kunnskap ererer Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kunnskap ererer Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen November 2010"

Transkript

1 November 2010 Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen ererer kunnskap Anbefalinger basert på tilbakemeldinger fra bedrifter og FoU-institusjoner i regionen

2 Dokumentinformasjon Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen er utført av Menon på oppdrag av Business Region Bergen. Rapporten var ferdigstilt i november Rapporten er del av et forprosjekt som er kommet i stand på initiativ fra Innovasjon Norge, Maritimt Forum Bergensregionen, NCE Subsea og HOG Energi, med god støtte fra Hordaland fylkeskommune. Forprosjektet har sett på hvordan Bergensregionen kan kapitalisere på de sterke drifts- og vedlikeholdsmiljøene som allerede finnes i regionen, særlig innenfor Olje & Gass og Maritim sektor. En viktig del av forprosjektet har vært å kartlegge aktørenes interesse og behov for etablering av et kompetansesenter med hovedfokus på maritim og offshore drift og vedlikehold. Partnergruppe Støttet av MENON-Publikasjon nr. 18/2010 Rapporten er utarbeidet av Sveinung Fjose og Erik Jakobsen Kontaktperson i Business Region Bergen Vidar Totland Foto forside: David Zadig Verdens største dypvannsrigg utenfor Coast Center Base på Ågotnes. Deepsea Atlantic er Odfjell Drillings nye 6. generasjons boreplattform. Design omslag: Fuggibaggi Design Trykk: 02/ stk Scanner Grafisk Miljømerket trykksak

3 +C D861'0//"16"/6:043"/ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E +C+C FGG&H11./18#'8GG"';$/ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I )C 5'B$;./;$'$44$<"'$;6"%G$;8/4$4$/;$'&:8/;&$B'.<;$'.D$'1$/4'$1."/$/J CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC K )C+C L.:&86$%$:B./1$'=$B$'.$'"1B$/%8'.;.%$/M'./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC N )C)C L.:&86$%$:B./1<'80;4;H'4O"1;3$/$4;$:$#$'8/BP'$'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +* )CQC L.:&86$%$:B./1<'846.G4O"1"<<4?"'$#$'<;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +) )CEC L.:&86$%$:B./1<'8RRFO86;P'$/$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +E )CIC L.:&86$%$:B./1<'8B'.::./14$:468G$/$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +N )CKC L.:&86$%$:B./1<'8-;8;".: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +S )CNC L.:&86$%$:B./1<'8#8//O"1#./B6'8<;86;P'$'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +S )CSC FGG40%%$'./1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +T QC L.:&86$%$:B./1<'8<"'46/./14O"10;B8//./1486;P'$/$.'$1."/$/ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )+ QC+C L.:&86$%$:B./1<'8UPH46":$/.D$'1$/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )+ QC)C L.:&86$%$:B./1<'8V.D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )) QCQC L.:&86$%$:B./1<'8UU"1-2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )) QCEC L.:&86$%$:B./1<'8-3P6'.1446":$/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )) QCIC L.:&86$%$:B./1<'8VWO'$4$8'>?CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )Q QCKC L.:&86$%$:B./1<'8AR= CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )Q EC,/&$<8:./1"%.//'$;;./1"1G'"<.:GX6"%G$;8/4$4$/;$'$;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )E EC+C 281:.1G'"<.:"1<"'8/6'./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )E EC)C,/&$<8:./1"%.//'$;;./18#0;B8//./14B$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )I 2"'?":B6/H;;$;;.:<./8/4.$'./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )K ECQC,/&$<8:./1"%.//'$;;./18#2"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$; CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )K Y0'B$'./1$'6/H;;$;;.:./4;.;043"/$::;.:6/H;/./1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )K 2"'?":B6/H;;$;;.:<./8/4.$'./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )N 2"'?":B6/H;;$;;.:'$6'0;;$'./18#/PB#$/B.16"%G$;8/4$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )N 2"'?":B6/H;;$;;.:&'06$'4;H'./1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )S Z:H/1$4;P;;$/B$86;.#.;$;$' CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )S ECEC Y0'B$'./1$'6/H;;$;;.:$/$1$/6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$; CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )S L'$/1$'%8/B$//$;HG$/$/?$;.;.:6/H;/./1;.:$;4$/;$'<"'B'.<;"1#$B:.6$?":BJ CCCCCCCCCCCCCCCC )T U#86'$#$48#$/#$:<0/1$'$/B$./60&8;"'[6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;J CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )T IC Z'.;.46$4064$44<86;"'$'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Q+ IC+C Z"/;./0$':.1<"'8/6'./1"1$.$'468G;.:4$/;$'$; CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Q+ IC)C V;<"'B'./1$'6/H;;$;;.:<./8/4.$'./1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Q+ 0,&&$07/ 5

4 ICQC V;<"'B'./1X<.//$$/<$::$4<81:.1G:8;;<"'% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Q) Y$B:$11+\W/;$'#30:.4;$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC QQ Y$B:$11)\FGG'814&$46'.#$:4$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC QK Y$B:$11Q\W/;$'#30463$%8 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E* D861'0//44GP'4%X:\CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E+ -GP'4%X:"%2"VO.//48;4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E+ -GP'4%X:"%6"%G$;8/4$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EQ Y$B:$11I\Z8';:$11.18#'$:$#8/;0;B8//./1.//$/"<<4?"'$"1%8'.;.%$/M'./1$/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EK V;B8//./14;.:&0B%$B'$:$#8/4<"'"<<4?"'$G$;'":$0%4#.'64"%?$;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EK F#$'4.6;%8'.;.%0;B8//./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ET V;B8//./14;.:&0B#$BUP146":$/.Y$4;<":B\ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ET V/.#$'4.;$;$;.L'"%4P CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I* -;0B.$;.:&0B#$BUPH46":$/.-;"'BOU801$40/BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I* -;0B.$;.:&0B#$BUPH46":$/.]:$40/BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I+ Y$B:$11K\D$B'.<;$/$4.//4G.::;.:<81:.1G'"<.:GX4$/;$'$;\CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC IQ

5 1. Bakgrunn og konklusjon 2"'X"#$':$#$../;$'/843"/8:6"/60''8/4$%X&$B'.<;$'4G$4.8:.4$'$4$1"1P6$60//468G4/.#X$;C 7"?PH$'$4G$4.8:.4$'./14O"160//468G4/.#X^B$4;"?PH$'$$'4"%'$1$:#$'B.468G./1$/C -G$4.8:.4$';$G'"B06;$'"1;3$/$4;$'$'.4;P''$1'8B0/.6$"1;.::8;$'B$'%$B%./B'$ G'.46"/60''8/4$C-8%;.B.1?8'&:8/;8//$;_"';$'`+TTS + a#.4;8;&$b'.<;$'#$bx48%8'&$.b$%$b &$B'.<;$'.4./'$1."/13$//"%6:H/1$'68/?8?PH$'$G'"B06;.#.;$;"1<86;"';.:18/1^%$'.//"#843"/^'$B04$';$;'8/48643"/46"4;/8B$'^%$'60//468G4$64;$'/8:.;$;$'"14;P''$$#/$;.:X ;.:;'$66$4$1./#$4;$'./1$'"16"%G$;8/4$%$//$46$'`786"&4$/^)**S ) acd$b'./18# 6"/60''8/4$$#/$/./;$'/;.$/'$1."/68/B$'%$B4;H'6$4"%&$B'.<;$/$.'$1."/$/48;4$'%$'GX 60//468G40;#.6:./1"14G$4.8:.4$'./1^"1#$B8;B$.4;P''$1'8B48%8'&$.B$'%$B8/B'$&$B'.<;$'C D$'1$/'$1/$4.B81<"'X#M'$"'1$4:$B$/B$B'.<;4&HC-$64;.G'"4$/;8#":3$<$:;$/$GX/"'46 4"66$:B'.<;$4<'8&H$/C=$1."/$/?04$'<:$'$4;P''$B'.::./14$:468G$'^48%;$/4;"';%.:3P.//$/ B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/8#"<<4?"'$./4;8::843"/$'^"1?04$'.B81$/$1$/A5.//$/ 40&4$8C=$1."/$/?8'"'1$44;P'4;$"1%$4;6"%G:$;;$%8'.;.%$6:H/1$%$B<:$'$4;P''$'$B$'.$'^ #$'<;"10;4;H'4:$#$'8/BP'$'C-.4;%$/.66$%./4;?04$''$1."/$/"14XDZZ^$;8#:8/B$;4;P'4;$ #8//6'8<;44$:468G$'^4"%?8'&$;HB$:.186;.#.;$;6/H;;$;;.:B'.<;"1#$B:.6$?":B8# #8//6'8<;4;843"/$'"1:./3$/$;;C9.44$1'0GG$'8#&$B'.<;$'?8'1.;;6:8';0;;'H66<"'8;B$P/46$'X 4;H'6$4./6"%G$;8/4$6/H;;$;;.:B'.<;"1#$B:.6$?":BCb3$//"%$/"%<8;;$/B$'0/B$8# BH&B$./;$'#30$'0;;'H66$'B$8::$'<:$4;$&$B'.<;$/$;&$?"#<"'8;%8/.'$1."/$/<X'$;4;H'6$; ;.:&0B8#;$6/.46$%84;$'0;B8//./1$'C9$//$$;;$'4GP'4$:$/&P'%P;$48#'$1."/$/4 0;B8//./14./4;.;043"/$'CY.B$'$0;;'H66$'&$B'.<;$/$"14X$;&$?"#<"'X?8$/<$::$48'$/8?#"'B$ 6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC 9$"%:81I*./;$'#30$/$%$B'$:$#8/;$&$B'.<;$'.'$1."/$'8#4:P'$'8;&$B'.<;$/$GX;#$'48# /M'./1$'4:.;$'%$B%8/1$8#B$48%%$G'"&:$%4;.::./1$/$/X'B$;6"%%$';.:B'.<;"1 #$B:.6$?":BCX'#.../;$'#30$/$?8'&$B;&$B'.<;$/$'$4"/$'$<'.;;"%?#.:6$;$%8B$%$/$'$; 6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B&P'6"/4$/;'$'$4$1"%^$'B$;$/'$66$"%'XB$' 4"%4;8B.11X'.13$/^?$'0/B$'\ O,0;"%8;.46"#$'#X6/./1"1;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B O R8;$'.8:$1$/468G$' O c$#$;.b46"4;/8b$'"16"/;'86;0$::$<"'?":b%$::"%&$4;.::$'"10;<p'$' O R.:3P#$//:.1$:P4/./1$'"1%.:3P#$//:.1;'8/4G"'; Y$B4.B$/8#X?04$&$B'.<;$'%$B4;$'66"%G$;8/4$.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B^?04$''$1."/$/ "14XV/.#$'4.;$;$;.D$'1$/^"'1$4U8/B$:4?PH46":$^UPH46":$/.D$'1$/^48%;<:$'$4G$4.8:.4$';$ <"'46/./14O"10;#.6:./144$/;'84"%A?'.4;.8/R.>?$:4$/4W/4;.;0;;`AR=a^VW=$48'>?"1-$/;$'<"' 48%<0//4O"1/M'./14:.#4<"'46/./1`-2aC,::$B.44$?8'6"%G$;8/4$4"%$''$:$#8/;<"'<"'46/./1 "10;#.6:./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B"1P/46$'X;.:&HB$//$B$'4"%B$/&:.'$;;$'4G0';C -8%;.B.1$'B$;$/./4;.;043"/4"%G$6$'4$10;#$BX?8%$''$:$#8/;6"%G$;8/4$$//B$8/B'$C AR=?8'.B81./;$'/843"/8:;:$B$/B$6"%G$;8/4$.//$/<3$'/4;H'./1"180;"%8;.46"#$'#X6/./1^ %8;$'.8:$1$/468G$'^48%;cbOB'.<;"1%.:3P#$//:.1;'8/4G"';C9$;$'/8;0':.18;./4;.;043"/$/ 4G.::$'$//P66$:'"::$.$;$#$/;0$:;<'$%;.B.16"%G$;8/4$4$/;$'C B$'<"'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;6"/4$/;'$'$'4$1"%;$6/.46B'.<;"1#$B:.6$?":B^"18;B$.<P'4;$ + _"';$'^RC5C`+TTSaCdA:04;$'48/B;?$/$e$>"/"%.>4"<>"%G$;.;."/CdU8'#8'BD04./$44=$G"';BC`Ka\NNOT*C ) 0,&&$07/ A

6 "%18/1'$;;$'4$1%";B$G0/6;$'4"%$'/$#/;"#$/<"'Cb3$//"%8'&$.B.'$<$'8/4$1'0GG$/?8' B$;"14X&:.;;#0'B$';"%6"%G$;8/4$4$/;$'$;"14X&P'"%<8;;$<"'?":B6/H;;$;;.:B'.<;. &$;HB/./18#XB'.<;$46.G^#8//6'8<;#$'6^G$;'":$0%4./4;8::843"/$'%C#CY$'6$/R$/"/$::$' '$<$'8/4$1'0GG$/4$'.%.B:$';.B4H/$'1.$'%$::"%B'.<;8#$64$%G$:#.446.G"1#8//6'8<;#$'6^"1#. 8/&$<8:$'B$'<"'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;.<P'4;$"%18/1.66$6"/4$/;'$'$'4$1"%B$;;$C 9$;$'$/<8'$<"'8;6"%G$;8/4$"'18/.4843"/$'^"1B8.4M':.11'8B"<<$/;:.1$^68/&:.<"'"'.$/;$'; %";<"'46/./1"1<"':.;$"%?#8&'06$'/$<86;.46&$?P#$'CY.8/&$<8:$'B$'<"'8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;#$B4.B$/8#X<X<./8/4.$'./16/H;;$;;.:B$'$4$#/$;.:X%P;$60/B$/$4 &$?"#^"14X?8'$;4;H'$48%%$/48;;8#B$#.6;.14;$G";$/4.$::$&'06$'/$8#4$/;$'$;C R$B&861'0//.B$/G"4.;.#$;.:&86$%$:B./1$/<'8&$B'.<;$/$8/&$<8:$'R$/"/8;D04./$44=$1."/ D$'1$/1X'#.B$'$%$BG:8/$/$"%$;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BCWB$;#.B$'$ 8'&$.B$;&P'%8/&H11$#.B$'$GXB$;8'&$.B$;4"%$'13"';13$//"%B$//$86;0$::$ 68';:$11./1$/^"14P6$X8#B$66$%0:.1?$;<"'4;P;;$<'8#.'6$%.BB$:8GG8'8;"14$/;'8:$ 4;P;;$4G.::$'$.D$'1$/4'$1."/$/C 1.1. Oppbygging av rapporten WG'"43$6;$;?8'#../;$'#30$;"%:81I*&$B'.<;$'.'$1."/$/C5/"GG40%%$'./18#B$'$4 ;.:&86$%$:B./1$'$'1.;;.68G.;;$:).'8GG"';$/CW68G.;;$:Q1X'#.4$'#."14X0/.#$'4.;$;4O"1?PH46":$4$6;"'$/4;.:&86$%$:B./1$'^%$/4#..68G.;;$:E^GX&861'0//8#;.:&86$%$:B./1$/$1.' 8/&$<8:./1$'"%.//'$;;./1"10;<"'%./18#6"%G$;8/4$4$/;$'$;C9$'$;;$'#.4$'#..68G.;;$:I $/6$:;$6'.;.46$4064$44<86;"'$'#$B"GG'$;;$:4$/8#4$/;$'$;CW#$B:$11$/$#.4$4./;$'#30:.4;$^./;$'#30463$%8^"GGB'814&$46'.#$:4$^"14.4;%$/.66$%./4;^$/"#$'4.6;"#$''$:$#8/; 0;B8//./14;.:&0BGX/843"/8:;"1'$1."/8:;/.#X.//$/%8'.;.%$<81"1<81'$:$#8/;<"'":3$O" /B04;'.$/C =8GG"';$/$'0;8'&$.B$;GX"GGB'818#D04./$44=$1."/D$'1$/,-^GX#$1/$8#A5-0&4$8^ R8'.;.%;2"'0%D$'1$/4'$1."/$/"1UFb5/$'1.CU"#$B4G"/4"'$'<"'G'"43$6;$;?8'#M'; W//"#843"/"'1$"1U"'B8:8/B<H:6$46"%%0/$C 0,&&$07/ D

7 2. Er det interesse for et kompetansesenter blant bedrifter i Bergensregionen? b3$//"%"ggb'814&$46'.#$:4$/?8'r$/"/&:.;;&$b;"%x0/b$'4p6$./;$'$44$/<'8/m'./14:.#$;. D$'1$/4'$1."/$/<"'8;B$;"GG'$;;$4$;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC9$;;$ G'"43$6;$;$'<"'8/6'$;.-;'8;$1.46/M'./14G:8/<"'D$'1$/4'$1."/$/)*+*O)*+EC FGGB'814&$46'.#$:4$/^4"%:.11$'4"%#$B:$11)^;8'4"%0;18/14G0/6;8;6"%G$;8/4$4$/;$'$; 468:6""'B./$'$'$:$#8/;0;B8//./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B<"'86;P'$/$.'$1."/$/^48%;#M'$ $;/8#<"'<$::$42"VO86;.#.;$;$'6/H;;$;;.:B'.<;"1#$B:.6$?":BC b3$//"%$/"%<8;;$/b$./;$'#30'0/b$?8'r$/"/b"60%$/;$';./;$'$44$/<'8'$:$#8/;/m'./14:.#.'$1."/$/.xb$:;8.^"1&$/h;;$4$18#^6"%g$;8/4$4$/;$'$;cy$b?3$:g8#$/4;'06;0'$';./;$'#3010.b$?8'#.68';:81;\ o W?#.:6$/1'8B&$B'.<;$/$:$11$'#$6;GX2"V o W?#.:6$/1'8BB$48%8'&$.B$'%$B8/B'$&$B'.<;$'"%2FV o WB$/1'8BB$48%8'&$.B$'"%2"V^.?#.:6$1$"1'8<.46$"%'XB$''$:$#8/;$ 48%8'&$.B4G8';/$'$&$<.//$'4$1 o W?#.:6$/1'8BB$4$'/H;;$8#$;$1$;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B. D$'1$/4'$1."/$/ o W?#.:6$/1'8BB$68/;$/6$4$1X&.B'8;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;13$//"%XB$:;8. <$::$42"VO"GGB'81^<./8/4.$'./18#B'.<;8#4$/;$'$;^48%;4.;;$.4;H'$"1 '$<$'8/4$1'0GG$C Y.B$'$?8'#.0/B$'4P6;&$B'.<;$/$4&$?"#<"'$;%84;$'G'"1'8%.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B. '$1."/$/CWB$/8/:$B/./1?8'#.4;.:;&$B'.<;$/$4GP'4%X:"%<P:1$/B$<"'?":B\ o U#.:6$/6"%G$;8/4$G'"<.:&$B'.<;$/.B81?8'^8/B$:$/8#8/48;;$4"%?8'<81&'$#^ QOX'.1?PH46":$^%84;$'0;B8//./1"1_?9 o U#.:6$;/.#X8#6"%G$;8/4$B$%$/$'X?8%$4;&$?"#<"'B$6"%%$/B$X' o F%B$?8'&$?"#<"'$/$1$/%84;$'0;B8//./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B.'$1."/$/ o U#"'#.B;B$68/;$/6$4$1;.:X&.B'8;.:%84;$'0;B8//./1$/13$//"%<"'$:$4/./1$' <'8$1$/&$B'.<;^?"4G.;$'./18#;'8./$$'$::$':.1/$/B$^18#$G'"<$44"'8;$'$::$' B$:;86$:4$.4;H'$$::$''$<$'8/4$1'0GG$%P;$'C Y.#.:.B$6"%%$/B$B$:68G.;:$'13$//"%1X'$40:;8;$/$<'8./;$'#30$/$CY.?8'.B$/8/:$B/./1 #8:1;X1'0GG$'$&$B'.<;$/$$;;$'<P:1$/B$4$1%$/;$'\ o =$B$'.$'"1B$/%8'.;.%$/M'./1 o -6.G4O"1"<<4?"'$#$'<; o V;4;H'4O"1;3$/$4;$:$#$'8/BP'$' o 9'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/8#"<<4?"'$G$;'":$0%4./4;8::843"/$'`RRFO 86;P'$'a Q o V;#.//./18#'X":3$"1G$;'":$0% o 9'.::./1 o Y8//O"1#./B6'8<;86;P'$' Y8:18#./;$'#30"&3$6;$'?8'463$BB#$B.//4G.::<'8D04./$44=$1."/D$'1$/"1'$<$'8/4$1'0GG$/4 %$B:$%%$'C Q RRF4;X'<"'R8./;8./8/>$^R.B.<.>8;."/48/BFG$'8;."/4^8:;4X;.:4#8'$/B$B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/^%$/$;;$'4"%RRF$'$;.//8'&$.B$;./;$'/843"/8:;&$1'$G&'06$4B$;;$C 0,&&$07/ C

8 2.1. Tilbakemeldinger Rederier og den maritime næring R8'.;.%/M'./1$'B$/4;P'4;$/M'./1$/$;;$'":3$[1844.D$'1$/"1U"'B8:8/BCD$'1$/'$1/$4 #.B$'$<"'X?8$/8#:8/B$;4%$4;6"%G:$;;$%8'.;.%$6:H/1$'C9$/%8'.;.%$6:H/1$/"%<8;;$'^ '$B$'.$'^#$'<;^0;4;H'4:$#$'8/BP'$'^;3$/$4;$:$#$'8/BP'$'^"<<$/;:.1$./4;8/4$'"1 0;B8//./14./4;.;043"/$'C5/&$46'.#$:4$8#B$<"'463$::.1$86;P'$/$<'$%6"%%$'8#<.10'$/ /$B$/<"' E=F;G/2H/I89/?JG=K=?8/LMN9F8/=/8GF89G8F=:989/ D$'1$/?8'.B81$//M'%$4;6"%G:$;;%8'.;.%6:H/1$C Z.:B$ Z.:B$\R8'.;.%2"'0% =$B$'.$/$'$1/$44"%/8#$;.B$/%8'.;.%$6:H/1$/.D$'1$/4'$1."/$/C=$1."/$/?04$'$/'$66$ 4?.GG./186;P'$'^<:$'$8#B$%<8%.:$$.BC=$B$'.$'.D$'1$/4'$1."/$/$'#$'B$/4:$B$/B$.//$/;" 4$1%$/;$'4$1.//$/B$$G4$8^/$%:.1"G$/?8;>?"163$%.68:.$;8/6CFB<3$::-?.GG./1^4"%$' #$'B$/4;P'4;$63$%.68:.$;8/6'$B$'.^?":B$';.:.&H$/CY.B$'$?04$''$1."/$/"G$/?8;>?'$B$'.$' 4"%b'.$1^f$4;<8:Oc8'4$/^"1Z'.4;.8/b$'?8'B7$&4$/CL.:48%%$/6"/;'"::$'$'B.44$'$B$'.$/$ '0/B;NIG'"4$/;8#./;$'/843"/8:68G84.;$;GX"%'XB$;C W;.::$11;.:B$$G4$8?04$''$1."/$/"14X&$;HB$:.1$86;P'$'.//$/4?"';4$8^?$'0/B$'&:8/;8//$; 5.B$R8'./$-$'#.>$4^D$'1$/L8/6$'4^DP%:"D'P//&X;4$'#.>$^,';.>-?.GG./1%C#C =$B$'./M'./1$/.D$'1$/'$1."/$/?8'.:.6?$;%$B'$B$'./M'./1$/.4;"'$B$:$'8#:8/B$; 4G$4.8:.4$';4./$;3$/$4;$'%";"<<4?"'$G$;'":$0%4#.'64"%?$;CY$B4.B$/8#X?04$ #$'B$/4:$B$/B$40GG:H'$B$'.$'4"%9F2^5.B$4#.6^52"':8/B"1-8';"'-?.GG./1^?8''$1."/$/ "14X&$;HB$:.186;.#.;$;.//$/4$.4%.6613$//"%4$:468G4"%AbbY$'.;84"1bA=.$&$'-?.GG./1C D$;HB$:.186;.#.;$;.//$/$/'$66$4$1%$/;$'%$B<P'$'8;D$'1$/$'B$/&H$/.:8/B$;4"%?#"' <:$4;46.G$''$1.4;'$';^4:.6B$;<'$%1X'8#<.10')/$B$/<"'C_XB$/&861'0//68/B$;?$#B$48; D$'1$/$'"'1$4<'$%4;$46.G4<8';4&HCR$/4."#$'68/;8#I**46.G$''$1.4;'$';.D$'1$/^$')I* '$1.4;'$';.]:$40/B"1+S*.F4:"C 0,&&$07/ B

9 3 0,&&$07/ / E=F;G/5/ F14X%X:;.68G84.;$;$'D$'1$/B$4.B$';4;P'4;%$B/M'K%.::."/$'&'0;;";"//^%";'0/B;Q^I %.::."/$';"//.F4:"C W;.::$11;.:'$B$'.$/$?04$'D$'1$/4'$1."/$/"14X0;4;H'4:$#$'8/BP'$'CW;.::$11;.:86;P'$'4"% 2'8%""1LL-R8'./$?8'="::4O="H>$R8'./$?8'&$;HB$:.186;.#.;$;.'$1."/$/CL.:&86$%$:B./1$' <'8B$//$1'0GG$/1.4.68G.;$:)C)C _X#$'<;44.B$/$'4M':.1D$'1$/b'"0G$/&$;HB$:.186;P'CD$'1$/b'"0G?8'.:PG$;8#6"';;.B &H11$;4$1"GG4"%$/8#:8/B$;44;P'4;$#$'<;41'0GG$'./1$'%$B46.G4#$'<;:8/144;"'$B$:$'8# /"'46$6H4;$/CW;.::$11?8''$1."/$/"14X<:$'$%./B'$#$'<;^?$'0/B$'"<<4?"'$#$'<;$;6/H;;$;;.: <"'4H/./14&84$/GXAADCL.:&86$%$:B./1$'<'846.G4O"1"<<4?"'$#$'<;$/$1.4.68G.;$:)CQ -$:#"%$;6"%G$;8/4$4$/;$'.66$.0;18/14G0/6;$;$''$:$#8/;<"'46.G4<./8/4/M'./1$/^$'B$; 1'0//;.:X;'$66$<'$%8;9/D"'"1"'B$8486;.#.;$;.D$'1$/CD$11$&8/6$'?8'&$;HB$:.1 86;.#.;$;.'$1."/$/^B"1%$B<"'463$::.10;18/14G0/6;CR$/49D"'&H11$'GX;.B:.1$'$D$'1$/ D8/6486;.#.;$;$'`%$B'P;;$';.:&86$;.:+SIIa^?8'"'B$8446.G4'$:8;$';$#.'64"%?$;60/$64.4;$';./"$/;.X'C -3P<"'4#8'$;'$1/$4"14X"<;$4"%$/B$:8#B$/%8'.;.%$6:H/1$/.D$'1$/4'$1."/$/C9$;$'.4X?$/4$$/B$1'0//;.:X;'$66$<'$%U886"/4#$'/"':"144;843"/4"%$'-3P<"'4#8'$;4?"#$B&84$"1 $'B$/4;P'4;$%8'./$&84$/."'B$/CD84$/:.11$'.R8;?"G$/.D$'1$/6"%%0/$CA.'68E*** G$'4"/$'13P';3$/$4;$#$B&84$/^$/;$/4"%#$'/$G:.6;.1$$::$'%.:.;M'$O"14.#.:;8/48;;$C UX6"/#4#$'/63PG$'.B81$;&$;HB$:.1"%<8/1%8'.;.%$#8'$'"1;3$/$4;$'<'8B$/%8'.;.%$ 6:H/1$/.'$1."/$/Cb3$//"%-3P6'.1446":$/0;B8//$4"<<.4$'$'%$B:$B$/B$6"%G$;8/4$C2:$'$8# B.44$'$6'0;;$'$48#%8'.;.%$&$B'.<;$'."10;$/<"''$1."/$/C-3P<"'4#8'$;&.B'8'4X:$B$4;.:$/ 4;H'6./18#6"%G$;8/4$/.//$/B$/%8'.;.%$/M'./1CY.6"%%$';.:&86$;.:-3P6'.1446":$/4 ;.:&86$%$:B./1$'.68G.;$:QC,;U"'B8:8/B?8'$//M'%$4;6"%G:$;;%8'.;.%6:H/1$1X'<'$%8#<.10'Q/$B$/<"'^4"%#.4$' U"'B8:8/B48/B$:8#;";8:"%4$;/./1.0:.6$%8'.;.%$#$'B.63$B$'C / / / " #"" $"" %"" &"" '"" "" "#$%&')*+',-'./'0%-"12%0%3%' 4325##'16"7'0%-"120%02'"')*+',-'./+0%-"12%0%3%'1%72'89:9'%22%0'16"7%3%1' ;<%=12%$'

10 / =50"2"=%'A%0$"6<%$%0' D++=6+96<5==514 A.6.B,6=,2:C6+1.+, , >--6<2,+,+:+,5+, ;<2,.6+96<5== :+3 / , *+,-. " $" &" " )" -"%B$;1X'<'$%8#<.10'$/0;13P'"%4$;/./1&:8/;B$$G4$84$:468G$/$.U"'B8:8/B?$:$K) G'"4$/;8#;";8:"%4$;/./1$/."'1$CY.B$'$$'U"'B8:8/B48/B$:8#;";8:"%4$;/./1"#$'+I G'"4$/;.$/'$66$4$1%$/;$'4:.64"%?8#/$O"1:"1.4;.66;3$/$4;$'^"<<4?"'$'$B$'.$'^ 0;4;H'4G'"B04$/;$'^;$6/":"1.46$;3$/$4;$'%C#C Y.#.:/$B$/<"'#.4$'$B$'.$/$4;.:&86$%$:B./1$'%$B?$/4H/;.:$;6"%G$;8/4$4$/;$'C L.:&86$%$:B./1$'<'88/B'$B$:$'8#B$/%8'.;.%$6:H/1$13P'$4.8/B'$B$:68G.;:$'C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B68/#M'$'$:$#8/;<"'<:$'$8#'$B$'.$/$.'$1."/$/ $;;$'4"%<:$'$8#B.44$B'.<;$'46.G$/$4./$<'8D$'1$/C5/6$:;$^4"%<C$64B$:$'8#&"'$O"1 G'"B0643"/446.G$/$$::$'"<<4?"'$46.G$/$^?8'&84$.'$1."/$/"18/6"%%$'?8#/$'.'$1."/$/<'8 ;.B;.:8//$/C,/B'$<8';PH^4:.64"%B$$G4$8<8';PH$/$^$'../;$'/843"/8:;'8<.66"18/:PG$' 43$:B$/;$::$'8:B'.D$'1$/CW%.B:$';.B4;H'$4B'.<;"1#$B:.6$?":B<'8?"#$B6"/;"'$;.'$1."/$/C 9$;;$.//$&M'$'8;6"/;'86;$'6/H;;$;;.:#$B:.6$?":B&XB$8#<8';PH$/$.4$14$:#$::$'0;4;H'$;"% &"'B13P'$4<'8?"#$B6"/;"'$;.'$1."/$/CY.B$'$13P'$44;"';4$;;8::$&$4:0;/./1$'6/H;;$;;.:.//63PG8#/H$<8';PH$::$'/H;;0;4;H'<'8'$1."/$/CWB$/<"'&./B$:4$13P''$B$'.$/$/8;0':.1/"6 #0'B$'./1$'6/H;;$;;.::$#$;.B46"4;/8B$'"1%8;$'.8:$1$/468G$'C=$B$'.$/$4;.:&86$%$:B./1$'%$B?$/4H/;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;$'#.4;.;8&$::+/$B$/<"' 7JP8MM/2/ *9K8G8<<8/Q:G/ *9K8G8<<8/Q:G/ 08M8SJ9</JS/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/ E:'%R8M/ ;KRJ99=9F/ RG=QK%/:F/ L:?U1/<89K8G/ S8RM=L8T:MR/ Z'.4;.8/b$'?8'B7$&4$/ /8#"'1$4 4;P'4;$ "G$'8;P'$'8# 46.G -$8;'8/4 78 $. 9'.<;$'.B81$/ '$66$46.G<'8 gh$b'.<;4%"b$::$' R.:3P"1$<<$6;.#;'8/4G"'; g23$'/4;h';"#$'#x6/./1 gr.:3p"1$<<$6;.#;'8/4g"'; 0,&&$07/ O

11 D$'1$/ g23$'/4;h';"#$'#x6/./1 g20::./;$1'$';$b'.<;44h4;$% <"'46.G b'.$1-?.gg./ /8#"'1$4 4;P'4;$ "G$'8;P'$'8# 46.G FB<3$::L8/6$'4 9$:#.4 $. 5/8#"'1$4 4;P'4;$ "G$'8;P'$'8# 46.G gr.:3p#$//:.1b'.<; gc$#$;.b46"4;/8b$' g2"'?":b&$4;.::$'o0;<p'$' AbbY$'.;84 Z0/B$:#.4 $. 9'.<;$'.66$. B81$1/$46.GC 9$;;$$' "#$':8;;;.:&:8C 5.B$4#.6 -"%B$;1X'<'$%8#;8&$::$/$';.:&86$%$:B./1$/$<'8'$B$'.$/$.'$1."/$/.4;"'1'8BG"4.;.#$C b'.$1-?.gg./146.::$'4$1.%.b:$';.b/"$0;<'8b$8/b'$'$b$'.$'#$b$;4;$'6;p/46$"%8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;$;8&:$'$4Cb'.$1?8'.B81$;0;4;'86;48%8'&$.B.//$/2"V^%$/B8?"#$B486$:.1%$BF4:"&84$';$'$B$'.$'C9$P/46$'X<"';4$;;$B$;;$48%8'&$.B$;^%$/P/46$'"14X X48%8'&$.B$%$''$1."/8:;C R$B?$/4H/;.:.//4G.::GX?#86"%G$;8/4$4$/;$'$;468:6"/4$/;'$'$4$1"%^4$'#.8;'$B$'.$/$1.'.//4G.::6/H;;$;;.:B'.<;./18#46.G$/$^80;"%8;.46"#$'#X6/./1^;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B"1:.<$ >H>:$>"4;CW;.::$11;.:B$;;$P/46$''$B$'.$/$"14X8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;468:"'.$/;$'$4$1%"; <"'?":B6/H;;$;;.:%.:3P#$//:.1;'8/4G"';^48%;<"'?":B6/H;;$;;.:6"/;'86;4<"'?":B%$::"%&$4;.::$' "10;<P'$'8##$B:.6$?":B4"GGB'81C b3$//"%./;$'#30'0/b$'?8'b$;.66$:h6;$4r$/"/x6"%%$.6"/;86;%$b<:$'$8#'$1."/$/4 40GG:H'$B$'.$'C 2.2. Tilbakemelding fra utstyrs- og tjenesteleverandører D$'1$/4'$1."/$/?04$'.B81$/'$66$0;4;H'4O"1;3$/$4;$:$#$'8/BP'$'2:$'$8#B.44$^4:.64"% 2'8/6R"?/^LL-"19Y^:$#$'$'#8'$'"1;3$/$4;$'&XB$;.:":3$O"11844/M'./1$/"1%8'.;.% /M'./1C 9$4;P'4;$"1%$4;63$/;;3$/$4;$O"10;4;H'4:$#$'8/BP'$/$$'2'8%"5/1./$$'./1"12'8/6R"?/,-C2'8/6R"?/,-$'4G$4.8:.4$';.//$/G'"B0643"/8#G0%G$';.:0/B$'#8//4./4;8::843"/$'"1 46.GC-$:468G$;?8BB$$/"%4$;/./1I^K%.::.8'B$'.)**T^"GG<'8Q^E%.::.8'B$'.)**IC-$:468G$; "GG:$#$'8:;4X4;$'6"%4$;/./14#$64;C2'8%",-$'$.B8#&$'1$/4$'$/2'8/6R"?/ 2'8%"5/1./$$'./1^4"%$'$.B8#$.B8#L'"/BR"?/"1-:0%&$'1$'.<$::$468G^$'86;.#$.//$/ :$#$'8/4$"1./4;8::843"/8#0;4;H'<"'40&4$8G'"$44$'./1^<:$'<84$;'8/4G"';"1%X:./1^48%; #X;18446"%G'$43"/CF14XB$;;$4$:468G$;?8'?8;;4;$'6#$64;B$4$/$'X'^"1?8'P6; "%4$;/./1$/<'8+^K;.:)^Q%.::.8'B$'.G$'."B$/)**I;.:)**TC 0,&&$07/ 26

12 _X0/B$'#8//4"%'XB$;$'"14XB$;./;$'/843"/8:$4$:468G$;2RAL$>?/":"1.$44;"'$C2RA L$>?/":"1.$4$'$;./;$'/843"/8:;6"/4$';%$B?"#$B6"/;"'.U"04;"/C-$:468G$;450'"G86"/;"'"1 $/8#4GHB4G.44$/$.//$/;$6/":"1.0;#.6:./1:.11$'GXZ"/14&$'1C-$:468G$;?8'#8:1;X:$11$ 8/4#8'$;<"'$;;$'%8'6$B"1>04;"%$'40GG"';;.:4.;;6"/;"'GX]1";/$4C W//$/<:$'<84$;'8/4G"';"1%X:./10;%$'6$'"14X4$:468G$;="h8'4$1C="h8'?8'^&:8/;8//$;%$B 0;18/14G0/6;.;$6/":"1.0;#.6:$;#$BA?'.4;.8/R.>?$:4$/4W/4;.;0;;"14$:468G$;2:0$/;8^0;#.6:$; ;$6/":"1.4"%13P'B$;%0:.1X%X:$"16"/;'"::$'$&'P//4;'P%%$B4;P''$/PH86;.1?$;C9$;;$?8' &:8/;8//$;#M';#.6;.1#$B&H11./18#40&4$8:P4/./1$'"1&:$'$1/$;4"%8#13P'$/B$<"'8;%8/ 6:8';$X&H11$-/P?#.;8/:$11$;C2:0$/;8$'.B8163PG;"GG8#="h8'^4"%.13$/$'63PG;"GG8#B$; %0:;./843"/8:$4$:468G$;5%$'4"/C-$:468G$;?8'$/&$;HB$:.1"1?PH;4G$4.8:.4$';8#B$:./1. D$'1$/C _X;3$/$4;$4.B$/G$6$'4$:468G$/$->?:0%&$'1$'"19Y4$10;4"%4;"'$86;P'$'CR$/4B$;./;$'/843"/8:$4$:468G$;->?:0%&$'1$':$#$'$'$/&'$B;4G$6;$'8#4G$4.8:.4$';$;3$/$4;$'6/H;;$; ;.:&'P//"1&'P//68';:$11./1^0;<P'$'9Y$/'$66$;3$/$4;$';.:"<<4?"'$"1%8'.;.%4$6;"'^?$'0/B$'4M':.1;3$/$4;$'.//$/'.4.6""1?X/B;$'./18#'.4.6"C,#8/B'$'$:$#8/;$0;4;H'$:$#$'8/BP'$'G$6$'="::4="H>$R8'./$4$10;C-$:468G$;$' #$'B$/4:$B$/B$.//$/B$4.1/"10;#.6:./18#0;4;H';.:46.G^"1?8'&$;HB$:.186;.#.;$;"14X. D$'1$/4'$1."/$/C 9$;$'1'0//;.:X#$/;$8;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B$''$:$#8/;<"'1'0GG$/8# G'"B06;O"1;3$/$4;$:$#$'8/BP'$'&:8/;8//$;<"'B.B.44$4$:468G$/$.%8/1$;.:<$::$'B'.#$' #$B:.6$?":B&XB$GX$1$;0;4;H'"1GX0;4;H'B$?8'4":1;;.:4./$60/B$'C9'.<;"1#$B:.6$?":B$' 4X:$B$4$/#.6;.14;P;;$<0/643"/<"'&$B'.<;$/$C-8%;.B.1$'.66$6"%G$;8/4$.//$/B'.<;"1 #$B:.6$?":B/PB#$/B.1#.4$/B$:8#&$B'.<;$/$44;'8;$1.46$63$'/$CY.B$'$?8'<:$'$8#4$:468G$/$ 4./$;$6/":"1.46$?"#$B4$/;'$0;$/<"''$1."/$/^"14$'GXB$/&861'0///"$&$1'$/4$;/H;;$8# $;6"%G$;8/4$4$/;$'C-.4;%$/.66$%./4;B$:;8'<:$'$8#86;P'$/$.A5-0&4$8^"1$';.:<'$B4%$B B$/"GG<P:./1B$<X'%$B?$/4H/;.:6:H/1$86;.#.;$;$'13$//"%B$;/$;;#$'6$;C W;8&$::)/$B$/<"'?8'#."GG40%%$';;.:&86$%$:B./1$/$13$//"%./;$'#30$/$C-"%#$/;$;#8' ;.:&86$%$:B./1$/$/"$#8'.$'$/B$CR$/4="::4="H>$R8'./$"19Y<'$%?$#$'B$;;$4"%$; 4;'8;$1.46#.6;.1./.;.8;.#4"%B$P/46$'XB$:;886;.#;.^$';.:&86$%$:B./1$/$<'8B$8/B'$86;P'$/$ %$'8##$/;$/B$C9$;%X.%.B:$';.B.B$/48%%$/?$/1<'$%?$#$48;<:$'$86;P'$'$'G"4.;.#$;.: ;.:;86$;^"10;;'H66$'8;.B$/1'8B4$/;$'$;8'&$.B$'%$BG'"&:$%4;.::./1$'4"%$''$:$#8/;$<"' B$%#.:B$&$/H;;$4$18#B$;C 0,&&$07/ 22

13 7JP8MM/5/ *9K8G8<<8/Q:G/ E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/RG=QK%/ :F/S8RM=L8T:MR/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/L:?U1/<89K8G/ 9Y #M';'$:$#8/;. <"'?":B;.: 63$'/$#.'6O 4"%?$;$/. D$'1$/ g,::$$:$%$/;$'6/h;;$;;.:b'.<;"1 #$B:.6$?":B\ gr8;$'.8:;$6/":"1. gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 2'8%" 5/1./$$'./1 78,##$/;$/B$ =$:$#8/;.<"'?":B ;.:#$B:.6$?":B8# $1$;0;4;H' L.:4;8/B4"#$'#X6/./1[<3$'/4;H'; "#$'#X6/./1-8//;.B44;H'./1 ="h8' 78 9$:#.4 9$:#.4'$:$#8/; 2RA V4.66$' V4.66$' =$:$#8/;^%$/&:.'./"$/1'8B4$'#$; 8#A5-0&4$8 gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 ="::4="H>$ =$:$#8/;.<"'?":B ;.:#$B:.6$?":BGX 0;4;H' gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 gc.<$>h>:$>"4; ->?:0%&$'1$' 9$:#.4 $. 9$:#.4'$:$#8/; gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 -;'P%%$D$;$h $. $. 9$:#.4'$:$#8/; D'./1c"1.4;.> $:#.4'$:$#8/; gc"1.4;.66 -"%B$;<'$%1X'8#;8&$::$/1.'"14X;3$/$4;$O"10;4;H'4:$#$'8/BP'$/$0;;'H66<"'P/46$"%<"604 GX80;"%8;.46"#$'#X6/./1^;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B"1:.<$>H>:$>"4;CR$B?$/4H/;.:.//4G.:: "%.//'$;;./1$'B$;8:;4X4;"'1'8B8#48%%$/<8::%$::"%;3$/$4;$O"10;4;H'4:$#$'8/BP'$/$"1 B$P#'.1$B$:;86$'$.0/B$'4P6$:4$/C 2.3. Tilbakemelding fra skips- og offshoreverft R$B?$/4H/;.:46.G4#$'<;$'B$;4M':.11'0//;.:X;'$66$<'$%D$'1$/b'"0GC_X<XX'?8'4$:468G$; &H11$;4$1"GG;.:X&:.$/8#:8/B$;44;P'4;$#$'<;41'0GG$'./1$'CD$'1$/b'"0G$':$B$/B$.//$/ &H11./18#4G$4.8:46.G^"%&H11./1"1'$G8'843"/8#46.G"1:8/B$;44;P'4;$86;P'.//$/#$B:.6$?":B 8#%8'./$<8';PH`R8'.;.%2"'0%^)*+* E acy.b$'$b'.#$'d$'1$/b'"0g#$b:.6$?":b8# "<<4?"'$'.11$'^&:8/;8//$;<'8&84$/GXU8/PH;8/1$/0;$/<"',46PHCD$'1$/b'"0G&:$$;8&:$';. )**N#$B8;D$'1$/i8'B4"1R81/04-;8/1$:8/B63PG;$"GG+T4$:468G$':8/14/"'46$6H4;$/.//$/ E W/<"'%843"/4$/B;G$'$OG"4;;.:D04./$44=$1."/D$'1$/ 0,&&$07/ 25

14 "<<4?"'$"1%8'.;.%4$6;"'C-$:468G$;?8'/X'0/B;+S**8/48;;$"1?8BB$.)**T$/"%4$;/./1GX."#$'68/;8#I%.::.8'B$'6'"/$'.)**TC D$'1$/4'$1."/$/?04$'.B81$/'$66$"<<4?"'$#$'<;CD:8/;1'0GG$/8#"<<4?"'$#$'<;46.::$',6$' -;"'B4$10;C,6$'-;"'B$'/X$/B$:8#,6$'-":0;."/4O4H4;$%$;CD$B'.<;$/?8'&H11$;<:$'$8#B$ 4;P'4;$"1%$4;6"%G:.4$';$./4;8::843"/$/$GX/"'464"66$:^?$'0/B$'&:8/;8//$;-;8;<3"'B^ b0::<864^l'"::^-/"''$^z'.4;./"4#c_x1'0//8#p6$/b$6"/60''8/4$<'8:8#6"4;:8/b?8'.%.b:$';.b,6$'-;"'b.4;p''$1'8b:81;"gg;.:x4g$4.8:.4$'$4$113$//"%x?8%"&.:$"1%$'<:$64.&:$ $/?$;$'Cb3$//"%%"&.:$8'&$.B4:81&.B'"&$B'.<;$/4;$'6;.<"'&./B$:4$%$B-/P?#.;O 0;&H11./1$/"1&.B'8'/X&:8/;8//$;.<"'&./B$:4$%$B0;&H11./1$/GXR"/14;8BC W;.::$11;.:,6$'-;"'B4"%&H11$'./4;8::843"/$'^?8'<:$'$#$'<;.'$1."/$/4G$4.8:.4$';4$1.//$/ #$B:.6$?":B8#./4;8::843"/$'^"1.B$//$<"'&./B$:4$4M':.1'.11$'CA"84;A$/;$'D84$`AADa^4"%. 0;18/14G0/6;$;$'$;&84$4$:468G^?8'B$4$/$'$X'0;/H;;$;4./4;'8;$1.46$G"4.43"/"1&H11$;4$1 "GG4"%$/40&4;8/4.$::86;P'.//$/#$B:.6$?":B"1'$G8'843"/8#'.11$'CY$BX1X.//.B$;;$ %8'6$B$;?8'AAD;'$B"&:$;"%4$;/./1$/4./<'8'0/B;Q**%.::."/$'.)**I;.:TI*%.::."/$'.)**TC W;.::$11;.:B.44$4;P''$86;P'$/$?8''$1."/$/"14X<:$'$%./B'$"14G$4.8:.4$';$&$B'.<;$'^?$'0/B$'&:8/;8//$;23$::4;'8/B4"%&H11$'4G$4.8:46.G^<$'1$'%C#^48%;=8BPH1'0GG$/4"%. ;.::$11;.:X:$#$'$0;4;H';.:0/B$'#8//4./4;8::843"/$'"14XGX;8'4$1"GGB'816/H;;$;;.:#$B:.6$?":B "1%"B.<.6843"/8#'.11$'C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B68/#M'$'$:$#8/;<"'#$'<;$/$$;;$'4"%B$B'.#$' #$B:.6$?":B8#46.G"1'.11$'C9$'4"%$/:$11$';.:1'0//B$/P6$/B$"GG%$'64"%?$;$/4"%:.<$ >H>:$>"4;?8'?8;;B$/4$/$'$;.B^$'B$;1'0//;.:X#$/;$8;B'.<;"1#$B:.6$?":B"14X$''$:$#8/; <"'#$'<;$/$4"%B'.#$'%$B46.G4&H11./1^?$'0/B$'&:8/;8//$;D$'1$/b'"0G"123$::4;'8/BC -"%B$;1X'<'$%8#;8&$::Q/$B$/<"'$';.:&86$%$:B./1$/<'81'0GG$/8##$'<;/"$&:8/B$;C2:$'$ 86;P'$'^?$'0/B$'&:8/;8//$;D$'1$/b'"0G"123$::4;'8/B^4$'GX$;8&:$'./1$/8#4$/;$'$;4"% 4;'8;$1.46#.6;.1C-8%;.B.1$'8/B'$4$:468G$'%$'8##$/;$/B$^?$'0/B$'&:8/;8//$;AAD^"1,6$' -;"'BC / *9K8G8<<8/Q:G/ E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/RG=QK%/ :F/S8RM=L8T:MR/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/L:?U1/<89K8G/ AAD _"4.;.#%$/ 8##$/;$/B$ $. Z3$'/$O #.'64"%?$; D$'1$/b'"0G 78 Z8/463$ Z3$'/$O #.'64"%?$; H$B'.<;4%"B$::$'<"'B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#46.G L.:4;8/B4"#$'#X6/./1[<3$'/4;H'; "#$'#X6/./1 23$::4;'8/B =$:$#8/; R.:3P#$//:.1;'8/4G"';[cbO"1 &8;;$'.B'.<; c.<$>h>:$>"4; OR8;$'.8:$1$/468G$' 0,&&$07/

15 =8BPHO1'0GG$/ _"4.;.#%$/ 8##$/;$/B$ _"4.;.#^%$/ 8##$/;$/B$ Z3$'/$O #.'64"%?$;,6$'-;"'B $. $. 9$:#.4'$:$#8/; 9$//"$8##$/;$/B$?":B/./1$/?8'48%%$/?$/1%$B4G$4.8:.4$'./14/.#X$;.4$:468G$/$"1?#"'B8/B$?8'"'18/.4$';4.;;8'&$.BC,'&$.B%$B#$B:.6$?":B8#'.11$'GX<C$64AAD463$'#$B8; 4$:468G$;:$.$'.//4;"'$%$/1B$'8'&$.B46'8<;.B$/G$'."B$/'.11$/:.11$';.::8/BCY$BX4$;;$.// 4;"'$'$440'4$'.$/6"';"1'$:8;.#;?$6;.46;.B4G$'."B$$#/$'&$B'.<;$/$X<X'.11$/'846;<$'B.1^?#.:6$;'$B04$'$';8G$;'.114$:468G$;<X'GX1'0//8#/$B$;.BC5;;$'4"%8'&$.B$;.4;"'1'8B 13$//"%<P'$4#$B?3$:G8#.//:$.B8'&$.B46'8<;^#.:.%.B:$';.B4$:468G$/$?8%./B'$&$?"#<"'<C$64 $;0;B8//./14;.:&0BGX%84;$'/.#XCY.B$'$$'.66$8'&$.B$;$;;$'&$B'.<;$/$0;481/4G$4.$:; 4G$4.8:.4$';^?#.:6$;%$B<P'$'&$1'$/4$;&$?"#<"'<$::$42"VO"GGB'81GX"%'XB$; -$:#"%;.:&86$%$:B./1$/<'8"<<4?"'$O"146.G4#$';$'&:8/B$;^$'B$;4;"'1'8B8#48%%$/<8::.?#8&$B'.<;$/$%$/$'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;&P'6"/4$/;'$'$4$1"%CF14X#$'<;$/$P/46$'8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;468:<"604$'$GX:.<$>H>:$>"4;^80;"%8;.46"#$'#X6/./1"1;.:4;8/B4&84$'; #$B:.6$?":BCW:.6?$;%$B'$B$'.$/$P/46$'.%.B:$';.B#$'<;$/$8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;"14X468: <"604$'$GX/H$6"/;'86;4%"B$::$'^48%;%.:3P#$//:.1;'8/4G"';C 2.4. Tilbakemelding fra MMO-aktørene -;"'$B$:$'8#/"'464"66$:^?$'0/B$'"'B43P$/"1B$4P':.1$B$:$'8#"'46$?8#$;^$'/X'$1/$; <"'X#M'$$;%"B$/;G$;'":$0%4"%'XB$C9$;;$.//$&M'$'8;<0//'8;$/"1<0//4;P''$:4$/?8' 1X;;#$4$/;:.1/$B^?#.:6$;.13$/%$B<P'$'&$1'$/4$;G";$/4.8:<"'/H$0;&H11./1$'CV/B$'#$.4. G$;'":$0%4G'"B0643"/$/?8'%8/.%.B:$';.B0;#.6:$;/H;$6/":"1.4"%13P'B$;%0:.1XP6$ 0;#.//./1$/8#'$440'4$'0;"#$'?#8%8/8/;"6#8'%0:.1.0;18/14G0/6;$;CL$6/":"1."%'XB$' 4"%.4M':.11'8B?8'&.B'8;;;.:XP6$0;#.//./1$/$'?"'.4"/;8:O"1<:$'1'$/4&"'./1^?8#&0//4./4;8::843"/$'^;'H66&8:8/4$';&"'./1^<:$'<84$;'8/4G"';^./;$1'$';$"G$'843"/$'%C#C R$/"/O=8GG"';+)[)*+*&$46'.#$'B.44$;$6/":"1."%'XB$/$"1&$'$1/$'B$'$4&.B'81;.:P6; #$'B.468G./1GX4"66$:$/C V;#.6:./18#;$6/":"1.4"%13P'B$;%0:.1XP6$"1<"':$/1$G'"B0643"/$/.<$:;$/$?8'.%.B:$';.B %$B<P';8;<:$'$8#./4;8::843"/$/$GX4"66$:$//X?8'?8;;$/:$#$;.B0;"#$'B$;B$"GG'.//$:.1#8' &H11$;<"'CY$B:.6$?":B46"4;/8B$/$?8'B$'<"'P6;&$;'86;$:.1B$4$/$'$X'C-8%;.B.1?8'%8/GX./4;8::843"/$/$#M';/PB;;.:X<"'$;8$/'$66$%"B.<.6843"/$'"1"%&H11./1$'^&:8/;8//$;. <"'&./B$:4$%$B8;%8/?8';.:6/H;;$;/M':.11$/B$<$:;$';.:./4;8::843"/$/$13$//"%4X68:;;.$O./4C,;./#$4;$'./14/.#X$;GX4"66$:$/$'#$/;$;X:.11$4;8&.:;.X'$/$<'$%"#$';.:;'"44<"'8/;8;;4;$'6 '$B0643"/./H&H11./1$'?8'48%%$/?$/1%$B8;6"4;/8B$'6/H;;$;;.:B'.<;^#$B:.6$?":B"1 %"B.<.6843"/$'#$/;$;X4;.1$.B$6"%%$/B$X'C V;1.<;$';.:#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/"#$'4;.1$'.B81:8/1;./#$4;$'./146"4;/8B$/$ ":3$4$:468G$/$.0;18/14G0/6;$;?8BB$.<"'&./B$:4$%$B./4;8::843"/$/C-"%B$;1X'<'$%8# <.10'$//$B$/<"'0;13P'6"4;/8B$'6/H;;$;;.:#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/%$::"%Q**"1I** G'"4$/;8#./.;.$::$./#$4;$'./146"4;/8B$'<"'./4;8::843"/$/ 0,&&$07/ 2A

16 E=F;G/AH/*9S8<K8G=9F<L:<K9JR8G/Q:GR8MK/UV/K8?JK=LL/:F/=9<KJMMJ<W:989</M8S8K=R/ Studies, feeds & specialist services Modification and maintenance Decom Removal Troll LPP Valhall flanke Gas lift Design and deliver Capex Ula gas compr Gullfaks Cement Units Alve Tie in Decommissioning & Removal Debottlenecking Process improvements Incr. Oil rec IOR) Water and Gas Injection LPP projects Increased prod Tie ins Drilling upgrades Life extensions Safety systems Utility systems General upgrades Revenue potential 1XCAPEX Up to X 3-5 CAPEX ~0,5 X CAPEX 0,5-4 years -> 40 years 1-4 years "#$%&'$%&)*+,% to edit this text Slide Aker Solutions part of Aker Y$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/$'8:;4X&XB$$;4;"';"1#"64$/B$%8'6$B."'1$"1./;$'/843"/8:;C 9"01:84jf$4;e""B`)**Ta I #.4$'.B$/<"'&./B$:4$8;%8'6$B$;4;$1%$B)*G'"4$/;.X'$;. G$'."B$/)**EO)**S^"18;#$64;$/#8'8/;8;;X<"';4$;;$."%:8148%%$;$%G".G$'."B$/)**SO )*++C9$;;$$'#.4;.<.10'$//$B$/<"'^4"%"14X#.4$'8;B$;1:"&8:$%8'6$B$;6/H;;$;;.:B'.<;^ #$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/0;13"'B$."#$'68/;8#+**%.::.8'B$'V-9.)**S^?#.:6$;;.:4#8'$'"% :81I18/1$';";8:$./#$4;$'./1$'GX/"'464"66$:B$;;$X'$;C E=F;G/D/EJLK=<L/:F/Q:GS89K8K/S8L<K/=/IX%?JGL8R8K/=9K8G9J<W:9JMK/=/U8G=:R89/566A%5622/ C"##"50$%0'D*E' #" *+:350+<23: #&" K2:5L , #$" >=+,96721+, #"" )" " &" $" " $""& $""' $"" $""E $"") $""F $"#" $"## D2C4396GH+6.I22:J$"") / WD$'1$/4'$1."/$/$'B$;.B81<:$'$4;P''$&$B'.<;$'6/H;;$;;.:B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/^?$'0/B$'&:8/;8//$;,6$'-":0;."/4^,.&$:^=$./$';4$/"1D$$'$/&$'1CR$/4B$;'$<P'4;/$#/;$$' I Douglas-Westwood 2009): INTSOK Annual Market Report ). 0,&&$07/ 2D

17 B8;;$'4$:468G$'8#4$:468G$'%$B?"#$B6"/;"'.$/;$/F4:"^-;8#8/1$'$::$'L'"/B?$.%^?8' 4.4;/$#/;$?"#$B6"/;"'.D$'1$/CRRF86;P'$/$GXY$4;:8/B$;?8'4M':.14G.446"%G$;8/4$GXX 13P'$%"B.<.6843"/$'GX$64.4;$'$/B$8/:$11.B'.<;`kY8'%$8/:$11kaC9$;;$?8'4"%'$1$:$/4;P''$ 6"%G:$64.;$;$//X&H11$/H$8/:$11`b'$$/<.$:B8/:$11aC,6;.#.;$;$'6/H;;$;;.:RRF4;H'$4.4;"'1'8B<'8$/;$/]1";/$4$::$'-8/B4:.C_X-8/B4:.4;H'$4 %8/1$8#RRFO"GGB'81$/$6/H;;$;;.:<84;$./4;8::843"/$'`;"G4.B$a^%$/]1";/$4'$1/$4<"'X #M'$/843"/8:;:$B$/B$.//$/RRFO"GGB'81.//$/#$B:.6$?":B8#0/B$'#8//4./4;8::843"/$' `40&4$8aC RRFO&$B'.<;$/$8'&$.B$';.:B81:.1%$BB'.<;"1#$B:.6$?":B8#G$;'":$0%4./4;8::843"/$'Cc$B$/B$ 60//468G"%;$%8;.66$/$'?$:;8#13P'$/B$<"'8;&$B'.<;$/$468:"#$':$#$GX:$/1'$4.6;CY$B 4.B$/8#60//468G"%;$6/.66$'"1;$6/":"1.$'<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B^<'$%?$#$'&$B'.<;$/$#.?8'./;$'#30$;8;6"/60''8/4$<"';'.//#.4OlO#.4B$8/B'$86;P'$/$"GG/X413$//"%"'18/.48;"'.46$ <"'?":B"1:"1.4;.66C -"%#.4;.;8&$::E/$B$/<"'$'RRFO86;P'$/$.8::?"#$B486G"4.;.#$;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;C 7JP8MM/A/ / *9K8G8<<8/ Q:G/E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/RG=QK%/ :F/S8RM=L8T:MR/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/L:?U1/-89K8G/ 08=98GK<89/ $.^%$/ XG$/ 78 Z3$'/$O#.'64"%?$; gz"/4;'0643"/4;$6/.66 g=p'6"/4;'0643"/ gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 gc$#$;.b46"4;/8b$' ga"/>0''$/;b$4.1/,=p8m/ Z3$'/$O#.'64"%?$; g-8//;.b4%x:./1 gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 gw/;$1'$';$"g$'843"/$' gc$#$;.b46"4;/8b$',l8g/ -:M;K=:9</ 78 $. Z3$'/$O#.'64"%?$; gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 g,44$;./;$1'$;h[c$#$;.b46"4;/8b$' gw/;$1'$';$"g$'843"/$' 88G89P8GF/ Z3$'/$O#.'64"%?$; gy$b:.6$?":b4;$6/.66 gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 gc.<$>h>:$>"4; -"%#.4$'8#;8&$::$/$'<:$'$8#86;P'$/$$/;$/./;$'$44$';.0;B8//./14B$:$/$::$'2"VOB$:$/C 564$%G$:#.4$',6$'-":0;."/4%$4;./;$'$44$';.2"VOB$:$/%$/4B$.66$%$/$'X?8&'06<"'$; 0,&&$07/ 2C

18 $1$;%84;$'4;0B.0%.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC,6$'-":0;."/4<'$%?$#$'8;B$&$?P#$';.:<P'4$: 8#68/B.B8;$'%$B;$6/.46$"1/8;0'#.;$/468G$:.1$%84;$'0;B8//./1$'C-8%;.B.1%$/$'B$X #M'$&$4;;3$/;%$B8;68/B.B8;$/$$'4G$4.8:.4$';.//$/B$$;8&:$';$0;B8//./14'$;/./1$'4:.6 4"%G$;'":$0%46"/4;'0643"/^<H4.66^63$%.^$:$6;'"/.66"4#CL$6/.66$'<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B$' B$;&$4;8;B$:M'$'8#,6$'-":0;."/4B.'$6;$C,6$'-":0;."/4<'$%?$#$'.B$/48%%$/?$/18;B$ %$/$'B'.<;"1#$B:.6$?":B$'<"'&'$B;"18;$/$1$/%84;$'.B$;;$B$'<"'1.'<"':.;$BH&B$"1 1$/$'.4660//468GC,/B'$&$B'.<;$'^4:.64"%=$./$';4$/^$'%$'./;$'$44$';.0;B8//./14O$//2"VO B$:$/C_X$;"#$'"'B/$;/.#X$'.%.B:$';.B;.:&86$%$:B./1$/$4#M';G"4.;.#$CD:8/;B$&$B'.<;$'#.?8'./;$'#30$;$'B$;RRFO&$B'.<;$/$4"%0;;'H66$'4;$'6$4;P/46$"%X&$/H;;$4$18#4$/;$'$;^ "1<:$'$86;P'$'4$'GX./.;.8;.#$;4"%#.6;.1<"'X"GG'$;;?":B$6"/60''8/4$$#/$C -"%#.4$'8#;8&$::$/$'B$;'$:8;.#;4;"'1'8B8#48%%$/<8::%$::"%?#.:6$;$%8&$B'.<;$/$ %$/$'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;&P'6"/4$/;'$'$4$1"%C-"%B$;<X'<'$%8#;8&$::$/1X';$%8$/$ <3$'/4;H';"#$'#X6/./1^;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B"1:.<$>H>:$>"4;.13$/&:8/;B$./;$'#30$B$ &$B'.<;$/$C 2.5. Tilbakemelding fra drillingselskapene 2"'XP6$0;#.//./1$/<'8<$:;.G'"B0643"/%X%8/4"%'$1$:&"'$<:$'$&'P//$'^$/;$/B$;;$$'. B$;"GG'.//$:.1$<$:;$;$::$'13$//"%;.$O./4CY.B$'$%X&'P//$/$#$B:.6$?":B$4%$'$;;$'4"%B$ &:.'$:B'$C9$;;$$'"GG18#$'4"%.B810;<P'$48#B'.::./1"G$'8;P'$/$C 9$$/6$:;0;#.//&8'$":3$<$:;$'.#$'B$/$'48//4H/:.1#.4$/;$/8::$'$B$0;#0//$;$::$'. G'"B0643"/CZ"%&./843"/$/8#'$B04$';<0//'8;$"/4?"'$"1P6;$;;$'4GP'4$:$;;$'$/$'1.?8' %$B<P';4;$'6P6/./1."<<4?"'$:$;$O"1G'"B0643"/4#.'64"%?$;./;$'/843"/8:;C-$:#"%86;.#.;$;4O "1'8;$/.#X$;48/6/"$.<"'&./B$:4$%$B<./8/46'.4$/^4$'#.8;B'.::./1"G$'8;P'$/$.$;:$/1'$ ;.B4G$'4G$6;.#?8'?8;;4;$'6"%4$;/./14P6/./1CD$'1$/?04$'.B81<:$'$8#B$4;P'4;$ B'.::./14$:468G$/$."'1$^?$'0/B$'FB<3$::9'.::./1"1-$8e$::C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B68/#M'$'$:$#8/;<"'B'.::./14$:468G$/$&:8/; 8//$;<"'B.B$B'.<;$'$/'$66$'.11$'"1&"'$0;4;H'C,6;P'$/$68/B$'<"'?8./;$'$44$8#8;B'.<;"1 #$B:.6$?":B$;13$//"%<P'$4$<<$6;.#;"11"B;^8;B$;13P'$4.;.B$^8;B$?8'1"B$ %8;$'.8:$1$/468G$'%C#C 7JP8MM/DH/7=MPJL8?8MR=9F/QGJ/RG=MM=9F:U8GJKYG898/ / *9K8G8<<8/Q:G/ E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/ RG=QK%/:F/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/ L:?U1/<89K8G/ S8RM=L8T:MR/,Z0/ $. $. -;"' $RQW8MM/IG=MM=9F/ ;"' 9'.<;4%"B$::$'`./;$1'$';$ "G$'843"/$'a Z"/;'86;4%"B$::$' L$6/./46B'.<;"1 #$B:.6$?":B 23$'/&84$';%"/.;"'$'./1 -"%B$;1X'<'$%8#;8&$::$/$';.:&86$%$:B./1$/<'8B'.::./14$:468G$/$/"$&:8/B$;CW/;$'#30$/$?8'8#B$66$;4;$'6./;$'$44$<'8FB<3$::9'.::./1.8;B$;"GG'$;;$4$;6"%G$;8/4$4$/;$'CFB<3$:: B'.::./14$'B$;4"%4;'8;$1.46#.6;.18;'$1."/$/<X'4;H'6$;0;B8//./14;.:&0B$;.//$/;$6/.46 0,&&$07/ 2B

19 "'.$/;$';$%84;$'0;B8//./1$'^"1P/46$'P6;48%8'&$.B"%2"VO"GGB'81.//$/B'.<;"1 #$B:.6$?":B^&:8/;8//$;%$B4.6;$GX'$B04$'$;.B4O"16"4;/8B4&'066/H;;$;;.:#$B:.6$?":B8# '.11$'^"1B$'.13$//"%60//$P6$.//;3$/./1"1'$B04$'$6"4;/8B$'CFB<3$::9'.::./1XG/$'<"'X 60//$<./8/4.$'$B$:$'8#4$/;$'$;&XB$13$//"%;.:460BB;.:B'.<;^B$:<./8/4.$'./18#'$:$#8/;$ 2"VOG'"43$6;$'^B$:;8.4;H'$"1'$<$'8/4$1'0GG$%C#C _XB$/8//$/4.B$?8',b=1.;;0;;'H66<"'8;B$;;$.66$#8''$:$#8/;<"'B$%%$B0;18/14G0/6;. 8;B$"GG<8;;$'4$14$:#X#M'$;$6/":"1.46:$B$/B$GX"%'XB$;^"14X:$B$4.66$4$'/H;;$/8#P6; 48%8'&$.B"%2"VC -"%#.4$'$'B$;4;"'1'8B8#48%%$/<8::%$::"%FB<3$::9'.::./1"1RRFO86;P'$/$4 ;.:&86$%$:B./1"%?#86"%G$;8/4$4$/;$'$;468:6"/4$/;'$'$4$1"%CW;.::$11;.:B$G0/6;$/$4"% RRFO86;P'$/$/$#/$'^4G.::$'.%.B:$';.BFB<3$::9'.::./1.//$;&$?"#<"'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$; "14X4$'GX6"/;'86;4%"B$::$'CU$'B$:$'FB<3$::9'.::./1"GG<8;/./1%$B'$B$'.$'"1 #$'<;486;P'$/$^4"%#.6"%%$'.//GX.B$6"%%$/B$B$:68G.;:$'C 2.6. Tilbakemelding fra Statoil / -;8;".:$'"G$'8;P'<"'S*m8#G'"B0643"/$/GX/"'464"66$:CK*m8#G'"B0643"/$/463$'<'8<$:;$' 4"%B'.<;$4<'8D$'1$/C2'8D$'1$/B'.<;$4<$:;$'4"%-:$.G/$'^Y.40/B^L'"::^Z#.;$&3P'/^U0:B'8^ Y$4:$<'.66^D'81$^b'8/$^2'8%^U$.%B8:^L0/$^b0::<864"1F4$&$'1CWB'.<;8#<$:;$/$&$/H;;$' 4$:468G$;4$1.P6$/B$1'8B8#WZL^"1<:$'$8#<$:;$/$B'.<;$4.B8113$//"%4X68:;$./;$1'$';$ "G$'843"/$'^?#"'"G$'843"/$'4"%;.B:.1$'$&:$0;<P';0;$GX<$:;$/$/X0;<P'$4<'8<:$'<81:.1$ "G$'843"/44$/;'8GX:8/BC W;.::$11;.:B'.<;8#<$:;$/$?8'-;8;".:"14X%H$86;.#.;$;6/H;;$;;.:%";;8648/:$11"1'8<<./$'.$'CW '$1."/$/:.11$'&:8/;8//$;-;0'$;$'%./8:$/^Z"::4/$48/:$11$;"1'8<<./$'.$;GXR"/14;8BC -;8;".:4;P;;$'./.;.8;.#$'<"'X$;8&:$'$%84;$'O"14.#C./10;B8//./1$'.'$1."/$/C-8%;.B.14$'.66$ -;8;".:B$;48%%$&$?"#<"'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;<"604$'$'GX<$::$42"VO86;.#.;$;$'.//$/B'.<; "1#$B:.6$?":BCW/4;8::843"/$/$GX4"66$:$/$'.B81-;8;".:4#.6;.14;$'$440'4^"1B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#B.44$./4;8::843"/$/$4$48#4$:468G$;4"%4;'8;$1.4663$'/$"GG18#$C]'$B04$'$ 6"4;/8B$'"1&$B'$6#8:.;$;$/GXB'.<;"1#$B:.6$?":B$'#.6;.1<"'X<"';4$;;$G'"B0643"/GX %8'1./8:$<$:;C-;8;".:?8'B$'<"'?PH;<"604GX$1$/;$6/":"1.0;#.6:./1GX"%'XB$;C-8%;.B.1$' B$;<"'-;8;".:#.6;.1X?8;.:18/1;.:#$'B$/4:$B$/B$;$6/":"1.GX"%'XB$;^"1B$//$&$<.//$'4$1 $;;$'-;8;".:4"GG<8;/./1.%./B'$1'8B.D$'1$/4'$1."/$/C-;8;".:4;.::$'4$1.%.B:$';.BG"4.;.#$;.: $;4:.6;4$/;$'"14H/$4B$;$'<:";;<"''$1."/$/4"%4XB8/^%$/%8/&P'.66$?8/"$/"#$'B'$#/$ <"'#$/;/./1$';.:-;8;".:4%$B#.'6/./1C 2.7. Tilbakemelding fra vann- og vindkraftaktører DZZ^4"%?8'?"#$B6"/;"'.D$'1$/^$'"'1$4<$%;$4;P'4;$#8//6'8<;4$:468G%$B$/"%4$;/./1 GX/M'E%.::.8'B$'.)**TCY$B4.B$/8#XB'.<;$$/'$66$#8//6'8<;48/:$11^B'.#$'&$B'.<;$/"14X $;18446'8<;#$'6"1$;#8'%$6'8<;#$'6CW;.::$11;.:6'8<;G'"B0643"/$.$'"1B'.<;$'4$:468G$;:8/B$;4 /$4;4;P'4;$B.4;'.&043"/4/$;;%$B+NS***/$;;60/B$'C-$:468G$;?8'.B$/4$/$'$;.B./#$4;$'; &$;HB$:.1$%.B:$'.#8//6'8<;4G'"43$6;$'0;$/<"':8/B$;^&:8/;8//$;.48%8'&$.B%$BB$/4;8;:.1$ 86;P'$/-_"e$'C-$:468G$'?8'"14X#8:1;X48;4$4;'8;$1.46.//$/#./B6'8<;^&:8/;8//$; 13$//"%4$:468G$/$Y$4;8#./B6'8<;"1Y$4;8#./B"<<4?"'$C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B$''$:$#8/;<"'#8//O"1#./B6'8<;86;P'$/$%$B 0;18/14G0/6;.8;B.44$B'.<;$'"1#$B:.6$?":B$'4./$8/:$11^%$B<:$'$8#B$48%%$0;<"'B'./1$' 4"%<C$64":3$4$:468G$/$C 0,&&$07/ 23

20 L.:&86$%$:B./1$/$<'8'$:$#8/;$86;P'$'.//$/#8//O"1#./B6'8<;$'"GG40%%$';.;8&$::$/ /$B$/<"'C 7JP8MM/C/ *9K8G8<<8/ Q:G/E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/RG=QK%/:F/ S8RM=L8T:MR/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/L:?U1/<89K8G/ DZZ '.<;$'.B81$/'$66$./4;8::843"/$'C-;$'6./;$'$44$8#$;1"B; #$B:.6$?":B4%.:3P. '$1."/$/ gc$#$;.b46"/4;/8b$' gy$b:.6$?":b4%$;"b$ g,0;"%8;.46"#$'#x6/./1^6"''$6;.#$ ;.:;86.;.B$ L'"::e./B _"e$' F% #./B6'8<;;8' 8#."'1$ F%#./B6'8<; ;8'8#."'1$,'$/8"e F% #./B6'8<;;8' 8#."'1$ F%#./B6'8<; ;8'8#."'1$ / DZZ$'4$'GX$;8&:$'./1$/8#$;$#$/;0$:;6"%G$;8/4$4$/;$'4"%4;'8;$1.46#.6;.1<"'&$B'.<;$/C 2"'DZZ$'B$;#.6;.1X?8$;4;$'6;6"%G$;8/4$%.:3P.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B'$1."/8:;CY$B 4.B$/8#8;B$;;$$'#.6;.1.B'.<;$/"1#$B:.6$?":B$;8#6'8<;4;843"/$'"1:./3$/$;;^P/46$'DZZX 60//$;'$66$GX$;6"%G$;$/;B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4%.:3P.4././;$'/843"/8:.4$'./14G'"4$44C W/#$4;$'./1$'48%%$/%$B-_"e$'463$'/M'%$4;0;$:066$/B$.0;#.6:./14:8/BC5;;$'4"% ;.:18/1$/GX6"%G$;$/;B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4%.:3P"<;$$'&$1'$/4$;.B.44$:8/B$/$^P/46$'DZZ X?8%0:.1?$;$/;.:X;'$66$GX6"%G$;$/;$'$1."/8:$G8';/$'$C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B#.:"14X60//$#M'$'$:$#8/;<"'"<<4?"'$#./BC -8%;.B.1<.//$4B$;.B81.66$4;P''$#./B%P::$G8'6$';.:?8#4.'$1."/$/CF%B$;<"'$;844;P''$ #./B6'8<;0;&H11./1$'"1#./B6'8<;;8'8#."'1$^4.1/8:.4$'$'86;P'$/$'$1."/8:;8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;68/#M'$'$:$#8/;<"'B$'$4#.'6$C 2.8. Oppsummering 5/./;$'#30'0/B$%$B&$B'.<;$/$.'$1."/$/#.4$'8;B$;$'&$;HB$:.1./;$'$44$8#8;B$;"GG'$;;$4 $;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC9$;$'.%.B:$';.B1'0//;.:X<$4;$4$1#$B$/6$:;$ 4$/;'8:$68'86;$'.4;.68CD:8/;8//$;4$'B$;0;;.:8;3"/M'%$'$B$/4;'8;$1.46$63$'/$/B'.<;"1 #$B:.6$?":B$'^B$4;"%$'G"4.;.#$$'&$B'.<;$/$CRRFO86;P'$/$$'4X:$B$4%$'G"4.;.#$$//<C$64 $/B$:8#0;4;H'4:$#$'8/BP'$/$CY.B$'$4H/$4B$;X#M'$$/48%%$/?$/1%$::"%?#"'?PH; 4G$4.8:.4$'./14/.#X&$B'.<;$/$?8'"1?#"'./;$'$44$';B$$'.0;B8//./14B$:$/C7"?PH$'$ 6"%G$;8/4$/.#X&$B'.<;$/?8'^3"%$'G"4.;.#$$'B$;.:0;B8//./14B$:$/C-.4;%$/.66$%./4;4H/$4 B$;X#M'$$/48%%$/?$/1%$::"%&$B'.<;44;P''$:4$"1./;$'$44$C9$%./4;$&$B'.<;$/$4H/$4X?8%./B'$./;$'$44$<"'6"%G$;8/4$4$/;$'$;$//B$4;P''$C 0,&&$07/ 2O

21 5/:.4;$"#$'8::$.//4G.::;.:?#.:6$<81"%'XB$'&$B'.<;$/$%$/$'6"%G$;8/4$4$/;$'$;468: 6"/4$/;'$'$4$1"%$'#.4;.#$B:$11KCc.4;$/$'./"$/1'8B8##.6$/B$<'8B$"GG40%%$'$/B$ ;8&$::$/$.68G.;:$;CD861'0//$/<"'B$;;$$'8;.;8&$::$/$?8'4P6;X?8/"$/:0/B$$/?$;:.1 &$1'$G4&'06CWB$/1'8B&$B'.<;$/$?8'&'06;;'$<"'463$::.1$&$1'$G$'"%48%%$<0/643"/?8'#. 4X:8/1;B$;$'%0:.14P6;X&'06$$;;&$1'$GCW#$B:$11$;#.4$4.%.B:$';.B&$1'$G4&'06$/4:.6 &$B'.<;$/$?8'&'06;B$%C 0,&&$07/ 56

22 3. Tilbakemelding fra forsknings- og utdanningsaktørene i regionen Y.#.:.B$;;$68G.;;$:$;1X.13$//"%;.:&86$%$:B./1$'<'82"VO./4;.;043"/$'"1$/6$:;$"<<$/;:.1$./4;.;043"/$'6/H;;$;;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;C 3.1. Tilbakemelding fra Høyskolen i Bergen UPH46":$/.D$'1$/0;B8//$'.B81$/'$66$./1$/.P'$'4"%4$/$'$4H44$:4$;;$4."<<4?"'$/M'./1$/ "1%8'.;.%/M'./1.D$'1$/4'$1."/$/CUPH46":$/?8';8;;$;4;'8;$1.46./.;.8;.#'$;;$;%";B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#0/B$'#8//4./4;8::843"/$'13$//"%A5-0&4$8C9'.<;"1#$B:.6$?":B$'4X:$B$4$; 4;'8;$1.46#.6;.148;4/./14"%'XB$<"'UPH46":$/C UPH46":$/?8'.B81$;"%<8;;$/B$;.:&0B8#4;0B.$'GX&8>?$:"'/.#X^%$/?8'&:8/;8//$;GX 1'0//8#%8/1:$/B$<"'46/./1468G84.;$;&$1'$/4$;%0:.1?$;;.:X;.:&H%84;$'0;B8//./1$'C UPH46":$/?8'.%.B:$';.B/X;8;;$;./.;.8;.#<"'X<X4;H'6$;;.:&0B$;8#%84;$'0;B8//./1$'GX./4;.;043"/$/^&:8/;8//$;.48%8'&$.B%$B8/B'$0;B8//./14./4;.;043"/$'4"%LV^VWD"1VWFC 5;4:.6;0;B8//./14;.:&0B$'#.4;.<.10'$//$B$/<"'C E=F;G/C/ 2:$'$8#B$%84;$'0;B8//./1$'UPH46":$/P/46$'X;.:&H$''$:$#8/;$<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B^?$'0/B$'0/B$'#8//4;$6/":"1.^$/$'1.;$6/":"1."16"%%0/.6843"/44H4;$%$'C UPH46":$/4$'.66$<"'4$1$/$1$/%84;$'0;B8//./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B^%$/4/8'$'$8; B'.<;"1#$B:.6$?":B.//1X'4"%$;$:$%$/;.<:$'$%84;$'0;B8//./1$'C 9$;60//$;$/6$48;2"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;"14X:$11$4;.:?PH46":$/CR$B 0;18/14G0/6;.4;"'$'$6'0;;$'./140;<"'B'./1$'B$4$/$'$X'^48%;8;?PH46":$/$'G'$44$; P6"/"%.46"18B%./.4;'8;.#;.<"'&./B:$4$%$B<:H;;./1^4$'B$.%.B:$';.B.66$B$;;$4"%$; '$8:.4;.468:;$'/8;.#C 0,&&$07/ 52

23 3.2. Tilbakemelding fra UiB V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/#.4$';.:8;B$;$'UPH46":$/.D$'1$/4"%$'B$/"GG:81;%$4;'$:$#8/;$ 68/B.B8;$/;.:X;.:&H%84;$'0;B8//./1GX<$:;$;C-8%;.B.1;.:&H'"14XV/.#$'4.;$;$;.D$'1$/ '$:$#8/;$%84;$'0;B8//./1$'<"'./B04;'.$/^"1P/46$'X4;H'6$B$;;$;.:&0B$;^&:8/;8//$; 13$//"%$/<$::$4%84;$'0;B8//./1.//$/$/$'1.;$6/":"1.48%%$/%$BUPH46":$/.D$'1$/C9'.<; "1#$B:.6$?":B68/&:.$/#.6;.16"%G"/$/;0/B$'B$/0;B8//$:4$/C V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/?8'%$1$;&'$B"14;$'66"%G$;8/4$.//$/$/'$66$<$:;C9$//$ 6"%G$;8/4$/68/#M'$4#M';/H;;.1"%&$B'.<;$/$.'$1."/$/1X'48%%$/"%2"VO"GGB'814"% $''$:$#8/;$<"'B'.<;"1#$B:.6$?":BC-8%;.B.1$'B'.<;"1#$B:.6$?":B$;'$:8;.#;&'$B;48%%$/48;; <81<$:;C9$;$'8:;4X#8/46$:.1XGX<"'?X/B#.;$?#.:6$/;HG$6"%G$;8/4$4"%#.:#M'$/PB#$/B.1C 2"VOB$:$/8#$;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B%X./"$/1'8B4$:##M'$8/4#8':.1 <"'XB'.#$.//%.B:$';.:$1$/#.'64"%?$;<'8%$B:$%4&$B'.<;$'^48%;"<<$/;:.1$ <"'46/./14G'"1'8%%$'4"%_$;'"%864$::$':.1/$/B$CAR="1VW=$4$8'>?$'4G$4.8:.4$';GX B$//$;HG$#.'64"%?$;^"1B$;$'/8;0':.18;$;2"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;:$11$4;.:$/8# B.44$./4;.;043"/$/$C 3.3. Tilbakemelding fra NHH og SNF F14XUU"1-2G$6$'GXU.D4"%?8'B$/%$4;'$:$#8/;$0;B8//./1486;P'$/<"';$6/.46 "'.$/;$';$%84;$'0;B8//./1$'%$B'$:$#8/4<"'B'.<;"1#$B:.6$?":BC-8%;.B.14;8';$'UU/X$; %84;$'4;0B.$.$/$'1.O"1%.:3PP6"/"%.CWB$/1'8BU.D$::$'V.D;.:&H'60'4.//$/B'.<;"1 #$B:.6$?":B4"%$''$:$#8/;$^68/B$;;$.//1X.0;B8//./1$/C UUGXG$6$'#.B$'$8;B$?8'%$1$;&'$B6"%G$;8/4$4"%68/#M'$'$:$#8/;<"'B'.<;"1 #$B:.6$?":B^?$'0/B$'&:8/;8//$;4;'8;$1.^:$B$:4$"1%8'6$B4<P'./1C-8%;.B.1$'B$;#8/46$:.1X GX<"'?X/B#.;$?#.:6$/;HG$6"%G$;8/4$4"%#.:#M'$'$:$#8/;.<"'&./B$:4$%$B2"VO"GGB'81C Z"%G$;8/4$/$'.%.B:$';.B;.:13$/1$:.1"%B$/&:.'$;;$'4G0';CL.:&0B8#6"%G$;8/4$#.: "'18/.4$'$413$//"%-2C 3.4. Tilbakemelding fra Sjøkrigsskolen -3P<"'4#8'$;?8'B$4$/$'$X'6"/4$/;'$';?"#$B;H/1B$/8#4./#.'64"%?$;;.:D$'1$/4'$1."/$/C_X 43P<"'4#8'$;4?"#$B&84$GXUX6"/4#$'/$'B$;'0/B;Q***8/48;;$"1B$//$&84$/.//$?":B$' &:8/;8//$;$;8#"'1$44;P'4;$B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4%.:3P$'<"'46.GC F14X-3P6'.1446":$/<'$%?$#$'8;B$?8'%H$'$:$#8/;6"%G$;8/4$4"%&XB$68/&'06$4. 0;B8//./14O"12"VOB$:$/8#4$/;$'$;C-3P6'.1446":$/'$1/$4<"'X#M'$:$B$/B$.//$/%8'.;.% 0;B8//./1."'1$C-3P6'.1446":$/;.:&H'.B810;B8//./1GX&8>?$:"'/.#XCV;B8//./1GX %84;$'/.#X#.:6'$#$$/4;H'6./18#<"'46/./146"%G$;8/4$/C -3P<"'4#8'$;"1-3P6'.1446":$/?8'.B814;"'$0;<"'B'./1$'6/H;;$;;.:'$6'0;;$'./1CF<<.4$'$'%$B -3P6'.1446":$/"1$'<8'./1<'8-3P<"'4#8'$;$'8;;'86;.#8'&$.B46'8<;<"'B$/%8'.;.%$/M'./1C b$/$'$:;?8'&$b'.<;$/$.%8'.;.%/m'./1&$b'$&$;8:./14$#/$$//-3p6'.1446":$/"1-3p<"'4#8'$;^ $;4;"';8/;8::"<<.4$'$'4:0;;$'B$'<"'.<"'4#8'$;C 0,&&$07/ 55

24 Y$B4.B$/8#8;-3P6'.1446":$/"1-3P<"'4#8'$;?8'%H$'$:$#8/;6"%G$;8/4$4"%68/;.:&H4$; $#$/;0$:;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B^?8'B$"14X4;'8;$1.46./;$'$44$8#8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;$;8&:$'$4C9$;X60//$;.:&H8/48;;$%0:.1?$;<"'X;8$/%84;$'.//$/B'.<; "1#$B:.6$?":B68/&:.$;#.6;.1#.'6$%.BB$:<"'X&$?":B$8/48;;$C9$;$'4X:$B$41'0//;.:X;'"8; %84;$'0;B8//./1$/#.:#M'$8;;'86;.#<"'<:$'$8#B$8/48;;$.-3P<"'4#8'$;.D$'1$/C 3.5. Tilbakemelding fra UNI-research F14XVW=$4$8'>?%$/$'X?8%H$6"%G$;8/4$4"%$''$:$#8/;<"'6"%G$;8/4$4$/;$'$;^?$'0/B$'&:8/;8//$;8'&$.B6/H;;$;;.:P6;0;#.//./18#G$;'":$0%4'$440'4$'<'8<$:;$/$`AW_=a^ 8'&$.B.//$6:.%8`D3$'6/$4a%C#CVW=$4$8'>?#.:&.B'8%$B'$:$#8/;6"%G$;8/4$B$'4"%B$/&:.' $;;$'4G0';C -8%;.B.1$'VW=$4$8'>?^48%%$/:.1/$;%$BAR=^'$:8;.#;4#86.//$/;$6/.46O"1./1$/.P''$:8;$';$"%'XB$'C9$;$'B$'<"'/8;0':.18;2"VOB$:$/8#$;6"%G$;8/4$4$/;$'.4;P''$ 1'8B<"'8/6'$4?"4AR=$//?"4VW=$4$8'>? 3.6. Tilbakemelding fra CMR AR=?8'4;$'66"%G$;8/4$.//$/$/'$66$<$:;$'%$B'$:$#8/4<"'6"%G$;8/4$4$/;$'$;^?$'0/B$' &$;HB$:.186;.#.;$;<"'"<<4?"'$"1%8'.;.%/M'./1CAR=?8':$B$/B$6"%G$;8/4$.//$/&:8/; 8//$;%X:$;$6/":"1.^"#$'#X6/./1^%.:3P#$//:.1;'8/4G"';%C#-$:468G$;?8'.48%8'&$.B%$B./B04;'.$/0;#.6:$;;$6/":"1.%$B&$;HB/./1<"'<:$'<84$;'8/4G"';^<3$'/4;H'./18#$/?$;$'^cbO B'.<;%C#C WB$/1'8B6"%G$;8/4$4$/;$'$;6"/4$/;'$'$'4$1"%;$%84"%+a80;"%8;.46"#$'#X6/./1"1 ;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B^)ac.<$>H>:$>"4;"1%8;$'.8:$1$/468G$'"1Qa%.:3P#$//:.1;'8/4G"';^?8'AR=&$;HB$:.1'$:$#8/;6"%G$;8/4$C9$;68/.B$/48%%$/?$/1#M'$/8;0':.18;AR=4G.::$' $//P66$:'"::$.4$/;$'$;C AR=?8'.B81$;"%<8;;$/B$48%8'&$.B&XB$%$BUPH46":$/.D$'1$/"1V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/C Y$B4.B$/8#8;<"'46$'$<'8./4;.;043"/$/$B$:;8'.<"'46/./14G'"43$6;$'GXAR=^&.B'8'<"'46$'$<'8 AR=%$B:M'$6'$<;$'"1#$.:$B/./1468G84.;$;;.:./4;.;043"/$/$C9$;68/#M'$/8;0':.18;AR= &.B'8'.<"'?":B;.:$;0;B8//./14;.:&0B.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC 0,&&$07/

25 4. Anbefaling om innretting og profil på kompetansesenteret Y.#.:.B$;;$68G.;:$;6"%%$%$B$/8/&$<8:./1"%.//'$;;./1"1G'"<.:GX6"%G$;8/4$4$/;$'$;C 9$;#.:#M'$/M'48%%$/?$/1%$::"%B$&$?"#&$B'.<;$/$?8'0;;'H6;"1#X';<"'4:81"%.//'$;;./1CF'18/.48;"'.46$:P4/./1$'<"'?$/?":B4#.40;B8//./14B$:$/"12"VOB$:$/B'P<;$4?#$' <"'4$1^$;;$'4"%0;<"'B'./1$/"16"/;$64;$/<"'B$;"0:.6$;.:&0B$/$.4;"'1'8B46.::$'4$1?#$'8/B'$C-8%;.B.1$'B$;#.6;.1X4.6'$4H/$'1.$<<$6;$'%$::"%B$0:.6$$/?$;$/$C2P'#.1X'.13$//"%B$;#.:#..%.B:$';.B<P'4;1.8/&$<8:./1$'"%<81:.1G'"<.:C9$//$68/./"$/1'8B#M'$:.6 <"'0;B8//./14O"12"VOB$:$/C 4.1. Faglig profil og forankring L.:&86$%$:./1$/$<'8./;$'#30$/$1.'$;'$:8;.#;$/;HB.1&.:B$8#?#8&$B'.<;$/$.D$'1$/4'$1."/$/ P/46$'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;468:6"/4$/;'$'$4$1"%CR$B&861'0//../;$'#30$/$8/&$<8:$4B$; B$'<"'8;%8/&XB$.//$/0;B8//./1$/"12"VOB$:$/<"604$'$'GX<"'?":B4"%\ O O O,0;"%8;.46"#$'#X6/./1"1;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":BC R8;$'.8:$1$/468G$'^:.<$>H>:$>"4;^48%;GX/H$%"B$::$'<"'"'18/.4$'./18#B'.<;"1 #$B:.6$?":BC R.:3P#$//:.1;'8/4G"';[cbB'.<; R$'<"604GXB.44$"%'XB$'$'/PB#$/B.10;<'8<:$'$<"'?":BC2"'B$;<P'4;$0;<P'$4#$B:.6$?":B"1 0;46.<;./18#%8;$'.$::.B81"<;$$;;$'&$4;$%;$;.B4./;$'#8::$'`G$'."B.46#$B:.6$?":BaC564$%G$:#.4 &H;;$4.4":843"/4%8;$'.8:$GX":3$O"11844./4;8::843"/$'$;;$'$;&$4;$%;8/;8::X'^"1B$;48%%$ 463$'%$B4"%'$1$:%$B0;4;H'"%&"'BGX46.GC-:.6G$'."B.46#$B:.6$?":B$'.%.B:$';.B.66$"<;$?$/4.6;4%$44.1C2"'B$;<P'4;$68/B$;#M'$G'"&:$%8;.460;<'8$;B'.<;4.66$'?$;4%$44.1 G$'4G$6;.#C_X1'0//8#4;"'4:.;843$^6"''"43"/$::$':.1/$/B$68/B$;?$/B$8;4:.;843$/GX0;4;H'$; $'?PH$'$$///"'%8:;^"18;#$B:.6$?":B$;B$'<"'&0'B$#M';13$//"%<P';;.B:.1$'$CR8/1:$/$ 0;&H;;./168/4X:$B$4468G$B'.<;44.66$'?$;4%$44.1$0;<"'B'./1$'_XB$/8//$/4.B$68/B$;1"B; ;$/6$48;4:.;843$/?8'#M';%./B'$$///"'%8:CX'$/B8<"'$;8'#$B:.6$?":B"10;46.<;./18# 0;4;H'0;.<'8;.B4%$44.1$./;$'#8::$'^4;X'$/B8.<8'$<"'X&H;;$0;0;4;H'"1%8;$'.8:$4"% <0/1$'$'1"B;C9$;;$$'G'"&:$%8;.46&XB$0;<'8$;P6"/"%.46"1%.:3P%$44.1G$'4G$6;.#CV;<'8 $;P6"/"%.46G$'4G$6;.#$'B$;;$G'"&:$%8;.46$;;$'4"%$/B8&$;8:$'<"'#$B:.6$?":B4"%4;'$/1; ;8;;.66$$'/PB#$/B.1CR$'8:#"':.168/B$;.%.B:$';.B#M'$8;B$;G$'."B.46#$B:.6$?":B$; %$B<P'$''$B04$';"G$'8;.#;#.'6$<"'68G.;8:./;$/4.#$./4;8::843"/$'^"18;$/4X:$B$41X'1:.GG8# G";$/4.$::$.//;$6;$'C-.4;%$/.66$%./4;68/G$'."B.46$#$B:.6$?":B#M'$G'"&:$%8;.460;<'8$; %.:3P%$44.1G$'4G$6;.#C,;0;4;H'"1%8;$'.$::46.<;$40;<P'B$;4;'$/1;;8;;$'/PB#$/B.1468G$' %$'8#<8::"1P6$''$440'4&'06$/6/H;;$;;.:#$B:.6$?":BCH6"%%0/.6843"/4O"14$/4"';$6/":"1. 13P'B$;.B81%0:.1X80;"%8;.46"#$'#X6$6"%G"/$/;$/$^"1B$'%$B"14X#$B:.6$?":B4&$?"#$;C L.:;'"44<"'4;"';G";$/4.8:?8'.%.B:$';.B8'&$.B$;.//$/B$;;$.<P:1$./;$'#30$/$6"%%$;'$:8;.#; 6"';C WB$/4$/$'$;.B?8'%8/<X;;P6;<"604GX:$#$;.B46"4;/8B$'C-;$'6;<"604GX.//63PG46"4;/8B$' 68/%$B<P'$8;$/#$:1$'G'"B06;$'"1:P4/./1$'%$B$/6#8:.;$;4"%%$B<P'$'8;6"4;/8B$' 6/H;;$;;.:#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/"#$'4;.1$'B$/&$4G8'$:4$/$/./.;.$:;13"'B$#$BX#$:1$ '.%$:.1$'$G'"B06;$'$::$':P4/./1$'CWP6$/B$1'8B:$11$'B$'<"'./B04;'.$::$86;P'$'8/$; :$#$;.B46"4;/8B4G$'4G$6;.#/X'B$#$:1$'/H$G'"B06;$'"1:P4/./1$'CY$'<;"10;4;H'4:$#$'8/BP'$' &:.'B$'%$B0;<"'B'$;;.:X1.;.:&0B&XB$GX:$#$'8/4$GXG'"B06;$;"1GX#$B:.6$?":B8#G'"B06;$;.?$:$B$;4:$#$;.BCDXB$0;4;H'4:$#$'8/BP'$'"1#$'<;?8'#.4;./;$'$44$<"'B$//$;HG$6"/;'86;$'C 0,&&$07/ 5A

26 -8%;.B.1?8'0;#.6:./1$/GXB$;;$"%'XB$;6"%%$;'$:8;.#;6"';^&XB$%$B?$/4H/;.:;$6/.46$^ 30'.B.46$"1"'18/.48;"'.46$<"'?":BC 9$;$'"14X$'B$;1'0//;.:X0/B$'4;'$6$8;&$B'.<;$/$4&$?"##.:$/B'$4$1"#$';.BC L.:&86$%$:B./1$/$<'8&$B'.<;$/$$'4X:$B$4$;PH$&:.664&.:B$8#?#8B$"GG<8;;$;4"%#.6;.1?P4;$/)*+*C9$'4"%6"%G$;8/4$4$/;$'$;468:#M'$'$:$#8/;<"'&$B'.<;$/$<'$%"#$'^%XB$;?8 $#/$;.:X<:$64.&$:;;.:G844$4$1"1<"604$'$GXB$"%'XB$'4"%$'#.6;.1$<"'&$B'.<;$/$<'$%"#$'C W0;18/14G0/6;$;$'.66$B'.<;"1#$B:.6$?":B$;$1$;<81<$:;C-/8'$'$68/B'.<;"1#$B:.6$?":B &$;'86;$44"%$;8/#$/B$:4$4"%'XB$<"'$/'$66$<81<$:;^?$'0/B$'63$%.^<H4.66^$:$6;'"/.66^ %$68/.66^:"1.4;.66^304"1&$B'.<;4P6"/"%.C-$:#"%$;%0:.1#.'6$"%'XB$<"' 6"%G$;8/4$4$/;$'$;13$//"%./;$'#30$/$$'4/$#'$;/"$.//^$'B$;.%.B:$';.B.66$n/2"VO./4;.;043"/4"%G$6$'4$10;%$B6"%G$;8/4$.//$/8::$B.44$<81"%'XB$/$CY.B$'$$'B$;.66$ /PB#$/B.1#.44:.68;B$;$'2"VO./4;.;043"/$/.'$1."/$/4"%?8'B$/4;$'6$4;$6"%G$;8/4$GX "%'XB$;C9$;68/$64$%G$:#.4;$/6$48;B$;GX$/6$:;$"%'XB$'$'LV$::$'0;$/:8/B46$ 0/.#$'4.;$;4"%46.::$'4$10;4"%:$B$/B$CF%?$/4.6;$/%$B$;6"%G$;8/4$4$/;$'^$/;$/B$;$'. <"'%8#0;B8//./1$::$'2"VO"GGB'81^$'X4;H'6$6"/60''8/4$$#/$/;.:&$B'.<;$'.'$1."/$/^%X B.44$6"&:$4"GG%";B$/6"%G$;8/4$/4"%$':$B$/B$^$/;$/B$//$&$<.//$'4$1./;$'/;. '$1."/$/^.$/8//$/'$1."/$::$'.$;8//$;:8/BC9$'4"%6"&:./1$/;.:2"VO./4;.;043"/$/$. '$1."/$/&:.'<"'4;$'6^"1%0:.1?$;$/<"'X?$/;$6"%G$;8/4$0;$/<"''$1."/$/&$1'$/4$4^68/ 6"%G$;8/4$4$/;$'$;4/8'$'<'$%4;X4"%$;#.'6$%.BB$:<"'X%8'6$B4'$;;$2"VO./4;.;043"/$/$ %";'$1."/8:;/M'./14:.#$//4"%$;;.:;86<"'X4;H'6$6"%G$;8/4$/?"4&$B'.<;$/.'$1."/$/C 4.2. Anbefaling om innretting av utdanningsdelen av kompetansesenteret D$B'.<;$/$?8'13$//"%./;$'#30$/$1.;;0;;'H66<"'$;P/46$"%8;;.:&0B$;8#;$6/.46"1 /8;0'#.;$/468G$:.10;B8//$:4$&:.'4;H'6$;.D$'1$/4'$1."/$/CW;.::$11P/46$'<:$'$&$B'.<;$'8; 0;B8//./14;.:&0B$;"14X468:.//$?":B$<814G$4.8:.4$'./1$'4"%$''$:$#8/;$<"'B'.<;"1 #$B:.6$?":BC UPH46":$/.D$'1$/G$6$'4$10;4"%$;/8;0':.1<"'8/6'./14G0/6;<"'$;;$6/.46"1 /8;0'#.;$/468G$:.10;B8//./14;.:&0B%$B'$:$#8/4<"'B'.<;"1#$B:.6$?":BC-8%;.B.1?8'?PH46":$/?8;;&$;HB$:.1$0;<"'B'./1$'%$B?$/4H/;.:'$6'0;;$'./18#868B$%.46G$'4"/$::B$4$/$'$X'C UPH46":$/?8'$64$%G$:#.4?8;;&$;HB$:.10;<"'B'./1$'.X&$4$;;$$/18#$G'"<$44"'8;4;.::./1.//$/ 40&4$8CY.B$'$?8'.66$?PH46":$/;.:4;'$66$:.1<"'46/./1468G84.;$;;.:X60//$;.:&H$;&'$B; 4G$6;$'8#'$:$#8/;$%84;$'0;B8//./1$'CUPH46":$/?8';8;;6"/4$6#$/4$/8#B$;;$"1P/46$'/XX ;.:&H;$6/.46"1/8;0'#.;$/468G$:.1$%84;$'0;B8//./1$'.48%8'&$.B%$B8/B'$0;B8//./1486;P'$' 4"%V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/^LV`"'1$4;$6/.46"1/8;0'#.;$/468G$:.1$0/.#$'4.;$;a"1 V/.#$'4.;$;$;.F4:"CF%UPH46":$/:H66$4.4.;;<"'4P6^#.:&$B'.<;$/$4&$?"#:8/1;GX#$.#M'$.%P;$6"%%$;C-8%;.B.14.1/8:.4$'$'&XB$?PH46":$/"10/.#$'4.;$;$;8;B'.<;"1#$B:.6$?":B68/ &:.$/6"%G"/$/;.//$/<:$'$%84;$'0;B8//./1$'C,;B'.<;"1#$B:.6$?":B.//1X'4"%$;$:$%$/;. <:$'$0;B8//./1$'^"1.66$$/0;B8//./1.4$14$:##0'B$'$48#"444"%4;H'6$CX'B'.<;"1 #$B:.6$?":B.//1X'4"%$;<"'BHG/./14<81.<:$'$%0:.1$%84;$'0;B8//./1$'^#.::8/1;<:$'$?8 %0:.1?$;;.:X;84G$4.8:.4$'./1.//$/B$;;$$//"%B'.<;"1#$B:.6$?":B#8'$/$1$/ %84;$'0;B8//./1CY.B$'$.//$?":B$'B'.<;"1#$B:.6$?":B$:$%$/;$'8#4XG844%8/1$<"'463$::.1 <81"%'XB$'8;$/4G$4.8:.4$'./1;'":.1#.::$&:.;;<"'<'81%$/;$';"1<"':.;$4G$4.8:.4$';;.:8;B$/?8BB$#M';/H;;.1<"'&$B'.<;$/$CW/;$'#30$/$;HB$'6:8';GXB$;;$C,#B$/48%%$1'0//$'B$;?$::$'.66$"GG:81;8;$/$1$/%84;$'.B'.<;"1#$B:.6$?":B#.::$;.:<'$B44;.:; Z0//468G4B$G8';$%$/;$;4<"'%$::$6'8#;.:$;%84;$'4;0B.0%C 0,&&$07/ 5D

27 -.4;%$/.66$%./4;?8/B:$'B$;;$"14X"%.//G86/./1C9$;$'.66$;.:X4;.66$0/B$'$/4;":8; ob'.<;"1#$b:.6$?":bo.66$<'$%4;x'4"%$;4#m';8;;'86;.#;&$1'$g$::$'8'&$.b4"%'xb$<"'b81$/4 0/1$4;0B$/;$'CWB$/48%%$/?$/168/0;B8//./1$'4"%L$6/":"1.^-0&4$8^5/$'1.;$6/.66"1 W//"#843"/"1$/;'$G'$/P'468G#.'6$%$'<"':"66$/B$C-$:#"%B$;;$./"$/1'8BB'$.$'4$1"% 4$%8/;.66^68/$/.66$4$&"';<'88;$/%84;$'0;B8//./1.//$/B.44$<$:;$/$#.:XG/$<"'<:$'$ #8:1%0:.1?$;$'$//$/%84;$'4G$4.8:.4$';%";B'.<;"1#$B:.6$?":B8:$/$C5/$1$/ %84;$'0;B8//./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B60//$GXB$//$&861'0//4;X;;.<8'$<"'X<X'$:8;.#; <X4P6$'$C 2"'8;%84;$'60'4.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B468:?":B$?PH868B$%.464;8/B8'B^48%;#M'$ '$:$#8/;<"'B'.<;4O"1#$B:.6$?":B486;P'$/$.'$1."/$/^%X0;B8//./1$/&XB$<"'46/./14&84$';"1 60//$#.4$;.:'$$::$G'"&:$%4;.::./1$'./M'./1$/C9$;&P'4X:$B$4#M'$$//M'"'18/.48;"'.46 48%%$/?$/1%$::"%0;B8//./14B$:$/"12"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;CWB$$:;4$;;&P'B$; #M'$4:.68;4;0B$/;$/$&P'?8?"4G.;$'./1$'&:8/;B$&$B'.<;$'4"%B$:;8'.2"VO"GGB'81"1?8 %0:.1?$;;.:X;8%84;$'.//$/;$%84"%2"VOB$:$/8'&$.B$'%$BC E:GT:MR/L9NKK8K/K=M/Q=9J9<=8G=9F/ 2./8/4.$'./18#%84;$'0;B8//./1$'463$'.B81&XB$13$//"%&84.4<./8/4.$'./1"113$//"% 4;0B.$G"$/14G'"B0643"/Cb.;;8;%84;$'G'"1'8%%$'<X'&:.'1"B63$/;8#Z0//468G4B$G8';$%$/$;^ <X'0;B8//./14./4;.;043"/$/"%:81K*G'"4$/;8#6"4;/8B$/$;.:G'"1'8%%$;B$66$;C9$ '$4;$'$/B$%.B:$'B$66$4"14X8#B$G8';$%$/;$;^%$/B8%$B0;18/14G0/6;. 4;0B.$G"$/1G'"B0643"/4"%1"B46'.#$4)X'GX$;;$'460BBC2"':M'$4;$B$/$$'B$;4X:$B$4$; G"$/1X0;8'&$.B$4;0B.$'4"%;.:;'$66$'4$11"B$4;0B$/;$'4"%<0::<P'$'4;0B.$;GX/"'%$';;.BC 9$'4"%%84;$';.:&0B$;.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B68/&84$'$4GX$64.4;$'$/B$4;0B.$G'"1'8%%$'^ #.:B$;;$#M'$;.:4;'$66$:.1<./8/4.$'./1?#.4B$;8/;848;<./8/4.$'./18#%84;$'G'"43$6;$'68/ 13P'$4GXG'"43$6;O;.:OG'"43$6;&84.4CU#.4B$;468:"GG'$;;$4$;/H;;4;0B.$G'"1'8%#.:B$;:.11$ 4;P''$6"4;/8B$'<"'B.B$;.//$&M'$8/4$;;$:4$'8#<81G$'4"/8:$4"%?8'B'.<;"1#$B:.6$?":B4"% <81CD$?"#<"'$64;'8<./8/4.$'./18#?$/1$'B$'<"'8#?#.:6$/%"B$::4"%&:.'#8:1;C -8%;.B.1#.4$'./;$'#30$/$8;&$B'.<;$/.'$1."/$/4$'&$?"#<"'#.B$'$0;B8//./14;.:&0B.//$/B'.<; "1#$B:.6$?":BCV;B8//./14./4;.;043"/$/$&P'#0'B$'$X1X.//.B$;;$'$:8;.#;1"B;&$;8:$/B$ %8'6$B$;^$#$/;0$:;68/B$;;$6""'B./$'$48#4$/;$'$;CDXB$V.D"1U.D?8'$1/$$/?$;$'<"' $;;$'O"1#.B$'$0;B8//./1C 4.3. Anbefaling om innretting av FoU-delen av kompetansesenteret WB$;;$B$:68G.;:$;13P'$4#0'B$'./1$'6/H;;$;;.:.//'$;;./18#2"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;^?$'0/B$'<"'?":B6/H;;$;;.:./4;.;043"/$::G:844$'./1^"'18/.4843"/4<"'%"1<./8/4.$'./1CY.#.:. B$/48%%$/?$/1<'$%?$#$8;$/&P'&$4;'$&$4$1GXX<.//$$/"'18/.4$'./14"%1.';.:4;'$66$:.1 80;"/"%.48%;.B.14"%$/4.6'$'4H/$'1.$<<$6;$'%$BB$2"V./4;.;043"/$'4"%$64.4;$'$'. '$1."/$/C X;GR8G=9F8G/L9NKK8K/K=M/=9<K=K;<W:98MM/K=ML9NK9=9F/ W0;18/14G0/6;$;?8'%8/;"#8:1%$B?$/4H/;.:#8:18#;.:6/H;/./14<"'%8#2"VOB$:$/8# 6"%G$;8/4$4$/;$'$;\5/;$/68/B$;"'18/.4$'$44"%$/08#?$/1.1$/?$;$::$';.:6/H;;$4$/8# 2"VO./4;.;043"/$/$.'$1."/$/^<C$64V.D^U.D^AR=$::$'VW=$4$8'>?C2"'B$:$/#$BX;.:6/H;;$ 4$/;$'$;;.:$/$64.4;$'$/B$2"VO./4;.;043"/$'8;B$;;$.66$&.B'8';.:XH;;$':.1$'$6"%G:.4$'$2"VO 4$6;"'$/.'$1."/$/CY$B4.B$/8#X?8$/?PH46":$^$/?8/B$:4?PH46":$"1$;0/.#$'4.;$;^?04$' &H$/"14X<:$'$B$:#.408#?$/1.1$<"'46/./14./4;.;0;;$'4:.64"%VW=$4$8'>?^AR="1-2C] 0,&&$07/ 5C

28 "'.$/;$'$4$1.B$;;$68';$;68/#M'$<"'#.''$/B$<"'&$B'.<;$/$^"1B$;8/4$4B$'<"'4"%$/<"'B$: 8;$/.66$H;;$':.1$'$6"%G:.4$'$'4;'06;0'$/#$BX$;8&:$'$/"6$;08#?$/1.16"%G$;8/4$4$/;$'C _XB$/8//$/4.B$68/B$;"14X#M'$/"$/0:$%G$'#$BX;.:6/H;;$4$/;$'$;;.:$/&$4;$%;2"VO./4;.;043"/CY$B4.B$/8#8;<:$'$2"VO./4;.;043"/$'?8'&$1'$/4$;<:$64.&.:.;$;%$B?$/4H/;.: 8#:P//./1^68/#$64;%0:.1?$;$/$&$1'$/4$48#%$':8/14"%%$"1%$'"%<8;;$/B$ &$4:0;/./14G'"4$44$'#$BB$4;P''$2"VO./4;.;043"/$/$4"%V.D"1U.DC-8;;GX4G.44$/68/B$; 8:;4X;$/6$48;4$/;$'$;4%0:.1?$;$';.:4;'8;$1.46;.:G84/./1#.:&:.&$1'$/4$;8#"'18/.48;"'.46$ G'"4$BH'$'#$BB.44$./4;.;043"/$/$C_:844$'./1?"4$/;$/V.D$::$'U.D68/"14X#M'$ G'"&:$%8;.46.<"'?":B;.:?#"'B8/4$/;$'$;/PB#$/B.1#.4%X<./8/4.$'$4C-"%#.6"%%$'.//GX 4$/$'$$'%X;'":.14$/;$'$;4$:#468<<$;.:#$.$%.B:$'<"'$1$/B'.<;13$//"% %$B:$%46"/;./1$/;$'^%$B:$%%$/$4B$:;86$:4$.'$:$#8/;$2"VOG'"43$6;$'^48%;G'"43$6;4;P;;$ <'8#.'6$%.BB$:86;P'$'4"%W//"#843"/"'1$"12"'46/./14'XB$;C-$:#"%"14XV/.#$'4.;$;$;"1 UPH46":$/./"$/1'8B$'.//48;44;H';^#.:B$./"$/1'8B#M'$063$/;%$BB$//$ <./8/4.$'./14<"'%$/^"1B$'$48B%./.4;'8;.#$G'"4$BH'$'68/B8#.'6$4"%$/?./B'./1C 5/.//48;4O"160/B$4;H';<./8/4.$'./14<"'%$'.%.B:$';.B:81;<'8063$/;<"'AR="1VW=$4$8'>?C 9.44$./4;.;0;;$/$<./8/4.$'$4.4;"'1'8BGXB$//$%X;$/C9.44$./4;.;043"/$/$46.::$'4$14X:$B$4. /"$/1'8B0;4"%/8;0':.1$<"'8/6'./14G0/6;C R$B?$/4H/;.:<81:.1G'"<.:$'B$;#X'#0'B$'./18#AR=?8'$/6"%G$;8/4$G'"<.:4"%:.11$';$;;$4; "GG;.:4$/;$'$;4<81:.1$8'&$.B4"%'XB$'CY.B$'$0;;'H66$'AR=8;B$68/4G.::$$//P66$:'"::$. 4$/;$'$;^?#.:6$;4;$%%$'1"B;%$B;.:&86$%$:B./1$'<'8VW=$4$8'>?CWB$/1'8B/"$/2"VO./4;.;043"/46.::$'4$10;4"%$;/8;0':.1<"'8/6'./14G0/6;^$'B$;8:;4XAR=C E:GT:MR/L9NKK8K/K=M/Q=9J9<=8G=9F/ b3$//"%./;$'#30$/$?8'<:$'$&$b'.<;$'1.;;0;;'h66<"'#.:3$;.:x<./8/4.$'$b$:$'8#b'.<;$/8# 4$/;$'$;C-8%;.B.14H/$4B$;XG$/&8';8;4:.6<./8/4.$'./160/#.:B$66$B$:$'8#6"4;/8B$/$#$B 4$/;$'$;^"160/68/<"'#$/;$4X<0/1$'$4"%$/;HG$"GG4;8';468G.;8:C9$;%X8:;4X48;4$4GX8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;4$:#468<<$';.:#$.$/PB#$/B.1<./8/4.$'./113$//"%&'06$'&$;8:./1^.<"'%8# %$B:$%46"/;./1$/;$'"1[$::$'%$B<./8/4.$'./18#2"VO"GGB'81^.;.::$11;.:<./8/4.$'./1<'8 #.'6$%.BB$:86;P'$'4"%W//"#843"/"'1$"1"'1$42"'46/./14'XBC-$/;$'$;4%0:.1?$;<"' $64.4;$/4"1#$64;$'4X:$B$48#?$/1.18#.?#.:6$/1'8BB$6:8'$'X.B$/;.<.4$'$G'"43$6;$'4"%$' 4XG844'$:$#8/;$8;%$B:$%%$/$P/46$'XB$:<./8/4.$'$B$%^48%;B$'$4$#/$;.:X;.:;'$66$4$1 G'"43$6;%.B:$'<'8#.'6$%.BB$:86;P'$/$C-$:#"%4:.6;HG$<./8/4.$'./1./"$/1'8BP6$''.4.6"$/8; 4$/;$'$;.66$"GG/X'$/P/46$;4;P''$:4$^4;H'6$'B$;./>$/;.#$/$;.:X#M'$'$:$#8/;<"'./B04;'.$/. '$1."/$/C-;P''$:4$/"1#$64;$/;.:4$/;$'$;$'4X:$B$48#?$/1.18#4$/;$'$;4$#/$;.:4;'8;$1.46 ;.:G84/./1^?#.:6$;.13$/$'8#?$/1.18#?#.:6$$1$/468G$'8/48;;$#$B4$/;$'$;?8'C E:GT:MR/L9NKK8K/K=M/G8LG;KK8G=9F/JS/9YRS89R=F/L:?U8KJ9<8/ R$B&861'0//."#$/4;X$/B$4H/$4B$;XG$/&8';8;%8/#$B4$/;$'$;;'$/1$'$/6"%&./843"/8#?PH868B$%.466"%G$;8/4$^8B%./.4;'8;.#6"%G$;8/4$"1<"''$;/./14<"'4;X$:4$C W/>$/;.#4;H4;$%$/$&P''$<:$6;$'$B$;;$C-8%;.B.1$'B$;1'0//;.:X%.//$"%8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;.66$/PB#$/B.1#.4&$?P#$'$/4;"'868B$%.464;8&C9$;$'#8/46$:.1XGX <"'?X/B#.;$?#.:6$2"VOG'"43$6;$'4"%68/#M'$86;0$::$#$B4$/;$'$;^"1B$'%$B"14X?#.:6$/ ;HG$6"%G$;8/4$4"%#.:#M'$/PB#$/B.1CL'":.1#.:G'"43$6;$/$#M'$8#$/68'86;$'4"%13P'8; %8/;'$/1$'.//4G.::<'8$/'$66$0:.6$6"%G$;8/4$%.:3P$'CZ"%G$;8/4$4$/;$'$;&P'B$'<"'?8 %0:.1?$;<"'X;'$66$GX0:.6;HG$6"%G$;8/4$.8#1'$/4$B$;.B4G$'."B$'13$//"%"'B./M'$ %8'6$B4&$;./1$:4$'C-WL52^AR="1-2$'./"$/1'8B"'18/.4$';GXB$//$%X;$C -$:#"%6"%G$;8/4$4$/;$'$;&P'?8%0:.1?$;;.:X<:$64.&$:;;'$66$GX/PB#$/B.16"%G$;8/4$^&P' B$;;'":.1"14X?8<84;8/48;;868B$%.46G$'4"/8:$^&:8/;8//$;<"'X?8$#/$;.:X.B$/;.<.4$'$"1 0,&&$07/ 5B

29 4$;;$48%%$/'.6;.16"%G$;8/4$;.:B$0:.6$2"VO"GGB'81$/$CW4X;.:<$::$68/<"'?":B6/H;;$;;.:./4;.;043"/$::;.:6/H;/./1#M'$8#13P'$/B$<"'8;%8/468:6:8'$X'$6'0;;$'$C5/<"'8/6'./1?"4$/ $;8&:$';2"VO./4;.;043"/68/?8&XB$G"4.;.#$"1/$18;.#$$<<$6;$'%$B?$/4H/;.:'$6'0;;$'./1CF% 4$/;$'$;$;8&:$'$44"%$/?$:;08#?$/1.1./4;.;043"/68/B$;#M'$G'"&:$%8;.46X<X'$6'0;;$'; /PB#$/B.1868B$%.466"%G$;8/4$GX?PH;/.#XC=$6'0;;$'./14G'"&:$%$/$#$BUPH46":$/. D$'1$/#.4$'&:8/;8//$;8;?PH;6#8:.<.4$';<"'46/./146"%G$;8/4$P/46$'X;.:?P'$$;$;8&:$'; <"'46/./14%.:3PC5;6"%G$;8/4$4$/;$'4"%.66$$'<"'8/6'$;.$;8&:$';$2"VO./4;.;043"/$'#.: 4X:$B$460//$?8G'"&:$%$'%$BX'$6'0;;$'$/PB#$/B.1868B$%.466"%G$;8/4$C_XB$/8//$/ 4.B$#.:$/08#?$/1.1<"'8/6'./160//$1./PB#$/B.1<:$64.&.:.;$;;.:X1..//48;4O"1'$40:;8;&84$'; 8#:P//./1^?#.:6$;;'":.1$'/PB#$/B.1$;;$'4"%4$/;$'$;.4;"'1'8B#.:#M'$8#?$/1.18#X4$:#?$/;$.//%.B:$';.:$1$/B'.<;C-8%;.B.1?8'B$2"VO./4;.;043"/$'4"%$'86;0$::$<"'<"'8/6'./1 8::$'$B$.B81$/<"'%<"'.//48;4O"1'$40:;8;4;H';<./8/4.$'./1C2"''$6'0;;$'./14H/$4B$;8:;4X 4"%$/6:8'<"'B$:8;2"VOB$:$/<"'8/6'$4.$/8#B$$64.4;$'$/B$2"VO./4;.;043"/$/$C E:GT:MR/L9NKK8K/K=M/PG;L8G<KNG=9F/ -"%8'10%$/;$';"#$/<"'#.:4$/;$'$;4$#/$;.:"#$':$#$:4$"1#$64;#M'$8#?$/1.18#B$;4$#/$;.: X468<<$;.:#$.$/PB#$/B.1<./8/4.$'./1C9$;$64.4;$'$'.%.B:$';.B?$'$/<8'$<"'8;4$/;$'$;68/&:. %$'4;H';8#<./8/4.$'./146.:B$/$$//8#&$B'.<;$/4&$?"#C-$:#"%B$;;$./"$/1'8B<"'?./B'$4 13$//"%&'06$'&$;8:./1^4"%.13$/"<;$$'$/<"'0;4$;/./1<"'8;4;P;;$13$//"% #.'6$%.BB$:8GG8'8;$;^4$'#.:.6$#$:$/0;<"'B'./1GXB$;;$"%'XB$;CY.8/&$<8:$'B$'<"'8;4$/;$'$; <X'$;4;H'$48%%$/48;;8#4$/;'8:$86;P'$'<'8./B04;'.$/Cb3$//"%./;$'#30'0/B$/$?8'/M'481; 8::$B$./B04;'.$::$86;P'$/$481;4$1#.::.1$;.:X4.;;$.$;4:.6;4;H'$C +MN9F8<KYKK89R8/JLK=S=K8K8G/ ]4;8';$"1B'.#$6:H/1$86;.#.;$;4<0/643"/$'$''$:8;.#;'$440'46'$#$/B$C-8%;.B.1$'B$/ 48%<0//4P6"/"%.46$/H;;$8#4:.6$86;.#.;$;$'?PHC9$;;$$'&:8/;8//$;#.4;8#5>"/_pH'H `)*+*a K CF<<$/;:.1$%H/B.1?$;$'4"%W//"#843"/"'1$"12"'46/./14'XB$;4;P;;$'B$'<"'4:.6$ 86;.#.;$;$'^&:8/;8//$;13$//"%G'"1'8%%$'4"%A5^,'$/8"1D$B'.<;4/$;;#$'6C,6;.#.;$;$'&:8/;&$B'.<;$/$6/H;;$;;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;68/;'":.1#M'$6#8:.<.4$';;.:4;P;;$ 13$//"%G'"1'8%%$;CF%4:.64;P;;$"GG/X4#.:&$B'.<;$/46"4;/8B$'#$BB$:;86$:4$'$B04$'$4C 9$;8/&$<8:$4B$'<"'8;%8/4"%$;<P'4;$46'.;;#$B"GG'$;;$:4$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;1X'. B.8:"1%$B#.'6$%.BB$:8GG8'8;$;%$B4.6;$%0:.14;P;;$<'84:.6$G'"1'8%%$'C 4.4. Vurderinger knyttet til en egen kommersialiseringsenhet W$/6$:;$/M'./1$'$'B$;$;4;"';;.:<8/18#/H$G'"43$6;$'4"%.66$6'$#$'4;"'$ "GG4;8';4./#$4;$'./1$'C9.44$#.:"<;$?8&$?"#<"'$/6:$4;P;;$;3$/$4;$'^:"68:$'^/$;;#$'6"1 :.1/$/B$C9$//$;HG$/;3$/$4;$'68/;.:&H4.$/./60&8;"'$::$'/M'./14?81$C-:.6$G'"43$6;$' &$?P#$'.66$/PB#$/B.1#.4;$;;$6"&:./1$';.:4;P''$<"'$;86.&$1H//$:4$/C-M':.1'$:$#8/;.//$/WL^ L$:$>"%^#8'$?8/B$:^<"''$;/./14;3$/$4;$'$;>CR$'68G.;8:;0/1$G'"43$6;$'#.:.%./B'$1'8B60//$ 0;/H;;$<"'B$:$/$#$B$/./60&8;"'C K 5>"/_pH'H`)*+*a\5#8:0$'./18#W//"#843"/"'1$ 0,&&$07/ 53

30 5/6$:;$6"/4$'/["'18/.4843"/$'1$/$'$'$'%8/1$/H$"1.//"#8;.#$G'"B06;$'$::$'G'"4$44$'4"%.66$$'/M';'$:8;$';;.:#.'64"%?$;$/4<"604"%'XB$C98&P'%8/#0'B$'$X"GG'$;;$$/$1$/./60&8;"'$::$'0;#.6:./14$/?$;<"'B$//$;HG$/86;.#.;$;%$B4.6;$GXX4G.//$G'"43$6;$'0;8# 6"/4$'/$;["'18/.4843"/$/C]'486$/$'8;/H$"1:.;;G$'.<$'$86;.#.;$;$'.4:.6$"'18/.4843"/$'"<;$ &:.'0/B$';'H6;"1"#$'4$;;C9$;<.//$4%8/1$$64$%G:$'GX4:.6$6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;$'\ LLFk$/$#$B0/.#$'4.;$;$/$^Z"/14&$'1W//"#8;."/^5/$'1HA8G.;8:R8/81$%$/;`;.B:.1$'$-;8;".: W//"#8;."/"1UHB'"L$>?/":"1HY$/;0'$4a^W25#$/;0'$^$;>C/ 7G89F8G/?J9/R8998/KNU89/89T8K/=/K=ML9NK9=9F/K=M/8K/<89K8G/Q:G/RG=QK/:F/S8RM=L8T:MR[// Y.%$/$'8;4#8'$;&P'?#.:$GXB$;"G0/6;$/$4"%$'46.44$';"#$'CWB$/1'8B4$/;$'$;<"'B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#&.B'8';.:0;#.6:./18#.66$8:;<"'68G.;8:;0/1$G'"43$6;$'^68/G'"43$6;$/$68//H;$ 1"B;8#B$/;HG$/;3$/$4;$'4"%$/./60&8;"'$::$'/M'./14?81$1.'CY.B$'$#.:B$;4M':.1#M'$ '$:$#8/;B$'4"%$.$'/$8#4$/;$'$;.66$4$'GXB$/H$G'"43$6;$/$4"%B.'$6;$63$'/$#.'64"%?$;C 9$'4"%G'"43$6;$/$B$'.%";<8::$''$;;.//.?"#$B<"604"%'XB$;;.:86;P'$/$#.:B$;13$'/$#M'$ %$'G'"B06;.#;8;B$;&H11$44;$'6$6"&:./1$'B.'$6;$;.:B$//$;HG$/86;P'$'C98$'./60&8;"'$/4 &$;HB/./1%$'04.66$'C \SJ/LG8S8</JS/89/S8MQ;9F8G89R8/=9L;PJK:G4L:??8G<=JM=<8G=9F<89T8K[/ 2"'8;$/./60&8;"'$::$'6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;468:<0/1$'$1"B;$'%8/1'0//:$11$/B$ 8#?$/1.18#;.:18/1GX:$B$/B$G$'4"/$::%$B'$:$#8/;$'<8'./1"1o'.6;.1.//4;.::./1oC=$:$#8/; $'<8'./1%X<P'4;"1<'$%4;4$4.48%%$/?$/1%$BG$'4"/8:$;4;.B:.1$'$$'<8'./1<'8 <"''$;/./140;#.6:./1"16"%%$'4.$::#.'64"%?$;CW;.::$11&P'B$?8$;"%<8;;$/B$/$;;#$'6.//.B$; '$:8;$';$/M'./14:.#Cc$B$:4$/.$/4:.6./60&8;"'&P'%$B8/B'$"'B?8"%<8;;$/B$$'<8'./1<'8 B'.<;"1#$B:.6$?":BC,/8:H4$'8#6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;$'#$B0/.#$'4.;$;$/$#.4$'8;%8/1$:GX '$:$#8/;$'<8'./1&.B'8';.:X'$B04$'$48//4H/:.1?$;$/6'8<;.1<"'4064$44<0::/M'./140;#.6:./1C9$; $'"14X#$4$/;:.18;/M'./14?81$/$::$'./60&8;"'$/?8';.:18/1GX;.:4;'$66$:.1%$B<./8/4.$::$ '$440'4$';.:X4;P;;$"GG"%%./B'$0;#.6:./14:PG"1#$'.<.4$'./14"GG18#$'.G'"43$6;$/$CV;$/ B$//$;HG$/68G.;8:`B$;&$?P#$'.66$#M'$%H$a&:.'"<;$#$.$/<'$%;.:6"%%$'4.$::$:P4/./1$' ;0/1C 9$;$'./1$/1'0//;.:X:$11$4630:GX8;B$;$'G'"&:$%8;.46X'$6'0;;$'$1"B$68/B.B8;$';.:4:.6$ $/?$;$'C,#:P//./1$/$'13$'/$&$1'$/4$;"168''.$'$%0:.1?$;$/$$';HB$:.1$'$"16"%%$' ;.B:.1$'$.8/B'$B$:$'8#/M'./14:.#$;C9$;$'$;13$//"%1X$/B$G'"&:$%8;B$&$4;$13$'/$#$:1$' X3"&&$%$B%$'%"B/$&$B'.<;44$1%$/;$'?$::$'$//B$%$4;'.4.6"<H:;$;.B:.1<84$G'"43$6;$/$C 9$;68/B$'<"'#M'$/1"B.B$X<"'4P6$X6/H;;$4$1"GG;.:$64.4;$'$/B$%.:3P$'4"%<"604$'$'GX B$//$;HG$/86;.#.;$;\WD$'1$/4O'$1."/$/$/<.//$'#.<P:1$/B$86;P'$'4"%;.:&H';3$/$4;$';.: ;.B:.1<84$G'"43$6;$'13$//"%B$/;HG$/$/?$;$'#.?8'"%;8:;"#$'\ DLF`D$'1$/;$6/":"1."#$'<P'./1a\9$;;$$'V.D46"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;%$B/"$<"604 GX"<<4?"'$/M'./1$/^%$/6"%G$;8/4$/$'4G'$;;0;GX%8/1$86;.#.;$;4"%'XB$'C]6"&:$ 4$1"GG%";DLF<"'X&$;3$/$RRFO%8'6$B$;%$B./60&8;"';3$/$4;$'68/#M'$ G'"&:$%8;.468::B$/;.BDLF$'/M';6/H;;$;;.:0/.#$'4.;$;$;C -8'4.8W//"#843"/\W//"#843"/44$:468G%$B;$;;$6"&:./1$';.:60//468G4%.:3P$/$.D$'1$/C RH$<"604GX%$B.4./46;$6/":"1."1&."#.;$/468G[<8'%84.Cc.;$0;#.6:$;6"%G$;8/4$.// %";RRF"1'$:8;$';$%8'6$B$'C -8'4.8-$$B\5;;8#<.'$:8/B4B$66$/B$4X6"'/<"/B%$B"<<$/;:.14;P;;$;:X/$68G.;8:C2"/B$;?8'.66$<"604GX"<<4?"'$G'"43$6;$'^"1#.:B$'<"'.:.;$/1'8B$1/$4$14"%#$';468G<"'$/ 0,&&$07/ 5O

31 B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4'$:8;$';./60&8;"'[/M'./14?81$C2"/B$;$'B$440;$/'$;;$;.//%"; H468G./14G8'6$/.D$'1$/\_'.%M';"<<$/;:.1$.B./60&8;"'4"%?8'6"/;"'G:844$'"1./<'84;'06;0';.:13$/1$:.1<"';.B:.1<84$O&$B'.<;$'CD$B'.<;$/$4"%$'B$'.B81?8'?"#$B<"604 GX;$:$6"%"1WLC9$;;$$'"%'XB$'4"%"<;$6'$#$'%./B'$"GG4;8';468G.;8:$//B$;%8/ <.//$'.%8/1$8/B'$4$1%$/;$'C_8'6$/?8':.;$<"604GX:$#$'8/BP'./B04;'.$/C A"//$>;Y$4;`./#$4;"'<"'0%F:3$"11844a\A"//$>;Y$4;?8'4"%"GG18#$XB'.<;$8'$/8$' B$'1'q/B$'$<X'%P;$./#$4;"'$'^4:.68;.B$$'%8;>?$4%$B68G.;8:"1 <"''$;/./146"%G$;8/4$CL3$/$4;$/-G'./1&'$;;4;X'.4$/;'0%<"'B$//$86;P'$/CA"//$>; ;.:&H'.66$./60&8;"'$::$'/M'./14?81$;3$/$4;$'CA"//$>;Y$4;?8'$;$1$;./#$4;"'<"'0% <"'":3$"118444"%$''$:$#8/;<"'$/./60&8;"'%$B<"604GX"<<4?"'$:$#$'8/BP'./B04;'.C WD$'1$/$'B$;/H:.1$;8&:$';$;/$;;#$'68#4X68:;$o&04./$448/1$:4o`GX/"'46 <"''$;/./14$/1:$'a%$B>8C)*%$B:$%%$'4"%68/?8./;$'$44$8#X4G.::$48%%$/%$B $/./60&8;"'[/M'./14?81$'0/B;"<<4?"'$O/M'./1$/C9$;$'063$/;.?#.:6$/1'8BB.44$./#$4;"'$/$?8'4./;.:6/H;/./1;.:"<<4?"'$:$#$'8/BP'./B04;'."1RRFC-$6'$;8'.8;$;;.: B$;;$/$;;#$'6$;:.11$'?"4A"//$>;Y$4;C -$/;$'<"'/H468G./1#$BU.D`./1$/.P'0;B8//./1a'$G'$4$/;$'$'$;:.;$./60&8;"'%.:3P%$B <"604GX;.B:.1<84$G'"43$6;$'.;.6/H;/./1;.:./1$/.P'<81:.10;B8//./1#$B?PH46":$/C AR=[_'";";$>?$'$/<"'46/./14&84$';"'18/.4843"/%$B&$;HB$:.148;4/./1GX 6"%%$'4.$:;"'.$/;$';;$6/":"1.0;#.6:./1C_'";";$>??8'$;$1$;<"''$;/./14"%'XB$'$;;$; %";":3$"11844GX0;4;H'44.B$/CW?#.:6$/1'8B_'";";$>?46"%G$;8/4$$'B.'$6;$'$;;$; %";B'.<;4O"1#$B:.6$?":B486;.#.;$;$'$'.66$68';:81;^%$/B$;$'1'0//:81<"'X<"'#$/;$ 8;B$/"<<4?"'$'$;;$B$6"%G$;8/4$/?$'#.:60//$8/#$/B$4.48%%$/?$/1%$B /M'./140;#.6:./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC R$B0;18/1G0/6;.B$.//:$B$/B$G$'4G$6;.#$/$'0/B;./60&8;"'$'4"1/M'./14?81$'4<0/643"/ 4$'#.B$;4"%0;<"'B'$/B$X.B$/;.<.4$'$$64.4;$'$/B$./60&8;"'"1/M'./14?81$%.:3P$'4"%?8' ;.:4;'$66$:.1%$B/M'./14'$:$#8/;6"%G$;8/4$'$;;$;%";B'.<;"1#$B:.6$?":BC-60::$%8/G$6$ '$;/./18#%.:3P$'4"%$''$:$#8/;$X48%8'&$.B$%$B#.:AR=[_'";";$>?"1-$/;$'<"'/H468G./1 #$BUPH46":$/<'$%4;X4"%4M':.1./;$'$448/;$C

32 5. Kritiske suksessfaktorer Y.#.:.B$;;$68G.;:$;^.;'XB%$B"GGB'814&$46'.#$:4$/^G$6$GX4$/;'8:$4064$44<86;"'$'#$B "GG'$;;$:4$/8#4$/;$'$;CWB$/<"'&./B$:4$#.:#.GXG$6$0;<"'B'./1$'6/H;;$;;.:6"/;./0$':.1 $.$'468G;.:4$/;$'$;&:8/;./B04;'.$::$86;P'$'CY.B$'$#.:#.GXG$6$0;<"'B'./1$'6/H;;$;;.: <./8/4.$'./1"1<81:.1G'"<.:CWB$;<"'$1X$/B$68G.;;$:.//1.66<"'?":B6/H;;$;;.:.%G:$%$/;$'&8'?$;.#0'B$'./1$/C2"'?":B6/H;;$;;.:6'.;.46$4064$44<86;"'$'$'4X:$B$4./"$/ 1'8B&$?8/B:$;.B$;<"'$1X$/B$68G.;;$:CZ8G.;:$/$%X4X:$B$4:$4$4.48%%$/?$/1C 5.1. Kontinuerlig forankring og eierskap til senteret W/;$'#30'0/B$/8#6:8';$4;P;;$<'8B$%$4;4$/;'8:$&$B'.<;$/$;.:4$/;$'$;C2:$'$8#B.44$?8'481; 4$1#.::.1;.:XB$:;8&XB$.<"'%8#\ O 9$:<./8/4.$'./18#B'.<;$/;.:4$/;$'$;`Q&$B'.<;$'a N O 9$:<./8/4.$'./18#<$::$42"V"GGB'81`/$4;$/8::$a O D.B'8%$B<"'$:$4/./1$'<'8$1$/&$B'.<;`/$4;$/8::$a O D.B'8%$B?"4G.;$'./14G:844$';.:4;0B$/;$'`/$4;$/8::$a O b8#$g'"<$44"'8;$'`q&$b'.<;$'a S O 9$:;8.4;H'$"1'$<$'8/4$1'0GG$`/$4;$/8::$a L.:&86$%$:B./1$/13$//"%./;$'#30$/$$'G"4.;.#$C-8%;.B.1$'B$"14X/"$0<"'G:.6;$/B$C9$;$' $/<8'$<"'8;1"B$./;$/43"/$'68/<"'4#.//$.B$;.:<$::$'B$&:.'0;<"'B'$;;.:X&.B'8;.: "GG'$;;$:4$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;$/;$/.<"'%8#<./8/4.$::$'$440'4$'$::$'$1$/;.B4&'06C9$; 8/&$<8:$4B$'<"'8;B$;%"%$/;0%4"%$'468G;#$B8;&$B'.<;$/$/X?8'4;.:;4$1G"4.;.#$ 0;/H;;$4^"18;$/'846;.18/14$;;$'$;#.B$'$8'&$.B<"'$;8&:$'./1C5/&P':.6$#$:#M'$<"'&$'$B; GX8;<:$'$86;P'$'68/<8::$<'80/B$'#$.4^4M':.1"%B$;;8':8/1;.B<P''$:$#8/;$2"VOG'"43$6;$'.18/14$;;$4^4"%$'B$;G'.%M'$P/46$<'8&$B'.<;$/$44.B$C 5.2. Utfordringer knyttet til finansiering -"%GXG$6;"#$/<"'$'&$B'.<;$/$4./;$'$44$<"'B$:;86$:4$.6"%G$;8/4$4$/;$'$;<P'4;"1<'$%4; 6/H;;$;;.:'$:$#8/;$2"VOG'"43$6;$'C5;;$'4"%B$;$'2"VOG'"43$6;$/$"1.66$ 6"%G$;8/4$4$/;$'$;.4$14$:#4"%#$66$'&$B'.<;$/4./;$'$44$^$'B$;/8;0':.1#.4:$;;$'$X<X <./8/4.$';2"VOG'"43$6;$/$$//B'.<;$/8#4$/;$'$;C9$;;$68/./"$/1'8B:P4$4#$B8;%8/ &$:84;$'8::$2"VO"GGB'81%$B6"4;/8B$'6/H;;$;;.:B'.<;"18B%./.4;'843"/C9$;;$#.:.%.B:$';.B.66$#M'$%0:.1<P'2"VOG'"43$6;$/$$'GXG:844CW"GG'$;;$:4$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;$'B$; B$'<"'$/0;<"'B'./16/H;;$;;.:X4.6'$8;B$4.1/8:$'1.;;<'8$/6$:;$4;P''$./B04;'.$::$86;P'$'"% #.::.1?$;;.:"14XX<./8/4.$'$B$:$'8#B'.<;$/8#4$/;$'$;%8;$'.8:.4$'$'4$1.<86;.464;P;;$C2:$'$ 86;P'$'?8'0;;'H6;#.:3$;.:<./8/4.$'./18#B$:$'8#4$/;'$;^?$'0/B$'DZZ N D$B'.<;$'4"%DZZ^9Y^FB<3$::9'.::./1C9$;G'$4.4$'$4.%.B:$';.B8;4#8'$/$B$?8'1.;;GXB$;;$4GP'4%X:$;.66$$'&./B$/B$^48%;8;4#M'; %8/1$86;P'$'?8'#8:1;X4#8'$o68/463$oGXB$;;$4GP'4%X:$;$;;$'4"%B$'$4&$;8:./14#.:3$/8;0':.1/"6#.:#M'$8#?$/1.18#$/B$:.1G'"<.:GX 4$/;$'$;C S D$B'.<;$'4"%DZZ^FB<3$::"1b'.$1?8'XG/$;<"'B$;;$C9$;G'$4.4$'$4.%.B:$';.B8;4#8'$/$B$?8'1.;;GXB$;;$4GP'4%X:$;.66$$'&./B$/B$"18; 4#8'$/$B$'<"'$'./B.68;.#$C

33 5.3. Utfordring å finne en felles faglig plattform -"%GXG$6;.'8GG"';$/$'.66$B'.<;"1#$B:.6$?":B$;$1$;<81<$:;C-/8'$'$'B$;4:.68;B$;./6:0B$'$'$/'$66$<81<$:;4:.64"%<H4.66^63$%.^%846./.66^:"1.4;.66%C#C9$;68/#M'$$/ 0;<"'B'./1X$;8&:$'$$;6"%G$;8/4$4$/;$'4"%468:;'$66$GX8::$B.44$<81"%'XB$'.4.;;8'&$.BC Y.B$'$68/B$;&:.$/0;<"'B'./1XB$<./$'$?#84"%.//1X'.&$1'$G$;B'.<;"1#$B:.6$?":B"1?#8 4"%.66$.//1X'.B$;C-:.6&$1'$G$;&'06$468//M'%$4;$;?#$';G'"43$6;./6:0B$'$4$;;$'4"%$;?#$';G'"43$6;?8'$;$:$%$/;8#B'.<;.4$1CY.8/&$<8:$'B$'<"'8;%8/.:$11$'&$1'$G$;;$6/.46 B'.<;"1#$B:.6$?":B;.:1'0//^4:.6B$;;$$'&$46'$#$;.B$;#$B:81;$6"/60''8/4$1'0//:81$;CF%.66$^68/G'"<.:$/GX4$/;$'$;&:.4#M';4G'.6$/B$^?#.:6$;%$B<P'$''$B04$';%0:.1?$;<"' 4G$4.8:.4$'./1C

34 Vedlegg 1: Intervjuliste Y$B:81;<P:1$'./;$'#30:.4;$<"'G'"43$6;$;C-"%B$;1X'<'$%8#:.4;$/?8'#.13$//"%<P';./;$'#30$' %$BING$'4"/$'.G'"43$6;$;C-"%B$;1X'<'$%8#:.4;$/?8'#.#8:1;X./;$'#30$/6$:;$G$'4"/$' <:$'$18/1$'^&:8/;8//$;<"'X<X8#6:8';06:8'?$;$'^6:8'13"';"GG:$11%C# W;.::$11;.:./;$'#30$'%$B'$:$#8/;$&$B'.<;$'"1"<<$/;:.1$86;P'$'?8'R$/"/<X;;.//4G.::<'8 13$//"%K'$<$'8/4$1'0GG$%P;$'C #JS9/ 8RG=QK4$GFJ9=<J<W:9/ IJK:/ F:8#-;X:PH =8BPH1'0GG$/ )QC30/. L'"/BF:4$/ A5-0&4$8 )EC30/. bp'8/7"?8/4"/ R>b'$1"' )EC30/. $:4"/="384 UFb5/$'1. )IC30/. R8'.;8->";; 9$;"'46$Y$'.;84 )EC30/. DX'B-8/B8:,46PHZ"%%0/$ )EC30/. U8/4O="8'-P'?$.% A?'.4;.8/R.>?$:4$/ =$4$8'>? )TC30/. Z3$;.:2"':8/B D$'1$/b'"0G )TC30/.,'/$=.G:$,6$'-":0;."/4 )TC30/. Z0';,/B'$844$/ A"84;A$/;$'D84$ Q*C30/.,'#$=./B$ =$./$';4$/ )TC4$G;$%&$' Z0';,/B'$844$/ A"84;A$/;$'D84$ )TC4$G;$%&$' D3P'/8'W#$'4$/ FB<3$::9'.::./1 )TC4$G;$%&$' b$.'w#8'y./43$#.6,.&$: )TC4$G;$%&$' L"'$,/1$:41X'B D$$'$/&$'1 )TC4$G;$%&$' L'H1#$,'/$4$/ 2RA Q*C4$G;$%&$' _$'L"'4#.6-5A"1"'B'.:: Q*C4$G;$%&$' Z8':7"?8/Z:$GG$ -$8;'8/4 Q*C4$G;$%&$' 78/D$';4$/ Z'.4;.8/b$'?8'B7$&4$/ Q*C4$G;$%&$' F:$7"?8/UX?3$% Z'.4;.8/b$'?8'B7$&4$/ Q*C4$G;$%&$' F:$78>"&W'1$/4 ="::4="H>$R8'./$ +C"6;"&$' L$'3$,'/$4$/ D$'1$/b'"0G +C"6;"&$' 5'.65'B8:,6$'-":0;."/4 +C"6;"&$' 5.#./B9H6$4;$/ ="h8' +C"6;"&$' F:$b0//8'-P1/$/ UPH46":$/.D$'1$/ EC"6;"&$' 0,&&$07/

35 b$.',/;"/7"?8//$4$/ V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/ EC"6;"&$' =0/$-M:$/ DZZ IC"6;"&$' R8'.;8->";; 9$;"'46$Y$'.;84 IC"6;"&$',4:$cH1'$ WB$#$64;[,'$/8Ff KC"6;"&$' 78/WCUX:8/B "'1$4U8/B$:4?PH46":$ KC"6;"&$' _$'U$0% -2 KC"6;"&$' -;.1,/B$'4$/,b= KC"6;"&$' i#"//$l"'1$'4$/ -;'P%%$D$;$h KCF6;"&$','/$-#./B8: V/.=$4$8'>? NC"6;"&$' 7"?/f.::H5.B$ ->?:0%&$'1$' NC"6;"&$' U$/'H-#$/B4$/ b'.$1-?.gg./1 SC"6;"&$' Z/0;,/B$'4$/ DZZ SC"6;"&$' L"/3$98?: A:8%G"/ +EC"6;"&$' 78/]1$c8/1$:8/B AbbY$'.;84 +EC"6;"&$' i/1#$,8&p L'"::f./B_"e$' )*C"6;"&$' b$';r$h$' D'./1c"1.4;.>4 )*C"6;"&$' U$:1$F:4$/ FB<3$::9'.::./1 )*C"6;"&$' -;.1F%8 23$::4;'8/B )*C"6;"&$'.:4ZX'$Y.6$/ -;8;".: )+C"6;"&$' b$.'-:"'8 -;8;".: )+C"6;"&$' L?"%84f$B$'#8/1-3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$' U8'8:B$64;8B^ -3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$' FBB,:#$: -3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$' _$'Y":B -3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$' b.4:$-;'8/b -3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$',;:$Z#8%%$ D$'1$/M'./14'XB ))C"6;"&$' U8/B="8'-P'?$.% AR= ))C"6;"&$' -#$./0/1U8/4$/ f8';4.:8 ))C"6;"&$'.:4,46$:8/B,6$'-":0;."/4 ))C"6;"&$' 2.//_C.:4$/ 2'8%"5/1./$$'./1 *TC/"#$%&$' W;.::$11;.:.//4G.::<'8./;$'#30$'?8'#."14X<X;;.//4G.::<'8'$:$#8/;$'$440'4G$'4"/$'13$//"%SO+* %P;$'%$B4;H'./141'0GG$/^G8';/$'1'0GG$/"1$/6$:;86;P'$'C-;H'./141'0GG$/?8'&$4;X;;8# <P:1$/B$G$'4"/$'\

36 b0//8'd0#.6 _88:R8';$/4 D3P'/8'W#$'4$/ L'"/BF:4$/ =":<R.BB$:;"/OR"$,';?0','/$4$/ b$.',/;"/7"?8//$4$/ D04./$44=$1."/D$'1$/ R8'.;.%;2"'0% FB<3$::9'.::./1 A5-0&4$8 W//"#843"/"'1$ U"'B8:8/B 2H:6$46"%%0/$ V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/

37 Vedlegg 2: Oppragsbeskrivelse $UUFJS89/ c$#$'8/bp'$/468::$b$"113$//"%<p'$$;g'"43$6;%$b>8ce%/bc#8'.1?$;?#"'b$;4"% 4:0;;G'"B06;468::$#$'$4$/'8GG"';%$B&$1'0//$;<"'4:81;.:%"B$::<"'$; Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1Y$B:.6$?":B^"1$/46.44$;.:?"#$BG'"43$6;<"'$;8&:$'./18# $;4:.6;Z"%G$;8/4$4$/;$'C,'&$.B$;468:<"'$1X.;$;;48%8'&$.B%$BFGGB'8141.#$'C,6;0$::$G8';$'<'82"V%.:3P$/$^UWD[V.D"1W/B04;'.$/468:"14X6"/40:;$'$40/B$'#$.4. 8'&$.B$;<"'X8#4;$%%$&$?"#$/$"1#.:3$/;.:XB$:;886;.#;.$;$/$#$/;0$::$;8&:$'./18# $;4:.6;6"%G$;8/4$4$/;$'C JLFG;99/ W/.;.8;.#$;;.:X#0'B$'$&$?"#$;<"'$;Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1Y$B:.6$?":B;8' 0;18/14G0/6;.B$;&$;HB$:.1$./B04;'.$::$%.:3P$;.D$'1$/"1U"'B8:8/B4"%$'&H11$;"GG '0/B;G'"B06;$'"1;3$/$4;$''$;;$;%";B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/$'8#"<<4?"'$ ":3$j1844./4;8::843"/$';"G4.B$"140&4$8C=$1."/$/?8';0/1$86;P'$'.//$/<"' G'"4$44./B04;'.$/^#8//6'8<;^;$'%./8:O"1&84$86;.#.;$;$'C b3$//"%$;8&:$'./1$/8#a5-0&4$8%$b<"604gxb'.<;"1#$b:.6$?":b8#?8#&0//4./4;8::843"/$'^$''$1."/$/8::$'$b$1"b;g"4.43"/$';%$b?$/4h/;.:b'.<;"1 #$B:.6$?":B8#8/:$110/B$'#8//C U"'B8:8/B?8'"14X$/6"%G:$;;%8'.;.%6:H/1$%$B;0/1$B'.<;4"'18/.4843"/$'. D$'1$/4'$1."/$/CZ:H/1$/?8'P/46$'"%X0;#.6:$$;1:"&8:;%8'.;.%;60//468G4/8#. D$'1$/?#"'B'.<;"1#$B:.6$?":B46"%G$;8/4$4;X'4$/;'8:;C W;.::$11$'B$;<"'#$/;$;8;B$;#.:6"%%$$;&$;HB$:.1%8'6$B'$;;$;%";B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#"<<4?"'$#./BG8'6$'"1%.:3P$;.D$'1$/$'.<$'B%$BXG"4.43"/$'$4$1 /843"/8:;13$//"%$;8&:$'./18#<"'46/./144$/;$'$;<"'%.:3P#$//:.1$/$'1.`F=AFf5a. 48%8'&$.B%$B'$1."/8:$#./B6'8<;./B04;'.$/C '$<CZ"/6'8<;'8GG"';/'CE`801C)**Sa"%./;$'/843"/8:.4$'./18#":3$j18444$6;"'$/?#"' U"'B8:8/B46:H/1$/$'0;$:8;;C L.:;'"44<"'4;P''$:4$/"1&$;HB/./1$/B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4./B04;'.$/?8'<"' #$'B.468G/./1$/.'$1."/$/^$'B$;;$60/.&$1'$/4$;1'8B'$<:$6;$';.B$; 0;B8//./14;.:&0B$;4"%1.4#$BV/.#$'4.;$;$;.D$'1$/"1?P146":$'.'$1."/$/C

38 L.:4#8'$/B$0;<P'$4B$;"14X4#M';:.;$./B04;'.'$;;$;<"'46/./1"10;#.6:./1.//$/<"'./B04;'.$::B'.<;"1#$B:.6$?":BC-$;;.<"'?":B;.:8;#.68/463$?8'"'1$4;H/14;$ 6"%G$;8/4$%.:3PGX"G$'843"/$::#.'64"%?$;"1,44$;R8/81$%$/;?8'#..4#M';:.;$/ 1'8B6:8';X68G.;8:.4$'$B$;;$#$BX<X<'$%6"%%$'4.$::#.'64"%?$;.//$/<"'<81<$:;$;C VM/Q:G/+:?U8KJ9<8<89K8G8K/ U"#$B%X:<"'$;8&:$'./18#$;6"%G$;8/4$4$/;$'<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B$'\ -.6'$/843"/8:6"%G$;8/4$&H11./1"14G'$B/./18#60//468G"%./B04;'.$::B'.<;"1 #$B:.6$?":B D.B'8;.:/843"/8:"1./;$'/843"/8:<81:.10;#.6:./1.//$/<81<$:;$; D.B'8;.:"1B$:;8.<"'46/./1486;.#.;$;$'"1"GGB'814<"'46/./1.//$/<"'<81<$:;$; =XB1.#/./1"1<81:.1"14;P;;$;.:./B04;'.$::$86;P'$' 9$:;8.0/B$'#.4/./1 5;8&:$'$$;?PH$'$;$6/.464;0B.$^R84;$'G'"1'8%^4"%13$/4G$.:$'&$?"#$;<"' 6"%G$;8/4$&:8/;B$#.6;.14;$./B04;'.$::$86;P'$/$.'$1."/$/C D.B'8;.:P6;#$'B.468G./1"1.//"#843"/.'$1."/8:;/M'./14:.##$B$;8&:$'./18#$; 0;#.6:./14%.:3P.//$/<"'<81<$:;$;4"%68/&.B'8;.:/H$;8&:$'./1$'"14G.//O"<<4.//$/<"'<81<$:;$; VM8K/Q:G/Q:GUG:<W8LK8KH/ / Z8';:$11$./B04;'.$/4&$?"#"1P/46$'.<"'&./B$:4$%$B$;8&:$'./18#$; 6"%G$;8/4$4$/;$' Z8';:$11$./B04;'.$/4&$?"#<"'2"V.//$/<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B48%;#.:3$;.:86;.#; $/1843$%$/; Z8';:$11$&$?"#$;<"'$;;$6/.46%84;$'4;0B.0%.D$'1$/48%;1'0//:81$;<"' $;8&:$'./18#$;4:.6;4;0B.$#$BV.D"1U.D $?QJ9F4JSFG89<=9F/ b$"1'8<.46468:g'"43$6;$;"%<8;;$./b04;'.o^<"'46/./14o"16"%g$;8/4$%.:3p$/$. U"'B8:8/BC $GFJ9=<8G=9F1/ &G:<W8LKJ9<SJG4&G:<W8LKM8R8M<8/ _'"43$6;8/4#8':.1$'D04./$44=$1."/D$'1$/C564;$'/G'"43$6;:$B$'['XB1.#$'#.:&:..//:$.$;<'8$;6"/40:$/;%.:3P%$B6"%G$;8/4$GX<81"%'XB$;C -KNG=9F<FG;UU8//

39 =M8U]M8G// 9$;#.:&:.$;8&:$';$/4;H'./141'0GG$<"'<"'G'"43$6;$;4"%#.:&$4;X8#G$'4"/$'<'8?P146":$/$^2"V"1W/B04;'.$/C=$G'$4$/;8/;$'<'8W//"#843"/"'1$"1U"'B8:8/B <H:6$46"%%0/$#.:%0:.1$/4"14XB$:;8^$#$/;0$:;4"%"&4$'#8;P'$'C 08Q8GJ9<8FG;UU8/ 9$;$'$/<"'0;4$;/./18;G'"43$6;$;<"'8/6'$4&:8/;B$#.6;.14;$./B04;'.86;P'$/$. ;.::$11;.:2"V"16"%G$;8/4$%.:3P$/$C9$;468:B$'<"'$;8&:$'$4$/'$<$'8/4$1'0GG$ '$G'$4$/;$';#$BB$:$B$/B$./B04;'.$::$:"6"%";.#$/$.'$1."/$/C FGG4;8';8#<"'G'"43$6;$;%$B."R8'4)*+*CY8'.1?$;>8CE%/BC5/%$'B$;8:3$'; %.:$GM:4G:8/#.:&:.0;8'&$.B$;.<%C"GG4;8';8#<"'G'"43$6;$;C +G=K=<L8/<;L<8<<QJLK:G8G/ 2P:1$/B$<86;"'$'$'B$<./$';4"%6'.;.46$4064$44<86;"'$'.<"'G'"43$6;$;\ 2"'8/6'$G'"43$6;$;../B04;'.$/"1$;8&:$'$$/1"BB.8:"1%$BB$#.6;.14;$./B04;'.$::$86;P'$/$,#B$66$"%B$;<.//$48/B'$./B04;'.$::$&$?"#$//B$4"%$'<"'$4:X;;,#B$66$?#.:6$;$/1843$%$/;`86;.#B$:;86$:4$^<./8/4.$::$'$440'4$'a B$/ $/6$:;$&$B'.<;$#$/;0$:;#.:60//$&.B'8%$B.$;8&:$'./14<84$/ Y.:3$?"42"VO"16"%G$;8/4$86;P'$/$;.:X;88/4#8'"1:$B$:4$.<"'G'"43$6;"1 $;8&:$'./14<84$/ Z"%G$;8/4$?"4'$1."/8:$2"VO"16"%G$;8/4$86;P'$'4"%68/%8;>?$./B04;'.$/4&$?"# -;$'6%$B#.'6/./1<'8#.'6$%.BB$:8GG8'8;"1:"68:$%H/B.1?$;$' \:S8RJLK=S=K8K8G/ 2"'G'"43$6;$;#.:&$4;X8#<P:1$/B$?"#$B86;.#.;$;$'\ +C Z8';:$11$./B04;'.$/4&$?"#"1P/46$'<"'$;8&:$'./18#$;6"%G$;8/4$4$/;$'<"'./B04;'.$::B'.<;"1#$B:.6$?":B\ F<<4?"'$":3$"118444$6;"'$/ -0&4$86:H/1$/`A5-0&4$8a R8'.;.%/M'./1 5:C6'8<;&'8/43$/ _'"4$44./B04;'.$/ F<<4?"'$#./B6'8<; )C Z8';:$11$./B04;'.$/4&$?"#"1#.:3$;.:86;.#$/1843$%$/;`%$B<./8/4.$'./1a<"'2"V 86;.#.;$;$'.<%CB'.<;"1#$B:.6$?":B

40 QC Z8';:$11$B81$/40/B$'#.4/./14;.:&0B.//$/<"'<81<$:;$;^'$1."/8:;"1/843"/8:;C EC Z8';:$11$1'0//:81$;<"'$;8&:$'./18#?PH$'$;$6/.460;B8//$:4$.//$/<81<$:;$; #$BUWD[V.D IC Z#8:.;$;44.6'./1CD$46'.#$;.:;86<"'"GG<P:1./18#B$6'.;.46$4064$44<86;"'$/$4:.68; 48//4H/:.1?$;$/<"'8;B$.//;'$<<$''$B04$'$4[?":B$40/B$'&$B'$ 6"/;'"::["GG<P:1./1C KC -:0;;'8GG"';%$B&$1'0//$;<"'4:81;.:%"B$::<"'$;Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1 Y$B:.6$?":B^"1$/46.44$;.:?"#$BG'"43$6;<"'$;8&:$'./18#$;4:.6; Z"%G$;8/4$4$/;$'^?$'0/B$'\ )=KK8GJK;G/ F'18/.4$'./1 2./8/4.$'./1 -;0B.$' 2"V86;.#.;$;$' V;#.6:./14%.:3P -8%?8/B:./1W/B04;'.O2"VOV;B8//./1 _X4.6;#.:$;Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1Y$B:.6$?":B60//$0;#.6:$4$1;.:$;%0:.1,=5,G'"43$6;$::$';.:4#8'$/B$C,#B$/X'486$'B$;#.6;.18;c$#$'8/BP'$/4$;;$'4$1.//. <P:1$/B$B"60%$/;4"%&861'0//4;"<<\ / _'"1'8%&$46'.#$:4$<"',=5,OG'"1'8%%$;C_'"1'8%%$;<.//$4?$'\?;;G\[[$64;'8/$;;C.//"#843"//"'1$C/"[,'$/8r<4[_'"1'8%&$46'.#$:4$m)*,'$/8m)*) **SCGB<

41 Vedlegg 3: Intervjuskjema JLFG;99/Q:G/:UURGJF8KH// W/.;.8;.#$;;.:X#0'B$'$&$?"#$;<"'$;Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1Y$B:.6$?":B;8' 0;18/14G0/6;.B$;&$;HB$:.1$./B04;'.$::$%.:3P$;.D$'1$/"1U"'B8:8/B4"%$'&H11$;"GG '0/B;G'"B06;$'"1;3$/$4;$''$;;$;%";B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/$'8#"<<4?"'$ ":3$j1844./4;8::843"/$';"G4.B$"140&4$8C=$1."/$/?8';0/1$86;P'$'.//$/<"' G'"4$44./B04;'.$/^#8//6'8<;^;$'%./8:O"1&84$86;.#.;$;$'C b3$//"%$;8&:$'./1$/8#a5-0&4$8%$b<"604gxb'.<;"1#$b:.6$?":b8#?8#&0//4./4;8::843"/$'^$''$1."/$/8::$'$b$1"b;g"4.43"/$';%$b?$/4h/;.:b'.<;"1 #$B:.6$?":B8#8/:$110/B$'#8//C U"'B8:8/B?8'"14X$/6"%G:$;;%8'.;.%6:H/1$%$B;0/1$B'.<;4"'18/.4843"/$'. D$'1$/4'$1."/$/CZ:H/1$/?8'P/46$'"%X0;#.6:$$;1:"&8:;%8'.;.%;60//468G4/8#. D$'1$/?#"'B'.<;"1#$B:.6$?":B46"%G$;8/4$4;X'4$/;'8:;C W;.::$11$'B$;<"'#$/;$;8;B$;#.:6"%%$$;&$;HB$:.1%8'6$B'$;;$;%";B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#"<<4?"'$#./BG8'6$'"1%.:3P$;.D$'1$/$'.<$'B%$BXG"4.43"/$'$4$1 /843"/8:;13$//"%$;8&:$'./18#<"'46/./144$/;$'$;<"'%.:3P#$//:.1$/$'1.`F=AFf5a. 48%8'&$.B%$B'$1."/8:$#./B6'8<;./B04;'.$/C L.:;'"44<"'4;P''$:4$/"1&$;HB/./1$/B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4./B04;'.$/?8'<"' #$'B.468G/./1$/.'$1."/$/^$'B$;;$60/.&$1'$/4$;1'8B'$<:$6;$';.B$; 0;B8//./14;.:&0B$;4"%1.4#$BV/.#$'4.;$;$;.D$'1$/"1?P146":$'.'$1."/$/C L.:4#8'$/B$0;<P'$4B$;"14X4#M';:.;$./B04;'.'$;;$;<"'46/./1"10;#.6:./1.//$/<"'./B04;'.$::B'.<;"1#$B:.6$?":BC-$;;.<"'?":B;.:8;#.68/463$?8'"'1$4;H/14;$ 6"%G$;8/4$%.:3PGX"G$'843"/$::#.'64"%?$;"1,44$;R8/81$%$/;?8'#..4#M';:.;$/ 1'8B6:8';X68G.;8:.4$'$B$;;$#$BX<X<'$%6"%%$'4.$::#.'64"%?$;.//$/<"'<81<$:;$;C R$/"/?8'GXB$/&861'0//<X;;."GG18#$8#D04./$44=$1."/D$'1$/X0/B$'4P6$ /M'./14:.#$;4./;$'$44$<"'$;6"%G$;8/4$4$/;$'<"'./B04;'.$::B'.<;"1#$B:.6$?":BCR$B &861'0//../B04;'.$/4;.:&86$%$:B./1$'4$'#.<"'"448;$;4:.6;6"%G$;8/4$4$/;$'$/;$/ 68/&$4;X8#+OQG$'4"/$'%$B8/4#8'<"'X6""'B./$'$2"VO.//48;4"14G$4.8:.4$'; 0;B8//./14;.:&0B.//$/<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B;.:/M'./1$/^$::$'$/%"B$::?#"'4;"'$B$:$' 8#'$:$#8/;?PH$'$0;B8//./1"1<"'46/./14O"10;#.6:./14%.:3P.//$<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B 48%:$40/B$'48%%$;86C 0,&&$07/ A6

42 Bakgrunnsspørsmål: +C U#.:6$;#.'64"%?$;4"%'XB$[4$1%$/;;.:?P'$'&$B'.<;$/\ " )C U#"'%8/1$8/48;;$?8'B$'$J *OI KO)* )+OI* I+O)** F#$')** QC F%4$;/./1.&$B'.<;$/ *OI*%.:: I+O+**%.:: +*+O)I*%.:: )I+O+***%.:: F#$'+%.::.8'B " " EC U#"'4;"'B$:8#8/48;;$"1"%4$;/./1$'.U"'B8:8/BJ " / " / D1 W?#.:6$/6"%%0/$:.11$'&$B'.<;$/J/ Spørsmål om FoU-innsats KC Z8/B08/4:X?#"'%H$&$B'.<;$/&'06$'GX2"V.B81.G'"4$/;8#"%4$;/./1J " " " NC -$'B0&$?"#<"'XP6$2"VO.//48;4$/.&$B'.<;$/B./J 78 0,&&$07/ A2

43 $. SC -$'B0&$?"#<"'XP6$48%8'&$.B%$B8/B'$&$B'.<;$'[6"%G$;8/4$%.:3P$'"%2"VJ 78 $. U#.438s.?#.:6$'$1."/$'<.//$'B0B$%$4;'$:$#8/;$[./;$'$448/;$48%8'&$.B4G8';/$'$J D$'1$/4'$1."/$/ L'P/B$:81 ="18:8/B -P':8/B$; t4;:8/b$; RP'$ "'BO"'1$,/B'$ V;:8/B$; TC R$B?#.:6$;HG$'86;P'$'P/46$'B0P6;48%8'&$.BJ 2"'46/./14./4;.;043"/$' `V/.#$'4.;$;^UPH46":$^ W/4;.;0;;$'"4#a D$B'.<;$'GX;#$'48# #$'B.63$B$/ D$B'.<;$':8/14#$'B.63$B$/ +*C _X?#.:6$"%'XB$'4$'B0&$?"#<"'P6;2"VO.//48;4J-G$4.<.4$'u " " ++C b.;;8;b$;"gg'$;;$4$;6"%g$;8/4$4$/;$'<"';$6/.46b'.<;"1#$b:.6$?":b^?#"'./;$'$44$'; `GX$/468:8<'8+OIa#.:B0#M'$.X&$/H;;$B$18#B$;;$J 0,&&$07/ A5

44 I`4#M';./;$'$44$';a E Q ) +`?$:;0./;$'$44$';a +)C b.;;8;4$/;$'$;$;8&:$'$4^#.:b0#m'$#.::.1;.:xb$:;813$//"%<./8/4.$'./1$::$' $1$/.//48;4J " 9$;0/B$'4;'$6$48;4#8'$/$.66$$'&./B$/B$C 78 $. Z8/463$ YM'$%$BXB$:<./8/4.$'$2"VO "GGB'814"%$''$:$#8/;$<"'B./ &$B'.<; YM'$#.::.1;.:X<./8/4.$'$B$:$'8# B'.<;$/8#4$/;$'$; 9$:;813$//"%$1$/;.B4&'06 9$:;8.4;H'$['$<$'8/4$1'0GG$$::$' :.1/$/B$ Spørsmål om kompetanse / +QC U#"'%8/1$G'"4$/;8#B./$8/48;;$?8'\ " _'"4$/; 28146":$[<81&'$# QOX'.1?PH46":$ R84;$'[U"#$B<81 9"6;"'1'8B,//$;`4G$4.<.4$'a " +EC U#84:814;HG$6"%G$;8/4$#.:B0?8%$4;&'06<"'B$/$4;$+*X'$/$J -G$4.<.4$'u L$6/.46[/8;0'#.;$/468G$:.1 t6"/"%.46 0,&&$07/

45 ,//$; +IC U#"'B8/#.:&$B'.<;$/46"%G$;8/4$&$?"#$/B'$4B$/$4;$X'$/$JU#.:6$;/.#X8# 6"%G$;8/4$;'$/1$'B0;.:<P';B$/$4;$X'$/$J " " R./B'$ -8%%$ R$' 28146":$[<81&'$# QOX'.1?PH46":$ R84;$'[U"#$B<81 9"6;"'1'8B,//$;`4G$4.<.4$'a " +KC 5'B$/;.:13$/1$:.16"%G$;8/4$/;.:4;'$66$:.1;.:G844$;"14G$4.8:.4$';J-G$4.<.4$'u " " +NC U8'B./&$B'.<;&$?"#<"'$;4G$4.8:.4$';%84;$'G'"1'8%.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BJ 78 $. U#.4/$.\W/;$'#30$;$'<$'B.1\ +SC U#.438^<"'4:81;.:.//?":B"1#./6:./18#G'"1'8%%$;J-G$4.<.4$'u " +TC L'$/1$'B06"%G$;8/4$?$#./1.<"'%8##.B$'$0;B8//./1$::$'.<"'%8#/H'$6'0;;$'./1J 2"'X<X;.:<P';/H6"%G$;8/4$ 2"'X$;;$'0;B8//./18#8/48;;$ )*C 5'B0#.::.1;.:X&.B'8;.:0;B8//./14;.:&0B$;13$//"%<P:1$/B$\ " `-#8'$;$'4$:#481;.66$&./B$/B$a " 0,&&$07/ AA

46 78 $. Z8/463$ U"4G.;$'./1[;'8./$$G:844$'./1 2"'$:$4/./1$'[.//4G.::<'8$1$/ &$B'.<; 2./8/4.$'./1[18#$OG'"<$44"'8;$' 9$:;8.4;H'$^'$<$'8/4$1'0GG$%C # )+C,/B'$;.:&86$%$:B./1$'C=$<:$643"/$' 0,&&$07/ AD

47 Vedlegg 5: Kartleggig av relevant utdanning innen offshore og maritime næringen #//#5#3.#11#/60/&738#3+993&%1$:#$;&05#.$#,610#,+5#&$0;/+5#&&#.#5%,/ -/3%,,0,1$/0.:-30,,#,8%&0/08#+1+<<$+&#&#.#%/#&/#<%1=>-/%&:#03#.$#,%53#,,#50.500$/+& DH&0,1$I+1%,3#.$3#9%&/#8#,/#/="%88#,#09&+$?#;/#/%&0;;#1?+&/3#/8-.017<+&#/%#, 1&-,301:#$;&05#.$#%5-/3%,,0,1$/0.:-3#/=E+&-/3%,,0,1$/0.:-30,,#,+<<$+&#<%1:#$/7&3#&<+& +5#&$0;/#,0#,/%:#..8#$$01<&#8$/0..0,1=>3#,,#<&#8$/0..0,1#,%&505%.1/7+1$70,;.-3#&# :#50.1,0,1#&/0.&#.#5%,/<+&$;,0,1$%;/050/#/0&#10+,#,= 40%&0+5#&$0;/#,5%.1/7-/#.-;;#,3#9&#$#,/#&#$/-30#&0,,#,&#//#/8+/8%&0/08$#;/+&+1 -/%&:#03#/%5>3#%$/+2503#,'#JBKKLM= Utdanningstilbud med relevans for offshore petroleumsvirksomhet >/%:#..#,,#3#,<+&10$#,+5#&$0;/+5#&&#.#5%,/-/3%,,0,1$/0.:-30D+&1#5#3%;/-#..#FNOI 0,$/0/-$?+,#&1&-99#&/#//#&-.0;#&#10+,#&=>/%:#..#,50$#$+1$7&#.#5%,/<+&$;,0,1$%;/050/#/ <0,%,$0#&/1?#,,+8<+&$;,0,1$9&+1&%8$+89#/&+8%;$IP#8+I+1$;%//#<-,,9&+$?#;/#&=Q%..#,#0 /%:#..#,:.#0,,#,/#/0BKKR6+13#/%&,%/-&.01,+;5H&/-/50;.0,1$03#,3%= X%/&0$#<+&3%/%9-,;/#& F/3%,,0,1J%,/%..0 9&+1&%8KSM T,/%.. D75H&#,3#U#/&+8%;$9&+$?#;/#&/0. %,$5%&.01 D75H&#,3# P#8+9&+$?#;/#& I 4#&30 YT XT UP <+&$;#&# <+&$;,0,1$#,#/ I:#3&0</ T,/%.. 4#&30 T,/%.. "#$%&' T,/%.. G;%//#<-,,9&+$?#;/#& KVIKW [+$/,%3 T,/%.. 4#&30 4#$/ ")&%*%#$%+,-.",' 2,50&+,8#,/%..\$+-,3 +9#&%/0+,$ K K K K C W]K] K K K K W BKS]C 2^9.+&%/0+,%,3&#$#&5+0& '%&%'/#&0$%/0+, K CL ]K VV6V CB CVS_SB C LKKK K K C SRC] 2,%,'#3&#'+5#&\ K K CK CK6V B RVLKS K K K K K K 8%,%1#8#,/ K K K C6V C BBKKK V VLVBC K K C ]KWR *+$/#<<#'/05#3&0..0,1%,3 0,/#&5#,/0+, K K K K C CWKKK B BBWKK B RLVB C VCKK G-:$#%9&+'#$$0,1%,3 /&%,$9+&/%/0+, BV K ] C6V B CLKWR K K B CLW_K C BVKK P##9`%/#&%,3$-:$#% 9&+3-'/0+,/#',+.+1\ K K K K K K K K C CCVV_ B BSWCK A%$/#',+.+10#$ K K V CK K K C BC]LK K K B RSKB U#/&+.#-8$&#//#/ CV] WV BC BW K K K K K K CV WBVSW U#/&+.#-8$&#.#5%,/ BCCW ]BR K K K K K K K K 4',%5$567%8$9%9":)$#;% BBL CC.<% =>?% <% C"D5"5%'5E6##)#:5F#:E"% :9'##76:% CRS BVB C"D5"5%'5E6##)#:GH 8$9D#)#:5F#:E"% -B>% CR S VSSWBW "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

48 % 4/3%,,0,15%,/%.. 9:;<&#,3# D%/&0$#C+&3%/%6-,?/#& 6#&$+,#&7 8,/%.. F H#&30 H#&30 E8 D8 =A C+&$?#&# C+&$?,0,1$#,#/ FG#3&0C/ 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 H#&30 H#&30 "#$%&' 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 BL&;#$/ ")&%*%#$%+,-.",' 2,;0&+,>#,/%..M$+-,3 +6#&%/0+,$ N N N OPQ N N Q QNONN Q QRRSS T QQRQN 2U6.+&%/0+,%,3&#$#&;+0& '%&%'/#&0$%/0+, N N V WXPQ T TTXNR Q QVVSR NPT YTWS R VWTXX 2,%,'#3&#'+;#&M N N N VVPQ T RTXTO Q VSYNN N N V SQSN ZJ%,3&#%./0>#&#$#&;+0& >%,%1#>#,/ N N W RPY V YNNN Y VRTOWT TPT ROOYO Y WYSWV *+$/#CC#'/0;#3&0..0,1%,3 0,/#&;#,/0+, N N N WXPQT V RVTNN S VNYWYW RPT WWOTX QW SXRWQ B-G$#%6&+'#$$0,1%,3 /&%,$6+&/%/0+, N N N QPRT N N W SSVW X RTSNX Q VYTNO A##6[%/#&%,3$-G$#% 6&+3-'/0+,/#',+.+1M N N N VPQT N N N N NPT VSYT X VVOXT \%$/#',+.+10#$ N N N SPQT N N W RRRON N N N N =#/&+.#->$&#//#/ QWS WYX VS QOPT T TNOSY R VRQTN N N RQ VRYNVT =#/&+.#->$&#.#;%,/ VQTN RNN N N N N N N N N 4',%5$567%8$9%9":)$#;% VRSS YYX <<% =>?% =.% >=% >B=%C-A% =?% D"E5"5%'5F6##)#:5G#:F"% :9'##76:% QWS VVQS D"E5"5%'5F6##)#:5G#:F"% =%>CC% VXV VVQ VNOVNTT % 4/3%,,0,15%,/%.. 9:;<&#,3# D%/&0$#C+&3%/%6-,?/#& 6#&$+,#&7 8,/%.. F H#&30 H#&30 E8 D8 =A C+&$?#&# C+&$?,0,1$#,#/ FG#3&0C/ 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 H#&30 H#&30 "#$%&' 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 ]$/ ")&%*%#$%+,-.",' 2,;0&+,>#,/%..M$+-,3 +6#&%/0+,$ N N VQPX QOPQ V XVOY Q TRTN NPT VQVOV R QQRXW 2U6.+&%/0+,%,3&#$#&;+0& '%&%'/#&0$%/0+, N N VS XRPS VR VQXQSY Y OWORT W QNSWN X QSTSS 2,%,'#3&#'+;#&M N N T VWPQ R RQXSV Q VQYOV N N N N ZJ%,3&#%./0>#&#$#&;+0& >%,%1#>#,/ N N VS WT N N Y VQTSWT RPT XRYTX X QSSTQ *+$/#CC#'/0;#3&0..0,1%,3 0,/#&;#,/0+, N N N QPT N N V WWTNN Q QVWNN T VNSXN B-G$#%6&+'#$$0,1%,3 /&%,$6+&/%/0+, N N N WT Q WONVN T RSTNW Y TQTXT R WTYOX A##6[%/#&%,3$-G$#% 6&+3-'/0+,/#',+.+1M N N QPW VRPY N N N N R RSYVR T VNSXN \%$/#',+.+10#$ XV N S OPO V QNVOT Q VYSTN W ROTNS Q QRNNN =#/&+.#->$&#//#/ VSX S W QVPT Q QNWRT Q XYQN N N WQ SYNVV =#/&+.#->$&#.#;%,/ RTSV SWT N N N N N N N N 4',%5$567%8$9%9":)$#;% RSQS SRW CCH?% <<AHB% <-% <A-%.=A% <B% >--%A?-% <-% <C?%BC-% C-% D"E5"5%'5F6##)#:5G#:F"% :9'##76:% QRY QR D"E5"5%'5F6##)#:5G#:F"% <.=% QOQPY VNS VVVYXNW % "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

49 4/3%,,0,15%,/%.. 9:;<&#,3# D%/&0$#C+&3%/%6-,?/#& 6#&$+,#&7 8,/%.. F H#&30 H#&30 E8 D8 =A C+&$?#&# C+&$?,0,1$#,#/ FG#3&0C/ 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 H#&30 H#&30 "#$%&' 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 D03/ ")&%*%#$%+,-.",' 2,;0&+,>#,/%..L$+-,3 +6#&%/0+,$ M M NO PMQR S TUMVT V NUSMM M M N NVWR 2X6.+&%/0+,%,3&#$#&;+0& '%&%'/#&0$%/0+, M M VU OSQT NN PVUTW W NOWPV NQT TUPM NV SVRWO 2,%,'#3&#'+;#&L M M NS VT W VNWNM V SVWUM N NTRO M M YJ%,3&#%./0>#&#$#&;+0& >%,%1#>#,/ M M VV VNQT S VWTSW V ONVMM N RTMM V NMMMM *+$/#CC#'/0;#3&0..0,1%,3 0,/#&;#,/0+, M M NV WN N TMWO V NRSMN OQT SWSTN O NRMNT B-G$#%6&+'#$$0,1%,3 /&%,$6+&/%/0+, M M P TNQT O NMVPMS N WTMM M M M M A##6Z%/#&%,3$-G$#% 6&+3-'/0+,/#',+.+1L M M U SM N VWORP M M T WNUWS O VNUTN [%$/#',+.+10#$ M M WT OTQT T UTSRP N NWPPT M M V VMRU =#/&+.#->$&#//#/ PM STS TM PT N NWTWM V WRW M M NW WUSUT =#/&+.#->$&#.#;%,/ VPNS WWWS M M M M M M M M 4',%5$567%8$9%9":)$#;% VPUS WRUO <=-% -?=%?>.% C>% C>>%>?<% CB% DC%?B=% -?% C?-%-??% E"F5"5%'5G6##)#:5H#:G"% :9'##76:% PM NMTU E"F5"5%'5G6##)#:5H#:G"% C%C?D% OORQR PP PVVRPS % 4/3%,,0,15%,/%.. 9:;<&#,3# D%/&0$#C+&3%/%6-,?/#& 6#&$+,#&7 8,/%.. F H#&30 H#&30 E8 D8 =A C+&$?#&# C+&$?,0,1$#,#/ FG#3&0C/ 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 H#&30 H#&30 "#$%&' 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 9+&3 ")&%*%#$%+,-.",' 2,;0&+,>#,/%..L$+-,3 +6#&%/0+,$ M M M M M M M M M M N WTPU 2X6.+&%/0+,%,3&#$#&;+0& '%&%'/#&0$%/0+, M M M W N NWOWT M M M M M M 2,%,'#3&#'+;#&L M M M M M M M M M M M M YJ%,3&#%./0>#&#$#&;+0& >%,%1#>#,/ M M M M M M M M M M M M *+$/#CC#'/0;#3&0..0,1%,3 0,/#&;#,/0+, M M M M M M M M M M M M B-G$#%6&+'#$$0,1%,3 /&%,$6+&/%/0+, M M W S M M M M M M M M A##6Z%/#&%,3$-G$#% 6&+3-'/0+,/#',+.+1L M M M M M M M M M M N SPSP [%$/#',+.+10#$ TO M S M M M M M M M M M =#/&+.#->$&#//#/ M M NT O N NMM M M M M V OPWT =#/&+.#->$&#.#;%,/ OMN VTV M M M M M M M M 4',%5$567%8$9%9":)$#;% OTR VTV <<% C?% <% C-%A-B% =% =% =% =% -% CB%<A<% E"F5"5%'5G6##)#:5H#:G"% :9'##76:% TO M E"F5"5%'5G6##)#:5H#:G"% B>% ST W SMMNR "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

50 Oversikt maritim utdanning #,,#3#.#,%55#3.#11#/10#,+5#&$06/+5#&3#/7%/0/07# -/3%,,0,1$/0.8-3#/9 2,7%&0/07-/3%,,0,1%&/&%30$:+,#./$/%&/#/1:#,,+77%&0/07#;%1<= 2//#&3#//##&3#//+5#0#&;+&=8.0$60<$+;;0$#&>#,/#,6%,7%,/%/+=&01/#6,0$6 ;%1$6+.#>#..#&$=6%,7%,/%AB=&017%&0/07CD$6+.#9E&%6$0$/03#,3#&$+77%, /%&;%1$6+.#50.,%/-&.01,+65?&#.#,1&##,,+7#,/%&#,/&#=&01;%1$6+.#92, 1&%;0$6;&#7$/0..0,1%5-/3%,,0,1$;+&.C<#/#&;&#7$/0./0;01-&F,#3#,;+&9 $+7#&&#.#5%,/#9G#3#,;+&;C.1#&#,<&#$#,/%$:+,%57%/0/07/-/3%,,0,1$/0.8-3 <=CD$6+.#,#0,,#,7%&/07#;%19E&#$#,/%$:+,#,#8D11#&0$/+&1&%3<=.?&#$/#3#,#$#1,#8#$6&05#.$#&%5$/-30#,#>$.063#;&#7$/=&<=3#&#$ :#77#$03#&9H#$6&05#.$#,#%55#&/#,6#./;%16%,$=.#3#$5?&#,+# +5#&.%<<#,3#.?&#$/#3#,#07#..+7 Utdanningstilbud ved Høgskolen i Vestfold: 4#3ICD$6+.#,04#$/;+.3%&7%,/&#$/-30#/0.8-30,,#,7%&/0/7#;%1J &8+9":$6%)%#8';)<<J#//&#B=&01$/-30-7$+710&/#+&0+1+<<.?&0,1$%77#,7#3,C35#,301<&%6$0$/03K6%3#//B/03L9E&%6/0$6/&#,0,1#&506/01+1$=0$/-30#/03#,9M "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

51 4-../ #4+&7%/%&85$9+.#,65136&+#,:;#/$90:<%99-&%/$.09#,=0. 40,,#3#,01>#,+76+&3+1=#3>#.:%=%=%,$#&//#9,+.+10<.?&#&$/-3#,/#,#; 45)#$66)"7"7%/0.3#,7%&0/07#,?&0,1#&$=?&/#//#&$:-&/+1$;/0..%,36%$#&/# 4+&6#&#3/:;=%$+7=#,/#&#//#&#,3/-/3%,,0,1<+1+::.?&0,106&-9%=-/$/5& &4+8"9$7%)%5):647;%$<%9$<);)55D.8:#/%=$/-30#/10&85$9+.#,$/-3#,/#,##/ 6&#3/4%1.011&-,,.%1=+&3#9+77#&0,,+77%,1#=09/01#4%14#./0,,#,3#, 7#&=09/01<+1#&9,5//#&85$9+.#,3#//#$%77#,7#389+,+7007%&0/07 F,/%..$/-3#,/#&0&#10$/#&#/:;F=3#.0,14+&7%&0/07-/3%,,0,10:#&0+3#,GHHIJ GHHK=0$#$0/%6#..#,,#3#,4+&D Avdeling for maritim utd Universitetet i Tromsø L,0=#&$0/#/#/0M&+7$8/0.65&#//#&4-$>+,#,7#3C85$9+.#,0M&+7$8+1$;$/-30#& O%=01%$>+,+1,%=01%$>+,$0,$/&-7#,/#&<$>8=#0$&#1.#&<7%&0/ ,09%$>+,< 7#/#+&+.+10<+$#%,+1&%40+11#+3#$0$%7/;,3/#&0,1%=$90:+1.%$/+1#& N#//##&#/9&#=#,3#$/-30-7=+&7%/#7%/ $099$/;&$#,/&%./<7#, $/-30#/0,,#+.3#&+1$;Q759#&#Q4%1$;$+7$90:$%370,0$/&%$>+,+1.#3#.$# Studietilbud ved Høyskolen i Stord-Haugesund "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

52 4%-/05567/3%,,0,1%.#118#5/9:;%1$+<,%801%$=+,>3&0;/%8$509>$509$/#5,0$5# ;%1>.%$/#/#5,055>$509$%3<0,0$/&%$=+,+1.+8#&+15+,8#,$=+,%&$+<1=#.39: +99.C&0,105+&.#0$3-<%,?8&#&#&#0,D:/>+1D.0&;?&#D-339:%&D#03#/3-$5%. E/&#3=#$/-30#:&5%,3-$9#$0%.0$#&%3#10,,%,+&1%,0$%$=+,+1.#00,1+1 5%,3-.#11=%.?9#/;+&803%&#%&D#03>3#&$+<3-?,$5=#&:;:#0,=+DD9:.%,3 G?H$5+.#,%33#0IJJKLII$/-3#,/#&&#10$/&#&/9:3#,,#$/-30#&#/,0,1#,0 Studietilbud ved Høyskolen i Ålesund G?H$5+.#,0N.#$-,3$%<%&D#03#&<#3G?H$5+.#,0O+.3#;+&:5-,,#10 -/3%,,0,1/0.D-36 &4+5$6$7%)%5)88)#9%$9%6$9):);6O#33#//#$/-30#/$/-3#,/#,#3-0,,1:#,3# +1$:#,$9#$0%.0$#&0,19:D#;&%5/,0,1>%8,#+9#&%$=+,#&+1.+10$/0550#/,%$=+,%./ 1+3/;+&#&;%&,#3#55$+;;0$#&#&$+<?,$5#&:58%.0;0$#&#$#1/0.%&D#030.%,3>#..#& $+<;?.#&D#+8;+&;% %/#&0,1;+&:.?$#3#$/%301?5#,3#%3<0,0$/&%/08# +1&%<<#D#/0,1#.$#&;+&3#$+<?,$5#&:$9#$0%.0$#&#$#1<+/&#3#&03&0;/> $509$<#1.#&80&5$+<#/>$%</D%,5#&>;+&$05&0,1$$#.$5%9#&>0,3-$/&0+1 &4+5"6$7%)%#4':);;<%7/3%,,0,1#,.#11#&8#5/9:;%1$+<,%801%$=+,>+9#&%$=+,+1 3&0;/%8$509><%&0/0<#+9#&%$=+,#&+1$509$/#5,0$5#;%1$+<5+,$/&-5$=+,+1 $/-3#,/#,#$9#$0%.0$#&#$#10,,#,;+& E/%D#..#,,#3#,;+&80$#$%,/%..$/-3#,/#&9:0,$/0/-//;+&/#5, ,%-/055;%10 "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

53 : 455; 455< =,$/0/-//>+&/#?, ,%-/0??>%1 8<5 88: :4 "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

54 Vedlegg 6: Bedriftenes innspill til faglig profil på senteret: 4#3#,5+&56.1#&#,.0$/#+7#&0,,$80..5&%9#3&05/#,#:#3#,$;,/0.70.<# 5%1+:&=3#&<+:8#/%,$#$#,/#&#/96&<+,$#,/&#&#$#1+:>?,,$80..#,##&1&-88#&/ Tema for FoU: Nye boremetoder Vedlikeholdsmodeller verdikjede samhandling Måleteknikk Overvåkningssystemer Fjernovervåkning Automatisk tistandsovervåkning Tilstandsbasert vedlikehold Sanntidsovervåkning Overflatebehandling Nanoteknologi) Samhandlingsteknologi Vibrasjonsovervåkning Avanserte inspeksjonsmetoder Asset integrity Integrerte operasjoner Subsea tilstandsovervåkning Nye driftsmodeller Internasjonalisering "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

55 Tema for Utdanning: Standardisering og gjenbruk av prosedyreverk og prosesser Industriell økonomi/prosjektstyring Teknisk Bachelor med Økonomi Master påbygning Konstruksjonsteknikk Prosjektering av rørkonstruksjoner Concurrent design Vedlikeholdsstyring Levetidskostnader LCC - Life Cycle Cost) Risikostyring Sikkerhet Inspeksjon Regulativer og standarder Myndighetskrav Simulering Materialteknologi Sertifisering av Vedlikeholdsingeniører Driftsmodeller Teknisk kybernetikk Vedlikehold av strukturer/overflater Roterende maskineri Systemforståelse Fjerndiagnose Fjerndeployering av ressurser "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

56 Planlegging i store prosjekter Vedlikeholdskompetanse ifm sjøkabler "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+,./001.2% --

57 ererer muligheter

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold

Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold 19.mai 2011 Bergen Næringsråd Presentasjon av rapport og utgangspunkt for et nytt senter av Asbjørn Algrøy Adm. direktør Business Region

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Byrådssak 373/10. Dato: 19. juli Byrådet. Strategisk Næringsplan for Bergensregionen SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 373/10. Dato: 19. juli Byrådet. Strategisk Næringsplan for Bergensregionen SARK Hva saken gjelder: Dato: 19. juli 2010 Byrådssak 373/10 Byrådet Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 ESDR SARK-1252-201001329-64 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram forslag til ny Strategisk

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

HORDALAND FYLKE. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Pådriver for kunnskap og kvalitet Bergen kommune er vertskommune Senter for omsorgsforskning har veiledningsansvar for USHT

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Kari Sunnevåg Leder USHT Hordaland, MPA CBS Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Brukernes helsetjeneste Hovedmål i det nye regelverket

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

UPTIME Centre of Competence Forretningsplan sammendrag.

UPTIME Centre of Competence Forretningsplan sammendrag. Appendix 1 UPTIME Centre of Competence Forretningsplan sammendrag. A. Hovedmålsetninger Opprettelsen av senter for og maritim drift og vedlikehold, Uptime Centre of Competence, er et av regionens viktigste

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Byrådssak 181/15. Strategisk næringsplan for Bergensregionen ESARK

Byrådssak 181/15. Strategisk næringsplan for Bergensregionen ESARK Byrådssak 181/15 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 ESDR ESARK-111-201205597-33 Hva saken gjelder: Business Region Bergen AS (BRB) har, på vegne av eierne, utarbeidet forslag til Strategisk

Detaljer

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 Ererer muligheter Business Region Bergen 1 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Bergensregionen 1 4 5 2 3 BRB-kommuner

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

SAM-Marin rapporter 1980-1989

SAM-Marin rapporter 1980-1989 1989: SAM-Marin rapporter 1980-1989 Johannessen, P. J. & H. Botnen 1989. Valhall and Hod Fields 1988. Environmental survey. Part II: Bottom fauna analysis. Report to Amoco Norway Oil Company. Institutt

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG

Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG Region vest SAMLEKONTRAKT BRUVEDLIKEHOLD HORDALAND 2011-2012 Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG Oversiktskart for arbeidene Prinsippskisse skjøting av håndlist Rekkverk, prinsippskisse innfestning av K01 stålrekkverk

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

Konkurransedyktige steder

Konkurransedyktige steder Konkurransedyktige steder HORDALAND EIN STRATEGI FOR ROBUST NÆRINGSUTVIKLING 2013-2017 Bergen 23. mars 2012 Knut Vareide Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal

HJELPOMAT. Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27. Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal HJELPOMAT Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 27 Christina Natalie Lunde Cathrine Skjerping Eirik Viddal Vartdal Fredrik Fjeld s155554 s155524 s129199 s155552 PROSJEKT NR. 2011-27 Studieprogram: Postadresse:

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Utfordringer med statlige og kommunale forvaltningsgrenser NFKKs Høstkonferanse 27. oktober 2016

Utfordringer med statlige og kommunale forvaltningsgrenser NFKKs Høstkonferanse 27. oktober 2016 Utfordringer med statlige og kommunale forvaltningsgrenser NFKKs Høstkonferanse 27. oktober 2016 Roy Robertsen, Ann-Magnhild Solås og Kine Mari Karlsen Roy Robertsen Bakteppe Rammeverk Forvaltning og sjøareal

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Norsk leverandørindustri i et internasjonalt perspektiv

Norsk leverandørindustri i et internasjonalt perspektiv Norsk leverandørindustri i et internasjonalt perspektiv Stavanger 2. sept. Jens Abrahamsen, Vice President Aker Solutions Norsk Industri: Tall og fakta 2009 2 200 medlemsbedrifter 125 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) Høgskolen i Ålesund Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ABF Forskning & Innovasjon Næringsog arbeidsliv AMO AHF AIR AIM Bachelor Bioingeniør, Bioteknologi

Detaljer

Strategisk næringsplan (SNP) for Bergensregionen ET VIKTIG SAMSPILLPROSJEKT

Strategisk næringsplan (SNP) for Bergensregionen ET VIKTIG SAMSPILLPROSJEKT Strategisk næringsplan (SNP) for Bergensregionen ET VIKTIG SAMSPILLPROSJEKT EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa kommune Os kommune 400 000 innbyggere

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010 INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag A Rune Johansen 25.januar 2010 Skoleverket og kulturinstitusjoner Helsevesenet Næringsliv og offentlig forvaltning Høy FoU aktivitet

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer