Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø"

Transkript

1 Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill) Biomarin næringsklynge med hovedtyngde i og rundt Tromsø. Klyngen har et særlig fokus på å øke innovasjon fra marin bioprospektering og marint restråstoff, samt å bringe flere produkter til markedet gjennom effektive forretningsmodeller. Skal i samarbeid med Universitetet i Tromsø utvikle et særskilt utdannings- og kompetanseprogram rettet mot utfordringer i den biomarine industrien. Sektor: Fiskeri- og havbruk 2 Maritim Forening Sogn og Fjordane, Florø (tilskudd 0,5 mill) Maritim Forening Sogn og Fjordane og NCE Subsea har inngått samarbeid om å utvikle det maritime og petroleumsrettede næringslivet i Sogn og Fjordane. I dette prosjektet skal de blant annet gjennomføre kartlegging i næringslivet av konkrete etter- og videreutdanningsbehov og initiere samarbeid med utdanningsinstitusjoner som er relevante leverandører for disse behovene. Sektor: Maritim / olje og gass 3 Tretorget, Hedmark/Oppland (tilskudd 0,5 mill) Treindustrien er en viktig næring i Innlandet, og kompetanseutvikling er avgjørende for å styrke verdiskapningen i hele verdikjeden. I dette prosjektet er målsettingen å mobilisere aktørene til økt satsing på kompetanseutvikling og å etablere et bedre samspill mellom næringsaktørene og aktuelle utdanningsmiljøer. Sektor: Skogbruk

2 4 Atheno, Sunnhordaland (tilskudd 1,1 mill) Industrien står sterkt i Sunnhordaland, og næringen har uttrykt et tydelig behov for rekruttering av flere ingeniører. I dette prosjektet har næringsmiljøet i regionen derfor gått sammen med Høgskolen Stord Haugesund om å utvikle et nytt og spesialtilpasset ingeniørstudie basert på næringslivets behov. Sektor: Maritim / olje og gass 5 Skogmo Industripark, Midtre Namdal (tilskudd 2,3 mill) Skogmo Industripark har gått sammen med Namsos Næringsforening og Namsos Industriforening om dette prosjektet. Regionen har relativt lavt utdanningsnivå, og det fører til et gap mellom kompetansebehovet i bedriftene og tilgangen på kompetanse. I prosjektet skal det både utvikles etter- og videreutdanningstilbud og nye studietilbud. Prosjektet er særlig rettet mot bygg- og anleggsnæringen og samarbeider med Høgskolen i Nord- Trøndelag. Sektor: Bygg og anlegg 6 NODE, Kristiansand (tilskudd 1,5 mill) I dette prosjektet har industriklyngen NODE gått sammen med bedriftsnettverkene Lister Alliance og Sørlandsporten Teknologinettverk om utvikling av formalisert hydraulikkkompetanse på Sørlandet. Dette gjøres i tett samarbeid med Universitetet i Agder og vil bidra til å heve formalkompetansen hos de ansatte i næringsmiljøet. 7 IT-forum Sogn og Fjordane, Sogndal (tilskudd 0,45 mill) IKT-næringa i Sogn og Fjordane er i vekst, og behovet for et næringsrettet regionalt utdanningstilbud er uttrykt flere ganger. I dette mobiliseringsprosjektet er hovedmålet å gjøre et grundig forarbeid slik at en har et beslutningsgrunnlag som er godt nok til å klargjøre tematisk innretting og modellvalg for en ny næringsrettet IKT-utdanning. Samarbeider med Høgskolen i Sogn og Fjordane. Sektor: IKT

3 8 Visit Lillehammer, Lillehammer (tilskudd 2,5 mill) Lillehammerregionen er vertskap for en rekke store nasjonale og internasjonale arrangementer, og disse krever en stadig større grad av profesjonalisering. Visit Lillehammer har i dette prosjektet gått sammen med Lillehammer Kunnskapspark og Høgskolen i Lillehammer. Prosjektet skal utvikle et helhetlig kompetanseprogram, med fokus både på etter- og videreutdanning og tilrettelegging av nye studietilbud. 9 Arena USUS, Sørlandet (tilskudd 1,5 mill) Medlemmene i Arena USUS har identifisert Revenue Management og Customer Relationship Management som to områder hvor kompetansebehovet er stort. I dette prosjektet skal det derfor i samarbeid med Universitetet i Agder utvikles etter- og videreutdanningstilbud innen disse to områdene. I tillegg skal det utvikles en pilot for at sesongansatte i bedriftene kan få studiepoeng for kompetansen de tilegner seg i løpet av ansettelsestiden. 10 Eyde-nettverket, Sørlandet (tilskudd 2,185 mill) Prosessindustrien på Sørlandet har en sterk posisjon internasjonalt, og for å styrke denne ytterligere er kompetanseutvikling nødvendig. I dette prosjektet skal det utvikles fagskolekurs og etter- og videreutdanningstilbud innen blant annet materialteknologi og energieffektivisering. Det er også et mål om en ny næringsrettet bachelor- og masterutdanning. Samarbeide med blant annet Fagskolen Kristiansand og Universitetet i Agder. 11 Innovative Opplevelser, Nordland (tilskudd 1,75 mill) Innovative Opplevelser er en klynge av opplevelsesbedrifter i Nordland. I dette prosjektet skal det utvikles et helhetlig modulbasert kompetanseutviklingsprogram innen opplevelsesbasert verdiskaping på tre nivåer; fagskole-, bachelor- og masternivå. Samarbeider med både Fagskolen i Lofoten og Universitet i Nordland.

4 1 utlysningsrunde, høsten LEGASEA, Ålesund (tilskudd 2,5 mill) Biomarin næringsklynge med hovedtyngde i og rundt Ålesund. Skal i prosjektet både styrke eksisterende bachelorutdanning og etter og videreutdanningstilbud, samt legge grunnlag for utvikling av mastertilbud. Samarbeider med blant annet Høgskolen i Ålesund, Møreforskning og Sintef Fiskeri og Havbruk. Sektor: Fiskeri- og havbruk. 2 Pro Barents, Hammerfest (tilskudd 1,5 mill) Samarbeid mellom Pro Barents, Nordkapp Næringshage og Kirkenes Næringshage. Prosjektet har fokus på det stigende kompetansebehovet i Finnmark som følge av stadig økt aktivitet i Barentshavet. Samarbeider blant annet med Høgskolen i Narvik og NTNU. Sektor: Olje og gass 3 Verdal Industripark/Proneo, Verdal (tilskudd 2,15 mill) Mobiliseringsprosjekt knyttet til kompetanseutvikling i bedriftene tilknyttet Verdal Industripark. Særlig fokus på olje og gass og fornybar energi. Samarbeider tett med Høgskolen i Sør-Trøndelag. og olje og gass 4 Nasjonalt senter for komposittutdanning, Raufoss/Kongsberg (tilskudd 3 mill) Samarbeid mellom klyngene NCE Systems Engineering på Kongsberg og NCE Raufoss om utvikling av formalisert utdanning på fagskole- og høgskolenivå innen kompositt- og polymere materialer. Tilbudene utvikles i samarbeid med blant annet Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 5 Kunnskapsparken i Bodø, Bodø/Trondheim/Stavanger (tilskudd 2,625 mill) Samarbeidsprosjekt mellom klyngene NCE Aquaculture i Bodø, akvarena i Trondheim og Arena Ocean of Opportunities i Stavanger. Vil utvikle et helhetlig utdanningstilbud tilpasset havbruksnæringens fremtidige kompetansebehov. Både NTNU, UiS, UiN og NMBU er tilknyttet prosjektet. Sektor: Fiskeri- og havbruk.

5 6 Osterfjord næringssamarbeid, Osterfjordregionen (tilskudd 3 mill) Hordaland har et voksende næringsmiljø innen CNS-maskinering og robotteknologi, men opplever stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Osterfjord næringssamarbeid har i prosjektet knyttet til seg Høgskolen i Bergen for å utvikle utdanningstilbud som både kan bidra til videreutdanning og nyrekruttering. 7 Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana (tilskudd 2,3 mill) I samarbeid med Mo Industripark og Olje- og gassnettverk Helgeland er målet med prosjektet å etablere næringsrelevant ingeniørutdanning og næringsrelevante etter- og videreutdanningstilbud på bachelornivå. Samarbeider med Høgskolen i Narvik, UiN og Høgskolen i Nesna. og olje og gass Kontaktperson i Innovasjon Norge: Espen Warland Spesialrådgiver Tlf

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning

Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning Innspill til NTNU - arbeidet med framtidig struktur innenfor høyere utdanning Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Premisser... 2 3. Kort om HiN... 4 4. Hvilke muligheter ser HiN med en fusjon med NTNU og partnerhøyskolene

Detaljer

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark Østerdalskonferansen 2013 Utfordringen!

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORORD Kunnskapsbasert nyskaping står sentralt i norsk næringsliv. Maritim næring har nasjonalt en stor evne til innovasjon og derigjennom ivaretakelse

Detaljer

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Høringssvar til Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Lars Gunnar Sønsteby 31.10.2014 18.09.2014 Telefon: Vår referanse : Deres referanse : 14/03475-2 2014/563-23 Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Høringssvar

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett)

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett) 5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU innovasjon (kun nett) Innledning....................................... 5.5. Østfold..................................... 4 5.5. Akershus...................................

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser

Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser 1. Organisasjon 1.1 Styret Styret i Bedriftsnettverket har bestått av følgende personer: Anders Løvik Styreleder Svinøya Rorbuer Johnny Storvik

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388. 1. Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør,

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer