Skadeforebygging som lønner seg. Alena Erke, Transportøkonomisk institutt Sikkerhetsdagene, NTNU Trondheim 14. oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadeforebygging som lønner seg. Alena Erke, Transportøkonomisk institutt Sikkerhetsdagene, NTNU Trondheim 14. oktober 2008"

Transkript

1 Skadeforebygging som lønner seg Alena Erke, Transportøkonomisk institutt Sikkerhetsdagene, NTNU Trondheim 14. oktober

2 Prosjekt Oppdragsgiver Finansnæringens hovedorganisasjon Eksempler på skadeforebyggende tiltak... på ulike skadeområder... som er samfunnsøkonomisk lønnsomme Rapport Erke, A. & Elvik, R. (2007). Nyttekostnadsanalyse av skadeforebyggende tiltak. TØI-rapport 933/2007. Oslo: Transportøkonomisk institutt. porter/2007/ / nett.pdf 2

3 Hvorfor? Søker medisinsk behandling for skader Nesten 500,000 mennesker Hjemme-, utdannings-, idretts- og fritidsulykker Samlede årlige skadekostnader ca. 167 mrd. kr. Skader i 2002 Arbeidsulykker: 28,000 personer skadd, 39 drept Vegtrafikk: 11,126 skadde, derav 242 drepte (26 mrd.kr.) Alle skadeforebyggende tiltak brukt opp? 3

4 Hvorfor ikke? Mange grunner Redusert handlingsfrihet (f.eks. EU kjøretøykrav) Politiske prosesser, prioritering av interessegrupper Mangel på kunnskap... Tiltak koster De som betaler er ikke de samme som de som har nytten Overordnet samfunnsøkonomisk perspektiv mangler Hensiktsmessig fordeling av nytte og kostnader mangler 4

5 Hvorfor ikke? Eksempel forebygging av vegtrafikkulykker Trafikanter Redusert skaderisiko Tiltakskostnader, fremkommelighet Helsevesenet Reduserte behandlingskostnader Vegvesen Tiltakskostnader Samfunnet for øvrig Forsikringsselskaper: Utbetalinger / forsikringspremier Bilprodusenter / -verksteder: Omsetning, arbeidsplasser,... Personvern,... 5

6 Hvordan? Eksempler på lønnsomme skadeforebyggende tiltak 74 tiltak Samfunnsøkonomisk perspektiv Ikke representativt utvalg Nesten ikke funnet ulønnsomme tiltak... Skadeområder Transport, natur/miljø, brann, hjem/skole/fritid, arbeidsulykker/yrkesskader (Ikke kriminalitet, klimaendringer, sykdommer) 6

7 Giftinformasjon Nytte Spørsmål fra privatpersoner: 60% kan behandles hjemme Økt effektivitet i helsevesenet (sykehus, leger, apoteker): - 11% behandlingskostnader Innsamling av data om forgiftninger og behandlinger Kostnader Både nytte og kostnader hos helsevesen NKA Lønnsom fra helsevesenets perspektiv Enda mer lønnsom fra samfunnsperspektiv 7

8 Tiltak mot fallulykker blant eldre Fallulykker blant eldre 9000 hoftebrudd, 780 dødsfall per år Langvarige følger: Smerter, følgeskader, red. livskvalitet Tiltak Hoftebeskyttere Stay on your feet Rehabilitering Universell utforming av boliger NKA Lønnsom fra helsevesenets perspektiv Enda mer lønnsom fra samfunnsperspektiv 8

9 Bruk av skihjelm Risiko for hodeskader i ski-/snowboardulykker 36.6 / 23.6 pr 10,000 snowboardere / skikjørere uten hjelm Skihjelm reduserer hodeskader med 70-80% NKA Uten red. velferdstap: N/K mellom 0.6 og 6.6 Kun redusert velferdstap: Hjelmbruk er lønnsom når betalingsviljen per unngått hodeskade er minst Ski: 30, ,178 kr. Snowboard: 25,939-87,777 kr. 9

10 Tiltak mot brann Lønnsomme tiltak Forhindrer / forsinker spredning av brann Når skadepotensiale er stort Eksempler Boligspringer i omsorgshjem (lang evakueringstid) Div. tiltak i papirfabrikk (store materielle verdier) Sikkerhetsavstand rund bensinlagre / transportveger for farlig gods Ikke lønnsomme tiltak (Noen) tiltak som reduserer risikoen for brann Tiltak når skadepotensiale ikke er stort (nok) 10

11 Brann i papirfabrikk 11

12 Tiltak mot brann i papirfabrikk Skadekostnader ved brann Eiendomskostnader (maskiner, bygg og materiell) Produksjonsavbruddskostnader, tap av markedsandeler (Personskader ikke tatt hensyn til i NKA) Tiltak Brannceller: Forhindrer spredning av brann Gassbasert slokkingssystem i stillverk Vanskelig tilgjengelig 4 ukers produksjonsbortfall ved totalskade 12

13 Tiltak mot brann i papirfabrikk: NKA Bedrift Forsikringsselskap Bedrift & forsikringsselskap Kostnader (mill. SEK) Brannceller Argonite i stillverket Nytte (mill. SEK) Brannceller Argonite i stillverket Nytte-kostnadsbrøk Brannceller Argonite i stillverket

14 Tiltak mot naturskader Lønnsomme tiltak (eksempler) Restituering / planting av våtområder / skog og gressarealer Grønne tak Potensielt lønnsomme tiltak Tiltak mot flomskader i byer Tiltak mot stormskader på boliger 14

15 Tiltak mot naturskader: NKA Nytte Langt tidsperspektiv Usikre virkninger: Modellberegninger, ingen empiriske Komplekse tiltak, mange involverte, politiske interesser Verdsetting av ikke-bruksverdier Kostnader Kort tidsperspektiv Betales ikke av dem som har nytten (andre personer, institusjoner, generasjoner,...) Lett å regne seg fram til ønsket NK-brøk 15

16 16

17 Eksempel: Tiltak mot flomskader i byer Tiltak Infiltrasjon: Permeable overflater Fordrøyning: Feks dammer, innsjøer, skolegårder, grønne tak, våtmarksområder,... for lagring av overvann Sikring av trygge flomveier (bensinstasjoner?) Kostnader Små direkte kostnader for de fleste tiltak Overordnet planlegging Nytte Reduserte flomskader, forurensninger, positive miljøeffekter 17

18 Tiltak mot arbeidsulykker / yrkesskader Lønnsomme tiltak Reduserer / eliminerer viktige risikofaktorer Økt effektivitet gjennom ergonomiske forbedringer Eksempler Program mot alkohol og narkotika på arbeidsplassen Ergonomiske tiltak mot muskel- og skjelettplager Ofte ingen eller dårlig evaluering Ingen kontrollgrupper, ingen effektmålinger, antakelser om bruk av utstyr / overholdelse av regler,... Mange nytte- (red. velferdstap) og kostnadskomponenter (bruk av arbeidstid) mangler i mange analyser 18

19 Oppsummering: Mest skadeforebygging per kr.? Samfunnsøkonomisk nyttekostnadsanalyse Viser fordeling av nytte og kostnader Omfordeling kan skape insentiver Forutsetninger Gode evalueringsstudier Nøytralitet mht. interessegrupper Transparens mht. beregningsforutsetningene Vurdering av implementeringsforutsetningene Det lønner seg å gjøre skadeforebygging lønnsom 19

20 20

Nyttekostnadsanalyser av skadeforebyggende tiltak

Nyttekostnadsanalyser av skadeforebyggende tiltak Sammendrag: Nyttekostnadsanalyser av skadeforebyggende tiltak TØI-rapport 933/2007 Forfattere: Alena Erke, Rune Elvik Oslo 2007, 176 sider Denne rapporten presenterer eksempler på skadeforebyggende tiltak

Detaljer

Nasjonal strategi. Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014

Nasjonal strategi. Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014 Nasjonal strategi Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 2014 Nasjonal strategi Ulykker i Norge Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører

Detaljer

6. Hvem bærer kostnadene ved forebygging og ulykker?

6. Hvem bærer kostnadene ved forebygging og ulykker? 6. Hvem bærer kostnadene ved forebygging og ulykker? Kirsten Rognstad Det Norske Veritas kirsten.rognstad@dnv.com «Sikkerhet er lønnsomt»? Det blir ofte sagt at «sikkerhet er lønnsomt». Samtidig ser vi

Detaljer

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 1 / 2007 >> 2 Leder >> 2 Ny pris på ne >> 3 Hva koster r på hjemmeulykker, utdanningsulykker, utdannings- og fritidsulykker? >> 4 Forslag om alkohollås i biler innen 20012

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

5. Sikkerhet og forsikring

5. Sikkerhet og forsikring Arne Skauge Finansnæringens Hovedorganisasjon arne.skauge@fnh.no Andreas Pihl Finansnæringens Hovedorganisasjon andreas.pihl@fnh.no Gården brenner! Frykten for brann går gjennom hele den norske middelalderhistorien.

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15. Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.00 Deltagere: Fred Nilsen Anne Marie Landsverk Holst

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Legens rolle i ulykkesforebygging, sentral eller marginal?

Legens rolle i ulykkesforebygging, sentral eller marginal? Johan Lund Legens rolle i ulykkesforebygging, sentral eller marginal? Michael 2009;6:402 10. Gjennom det kurative arbeidet får allmennpraktikeren, bedriftslegen og skadekirurgen innsikt i sammenhengen

Detaljer

Notat. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Kopi:

Notat. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Kopi: Til: Kopi: Statens vegvesen Vegdirektoratet Dato: 29.01.2014 Saksnr: Fra: Helsedirektoratet, Avdeling finansiering og DRG Saksbehandler: Kjartan Sælensminde Notat Innspill til ny oppdatering av reduserte

Detaljer

Utrygghet for flom -En betinget verdsettingsstudie Anxiety for floods - A contingent valuation study Siv Linette Grann Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Masteroppgave 30 stp. 2011 1 Forord Bakgrunnen

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer Rapport 08/01 Risiko i nyttekostnadsanalyser av miljøinvesteringer ECON-rapport nr. 08/01, Prosjekt nr. 33010 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-431-3 HLI/HVE/PSC/HBr, EBO, 12. februar 2001 Offentlig Risiko

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT en kunnskapsoversikt Innhold Kunnskap for bedre sikkerhet i transportsektoren............. 3 Alle sikkerhetstiltak gir ikke økt sikkerhet..................

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk September 2008 ii

Detaljer

Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av sykmeldte - et følgeforskningsprosjekt. FORFATTERE Solveig Osborg Ose og Rune Slettebak

Trondheim kommunes arbeid med oppfølging av sykmeldte - et følgeforskningsprosjekt. FORFATTERE Solveig Osborg Ose og Rune Slettebak arbei dsmi l j øl oven F o r s k ni ng s r a p p o r t Tr o nd h e i mk o mmune sa r b e i dme do p p f ø l g i ng a vs y k me l d t e-e tf ø l g e f o r s k ni ng s p r o s j e k t F o r s k e r eb a

Detaljer

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport TØI-rapport1053/2010 Forfatter(e): Hanne Samstad, Farideh Ramjerdi, Knut Veisten, Ståle Navrud, Kristin Magnussen, Stefan Flügel, Marit Killi, Askill Harkjerr Halse, Rune Elvik, Orlando San Martin Oslo

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer