Rollen som pårørende belastninger - utfordringer - muligheter. Ann Bøhler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rollen som pårørende belastninger - utfordringer - muligheter. Ann Bøhler 16 09 06"

Transkript

1 < kreftforeningen.no Rollen som pårørende belastninger - utfordringer - muligheter Ann Bøhler

2 Disposisjon Løfte frem ulike perspektiver ved Beskrive normale reaksjoner knyttet til pårørende rollen Nevne noen rettigheter som pårørende Gi tid til refleksjon og erfaringsutveksling Bli litt kjent!

3

4 Hva ligger i? Forventninger: Bevisst:» nedfelt i skikker og lovverk Ubevisst:» gjenspeilet i holdninger Andres forventninger Egne forventninger

5 Hvem er du pårørende til? Refleksjonsøvelse: Hvilken forventninger har du til deg selv som pårørende? i utvidet forstand! Hvilken forventning opplever du at andre har til deg som pårørende?

6 Rollen som pårørende påvirkningsfaktorer: Sykdommens art Prosessen frem mot diagnose Alder Kjønn Livssituasjon Tidligere livserfaring Nettverk private offentlig Tid

7 Å være menneske innebærer å forholde seg til: Tanker Kropp Følelser Andre mennesker Endringer Miljøet Kriser, tap, sorg Selvet

8 Endringer - en del av det å være menneske: Forventet naturlig utviklingsendringer Overganger: barn, tenåring, voksen Roller: partner, far/mor, besteforeldre skoleelev, student, arbeider, pensjonist Traumatiske endringer Ulykker Sykdom Skilsmisse Dødsfall

9 Vi er rustet til å tåle endringer Personlig: Psykologisk tanker Emosjonelt følelser Fysisk kroppsreaksjoner Sosialt: Fellesskap Støtte Nettverk privat og offentlig Kulturelt: Forståelsesmåter Sykdommens plass i samfunnet Ritualer

10 Å LEVE MED LIVSTRUENDE SYKDOM: diagnose til Fastlege ba ke f f ri sk al l Perspektiver: mistanke - behandling - rehabilitering - lindring Spesialister på sykehus Fastlege + nettverk TID liv ets mistanke utrednin g slu t behandling/rehabilitering tf a se symptomlindrin g på sykehus i sykehjem i hjemmet etterlevendes sorgarbeid

11 Hvem tar ansvar for helheten hvilken plass får de pårørende? Hvem tar ansvar for kontinuiteten i prosessen over tid? Hvem tar ansvar for koordinering på tvers av nivåene? Spesial sykehus Spesialist kurativ el. lindrende behandling Sykehus Primærhelse /sosialtjenester us. ved polikl. fastlege Hovedoppholdssted er HJEMMET innleggelse onkol. polikl. onkol. polikl. Fastlege + lokalt nettverk trygde/a-etat sosialkontor skole m.m. palliativ hjemme -tjenest.

12 Hvem er de pårørende? Pasientrettighetsloven (2.juli 1999) 1-3: Definisjoner I loven her menes med b) pasientens pårørende: den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ut av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten, myndige barn, foreldre eller andre med foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller hjelpeverge. Merknad: Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver med hensyn til informasjon, samtykke og journalinnsyn.

13 Pårørendes rettigheter: 3-3: Informasjon til pasientens nærmeste pårørende Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. Er pasienten over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykiske utviklingshemming, har både pasienten og dennes nærmeste pårørende rett til informasjon etter reglene i 3-2.

14 Offentlige anbefaling: Pasient og pårørende skal gis oppmuntring og mot på livet, og omsorg og nærhet når alvorlig diagnose må meddeles. NOU 1997:22 Omsorg og kunnskap Norsk kreftplan

15 Å være pårørende - hva kan det innebære? Depresjon Usikkerhet Håp Angst Sinne Bekymring Uro

16 Å være pårørende konsekvenser: Sosiale konsekvenser Fysiske konsekvenser Pårørende Åndelig - eksistensielle konsekvenser Psykiske konsekvenser

17 Å være pårørende hva innebærer det? Sosiale konsekvenser: Stor endring i dagliglivet - usikkerhet Endret rollemønster følelsesmessige i f.t. den andre Endring nettverket: skole, arbeid, fritid Praktiske og økonomiske utfordringer Rettigheter og muligheter og tolkninger

18 Å være pårørende hva innebærer det? Fysiske konsekvenser: Forsømmelse av egen helse Smerte fysiske overbelastninger Søvnproblemer Tretthet

19 Å være pårørende hva innebærer det? Åndelig eksistensielle konsekvenser: Livet forandres Usikkerhet om fremtiden Tap av mening - Leting etter mening Å miste håpet Endret verdisyn og fremtidsperspektiv

20 Åndelig-eksistensielle utfordringer: Livstruende sykdom ryster sjelen og får oss til å miste balansen fordi den har ødelagt vår grunnleggende tillit til tilværelsen. Davidson-Nielsen (1997)

21 Psykiske konsekvenser: Psykiske konsekvenser: Tap av kontroll - Behov for åpenhet - Behov for beskyttelse Krise og sorg reaksjoner: - frykt/angst - hjelpeløshet - fortvilelse - skyld - dårlig samvittighet Behov for følelsesmessig støtte Ingen ser meg og mine behov.

22

23 Nettverket Barn Fritid Venner Pasient Pårørende Jobb Sykehus Trygdekontor Primær - helse - og sosialtjenesten

24 Nettverkskart Meg Nære Fjerne

25 Naturlig pendlingsrom - pårørende akseptasjon håp behov for avlastning maktesløshet å være en støtte fortvilelse å være tilstede protest

26 Hva slags rettigheter har pårørende? Lov om folketrygd: - sykemelding? (egen diagnose) - pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid - hjelpestønad (til pasienten) - pleiepenger i livets sluttfase - stønad til etterlatte

27 Andre ordninger: - omsorgslønn (sosialtjenesteloven) - velferdspermisjon - avlastning - støttekontakt Ref. Kreftforeningens håndbok: Rettigheter for pasienter og pårørende

28 Møte med helse- og velferdstjenesten Pasienter og pårørende opplever seg ikke ivaretatt gjennom forskjellige faser av sykdomsforløpet Pasienter og pårørende sliter med å få mobilisert nødvendige hjelpe- og velferdsordninger Pasienter og pårørende opplever å møte et fragmentert og uoversiktlig velferdsapparat/hjelpeapparat Pasienter og pårørende har rett til likeverdige tilbud uavhengig av geografiske forhold

29

30 Brobyggingens mål Pasienter og familier opplever at de blir ivaretatt under hele sykdomsforløpet Samhandling mellom pasient/pårørende og fagpersonell styrkes Kompetansen blant fagpersonell utvikles Samhandling mellom ulike helsenivåer, etater og virksomheter styrkes Et likeverdig tilbud til pasient, pårørende og øvrige befolkning uavhengig av geografiske forhold

31 Foto: Ann Bøhler

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Fagdager i Alta Rica Hotel 20.-21 21 mars 2007. Jan Norum, Kreftavdelingen UNN HF Jan.norum@unn.no

Fagdager i Alta Rica Hotel 20.-21 21 mars 2007. Jan Norum, Kreftavdelingen UNN HF Jan.norum@unn.no Fagdager i Alta Rica Hotel 20.-21 21 mars 2007 Å være og møte m pårørenderende Jan Norum, Kreftavdelingen UNN HF Jan.norum@unn.no 603 treff nærmeste pårørende.. Disposisjon Å være pårørendep rende Ordet

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-1349 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006-2008 Utgitt 02/2006 Bestillingsnummer

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Mennesker med utviklingshemning

Mennesker med utviklingshemning Utviklingshemning i og sorg Sissel Bøcmann Mennesker med utviklingshemning Utviklingshemmede er en uensartet gruppe. Ulikt kognitivt nivå, men livserfaring Kognitiv svikt betyr ikke at vedkommende ikke

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn

Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn Småskrift nr. 24 Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973X Innhold Forord... 4 Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Når barns atferd gjør deg bekymret

Når barns atferd gjør deg bekymret Therese Rieber-Mohn Espen Lilleberg Når barns atferd gjør deg bekymret Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne- og likestillingsministeren

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

Retten til helsehjelp for kvinner med MRKH syndrom:

Retten til helsehjelp for kvinner med MRKH syndrom: Retten til helsehjelp for kvinner med MRKH syndrom: Herunder retten til forsvarlig helsehjelp, medvirkning og informasjon Kandidatnummer: 756 Leveringsfrist: 25. april Antall ord: 17761 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD 2 Utkast til veileder er utarbeidet av: Forsker, dr. psychol. Gudrun Dieserud, Nasjonalt folkehelseinstitutt / Bærum kommune (prosjektleder)

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner

Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner Handlingsplan mot Vold i nære Relasjoner 2010 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... - 4-1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...- 4-2. DEFINISJONER AV VOLD... - 5-2.1 VOLD I NÆRE RELASJONER...- 5-2.2 VOLD

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer