1 Medarbeiderutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Medarbeiderutvikling"

Transkript

1 KURSGRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Vi i Frisk Kompetanse har tro på potensialet i mennesker som blir gitt muligheter - i livet generelt og i arbeidslivet spesielt. Med bakgrunn i våre erfaringer med utvikling og læring i arbeidslivet, har vi satt sammen noen temaer som kan være nyttige for virksomheter som ønsker å utvikle både medarbeiderne og arbeidsmiljøet. Vi presenterer her en del av våre kortere kurs. De kan gjennomføres til inspirasjon og læring for grupper av medarbeidere. De kan tilpasses til hver enkelt virksomhet og de kan settes sammen i utviklingsprosesser. Frisk Kompetanse har solid kompetanse på friskfaktorer i arbeidslivet og tiltak for helsefremmende arbeidsplasser! Frisk Kompetanse vil bidra til: Et resultatskapende, entusiastisk arbeidsmiljø med gode felles målsetninger som alle medarbeidere identifiserer seg med. Et arbeidsmiljø hvor mennesker vokser og utvikler seg i trygge og forutsigbare rammer. Medarbeidere som tar arbeidstakerrollen på alvor og ønsker å være leveringsdyktige til arbeidsgiver. Virksomheter der medarbeidere er tilstedeværende, har tilhørighet og bidrar til resultater. Andre kursgrupper: GRUPPE 2 Lederutvikling GRUPPE 3 Endring & Omstilling GRUPPE 4 Friskliv GRUPPE 5 IKT

2 GRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Lagspill på jobben Vinnerlag kjennetegnes av at spillerne kjenner hverandre godt, og trener på å benytte hverandres styrker i jakten på mål og gode plasseringer! I arbeidslivet kan vi også lete etter de situasjonene hvor vi virkelig er gode sammen og trene til dette blir innøvd samspill. Vi kan skape oss felles spilleregler for samhandling, kunnskap om den enkeltes talent og trene sammen mot gode lagprestasjoner og oppsiktsvekkende resultater. MÅLSETTING KURSFORM INSTRUKTØR PRIS Gi laget tydeligere felles målbilder og økt innsikt i hvordan samspillet kan utvikles til større arbeidsglede og bedre prestasjoner. Lagspillerne skal vite mer om hverandres spisskompetanse. Varighet fra 3 6 timer. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess med flere sammenhengende temaer. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Åpne kurs settes opp etter ønske. Vi har stor faglig bredde blant våre instruktører. De er veiledere, foredragsholdere, prosessledere og coacher med lang erfaring. Alle våre instruktører jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og suppleres med andre aktiviteter og temaer.

3 INNHOLD Hvorfor jobbe i team? Egenskaper ved teamet? Spilleregler Hvordan definere mål med felles forståelse? Motivasjon i team Involvering og delaktighet Hvordan utvikle ansvarlighet og engasjement i balanse mellom egne mål og teamets mål? Å lykkes ved hjelp av andre Hvordan utvikle begeistring, engasjement og VI-følelse i teamet Hvordan verdsette hverandre og gi anerkjennelse til både faglige resultater og samspill? Takhøyde og respekt De gode intensjonene Sammenhengen mellom arbeidsglede, høy ytelse og gode resultater Opplegget er ment for et arbeidslag som har en felles oppgave de skal løse. Dette kan for eksempel være en prosjektgruppe med et avgrenset formål, eller det kan være de ansatte på en avdeling hvor det er behov for å utvikle større arbeidsglede og bedre lagånd. Som åpent kurs tar vi for oss de samme temaene. I de åpne kursene vil deltakerne få kort innføring i teoriene som ligger bak lag og samspill, og de får lære og gjennomføre øvelser/oppgaver som kan benyttes i egen organisasjon. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

4 GRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Kommunikasjon Kommunikasjon med andre mennesker inneholder mange elementer som kan læres og trenes. Eksempler er kunnskap om aktiv lytting, effekten av gode spørsmål og innsikt i hvordan ulike referanserammer påvirker hva vi ser og hører. Alt dette er viktig for å skape en innholdsrik og ivaretakende dialog. Ferdighetene som læres er gode å ha med seg i dialog med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. MÅLSETTING KURSFORM INSTRUKTØR PRIS Etter kurset skal deltakerne ha økt bevissthet og ferdigheter i tydelig og ivaretakende kommunikasjon. Teori, øvelser og refleksjon skal gi inspirasjon til å ta større ansvar for en felles forståelse hos avsender og mottaker. Varighet fra 3 6 timer. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess med flere sammenhengende temaer. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Åpne kurs settes opp etter ønske. Vi har stor faglig bredde blant våre instruktører. De er veiledere, foredragsholdere, prosessledere og coacher med lang erfaring. Noen av våre instruktører har bakgrunn fra toppidrett og trekker paralleller til dette. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og suppleres med andre aktiviteter og temaer.

5 INNHOLD Verbal kommunikasjon og kroppsspråk Ord farget av assosiasjoner, tidligere erfaringer og kultur Referanserammer Skille mellom fakta og tolkning Jeg og Du Ansvarlighet i kommunikasjon Bevisstgjøre og uttrykke behov og følelser Empati Aktiv lytting Antakelser og forutinntatthet Stille de gode spørsmålene God kommunikasjon som pådriver for motivasjon og prestasjon. Menneskenes behov for anerkjennelse har opptatt filosofer til alle tider. I et flerkulturelt samfunn blir dette enda viktigere enn før. Når vi blir møtt med anerkjennelse for den forståelsen vi har av et budskap eller en opplevelse, bygges det broer videre til en felles forståelse av situasjonen. Vi kan godt være enige om at vi er uenige, men fortsatt ha respekt og gi anerkjennelse til hverandre for våre ulikheter. Kanskje disse ulikhetene også kan bli en ressurs i læring og utvikling gjennom en anerkjennende kommunikasjon i en anerkjennende organisasjonskultur. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

6 GRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Arbeidsglede & Motivasjon Arbeidsglede og motivasjon henger tett sammen. Begge er sentrale elementer i et helsefremmende arbeidsliv. Hva kjennetegner situasjoner hvor du er motivert og engasjert og i flyt i forhold til oppgaver, prestasjoner og arbeidsmiljø? Medarbeidere som finner arbeidsoppgavene så interessante at de jobber med glede, og kjenner begeistring og stolthet for jobben er kreative og produktive og skaper resultater og utvikling. MÅLSETTING KURSFORM INSTRUKTØR PRIS Deltakerne skal ha fått økt bevissthet om hva som fremmer egen motivasjon, arbeidsglede og engasjement. De ser motivasjon, prestasjoner og arbeidsglede i sammenheng og kjenner til hvilke mål de motiveres av. Varighet fra 3 6 timer. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess med flere sammenhengende temaer. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Åpne kurs settes opp etter ønske. Vi har stor faglig bredde blant våre instruktører. De er veiledere, prosessledere og coacher med lang erfaring. Alle våre instruktører jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og suppleres med andre aktiviteter og temaer.

7 INNHOLD Hva er motivasjon og hva motiverer meg? Hvem er jeg, og når er jeg på mitt beste? Sammenheng mellom indre motivasjon og arbeidsglede Verdsettelse og anerkjennelse som verktøy til å skape motivasjon Bevissthet om eget talent og sterke sider Verdier og interesser som veiviser til motivasjon Ansvar for å formidle hva som fremmer egen motivasjon Hva er sammenhengen mellom arbeidsglede, lønnsomhet og kvalitet? Arbeidsglede og indre motivasjon som elementer i et helsefremmende arbeidsmiljø Hvordan kan vi legge grunnlaget for et resultatskapende, entusiastisk arbeidsmiljø med gode felles målsetninger som alle medarbeidere identifiserer seg med? Hva er nøkkelen til at medarbeiderne holder seg friske og tilstedeværende fordi de kjenner seg verdsatt, har tilhørighet og gjerne vil bidra til resultater? Hvordan gjøre medarbeidere trygge nok til å være tydelige på grenser og forutsetninger for å bevare engasjement og produktivitet? METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

8 GRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Sjef i eget liv Vi utsettes daglig for massiv påvirkning fra omgivelsene. Vi blir fortalt hvordan vi bør leve og hvordan vi skal kle oss og te oss. For mennesker med et tydelig indre kompass som støtte i beslutninger og veivalg, er ikke dette noe problem. Kompasset gir retning ut fra egne verdier, interesser og ønsker. Resultatet er bevisste valg som stadig fører i riktig retning mot ønsket liv på egne premisser. MÅLSETTING KURSFORM INSTRUKTØR PRIS Deltakerne skal få større bevissthet om hvordan de kan gjøre valg og utføre handlinger som fører dem mot egne mål og ønsker. Kurset skal gi økt innsikt i egne ressurser og muligheter, og verktøy til støtte i hverdagen. Varighet fra 3 6 timer. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess med flere sammenhengende temaer. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Åpne kurs settes opp etter ønske. Vi har stor faglig bredde blant våre instruktører. De er veiledere, foredragsholdere, prosessledere og coacher med lang erfaring. Alle våre instruktører jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og suppleres med andre aktiviteter og temaer.

9 INNHOLD Hvem er jeg egentlig? Når trives jeg med meg selv og kjenner meg glad over de valgene jeg har gjort? Hvordan finne ditt indre kompass og bruke det til å styre i riktig retning? Verdien av å sette seg mål Hvordan bryte med tidligere erfaringer og handlingsmønstre De fleste bekymringer avlyses Grensesetting Hvem omgir du deg med? Egne ressurser og muligheter Selvledelse Ord skaper virkelighet Gjenfortelling av historier med endret fokus Arbeidstakerrollen og identitet 24-timersmennesket fordele kapasitet mellom jobb og fritid Å være sjef i eget liv betyr å ta ansvar for å være den du er og for de valgene du har tatt. Vi kan hver dag ta nye valg som fører oss mot de målene vi har satt oss, uansett om det dreier seg om små delmål eller større mål som krever større mobilisering. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

10 GRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Mestring av stress Vi kan alle bli utsatt for stressende påvirkning i hverdagen. Dette er uproblematisk for en kort periode. Stress kan til og med være positivt fordi det skjerper oss og får oss til å yte ekstra. Vedvarende stress vil derimot tappe oss for krefter og være en belastning. På dette kurset lærer du å forholde deg til ulike stressfaktorer og bli bevisst hvordan egne ressurser kan mobiliseres til å mestre stress og beholde energien i hverdagen. MÅLSETTING KURSFORM INSTRUKTØR PRIS Å gi deg egeninnsikt sammen med strategier og verktøy til å mestre stress. Målet er at du etter kurset også skal se flere muligheter til grep som fører til en mer meningsfylt hverdag med mindre stress og høyere livskvalitet. Varighet fra 3 6 timer. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess med flere sammenhengende temaer. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Åpne kurs settes opp etter ønske. Vi har stor faglig bredde blant våre instruktører. De er veiledere, foredragsholdere, prosessledere og coacher med lang erfaring. Alle våre instruktører jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og suppleres med andre aktiviteter og temaer.

11 INNHOLD Hva er stress? Forskjell på positivt og negativt stress Faktorer som påvirker eget stressnivå Stress og arbeidsevne Kroppen som veiviser for å håndtere stress Individuelle mestringsstrategier Ønsker og forventninger fra meg selv og fra andre Selvinnsikt og bevisste valg Her og nå trening Grensesetting Avspenning Selvledelse Arbeidsglede, livsglede og livskraft Humor og kreativitet Gjennom økt mestring av travelhet kan du lære å opprettholde ro og gjøre gode prioriteringer til glede for deg selv og andre. Det handler om nærvær, mot og humor og det handler om å sette grenser og bryte mønster. For å snu på et gammel uttrykk: Hvordan du tar det, bestemmer hvordan du har det! METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

12 GRUPPE 1 Medarbeiderutvikling Mitt beste JEG Bevissthet om egen kompetanse og ressurser gir medarbeidere større trygghet og mulighetsorientering. Karriereveiledning handler om å bli bevisstgjort egne ressurser, og hvordan de best kan benyttes. De samme metodene er nyttige også for videre utvikling og læring i eksisterende jobb. Mennesker som er på rett hylle i livet mestrer bedre og presterer bedre. De har også større arbeidsglede og de er mindre syke. MÅLSETTING KURSFORM INSTRUKTØR PRIS Å bli bevisst egenskaper, verdier, interesser og ferdigheter. Kjenne større trygghet til å velge nye oppgaver og utfordringer som er i tråd med egen verdier, egenskaper og ferdigheter. Varighet fra 3 6 timer. Kan inngå i en bedriftsintern utviklingsprosess med flere sammenhengende temaer. Gruppestørrelse tilpasses behovet i hver enkelt virksomhet. Åpne kurs settes opp etter ønske. Vi har stor faglig bredde blant våre instruktører. De er veiledere, prosessledere og coacher med lang erfaring. Alle våre instruktører jobber til daglig med utvikling av mennesker og organisasjoner. Pris gis på forespørsel og gjenspeiler varighet, antall deltakere og opplegg. Kan gjennomføres hos kunde eller i våre kurslokaler. Kan også tilrettelegges med overnatting og suppleres med andre aktiviteter og temaer.

13 INNHOLD Hvordan finne mitt beste jeg Sammenhengen mellom egne sterke sider, ytelse og arbeidsevne? Egenskaper og ferdigheter Yrkesverdier og interesser Karriereveiledningstest (Benyttes når kurset går over flere dager) JTI Personprofiltest (Benyttes når kurset går over flere dager) Yrkesprofil og analyse av jobbinnhold 24-timersmennesket - ansvar for å tilpasse belastning til forpliktelser På rett hylle i livet Sammenheng mellom egne naturlige ressurser og arbeidsevne Mestring, arbeidsglede og produktivitet Helsefremmende kompetanseutvikling tar utgangspunkt i medarbeidernes talenter og ressurser. Medarbeidere som er trygge på egen kompetanse, egne ressurser og eget utviklingspotensial vil bidra aktivt i egen utvikling og utvikling av organisasjonen mot bedre resultater og større trivsel. For virksomheten er dette et godt tiltak til større endrings- og læringsvillighet. METODER I våre kurs vil dere oppleve en praktisk tilnærming til tema. Læring skjer gjennom aktiv deltakelse i dialog, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi tar erkjennelsen av å lære er å oppdage på alvor, og etterstreber dette i teori og praksis. Oppgaver og øvelser er preget av humor og kreativitet, og gir deltakerne mulighet til å oppdage nye sider ved seg selv og andre. Metodene er hentet fra veiledning og coaching av grupper og team. KONTAKT Ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om innhold og gjennomføring. Frisk KOMPETANSE AS eller

14 Frisk KOMPETANSE AS I Friskselskapene er det til sammen over 100 fagpersoner som jobber med utvikling av mennesker og organisasjoner i Hedmark, Oppland og Buskerud. I tillegg har vi også innleide ressurser med spesialkompetanse innenfor ledelse, organisasjonsutvikling og helsefremmende arbeidsliv. Puslespillet vårt gir deg innblikk i områder vi til daglig jobber med. Karen Hannasvik, Daglig leder Karen har utdannelse innen organisasjonspsykologi og ledelsesbasert coaching, pedagogikk, økonomi og ledelse. Hun har lang erfaring med ledelse og undervisning i privat og offentlig virksomhet, og har ledet store utviklingsprosjekter innenfor IT. I tillegg har hun gründererfaring fra flere virksomheter og har utviklet og realisert konsepter for nærværsarbeid og helsefremmende arbeid i Oppfølgingsenheten Frisk. Hanna Håker, Kurskoordinator Hanna har utdannelse innen personalarbeid med arbeidsrett og er sertifisert karriereveileder. Hun har mange års erfaring fra forebygging og oppfølging av sykefravær, endringsarbeid/omorganisering og oppbygging av prosedyrer for HMS- og kvalitetssystemer. I tillegg har hun erfaring fra ledelse av prosjekter i 5S og TPM (Total Productivity Management).

15 Kurs og samlinger kan gjennomføres i våre nyinnredede kurslokaler i Storgata 133 i Moelv. Rommet egner seg godt til både små og store grupper, og kan møbleres for arrangement opp til personer. Lokalene er utstyrt med projektor, whiteboard, trådløst nettverk og printer. Det er tilrettelagt for bruk av grupper med bærbare pc er. I kurslokalene er det en liten sofagruppe som passer til små grupper som ønsker å trekke seg litt unna, eller til avslapning i pausene. Rommet har egen utgang til uteområdet og nærområdet med grøntarealer og turterreng for den som ønsker å trekke frisk luft eller røre på seg i pausene. En trapp opp fra kursrommet finnes flere større og mindre grupperom. Alle rommene har tilgang til trådløst nettverk og det største rommet har egen projektor og whiteboard-tavle.

16 Besøksadresse: Storgata 133, 2390 Moelv. Postadresse: Postboks 14, 2391 Moelv. Org.nr Daglig leder: Karen Hannasvik, tlf: Kurskoordinator: Hanna Håker, tlf:

2 Lederutvikling. Andre kursgrupper: KURSGRUPPE

2 Lederutvikling. Andre kursgrupper: KURSGRUPPE KURSGRUPPE 2 Lederutvikling Vi i Frisk Kompetanse har tro på at det er mulig å begeistre og engasjere gjennom god ledelse. Flere virksomheter med stor suksess kan fortelle om hvordan de har skapt bemerkelsesverdige

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

sitt valg om de er villige til å ta de nødvendige stegene som skal til for å lykkes. Jeg vet at det krever noe og at det for mange derfor er et

sitt valg om de er villige til å ta de nødvendige stegene som skal til for å lykkes. Jeg vet at det krever noe og at det for mange derfor er et NEWSLETTER Mai 2015 Uten endring ingen fremgang og utvikling Vår mission i Evan-Jones er å utvikle bedrifter og mennesker gjennom rådgiving, coaching og praktisk trening. Vi opplever at suksessformelen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

COACHING. - et verktøy for personlig utvikling i det moderne arbeidsliv. Kjersti Kristiansen

COACHING. - et verktøy for personlig utvikling i det moderne arbeidsliv. Kjersti Kristiansen COACHING - et verktøy for personlig utvikling i det moderne arbeidsliv Kjersti Kristiansen Masteroppgave i sosiologi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi Universitetet i Tromsø Våren

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

NOK - kurskompendium for OPL

NOK - kurskompendium for OPL NOK - kurskompendium for OPL "" 1 "" Innhold Nyttige linker... 4 NOK - in a nutshell... 5 Tanken og målet med Norsk opplæringskonsept; NOK... 5 Avinors treningsfilosofi... 6 Tanker om læring og om metoder/verktøy...

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer