SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn"

Transkript

1 SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, April 2013

2 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene og alt skal ligge til rette for to meget interessante dager. Det er kun under Nasjonalt Styreforum og Landsmøtet vi får samlet hele vår organisasjon, så med høstens NSF friskt i minne gleder vi i Sentralledelsen oss til å møte alle igjen! I og med at dette er det siste fellesarrangementet for organisasjonen dette året, ønsker vi å benytte sjansen til å takke for det året vi nå snart legger bak oss. Vi setter umåtelig stor pris på å ha fått jobbet med, og ikke minst blitt kjent med, noen helt fantastiske mennesker dette året. Vi takker for det samarbeidet vi har hatt med dere på lokalavdelingene året 2012/2013, og ønsker BI Studentsamfunn lykke til i arbeidet videre. Med vennlig hilsen BIS Sentralledelsen 2012/2013: Per Olav Myhre, Leder Line Holm, Kommunikasjonsansvarlig Tone Hestvik, Fagansvarlig Sivert Belsby, Økonomiansvarlig Anders Bjørnbeth, Marked- og næringslivssansvarlig Eirik Fjell, Studentpolitisk ansvarlig Maren Sofie Sivertsen, Prosjektkoordinator Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK): Eva Wefre André Skoog Valgkomitéen (VK): Veslemøy Senstad, Leder Sebastian Ringseth 1

3 Delegatfordeling Landsmøtet 2013 Delegatfordelingen går frem av vedtektenes Sentrale vedtekter 6-8 og 6-9. Bergen 7 Drammen 2 Kristiansand 2 Nettstudier 0 Stavanger 3 Trondheim 5 Sentralstyret 1 Antall delegater totalt 20 Forretningsorden for BIS Landsmøte 1. Adgang til Landsmøtet har alle medlemmene av BIS, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), samt personer innbudt av BIS Sentralstyret eller Landsmøtet. 2. Kun medlemmer av BIS har talerett, andre observatører har talerett ved tiltale. Kun delegater har stemmerett. 3. Hver medlemsavdeling er representert i henhold til vedtektenes Landsmøtet skal velge ordstyrer, bisitter og tellekorps. 5. Mistillit mot ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder for Kontroll- og vedtektskomitéen, eller den denne utpeker, som ordstyrer inntil ny ordstyrer er valgt, eller forslaget er avvist. 6. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp en -1- finger. Tegning til replikk skjer ved å rekke opp to -2- fingre. 7. Innlegg skal ikke vare mer enn tre -3- minutter. 8. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil to -2- replikker, samt en -1- svarreplikk. Taletid per replikk er maks to -2- minutter. 9. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes. Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall. 10. Alle forslag som fremmes skal fremsettes skriftlig og undertegnet for å kunne bli referert fra ordstyrer før votering. 11. Forslag til dagsorden og forretningsorden gis øyeblikkelig, men likevel ikke slik at pågående innlegg avbrytes. 12. Forslag til øyeblikkelig avslutning av debatt kan fremmes, men må vedtas med 2/3 flertall. 13. Benkeforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Benkeforslag trenger 2/3 flertall for å kunne bli realitetsbehandlet. 2

4 14. Vedtak kan ikke fattes under eventuelt. 15. Ved all votering skal dørene være lukket. 16. Det voteres ved håndsopprekking hvis ikke annet kreves fra en eller flere av delegatene. Personvalg foregår alltid skriftlig. 17. Alle avgjørelser treffes med absolutt flertall, hvis ikke annet er bestemt i vedtekter eller forretningsorden. 18. Beregningsgrunnlag for vedtak er de til enhver tid stemmeberettigede delegatene. Avholdende stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møtets begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Stemme-definisjoner: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene. Simpelt flertall: Minimum en stemmes overvekt. 19. Hva gjelder forsentkomming vises det til vedtektenes Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer skal tiltales av ordstyrer. Dersom vedkommende ikke retter seg etter ordstyrers henstilling, kan ordstyrer bortvise vedkommende. Berusede personer vil ikke få refundert reise-, oppholds- og kostkostnader for gjeldende dag. 3

5 Innholdsfortegnelse SAK 1 BEHANDLING / GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG FORRETNINGSORDEN... 6 SAK 2 BEHANDLING / VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG TILDELING AV DOBBELTSTEMME... 6 SAK 3 BEHANDLING / OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT... 6 SAK 4 BEHANDLING / GODKJENNING AV REFERAT FRA 41. LANDSMØTE SAK 5 BEHANDLING / GODKJENNING AV KONSTITUERINGER 2012/ SAK 6 ORIENTERING / REDEGJØRELSER FRA BIS SENTRALLEDELSEN 2012/ LEDER, PER OLAV MYHRE KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINE HOLM FAGANSVARLIG, TONE HESTVIK ØKONOMIANSVARLIG, SIVERT BELSBY MARKEDS- OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG, ANDERS BJØRNBETH STUDENTPOLITISK ANSVARLIG, EIRIK FJELL PROSJEKTKOORDINATOR, MAREN SOFIE SIVERTSEN KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITÉEN, EVA WEFRE OG ANDRÉ SKOOG VALGKOMITÉEN, VESLEMØY SENSTAD OG SEBASTIAN RINGSETH STIFTELSENS STYREREPRESENTANT, ANDERS EIDBERG OG PER OLAV MYHRE SAK 7 ORIENTERING / REDEGJØRELSER FRA STYRINGSGRUPPEN 2011/ SAK 8 ORIENTERING /REDEGJØRELSER FRA TRAVERE I BI STUDENTSAMFUNN 2012/ SAK 9 ORIENTERING / ENDRING AV SENTRALE VEDTEKTER - OG STILLINGSINSTRUKSER FORETATT AV STYRINGSGRUPPEN SAK 10 ORIENTERING / ENDRINGER AV STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTER OG - STILLINGSINSTRUKSER FORETATT AV STYRINGSGRUPPEN SAK 11 BEHANDLING / KOSMETISKE ENDRINGER AV LOKALE OG SENTRALE VEDTEKTER.. 31 SAK 12 BEHANDLING / SAMMENSLÅING AV VK OG KVK TIL ET HR-ORGAN SAK 13 BEHANDLING / NEDLEGGELSE AV VERVET STUDENTPOLITISK ANSVARLIG SAK 14 BEHANDLING / GODKJENNING AV NY LOGO OG PROFIL SAK 15 BEHANDLING / VEDTEKTSENDRINGER SAK 16 ORIENTERING/ PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL TILLITSVERV I BIS SENTRALLEDELSEN SAK 17 ORIENTERING / KÅRING AV BESTE LOKALAVDELING I BIS 2012/ SAK 18 BEHANDLING / LOKALISERING AV NASJONALT STYRE FORUM (NSF) 2013 OG LANDSMØTET SAK 19 BEHANDLING / GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP MED REVISORS ANMERKNING SAK 20 BEHANDLING / GODKJENNING AV BUDSJETT SAK 21 BEHANDLING / GODKJENNING AV BUDSJETT SAK 22 ORIENTERING / ÅRSBERETNING 2012/ SAK 23 BEHANDLING / VALG AV TILLITSVERV I BIS SENTRALLEDELSEN

6 SAK 24 ORIENTERING / EVENTUELTSAKER SAK 25 BEHANDLING / SIGNERING AV PROTOKOLL FOR DET 42. LANDSMØTET I BI STUDENTSAMFUNN VEDLEGG VEDLEGG I REFERAT 41. LANDSMØTE I BIS, GARDERMOEN, APRIL 2012 VEDLEGG II ENDRING AV SENTRALE VEDTEKTER VEDLEGG III ENDRINGER I DE STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTENE VEDLEGG IV STILLINGSINSTRUKS FOR HR-ANSVARLIG BI STUDENTSAMFUNN SENTRALLEDELSEN VEDLEGG V VEDTEKTSENDRINGER VEDLEGG VI REVIDERT REGNSKAP 2012 VEDLEGG VII BUDSJETT 2013 VEDLEGG VII BUDSJETT 2014 VEDLEGG XII ÅRSBERETNING

7 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Sentralledelsen Kontroll- og vedtektskomitéen vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralledelsen Kontroll- og vedtektskomitéen har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Stian Rognlid Bisitter: Øystein Isaksen Referenter: Trude Kjellgreen og Marte Lona Tellekorps: To -2- observatører fra BIS-avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av Kontroll- og vedtektskomitéen, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag. Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS 41. Landsmøte 2012 Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralledelsen Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2012 legges fram til godkjenning. Se vedlegg I. Vedlegg I: Referat 41. Landsmøte i BIS, Gardermoen, april Forslag til vedtak: Styrets innstilling: BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøtet 2012 som fremlagt. Som forslag. 6

8 Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2012/2013 Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomitéen. Etter Landsmøtet 2012 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for BIS Sentralledelsen 2012/2013: - Eva Wefre: Kontroll- og vedtektskomitéen - Sivert Belsby: Økonomiansvarlig - Sebastian Ringseth: Valgkomitéen - Veslemøy Senstad: Valgkomitéen - Tore-André Nygård: Kommunikasjonsansvarlig - Line Holm: Kommunikasjonsansvarlig Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort 2012/2013. Styrets innstilling: Som forslag. Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret for perioden 2012/ Leder, Per Olav Myhre Kjære organisasjon. Velkommen til en lang redegjørelse. Jeg vil starte med å takke for tilliten jeg ble vist på Landsmøtet Det var, og er, med en stor dose ydmykhet at jeg har tatt fatt på året som leder for organisasjonen. Når man har gått i rundt med en drøm og et mål i flere år om å lede en organisasjon, og man endelig når et slikt mål, er det en rimelig spesiell følelse. Jeg skriver denne redegjørelsen med en rar følelse. Jeg vil starte med å si takk. Tusen hjertelig takk til alle dere engasjerte som har stått på for organisasjonen dette året. De timene dere har lagt ned på kontorer og arrangementer rundt om i landet står det så umåtelig stor respekt av. Jeg er utrolig stolt over å ha fått jobbe sammen med dere gjennom dette året, jeg har vært stolt flere ganger enn jeg har tid til å nevne i denne redegjørelsen. Uten dere hadde ikke studentene ved BI hatt den studiehverdagen de har, det er dere som er ryggmargen i BI-systemet! BIS har vært en ekstrem læringsarena og utviklingsarena for veldig mange mennesker opp gjennom tiden, og der er jeg intet unntak. Den læringen jeg har fått med meg fra organisasjonen har vært gull verdt for meg personlig, og det er ingen tvil om at jeg aldri ville vært den personen jeg er uten de erfaringene jeg har fått meg fra BIS. Jeg vil i særdeleshet rette en stor takk til Anders Eidberg og Håvard Uglem Hovdahl for å ha vært to enorme forbilder for min egen del gjennom mine snart 4 år i organisasjonen. En ting er at jeg har lært veldig mye om ledelse av disse to herrene, men det er også disse to som står som hovedgrunnen til at jeg i det hele tatt søkte BIS mitt 1. år ved BI Trondheim - steget som gjorde at jeg den 13. april 2013 kan stå som leder for hele BI Studentsamfunn og åpne Landsmøtet Jeg har de senere årene messet om hva man får ut av BIS. Erfaringer, nettverk, utvikling og opplevelser. Jeg har snakket så mye om dette fordi jeg har knalltro på det. Jeg har fått høre fra andre at jeg overvurderer den effekten BIS kan ha på en person. Jeg står i dag 100% inne for all den skryten jeg har gitt til BIS som utviklingsarena. For min egen del har BIS betydd et nettverk med kanonsterke mennesker over hele landet, hvor jeg i dag definerer flere av disse som mine beste venner. Det har betydd erfaringer som i dag gjør at jeg kan konkurrere med hvem som helst når det kommer til de jobbene jeg har lyst på. Og sist, men viktigst av alt, har jeg oppnådd en personlig utvikling som jeg aldri trodde en beskjeden ung mann fra Verdal skulle få oppleve. Og jeg ser akkurat det samme hos så utrolig mange av de jeg har fått gleden av å jobbe med. Ikke minst ser jeg hva BIS på daglig basis 7

9 tenner i folk. Et glimt i øyet, en gnist i sjelen og en stålvilje for å skape noe. Ikke bare på vegne av seg selv, men også på vegne av andre! Oppsummert Jeg vet at disse årsrapportene, og sakspapirer som helhet, ikke akkurat er noe de fleste leser så alt for nøye - så også regner jeg med dette vil gjelde for min redegjørelse. Derfor vil jeg her gi en kort oppsummering over hva jeg tenker om året som har gått. Jeg har ingen illusjon om at vi har gjort alt vi skulle ønske, eller at jeg har vært den perfekte leder. Mange av de ting jeg ønsker å utrette dette året, og som vi skulle få til sentralt, har ikke blitt gjort. Jeg er fullt bevisst mitt ansvar som leder, og det er uten tvil slik at manglende måloppnåelse er mitt ansvar som leder. Jeg mener året har vært en stresstest på hva et sentralledd kan klare og tåle. Saker som har vært på agendaen i år, både organisatoriske og personalsaker i organisasjonen, har krevd veldig mye fra oss som ledd. Vi har vært sterkt involvert i alle de store sakene som har vært i organisasjonen i år - og de har det vært mange av dette året. Ved enhver henvendelse fra lokalt har vi stilt opp og aldri gått av veien for å stille opp, uansett hvor tøffe eller store sakene har vært. Vi har vært tilgjengelige for henvendelser gjennom hele året, og jeg tør å påstå at lokalavdelingene har kunnet føle en trygghet i at vi alltid har vært her som en støtte når ting har blitt tøft og det har stormet. Vi har vist hvorfor organisasjonen trenger et sentralledd, og vi har vist hvilken enormt stor rolle organet kan spille i organisasjonen når det er behov for det. Vi har masse og gå på, men det ligger et fundament i sentralleddet som organisasjonen kan bygge store ting på. Planer Min store visjon for dette året var et samlet BIS. For hvert år kommer det inn nye styrer på hver lokalavdeling og sentralt, noe som hvert eneste år sørger for at det er helt nye planer på plass. Dette har ført til at organisasjonen på mange måter starter på null hvert eneste år. Det blir en organisasjon som går litt i ring, hvor en ikke får den stabilitet og utvikling som en har potensial til. Mitt store mål var at sentralledelsen på mange måte skulle være spissen for hele organisasjonen, og et ledd som skulle sørge for at lokalavdelingene alltid hadde en trygghet i at man hadde et ledd over seg som skulle være der som en støttespiller. En støttespiller som skulle gi svar på spørsmål, som skulle støtte opp om aktiviteten på lokalavdelingene og ikke minst være der som en trygghet for lokalavdelingene når det oppstod problemer. Utover dette hadde jeg tre nøkkelpunkter som jeg fremla på Landsmøtet 2013: Kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og merverdi - hvorpå det siste punktet lå tett knyttet til den nye strategien som ble lagt for organisasjonen. Jeg sitter nok igjen med en følelse av at jeg har hatt en manglende måloppnåelse på mange punkter, og jeg skulle veldig gjerne sett at jeg hadde fått utrettet mer som leder. Det har blitt tatt tak i enkelte ting på hvert av de punktene, men jeg vil ikke si at jeg har nådd full måloppnåelse på noen av punktene. Det jeg derimot vil si er at jeg håper at også min etterfølger velger å fokusere på disse hovedpunktene, da jeg mener at dette er svært viktige holdepunkter for organisasjonen, som man kan bygge vesentlig på. NSF og seminarer Det blir tydelig gang på gang at vi lider under at organisasjonen ikke driver med kompetanseoverføring fra periode til periode. Dette fører til at mange personer sitter med en usikkerhet rundt egne verv og arbeidsoppgaver. Dette gjør igjen at en bruker masse energi på å sette seg inn i nye ting på starten av året, noe som gjør at tidsbruken langt fra blir effektiv i forhold til de mål en faktisk har satt seg for året. Jeg mener at forum for kompetansedeling i organisasjonen, som NSF og seminarer, er helt essensielt for at vi skal klare å lykkes. NSF er en arena hvor en har mulighet til å lære på tvers av organisasjonen og ta med seg gode tiltak tilbake til hver lokalavdeling. Jeg mener arrangementet har vært helt nødvendig for at organisasjonen skal få en god start på året, knytte relasjoner og lære av hverandre. Uten NSF som start på året mistenker jeg at vi ville hatt en organisasjon med langt lavere kompetanse og en organisasjon som ville brukt helt frem til nyttår for å komme skikkelig i gang. Seminarer har vært en satsning for oss sentralt dette året, da vi mener dette er svært viktig, igjen, for kompetansedelingen. Det at man får muligheten til å lære på tvers av organisasjonen er helt essensielt for at vi skal kunne se utvikling på lokalavdelingene, noe jeg mener aldri ville vært mulig 8

10 uten seminarene. Jeg håper også de lokalt engasjerte har sett en verdi i seminarene og at også neste års sentralledelse setter dette veldig høyt oppe på prioriteringslisten. Sentralledelsen Under Landsmøtet 2012 stod vi ikke en veldig stor gjeng etter søndagen, da vi manglet både økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, KVK og VK. Vi som ble valgt inn kom godt i gang med vårt relasjonsmessige forhold, og jeg vil også si at vi fort startet på våre planer for hva vi ville jobbe med dette året. Da sentralledelsen endelig ble fulltallig en tid senere, hadde vi allerede startet et produktivt samarbeid og kunne ta inn denne gjengen i jobbingen. I retrospektiv kan jeg ikke si annet enn at jeg er strålende fornøyd med å ha fått jobbe med personene i sentralledelsen gjennom året. For det første er det utrolig dyktige folk, og jeg har vanskeligheter for å se for meg at jeg kunne fått med meg en gjeng som passer bedre sammen sosialt. Vi hadde en overlapping på Gautefall som gjorde oss til en sammensveiset gruppe og vi var tidlig enig om flere faktorer som vi ville innføre i organisasjonen. Vi har gjennom året generelt sett jobbet godt som gruppe. Det gode, sosiale samholdet har sørget for en ærlig tone i gruppen, noe som har ført til et konstruktivt arbeidsmiljø. Vi har uten tvil hatt våre opp- og nedturer gjennom året, men man har totalt sett klart å holde trykket opp og gjennomført året på en god måte. Noe jeg gjerne kunne vært foruten, er at vi ikke har fått samlet hele gjengen når vi har hatt styremøtehelger. Det har til enhver tid, av ulike årsaker, vært medlemmer som ikke har kunnet delta. Dette har vært en hindring, som jeg har følt det, da ikke alle til enhver tid har vært like godt satt inn i sakene som har vært oppe på agendaen. Det mest dramatiske i sammensetningen vår dette året kom i januar, da vi besluttet å skifte ut daværende kommunikasjonsansvarlig. Dette var en endring som skjedde på bakgrunn av en helhetsvurdering rundt organisasjonens videre drift dette året, og personen i vervet valgte å trekke seg. I ettertid fikk vi inn Line Holm som kommunikasjonsansvarlig, og hun har levert varene på en fantastisk måte siden hun kom inn og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med den innsatsen hun har gjort for oss. Samarbeid med VK I min vurdering av sentralstyret/sentralledelsen har det aldri falt seg inn at jeg skulle gjøre forskjell på styret og VK, eller at disse skulle være noe mindre involvert enn mitt styre. Jeg har gjennom hele perioden hatt et veldig godt forhold til min valgkomité. Vi har hatt en jevnlig dialog hele perioden, og jeg har hele veien følt meg veldig trygg på den jobben Veslemøy og Sebastian har gjort i sine verv. Dette ble et annerledesår for valgkomiteen i sentralledelsen også, med tanke på at vi valgte å kjøre i gang valgkampprosjekt i Bergen og Trondheim. Dette var en idé valgkomiteen startet sin idéprosess rundt allerede fra første dag, og jeg vil si at det har vært inspirerende å se på den gløden begge to har hatt rundt dette prosjektet. Her er det uten tvil også på sin plass med skryt til valgkomiteene i Trondheim og Bergen som har vært med på å virkeliggjøre et drømmeprosjekt for vår del. Jeg har likevel bare fått muligheten til å observere min egen valgkomité veldig tett på dette området, og kan ikke få gitt de nok ros for at de har tatt på seg et slikt prosjekt og fått det implementert i organisasjonen. Jeg vil også si at den enormt sosiale utadvendtheten personene de to har hatt, har gjort de til enormt gode bidragsytere sosialt i gruppen - og ikke minst har dette lettet barriere for andre når det gjelder å ta kontakt med sentralledelsen. Samarbeid med KVK Jeg har gjennom hele min periode opprettholdt en god dialog og et godt samarbeid med kontroll- og vedtektskomiteen. Hvis en skal ta den konkrete stillingen opp til vurdering først, har personene hatt ekstremt god kontroll på vedtektene gjennom hele perioden. Jeg har hele veien følt meg svært trygg på André og Eva sin kompetanse på dette området, og det har vært veldig greit å ha gode sparringspartnere på dette punktet når det har vært tvil fra min side. KVK har også hatt god kontroll i forhold til oppfølging av ulike verv og gjennomføringen av styremøtene. Det jeg føler jeg har fått mest ut av med KVK dette året er som sparringspartnere og som støttespillere på HR-biten inn mot sentralledelsen. Det har vært flere ganger gjennom året hvor jeg har følt veldig stor trygghet i å kunne vende meg til KVK for spørsmål og sparring rundt ting jeg ikke har følt meg 100% trygg på selv, noe som har vært til god støtte for at vi som sentralledelse har skulle 9

11 kunne fungere optimalt. Jeg ser tilbake på dette året som et år hvor samarbeidet med KVK har fungert utmerket, og deres rolle har vært et godt supplement til min jobb som leder gjennom året. Styringsgruppen I løpet av min tid som leder for BIS Trondheim ble jeg en sterk forkjemper for styringsgruppen sin rolle i organisasjonen, og det stod rimelig klart for meg at styringsgruppen var et organ som ville gjøre organisasjonen mer dynamisk og beslutningsdyktig. Dette har også vært en innstilling jeg tok med meg inn i dette året, hvor styringsgruppen var noe av det jeg så på som mest spennende med ledervervet. Som leder sentralt har jeg til tider opplevd det som utfordrende å skulle forholde meg til både et sentralstyre og en styringsgruppe, da det får min del har blitt å sitte og gjenta de samme sakene i 2 forskjellige fora. Dette har til tider, i mitt hode, opplevdes som noe tungvindt. Da min daglige styring av organisasjonen foregår med mitt sentralledd, har det være noe spesielt å måtte ta de "store" beslutningene herfra videre til et nytt forum før man kan gjøre noe med det. Jeg har for så vidt ikke sett på det som et direkte problem, det er heller at det oppleves som byråkratisk. Styringsgruppen i seg selv har en fantastisk mulighet til å være et virkelig godt forum for de lokale lederne. Jeg ser i retrospektiv at det er utrolig viktig at lederne fra de lokale avdelingene er flinke til å ta opp saker man ønsker at organisasjonen skal fokusere på, hvis styringsgruppen skal kunne ta ut sitt potensial. Hvis det ikke kommer saker fra de lokale lederne og deres respektive lokalavdelinger, vil dette kunne bli et fora som går rimelig arbeidsledig i lange periode. Redegjørelse for styringsgruppen følger i sakspapirene, men jeg kan kort gå inn på den jobben vi har gjort dette året. Styringsgruppen har i korte trekk fungert mest som et diskusjonsforum dette året, hvor det ikke har blitt tatt noen veldig store beslutninger. De fleste vedtakene som har blitt fattet er knytte til vedtekter. Vi har tatt opp flere viktige diskusjoner, men det har ikke blitt fattet noen vedtak her. Jeg har følt en trygghet i å kunne ta opp en del saker i styringsgruppen, da dette har gitt meg en feedback på hva organisasjonens tanker er på sakene. Traververvet Traververvet har vært et verv som jeg må innrømme at jeg har vært litt usikker på hvordan jeg skulle benytte gjennom perioden min. Vervet er tenkt som å være en støtte og erfaringsbank for organisasjonen, og kanskje i særdeleshet leder i sentralledelsen. Da jeg på mange måter har følt at de oppgaver som har kommet opp har vært innenfor hva jeg mener jeg har kunnskap og kompetanse til å takle selv, har min bruk av traverne begrenset seg til et minimum dette året. Dette er en vurdering som jeg også i ettertid mener har vært riktig, selv om jeg nok kunne hentet noen ekstra innspill på å bruke traverne mer aktivt. Jeg har dog følt en enorm trygghet i at jeg har kunnet høste erfaring fra Per Helge og Håvard når det har vært nødvendig, noe som har gjort at jeg har fått en større trygghet i min dagligdagse jobbing med organisasjonen. Lokalavdelingene En av hovedutfordringene, som jeg så det på forhånd, var at sentralleddet nok ikke viste seg som den tydelige ressursen for lokalavdelingene til enhver tid. Mye av mitt fokus under min periode har vært at vi skal være synlige, tilgjengelige og behjelpelige ovenfor våre lokalavdelinger. Vi har deltatt på veldig mange arrangementer rundt om på skolene dette året, både som enkeltpersoner og som gruppe, i en langt høyere grad enn hva som har vært sedvane de foregående årene. Dette har uten tvil vært litt basert på at vi ønsker en større synlighet for sentralledelsen ut mot studentene, men det har først og fremst vært for at de lokalt engasjerte skulle kunne føle en tilhørighet og kjennskap til oss sentralt. Dette har vært en bevisst taktikk, av den enkle grunn at jeg hardnakket mener at med en bedre relasjon er det enklere for de lokale å kontakte oss når utfordringer oppstår. Jeg tør å påstå at vårt forhold til lokalavdelingene har vært veldig godt dette året. Vi har vært synlige, tilgjengelige og ikke minst mer enn villige til å stille opp ved alle typer utfordringer. Jeg setter stor pris på den innsatsen de lokale heltene har lagt ned dette året, og håper ikke minst at lokalavdelingene ser en nytte i den jobben vi har lagt ned for, og på vegne av, disse gjennom året. 10

12 Nedleggelse av lokalavdelinger Det som vel på mange måter står igjen som det jeg husker best fra året, og som jeg uten tvil synes er det tristeste med året, er beslutningen om å legge ned skolene i Drammen og Kristiansand. Man har masse forventninger til hva en faktisk skal være med på i løpet av et år som leder for sentralt, men jeg trodde aldri at dette kom til å være en av tingene jeg fikk på agendaen dette året. Helt siden nyheten sprakk om at skolene var under vurdering, ble en intens virksomhet satt i gang for å mobilisere mot dette forslaget. Jeg vil her skryte heftig av den innsatsen som ble lagt ned ved lokalavdelingene i BIS Drammen og BIS Kristiansand. I særdeleshet vil jeg rette en takk til lederne ved disse avdelingene, som gjorde en kjempeinnsats med å representere sine studenter. Min rolle i prosessen var som et bindeledd mellom de engasjerte og studentene, opp mot administrasjonen i Nydalen. Dette medførte flere turer til Drammen og Kristiansand for møter med både studenter og ansatte, i tillegg til at jeg hadde en god del møtevirksomhet på egen hånd i forhold til dette. Selv om vi var tydelige på hva vi ville, endte det dessverre med nedleggelse på begge skolene, noe som på mange måter står igjen som det mest fundamentale øyeblikket dette året. I ettertid av styrevedtaket satt jeg i en prosjektgruppe som skulle avgjøre når nedleggelsen skulle skje og på hvilken måte dette skulle skje på. Jeg er svært glad for at jeg fikk muligheten til å være med her og påvirke hvordan dette skulle skje, og jeg føler meg trygg på at de løsningene vi kom frem til vil være gode løsninger for begge studiestedene - da selvfølgelig sett i lys av den beslutningen som ble fattet. Samarbeid med Handelshøyskolen BI Jeg har gjennom hele min periode hatt et svært godt samarbeid med BI. Dette gjelder i særdeleshet mitt samarbeid med divisjonsdirektør Jens Petter Tøndel, som har vært en god støttespiller og sparringspartner for meg og BIS gjennom hele året. Samarbeidet mellom meg og BI har i første omgang basert seg på de dialogmøtene vi har hatt gjennom året, hvor vi har hatt en god dialog på de forskjellige saker som har vært dagsaktuelle både for min egen del og organisasjonens del. Forholdet vil jeg har vært på mange måter annerledes enn hva mange av mine forgjengere har opplevd, da på grunn av den nedleggelsesprosessen som vi er inne i. Når nedleggelse ble bestemt, jobbet jeg veldig tett sammen med BI over en periode på flere måneder for at prosessen skulle gå skikkelig for seg. Dette gjaldt både møter med studenter, ansatte og å generelt være et bindeledd mellom skolen og studentene. Jeg var også her involvert i den prosjektgruppen som skulle avgjøre hvordan nedleggelsesprosessen rundt Drammen og Kristiansand skulle foregå. Dette har gjort at jeg fikk et veldig tett forhold opp mot mange av de ansatte i BIsystemet, noe som absolutt har vært en ressurs i vårt videre arbeide. Jeg har hele tiden følt at det har vært en konstruktiv dialog mellom organisasjonen og BI, og jeg har alltid møtt en åpen dør og holdning når jeg har hatt behov for å komme med spørsmål eller kommentarer. Dette gjelder alt fra ledergruppen i BI til andre ansatte. Jeg har hele tiden hatt den trygghet at jeg har hatt BI i ryggen på all den jobb jeg og mitt styre har foretatt oss, og det er en veldig motivasjon å få feedback på at den jobben vi gjør er viktig for Handelshøyskolen BI. Samarbeid med SBIO Etter at det ble tatt initiativ til felles dialogmøter mellom BIS, SBIO og BI under Håvard Uglem sin periode i 2011/2012, har forholdet med SBIO generelt sett utviklet seg i en svært positiv retning. Mitt første halvår som leder hadde jeg et fantastisk godt samarbeid sammen med sittende leder, Fredrik Morberg, og ledelsen i SBIO. Vi hadde en veldig konstruktiv dialog hele veien og delte erfaringer som var til stor hjelp for begge organisasjoner. Jeg hentet mye kunnskap og dialog fra Fredrik og hans ledelse, noe som jeg så en stor nytte i å ta med meg tilbake til egen organisasjon. Jeg tør å påstå at den gode dialogen vi hadde det halve året vi satt sammen styrket forholdet mellom BIS og SBIO betraktelig, noe som igjen har fått ringvirkninger for hvordan vi ser for oss veien videre for organisasjonssamarbeidet. Jeg er også utrolig glad for at det gode samarbeidet har fortsatt med den nåværende SBIO-ledelsen. Kommunikasjonen mellom organisasjonene er både lærerik, konstruktiv og fremtidsrettet, noe jeg er sikker på at kommer til å forplante seg til gode resultater i årene som kommer. 11

13 Potensiell fusjonering av BIS og SBIO En av mine intensjoner for min lederperiode i BIS var å se på mulighetene for en fusjonering av de organisasjonene BIS og SBIO. Dette har vært noe som uformelt har vært på agendaen hos både BIS, SBIO og BI i flere år, og min intensjon har vært at jeg ønsket å se på mulighetene for dette i løpet av min periode. Jeg ser med stor glede på den prosessen som har blitt satt i gang rundt dette. Vi har, per dags dato, en dialog pågående mellom organisasjonene hvor vår intensjon er å kartlegge mulighetene for en sammenslåing. Spørsmålet har vært tatt opp både i styret til SBIO, sentralstyret og styringsgruppen, hvor alle instanser har stilt seg positiv til å gå i gang med en prosess rundt en potensiell fusjon. Sånn som saken står per i dag, blir den videre delen av jobben å gjøre en utredning rundt hvilke positive og negative konsekvenser en fusjon vil ha. Jeg er sterk i troen på at en sammenslåing er den rette veien å gå, og at dette burde skje innen rimelig tid. Såfremt en legger opp til en organisasjonsform som passer 2 organisasjoner som er på litt forskjellige punkter i utviklingen akkurat nå, ser jeg det som svært hensiktsmessig å samle organisasjonene innenfor én organisasjon. Jeg mener at BI-studentene og Handelshøyskolen BI vil tjene på å ha en enhetlig front som taler studentenes sak. Dette er en prosess jeg og min sentralledelse har satt i gang, og jeg håper virkelig at min etterfølger ønsker å ta tak i dette videre. Nyvinninger Vi har under min ledelse fått på plass noen nyvinninger for organisasjonen. Jeg tar på ingen måte æren for disse, det er det mine fantastiske medarbeidere som skal ha æren for! Valgkamp Vi har dette året satt i gang valgkamp på lederverv både i Trondheim og Bergen. Dette var et stort mål for sentralledelsen dette året, og det er fantastisk å se at vi har en gjennomføring som jeg personlig vil si at har vært en suksess. Jeg vil takke lokalavdelingene for at de ville delta på prosjektet og håper at dette var en positiv opplevelse også for de involverte. Jeg ser på valgkampen som en enormt viktig nyvinning for organisasjonen, som på sikt vil føre til en mye bedre valgprosess enn hva som har vært tilfellet opp til nå. Sentralledelsen Inviterer Sentralledelsen Inviterer er tenkt til å være et tilbud for studentene ved de lokale skolene når sentralledelsen reiser rundt på styremøtehelger. Selve konseptet i seg selv mener jeg har potensial til å bli kjempebra, men gjennomføringen dette året har vært svært dårlig. Ansvaret for dette ligger på meg, og jeg beklager at det ikke har vært en bedre gjennomføring på dette området. Vi har kun fått gjennomført 2 utgaver av konseptet dette året, noe som er langt under forventet. Jeg kunne skrevet en fryktelig lang forklaring på hva og hvorfor, men holder meg i korte punkter. Jeg har vært for dårlig i min planlegging opp mot disse eventene, i tillegg til at kommunikasjonen rundt hva konseptet faktisk ER burde vært mye tydeligere. Jeg forstår det hvis inntrykket er noget lunket av prosjektet basert på dette året. Likevel håper jeg kommende leder i BIS er villig til å ta med seg satsningen videre, da jeg mener det kan bli en kjempesuksess hvis en legger opp til en skikkelig god gjennomføring. Podio Vår innføring av Podio som kommunikasjonsplattform ble ikke vellykket, da en så at andre kommunikasjonskanaler var vesentlig mer effektive for å kommunisere på enn Podio. Jeg vil likevel si at Podio kommer til å bli et svært viktig verktøy for organisasjonen fremover, da satsningen heretter vil være på å bygge opp Podio som en filbank. Dette vil lette kompetanseoverføringen fra periode til periode, og forhåpentligvis legge til rette for en organisasjon med vesentlig større kontinuitet enn hva som er tilfellet per dags dato, og ikke minst til en bedre læring mellom lokalavdelingene. 12

14 Avtaler Av avtaler kan det blant annet nevnes Norwegian, Choice, TicketCo og Link Mobility. Dette er avtaler som har gjort det mulig for organisasjonen å kutte kostnader i stor skala, noe som er svært viktig for å kunne drive en effektiv organisasjon. Jeg mener at disse avtalene har lagt grunnlaget for gode samarbeid med aktørene i årene som kommer, og det er avtaler som vil spare organisasjonen for betydelige beløp også i årene som kommer. Dette er de hovedpunktene jeg nå vil trekke frem, men kan love at vi har flere ting på plass før vår periode er ute den 30. juni Tiden fremover Det er nok i mange sine hoder at etter Landsmøtet er man "ferdig", på samme måte som man lokalt ofte tenker dette etter Generalforsamling. Min innstilling er, og vil være, at min vervsperiode ikke ender før klokken juni Jeg vil jo absolutt si at overlappingen på mange måter blir det viktigste punktet mitt ut perioden. Jeg har selv erfart den massive overgangen det er å gå inn i et lederverv i sentralledelsen, og en møter fort en hverdag som en ikke er helt forberedt på. Jeg vil fokusere på å få innført påtroppende leder i de arbeidsoppgaver jeg har sittet med, introdusere vedkommende for mine kontaktpersoner internt og eksternt, i tillegg til å få satt personen inn i de arbeidsoppgaver som vil være med inn i den neste perioden. Utover dette vil min resterende tid som leder for organisasjonen gå med til å få avklaring i en del saker som vi har liggende. Jeg ønsker å ha en foreløpig avklaring i prosessen rundt sammenslåing med SBIO og ha en klar idé om hvor den prosessen skal gå videre når jeg forlater min stilling. Jeg ønsker også å ha på plass en økt finansieringsordning for de lokale avdelingene fra Handelshøyskolen BI før jeg går av. Jeg ønsker å ha på plass en avklaring rundt logo- og profilendring for organisasjonen før jeg går av. Jeg ønsker å ha på plass en intensjon om et utviklingsprogram for organisasjonen før jeg går av, hvor tanken er et tydeligere fokus på organisasjonsutvikling. Organisasjonen som helhet Jeg ser mange ting når jeg ser på BIS som organisasjon. Jeg ser uten tvil en organisasjon med utfordringer. Jeg ser en organisasjon som gjerne foretrekker konfrontasjon foran dialog, som sliter med å føre en god og konstruktiv dialog, og hvor en svært sjeldent ser på seg selv som en samlet organisasjon. Jeg finner det til tider merkelig at man ofte viser en så klar misnøye mot ledd i organisasjonen, da vi alle til syvende og sist jobber for den samme saken - å skape en bedre studiehverdag for vår studentmasse. For at organisasjonen skal kunne utvikle seg videre og bli en sterk organisasjon, trenger vi en eller annen gang at alle sammen innser at vi må dra i samme retning. Per dags dato er ikke dette tilfellet, noe jeg finner svært beklagelig. Organisasjonen i seg selv har et ekstremt stort potensial, men jeg frykter den aldri vil få ut dette hvis man ikke på et eller annet tidspunkt får en mer positiv holdning og velger å dra i samme retning. På den andre siden ser jeg enorme, potensiell ressurser i organisasjonen. Det er en så ufattelig mengde av kompetanse hos folk som er engasjerte i BIS, og det er en enorm vilje til å gjøre noe på vegne av andre. Det skapes veldig gode arrangementer gjennom hele organisasjonen og hver lokalavdeling gjør en enorm innsats for å skape en bedre studiehverdag for sine studenter. Når vi en vakker dag klarer å dra i samme retning alle sammen, har jeg virkelig troen på at BIS kan være Norges mest slagkraftige studentorganisasjon. Epilog Det er som regel veldig trist når noe godt går mot slutten. Jeg sitter her med en blandet følelse av tristhet og lettelse. Jeg har hatt mine dager i BIS hvor jeg har lurt på hvorfor jeg gidder. Hvorfor jeg gidder å bruke de timene jeg har gjort, dra på de reisene jeg har gjort eller gå i de møtene jeg har gått i. Når man tenker i de baner på hvor tungt det til tider egentlig har vært, så er det med en enorm lettelse jeg ser at 30. juni 2013 nærmer seg. Jeg velger dog å ta med meg de positive erfaringene videre, fremfor å dvele over at det snart er slutt. Jeg har hatt det beste året i mitt liv, enkelt og greit. Jeg har hatt det så ufattelig gøy at jeg synes nesten det er rart å tenke over det her jeg sitter. Jeg har blitt satt på prøver som jeg har lært enormt 13

15 mye av, jeg har tatt syvmilssteg som person og jeg har fått truffet noen av mine beste venner dette året, mennesker jeg kommer til å ha kontakt med resten av livet. BIS er ikke lenger bare et engasjement for meg, det er en livsstil. Det ligger i blodet, det ligger i hodet. Jeg har så utrolig mye å takke denne organisasjonen for, og jeg er dypt beæret over å ha fått vært med så lenge. Tusen hjertelig takk, BIS, og på gjensyn! Per Olav Myhre Leder BI studentsamfunn 6.2 Kommunikasjonsansvarlig, Line Holm Kjære Landsmøte 2013, Jeg er årets attpåklatt i sentralledelsen og ble valgt inn i kommunikasjonsvervet under et ekstraordinært styremøte 30. februar Årets redegjørelse for kommunikasjonsvervet er derfor todelt. Første del er en oppsummering fra Tore-Andre sin periode fra til , og siste del er fra min egen periode fra Tore-Andre NSF opplegg for alle sammen sosiale medier, kommunikasjon mot masse etc. Deltok på LEF i Trondheim og holdt presentasjon om SL og om StudentAksjonen. Diskusjoner om hvordan kommunikasjonen skulle være mot studenter, kommende studenter, bedrifter etc. Jobbet med hjemmeside, Facebook og Twitter. StudentAksjonen Møter i Oslo med Redd Barna og SBIO, finne ut hvilket formål og hva slags rammer prosjektet skulle ha får årets aksjon. Møter med ansvarlig i Trondheim og Kristiansand da vi har vært der på besøk. Line Holm Selv om min tid i BIS Sentralledelsen har vært kort, har den vært svært innholdsrik og givende. På bakgrunn av erfaringene jeg selv sitter igjen med fra kommunikasjonsvervet lokalt i Trondheim, samt tidspunktet jeg kom inn på, har jeg valgt å fokusere mye på å være en ressursperson for lokalavdelingene. Etter å ha snakket med de kommunikasjonsansvarlige og satt meg inn i dagens situasjon, formet det seg raskt tre konkrete mål jeg har jobbet mot denne perioden: En nettside som de engasjerte vil bruke Problemene for hjemmesiden til BIS har stått i kø de siste årene og i år har heller ikke vært et unntak. Den største utfordringen jeg ser med nettsiden i dag er barrieren for å få lagt ut innhold. Uten relevant og oppdatert innhold vil heller ikke studentene føle nytte av å gå inn på hjemmesiden. Nettsiden som har vært oppe i snart ett år har et svært stort og avansert system som krever en del for å sette seg inn i. En kombinasjon av mangel på oppfølging, begrenset opplæring og misnøye med utseende på siden, har bygd denne barrieren enda høyere. Dette har blant annet ført til at BIS Trondheim har tatt saken i egen hender og utviklet sin egen underside for seg. Under kommunikasjonsseminaret i slutten av februar fikk vi alle en introduksjon av den nye siden til Trondheim fra webansvarlig, Eivind Roberg. Hovedtanken til BIS Trondheim har vært å kutte ned på funksjoner, innhold og undersider, og heller fokusert på å skape en svært oversiktlig, ren og pen side med en brukervennlig bloggfunksjon som skal senke barrieren på hyppige oppdateringer. Samtlige kommunikasjonsansvarlige på de andre lokalavdelingen var svært positive til endringen og vi valgte derfor å gå videre med saken for å få samme løsning på alle lokalavdelinger. Etter at saken har blitt 14

16 behandlet både lokalt og sentralt ble det vedtatt at vi går over til Trondheim sin løsning. Dette er per dags dato i utarbeidelse. Kommunikasjonsmanual I tråd med den digitale utviklingen og alle nye kommunikasjonskanaler som har kommet på banen de siste årene, har også kommunikasjonsvervets redskaper og informasjonskanaler blitt større og flere. Tilstedeværelse i sosiale medier har blitt et krav og med det ser vi også et tydeligere behov for strategier, mål og meninger i hvilke plattformer vi er tilstede i. Vi lærer å utarbeide strategier innen mediebruk og budskap i undervisningen, og dette burde vi klare å føre videre til vår egen studentforening også. Jeg mener at vår prøve og feile periode i mange av kommunikasjonskanalene nå burde byttes ut med mer målrettet og gjennomtenkt innhold. Både jeg og de kommunikasjonsansvarlige lokalt har følt på det å ikke ha oversikt eller nok kunnskap om bruken av alle plattformene vi er tilstede i. Fra egen erfaring og slik jeg oppfatter utfordringene til de kommunikasjonsansvarlige i dag, har det vært en mangel på oppslagsverktøy. En enkel manual som kan gi oversikt, bedre forståelse og inspirasjon til hvordan vi kan mer kreativt og målrettet bruke informasjonskanalene våres. Med utgangspunktet i BI Studentsamfunn sin utarbeidede strategi, studentundersøkelser og tilbakemeldinger fra KA lokalt, er en slik manual under utarbeidelse. Den vil forhåpentligvis komme både påtroppende kommunikasjonsansvarlige lokalt og sentralt til gode. BI Studentaksjonen når sine innsamlingsmål Studentaksjonen har hatt en enorm utvikling de siste årene og vi håper selvsagt på videreføre denne trenden. Jeg er kjempestolt av jobben de ansvarlige lokalt gjør og jeg ser at det blir mer og mer engasjement rundt det å gjøre noe mer utover bøssebæringen. Blant annet innsamling av bruke mobiltelefoner, arrangerte fotballkamper, auksjonskvelder, aktivitetsstands, ballongslipp og mye mer. Nytt for året er den elektroniske innsamlingen gjennom Redd Barna sin hjemmeside med mulighet for SMS-innsamling. Vi har også jobbet frem et eget prøvekonsept SA Stafettpinnen som retter seg mer mot bedriftene vi kan engasjere i innsamlingen. Fra påskeferien kjører vi i gang for fullt og avslutter på tradisjonelt vis med en felles LIVE-overføring fra alle skolene 25. april. Kontakten med Studentaksjonen i Nydalen har kommet veldig sent i gang ettersom de har hatt store problemer med å få satt eget styre. Av utfordringer jeg ser med StudentAksjonen er det en begrenset kompetanseoverføring fra år til år. Dette hindrer nok en del av utviklingen vi så gjerne skulle ha sett enda mer til. Studentaksjonen har et enormt potensiale og det er en god anledning til å synliggjøre BI studenter på en positiv måte. Her er mye å hente og jeg håper dette vil være et satsningsområde i tiden fremover. Innsamlingsmålene til lokalavdelingene er: Kristiansand: ,- Trondheim: ,- Stavanger: ,- Bergen: ,- Drammen: ,- Kommunikasjonsseminar Jeg var tidlig i gang med å planlegge et seminar for de kommunikasjonsansvarlig lokalt. Her ønsket jeg å sette fokus nettopp på strategien ved bruken av våre kommunikasjonskanaler og hvordan god internkommunikasjon er avgjørende. Av kanaler fokuserte vi på hjemmesiden og Facebook. Facebook har blitt et sosialt medium vi har blitt svært avhengig av og er etter studentundersøkelsen den foretrukne kommunikasjonskanalen blant studentene. Selv om Facebook fungerer bra til å informere om dato og sted for det neste arrangementet, ligger det et mye større potensiale her for relasjonsbygging og muligheter i å forme studentenes oppfatning av BIS. Vi var så heldig å få et foredrag og workshop av Monica Sørensen fra Boostcom Media, som til daglig jobber med å administrere bedrifters Facebook-sider. 15

17 Ved gjennomgang av internkommunikasjon fikk vi selskap av de sosialt ansvarlige. Dette tror jeg de engasjerte dro stor nytte av ved å få en bedre innsikt og forståelse av hverandres ansvarsområder, arbeidsmetoder og ikke minst samarbeidsmuligheter. Her fikk vi foredrag og workshop holdt av Ragnhild Rokstad, som tidligere har vært engasjert kommunikasjonsansvarlig i BIS og er i dag prosjektkoordinator i City Management. Kommunikasjonsansvarlige lokalt Oppfølging av lokalavdelingene har vært fantastisk gøy. En liten utfordring var det selvsagt å komme inn midt i året når mange planer er lagt og rutiner opparbeidet. Jeg har derfor fokusert mye på oppfølging av de kommunikasjonsansvarlige lokalt og ansvarlige for studentaksjonen, og bistått eventuelt andre verv og undergrupper i deres arbeid. I løpet av den korte tiden siden jeg kom inn, føler jeg vi har fått en svært god dialog oss i mellom. Jeg har ikke fått muligheten til å reise rundt på samtlige avdelinger, men det føler jeg vi har tatt igjen med en svært hyppig bruk av våre interngrupper på Facebook. Jeg har møtt mange engasjerte mennesker gjennom flere år i BIS, men jeg blir stadig imponert over pågangsmotet og engasjementet folk har til BIS. Jeg er kjempestolt over å ha diskutert, delt tanker, frustrasjoner, gleder, ideer, mål og visjoner med de fantastiske kommunikasjonsansvarlige og webansvarlig på lokalavdelingene. Tusen takk til Julie Evensen, Tora Vaage, Martine Abbedissen, Pia Tellefsen, Christian Johansen og Eivind Roberg. Sentralstyret Det første jeg deltok på etter jeg ble valgt inn var Vinterlekene i Hemsedal. Dette var utrolig gøy og en sikkerlig pangstart på perioden min. Jeg forstod raskt at dette var en enormt positiv, eventyrlysten og imøtekommende gjeng. De tok meg i mot med åpne armer og jeg følte meg hjemme rimelig fort. Selv om det har vært utfordringer med kommunikasjonsvervet, fikk jeg inntrykk av at kommunikasjonen innad i sentralledelsen har fungert bra dem imellom. Jeg ser at utfordringen som har vært med vervet har hatt en positiv effekt ved at andre i ledelsen har engasjert seg i kommunikasjonsarbeidet. Om det gjelder bilder på Instagram, twitre, poster på Facebook eller hjemmesiden. Jeg har lært utrolig mye av å få jobbe sammen med denne gjengen her selv om det bare har vært 2,5 måneder. Det er fantastisk gøy å jobbe med så engasjerte mennesker med store ambisjoner og mål for sine arbeidsoppgaver. Tusen takk for en fantastisk periode så langt, og på forhånd takk for de siste månedene vi har i vente. Tiden fremover Fokuset fremover blir å fullføre målene jeg har satt meg. Ferdigstille nettsidene til øvrige lokalavdelinger sammen med Eivind, Tor Ivar og de andre kommunikasjonsansvarlige. Ferdigstille kommunikasjonsmanualen og gjennomføre BI Studentaksjonen. Her vil vi legge inn en skikkelig innsats for å potensielt få medieomtale både lokalt og nasjonalt. I tillegg vil jeg legge mye vekt på en solid overlappingsperiode med påtroppende kommunikasjonsansvarlig sentralt. Avslutningsvis vil jeg takke den sittende sentralledelsen for den tiden vi har hatt sammen. Det har vært kjempegøy å legge ned enda litt mer blod, svette og tårer for BIS. Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å sitte som kommunikasjonsansvarlig i BIS Sentralledelsen. Tusen takk! Mvh Line Holm Kommunikasjonsansvarlig, BIS Sentralledelsen 6.3 Fagansvarlig Tone Hestvik Det siste året har flydd av gårde og jeg kan nesten ikke tro at det er tid for Landsmøtet og valg av nytt styret igjen. Jeg vil starte med å takke for tilliten som ble vist meg forrige landsmøtet. Året er fylt med gode minner, mange utfordringer og en haug med gleder. Det har vært et travelt år med mye reising, både til Nydalen og på besøk til lokalavdelingene. Men å få muligheten til å bli kjent med så mange fantastiske mennesker, få følelsen av å bidra med noe og engasjere seg videre innen fagvervet, er noe jeg ville valgt om og om igjen. 16

18 Fanesaker På landsmøtet fremmet jeg noen fanesaker som jeg ville jobbe med, her vil jeg ta for meg disse og hvordan jeg føler det har gått. -Bedre kommunikasjon med administrasjonen på LA Jeg startet mitt år som fagansvarlig sentralt ved å reise rundt på alle lokalavdelingene, foruten Kristiansand. Her hadde jeg, fagansvarlig lokalt og deres kontaktperson ett møte der vi snakket hvordan året fremover skulle være. Tema som ble tatt opp var opplegget rundt klassekontaktene, hvordan dialogen var og hva en ønsket seg ut av samarbeidet. Jeg hadde på forhånd samtaler med både av- og påtroppende fagansvarlige, for å høre hva de synes hadde vært utfordrende. Dette var en veldig fin måte å starte året på, og jeg har etter dette hatt en jevnlig dialog med LA om hvordan samarbeidet har utviklet seg. Det virker som det har vært lav barriere for kontakt og god inkludering på skolene. -Kurs i Presentasjonsteknikk og sosialt samvær Tidligere har kun Bergen gjennomført kurs i presentasjonsteknikk, noe som jeg i mitt år som fagansvarlig i Bergen virkelig så verdien av, både for meg, men spesielt for mine klassekontakter. Det var veldig ønsket av de fagansvarlige at dette skulle gjennomføres på alle skolene, noe det i år har blitt. Trondheim kjørte sitt eget opplegg, mens de andre fikk besøk av de som hadde gjennomført det i en årrekke i Bergen. Det ble veldig godt mottatt av klassekontaktene og jeg tror dette kan bli en god tradisjon videre. I tillegg til kurset i presentasjonsteknikk hadde jeg lyst å gi klassekontaktene flere gulrøtter for det arbeidet de la ned. Vi har hele tiden snakket om hvor viktig det er med det sosiale samværet, gjerne teambuilding, men og bare det å skape nettverk via vervet og bli kjent med nye mennesker. Mange klassekontakter har blitt inkludert i LEF, noe jeg synes er helt fantastisk. De fagansvarlige har vært kjempeflinke til å arrangere fester og andre sammenkomster, noe som jeg tror danner ett godt grunnlag for et bra samarbeid og gjensidig forpliktelse. -Fagbloggen Jeg hadde som mål da jeg tok over fagvervet å være aktiv på bloggen. Det gikk tregt i begynnelsen og jeg har ikke skrevet så mye som jeg skulle ønske. Etter jul har jeg hatt flere innlegg både om vervet, i tillegg til saker som jeg brenner for og har brukt mye tid på å fremme i undervisningsutvalget. Dette vil jeg fortsette med ut min periode, og vil gjerne benytte muligheten til å takke for tilbakemeldinger og hjelp til å fremme bloggen. Fagseminar Vi har gjennomført to fagseminar, et i september i forbindelse med NSF og et i mars. Hovedfokuset her er å gjennomgå alle kursevalueringene som klassekontaktene har levert inn. Vi har i år også utformet et nytt skjema for kursevalueringer, og hatt fokus på å effektivisere prosessen rundt dette og få best mulig utfyllende og informative kursevalueringer. Fristen er satt i god tid slik at man kan sende tilbake mangelfulle evalueringer og skjemaet er gjennomgått på en god måte før gjennomføring. Klassekontakter som har vært over flere år synes skjema gir bedre rom for tilbakemeldinger og vi føler resultatene er blitt bedre. Fagansvarlige De fagansvarlige er et av de vervene som jobber tettest, og man får en god kontakt seg i mellom. Det begynner med overlappingsseminar i juni, der de avtroppende og påtroppende møtes. Her utveksler en erfaringer og tanker rundt året som har vært, og nye ideer for året som kommer. Dette er et kjempefint forum hvor man får en god innføring i vervet og hvilket utfordringer man kan møte på. Man blir også kjent tidlig, da man i tillegg til det faglige har teambuildingsaktiviteter. Min rolle ned mot de fagansvarlige har vært å stille opp hvis det har vært noe de lurer på, være en veileder og motivator. Vi har blitt en sammensveiset gjeng og har vært flinke til å ha en god og åpen dialog gjennom året. De har og vært flinke til å bruke og hjelpe hverandre, noe jeg synes er helt fantastisk. 17

19 Jeg kan ikke skryte nok av de fagansvarlige på de ulike lokalavdelingene, de har stått så utrolig på for å gjennomføre det de har fått til. Temakveldene har mange plasser hatt rekordoppmøte, kursevalueringene er blitt utført på en god måte. Her har de har hatt god dialog med klassekontaktene om forventinger og kontakten generelt med klassekontaktene har blitt bedre. De har vært helt fantastiske å jobbe med, og jeg kunne ikke ønsket meg bedre gjeng. Utvalg Som fagansvarlig i Sentralledelsen sitter du i to utvalg, Undervisningsutvalget (UUV) og Kollegiet. Kollegiet er BI sitt høyeste faglige organ, her kan sakene gjelde ting som ansettelser, nedsetting av komiteer for ansettelser eller lignende. Her har du en mer eller mindre passiv rolle, og jeg har følt at mine viktigste bidrag har vært i undervisningsutvalget. Her møtes man rundt en gang i måned, og tar opp veldig aktuelle saker for studentene. Før et UUV får man gjerne alt fra sider med sakspapirer, men det har faktisk vært en fryd å forberede seg til og være med på disse møtene. De ansatte ved BI er veldig flinke til å spørre oss hva vi mener, og de prøver ofte å sette seg inn i hvordan vi tenker. En av mine største kamper har vært kvalitetssikring av arbeidskrav, at man skal ha fokus på læring fremfor ressursbruk og dette med prestasjonsteknikk, noe jeg føler er blitt en mangelvare på BI. Jeg har prøvd på best mulig måte å presentere BIS sine studenter, og håper jeg har vist meg tilliten verdig. Samarbeid med SBIO Da jeg overtok vervet var det laget en god grunnmur for meg for et godt samarbeid med SBIO. Når man har både SBIO og BIS sine studenter bak seg, har man mye større gjennomslagskraft enn hvis man står alene. Denne styrken er noe vi har blitt mer og mer bevisst på. Fagansvarlig i SBIO sitter i samme utvalgene, og man møtes da jevnlig og har god kontakt. Nilo (FA SBIO) er og med på søndagsmailene som sendes mellom de fagansvarlige i BIS, slik får vi en forståelse av hva hennes arbeid går ut på, og omvendt. Jeg var med på et linjeforeningsmøte en dag jeg var i Oslo som Nilo holdt, veldig morsomt å se hvordan de gjør det der. Jeg tror bare positive ting kan komme ut av det gode samarbeidet som BIS og SBIO har fått, og jeg vil bringe dette videre til påtroppende fagansvarlig. Sentralstyret Vi har vært en helt herlig gjeng som har sittet i sentralledelsen i år. Vi hadde som mål å sette spor etter oss, noe jeg føler vi har klart. Jeg er kjempestolt av å ha sittet sammen med denne gjengen, og kunne ikke bedt om et mer fantastisk år. Vi har støttet hverandre, hatt gode, konstruktive diskusjoner og taklet utfordringene vi har møtt på en god måte. Tusen takk for en helt utrolig fint år, dere er jammen meg noen goinger! Med vennlig hilsen Tone Hestvik 6.4 Økonomiansvarlig, Sivert Belsby Kjære Landsmøte 2013 Jeg vil redegjøre for mitt arbeids om økonomiansvarlig(øa) i BI Studentsamfunn i perioden fra til Stillingen som ØA ble ikke satt på forrige landsmøte og jeg ble valgt under et ekstraordinært styremøte i mai Før dette satt jeg i Bull Invest i BIS Trondheim. Jeg hadde derfor begrenset innsikt i det arbeidet som foregikk i ledelsen i BIS, men jeg hadde erfaring fra diverse andre styrer. Tiden fra jeg bestemte meg for å søke og frem til intervju gikk derfor mye med til å sette seg inn i organisasjonen og økonomien. To dager i juni ble brukt til overlapping med avtroppende ØA Kristoffer Sandvik, resten gikk mye til å sette seg inn i vervet. I perioden i SL har jeg vært student ved BI Oslo. Dette har på den ene siden ført til at jeg ikke har fått spesifikk innsikt i noen spesiell lokalavdeling, samtidig som det heller ikke har vært noen mulighet for studentene her til å påvirke meg i noen bestemt retning. I etterkant ser jeg på det som en fordel å stå utenfor BIS-skolene, da det har vært utrolig enkelt å forholde seg objektivt. Det har vært utrolig mye å 18

20 gjøre, noe som til tider har gjort det vanskelig å prioritere. Dette året har vært litt som militæret, utrolig krevende og slitsomt underveis, men i etterkant sitter man igjen med det positive. Det har vært et utrolig lærerikt og utfordrende år, som jeg ikke kunne tenke meg å vært foruten. Planer Fra før jeg startet i vervet har jeg hatt målene mine klare: - God økonomistyring med konstant fokus på budsjett - Oppdatere budsjettene til å reflektere mer de faktiske kostnadene - Redusere reiseutgiftene til SL - Sette ned nye retningslinjer for det økonomiske rundt reiser Overlapping Som foregående år hadde vi overlapping i juni på Gautefall, der avtroppende styre hadde leid hytte med plass til både avtroppende og påtroppende. I løpet av helgen la vi et godt grunnlag for vårt videre arbeid i BIS, vi fikk satt de målene vi ønsket å fokusere på i løpet av året, og ble bedre kjent med hverandre. Den faglige opplæringen bestod av noen timer som gikk med til innføring i LNU, samt noe 24SevenOffice. Nasjonalt Styreforum (NSF) For min egen del ville jeg benytte NSF til å få mer innsikt i hva som foregikk på lokalavdelingene, slik at jeg ville få mer oversikt over hvor utfordringene lå. Samtidig var et av målene å få en helg med mye kompetanseutveksling mellom lokalavdelingene. Jeg hadde også som mål å få gått gjennom en del 24SO, men grunnet at jeg følte jeg ikke hadde nok kompetanse til å lære opp alle, ble dette ikke noe av. I etterkant ser jeg at jeg hadde hatt nok kompetanse til å foreta opplæring, dette er erfaringer som vil overleveres til påtroppende ØA. Opplæringen ble også noe forkortet grunnet min deltagelse på styringsgruppemøte, da det var nødvendig å godkjenne et nytt budsjett etter LM. I tiden før og under NSF fikk jeg også god innsikt i økonomien til LA, noe som satte meg i bedre stand til å gi råd til hvilke handlinger jeg mente ville være de riktige. Situasjonen i Bergen Jeg fikk ved inngangen til året beskjed om at tidligere ØA i Bergen ikke hadde gjort jobben sin, men at ØA SL skulle hjelpe påtroppende ØA Bergen slik at denne situasjonen ble ryddet opp i ila sommeren. Ved slutten av sommeren fikk jeg beskjed om at det ikke ble noe av. Takket være iherdig innsats fra ØA Bergen har denne situasjonen blitt ryddet opp i. Dette er imidlertid noe vi må ta lærdom av, og rutiner for å begrense muligheten for at dette skjer igjen har blitt innført. Det er imidlertid viktig å vedlikeholde og videreutvikle disse rutinene. Jeg håper situasjonen i Bergen fungerer som en vekker for alle, og bidrar til å utvikle organisasjonen til det bedre. Sentralledelsens økonomi 2012 har vært et meget godt år for SL økonomisk. Det har blitt tatt grep for å spare kostnader, samtidig som vi har fått inn en meget god avtale med Norwegian. Sammenlagt har dette bidratt til å spare store summer i 2012 sammenlignet med tidligere år. Grunnet nedskrivingen i fjor har vi ingen aktiverte anleggsmidler som nedskrives per dags dato. Et såpass høyt resultat kan brukes til å videreutvikle BIS, samt utvikle kompetansen til de som faktisk sitter i ledelsen på de forskjellige avdelingene. Likviditeten og kontantstrømmen i BIS er meget sterk, og man vil sannsynligvis se en positiv økning det neste året også. Interne rutiner og kontroll av regnskapet har hele tiden skjedd i samarbeid med KVK. Arbeidsmåten har fortsatt på samme måte som i fjor, ved at jeg har avstemt regnskapet hver måned, for så å rapportere til KVK i form av hovedbokutskrift og bankutskrift. Det nye av året er at avstemmingen i tillegg sendes til leder SL, samt at KVK og leder har tilgang til, og opplæring i, 24SO. Dette har fungert bra, og er en god kontrollfunksjon som sørger for at ØA gjør jobben sin, og at regnskapet stemmer. For ytterligere informasjon rundt økonomien henviser jeg til regnskap, balanse og årsberetningen. 19

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen Referat Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Referat fra styremøte 02.02.2013

Referat fra styremøte 02.02.2013 Referat fra styremøte 02.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 16-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 19-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 20-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

SAKSPAPIRER DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

SAKSPAPIRER DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen SAKSPAPIRER DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 9. desember 2011 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat Referat Styringsgruppemøte 11.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 17-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 18-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 19-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 41. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5.

Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5. Vedtekter 1 Innhold 1.0. Organisasjon... 5 1.1 Navn... 5 1.2 Visjon og formål... 5 1.3 Misjon... 5 1.4. Medlemskap... 5 1.4.1. NKS Nettstudier... 5 1.5. Oppløsning... 5 1.6. Suspensjon... 5 1.7 Organisasjonskart...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer