2 Lederutvikling. Andre kursgrupper: KURSGRUPPE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Lederutvikling. Andre kursgrupper: KURSGRUPPE"

Transkript

1 KURSGRUPPE 2 Lederutvikling Vi i Frisk Kompetanse har tro på at det er mulig å begeistre og engasjere gjennom god ledelse. Flere virksomheter med stor suksess kan fortelle om hvordan de har skapt bemerkelsesverdige gode resultater nettopp gjennom bevisst ledelse av mennesker. De har gjerne snudd organisasjonskartet på hodet for å visualisere et annet syn på ledelse. Lederen er ikke til for sin egen skyld, men skal sekundere prestasjonene, inspirere medarbeiderne og få mest mulig ut av laget og fellesskapet. En rød trå i lederutvikling hos Frisk Kompetanse er å lede hver enkelt medarbeider til å nå sitt maksimale potensial - i samspill med omgivelsene. En helsefremmende leder kan sammenliknes med en gartner som vanner og gjødsler plantene slik at de vokser og strekker seg. Lederen vanner og skaper gode utviklings- og læremuligheter for medarbeidere gjennom omsorg oppmuntring rettskaffenhet rettferdighet Vi ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om et tilretteleggende lederskap hvor ledere, innenfor gode rammer og gjennom tydelige mål, er en støttespiller, coach og trener for hver enkelt medarbeider. Andre kursgrupper: GRUPPE 1 Medarbeiderutvikling GRUPPE 3 Endring & omstilling GRUPPE 4 Friskliv GRUPPE 5 IKT

2 GRUPPE 2 Lederutvikling Meg som leder Som leder har du gjerne et klart bilde av egenskaper hos en god medarbeider. Bevisstheten om hvilken lederadferd som skaper denne medarbeideren er kanskje ikke like god? Hvilke holdninger har du, og hvordan kommer dette til uttrykk? Et gjennomtenkt ståsted som leder gir trygghet og troverdighet i lederrollen, og mulighet til å velge adferd som fremmer målene. MÅLSETTING KURSFORM LEDERE PRIS Økt bevissthet om eget ståsted som leder, og kunnskap om hvordan egne holdninger, personlige ressurser og lederferdigheter kan trygge deg som leder og gi deg større gjennomslagskraft. 2 3 dager med fokus på praktisk ferdighetstrening, dialog og refleksjon. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Vi har stor faglig bredde blant våre ledere og instruktører. Alle har ledererfaring fra ulike virksomheter, og de jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og koordineres med temaer fra Medarbeiderutvikling.

3 INNHOLD Hvem vil jeg være som leder? Hva vil jeg skape som leder? Lederfilosofi, lederstil og lederverktøy Min egen lederprofil (JTI; Jungs Type Indikator) Målsetting og målarbeid Myndiggjøring Selvledelse og selveffektivitet Stress Metoder for å kontinuerlig utvikling som leder Å utvikle seg som leder vil si å bli bevisst egne kunnskaper og verdier. Gjennom å kjenne sitt beste JEG, sitt personlige uttrykk, egne følelser og reaksjoner, hva som motiverer deg og hva som gleder deg, kan dette bli ressurser til inspirerende og engasjerende ledelse. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. Bedrifter kan velge å legge inn oppgaver og trening mellom kursdager for å øke læringseffekten av kursene. Dette er spesielt aktuelt der lederutvikling og medarbeiderutvikling koples sammen i utviklingsprosesser. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

4 GRUPPE 2 Lederutvikling Lederen som coach & trener Hvordan kan lederen få frem medarbeidernes ressurser gjennom bruk av coachingferdigheter og et coachende tankesett? Hvilke muligheter og begrensninger ligger det i coaching som verktøy? Når er det fruktbart å innta en coachende lederstil? MÅLSETTING KURSFORM LEDERE PRIS Innøve holdninger og ferdigheter som vil være med på å få frem det beste i andre. Bli klar over hvilke muligheter og begrensninger som ligger i et coachende lederskap, og når man selv ønsker å ikle seg selv denne rollen. 2 3 dager med fokus på praktisk ferdighetstrening, dialog og refleksjon. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Vi har stor faglig bredde blant våre ledere og instruktører. Alle har ledererfaring fra ulike virksomheter, og de jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og koordineres med temaer fra medarbeiderutvikling.

5 INNHOLD Introduksjon til coaching Ferdighetstrening: rammesetting, lytting, spørsmålsstilling Et coachende tankesett: menneskesyn og holdninger Målsettingsteori, motivasjon, oppfølging Lederen som coach, muligheter, dilemmaer, etikk Som leder bærer du mange hatter, du skal styre og samtidig få resultater gjennom egne medarbeidere. Hvordan kan en leder få enkeltpersoner til å blomster og samtidig ha fokus på helheten og det som skaper vinning for virksomheten? I dette kurset lærer du noe om hvordan du kan få enkeltmennesker til å utvikle seg gjennom et coachende lederskap. Vi starter også en refleksjonsprosess knyttet til muligheter og eventuelle dilemmaer. Og ikke minst, vi skaper bevissthet rundt hvordan du selv ønsker å integrere kunnskapen i din ledergjerning. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. Bedrifter kan velge å legge inn oppgaver og trening mellom kursdager for å øke læringseffekten av kursene. Dette er spesielt aktuelt der lederutvikling og medarbeiderutvikling koples sammen i utviklingsprosesser. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

6 GRUPPE 2 Lederutvikling Lederen som lagbygger Enkelte lag samhandler og presterer bedre enn andre. Høytytende lag kjennetegnes av arbeidsglede, engasjement og lojalitet. Positivitet og produktivitet er til stedet og påvirker hverandre gjensidig. I dette kurset vil du utvikle dine fredigheter som prestasjonsleder og lagbygger, og lære hvordan du kan få frem ditt teams unike talent. MÅLSETTING KURSFORM LEDERE PRIS Opparbeide kunnskap og ferdigheter om lagbygging i arbeidslivet og hvordan du kan skape et sammensveiset, presterende lag av enkeltmedarbeidere. 2 3 dager med fokus på praktisk ferdighetstrening, dialog og refleksjon. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Vi har stor faglig bredde blant våre ledere og instruktører. Alle har ledererfaring fra ulike virksomheter, og de jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og koordineres med temaer fra medarbeiderutvikling.

7 INNHOLD Grupper og team Hvordan utvikle sammensveisede lag Individuell spisskompetanse som ressurs i et lag Hvordan ta ut synergieffekter i samhandling? Lagbygging en samling dyktige mennesker eller dyktig samling mennesker? Samskapende fellesskap og konstruktiv uenighet Metoder og øvelser for lagbygging Gode ledere utvikler lag som har klare felles målbilder, og som ser verdien av ulik kompetanse og ulike roller. De evner å skape et klima der folk våger å by på seg selv, der man gir hverandre anerkjennelse, bygger på hverandres styrker, kommuniserer på en måte som fremmer dialog og der uenighet ses på som kilde til læring og vekst. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. Bedrifter kan velge å legge inn oppgaver og trening mellom kursdager for å øke læringseffekten av kursene. Dette er spesielt aktuelt der lederutvikling og medarbeiderutvikling koples sammen i utviklingsprosesser. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

8 GRUPPE 2 Lederutvikling Inspirerende prosjektledelse Interessentanalyser, risikovurderinger, milepælsplaner, målstyring, dokumentasjon og rapportering. Ikke et vondt ord om dette, men hvordan sikre at styring, rutiner og byråkrati ikke margspiser kraft, vitalitet og utfoldelse i prosjektteamet? Hvordan forløse det beste i prosjektmedarbeiderne og samtidig holde stø kurs mot målet? MÅLSETTING KURSFORM INSTRUKTØR PRIS Gi deltakerne ferdigheter i å frigjøre potensial i hverandre. Gi deltakerne verktøy til å lede kreative og stimulerende prosesser knyttet til målsetting, milepælsplanlegging, risikovurderinger, interessentanalyse og rapportering. 2-3 dager med aktiv medvirkning, erfaringsdeling, læring gjennom praktiske øvelser knyttet til eget prosjekt samt faglig/teoretiske innledninger. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess. Vi har stor faglig bredde blant våre ledere og instruktører. Alle har ledererfaring fra ulike virksomheter, og de jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og koordineres med temaer fra medarbeiderutvikling.

9 INNHOLD Prosjektteamet: Hvordan få frem og bygge på hverandres styrker? Mål og visjoner som begeistrer. Forankring er alfa og omega. Involvering og støtte av ledelse og moderorganisasjon Hvem skal med? Inkludering og aktiv deltakelse av interessenter/berørte Veien fram, milepæler og andre perler Hygge underveis: Næring og feiring på veien Hva driver dere med? Synliggjøring av resultater. Dokumentasjon og rapportering på gamle og nye måter Livet etter prosjektslutt: Overføring til linja I alle prosjekter er det noe som er velfungerende. Det er denne praksisen som man må lære av, og bygge videre på, dersom man skal oppnå ekstraordinært gode resultater. I kurset vil vi får frem deltakernes gode erfaringer, forsterke og bygge videre på disse. Kreative tilnærminger som frigjør potensial og øker sannsynligheten for at prosjekter vil lykkes hentes fra en aksjonsforskningstradisjon med navn Appreciative Inquiry (verdsettende undersøkelser), pedagogisk psykodrama og organisasjon-og relasjonssystemcoaching (ORSC). METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. Bedrifter kan velge å legge inn oppgaver og trening mellom kursdager for å øke læringseffekten av kursene. Dette er spesielt aktuelt der lederutvikling og medarbeiderutvikling koples sammen i utviklingsprosesser. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

10 GRUPPE 2 Lederutvikling Ledelse for læring & utvikling Hvordan leder vi medarbeidere i en virksomhet til å skape utvikling og framgang innenfra? Hvordan kan vi etablere arenaer for å dele kunnskap, erfaring og suksess i refleksjon, læring og nyskapning? Å lede mennesker til å være nysgjerrige og mulighetsorienterte krever kunnskaper om læring, læringsprosesser og læringsarenaer. I dette kurset setter vi fokus på innhold, metoder og verktøy for å skape en lærende organisasjon. MÅLSETTING KURSFORM LEDERE PRIS Økt bevissthet om læring og læringsprosesser i relasjon til lederrollen. Kunnskap om hvordan man utvikler læringsorienterte medarbeidere. Presentasjon av metoder for å initiere læringstiltak og kompetanseutvikling. 2 3 dager med fokus på praktisk ferdighetstrening, dialog og refleksjon. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Vi har stor faglig bredde blant våre ledere og instruktører. Alle har erfaring som ledere, forelesere og prosessledere fra ulike virksomheter, og de jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og koordineres med temaer fra medarbeiderutvikling.

11 INNHOLD Hva er læring og hvordan legger vi til rette for det på arbeidsplassen? Menneskesyn og holdninger Motivasjon, læring og refleksjon Læringssløyfer Aksjonslæring Kollegaveiledning Reflekterende team Møter som læringsarenaer Prosessledelse Å optimalisere og skape rammer for læring er en lederoppgave. Gjennom bevisst og strategisk tilrettelegging for læring kan det integreres i hverdagen og gi kontinuerlig kompetanseutvikling. Gode læringsprosesser er verdiskapende både for virksomheten og den enkelte. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. Bedrifter kan velge å legge inn oppgaver og trening mellom kursdager for å øke læringseffekten av kursene. Dette er spesielt aktuelt der lederutvikling og medarbeiderutvikling koples sammen i utviklingsprosesser. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

12 GRUPPE 2 Lederutvikling Helsefremmende arbeidsplasser Hvordan skape arbeidsplasser der de ansatte holder seg friske, tilstedeværende og engasjerte? Et helsefremmende arbeidsmiljø kjennetegnes av involverte og myndiggjorte medarbeidere, og det handler om bevisste ledere som etterspør medarbeidernes friskfaktorer. Gjennom helsefremmende ledelse gror arbeidsglede og begeistring parallelt med lojalitet og ansvarlighet. Dette fremmer helse både i og utenfor jobben. MÅLSETTING KURSFORM INSTRUKTØR PRIS Økt bevissthet og kunnskap om helsefremmende ledelse og myndiggjøring av medarbeidere. Økte kunnskaper om holdninger, metoder og tiltak for å fremme helse på alle ledd i organisasjonen. 2 3 dager med fokus på aktiv medvirkning, erfaringsdeling gjennom, dialog og refleksjon. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Vi har stor faglig bredde blant våre ledere og instruktører. Alle har erfaring som ledere, forelesere og prosessledere fra ulike virksomheter, og de jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og koordineres med temaer fra medarbeiderutvikling.

13 INNHOLD Hva er helsefremmende og resultatskapende arbeidsplasser? Arbeid og livskvalitet Hva er helsefremmende ledelse? Den gode dialogen Begrepet Myndiggjort (empowerment) innhold og betydning Mestring, arbeidsglede og humor 24-timers mennesket Livsfasearbeid Livsstil og arbeidsevne Et humanistisk menneskesyn innebærer å tro på at mennesket er aktivt, interessert og utviklingsvillig, og derfor ønsker å påvirke, ta ansvar for seg selv, sine oppgaver og sin arbeidssituasjon. I dette ligger muligheten til å skape en levedyktig og leveringsdyktig organisasjon. Det handler om trivsel, muligheter og utvikling - og det handler om helse og helhet. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. Bedrifter kan vege å legge inn oppgaver og trening mellom kursdager for å øke læringseffekten av kursene. Dette er spesielt aktuelt der lederutvikling og medarbeiderutvikling koples sammen i utviklingsprosesser. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

14 Frisk KOMPETANSE AS I Friskselskapene er det til sammen over 100 fagpersoner som jobber med utvikling av mennesker og organisasjoner i Hedmark, Oppland og Buskerud. I tillegg har vi innleide ressurser med spesialkompetanse innenfor ledelse, organisasjonsutvikling og helsefremmende arbeidsliv. Puslespillet vårt gir deg innblikk i områder vi til daglig jobber med. Karen Hannasvik, Daglig leder Karen har utdannelse innen organisasjonspsykologi og ledelsesbasert coaching, pedagogikk, økonomi og ledelse. Hun har lang erfaring med ledelse og undervisning i private og offentlige virksomheter, og har ledet store utviklingsprosjekter innenfor IKT. I tillegg har hun gründererfaring fra flere virksomheter og har utviklet og realisert konsepter for nærværsarbeid og helsefremmende arbeid i Oppfølgingsenheten Frisk. / Maren Skjelbreidalen, Organisasjonsutvikler Maren er sertifisert co-active coach gjennom Coaches Training Institute (CTI), en utdanning godkjent av den internasjonale coachingforeningen, ICF. Hun har bred erfaring som coach av ledere i NAV og som livscoach for privatpersoner. Maren er utdannet statsviter, og har videreutdanning i kommunikasjon, lederskap og organisasjon- og relasjonssystemcoaching (ORSC). /

15 Kurs og samlinger kan gjennomføres i våre nyinnredede kurslokaler i Storgata 133 i Moelv. Rommet egner seg godt til både små og store grupper, og kan møbleres for arrangement opp til personer. Lokalene er utstyrt med projektor, whiteboard, trådløst nettverk og printer. Det er tilrettelagt for bruk av grupper med bærbare pc er. I kurslokalene er det en liten sofagruppe som passer til små grupper som ønsker å trekke seg litt unna, eller til avslapning i pausene. Rommet har egen utgang til uteområdet og nærområdet med grøntarealer og turterreng for den som ønsker å trekke frisk luft eller røre på seg i pausene. En trapp opp fra kursrommet finnes flere større og mindre grupperom. Alle rommene har tilgang til trådløst nettverk og det største rommet har egen projektor og whiteboard-tavle.

16 Besøksadresse: Storgata 133, 2390 Moelv. Postadresse: Postboks 14, 2391 Moelv. Org.nr Daglig leder: Karen Hannasvik, tlf: Kurskoordinator: Hanna Håker, tlf:

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as

Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as Helsefarlig ledelse og helsefremmende arbeidsplasser Jørn-Arild Mikkelsen KS-Konsulent as Jørn-Arild Mikkelsen 15 år som leder i kommunal sektor Oppgaveorientert systemisk Relasjonsorientert Tror på folk!

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016

Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Lønns- og personalseksjonen juni 2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Lederplattform... 4 2.1 Hva

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer