Hva kan vi lære av naturulykker i dag for å øke beredskapen mot klimaendringer i 2040?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kan vi lære av naturulykker i dag for å øke beredskapen mot klimaendringer i 2040?"

Transkript

1 Risiko 2040 Hva kan vi lære av naturulykker i dag for å øke beredskapen mot klimaendringer i 2040? Asbjørn Aaheim CICERO DSB, januar 2014

2 PgC/year Hva er et sannsynlig scenario mot 2040? C MiniCAM - RCP 4.5 MESSAGE - RCP C Faktiske CO 2 utslipp (grønn kurve) Globale CO 2 utslipp i RCP4.5 og RCP

3 Trill. US$ (2006) Hvor hardt rammer klimaendringene? Virkninger på BNP etter region i RCP8.5 (+5 6 C) 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00 AFR LAM MEA PAS SAS EAS FSU EEU PAO WEU NAM 4000,0 3000,0 2000,0 Hvem rammes av klimatiltak? Redusert verdiskaping etter sektor og region i 2100 ved å velge lavutslipps- i stedet for høyutslippsbane 1) Hvis klimatiltak forutsetter at man merker dem og at de må støttes av tunge økonomiske aktører, så er det lite som tyder på at man får til betydelige utslippskutt før ) Når klimaendringene da kommer, så kommer de fort, og blir sterke 1000,0 0,0-1000,0-2000,0-3000,0-4000,0 Manufacturing Transport Fossil extraction and refineries Electricity Services Agric., forestry and fisheries

4 Hvor sikre kan vi være på dette? Klimaframskrivninger er svært usikre og mer usikkert jo mer lokale framskrivninger vi ønsker. Tydelige signaler gjelder kun globalt: o Økende gjennomsnittstemperatur o Mer intensiv nedbør o Stigende havnivå Om virkningene av klimaendringene er det omvendt: Virkninger på detaljer av gitte endringer i klimaet blir studert, men kombinasjoner av virkningene over større områder er lite kjent. De økonomiske konsekvensene er derfor svært dårlig kartlagt Økonomiske konsekvenser lokalt kan være store selv om de ikke slår ut i nasjonaløkonomien

5 Hva blir de største utfordringene i Norge fram mot 2040? «Uvær» - vind (koster det norske samfunnet mest i dag) Flom Springflo Skred (koster minst, men tar flest liv) Hva må være på plass? (NB! Vurdering basert på utpreget synsing) Kartlegging og risikovurdering «Uvær» Flom Springflo Skred Vanskelig God Vanskelig Dårlig, med noen unntak Varsling God God Usikker Vanskelig Redningsberedskap Vanskelig God God God Forebygging?

6 Materielle tap Ikkematerielle tap Skader og dødsfall Fysisk og psykisk stress Sykehusbehandling Redningsoperasjoner Hvem skal forebygge hva? Flom i Deep Valley i Distantistan, et land med 9.5 mill. innbyggere. Flommen rammer , 25 drukner, og 3500 mister hjemmene sine Sterkt berørt husholdning Lokale myndigheter Nasjonale myndigheter Beskrivelse Hus, inventar, og ytre skader 1 død, 1 skadet 3 ukers fravær fra jobb traumer Kostnad US$ Beskrivelse Private tap (427 mill.) + egne Annen behandling Kostnad Mill US$ Beskrivelse Private + alle offentlige tap Affeksjonsverdier Sykehusbehandling Kostnad Mill US$ I alt

7 Private Lokal myndighet Nasjonal myndighet Vurdering av tap Hva kan de gjøre? Hva lærer man? Jo større økonomisk tap, dess større betydning får ikke-økonomiske virkninger Vurderer tapene for hele lokalsamfunnet. Ikkeøkonomiske tap har varierende betydning Økonomiske tap sentralt, men små i nasjonal målestokk (0.1 prosent av BNP i eksempelet) Forholder seg til ulike tap Hvor de skal bo? Forholdsregler: sikring, forsikring Være på vakt Arealplanlegging Krisehåndtering Andre forebyggende tiltak Direkte kontroll på 20% av alle tap Insentiver og regulering Info og kunnskap Gjør helt ulike valg Langt minne Relativt kort minne Svært kort minne «B-A-U-fellen» øker med nivå Det en aktør gjør er bestemmende for hva en annen velger å gjøre. Hvor gode er vi å dra i lag?

8 Extraction Building and construction Transport and communic. Electr. and water supply Manufacturing Trading Hotel and restaurants Commercial services Bank and insurance Mill NOK Krav nr. 1 For å dra i lag må man vite i hvilken retning man skal dra Observed Estimated Faktiske og egalitære kostnader til å forebygge yrkesskade i Norge Det er ikke satt noen standard for hvilken risiko arbeidstakere skal utsettes for. Står det bedre til for dem som er utsatt for risiko for naturulykker?

9 Hvor godt er vi informert om risikoen? Informasjon: Risiko = sannsynlighet skade? Sannsynlighetsfordeling for kostnader på bygninger ved skred i Hjelledalen (Kun materielle skader) Public Residence Total cost per m2. NOK.

10 Krav nr. 2 Har man ikke full kontroll selv, må de som skal gjøre noe motiveres Ålesund- 2008: 5 mennesker drept Verdi av bygning: ca. 50 mill. kr. Total kostnad : mill. kr. Kostnadene dekkes av naturskadeordningen Ingen sluntret unna ØKONOMISK VURDERING AV Å KARTLEGGE Kostnader Innsparing Kostnader ved kartlegging Eventuelle sikkerhetstiltak: kr Forventede kostnader: Sikkerhetstiltak må iverksettes hvis innenfor 1000 års skredsone Sannsynlighet 0, Sannsynlighet 0, Sannsynlighet 0, Forventet gevinst hvis det går skred 0 Forventet nytte og kostnader av å kartlegge Man kan ikke annet enn å tape på å gjennomføre forebyggende tiltak

11 Krav nr. 3 Når mange er involvert, må roller og ansvar være klart definert Aktør Adferd Praktiske tiltak Private X X Kommune Tekniske etater X X Planetat Redning Stat Tekniske enheter X X Justis- og beredskapsdept. Kommunal- og modernisering-dept. Olje- og energi X Beredskap Regulering X Naturskadelov Motiverende tiltak Plan- og bygningslov DSB Beredskap Informasjon NVE Naturskader Informasjon

12 Konklusjon (i «new public management»-format, så alle kan forstå) Krav nr 1 (dra i lag): Stryk Krav nr 2 (motiver): Stryk Krav nr 3 (fordel ansvar): Private: Bestått Kommuner: Bestått Stat: Stryk 1) 1) Isolert og enkeltvis kan så vel departementer som direktorater gjøre jobben sin til bestått

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer