kunnskap ererer Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen November 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kunnskap ererer Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen November 2010"

Transkript

1 November 2010 Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen ererer kunnskap Anbefalinger basert på tilbakemeldinger fra bedrifter og FoU-institusjoner i regionen

2 Dokumentinformasjon Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen er utført av Menon på oppdrag av Business Region Bergen. Rapporten var ferdigstilt i november Rapporten er del av et forprosjekt som er kommet i stand på initiativ fra Innovasjon Norge, Maritimt Forum Bergensregionen, NCE Subsea og HOG Energi, med god støtte fra Hordaland fylkeskommune. Forprosjektet har sett på hvordan Bergensregionen kan kapitalisere på de sterke drifts- og vedlikeholdsmiljøene som allerede finnes i regionen, særlig innenfor Olje & Gass og Maritim sektor. En viktig del av forprosjektet har vært å kartlegge aktørenes interesse og behov for etablering av et kompetansesenter med hovedfokus på maritim og offshore drift og vedlikehold. Partnergruppe Støttet av MENON-Publikasjon nr. 18/2010 Rapporten er utarbeidet av Sveinung Fjose og Erik Jakobsen Kontaktperson i Business Region Bergen Vidar Totland Foto forside: David Zadig Verdens største dypvannsrigg utenfor Coast Center Base på Ågotnes. Deepsea Atlantic er Odfjell Drillings nye 6. generasjons boreplattform. Design omslag: Fuggibaggi Design Trykk: 02/ stk Scanner Grafisk Miljømerket trykksak

3 +C D861'0//"16"/6:043"/ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E +C+C FGG&H11./18#'8GG"';$/ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I )C 5'B$;./;$'$44$<"'$;6"%G$;8/4$4$/;$'&:8/;&$B'.<;$'.D$'1$/4'$1."/$/J CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC K )C+C L.:&86$%$:B./1$'=$B$'.$'"1B$/%8'.;.%$/M'./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC N )C)C L.:&86$%$:B./1<'80;4;H'4O"1;3$/$4;$:$#$'8/BP'$'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +* )CQC L.:&86$%$:B./1<'846.G4O"1"<<4?"'$#$'<;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +) )CEC L.:&86$%$:B./1<'8RRFO86;P'$/$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +E )CIC L.:&86$%$:B./1<'8B'.::./14$:468G$/$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +N )CKC L.:&86$%$:B./1<'8-;8;".: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +S )CNC L.:&86$%$:B./1<'8#8//O"1#./B6'8<;86;P'$'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +S )CSC FGG40%%$'./1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC +T QC L.:&86$%$:B./1<'8<"'46/./14O"10;B8//./1486;P'$/$.'$1."/$/ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )+ QC+C L.:&86$%$:B./1<'8UPH46":$/.D$'1$/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )+ QC)C L.:&86$%$:B./1<'8V.D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )) QCQC L.:&86$%$:B./1<'8UU"1-2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )) QCEC L.:&86$%$:B./1<'8-3P6'.1446":$/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )) QCIC L.:&86$%$:B./1<'8VWO'$4$8'>?CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )Q QCKC L.:&86$%$:B./1<'8AR= CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )Q EC,/&$<8:./1"%.//'$;;./1"1G'"<.:GX6"%G$;8/4$4$/;$'$;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )E EC+C 281:.1G'"<.:"1<"'8/6'./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )E EC)C,/&$<8:./1"%.//'$;;./18#0;B8//./14B$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )I 2"'?":B6/H;;$;;.:<./8/4.$'./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )K ECQC,/&$<8:./1"%.//'$;;./18#2"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$; CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )K Y0'B$'./1$'6/H;;$;;.:./4;.;043"/$::;.:6/H;/./1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )K 2"'?":B6/H;;$;;.:<./8/4.$'./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )N 2"'?":B6/H;;$;;.:'$6'0;;$'./18#/PB#$/B.16"%G$;8/4$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )N 2"'?":B6/H;;$;;.:&'06$'4;H'./1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )S Z:H/1$4;P;;$/B$86;.#.;$;$' CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )S ECEC Y0'B$'./1$'6/H;;$;;.:$/$1$/6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$; CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )S L'$/1$'%8/B$//$;HG$/$/?$;.;.:6/H;/./1;.:$;4$/;$'<"'B'.<;"1#$B:.6$?":BJ CCCCCCCCCCCCCCCC )T U#86'$#$48#$/#$:<0/1$'$/B$./60&8;"'[6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;J CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC )T IC Z'.;.46$4064$44<86;"'$'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Q+ IC+C Z"/;./0$':.1<"'8/6'./1"1$.$'468G;.:4$/;$'$; CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Q+ IC)C V;<"'B'./1$'6/H;;$;;.:<./8/4.$'./1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Q+ 0,&&$07/ 5

4 ICQC V;<"'B'./1X<.//$$/<$::$4<81:.1G:8;;<"'% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Q) Y$B:$11+\W/;$'#30:.4;$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC QQ Y$B:$11)\FGG'814&$46'.#$:4$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC QK Y$B:$11Q\W/;$'#30463$%8 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E* D861'0//44GP'4%X:\CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E+ -GP'4%X:"%2"VO.//48;4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E+ -GP'4%X:"%6"%G$;8/4$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EQ Y$B:$11I\Z8';:$11.18#'$:$#8/;0;B8//./1.//$/"<<4?"'$"1%8'.;.%$/M'./1$/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EK V;B8//./14;.:&0B%$B'$:$#8/4<"'"<<4?"'$G$;'":$0%4#.'64"%?$;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EK F#$'4.6;%8'.;.%0;B8//./1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ET V;B8//./14;.:&0B#$BUP146":$/.Y$4;<":B\ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ET V/.#$'4.;$;$;.L'"%4P CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I* -;0B.$;.:&0B#$BUPH46":$/.-;"'BOU801$40/BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I* -;0B.$;.:&0B#$BUPH46":$/.]:$40/BCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I+ Y$B:$11K\D$B'.<;$/$4.//4G.::;.:<81:.1G'"<.:GX4$/;$'$;\CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC IQ

5 1. Bakgrunn og konklusjon 2"'X"#$':$#$../;$'/843"/8:6"/60''8/4$%X&$B'.<;$'4G$4.8:.4$'$4$1"1P6$60//468G4/.#X$;C 7"?PH$'$4G$4.8:.4$'./14O"160//468G4/.#X^B$4;"?PH$'$$'4"%'$1$:#$'B.468G./1$/C -G$4.8:.4$';$G'"B06;$'"1;3$/$4;$'$'.4;P''$1'8B0/.6$"1;.::8;$'B$'%$B%./B'$ G'.46"/60''8/4$C-8%;.B.1?8'&:8/;8//$;_"';$'`+TTS + a#.4;8;&$b'.<;$'#$bx48%8'&$.b$%$b &$B'.<;$'.4./'$1."/13$//"%6:H/1$'68/?8?PH$'$G'"B06;.#.;$;"1<86;"';.:18/1^%$'.//"#843"/^'$B04$';$;'8/48643"/46"4;/8B$'^%$'60//468G4$64;$'/8:.;$;$'"14;P''$$#/$;.:X ;.:;'$66$4$1./#$4;$'./1$'"16"%G$;8/4$%$//$46$'`786"&4$/^)**S ) acd$b'./18# 6"/60''8/4$$#/$/./;$'/;.$/'$1."/68/B$'%$B4;H'6$4"%&$B'.<;$/$.'$1."/$/48;4$'%$'GX 60//468G40;#.6:./1"14G$4.8:.4$'./1^"1#$B8;B$.4;P''$1'8B48%8'&$.B$'%$B8/B'$&$B'.<;$'C D$'1$/'$1/$4.B81<"'X#M'$"'1$4:$B$/B$B'.<;4&HC-$64;.G'"4$/;8#":3$<$:;$/$GX/"'46 4"66$:B'.<;$4<'8&H$/C=$1."/$/?04$'<:$'$4;P''$B'.::./14$:468G$'^48%;$/4;"';%.:3P.//$/ B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/8#"<<4?"'$./4;8::843"/$'^"1?04$'.B81$/$1$/A5.//$/ 40&4$8C=$1."/$/?8'"'1$44;P'4;$"1%$4;6"%G:$;;$%8'.;.%$6:H/1$%$B<:$'$4;P''$'$B$'.$'^ #$'<;"10;4;H'4:$#$'8/BP'$'C-.4;%$/.66$%./4;?04$''$1."/$/"14XDZZ^$;8#:8/B$;4;P'4;$ #8//6'8<;44$:468G$'^4"%?8'&$;HB$:.186;.#.;$;6/H;;$;;.:B'.<;"1#$B:.6$?":B8# #8//6'8<;4;843"/$'"1:./3$/$;;C9.44$1'0GG$'8#&$B'.<;$'?8'1.;;6:8';0;;'H66<"'8;B$P/46$'X 4;H'6$4./6"%G$;8/4$6/H;;$;;.:B'.<;"1#$B:.6$?":BCb3$//"%$/"%<8;;$/B$'0/B$8# BH&B$./;$'#30$'0;;'H66$'B$8::$'<:$4;$&$B'.<;$/$;&$?"#<"'8;%8/.'$1."/$/<X'$;4;H'6$; ;.:&0B8#;$6/.46$%84;$'0;B8//./1$'C9$//$$;;$'4GP'4$:$/&P'%P;$48#'$1."/$/4 0;B8//./14./4;.;043"/$'CY.B$'$0;;'H66$'&$B'.<;$/$"14X$;&$?"#<"'X?8$/<$::$48'$/8?#"'B$ 6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC 9$"%:81I*./;$'#30$/$%$B'$:$#8/;$&$B'.<;$'.'$1."/$'8#4:P'$'8;&$B'.<;$/$GX;#$'48# /M'./1$'4:.;$'%$B%8/1$8#B$48%%$G'"&:$%4;.::./1$/$/X'B$;6"%%$';.:B'.<;"1 #$B:.6$?":BCX'#.../;$'#30$/$?8'&$B;&$B'.<;$/$'$4"/$'$<'.;;"%?#.:6$;$%8B$%$/$'$; 6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B&P'6"/4$/;'$'$4$1"%^$'B$;$/'$66$"%'XB$' 4"%4;8B.11X'.13$/^?$'0/B$'\ O,0;"%8;.46"#$'#X6/./1"1;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B O R8;$'.8:$1$/468G$' O c$#$;.b46"4;/8b$'"16"/;'86;0$::$<"'?":b%$::"%&$4;.::$'"10;<p'$' O R.:3P#$//:.1$:P4/./1$'"1%.:3P#$//:.1;'8/4G"'; Y$B4.B$/8#X?04$&$B'.<;$'%$B4;$'66"%G$;8/4$.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B^?04$''$1."/$/ "14XV/.#$'4.;$;$;.D$'1$/^"'1$4U8/B$:4?PH46":$^UPH46":$/.D$'1$/^48%;<:$'$4G$4.8:.4$';$ <"'46/./14O"10;#.6:./144$/;'84"%A?'.4;.8/R.>?$:4$/4W/4;.;0;;`AR=a^VW=$48'>?"1-$/;$'<"' 48%<0//4O"1/M'./14:.#4<"'46/./1`-2aC,::$B.44$?8'6"%G$;8/4$4"%$''$:$#8/;<"'<"'46/./1 "10;#.6:./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B"1P/46$'X;.:&HB$//$B$'4"%B$/&:.'$;;$'4G0';C -8%;.B.1$'B$;$/./4;.;043"/4"%G$6$'4$10;#$BX?8%$''$:$#8/;6"%G$;8/4$$//B$8/B'$C AR=?8'.B81./;$'/843"/8:;:$B$/B$6"%G$;8/4$.//$/<3$'/4;H'./1"180;"%8;.46"#$'#X6/./1^ %8;$'.8:$1$/468G$'^48%;cbOB'.<;"1%.:3P#$//:.1;'8/4G"';C9$;$'/8;0':.18;./4;.;043"/$/ 4G.::$'$//P66$:'"::$.$;$#$/;0$:;<'$%;.B.16"%G$;8/4$4$/;$'C B$'<"'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;6"/4$/;'$'$'4$1"%;$6/.46B'.<;"1#$B:.6$?":B^"18;B$.<P'4;$ + _"';$'^RC5C`+TTSaCdA:04;$'48/B;?$/$e$>"/"%.>4"<>"%G$;.;."/CdU8'#8'BD04./$44=$G"';BC`Ka\NNOT*C ) 0,&&$07/ A

6 "%18/1'$;;$'4$1%";B$G0/6;$'4"%$'/$#/;"#$/<"'Cb3$//"%8'&$.B.'$<$'8/4$1'0GG$/?8' B$;"14X&:.;;#0'B$';"%6"%G$;8/4$4$/;$'$;"14X&P'"%<8;;$<"'?":B6/H;;$;;.:B'.<;. &$;HB/./18#XB'.<;$46.G^#8//6'8<;#$'6^G$;'":$0%4./4;8::843"/$'%C#CY$'6$/R$/"/$::$' '$<$'8/4$1'0GG$/4$'.%.B:$';.B4H/$'1.$'%$::"%B'.<;8#$64$%G$:#.446.G"1#8//6'8<;#$'6^"1#. 8/&$<8:$'B$'<"'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;.<P'4;$"%18/1.66$6"/4$/;'$'$'4$1"%B$;;$C 9$;$'$/<8'$<"'8;6"%G$;8/4$"'18/.4843"/$'^"1B8.4M':.11'8B"<<$/;:.1$^68/&:.<"'"'.$/;$'; %";<"'46/./1"1<"':.;$"%?#8&'06$'/$<86;.46&$?P#$'CY.8/&$<8:$'B$'<"'8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;#$B4.B$/8#X<X<./8/4.$'./16/H;;$;;.:B$'$4$#/$;.:X%P;$60/B$/$4 &$?"#^"14X?8'$;4;H'$48%%$/48;;8#B$#.6;.14;$G";$/4.$::$&'06$'/$8#4$/;$'$;C R$B&861'0//.B$/G"4.;.#$;.:&86$%$:B./1$/<'8&$B'.<;$/$8/&$<8:$'R$/"/8;D04./$44=$1."/ D$'1$/1X'#.B$'$%$BG:8/$/$"%$;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BCWB$;#.B$'$ 8'&$.B$;&P'%8/&H11$#.B$'$GXB$;8'&$.B$;4"%$'13"';13$//"%B$//$86;0$::$ 68';:$11./1$/^"14P6$X8#B$66$%0:.1?$;<"'4;P;;$<'8#.'6$%.BB$:8GG8'8;"14$/;'8:$ 4;P;;$4G.::$'$.D$'1$/4'$1."/$/C 1.1. Oppbygging av rapporten WG'"43$6;$;?8'#../;$'#30$;"%:81I*&$B'.<;$'.'$1."/$/C5/"GG40%%$'./18#B$'$4 ;.:&86$%$:B./1$'$'1.;;.68G.;;$:).'8GG"';$/CW68G.;;$:Q1X'#.4$'#."14X0/.#$'4.;$;4O"1?PH46":$4$6;"'$/4;.:&86$%$:B./1$'^%$/4#..68G.;;$:E^GX&861'0//8#;.:&86$%$:B./1$/$1.' 8/&$<8:./1$'"%.//'$;;./1"10;<"'%./18#6"%G$;8/4$4$/;$'$;C9$'$;;$'#.4$'#..68G.;;$:I $/6$:;$6'.;.46$4064$44<86;"'$'#$B"GG'$;;$:4$/8#4$/;$'$;CW#$B:$11$/$#.4$4./;$'#30:.4;$^./;$'#30463$%8^"GGB'814&$46'.#$:4$^"14.4;%$/.66$%./4;^$/"#$'4.6;"#$''$:$#8/; 0;B8//./14;.:&0BGX/843"/8:;"1'$1."/8:;/.#X.//$/%8'.;.%$<81"1<81'$:$#8/;<"'":3$O" /B04;'.$/C =8GG"';$/$'0;8'&$.B$;GX"GGB'818#D04./$44=$1."/D$'1$/,-^GX#$1/$8#A5-0&4$8^ R8'.;.%;2"'0%D$'1$/4'$1."/$/"1UFb5/$'1.CU"#$B4G"/4"'$'<"'G'"43$6;$;?8'#M'; W//"#843"/"'1$"1U"'B8:8/B<H:6$46"%%0/$C 0,&&$07/ D

7 2. Er det interesse for et kompetansesenter blant bedrifter i Bergensregionen? b3$//"%"ggb'814&$46'.#$:4$/?8'r$/"/&:.;;&$b;"%x0/b$'4p6$./;$'$44$/<'8/m'./14:.#$;. D$'1$/4'$1."/$/<"'8;B$;"GG'$;;$4$;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC9$;;$ G'"43$6;$;$'<"'8/6'$;.-;'8;$1.46/M'./14G:8/<"'D$'1$/4'$1."/$/)*+*O)*+EC FGGB'814&$46'.#$:4$/^4"%:.11$'4"%#$B:$11)^;8'4"%0;18/14G0/6;8;6"%G$;8/4$4$/;$'$; 468:6""'B./$'$'$:$#8/;0;B8//./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B<"'86;P'$/$.'$1."/$/^48%;#M'$ $;/8#<"'<$::$42"VO86;.#.;$;$'6/H;;$;;.:B'.<;"1#$B:.6$?":BC b3$//"%$/"%<8;;$/b$./;$'#30'0/b$?8'r$/"/b"60%$/;$';./;$'$44$/<'8'$:$#8/;/m'./14:.#.'$1."/$/.xb$:;8.^"1&$/h;;$4$18#^6"%g$;8/4$4$/;$'$;cy$b?3$:g8#$/4;'06;0'$';./;$'#3010.b$?8'#.68';:81;\ o W?#.:6$/1'8B&$B'.<;$/$:$11$'#$6;GX2"V o W?#.:6$/1'8BB$48%8'&$.B$'%$B8/B'$&$B'.<;$'"%2FV o WB$/1'8BB$48%8'&$.B$'"%2"V^.?#.:6$1$"1'8<.46$"%'XB$''$:$#8/;$ 48%8'&$.B4G8';/$'$&$<.//$'4$1 o W?#.:6$/1'8BB$4$'/H;;$8#$;$1$;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B. D$'1$/4'$1."/$/ o W?#.:6$/1'8BB$68/;$/6$4$1X&.B'8;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;13$//"%XB$:;8. <$::$42"VO"GGB'81^<./8/4.$'./18#B'.<;8#4$/;$'$;^48%;4.;;$.4;H'$"1 '$<$'8/4$1'0GG$C Y.B$'$?8'#.0/B$'4P6;&$B'.<;$/$4&$?"#<"'$;%84;$'G'"1'8%.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B. '$1."/$/CWB$/8/:$B/./1?8'#.4;.:;&$B'.<;$/$4GP'4%X:"%<P:1$/B$<"'?":B\ o U#.:6$/6"%G$;8/4$G'"<.:&$B'.<;$/.B81?8'^8/B$:$/8#8/48;;$4"%?8'<81&'$#^ QOX'.1?PH46":$^%84;$'0;B8//./1"1_?9 o U#.:6$;/.#X8#6"%G$;8/4$B$%$/$'X?8%$4;&$?"#<"'B$6"%%$/B$X' o F%B$?8'&$?"#<"'$/$1$/%84;$'0;B8//./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B.'$1."/$/ o U#"'#.B;B$68/;$/6$4$1;.:X&.B'8;.:%84;$'0;B8//./1$/13$//"%<"'$:$4/./1$' <'8$1$/&$B'.<;^?"4G.;$'./18#;'8./$$'$::$':.1/$/B$^18#$G'"<$44"'8;$'$::$' B$:;86$:4$.4;H'$$::$''$<$'8/4$1'0GG$%P;$'C Y.#.:.B$6"%%$/B$B$:68G.;:$'13$//"%1X'$40:;8;$/$<'8./;$'#30$/$CY.?8'.B$/8/:$B/./1 #8:1;X1'0GG$'$&$B'.<;$/$$;;$'<P:1$/B$4$1%$/;$'\ o =$B$'.$'"1B$/%8'.;.%$/M'./1 o -6.G4O"1"<<4?"'$#$'<; o V;4;H'4O"1;3$/$4;$:$#$'8/BP'$' o 9'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/8#"<<4?"'$G$;'":$0%4./4;8::843"/$'`RRFO 86;P'$'a Q o V;#.//./18#'X":3$"1G$;'":$0% o 9'.::./1 o Y8//O"1#./B6'8<;86;P'$' Y8:18#./;$'#30"&3$6;$'?8'463$BB#$B.//4G.::<'8D04./$44=$1."/D$'1$/"1'$<$'8/4$1'0GG$/4 %$B:$%%$'C Q RRF4;X'<"'R8./;8./8/>$^R.B.<.>8;."/48/BFG$'8;."/4^8:;4X;.:4#8'$/B$B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/^%$/$;;$'4"%RRF$'$;.//8'&$.B$;./;$'/843"/8:;&$1'$G&'06$4B$;;$C 0,&&$07/ C

8 2.1. Tilbakemeldinger Rederier og den maritime næring R8'.;.%/M'./1$'B$/4;P'4;$/M'./1$/$;;$'":3$[1844.D$'1$/"1U"'B8:8/BCD$'1$/'$1/$4 #.B$'$<"'X?8$/8#:8/B$;4%$4;6"%G:$;;$%8'.;.%$6:H/1$'C9$/%8'.;.%$6:H/1$/"%<8;;$'^ '$B$'.$'^#$'<;^0;4;H'4:$#$'8/BP'$'^;3$/$4;$:$#$'8/BP'$'^"<<$/;:.1$./4;8/4$'"1 0;B8//./14./4;.;043"/$'C5/&$46'.#$:4$8#B$<"'463$::.1$86;P'$/$<'$%6"%%$'8#<.10'$/ /$B$/<"' E=F;G/2H/I89/?JG=K=?8/LMN9F8/=/8GF89G8F=:989/ D$'1$/?8'.B81$//M'%$4;6"%G:$;;%8'.;.%6:H/1$C Z.:B$ Z.:B$\R8'.;.%2"'0% =$B$'.$/$'$1/$44"%/8#$;.B$/%8'.;.%$6:H/1$/.D$'1$/4'$1."/$/C=$1."/$/?04$'$/'$66$ 4?.GG./186;P'$'^<:$'$8#B$%<8%.:$$.BC=$B$'.$'.D$'1$/4'$1."/$/$'#$'B$/4:$B$/B$.//$/;" 4$1%$/;$'4$1.//$/B$$G4$8^/$%:.1"G$/?8;>?"163$%.68:.$;8/6CFB<3$::-?.GG./1^4"%$' #$'B$/4;P'4;$63$%.68:.$;8/6'$B$'.^?":B$';.:.&H$/CY.B$'$?04$''$1."/$/"G$/?8;>?'$B$'.$' 4"%b'.$1^f$4;<8:Oc8'4$/^"1Z'.4;.8/b$'?8'B7$&4$/CL.:48%%$/6"/;'"::$'$'B.44$'$B$'.$/$ '0/B;NIG'"4$/;8#./;$'/843"/8:68G84.;$;GX"%'XB$;C W;.::$11;.:B$$G4$8?04$''$1."/$/"14X&$;HB$:.1$86;P'$'.//$/4?"';4$8^?$'0/B$'&:8/;8//$; 5.B$R8'./$-$'#.>$4^D$'1$/L8/6$'4^DP%:"D'P//&X;4$'#.>$^,';.>-?.GG./1%C#C =$B$'./M'./1$/.D$'1$/'$1."/$/?8'.:.6?$;%$B'$B$'./M'./1$/.4;"'$B$:$'8#:8/B$; 4G$4.8:.4$';4./$;3$/$4;$'%";"<<4?"'$G$;'":$0%4#.'64"%?$;CY$B4.B$/8#X?04$ #$'B$/4:$B$/B$40GG:H'$B$'.$'4"%9F2^5.B$4#.6^52"':8/B"1-8';"'-?.GG./1^?8''$1."/$/ "14X&$;HB$:.186;.#.;$;.//$/4$.4%.6613$//"%4$:468G4"%AbbY$'.;84"1bA=.$&$'-?.GG./1C D$;HB$:.186;.#.;$;.//$/$/'$66$4$1%$/;$'%$B<P'$'8;D$'1$/$'B$/&H$/.:8/B$;4"%?#"' <:$4;46.G$''$1.4;'$';^4:.6B$;<'$%1X'8#<.10')/$B$/<"'C_XB$/&861'0//68/B$;?$#B$48; D$'1$/$'"'1$4<'$%4;$46.G4<8';4&HCR$/4."#$'68/;8#I**46.G$''$1.4;'$';.D$'1$/^$')I* '$1.4;'$';.]:$40/B"1+S*.F4:"C 0,&&$07/ B

9 3 0,&&$07/ / E=F;G/5/ F14X%X:;.68G84.;$;$'D$'1$/B$4.B$';4;P'4;%$B/M'K%.::."/$'&'0;;";"//^%";'0/B;Q^I %.::."/$';"//.F4:"C W;.::$11;.:'$B$'.$/$?04$'D$'1$/4'$1."/$/"14X0;4;H'4:$#$'8/BP'$'CW;.::$11;.:86;P'$'4"% 2'8%""1LL-R8'./$?8'="::4O="H>$R8'./$?8'&$;HB$:.186;.#.;$;.'$1."/$/CL.:&86$%$:B./1$' <'8B$//$1'0GG$/1.4.68G.;$:)C)C _X#$'<;44.B$/$'4M':.1D$'1$/b'"0G$/&$;HB$:.186;P'CD$'1$/b'"0G?8'.:PG$;8#6"';;.B &H11$;4$1"GG4"%$/8#:8/B$;44;P'4;$#$'<;41'0GG$'./1$'%$B46.G4#$'<;:8/144;"'$B$:$'8# /"'46$6H4;$/CW;.::$11?8''$1."/$/"14X<:$'$%./B'$#$'<;^?$'0/B$'"<<4?"'$#$'<;$;6/H;;$;;.: <"'4H/./14&84$/GXAADCL.:&86$%$:B./1$'<'846.G4O"1"<<4?"'$#$'<;$/$1.4.68G.;$:)CQ -$:#"%$;6"%G$;8/4$4$/;$'.66$.0;18/14G0/6;$;$''$:$#8/;<"'46.G4<./8/4/M'./1$/^$'B$; 1'0//;.:X;'$66$<'$%8;9/D"'"1"'B$8486;.#.;$;.D$'1$/CD$11$&8/6$'?8'&$;HB$:.1 86;.#.;$;.'$1."/$/^B"1%$B<"'463$::.10;18/14G0/6;CR$/49D"'&H11$'GX;.B:.1$'$D$'1$/ D8/6486;.#.;$;$'`%$B'P;;$';.:&86$;.:+SIIa^?8'"'B$8446.G4'$:8;$';$#.'64"%?$;60/$64.4;$';./"$/;.X'C -3P<"'4#8'$;'$1/$4"14X"<;$4"%$/B$:8#B$/%8'.;.%$6:H/1$/.D$'1$/4'$1."/$/C9$;$'.4X?$/4$$/B$1'0//;.:X;'$66$<'$%U886"/4#$'/"':"144;843"/4"%$'-3P<"'4#8'$;4?"#$B&84$"1 $'B$/4;P'4;$%8'./$&84$/."'B$/CD84$/:.11$'.R8;?"G$/.D$'1$/6"%%0/$CA.'68E*** G$'4"/$'13P';3$/$4;$#$B&84$/^$/;$/4"%#$'/$G:.6;.1$$::$'%.:.;M'$O"14.#.:;8/48;;$C UX6"/#4#$'/63PG$'.B81$;&$;HB$:.1"%<8/1%8'.;.%$#8'$'"1;3$/$4;$'<'8B$/%8'.;.%$ 6:H/1$/.'$1."/$/Cb3$//"%-3P6'.1446":$/0;B8//$4"<<.4$'$'%$B:$B$/B$6"%G$;8/4$C2:$'$8# B.44$'$6'0;;$'$48#%8'.;.%$&$B'.<;$'."10;$/<"''$1."/$/C-3P<"'4#8'$;&.B'8'4X:$B$4;.:$/ 4;H'6./18#6"%G$;8/4$/.//$/B$/%8'.;.%$/M'./1CY.6"%%$';.:&86$;.:-3P6'.1446":$/4 ;.:&86$%$:B./1$'.68G.;$:QC,;U"'B8:8/B?8'$//M'%$4;6"%G:$;;%8'.;.%6:H/1$1X'<'$%8#<.10'Q/$B$/<"'^4"%#.4$' U"'B8:8/B48/B$:8#;";8:"%4$;/./1.0:.6$%8'.;.%$#$'B.63$B$'C / / / " #"" $"" %"" &"" '"" "" "#$%&')*+',-'./'0%-"12%0%3%' 4325##'16"7'0%-"120%02'"')*+',-'./+0%-"12%0%3%'1%72'89:9'%22%0'16"7%3%1' ;<%=12%$'

10 / =50"2"=%'A%0$"6<%$%0' D++=6+96<5==514 A.6.B,6=,2:C6+1.+, , >--6<2,+,+:+,5+, ;<2,.6+96<5== :+3 / , *+,-. " $" &" " )" -"%B$;1X'<'$%8#<.10'$/0;13P'"%4$;/./1&:8/;B$$G4$84$:468G$/$.U"'B8:8/B?$:$K) G'"4$/;8#;";8:"%4$;/./1$/."'1$CY.B$'$$'U"'B8:8/B48/B$:8#;";8:"%4$;/./1"#$'+I G'"4$/;.$/'$66$4$1%$/;$'4:.64"%?8#/$O"1:"1.4;.66;3$/$4;$'^"<<4?"'$'$B$'.$'^ 0;4;H'4G'"B04$/;$'^;$6/":"1.46$;3$/$4;$'%C#C Y.#.:/$B$/<"'#.4$'$B$'.$/$4;.:&86$%$:B./1$'%$B?$/4H/;.:$;6"%G$;8/4$4$/;$'C L.:&86$%$:B./1$'<'88/B'$B$:$'8#B$/%8'.;.%$6:H/1$13P'$4.8/B'$B$:68G.;:$'C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B68/#M'$'$:$#8/;<"'<:$'$8#'$B$'.$/$.'$1."/$/ $;;$'4"%<:$'$8#B.44$B'.<;$'46.G$/$4./$<'8D$'1$/C5/6$:;$^4"%<C$64B$:$'8#&"'$O"1 G'"B0643"/446.G$/$$::$'"<<4?"'$46.G$/$^?8'&84$.'$1."/$/"18/6"%%$'?8#/$'.'$1."/$/<'8 ;.B;.:8//$/C,/B'$<8';PH^4:.64"%B$$G4$8<8';PH$/$^$'../;$'/843"/8:;'8<.66"18/:PG$' 43$:B$/;$::$'8:B'.D$'1$/CW%.B:$';.B4;H'$4B'.<;"1#$B:.6$?":B<'8?"#$B6"/;"'$;.'$1."/$/C 9$;;$.//$&M'$'8;6"/;'86;$'6/H;;$;;.:#$B:.6$?":B&XB$8#<8';PH$/$.4$14$:#$::$'0;4;H'$;"% &"'B13P'$4<'8?"#$B6"/;"'$;.'$1."/$/CY.B$'$13P'$44;"';4$;;8::$&$4:0;/./1$'6/H;;$;;.:.//63PG8#/H$<8';PH$::$'/H;;0;4;H'<'8'$1."/$/CWB$/<"'&./B$:4$13P''$B$'.$/$/8;0':.1/"6 #0'B$'./1$'6/H;;$;;.::$#$;.B46"4;/8B$'"1%8;$'.8:$1$/468G$'C=$B$'.$/$4;.:&86$%$:B./1$'%$B?$/4H/;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;$'#.4;.;8&$::+/$B$/<"' 7JP8MM/2/ *9K8G8<<8/Q:G/ *9K8G8<<8/Q:G/ 08M8SJ9</JS/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/ E:'%R8M/ ;KRJ99=9F/ RG=QK%/:F/ L:?U1/<89K8G/ S8RM=L8T:MR/ Z'.4;.8/b$'?8'B7$&4$/ /8#"'1$4 4;P'4;$ "G$'8;P'$'8# 46.G -$8;'8/4 78 $. 9'.<;$'.B81$/ '$66$46.G<'8 gh$b'.<;4%"b$::$' R.:3P"1$<<$6;.#;'8/4G"'; g23$'/4;h';"#$'#x6/./1 gr.:3p"1$<<$6;.#;'8/4g"'; 0,&&$07/ O

11 D$'1$/ g23$'/4;h';"#$'#x6/./1 g20::./;$1'$';$b'.<;44h4;$% <"'46.G b'.$1-?.gg./ /8#"'1$4 4;P'4;$ "G$'8;P'$'8# 46.G FB<3$::L8/6$'4 9$:#.4 $. 5/8#"'1$4 4;P'4;$ "G$'8;P'$'8# 46.G gr.:3p#$//:.1b'.<; gc$#$;.b46"4;/8b$' g2"'?":b&$4;.::$'o0;<p'$' AbbY$'.;84 Z0/B$:#.4 $. 9'.<;$'.66$. B81$1/$46.GC 9$;;$$' "#$':8;;;.:&:8C 5.B$4#.6 -"%B$;1X'<'$%8#;8&$::$/$';.:&86$%$:B./1$/$<'8'$B$'.$/$.'$1."/$/.4;"'1'8BG"4.;.#$C b'.$1-?.gg./146.::$'4$1.%.b:$';.b/"$0;<'8b$8/b'$'$b$'.$'#$b$;4;$'6;p/46$"%8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;$;8&:$'$4Cb'.$1?8'.B81$;0;4;'86;48%8'&$.B.//$/2"V^%$/B8?"#$B486$:.1%$BF4:"&84$';$'$B$'.$'C9$P/46$'X<"';4$;;$B$;;$48%8'&$.B$;^%$/P/46$'"14X X48%8'&$.B$%$''$1."/8:;C R$B?$/4H/;.:.//4G.::GX?#86"%G$;8/4$4$/;$'$;468:6"/4$/;'$'$4$1"%^4$'#.8;'$B$'.$/$1.'.//4G.::6/H;;$;;.:B'.<;./18#46.G$/$^80;"%8;.46"#$'#X6/./1^;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B"1:.<$ >H>:$>"4;CW;.::$11;.:B$;;$P/46$''$B$'.$/$"14X8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;468:"'.$/;$'$4$1%"; <"'?":B6/H;;$;;.:%.:3P#$//:.1;'8/4G"';^48%;<"'?":B6/H;;$;;.:6"/;'86;4<"'?":B%$::"%&$4;.::$' "10;<P'$'8##$B:.6$?":B4"GGB'81C b3$//"%./;$'#30'0/b$'?8'b$;.66$:h6;$4r$/"/x6"%%$.6"/;86;%$b<:$'$8#'$1."/$/4 40GG:H'$B$'.$'C 2.2. Tilbakemelding fra utstyrs- og tjenesteleverandører D$'1$/4'$1."/$/?04$'.B81$/'$66$0;4;H'4O"1;3$/$4;$:$#$'8/BP'$'2:$'$8#B.44$^4:.64"% 2'8/6R"?/^LL-"19Y^:$#$'$'#8'$'"1;3$/$4;$'&XB$;.:":3$O"11844/M'./1$/"1%8'.;.% /M'./1C 9$4;P'4;$"1%$4;63$/;;3$/$4;$O"10;4;H'4:$#$'8/BP'$/$$'2'8%"5/1./$$'./1"12'8/6R"?/,-C2'8/6R"?/,-$'4G$4.8:.4$';.//$/G'"B0643"/8#G0%G$';.:0/B$'#8//4./4;8::843"/$'"1 46.GC-$:468G$;?8BB$$/"%4$;/./1I^K%.::.8'B$'.)**T^"GG<'8Q^E%.::.8'B$'.)**IC-$:468G$; "GG:$#$'8:;4X4;$'6"%4$;/./14#$64;C2'8%",-$'$.B8#&$'1$/4$'$/2'8/6R"?/ 2'8%"5/1./$$'./1^4"%$'$.B8#$.B8#L'"/BR"?/"1-:0%&$'1$'.<$::$468G^$'86;.#$.//$/ :$#$'8/4$"1./4;8::843"/8#0;4;H'<"'40&4$8G'"$44$'./1^<:$'<84$;'8/4G"';"1%X:./1^48%; #X;18446"%G'$43"/CF14XB$;;$4$:468G$;?8'?8;;4;$'6#$64;B$4$/$'X'^"1?8'P6; "%4$;/./1$/<'8+^K;.:)^Q%.::.8'B$'.G$'."B$/)**I;.:)**TC 0,&&$07/ 26

12 _X0/B$'#8//4"%'XB$;$'"14XB$;./;$'/843"/8:$4$:468G$;2RAL$>?/":"1.$44;"'$C2RA L$>?/":"1.$4$'$;./;$'/843"/8:;6"/4$';%$B?"#$B6"/;"'.U"04;"/C-$:468G$;450'"G86"/;"'"1 $/8#4GHB4G.44$/$.//$/;$6/":"1.0;#.6:./1:.11$'GXZ"/14&$'1C-$:468G$;?8'#8:1;X:$11$ 8/4#8'$;<"'$;;$'%8'6$B"1>04;"%$'40GG"';;.:4.;;6"/;"'GX]1";/$4C W//$/<:$'<84$;'8/4G"';"1%X:./10;%$'6$'"14X4$:468G$;="h8'4$1C="h8'?8'^&:8/;8//$;%$B 0;18/14G0/6;.;$6/":"1.0;#.6:$;#$BA?'.4;.8/R.>?$:4$/4W/4;.;0;;"14$:468G$;2:0$/;8^0;#.6:$; ;$6/":"1.4"%13P'B$;%0:.1X%X:$"16"/;'"::$'$&'P//4;'P%%$B4;P''$/PH86;.1?$;C9$;;$?8' &:8/;8//$;#M';#.6;.1#$B&H11./18#40&4$8:P4/./1$'"1&:$'$1/$;4"%8#13P'$/B$<"'8;%8/ 6:8';$X&H11$-/P?#.;8/:$11$;C2:0$/;8$'.B8163PG;"GG8#="h8'^4"%.13$/$'63PG;"GG8#B$; %0:;./843"/8:$4$:468G$;5%$'4"/C-$:468G$;?8'$/&$;HB$:.1"1?PH;4G$4.8:.4$';8#B$:./1. D$'1$/C _X;3$/$4;$4.B$/G$6$'4$:468G$/$->?:0%&$'1$'"19Y4$10;4"%4;"'$86;P'$'CR$/4B$;./;$'/843"/8:$4$:468G$;->?:0%&$'1$':$#$'$'$/&'$B;4G$6;$'8#4G$4.8:.4$';$;3$/$4;$'6/H;;$; ;.:&'P//"1&'P//68';:$11./1^0;<P'$'9Y$/'$66$;3$/$4;$';.:"<<4?"'$"1%8'.;.%4$6;"'^?$'0/B$'4M':.1;3$/$4;$'.//$/'.4.6""1?X/B;$'./18#'.4.6"C,#8/B'$'$:$#8/;$0;4;H'$:$#$'8/BP'$'G$6$'="::4="H>$R8'./$4$10;C-$:468G$;$' #$'B$/4:$B$/B$.//$/B$4.1/"10;#.6:./18#0;4;H';.:46.G^"1?8'&$;HB$:.186;.#.;$;"14X. D$'1$/4'$1."/$/C 9$;$'1'0//;.:X#$/;$8;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B$''$:$#8/;<"'1'0GG$/8# G'"B06;O"1;3$/$4;$:$#$'8/BP'$'&:8/;8//$;<"'B.B.44$4$:468G$/$.%8/1$;.:<$::$'B'.#$' #$B:.6$?":B&XB$GX$1$;0;4;H'"1GX0;4;H'B$?8'4":1;;.:4./$60/B$'C9'.<;"1#$B:.6$?":B$' 4X:$B$4$/#.6;.14;P;;$<0/643"/<"'&$B'.<;$/$C-8%;.B.1$'.66$6"%G$;8/4$.//$/B'.<;"1 #$B:.6$?":B/PB#$/B.1#.4$/B$:8#&$B'.<;$/$44;'8;$1.46$63$'/$CY.B$'$?8'<:$'$8#4$:468G$/$ 4./$;$6/":"1.46$?"#$B4$/;'$0;$/<"''$1."/$/^"14$'GXB$/&861'0///"$&$1'$/4$;/H;;$8# $;6"%G$;8/4$4$/;$'C-.4;%$/.66$%./4;B$:;8'<:$'$8#86;P'$/$.A5-0&4$8^"1$';.:<'$B4%$B B$/"GG<P:./1B$<X'%$B?$/4H/;.:6:H/1$86;.#.;$;$'13$//"%B$;/$;;#$'6$;C W;8&$::)/$B$/<"'?8'#."GG40%%$';;.:&86$%$:B./1$/$13$//"%./;$'#30$/$C-"%#$/;$;#8' ;.:&86$%$:B./1$/$/"$#8'.$'$/B$CR$/4="::4="H>$R8'./$"19Y<'$%?$#$'B$;;$4"%$; 4;'8;$1.46#.6;.1./.;.8;.#4"%B$P/46$'XB$:;886;.#;.^$';.:&86$%$:B./1$/$<'8B$8/B'$86;P'$/$ %$'8##$/;$/B$C9$;%X.%.B:$';.B.B$/48%%$/?$/1<'$%?$#$48;<:$'$86;P'$'$'G"4.;.#$;.: ;.:;86$;^"10;;'H66$'8;.B$/1'8B4$/;$'$;8'&$.B$'%$BG'"&:$%4;.::./1$'4"%$''$:$#8/;$<"' B$%#.:B$&$/H;;$4$18#B$;C 0,&&$07/ 22

13 7JP8MM/5/ *9K8G8<<8/Q:G/ E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/RG=QK%/ :F/S8RM=L8T:MR/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/L:?U1/<89K8G/ 9Y #M';'$:$#8/;. <"'?":B;.: 63$'/$#.'6O 4"%?$;$/. D$'1$/ g,::$$:$%$/;$'6/h;;$;;.:b'.<;"1 #$B:.6$?":B\ gr8;$'.8:;$6/":"1. gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 2'8%" 5/1./$$'./1 78,##$/;$/B$ =$:$#8/;.<"'?":B ;.:#$B:.6$?":B8# $1$;0;4;H' L.:4;8/B4"#$'#X6/./1[<3$'/4;H'; "#$'#X6/./1-8//;.B44;H'./1 ="h8' 78 9$:#.4 9$:#.4'$:$#8/; 2RA V4.66$' V4.66$' =$:$#8/;^%$/&:.'./"$/1'8B4$'#$; 8#A5-0&4$8 gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 ="::4="H>$ =$:$#8/;.<"'?":B ;.:#$B:.6$?":BGX 0;4;H' gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 gc.<$>h>:$>"4; ->?:0%&$'1$' 9$:#.4 $. 9$:#.4'$:$#8/; gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 -;'P%%$D$;$h $. $. 9$:#.4'$:$#8/; D'./1c"1.4;.> $:#.4'$:$#8/; gc"1.4;.66 -"%B$;<'$%1X'8#;8&$::$/1.'"14X;3$/$4;$O"10;4;H'4:$#$'8/BP'$/$0;;'H66<"'P/46$"%<"604 GX80;"%8;.46"#$'#X6/./1^;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B"1:.<$>H>:$>"4;CR$B?$/4H/;.:.//4G.:: "%.//'$;;./1$'B$;8:;4X4;"'1'8B8#48%%$/<8::%$::"%;3$/$4;$O"10;4;H'4:$#$'8/BP'$/$"1 B$P#'.1$B$:;86$'$.0/B$'4P6$:4$/C 2.3. Tilbakemelding fra skips- og offshoreverft R$B?$/4H/;.:46.G4#$'<;$'B$;4M':.11'0//;.:X;'$66$<'$%D$'1$/b'"0GC_X<XX'?8'4$:468G$; &H11$;4$1"GG;.:X&:.$/8#:8/B$;44;P'4;$#$'<;41'0GG$'./1$'CD$'1$/b'"0G$':$B$/B$.//$/ &H11./18#4G$4.8:46.G^"%&H11./1"1'$G8'843"/8#46.G"1:8/B$;44;P'4;$86;P'.//$/#$B:.6$?":B 8#%8'./$<8';PH`R8'.;.%2"'0%^)*+* E acy.b$'$b'.#$'d$'1$/b'"0g#$b:.6$?":b8# "<<4?"'$'.11$'^&:8/;8//$;<'8&84$/GXU8/PH;8/1$/0;$/<"',46PHCD$'1$/b'"0G&:$$;8&:$';. )**N#$B8;D$'1$/i8'B4"1R81/04-;8/1$:8/B63PG;$"GG+T4$:468G$':8/14/"'46$6H4;$/.//$/ E W/<"'%843"/4$/B;G$'$OG"4;;.:D04./$44=$1."/D$'1$/ 0,&&$07/ 25

14 "<<4?"'$"1%8'.;.%4$6;"'C-$:468G$;?8'/X'0/B;+S**8/48;;$"1?8BB$.)**T$/"%4$;/./1GX."#$'68/;8#I%.::.8'B$'6'"/$'.)**TC D$'1$/4'$1."/$/?04$'.B81$/'$66$"<<4?"'$#$'<;CD:8/;1'0GG$/8#"<<4?"'$#$'<;46.::$',6$' -;"'B4$10;C,6$'-;"'B$'/X$/B$:8#,6$'-":0;."/4O4H4;$%$;CD$B'.<;$/?8'&H11$;<:$'$8#B$ 4;P'4;$"1%$4;6"%G:.4$';$./4;8::843"/$/$GX/"'464"66$:^?$'0/B$'&:8/;8//$;-;8;<3"'B^ b0::<864^l'"::^-/"''$^z'.4;./"4#c_x1'0//8#p6$/b$6"/60''8/4$<'8:8#6"4;:8/b?8'.%.b:$';.b,6$'-;"'b.4;p''$1'8b:81;"gg;.:x4g$4.8:.4$'$4$113$//"%x?8%"&.:$"1%$'<:$64.&:$ $/?$;$'Cb3$//"%%"&.:$8'&$.B4:81&.B'"&$B'.<;$/4;$'6;.<"'&./B$:4$%$B-/P?#.;O 0;&H11./1$/"1&.B'8'/X&:8/;8//$;.<"'&./B$:4$%$B0;&H11./1$/GXR"/14;8BC W;.::$11;.:,6$'-;"'B4"%&H11$'./4;8::843"/$'^?8'<:$'$#$'<;.'$1."/$/4G$4.8:.4$';4$1.//$/ #$B:.6$?":B8#./4;8::843"/$'^"1.B$//$<"'&./B$:4$4M':.1'.11$'CA"84;A$/;$'D84$`AADa^4"%. 0;18/14G0/6;$;$'$;&84$4$:468G^?8'B$4$/$'$X'0;/H;;$;4./4;'8;$1.46$G"4.43"/"1&H11$;4$1 "GG4"%$/40&4;8/4.$::86;P'.//$/#$B:.6$?":B"1'$G8'843"/8#'.11$'CY$BX1X.//.B$;;$ %8'6$B$;?8'AAD;'$B"&:$;"%4$;/./1$/4./<'8'0/B;Q**%.::."/$'.)**I;.:TI*%.::."/$'.)**TC W;.::$11;.:B.44$4;P''$86;P'$/$?8''$1."/$/"14X<:$'$%./B'$"14G$4.8:.4$';$&$B'.<;$'^?$'0/B$'&:8/;8//$;23$::4;'8/B4"%&H11$'4G$4.8:46.G^<$'1$'%C#^48%;=8BPH1'0GG$/4"%. ;.::$11;.:X:$#$'$0;4;H';.:0/B$'#8//4./4;8::843"/$'"14XGX;8'4$1"GGB'816/H;;$;;.:#$B:.6$?":B "1%"B.<.6843"/8#'.11$'C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B68/#M'$'$:$#8/;<"'#$'<;$/$$;;$'4"%B$B'.#$' #$B:.6$?":B8#46.G"1'.11$'C9$'4"%$/:$11$';.:1'0//B$/P6$/B$"GG%$'64"%?$;$/4"%:.<$ >H>:$>"4;?8'?8;;B$/4$/$'$;.B^$'B$;1'0//;.:X#$/;$8;B'.<;"1#$B:.6$?":B"14X$''$:$#8/; <"'#$'<;$/$4"%B'.#$'%$B46.G4&H11./1^?$'0/B$'&:8/;8//$;D$'1$/b'"0G"123$::4;'8/BC -"%B$;1X'<'$%8#;8&$::Q/$B$/<"'$';.:&86$%$:B./1$/<'81'0GG$/8##$'<;/"$&:8/B$;C2:$'$ 86;P'$'^?$'0/B$'&:8/;8//$;D$'1$/b'"0G"123$::4;'8/B^4$'GX$;8&:$'./1$/8#4$/;$'$;4"% 4;'8;$1.46#.6;.1C-8%;.B.1$'8/B'$4$:468G$'%$'8##$/;$/B$^?$'0/B$'&:8/;8//$;AAD^"1,6$' -;"'BC / *9K8G8<<8/Q:G/ E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/RG=QK%/ :F/S8RM=L8T:MR/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/L:?U1/<89K8G/ AAD _"4.;.#%$/ 8##$/;$/B$ $. Z3$'/$O #.'64"%?$; D$'1$/b'"0G 78 Z8/463$ Z3$'/$O #.'64"%?$; H$B'.<;4%"B$::$'<"'B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#46.G L.:4;8/B4"#$'#X6/./1[<3$'/4;H'; "#$'#X6/./1 23$::4;'8/B =$:$#8/; R.:3P#$//:.1;'8/4G"';[cbO"1 &8;;$'.B'.<; c.<$>h>:$>"4; OR8;$'.8:$1$/468G$' 0,&&$07/

15 =8BPHO1'0GG$/ _"4.;.#%$/ 8##$/;$/B$ _"4.;.#^%$/ 8##$/;$/B$ Z3$'/$O #.'64"%?$;,6$'-;"'B $. $. 9$:#.4'$:$#8/; 9$//"$8##$/;$/B$?":B/./1$/?8'48%%$/?$/1%$B4G$4.8:.4$'./14/.#X$;.4$:468G$/$"1?#"'B8/B$?8'"'18/.4$';4.;;8'&$.BC,'&$.B%$B#$B:.6$?":B8#'.11$'GX<C$64AAD463$'#$B8; 4$:468G$;:$.$'.//4;"'$%$/1B$'8'&$.B46'8<;.B$/G$'."B$/'.11$/:.11$';.::8/BCY$BX4$;;$.// 4;"'$'$440'4$'.$/6"';"1'$:8;.#;?$6;.46;.B4G$'."B$$#/$'&$B'.<;$/$X<X'.11$/'846;<$'B.1^?#.:6$;'$B04$'$';8G$;'.114$:468G$;<X'GX1'0//8#/$B$;.BC5;;$'4"%8'&$.B$;.4;"'1'8B 13$//"%<P'$4#$B?3$:G8#.//:$.B8'&$.B46'8<;^#.:.%.B:$';.B4$:468G$/$?8%./B'$&$?"#<"'<C$64 $;0;B8//./14;.:&0BGX%84;$'/.#XCY.B$'$$'.66$8'&$.B$;$;;$'&$B'.<;$/$0;481/4G$4.$:; 4G$4.8:.4$';^?#.:6$;%$B<P'$'&$1'$/4$;&$?"#<"'<$::$42"VO"GGB'81GX"%'XB$; -$:#"%;.:&86$%$:B./1$/<'8"<<4?"'$O"146.G4#$';$'&:8/B$;^$'B$;4;"'1'8B8#48%%$/<8::.?#8&$B'.<;$/$%$/$'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;&P'6"/4$/;'$'$4$1"%CF14X#$'<;$/$P/46$'8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;468:<"604$'$GX:.<$>H>:$>"4;^80;"%8;.46"#$'#X6/./1"1;.:4;8/B4&84$'; #$B:.6$?":BCW:.6?$;%$B'$B$'.$/$P/46$'.%.B:$';.B#$'<;$/$8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;"14X468: <"604$'$GX/H$6"/;'86;4%"B$::$'^48%;%.:3P#$//:.1;'8/4G"';C 2.4. Tilbakemelding fra MMO-aktørene -;"'$B$:$'8#/"'464"66$:^?$'0/B$'"'B43P$/"1B$4P':.1$B$:$'8#"'46$?8#$;^$'/X'$1/$; <"'X#M'$$;%"B$/;G$;'":$0%4"%'XB$C9$;;$.//$&M'$'8;<0//'8;$/"1<0//4;P''$:4$/?8' 1X;;#$4$/;:.1/$B^?#.:6$;.13$/%$B<P'$'&$1'$/4$;G";$/4.8:<"'/H$0;&H11./1$'CV/B$'#$.4. G$;'":$0%4G'"B0643"/$/?8'%8/.%.B:$';.B0;#.6:$;/H;$6/":"1.4"%13P'B$;%0:.1XP6$ 0;#.//./1$/8#'$440'4$'0;"#$'?#8%8/8/;"6#8'%0:.1.0;18/14G0/6;$;CL$6/":"1."%'XB$' 4"%.4M':.11'8B?8'&.B'8;;;.:XP6$0;#.//./1$/$'?"'.4"/;8:O"1<:$'1'$/4&"'./1^?8#&0//4./4;8::843"/$'^;'H66&8:8/4$';&"'./1^<:$'<84$;'8/4G"';^./;$1'$';$"G$'843"/$'%C#C R$/"/O=8GG"';+)[)*+*&$46'.#$'B.44$;$6/":"1."%'XB$/$"1&$'$1/$'B$'$4&.B'81;.:P6; #$'B.468G./1GX4"66$:$/C V;#.6:./18#;$6/":"1.4"%13P'B$;%0:.1XP6$"1<"':$/1$G'"B0643"/$/.<$:;$/$?8'.%.B:$';.B %$B<P';8;<:$'$8#./4;8::843"/$/$GX4"66$:$//X?8'?8;;$/:$#$;.B0;"#$'B$;B$"GG'.//$:.1#8' &H11$;<"'CY$B:.6$?":B46"4;/8B$/$?8'B$'<"'P6;&$;'86;$:.1B$4$/$'$X'C-8%;.B.1?8'%8/GX./4;8::843"/$/$#M';/PB;;.:X<"'$;8$/'$66$%"B.<.6843"/$'"1"%&H11./1$'^&:8/;8//$;. <"'&./B$:4$%$B8;%8/?8';.:6/H;;$;/M':.11$/B$<$:;$';.:./4;8::843"/$/$13$//"%4X68:;;.$O./4C,;./#$4;$'./14/.#X$;GX4"66$:$/$'#$/;$;X:.11$4;8&.:;.X'$/$<'$%"#$';.:;'"44<"'8/;8;;4;$'6 '$B0643"/./H&H11./1$'?8'48%%$/?$/1%$B8;6"4;/8B$'6/H;;$;;.:B'.<;^#$B:.6$?":B"1 %"B.<.6843"/$'#$/;$;X4;.1$.B$6"%%$/B$X'C V;1.<;$';.:#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/"#$'4;.1$'.B81:8/1;./#$4;$'./146"4;/8B$/$ ":3$4$:468G$/$.0;18/14G0/6;$;?8BB$.<"'&./B$:4$%$B./4;8::843"/$/C-"%B$;1X'<'$%8# <.10'$//$B$/<"'0;13P'6"4;/8B$'6/H;;$;;.:#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/%$::"%Q**"1I** G'"4$/;8#./.;.$::$./#$4;$'./146"4;/8B$'<"'./4;8::843"/$/ 0,&&$07/ 2A

16 E=F;G/AH/*9S8<K8G=9F<L:<K9JR8G/Q:GR8MK/UV/K8?JK=LL/:F/=9<KJMMJ<W:989</M8S8K=R/ Studies, feeds & specialist services Modification and maintenance Decom Removal Troll LPP Valhall flanke Gas lift Design and deliver Capex Ula gas compr Gullfaks Cement Units Alve Tie in Decommissioning & Removal Debottlenecking Process improvements Incr. Oil rec IOR) Water and Gas Injection LPP projects Increased prod Tie ins Drilling upgrades Life extensions Safety systems Utility systems General upgrades Revenue potential 1XCAPEX Up to X 3-5 CAPEX ~0,5 X CAPEX 0,5-4 years -> 40 years 1-4 years "#$%&'$%&)*+,% to edit this text Slide Aker Solutions part of Aker Y$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/$'8:;4X&XB$$;4;"';"1#"64$/B$%8'6$B."'1$"1./;$'/843"/8:;C 9"01:84jf$4;e""B`)**Ta I #.4$'.B$/<"'&./B$:4$8;%8'6$B$;4;$1%$B)*G'"4$/;.X'$;. G$'."B$/)**EO)**S^"18;#$64;$/#8'8/;8;;X<"';4$;;$."%:8148%%$;$%G".G$'."B$/)**SO )*++C9$;;$$'#.4;.<.10'$//$B$/<"'^4"%"14X#.4$'8;B$;1:"&8:$%8'6$B$;6/H;;$;;.:B'.<;^ #$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/0;13"'B$."#$'68/;8#+**%.::.8'B$'V-9.)**S^?#.:6$;;.:4#8'$'"% :81I18/1$';";8:$./#$4;$'./1$'GX/"'464"66$:B$;;$X'$;C E=F;G/D/EJLK=<L/:F/Q:GS89K8K/S8L<K/=/IX%?JGL8R8K/=9K8G9J<W:9JMK/=/U8G=:R89/566A%5622/ C"##"50$%0'D*E' #" *+:350+<23: #&" K2:5L , #$" >=+,96721+, #"" )" " &" $" " $""& $""' $"" $""E $"") $""F $"#" $"## D2C4396GH+6.I22:J$"") / WD$'1$/4'$1."/$/$'B$;.B81<:$'$4;P''$&$B'.<;$'6/H;;$;;.:B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/^?$'0/B$'&:8/;8//$;,6$'-":0;."/4^,.&$:^=$./$';4$/"1D$$'$/&$'1CR$/4B$;'$<P'4;/$#/;$$' I Douglas-Westwood 2009): INTSOK Annual Market Report ). 0,&&$07/ 2D

17 B8;;$'4$:468G$'8#4$:468G$'%$B?"#$B6"/;"'.$/;$/F4:"^-;8#8/1$'$::$'L'"/B?$.%^?8' 4.4;/$#/;$?"#$B6"/;"'.D$'1$/CRRF86;P'$/$GXY$4;:8/B$;?8'4M':.14G.446"%G$;8/4$GXX 13P'$%"B.<.6843"/$'GX$64.4;$'$/B$8/:$11.B'.<;`kY8'%$8/:$11kaC9$;;$?8'4"%'$1$:$/4;P''$ 6"%G:$64.;$;$//X&H11$/H$8/:$11`b'$$/<.$:B8/:$11aC,6;.#.;$;$'6/H;;$;;.:RRF4;H'$4.4;"'1'8B<'8$/;$/]1";/$4$::$'-8/B4:.C_X-8/B4:.4;H'$4 %8/1$8#RRFO"GGB'81$/$6/H;;$;;.:<84;$./4;8::843"/$'`;"G4.B$a^%$/]1";/$4'$1/$4<"'X #M'$/843"/8:;:$B$/B$.//$/RRFO"GGB'81.//$/#$B:.6$?":B8#0/B$'#8//4./4;8::843"/$' `40&4$8aC RRFO&$B'.<;$/$8'&$.B$';.:B81:.1%$BB'.<;"1#$B:.6$?":B8#G$;'":$0%4./4;8::843"/$'Cc$B$/B$ 60//468G"%;$%8;.66$/$'?$:;8#13P'$/B$<"'8;&$B'.<;$/$468:"#$':$#$GX:$/1'$4.6;CY$B 4.B$/8#60//468G"%;$6/.66$'"1;$6/":"1.$'<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B^<'$%?$#$'&$B'.<;$/$#.?8'./;$'#30$;8;6"/60''8/4$<"';'.//#.4OlO#.4B$8/B'$86;P'$/$"GG/X413$//"%"'18/.48;"'.46$ <"'?":B"1:"1.4;.66C -"%#.4;.;8&$::E/$B$/<"'$'RRFO86;P'$/$.8::?"#$B486G"4.;.#$;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;C 7JP8MM/A/ / *9K8G8<<8/ Q:G/E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/RG=QK%/ :F/S8RM=L8T:MR/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/L:?U1/-89K8G/ 08=98GK<89/ $.^%$/ XG$/ 78 Z3$'/$O#.'64"%?$; gz"/4;'0643"/4;$6/.66 g=p'6"/4;'0643"/ gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 gc$#$;.b46"4;/8b$' ga"/>0''$/;b$4.1/,=p8m/ Z3$'/$O#.'64"%?$; g-8//;.b4%x:./1 gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 gw/;$1'$';$"g$'843"/$' gc$#$;.b46"4;/8b$',l8g/ -:M;K=:9</ 78 $. Z3$'/$O#.'64"%?$; gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 g,44$;./;$1'$;h[c$#$;.b46"4;/8b$' gw/;$1'$';$"g$'843"/$' 88G89P8GF/ Z3$'/$O#.'64"%?$; gy$b:.6$?":b4;$6/.66 gl.:4;8/b4"#$'#x6/./1[<3$'/4;h'; "#$'#X6/./1 gc.<$>h>:$>"4; -"%#.4$'8#;8&$::$/$'<:$'$8#86;P'$/$$/;$/./;$'$44$';.0;B8//./14B$:$/$::$'2"VOB$:$/C 564$%G$:#.4$',6$'-":0;."/4%$4;./;$'$44$';.2"VOB$:$/%$/4B$.66$%$/$'X?8&'06<"'$; 0,&&$07/ 2C

18 $1$;%84;$'4;0B.0%.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC,6$'-":0;."/4<'$%?$#$'8;B$&$?P#$';.:<P'4$: 8#68/B.B8;$'%$B;$6/.46$"1/8;0'#.;$/468G$:.1$%84;$'0;B8//./1$'C-8%;.B.1%$/$'B$X #M'$&$4;;3$/;%$B8;68/B.B8;$/$$'4G$4.8:.4$';.//$/B$$;8&:$';$0;B8//./14'$;/./1$'4:.6 4"%G$;'":$0%46"/4;'0643"/^<H4.66^63$%.^$:$6;'"/.66"4#CL$6/.66$'<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B$' B$;&$4;8;B$:M'$'8#,6$'-":0;."/4B.'$6;$C,6$'-":0;."/4<'$%?$#$'.B$/48%%$/?$/18;B$ %$/$'B'.<;"1#$B:.6$?":B$'<"'&'$B;"18;$/$1$/%84;$'.B$;;$B$'<"'1.'<"':.;$BH&B$"1 1$/$'.4660//468GC,/B'$&$B'.<;$'^4:.64"%=$./$';4$/^$'%$'./;$'$44$';.0;B8//./14O$//2"VO B$:$/C_X$;"#$'"'B/$;/.#X$'.%.B:$';.B;.:&86$%$:B./1$/$4#M';G"4.;.#$CD:8/;B$&$B'.<;$'#.?8'./;$'#30$;$'B$;RRFO&$B'.<;$/$4"%0;;'H66$'4;$'6$4;P/46$"%X&$/H;;$4$18#4$/;$'$;^ "1<:$'$86;P'$'4$'GX./.;.8;.#$;4"%#.6;.1<"'X"GG'$;;?":B$6"/60''8/4$$#/$C -"%#.4$'8#;8&$::$/$'B$;'$:8;.#;4;"'1'8B8#48%%$/<8::%$::"%?#.:6$;$%8&$B'.<;$/$ %$/$'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;&P'6"/4$/;'$'$4$1"%C-"%B$;<X'<'$%8#;8&$::$/1X';$%8$/$ <3$'/4;H';"#$'#X6/./1^;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B"1:.<$>H>:$>"4;.13$/&:8/;B$./;$'#30$B$ &$B'.<;$/$C 2.5. Tilbakemelding fra drillingselskapene 2"'XP6$0;#.//./1$/<'8<$:;.G'"B0643"/%X%8/4"%'$1$:&"'$<:$'$&'P//$'^$/;$/B$;;$$'. B$;"GG'.//$:.1$<$:;$;$::$'13$//"%;.$O./4CY.B$'$%X&'P//$/$#$B:.6$?":B$4%$'$;;$'4"%B$ &:.'$:B'$C9$;;$$'"GG18#$'4"%.B810;<P'$48#B'.::./1"G$'8;P'$/$C 9$$/6$:;0;#.//&8'$":3$<$:;$'.#$'B$/$'48//4H/:.1#.4$/;$/8::$'$B$0;#0//$;$::$'. G'"B0643"/CZ"%&./843"/$/8#'$B04$';<0//'8;$"/4?"'$"1P6;$;;$'4GP'4$:$;;$'$/$'1.?8' %$B<P';4;$'6P6/./1."<<4?"'$:$;$O"1G'"B0643"/4#.'64"%?$;./;$'/843"/8:;C-$:#"%86;.#.;$;4O "1'8;$/.#X$;48/6/"$.<"'&./B$:4$%$B<./8/46'.4$/^4$'#.8;B'.::./1"G$'8;P'$/$.$;:$/1'$ ;.B4G$'4G$6;.#?8'?8;;4;$'6"%4$;/./14P6/./1CD$'1$/?04$'.B81<:$'$8#B$4;P'4;$ B'.::./14$:468G$/$."'1$^?$'0/B$'FB<3$::9'.::./1"1-$8e$::C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B68/#M'$'$:$#8/;<"'B'.::./14$:468G$/$&:8/; 8//$;<"'B.B$B'.<;$'$/'$66$'.11$'"1&"'$0;4;H'C,6;P'$/$68/B$'<"'?8./;$'$44$8#8;B'.<;"1 #$B:.6$?":B$;13$//"%<P'$4$<<$6;.#;"11"B;^8;B$;13P'$4.;.B$^8;B$?8'1"B$ %8;$'.8:$1$/468G$'%C#C 7JP8MM/DH/7=MPJL8?8MR=9F/QGJ/RG=MM=9F:U8GJKYG898/ / *9K8G8<<8/Q:G/ E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/ RG=QK%/:F/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/ L:?U1/<89K8G/ S8RM=L8T:MR/,Z0/ $. $. -;"' $RQW8MM/IG=MM=9F/ ;"' 9'.<;4%"B$::$'`./;$1'$';$ "G$'843"/$'a Z"/;'86;4%"B$::$' L$6/./46B'.<;"1 #$B:.6$?":B 23$'/&84$';%"/.;"'$'./1 -"%B$;1X'<'$%8#;8&$::$/$';.:&86$%$:B./1$/<'8B'.::./14$:468G$/$/"$&:8/B$;CW/;$'#30$/$?8'8#B$66$;4;$'6./;$'$44$<'8FB<3$::9'.::./1.8;B$;"GG'$;;$4$;6"%G$;8/4$4$/;$'CFB<3$:: B'.::./14$'B$;4"%4;'8;$1.46#.6;.18;'$1."/$/<X'4;H'6$;0;B8//./14;.:&0B$;.//$/;$6/.46 0,&&$07/ 2B

19 "'.$/;$';$%84;$'0;B8//./1$'^"1P/46$'P6;48%8'&$.B"%2"VO"GGB'81.//$/B'.<;"1 #$B:.6$?":B^&:8/;8//$;%$B4.6;$GX'$B04$'$;.B4O"16"4;/8B4&'066/H;;$;;.:#$B:.6$?":B8# '.11$'^"1B$'.13$//"%60//$P6$.//;3$/./1"1'$B04$'$6"4;/8B$'CFB<3$::9'.::./1XG/$'<"'X 60//$<./8/4.$'$B$:$'8#4$/;$'$;&XB$13$//"%;.:460BB;.:B'.<;^B$:<./8/4.$'./18#'$:$#8/;$ 2"VOG'"43$6;$'^B$:;8.4;H'$"1'$<$'8/4$1'0GG$%C#C _XB$/8//$/4.B$?8',b=1.;;0;;'H66<"'8;B$;;$.66$#8''$:$#8/;<"'B$%%$B0;18/14G0/6;. 8;B$"GG<8;;$'4$14$:#X#M'$;$6/":"1.46:$B$/B$GX"%'XB$;^"14X:$B$4.66$4$'/H;;$/8#P6; 48%8'&$.B"%2"VC -"%#.4$'$'B$;4;"'1'8B8#48%%$/<8::%$::"%FB<3$::9'.::./1"1RRFO86;P'$/$4 ;.:&86$%$:B./1"%?#86"%G$;8/4$4$/;$'$;468:6"/4$/;'$'$4$1"%CW;.::$11;.:B$G0/6;$/$4"% RRFO86;P'$/$/$#/$'^4G.::$'.%.B:$';.BFB<3$::9'.::./1.//$;&$?"#<"'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$; "14X4$'GX6"/;'86;4%"B$::$'CU$'B$:$'FB<3$::9'.::./1"GG<8;/./1%$B'$B$'.$'"1 #$'<;486;P'$/$^4"%#.6"%%$'.//GX.B$6"%%$/B$B$:68G.;:$'C 2.6. Tilbakemelding fra Statoil / -;8;".:$'"G$'8;P'<"'S*m8#G'"B0643"/$/GX/"'464"66$:CK*m8#G'"B0643"/$/463$'<'8<$:;$' 4"%B'.<;$4<'8D$'1$/C2'8D$'1$/B'.<;$4<$:;$'4"%-:$.G/$'^Y.40/B^L'"::^Z#.;$&3P'/^U0:B'8^ Y$4:$<'.66^D'81$^b'8/$^2'8%^U$.%B8:^L0/$^b0::<864"1F4$&$'1CWB'.<;8#<$:;$/$&$/H;;$' 4$:468G$;4$1.P6$/B$1'8B8#WZL^"1<:$'$8#<$:;$/$B'.<;$4.B8113$//"%4X68:;$./;$1'$';$ "G$'843"/$'^?#"'"G$'843"/$'4"%;.B:.1$'$&:$0;<P';0;$GX<$:;$/$/X0;<P'$4<'8<:$'<81:.1$ "G$'843"/44$/;'8GX:8/BC W;.::$11;.:B'.<;8#<$:;$/$?8'-;8;".:"14X%H$86;.#.;$;6/H;;$;;.:%";;8648/:$11"1'8<<./$'.$'CW '$1."/$/:.11$'&:8/;8//$;-;0'$;$'%./8:$/^Z"::4/$48/:$11$;"1'8<<./$'.$;GXR"/14;8BC -;8;".:4;P;;$'./.;.8;.#$'<"'X$;8&:$'$%84;$'O"14.#C./10;B8//./1$'.'$1."/$/C-8%;.B.14$'.66$ -;8;".:B$;48%%$&$?"#<"'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;<"604$'$'GX<$::$42"VO86;.#.;$;$'.//$/B'.<; "1#$B:.6$?":BCW/4;8::843"/$/$GX4"66$:$/$'.B81-;8;".:4#.6;.14;$'$440'4^"1B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#B.44$./4;8::843"/$/$4$48#4$:468G$;4"%4;'8;$1.4663$'/$"GG18#$C]'$B04$'$ 6"4;/8B$'"1&$B'$6#8:.;$;$/GXB'.<;"1#$B:.6$?":B$'#.6;.1<"'X<"';4$;;$G'"B0643"/GX %8'1./8:$<$:;C-;8;".:?8'B$'<"'?PH;<"604GX$1$/;$6/":"1.0;#.6:./1GX"%'XB$;C-8%;.B.1$' B$;<"'-;8;".:#.6;.1X?8;.:18/1;.:#$'B$/4:$B$/B$;$6/":"1.GX"%'XB$;^"1B$//$&$<.//$'4$1 $;;$'-;8;".:4"GG<8;/./1.%./B'$1'8B.D$'1$/4'$1."/$/C-;8;".:4;.::$'4$1.%.B:$';.BG"4.;.#$;.: $;4:.6;4$/;$'"14H/$4B$;$'<:";;<"''$1."/$/4"%4XB8/^%$/%8/&P'.66$?8/"$/"#$'B'$#/$ <"'#$/;/./1$';.:-;8;".:4%$B#.'6/./1C 2.7. Tilbakemelding fra vann- og vindkraftaktører DZZ^4"%?8'?"#$B6"/;"'.D$'1$/^$'"'1$4<$%;$4;P'4;$#8//6'8<;4$:468G%$B$/"%4$;/./1 GX/M'E%.::.8'B$'.)**TCY$B4.B$/8#XB'.<;$$/'$66$#8//6'8<;48/:$11^B'.#$'&$B'.<;$/"14X $;18446'8<;#$'6"1$;#8'%$6'8<;#$'6CW;.::$11;.:6'8<;G'"B0643"/$.$'"1B'.<;$'4$:468G$;:8/B$;4 /$4;4;P'4;$B.4;'.&043"/4/$;;%$B+NS***/$;;60/B$'C-$:468G$;?8'.B$/4$/$'$;.B./#$4;$'; &$;HB$:.1$%.B:$'.#8//6'8<;4G'"43$6;$'0;$/<"':8/B$;^&:8/;8//$;.48%8'&$.B%$BB$/4;8;:.1$ 86;P'$/-_"e$'C-$:468G$'?8'"14X#8:1;X48;4$4;'8;$1.46.//$/#./B6'8<;^&:8/;8//$; 13$//"%4$:468G$/$Y$4;8#./B6'8<;"1Y$4;8#./B"<<4?"'$C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B$''$:$#8/;<"'#8//O"1#./B6'8<;86;P'$/$%$B 0;18/14G0/6;.8;B.44$B'.<;$'"1#$B:.6$?":B$'4./$8/:$11^%$B<:$'$8#B$48%%$0;<"'B'./1$' 4"%<C$64":3$4$:468G$/$C 0,&&$07/ 23

20 L.:&86$%$:B./1$/$<'8'$:$#8/;$86;P'$'.//$/#8//O"1#./B6'8<;$'"GG40%%$';.;8&$::$/ /$B$/<"'C 7JP8MM/C/ *9K8G8<<8/ Q:G/E:'%R8M/ *9K8G8<<8/Q:G/ ;KRJ99=9F/ 08M8SJ9</JS/RG=QK%/:F/ S8RM=L8T:MR/ E:G<MJF/K=M/=99G8KK=9F/JS/L:?U1/<89K8G/ DZZ '.<;$'.B81$/'$66$./4;8::843"/$'C-;$'6./;$'$44$8#$;1"B; #$B:.6$?":B4%.:3P. '$1."/$/ gc$#$;.b46"/4;/8b$' gy$b:.6$?":b4%$;"b$ g,0;"%8;.46"#$'#x6/./1^6"''$6;.#$ ;.:;86.;.B$ L'"::e./B _"e$' F% #./B6'8<;;8' 8#."'1$ F%#./B6'8<; ;8'8#."'1$,'$/8"e F% #./B6'8<;;8' 8#."'1$ F%#./B6'8<; ;8'8#."'1$ / DZZ$'4$'GX$;8&:$'./1$/8#$;$#$/;0$:;6"%G$;8/4$4$/;$'4"%4;'8;$1.46#.6;.1<"'&$B'.<;$/C 2"'DZZ$'B$;#.6;.1X?8$;4;$'6;6"%G$;8/4$%.:3P.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B'$1."/8:;CY$B 4.B$/8#8;B$;;$$'#.6;.1.B'.<;$/"1#$B:.6$?":B$;8#6'8<;4;843"/$'"1:./3$/$;;^P/46$'DZZX 60//$;'$66$GX$;6"%G$;$/;B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4%.:3P.4././;$'/843"/8:.4$'./14G'"4$44C W/#$4;$'./1$'48%%$/%$B-_"e$'463$'/M'%$4;0;$:066$/B$.0;#.6:./14:8/BC5;;$'4"% ;.:18/1$/GX6"%G$;$/;B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4%.:3P"<;$$'&$1'$/4$;.B.44$:8/B$/$^P/46$'DZZ X?8%0:.1?$;$/;.:X;'$66$GX6"%G$;$/;$'$1."/8:$G8';/$'$C 5;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B#.:"14X60//$#M'$'$:$#8/;<"'"<<4?"'$#./BC -8%;.B.1<.//$4B$;.B81.66$4;P''$#./B%P::$G8'6$';.:?8#4.'$1."/$/CF%B$;<"'$;844;P''$ #./B6'8<;0;&H11./1$'"1#./B6'8<;;8'8#."'1$^4.1/8:.4$'$'86;P'$/$'$1."/8:;8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;68/#M'$'$:$#8/;<"'B$'$4#.'6$C 2.8. Oppsummering 5/./;$'#30'0/B$%$B&$B'.<;$/$.'$1."/$/#.4$'8;B$;$'&$;HB$:.1./;$'$44$8#8;B$;"GG'$;;$4 $;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC9$;$'.%.B:$';.B1'0//;.:X<$4;$4$1#$B$/6$:;$ 4$/;'8:$68'86;$'.4;.68CD:8/;8//$;4$'B$;0;;.:8;3"/M'%$'$B$/4;'8;$1.46$63$'/$/B'.<;"1 #$B:.6$?":B$'^B$4;"%$'G"4.;.#$$'&$B'.<;$/$CRRFO86;P'$/$$'4X:$B$4%$'G"4.;.#$$//<C$64 $/B$:8#0;4;H'4:$#$'8/BP'$/$CY.B$'$4H/$4B$;X#M'$$/48%%$/?$/1%$::"%?#"'?PH; 4G$4.8:.4$'./14/.#X&$B'.<;$/$?8'"1?#"'./;$'$44$';B$$'.0;B8//./14B$:$/C7"?PH$'$ 6"%G$;8/4$/.#X&$B'.<;$/?8'^3"%$'G"4.;.#$$'B$;.:0;B8//./14B$:$/C-.4;%$/.66$%./4;4H/$4 B$;X#M'$$/48%%$/?$/1%$::"%&$B'.<;44;P''$:4$"1./;$'$44$C9$%./4;$&$B'.<;$/$4H/$4X?8%./B'$./;$'$44$<"'6"%G$;8/4$4$/;$'$;$//B$4;P''$C 0,&&$07/ 2O

21 5/:.4;$"#$'8::$.//4G.::;.:?#.:6$<81"%'XB$'&$B'.<;$/$%$/$'6"%G$;8/4$4$/;$'$;468: 6"/4$/;'$'$4$1"%$'#.4;.#$B:$11KCc.4;$/$'./"$/1'8B8##.6$/B$<'8B$"GG40%%$'$/B$ ;8&$::$/$.68G.;:$;CD861'0//$/<"'B$;;$$'8;.;8&$::$/$?8'4P6;X?8/"$/:0/B$$/?$;:.1 &$1'$G4&'06CWB$/1'8B&$B'.<;$/$?8'&'06;;'$<"'463$::.1$&$1'$G$'"%48%%$<0/643"/?8'#. 4X:8/1;B$;$'%0:.14P6;X&'06$$;;&$1'$GCW#$B:$11$;#.4$4.%.B:$';.B&$1'$G4&'06$/4:.6 &$B'.<;$/$?8'&'06;B$%C 0,&&$07/ 56

22 3. Tilbakemelding fra forsknings- og utdanningsaktørene i regionen Y.#.:.B$;;$68G.;;$:$;1X.13$//"%;.:&86$%$:B./1$'<'82"VO./4;.;043"/$'"1$/6$:;$"<<$/;:.1$./4;.;043"/$'6/H;;$;;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;C 3.1. Tilbakemelding fra Høyskolen i Bergen UPH46":$/.D$'1$/0;B8//$'.B81$/'$66$./1$/.P'$'4"%4$/$'$4H44$:4$;;$4."<<4?"'$/M'./1$/ "1%8'.;.%/M'./1.D$'1$/4'$1."/$/CUPH46":$/?8';8;;$;4;'8;$1.46./.;.8;.#'$;;$;%";B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#0/B$'#8//4./4;8::843"/$'13$//"%A5-0&4$8C9'.<;"1#$B:.6$?":B$'4X:$B$4$; 4;'8;$1.46#.6;.148;4/./14"%'XB$<"'UPH46":$/C UPH46":$/?8'.B81$;"%<8;;$/B$;.:&0B8#4;0B.$'GX&8>?$:"'/.#X^%$/?8'&:8/;8//$;GX 1'0//8#%8/1:$/B$<"'46/./1468G84.;$;&$1'$/4$;%0:.1?$;;.:X;.:&H%84;$'0;B8//./1$'C UPH46":$/?8'.%.B:$';.B/X;8;;$;./.;.8;.#<"'X<X4;H'6$;;.:&0B$;8#%84;$'0;B8//./1$'GX./4;.;043"/$/^&:8/;8//$;.48%8'&$.B%$B8/B'$0;B8//./14./4;.;043"/$'4"%LV^VWD"1VWFC 5;4:.6;0;B8//./14;.:&0B$'#.4;.<.10'$//$B$/<"'C E=F;G/C/ 2:$'$8#B$%84;$'0;B8//./1$'UPH46":$/P/46$'X;.:&H$''$:$#8/;$<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B^?$'0/B$'0/B$'#8//4;$6/":"1.^$/$'1.;$6/":"1."16"%%0/.6843"/44H4;$%$'C UPH46":$/4$'.66$<"'4$1$/$1$/%84;$'0;B8//./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B^%$/4/8'$'$8; B'.<;"1#$B:.6$?":B.//1X'4"%$;$:$%$/;.<:$'$%84;$'0;B8//./1$'C 9$;60//$;$/6$48;2"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;"14X:$11$4;.:?PH46":$/CR$B 0;18/14G0/6;.4;"'$'$6'0;;$'./140;<"'B'./1$'B$4$/$'$X'^48%;8;?PH46":$/$'G'$44$; P6"/"%.46"18B%./.4;'8;.#;.<"'&./B:$4$%$B<:H;;./1^4$'B$.%.B:$';.B.66$B$;;$4"%$; '$8:.4;.468:;$'/8;.#C 0,&&$07/ 52

23 3.2. Tilbakemelding fra UiB V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/#.4$';.:8;B$;$'UPH46":$/.D$'1$/4"%$'B$/"GG:81;%$4;'$:$#8/;$ 68/B.B8;$/;.:X;.:&H%84;$'0;B8//./1GX<$:;$;C-8%;.B.1;.:&H'"14XV/.#$'4.;$;$;.D$'1$/ '$:$#8/;$%84;$'0;B8//./1$'<"'./B04;'.$/^"1P/46$'X4;H'6$B$;;$;.:&0B$;^&:8/;8//$; 13$//"%$/<$::$4%84;$'0;B8//./1.//$/$/$'1.;$6/":"1.48%%$/%$BUPH46":$/.D$'1$/C9'.<; "1#$B:.6$?":B68/&:.$/#.6;.16"%G"/$/;0/B$'B$/0;B8//$:4$/C V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/?8'%$1$;&'$B"14;$'66"%G$;8/4$.//$/$/'$66$<$:;C9$//$ 6"%G$;8/4$/68/#M'$4#M';/H;;.1"%&$B'.<;$/$.'$1."/$/1X'48%%$/"%2"VO"GGB'814"% $''$:$#8/;$<"'B'.<;"1#$B:.6$?":BC-8%;.B.1$'B'.<;"1#$B:.6$?":B$;'$:8;.#;&'$B;48%%$/48;; <81<$:;C9$;$'8:;4X#8/46$:.1XGX<"'?X/B#.;$?#.:6$/;HG$6"%G$;8/4$4"%#.:#M'$/PB#$/B.1C 2"VOB$:$/8#$;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B%X./"$/1'8B4$:##M'$8/4#8':.1 <"'XB'.#$.//%.B:$';.:$1$/#.'64"%?$;<'8%$B:$%4&$B'.<;$'^48%;"<<$/;:.1$ <"'46/./14G'"1'8%%$'4"%_$;'"%864$::$':.1/$/B$CAR="1VW=$4$8'>?$'4G$4.8:.4$';GX B$//$;HG$#.'64"%?$;^"1B$;$'/8;0':.18;$;2"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;:$11$4;.:$/8# B.44$./4;.;043"/$/$C 3.3. Tilbakemelding fra NHH og SNF F14XUU"1-2G$6$'GXU.D4"%?8'B$/%$4;'$:$#8/;$0;B8//./1486;P'$/<"';$6/.46 "'.$/;$';$%84;$'0;B8//./1$'%$B'$:$#8/4<"'B'.<;"1#$B:.6$?":BC-8%;.B.14;8';$'UU/X$; %84;$'4;0B.$.$/$'1.O"1%.:3PP6"/"%.CWB$/1'8BU.D$::$'V.D;.:&H'60'4.//$/B'.<;"1 #$B:.6$?":B4"%$''$:$#8/;$^68/B$;;$.//1X.0;B8//./1$/C UUGXG$6$'#.B$'$8;B$?8'%$1$;&'$B6"%G$;8/4$4"%68/#M'$'$:$#8/;<"'B'.<;"1 #$B:.6$?":B^?$'0/B$'&:8/;8//$;4;'8;$1.^:$B$:4$"1%8'6$B4<P'./1C-8%;.B.1$'B$;#8/46$:.1X GX<"'?X/B#.;$?#.:6$/;HG$6"%G$;8/4$4"%#.:#M'$'$:$#8/;.<"'&./B$:4$%$B2"VO"GGB'81C Z"%G$;8/4$/$'.%.B:$';.B;.:13$/1$:.1"%B$/&:.'$;;$'4G0';CL.:&0B8#6"%G$;8/4$#.: "'18/.4$'$413$//"%-2C 3.4. Tilbakemelding fra Sjøkrigsskolen -3P<"'4#8'$;?8'B$4$/$'$X'6"/4$/;'$';?"#$B;H/1B$/8#4./#.'64"%?$;;.:D$'1$/4'$1."/$/C_X 43P<"'4#8'$;4?"#$B&84$GXUX6"/4#$'/$'B$;'0/B;Q***8/48;;$"1B$//$&84$/.//$?":B$' &:8/;8//$;$;8#"'1$44;P'4;$B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4%.:3P$'<"'46.GC F14X-3P6'.1446":$/<'$%?$#$'8;B$?8'%H$'$:$#8/;6"%G$;8/4$4"%&XB$68/&'06$4. 0;B8//./14O"12"VOB$:$/8#4$/;$'$;C-3P6'.1446":$/'$1/$4<"'X#M'$:$B$/B$.//$/%8'.;.% 0;B8//./1."'1$C-3P6'.1446":$/;.:&H'.B810;B8//./1GX&8>?$:"'/.#XCV;B8//./1GX %84;$'/.#X#.:6'$#$$/4;H'6./18#<"'46/./146"%G$;8/4$/C -3P<"'4#8'$;"1-3P6'.1446":$/?8'.B814;"'$0;<"'B'./1$'6/H;;$;;.:'$6'0;;$'./1CF<<.4$'$'%$B -3P6'.1446":$/"1$'<8'./1<'8-3P<"'4#8'$;$'8;;'86;.#8'&$.B46'8<;<"'B$/%8'.;.%$/M'./1C b$/$'$:;?8'&$b'.<;$/$.%8'.;.%/m'./1&$b'$&$;8:./14$#/$$//-3p6'.1446":$/"1-3p<"'4#8'$;^ $;4;"';8/;8::"<<.4$'$'4:0;;$'B$'<"'.<"'4#8'$;C 0,&&$07/ 55

24 Y$B4.B$/8#8;-3P6'.1446":$/"1-3P<"'4#8'$;?8'%H$'$:$#8/;6"%G$;8/4$4"%68/;.:&H4$; $#$/;0$:;6"%G$;8/4$4$/;$'.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B^?8'B$"14X4;'8;$1.46./;$'$44$8#8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;$;8&:$'$4C9$;X60//$;.:&H8/48;;$%0:.1?$;<"'X;8$/%84;$'.//$/B'.<; "1#$B:.6$?":B68/&:.$;#.6;.1#.'6$%.BB$:<"'X&$?":B$8/48;;$C9$;$'4X:$B$41'0//;.:X;'"8; %84;$'0;B8//./1$/#.:#M'$8;;'86;.#<"'<:$'$8#B$8/48;;$.-3P<"'4#8'$;.D$'1$/C 3.5. Tilbakemelding fra UNI-research F14XVW=$4$8'>?%$/$'X?8%H$6"%G$;8/4$4"%$''$:$#8/;<"'6"%G$;8/4$4$/;$'$;^?$'0/B$'&:8/;8//$;8'&$.B6/H;;$;;.:P6;0;#.//./18#G$;'":$0%4'$440'4$'<'8<$:;$/$`AW_=a^ 8'&$.B.//$6:.%8`D3$'6/$4a%C#CVW=$4$8'>?#.:&.B'8%$B'$:$#8/;6"%G$;8/4$B$'4"%B$/&:.' $;;$'4G0';C -8%;.B.1$'VW=$4$8'>?^48%%$/:.1/$;%$BAR=^'$:8;.#;4#86.//$/;$6/.46O"1./1$/.P''$:8;$';$"%'XB$'C9$;$'B$'<"'/8;0':.18;2"VOB$:$/8#$;6"%G$;8/4$4$/;$'.4;P''$ 1'8B<"'8/6'$4?"4AR=$//?"4VW=$4$8'>? 3.6. Tilbakemelding fra CMR AR=?8'4;$'66"%G$;8/4$.//$/$/'$66$<$:;$'%$B'$:$#8/4<"'6"%G$;8/4$4$/;$'$;^?$'0/B$' &$;HB$:.186;.#.;$;<"'"<<4?"'$"1%8'.;.%/M'./1CAR=?8':$B$/B$6"%G$;8/4$.//$/&:8/; 8//$;%X:$;$6/":"1.^"#$'#X6/./1^%.:3P#$//:.1;'8/4G"';%C#-$:468G$;?8'.48%8'&$.B%$B./B04;'.$/0;#.6:$;;$6/":"1.%$B&$;HB/./1<"'<:$'<84$;'8/4G"';^<3$'/4;H'./18#$/?$;$'^cbO B'.<;%C#C WB$/1'8B6"%G$;8/4$4$/;$'$;6"/4$/;'$'$'4$1"%;$%84"%+a80;"%8;.46"#$'#X6/./1"1 ;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":B^)ac.<$>H>:$>"4;"1%8;$'.8:$1$/468G$'"1Qa%.:3P#$//:.1;'8/4G"';^?8'AR=&$;HB$:.1'$:$#8/;6"%G$;8/4$C9$;68/.B$/48%%$/?$/1#M'$/8;0':.18;AR=4G.::$' $//P66$:'"::$.4$/;$'$;C AR=?8'.B81$;"%<8;;$/B$48%8'&$.B&XB$%$BUPH46":$/.D$'1$/"1V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/C Y$B4.B$/8#8;<"'46$'$<'8./4;.;043"/$/$B$:;8'.<"'46/./14G'"43$6;$'GXAR=^&.B'8'<"'46$'$<'8 AR=%$B:M'$6'$<;$'"1#$.:$B/./1468G84.;$;;.:./4;.;043"/$/$C9$;68/#M'$/8;0':.18;AR= &.B'8'.<"'?":B;.:$;0;B8//./14;.:&0B.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC 0,&&$07/

25 4. Anbefaling om innretting og profil på kompetansesenteret Y.#.:.B$;;$68G.;:$;6"%%$%$B$/8/&$<8:./1"%.//'$;;./1"1G'"<.:GX6"%G$;8/4$4$/;$'$;C 9$;#.:#M'$/M'48%%$/?$/1%$::"%B$&$?"#&$B'.<;$/$?8'0;;'H6;"1#X';<"'4:81"%.//'$;;./1CF'18/.48;"'.46$:P4/./1$'<"'?$/?":B4#.40;B8//./14B$:$/"12"VOB$:$/B'P<;$4?#$' <"'4$1^$;;$'4"%0;<"'B'./1$/"16"/;$64;$/<"'B$;"0:.6$;.:&0B$/$.4;"'1'8B46.::$'4$1?#$'8/B'$C-8%;.B.1$'B$;#.6;.1X4.6'$4H/$'1.$<<$6;$'%$::"%B$0:.6$$/?$;$/$C2P'#.1X'.13$//"%B$;#.:#..%.B:$';.B<P'4;1.8/&$<8:./1$'"%<81:.1G'"<.:C9$//$68/./"$/1'8B#M'$:.6 <"'0;B8//./14O"12"VOB$:$/C 4.1. Faglig profil og forankring L.:&86$%$:./1$/$<'8./;$'#30$/$1.'$;'$:8;.#;$/;HB.1&.:B$8#?#8&$B'.<;$/$.D$'1$/4'$1."/$/ P/46$'8;6"%G$;8/4$4$/;$'$;468:6"/4$/;'$'$4$1"%CR$B&861'0//../;$'#30$/$8/&$<8:$4B$; B$'<"'8;%8/&XB$.//$/0;B8//./1$/"12"VOB$:$/<"604$'$'GX<"'?":B4"%\ O O O,0;"%8;.46"#$'#X6/./1"1;.:4;8/B4&84$';#$B:.6$?":BC R8;$'.8:$1$/468G$'^:.<$>H>:$>"4;^48%;GX/H$%"B$::$'<"'"'18/.4$'./18#B'.<;"1 #$B:.6$?":BC R.:3P#$//:.1;'8/4G"';[cbB'.<; R$'<"604GXB.44$"%'XB$'$'/PB#$/B.10;<'8<:$'$<"'?":BC2"'B$;<P'4;$0;<P'$4#$B:.6$?":B"1 0;46.<;./18#%8;$'.$::.B81"<;$$;;$'&$4;$%;$;.B4./;$'#8::$'`G$'."B.46#$B:.6$?":BaC564$%G$:#.4 &H;;$4.4":843"/4%8;$'.8:$GX":3$O"11844./4;8::843"/$'$;;$'$;&$4;$%;8/;8::X'^"1B$;48%%$ 463$'%$B4"%'$1$:%$B0;4;H'"%&"'BGX46.GC-:.6G$'."B.46#$B:.6$?":B$'.%.B:$';.B.66$"<;$?$/4.6;4%$44.1C2"'B$;<P'4;$68/B$;#M'$G'"&:$%8;.460;<'8$;B'.<;4.66$'?$;4%$44.1 G$'4G$6;.#C_X1'0//8#4;"'4:.;843$^6"''"43"/$::$':.1/$/B$68/B$;?$/B$8;4:.;843$/GX0;4;H'$; $'?PH$'$$///"'%8:;^"18;#$B:.6$?":B$;B$'<"'&0'B$#M';13$//"%<P';;.B:.1$'$CR8/1:$/$ 0;&H;;./168/4X:$B$4468G$B'.<;44.66$'?$;4%$44.1$0;<"'B'./1$'_XB$/8//$/4.B$68/B$;1"B; ;$/6$48;4:.;843$/?8'#M';%./B'$$///"'%8:CX'$/B8<"'$;8'#$B:.6$?":B"10;46.<;./18# 0;4;H'0;.<'8;.B4%$44.1$./;$'#8::$'^4;X'$/B8.<8'$<"'X&H;;$0;0;4;H'"1%8;$'.8:$4"% <0/1$'$'1"B;C9$;;$$'G'"&:$%8;.46&XB$0;<'8$;P6"/"%.46"1%.:3P%$44.1G$'4G$6;.#CV;<'8 $;P6"/"%.46G$'4G$6;.#$'B$;;$G'"&:$%8;.46$;;$'4"%$/B8&$;8:$'<"'#$B:.6$?":B4"%4;'$/1; ;8;;.66$$'/PB#$/B.1CR$'8:#"':.168/B$;.%.B:$';.B#M'$8;B$;G$'."B.46#$B:.6$?":B$; %$B<P'$''$B04$';"G$'8;.#;#.'6$<"'68G.;8:./;$/4.#$./4;8::843"/$'^"18;$/4X:$B$41X'1:.GG8# G";$/4.$::$.//;$6;$'C-.4;%$/.66$%./4;68/G$'."B.46$#$B:.6$?":B#M'$G'"&:$%8;.460;<'8$; %.:3P%$44.1G$'4G$6;.#C,;0;4;H'"1%8;$'.$::46.<;$40;<P'B$;4;'$/1;;8;;$'/PB#$/B.1468G$' %$'8#<8::"1P6$''$440'4&'06$/6/H;;$;;.:#$B:.6$?":BCH6"%%0/.6843"/4O"14$/4"';$6/":"1. 13P'B$;.B81%0:.1X80;"%8;.46"#$'#X6$6"%G"/$/;$/$^"1B$'%$B"14X#$B:.6$?":B4&$?"#$;C L.:;'"44<"'4;"';G";$/4.8:?8'.%.B:$';.B8'&$.B$;.//$/B$;;$.<P:1$./;$'#30$/$6"%%$;'$:8;.#; 6"';C WB$/4$/$'$;.B?8'%8/<X;;P6;<"604GX:$#$;.B46"4;/8B$'C-;$'6;<"604GX.//63PG46"4;/8B$' 68/%$B<P'$8;$/#$:1$'G'"B06;$'"1:P4/./1$'%$B$/6#8:.;$;4"%%$B<P'$'8;6"4;/8B$' 6/H;;$;;.:#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/"#$'4;.1$'B$/&$4G8'$:4$/$/./.;.$:;13"'B$#$BX#$:1$ '.%$:.1$'$G'"B06;$'$::$':P4/./1$'CWP6$/B$1'8B:$11$'B$'<"'./B04;'.$::$86;P'$'8/$; :$#$;.B46"4;/8B4G$'4G$6;.#/X'B$#$:1$'/H$G'"B06;$'"1:P4/./1$'CY$'<;"10;4;H'4:$#$'8/BP'$' &:.'B$'%$B0;<"'B'$;;.:X1.;.:&0B&XB$GX:$#$'8/4$GXG'"B06;$;"1GX#$B:.6$?":B8#G'"B06;$;.?$:$B$;4:$#$;.BCDXB$0;4;H'4:$#$'8/BP'$'"1#$'<;?8'#.4;./;$'$44$<"'B$//$;HG$6"/;'86;$'C 0,&&$07/ 5A

26 -8%;.B.1?8'0;#.6:./1$/GXB$;;$"%'XB$;6"%%$;'$:8;.#;6"';^&XB$%$B?$/4H/;.:;$6/.46$^ 30'.B.46$"1"'18/.48;"'.46$<"'?":BC 9$;$'"14X$'B$;1'0//;.:X0/B$'4;'$6$8;&$B'.<;$/$4&$?"##.:$/B'$4$1"#$';.BC L.:&86$%$:B./1$/$<'8&$B'.<;$/$$'4X:$B$4$;PH$&:.664&.:B$8#?#8B$"GG<8;;$;4"%#.6;.1?P4;$/)*+*C9$'4"%6"%G$;8/4$4$/;$'$;468:#M'$'$:$#8/;<"'&$B'.<;$/$<'$%"#$'^%XB$;?8 $#/$;.:X<:$64.&$:;;.:G844$4$1"1<"604$'$GXB$"%'XB$'4"%$'#.6;.1$<"'&$B'.<;$/$<'$%"#$'C W0;18/14G0/6;$;$'.66$B'.<;"1#$B:.6$?":B$;$1$;<81<$:;C-/8'$'$68/B'.<;"1#$B:.6$?":B &$;'86;$44"%$;8/#$/B$:4$4"%'XB$<"'$/'$66$<81<$:;^?$'0/B$'63$%.^<H4.66^$:$6;'"/.66^ %$68/.66^:"1.4;.66^304"1&$B'.<;4P6"/"%.C-$:#"%$;%0:.1#.'6$"%'XB$<"' 6"%G$;8/4$4$/;$'$;13$//"%./;$'#30$/$$'4/$#'$;/"$.//^$'B$;.%.B:$';.B.66$n/2"VO./4;.;043"/4"%G$6$'4$10;%$B6"%G$;8/4$.//$/8::$B.44$<81"%'XB$/$CY.B$'$$'B$;.66$ /PB#$/B.1#.44:.68;B$;$'2"VO./4;.;043"/$/.'$1."/$/4"%?8'B$/4;$'6$4;$6"%G$;8/4$GX "%'XB$;C9$;68/$64$%G$:#.4;$/6$48;B$;GX$/6$:;$"%'XB$'$'LV$::$'0;$/:8/B46$ 0/.#$'4.;$;4"%46.::$'4$10;4"%:$B$/B$CF%?$/4.6;$/%$B$;6"%G$;8/4$4$/;$'^$/;$/B$;$'. <"'%8#0;B8//./1$::$'2"VO"GGB'81^$'X4;H'6$6"/60''8/4$$#/$/;.:&$B'.<;$'.'$1."/$/^%X B.44$6"&:$4"GG%";B$/6"%G$;8/4$/4"%$':$B$/B$^$/;$/B$//$&$<.//$'4$1./;$'/;. '$1."/$/^.$/8//$/'$1."/$::$'.$;8//$;:8/BC9$'4"%6"&:./1$/;.:2"VO./4;.;043"/$/$. '$1."/$/&:.'<"'4;$'6^"1%0:.1?$;$/<"'X?$/;$6"%G$;8/4$0;$/<"''$1."/$/&$1'$/4$4^68/ 6"%G$;8/4$4$/;$'$;4/8'$'<'$%4;X4"%$;#.'6$%.BB$:<"'X%8'6$B4'$;;$2"VO./4;.;043"/$/$ %";'$1."/8:;/M'./14:.#$//4"%$;;.:;86<"'X4;H'6$6"%G$;8/4$/?"4&$B'.<;$/.'$1."/$/C 4.2. Anbefaling om innretting av utdanningsdelen av kompetansesenteret D$B'.<;$/$?8'13$//"%./;$'#30$/$1.;;0;;'H66<"'$;P/46$"%8;;.:&0B$;8#;$6/.46"1 /8;0'#.;$/468G$:.10;B8//$:4$&:.'4;H'6$;.D$'1$/4'$1."/$/CW;.::$11P/46$'<:$'$&$B'.<;$'8; 0;B8//./14;.:&0B$;"14X468:.//$?":B$<814G$4.8:.4$'./1$'4"%$''$:$#8/;$<"'B'.<;"1 #$B:.6$?":BC UPH46":$/.D$'1$/G$6$'4$10;4"%$;/8;0':.1<"'8/6'./14G0/6;<"'$;;$6/.46"1 /8;0'#.;$/468G$:.10;B8//./14;.:&0B%$B'$:$#8/4<"'B'.<;"1#$B:.6$?":BC-8%;.B.1?8'?PH46":$/?8;;&$;HB$:.1$0;<"'B'./1$'%$B?$/4H/;.:'$6'0;;$'./18#868B$%.46G$'4"/$::B$4$/$'$X'C UPH46":$/?8'$64$%G$:#.4?8;;&$;HB$:.10;<"'B'./1$'.X&$4$;;$$/18#$G'"<$44"'8;4;.::./1.//$/ 40&4$8CY.B$'$?8'.66$?PH46":$/;.:4;'$66$:.1<"'46/./1468G84.;$;;.:X60//$;.:&H$;&'$B; 4G$6;$'8#'$:$#8/;$%84;$'0;B8//./1$'CUPH46":$/?8';8;;6"/4$6#$/4$/8#B$;;$"1P/46$'/XX ;.:&H;$6/.46"1/8;0'#.;$/468G$:.1$%84;$'0;B8//./1$'.48%8'&$.B%$B8/B'$0;B8//./1486;P'$' 4"%V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/^LV`"'1$4;$6/.46"1/8;0'#.;$/468G$:.1$0/.#$'4.;$;a"1 V/.#$'4.;$;$;.F4:"CF%UPH46":$/:H66$4.4.;;<"'4P6^#.:&$B'.<;$/$4&$?"#:8/1;GX#$.#M'$.%P;$6"%%$;C-8%;.B.14.1/8:.4$'$'&XB$?PH46":$/"10/.#$'4.;$;$;8;B'.<;"1#$B:.6$?":B68/ &:.$/6"%G"/$/;.//$/<:$'$%84;$'0;B8//./1$'C,;B'.<;"1#$B:.6$?":B.//1X'4"%$;$:$%$/;. <:$'$0;B8//./1$'^"1.66$$/0;B8//./1.4$14$:##0'B$'$48#"444"%4;H'6$CX'B'.<;"1 #$B:.6$?":B.//1X'4"%$;<"'BHG/./14<81.<:$'$%0:.1$%84;$'0;B8//./1$'^#.::8/1;<:$'$?8 %0:.1?$;;.:X;84G$4.8:.4$'./1.//$/B$;;$$//"%B'.<;"1#$B:.6$?":B#8'$/$1$/ %84;$'0;B8//./1CY.B$'$.//$?":B$'B'.<;"1#$B:.6$?":B$:$%$/;$'8#4XG844%8/1$<"'463$::.1 <81"%'XB$'8;$/4G$4.8:.4$'./1;'":.1#.::$&:.;;<"'<'81%$/;$';"1<"':.;$4G$4.8:.4$';;.:8;B$/?8BB$#M';/H;;.1<"'&$B'.<;$/$CW/;$'#30$/$;HB$'6:8';GXB$;;$C,#B$/48%%$1'0//$'B$;?$::$'.66$"GG:81;8;$/$1$/%84;$'.B'.<;"1#$B:.6$?":B#.::$;.:<'$B44;.:; Z0//468G4B$G8';$%$/;$;4<"'%$::$6'8#;.:$;%84;$'4;0B.0%C 0,&&$07/ 5D

27 -.4;%$/.66$%./4;?8/B:$'B$;;$"14X"%.//G86/./1C9$;$'.66$;.:X4;.66$0/B$'$/4;":8; ob'.<;"1#$b:.6$?":bo.66$<'$%4;x'4"%$;4#m';8;;'86;.#;&$1'$g$::$'8'&$.b4"%'xb$<"'b81$/4 0/1$4;0B$/;$'CWB$/48%%$/?$/168/0;B8//./1$'4"%L$6/":"1.^-0&4$8^5/$'1.;$6/.66"1 W//"#843"/"1$/;'$G'$/P'468G#.'6$%$'<"':"66$/B$C-$:#"%B$;;$./"$/1'8BB'$.$'4$1"% 4$%8/;.66^68/$/.66$4$&"';<'88;$/%84;$'0;B8//./1.//$/B.44$<$:;$/$#.:XG/$<"'<:$'$ #8:1%0:.1?$;$'$//$/%84;$'4G$4.8:.4$';%";B'.<;"1#$B:.6$?":B8:$/$C5/$1$/ %84;$'0;B8//./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B60//$GXB$//$&861'0//4;X;;.<8'$<"'X<X'$:8;.#; <X4P6$'$C 2"'8;%84;$'60'4.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B468:?":B$?PH868B$%.464;8/B8'B^48%;#M'$ '$:$#8/;<"'B'.<;4O"1#$B:.6$?":B486;P'$/$.'$1."/$/^%X0;B8//./1$/&XB$<"'46/./14&84$';"1 60//$#.4$;.:'$$::$G'"&:$%4;.::./1$'./M'./1$/C9$;&P'4X:$B$4#M'$$//M'"'18/.48;"'.46 48%%$/?$/1%$::"%0;B8//./14B$:$/"12"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;CWB$$:;4$;;&P'B$; #M'$4:.68;4;0B$/;$/$&P'?8?"4G.;$'./1$'&:8/;B$&$B'.<;$'4"%B$:;8'.2"VO"GGB'81"1?8 %0:.1?$;;.:X;8%84;$'.//$/;$%84"%2"VOB$:$/8'&$.B$'%$BC E:GT:MR/L9NKK8K/K=M/Q=9J9<=8G=9F/ 2./8/4.$'./18#%84;$'0;B8//./1$'463$'.B81&XB$13$//"%&84.4<./8/4.$'./1"113$//"% 4;0B.$G"$/14G'"B0643"/Cb.;;8;%84;$'G'"1'8%%$'<X'&:.'1"B63$/;8#Z0//468G4B$G8';$%$/$;^ <X'0;B8//./14./4;.;043"/$/"%:81K*G'"4$/;8#6"4;/8B$/$;.:G'"1'8%%$;B$66$;C9$ '$4;$'$/B$%.B:$'B$66$4"14X8#B$G8';$%$/;$;^%$/B8%$B0;18/14G0/6;. 4;0B.$G"$/1G'"B0643"/4"%1"B46'.#$4)X'GX$;;$'460BBC2"':M'$4;$B$/$$'B$;4X:$B$4$; G"$/1X0;8'&$.B$4;0B.$'4"%;.:;'$66$'4$11"B$4;0B$/;$'4"%<0::<P'$'4;0B.$;GX/"'%$';;.BC 9$'4"%%84;$';.:&0B$;.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":B68/&84$'$4GX$64.4;$'$/B$4;0B.$G'"1'8%%$'^ #.:B$;;$#M'$;.:4;'$66$:.1<./8/4.$'./1?#.4B$;8/;848;<./8/4.$'./18#%84;$'G'"43$6;$'68/ 13P'$4GXG'"43$6;O;.:OG'"43$6;&84.4CU#.4B$;468:"GG'$;;$4$;/H;;4;0B.$G'"1'8%#.:B$;:.11$ 4;P''$6"4;/8B$'<"'B.B$;.//$&M'$8/4$;;$:4$'8#<81G$'4"/8:$4"%?8'B'.<;"1#$B:.6$?":B4"% <81CD$?"#<"'$64;'8<./8/4.$'./18#?$/1$'B$'<"'8#?#.:6$/%"B$::4"%&:.'#8:1;C -8%;.B.1#.4$'./;$'#30$/$8;&$B'.<;$/.'$1."/$/4$'&$?"#<"'#.B$'$0;B8//./14;.:&0B.//$/B'.<; "1#$B:.6$?":BCV;B8//./14./4;.;043"/$/$&P'#0'B$'$X1X.//.B$;;$'$:8;.#;1"B;&$;8:$/B$ %8'6$B$;^$#$/;0$:;68/B$;;$6""'B./$'$48#4$/;$'$;CDXB$V.D"1U.D?8'$1/$$/?$;$'<"' $;;$'O"1#.B$'$0;B8//./1C 4.3. Anbefaling om innretting av FoU-delen av kompetansesenteret WB$;;$B$:68G.;:$;13P'$4#0'B$'./1$'6/H;;$;;.:.//'$;;./18#2"VOB$:$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;^?$'0/B$'<"'?":B6/H;;$;;.:./4;.;043"/$::G:844$'./1^"'18/.4843"/4<"'%"1<./8/4.$'./1CY.#.:. B$/48%%$/?$/1<'$%?$#$8;$/&P'&$4;'$&$4$1GXX<.//$$/"'18/.4$'./14"%1.';.:4;'$66$:.1 80;"/"%.48%;.B.14"%$/4.6'$'4H/$'1.$<<$6;$'%$BB$2"V./4;.;043"/$'4"%$64.4;$'$'. '$1."/$/C X;GR8G=9F8G/L9NKK8K/K=M/=9<K=K;<W:98MM/K=ML9NK9=9F/ W0;18/14G0/6;$;?8'%8/;"#8:1%$B?$/4H/;.:#8:18#;.:6/H;/./14<"'%8#2"VOB$:$/8# 6"%G$;8/4$4$/;$'$;\5/;$/68/B$;"'18/.4$'$44"%$/08#?$/1.1$/?$;$::$';.:6/H;;$4$/8# 2"VO./4;.;043"/$/$.'$1."/$/^<C$64V.D^U.D^AR=$::$'VW=$4$8'>?C2"'B$:$/#$BX;.:6/H;;$ 4$/;$'$;;.:$/$64.4;$'$/B$2"VO./4;.;043"/$'8;B$;;$.66$&.B'8';.:XH;;$':.1$'$6"%G:.4$'$2"VO 4$6;"'$/.'$1."/$/CY$B4.B$/8#X?8$/?PH46":$^$/?8/B$:4?PH46":$"1$;0/.#$'4.;$;^?04$' &H$/"14X<:$'$B$:#.408#?$/1.1$<"'46/./14./4;.;0;;$'4:.64"%VW=$4$8'>?^AR="1-2C] 0,&&$07/ 5C

28 "'.$/;$'$4$1.B$;;$68';$;68/#M'$<"'#.''$/B$<"'&$B'.<;$/$^"1B$;8/4$4B$'<"'4"%$/<"'B$: 8;$/.66$H;;$':.1$'$6"%G:.4$'$'4;'06;0'$/#$BX$;8&:$'$/"6$;08#?$/1.16"%G$;8/4$4$/;$'C _XB$/8//$/4.B$68/B$;"14X#M'$/"$/0:$%G$'#$BX;.:6/H;;$4$/;$'$;;.:$/&$4;$%;2"VO./4;.;043"/CY$B4.B$/8#8;<:$'$2"VO./4;.;043"/$'?8'&$1'$/4$;<:$64.&.:.;$;%$B?$/4H/;.: 8#:P//./1^68/#$64;%0:.1?$;$/$&$1'$/4$48#%$':8/14"%%$"1%$'"%<8;;$/B$ &$4:0;/./14G'"4$44$'#$BB$4;P''$2"VO./4;.;043"/$/$4"%V.D"1U.DC-8;;GX4G.44$/68/B$; 8:;4X;$/6$48;4$/;$'$;4%0:.1?$;$';.:4;'8;$1.46;.:G84/./1#.:&:.&$1'$/4$;8#"'18/.48;"'.46$ G'"4$BH'$'#$BB.44$./4;.;043"/$/$C_:844$'./1?"4$/;$/V.D$::$'U.D68/"14X#M'$ G'"&:$%8;.46.<"'?":B;.:?#"'B8/4$/;$'$;/PB#$/B.1#.4%X<./8/4.$'$4C-"%#.6"%%$'.//GX 4$/$'$$'%X;'":.14$/;$'$;4$:#468<<$;.:#$.$%.B:$'<"'$1$/B'.<;13$//"% %$B:$%46"/;./1$/;$'^%$B:$%%$/$4B$:;86$:4$.'$:$#8/;$2"VOG'"43$6;$'^48%;G'"43$6;4;P;;$ <'8#.'6$%.BB$:86;P'$'4"%W//"#843"/"'1$"12"'46/./14'XB$;C-$:#"%"14XV/.#$'4.;$;$;"1 UPH46":$/./"$/1'8B$'.//48;44;H';^#.:B$./"$/1'8B#M'$063$/;%$BB$//$ <./8/4.$'./14<"'%$/^"1B$'$48B%./.4;'8;.#$G'"4$BH'$'68/B8#.'6$4"%$/?./B'./1C 5/.//48;4O"160/B$4;H';<./8/4.$'./14<"'%$'.%.B:$';.B:81;<'8063$/;<"'AR="1VW=$4$8'>?C 9.44$./4;.;0;;$/$<./8/4.$'$4.4;"'1'8BGXB$//$%X;$/C9.44$./4;.;043"/$/$46.::$'4$14X:$B$4. /"$/1'8B0;4"%/8;0':.1$<"'8/6'./14G0/6;C R$B?$/4H/;.:<81:.1G'"<.:$'B$;#X'#0'B$'./18#AR=?8'$/6"%G$;8/4$G'"<.:4"%:.11$';$;;$4; "GG;.:4$/;$'$;4<81:.1$8'&$.B4"%'XB$'CY.B$'$0;;'H66$'AR=8;B$68/4G.::$$//P66$:'"::$. 4$/;$'$;^?#.:6$;4;$%%$'1"B;%$B;.:&86$%$:B./1$'<'8VW=$4$8'>?CWB$/1'8B/"$/2"VO./4;.;043"/46.::$'4$10;4"%$;/8;0':.1<"'8/6'./14G0/6;^$'B$;8:;4XAR=C E:GT:MR/L9NKK8K/K=M/Q=9J9<=8G=9F/ b3$//"%./;$'#30$/$?8'<:$'$&$b'.<;$'1.;;0;;'h66<"'#.:3$;.:x<./8/4.$'$b$:$'8#b'.<;$/8# 4$/;$'$;C-8%;.B.14H/$4B$;XG$/&8';8;4:.6<./8/4.$'./160/#.:B$66$B$:$'8#6"4;/8B$/$#$B 4$/;$'$;^"160/68/<"'#$/;$4X<0/1$'$4"%$/;HG$"GG4;8';468G.;8:C9$;%X8:;4X48;4$4GX8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;4$:#468<<$';.:#$.$/PB#$/B.1<./8/4.$'./113$//"%&'06$'&$;8:./1^.<"'%8# %$B:$%46"/;./1$/;$'"1[$::$'%$B<./8/4.$'./18#2"VO"GGB'81^.;.::$11;.:<./8/4.$'./1<'8 #.'6$%.BB$:86;P'$'4"%W//"#843"/"'1$"1"'1$42"'46/./14'XBC-$/;$'$;4%0:.1?$;<"' $64.4;$/4"1#$64;$'4X:$B$48#?$/1.18#.?#.:6$/1'8BB$6:8'$'X.B$/;.<.4$'$G'"43$6;$'4"%$' 4XG844'$:$#8/;$8;%$B:$%%$/$P/46$'XB$:<./8/4.$'$B$%^48%;B$'$4$#/$;.:X;.:;'$66$4$1 G'"43$6;%.B:$'<'8#.'6$%.BB$:86;P'$/$C-$:#"%4:.6;HG$<./8/4.$'./1./"$/1'8BP6$''.4.6"$/8; 4$/;$'$;.66$"GG/X'$/P/46$;4;P''$:4$^4;H'6$'B$;./>$/;.#$/$;.:X#M'$'$:$#8/;<"'./B04;'.$/. '$1."/$/C-;P''$:4$/"1#$64;$/;.:4$/;$'$;$'4X:$B$48#?$/1.18#4$/;$'$;4$#/$;.:4;'8;$1.46 ;.:G84/./1^?#.:6$;.13$/$'8#?$/1.18#?#.:6$$1$/468G$'8/48;;$#$B4$/;$'$;?8'C E:GT:MR/L9NKK8K/K=M/G8LG;KK8G=9F/JS/9YRS89R=F/L:?U8KJ9<8/ R$B&861'0//."#$/4;X$/B$4H/$4B$;XG$/&8';8;%8/#$B4$/;$'$;;'$/1$'$/6"%&./843"/8#?PH868B$%.466"%G$;8/4$^8B%./.4;'8;.#6"%G$;8/4$"1<"''$;/./14<"'4;X$:4$C W/>$/;.#4;H4;$%$/$&P''$<:$6;$'$B$;;$C-8%;.B.1$'B$;1'0//;.:X%.//$"%8; 6"%G$;8/4$4$/;$'$;.66$/PB#$/B.1#.4&$?P#$'$/4;"'868B$%.464;8&C9$;$'#8/46$:.1XGX <"'?X/B#.;$?#.:6$2"VOG'"43$6;$'4"%68/#M'$86;0$::$#$B4$/;$'$;^"1B$'%$B"14X?#.:6$/ ;HG$6"%G$;8/4$4"%#.:#M'$/PB#$/B.1CL'":.1#.:G'"43$6;$/$#M'$8#$/68'86;$'4"%13P'8; %8/;'$/1$'.//4G.::<'8$/'$66$0:.6$6"%G$;8/4$%.:3P$'CZ"%G$;8/4$4$/;$'$;&P'B$'<"'?8 %0:.1?$;<"'X;'$66$GX0:.6;HG$6"%G$;8/4$.8#1'$/4$B$;.B4G$'."B$'13$//"%"'B./M'$ %8'6$B4&$;./1$:4$'C-WL52^AR="1-2$'./"$/1'8B"'18/.4$';GXB$//$%X;$C -$:#"%6"%G$;8/4$4$/;$'$;&P'?8%0:.1?$;;.:X<:$64.&$:;;'$66$GX/PB#$/B.16"%G$;8/4$^&P' B$;;'":.1"14X?8<84;8/48;;868B$%.46G$'4"/8:$^&:8/;8//$;<"'X?8$#/$;.:X.B$/;.<.4$'$"1 0,&&$07/ 5B

29 4$;;$48%%$/'.6;.16"%G$;8/4$;.:B$0:.6$2"VO"GGB'81$/$CW4X;.:<$::$68/<"'?":B6/H;;$;;.:./4;.;043"/$::;.:6/H;/./1#M'$8#13P'$/B$<"'8;%8/468:6:8'$X'$6'0;;$'$C5/<"'8/6'./1?"4$/ $;8&:$';2"VO./4;.;043"/68/?8&XB$G"4.;.#$"1/$18;.#$$<<$6;$'%$B?$/4H/;.:'$6'0;;$'./1CF% 4$/;$'$;$;8&:$'$44"%$/?$:;08#?$/1.1./4;.;043"/68/B$;#M'$G'"&:$%8;.46X<X'$6'0;;$'; /PB#$/B.1868B$%.466"%G$;8/4$GX?PH;/.#XC=$6'0;;$'./14G'"&:$%$/$#$BUPH46":$/. D$'1$/#.4$'&:8/;8//$;8;?PH;6#8:.<.4$';<"'46/./146"%G$;8/4$P/46$'X;.:?P'$$;$;8&:$'; <"'46/./14%.:3PC5;6"%G$;8/4$4$/;$'4"%.66$$'<"'8/6'$;.$;8&:$';$2"VO./4;.;043"/$'#.: 4X:$B$460//$?8G'"&:$%$'%$BX'$6'0;;$'$/PB#$/B.1868B$%.466"%G$;8/4$C_XB$/8//$/ 4.B$#.:$/08#?$/1.1<"'8/6'./160//$1./PB#$/B.1<:$64.&.:.;$;;.:X1..//48;4O"1'$40:;8;&84$'; 8#:P//./1^?#.:6$;;'":.1$'/PB#$/B.1$;;$'4"%4$/;$'$;.4;"'1'8B#.:#M'$8#?$/1.18#X4$:#?$/;$.//%.B:$';.:$1$/B'.<;C-8%;.B.1?8'B$2"VO./4;.;043"/$'4"%$'86;0$::$<"'<"'8/6'./1 8::$'$B$.B81$/<"'%<"'.//48;4O"1'$40:;8;4;H';<./8/4.$'./1C2"''$6'0;;$'./14H/$4B$;8:;4X 4"%$/6:8'<"'B$:8;2"VOB$:$/<"'8/6'$4.$/8#B$$64.4;$'$/B$2"VO./4;.;043"/$/$C E:GT:MR/L9NKK8K/K=M/PG;L8G<KNG=9F/ -"%8'10%$/;$';"#$/<"'#.:4$/;$'$;4$#/$;.:"#$':$#$:4$"1#$64;#M'$8#?$/1.18#B$;4$#/$;.: X468<<$;.:#$.$/PB#$/B.1<./8/4.$'./1C9$;$64.4;$'$'.%.B:$';.B?$'$/<8'$<"'8;4$/;$'$;68/&:. %$'4;H';8#<./8/4.$'./146.:B$/$$//8#&$B'.<;$/4&$?"#C-$:#"%B$;;$./"$/1'8B<"'?./B'$4 13$//"%&'06$'&$;8:./1^4"%.13$/"<;$$'$/<"'0;4$;/./1<"'8;4;P;;$13$//"% #.'6$%.BB$:8GG8'8;$;^4$'#.:.6$#$:$/0;<"'B'./1GXB$;;$"%'XB$;CY.8/&$<8:$'B$'<"'8;4$/;$'$; <X'$;4;H'$48%%$/48;;8#4$/;'8:$86;P'$'<'8./B04;'.$/Cb3$//"%./;$'#30'0/B$/$?8'/M'481; 8::$B$./B04;'.$::$86;P'$/$481;4$1#.::.1$;.:X4.;;$.$;4:.6;4;H'$C +MN9F8<KYKK89R8/JLK=S=K8K8G/ ]4;8';$"1B'.#$6:H/1$86;.#.;$;4<0/643"/$'$''$:8;.#;'$440'46'$#$/B$C-8%;.B.1$'B$/ 48%<0//4P6"/"%.46$/H;;$8#4:.6$86;.#.;$;$'?PHC9$;;$$'&:8/;8//$;#.4;8#5>"/_pH'H `)*+*a K CF<<$/;:.1$%H/B.1?$;$'4"%W//"#843"/"'1$"12"'46/./14'XB$;4;P;;$'B$'<"'4:.6$ 86;.#.;$;$'^&:8/;8//$;13$//"%G'"1'8%%$'4"%A5^,'$/8"1D$B'.<;4/$;;#$'6C,6;.#.;$;$'&:8/;&$B'.<;$/$6/H;;$;;.:6"%G$;8/4$4$/;$'$;68/;'":.1#M'$6#8:.<.4$';;.:4;P;;$ 13$//"%G'"1'8%%$;CF%4:.64;P;;$"GG/X4#.:&$B'.<;$/46"4;/8B$'#$BB$:;86$:4$'$B04$'$4C 9$;8/&$<8:$4B$'<"'8;%8/4"%$;<P'4;$46'.;;#$B"GG'$;;$:4$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;1X'. B.8:"1%$B#.'6$%.BB$:8GG8'8;$;%$B4.6;$%0:.14;P;;$<'84:.6$G'"1'8%%$'C 4.4. Vurderinger knyttet til en egen kommersialiseringsenhet W$/6$:;$/M'./1$'$'B$;$;4;"';;.:<8/18#/H$G'"43$6;$'4"%.66$6'$#$'4;"'$ "GG4;8';4./#$4;$'./1$'C9.44$#.:"<;$?8&$?"#<"'$/6:$4;P;;$;3$/$4;$'^:"68:$'^/$;;#$'6"1 :.1/$/B$C9$//$;HG$/;3$/$4;$'68/;.:&H4.$/./60&8;"'$::$'/M'./14?81$C-:.6$G'"43$6;$' &$?P#$'.66$/PB#$/B.1#.4;$;;$6"&:./1$';.:4;P''$<"'$;86.&$1H//$:4$/C-M':.1'$:$#8/;.//$/WL^ L$:$>"%^#8'$?8/B$:^<"''$;/./14;3$/$4;$'$;>CR$'68G.;8:;0/1$G'"43$6;$'#.:.%./B'$1'8B60//$ 0;/H;;$<"'B$:$/$#$B$/./60&8;"'C K 5>"/_pH'H`)*+*a\5#8:0$'./18#W//"#843"/"'1$ 0,&&$07/ 53

30 5/6$:;$6"/4$'/["'18/.4843"/$'1$/$'$'$'%8/1$/H$"1.//"#8;.#$G'"B06;$'$::$'G'"4$44$'4"%.66$$'/M';'$:8;$';;.:#.'64"%?$;$/4<"604"%'XB$C98&P'%8/#0'B$'$X"GG'$;;$$/$1$/./60&8;"'$::$'0;#.6:./14$/?$;<"'B$//$;HG$/86;.#.;$;%$B4.6;$GXX4G.//$G'"43$6;$'0;8# 6"/4$'/$;["'18/.4843"/$/C]'486$/$'8;/H$"1:.;;G$'.<$'$86;.#.;$;$'.4:.6$"'18/.4843"/$'"<;$ &:.'0/B$';'H6;"1"#$'4$;;C9$;<.//$4%8/1$$64$%G:$'GX4:.6$6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;$'\ LLFk$/$#$B0/.#$'4.;$;$/$^Z"/14&$'1W//"#8;."/^5/$'1HA8G.;8:R8/81$%$/;`;.B:.1$'$-;8;".: W//"#8;."/"1UHB'"L$>?/":"1HY$/;0'$4a^W25#$/;0'$^$;>C/ 7G89F8G/?J9/R8998/KNU89/89T8K/=/K=ML9NK9=9F/K=M/8K/<89K8G/Q:G/RG=QK/:F/S8RM=L8T:MR[// Y.%$/$'8;4#8'$;&P'?#.:$GXB$;"G0/6;$/$4"%$'46.44$';"#$'CWB$/1'8B4$/;$'$;<"'B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#&.B'8';.:0;#.6:./18#.66$8:;<"'68G.;8:;0/1$G'"43$6;$'^68/G'"43$6;$/$68//H;$ 1"B;8#B$/;HG$/;3$/$4;$'4"%$/./60&8;"'$::$'/M'./14?81$1.'CY.B$'$#.:B$;4M':.1#M'$ '$:$#8/;B$'4"%$.$'/$8#4$/;$'$;.66$4$'GXB$/H$G'"43$6;$/$4"%B.'$6;$63$'/$#.'64"%?$;C 9$'4"%G'"43$6;$/$B$'.%";<8::$''$;;.//.?"#$B<"604"%'XB$;;.:86;P'$/$#.:B$;13$'/$#M'$ %$'G'"B06;.#;8;B$;&H11$44;$'6$6"&:./1$'B.'$6;$;.:B$//$;HG$/86;P'$'C98$'./60&8;"'$/4 &$;HB/./1%$'04.66$'C \SJ/LG8S8</JS/89/S8MQ;9F8G89R8/=9L;PJK:G4L:??8G<=JM=<8G=9F<89T8K[/ 2"'8;$/./60&8;"'$::$'6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;468:<0/1$'$1"B;$'%8/1'0//:$11$/B$ 8#?$/1.18#;.:18/1GX:$B$/B$G$'4"/$::%$B'$:$#8/;$'<8'./1"1o'.6;.1.//4;.::./1oC=$:$#8/; $'<8'./1%X<P'4;"1<'$%4;4$4.48%%$/?$/1%$BG$'4"/8:$;4;.B:.1$'$$'<8'./1<'8 <"''$;/./140;#.6:./1"16"%%$'4.$::#.'64"%?$;CW;.::$11&P'B$?8$;"%<8;;$/B$/$;;#$'6.//.B$; '$:8;$';$/M'./14:.#Cc$B$:4$/.$/4:.6./60&8;"'&P'%$B8/B'$"'B?8"%<8;;$/B$$'<8'./1<'8 B'.<;"1#$B:.6$?":BC,/8:H4$'8#6"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;$'#$B0/.#$'4.;$;$/$#.4$'8;%8/1$:GX '$:$#8/;$'<8'./1&.B'8';.:X'$B04$'$48//4H/:.1?$;$/6'8<;.1<"'4064$44<0::/M'./140;#.6:./1C9$; $'"14X#$4$/;:.18;/M'./14?81$/$::$'./60&8;"'$/?8';.:18/1GX;.:4;'$66$:.1%$B<./8/4.$::$ '$440'4$';.:X4;P;;$"GG"%%./B'$0;#.6:./14:PG"1#$'.<.4$'./14"GG18#$'.G'"43$6;$/$CV;$/ B$//$;HG$/68G.;8:`B$;&$?P#$'.66$#M'$%H$a&:.'"<;$#$.$/<'$%;.:6"%%$'4.$::$:P4/./1$' ;0/1C 9$;$'./1$/1'0//;.:X:$11$4630:GX8;B$;$'G'"&:$%8;.46X'$6'0;;$'$1"B$68/B.B8;$';.:4:.6$ $/?$;$'C,#:P//./1$/$'13$'/$&$1'$/4$;"168''.$'$%0:.1?$;$/$$';HB$:.1$'$"16"%%$' ;.B:.1$'$.8/B'$B$:$'8#/M'./14:.#$;C9$;$'$;13$//"%1X$/B$G'"&:$%8;B$&$4;$13$'/$#$:1$' X3"&&$%$B%$'%"B/$&$B'.<;44$1%$/;$'?$::$'$//B$%$4;'.4.6"<H:;$;.B:.1<84$G'"43$6;$/$C 9$;68/B$'<"'#M'$/1"B.B$X<"'4P6$X6/H;;$4$1"GG;.:$64.4;$'$/B$%.:3P$'4"%<"604$'$'GX B$//$;HG$/86;.#.;$;\WD$'1$/4O'$1."/$/$/<.//$'#.<P:1$/B$86;P'$'4"%;.:&H';3$/$4;$';.: ;.B:.1<84$G'"43$6;$'13$//"%B$/;HG$/$/?$;$'#.?8'"%;8:;"#$'\ DLF`D$'1$/;$6/":"1."#$'<P'./1a\9$;;$$'V.D46"%%$'4.8:.4$'./14$/?$;%$B/"$<"604 GX"<<4?"'$/M'./1$/^%$/6"%G$;8/4$/$'4G'$;;0;GX%8/1$86;.#.;$;4"%'XB$'C]6"&:$ 4$1"GG%";DLF<"'X&$;3$/$RRFO%8'6$B$;%$B./60&8;"';3$/$4;$'68/#M'$ G'"&:$%8;.468::B$/;.BDLF$'/M';6/H;;$;;.:0/.#$'4.;$;$;C -8'4.8W//"#843"/\W//"#843"/44$:468G%$B;$;;$6"&:./1$';.:60//468G4%.:3P$/$.D$'1$/C RH$<"604GX%$B.4./46;$6/":"1."1&."#.;$/468G[<8'%84.Cc.;$0;#.6:$;6"%G$;8/4$.// %";RRF"1'$:8;$';$%8'6$B$'C -8'4.8-$$B\5;;8#<.'$:8/B4B$66$/B$4X6"'/<"/B%$B"<<$/;:.14;P;;$;:X/$68G.;8:C2"/B$;?8'.66$<"604GX"<<4?"'$G'"43$6;$'^"1#.:B$'<"'.:.;$/1'8B$1/$4$14"%#$';468G<"'$/ 0,&&$07/ 5O

31 B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4'$:8;$';./60&8;"'[/M'./14?81$C2"/B$;$'B$440;$/'$;;$;.//%"; H468G./14G8'6$/.D$'1$/\_'.%M';"<<$/;:.1$.B./60&8;"'4"%?8'6"/;"'G:844$'"1./<'84;'06;0';.:13$/1$:.1<"';.B:.1<84$O&$B'.<;$'CD$B'.<;$/$4"%$'B$'.B81?8'?"#$B<"604 GX;$:$6"%"1WLC9$;;$$'"%'XB$'4"%"<;$6'$#$'%./B'$"GG4;8';468G.;8:$//B$;%8/ <.//$'.%8/1$8/B'$4$1%$/;$'C_8'6$/?8':.;$<"604GX:$#$'8/BP'./B04;'.$/C A"//$>;Y$4;`./#$4;"'<"'0%F:3$"11844a\A"//$>;Y$4;?8'4"%"GG18#$XB'.<;$8'$/8$' B$'1'q/B$'$<X'%P;$./#$4;"'$'^4:.68;.B$$'%8;>?$4%$B68G.;8:"1 <"''$;/./146"%G$;8/4$CL3$/$4;$/-G'./1&'$;;4;X'.4$/;'0%<"'B$//$86;P'$/CA"//$>; ;.:&H'.66$./60&8;"'$::$'/M'./14?81$;3$/$4;$'CA"//$>;Y$4;?8'$;$1$;./#$4;"'<"'0% <"'":3$"118444"%$''$:$#8/;<"'$/./60&8;"'%$B<"604GX"<<4?"'$:$#$'8/BP'./B04;'.C WD$'1$/$'B$;/H:.1$;8&:$';$;/$;;#$'68#4X68:;$o&04./$448/1$:4o`GX/"'46 <"''$;/./14$/1:$'a%$B>8C)*%$B:$%%$'4"%68/?8./;$'$44$8#X4G.::$48%%$/%$B $/./60&8;"'[/M'./14?81$'0/B;"<<4?"'$O/M'./1$/C9$;$'063$/;.?#.:6$/1'8BB.44$./#$4;"'$/$?8'4./;.:6/H;/./1;.:"<<4?"'$:$#$'8/BP'./B04;'."1RRFC-$6'$;8'.8;$;;.: B$;;$/$;;#$'6$;:.11$'?"4A"//$>;Y$4;C -$/;$'<"'/H468G./1#$BU.D`./1$/.P'0;B8//./1a'$G'$4$/;$'$'$;:.;$./60&8;"'%.:3P%$B <"604GX;.B:.1<84$G'"43$6;$'.;.6/H;/./1;.:./1$/.P'<81:.10;B8//./1#$B?PH46":$/C AR=[_'";";$>?$'$/<"'46/./14&84$';"'18/.4843"/%$B&$;HB$:.148;4/./1GX 6"%%$'4.$:;"'.$/;$';;$6/":"1.0;#.6:./1C_'";";$>??8'$;$1$;<"''$;/./14"%'XB$'$;;$; %";":3$"11844GX0;4;H'44.B$/CW?#.:6$/1'8B_'";";$>?46"%G$;8/4$$'B.'$6;$'$;;$; %";B'.<;4O"1#$B:.6$?":B486;.#.;$;$'$'.66$68';:81;^%$/B$;$'1'0//:81<"'X<"'#$/;$ 8;B$/"<<4?"'$'$;;$B$6"%G$;8/4$/?$'#.:60//$8/#$/B$4.48%%$/?$/1%$B /M'./140;#.6:./1.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BC R$B0;18/1G0/6;.B$.//:$B$/B$G$'4G$6;.#$/$'0/B;./60&8;"'$'4"1/M'./14?81$'4<0/643"/ 4$'#.B$;4"%0;<"'B'$/B$X.B$/;.<.4$'$$64.4;$'$/B$./60&8;"'"1/M'./14?81$%.:3P$'4"%?8' ;.:4;'$66$:.1%$B/M'./14'$:$#8/;6"%G$;8/4$'$;;$;%";B'.<;"1#$B:.6$?":BC-60::$%8/G$6$ '$;/./18#%.:3P$'4"%$''$:$#8/;$X48%8'&$.B$%$B#.:AR=[_'";";$>?"1-$/;$'<"'/H468G./1 #$BUPH46":$/<'$%4;X4"%4M':.1./;$'$448/;$C

32 5. Kritiske suksessfaktorer Y.#.:.B$;;$68G.;:$;^.;'XB%$B"GGB'814&$46'.#$:4$/^G$6$GX4$/;'8:$4064$44<86;"'$'#$B "GG'$;;$:4$/8#4$/;$'$;CWB$/<"'&./B$:4$#.:#.GXG$6$0;<"'B'./1$'6/H;;$;;.:6"/;./0$':.1 $.$'468G;.:4$/;$'$;&:8/;./B04;'.$::$86;P'$'CY.B$'$#.:#.GXG$6$0;<"'B'./1$'6/H;;$;;.: <./8/4.$'./1"1<81:.1G'"<.:CWB$;<"'$1X$/B$68G.;;$:.//1.66<"'?":B6/H;;$;;.:.%G:$%$/;$'&8'?$;.#0'B$'./1$/C2"'?":B6/H;;$;;.:6'.;.46$4064$44<86;"'$'$'4X:$B$4./"$/ 1'8B&$?8/B:$;.B$;<"'$1X$/B$68G.;;$:CZ8G.;:$/$%X4X:$B$4:$4$4.48%%$/?$/1C 5.1. Kontinuerlig forankring og eierskap til senteret W/;$'#30'0/B$/8#6:8';$4;P;;$<'8B$%$4;4$/;'8:$&$B'.<;$/$;.:4$/;$'$;C2:$'$8#B.44$?8'481; 4$1#.::.1;.:XB$:;8&XB$.<"'%8#\ O 9$:<./8/4.$'./18#B'.<;$/;.:4$/;$'$;`Q&$B'.<;$'a N O 9$:<./8/4.$'./18#<$::$42"V"GGB'81`/$4;$/8::$a O D.B'8%$B<"'$:$4/./1$'<'8$1$/&$B'.<;`/$4;$/8::$a O D.B'8%$B?"4G.;$'./14G:844$';.:4;0B$/;$'`/$4;$/8::$a O b8#$g'"<$44"'8;$'`q&$b'.<;$'a S O 9$:;8.4;H'$"1'$<$'8/4$1'0GG$`/$4;$/8::$a L.:&86$%$:B./1$/13$//"%./;$'#30$/$$'G"4.;.#$C-8%;.B.1$'B$"14X/"$0<"'G:.6;$/B$C9$;$' $/<8'$<"'8;1"B$./;$/43"/$'68/<"'4#.//$.B$;.:<$::$'B$&:.'0;<"'B'$;;.:X&.B'8;.: "GG'$;;$:4$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;$/;$/.<"'%8#<./8/4.$::$'$440'4$'$::$'$1$/;.B4&'06C9$; 8/&$<8:$4B$'<"'8;B$;%"%$/;0%4"%$'468G;#$B8;&$B'.<;$/$/X?8'4;.:;4$1G"4.;.#$ 0;/H;;$4^"18;$/'846;.18/14$;;$'$;#.B$'$8'&$.B<"'$;8&:$'./1C5/&P':.6$#$:#M'$<"'&$'$B; GX8;<:$'$86;P'$'68/<8::$<'80/B$'#$.4^4M':.1"%B$;;8':8/1;.B<P''$:$#8/;$2"VOG'"43$6;$'.18/14$;;$4^4"%$'B$;G'.%M'$P/46$<'8&$B'.<;$/$44.B$C 5.2. Utfordringer knyttet til finansiering -"%GXG$6;"#$/<"'$'&$B'.<;$/$4./;$'$44$<"'B$:;86$:4$.6"%G$;8/4$4$/;$'$;<P'4;"1<'$%4; 6/H;;$;;.:'$:$#8/;$2"VOG'"43$6;$'C5;;$'4"%B$;$'2"VOG'"43$6;$/$"1.66$ 6"%G$;8/4$4$/;$'$;.4$14$:#4"%#$66$'&$B'.<;$/4./;$'$44$^$'B$;/8;0':.1#.4:$;;$'$X<X <./8/4.$';2"VOG'"43$6;$/$$//B'.<;$/8#4$/;$'$;C9$;;$68/./"$/1'8B:P4$4#$B8;%8/ &$:84;$'8::$2"VO"GGB'81%$B6"4;/8B$'6/H;;$;;.:B'.<;"18B%./.4;'843"/C9$;;$#.:.%.B:$';.B.66$#M'$%0:.1<P'2"VOG'"43$6;$/$$'GXG:844CW"GG'$;;$:4$/8#6"%G$;8/4$4$/;$'$;$'B$; B$'<"'$/0;<"'B'./16/H;;$;;.:X4.6'$8;B$4.1/8:$'1.;;<'8$/6$:;$4;P''$./B04;'.$::$86;P'$'"% #.::.1?$;;.:"14XX<./8/4.$'$B$:$'8#B'.<;$/8#4$/;$'$;%8;$'.8:.4$'$'4$1.<86;.464;P;;$C2:$'$ 86;P'$'?8'0;;'H6;#.:3$;.:<./8/4.$'./18#B$:$'8#4$/;'$;^?$'0/B$'DZZ N D$B'.<;$'4"%DZZ^9Y^FB<3$::9'.::./1C9$;G'$4.4$'$4.%.B:$';.B8;4#8'$/$B$?8'1.;;GXB$;;$4GP'4%X:$;.66$$'&./B$/B$^48%;8;4#M'; %8/1$86;P'$'?8'#8:1;X4#8'$o68/463$oGXB$;;$4GP'4%X:$;$;;$'4"%B$'$4&$;8:./14#.:3$/8;0':.1/"6#.:#M'$8#?$/1.18#$/B$:.1G'"<.:GX 4$/;$'$;C S D$B'.<;$'4"%DZZ^FB<3$::"1b'.$1?8'XG/$;<"'B$;;$C9$;G'$4.4$'$4.%.B:$';.B8;4#8'$/$B$?8'1.;;GXB$;;$4GP'4%X:$;.66$$'&./B$/B$"18; 4#8'$/$B$'<"'$'./B.68;.#$C

33 5.3. Utfordring å finne en felles faglig plattform -"%GXG$6;.'8GG"';$/$'.66$B'.<;"1#$B:.6$?":B$;$1$;<81<$:;C-/8'$'$'B$;4:.68;B$;./6:0B$'$'$/'$66$<81<$:;4:.64"%<H4.66^63$%.^%846./.66^:"1.4;.66%C#C9$;68/#M'$$/ 0;<"'B'./1X$;8&:$'$$;6"%G$;8/4$4$/;$'4"%468:;'$66$GX8::$B.44$<81"%'XB$'.4.;;8'&$.BC Y.B$'$68/B$;&:.$/0;<"'B'./1XB$<./$'$?#84"%.//1X'.&$1'$G$;B'.<;"1#$B:.6$?":B"1?#8 4"%.66$.//1X'.B$;C-:.6&$1'$G$;&'06$468//M'%$4;$;?#$';G'"43$6;./6:0B$'$4$;;$'4"%$;?#$';G'"43$6;?8'$;$:$%$/;8#B'.<;.4$1CY.8/&$<8:$'B$'<"'8;%8/.:$11$'&$1'$G$;;$6/.46 B'.<;"1#$B:.6$?":B;.:1'0//^4:.6B$;;$$'&$46'$#$;.B$;#$B:81;$6"/60''8/4$1'0//:81$;CF%.66$^68/G'"<.:$/GX4$/;$'$;&:.4#M';4G'.6$/B$^?#.:6$;%$B<P'$''$B04$';%0:.1?$;<"' 4G$4.8:.4$'./1C

34 Vedlegg 1: Intervjuliste Y$B:81;<P:1$'./;$'#30:.4;$<"'G'"43$6;$;C-"%B$;1X'<'$%8#:.4;$/?8'#.13$//"%<P';./;$'#30$' %$BING$'4"/$'.G'"43$6;$;C-"%B$;1X'<'$%8#:.4;$/?8'#.#8:1;X./;$'#30$/6$:;$G$'4"/$' <:$'$18/1$'^&:8/;8//$;<"'X<X8#6:8';06:8'?$;$'^6:8'13"';"GG:$11%C# W;.::$11;.:./;$'#30$'%$B'$:$#8/;$&$B'.<;$'"1"<<$/;:.1$86;P'$'?8'R$/"/<X;;.//4G.::<'8 13$//"%K'$<$'8/4$1'0GG$%P;$'C #JS9/ 8RG=QK4$GFJ9=<J<W:9/ IJK:/ F:8#-;X:PH =8BPH1'0GG$/ )QC30/. L'"/BF:4$/ A5-0&4$8 )EC30/. bp'8/7"?8/4"/ R>b'$1"' )EC30/. $:4"/="384 UFb5/$'1. )IC30/. R8'.;8->";; 9$;"'46$Y$'.;84 )EC30/. DX'B-8/B8:,46PHZ"%%0/$ )EC30/. U8/4O="8'-P'?$.% A?'.4;.8/R.>?$:4$/ =$4$8'>? )TC30/. Z3$;.:2"':8/B D$'1$/b'"0G )TC30/.,'/$=.G:$,6$'-":0;."/4 )TC30/. Z0';,/B'$844$/ A"84;A$/;$'D84$ Q*C30/.,'#$=./B$ =$./$';4$/ )TC4$G;$%&$' Z0';,/B'$844$/ A"84;A$/;$'D84$ )TC4$G;$%&$' D3P'/8'W#$'4$/ FB<3$::9'.::./1 )TC4$G;$%&$' b$.'w#8'y./43$#.6,.&$: )TC4$G;$%&$' L"'$,/1$:41X'B D$$'$/&$'1 )TC4$G;$%&$' L'H1#$,'/$4$/ 2RA Q*C4$G;$%&$' _$'L"'4#.6-5A"1"'B'.:: Q*C4$G;$%&$' Z8':7"?8/Z:$GG$ -$8;'8/4 Q*C4$G;$%&$' 78/D$';4$/ Z'.4;.8/b$'?8'B7$&4$/ Q*C4$G;$%&$' F:$7"?8/UX?3$% Z'.4;.8/b$'?8'B7$&4$/ Q*C4$G;$%&$' F:$78>"&W'1$/4 ="::4="H>$R8'./$ +C"6;"&$' L$'3$,'/$4$/ D$'1$/b'"0G +C"6;"&$' 5'.65'B8:,6$'-":0;."/4 +C"6;"&$' 5.#./B9H6$4;$/ ="h8' +C"6;"&$' F:$b0//8'-P1/$/ UPH46":$/.D$'1$/ EC"6;"&$' 0,&&$07/

35 b$.',/;"/7"?8//$4$/ V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/ EC"6;"&$' =0/$-M:$/ DZZ IC"6;"&$' R8'.;8->";; 9$;"'46$Y$'.;84 IC"6;"&$',4:$cH1'$ WB$#$64;[,'$/8Ff KC"6;"&$' 78/WCUX:8/B "'1$4U8/B$:4?PH46":$ KC"6;"&$' _$'U$0% -2 KC"6;"&$' -;.1,/B$'4$/,b= KC"6;"&$' i#"//$l"'1$'4$/ -;'P%%$D$;$h KCF6;"&$','/$-#./B8: V/.=$4$8'>? NC"6;"&$' 7"?/f.::H5.B$ ->?:0%&$'1$' NC"6;"&$' U$/'H-#$/B4$/ b'.$1-?.gg./1 SC"6;"&$' Z/0;,/B$'4$/ DZZ SC"6;"&$' L"/3$98?: A:8%G"/ +EC"6;"&$' 78/]1$c8/1$:8/B AbbY$'.;84 +EC"6;"&$' i/1#$,8&p L'"::f./B_"e$' )*C"6;"&$' b$';r$h$' D'./1c"1.4;.>4 )*C"6;"&$' U$:1$F:4$/ FB<3$::9'.::./1 )*C"6;"&$' -;.1F%8 23$::4;'8/B )*C"6;"&$'.:4ZX'$Y.6$/ -;8;".: )+C"6;"&$' b$.'-:"'8 -;8;".: )+C"6;"&$' L?"%84f$B$'#8/1-3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$' U8'8:B$64;8B^ -3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$' FBB,:#$: -3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$' _$'Y":B -3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$' b.4:$-;'8/b -3P6'.1446":$/ )+C"6;"&$',;:$Z#8%%$ D$'1$/M'./14'XB ))C"6;"&$' U8/B="8'-P'?$.% AR= ))C"6;"&$' -#$./0/1U8/4$/ f8';4.:8 ))C"6;"&$'.:4,46$:8/B,6$'-":0;."/4 ))C"6;"&$' 2.//_C.:4$/ 2'8%"5/1./$$'./1 *TC/"#$%&$' W;.::$11;.:.//4G.::<'8./;$'#30$'?8'#."14X<X;;.//4G.::<'8'$:$#8/;$'$440'4G$'4"/$'13$//"%SO+* %P;$'%$B4;H'./141'0GG$/^G8';/$'1'0GG$/"1$/6$:;86;P'$'C-;H'./141'0GG$/?8'&$4;X;;8# <P:1$/B$G$'4"/$'\

36 b0//8'd0#.6 _88:R8';$/4 D3P'/8'W#$'4$/ L'"/BF:4$/ =":<R.BB$:;"/OR"$,';?0','/$4$/ b$.',/;"/7"?8//$4$/ D04./$44=$1."/D$'1$/ R8'.;.%;2"'0% FB<3$::9'.::./1 A5-0&4$8 W//"#843"/"'1$ U"'B8:8/B 2H:6$46"%%0/$ V/.#$'4.;$;$;.D$'1$/

37 Vedlegg 2: Oppragsbeskrivelse $UUFJS89/ c$#$'8/bp'$/468::$b$"113$//"%<p'$$;g'"43$6;%$b>8ce%/bc#8'.1?$;?#"'b$;4"% 4:0;;G'"B06;468::$#$'$4$/'8GG"';%$B&$1'0//$;<"'4:81;.:%"B$::<"'$; Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1Y$B:.6$?":B^"1$/46.44$;.:?"#$BG'"43$6;<"'$;8&:$'./18# $;4:.6;Z"%G$;8/4$4$/;$'C,'&$.B$;468:<"'$1X.;$;;48%8'&$.B%$BFGGB'8141.#$'C,6;0$::$G8';$'<'82"V%.:3P$/$^UWD[V.D"1W/B04;'.$/468:"14X6"/40:;$'$40/B$'#$.4. 8'&$.B$;<"'X8#4;$%%$&$?"#$/$"1#.:3$/;.:XB$:;886;.#;.$;$/$#$/;0$::$;8&:$'./18# $;4:.6;6"%G$;8/4$4$/;$'C JLFG;99/ W/.;.8;.#$;;.:X#0'B$'$&$?"#$;<"'$;Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1Y$B:.6$?":B;8' 0;18/14G0/6;.B$;&$;HB$:.1$./B04;'.$::$%.:3P$;.D$'1$/"1U"'B8:8/B4"%$'&H11$;"GG '0/B;G'"B06;$'"1;3$/$4;$''$;;$;%";B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/$'8#"<<4?"'$ ":3$j1844./4;8::843"/$';"G4.B$"140&4$8C=$1."/$/?8';0/1$86;P'$'.//$/<"' G'"4$44./B04;'.$/^#8//6'8<;^;$'%./8:O"1&84$86;.#.;$;$'C b3$//"%$;8&:$'./1$/8#a5-0&4$8%$b<"604gxb'.<;"1#$b:.6$?":b8#?8#&0//4./4;8::843"/$'^$''$1."/$/8::$'$b$1"b;g"4.43"/$';%$b?$/4h/;.:b'.<;"1 #$B:.6$?":B8#8/:$110/B$'#8//C U"'B8:8/B?8'"14X$/6"%G:$;;%8'.;.%6:H/1$%$B;0/1$B'.<;4"'18/.4843"/$'. D$'1$/4'$1."/$/CZ:H/1$/?8'P/46$'"%X0;#.6:$$;1:"&8:;%8'.;.%;60//468G4/8#. D$'1$/?#"'B'.<;"1#$B:.6$?":B46"%G$;8/4$4;X'4$/;'8:;C W;.::$11$'B$;<"'#$/;$;8;B$;#.:6"%%$$;&$;HB$:.1%8'6$B'$;;$;%";B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#"<<4?"'$#./BG8'6$'"1%.:3P$;.D$'1$/$'.<$'B%$BXG"4.43"/$'$4$1 /843"/8:;13$//"%$;8&:$'./18#<"'46/./144$/;$'$;<"'%.:3P#$//:.1$/$'1.`F=AFf5a. 48%8'&$.B%$B'$1."/8:$#./B6'8<;./B04;'.$/C '$<CZ"/6'8<;'8GG"';/'CE`801C)**Sa"%./;$'/843"/8:.4$'./18#":3$j18444$6;"'$/?#"' U"'B8:8/B46:H/1$/$'0;$:8;;C L.:;'"44<"'4;P''$:4$/"1&$;HB/./1$/B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4./B04;'.$/?8'<"' #$'B.468G/./1$/.'$1."/$/^$'B$;;$60/.&$1'$/4$;1'8B'$<:$6;$';.B$; 0;B8//./14;.:&0B$;4"%1.4#$BV/.#$'4.;$;$;.D$'1$/"1?P146":$'.'$1."/$/C

38 L.:4#8'$/B$0;<P'$4B$;"14X4#M';:.;$./B04;'.'$;;$;<"'46/./1"10;#.6:./1.//$/<"'./B04;'.$::B'.<;"1#$B:.6$?":BC-$;;.<"'?":B;.:8;#.68/463$?8'"'1$4;H/14;$ 6"%G$;8/4$%.:3PGX"G$'843"/$::#.'64"%?$;"1,44$;R8/81$%$/;?8'#..4#M';:.;$/ 1'8B6:8';X68G.;8:.4$'$B$;;$#$BX<X<'$%6"%%$'4.$::#.'64"%?$;.//$/<"'<81<$:;$;C VM/Q:G/+:?U8KJ9<8<89K8G8K/ U"#$B%X:<"'$;8&:$'./18#$;6"%G$;8/4$4$/;$'<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B$'\ -.6'$/843"/8:6"%G$;8/4$&H11./1"14G'$B/./18#60//468G"%./B04;'.$::B'.<;"1 #$B:.6$?":B D.B'8;.:/843"/8:"1./;$'/843"/8:<81:.10;#.6:./1.//$/<81<$:;$; D.B'8;.:"1B$:;8.<"'46/./1486;.#.;$;$'"1"GGB'814<"'46/./1.//$/<"'<81<$:;$; =XB1.#/./1"1<81:.1"14;P;;$;.:./B04;'.$::$86;P'$' 9$:;8.0/B$'#.4/./1 5;8&:$'$$;?PH$'$;$6/.464;0B.$^R84;$'G'"1'8%^4"%13$/4G$.:$'&$?"#$;<"' 6"%G$;8/4$&:8/;B$#.6;.14;$./B04;'.$::$86;P'$/$.'$1."/$/C D.B'8;.:P6;#$'B.468G./1"1.//"#843"/.'$1."/8:;/M'./14:.##$B$;8&:$'./18#$; 0;#.6:./14%.:3P.//$/<"'<81<$:;$;4"%68/&.B'8;.:/H$;8&:$'./1$'"14G.//O"<<4.//$/<"'<81<$:;$; VM8K/Q:G/Q:GUG:<W8LK8KH/ / Z8';:$11$./B04;'.$/4&$?"#"1P/46$'.<"'&./B$:4$%$B$;8&:$'./18#$; 6"%G$;8/4$4$/;$' Z8';:$11$./B04;'.$/4&$?"#<"'2"V.//$/<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B48%;#.:3$;.:86;.#; $/1843$%$/; Z8';:$11$&$?"#$;<"'$;;$6/.46%84;$'4;0B.0%.D$'1$/48%;1'0//:81$;<"' $;8&:$'./18#$;4:.6;4;0B.$#$BV.D"1U.D $?QJ9F4JSFG89<=9F/ b$"1'8<.46468:g'"43$6;$;"%<8;;$./b04;'.o^<"'46/./14o"16"%g$;8/4$%.:3p$/$. U"'B8:8/BC $GFJ9=<8G=9F1/ &G:<W8LKJ9<SJG4&G:<W8LKM8R8M<8/ _'"43$6;8/4#8':.1$'D04./$44=$1."/D$'1$/C564;$'/G'"43$6;:$B$'['XB1.#$'#.:&:..//:$.$;<'8$;6"/40:$/;%.:3P%$B6"%G$;8/4$GX<81"%'XB$;C -KNG=9F<FG;UU8//

39 =M8U]M8G// 9$;#.:&:.$;8&:$';$/4;H'./141'0GG$<"'<"'G'"43$6;$;4"%#.:&$4;X8#G$'4"/$'<'8?P146":$/$^2"V"1W/B04;'.$/C=$G'$4$/;8/;$'<'8W//"#843"/"'1$"1U"'B8:8/B <H:6$46"%%0/$#.:%0:.1$/4"14XB$:;8^$#$/;0$:;4"%"&4$'#8;P'$'C 08Q8GJ9<8FG;UU8/ 9$;$'$/<"'0;4$;/./18;G'"43$6;$;<"'8/6'$4&:8/;B$#.6;.14;$./B04;'.86;P'$/$. ;.::$11;.:2"V"16"%G$;8/4$%.:3P$/$C9$;468:B$'<"'$;8&:$'$4$/'$<$'8/4$1'0GG$ '$G'$4$/;$';#$BB$:$B$/B$./B04;'.$::$:"6"%";.#$/$.'$1."/$/C FGG4;8';8#<"'G'"43$6;$;%$B."R8'4)*+*CY8'.1?$;>8CE%/BC5/%$'B$;8:3$'; %.:$GM:4G:8/#.:&:.0;8'&$.B$;.<%C"GG4;8';8#<"'G'"43$6;$;C +G=K=<L8/<;L<8<<QJLK:G8G/ 2P:1$/B$<86;"'$'$'B$<./$';4"%6'.;.46$4064$44<86;"'$'.<"'G'"43$6;$;\ 2"'8/6'$G'"43$6;$;../B04;'.$/"1$;8&:$'$$/1"BB.8:"1%$BB$#.6;.14;$./B04;'.$::$86;P'$/$,#B$66$"%B$;<.//$48/B'$./B04;'.$::$&$?"#$//B$4"%$'<"'$4:X;;,#B$66$?#.:6$;$/1843$%$/;`86;.#B$:;86$:4$^<./8/4.$::$'$440'4$'a B$/ $/6$:;$&$B'.<;$#$/;0$:;#.:60//$&.B'8%$B.$;8&:$'./14<84$/ Y.:3$?"42"VO"16"%G$;8/4$86;P'$/$;.:X;88/4#8'"1:$B$:4$.<"'G'"43$6;"1 $;8&:$'./14<84$/ Z"%G$;8/4$?"4'$1."/8:$2"VO"16"%G$;8/4$86;P'$'4"%68/%8;>?$./B04;'.$/4&$?"# -;$'6%$B#.'6/./1<'8#.'6$%.BB$:8GG8'8;"1:"68:$%H/B.1?$;$' \:S8RJLK=S=K8K8G/ 2"'G'"43$6;$;#.:&$4;X8#<P:1$/B$?"#$B86;.#.;$;$'\ +C Z8';:$11$./B04;'.$/4&$?"#"1P/46$'<"'$;8&:$'./18#$;6"%G$;8/4$4$/;$'<"'./B04;'.$::B'.<;"1#$B:.6$?":B\ F<<4?"'$":3$"118444$6;"'$/ -0&4$86:H/1$/`A5-0&4$8a R8'.;.%/M'./1 5:C6'8<;&'8/43$/ _'"4$44./B04;'.$/ F<<4?"'$#./B6'8<; )C Z8';:$11$./B04;'.$/4&$?"#"1#.:3$;.:86;.#$/1843$%$/;`%$B<./8/4.$'./1a<"'2"V 86;.#.;$;$'.<%CB'.<;"1#$B:.6$?":B

40 QC Z8';:$11$B81$/40/B$'#.4/./14;.:&0B.//$/<"'<81<$:;$;^'$1."/8:;"1/843"/8:;C EC Z8';:$11$1'0//:81$;<"'$;8&:$'./18#?PH$'$;$6/.460;B8//$:4$.//$/<81<$:;$; #$BUWD[V.D IC Z#8:.;$;44.6'./1CD$46'.#$;.:;86<"'"GG<P:1./18#B$6'.;.46$4064$44<86;"'$/$4:.68; 48//4H/:.1?$;$/<"'8;B$.//;'$<<$''$B04$'$4[?":B$40/B$'&$B'$ 6"/;'"::["GG<P:1./1C KC -:0;;'8GG"';%$B&$1'0//$;<"'4:81;.:%"B$::<"'$;Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1 Y$B:.6$?":B^"1$/46.44$;.:?"#$BG'"43$6;<"'$;8&:$'./18#$;4:.6; Z"%G$;8/4$4$/;$'^?$'0/B$'\ )=KK8GJK;G/ F'18/.4$'./1 2./8/4.$'./1 -;0B.$' 2"V86;.#.;$;$' V;#.6:./14%.:3P -8%?8/B:./1W/B04;'.O2"VOV;B8//./1 _X4.6;#.:$;Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1Y$B:.6$?":B60//$0;#.6:$4$1;.:$;%0:.1,=5,G'"43$6;$::$';.:4#8'$/B$C,#B$/X'486$'B$;#.6;.18;c$#$'8/BP'$/4$;;$'4$1.//. <P:1$/B$B"60%$/;4"%&861'0//4;"<<\ / _'"1'8%&$46'.#$:4$<"',=5,OG'"1'8%%$;C_'"1'8%%$;<.//$4?$'\?;;G\[[$64;'8/$;;C.//"#843"//"'1$C/"[,'$/8r<4[_'"1'8%&$46'.#$:4$m)*,'$/8m)*) **SCGB<

41 Vedlegg 3: Intervjuskjema JLFG;99/Q:G/:UURGJF8KH// W/.;.8;.#$;;.:X#0'B$'$&$?"#$;<"'$;Z"%G$;8/4$4$/;$'<"'9'.<;"1Y$B:.6$?":B;8' 0;18/14G0/6;.B$;&$;HB$:.1$./B04;'.$::$%.:3P$;.D$'1$/"1U"'B8:8/B4"%$'&H11$;"GG '0/B;G'"B06;$'"1;3$/$4;$''$;;$;%";B'.<;^#$B:.6$?":B"1%"B.<.6843"/$'8#"<<4?"'$ ":3$j1844./4;8::843"/$';"G4.B$"140&4$8C=$1."/$/?8';0/1$86;P'$'.//$/<"' G'"4$44./B04;'.$/^#8//6'8<;^;$'%./8:O"1&84$86;.#.;$;$'C b3$//"%$;8&:$'./1$/8#a5-0&4$8%$b<"604gxb'.<;"1#$b:.6$?":b8#?8#&0//4./4;8::843"/$'^$''$1."/$/8::$'$b$1"b;g"4.43"/$';%$b?$/4h/;.:b'.<;"1 #$B:.6$?":B8#8/:$110/B$'#8//C U"'B8:8/B?8'"14X$/6"%G:$;;%8'.;.%6:H/1$%$B;0/1$B'.<;4"'18/.4843"/$'. D$'1$/4'$1."/$/CZ:H/1$/?8'P/46$'"%X0;#.6:$$;1:"&8:;%8'.;.%;60//468G4/8#. D$'1$/?#"'B'.<;"1#$B:.6$?":B46"%G$;8/4$4;X'4$/;'8:;C W;.::$11$'B$;<"'#$/;$;8;B$;#.:6"%%$$;&$;HB$:.1%8'6$B'$;;$;%";B'.<;"1 #$B:.6$?":B8#"<<4?"'$#./BG8'6$'"1%.:3P$;.D$'1$/$'.<$'B%$BXG"4.43"/$'$4$1 /843"/8:;13$//"%$;8&:$'./18#<"'46/./144$/;$'$;<"'%.:3P#$//:.1$/$'1.`F=AFf5a. 48%8'&$.B%$B'$1."/8:$#./B6'8<;./B04;'.$/C L.:;'"44<"'4;P''$:4$/"1&$;HB/./1$/B'.<;4O"1#$B:.6$?":B4./B04;'.$/?8'<"' #$'B.468G/./1$/.'$1."/$/^$'B$;;$60/.&$1'$/4$;1'8B'$<:$6;$';.B$; 0;B8//./14;.:&0B$;4"%1.4#$BV/.#$'4.;$;$;.D$'1$/"1?P146":$'.'$1."/$/C L.:4#8'$/B$0;<P'$4B$;"14X4#M';:.;$./B04;'.'$;;$;<"'46/./1"10;#.6:./1.//$/<"'./B04;'.$::B'.<;"1#$B:.6$?":BC-$;;.<"'?":B;.:8;#.68/463$?8'"'1$4;H/14;$ 6"%G$;8/4$%.:3PGX"G$'843"/$::#.'64"%?$;"1,44$;R8/81$%$/;?8'#..4#M';:.;$/ 1'8B6:8';X68G.;8:.4$'$B$;;$#$BX<X<'$%6"%%$'4.$::#.'64"%?$;.//$/<"'<81<$:;$;C R$/"/?8'GXB$/&861'0//<X;;."GG18#$8#D04./$44=$1."/D$'1$/X0/B$'4P6$ /M'./14:.#$;4./;$'$44$<"'$;6"%G$;8/4$4$/;$'<"'./B04;'.$::B'.<;"1#$B:.6$?":BCR$B &861'0//../B04;'.$/4;.:&86$%$:B./1$'4$'#.<"'"448;$;4:.6;6"%G$;8/4$4$/;$'$/;$/ 68/&$4;X8#+OQG$'4"/$'%$B8/4#8'<"'X6""'B./$'$2"VO.//48;4"14G$4.8:.4$'; 0;B8//./14;.:&0B.//$/<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B;.:/M'./1$/^$::$'$/%"B$::?#"'4;"'$B$:$' 8#'$:$#8/;?PH$'$0;B8//./1"1<"'46/./14O"10;#.6:./14%.:3P.//$<"'B'.<;"1#$B:.6$?":B 48%:$40/B$'48%%$;86C 0,&&$07/ A6

42 Bakgrunnsspørsmål: +C U#.:6$;#.'64"%?$;4"%'XB$[4$1%$/;;.:?P'$'&$B'.<;$/\ " )C U#"'%8/1$8/48;;$?8'B$'$J *OI KO)* )+OI* I+O)** F#$')** QC F%4$;/./1.&$B'.<;$/ *OI*%.:: I+O+**%.:: +*+O)I*%.:: )I+O+***%.:: F#$'+%.::.8'B " " EC U#"'4;"'B$:8#8/48;;$"1"%4$;/./1$'.U"'B8:8/BJ " / " / D1 W?#.:6$/6"%%0/$:.11$'&$B'.<;$/J/ Spørsmål om FoU-innsats KC Z8/B08/4:X?#"'%H$&$B'.<;$/&'06$'GX2"V.B81.G'"4$/;8#"%4$;/./1J " " " NC -$'B0&$?"#<"'XP6$2"VO.//48;4$/.&$B'.<;$/B./J 78 0,&&$07/ A2

43 $. SC -$'B0&$?"#<"'XP6$48%8'&$.B%$B8/B'$&$B'.<;$'[6"%G$;8/4$%.:3P$'"%2"VJ 78 $. U#.438s.?#.:6$'$1."/$'<.//$'B0B$%$4;'$:$#8/;$[./;$'$448/;$48%8'&$.B4G8';/$'$J D$'1$/4'$1."/$/ L'P/B$:81 ="18:8/B -P':8/B$; t4;:8/b$; RP'$ "'BO"'1$,/B'$ V;:8/B$; TC R$B?#.:6$;HG$'86;P'$'P/46$'B0P6;48%8'&$.BJ 2"'46/./14./4;.;043"/$' `V/.#$'4.;$;^UPH46":$^ W/4;.;0;;$'"4#a D$B'.<;$'GX;#$'48# #$'B.63$B$/ D$B'.<;$':8/14#$'B.63$B$/ +*C _X?#.:6$"%'XB$'4$'B0&$?"#<"'P6;2"VO.//48;4J-G$4.<.4$'u " " ++C b.;;8;b$;"gg'$;;$4$;6"%g$;8/4$4$/;$'<"';$6/.46b'.<;"1#$b:.6$?":b^?#"'./;$'$44$'; `GX$/468:8<'8+OIa#.:B0#M'$.X&$/H;;$B$18#B$;;$J 0,&&$07/ A5

44 I`4#M';./;$'$44$';a E Q ) +`?$:;0./;$'$44$';a +)C b.;;8;4$/;$'$;$;8&:$'$4^#.:b0#m'$#.::.1;.:xb$:;813$//"%<./8/4.$'./1$::$' $1$/.//48;4J " 9$;0/B$'4;'$6$48;4#8'$/$.66$$'&./B$/B$C 78 $. Z8/463$ YM'$%$BXB$:<./8/4.$'$2"VO "GGB'814"%$''$:$#8/;$<"'B./ &$B'.<; YM'$#.::.1;.:X<./8/4.$'$B$:$'8# B'.<;$/8#4$/;$'$; 9$:;813$//"%$1$/;.B4&'06 9$:;8.4;H'$['$<$'8/4$1'0GG$$::$' :.1/$/B$ Spørsmål om kompetanse / +QC U#"'%8/1$G'"4$/;8#B./$8/48;;$?8'\ " _'"4$/; 28146":$[<81&'$# QOX'.1?PH46":$ R84;$'[U"#$B<81 9"6;"'1'8B,//$;`4G$4.<.4$'a " +EC U#84:814;HG$6"%G$;8/4$#.:B0?8%$4;&'06<"'B$/$4;$+*X'$/$J -G$4.<.4$'u L$6/.46[/8;0'#.;$/468G$:.1 t6"/"%.46 0,&&$07/

45 ,//$; +IC U#"'B8/#.:&$B'.<;$/46"%G$;8/4$&$?"#$/B'$4B$/$4;$X'$/$JU#.:6$;/.#X8# 6"%G$;8/4$;'$/1$'B0;.:<P';B$/$4;$X'$/$J " " R./B'$ -8%%$ R$' 28146":$[<81&'$# QOX'.1?PH46":$ R84;$'[U"#$B<81 9"6;"'1'8B,//$;`4G$4.<.4$'a " +KC 5'B$/;.:13$/1$:.16"%G$;8/4$/;.:4;'$66$:.1;.:G844$;"14G$4.8:.4$';J-G$4.<.4$'u " " +NC U8'B./&$B'.<;&$?"#<"'$;4G$4.8:.4$';%84;$'G'"1'8%.//$/B'.<;"1#$B:.6$?":BJ 78 $. U#.4/$.\W/;$'#30$;$'<$'B.1\ +SC U#.438^<"'4:81;.:.//?":B"1#./6:./18#G'"1'8%%$;J-G$4.<.4$'u " +TC L'$/1$'B06"%G$;8/4$?$#./1.<"'%8##.B$'$0;B8//./1$::$'.<"'%8#/H'$6'0;;$'./1J 2"'X<X;.:<P';/H6"%G$;8/4$ 2"'X$;;$'0;B8//./18#8/48;;$ )*C 5'B0#.::.1;.:X&.B'8;.:0;B8//./14;.:&0B$;13$//"%<P:1$/B$\ " `-#8'$;$'4$:#481;.66$&./B$/B$a " 0,&&$07/ AA

46 78 $. Z8/463$ U"4G.;$'./1[;'8./$$G:844$'./1 2"'$:$4/./1$'[.//4G.::<'8$1$/ &$B'.<; 2./8/4.$'./1[18#$OG'"<$44"'8;$' 9$:;8.4;H'$^'$<$'8/4$1'0GG$%C # )+C,/B'$;.:&86$%$:B./1$'C=$<:$643"/$' 0,&&$07/ AD

47 Vedlegg 5: Kartleggig av relevant utdanning innen offshore og maritime næringen #//#5#3.#11#/60/&738#3+993&%1$:#$;&05#.$#,610#,+5#&$0;/+5#&&#.#5%,/ -/3%,,0,1$/0.:-30,,#,8%&0/08#+1+<<$+&#&#.#%/#&/#<%1=>-/%&:#03#.$#,%53#,,#50.500$/+& DH&0,1$I+1%,3#.$3#9%&/#8#,/#/="%88#,#09&+$?#;/#/%&0;;#1?+&/3#/8-.017<+&#/%#, 1&-,301:#$;&05#.$#%5-/3%,,0,1$/0.:-3#/=E+&-/3%,,0,1$/0.:-30,,#,+<<$+&#<%1:#$/7&3#&<+& +5#&$0;/#,0#,/%:#..8#$$01<&#8$/0..0,1=>3#,,#<&#8$/0..0,1#,%&505%.1/7+1$70,;.-3#&# :#50.1,0,1#&/0.&#.#5%,/<+&$;,0,1$%;/050/#/0&#10+,#,= 40%&0+5#&$0;/#,5%.1/7-/#.-;;#,3#9&#$#,/#&#$/-30#&0,,#,&#//#/8+/8%&0/08$#;/+&+1 -/%&:#03#/%5>3#%$/+2503#,'#JBKKLM= Utdanningstilbud med relevans for offshore petroleumsvirksomhet >/%:#..#,,#3#,<+&10$#,+5#&$0;/+5#&&#.#5%,/-/3%,,0,1$/0.:-30D+&1#5#3%;/-#..#FNOI 0,$/0/-$?+,#&1&-99#&/#//#&-.0;#&#10+,#&=>/%:#..#,50$#$+1$7&#.#5%,/<+&$;,0,1$%;/050/#/ <0,%,$0#&/1?#,,+8<+&$;,0,1$9&+1&%8$+89#/&+8%;$IP#8+I+1$;%//#<-,,9&+$?#;/#&=Q%..#,#0 /%:#..#,:.#0,,#,/#/0BKKR6+13#/%&,%/-&.01,+;5H&/-/50;.0,1$03#,3%= X%/&0$#<+&3%/%9-,;/#& F/3%,,0,1J%,/%..0 9&+1&%8KSM T,/%.. D75H&#,3#U#/&+8%;$9&+$?#;/#&/0. %,$5%&.01 D75H&#,3# P#8+9&+$?#;/#& I 4#&30 YT XT UP <+&$;#&# <+&$;,0,1$#,#/ I:#3&0</ T,/%.. 4#&30 T,/%.. "#$%&' T,/%.. G;%//#<-,,9&+$?#;/#& KVIKW [+$/,%3 T,/%.. 4#&30 4#$/ ")&%*%#$%+,-.",' 2,50&+,8#,/%..\$+-,3 +9#&%/0+,$ K K K K C W]K] K K K K W BKS]C 2^9.+&%/0+,%,3&#$#&5+0& '%&%'/#&0$%/0+, K CL ]K VV6V CB CVS_SB C LKKK K K C SRC] 2,%,'#3&#'+5#&\ K K CK CK6V B RVLKS K K K K K K 8%,%1#8#,/ K K K C6V C BBKKK V VLVBC K K C ]KWR *+$/#<<#'/05#3&0..0,1%,3 0,/#&5#,/0+, K K K K C CWKKK B BBWKK B RLVB C VCKK G-:$#%9&+'#$$0,1%,3 /&%,$9+&/%/0+, BV K ] C6V B CLKWR K K B CLW_K C BVKK P##9`%/#&%,3$-:$#% 9&+3-'/0+,/#',+.+1\ K K K K K K K K C CCVV_ B BSWCK A%$/#',+.+10#$ K K V CK K K C BC]LK K K B RSKB U#/&+.#-8$&#//#/ CV] WV BC BW K K K K K K CV WBVSW U#/&+.#-8$&#.#5%,/ BCCW ]BR K K K K K K K K 4',%5$567%8$9%9":)$#;% BBL CC.<% =>?% <% C"D5"5%'5E6##)#:5F#:E"% :9'##76:% CRS BVB C"D5"5%'5E6##)#:GH 8$9D#)#:5F#:E"% -B>% CR S VSSWBW "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

48 % 4/3%,,0,15%,/%.. 9:;<&#,3# D%/&0$#C+&3%/%6-,?/#& 6#&$+,#&7 8,/%.. F H#&30 H#&30 E8 D8 =A C+&$?#&# C+&$?,0,1$#,#/ FG#3&0C/ 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 H#&30 H#&30 "#$%&' 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 BL&;#$/ ")&%*%#$%+,-.",' 2,;0&+,>#,/%..M$+-,3 +6#&%/0+,$ N N N OPQ N N Q QNONN Q QRRSS T QQRQN 2U6.+&%/0+,%,3&#$#&;+0& '%&%'/#&0$%/0+, N N V WXPQ T TTXNR Q QVVSR NPT YTWS R VWTXX 2,%,'#3&#'+;#&M N N N VVPQ T RTXTO Q VSYNN N N V SQSN ZJ%,3&#%./0>#&#$#&;+0& >%,%1#>#,/ N N W RPY V YNNN Y VRTOWT TPT ROOYO Y WYSWV *+$/#CC#'/0;#3&0..0,1%,3 0,/#&;#,/0+, N N N WXPQT V RVTNN S VNYWYW RPT WWOTX QW SXRWQ B-G$#%6&+'#$$0,1%,3 /&%,$6+&/%/0+, N N N QPRT N N W SSVW X RTSNX Q VYTNO A##6[%/#&%,3$-G$#% 6&+3-'/0+,/#',+.+1M N N N VPQT N N N N NPT VSYT X VVOXT \%$/#',+.+10#$ N N N SPQT N N W RRRON N N N N =#/&+.#->$&#//#/ QWS WYX VS QOPT T TNOSY R VRQTN N N RQ VRYNVT =#/&+.#->$&#.#;%,/ VQTN RNN N N N N N N N N 4',%5$567%8$9%9":)$#;% VRSS YYX <<% =>?% =.% >=% >B=%C-A% =?% D"E5"5%'5F6##)#:5G#:F"% :9'##76:% QWS VVQS D"E5"5%'5F6##)#:5G#:F"% =%>CC% VXV VVQ VNOVNTT % 4/3%,,0,15%,/%.. 9:;<&#,3# D%/&0$#C+&3%/%6-,?/#& 6#&$+,#&7 8,/%.. F H#&30 H#&30 E8 D8 =A C+&$?#&# C+&$?,0,1$#,#/ FG#3&0C/ 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 H#&30 H#&30 "#$%&' 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 ]$/ ")&%*%#$%+,-.",' 2,;0&+,>#,/%..M$+-,3 +6#&%/0+,$ N N VQPX QOPQ V XVOY Q TRTN NPT VQVOV R QQRXW 2U6.+&%/0+,%,3&#$#&;+0& '%&%'/#&0$%/0+, N N VS XRPS VR VQXQSY Y OWORT W QNSWN X QSTSS 2,%,'#3&#'+;#&M N N T VWPQ R RQXSV Q VQYOV N N N N ZJ%,3&#%./0>#&#$#&;+0& >%,%1#>#,/ N N VS WT N N Y VQTSWT RPT XRYTX X QSSTQ *+$/#CC#'/0;#3&0..0,1%,3 0,/#&;#,/0+, N N N QPT N N V WWTNN Q QVWNN T VNSXN B-G$#%6&+'#$$0,1%,3 /&%,$6+&/%/0+, N N N WT Q WONVN T RSTNW Y TQTXT R WTYOX A##6[%/#&%,3$-G$#% 6&+3-'/0+,/#',+.+1M N N QPW VRPY N N N N R RSYVR T VNSXN \%$/#',+.+10#$ XV N S OPO V QNVOT Q VYSTN W ROTNS Q QRNNN =#/&+.#->$&#//#/ VSX S W QVPT Q QNWRT Q XYQN N N WQ SYNVV =#/&+.#->$&#.#;%,/ RTSV SWT N N N N N N N N 4',%5$567%8$9%9":)$#;% RSQS SRW CCH?% <<AHB% <-% <A-%.=A% <B% >--%A?-% <-% <C?%BC-% C-% D"E5"5%'5F6##)#:5G#:F"% :9'##76:% QRY QR D"E5"5%'5F6##)#:5G#:F"% <.=% QOQPY VNS VVVYXNW % "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

49 4/3%,,0,15%,/%.. 9:;<&#,3# D%/&0$#C+&3%/%6-,?/#& 6#&$+,#&7 8,/%.. F H#&30 H#&30 E8 D8 =A C+&$?#&# C+&$?,0,1$#,#/ FG#3&0C/ 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 H#&30 H#&30 "#$%&' 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 D03/ ")&%*%#$%+,-.",' 2,;0&+,>#,/%..L$+-,3 +6#&%/0+,$ M M NO PMQR S TUMVT V NUSMM M M N NVWR 2X6.+&%/0+,%,3&#$#&;+0& '%&%'/#&0$%/0+, M M VU OSQT NN PVUTW W NOWPV NQT TUPM NV SVRWO 2,%,'#3&#'+;#&L M M NS VT W VNWNM V SVWUM N NTRO M M YJ%,3&#%./0>#&#$#&;+0& >%,%1#>#,/ M M VV VNQT S VWTSW V ONVMM N RTMM V NMMMM *+$/#CC#'/0;#3&0..0,1%,3 0,/#&;#,/0+, M M NV WN N TMWO V NRSMN OQT SWSTN O NRMNT B-G$#%6&+'#$$0,1%,3 /&%,$6+&/%/0+, M M P TNQT O NMVPMS N WTMM M M M M A##6Z%/#&%,3$-G$#% 6&+3-'/0+,/#',+.+1L M M U SM N VWORP M M T WNUWS O VNUTN [%$/#',+.+10#$ M M WT OTQT T UTSRP N NWPPT M M V VMRU =#/&+.#->$&#//#/ PM STS TM PT N NWTWM V WRW M M NW WUSUT =#/&+.#->$&#.#;%,/ VPNS WWWS M M M M M M M M 4',%5$567%8$9%9":)$#;% VPUS WRUO <=-% -?=%?>.% C>% C>>%>?<% CB% DC%?B=% -?% C?-%-??% E"F5"5%'5G6##)#:5H#:G"% :9'##76:% PM NMTU E"F5"5%'5G6##)#:5H#:G"% C%C?D% OORQR PP PVVRPS % 4/3%,,0,15%,/%.. 9:;<&#,3# D%/&0$#C+&3%/%6-,?/#& 6#&$+,#&7 8,/%.. F H#&30 H#&30 E8 D8 =A C+&$?#&# C+&$?,0,1$#,#/ FG#3&0C/ 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 H#&30 H#&30 "#$%&' 8,/%.. 5I9JK7 8,/%.. 5I9JK7 9+&3 ")&%*%#$%+,-.",' 2,;0&+,>#,/%..L$+-,3 +6#&%/0+,$ M M M M M M M M M M N WTPU 2X6.+&%/0+,%,3&#$#&;+0& '%&%'/#&0$%/0+, M M M W N NWOWT M M M M M M 2,%,'#3&#'+;#&L M M M M M M M M M M M M YJ%,3&#%./0>#&#$#&;+0& >%,%1#>#,/ M M M M M M M M M M M M *+$/#CC#'/0;#3&0..0,1%,3 0,/#&;#,/0+, M M M M M M M M M M M M B-G$#%6&+'#$$0,1%,3 /&%,$6+&/%/0+, M M W S M M M M M M M M A##6Z%/#&%,3$-G$#% 6&+3-'/0+,/#',+.+1L M M M M M M M M M M N SPSP [%$/#',+.+10#$ TO M S M M M M M M M M M =#/&+.#->$&#//#/ M M NT O N NMM M M M M V OPWT =#/&+.#->$&#.#;%,/ OMN VTV M M M M M M M M 4',%5$567%8$9%9":)$#;% OTR VTV <<% C?% <% C-%A-B% =% =% =% =% -% CB%<A<% E"F5"5%'5G6##)#:5H#:G"% :9'##76:% TO M E"F5"5%'5G6##)#:5H#:G"% B>% ST W SMMNR "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

50 Oversikt maritim utdanning #,,#3#.#,%55#3.#11#/10#,+5#&$06/+5#&3#/7%/0/07# -/3%,,0,1$/0.8-3#/9 2,7%&0/07-/3%,,0,1%&/&%30$:+,#./$/%&/#/1:#,,+77%&0/07#;%1<= 2//#&3#//##&3#//+5#0#&;+&=8.0$60<$+;;0$#&>#,/#,6%,7%,/%/+=&01/#6,0$6 ;%1$6+.#>#..#&$=6%,7%,/%AB=&017%&0/07CD$6+.#9E&%6$0$/03#,3#&$+77%, /%&;%1$6+.#50.,%/-&.01,+65?&#.#,1&##,,+7#,/%&#,/&#=&01;%1$6+.#92, 1&%;0$6;&#7$/0..0,1%5-/3%,,0,1$;+&.C<#/#&;&#7$/0./0;01-&F,#3#,;+&9 $+7#&&#.#5%,/#9G#3#,;+&;C.1#&#,<&#$#,/%$:+,%57%/0/07/-/3%,,0,1$/0.8-3 <=CD$6+.#,#0,,#,7%&/07#;%19E&#$#,/%$:+,#,#8D11#&0$/+&1&%3<=.?&#$/#3#,#$#1,#8#$6&05#.$#&%5$/-30#,#>$.063#;&#7$/=&<=3#&#$ :#77#$03#&9H#$6&05#.$#,#%55#&/#,6#./;%16%,$=.#3#$5?&#,+# +5#&.%<<#,3#.?&#$/#3#,#07#..+7 Utdanningstilbud ved Høgskolen i Vestfold: 4#3ICD$6+.#,04#$/;+.3%&7%,/&#$/-30#/0.8-30,,#,7%&/0/7#;%1J &8+9":$6%)%#8';)<<J#//&#B=&01$/-30-7$+710&/#+&0+1+<<.?&0,1$%77#,7#3,C35#,301<&%6$0$/03K6%3#//B/03L9E&%6/0$6/&#,0,1#&506/01+1$=0$/-30#/03#,9M "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

51 4-../ #4+&7%/%&85$9+.#,65136&+#,:;#/$90:<%99-&%/$.09#,=0. 40,,#3#,01>#,+76+&3+1=#3>#.:%=%=%,$#&//#9,+.+10<.?&#&$/-3#,/#,#; 45)#$66)"7"7%/0.3#,7%&0/07#,?&0,1#&$=?&/#//#&$:-&/+1$;/0..%,36%$#&/# 4+&6#&#3/:;=%$+7=#,/#&#//#&#,3/-/3%,,0,1<+1+::.?&0,106&-9%=-/$/5& &4+8"9$7%)%5):647;%$<%9$<);)55D.8:#/%=$/-30#/10&85$9+.#,$/-3#,/#,##/ 6&#3/4%1.011&-,,.%1=+&3#9+77#&0,,+77%,1#=09/01#4%14#./0,,#,3#, 7#&=09/01<+1#&9,5//#&85$9+.#,3#//#$%77#,7#389+,+7007%&0/07 F,/%..$/-3#,/#&0&#10$/#&#/:;F=3#.0,14+&7%&0/07-/3%,,0,10:#&0+3#,GHHIJ GHHK=0$#$0/%6#..#,,#3#,4+&D Avdeling for maritim utd Universitetet i Tromsø L,0=#&$0/#/#/0M&+7$8/0.65&#//#&4-$>+,#,7#3C85$9+.#,0M&+7$8+1$;$/-30#& O%=01%$>+,+1,%=01%$>+,$0,$/&-7#,/#&<$>8=#0$&#1.#&<7%&0/ ,09%$>+,< 7#/#+&+.+10<+$#%,+1&%40+11#+3#$0$%7/;,3/#&0,1%=$90:+1.%$/+1#& N#//##&#/9&#=#,3#$/-30-7=+&7%/#7%/ $099$/;&$#,/&%./<7#, $/-30#/0,,#+.3#&+1$;Q759#&#Q4%1$;$+7$90:$%370,0$/&%$>+,+1.#3#.$# Studietilbud ved Høyskolen i Stord-Haugesund "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

52 4%-/05567/3%,,0,1%.#118#5/9:;%1$+<,%801%$=+,>3&0;/%8$509>$509$/#5,0$5# ;%1>.%$/#/#5,055>$509$%3<0,0$/&%$=+,+1.+8#&+15+,8#,$=+,%&$+<1=#.39: +99.C&0,105+&.#0$3-<%,?8&#&#&#0,D:/>+1D.0&;?&#D-339:%&D#03#/3-$5%. E/&#3=#$/-30#:&5%,3-$9#$0%.0$#&%3#10,,%,+&1%,0$%$=+,+1.#00,1+1 5%,3-.#11=%.?9#/;+&803%&#%&D#03>3#&$+<3-?,$5=#&:;:#0,=+DD9:.%,3 G?H$5+.#,%33#0IJJKLII$/-3#,/#&&#10$/&#&/9:3#,,#$/-30#&#/,0,1#,0 Studietilbud ved Høyskolen i Ålesund G?H$5+.#,0N.#$-,3$%<%&D#03#&<#3G?H$5+.#,0O+.3#;+&:5-,,#10 -/3%,,0,1/0.D-36 &4+5$6$7%)%5)88)#9%$9%6$9):);6O#33#//#$/-30#/$/-3#,/#,#3-0,,1:#,3# +1$:#,$9#$0%.0$#&0,19:D#;&%5/,0,1>%8,#+9#&%$=+,#&+1.+10$/0550#/,%$=+,%./ 1+3/;+&#&;%&,#3#55$+;;0$#&#&$+<?,$5#&:58%.0;0$#&#$#1/0.%&D#030.%,3>#..#& $+<;?.#&D#+8;+&;% %/#&0,1;+&:.?$#3#$/%301?5#,3#%3<0,0$/&%/08# +1&%<<#D#/0,1#.$#&;+&3#$+<?,$5#&:$9#$0%.0$#&#$#1<+/&#3#&03&0;/> $509$<#1.#&80&5$+<#/>$%</D%,5#&>;+&$05&0,1$$#.$5%9#&>0,3-$/&0+1 &4+5"6$7%)%#4':);;<%7/3%,,0,1#,.#11#&8#5/9:;%1$+<,%801%$=+,>+9#&%$=+,+1 3&0;/%8$509><%&0/0<#+9#&%$=+,#&+1$509$/#5,0$5#;%1$+<5+,$/&-5$=+,+1 $/-3#,/#,#$9#$0%.0$#&#$#10,,#,;+& E/%D#..#,,#3#,;+&80$#$%,/%..$/-3#,/#&9:0,$/0/-//;+&/#5, ,%-/055;%10 "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

53 : 455; 455< =,$/0/-//>+&/#?, ,%-/0??>%1 8<5 88: :4 "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

54 Vedlegg 6: Bedriftenes innspill til faglig profil på senteret: 4#3#,5+&56.1#&#,.0$/#+7#&0,,$80..5&%9#3&05/#,#:#3#,$;,/0.70.<# 5%1+:&=3#&<+:8#/%,$#$#,/#&#/96&<+,$#,/&#&#$#1+:>?,,$80..#,##&1&-88#&/ Tema for FoU: Nye boremetoder Vedlikeholdsmodeller verdikjede samhandling Måleteknikk Overvåkningssystemer Fjernovervåkning Automatisk tistandsovervåkning Tilstandsbasert vedlikehold Sanntidsovervåkning Overflatebehandling Nanoteknologi) Samhandlingsteknologi Vibrasjonsovervåkning Avanserte inspeksjonsmetoder Asset integrity Integrerte operasjoner Subsea tilstandsovervåkning Nye driftsmodeller Internasjonalisering "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

55 Tema for Utdanning: Standardisering og gjenbruk av prosedyreverk og prosesser Industriell økonomi/prosjektstyring Teknisk Bachelor med Økonomi Master påbygning Konstruksjonsteknikk Prosjektering av rørkonstruksjoner Concurrent design Vedlikeholdsstyring Levetidskostnader LCC - Life Cycle Cost) Risikostyring Sikkerhet Inspeksjon Regulativer og standarder Myndighetskrav Simulering Materialteknologi Sertifisering av Vedlikeholdsingeniører Driftsmodeller Teknisk kybernetikk Vedlikehold av strukturer/overflater Roterende maskineri Systemforståelse Fjerndiagnose Fjerndeployering av ressurser "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+, /0112/3% -.

56 Planlegging i store prosjekter Vedlikeholdskompetanse ifm sjøkabler "#$#%&')#"%*+$#$,)+"#$#%&')*+,$-./0,1)23-'%/0+,./001.2% --

57 ererer muligheter

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

ererer kunnskap Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013

ererer kunnskap Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013 Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold Centre for Maritime and offshore maintenance and operation Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013 ererer kunnskap INNHOLD 1 INNLEDNING... 3

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune okt 01 2010 business Mange nye Brasil-kontakter

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen

Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen Kartlegging av FoU- og utdanningstilbud med relevans for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Ideas2evidence rapport nr. 4:2009 ideas2evidence Lyngveien 15

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten SNF-prosjekt 4461 Indikatorer BRB Prosjektet er finansiert av SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, 2009 ISSN 1503-2140

Detaljer

Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser

Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser BUSINESS REGION BERGEN Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser Oktober 2009 BUSINESS REGION BERGEN 1 KOLUMNETITTEL DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad

CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad Regionale muligheter - næringsutvikling UTKAST Skaper merverdi ved å rådgi, utvikle og restrukturere teknologibaserte selskaper i energi- og maritim sektor Fortrolig

Detaljer

Vekstlandet BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER. dyktige mennesker i 2013

Vekstlandet BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER. dyktige mennesker i 2013 Vekstlandet vekstlandet TRENGER dyktige mennesker i BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! rekruttering Omdømmebygging markedsføring VI SKAL SYNLIGGJØRE DIN virksomhet I VEKSTLANDET

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen RAPPORT Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen Erik W. Jakobsen, Partner & chairman Menon-rapport nr 21, 12. mai 2014 Innhold 1. INNLEDNING 2 1.1. Befolkningsutvikling

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

GLOBAL FUTURE HORDALAND 2014-2016

GLOBAL FUTURE HORDALAND 2014-2016 nho.no HORDALAND 2014-2016 "talentutviklingsprogram" ALAN VIDI EMAIL: alanvidi@gmail.com OPPRINNELSESLAND: Italia FODSELSÅR: 1974 TELEFON: 926 90 017 SPRÅK: Italiensk, Norsk UTDANNELSE: mastergrad i skog

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer