Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: , kl 16:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 10/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 10/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 11/14 Søknad om utvidelse av hundegård -Dispensasjon fra delplanens bestemmelser PS 12/14 Endring i prosjekt Vannledning til Bykaia Side 2

3 PS 10/14 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ /645 Astrid Meek Søknad om utvidelse av hundegård -Dispensasjon fra delplanens bestemmelser Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 11/ Anbefaling: Under forutsetning om at Sysselmannen innvilger dispensasjon i saken, gis det i medhold av byggeforskrift for Longyearbyen (2012) 2-1, jfr plan- og bygningslovens 21-4, tillatelse til fradeling av et areal på inntil 1,3 da fra eiendommen 22/1, som omsøkt. Arealet skal tillegges gnr 22 bnr Saken oversendes Sysselmannen for videre behandling av dispensasjon. Saksopplysninger: Det søkes om dispensasjon for utvidelse av eksisterende hundegårdstomten til Green Dog Svalbard. Hundegården har i dag et areal på 4982 m², og de ønsker det utvidet med 1225 m². Arealet ligger som en naturlig forlengelse av den eksisterende tomten og utvidelsen vil derfor ikke medføre vesentlige forandringer i landskapet. Bakgrunnen for søknaden er at de vil sikre at hundene får den nødvendige hvile og ro, selv om det er turister der gjennom sesongen. Det er også tenkt at det samme arealet kan anvendes som et innhegnet område hvor hundene i mindre grupper kan gå fritt på sommeren. At hundene får mulighet til å gå fritt har stor betydning for at aggresjonsnivået holdes lavt sesongen igjennom. Dette er også et ønske fra Mattilsynet sin side. Green Dog er oppmerksom på at eksisterende tomt er på 5 da, og at det derfor kreves dispensasjon fra Sysselmannen. De viser også til at BasecCamp Svalbards tomt er på 5,5 da. I delplanens bestemmelser 1.1 c, står det følgende: Til private hundegårder kan det fradeles tomt på inntil 2500 m², og til kommersielle hundegårder tomt på inntil 5000 m². Vurdering: For å imøtekomme søknaden må det gis dispensasjon fra delplanens bestemmelse. Svalbard miljøloven 58 siste ledd åpner for at Sysselmannen kan gi tillatelse til virksomhet som er i strid med utfyllende bestemmelse til en plan. Selve fradelingen skal behandles av Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i byggeforskriften for Longyearbyen. Side 4

5 2014/481-3 Side 2 av 2 Arealgrensen for størrelse av hundegård ble vurdert i planbehandlingen. Den gang (2012) anså man at det var til strekkelig med 5 da. for en kommersiell hundegård. I løpet av disse 2 årene har turistnæringen økt, det har blitt stor etterspørsel av hunderelaterte produkter. Basecamp har som nevnt et areal på 5,5 da. Denne fradelingen ble imidlertid godkjent før delplanen ble gjort gjeldende. En imøtekommelse av søknaden kan skape presedens. Det vil derfor være riktig å vurdere om delplanens bestemmelse for tomteareal bør endres. Dette må vurderes, hvis det innkommer flere lignede søknader. Administrasjonssjefen har vurdert saken, og utfra den vurderingen som er gjort og søkers begrunnelse anbefales det at fradelingen godkjennes. Det er imidlertid opp til Sysselmannen om dispensasjon skal innvilges. Alternativ vurdering: Alternativ vurdering vil være og ikke imøtekomme søknaden, da den er i strid med planen. Vedlegg: 1 Udvidet GDS tomt 2 Korrigert søknad om utvidelse av hundegård Side 5

6 Side 6

7 Longyearbyen Til: Longyearbyen Lokalstyre Teknisk Astrid Meek - Byggesaksbehandler Fra: Green Dog Svalbard AS Postboks Longyearbyen Vedrørende: Ansøgning om dispensation for udvidelse af eksisterende tomt Green Dog Svalbard ansøger her med om dispensation til udvidelse af hundegård tomt nr 22/645 Jævnfør vedlagte kortskitse, søges om udvidelse med 35 X 35 m i den eksisterende hundegårds sydlige ende. På baggrund af det stadig stigende antal turister og efterspørgsel på hunde relaterede produkter, ønsker Green Dog Svalbard et større areal til opstalling af hunde i vinter sæsonen. Dette vil sikre at hundene får den nødvendige hvile, selv om der er turister hver eneste dag sæsonen igennem. Ligeledes af hensyn til dyrevelfærden påtænkes det samme areal anvendt som indhegnet område hvor hundene på sommertid frit kan interagere under opsyn og i mindre grupper. Netop dette at hundene får mulighed til at kommunikere frit via deres kropssprog, har stor betydning for at aggressionsniveauet holdes lavt sæsonen igennem. De to ovenstående punkter ligger særligt Mattilstynet på sinde. Arealet ligger som en naturlig forlængelse af den eksisterende hundegård og udvidelsen vil derfor ikke medføre væsentlige forandringer i landskabet. Green Dog er opmærksom på, at eksisterende tomt er 5000 m2 og der derfor kræves dispensation fra Sysselmannen. I den forbindelse skal det oplyses at Bace Camp Svalbard hundegårds tomt er på 5500 m2. Green Dog håber lokalstyret vil stille sig velvilligt til denne udvidelse, der vil gavene dyrevelfærd og øge vækst inden for tursme sektoren og oplyse Sysselmannen om deres positive holdning til ansøgningen. Med venlig Hilsen Martin Munck Side 7

8 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/247-5-M20 Kjersti Holte Endring i prosjekt Vannledning til Bykaia Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 12/ Anbefaling: Bygging av vannledningen til Bykaia og Energiverket iverksettes ikke, men vurderes opp mot andre tiltak i Hovedplan vann i forbindelse med budsjett Saksopplysninger: I Hovedplan vann ble det satt opp et prosjekt for å forsyne mer vann til byen vestover. Det ble under kapittel skrevet: «I tillegg bør alle viktige abonnementer ha to-sidig (dobbel) forsyning. Kraftverket er definert som en så viktig abonnent at det må ha dobbel vannforsyning». Det ble også skrevet at «Bykaia har i dag for liten kapasitet i forhold til ønsket drift». Det var i hovedplan vann antatt at Energiverket i fremtiden ville bli selvforsynt med vann. Dette er det gått bort i fra, Energiverket er avhengig av å få vann fra nettet. Ledningsanlegg til Bykaia og Energiverket ble budsjettert med ca. 2 millioner kroner. Tilbudt pris er på underkant av 4 millioner. Det ble i tidligere møte i Teknisk Utvalg referert til prosjekt som er ute på anbud hvor vi ikke vet om budsjettene holder. Hovedplan vann viser seg å ha flere prosjekter som er underbudsjettert, delplanen bør derfor revideres slik at prosjektene får mer realistiske kostnader og budsjettene og selvkosten blir mer reell. Vurdering: Hele prosjektet settes på vent og drøftes i budsjettarbeidet for 2015 opp mot foreslåtte tiltak i Hovedplan vann. Hovedplanen bør revideres slik at prosjektene får mer reell pris. Alternativt kan ledningen legges frem til Energiverket til budsjettert pris, da løses problemet med forsyning som ble belyst i hovedplan vann: Energiverket får dobbel forsyning, samt at Bykaia og flyplassen får bedret vanntilførsel (pga. det blir lagt en større ledning utenom Energiverket). Longyearbyen havn får da ikke ønsket vannforsyning, men bedret. Alternativ anbefaling: Bygging av vannledning fram til Energiverket gjøres innenfor budsjettert kostnad på 2 mill. kroner. Side 8

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 15:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Kultur- og fritidsforetak KF Tidspunkt: 10.10.2013, kl 14:00 Sted: 3. etg. Næringsbygget, møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 09.06.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 12.02.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer