rusmiddelavhengige - et teoretisk perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rusmiddelavhengige - et teoretisk perspektiv"

Transkript

1 Fokus på familie og pårørende rende til rusmiddelavhengige - et teoretisk perspektiv Nina Andresen/Unni Østrem Stiftelsen Bergensklinikkene

2

3 Fra Århundrets kjærlighetssaga Märta Tikkanen,, svenskfinsk forfatter Først føles f det skjønt helt svimlende og ubegripelig skjønt at det tross alt også finnes de som ser bak fasaden som vet og innser Men sås blir allting bare verre Så kommer spørsm rsmålet: Hvorfor går g r du ikke? Utallige ganger har jeg værtv på vei hvis denne perioden ikke er den siste da går g r jeg hvis sjofelhetene går g r ut over barna da går g r jeg hvis han begynner å lyve også da går g r jeg og legger han hånd h påp meg noensinne da går g r jeg når r barna bare ikke orker mer da bare måm jeg Og alt skjedde Allikevel gikk jeg ikke Hvorfor? 3

4 Definisjon av begrepet pårørende p rende Alle familiemedlemmer som berøres res av et annet familiemedlem sitt rusmiddelmisbruk Pårørende rende vil ut fra dette kunne være v både b : partnere foreldre søskensken voksne barn mindreårige rige barn til rusmiddelavhengige pasienter. Jfr.pasientrettighetsloven. 4

5 Forskning viser: For hver rusmiddelmisbruker blir i gjennomsnitt minst tre personer innen nær n r familie direkte berørt rt av vedkommende sin atferd og livsførsel. (Egil( Nordlie: Alkoholmisbruk hvilke konsekvelser har det for familiemedlemmene.) Det anslås s at ca mennesker i Norge har et problematisk forhold tilalkohol eller narkotiske stoffer. (Statens institustt for rusmiddelforskning, 2008) m 5

6 Det eksisterer et rusproblem når: n Bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på p de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien De følelsesmessige f bånd b mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens rusbruk 6

7 Mange ubesvarte spørsm rsmål: Hvor skal jeg henvende meg? Hvem kan jeg ha tillit til? Hvilke konsekvenser vil det ha for meg, for familien? Hvem kan jeg dele dette med? Hvorfor måtte det bli slik i vårt forhold, i vår familie?

8 Familiedynamikk

9 Nøkkelaspekter i familielivet som påvirkes av rusproblemer Roller (eks. fordeling av (eks. fordeling av arb.oppg.. i hjemmet) Ritualer (høytider, bursdager) Rutiner (vil hun huske å hente meg?) Sosialt liv (økende isolasjon) Økonomi (alkohol, tap av jobb) Kommunikasjon Konfliktnivå Velleman (1993) 9

10 Kjennetegn hos familier med rusproblemer Ikke konsekvent atferd (eks. oppdragelse/disiplin) Upredikerbar atferd (eks. barn måm tilpasse seg endr. i foreldrenes humør, stemning, atferd i drikkesyklus) Høyt konfliktnivå For eksempel faser i en drikkesyklus: Før r drikking, beruselse, bakrus, edru tilstand 10

11 Familien kjennetegnes ved Den rusavhengige i sentrum Taushet Isolasjon Benektning Roller byttes påp tvers av generasjonsgrensene (Demper skam, skyld, smerte. Øker forvirring, manglende bekreftelse, sosial isolasjon. Bente Storn Mowatt Haugland,, 2008) 11

12 Ulike måter m for familiemedlemmer å takle misbruket Beskytte Kontrollere Bebreide Ta over ansvar 12

13 Toleranseøkning Den rusmiddelavhengige øker sin toleranse for rusmidler. Avhengigheten slår r dype røtter. r Familien øker sin toleranse for den rusmiddelavhengiges rusbruk og atferd. Kriser og bekymring blir normalitet. 13

14 Myter: Skult misbruk betyr at problemet er lite Mistanke om misbruk betyr at problemet er større Erkjent misbruk betyr at problemer er størst 14

15 Familien og alle hemmelighetene Tabubelagte tema i familien som er for følelsesladde og knyttet til skyld, skam og mindreverdighetsfølelse hemmeligholdes Sinnslidelse Selvmord Utroskap Arbeidsløshet shet Dårlige skoleprestasjoner - Vold/ overgrep - Kriminalitet - Seksuell legning - Fattigdom - Ruslidelser 15

16 Pårørende rende og belastninger

17 Pårørendes rendes belastinger Den psykiske og somatiske helsetilstanden svekkes Dette er med å forringe livskvaliteten Isolasjon og tap av nettverk Angst Liten oppmerksomhet & tid til egne behov Følelsen av alltid å være påp vakt ikke kunne slappe av Utmattelse Skyld og skamfølelse Usikkerhet for framtiden Kronisk sorg 17

18 Pårørendes rendes erfaringer = Motstridende følelser f Angst, anspenthet, frykt, hjelpeløshet og bekymring for hvordan dette skal gåg Følelse av skam og noen sliter med skyldfølelse lelse Empatisk sorg hvor en sørger s med den som er dårlig d og hans og hennes tap Egen sorg i relasjon til det man selv føler f at man har tapt Blandede følelser: f Synes både b synd påp og kan være v irritert Hvordan skal jeg forholde meg? Hva er personen og hva er sykdommen? 18

19

20 Intervjuer med 18 foreldre til unge med misbruk av alkohol, hasj, amfetamin, ecstasy og heroin - en kvalitativ undersøkelse (Usher, Jackson & Brien, 2007) Gjennomgående tema: 1. Ofte en lang innledende periode med mistro 2. Flere forsøk på å kontrollere, begrense eller avverge de unges uønskede atferd, for sist til å gi opp, og for noen bryte kontakten. 3. Prøve å overleve konsekvensene ved den unges misbruk (involvering i trafikkuhell, volds-episoder, seksuelle overgrep, uønskede graviditeterd barn, kriminell adferd eller fysiske/psykiske overgrep mot foreldre. 4. Å leve med skyld og skam. 5. Skadereduksjon (eks. vaksinasjon mot hepatitt, forhindre selvmord) 6. Sorg over det barnet de har mistet. Det barnet som var, eller den voksne det kunne ha blitt. Hjelpeløshet over ikke å kunne endre det. 7. Å leve med skyld (over barnets misbruk, og hva man som foreldre kunne ha gjort annerledes. Også skyldfølelse over å ønske barnet dit pepperen gror.

21 Utviklingsprosessen for p for pårørende rende Benektelse Skam/skyldfølelse Sinne/raseri Isolasjon Total opplevelse av avmakt Erkjennelse > Rehabilitering Nyorientering Reparasjonsfasen Aksept Landsforbund Mot Stoffmisbruk Hva skjer i familien?.

22 En langsiktig prosess Det er viktig at også de som står r rundt den rusavhengige får f r hjelp Ingen ønsker å skade sine nærmeste n med sine problemer, men rusavhengighet og skadelig bruk av rusmidler belaster og bekymrer de som står r rundt. Som oftest ønsker den rusavhengige at familien får f r støtte tte og hjelp underveis i prosessen. Det er ofte en langsiktig prosess å endre et rusmisbruk. 22

23 Endringsmodellen

24 Tilbud til pårørende rende

25 Pårørende rende sin rolle: 1. Pårørende rende som pasient 2. Pårørende rende som del av rusmiddelbrukerens nettverk Pårørende rende kan henvises til tverrfaglig spesialisert behandling på grunn av egne helseproblem knyttet til rusmiddelmisbruk i nær familie, eller de kan ha behov for råd og veiledning Henvisninger av pårørende rende må vurderes på lik linje med andre henvisninger (hurra!) 25

26 Rapport fra Institutt for samf.forskn.. (2007) Tilbud til pårørende p rende av personer med rusmiddelproblemer (oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet) Rapporten omfatter frivillig sektor og offentlige myndigheter påp kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå i Norge. Målgruppen for de kartlagte tilbudene er personer i alle aldre, som m trenger hjelp til mestring av psykiske eller somatiske belastninger og lidelser i kraft av sin nære n relasjon til noen med rusproblemer. Tilbud til pårørende p rende kan være v rådgivning, veiledning, behandling, støtte, tte, telefonkontakt, selvhjelp, litteratur, kurs/undervisning, individuelle duelle samtaler, parsamtaler,, familiesamtaler og gruppetilbud. Rapporten viser at det er stor variasjon i tilbudene. Sosial- og helsedirektoratet har som formål l at rapporten skal være v et ledd i en kunnskapsinnhenting, som skal danne grunnlaget for videre forskning påp dette fagfeltet. 26

27 Korttidsbehandling basert på p stress strain coping support support modellen: Gi familie- medlemmer anledning til å snakke om sin situasjon / problemene Gi relevant informasjon om rusproblematikk Utforske hvordan familiemedlemmer reagerer påp deres pårørendes p rendes rusmisbruk Utforske og styrke sosial støtte tte Diskutere og vurdere viderehenvisning til spesialisthjelp (Orford, Copello, Velleman, Templeton) 27

28 To nøkkelfaktorern 1. Mestring 2. Sosial støtte tte 28

29 Fra rapporten Alene sammen om hjelpebehov til pårørende av rusmiddelavhengige. Stiftelsen Bergensklinikkene Ut fra hjelpebehovene og det pårørende opplever at de trenger for å ta i bruk ulike tilbud, er det noen områder som peker seg ut som aktuelle å satse videre på fremover, og som Kompetansesenteret vil anbefale at det arbeides videre med å utvikle: Lavterskeltilbud for pårørende med mulighet for individuelle samtaler og videre henvisning Aktiv invitasjon til pårørende om deltakelse i tilbud når rusmiddelavhengig er i behandling Gi tilbud som innbefatter både rusmiddelavhengig og pårørende Annonsere konkrete tilbud i presse og eventuelt gjennom arbeidslivsorganisasjoner Opprette spesifikke tilbud til menn Utarbeide hefte med opplysninger om tilbud til pårørende i regionen Evaluering av eksisterende og nyopprettede tilbud 29

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå!

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå! Reise seg Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakkar, Aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har falle for smil frå lepper som løynde hoggtenner og blitt oppgnaga nær inntil døden aldri har

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Det foreligger et rusmisbruk når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av familien. Dette innebærer også hvordan

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep RVTS-Ø, Fagteam vold og overgrep Av spesialrådgiver/psykologspesialist Trine Anstorp Det er ikke mer enn bare et par tiår siden at fortellinger om voksnes

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Når barns atferd gjør deg bekymret

Når barns atferd gjør deg bekymret Therese Rieber-Mohn Espen Lilleberg Når barns atferd gjør deg bekymret Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne- og likestillingsministeren

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Selvhjelp for pårørende

Selvhjelp for pårørende Arbeidsrapport nr. 206 Bente Hasle og Esther Risstubben Selvhjelp for pårørende Et forprosjekt fra Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i samarbeid med Høgskolen i Volda VOLDA 2007 Forfattarar

Detaljer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet

Detaljer

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest.

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Anne Schanche Selbekk, Rogaland A-senter, Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Regionalt Kompetansesenter

Detaljer