Pårørendeseminar. Stiftelsen Bergensklinikkene. November 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pårørendeseminar. Stiftelsen Bergensklinikkene. November 2013"

Transkript

1 Pårørendeseminar Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

2 Den rusavhengige sitt perspektiv Gerd Helene Irgens Stiftelsen Bergensklinikkene

3 Helse Bergen - Avdeling for Rusmedisin - AFR - Forsterket ruspost, Tertnes - Floen kollektivet, Manger / Bergen - LAR - Poliklinikk voksne - PUT (Psykiatrisk ungdomsteam) - Askøy

4 Stiftelsen Bergensklinikkene Skuteviken; (Avrusning, stabilisering, ambulerende team, polikliniske tjenester) Hjellestad; (Behandling, utredning, ungdomsklinikk, dagsenter, polikliniske tjenester). Kompetansesenteret KoRus Vest.

5 Andre behandlingstiltak 12 trinnsmodellen, AA Evangeliesentre Kalfaret behandlingssenter Opp til 30 år Bergen legevakt / Akuttmedisin Sosialkontor Familievern kontor Fast lege DPS

6 Veien inn i behandling Henvisning fra lege. Henvisning fra sosialtjenesten. Motivasjon for endring.

7 Viktig å ikke forveksle begrepene motivasjon og mestring.

8 Helhetsfokus RUSMIDDEL AVHENGIGHET AD/HD Angst SOSIALE FAKTORER PSYKISK HELSE KOGNITIVE FAKTORER Depresjon Personlighetsforstyrrelse FYSISK HELSE

9 Rusens funksjoner Time out Døyve ubehag Flukt Selvmedisinering Sosialt fellesskap Styrke selvbildet Dempe hemninger Dempe angst Venn Sovemedisin Unngå vanskelige følelser Belønning Opplevelse av glede / Eufori Muliggjøre nærhet Identitetsskapende Unngå vanskelige tanker Isolasjon av øyeblikket Bedret impulskontroll Bedre yteevne Lindre fysisk smerte Med mer.

10 Om å utvikle avhengighet Vane => Uvane => avhengighet Ungdomseksperimentering => medfødt sårbarhet for å utvikle avhengighet Rus som lindring av fysisk smerte => avhengighet. Rus som lindring av psykisk smerte => avhengighet. Biologiske prosesser i hjernen = > avhengighet (Rus => Dopamin => => =>Vår egen kjemiske fabrikk skades => Noradrenalin => kronisk ubehagstilstand i kroppen) Utvikling av økt toleranse => avhengighet = > skadelig bruk.

11 Man kan utvikle avhengighet.. av alt som kan virke belønnende for individet. De fleste av oss er avhengig av noe eller noen.

12 Toleranseøkning Den rusavhengige øker sin toleranse for rusmidler. Avhengigheten slår dype røtter. Familien øker sin toleranse for den rusavhengiges rusbruk og atferd. Kriser og bekymring blir normalitet.

13 Sammensatt problematikk Tydelige, men ulike sammenhenger mellom rus og psykiske lidelser Rusmisbruk medfører / forårsaker psykiske lidelser Psykiske lidelser fører til rusmisbruk som selvmedisinering Rusmisbruket og psykiske lidelser kan være forårsaket av en tredje faktor genetisk / biologisk eller traume Rusmisbruk og psykisk lidelse opptrer ofte samtidig og må behandles samtidig.

14 Vurdering av behandlingsbehov Avgiftning abstinens behandling Stabilisering Utredning Behandling Alvorlighetsgrad Innleggelse - poliklinikk Tidsramme varighet Misbruk avhengighet.

15 Jeg trenger behandling Det vanskelige valget. Skammen. Forestillingene. Frykten for ikke å lykkes. Benektingen. Presset fra de rundt meg. Ventetiden..

16 Endringsprosessen (Proschaska og DiClementes 1992) Føroverveielsen - Manglende problemopplevelse - Positive konsekvenser av rusbruken er større enn de negative. - Det er andre som opplever at er problematisk. Høy grad av forsvar. Overveielsen - Problemopplevelse. Ambivalens - Rusen har både pos. og neg. sider. - Vurderer endring men er usikker. - Skiftning i atferd og motivasjon.

17 Endringsprosessen; Forberedelse; - Beslutning om endring er tatt. - Lager konkrete planer. Gjør små endringsforsøk. Får tanker om livet etter endring. Handling ; - Et positiv og optimistisk fase. - Endringen blir synlig for andre. - Reduksjon av rusbruken, endring av atferd, tanker og miljø. - Aktiv bruk av mestringsstrategier. - Motivasjonen er stigende.

18 Endringsprosessen; Vedlikehold - Opprettholde endring. - Vedlikeholde motivasjon. - Hindre tilbakefall. - Lære av tilbakefallene. - Jobbe med livsstilsendring. - Utforske ambivalens Nye innleggelser i institusjon Poliklinisk oppfølging Langsiktige koordinerte tjenester Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid Individuell plan - Ansvarsgrupper Tålmodighet Verdige bo forhold Støttegrupper på kommunalt nivå med mer. Svingdørspasienter vs. bedre prognose gjennom flere innleggelser.

19 Tilbakefall Når en skal endre en vane, eller avhengighetsatferd, er tilbakefall mer regelen enn unntaket. Det kan oppstå i forbindelse med sosialt press. Det kan oppstå i forbindelse med tankemessig utfordring av egen beslutning. Det kan skje i forbindelse med situasjoner som er risikable for tilbakefall.

20 Forebygging av tilbakefall Dette er et viktig tema i løpet av et behandlingsforløp. Det tas utgangspunkt i personens målsetning for å finne alternative strategier til rus. De fleste trenger noen som kan støtte og motivere underveis. Å gjøre endring er en prosess som krever tid og utholdenhet. For mange vil det være nyttig å ha en profesjonell å forholde seg til i denne fasen. Vi understreker viktigheten av å ha noe meningsfylt å fylle dagene med, samt å ha struktur og rammer i hverdagen. Legge strategier for hvordan håndtere et tilbakefall.

21 Forsvaret Problemet er ikke så stort. Jeg har kontroll. Jeg skal bare kutte ut Jeg skal bare komme meg litt til hektene. Jeg kommer ikke til å åpne opp og dele alt mulig. Jeg prøver det ut en stund og ser hvordan det er. Jeg må ta med meg litt i tilfelle det blir for tøft.

22 Sårbarheten Stigmatiseringen Skammen Skjulte sår Samvittigheten Savnet Tapene Nederlagene Krenkelsene

23 Om å dele Fellesskap Felles forståelse Å føle seg sett Solidaritet Trygghet Ny læring Vekstmuligheter Godt behandlingsklima

24 Sorgarbeid En erkjennelse av egen livssituasjon En erkjennelse av egen rusavhengighet Forsvaret legges ned / endres => Økt sårbarhet => Sorg => Selvmedisinering / rusinntak.

25 Mål i behandling av rusavhengige pasienter; Reparere skader. Gi økt innsikt i egen historie. Øke personlig vekst og mestring. Øke motstanskraft mot tilbakefall / nye problemer. Øke evne til å identifisere risikofaktorer og utvikle alternative mestringsstrategier. Å identifisere egne ressurser og områder pasienten ønsker å jobbe med. At pasienten opplever verdighet og tro på egne krefter. At pasienten tar kontroll og ansvar for eget liv uten bruk av rusmidler. At pasienten endrer fra å flykte fra seg selv og egne følelser gjennom å ruse seg til, gjennom innsikt å bli aktiv og ta ansvar. Skadereduksjon. Støttebehandling.

26 Innhold i behandling Individual samtaler Behandlingsansvarlig / Pasientansvarlig Gruppebehandling Anbefalte / Obligatoriske. Undervisning Arbeidsoppgaver Renhold, matlaging etc. Fysisk aktivitet Miljøterapi Familie samtaler hvis pasienten ønsker dette. Epikrise i hånden når du drar

27 En kjønnet forståelse Menn og kvinner bygger sitt selvbilde og sin identitet på ulik grunn. Relasjonell Instrumentell En helhetlig forståelse av den rusavhengige krever en kjønnet og kulturell forståelse.

28 Oppfølging Poliklinisk oppfølging Samarbeid med andre tjenester Ansvars gruppe Individuell plan Aktiviteter trening Nettverk Grupper

29 Ettervernstilbud i Bergen Re innleggelser i institusjon. Poliklinisk oppfølging. (Stiftelsen Bergensklinikkene, DPS, psykolog). Oppfølging fra Sosialtjenesten. Individuelt / Grupper ETTERVERNTELEFONEN Prosjekt overgang Støttegrupper; AA / NA LISA i regi av Human - Etisk Forbund (mannsgrupper) og (kvinnegrupper). Trappen Motiveringssenter / Albatrossen Ettervernssenter (LAR) Døråpner Røde Kors Bolig med oppfølging Bo oppfølgings tjenesten - Psykiatri tjenesten Treningskontakt ordningen. Organiseres gjennom sosial tjenesten. Vernede bo tilbud ; Nubbebakken (Blå Kors), Bjørnsonsgaten hybelhus (Frelsesarméen). Botreningssenteret på Gyldenpris

30 En langsiktig prosess Underveis er det viktig at også de som står rundt den rusavhengige får hjelp Ingen ønsker å skade sine nærmeste med sine problemer, men rusavhengighet og skadelig bruk av rusmidler belaster og bekymrer de som står rundt. Som oftest ønsker den rusavhengige at familien får støtte og hjelp underveis i prosessen.

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang Botreningssenteret Bergen kommune Rapport nr 1-2012 Prosjekt Overgang Erfaringer og resultater fra prosjektarbeid 2008-2011 Innhold 1. Innledning - Prosjekt Overgang i et nøtteskall... 2 2. Bakgrunn for

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland Sosialt arbeid BSV5-300

av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland Sosialt arbeid BSV5-300 Hvorfor og hvordan motivere og få rusmisbrukere mer fysisk aktive når de er i behandling for sitt rusproblem? Kan risikosport være et interessant tilbud for noen? av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland

Detaljer

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Borgestadklinikken Blå Kors SA. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: x til avtale mellom Borgestadklinikken Blå Kors SA og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelse: Beregnes ut

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år!

MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år! MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Nyhetsbrev nr. 4/2005, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (MNK-rus), Hovedkontor: Vestmoa 27, 6018 ÅLESUND.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika

Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen vedrørende Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen ønsker med dette å komme med innspill på rapporten fra Stoltenbergutvalget.

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Denne artikkelen bygger på en eksamensbesvarelse fra SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram. Her redegjør jeg for hva

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

rusmiddelavhengige - et teoretisk perspektiv

rusmiddelavhengige - et teoretisk perspektiv Fokus på familie og pårørende rende til rusmiddelavhengige - et teoretisk perspektiv Nina Andresen/Unni Østrem Stiftelsen Bergensklinikkene 15.11.-16.11.12 16.11.12 1 Fra Århundrets kjærlighetssaga Märta

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV»

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» Vedtatt av Frosta Kommunestyre 02.06.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Kommunes arbeid med planen 6 3 Lovgivning

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Strategidokument 2015-2020

Strategidokument 2015-2020 Strategidokument 2015-2020 Tyrilistiftelsen Publisert juni 2015 Skrevet av Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen Innhold 1. Innledning 1 2. Ideologisk grunnlag 2 2.1 Visjon, verdier og menneskesyn 2

Detaljer