BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn"

Transkript

1 REFERAT 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, April

2 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 41. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene har bestrebet seg på å gi en uhildet, objektiv og sannferdig gjengivelse av de faktiske hendelser og utsagn. Referentkollegiet tar intet ansvar for krenkende utsagn eller uheldige uttalelser fra grupper eller enkeltpersoner. Kristin Hanstad og Mari-Anne B. Kristiansen Leder Anders B. Eidberg åpner det 41. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummere noen av lokalavdelingenes suksesser i året som har gått, og ønske velkommen. Divisjonsdirektør i BI og æresmedlem av BIS, Jens Petter Tøndel, hilser Landsmøtet ved å understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres i BI Studentsamfunn. De engasjerte får ros for profesjonalitet og engasjement i alle ledd. Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Sentralstyret Kontroll- og vedtektskomitéen vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Som forslag Enstemming vedtatt. Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralstyret Kontroll- og vedtektskomitéen har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Stian Rognlid Bisitter: Øystein Isaksen Referenter: Kristin Hanstad og Mari-Anne Kristiansen Tellekorps: To -2- observatører fra BIS avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av Kontroll- og vedtektskomitéen, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. 2

3 Styrets innstilling: Vedtak: Som forslag. Enstemmig vedtatt. Dobbelstemme: Delegat nr 3 Tellekorps: Observatører nr 53 og 36 Dirigentbordet takker for tilliten og for jobbmuligheter som har dukket opp etter et langt engasjement i BI Studentsamfunn, og er med dette klar til å lose delegater og observatører gjennom intensive landsmøte-dager. Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. 1: Melder sak, presentasjon av resultatet av studentundersøkelsen. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2011 Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: BIS Sentralstyret Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2011 legges fram til godkjenning. BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøte 2011 som fremlagt. Som forslag. Enstemmig vedtatt. Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2011/2012 Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomitéen. Etter Landsmøtet 2011 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for styret 2011/2012: - Eirin Brekke: Kontroll- og vedtektskomitéen. - Trude Kjellgreen: Studentpolitisk ansvarlig - Christina Røedvang: Valgkomité - Trygve Tellefsen: Næringslivsansvarlig - Marte Lona: Valgkomité Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort 2011/

4 Styrets innstilling: Vedtak: Som forslag. Enstemming vedtatt. Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret med undergrupper for perioden 2011/ Leder, Anders Eidberg Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.2 Kommunikasjonsansvarlig, Viola Wenaas Myrann Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.3 Fagansvarlig Cathrine Hjelle Øverli Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.4 Økonomiansvarlig, Kristoffer Sandvik Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.5 Markedsansvarlig, Robert Lorentzen Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.6 Studentpolitisk ansvarlig, Trude Kjellgreen Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.7 Prosjektkoordinator, Camilla Wærvågen Først vil jeg begynne med å takke for tilliten jeg ble vist ved fjorårets Landsmøte. Tiden har gått utrolig fort, og det har vært et begivenhetsrikt år. Viser videre til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.8 Kontroll- og vedtektskomitéen, Eva Wefre og Eirin Brekke 4

5 Takker for tilliten, viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. 6.9 Valgkomitéen, Silje Brattgjerd og Marte Lona Takker for tilliten, viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål Næringslivsansvarlig, Trygve Tellefsen Viser til redegjørelsen og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål Stiftelsens Styrerepresentant, Håvard Uglem Hovdahl Viser til redegjørelsen, BIs årsberetning og åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 7 Orientering / Redegjørelser fra styringsgruppen 2011/2012 Innlegg: Bakgrunn: Leder av Sentralstyret og medlem av styringsgruppen Anders Eidberg Ved det 39. Landsmøtet ble det vedtatt en ny organisajonsstruktur, med et tilleggsorgan kalt styringsgruppen. Leder for SL vil redegjøre for arbeidet til Styringsgruppen hittil i år. 1: Viser til redegjørelsen i sakspapirene. Opplyser om at det blir tatt opp saker for Styringsgruppen senere under landsmøtet. Åpner for spørsmål. Ingen spørsmål. Sak 8 Orientering / Redegjørelser fra Travere i BI Studentsamfunn 2011/2012 Innlegg: Bakgrunn: Traverne v/ Per-Helge Dimmen Som et ledd i den nye organisasjonsstrukturen vedtatt i 2010 ble det opprettet et organ bestående av to tidligere engasjerte BIS-medlemmer som skal bistå organisasjonen. Traverne redegjør for sin aktivitet hittil i år. Dimmen: Viser til en noe tynn redegjørelse og ber landsmøtet om å stille spørsmål gjennom hele helgen. Ingen spørsmål for øyeblikket. Det foreligger ingen redegjørelse fra Studentforeningen ved BI Oslo (SBIO) i år på grunn av at de ikke hadde anledning til å delta. 5

6 Sak 9 (tidligere sak 18) Behandling / Vedtak av strategi for BI Studentsamfunn Forslagsstiller: Bakgrunn: Vedlegg I: Leder av sentralstyret og medlem av styringsgruppen Anders Eidberg BI studentsamfunn har siden opprettelsen av styringsgruppa vedtatt å utforme en ny strategi for studentforeningen. Det har i en lengre periode vært arbeidet med hvordan strategien skulle utformes og hvordan strategien skal være. Styringsgruppen ble ved fjorårets Landsmøte gitt mandat til å utforme en konkret strategi som skulle gagne flest mulig studenter, engasjerte og BI Studentsamfunn. Sentralstyret og sentralledelsen har gjennomgått strategien på en god måte og gitt innspill til styringsgruppen. Det har vært utført undersøkelser, diskusjoner og bruk av eksterne parter for å få fullført en konkret strategi. Leder av sentralledelsen vil redegjøre for hvordan strategien vil være for BI studentsamfunn de neste 5 årene. Strategipresentasjon Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet vedtar strategien for de neste fem årene som fremlagt av Leder, Sentralstyret. 1: Det er med stor lettelse jeg nå kan presentere strategien etter mange års arbeid for å få på plass en langsiktig strategi. Det første steget ble tatt da Styringsgruppen ble vedtatt. Det ble deretter lagt en plan for hvordan fremgangen skulle være. Vi sendte ut en spørreundersøkelse til samtlige verv i organisasjonen og andre, her fikk vi inn mange tilbakemeldinger på hvilke utfordringer organisasjonen hadde, og også hvilke utfordringer de forskjellige vervene har. Det er stor forskjell mellom de forskjellige skolene, det er viktig å tilpasse til det, men også viktig å ha en rød tråd gjennom hele organisasjonen. Det ble gitt tilbakemeldinger om at LA skulle få mer frihet, men innenfor en felles ramme og felles mål. Det ble foreslått å lage en ekstern gruppe for å komme med et forslag, dette ble etter diskusjon ikke bestemt å gjøres, men at Styringsgruppen skulle utarbeide et forslag. Vi hadde tidligere en V-struktur i vår organisasjon, denne er nå snudd. Ordstyrer bringer sin brede arbeidserfaring til bordet i god konsulentstil ved å påpeke at vi har et problem med fremviseren. Noen løsning kommer han derimot ikke med. En snartenkt sjel stjeler lader til referent Kristiansen og da ordnet det seg litt. Konsulenter kan verifisere problemer, men ikke løse dem sier ordstyrer. Referent Kristiansen er fortsatt uten lader. 1: Presenterer BI Studentsamfunns visjon, kjerneverdier og fokusområder, den nevnte omvendt V-strukturen som er fremlagt og utdyper disse. Tom Colbjørnsen er svært fornøyd med visjonen BIS har lagt frem. BIS sin medlemsmasse skal være Norges mest ettertraktede studenter, hårete men viktig! Åpner for spørsmål. 2: For neste år vil det bli viktig å se på den økonomiske strategien for organisasjonen. 6

7 Vedtak: Enstemmig vedtatt. Dirigentbordet ber landsmøte om å unngå ordbruk som henviser til frodig hårmanke da ordstyrer er i mangel av dette. Ordstyrer ønsker å forby slikt ordbruk og følger opp med at ingen skal slå ut håret i kveld. Æresmedlem Jens Petter Tøndel reiser seg og forlater lokalet. Sak 10 (tidligere sak 9) Behandling / BIS sitt nye nasjonale karriereprosjekt KarriereSjansen Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Næringslivsansvarlig Etter flere år hvor NKSD ikke har latt seg gjennomføre har NA og MA sett på mulighetene av å lage et nytt konsept vedrørende et nasjonalt Karrierearrangement. Næringslivsansvarlig og øvrige medlemmer av sentralstyret har utarbeidet et forslag til dette i samarbeid med utvalgte representanter fra SBIO. Retningslinjer og rammer rundt konseptet er utarbeidet, men det presiseres at hvordan konseptet vil bli 100% er opp til neste års styre. Arbeidet vil dog bli enklere når disse er satt. Konseptet er laget etter innspill fra medstudenter og bedrifter. NA ønsker å presentere sitt forslag til det nye konseptet som heter "KarriereSjansen". Landmøtet stiller seg bak forslaget til NA om å gjennomføre "KarriereSjansen" fra høsten. 30: Vi avlyste arrangementet i februar da bedriftene som stilte ble for små, men mente allikevel at behovet var der. Jeg satt meg ned med SBIO for å diskutere muligheter om et type samarbeid, som tidligere aldri har vært gjort. Vi kontaktet bedrifter vi hadde hatt kontakt med tidligere og fikk innspill på hva de og studentene ønsket av arrangementet. Deretter utviklet vi KarriereSjansen som vi håper skal profilere studenter ut mot bedrifter. Vi vil starte på høsten, og studentene skal presentere cases for bedriftene på nyåret. Vi ønsker å kvalitetssikre både faglig innhold og nivået på studentene. Dette vil være et samarbeid mellom BIS og SBIO, og vil dermed inkludere både bachelor- og masterstudenter. Vi er sikre på at nettverket mellom BIS, SBIO og bedrifter vil styrkes og komme studentene til gode. Fra august blir oppgaven å samle bedrifter, å markedsføre disse mot studenter og vice versa. Studentene skal lage case mot bedriftene, disse blir lagt frem ved begynnelsen av 2 semester, her kan de for eksempel lage presentasjon på video for å kunne vise bedre. De skal ha en dag med bedriftene, interaksjon, intervju og så videre på et lett og ledig plan. Jeg vet enda ikke hvilke karrieremuligheter dette gir, men tror at nettverket vil bli forsterket. Det er et stort og tidskrevende konsept. BIstudenter er og skal være ambisiøse og attraktive. Navnet er laget for å symbolisere en sjanse og vise man tør. Det kommer til å bli et stort og tidskrevende konsept som viser at BI-studenter er ambisiøse. Det er neste års styre som avgjør hvordan konseptet kommer til å se ut, dette er et forslag. Viktig å ha fokus på å skaffe riktige studenter og riktige bedrifter. Åpner for spørsmål. 7

8 18: Hvem skal ha ansvaret for markedsføring mot studenter og bedrifter? 30: Næringslivsansvarlig vil ha hovedansvaret, med representanter under seg som vil være ansvarlige for markedsføringen ut mot studentene og SBIO styret. Vi vil også ha representanter fra BI og Hartmark som skal hjelpe til i prosessene. 2: Er bachelorstudentene like attraktive som masterstudentene? 30: Bedriftene kommer nok helt sikkert til å sette pris på masterstudentene, men de ser også behovet og ønsker også bachelorstudenter. Vi bruker ordet avgangsstudenter for å ikke skremme bort søkere. 2: Hvorfor er det viktig å ha et nasjonalt prosjekt, fremfor å satse på lokale arrangement? 30: Nasjonale arrangementer blir etterspurt både fra studentene og BIs ledelse, men dette skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av lokale arrangementer! 2: I forhold til erfaringene dere har gjort dere med NKSD, hva tenker dere om tidsbruken? Det er litt sent å avlyse i januar. 30: NKSD har ikke blitt gjennomført på flere år, et samarbeid med SBIO var ikke tilstede. Vi brukte lang tid på å få i gang et samarbeid med SBIO, denne tiden kunne vi heller brukt på å kontakte bedrifter og da hadde muligheten vært større for å få gjennomført. 14: Hvordan skal man få til innsalg av dette mot bedrifter? 30: Vi har kontaktet mange av de samme bedriftene som tidligere har blitt kontaktet ang NKSD, og disse må da kontaktes igjen. Vi vet at interessen er der og det skulle være mulig å ha en god dialog med bedriftene! Det er et ønske blant studentene å treffe disse utenom stands. Ingen flere spørsmål. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Ordstyrer får overlevert et forseglet brev som ordstyrer blir bedt om å lese opp. Dette blir tatt i løpet av landsmøtet, slik at det blir tid til litt saksbehandling også. Sak 11 (tidligere sak 10) Behandling/ Sammenslåing av vervene marked- og næringslivsansvarlig Forslagsstiller: Bakgrunn: Styringsgruppen v/ Kontroll- og vedtektskomitéen. Styringsgruppen har som hovedoppgave å se på strategi, struktur I organisasjonen og optimalisering av prosesser for lokalavdelingene. Etter en diskusjon i styringsgruppen ser lederne en klar utfordring ved vervene markeds- og næringslivsansvarlig. Dette fordi vervene ikke oppfyller de krav 8

9 og retningslinjer som bidrar mest til å utvikle de lokale avdelingene. Det er viktig å presisere at denne saken ikke gjelder personene som har innehatt eller innehar stillingen, men vervet som betydning for lokalavdelingene. Styringsgruppen ønsker derfor å gjøre en endring i organisasjonsstrukturen ved å sammenslå disse to vervene til ett verv. Styringsgruppen har også sett på stillingsinstruksen som ligger vedlagt. Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner også stillingsinstruksen som ligger vedlagt. 17: Det har vært mye fokus på denne saken både i år og også nå under landsmøtet. Vi ser behov for denne endringen for å skape en sterkere organisasjon på sikt. Dette er en lang prosess og vi har prøvd på alle mulige måter å se hva som er best for organisasjonen. Vi ønsker en mer strømlinjeformet og dynamisk organisasjon, for å kunne skape en merverdi for studentene og fokusere på media og næringsliv. Dette er et forslag fra Styringsgruppen som består av flere representanter fra organisasjonen. Vi vet at det er sterke meninger om saken, men jeg ber om at vi i dag diskuterer det som foreligger. Vi er åpne for alle spørsmål og kommentarer til saken. 30: Jeg er helt enig i at det trenges en endring. Det jeg ikke er enig i er hvordan denne endringen blir. Jeg er redd for å sammenslå vervene til ett verv, fordi arbeidsmengden vil bli altfor stor og kapasiteten til den som innehar vervet vil ikke strekke til. Det ville være bedre å utvikle disse vervene for å oppnå de målene organisasjonen har satt seg, både nasjonalt og lokalt. Et CRM-system vil være svært viktig da 3 av skolene har et næringslivsutvalg, noe som betyr flere personer å følge opp. Vi ønsker ikke at dette forslaget går gjennom. 2: Vi mener ikke nødvendigvis at dette er endelig, men i år synes vi ikke resultatene som har kommet ut er tilfredsstillende og at det dermed er mulig å dekke disse to vervene med en person. Ved økt arbeidsmengde kan man delegere oppgaver til andre verv, slik at det ikke blir så mye på den ene personen. Det vil være mulig å opprette verv senere dersom man ser nødvendigheten av det. 1: Ingen tvil om at dette er en viktig sak. Sentralstyret har hatt en gjennomgang på dette. Våre synspunkter er imot vedtaket som forslag. Som student har du mange frister å forholde deg til og i et verv vil det være mange oppgaver som skal gjennomføres. Vi tror at tidsbruken og kvaliteten på disse sakene ikke vil strekke til for en person som er frivillig engasjert i organisasjonen. Men jeg vil også understreke at man må komme fram til en fullverdig løsning, og vi vil stille oss bak det vedtaket som blir gjort her i dag. 17: Det er utfordringen knyttet til denne endringen. Hvis man vil utvikle seg som organisasjon må man ta beslutninger når ting ikke fungerer på best mulig måte. Muligheten er tilstede for at dette ikke er den langsiktige løsningen, men man må prøve å gjøre det man tror er riktig. Det er helt OK hvis man på neste års landsmøte sier at dette var feil beslutning! Dersom arbeidsmengden blir for stor, så klarer vi å finne en løsning på det! Dette handler om å se hva som ikke fungerer, og prøve å utvikle organisasjonen videre. 34: Jeg vil fortelle litt om bakgrunnen for vervet. Det ble opprettet på min tid da vi for første gang gjennomførte KSD. Vervet skulle ha ansvaret for dette prosjektet, samt bistå markedsansvarlig. Arbeidsoppgavene ble for mange og 9

10 store da dette prosjektet kom inn. Sentralstyret valgte inn næringslivsansvarlig som en undergruppe under markedsansvarlig, nå er næringslivsansvarlig blitt et eget verv i styret. Sånn som jeg ser det, er det ingen dramatikk i dette vedtaket. Dere velger ikke næringslivsansvarlig på landsmøtet, men dersom det skulle bli behov for vervet så kan man utlyse stillingen som en undergruppe og deretter konstituere noen her. Ettersom dette var et verv som ble opprettet for å ha ansvar for NKSD, og dette ikke har blitt arrangert på 3-4 år, så synes jeg dette er en fornuftig utvikling. 30: Angående det å velge inn en person dersom arbeidsmengden blir for stor: Da risikerer man at man kommer på etterkant med arbeidet. Bedre å komme i gang tidlig med arbeidet. 13: Det er viktig å huske på at Sentralledelsen driftes med midler fra oss studenter. Det er også viktig å huske på at hvert verv koster mye penger. I to år har vi nå sett at studentene ikke har fått uttelling for de pengene som har blitt brukt på å ha to verv. Sånn kan det ikke være, vi må være i stand til å gjøre en endring når vi ser at vi bruker penger unødig. Jeg tror ikke at studentene godtar at pengene deres blir brukt på denne måten, uten at vi ser noen resultater. 25: Det er snakk om å gjøre endringer, og det har vi akkurat gjort ved å vedta oppstart av et nytt konsept. Vi mener at pengene dermed kommer til å bli tjent inn når dette blir arrangert. 18: En av våre visjoner er å være grensesprengende og prøve noe nytt, og når vi da ser at noe ikke fungerer så må vi prøve noe nytt! 10: Jeg ser ikke noe problem tidsmessig. Det velges inn en person denne helgen, og allerede 16. april bør personen begynne å jobbe med prosjektet. Det er allerede to personer i SBIO som er med på det. Alternativt kan personen få hjelp av prosjektkoordinator. Det finnes så mye gode ressurser i sentralledelsen allerede at jeg tror det vil være nok med en person. 25: Presisering; PK har ikke vært involvert i prosjektet i det hele tatt. 10: Det trenger ikke være PK, men det finnes mange ressurssterke personer som jeg vil tro kan ha mye å bidra med, også når det gjelder karrieresjansen. 17: Det virker som man tror at hvis det blir ett verv, så blir denne personen sittende alene. Man har gode ressurser rundt seg, og vi må ikke låse oss i den boksen og tro at det bare er stillingsinstruksene som skal diktere hva vi gjør. Hvis det skal holde med ett verv, så må folk bidra, og det tror jeg folk er klar over. Vi har også SBIO som kan hjelpe til. Dette er ikke et enkeltstående verv som får hele arbeidsbyrden på sine skuldre. 61: Jeg støtter 100% at vi skal satse oppover, men vi må ikke glemme dem som er under oss. Vi er alle sammen ledere, og vi må ha tid til å være tilstede og følge opp lokalt. 1: Vi har diskutert dette i sentralstyret, og ser ikke nødvendigheten av denne endringen. Vervet er under utvikling. Vi har presentert og vedtatt noe nytt her i dag, Karrieresjansen, og dette betyr mye arbeid i det kommende år. Er det da 10

11 en motsigende avgjørelse hvis vi nå vedtar å slå sammen to verv? 10: Jeg synes det er viktig å huske på det at vi har gode ressurser, vi er en samlet organisasjon. Det er heller ikke meningen at man bare skal fokusere oppover, men man skal bruke tid på videreutvikling og effektivisering. 2: I styringsgruppen er det lederne lokalt som sitter. Med bakgrunn i de siste års utvikling sentralt, diskuterer vi sakene inngående med våre styrer. De diskusjoner som har kommet fram, viser at de respektive verv ikke har hatt overveldende mye å gjøre. Det er viktig å si her at vi må prøve å utvikle oss. Våre styrer har sagt at dette er det vi ønsker. 17: Vil trekke noen paralleller til karrieresjansen. Dette ser vi på som en utvikling og et steg videre. Dette har skjedd på bakgrunn av at noe annet ikke har fungert, og man prøver noe nytt for å utvikle organisasjonen. Dette er nøyaktig det samme. Dette er to steg i samme retningen. Det blir utfordrende, men dette året skal det legges ned 100% innsats for at man klarer å kombinerer dette vervet med karrieresjansen. Jeg er helt overbevist om at dette er det riktige steget for BIS. 32: Som objektiv part er det viktig å legge frem to sider av en sak. Signalene som kommer fra lokalavdelingene nå er viktige for landsmøtet å legge merke til. Betraktningene fra sentralledelsen er selvfølgelig også viktig å ta med seg. Markedsvervet og næringsvervet har vært flytende inn i hverandre. Hensikten med å skille dem var at markedsansvarlig skulle innhente inntekter. Dette har i stor grad blitt flyttet til lokalavdelingene. Dette har vært to verv som ikke har fungert, og lokalavdelingene uttrykker nå at dette må endres. Det er jo åpning for å kunne innlemme et nytt verv dersom det skulle vise seg at det blir behov for det. Det er lokalavdelingene som skal stemme over dette. 57: Jeg har ingen bakgrunnsinformasjon om saken, kun det jeg har hørt i dag. Jeg oppfatter at det allerede har blitt gjort endringer, i henhold til det Trygve sa om karrieresjansen. Valget står mellom å ha en person eller å ha to personer. Per Olav nevnte at det er en sjans for at dette kan feile. Jeg mener at hvis det skal feile, så er det bedre å ha for mye ressurser enn for lite. Kommer vi til september og oppdager behovet for enda en person, så er det for sent. Har vi to personer for mye som er det bedre å finne ut at det er overflødig og fjerne det til neste år. Risikoen er at karrieresjansen ender opp på samme måte som NKSD gjorde, og det mener jeg ikke kan skje. Ordstyrer setter strek for diskusjonen da alle synspunkter er kommet frem og det åpnes for å komme med et alternativt vedtak. Nytt forslag til vedtak: BIS Landsmøte godkjenner at dagens struktur opprettholdes med både markedsansvarlig og Næringslivsansvarlig, hvor to 2 nye stillingsinstrukser utarbeides i samråd med styringsgruppen og KVK. Begrunnelse: Dette er på bakgrunn av den økte arbeidsmengden som følge av blant annet KarriereSjansen, CRM og NU lokalt. Votering: Det stemmes over det opprinnelige vedtaket: 11

12 For: 12 stemmer Mot:7 stemmer Det nye forslaget til vedtak ble avvist ved at det opprinnelige forslaget ble vedtatt. Sak 12 (tidligere sak 11) Behandling / Stillingsinstruks Markeds- og Næringslivsansvarlig (forutsetter aksept for sak 11) Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: BIS Sentralstyret v/ Kontroll- og vedtektskomitéen På bakgrunn av sammenslåingen av vervene markeds- og næringslivsansvarlig legger styringsgruppen frem et forslag for stillingsinstruks til det nye vervet. BIS Landsmøtet vedtar stillingsinstruksen som ligger vedlagt i sakspapirene Vedtak: 18 stemmer for, 1 stemme i mot. Forslaget er vedtatt. Sak 15 (tidligere sak 14) Orientering / Kåring av beste lokalavdeling i BIS 2011/2012 Forslagsstiller: BIS Sentralstyret Bakgrunn: Vedlegg II og III: Det ble på lederseminaret oktober 2005 bestemt at BIS skal ha en årlig konkurranse mellom BIS lokalavdelinger. Årets styre har valgt å videreføre denne kåringen. Kriteriene for denne konkurransen går i hovedsak ut på kontakten og engasjementet det enkelte styre på lokalavdelingen har vist ovenfor Sentralstyret, sammen med det arbeidet som har blitt utrettet på lokalavdelingene. Kåringen vil skje på Landsmøtets bankett. Diplom Årets Lokalavdeling og Diplom Årets BIS-engasjerte BIS Bergen ble kåret til Årets lokalavdeling Det ble delt ut diplom, plakett og rosende ord under banketten. Det deles samtidig ut ære og gode ord til Anton Sindland som får tittelen Åres BIS-engasjerte. Det gratuleres. 12

13 Sak 16 (tidligere sak 15) Behandling / Kosmetiske endringer av Lokale og Sentrale vedtekter Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Vedtak: Kontroll- og vedtektskomitéen Det ønskes tillatelse til at Kontroll- og vedtektskomitéen kan gjøre kosmetiske endringer i det lokale og sentrale vedtektssettet. Dette er endringer som ikke vil ha noen betydning for endringer i vedtekter. BIS Landsmøtet godkjenner at Kontroll- og vedtektskomitéen kan gjøre kosmetiske endringer i vedtektssettet. Som forslag. Enstemmig vedtatt. Sak 17 (tidligere sak 16) Orientering / Vedtektsendringer og endringer av stillingsinstrukser foretatt av styringsgruppen Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomitéen I løpet av året har Styringsgruppen foretatt noen endringer i de sentrale vedtektene. Endringene kan ses i sin helhet i vedlegg. Sak 18 (tidligere sak 17) Orientering / Endringer av stillingsinstrukser standardiserte lokale vedtekter Forslagsstiller: Bakgrunn: Kontroll- og vedtektskomitéen I løpet av året har det blitt gjennomført endringer i de standardiserte lokale vedtektene. Endringene kan ses i sin helhet i vedlegg til sakspapirene. 1: Disse endringene er gjort på bakgrunn av den strategien vi har jobbet med. Etter en deilig lunsj starter vi med opplesing av Camilla Wærvågens og Kristoffer Sandviks selvskrevne dikt om seg selv. 13

14 Sak 14 (tidligere sak 13) Orientering/ Presentasjon av kandidater til tillitsverv i BIS Sentralledelsen, Valgkomitéen og Kontroll- og vedtektskomitéen Bakgrunn: Det skal velges nye personer til tillitsverv BIS Sentralstyret og Sentralledelsen for 2012/2013. Denne saken ledes av Valgkomitéen. Kandidater til følgende tillitsverv skal presentere seg: Leder Fagansvarlig Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Studentpolitisk ansvarlig Prosjektkoordinator Kommunikasjonsansvarlig 2 medlemmer til Valgkomitéen 2 medlemmer til Kontroll- og vedtektskomitéen Undergrupper: (Næringslivsansvarlig) KVK ved Eirin Brekke bekrefter at valgprosessen har foregått i henhold til vedtektene, og redegjør for prosessen som trer i kraft når et medlem av VK selv er kandidat og dermed blir inhabil for hele valgprosessen til det aktuelle vervet. En ekstern person, tidligere leder av valgkomitéen, har tatt del i intervjuer for å erstatte dette persontapet. VK-medlemmet har også vært utestengt fra e-post siste 2 måneder. KVK redegjør videre for valgprosessen på vegne av valgkomiteen, og oppfordrer delegatene til å respektere valgkomiteens arbeid ved å følge innstilling ved votering. Kandidatenes presentasjoner Leder Per Olav Myhre Kjære landsmøte. Jeg skal i dag snakke om en drøm jeg har hatt i 2 år, som ble et mål for ett år siden. Jeg er 22 år, kommer fra fantastiske Værdalen og fullfører dette året min bachelor i økonomi. Mitt mål var å få en bachelorgrad, ha gode karakterer og fullføre på normert tid. Jeg var sjenert, hadde aldri sett for meg at jeg skulle gjøre noe annet enn å sitte på en kontorplass og lage budsjetter og regnskap. Mitt møte med BIS, med mennesker som inkluderte meg i prosesser, fikk meg på andre tanker. Min søknad for et verv i BIS, endret ikke bare min studietid, men hele min framtid. De siste årene har jeg hatt gleden av å ha flere oppgaver. Det siste året har jeg hatt gleden av å være leder i BIS Trondheim. Er stolt over å kunne si at vi har oppnådd mange ting. Målet var å skape merverdi for studentene, skape merkevare av BI Trondheim. Vi har flere vellykkede arrangementer med stor oppslutning. Det er merverdi for studentmassen. Når noen i næringslivet vil noe, ringer de BIS. Vi er en ressurs for dem, og det er jeg stolt av. Året har vært skikkelig bra, men har også hatt utfordringer som har satt meg som person og leder på store prøver. Jeg er styrket av de erfaringene jeg har fått i år. Jeg er ikke ferdig utlært som leder, men er klar for å oppfylle min drøm og være leder sentralt. En leder er en som går foran, kan stille seg foran en person og få den personen til å få lyst til å gjøre mer. Tar mennesker 14

15 videre og hjelper dem til suksess. En leder er en som stiller spørsmål, men som stiller seg 100% bak de beslutningene som blir tatt. Jeg er motivatoren. Jeg har evnen til å gi folk lysten til å gjøre mer. Dem som er motiverte får lyst til å ta ting til nytt nivå. Jeg setter høye mål og gjennomfører dem. Jeg viser vilje og glød, og de rundt meg får også lyst til å gjøre ting. Min evne til å være inspirator, motivator og coach gjør meg til den rette lederen. Jeg mener at vi som gruppe ikke utnytter potensialet. Tre ting: Kompetanseutvikling: en som har et verv skal alltid utvikle seg i vervet, ikke bare personlig men også gjennom tilegnede egenskaper som et resultat av at BIS har lagt til rette for deg. Jeg vil at Sentralledelsen skal legge til rette for kursing og foredrag for Lokalavdelingene. Større kompetanse lokalt gjør at man klarer å skape mer for studentene. Organisasjonsutvikling: Hvis vi skal klare å utvikle organisasjonen kan vi ikke leve i BIS-bobla, kan ikke tenke at vi må lære av Oslo og SBIO. Vi må se bredere på ting. Må lære av NTNU, NHH og andre dyktige studentforeninger. Må lære hvordan vi skal nå lengre enn der vi er i dag, og det er andre enn SBIO som kan lære oss dette. Vi må klare å tilknytte oss ressurser i næringslivet som er villige til å være med og utvikle oss. Møteledelse, strategiprosesser, her kan de lære oss mye. Merverdi: Under arbeidet med nye strategi kom vi fram til det jeg synes er en fantastisk visjon. Spennende å gjøre BI-studentene om til de mest attraktive studentene. På lokalt nivå er det lokalopplevelsene som skaper merverdiene. Hvor skaper vi merverdien på sentral nivå? Jo, utover, opp. Næringsliv, media, politikk, samfunn. Media: Vi skal alltid være synlig og tale saken til studentene. I politikken skal vi være aktive og sørge for at våre fanesaker til enhver tid ligger på bordet hos politikerne. Våre saker skal til enhver tid være høyaktuelle. Næringslivet må se at det også er bachelorstudenter i BI-systemet. Vi må få bedriftene til å hjelpe oss med kursing, case, karrieresjansen. De må se at det ikke er bare masterstudentene som har noe å tilby. Dette er mine mål. Jeg er her for å legge lista. Ikke bare for meg selv, men for hele Sentralledelsen. På Landsmøtet om ett år skal jeg stå her og vise resultater. Der vil jeg være. Vi har et så sinnssykt stort potensiale, gjelder bare å utnytte det. Min drøm er at vgs-studenter skal ønske å gå på en BIS-skole. BIS skal ikke bare være en organisasjon for oss engasjerte, men også for dem som ikke er engasjert eller deltar på arrangementer, men at BIS allikevel gir dem merverdi. 22: Hvordan har du tenkt å få oss frem i media? Hvilken vinkling kommer til å være mest effektiv? Svar: Det som jeg har merket det forrige året var; Vi måtte forsvare oss, vi kom på headlinene, vi må komme på offensiven. Når vi ser noe i media som er aktuelt for lokalavdelingene må vi pushe på og være aktive! 22: Har du noe konkret som du vet er lett å selge inn til media? Svar: Ikke noe som er lett. Jeg tenker karrieresjansen. Det er jeg sikker på at er bra å selge inn. Utvikle organisasjonen, samarbeid med bedrifter og andre skoler gjør det lettere fordi vi kan utnytte det. 2: Hva synes du om de økonomiske disposisjonene som er gjort i år, og om du vil forandre på hvordan SL bruker pengene sine? Svar: For hver krone du bruker, så må det være aktivitet. Kutte der vi kan, men skape mer aktivitet for hver krone. Store mål er å kunne forsvare det budsjettet her, for man kan vise til resultater. Være kostnadseffektiv på reiser, ikke nødvendigvis reise langt, men dit det er fornuftig. 20: Du nevnte mål, og at du er en motivator. Hva gjør du for å få opp motivasjonen til styret etter at noe har skjedd som har tatt alle ned? Svar: Det jeg mener er sinnssykt viktig er å bli kjent med dem jeg jobber med. Selv om det er 5 som er demotivert skal man motivere 5 individer, ikke 5 som en gruppe. Man tilpasser seg etter hver person. Må man være strengere? Snillere? 15

16 1: Som leder er det viktig å være ydmyk og beslutningsdyktig. Hva er du mest og hva har du å si om det? Svar: Beslutningsdyktig er jeg. Ydmyk i forhold til at jeg ikke alltid har rett og at jeg trekker meg når jeg hører andre meninger. Det handler om å se viktigheten av meninger rundt meg. Er de ikke så viktig, så tar jeg avgjørelser. Vidar Strømsvåg Kjære landsmøte. Jeg har stor arbeidskapasitet og har vært i arbeid siden jeg var 13 år, 4 år i forsvaret som befal og offiser. Blitt kjent med meg selv i løpet av de årene og var befal og leder for mine kollegaer. Jeg har prøvd og feilet mange ganger. Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra kollegaer og vært BIS KVK i 3 år. At en offiser spør en soldat om meninger er veldig uvanlig og dette har jeg opplevd. Gjennom 2 perioder som KVK har jeg vært støttespiller, motivator leder. Jeg har lært hvordan man skal si fra til folk at de ikke gjør jobben på en tilfredstillende måte. Alle som er engasjert, som tar på seg ekstra jobb for andre mennesker, er motiverte mennesker. Folk kan slite personlig og på jobb, det vet jeg. Folk åpner seg lettere når jeg blir kjent med dem. Trenden er at ledelsen i BIS er uteksaminert fra BI, men det er positivt at jeg fortsatt går på skolen og er tilstede blant elevene. Jeg har vært i ledelsen i to perioder hvor jeg har sett at folk har blomstret opp i andre semester. Å opprette team blanding av travere og eksisterende BISere for å starte en modningsprosess kan gjøre folk klare for vervene sine. Effekten vil være å heve nivået på kommunikasjon og heve BIS til nye høyder. Styrehelgen vil i større grad legge til rette for arbeidet. Vi burde legge et par timer til speiling av verv. BI studenter har fokuset litt skjevt. Jeg vil at BI skal bli den beste høyskolen i landet. Vi skal ha de mest attraktive studentene. I næringslivet er tilbakemeldingen ofte at folk må læres opp for hver minste ting. Vi må skape et livskraftig studiemiljø der vi starter en modningspross ved studie. Månedens super-forelesning for eksempel. Denne skal ikke gå på bekostning til andre fag, men komme i tillegg. Psykologi, livssosiologi, sterke/svake sider. Hva har du å tilby? Hva gjør deg attraktiv? Slik kan BI bli den beste skolen i landet. Jeg mener at BIS må tørre å være nyskapende. Når det kommer til næringsliv har BIS mye å lære. Jeg hyller prosjekter som knytter studenter nærmere næringslivet. Utgifter er en av mange selvfølgeligheter som jeg mener at en leder må fokusere på, men jeg vil fokusere på hva jeg kan tilby ekstra samtidig. Jeg oppfordrer alle til å stemme på den personen som kan ta organisasjonen til nye høyder. En menneskekjenner, en som behandler folk like forskjellig som de er. Jeg er den personen og får jeg denne tilliten lover jeg å gjøre alt jeg kan for dette. 27: Hei Vidar, jeg tenkte litt på månedens superforelesning. Jeg lurer på hvordan du skal gjøre dette praktisk. Skal du få forelesere til reise rundt? Svar til 27: Det første vi må gjøre er å kartlegge om det er interesse for det. Vil studentene ha det, går jeg rett til SBIO og hører hva deres tanker er om et slikt prosjekt. Etter positiv respons, betyr det at alle studentene vil ha dette. Da har jeg ingen problemer med å gå til ledelsen i BI og si at alle studentene vil ha dette. 25: Hvordan takler du motgang? Svar til 25: takler det ved å være sosial, har hatt mye tid med mine to nærmeste når det er motgang. Må også unngå å grave seg ned. 20: Har du tenkt ut noen nasjonal samarbeidsavtale? 16

17 Svar til 20: Det er ikke markedsstøtte vi må ha, det er samarbeidsavtale som gir oss kompetanse og kursing. Godt eksempel ved Academic Work i Trondheim. Ga oss markedsstøtte og også kursing og har vært samtalepartner for VK. 2: Hvilke økonomiske disponeringer må gjøres annerledes i forhold til de avgjørelsene som er gjort av årets sentralstyre? Svar til 2: Det vil sannsynligvis bli mindre å rutte med pga kontingenten, så vi må stramme inn. Må planlegge bedre ang reise, losji. Man er for dårlig å planlegge. Billetter må bestilles i god tid, her er det mye å hente. 1: Hva er dine meninger om strategien generelt og hvordan ser du for deg at dette blir neste år? Svar til 1: styringsgruppa har gjort en god jobb, og jeg er veldig fornøyd med produktet. Gleder meg til å ta tak i dette. Neste år vil bli mye delmål, hvordan skal man komme den lange veien. Konkrete delmål, ikke bare for hele året, men for halvsemester av gangen. Fagansvarlig Tone Hestvik Jeg er 22 år fra Haugesundsidyllen. Har jobbet i barnehage, flyttet til Bergen og går markedsføring. Jobber deltid på Peppes og har vært ekstrahjelp på bokbutikk. Har vært Fagansvarlig lokalt, som var et utfordrende år, mye skole og mye i vervet. Har vært et av de beste årene mine! Å engasjere seg gir en helt utrolig merverdi. Muligheter og erfaringer, man blir kjent med fantastiske mennesker. Har lyst å fortsette, spesielt når jeg ser hva vi sammen kan få til. Har utviklet et brennende engasjement for fag. Motiverende å se endringene som vi har jobbet hardt for, og når vi ser resultater. Som FA fungerer jeg som bindeledd mellom studentene og administrasjonen, jobbet med 21 tillitsvalgte. Har lært masse av å kommunisere med alle disse. Har vært presis og tydelig og holdt en balanse mellom for mye og for lite info. Vil ha klar kommunikasjon som nøkkelbegrep. Mot FA lokalt, mot BI-ledelsen og de andre i styret. Mine tanker om vervet: Fa lokalt: Vervet har forskjellige oppgaver på ulike skoler. I bunn og grunn består vervet i å tale for studentene, best mulig studenthverdag. Vil jobbe med samarbeidet mellom studentene og administrasjonen og få på plass jevnlige møter og dialog. Det skal være like rettigheter på alle skoler. Vi skal føle at vi har en stemme og at vi betyr noe. Klassekontaktvervet er en viktig del av vervet lokalt, og jeg vil ha fokus på fordelene man har som klassekontakt, og at det skal være attraktivt. Ikke så mye arbeid, men viktig å ha kvalitet på arbeidet. Får man ut hva oppgaven går ut på, så vil man få flere frivillige. Forelesningskurs, hva krever vi av klassekontaktene. Vil ha mer synlige klassekontakter, i Bergen har vi bilde på nettsiden av alle kontaktene med kontaktinformasjon. Lettere å få tak i klassekontakten, det skal ikke stå på oss hvis studentene går og brenner inne med noe. Innlegg med hva studentene kan bruke klassekontakten til. Arbeid mot FA lokalt: Vil være motivator, ikke kjefte. Vil kreve at de gjør det som står i instruksen, men utover vil jeg være rådgiver. Viktig at de vet at min dør er åpen når som helst. Vil ringe og ta en prat uten å ha en agenda. Vil synliggjøre fagvervet. Vil bruke fagbloggen mer aktivt, inkludere LA i bloggen. Vil at LA skal se helheten, hva de er med på å jobbe mot. Å se helheten har vært en stor motivasjonsfaktor for meg. 17

18 Samarbeid med BI-administrasjonen: Inntrykk av at de er åpne for spørsmål. Vil tenke helhet, alle skolene under ett, hva som gagner oss mest. Samarbeid med SBIO: Erfaringsutveksling som vi kan vinne mye på. Vi kan lære mye av dem. BIS har 4000 studenter, jobber vi sammen med SBIO så har vi I Undervisningsutvalg og kollegiet møtes vi jevnlig. Velg meg fordi jeg har de tre K ene; Kapasitet, kompetanse og kos. Aldri tatt på meg et verv jeg ikke kan gjøre fullt ut. 27: Vi har mange forskjellige engasjerte administrasjoner. Når det er en administrasjon som ikke er like samarbeidsvillig, hva vil du gjøre for å få dem på banen? Svar: Jeg vil prøve å få dem til å innse å se hva de kan få ut av samarbeidet. Vinn/vinn situasjon, vi er studentene som går på deres skole. Vi går ut derfra og vil ha en utdannelse vi er mest mulig fornøyd med. 20: Du har to jobber. FA sentralt er representert i mange fora. Har du tid til mye reising ved siden av studiene? Svar: Det har jeg. Ekstrajobb er å være ekstrahjelp og er kun i studiestart og jeg jobber 40% i helgene. Strukturert fra dag 1, må disponere tiden min rett. Jeg hadde ikke tatt på meg dette vervet om jeg ikke visste at jeg hadde tid 63: Hva gjør du hvis du mister motivasjonen selv? Svar: det er annerledes sentralt enn lokalt, fordi lokalt har du folk rundt deg som motiverer deg hele tiden. Prøve å tenke hva motivasjonen var i utgangspunktet. Viljen og styrken finner jeg i motivasjon fra andre mennesker på de andre skolene. 1: Etter hver eksamen sender vi ut evaluering av fagene. Det er dårlig oppslutning, hvordan kan vi få dette opp? Svar: jeg har opplevd det i Bergen. Når vi i BIS hjelper studentene blir det mer blest rundt det, det blir større oppmøte. 27: Hvordan forholder du deg til autoritære personer? Svar: det er ikke alltid bare-bare å sitte i et rom med høye menn med dress. Jeg tror ikke det er så formelt og skummelt. Har fått øving lokalt og man må bare tenke på studentene man jobber for. Jeg har og noe å si, min stemme er viktig. Har man den innstillingen går det nok bra 26: Hvilke konkrete saker vil du fremme mot BI-ledelsen? Svar: det kommer an på hva som kommer opp. Samarbeid med lokale organisasjoner og arbeidskrav vil jeg ha større kvalitet på slik man lærer noe av dem. Ordstyrer finner det passende å lese opp ytterligere to dikt fra sentralledelsen. Denne gang er det Cathrine Øverli og Viola Wenaas Myrann som får sitt selvskryt opplest. 18

19 Økonomiansvarlig Eva Wefre Kjære landsmøte. Jeg stiller som økonomiansvarlig i Sentralstyret. Noen vet hvem jeg er, noen vet ikke hvem jeg er. Jeg er 21 år gammel og går 3 klasse markedsføring på BI Bergen, som valgfag har jeg valgt økonomiske fag og skriver bacheloroppgave nå i markedsføring, så skal jeg ta opp fag og skrive bacheloroppgave i økonomi. Jeg er fra Tusenfryd og her har jeg vokst med familien min. Idrett har alltid vært en stor del av livet mitt. Har drevet med ballidrett, dans, turn teater og svømming. Etter å prøvd det meste fant jeg ut at jeg ville satse på fotball. Spiller fotball i Bergen og har vært håndballtrener for et håndballag for menn. Leder for ungdomsbedrift, deltok i NM, ble kåret til beste selger og vant tur til Canada. Deltok i en konkurranse der og har vokst på dette. Etter videregående flyttet jeg til Bergen. Hele livet har jeg vært opptatt av markedsføring og økonomi. Kjente ingen der, så bestemte meg for å engasjere meg. Satt som markedsansvarlig for NLD i Bergen, det var veldig morsomt og det var her jeg ble introdusert for BIS. Dette ga mersmak så i fjor var jeg KVK i Bergen, hvor jeg ble kjent med nye sider av meg selv. Ønsker igjen nye utfordringer så i år har jeg sittet (viser bilde fra NSF, er ganske lav så jeg står bak der og synes ikke på bildet) som leder i KVK sentralt og dette har vært svært lærerikt og har gått fra å være totalt ukjente til å bli gode venner. Er blitt trygg på meg selv og mer ansvarsbevist. Økonomivervet passer mine interesser og kunnskaper best. Matte har alltid vært favorittfaget. I tillegg ser jeg på økonomi vervet som en utfordring. Det er noe jeg kommer til å vokse på. Har sittet i KVK. Har tatt del i styresammenheng og på styremøter har jeg tatt vervet seriøst, holdt meg i bakgrunnen og brutt inn om det gikk for langt. I dette vervet vil jeg ytre mine meninger, si klart fra og stå på mitt. I tillegg vil jeg ha da ha stemmerett og få mer ansvar. Jeg føler en økonomiansvarlig bør være strukturert, tøff og en sparringspartner. Tøff når man skal føre regnskap, små ting er viktig man er nøye med hva man gjør. Jeg er en veldig strukturert person, (-viser bilde av klesskapet som har brettekanter og farger går fra lyst til mørkt). Viktig å være strukturert privat og i jobb. Viktig å være sparringspartner med leder, en som leder kan komme til og som skal stille spørsmål til leder. Gå gjennom saker og vite hvor man står før styremøter. Det er greit å vite hvor man har hverandre. I tillegg skal man være tøff; man må tørre å ta upopulære beslutninger. Tørre å si nei til penger. Hva ønsker jeg å oppnå? Det første jeg vil sette finger på er flybilletter. Reisekostnader i år har vært veldig høye, er mange man kan kutte ned på her. Være tidlig ute med billetter og hotell, så blir det billigere. Man skal kose seg, men det trenger ikke å være de fineste restaurantene. Følge opp LA og vinterlekene. Lage en startperm med retningsansvarlige. Kan bli bedre i forkant og etterkant, oppfølging av budsjett. Nasjonal bank avtale. Dnb, hovedsamarbeidspartner. 2: Innenfor kompetanseutvikling, lurer jeg på hvordan du kan ha seminar tidlig og hvordan du kan utvikle kompetanse mer? Svar til 2: Jeg ser ikke behovet for et seminar, fordi økonomi er økonomi. Det jeg ser er at vi kunne hatt en ekstra dag på NSF og i forhold til 24SevenOffice så er det ganske greit å forstå. Det vanskelig er fakturering, men der har det kommet inn nye retningslinjer og filmer som gjør det lettere å forstå. 19: hvilken økonomisk kompetanse og erfaring har du utenom valgfagene? Svar til 19: utover valgfagene har jeg hatt økonomi på videregående, vært daglig leder for en ungdomsbedrift og hadde det overordnede ansvaret sammen med økonomiansvarlig. 20: Hva legger du i begrepet god regnskapsskikk? 19

20 Svar til 20: Følge lover og regler, vite hva tallene i regnskapet betyr, til enhver tid være ajour med det økonomiske. 29: du nevner det er viktig å være tøff, føler du at du er tøff nok slik du kan få gjennomslag i styret? Svar til 29: Ja. Jeg er en person man har respekt for, og jeg har respekt for andre. 13: hvordan synes du om å anvende studentenes penger på 3 retters middag på landsmøtet? Saksopplysning fra nr 1 - Stryk 13: ser du utfordringer for hvordan dette gjøres i dag? Svar til 13: Økonomi er et ganske ensomt verv, man gjør mye selv. Utfordringen ifht LA blir å få kontakt utover månedsmailene, men det er jo bare å ta en telefon. 28: det er mange store arrangement og reiser, hvordan vil du følge opp budsjettene og gjøre dette fremover? Svar til 28: Har vært god budsjett oppfølging i år, har tenkt å fortsette i samme spor. 17: hva tenker du om nedjusteringer av medlemskontingent? Svar til 17: Jeg er for nedjustering. Det kommer til å gå utover den økonomiske situasjonen, man vil få mindre penger, samtidig kommer det flere studenter så det kan gå opp i opp. 61: du sitter mye alene som økonomiansvarlig, hvordan ønsker du at styret skal bli mer aktive i dine saker? Svar til 61: Jeg trives godt alene, i mitt eget selskap. Føler det er opp til meg selv hvordan de kan bli mer aktive i mine saker. Markeds- og næringslivsansvarlig Caja Skyvulstad Jeg er 21 år, kommer fra Stavern i Larvik kommune. Går økonomi og administrasjon i Kristiansand. Det første jeg gjorde da jeg startet på BI Kristiansand var å melde meg inn i sosialkomiteen, var veldig pliktoppfyllende, sto i baren, bar ølkasser og bidro der jeg kunne. Hadde lyst til å engasjere meg mer, hadde mye motivasjon og engasjement som jeg ikke fikk ut. Stilte som NLD-ansvarlig. Har starta opp «tren deg frisk og sunn» på jobben etter en sykdomsperiode. Mål er å få med flest mulig lag i oljeløpet for å få ned sykdomsfraværet. Spesiell situasjon ved NLD i Kristiansand. To studentforeninger, BIS og Mercurius ved universitetet i Kristiansand. Samarbeid med SBIO er ønskelig, jeg har masse relevant erfaring å bidra med. Hos oss lærte vi at vi måtte ha gjensidig respekt for hverandres skoler, ingen drittsnakk, men samarbeide og dra hverandre med på forskjellige arrangementer. Som NLD-ansvarlig har jeg hatt kontakt med noen fra næringslivet, kommunen og hovedsamarbeidspartner. I år fokuserte vi på lokal bredde, ville vise hva regionen Agder har å tilby til studentene. Hva finnes der etter studiene, finnes masse gode jobber i Kristiansand. Totalt på det meste var vi 15 stykker som arrangerte, vi var to som delte lederansvaret. 13 stykker under oss med vidt forskjellige meninger var ganske tøft noen ganger. Vi kåret årets student for første gang, der vi fikk sendt inn bidrag, ble kåret på «Norge på nytt» som er konferansen vår. Kan være en motivasjonsfaktor hvis studentene vet dette. Oppmøter på fagkvelder og å være hjelpsom er noen av faktorene under kåringen. Vinneren kommer også i et tidsskrift. 20

21 Man skal være aktivitetsskapende. Hva kan man gjøre sentralt? Man kan ha lokale casekonkurranser. Avslutte med at de to beste går videre til nasjonal casekonkurranse. Finne de beste studentene og den beste caseløsningen. Karrieresjansen er kjempespennende. Setter fokus på avgangsstudentene. Vi skal ha samarbeidspartnere og sponsorer. Viktig å opprettholde de vi allerede har, viktig å få inn nye. Det er mange folk under meg i et sånt verv. NSF blir det første møtet med alle. BISniss, månedsmailer, Skype, enkelt å ha kontakt med de som trenger de oftere, telefon, bare å ringe for å sjekke om alle har det greit. Det skal være lav terskel for å gå til sentralstyret for å få hjelp og støtte. Viktig med tydelige beskjeder for hva som skal bli gjort og hva som forventes. Har veldig lyst å gjennomføre BISniss del to. Behov for å møtes og diskutere, skaper flere diskusjoner og fører til bedre overlapping og bedre neste år. Jeg er engasjert, veldig motivert. Da NLD var over tenkte jeg at det ville hjelpe Studentaksjonen. Relevant erfaring og kompetanse. Det å få til et godt samarbeid med Mercurius er relevant i forhold til SBIO: Må fronte sine saker men også være ydmyk til andre meninger og saker. Jeg er kreativ, har man feilet på en måte er det alltid en annen måte å få gjort ting. 2: Hvilke konkrete avtaler er du interessert i å få til, sentralt? Svar: det er først og fremst som jeg har sett i dag som går igjen. bankavtaler. En bankavtale sentralt som er like godt som de lokale får er viktig. Crm-systemene å se hvilken lokale bedrifter som stikker seg ut og se hva vi kan bruke 30: Du har mange oppgaver. Hvilke prioriteringer vil du ta, hovedfokus nedover, eller på Karrieresjansen og CRM-system? Svar: jeg vil fokusere på å få karrieresjansen er viktig å få gjennom, men å vite lokalt at noen spør deg og trenger hjelp. Må være en grei fordeling. KS skal gjennomføres og det vil ta tid, ulike fokus på ulike mnder på å ha kontakt med de ulike. 61: Vi har hatt vanskeligheter med å skaffe samarbeidspartnere både lokalt og sentralt, har du gjort deg noen tanker om hvordan du kan skape interesse for å inngå samarbeid med oss? Svar: Det første jeg ville gjort er å snakke med marked og NLD. Hva har dere som vi kan selge til bedriftene? Vi har gode produkter for gode studenter og vi får gode resultater. 25: Du sa du hadde 13 stykker under deg med litt problemer. Nå får du Marked, Næringsliv og NU under deg. Hvordan ser du på problematikken der? Svar: jeg ser på det som, vi er 13 stk, som vi har vært i år, når alle sitter rundt et bord blir det diskusjon og man må respektere ulike meninger, skoler og kulturer. Jeg må sette meg inn i dette og forstå ulike synspunkt, finne beste løsning og si sånn er det 17: Hvis du skal nevne en fanesak som du vil stå om ett år og si at du klarte, hva er det? Svar: 2 ting: karrieresjansen- kjempe spennende prosjekt - dette setter jeg super høyt. Å stå her om et år å si dette fikk vi til! Nr 2 er å få til case-konkurranser på skolene. Få samarbeid og konkurranse mellom skolene. Intern konkurranse hvem er best. 4: Det er et stort verv og mange å følge opp, hvordan ser hverdagen ut tidsmessig? Svar: det er ganske greit, jeg har en fleksibel jobb. Kan ikke jeg jobbe, så er det fri fra jobben. 21

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 20-10- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 19-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 20-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 26-10- 2013. Referat. Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen Referat Styremøte 26.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 37-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 38-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent....s3

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim, MA BIS Trondheim, Fag BIS Trondheim, web, VK, ØA, PK og KA.

Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim, MA BIS Trondheim, Fag BIS Trondheim, web, VK, ØA, PK og KA. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 21.10.2011 Sted: Trondheim Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Deltagere: Leder, MA, NA, SP, KVK, Fag, VK2, ØA BIS Trondheim,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Referat fra styremøte 02.02.2013

Referat fra styremøte 02.02.2013 Referat fra styremøte 02.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 16-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom C6-045 Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 60-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 61-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer