EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim"

Transkript

1 EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA som referent. Enstemmig vedtatt. SAK x55-12 Behandlingssak/Godkjenning av innkalling og referat Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Enstemmig vedtatt. SAK x56-12 Oppføring av saker til Eventuelt Ingen. SAK x57-12 Orienteringssak/Kort orientering fra alle i Styret og Ledelsen Leder: Kommunikasjon: - Overlappingstur - Påtroppende deltar på møter med kommunikasjonsutvalget som en del av overlappingen. - Promotering av av House of Spring - Utlysing av underverv - Håper på å få ut noe om 17. mai i løpet av uken - Oppdatert informasjon på Facebook-siden til BIS - Menyholdere på bordene (alternativ for flyers)

2 Økonomi: Marked: Fag: Sosialt: Idrett: - Årsoppgjøret - Fotball - Basket(?) - Golfdag - ++ KVK: VK: NLD: IT: Grafisk: NU: Redaktør: - Jobber med en siste print utgave - Har satt redaksjonen i gang med en intern konkurranse som skal skape reklame for Bissi på skolen - venter på (.NO) domene - Planlegger mer synlighet på skolen Studentaksjonen: Bull Invest: Start BI: - Hatt flere møter med undergruppa - Andreas Eraker og Benedikte Solan fra mentorgruppa i Start NTNU har gitt grundig inføring i Start som organisasjon, bakgrunn, hva som er viktig i oppstart m.m - Skrevet handlingsplan og årshjul

3 Revy: - Vært på Leder- og vårsamling i Ålesund - Skal ha to artikler i BISSI ift Mixer samt Leder- og vårsamlingen - Nettside opprettet, men ikke publisert, venter til høstsemesteret (samme Muligens med Facebook) - Vi ser på økonomiske midler. Sør Trøndelags Fylkeskommune m.m. - Alexandra er prosjektansvarlig for VCKO fra BI - Nytt samarbeid med Start NTNU og Start HiST ift sosialt entreprenørskap. Konferanse. - Samarbeid ift Mixer diskuteres - Promotere Innovator for Start NTNU - Teambuilding - Stillingsutlysning leder - Deltatt på Grüder Lounge i regi av Start HiST - idémyldring arrangementer til høsten - Sponsorer til høsten - Skal ha to møter til - Sortsetter som trainee lag SAK x58-12 Orientering: Økonomisk status /v Økonomiansvarlig Likviditeten er noe dårlig akkurat i øyeblikket, men forventer ca kr på konto innen kort tid (medlemskontingenten), så da blir det bra. Faktura fra Rica etter ballet ble reklamert på, og de reduserte den med ca kr. Ellers mye oppmot House of Spring, se egen sak. SAK x59-12 Orientering: Ruskenaksjon /v Kommunikasjonsansvarlig Bakgrunn: Det nærmer seg 17. mai og jeg synes vi kan ta i et tak med å gjøre området fra Rica og til Piren søppelfri til denne dagen. Foreslår at alle i styre og ledelsen, både av- og påtroppende blir med en halvtimes tid en ettermiddag for å rydde opp litt. Jeg kan ordne med alt av påmelding, vester og utstyr vi får låne av TrondheimsRusken for å rydde. Alt dere trenger å gjøre er å stille opp. Håkon: dette gir oss godt renomè, og det tar ikke lang tid Elin: Når? Håkon: Line setter en dag hvor alle kan (doodle) Anders: mulig å bruke media også, da blir DNB glad! Håkon: Line setter en passene tidspunkt og dette blir gjennomført.

4 SAK x60-12 Orientering: House of Spring /v ØA Bakgrunn: Foredragsstiller ønsker å informere om saken på styremøtet og ikke i sakspapirene. Styret ønsker ikke å offentliggjøre saken som ble diskutert. Interessenter kan kontakte leder. SAK x61-12 Behandling: Opprettelse av Aksjedagen Trondheim SA v/øa Bakgrunn: Aksjegruppen Bull Invest har lenge jobbet med å få til en aksjedag for studenter på BI, TØH og NTNU. Sammen med aksjegruppene på disse skolene har de hatt en del møter og er godt i gang med planleggingen av dagen. Jeg har bistått dem med det økonomiske og organiseringen av den. Ettersom det er tre organisasjoner som skal dele økonomien, ser jeg det hensiktsmessig å opprette et eget foretak som tar for seg dette, og som eies med 1/3 av hver av studentorganisasjonene. Forslag til vedtak: Styret godkjenner at det opprettes et samvirkeforetak med navnet Aksjedagen Trondheim SA der vi eier 1/3 og skyter inn et startinnskudd på kr eller 26 oktober på Royal Garden. Selger stand Styret skal bestå av to personer. Bull Invest velger representanter fra BI Trondheim. Ønsker man ikke være medlem lenger får man ikke igjen Spørsmål?: o Nils: vil verven bli utlyst på samme måte som undervervene? o Svar Håkon: Blir under Bull Invest, vi må se på om de stillingene skal velges fra jul til jul o Nils: hvem har økonomisk styring? o Svar Håkon: velges en leder og kasserer. Opp til styret å bestemme o Katahrina: Hva er egentlig dette? o Svar Håkon: dette er en forening som eies av oss, Verdi NTNU og STØH. Dagen er under planleggingsfasen, men ønskelig at det skal være litt som NLD. Bestå av 7 foredragsholdere (3 på 15 min og 4 på 45 min), stand som er solgt inn. 100 kr per student o Bull Invest: har snakket med foredragsholder, og har en liste på personer som er interessant o Anders: Hva med samarbeidspartnere? o Svar Bull Invest: DNB og SEB. o Lars: hvorfor ikke det nye hotellet? o Svar Bull Invest: opptatt, dessuten større kostnader på Clarion. Enstemmig vedtatt.

5 SAK x62-12 Orientering: Studentundersøkelse v/påtroppende MA Bakgrunn: På overlappingsturen ble det påpekt viktigheten med kartleggin av dagens samarbeidsavtaler blant BI-studentene. Hvilke samarbeidsavtaler fungerer, hvilke er ikke interessante, og hvilke fremtidige samarbeidsavtaler ønskes? Dette er en undersøkelse som må begynnes på snarest, da det nærmer seg eksamener med stormskritt studenter. Ble besvart fra over % jenter, representert mesteparten fra Bergen (42,1%) 74% er i jobb i tillegg til studiene 0,4% har ikke hørt om BIS 80% har ikke vært engasjert De som ikke har vært med i BIS sier de ikke har tid til verv Deltakelsen på forskjellige aktiviteter er grei BIS- altiviteter attraktiv o Kun 13% mener det er viktig at det blir servert mat. o Få som er enige i at det er for mye alkohol, og lite arrangement uten o 64,5% synes det er viktig at studentene involveres i hva som skjer o studentene synes det er viktig å arrangere sosiale aktiviteter 15% som mener at kravene de stiller til BIS ikke blir oppfylt Ønskede kommunikasjonskanaler: o Facebook o Plakater o SMS Noen kommenterer som er rettet mot negativiteten mot BIS mop hvorfor de ikke er engasjert, men for det meste gode grunner Noe du vil BIS skal arrangere mer? o Frokostseminar o Klassefester o Bed.presser o Aktivitetsdager o Stort sett det faglige studentene vil vi skal arrangere mer (mer linjeretta arrangementer) Hva gjør et BIS- arrangement attraktivt? o Foredragsholdere o God promotering Hvilken informasjonskanal vil du nåes? o Mail o Infoskjerm Hva synes studentene om BIS/skolen? o Mange negative holdninger

6 o GF kan gjøres mer proft o Ordninger hvor de kan bli kjent med flere studenter førsteåret Håkon sender ut undersøkelsen til de som ønsker dette o Mye forbedringspotensialet som vi skal jobbe med Ny nettside o Beta.bis.no- skal lanseres før fadderuken SAK x63-12 Orientering: Påtroppende vervs tilgang på mail v/påtr. leder Bakgrunn: For å få til en optimal overlapping ser jeg det hensiktsmessig at de påtroppende får tilgang til mailen de skal overta med en gang. Håkon: blir utlyst 6 ledere for linjeforeninger denne gangen. Linjeforeningen skal representere de 6 linjene på skolen. Hver linjeforening skal ha et eget styre på 3 personer. Man kan kun søke på den studieretningen man selv går. Dette skal bli mer attraktivt, og det skal være kamp om en stilling som dette. 18 linjeforeningsstyrerepresentanter, og det skal bli en jobb på tvers av linjene og da blir det 6 styrerepresentanter. Det er ønskelig at lederen skal gå i 3 klasse. Fredrik: hva har de ansvar for? Svar: arrangement, evalueringer, informasjoner. Vi skal ha noe som heter klassens time etter en forelesning fast en gang i uka etter forelesning. Det skal være en arena hvor styrerepresentanter gir BIS-beskjeder, om billettkjøp etc. Katarina formidler til Tina hvilke beskjeder som skal bli gitt hver uke. Studentene kan derfor komme med forslag om hva de kan gjøre, og lederne for linjeforeningene skal ta med seg beskjeden videre. Håper dette ikke blir et problem for studentene. Agnete: kun Trondheim? Svar: Kun vi nå, men har nevnt det på styringsgruppemøte Fredrik: hvor mye skal deles opp? Svar: kun klassens- time osv, kun representanten fra den klassen som skal snakke til hver sin klasse. Kvk: pris? Svar: økonomiansvarlig styrer dette, men blir ikke egen konto. Vi skal sette retningslinjer for hvordan det skal styres Vi slipper heldigvis ordet klassekontakt, men linjeforening mye bedre.

7 SAK x64-12 Orientering: Rapport fra landsmøtet v/påtr. leder Bakgrunn: Det 41. Landsmøte ble i helgen arrangert på Gardermoen og jeg ønsker å ta en kort gjennomgang av det som ble besluttet der. 41. landsmøte. Det største organet vi har, og i Trondheim har vi 5 deligater. Totalt 19 delegater (stemmer). Marked og Næringslivs ble besluttet slått sammen, med et mandat på 12 mot 7. Sitter nå en person mindre sentralt. Kåring av beste lokalavdeling, og det ble Bergen. KVK har gjort små endringer i vedtekter uten stor betydning NSF skal arrangeres i Bergen Regnskapet ble gjennomgått Beløpsendring i beløpsstørrelsen som man får ut i fra kontigenten fra hver skole til BIS. Større inntektspost for oss til Valg av verv: o Valgkomiteen 1 o KVK o Økonomi Disse 3 hadde ingen søkere eller ingen innstilling. Nye styret skal sette de ledige vervene Kun Bergen og Trondheim representert i det nye styret o Marked 3 kandidater, Anders Bjørnbeth fikk stillingen o Ledervervet To kandidater, Vidar Strømsvåg og Per Olav Myhre. Sistenevnte fikk stillingen SAK x65-12 Eventuelt Ingen.

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer