Skal familien involveres i behandling?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skal familien involveres i behandling?"

Transkript

1 Skal familien involveres i behandling? Rådgiver/sosiolog Anne Schanche Selbekk Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

2 Tema: Involvering av familie i behandling? Hvorfor er dette interessant og viktig? - Alkohol- og rusproblemer rammer ikke bare enkeltindivider, men også menneskene rundt - Økende kunnskap om situasjonen til barn og pårørende til rusavhengige, og hvilke konsekvenser det kan ha å leve i en familie problematisk rusbruk i den nære familie i form av belastninger på familien som helhet og på den enkelte (F.eks Copello 2005, Lindgaard 2002) - Pårørende og barns rettigheter er styrket gjennom lovverket, og deres behov i større grad politisk anerkjent (Bøckmann og Kjellevold 2010) - Effektene av familieorientert alkohol- og rusbehandling er gode

3 Hva sier forskningen mindre om? Hvilke prosesser ulike metoder setter i gang Hvordan ulike metoder virker inn på de ulike partene i en familie Hvilke metoder som er best i forhold til endring i rusvaner, hvilke som er best i forhold til familiefungering og hvilke som er best for å dekke pårørendes egne behov Sammenheng mellom effekt og teoretisk utgangspunkt

4 Doktorgradsprosjekt: Konstruksjoner av problemer og løsninger i familieorientert rusbehandling. En studie av pasienters, pårørendes og terapeuters historier Gjennom doktorgradsprosjektet er formålet å studere virkningene av familieorientert rusbehandling 1. I lys av hvordan alkohol- og rusproblem i et familieperspektiv blir forstått og definert av rusbehandlingsinstitusjonene, og hva som tilbys pårørende/familier - pårørendes behov kontra pasientens behov - individuelle behov kontra relasjonelle behov i en familie - systemisk tenkning, økologisk tenkning, mestringstenkning, sykdomstenkning og 2. I lys av hvordan familien definerer seg selv som system i tilknytning til behandling - forståelse av problemer og løsninger innad i de nære relasjonene - definisjoner av plikter og rettigheter i forhold til hverandre som hushold/familie - familiens behov og deres rolle i forhold til institusjonen For å kunne videreutvikle og spisse innsatser ovenfor rusavhengige pasienter og deres pårørende

5 Rusbehandlingsinstitusjonen behandingsfilosofi, historie og institusjonelle logikk Virkninger av familieorientert behandling i lys av forutsetninger i behandlingssfæren og familiesfæren Familien som institusjon i det senmoderne samfunn Terapeuters kliniske bakgrunn og preferanser Familiehistorie Terapeut Eventuelt barn Primærpasient Terapeut (hvis flere inne) Pårørende Historier om virkningen av behandling

6 Valgt å ta utgangspunkt i familiecase som har fått behandling i to ulike formater (ved to ulike institusjoner) Figur 1 En skjematisk modell for ulike tilnærminger til familien i rusbehandling 1. Separate løp familieorienterte intervensjoner 2. Integrerte løp familieorienterte intervensjoner Intervensjoner rettet mot Intervensjoner rettet mot Pårørende Pasient (Barn) Pårørende/ nettverk (Barn) Grupper for pårørende Grupper for pasienter (Grupper for barn) Pasient

7 Metode - design Institusjon 1 Institusjon 2 Fase 1 er på ledelsesnivå er på ledelsesnivå Fase familiecase 6 8 familiecase Familieintervju: pasient + pårørende Familieintervju: pasient + pårørende pasient pårørende terapeut(er) pasient pårørende terapeut(er) Separate forløp (intervensjoner rettet mot pårørende separat) Integrerte forløp (familieterapi)

8 Kriterier for valg av familiecase En variasjon i kjønn hos primærpasient Alkoholproblematikk (uten vold, kan være psykisk tilleggslidelse) Familier mindreårige barn i skolealder (der barn bor i husholdet) Der pårørende har mottatt minst en poliklinisk familieorientert intervensjon, enten i form av individuell pårørendeterapi, deltakelse i pårørendegruppe, parterapi eller familieterapi. Parallelt, eller sammen primærpasient Der familieorientert intervensjon er avsluttet Rekruttert fra to ulike rusbehandingsinstitusjoner, fortløpende i perioden høst 2011 til 2012

9 Prosjektet kan henges på mange knagger Behandlingsforskningsprosjekt? Brukererfaringer behandling Behandlervurderinger Triangulering av perspektiver på behandling Hvordan ulike tilnærminger matcher ulike behov Forebyggingsprosjekt? Kunnskap om skade på tredje part Brukererfaring forbygging/tidlig intervensjon Familiesosiologisk prosjekt? Kunnskap om familien som institusjon i dagens samfunn Et identitetsprosjekt? Kunnskap om posisjoner (identiteter/personas) og endring av disse innad i en familie gjennom endringsprosesser i utvikling og avhjelping av problem

10 Ny kunnskap? Utforskning av social harm fra både den som drikker og de rundt (Room et.al 2010: 1856) (Room 2000:107) Utforskning av ulike familieorienterte behandlingsprosesser og virkningen av disse i et triangulært perspektiv (pasient, pårørende og terapeut) Kobling av kunnskap om familieorienterte behandlingsprosesser begreper om familien som institusjon i det senmoderne samfunn Utforske hvordan institusjonenes tenkning og praksis i forhold til familier, matcher hvordan familiene selv definerer hvem de er og skal være i møte behandling