagt, men diskusjonen gikk mye i om dette er riktig tidspunkt for organisasjonen å endre logo. Utfallet ble at styringsgruppen stemte dette ned, og logoendring er lagt på is for de nærmeste årene. Vedtektskomitéen 2013/2014: En annen sak som ble tatt vedtatt under landsmøtet i fjor var at det skulle settes en Vedtektskomité som skulle gjøre en grundig gjennomgang av vedtektssettet for å oppdatere det og endre hva de måtte mene var hensiktsmessig. Dette arbeidet har styringsgruppen fulgt opp i året som har vært. På styringsgruppe møtet i mars i Stavanger godkjente styringsgruppen alle foreslåtte endringer fra Vedtektskomitéen. One-page: Styringsgruppen har og jobbet med å utforme en one-page om organisasjonens strategi som vil henge på alle BIS kontorene rundt i landet for å kunne fremme vår visjon og kjerneverdier. Denne vil komme opp i løpet av våren Vedtektskomitéen 2014/2015: Styringsgruppen har og kommet frem til at det er på tide å sette en Vedtektskomité som ser nærmere på stillingsinstruksene for lokalavdelingene for å oppdatere disse. Meningen med denne endringen skal være at stillingsinstruksene skal kunne brukes på alle lokalavdelingene, men at de skal være så generelle at det ikke vil være noe problem for lokalavdelingene å legge til ønskede punkter i deres spesifiserte stillingsinstrukser som ligger i vedtektene hver lokalavdeling har i tillegg til de standardiserte. Vi vil og benytte anledningen til å takke Vedtektskomitéen for det fantastiske arbeidet de har gjort med dette. Annet: Styringsgruppen har og fulgt opp utfordringene organisasjonen møter med nedleggelsen av lokalavdelinger i forhold til landsmøte og delegater. Det vil til neste år bli mer arbeid for styringsgruppen i forhold til videre planer når både Kristiansand og Drammen da vil være borte sommeren Med vennlig hilsen Maren Sofie Sivertsen, leder BIS Sentralledelsen Torgeir Kjepso Saue, leder BIS Bergen Stian Smedsrud, leder BIS Trondheim Charlotte Kleming, leder BIS Stavanger Simen Ravndal, leder BIS Kristiansand Tobias Tonum, leder BIS Drammen

24 Maren Sofie Sivertsen: I redegjørelsen ser dere hva styret har drevet med, så jeg henviser til den og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 18 Sak 8 Orientering / Redegjørelser fra Travere i BI Studentsamfunn 2013/2014 Innlegg: Bakgrunn: Travere v/per-helge Dimmen og Håvard Uglem Hovdahl Som et ledd i den nye organisasjonsstrukturen vedtatt i 2010 ble det opprettet et organ bestående av to tidligere engasjerte BIS-medlemmer som skal bistå organisasjonen. Traverne redegjør for sin aktivitet hittil i år. Redegjørelse fra traverne: Kjære Landsmøte, Etter at vedtaket om ny organisasjonsstruktur kom på plass i 2010 ble det opprettet et organ bestående av to tidligere engasjerte BIS-medlemmer (kalt Travere) som skal bistå organisasjonen. Travernes rolle skal være å opptre som støttespillere for hele organisasjonen, da spesielt styringsgruppen og det sentrale leddet i form av sentralledelsen. I rollen som traver sitter man to år av gangen, men overlapper hverandre slik at en traver byttes ut hvert år. I løpet av året har vi deltatt på ulike møter og arrangementer og hatt jevnlig dialog med de engasjerte i studentforeningen. Per Helge var tilstede og bidro under høstens NSF (Håvard var dessverre i utlandet på dette tidspunktet). I tillegg til dette har vi bistått i enkelte saker som har dukket opp, bistått i regnskapsavslutningen for Sentralstyret, deltatt i skype-samtaler, styringsgruppemøter og intervjuer med kandidater til årets Landsmøte. Vår rolle under disse møtene har vært å bidra med råd og erfaringer fra tidligere år. Siden vi har vært ute av organisasjonen i noen år har vi et litt annet perspektiv på organisasjonen enn dere som sitter midt oppe i det. Vi har forsøkt å se sakene fra en litt annen vinkel og bistå med råd og synspunkter når de engasjerte skal fatte sine beslutninger. Vi har imidlertid vært bevisste på at vår rolle ikke innebærer noen form for stemmerett og at all beslutningsmyndighet ligger hos de engasjerte. Likevel vil vi påpeke at etter flere år som engasjerte selv er det flott å se at BI Studentsamfunn fortsatt er i gode hender og at de engasjerte ved de ulike avdelingene har gjort sitt ytterste for at studentene skal få en best mulig studiehverdag. Studentforeningen vokser i antall medlemmer, mens noen lokalavdelinger i BIS vil falle fra i årene som kommer. Vi vil benytte anledningen til å berømme dere alle for å finne motivasjon på hver deres måter, men alltid ha fokus på at studentene skal stå i sentrum. Vi håper også at dere ser verdien av å samarbeide på tvers av lokalavdelingene og i det å ha et sterkt og velfungerende sentralledd som binder organisasjonen sammen, driver den fremover og kan bidra med hjelp og støtte når det trengs. Tradisjonen tro så skal en av traverne byttes ut til sommeren, og Håvard vil dermed takke for seg. Dette gjør han med visshet om at BI Studentsamfunn vil jobbe sammen for å sikre interessene til studentene ved de regionale høyskolene også i fremtiden. En samlet organisasjon er viktig både opp mot BI, men også øvrige interessenter og institusjoner. Vi ønsker med dette å takke for et fint år og ønsker hele BIS lykke til videre! Med vennlig hilsen Per Helge Dimmen og Håvard Uglem Hovdahl Travere BI Studentsamfunn Per-Helge Dimmen: kjenner kanskje til traver rollen som ble opprettet i Dette har vi gjort i ulike forum. Utover det viser vi til redegjørelsen. Dette gjelder utover landsmøtet, så er vi her som støttespillere for hele organisasjonen.

25 Per-Helge Dimmen: Hvis det dukker opp noen spørsmål underveis, dette gjelder og for de som er påtroppende, vi er her for å hjelpe. Åpner for spørsmål. 19 Ingen spørsmål. Sak 9 Behandling / Endring av lokale standardiserte og sentrale vedtekter, foretatt av vedtektskomitéen Forslagsstiller: Bakgrunn: Vedlegg II og III: Forslag til vedtak Styrets innstilling: HR I løpet av året har vedtektskomiteen foretatt endringer i de lokale standardiserte og sentrale vedtektene. Endringene kan ses i sin helhet i vedlegg II og III. Endelig forslag til endring, har blitt innstilt av styringsgruppen. Endring av lokale standardiserte og sentrale vedtekter Landsmøtet godkjenner forslaget som det foreligger, og vedtar dermed godkjente forslag, og forkaster, nedstemte forslag. Som forslag. Innlegg 7: Det gjelder for stillingsinstruksen for Grafisk ansvarlig i Sentralledelsen. Drift av sosiale medier og hjemmesiden til BIS: jeg synes dette er litt rart, da en grafisk ansvarlig har fått et slikt ansvar da han eller hun ikke har så mye innsikt i organisasjonen. HR: Formuleringen er satt med utgangspunkt i det arbeidet som er blitt underlagt Grafisk ansvarlig i dag. Kommunikasjonsansvarlig har mulighet til å kunne delegere av andre arbeidsoppgaver til Grafisk ansvarlig. 4: Det jeg lurer på er at har det ikke vært slik at Fagansvarlig har hatt noe av dette del-arbeidet? Kommunikasjon: Fagansvarlig har hatt driften av twitterkontoen ihht. eget ønske. Jeg har hatt det overordnede ansvaret og har fulgt opp dette. 37: Vi har en vedtektssak som kommer senere. Jeg bare lurer på om behandling av denne saken ikke vil ha konsekvenser for sak 13? HR: Både ja og nei, det vil ikke påvirke det direkte resultatet av sak 13. Det som skjer er at vedtekten vil bli mulig å forandre på av Lokalavdelingene. Ordstyrer: Det er stillingsinstruksen som tas opp. 1: Som dere ser i stillingsinstruksen, ser dere at slik vi har praktisert det er at Grafisk ansvarlig har mulighet for å kunne endre på noe. Dere vet at vi må være litt på i sosiale medier i disse dager. Men dette er Kommunikasjonsansvarlig sitt ansvar til syvende og sist. Dette har gitt Kommunikasjonsansvarlig mulighet til å gi bedre oppfølgning og kontakt med for eksempel CARE. Dette vedtaket må ikke følges slavisk, men gir mulighet for fordeling av arbeidsoppgaver. 7: Det høres veldig greit ut, men jeg tror det kan skape forvirring. En ser at Sentralledelsen har hatt 20 poster på sin side, hvorav ingen handler om studentpolitikk, noe som er veldig leit fra Sentralledelsens side. Dette ansvaret kan for bli veldig feil da Grafisk kan bli pålagt å gjøre Kommunikasjonsansvarlig sine arbeidsoppgaver. 1: Bare for å få det klart, menter du at Grafisk skal fjernes fra nettsiden eller Facebook? 7: Jeg mener at Grafisk ansvarlig burde fjernes for det redaksjonelle innholdet på våre medier. Dette burde være Kommunikasjonsansvarlig sitt ansvar, da det er han eller hun som er blitt valg. Ordstyrer: Dette er en mikroskopisk. Dette kan heller endres under et Styringsgruppemøte ved en senere anledning.

26 20 2: Det er nok selvet ordet driftsansvarlig vi er litt skeptiske til. Hvem er det som har hovedansvaret i våre sosiale medier? Jeg mener vi kan fjerne ordet drift og heller sette inn bistå. 22: Vi har skrevet denne i samarbeid med Kommunikasjonsansvarlig, og Grafisk er et nytt verv. Det kan nå komme med et nytt forslag eller heller endres i Styringsgruppen ved en senere anledning. Ordstyrer: Foreslår av vi tar en pause på 15 min hvor Sentralledelsen endrer på dette. Notat: Pause fra kl 10: 12. Begynner igjen kl 10:27. Ordstyrer: Forslag fra delegat 7 er som følger. Notat: Ordstyrer viser til Forslag. 55: Kjære Landsmøte. Jeg fant ikke noe riktig tidspunkt men må stille det nå. Jeg forstår at Grafisk må ha stillingsinstruks. Er det slik at det alltid vil være en Grafisk eller det opp til Sentralledelsen å velge dette selv? 25: Slik det er, kan påtroppende velge dette selv. Grunnen til at det har vært slik i år er grunnet behov. Ordstyrer: Da er det ingen flere innlegg eller spørsmål, vi går til votering. Votering på forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt. Notat: Endringsforslaget faller. Sak 10 Behandling/ Søknad om medlemskap i NSO Forslagsstiller: Bakgrunn: Styringsgruppen v/ Leder SL Nå som alle BIS skolene er medlem i studentskipnaden ved deres regionale avdeling har det blitt aktuelt å se på en eventuell innmelding i NSO, da vi allerede betaler medlemskontigent til studentskipnaden for medlemskap hos NSO. NSO jobber for å fronte studentpolitikk for alle studenter i Norge og har i dag medlemmer av ca studenter i Norge Forslag til vedtak: BIS Landsmøte ønsker å melde seg inn i NSO og gir styringsgruppen 2014/2015 ansvar for å utarbeide ønsket innmeldelse prosess. Tuva, representant for NSO: I NSO sier vi bare «kjære Landsmøte». Takk for at jeg har fått lov til å komme hit. Jeg forstår at dette er noe som har vært diskutert over lengre tid. Som dere sikkert vet så er jo SBIO blitt en del av NSO og i høst ble Bergen medlem av SIB. Vi i NSO har et stort ønske om å kunne representere hele student-norge. Vi ønsker å være en studentorganisasjon av og for studenter. For at vi skal ha en sterk røst er det viktig for oss å kunne representere så mange som mulig. Vi har alle en lik visjon for vårt arbeid. Vår politikk omfavner studenter både på offentlig og privat organisasjoner. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til vår organisasjon. 1: Dette er noe Styringsgruppen har jobbet med i år. Det er ikke slik at vi melder oss inn i morgen. Men vi gir neste års Styringsgruppe myndighet til å melde seg inn i NSO. Men vi må ha et formelt vedtak på Landsmøtet for å få til dette. Jeg synes dette er noe som vil gange BIS sine studenter og oppfordrer veldig til dette. Bare til å spørre Tuva dersom det er noen spørsmål. 3: NSO er jo en politisk organisasjon og synes det er litt banalt at vi ikke tar dette opp på Lokalavdelingene sine Generalforsamlinger før vi tar dette opp i på Landsmøtet. Tuva, representant fra NSO: Jeg skal ikke si noe om hvordan dere skal gjøre dette eller ikke. Men det må gjøres i det øverst organet før det kan gå til Lokalavdelingene.

27 21 Replikk: 3: Da foreslår jeg at vi stemmer over det her, man at det legges inne en betingelse om at det må godkjennes på lokalavdelingenes Generalforsamlinger til høsten. Saksopplysning fra ordstyrer: Dette må da evt. meldes inn skriftlig til bordet. Innlegg 1: Det vil absolutt være mulig å ta det opp på Generalforsamlingene. Det er og viktig å videreformidle om at neste års Styringsgruppe kan si nei til forsalget. Innlegg: 31. Det jeg synes er litt viktig er at dere som er her er formelt valg på veiene av deres representative lokalavdeling. Jeg mener at dere som sitter her har fått mulighet til å diskutere dette på forhånd, så slik jeg ser det skal det kunne være mulig å gjennomføre dette vedtaket i dag. Det er og viktig å huske på at dette vil bare gi Styringsgruppen mulighet til å si ja eller nei til dette forslag. Ellers synes jeg at NSO kan være en god mulighet for vår organisasjon, med tanke på talerør utad. Dette vil kunne gi våre studenter en påvirkningskraft som vil være viktig for vår org. Innlegg 2: Viktig å huske på at vedtaket bare gir neste års Styringsgruppe myndighet. Ja, NSO er en politisk organisasjon, men det vil kunne gi oss mulighet til å være en røst og påvirkningskraft i Norges største studentorganisasjon. 16:På vegne av oss i Stavanger er vi for NSO, med den forutsetning at det gir Styringsgruppen myndighet. Vi synes og det er fint at BIS kan være med i NSO som et talerør for alle studenter. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 11 Behandling / Endring av vedtekt 16-2, Sentrale vedtekter: Tilleggsinformasjon: Forslagsstiller: Bakgrunn: Selv om Vedtektskomiteen ble satt av det 42. landsmøte, er det enda mulighet til å melde opp vedtektsendringer eksternt fra denne prosessen. Vi anbefaler fremtidige Landsmøter til å skille mellom vedtektsforslag meldt opp innenfor og utenfor Vedtektskomitéen, ettersom saker meldt opp innenfor, har blitt gått igjennom mer grundig, og blir innstilt av Vedtektskomitéen og Styringsgruppen. Denne saken er uansett et unntak, der Vinterlekene er hovedgrunnen til dens opprinnelse, og at det påpekes at Vedtektskomitéen møttes før Vinterlekene ble avholdt. Sosialtansvarlig v/ BIS Bergen I vedtekt 16-2: BIS Sentralstyret bærer det økonomiske ansvaret for arrangementet, men delegerer ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementet til BIS Bergen. Vi ønsker å endre denne til "BIS Sentralstyret bærer det økonomiske ansvaret for arrangementet, men delegerer ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementet til den skolen som har fått tildelt ansvar av sentralstyret." Dette legger da grunnlag for flytting av VL-styret til de andre LA. Grunnen til at vi ønsker å flytte styret er at vi har sett at det har vært en generell reduksjon av antall deltakere fra de skolene som ikke har hatt lokalt engasjement. Vi ser at det kan være nødvendig å flytte styret som et forsøk på å øke tilhørighet og engasjement hos de andre lokalavdelingene. Etter samtaler med ledere fra de andre lokalavdelingene, så har jeg lagt merke til at mange ser på reisetid og pris som en betydelig faktor til at studentene ikke velger å reise. Dette kan ses på som forståelig, men det er derfor jeg mener at vi bør la hver enkelt LA bestemme og forme vinterlekene etter skolens ønske. BIS Bergen har stått ansvarlig for Vinterlekene i flere år og det kan derfor være grunnen til at studentene har en følelse av at Vinterlekene er for Bi Bergen, men de andre skolene kan delta sammen med oss.

28 Forslag til vedtak Styrets innstilling: 22 Landsmøtet godkjenner vedtektsendringen som den foreligger i bakgrunnen, og gir dermed sentralstyret fullmakt til å delegere vinterlekene til den lokalavdelingen dem måtte ønske. Landsmøtet stemmer ned forslaget. Orientering fra saksoppmelder: Jeg har sett, som sagt i redegjørelsen, at det er flere faktorer som har gjort at det ar vært en markant nedgang i deltakere fra andre LA. I styringsgruppen i går kom det fram i mine øyne et bedre forslag. Landsmøtet burde avgjøre hvem som skal ha ansvaret hvor det i forkant vil være en søknadsprosess. Jeg ønsker en diskusjon. 1: Vi har stemt imot. Slik forslag ligger nå, vil Sentralledelsen ha makten til å avgjøre hvem som skal arrangere. Det er uheldig dersom Sentralledelsen skal pålegge noen å arrangere. Ønsker at det skal være en diskusjon og har da et spørsmål, hva skjer dersom ingen søker et år? 8: Det er et viktig spørsmål som er vanskelig å svare på. Slik det har vært i flere år er at Bergen har hatt kapasiteten til å kunne påta seg ansvar. Forslag er at dersom ingen søker så er Bergen, da pålagt å ha det som en back-up. 5: Du sier at du ikke ønsker at noen skal være pålagt, men slik det er i dag er jo Bergen pålagt dette. Hva sier du til dette, Maren? 1: Da den vedtekten ble satt for noen år siden hadde Bergen et klart ønske om å ha arrangementet. Trondheim har de siste årene vist noe misnøye med dette. Det er klart at Sentralledelsen ikke har noe imot dette. 2: Grunnen til at forslaget kommer fra Bergen: poenget er at dette er et arrangement som er for alle skolene. Dette er et stort arrangement i Bergen og det er noe vi ønsker for de andre skolene. Kanskje det er gunstig at dette flyttes over til en annen LA. Slik det ble diskutert i går på Styringsgruppemøtet, er det klart at det hovedsakelig vil stå mellom Bergen og Trondheim. Hva med en rullering mellom LA? Da vil det, når Kristiansand legges ned, bli en rullering slik at i løpet av en bachelor grad, så vil ens lokalavdeling arrangere Vinterlekene. Når det gjelder overlappingen ser jeg ikke på dette som noen stor utfordring. Hvert styre håndterer dette på sin egen måte. 9: Jeg regner med at det ikke er ukjent at det er snakk i Trondheim om at det er litt frem og tilbake. Det hele begynte for ca. 2 år siden. Studentene viste misnøye ihht innhold og pris. Og for våre studenter er Åre et fint alternativ for Trondheim. Men det er klart vi føler et kollektivt ansvar, da vi er en organisasjon. Jeg stiller meg positiv til at Bergen tar opp denne saken. Vi har diskutert dette internt og føler vi er på et bristepunkt. Vi ønsker å snu på trenden, ellers vil det være et større prosjekt for oss å sendte våre studenter til Åre. En tvangsrullering er noe jeg stiller meg positiv til. Alle skolene er store nok. Og engasjementet vil kunne gi et arrangement. Jeg ser at noen av engasjementet fra Bergen vil kunne smitte over på Trondheim. 2: Det er som Stian sier. Det er viktig å tenke på organisasjonen som helhet. Det er viktig at Trondheim skal få muligheten til å arrangere dette. Det er viktig at det blir gjort til en god ting. 11: Nå har jeg sittet som Sosialtansvarlig i Trondheim. Det jeg har merket på studentene i Trondheim er at de har en negativ holdning til Vinterlekene som bli videreført til førsteklassingene. Dette er noe jeg har jobbet veldig mye med i år. Noen av studentene har uttrykket et ønske om å arrangere dette, men i tillegg er det viktig at dette eksisterer og at det ikke blir tvunget på noen. Det er og mer knotete for Trondheim å arrangere i Hemsedal. Jeg stiller meg positiv til en søknadsordning. Studentene i Trondheim har en bedre holdning til Åre enn Hemsedal, noe som er leit og trist. Innlegg 31:Det er veldig gode innspill fra både Trondheim og Bergen, det er klart at alle ønsker at dette skal bli et bra arrangement med stort engasjement. Jeg studerer selv i Nydalen og alle vet ikke hva BIS er, men at det er Vinterleker i Hemsedal, det vet de. Bergen har hatt en fin struktur på dette både med engasjement og organisering. Trondheim kan bli fornøyd, ja, men hva tror dere skjer i Bergen når de ikke lengre er mulighet for det? Hva skjer med motivasjonen når en mister arrangementet som er en del av merkevarer til BIS Bergen? Det kan være annen måte å se på problemstillingen.

29 23 Replikk 8: Veldig gode poeng, mye av det du sier er grunnen til at jeg ville ta dette opp. Hva som vil skje dersom det blir flyttet fra Bergen til Trondheim, det er ikke permanent. Ja, det kan bli svikt i Bergen, spørsmålet er: hvor stort? Vi har hatt en helt stor økning i engasjementet. Vi sliter med å holde unna pågangen i Bergen. Derfor ser jeg ikke på det som noen stor fare dersom arrangementet flyttes. Replikk 11: Som du og sa, er jeg og redd for kontinuitet dersom vi skal flytte arrangementet med tanke på overlapping. I spørreundersøkelsen vi hadde i år gav dette studentene et mer eierskap til arrangementet. Jeg tror og at de forstår at dette ikke er Bergen sitt arrangement og at vi må begynne å ta større eierskap. Replikk 7: Det har ikke vært noen overlapping. Dette er noe de lærer hvert år. Følelsen av å kjenne de som arrangerer et arrangement er viktig for å skape eierskapsfølelse. Dersom det ikke arrangeres i Bergen vil ikke det være noen krise. Det er derfor vi ønsker at Trondheim skal kunne arrangere dersom de vil, nettopp for å få denne følelsen. Replikk 1: Vi har hørt mye fra avtroppende. Det er viktig at påtroppende tar ordet i denne diskusjonen. Innelgg 37: Vi må tenke litt på det som er i ferd med å skje i Trondheim, dersom det blir en ytterligere nedgang må vi si oss nødt til å trekke oss fra arrangementet. Det koster mindre for Bergen å droppe ett år enn for Trondheim å droppe Vinterlekene. Jeg stiller meg positiv til en tvangsrullering. Replikk 12: Det har vært mye snakk om en tvangsrullering, finnes engasjementet i Trondheim for å kunne arrangere det der til neste år? Innlegg 32: Hvorfor er Vinterlekene det det er for studentene? Dette er et BIS-arrangement. Bergen har kapasiteten og i Trondheim dør flammen. Nå må vi ta grep. Annenhver ordning mellom Bergen og Trondheim er bra. Innlegg 4: Det har nå vært mye snakk om at vi har et stort fokus på engasjementet i Bergen og kapasitet. Jeg har tre ting jeg ønsker å ta opp. Den lokale tilpasningen. Det er dumt at et utested i Bergen er sponsor for Vinterlekene. Dersom en kan få lokale sponsorer vil dette kunne gi en tilnærmelse for studentene. Jeg vet at Vinterlekene vurderte veldig mange steder, hvorav Hemsedal er det eneste stedet som har kapasitet. Replikk 11: Jeg ønsker heller et samarbeid mellom skolene enn å skyve ansvaret på en lokalavdeling. Det er ikke nok engasjement i Trondheim til å kunne arrangere Vinterlekene. Vi kan ha en mindre VL-komité i Trondheim som kan være med på samarbeidet i arrangementet. 51: Alle studenter liker å arrangere en fest. Bare se på fadderuken. Vinterlekene er den komitéen som alltid har flest søkere i Bergen. Komitéen reiste bare til Hemsedal én gang for underskriving av kontrakter osv. Innlegg 24: Det er veldig mange meninger om dette. Jeg synes vi har klart å snu dette godt i år. Det har ikke blitt perfekt, men det har blitt bedre. Jeg synes ikke vi skal fjerne det fra Bergen men heller bygge det mer opp på hver lokalavdeling slik Trondheim har gjort i år. Jeg tror ikke studentene kommer til å henge med dersom det blir en slik endring. Og vi jobber med overlappingen. Innlegg 37: Ja, jeg er enig i at det er blitt gjort en bedre jobb i år, men det er gått ned fra 200 i fjor til 130 i år. Det er ikke noe som kan forsvarers. Det er klart vi ikke ønsker bytte til Åre. Jeg stusser litt over at det sies at det er lavt engasjement. Det er mange som har søkt på verv i år som ikke har fått. Nå er det misnøye i Trondheim og nå må vi gjøre noen med dette, og vi må tenkte på antallet studenter som drar. Og at vi da trenger en mer drastisk endring enn samarbeid. Replikk 24: Det er gode poenger at antallet er viktig, men vi ser at det er en positiv endring av omdømmet til Vinterlekene i BIS og det må og ha noe å si i denne diskusjonen. Notat: Ordstyrer bryter så inn med at det er mye gjentaking i diskusjonen, vi må komme til et vedtak. Foreslå at det stemmes over forslaget slik det ligger nå også kan vi ta imot et nytt forskal fra Bergen etter det. Innlegg 29: Sentralledelsen bærer det økonomiske ansvaret, så om Trondheim kan ta det et år vil Bergen kunne stille med deltakere. Jeg ser ikke noen imot en rullering selv historisk. Jeg ser på dette som et bedre

30 forslag enn et samarbeid. Det er et felles arrangement og det økonomiske ansvaret ligger på Sentralledelsen. Trondheim sier at de vil arrangere og Bergen sier at det er ok. 24 Votering: Forslag som ligger til grunn. Enstemmig nedstemt. Nytt forslag. Fra saksoppmelder: i forhold til hvordan diskusjonen har vært noe er det litt splittet i Trondheim. Vi i Bergen sier at vi kan ta det dersom det skulle gå dårlig i Trondheim. Grunnen til at jeg stiller fralagte er fordi dersom kommunikasjonen er god med flytting fra Bergen til Trondheim. Saksopplysning 30: Jeg vil bare minne på om at dersom dette bli vedtatt så vil ikke Trondheim kunne arrangere det til neste år, altså Foreslår at Styringsgruppen kan avgjøre dette da det vil kunne gi en lettere prosess. Innlegg 14: Jeg vil bare si at for Stavanger vil vi stille oss bak forslaget. Selv om Stavanger ikke har mulighet til å kunne arrangere Vinterlekene, ser vi positivt på dette. Replikk 11: Jeg er positiv til å søke, da vil en kunne ta det ihht engasjement på skolen. Jeg vil heller gå på søkning enn tvangsrullering. Det er som Adrian sier: at kommunikasjon er viktig i en prosess hvor det byttes på. Innlegg 2: Mange er positive til rullering, også kan Bergen ta ansvaret dersom Trondheim ikke kan ta det et år. Det andre punktet er at dersom Trondheim kan dra til Åre annen hvert år så sier jeg nei til dette. Slik som UKEN i Bergen har er et promoteringsteam på hver skole. Det er veldig bra og er noe vi kan tenke på. Og som Even sa, så kan en og tenke på lokal sponsing. Replikk 51: Det er bedre om Styringsgruppen tar seg av valget i første omgang og at en dag dette med en tvangsrullering dersom det fungerer. Replikk 15: Den største saken må jo være om Trondheim trekker seg. Notat: Pause i 10 min iht renskriving av endringsforslag: pause fra kl 11:34. Slutt på pause kl 11:45 Kristiansand har ankommet. Landsmøtet er nå fulltallig. Ordstyrer: Det er kommet inn 2 forslag i pausen. Forslag 2: Fra Trondheim Innlegg 8: Forslaget stiller jeg meg skeptisk til av den grunn jo flere kokker jo mer søl. Jeg ser ikke noen grunn til å splitte opp styret, av kommunikasjonsgrunner som kan være med på å svekke arrangementet. Innlegg 12: Som et lite svar til dette, mener jeg at eksempelvis markedsansvarlig i Bergen og Trondheim vil kunne gi mer engasjement. Men det er viktig at Trondheim skal kunne være delaktig i arrangementet og planleggingen. Replikk 4: Med tanke med kommunikasjon har vi to løsninger med digitale styremøter. Nr. 2 er at det kan være flere nestledere som eks. NLD i Stavanger har gjort. Replikk 16: Jeg ønsker bare å kommenterer dette med at Trondheim ønsker å dele ansvaret mellom Bergen og Trondheim. Stiller en seg så dårlig til at det ikke vil være engasjement til at det ikke vil kunne være mulig å gjennomføre forslag 2? Forslag 3: Bergen og Trondheim Innlegg 2: Rullering vil kunne være lurt å vente med til 2016, det betyr at Bergen tar i Da vil Trondheim kunne ha god tid til å forbedre seg og slik at en kan ha et promo-team i 2015 for å begynne erfaringsutvekslingen. UKEN i Bergen er i partall og UKA i oddetall. Jeg synes det er godt gjennomtenkt.

31 Innlegg 9: Det vil være lurt om Trondheim kan arrangere dette i 2015, da vi er i en kritisk fase. 25 Replikk 2: Vi må ta hensyn til hva det påtroppende ønsker. Saksopplysning: Før pause ble det endret fra Landsmøtet til Styringsgruppen. Det foreligger nå tre forslag. Innlegg 1: Det er viktig at vi nok en gang husker på at det er de påtroppende som skal ta ansvar for det vi vedtar i dag. Replikk 29: Det er en sunn diskusjon, men det forslaget som siste ble lest opp gir mer spillerom, da Styringsgruppen er et lettere organ å bestemme mer. Replikk 56: Det virker som at Trondheim er interessert i å ta førstkommende Vinterlekene. Med min bakgrunn som VK vil det være mulig å finne noen som kan arrangere. Saksopplysning 30: Det blir en kort gjennomgang og presisering av de ulike forslag som ligger til grunn ved votering. 3 forslag til vedtak: 1) Landsmøtet/Styringsgruppen bestemmer arrangør 2) Styret splittes mellom Trondheim og Bergen. Ikke 50/50, men noe i Trondheim og noe i Bergen. Samarbeid. 3) Tvungen rullering mellom Bergen og Trondheim Det er 3 forskjellige forslag og det er litt usikkerhet rundt dette. Jeg tror personlig at det kan være lurt å vente litt med hvem som skal ta det til neste år, og da kan en gå for forslag 1. Det kan ta sendes inne en søknad til styringsgruppen, ala avgjørelsen om NSF og landsmøtet. Det er veldig åpenhet i styringsgruppen for at Trondheim kan arrangere. De andre forslagene utelukker endringer undervis. Replikk 37: Kloke ord fra traver, jeg er for at det kan være en rullering men er veldig åpen for at det kan bli styringsgruppen kan har dette ansvaret. Ikke alle fra påtroppende i Trondheim er her, så det hadde vært fint å kunne ha en mulighet til å ta dette opp internt. 9: Vi må litt fortgang på dette, det er tydelig at noe må gjøres og det raskt. Votering: Forslag 1: BIS Sentralstyret bærer det økonomiske ansvaret for arrangementet, men delegerer ansvaret for valg av styre til Landsmøtet evt til styringsgruppen om valg ikke kan gjennomføres under landsmøtet BIS Bergen står som endelig ansvarlig om ingen av de andre skolene ønsker å overta ansvaret. 2/3 flertall. Forslag 2: BIS sentralstyret bærer det økonomiske ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementet til BIS Bergen med en egen vinterlek komité i Trondheim. Hvor det utarbeids retningslinjer og vedtekter av vedtektskomiteen. Mindretall, 18 i mot og 2 for. Forslag 3: BIS Sentralstyret bærer det økonomiske ansvaret for arrangementet. Ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementet rulleres, henholdsvis annethvert år, mellom Bergen og Trondheim. Dersom en lokalavdeling av ulike grunner ikke kan stå ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arrangementet, er Bergen ansvarlig for dette. 4 for, 16 i mot. Vedtak: Forslag 1 er vedtatt.

32 Sak 12 Behandling / Kosmetiske endringer av Standardiserte lokale og Sentrale vedtekter 26 Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: HR Det ønskes tillatelse til at HR kan gjøre kosmetiske endringer i det lokale og sentrale vedtektssettet. Dette er endringer som ikke vil ha noen betydning for endringer i vedtekter, og det understrekes at med kosmetisk endring, gjelder dette grafisk oppsett, skrift- og fontendring, komme- og punktumfeil. Endringer som medfører at selve ord i skriften endres, kommer dette til å fortsatt være en tradisjonell vedtektsendring, og må passere landsmøtet. BIS Landsmøtet godkjenner at HR kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettetene. Notat: Bakgrunn leses opp Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 13 Behandling / Oppheving av de standardiserte lokale vedtekten Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Bergen, v/ leder BIS Bergen BIS Bergen har i dag liten eller ingen makt over egne lokale vedtekter. Studentene gis lite rom til å endre de forhold som råder på egen lokalavdeling og gis per dags dato lite rom til å legge frem forslag på Generalforsamlingen. Alt for mye som vedtas her vil måtte godkjennes av et utvalg bestående av 20 studenter på det årlige Landsmøtet, og vil bli gjeldende også ved de øvrige BIS skolene. Av disse representerer kun syv -7- BI Bergen. At noen få skal kunne legge så mange føringer på den daglige driften av organisasjonen er ikke bare tungvindt, men svekker studentdemokratiet. Det er ved den enkelte skolen vi kjenner egne utfordringer og problemer, det er også her man kan finne løsningene. Systemet bærer i dag preg av tidligere feil og gir ikke den enkelte skole mulighet til å prøve ut egne nye ideer, samtidig som det er ekstremt vanskelig å sette seg inn i dagens prosesser. Det er viktig for utviklingen av organisasjonen at studentene gis muligheten til å bidra i avgjørelser som påvirker deres hverdag. Dette vil kunne øke aktiviteten på arrangementer som generalforsamling. Større innflytelse medfører større deltakelse. Generalforsamlingen på BIS Bergen, oppfordrer herved Landsmøtet til å frigjøre de lokale vedtektene og gir oss muligheten til å styre over vår egen studenthverdag. Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS landsmøte opphever de standariserte lokale vedtektene. Landsmøtet stemmer ned forslaget. 2: Dette er nok en av de vanskeligste sakene ila helgen. Bakgrunnen for saken er at det er forskjell på skolene og vi tror at dette vil kunne bedre driften. Når vi snakker om oppheving så mener vi ikke fjerning. Poenget er ikke at det hindrer vår drift, men det er selve prosessen rundt vedtektsendringene det menes. Vedtektskomitéen har gjort mye endringer, og det er bra. På Styringsgruppemøtet kom vi frem til at det er fint å ha noen enkle vedtekter. Vi har da kommet fem til en løsning på dette med en såkalt onesheet. Så jeg har laget et nytt forslag på saken, da den opprinnelige ble formulert noe feil. 1:Vi har slitt litt med oppmøtet på Generalforsamlingen og det blir mye av «venners venner». Hvordan har dere da tenkt på dette?

33 27 2: Alle kan legge inn saker dersom de vil det. Dette kan være en reell trussel, alle kan gå imot styret, men dette skjer ikke. 51: Det som er mulig for å forhindre dette er dersom slike saker må gjennom Styret. 1: Slik jeg forstod dette, er det for å skape mer demokrati. Hvordan kan dette da fungere dersom et Styre på 7 skal godkjenne sakene til Generalforsamlingen? 5: Vi er valgt inn av studentene, det er vi som representerer studentene. 9: Vi ble litt overrasket da dette kom opp, det var nytt. Men vi ser at vi er forskjellige og vi har ulike behov. Det å begå vedtektsbrudd ihht. ulike behov, ser vi på som negativt. Da ser vi det som bedre å heller kutte litt i vedtektene som eksisterer. Ønsker å få høre litt fra travere. 29: Takk for i går, slik saken foreligger så ser jeg det som litt kjepper i hjulene. Men vedtekter er grunnlaget i vår organisasjon. Det er rammer for hva en skal ta med seg videre. Flott at en tar denne diskusjonen. Utover dette er det ikke noen dramatikk i det hele, dette kan endres på. Hovedpoenget at en ser på endringer. En skal og passe seg for å fjerne fundamentale vedtekter. 22: Kan dere gi noen konkrete eksempler på vedtekter som dere mener bør fjernes? 9: Det handler ikke om at avdelingen ikke kan driftes, men at man ser at eks. oppstart av undergrupper som ikke går bra. Og litt rundt de stillingsinstrukser, da ser en på organisasjonskulturen med undergrupper og utvalg med oppfølging. Det er litt for dumt å vente helt til Landsmøtet. 27: Jeg er for en forenkling, men det er forskjeller på hva som blir diskutert i GF, LM og Styringsgruppen. Derfor synes jeg det er viktig at vedtektene går gjennom et større ledd enn Generalforsamlingen. 2: Dersom Styringsgruppen ser at dette ikke går bra, kan det tas opp og si at dette går ikke, evt. legge til noe nytt. Det har en mulighet til 2 ganger i året. Det betyr ikke at landsmøtet ikke skal vær en arena hvor dette diskuteres. 1: Dere snakker mye om at Lokalavdelingene har ansvar for å sette seg inn i vedtektene. Sånn som på Styringsgruppen på fredag kom det frem at enkelte av lederne ikke hadde lest sin egen stillingsinstruks, hvordan kan en da stille et slikt forslag? 2: Mer innflytelse gir mer interesse. Det er lederne som har ansvaret for driften. 1: Slik dere legger dette frem så vil dere oppheve alle vedtekter. 22: I går ble det diskutert at saker kan gå igjennom Styingsgruppen. Hva vil så skje med Styringsgruppen da? Sett dere inn i saken. 16: Jeg forstod det slik at vi var enig på Styringsgruppen. 9: Slik jeg har opplevd Styringsgruppen så er det et forum for strategi, og så mye mer enn vedtekter. Verdien vil være der selv om vedtektene ikke lengre blir standardisert. 2: Jeg føler at flere tenker at å ha ikke standardisert vedtekter så vil vi ikke samarbeide, dette er feil. Det handler om å hente erfaring fra hverandre. 11: Vi har diskutert saken i Trondheim, men Bergen, kan dere opplyse om konkrete vedtekter som sperrer for dere? 2: Motivasjonen er ikke at vi opplever hindre slik det er nå, men vi ser det ikke på som optimalt. Eks. stemmer vi ikke over NLD i Bergen. Med 29 søkere vil Generalforsamlingen ta 7 timer. 45: Gi Styringsgruppen tid til å sikre fremtiden til BIS.

34 28 37: Fra Trondheim fremmes det et forslag. Jeg har et utkast på et slik vedtektsett dersom noen vil se på det nærmere. Det vi har i dag er tungt og vanskelig, det er ikke det at det skal brytes helt. Men vedtektene burde ikke stå så sterkt som det gjøre i dag. 23: Eks. Generalforsamlingen, hvorfor er ikke dette tatt opp i Styringsgruppen før? Det er en grunn til at vi har få mange vedtekter, det har skjedd så menge feil og det skal ikke gjøres igjen. 2: Hovedessensen her er ikke dette. Men jeg forstår at det før, med flere avdelinger, måtte være dette, men snart blir vi 3 avdelinger. Vi forandrer oss hele tiden, det er viktig å tenke på. 29: I 2010 gikk vi fra 12 til 5 LA. Endringene som er blitt gjort er i hht de forandringene som skjer. Hvordan har ikke studentene i dag mulighet til å påvirke egen hverdag? Ønsker dere å revidere? Eller er det slik at en har tunnelsyn? Jeg synes det er fornuftig at Styringsgruppen skal kunne være med på å endre på slikt. Utdyp mer de ulike synspunkt, hvordan har det vært før, hva er dere uenig med? 5: Hele greien med saken er at BIS er en levende organisasjon. Jeg synes det er viktig med sikkerhetsnettet. Som KVK mener jeg at vedtekter er viktig, men de skal ikke være til hindring, noe de i dag ikke direkte er. Men dersom en får tilpasset dette til hver avdeling, vil vi kunne utvikle oss i en mer positiv retning. Slik jeg forstår det så kan dette «manifestet» ligge over de vedtektene vi har i dag. Manifestet er grunnleggende, med vedtekter som hver avdeling kan skreddersy. Men manifestet vil bestå. Endringer i standardiserte vedtekter må opp i Styringsgruppen pga. sikkerhet. 55: Med litt lite innsikt i saken, så stiller jeg meg litt kritisk. Eks. i Trondheim ble det opprettet linjeansvarlig, dette gikk imot det vi har i dag. Jeg synes det blir for enkelt at avdelingene kan legge til verv i ledelsen så lett. Dette får oss til å skli fra hverandre. Det kan vedtas lokalt og deretter i Styringsgruppen. 37: Dette er jo en av grunnene til at vi må gjøre noe. 55: Det skal være lov til å gjøre endringer på avdelingen enkelt, men det bør deles opp iht. omfanget av sakene. Et styreverv er litt større. Det bør være et skille på dette, hvor skal hva tas opp? Notat: Pause fra 11:03. Start 11:27 Orientering/ oppsummering av hvor vi er kommet så lang ved traver Håvard. 5: Hvorfor har ikke vi tenkt på at vi har en Vedtektskomité? Hvorfor ikke sette sammen en komité som kan ta ansvar for dette som gjøre det enkelt å forstå? Orientering fra Vedtektskomitéen: I fjor ble det foreslått å kutte alle vedtekter og i år er det et ønske om å se på endringer. Dette er noe som kan jobbes videre med. Vi diskuterte alle saker som ble sendt inn ble tatt med og sett på, både forslag et til endringer eller å se på. Det vi gjorde var at vi gikk gjennom alt, dette er en mer helhetlig vurdering av vedtektene. 2: Ønsker å forklare, det er ikke å kutte ned, men å se på de sentrale og de lokale, få en mer dynamisk flyt. 21: Min personlige mening er at det er en god tanke, men det er litt forhastet. Dette burde gå gjennom Styringsgruppen. Det positive er at det er en måte å gjøre det mer demokratisk. Dessverre kan en da komme i en lik situasjon hvor en med lite innsikt, men stor stemme kan gjøre skade. 31: Vi hadde en liknende sak i fjor som jeg var veldig uenig i. Det er ikke så sterkt i år. Ønsker å gi dere noen tankepunkt. Oppfatter det at det på fredag ble en slags konsensus. Dessverre er det veldig få som forstår alle vedtektene. Dette blir et problem å snakke om dette i et slikt plenum. En klarer ikke å tenkte på konsekvenser for fremtiden. Kan garantere dere at kommunikasjon mellom avdelingene ikke vil fungere. Jeg tror ikke en kan klare å samle organisasjonen noe mer. Mulig vil Sentralledelsen bli kuttet ut om noen år. Da vil vedtektene bli subjektiv i hver avdeling. Tenk på hvordan en skal stå samlet i fremtiden og spesielt opp mot BI. Forslag 1: Trondheim er kommet med et eksempel til hvordan dette kan se ut.

35 Det vises på lerret. 29 9: Slik vi diskuterer nå, er mye rettet mot den evt. onepagen. Dette eksempelet er på ingen måte forslag til vedtak, men bare et eksempel. BIS skal ha felles logo. Dette handler om formål, navn og visjon. Eks. styremøter og referat skal være likt. Forslaget til vedtak skal komitéen gå sammen med Styringsgruppen om, som sammen kan lage et forslag. 2: Skal ikke oppheve, men minske mengden standardiserte. Styringsgruppen får ansvaret for å utvikle dette. 5: Dersom de standardiserte blir kortet ned, blir det større takhøyde for å tolke selv, da ser jeg ikke helt nødvendigheten fra å løsrive seg fra det vi har i dag. 2: Vitsen er: hvem som skal få bestemme på en skole? Er det Generalforsamlingen som skal kunne endre på de lokale eller er det Landsmøtet? Vi ønsker at det er de lokale. 7: Synes at undergruppeansvarlig var et fint eksempel, alle sier at avdelingene skal samarbeide på tvers. Hva tenker man da om NFS når det er noen verv som ikke har noen felles tilhørighet? Jeg sier ikke at en ikke skal kunne forme, men være forsiktig. 2: Velger å forkaste forlaget som ble fremmet, da det er kommet et nytt, med en bedre ordlyd. Forslag 3 fremlegges. Essensen av forslaget lyder som følger: «De lokale standardiserte vedtektene oppheves, med forbehold om at det enda finnes et sett lokale standardiserte vedtekter som vedtas av Styringsgruppen i etterkant av Landsmøtet. HR får i oppgave å fremme forslaget». 1: Vi har prøvd å komme med et forslag som vi alle kan stille oss bak. 55: Jeg ønsker at endringer skal godkjennes på Landsmøtet isteden for Styringsgruppen. Noe kan flyttes lokalt. 4: Det vi snakker om hvor dette skal tas. Dette må stemmes gjennom på Generalforsamlingen. Kjerneverdiene våre er bla.. grensesprengende. Vi må slippe dette ut, først da vil vi kunne få debatten. 2: Jeg forstod ikke det du sa, Tina. Det er litt paradoksalt at du ønsker flere vedtekter som vil ta mer tid når vi nå snakker om å kunne gjøre dette enklere. I7: Dette omhandler de standardiserte lokale vedtektene, i Sentralledelsen sine vedtekter er det avsnitt om dette som du snakker om Tina. Saksopplysning: Styringsgruppen kan endre eller fjerne vedtekter med unntak av oppheving av organisasjonen. 22: Forstår jeg dere rett når LA skal få mer å si? Ja, men dersom det er noe Sentralledelsen synes er feil så skal de kunne gripe inn. Men dere ønsker jo å ha mer frihet. Dette forstår jeg ikke. 4: Det har vært snakk om at vi må tenke fremover, da skal vi gi avdelingene mer frihet, men det må være et sikkerhetsnett. Det er et nasjonalplan på dette, det må ivaretas. Det må være noen som tar imot oss dersom noe skjer, sentralt må passe på den langsiktige driften. Landsmøtet må da kunne være med å redde en evt. stor feil. Ikke mikroskopiske. 22: Hele diskusjonen handler om sikkerhetsnett, men det er jo de vedtektene vi har i dag. Ordstyrer: Dersom ingen har noe nytt å bringe til saken, så går vi til votering. Vedtak: Forslag 1: enstemmig nedstemt. Forslag 3: enstemmig vedtatt.

36 Sak 14 Behandling/ Vedtektskomité for året 2014/15 30 Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styringsgruppen v/ Leder SL Ved det 42 landsmøte, ble det satt en Vedtektskomité med formål å revidere de liggende sentrale og lokale standardiserte vedtektssettene, med fokus på vedtektene. Under styringsgruppemøtet i Stavanger, ble det fremmet et forslag om å sette en Vedtektskomité i etterkant av det 43 landsmøte, med hensikt i å generalisere de lokale standardiserte stillingsinstruksene. Formålet med dette, er å gi de respektive LA mer makt til å bygge på sine egne stillingsinstrukser, fritt, men enda opprettholde noen få punkter, som skal holdes av alle i sitt verv, uavhengig av lokalavdeling. Forslaget støttes også av HR-SL. Det settes en Vedtektskomité for 2014/2015, med ansvar for oppdatering av stillingsinstruksene. 1: Kjære Landsmøte. Da vi hadde gjennomgang av vedtektsettet så vi at noen av vedtektene var litt for spesifikke, og hadde da et ønske om at stillingsinstruksene for lokalavdelingene kunne være litt mer generelle. Takk. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 15 Orientering/ Presentasjon av kandidater til tillitsverv i BIS Sentralledelsen, Bakgrunn: Det skal velges nye personer til tillitsverv BIS Sentralledelsen for 2013/2014. Denne saken ledes av HR. Kandidater til følgende tillitsverv skal presentere seg: Leder Marked- og næringslivsansvarlig Økonomi Fag Kommunikasjon Prosjekt 2x HR HR orienterer om intervjuprosessen: Intervjuprosessen har vært slik at alle BIS sine studenter er har hatt anledning til å søke. Det ble satt en frist hvor alle som har søkt fikk komme på intervju. Det ble i stor grad vektlagt å ha personlig intervju. Som flere ab dere vet er det slik at HR2 har vært inhabil i hele prosessen iht at han søker leder. Da ble det tatt en beslutning at jeg har fått ansvaret for prosessen. Det ble videre bestemt at Maren skulle ta plassen som støtteperson, noe som har betyd at jeg har vært ansvarlig for prosessen og hun har bistått. Traverne har og bidratt mye spesielt i denne situasjonen. De har vært med både på Skype og på personlig intervju. Ikke alle som søkte er blitt invitert til landsmøtet dette er på bakgrunn av intervju, søknad og CV. Det er ikke antall søkere som har vært med å påvirke dette. Når det gjelder innstillingen, så vil appellene holdes i dag og innstillingene blir lest opp på søndag. Avstemningen vil og skjer på søndag. Innstillingene er på bakgrunn av intervju, søknad og CV. Det er blitt brukt mye tid på dette og det anbefales at Landsmøtet følger innstillingene. Replikk 9: Når skjer benkingen? HR: Det er lov til å benke helt frem til FØR innstillingene blir lest. Altså i dag eller i morgen før innstilling. Før stemming vil det bli stilt spørsmål om det er noen som ønsker å benke. Ingen andre spørsmål. Appellene har en maksimal tid på 10 min, deretter åpnes det for spørsmål i maksimalt 5 minutter. For de som benker er det 5 min med appell og 5 min med spørsmål.

37 31 Leder: Andreas Fredriksen: Jeg håper alle hører meg godt nå. Mitt navn er Andreas Fredriksen og jeg har i dette året sittet som HR ansvarlig i sentralledelsen, noe som har gitt meg god erfaring. Jeg hadde gått på BI i to måneder før jeg ble valgt som KVK. Dette har vært noe av det kjekkeste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg har fått møte så utrolig mange flotte mennesker som har gitt så mye av sin tid til BIS. Jeg er glad for å stå her i dag og jeg har satt meg noen mål som jeg håper dere er enig i. 1) Kommunikasjon: Jeg ønsker at sentralledelsen med lokalavdelingene og Styringsgruppen skal fokusere på antall feil. Det er noe om alltid vil oppstå men dette er neo som kan gjørs bedre. Bare se på Stavanger som har fått ny server slik at noe ikke har gått tapt. 2) Videre ønsker jeg å fokusere er overlapping. Noe som er så viktig! Ved forrige dialogmøtet hadde vi litt dødtid. Hvor jeg fikk snakket med leder i SBIO, der som det frem at de føler at SBIO har bedre samarbeid med NHHS enn med BIS. Vi har som mål å gi de mest ettertraktede studentene og da må vi se på samarbeid. 3) Jeg har og et tredje mål. BIS er usynlig i studentpolitikk. Vi skal ha vår egen dagsorden. Vi skal være de første som bli kontaktet iht. politikk, næringslivet og BI. Vi er en del av studentsamskipnader på alle lokalavdelingene. Dette kan være med på å gjøre dette. Jeg har en drøm om å kunne slå opp i en lokalavis og se at BIS blir representert. Jeg ønsker å sette en standard som skal fortsette. Jeg har et ønske om at om et år, å stå på landsmøtet til neste år og fremme de saker som vi har fått til. Jeg ønsker at andre studentorganisasjonene skal være misunnelige på oss. Dette er hårete mål, men dette er noe vi skal kunne få til. Jeg er veldig takknemlig for at jeg kan få stå her i dag og jeg håper at Sentralledelsen som blir satt i morgen skal kunne stå her til neste år og være stolt. Spørsmål: 1: Hvordan vil du beskrive deg som leder? Svar: Jeg lar folk gjøre sitt arbeid på sin måte, men denne tilliten har en pris og det må gå begge veier. 7: Når det gjelder politikk, så sier du at kommunikasjon er viktig. Kommer du som leder at til å ansvar eller skal dette gå til kommunikasjonsansvarlig? Svar: Dette skal ikke delegeres, men det er noe vi må gå sammen om. 9: Du sier at vi alle jobber frivillig, men sentralledelsen får refundert skolepenger. Hva synes du om det? Svar: Jeg er veldig for at det bevares, fordi det er noe som tar mye tid. En må se realiteten i det. 14: Hva er du meste fornøyd i vervet som HR ansvarlig? Svar: Det er fint å se all det engasjementet som er rundt på lokalavdelingene og det er jeg veldig stolt av. 55: Du sier at du vil få BIS fem i media, hvilken sak vil du ha da? Svar: Ta det som er på dagsorden. Dette går på hvem som tar imot sakene. Eksempelvis NSO, så kan vi stilles oss bak en uttalelse. Her må vi være flinkere til å stå frem. 1: Hvordan vil du motivere lederne på lokalavdelingene? Svar: Ta kontakt og lytte, det må være rom for å ikke å blande seg. 9: Har du noen gang mistet motivasjonen og hvordan har du håndtert dette? Svar: Dette har jeg vært borti men jeg har ikke noen kontrete eksempler. Men ønsker å understreke at jeg vil jobbe med forebygging av motivasjonstap.

38 Økonomi: 32 Tommy Tran: Kjære Landsmøte. Jeg ønsker å takke for muligheten til å være her. Jeg var på Landsmøtet i fjor og ble utrolig inspirert over alle appellene og ble motivert av dette. Jeg heter Tommy er 25 år og går andre året økonomi og administrasjon. Jeg har en deltidsjobb som prosjekt leder. En typisk arbeidsdag er mail og telefon med kunder, møter osv. BIS har for meg vært en reise. Jeg har nesten ikke hatt en hverdag som student uten BIS. Jeg har tidligere vært IT ansvarlig. Som økonomiansvarlig har det vært noen nedturer og oppturer. Eks BI kroen har vært en tung sak. Men takket være resten av lokalavdelingen har vi fått til et fantastisk resultat. Hvorfor velge meg som økonomiansvarlig.? Jeg vil si at jeg har skaffet meg erfaring og vært sentral på styremøte. Jeg har erfaring med økonomi og har fungert som leder i en kort periode og har kjennskap til 24/7 og mammut. Jeg er lærevillig og tar til meg kunnskap raskt. Mitt første mål er å være kostnadseffektiv og det handler ikke om spare meste mulig penger, men finne de beste løsningene. De sparte pengene ved landsmøtet kan gå til flere observatører og gir et bedre samhold og fellesskap. Mitt andre mål er å bygge et team som kan hjelper økonomiansvarlig ved lokalavdelingene. Økonomivervet det er nok det mest ensomme vervet da arbeidsoppgavene er veldig individuelle. Da er det viktig at en kan spille på styrkene til økonomiansvarlig ved lokalavdelingene. Noen gang er kan det være bare lokalavdelingene som har utfordringer og ikke sentralledelsen. Da er det fint å kunne hjelpe hverandre på tvers av lokalavdeling. Dette vil kunne gjøre hverdagen til økonomiansvarlig bedre og skape et godt samhold. Mitt tredje mål er å holde et økonomiseminar for påtroppende etter landsmøtet. Overlappingen er utrolig viktig og det tar mye tid å lære seg på egenhånd. Dette er noe vi alle vet. Et seminar vil gå godt overlapping, satt opp et kurs hos Mammut med oppfølging som gjør oss bedre rustet i stillingen. Det vil og bidra til teambuilding før semesterstart. Spørsmål: 9: Du snakket om kostnader og jeg lurer litt på inntekter. Ønsker du å øke dette? Svar: Ja, det som ble gjort i fjor med moms er noe vi må gjøre videre, det krever litt arbeid men det gir mye tilbake. Det er viktig å oppmuntre markeds og næringslivsansvarlig med inntekter uten at det går utover vår støtte fra studentsamskipnadene. 55: Hvordan stiller du deg til at organisasjonen har en null profil og går i 100% pluss? Svar: Jeg har sett at resultatet gav en pluss og har sett på dette. Mye skyldes momsen. Men jeg ser og at det blir gjort mye kutt. Eneste som har gitt økning er Mammut. Jeg vil ikke oppfordre å gå i null, men vil oppmuntre å ha egenkapital dersom det skulle skje noe eller være dårlig tider. 20: Hva er dine tanker rundt å kostnadseffektivisering, med tanke på landsmøtet, seminarer? Svar: Jeg har ikke noen kontrete tanker ihht budsjettet. Men ser at telefon kan gå ned. Med tanke på NSF og landsmøtet tror jeg det kan være lurt å finner flere alternativ ihht dato. 51: Stavanger har ikke det største budsjettet. Hvordan vil du da stille deg til en større økonomi? Svar: I Stavanger har jeg ansvaret for BIS og BI-kroen. Ja størrelsen er større, men jeg kjenner på meg at det skal gå bra. I min jobb har jeg ansvar for større budsjetter. Jeg ønsker ikke å være politi ihht lokalavdelingene hele tiden men følge opp i månedsmail. Notat: Pause kl 13:00 Landsmøtet går til en times lunsj. Pause slutt 14:01 Markeds- og næringslivsansvarlig Even Opsal: Kjære Landsmøte. Tusen takk for at jeg fikk komme i dag. For dere som ikke vet hvem jeg er så er jeg Even, er 26 år gammel og har vokt opp på gård. Før jeg begynte på BI jobbet jeg som selger og har flere utmerkelser som en av de beste selgerne i landet. I løpet av året i BIS har dette gitt meg mye som er relevant i vervet. Jeg har fått til en langvarig kontakt med DNB og økt verdiene av eksisterende kontrakter. Jeg har og fått til kontrakt med Ernst & Young. Jeg har fått kontinuitet og flere av de som jobbet med meg

39 33 har søkt videre på like verv. Jeg har valgt å fokusere på tre ting. 1 opplæring og oppfølgning Snu trenden på fag arrangementer rundt de store arrangementene. 1. Dette har vært en mangel og jeg ønsker å sette et standardisert program for hver lokalavdeling om hvordan selge luft. Det å sørge for relasjoner mellom næringsliv og studentene. Fokus på oppfølging og kontrakter eks konkurranse mellom lokalavdelingene. Ergo mer inntekter og bedre muligheter for at skolenes engasjement øker. Få vekk storavtalene, men det gir en risiko. Vi må ha mer fokus på at linjeforreningene og undergruppene får avteler som er relevant. Hvis flere får dette vil det bli mye penger. Tenk hvordan re-forhandlingene med en partner går feil, det vil bli mye penger ut vinduet. Det er bedre at lokalavdelingene får muligheten til å generer egne avtaler enn sentralledelsens avtaler. Dette vil gi mangfold og økt merkevare for BIS. Olden, vi kjøper vann til store og små arrangementer, hvis vi blir sponset så kan vi kutte ca Gensere. Det er ca. 3000, hvis vi har felles innkjøpspartner vil det kan bli mye penger spart. Bannere, dette begynner å bli slitt og er forbruksvare, dette kan gi mye. Jeg ønsker at 95 % av inntekter skal være fra lokalavdelingene. Vinterlekene bør bli mer innvollvert. Oppmøte på arrangementer. Vi taper penger og vi taper fjes mot BIS fellesverdier og visjon. Sentralledelsen og lokalavdelingene skal jobbe mer med en strategisk mal som skal snu trenden. Spørsmål: 19: Hvilke egenskaper bør en god leder ha? Svar: Lytte. 27: Du sier at lokalavdelingene bør ha kostnadsbesparelse. Hvilke avtaler gjelder Sentralledelsen? Svar: Forsette trenden der det er, som fly og hotell, bygge disse opp. Det er dette sentralledelsens arrangement baserer seg på. 23: Hvordan vil du forholde deg lokalavdelingene? Svar: Jobbe mer utad, slik det er i dag jobber de med stor avtaler og rabatter. Stillingsinnstruksen sier bygge BIS utad sammen med næringslivsansvarlig. Hvordan hente inn mer og større tilstedeværelse. 24: Hvordan stiller du deg til kostnadsbesparelser med tanke på opplæring, hvordan blir dette i forhold til reise og budsjett? Svar: Caspar har ikke brukt hele sitt budsjett. Det betyr 4 reiser i året. Bruke ressurspersoner jeg kjenner. 37: Det har vært snak om nasjonal rekruttering. Lokalavdelingene kan få en bedre avtale lokal enn hva som kan gis nasjonalt? TID. Tirill Sulland: Kjære Landsmøte og BISSERE, takk for muligheten. Det er en ære å holde appell for dere, jeg har gruet meg litt, men mest av alt spent. Skype på andre siden av jorden. Fordelen med Skype er at dere ikke kan se at jeg sitter i pysjbuksa. Jeg kommer fra Sandefjord. Jeg går ved BIS Trondheim og 3 året. Jeg har alltid engasjert meg. Blant annet vært leder for studentaksjonen og NLD. Etter NLD bestemte jeg meg for å være med. Eksempelvis Kristin Skogen Lund, men måtte trekket seg, vi måtte gå mye veier og måtte tenke nytt. Motgang det er bare et hilder. Samarbeid trigger meg, NLD har vært en fantastikk reise, det har utfordret meg og tøyd grenser. Jeg har lært å tilpasse meg og lært masse om mennesker. Hva er det jeg vil? Oppfølging av lokalavdelingene, jeg vil utarbeide en plattform på tvers av lokalavdelingene, oppdatere kontrakter og kontakt info. Felles avtale i NLD? Jobbe sammen for å oppnå bedre resultater. På NFS stille krev og ha forbening, pushe, være en hjelpende hånd og ikke minst rose. Samarbeid med SBIO, dette kan vi lære mye av. Jeg var selv på NLD i Nydalen og tok med nye erfaringer og ideer. Casekonkurranse, her må informasjonen ut. Samarbeid med andre studentsamfunn. Karrierservice

40 34 må opp på alle skolene, jeg ønsker å følge opp dette. Jeg mener at alle studentene skal kunne benytte seg av karriereservice. Jeg vil bygge videre på avtaler som eksisterer lokalavdelingene. Bygge videre på arbeidet Caspar har gjort. Dette blir langsiktig arbeid hvor lokalavdelingene har partnere. Avtaler som sentralledelsen har må ikke sperre for lokalavdelingene, men utfylde hverandre. Til slutt vil jeg avslutte med det som er viktigst av alt: BIS skal være gøy! Spørsmål: 51: Hva som er spesielt med BIS, dette er noe bedriften må ha, hva kan de gå glipp av? Hvordan vil du selge inn dette? Svar: Jeg er en god selger, men kan bli bedre. 19: Kristiansand legges ned neste år, hvordan vil du engasjere et stort verv på en liten skole? Svar: Opprettholde posisjonen, må tenke litt annerledes og det vil gå bra. Må tenke litt nytt. 23: Hvordan vil du utvikle marked- og næringsligv ansvarlig på lokalavdelingene til et nytt nivå? Svar: Rom til tanker, ideer og utvikling. Samarbeide bedre på tvers. Vi kan lære mye av hverandre. Hvilke type bedrifter studentene vil ha? 37: Hvordan stiller du deg til sentralledelsens avtaler over lokalavdelingens avtaler? Svar: Lokalavdelingen er viktigs, det er som ganger studentene direkte. Fag Ingen søkere. Kommunikasjon Kristian Storli: Kjære Landsmøte. Mitt navn er Kristian Storli, jeg er 24 år og kommer fra Bryne. Ble grafisk ansvarlig i høst, har møtt mange flott mennesker som brenner for vervet sitt. Har gått to år på media med mange ulike fag og har mye erfaring med dette. Redigering av video og bilde. Jeg har blant annet jobbet for turistforeningen. Sitter nå som grafisk ansvarlig i sentralledelsen. Jeg har jobber mye med Martine og har fått god innsikt i arbeidsoppgavene og BIS. Jeg trives godt å jobbe alene, men liker å jobbe i gruppe, utveksle ideer og erfaringer. Jeg er omgjengelig noe som er viktig i et slik verv, det er viktig å lytte. Mine standpunkter som jeg ønsker å jobbe med er som følger. Studentaksjonen Care, det er et godt samarbeid, opprettholde dette. BIS skal blir frontet i medier, har fungert bra til nå, men kan bli bedre. Her har lokalavdelingene vært veldig flinke. Kommunikasjonsansvarlige skal kunne samarbeide bedre på tvers og hjelpe hverandre. Bygge på de individuelle egenskapene. Spørsmål: 9: Hva synes du hva er vært den største utfordringen til BIS i år? Svar: Både ekstern og intern, vanskelig å si hvilken som er den største. Men vi må bli flinkere på å fronte ting eksternt. Lære av hverandre. 7: Sentralledelsen har hatt 20 saker hvorav null er politiske. Hvordan tenker du på å fordele oppgaver til grafisk? Svar: Jeg kommer til delegere til grafisk, men det kommer til å bli ting grafisk kan klare å gjøre. Tett oppfølging. Grafisk må kunne ha litt frihet og pusterom. 15: Du sier mye bra om din teknisk bakgrunn, men lite om hvordan du vil være som leder for lokalavdelingene?

41 35 Svar: Ønsker å være en leder som gir frihet til å gjøre ting på sin egen måte. En mer choachende leder. 32: Du sier hjemmesiden er usynlig, hva vil du gjøre? Svar: Hadde ikke falt meg inn å gå inn på hjemme siden dersom jeg var student. Så her må mye gjøres. 25: Du sier at du ønsker å fortsette med CARE. Hvordan vil engasjere lokalavdelingene til å være med på studentaksjonen? Svar: Konkurranse, du må minne de på hva godene er. Dette går til en god sak, folk er engasjert, utfordringen blir studentene som ikke er engasjert. TID. Thomas Rokke: Jeg ønsker å starte med å takke for muligheten. Jeg er 21 år, en engasjert person og er ikke redd for å ta en utfordring. Jeg har hørt at jeg er en gledesspreder. Positiv, kreativ og sosialt. I BIS så var jeg først med som grafisk ansvarlig og lærte mye om organisasjonen. Derfor søkte jeg som sosialt og kommunikasjons ansvarlig. Lært mye om hva som må til for å nå ut til studentene. Mitt forhold til kommunikasjon har vært stor fra ung alder, foto osv. Jeg har ikke mye utdannelse innen vervet, men jeg har en stor interesse som kan dra meg gjennom året. Jeg ha hatt informasjonsteknologi som har lært meg om hjemmesider. Jeg har og studert film som har lært meg til å nå ut til folk. Det er viktig å få info ut til studentene og næringslivet for å vise hva BIS gjør. Som kommunikasjons ansvarlig vil jeg bygge videre på CARE, mål om å få større engasjement. Bytte av partner har vært med på å øke dette og det er viktig å få en mer helhetlig prosess. Lokalavdelingene har konkurrert seg i mellom og jeg ønsker å ha en mer åpenhet rundt dette, det er ikke konkurransen som står i sentrum. Samarbeide er viktig. Kommunikasjonen er viktig, mediedekning, bistå lokalavdelingene ut. BIS er en litt anonym organisasjon og som trenger å få bygget på dette videre. Innføringen av Google-disk har fungert bra, det er klart jeg vil se på nye muligheter, men jeg ønsker å øke kompetansen i det vi allerede har. Det vi har i dag er Facebook, Instagram og Twitter. Her kan vi promotere alt det gode lokalavdelingene gjør. Nettsiden er ny og det er viktig med god opplæring til lokalavdelingene for at de skal kunne bruke dette. Det er viktig at vi har en proff kanal som kan nå ut til andre enn bare studenter. Det er flere steder på nettsiden hvor det ikke er info tilgjengelig. Det er uheldig. Når det kommer til forholdet mellom LA så vet jeg hvordan dette er. Jeg ønsker å være en støttespiller til lokalavdelingene, ønsker å bistå til det de ønsker å oppnå. Kreativitet er viktig og frihet vil gi økt kreativitet. Spørsmål: 2: Hvordan vil du bli tatt seriøst blant lokalavdelingene? Svar: Ha et godt forhold til de. Det er viktig å ha det gøy med det en holder på med. 5: En viktig del av vervet er oppdateringer. Hvordan er dine ferdigheter der skriftlig? Svar: Tar heller kontakt med noen for å dobbeltsjekke. 7: Politisk media, hva tenker du der? Vil du ha ansvar for det selv? Svar: Det ønsker jeg å ta meg av personlig. Jeg har bekjentskap som kan lære og hjelpe. Det er ikke noe jeg ønsker å delegere. 32: Din bakgrunn med film, hvordan vil du bruke dette? Eksempelvis på Instagram? Svar: Det er klart en god ide, video promotering skaper mye engasjement blant elevene.

42 36 13: I forhold til studentaksjonen så sier du at du ikke ønsker konkurranse mellom lokalavdelingene, hvorfor det? Svar: Jeg ønsker jo å ha konkurranse, men det er viktigere å dele arrangementer som har gitt stor suksess. TID. Notat: Pause fra 15: 17 til 15:26 Prosjektkoordinator Melissa Martens: Kjære Landsmøte. Jeg har æren av å stå her i dag for å forhåpentligvis bli prosjektkoordinator. Jeg går internasjonal markedsføring, men venter 1 år med å reise ut. Mitt forhold til BIS har vært tilstede fra dag en. Var med i sosialgruppen, også kom mars med generalforsamling og jeg fikk vervet som sosialtansvarlig. Har og vært ansvarlig for BI-kroa. Jeg har sittet i 6 måneder med to verv noe som har vært veldig lærerikt! Sitter og i velferdstinget noe som er velig inspirerende. Så hvorfor prosjektkoordinator? Det er det som ligner sosialtansvarlig mest og det er nok det vervet som jeg mener passer meg best. Hva har jeg å bidra med? Jeg er utadvendt og en omgjengelig person. Vil fungere som en mentor for lokalavdelingene, som kan sette seg inn i andres situasjoner. Jeg har lyst og har tid, da jeg bare skal ta tre fag til neste år. Min visjon: NSF: Et fantastisk arrangement, og det er det første møtet med de andre lokalavdelingene. Jeg ønsker å ha case oppgaver og ha flinke foreleser. Jeg ønsker å ha nøye forberedelser ihht de ulike vervene ønsker å gjøre ila året, hva de forventer av sentralledelsen. Vinterlekene: Min lokalavdelingene vil ikke arrangere vinterleken, dette kan sees på som utfordring, men det gjør ikke jeg. Teknologien vi har i dag gir oss mer mulighet til å være tilgjengelig. Jeg ønsker å være en støttespiller. For de lokalavdelingene som ikke ha vinterlekene er det viktig at sosialtansvarlig på avdelingen tar en aktiv rolle. Ikke alt trenger å gå gjennom prosjektansvarlig. Forberede en plan for vinterlekene, ihht datoer og planlegging. Holde kommunikasjonen oppe mellom de sosialtansvarlige, jeg har hatt et turbulent år som sosialtansvarlig og der kan jeg komme med min erfaring. Jeg er veldig takknemlig for muligheten. Takk for meg. Spørsmål: 51: Du sier at du har hatt et turbulent år, kan du gi et eksempel på en utfordring du har hatt og hvordan du løste dette? Svar: BI-kroen, plutselig var det hele usikkert. Men det å kunne spørre om hjelp fra andre, kan være en støttespiller. 7: I Bergen var det en diskusjon om NSF, hva synes du om NFS i fjor? Svar: Det var kanskje litt kapp tid, min visjon er å få en yngre foredragsholder, og gjøre det lettere for studentene å få et forhold til. 8: hva synes du om utfallet om VL saken i dag? Svar: Jeg stiller meg positiv til det, det er klart at Trondheim har ikke det samme forhold, men det er ikke så mye som sier at det ikke kan bli det. 20: Hva tenker du om kostnader rundt Landsmøtet og andre slike arrangementer? Svar: Det er dyrt for alle å reise rundt, men jeg ønsker å ha innspill fra andre om lokalitet for å finne det rimeligste alternativet.

43 27: store arrangementer, hvordan er du med budsjett og forhold til økonomi? 37 Svar: Jeg har tenkt nøye gjennom hvilke penger jeg har og hvor dette kan brukes, gjerne spare opp til enkelte arrangementer. Samarbeidet med økonomiansvarlig er viktig for meg. 24: Ved vinterlekene er du hovedarrangør. Hvordan er du til å stå på dine meninger? Svar: Jeg har mange meninger og sier ikke nei bare for å si nei. TID. Tone C. Smogeli: Kjære alle sammen! Endelig er det min tur til å stå her, dette er noe jeg ha drømt om siden Sebastian og Anders stod på stand i Trondheim. Jeg har en liten datter på 1 år og kunne da ikke søke i fjor. Med meg får du en hel pakke, jeg har alltid menge baller i luften. Eks da jeg gikk på videregående tok ekstra fag, satt i elevrådet, var sponsor i russestyret, hadde deltidsjobb og mye mer. Jeg liker å ha store og små utfordringer underveis. Dette engasjement har bare vokst under tiden på BI og i BIS. Jeg ville sikte enda høyere, satte meg nye mål og ble sosialtansvarlig. Da jeg fikk nyheten om at jeg var gravid måtte jeg gå inn i meg seg. Jeg kunne ikke lengre være med på alt. Jeg ønsket å fortsatt som sosialtansvarlig og oppnå mine mål. Jeg er nybakt mor og tatt opp fag. Jeg gir meg aldri og hater dårlig resultater. Jeg har kjent på synlighet ved vervet mitt, jeg har kjent på dette å ikke kunne stille til alle krav hele tiden. Jeg har erfaring på å lede grupper. Måten jeg delegerte arbeid på fungerte ikke, da måtte en tettere oppfølging til. Her er det viktig å skape en godt og enkel kommunikasjon. Jeg har fått veldig mye ut av dette året her, lært meg å ser gode løsninger. Blant annet lært meg å spare penger i Trondheim, dette tar jeg med videre. NSF: Case jobbing i fjor, aktiv læring, flinke foredragsholder som får deg til å tenke på seg selv som on top of the world. Jeg vil a NSF skal tilby kompetansedeling. Vinterlekene: Nå vet jeg ikke hvordan det blir etter dagens vedtak. Jeg kan tilby en bredere markedsføring og engasjere flere studenter. Jeg vil at vinterlekene skal bli det beste noen sinne. Jeg skal sette klare retningslinjer for de som er med opp. For vinterlekene vil jeg være en støttespiller. Sosialtansvarlig lokalavdelingene: Her har jeg erfart at månedsmail har vært viktig. Hvis vi står fast, vet vi hvem vi kan be om hjelp. Jeg vil være tilgjengelig og bidra der det trengs. Styremøtehelger: Det skal være noe alle ser frem til. Gjerne når lokalavdelingene har større arrangement. Det skal være engasjerende, teambuilding. Her har jeg masse kreative løsninger. Når det kommer som styremedlem vil jeg at prosjektkoordinator skal benyttes mer. Jeg er en stor ressurs og jeg kommer til å sette grense og kommer til å jobbe for at alle skal få si det de mener. Spørsmål: 7: Studentavisen i Bergen etter NSF. Svar: Det var både og. Det er derfor jeg vil at vi skal jobber med case. En aktiv læringsform gir mer. Foredrags holdere som gir kompetanseheving og motivasjon. 45: Med utgangspunkt i Trondheim som arrangør for Vinterlekene; Hva vil du gjøre med promotering i Bergen og de andre avdelingene? Svar: Det blir på samme måte som det har vært til nå. Samarbeid mellom prosjektkoordinator og de sosialtansvarlige. Ta med vinterlekene på NSF, sette standarden der. Utarbeide noe sammen der. 20: Mer aktivitet på lavere budsjett, hva tenker du på da? Svar: Start tidlig, jeg er en hard forhandler. Ta med meg de erfaringene.

44 38: Motiverende foredragsholdere kan være vanskelig, hva tenker du? 38 Svar: Jeg har vært med i linjeforeningen, bruke de erfaringene og det nettverket som eksisterer. Så er jeg sikker på det skal kunne gå fint. 42: Hvordan er du på å delegere ansvar? Svar: Dette året har gitt meg erfaring fra å delegere bort arbeid. Dette krever planlegging. HR Erik Nilsen: Kjære Landsmøte, jeg synes det er veldig trivelig å stå her. Jeg er 22 år og kommer fra stavanger. Jeg har en stor interesse for finans og IT. Jeg er en veldig strukturert person. Jeg begynte på BI Stavanger i høst og etter fadderuken var det klart for meg at jeg ønsket å være med i BIS. Kommunikasjon på lokalavdelingene ut til studentene. Det er viktig med godt miljø innad i en organisasjon. Dette er noe jeg ønsker å jobbe mye med. Opplæring, det er veldig viktig. Økonomi: Det er viktig med en støttespiller som er med å samarbeide. Valg: Det er en av de tingene studentene er usikkert på både på generalforsamlingen og landsmøtet, det er viktig at studentene kan få informasjonen. Hva de kan få ut av BIS osv. Tre mål jeg ønsker å jobbe med: Informasjonsforvaltning: Det er viktig at vi bruker dette som en ressurs for fremtidige personer. Det vi gjør nå viser om de neste vil få en så kjekke plass som vi har nå. En enklere hverdag: De engasjerte må kunne ha mulighet til å jobbe med det de skal, enn å skulle sette seg inn i vedtekter. Generalforsamling: Skape en arena for studentene. De fleste tenker at dette er veldig seriøst. Det er viktig at det ikke er en skremmende arena. God promotering av generalforsamlingen, her kan studenten komme med sine meninger og innspill. Spørsmål: 7: Som HR skal en være lett å komme til, så kan det oppstå mange voldsomme og krevende situasjoner. Hvordan vil du takle dette? Svar: Jeg er en veldig åpen person, det er viktig at de skal kunne vite at de har noen de kan snakke med. 9: Har du vært en konflikt? Og hvordan har du taklet dette? Svar: I min jobb er det viktig å fokusere på å være objektiv. Bryte ned veggene og finne ut hva det egentlig problemet er. Følge opp slik at det går bra. 37: En vedtektssak som kommer i morgen, hvordan stiller du deg til denne? Svar: Vedtekten skal være et sikkerhetsnett for oss. At en kan bryte det litt opp slik at avdelingene kan gjøre ting på sin måte. 41: Hvordan er du som leder? Svar: Jeg er en veldig åpen person å snakke med, jeg ønsker selv å ikke overkjøre. Være en støttespiller. Alle avdelingene har en måte å gjøre ting på. Vedtekten er et gjennomgående spørsmål. 12: I HR er dere to personer. Hvordan tenker du på å delegere oppgavene?

45 Svar: Det er viktig å kommunisere sammen og være åpen for de fleste løsningene. La folk dele hva de er flink på : Hvordan er du i en intervju situasjon? Svar: Det er viktig at de som intervju fokuserer på kandidaten og at det er en god atmosfære i rommet. 51: I år har vi hatt et godt samarbeid mellom Bergen og Trondheim, men Stavanger har falt litt ut. Hva tenker du om det? Svar: Jeg ønsker å ha et arrangement på høsten hvor -. TID. Tor Olav Madland: Kjære Landsmøte, endelig er det min tur. Mitt navn er Tor Olav og jeg er 20 og kommer fra Bryne. Jeg jobbet 7 måneder som barneskolelærer og reiste så i noen måneder. Jeg går nå første året på eiendomsmegling. Jeg bestemte at jeg ville ha noen mer enn bare skole så jeg søkte VK. Fikk se hvordan de ulike vervene fungerer. Nå har jeg sittet siden høsten men føler at jeg har mer å gi og mer å tilby. Men hva har jeg å tilby? Jeg har mye VK-erfaring, vi satte tidlig mål om å få beste mulig styre og fikk det høyeste søker antallet. Vi prøvde nye ting og dette gav mersmak. Men VK i sentralledelsen er ulikt, jeg mener at for å rekruttere er det best å jobbe kontinuerlig og bruke nettverket tiden er inne. For å gjøre sentralledelsen mer attraktivt kan vi gjøre som HIB. Men HR handler om mye mer en bare VK. Oppfølgning av avdelingene og sentralledelsen, passe på vedtekten og budsjetter. Jeg er ikke verdens beste på vedtekter, men er villig til å lære med. Men kanskje viktigst av alt er tilgjengelighet, jeg er en lett person å komme i kontakt med. Jeg er for samarbeid mellom de ulike avdelingene, kurs på NSF, og HR- seminar kan bygges videre på. Jeg er lærevillig har lyst og tid. Spørsmål: 9: Synlige forskjeller i sentralledelsen mellom VK og KVK, hvordan kan dette endres synlig utad? Svar: Jeg har mest erfaring fra VK, og det vil kunne falle naturlig. Men det er en plikt å kunne sette seg inn i dette, men det må være mulighet for å kunne være flinkere på noe. 45: Morgendagens vedtektsendringer. Svar: Jeg er for, men som HR må en være den som stiller kritiske spørsmål. 11: Forhindre konflikter, hvordan gjøre dette? Svar: Åpen kommunikasjon, skal det ikke være vanskelig. Folk er ulik men en skal kunne være voksen. Finne en felles løsning. 7: Hvordan vil du håndtere emosjonelle personer? Svar: Personlighet er bra. En må forstå at noen kan være i en vaskelig periode, ting skjer utenom BIS. Det må være mulighet til å sette vervet til side. 57: Konkrete forslag til hvordan få høyere søkertall? Svar: Vi har fått en godt trend i Bergen med at menge i 1.klasse søker. Det er skal være klare fordeler. Det kan være promotering, bilder, stand og deltakelse i klasserom. TID.

46 Benker: 1 40 Rikke Røhme: Tusen takk for at jeg fikk komme, Jeg har stor tillit for den jobben som er gjort, men jeg trengte litt lengre tid for å bestemme meg. Jeg heter Rikke er 24 og kommer fra Harstad. Jeg har jobbet som selger i mange år. Jobber som Consultent manager assistent i Academic Work.. I det siste året har jeg lært at jeg trives i den rollen jeg har og søker da nye utfordringer. En sentraldokumentbank. På lokalavdelingen har vi utarbeidet erfaringsdokument er og intervjumaler. Lokalavdelingene må bidra for både eierskap og utveksling av egenskaper. Vi må begynne med 1 klassinger, det er ikke gitt at studentene vet hva BIS er, her må vi kommunisere. Vi må ha fremsnakking. Et annet område er konflikt-håndtering, her må vi ha mer kunnskap om området. Det er ikke gitt at dette finnes. Vi må søke etter hjelp fra eksterne parter. Spørsmål: 1: Du nevner kommunikasjon som viktig, i HR sitter 2 personer, hvordan vil du kommunisere dere imellom? Svar: Vi har fått dette til å fungere veldig bra hos oss på lokalavdelingen, ta med meg dette. 5: Hvordan stiller du deg til vedtektssaken i morgen? Svar: Det må være noen standardiserte vedtekter. 55: Hvordan vil du finne de beste til sentralledelsen? Svar: Det skal henge litt høyt, det må ligge litt press på resten av Sentralledelsen, dette må ut til avdelingene. 14: Hva vil du være mest stolt av om et år? Svar: Dokumenter til hele organisasjonen. 49: Hvordan utfyller du sprikende mellom vevene? Svar: Det er noe en må ha kontroll på. Det må være lik arbeidsfordeling. 22: Ønsker du å være i styringsgruppen eller sentralledelsen? Svar: Styringsgruppen, fordi det virker gøy og en kan ha påvirkning. TID. Dagen er ferdig kl 16:48, lørdag Sak 16 Orientering / Kåring av beste lokalavdeling i BIS 2013/2014 Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret Det ble på lederseminaret oktober 2005 bestemt at BIS skal ha en årlig konkurranse mellom BIS lokalavdelinger. Årets styre har valgt å videreføre denne kåringen. Kriteriene for denne konkurransen går i hovedsak ut på kontakten og engasjementet det enkelte styre på lokalavdelingen har vist ovenfor Sentralstyret, sammen med det arbeidet som har blitt utrettet på lokalavdelingene. Kåringen vil skje på Landsmøtets bankett.

47 Sak 17 Behandling / Lokalisering av Nasjonalt Styre Forum (NSF) 2014 og Landsmøtet Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Lokalavdelingene Det skal velges arrangementssted for NSF 2014 og Landsmøte 2015, og hvis det har kommet inn søknader om å arrangere NSF 2014 og Landsmøte 2015 fremlegges disse her. BIS Landsmøtet stemmer over eventuelle alternativer. Hvis det ikke har kommet inn noen søknader bes Landsmøtet gi Sentralstyret fullmakt til å velge arrangementssted. Søknad fra BIS Stavanger om NSF. Søknaden presenteres. Skriftlig votering: Enstemmig vedtatt med 20 stemmer. Sak 18 Behandling / Godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning 2013 Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: BIS Sentralstyret v/ Økonomiansvarlig Årsregnskapet for 2013 er revidert. Revisor har gitt uttrykk for at dette regnskapet er gjort i henhold til god regnskapsskikk. BIS Landsmøte godkjenner revidert regnskap med revisors anmerkning som angitt i revisjonsberetningen for Vedlegg IV: Resultat: Regnskap, noter, og balanse, 2013 Økonomiansvarlig redegjør for regnskapet for Økonomiansvarlig redegjør for balansen for : Hva tenker du om pengepolitikken til BIS? Svar: Overskuddet er langt over det som er ønskelig, det er og derfor dere vil se at det vil bli en støtte til LA. Vi har i dag en høyrentekonto som egenkapitalen er på, ser på mulighetene for en annen løsning som er mer gunstig iht avkastning. Vedtak: enstemmig vedtatt. Sak 19 Behandling / Godkjenning av budsjett 2014 Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret v/ Økonomiansvarlig Fremlagte forslag til revidert budsjett baserer seg på kunnskap i inneværende år og erfaringer fra tidligere år. Budsjettet baserer seg på økonomistyringen som BIS Sentralstyret har hatt i år 2014 og Forslag til vedtak: BIS Landsmøte godkjenner budsjett for Vedlegg V: Budsjett 2014 og 2015 Godkjenning av budsjett Økonomiansvarlig redegjør for budsjett.

48 42 9: Takk for en fin presentasjon. Spørsmål om støtten fra BI med innhenting av grafisk ansvarlig. Støtten fra BI, hva er øremerket og hva er ikke? Svar: Vi har øremerket våre søknader til BI, til NSF og landsmøtet. 55: Sentralledelsen har et veldig solid egenkapital. Er det er vist nivå at en har besluttet et den skal ligge på? Kutt på faglig, seminar, det vi engasjerte får tilbake er kuttet mest. Det er budsjettert overskudd, er det plan for dette? Svar: Egenkapital gir oss mulighet til lån til eks båt i Bergen. Stavanger kan søke om lån på kroen. Det skal ikke være noe poeng i å gå med overskudd. Kuttet på fag er hovedsakelig mat og transport. Det går ikke på det faglige innholdet. 55: Hva skal dere bruke disse pengene på da? Svar: Det går an å søke om støtte, og vi ønsker å øke vår støtte til LA. 1: Noe vi og ønsker å gjøre med egenkapitalen er å plassere pengene et sted som kan generere en kilde som vil gi avdelingene penger. 2: Den posten som jeg sens er høy er overlapping, er det mulig å få den billigere? Svar: Det blir mye på reisekostnader da det er 20 mennesker som muligens skal fly, buss tog osv. Ser vanskeligheter ved å kutte denne posten. Vedtak: enstemmig vedtatt. Sak 20 Behandling / Godkjenning av budsjett 2015 Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: BIS Sentralstyret v/ Økonomiansvarlig Budsjettet baserer seg på historiske data og forventet aktivitet. Da det er stor usikkerhet rundt disse tallene vil de fleste tallene ligge tett opp til det reviderte budsjettet for BIS er en organisasjon i endring grunnet nedleggelsene, og både inntekter og utgifter er usikre p.d.d for sentralledelsen i Dermed anbefaler vi at styringsgruppen vedtar et revidert budsjett for 2015 i løpet av høsten Landsmøte godkjenner budsjettet for 2015, med forbehold om at revidert budsjett blir fremlagt på styringsgruppemøte høsten Vedlegg V: Budsjett 2014 og 2015 Økonomiansvarlig redegjør. Ingen spørsmål. Vedtak: enstemmig vedtatt. Sak 21 Orientering / Årsberetning 2013 Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret v/ Økonomiansvarlig Årsberetningen for året 2013 er utarbeidet og legges frem til orientering. Vedlegg VI: Årsberetning 2013

49 Ingen spørsmål. 43 Sak 22 Behandling / Valg av tillitsverv i BIS Sentralledelsen 2013/2014 Bakgrunn: Det skal velges tillitsvalgte for BIS Sentralledelsen 2014/2015. HR presenterer innstilling og delegatene stemmer. Valget foregår skriftlig, og kandidaten trenger absolutt flertall for å bli valgt. Leder Marked- og næringslivsansvarlig Økonomi Fag Kommunikasjon Prosjekt 2x HR *********Søndag 14:32 Votering*********** Notat: Traver redegjør for hva en innstilling er. Leder: én kandidat. Ingen benker. Innstilling: Andreas Fredriksen Vedtak: 17 Andreas Fredriksen, 3 blank, 0 ugyldig Andreas Fredriksen er valgt som Leder for perioden 2014/2015. MANA: to kandidat. Ingen benker. Innstilling: Tiril Sulland Vedtak: 11 Tiril Sulland, 9 Even, 0 blank, 0 ugyldig Tiril Sulland er valgt som Markeds- og Næringslivsnansvarlig for perioden 2014/2015 Økonomi: én kandidat. Ingen benker. Innstilling: Tommy Tran Vedtak: 20 Tommy Tran, 0 blank, 0 ugyldig Tommy Tran er valgt som Økonomiansvarlig for perioden 2014/2015 Kommunikasjon: 2 kandidat. Ingen benker. Innstilling: Thomas Rokke Vedtak: 19 Thomas Rokke, 0 Kristian, 1 blank, 0 ugyldig Thomas Rokke er valgt som Kommunikasjonsansvarlig for perioden 2014/2015 PK: 2 kandidat. Ingen benker. Innstilling: Tone Colette Smogeli Vedtak: 14 Tone Colette Smogeli, 6 Melissa, 0 blank, 0 ugyldig Tone Colette Smogeli er valgt som Prosjektkoordinator for perioden 2014/2015 HR: 3 kandidater. Én benker. Ny benker: Kristine Vevatne: Kjære LM, jeg har en stor respekt for de andre kandidatene og jobben som HR har gjort. Jeg er 24 år, er ganske nerdete, elsker Beatles. Har sittet som KVK i ett år. Det her vært et lærerikt år, både vanskelig og krevende men og spennende.

50 44 Kommunikasjon, en organisasjon som BIS går ikke rundt dersom det ikke er kommunikasjon internt og eksternt. Jeg ønsker å fokusere på det mellommenneskelig, dersom vi oppnår full tillit vil vi kunne nå ut til alle på lokalavdelingene. Alle avdelingene har stemt gjennom HR-vervet, noe som vil kunne gjøre oppfølgingen bedre og mer effektiv. Jeg ønsker å være en HR-ansvarlig for dere, vi er en god og viktige ressurs. Jeg ønsker å være tilstede og tilgjengelig og ikke minst en viktig sparringspartner. Spørsmål: 9: Har du selv være i en konflikt hvor du selv har vært innblandet? Svar: Nei, men jeg har vært med som en objektiv part. Det jeg har lært er at noen ting har vi løst bra, noen ting ikke fullt så bra, dette har jeg lært utrolige mye av. 20: Du nevner trygghet, hvordan vil du gå frem? Svar: Det handler om tillit som må bygges opp over tid. Bli kjent og bruke tid, vise hvem en er. 2: Facebook, hvorfor vente til du sitter i SL før du gjør noe? Svar: Det er et godt spørsmål, jeg har ikke ført mot slutten sett behovet om hvor viktig det er. Det er jeg ønsker å forbedre er denne kommunikasjonen mellom lokalavdelingene. Det er lettere å gjøre dette i sentralledelsen. 54: Det er 3 andre søkere til vervet, hva du som de andre ikke har? Svar: Jeg er godt til å skape relasjoner og trygghet, få folk til å føle seg trygg. 45: Hva synes du om at det er mange kjente fra lokalavdelingene som søker til sentralledelsen og ikke nye? TID. Votering HR 1: Innstilling nr. 1: Tor Olav Madland. Vedtak: 17 Tor Olav Madland, 2 Erik, 0 Rikke, 1 Kristine, 0 blank, 0 ugyldig Tor Olav Madland er valgt som HR for perioden 2014/2015 Votering HR 2: Innstilling nr. 2: Ingen. Vedtak: 2 Erik, 2 Rikke, 15 Kristine Langøe Vevatne, 1 blank, 0 ugyldig Kristine Langøe Vevatne er valgt som HR for perioden 2014/2015 Sak 23 Orientering / Eventueltsaker Bakgrunn: Saker til eventuelt behandles her Ingen saker til eventuelt. Sak 24 Behandling / Signering av protokoll for det 43. Landsmøtet i BI Studentsamfunn Forslagsstiller: Forslag til vedtak: BIS Sentralstyret HR-ansvarlige Sentralledelsen, samt en representant fra referentene signerer protokollen Fullmakt gis til sittende HR. Enstemmig vedtatt. Vedlegg VII: Protokoll 43. Landsmøte

51 45 Vedlegg I: Referat REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, April 2013

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen Referat Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Styremøte BI Bergen Referat Styremøte 24.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 74-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 75-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 76-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen Referat Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 37-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 38-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent....s3

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE STAVANGER

SAKSPAPIRER STYREMØTE STAVANGER SAKSPAPIRER STYREMØTE 29.08.2015 STAVANGER INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 67-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 68-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 69-15 Behandlingssak:

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 27.10.2014 BI Bergen Sted: Møterom Tid: 16:15 Ikke til stedet: SA, Leder for SU- /og Rederiet (Kro) er tilstede Sak 48-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 19-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 20-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen Referat. Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Referat Sakspapirer 5. Oktober 2016 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 12.15 Ikke til stedet: Sak 113 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjent Godkjent Sak 114-16

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 60-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 61-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, Referat STYRINGSGRUPPEMØTE Gardermoen. Side 1

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn, Referat STYRINGSGRUPPEMØTE Gardermoen. Side 1 Referat STYRINGSGRUPPEMØTE 01.04.2016 Gardermoen Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 16-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer