HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE. Mulighetsstudier - Innspill etter høring i november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE. Mulighetsstudier - Innspill etter høring i november 2012"

Transkript

1 1 HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Mulighetsstudier - Innspill etter høring i november 2012 November 2012 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FLATÅSEN BYDELSSENTER 3 Eiendoms - og reguleringsstastus 5 Trafikksituasjon 6 erspektiv 8 Konsept og grønnstruktur 9 bydelssenter 11 OSUMMERING TOMTEALTERNATIVER 12 KOSTNADSOVERSLAG 14 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

3 3 Midtbyen Kjuttavika familie Thora Storm vgs Nedre familie sv eg Strinda vgs re Fla tå kunstgress Øv Byåsen vgs skole Granåsen Tiller vgs Heimdal Sentrum Granskogen Skole Handel/Næring Ne dr ef lat ås ve g Saupstad Bydelssenter Saupstadmyra brannstasjon Handel/Næring Ko ng sve ge legsenter n Handel/Næring Koldstadvegen Ortofoto Granåsen - Målestokk 1:5000 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 FLATÅSEN BYDELSSENTER Katedralskolen vgs

4 4 Gnr/ Bnr 187/7 Industri Offentilg bygninger, brannstasjon Forretning/kontor Kombinert bolig/forretning/kontor Reguleringsplan - Målestokk 1:2000 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

5 5 EIENDOMS- OG REGULERINGSSTATUS GJELDENDE REGULERING GEOTEKNISKE FORHOLD Tomta omfattes av reguleringsplan nr x, og reguleringsplan nr Tomta er delvis bebygget i dag. Tre borepunkter ved den kommunale brannstasjonen o, og er regulert til offentlige bygninger, industri og parkering/kjøreveg. indikerer jevne og gode grunnforhold. Det må foretas ytterligere grunnundersøkelser med flere borepunkter. KOMMUNELANENS AREALDEL Gjeldende kommunedelplan viser området avsatt til tett bebyggelse. STØY/FORURENSING Utsyn mot gården Sørem og Bymarka i vest TOMTEAREAL OG AREALBRUK Tomteareal er m2. Grunnflate på ny skolebygg er m2 i 3 etasjer. TOMTERIS/ TOMTEVERDI Verdi tomt inkludert bygning er avklart. Det er støy fra trafikk på Nedre Flatås veg med 9200 ÅDT sør for veikrysset og 3000 ÅDT nord for krysset, Øvre Flatås veg med 7300 ÅDT ved veikrysset og 4500 ÅDT vest for senteret. Tomtearealet ligger delvis i gul sone, arealet nærmest vegen er rød sone. Forurensning av grunn må avklares. Det ligger et bilverksted og en brannstasjon på tomta og lagerplass for diverse maskiner inntil tomta. FLATÅSEN BYDELSSENTER Mange og fine trafikksikre gang- og sykkelveger MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 Dagens situasjon sett fra øst

6 6 TRAFIKKSITUASJON E6 Granskogen skole Kongsvegen Furutoppen Furuhaugen skole (barneskole) skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Menighetsn Drømme Øvre Flatås veg 1 Nedre Flatås veg Dovren Bjørndalen Nedre Kjuttaviga E6 Romålslia Bjørnsdalsbrua Søremsmarka Utsnitt av støysonekart utarbeidet i forbindelse med nytt kommuneplanarbeid i 2012 Kolstadevegen Kolstad Granskogen skole Furutoppen Furuhaugen skole (barneskole) skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Menighetsn Drømme Nedre Flatås veg Dovren Bjørndale jørnsdalsbrua Skolens plassering i situasjonen Saupstad Kongsvegen Øvre Flatås veg 1 Buss holdeplass 500 m arkering - Trafikksituasjon - M 1:10000 Bilvei Søremsmarka Kolstadevegen Gang- og sykkel vei Langrennsløype Fotgjengerovergang Jern Tomteavgrensning Kolstad 500 m - Trafikksituasjon - M 1:10000 Saupstad Buss holdeplass arkering Bilvei MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 Gang- og sykkel vei Langrennsløype Fotgjengerovergang

7 7 FLATÅSEN BYDELSSENTER Dagens mangfoldige og kaotiske bydelssentrum sett nordover Mange fine trafikksikre hoved gang- og sykkelveger Utsyn mot Vassfjellet Dagens mangfoldige og kaotiske bydelssentrum sett sørover Utsyn mot Trondheim sentrum sett nordover fra fotballn MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

8 8 ERSEKTIV MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

9 alen msmarka hage Kongsvegen KONSET Furuhaugen skole (barneskole) Nedre Tomta på ligger inntil Nedre Flatås veg og Øvre Flatås veg, i direkte kontakt med en rekke bydelsfunksjoner som butikksenter, legesenter og flere dagligvarebutikker. skole trinn med helsestasjon og Furuhaugen barneskole ligger i umiddelbar nærhet, 5 minutter til fots, likeså flere idrettsarenaer med blant annet fotballr og ballbinge og en rekke kommunale og private r. Furutoppen Ved å plassere nye Heimdal videregående skole på tomta på, vil skolen være en generator for å forsterke og utvikle bydelssenter. Tomta ligger sentralt plassert i forhold til de omkringliggende boligområdene, og i forhold til hovedatkomst til bydelen ved Nedre Flatås veg, til allerede etablert kollektivtransport og et særdeles 1 velfungerende trafikksikkert hoved gang- og sykkelvegsystem som knytter forbindelse østover med undergang til resten av og videre til Romulslia, nordvestover til skolene og idrettsarenaer, vestover til Granåsen og Marka, sørover til Huseby, Saupstad skianlegg og Saupstad bydelssenter. skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Drømme Øvre Menighetsn Menighetsn Flatås veg Tomta har 5 grunneiere som må kjøpes ut. Trondheim kommunes brannstasjon, 1 dagligvare med kontorer, et bilverksted og en garasje. Bjørnsdalsbrua Kolstadevegen Skolens plassering i situasjonen Tomteavgrensning Næring/ service/ Skole Utendørs idrettsanlegg Bilvei Grøntdrag Kolstad Gang- og sykkel vei Langrennsløype Grøntområde Saupstad Granskogen skole skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Drømme E6 Søremsmarka Kongsvegen Furutoppen Furuhaugen skole (barneskole) Øvre Dovren Kolstadevegen Menighetsn Flatås veg Saupstad Romålslia Kolstad Bilvei Gang- og sykkel vei Langrennsløype Grøntområde Torget/sosial møteplass Grøntdrag skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Drømme Bjørndalen 1 Dovren Romålslia Kolstadevegen Bjørnsdalsbrua Granskogen skole Kolstad Saupstad Bjørndalen Søremsmarka Kongsvegen Torget/sosial møteplass Furutoppen Furuhaugen skole (barneskole) Øvre Flatås veg Dovren Bjørnsdalsbrua 1 Nedre skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Drømme Bjørndalen Kolstadevegen Bjørnsdalsbrua Dovren Romålslia Forbindelser nærmiljø - Grønnstruktur og konsept - M 1:10000 Forbindelser nærmiljø - Grønnstruktur og konsept - M 1:10000 E6 E6 500 m 500 m 9 FLATÅSEN BYDELSSENTER Bjørndalen g sykkel vei nsløype råde ag Torget/sosial møteplass 500 m Forbindelser nærmiljø - Grønnstruktur og konsept - M 1: m - Grønnstruktur og konsept - M 1:10000 Kolstad Saupstad Tomteavgrensning Næring/ service/ Skole Utendørs idrettsanlegg MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 Bilvei Gang- og sykkel vei Langrennsløype Grøntområde Grøntdrag Torget/sosial møteplass Forbindelser nærmiljø

10 +152 m.o.h m.o.h. Øvre Flatåsveg parkering park promenade VGS skole Nedre Flatåsveg m.o.h m.o.h. terreng snitt a-a Euro pris Coop prix Minsalon og solarium Capri restaurant Euro pris Coop prix a kjøpesenter Minsalon og solarium Capri restaurant volleyball a senter: Bunnpris Jennee s thaimasasje Hamam Gym & avspenning Spa & hudklinikk Fotklinikk Akupunktur Karma frisør Fysioterapi kjøpesenter skole streetbasket Heimdal VGS mulig utvidelse BTA 2000 m² volleyball Siesta solstudio legesenter Bedrift service Rosten bilverksted UCO volleyball a 150 m senter: Bunnpris Jennee s thaimasasje Hamam Gym & avspenning Spa & hudklinikk Fotklinikk Akupunktur Karma frisør Fysioterapi skole streetbasket Heimdal VGS mulig utvidelse BTA 2000 m² Mulig bydelsutvikling - Alternativ 1A - M volleyball Siesta solstudio hoved inngang (bygg) inngang varemottak bil inngang (område) buss legesenter Bedrift service Rosten bilverksted hjerte torget drift (varemottak) sykkel trær scooter UCO sykkel vei hovedveien sekundær vei HC - parkering fotgjenger promenade eiendom a 150 m 150 m - Alternativ 1 - M 1: Alternativ 1 - M 1:2000 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

11 terreng snitt a-a 11 Øvre Flatåsveg parkering park promenade VGS skole Nedre Flatåsveg +152 m.o.h m.o.h. terreng snitt a-a 1:2000 FLATÅSEN BYDELSSENTER GRUNNEIER Det er 5 grunneiere. 194/384: REN FLATÅSEN AS 194/379: TRONDHEIM KOMMUNE 194/388: SB Invest AS 194/228: Hamstad A Ingeniør AS a 194/224: Krigsvoll Gisle Siviling AS 194/226: Krigsvoll Gisle Siviling AS 194/222: Maskin Bygg AS 194/221: Maskin Bygg AS HOVEDGRE 194/ / / / / / / /379 senter: Bunnpris Jennee s thaimasasje Hamam Gym & avspenning Spa & hudklinikk Fotklinikk Akupunktur Karma frisør Fysioterapi UTEAREAL Euro pris Solrik skolegård mot vest og sør. Utearealene opprustes til en Coop urban parkmessig plass prix til generelt uteoppholdsareal med r for volleyball og streetbasket. Skolen ligger Minsalon ved grøntdraget med hoved gang- og sykkelveg til eksisterende kommunal og solarium fotball Capri lenger nord. Eksisterende vegetasjon mot Nedre Flatås veg forsterkes slik restaurant at det danner en grønn skjerm mellom skolen og Nedre Flatås veg. Det etableres en støyvoll mot avkjøringssløyfe fra Kongsvegen i sør. Avstand til Saupstad skianlegg er ca. 1 km og til Granåsen er det ca. 2 km. TRAFIKK har et klart skille mellom gang/sykkel og biltrafikk med både planfrie over- og underganger. Det er snare og sikre kryssingsmuligheter for de myke trafikantene. Bussruter 7 (hver 20 min) og 19 (hver 30 min) snur på bydelssenter og med mulig kommunikasjon med buss nr. 4 og volleyball 9A. Flytting av holdeplass til Nedre Flatås veg kan vurderes. Det skole er god adkomst med bil fra Øvre Flatås veg til tomta. arkering for ansatte, besøkende og scooter løses med sambruk av Heimdal parkeringsplasser for skolen og VGS tilliggende bydelsfunksjoner. Av trafikksikkerhetsmessige grunner etableres et lysregulert fotgjengerfelt i Øvre Flatås veg. volleyball streetbasket mulig utvidelse BTA 2000 m² TIDLIGST OSTART/ TIDLIGST FERDIG BYGG Tidsplan: Konkurranse 2013, prosjektering 2013/2014, byggestart 2014 og tidligst ferdigstillelse 2015/ Det må utarbeides ny detaljert reguleringsplan for tomta med offentlig formål. Det vil kunne ta minimum 1 år og byggesaken kan forgå parallelt. Framdriften forutsetter at tomtene kan fristilles i løpet av KOSTNADSDRIVENDE TILTAK Kjøp av flere eiendommer med eksisterende bygg Støyvoll Lysregulert fotgjengerfelt USIKKERHETSFAKTORER Flere eiendomsbesittere å bli enige med Mulig forurenset grunn FORDELER Forsterker og utvikler dagens bydelssenter som er udefinert og med til dels lav arkitektonisk kvalitet Svært sentral og tilgjengelig tomt Svært god tilgjengelighet til bussruter Svært god tilgjengelighet til lokalsenter FLATÅSEN BYDELSSENTER Ny skole er sentralt plassert ved innfartsporten til - den nye Heimdal vgs være Siesta spydspiss for en positiv framtidig utvikling av bydelssenter. solstudio BYDELSFUNKSJONER OG NÆRMILJØ Skolen ligger sentralt i området med andre etablerte private og noen offentlige God tilgjengelighet til overordnet vegnett Nærhet til hoved gang- og sykkelforbindelse, til skole, store publikumsfunksjoner. å sikt kan dagens næringsbebyggelse med fordel erstattes av utearealer og fotball Nytt kompakt bygningsvolum i 3 etasjer, langsiden parallelt med Nedre Flatås veg som mer publikumsrelaterte bydelsfunksjoner. Dette vil sammen med kvalitet i utforming og Utvidelsesmuligheter skjermer for trafikkstøy og danner fond for en flott sør- og vestvendt skoleplass. legesenter Bedrift service Rosten bilverksted Skolens hovedinngang henvender seg mot utearealet som kan utvikles til et felles materialbruk forsterke og gi identitet til bydelssenteret. I en framtidig utvikling av det nye torget mellom skole og dagens dagligvarebutikk i nord, kan en se for seg at det etableres et åpent parkeringsdekke i 2 plan for å kunne fristille mer areal til utbygging ULEMER Kostnader ved kjøp av tomt med bygninger som må rives, 6100 m2 BTA. plassrom, et torg for hele bydelen som strekker seg både sørover og nordover over eller urban plass. Støytiltak for utearealer Øvre Flatås veg med direkte tilknytning til hoved gang- og sykkelvegen gjennom UCO bydelen. TANNKLINIKK Tannklinikk er ikke inkludert i prosjektet, men kan om ønskelig integreres i prosjektet. MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 a 150 m

12 12 OSUMMERING TOMTEALTERNATIVER Oppsummering tomtealternativer Matrisen bygger på fargesettingen i ROS - analyser Uproblematisk/ Akseptabel - få eller ingen konsekvenser TK: Trondheim kommune Tomtene er vurdert på angitte parametre vist i matrisen Litt problematisk/ Ikke optimal - krever ekstra vurderinger, kan gi økte kostnader Idr.: Idretten Veldig problematisk/ Uakseptabel - store konsekvenser SVV: Statens vegvesen Vurderte tomtealternativer Granåsen Eiendoms- situasjon Reg. status Tomtestørrelse Tomtepris Riving eks. anlegg Geoteknikk/ grunnforh. Støy/ forurensning Solforhold/ klima Tilgjengelighet Trafikkforhold Logistikk gj.føring Bydelsfunksj./ Nærm Granåsen alternativ 1 Omr.plan utarb./ Utfordr.markagr. å djupmyr Ikke nær bydelssenter Anbefalt Granåsen alternativ 1b (med stor hall) Avklares med TK+idr. Omr.plan utarb./ Utfordr.markagr. å djupmyr Ikke nær bydelssenter Granåsen alternativ 2 Avklares med TK+idr. Omr.plan utarb./ Utfordr.markagr. Rivning utover aksept. Trolig på grunnere myr Mindre sol Kan utløse store vegtiltak Ikke nær bydelssenter Granåsen alternativ 3 Utenfor tomt Omr.plan utarb./ Utfordr.markagr. Riv. eneb./ fjerne skog frarådes Trolig på fjell Krever bussløyfe Kan utløse store vegtiltak Ikke nær bydelssenter Saupstadmyra Anbefalt Saupstadmyra alternativ 1 Avklares med TK Uregulert/ Utfordr.markagr. Trolig på grunnere myr Ikke nær bydelssenter Saupstadmyra alternativ 2 Utenfor tomt Uregulert/ Utfordr.markagr. Trolig på grunnere myr Ikke nær bydelssenter Saupstadmyra alternativ 3 Avklares med TK Uregulert/ Utfordr.markagr. Trolig på grunnere myr Ikke nær bydelssenter Saupstad bydelssenter Anbefalt Saupstad alternativ 1 Trang tomt Krever interimskole Anb. i samarb. med TK. Saupstad alternativ 1b (omrokkering) Avklares med TK Krever bussløyfe Koordinering Trondheim kom. Saupstad alternativ 2 Trang tomt Mindre sol Krever interimskole Saupstad alternativ 3 Trang tomt Krever interimskole Heimdal sentrum Heimdal sentrum alternativ 1a Avklares med TK+idr. Utfordr.gjeld.reg. til idrett Ikke til salgs Byggetillatelse på ny hall er gitt Krever bussløyfe Konflikt ny hall som bygges nå Heimdal sentrum alternativ 1b Avklares med TK+idr. Utfordr.gjeld.reg. til idrett Trolig ikke til salgs Krever kunstgr. fjernet Krever bussløyfe Heimdal sentrum alternativ 2a Avkl. m/ olaris Media Trang tomt Kostbar Støy fra jern og veg Lite sol Uheldig komb. trykkeri Avhengig av utflytting Heimdal sentrum alternativ 2b Avkl. m/ olaris Media Trang tomt Kostbar Riving av trykkeri Trykkeriet flyttes ikke Anbefalt Heimdal sentrum alternativ 2c (endret) Avklares m/ flere private Trang tomt Kostbar/ mange eiere Eldre og nyere bygg Støy fra jer og veg Koordinering mot mange grunneiere Heimdal sentrum alternativ 3 Avklares med tk+svv Utfordr.gjeld.reg. til stor infrastr. Ikke til salgs Støy fra jer og veg I konflikt med store vegtiltak Uforutsigbar gjen.føring Oppsummering tomtealternativer bydelssenter Avklares med TK+ flere private Kostnader/ flere eiere Riving av bygninger eldre enn 10 år Støy fra veier Koordinering flere grunneiere MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

13 13 j.føring Bydelsfunksj./ Nærmiljø Skiidrett/ Friluft Framdrift Kostnadsfaktorer Usikkerhets- faktorer KONKLUSJON KOMMENTARER Ikke nær bydelssenter Komplisert grunnarb. Økt fundament. kostn. Anbefales Skole i markagrensa - stor samspillmulighet mot toppidrett - utfordrende grunn- og vannforhold Ikke nær bydelssenter Komplisert grunnarb. Økt fundament. kostn. Anbefales Skole i markagrensa - stor samspillmulighet mot toppidrett - utfordrende grunn- og vannforhold Ikke nær bydelssenter Komplisert grunnarb. Økt infrastruk. kostn. Usikkerhet i prosess ikke optimtal Ikke nær bydelssenter Krevende utredn. forhold i bakken Økt infrastruk. kostn. Meget stor usikkerhet Kan ikke anbefales Ikke nær bydelssenter Nedgr. Høgspent Anbefales Skole i markagrensa - liten kontakt med annen aktivitet - utfordrende med høgspent og markagrensa Ikke nær bydelssenter Nedgr. Høgspent ikke optimtal Ikke nær bydelssenter Nedgr. Høgspent Anbefales Skole i markagrensa - liten kontakt med annen aktivitet - utfordrende med høgspent og markagrensa skole Langt til nordiske skianlegg Anbefales Skole i bydelen - stor samspillmulighet med nærmiljø, andre skoler og uteanlegg - trang tomt Trondheim kom. Langt til nordiske skianlegg Utfordrende prosess Anbefales Skole i bydelen - stor samspillmulighet med nærmiljø, andre skoler og uteanlegg - utfordrende prosess skole Langt til nordiske skianlegg ikke optimtal skole Langt til nordiske skianlegg ikke optimtal ll som bygges nå Langt til nordiske skianlegg Ikke gjennomførbar Urealistisk å utsette bygging Usikkerhet i prosess Kan ikke anbefales Langt til nordiske skianlegg Vanskelig å enes Mulig komp.for kunstgr. Reduserer kvalitet på idrettsanlegg ikke optimtal utflytting Langt til nordiske skianlegg Koord. Adressas flytteprosess Dyrt å rive Usikkerhet i prosess ikke optimtal ttes ikke Langt til nordiske skianlegg Trykkeri flyttes ikke Urealistisk å rive trykkeri Meget stor usikkerhet Kan ikke anbefales mot mange Langt til nordiske skianlegg Avklaringer mange eiere Dyrt å utløse eiend. Anbefales Skole i lokalsentrum ved kollektivknutepunkt - godt samspill med nærmiljø, andre skoler og uteanlegg - utfordrende prosess gjen.føring Langt til nordiske skianlegg Tverrforb Heimdal- Tiller ikke avklart Vansk. infrastr. Meget stor usikkerhet Kan ikke anbefales OSUMMERING TOMTEALTERNATIVER flere grunneiere 1km til Saupstad skianlegg 2km til Granåsen Avklaringer flere eiere Kostnader til å utløse eiend. og å rive Forurensning i grunn må avklares Anbefales Skole i lokalsentrum med god kollektivdekning - godt samspill med nærmiljø, andre skoler og uteanlegg - utfordrende prosess MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

14 14 KOSTNADSOVERSLAG Kostnadsoppsett GRANÅSEN 2 SAUSTADMYRA 3 SAUSTAD BYDELSSENTER 3b) SAUSTAD BYDELSSENTER OMROKKERING 4 HEIMDAL SENTRUM 5 FLATÅSEN BYDELSSENTER m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) m2 BTA á kr SUM (mill kr.) m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) 1) Salg av eks. tomt kr - 66,75 kr - 66,75 ikke selge kr - makeskifte kr - kr - 66,75 kr - 66,75 1) Tomtekostnader m2 inkl. bygn. kr 12, m2 kr 3, m2 ikke kjøpe kr m2 makeskifte kr m2 inkl. bygn. kr 49, m2 inkl. bygn. kr 69,40 1) Kostnader for utkjøp av bebyggelse som skal rives - m2 kr - - m2 kr - - m2 kr - - m2 kr m2 kr 75, m2 2) Rivningskostnader m2 kr 0,00400 kr 12,00 - m2 kr 0,00400 kr m2 kr 0,00400 kr 41, m2 kr 0,00400 kr 40, m2 kr 0,00400 kr 20, m2 kr 0,00400 kr 13,00 3) Byggekostnader skole+1hall m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498,30 3) Byggekostnader tannklinikk 575 m2 kr - kr m2 kr - kr m2 kr 0,03300 kr 18, m2 kr 0,03300 kr 18, m2 kr 0,03300 kr 18,98 m2 kr - 4) Leiekostnader tannklinikk kr 17,80 kr 17,80 kr - kr - kr - kr 17,80 5) Økte kostnader for fundamentering/ geotekn. forhold m2 kr 0,00650 kr 32, m2 kr 0,00250 kr 14, m2 kr - kr m2 kr - kr m2 kr - kr m2 kr - kr - 6) Økte kostnader for parkering utenfor tomt m2 kr 0,00125 kr 2,50 - m2 kr 0,00125 kr - - m2 kr 0,00125 kr - - m2 kr 0,00125 kr - - m2 kr 0,00125 kr - - m2 kr - kr - 6) Økte kostnader for parkeringskjeller - pl kr 0,15000 kr - - pl kr 0,15000 kr - 80 pl kr 0,15000 kr 12,00 - pl kr 0,15000 kr - - pl kr 0,15000 kr - - pl kr - kr - 7) Økte kostnader for flomsikring/ vannhåndtering RS kr 20,00 7) Økte kostnader for å legge høgspentkabler i grunnen RS kr 7,50 8) Økte kostnader for myndighetskrav og rekkefølgebest. *) kr 9,38 **) kr 5,25 ***) kr 4,88 ****) kr 4,88 *****) kr 3,13 *****) kr 2,25 SUM (mill. kr) kr 537,73 kr 480,65 kr 575,95 kr 562,25 kr 597,65 kr 534,00 Kostnadsoppsettet bygger på erfaringstall fra Sør- Trøndelag fylkeskommune per august 2012, og beregningstall utført av eiendomsaktører. Alle tall er i mill kr. og alle tall er inkl. mva. Kostnadene er relatert direkte til tiltak på det gjeldende tomtene, og omfatter derfor ikke tiltak som kan være vist på planer som gir gode sambruksmuligheter utenfor tomt (f.eks. stor hall, ekstra parkering) med mindre det er oppgitt. 1) Kostnader knyttet til salg og kjøp er basert på verdivurderinger og erfaringstall ( mill.kr) Salg av eksisterende skoletomt på Saupstad (197/573) beregnet av DNB Næringsmegling AS : kr 66,75 For alternativene 3 og 3b) på Saupstad bydelssenter er det forventet at man ikke får verken inntekter eller utgifter knyttet til tomt kr - Kjøpsverdi for tomt på Granåsen (187/7) basert på takst utført av Otiman Eiendomsutvikling AS datert : kr 12,00 Omfatter både grunn og bygninger Kjøpsverdi for tomt på Saupstadmyra (197/19) beregnet av DNB Næringsmegling AS : kr 3,80 Ingen bygninger inngår Kjøpsverdi for tomtene Idrettsv. 1 og 2-4, Lundemobakken 3-5 og Industriv. 5B og 9 beregnet av DNB Næringsmegling AS kr 49,00 Kun verdi av grunn, middelverdi av høy verdi og lavverdi Utkjøpsverdi av bebyggelsen på tomtene i Heimdal sentrum- Idrettsv. 1 og 2-4, Lundemobakken 3-5 og Industriv. 5B og 9 (ca m2* kr/ m2) kr 75,00 Antatt verdi av bygg som skal rives. Kjøpsverdi for tomtene 194/384, 194/379, 194/388, 194/228, 194/224, 194/226, 194/222, 194/221. For eiendom 194/221 er medtatt 2500 m2 tomt. kr 69,40 Beregnet som boligformål 2) Rivningskostnader er basert på erfaringstall fra STFK angitt per m2 BTA kr 0,0040 å Granåsen er eksisterende bebyggelse angitt i takst til ca m2. Da er administrasjonsbygget og den ene garasjen trukket fra. å Saupstad bydelssenter omfatter (alt. 3) riving av eksisterende skole på ca m2. Det må påregnes ekstra kostnader for leie av interimskole. å Saupstad bydelssenter omrokkering (alt. 3b) riving av dagens ungdomsskole på ca m2. I tillegg legges inn kostnadsdeling med Trondheim kommune for riving av eks. Heimdal vgs. å er eksisterende bebyggelse beregnet til ca m2. Rivekostnad pr m2 synes høy. 530 m2 er 1 etasje enkel standard- garasje og bilverksted m2 er brannstasjon og butikk med fasade i betongelementer. 3) Byggekostnader er basert på erfaringstall fra STFK angitt per m2 BTA Skolebygg inkl. 1 flerbrukshall ca m2 for alle tomtene og 575 m2 for tannklinikk på Saupstad og Heimdal som utgjør kr/m2 kr 0,0330 Omfatter alle kostnader bl.a. grunnarbeid, infrastruktur, utomhusanlegg og byggekostnader 4) Leiekostnader er basert på erfaringstall fra STFK For Granåsen og Saupstadmyra beregnes leie for lokaler til tannklinikk i bydelssenter (i stedet for å bygge) ihht. erfaringstall fra STFK kr 17,80 5) Økte grunnkostnader på tomt relatert til fundamentering er beregnet som følger: For Granåsen - vanskelige grunnforhold beregnet til en antatt merkostnad per m2 grunnflate for bygg (Lite fotavtrykk ca m2) kr 0,0065 Beregnet min. doble kostnader for fundamentering av bygg på dypmyr For Saupstadmyra - vanskelig grunnforhold beregnet til en antatt merkostnad per m2 grunnflate for bygg (Stort fotavtrykk ca m2) kr 0,0025 Beregnet noe ekstrakostnader for fundamentering av bygg på myr 6) Økte kostnader som følge av parkeringskjeller eller parkering som må opparbeides utenfor tomt: For Granåsen må opparbeides parkeringsplass utenfor tomt. Denne er beregnet til ca 1/5 av dvs. ca m2 av vist parkering på m2, beregnet til 1250 kr/m2 kr 0,00125 For Saupstad bydelssenter - økte kostnader for å etablere parkeringsplasser i kjeller (ca. 80 stk) er beregnet til kr per plass kr 0,1500 7) Ekstraordinære kostnader som følge av håndtering av utenforliggende utfordringer er beregnet som følger: For Granåsen kreves flomsikring med jordvoll og pumper, eller utskifting av masser og oppfylling til flomsikker høyde av et større område beregnet til ca. kr 20,00 Anslag gitt fra Asplan Viak For Saupstadmyra kreves nedgraving av to strekk med høgspentkabler som er beregnet til ca. 300 lm ca. kr / lm kr 7,50 Anslag gitt fra Trønderenergi 8) Økte kostnader for tiltak som kan komme med hensyn på myndighetskrav og rekkefølgebestemmelser er beregnet som følger: *) å Granåsen - etablering av ca. 350 lm. g/s veg (á kr pr.lm.) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for opparbeidelse av to lysregulerte kryss (á kr. 5 mill.). arkering løses i sambruk med idretten og er ikke kostnadsberegnet her. **) å Saupstadmyra - etablering av ca. 350 lm. g/s veg (á kr pr.lm.) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for lysregulering av kryss (á kr. 1,25 mill. ) og opparbeidelse av 2 nye busslommer (á kr ). ***) å Saupstad bydelssenter - etablering av ca. 350 lm. g/s veg (á kr pr.lm.) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for lysregulering av fotgjengerfelt (á kr 1 mill.). arkering i egen parkeringskjeller (se økte grunnkostnader på tomt.) ****) å Saupstad bydelssenter omrokkering - etablering av ca. 350 lm. g/s veg (á kr pr.lm.) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for lysregulering av fotgjengerfelt (á kr 1 mill.). *****) Heimdal sentrum - etablering av fortau på vestside av Idrettsvegen ca. 400 lm. (á kr. 6250) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for opphøyd gangfelt og lysregulert fotgjengerfelt over Idrettsvegen (á 1,25 mill. kr). ******) bydelssenter - etablering av lysregulert fotgjengerfelt 1 mill.kr og støyvoll mot avkjøringsløyfe 1,25 mill.kr (100 m á kr pr.lm.) MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

15 15 KOSTNADSOVERSLAG MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

Mulighetsstudier - Flatåsen bydelssenter, Saupstad senter vest, Saupstad bydelssenter

Mulighetsstudier - Flatåsen bydelssenter, Saupstad senter vest, Saupstad bydelssenter 1 HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Mulighetsstudier - Flatåsen bydelssenter, senter vest, bydelssenter Februar 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING s. 3 FLATÅSEN BYDELSSENTER s. 5 SAUSTAD SENTER VEST s.11 SAUSTAD

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Iht. Plan- og bygningslovens 12-8 varsles med dette at det er igangsatt planarbeid for detaljert reguleringsplan for Byåsveien 162, gnr. 96, bnr. 183.

Iht. Plan- og bygningslovens 12-8 varsles med dette at det er igangsatt planarbeid for detaljert reguleringsplan for Byåsveien 162, gnr. 96, bnr. 183. Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 18.09.2014 Detaljert reguleringsplan for Byåsveien 162 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. Plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KASTBREKKA GNR 87 BNR 7 FORESPØRSEL OM REGULERING Arkivsaksnr.: 07/27817 Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik

Saksframlegg. Trondheim kommune. KASTBREKKA GNR 87 BNR 7 FORESPØRSEL OM REGULERING Arkivsaksnr.: 07/27817 Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik Saksframlegg KASTBREKKA GNR 87 BNR 7 FORESPØRSEL OM REGULERING Arkivsaksnr.: 07/27817 Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker anbefaler ikke

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Notat om utvikling av Bøveien 11

Notat om utvikling av Bøveien 11 Kommuneplanutvalget Randaberg kommune plan og forvaltning vår ref.: 5390.0.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 06.07.015 Notat om utvikling av Bøveien 11 Som en del av områdeplan for Randaberg sentrum

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Valg av tomt til FeFos hovedkontor i Lakselv

Valg av tomt til FeFos hovedkontor i Lakselv Fremlagt på møte 10.06.2015 Styresak 50/2015 Saknr 15/1403 Valg av tomt til FeFos hovedkontor i Lakselv 1. Innledning Styret ga i styresak 68/2014 i styremøte 28.11.2014 direktøren fullmakt til å sette

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune Vikersundgata 34-34 Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune VEDLEGG F-1 Søknad om tilbygg og ombygging av nærsenter, REDEGJØRELSE Vikersund Nærsenter AS ønsker å utvide og bygge om sine lokaler i Vikersundgata

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign:

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign: Føresegner Plan: Privat detaljreguleringsplan Amfi, K-39 og K-40 Planid: 20120109 Arkiv nr.: 12/2108 Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014 Revisjon i prosess: 26.01.2015, 15,05.2015, 26.05.2015 Vedtak/stadfesting:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT ENDELIG VALG AV SKOLETOMT Arkivsaksnr.: 14/2711 Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 151/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA 1.gangsbehandling : 22.05.02 Dato for siste revisjon av planen : 02.10.02 Dato for Bystyrets godkjenning : 04.09.03. sak 0048/03 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA ALTERNATIV 1. REGULERINGSBESTEMMELSER.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Moss bystyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Administrasjonen har sett på seks alternative plasseringer av den nye skolen:

SAKSFREMLEGG. Administrasjonen har sett på seks alternative plasseringer av den nye skolen: Behandles i: Plan- og miljøutvalget BREVIK SKOLE - FORHÅNDSFORELEGGELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Oversiktskart over området med alternativer 17.10.2014 PLM 2. Kart over alternativ 1 17.10.2014

Detaljer

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE Kommunedelplan for Ødegården, vedtatt av Komunestyret 29.09.2010 Forslag til planavgrensning for helhetsplan for Lørenskog stasjonsområde Kommunedelplan for Ødegården:

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: ID-nr. 193 Sak nummer: 2010/3134 Dato sist revidert: 30.04.2012

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: ID-nr. 193 Sak nummer: 2010/3134 Dato sist revidert: 30.04.2012 Grimstad Kommune Reguleringsplan Landvik Skole REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: ID-nr. 193 Sak nummer: 2010/3134 Dato sist revidert: 30.04.2012 Formålet med planen er å regulere

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02.

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02. Byplankontoret Planident: k20110003 Arkivsak: 11/53460 og 07/44293 Tiller, kommunedelplan Planbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

TOMTETAKST OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH

TOMTETAKST OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH TOMTETAKST Side 1 av 6 OVER - GNR 41 BNR 12 I SØRUM KOMMUNE HJEMMELSHAVERE: PETTER FLADEN OG KIRSTEN ELISABETH FORSETH Innholdsliste: 1. Generelt. Side 2 2. Dokumenter. Side 2 3. Hjemmelsforhold mm Side

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer