Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv"

Transkript

1 Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv - en deskriptiv studie av pasienter med rusutløst st psykose Tore Berge

2 Hva handler studien om? Rusmiddelmisbruk før r rusutløst st psykose Rusbehandling før r rusutløst st psykose Hva slags type hjelp ønsker pasienter som har fått f rusutløst st psykose

3 Rusindusert psykose Diagnose med symptomer (paranoide( og/eller hallusinatoriske) fremkalt av effekten av psykoaktive stoffer Cannabis, amfetamin, kokain, ecstacy, LSD Kan oppstå ved inntak, eller etter noen timer eller dager (max( to uker)

4 Rusindusert psykose Diagnosen forutsetter at symptomene varer i minst 48 timer Symptomene forsvinner delvis innen en måned og fullstendig etter seks måneder m (ICD-10), eller innen en måned m etter rusmiddelinntak (DSM 4)

5 Hvorfor er slik forskning viktig? Hypotese TIPS: Pasienter med rusindusert psykose utvikler schizofrenispekter psykose i ca. 25 % av tilfellene Kartlegge risikofaktorer (rusmiddelmisbruk?)for schizofren utvikling ved rusinduserte psykoser Kartlegge overgang fra rusutløst st psykose til schizofrenispekter psykose

6 Hensikten med studien Hvordan er det mulig å hjelpe pasienter med rusindusert psykose slik at færre f utvikler mer alvorlig psykoselidelse? Pasienter med rusindusert psykose står ofte i fare for å miste sin kontakt med behandlingsapparatet (Crebbin Hvordan minske drop-out? Crebbin et al 2009)

7 Hvem handler studien om? Pasienter som i perioden oktober 2008 oktober 2010 ble inkludert i TIPS med diagnosen rusindusert psykose.

8 Utvalg 12 av 15 pasienter (13 menn / 2 kvinner) Kun menn Gjennomsnittsalder i full- eller deltidsarbeid som vanligste beskjeftigelse de siste 3 årene Fire cannabisutløst, st, fire amfetaminutløst, fire utløst psykose etter bruk av flere typer narkotiske stoffer

9 Hva har jeg gjort? Intervju med EuropASI (gj.snitt 70 min) Psykiatriske avdelinger, psykiatriske ungdomsteam, institusjon, hos kommunale instanser, hjemme hos Kodet i SPSS

10 Rusrelaterte problemområder bruk av alkohol/narkotika/medikamenter utdanning/arbeid/økonomi familiehistorie/familie og sosiale relasjoner kriminalitet fysisk helse psykisk helse

11 Kartlegging - EuropASI Standardisert og semistrukturert instrument, utviklet for å kartlegge rusmiddelproblemer i et bredt perspektiv Rusmisbruket ses som et element i et ofte større og sammensatt problemkompleks

12 Kartlegging - EuropASI Strukturen i hvert av områdene: Objektiv informasjon faktaspørsm rsmål Pasientens subjektive opplevelse av problem (skalering 0 4) Pasientens vurdering av hjelpebehov (skalering 0 4)

13 Problemstilling Hva slags rusmiddelmisbruk, behandlingshistorikk og ønske om hjelp påp ulike rusrelaterte problemområder har pasienter som blir inkludert i TIPS med diagnosen rusindusert psykose?

14 Hypoteser: Det er primært rt pasienter med høyfrekvent h cannabis- og amfetaminmisbruk som får f diagnosen rusindusert psykose i TIPS Pasientene med rusindusert psykose har i stor grad vært v i rusbehandling tidligere Pasientene vurderer i liten grad å ha behov for hjelp påp ulike rusrelaterte områder

15 Antall pasienter med høyfrekvent h rusmiddelmisbruk siste 30 dager Cannabis 9 Amfetamin 4 Alkohol 3 Kokain 1 Flere stoffer 5 Heroin 0

16 Antall pasienter med høyfrekvent h rusmiddelmisbruk 1 år r eller mer Cannabis 9 Amfetamin 5 Benzo 5 Alkohol 4 Ecstacy 2 Kokain 1 Heroin 0

17 Behandlingshistorikk BEHANDLING NARKOTISKE STOFFER: Institusjonsbehandling 1 Poliklinisk behandlinger 5 Annen type 1 BEHANDLING ALKOHOL: Ingen behandling

18 Egenvurderinger Rusmiddelmisbruket: 8 av 12: moderate til svært store plager/bekymringer 3 av 12: betydelig eller svært viktig med hjelp for rusmisbruket

19 Egenvurderinger Fysisk helse: 6 av 12: Ingen eller lite kroppslige plager 8 av 12: Ingen eller lite behov for hjelp for kroppslige plager

20 Egenvurderinger Psykisk tilstand: 9 av 12: betydelige eller svært store plager/bekymringer 3 av 12: betydelig eller svært stort behov for hjelp

21 Egenvurderinger Kriminalitet: 9 av 12: Lite eller ingen strafferettlige problemer 10 av 12: Ingen behov for hjelp

22 Egenvurderinger Familiehistorikk, familiære re- og sosiale relasjoner: Ikke tatt med pga. lav svarprosent, samt manglende utforskning av svarene (svekket validitet)

23 Egenvurderinger Utdanning, arbeid og økonomi: 9 av 12 ønsker hjelp 5 svært høyt h behov for hjelp

24 Oppsummering 75 % av pasientene hadde aktuelt høyfrekvent h cannabismisbruk og 33 % hadde aktuelt høyfrekvent amfetaminmisbruk Liten grad i behandling = Hypotesen om at pasientene i stor grad har vært v i rusbehandling kan avkreftes

25 Oppsummering Pasientene vurderer i varierende og relativt liten grad behov for hjelp påp ulike rusrelaterte områder Ønske om hjelp er lavt for problemer knyttet til selve rusmiddelmisbruket Ønske om hjelp er høyest h for problemer knyttet til utdanning, arbeid eller økonomi

26 Hva kan dette bety for framtidig behandling? Vi måm fortsette å fokusere påp tidlig oppdagelse og behandling Vi måm fortsette å fokusere påp motivasjonsstyrkende intervensjoner for å beholde pasientene i behandling Pasientenes vurderinger av egne hjelpebehov viser variasjoner som bør b r kartlegges bredt slik at brukerperspektivet styrkes

Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling

Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling Grete Lauritzen, Edle Ravndal og Jonas Larsson Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling SIRUS-rapport nr. 6/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

Forekomst, kjennetegn, forløp og behov hos personer med ROP-lidelser

Forekomst, kjennetegn, forløp og behov hos personer med ROP-lidelser Forekomst, kjennetegn, forløp og behov hos personer med ROP-lidelser Lars Lien, Leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hvorfor fokus på samtidig rus- og psykiske lidelser?

Detaljer

HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling

HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling Hans Olav Melberg, Grethe Lauritzen og Edle Ravndal SIRUS rapport nr. 4/2003 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad HELSEPROFIL FOR OSLO BARN OG UNGE Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon:

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Rusmiddelpolitikk. Landsstyret. Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23.

Rusmiddelpolitikk. Landsstyret. Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23. Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23. mai 2012 LS- 1-1213- 010 Rusmiddelpolitikk

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest.

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Anne Schanche Selbekk, Rogaland A-senter, Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Regionalt Kompetansesenter

Detaljer

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER P S Y K I AT R I S K K L I N I K K, S Y K E H U S E T L E V A N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer