HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE. Mulighetsstudier - Innspill etter høring i november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE. Mulighetsstudier - Innspill etter høring i november 2012"

Transkript

1 1 HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Mulighetsstudier - Innspill etter høring i november 2012 November 2012 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FLATÅSEN BYDELSSENTER 3 Eiendoms - og reguleringsstastus 5 Trafikksituasjon 6 erspektiv 8 Konsept og grønnstruktur 9 bydelssenter 11 OSUMMERING TOMTEALTERNATIVER 12 KOSTNADSOVERSLAG 14 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

3 3 Midtbyen Kjuttavika familie Thora Storm vgs Nedre familie sv eg Strinda vgs re Fla tå kunstgress Øv Byåsen vgs skole Granåsen Tiller vgs Heimdal Sentrum Granskogen Skole Handel/Næring Ne dr ef lat ås ve g Saupstad Bydelssenter Saupstadmyra brannstasjon Handel/Næring Ko ng sve ge legsenter n Handel/Næring Koldstadvegen Ortofoto Granåsen - Målestokk 1:5000 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 FLATÅSEN BYDELSSENTER Katedralskolen vgs

4 4 Gnr/ Bnr 187/7 Industri Offentilg bygninger, brannstasjon Forretning/kontor Kombinert bolig/forretning/kontor Reguleringsplan - Målestokk 1:2000 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

5 5 EIENDOMS- OG REGULERINGSSTATUS GJELDENDE REGULERING GEOTEKNISKE FORHOLD Tomta omfattes av reguleringsplan nr x, og reguleringsplan nr Tomta er delvis bebygget i dag. Tre borepunkter ved den kommunale brannstasjonen o, og er regulert til offentlige bygninger, industri og parkering/kjøreveg. indikerer jevne og gode grunnforhold. Det må foretas ytterligere grunnundersøkelser med flere borepunkter. KOMMUNELANENS AREALDEL Gjeldende kommunedelplan viser området avsatt til tett bebyggelse. STØY/FORURENSING Utsyn mot gården Sørem og Bymarka i vest TOMTEAREAL OG AREALBRUK Tomteareal er m2. Grunnflate på ny skolebygg er m2 i 3 etasjer. TOMTERIS/ TOMTEVERDI Verdi tomt inkludert bygning er avklart. Det er støy fra trafikk på Nedre Flatås veg med 9200 ÅDT sør for veikrysset og 3000 ÅDT nord for krysset, Øvre Flatås veg med 7300 ÅDT ved veikrysset og 4500 ÅDT vest for senteret. Tomtearealet ligger delvis i gul sone, arealet nærmest vegen er rød sone. Forurensning av grunn må avklares. Det ligger et bilverksted og en brannstasjon på tomta og lagerplass for diverse maskiner inntil tomta. FLATÅSEN BYDELSSENTER Mange og fine trafikksikre gang- og sykkelveger MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 Dagens situasjon sett fra øst

6 6 TRAFIKKSITUASJON E6 Granskogen skole Kongsvegen Furutoppen Furuhaugen skole (barneskole) skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Menighetsn Drømme Øvre Flatås veg 1 Nedre Flatås veg Dovren Bjørndalen Nedre Kjuttaviga E6 Romålslia Bjørnsdalsbrua Søremsmarka Utsnitt av støysonekart utarbeidet i forbindelse med nytt kommuneplanarbeid i 2012 Kolstadevegen Kolstad Granskogen skole Furutoppen Furuhaugen skole (barneskole) skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Menighetsn Drømme Nedre Flatås veg Dovren Bjørndale jørnsdalsbrua Skolens plassering i situasjonen Saupstad Kongsvegen Øvre Flatås veg 1 Buss holdeplass 500 m arkering - Trafikksituasjon - M 1:10000 Bilvei Søremsmarka Kolstadevegen Gang- og sykkel vei Langrennsløype Fotgjengerovergang Jern Tomteavgrensning Kolstad 500 m - Trafikksituasjon - M 1:10000 Saupstad Buss holdeplass arkering Bilvei MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 Gang- og sykkel vei Langrennsløype Fotgjengerovergang

7 7 FLATÅSEN BYDELSSENTER Dagens mangfoldige og kaotiske bydelssentrum sett nordover Mange fine trafikksikre hoved gang- og sykkelveger Utsyn mot Vassfjellet Dagens mangfoldige og kaotiske bydelssentrum sett sørover Utsyn mot Trondheim sentrum sett nordover fra fotballn MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

8 8 ERSEKTIV MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

9 alen msmarka hage Kongsvegen KONSET Furuhaugen skole (barneskole) Nedre Tomta på ligger inntil Nedre Flatås veg og Øvre Flatås veg, i direkte kontakt med en rekke bydelsfunksjoner som butikksenter, legesenter og flere dagligvarebutikker. skole trinn med helsestasjon og Furuhaugen barneskole ligger i umiddelbar nærhet, 5 minutter til fots, likeså flere idrettsarenaer med blant annet fotballr og ballbinge og en rekke kommunale og private r. Furutoppen Ved å plassere nye Heimdal videregående skole på tomta på, vil skolen være en generator for å forsterke og utvikle bydelssenter. Tomta ligger sentralt plassert i forhold til de omkringliggende boligområdene, og i forhold til hovedatkomst til bydelen ved Nedre Flatås veg, til allerede etablert kollektivtransport og et særdeles 1 velfungerende trafikksikkert hoved gang- og sykkelvegsystem som knytter forbindelse østover med undergang til resten av og videre til Romulslia, nordvestover til skolene og idrettsarenaer, vestover til Granåsen og Marka, sørover til Huseby, Saupstad skianlegg og Saupstad bydelssenter. skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Drømme Øvre Menighetsn Menighetsn Flatås veg Tomta har 5 grunneiere som må kjøpes ut. Trondheim kommunes brannstasjon, 1 dagligvare med kontorer, et bilverksted og en garasje. Bjørnsdalsbrua Kolstadevegen Skolens plassering i situasjonen Tomteavgrensning Næring/ service/ Skole Utendørs idrettsanlegg Bilvei Grøntdrag Kolstad Gang- og sykkel vei Langrennsløype Grøntområde Saupstad Granskogen skole skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Drømme E6 Søremsmarka Kongsvegen Furutoppen Furuhaugen skole (barneskole) Øvre Dovren Kolstadevegen Menighetsn Flatås veg Saupstad Romålslia Kolstad Bilvei Gang- og sykkel vei Langrennsløype Grøntområde Torget/sosial møteplass Grøntdrag skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Drømme Bjørndalen 1 Dovren Romålslia Kolstadevegen Bjørnsdalsbrua Granskogen skole Kolstad Saupstad Bjørndalen Søremsmarka Kongsvegen Torget/sosial møteplass Furutoppen Furuhaugen skole (barneskole) Øvre Flatås veg Dovren Bjørnsdalsbrua 1 Nedre skole og helsestasjon (barne- og ungdomsskole) Drømme Bjørndalen Kolstadevegen Bjørnsdalsbrua Dovren Romålslia Forbindelser nærmiljø - Grønnstruktur og konsept - M 1:10000 Forbindelser nærmiljø - Grønnstruktur og konsept - M 1:10000 E6 E6 500 m 500 m 9 FLATÅSEN BYDELSSENTER Bjørndalen g sykkel vei nsløype råde ag Torget/sosial møteplass 500 m Forbindelser nærmiljø - Grønnstruktur og konsept - M 1: m - Grønnstruktur og konsept - M 1:10000 Kolstad Saupstad Tomteavgrensning Næring/ service/ Skole Utendørs idrettsanlegg MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 Bilvei Gang- og sykkel vei Langrennsløype Grøntområde Grøntdrag Torget/sosial møteplass Forbindelser nærmiljø

10 +152 m.o.h m.o.h. Øvre Flatåsveg parkering park promenade VGS skole Nedre Flatåsveg m.o.h m.o.h. terreng snitt a-a Euro pris Coop prix Minsalon og solarium Capri restaurant Euro pris Coop prix a kjøpesenter Minsalon og solarium Capri restaurant volleyball a senter: Bunnpris Jennee s thaimasasje Hamam Gym & avspenning Spa & hudklinikk Fotklinikk Akupunktur Karma frisør Fysioterapi kjøpesenter skole streetbasket Heimdal VGS mulig utvidelse BTA 2000 m² volleyball Siesta solstudio legesenter Bedrift service Rosten bilverksted UCO volleyball a 150 m senter: Bunnpris Jennee s thaimasasje Hamam Gym & avspenning Spa & hudklinikk Fotklinikk Akupunktur Karma frisør Fysioterapi skole streetbasket Heimdal VGS mulig utvidelse BTA 2000 m² Mulig bydelsutvikling - Alternativ 1A - M volleyball Siesta solstudio hoved inngang (bygg) inngang varemottak bil inngang (område) buss legesenter Bedrift service Rosten bilverksted hjerte torget drift (varemottak) sykkel trær scooter UCO sykkel vei hovedveien sekundær vei HC - parkering fotgjenger promenade eiendom a 150 m 150 m - Alternativ 1 - M 1: Alternativ 1 - M 1:2000 MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

11 terreng snitt a-a 11 Øvre Flatåsveg parkering park promenade VGS skole Nedre Flatåsveg +152 m.o.h m.o.h. terreng snitt a-a 1:2000 FLATÅSEN BYDELSSENTER GRUNNEIER Det er 5 grunneiere. 194/384: REN FLATÅSEN AS 194/379: TRONDHEIM KOMMUNE 194/388: SB Invest AS 194/228: Hamstad A Ingeniør AS a 194/224: Krigsvoll Gisle Siviling AS 194/226: Krigsvoll Gisle Siviling AS 194/222: Maskin Bygg AS 194/221: Maskin Bygg AS HOVEDGRE 194/ / / / / / / /379 senter: Bunnpris Jennee s thaimasasje Hamam Gym & avspenning Spa & hudklinikk Fotklinikk Akupunktur Karma frisør Fysioterapi UTEAREAL Euro pris Solrik skolegård mot vest og sør. Utearealene opprustes til en Coop urban parkmessig plass prix til generelt uteoppholdsareal med r for volleyball og streetbasket. Skolen ligger Minsalon ved grøntdraget med hoved gang- og sykkelveg til eksisterende kommunal og solarium fotball Capri lenger nord. Eksisterende vegetasjon mot Nedre Flatås veg forsterkes slik restaurant at det danner en grønn skjerm mellom skolen og Nedre Flatås veg. Det etableres en støyvoll mot avkjøringssløyfe fra Kongsvegen i sør. Avstand til Saupstad skianlegg er ca. 1 km og til Granåsen er det ca. 2 km. TRAFIKK har et klart skille mellom gang/sykkel og biltrafikk med både planfrie over- og underganger. Det er snare og sikre kryssingsmuligheter for de myke trafikantene. Bussruter 7 (hver 20 min) og 19 (hver 30 min) snur på bydelssenter og med mulig kommunikasjon med buss nr. 4 og volleyball 9A. Flytting av holdeplass til Nedre Flatås veg kan vurderes. Det skole er god adkomst med bil fra Øvre Flatås veg til tomta. arkering for ansatte, besøkende og scooter løses med sambruk av Heimdal parkeringsplasser for skolen og VGS tilliggende bydelsfunksjoner. Av trafikksikkerhetsmessige grunner etableres et lysregulert fotgjengerfelt i Øvre Flatås veg. volleyball streetbasket mulig utvidelse BTA 2000 m² TIDLIGST OSTART/ TIDLIGST FERDIG BYGG Tidsplan: Konkurranse 2013, prosjektering 2013/2014, byggestart 2014 og tidligst ferdigstillelse 2015/ Det må utarbeides ny detaljert reguleringsplan for tomta med offentlig formål. Det vil kunne ta minimum 1 år og byggesaken kan forgå parallelt. Framdriften forutsetter at tomtene kan fristilles i løpet av KOSTNADSDRIVENDE TILTAK Kjøp av flere eiendommer med eksisterende bygg Støyvoll Lysregulert fotgjengerfelt USIKKERHETSFAKTORER Flere eiendomsbesittere å bli enige med Mulig forurenset grunn FORDELER Forsterker og utvikler dagens bydelssenter som er udefinert og med til dels lav arkitektonisk kvalitet Svært sentral og tilgjengelig tomt Svært god tilgjengelighet til bussruter Svært god tilgjengelighet til lokalsenter FLATÅSEN BYDELSSENTER Ny skole er sentralt plassert ved innfartsporten til - den nye Heimdal vgs være Siesta spydspiss for en positiv framtidig utvikling av bydelssenter. solstudio BYDELSFUNKSJONER OG NÆRMILJØ Skolen ligger sentralt i området med andre etablerte private og noen offentlige God tilgjengelighet til overordnet vegnett Nærhet til hoved gang- og sykkelforbindelse, til skole, store publikumsfunksjoner. å sikt kan dagens næringsbebyggelse med fordel erstattes av utearealer og fotball Nytt kompakt bygningsvolum i 3 etasjer, langsiden parallelt med Nedre Flatås veg som mer publikumsrelaterte bydelsfunksjoner. Dette vil sammen med kvalitet i utforming og Utvidelsesmuligheter skjermer for trafikkstøy og danner fond for en flott sør- og vestvendt skoleplass. legesenter Bedrift service Rosten bilverksted Skolens hovedinngang henvender seg mot utearealet som kan utvikles til et felles materialbruk forsterke og gi identitet til bydelssenteret. I en framtidig utvikling av det nye torget mellom skole og dagens dagligvarebutikk i nord, kan en se for seg at det etableres et åpent parkeringsdekke i 2 plan for å kunne fristille mer areal til utbygging ULEMER Kostnader ved kjøp av tomt med bygninger som må rives, 6100 m2 BTA. plassrom, et torg for hele bydelen som strekker seg både sørover og nordover over eller urban plass. Støytiltak for utearealer Øvre Flatås veg med direkte tilknytning til hoved gang- og sykkelvegen gjennom UCO bydelen. TANNKLINIKK Tannklinikk er ikke inkludert i prosjektet, men kan om ønskelig integreres i prosjektet. MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012 a 150 m

12 12 OSUMMERING TOMTEALTERNATIVER Oppsummering tomtealternativer Matrisen bygger på fargesettingen i ROS - analyser Uproblematisk/ Akseptabel - få eller ingen konsekvenser TK: Trondheim kommune Tomtene er vurdert på angitte parametre vist i matrisen Litt problematisk/ Ikke optimal - krever ekstra vurderinger, kan gi økte kostnader Idr.: Idretten Veldig problematisk/ Uakseptabel - store konsekvenser SVV: Statens vegvesen Vurderte tomtealternativer Granåsen Eiendoms- situasjon Reg. status Tomtestørrelse Tomtepris Riving eks. anlegg Geoteknikk/ grunnforh. Støy/ forurensning Solforhold/ klima Tilgjengelighet Trafikkforhold Logistikk gj.føring Bydelsfunksj./ Nærm Granåsen alternativ 1 Omr.plan utarb./ Utfordr.markagr. å djupmyr Ikke nær bydelssenter Anbefalt Granåsen alternativ 1b (med stor hall) Avklares med TK+idr. Omr.plan utarb./ Utfordr.markagr. å djupmyr Ikke nær bydelssenter Granåsen alternativ 2 Avklares med TK+idr. Omr.plan utarb./ Utfordr.markagr. Rivning utover aksept. Trolig på grunnere myr Mindre sol Kan utløse store vegtiltak Ikke nær bydelssenter Granåsen alternativ 3 Utenfor tomt Omr.plan utarb./ Utfordr.markagr. Riv. eneb./ fjerne skog frarådes Trolig på fjell Krever bussløyfe Kan utløse store vegtiltak Ikke nær bydelssenter Saupstadmyra Anbefalt Saupstadmyra alternativ 1 Avklares med TK Uregulert/ Utfordr.markagr. Trolig på grunnere myr Ikke nær bydelssenter Saupstadmyra alternativ 2 Utenfor tomt Uregulert/ Utfordr.markagr. Trolig på grunnere myr Ikke nær bydelssenter Saupstadmyra alternativ 3 Avklares med TK Uregulert/ Utfordr.markagr. Trolig på grunnere myr Ikke nær bydelssenter Saupstad bydelssenter Anbefalt Saupstad alternativ 1 Trang tomt Krever interimskole Anb. i samarb. med TK. Saupstad alternativ 1b (omrokkering) Avklares med TK Krever bussløyfe Koordinering Trondheim kom. Saupstad alternativ 2 Trang tomt Mindre sol Krever interimskole Saupstad alternativ 3 Trang tomt Krever interimskole Heimdal sentrum Heimdal sentrum alternativ 1a Avklares med TK+idr. Utfordr.gjeld.reg. til idrett Ikke til salgs Byggetillatelse på ny hall er gitt Krever bussløyfe Konflikt ny hall som bygges nå Heimdal sentrum alternativ 1b Avklares med TK+idr. Utfordr.gjeld.reg. til idrett Trolig ikke til salgs Krever kunstgr. fjernet Krever bussløyfe Heimdal sentrum alternativ 2a Avkl. m/ olaris Media Trang tomt Kostbar Støy fra jern og veg Lite sol Uheldig komb. trykkeri Avhengig av utflytting Heimdal sentrum alternativ 2b Avkl. m/ olaris Media Trang tomt Kostbar Riving av trykkeri Trykkeriet flyttes ikke Anbefalt Heimdal sentrum alternativ 2c (endret) Avklares m/ flere private Trang tomt Kostbar/ mange eiere Eldre og nyere bygg Støy fra jer og veg Koordinering mot mange grunneiere Heimdal sentrum alternativ 3 Avklares med tk+svv Utfordr.gjeld.reg. til stor infrastr. Ikke til salgs Støy fra jer og veg I konflikt med store vegtiltak Uforutsigbar gjen.føring Oppsummering tomtealternativer bydelssenter Avklares med TK+ flere private Kostnader/ flere eiere Riving av bygninger eldre enn 10 år Støy fra veier Koordinering flere grunneiere MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

13 13 j.føring Bydelsfunksj./ Nærmiljø Skiidrett/ Friluft Framdrift Kostnadsfaktorer Usikkerhets- faktorer KONKLUSJON KOMMENTARER Ikke nær bydelssenter Komplisert grunnarb. Økt fundament. kostn. Anbefales Skole i markagrensa - stor samspillmulighet mot toppidrett - utfordrende grunn- og vannforhold Ikke nær bydelssenter Komplisert grunnarb. Økt fundament. kostn. Anbefales Skole i markagrensa - stor samspillmulighet mot toppidrett - utfordrende grunn- og vannforhold Ikke nær bydelssenter Komplisert grunnarb. Økt infrastruk. kostn. Usikkerhet i prosess ikke optimtal Ikke nær bydelssenter Krevende utredn. forhold i bakken Økt infrastruk. kostn. Meget stor usikkerhet Kan ikke anbefales Ikke nær bydelssenter Nedgr. Høgspent Anbefales Skole i markagrensa - liten kontakt med annen aktivitet - utfordrende med høgspent og markagrensa Ikke nær bydelssenter Nedgr. Høgspent ikke optimtal Ikke nær bydelssenter Nedgr. Høgspent Anbefales Skole i markagrensa - liten kontakt med annen aktivitet - utfordrende med høgspent og markagrensa skole Langt til nordiske skianlegg Anbefales Skole i bydelen - stor samspillmulighet med nærmiljø, andre skoler og uteanlegg - trang tomt Trondheim kom. Langt til nordiske skianlegg Utfordrende prosess Anbefales Skole i bydelen - stor samspillmulighet med nærmiljø, andre skoler og uteanlegg - utfordrende prosess skole Langt til nordiske skianlegg ikke optimtal skole Langt til nordiske skianlegg ikke optimtal ll som bygges nå Langt til nordiske skianlegg Ikke gjennomførbar Urealistisk å utsette bygging Usikkerhet i prosess Kan ikke anbefales Langt til nordiske skianlegg Vanskelig å enes Mulig komp.for kunstgr. Reduserer kvalitet på idrettsanlegg ikke optimtal utflytting Langt til nordiske skianlegg Koord. Adressas flytteprosess Dyrt å rive Usikkerhet i prosess ikke optimtal ttes ikke Langt til nordiske skianlegg Trykkeri flyttes ikke Urealistisk å rive trykkeri Meget stor usikkerhet Kan ikke anbefales mot mange Langt til nordiske skianlegg Avklaringer mange eiere Dyrt å utløse eiend. Anbefales Skole i lokalsentrum ved kollektivknutepunkt - godt samspill med nærmiljø, andre skoler og uteanlegg - utfordrende prosess gjen.føring Langt til nordiske skianlegg Tverrforb Heimdal- Tiller ikke avklart Vansk. infrastr. Meget stor usikkerhet Kan ikke anbefales OSUMMERING TOMTEALTERNATIVER flere grunneiere 1km til Saupstad skianlegg 2km til Granåsen Avklaringer flere eiere Kostnader til å utløse eiend. og å rive Forurensning i grunn må avklares Anbefales Skole i lokalsentrum med god kollektivdekning - godt samspill med nærmiljø, andre skoler og uteanlegg - utfordrende prosess MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

14 14 KOSTNADSOVERSLAG Kostnadsoppsett GRANÅSEN 2 SAUSTADMYRA 3 SAUSTAD BYDELSSENTER 3b) SAUSTAD BYDELSSENTER OMROKKERING 4 HEIMDAL SENTRUM 5 FLATÅSEN BYDELSSENTER m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) m2 BTA á kr SUM (mill kr.) m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) m2 BTA á kr. SUM (mill kr.) 1) Salg av eks. tomt kr - 66,75 kr - 66,75 ikke selge kr - makeskifte kr - kr - 66,75 kr - 66,75 1) Tomtekostnader m2 inkl. bygn. kr 12, m2 kr 3, m2 ikke kjøpe kr m2 makeskifte kr m2 inkl. bygn. kr 49, m2 inkl. bygn. kr 69,40 1) Kostnader for utkjøp av bebyggelse som skal rives - m2 kr - - m2 kr - - m2 kr - - m2 kr m2 kr 75, m2 2) Rivningskostnader m2 kr 0,00400 kr 12,00 - m2 kr 0,00400 kr m2 kr 0,00400 kr 41, m2 kr 0,00400 kr 40, m2 kr 0,00400 kr 20, m2 kr 0,00400 kr 13,00 3) Byggekostnader skole+1hall m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498, m2 kr 0,03300 kr 498,30 3) Byggekostnader tannklinikk 575 m2 kr - kr m2 kr - kr m2 kr 0,03300 kr 18, m2 kr 0,03300 kr 18, m2 kr 0,03300 kr 18,98 m2 kr - 4) Leiekostnader tannklinikk kr 17,80 kr 17,80 kr - kr - kr - kr 17,80 5) Økte kostnader for fundamentering/ geotekn. forhold m2 kr 0,00650 kr 32, m2 kr 0,00250 kr 14, m2 kr - kr m2 kr - kr m2 kr - kr m2 kr - kr - 6) Økte kostnader for parkering utenfor tomt m2 kr 0,00125 kr 2,50 - m2 kr 0,00125 kr - - m2 kr 0,00125 kr - - m2 kr 0,00125 kr - - m2 kr 0,00125 kr - - m2 kr - kr - 6) Økte kostnader for parkeringskjeller - pl kr 0,15000 kr - - pl kr 0,15000 kr - 80 pl kr 0,15000 kr 12,00 - pl kr 0,15000 kr - - pl kr 0,15000 kr - - pl kr - kr - 7) Økte kostnader for flomsikring/ vannhåndtering RS kr 20,00 7) Økte kostnader for å legge høgspentkabler i grunnen RS kr 7,50 8) Økte kostnader for myndighetskrav og rekkefølgebest. *) kr 9,38 **) kr 5,25 ***) kr 4,88 ****) kr 4,88 *****) kr 3,13 *****) kr 2,25 SUM (mill. kr) kr 537,73 kr 480,65 kr 575,95 kr 562,25 kr 597,65 kr 534,00 Kostnadsoppsettet bygger på erfaringstall fra Sør- Trøndelag fylkeskommune per august 2012, og beregningstall utført av eiendomsaktører. Alle tall er i mill kr. og alle tall er inkl. mva. Kostnadene er relatert direkte til tiltak på det gjeldende tomtene, og omfatter derfor ikke tiltak som kan være vist på planer som gir gode sambruksmuligheter utenfor tomt (f.eks. stor hall, ekstra parkering) med mindre det er oppgitt. 1) Kostnader knyttet til salg og kjøp er basert på verdivurderinger og erfaringstall ( mill.kr) Salg av eksisterende skoletomt på Saupstad (197/573) beregnet av DNB Næringsmegling AS : kr 66,75 For alternativene 3 og 3b) på Saupstad bydelssenter er det forventet at man ikke får verken inntekter eller utgifter knyttet til tomt kr - Kjøpsverdi for tomt på Granåsen (187/7) basert på takst utført av Otiman Eiendomsutvikling AS datert : kr 12,00 Omfatter både grunn og bygninger Kjøpsverdi for tomt på Saupstadmyra (197/19) beregnet av DNB Næringsmegling AS : kr 3,80 Ingen bygninger inngår Kjøpsverdi for tomtene Idrettsv. 1 og 2-4, Lundemobakken 3-5 og Industriv. 5B og 9 beregnet av DNB Næringsmegling AS kr 49,00 Kun verdi av grunn, middelverdi av høy verdi og lavverdi Utkjøpsverdi av bebyggelsen på tomtene i Heimdal sentrum- Idrettsv. 1 og 2-4, Lundemobakken 3-5 og Industriv. 5B og 9 (ca m2* kr/ m2) kr 75,00 Antatt verdi av bygg som skal rives. Kjøpsverdi for tomtene 194/384, 194/379, 194/388, 194/228, 194/224, 194/226, 194/222, 194/221. For eiendom 194/221 er medtatt 2500 m2 tomt. kr 69,40 Beregnet som boligformål 2) Rivningskostnader er basert på erfaringstall fra STFK angitt per m2 BTA kr 0,0040 å Granåsen er eksisterende bebyggelse angitt i takst til ca m2. Da er administrasjonsbygget og den ene garasjen trukket fra. å Saupstad bydelssenter omfatter (alt. 3) riving av eksisterende skole på ca m2. Det må påregnes ekstra kostnader for leie av interimskole. å Saupstad bydelssenter omrokkering (alt. 3b) riving av dagens ungdomsskole på ca m2. I tillegg legges inn kostnadsdeling med Trondheim kommune for riving av eks. Heimdal vgs. å er eksisterende bebyggelse beregnet til ca m2. Rivekostnad pr m2 synes høy. 530 m2 er 1 etasje enkel standard- garasje og bilverksted m2 er brannstasjon og butikk med fasade i betongelementer. 3) Byggekostnader er basert på erfaringstall fra STFK angitt per m2 BTA Skolebygg inkl. 1 flerbrukshall ca m2 for alle tomtene og 575 m2 for tannklinikk på Saupstad og Heimdal som utgjør kr/m2 kr 0,0330 Omfatter alle kostnader bl.a. grunnarbeid, infrastruktur, utomhusanlegg og byggekostnader 4) Leiekostnader er basert på erfaringstall fra STFK For Granåsen og Saupstadmyra beregnes leie for lokaler til tannklinikk i bydelssenter (i stedet for å bygge) ihht. erfaringstall fra STFK kr 17,80 5) Økte grunnkostnader på tomt relatert til fundamentering er beregnet som følger: For Granåsen - vanskelige grunnforhold beregnet til en antatt merkostnad per m2 grunnflate for bygg (Lite fotavtrykk ca m2) kr 0,0065 Beregnet min. doble kostnader for fundamentering av bygg på dypmyr For Saupstadmyra - vanskelig grunnforhold beregnet til en antatt merkostnad per m2 grunnflate for bygg (Stort fotavtrykk ca m2) kr 0,0025 Beregnet noe ekstrakostnader for fundamentering av bygg på myr 6) Økte kostnader som følge av parkeringskjeller eller parkering som må opparbeides utenfor tomt: For Granåsen må opparbeides parkeringsplass utenfor tomt. Denne er beregnet til ca 1/5 av dvs. ca m2 av vist parkering på m2, beregnet til 1250 kr/m2 kr 0,00125 For Saupstad bydelssenter - økte kostnader for å etablere parkeringsplasser i kjeller (ca. 80 stk) er beregnet til kr per plass kr 0,1500 7) Ekstraordinære kostnader som følge av håndtering av utenforliggende utfordringer er beregnet som følger: For Granåsen kreves flomsikring med jordvoll og pumper, eller utskifting av masser og oppfylling til flomsikker høyde av et større område beregnet til ca. kr 20,00 Anslag gitt fra Asplan Viak For Saupstadmyra kreves nedgraving av to strekk med høgspentkabler som er beregnet til ca. 300 lm ca. kr / lm kr 7,50 Anslag gitt fra Trønderenergi 8) Økte kostnader for tiltak som kan komme med hensyn på myndighetskrav og rekkefølgebestemmelser er beregnet som følger: *) å Granåsen - etablering av ca. 350 lm. g/s veg (á kr pr.lm.) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for opparbeidelse av to lysregulerte kryss (á kr. 5 mill.). arkering løses i sambruk med idretten og er ikke kostnadsberegnet her. **) å Saupstadmyra - etablering av ca. 350 lm. g/s veg (á kr pr.lm.) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for lysregulering av kryss (á kr. 1,25 mill. ) og opparbeidelse av 2 nye busslommer (á kr ). ***) å Saupstad bydelssenter - etablering av ca. 350 lm. g/s veg (á kr pr.lm.) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for lysregulering av fotgjengerfelt (á kr 1 mill.). arkering i egen parkeringskjeller (se økte grunnkostnader på tomt.) ****) å Saupstad bydelssenter omrokkering - etablering av ca. 350 lm. g/s veg (á kr pr.lm.) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for lysregulering av fotgjengerfelt (á kr 1 mill.). *****) Heimdal sentrum - etablering av fortau på vestside av Idrettsvegen ca. 400 lm. (á kr. 6250) og en kostnadsdeling med Trondheim kommune for opphøyd gangfelt og lysregulert fotgjengerfelt over Idrettsvegen (á 1,25 mill. kr). ******) bydelssenter - etablering av lysregulert fotgjengerfelt 1 mill.kr og støyvoll mot avkjøringsløyfe 1,25 mill.kr (100 m á kr pr.lm.) MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

15 15 KOSTNADSOVERSLAG MULIGHETSSTUDIER - INNSILL ETTER HØRING I NOVEMBER 2012

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Ny Røyken ungdomsskole

Ny Røyken ungdomsskole Ny Røyken ungdomsskole Utredning og vurdering av arealer til ny skoletomt Røyken kommune Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Høsten 2011 Innhold Innhold... 2 Bakgrunn for utredningen... 3 Beskrivelse av

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Saksframlegg Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Arkivsaksnr.: 13/31923 Forslag til vedtak: Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård som gjengitt

Detaljer