Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn"

Transkript

1 Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang

2 Tilsyn med drikkevann en av mange oppgaver for Mattilsynet

3 Hvordan jobber Mattilsynet overfor vannverk? Stor variasjon i tilnærmingsmåter avhengig av - Størrelsen på vannverket (ingen 410 ansatte) - Vannfaglig kompetanse/faglig dyktighet - Systemer, rutiner, avviksbehandling - Tillitsforhold/åpenhet - Situasjonsbetinget ledelse/organisasjonspsykologi

4 Mattilsynets fokus på drikkevannsforsyning derav kvalitet og leveringssikkerhet Mattilsynet har gjennomført en rekke tilsynskampanjer, både nasjonale og regionale, samt en områdeanalyse av drikkevannsområdet. Høyt fokus på beredskap, leveringssikkerhet, oversikt over sårbare eller kritiske abonnenter og om vannverket har gode og fungerende varslingsrutiner ved uønskede hendelser. Eierdepartement (HOD) har hele tiden bedt Mattilsynet om spesiell oppfølging av drikkevannsområdet.

5 Tilsynskampanje 2008 Fokus bl.a på: - Internkontroll, vannverkets art og omfang, kartlegging av kritiske punkt og rutiner for å styre disse - Opplysningsplikt /varsling - Leveringssikkerhet - Beredskap - Vannkvalitet - Prøvetakningsplan 430 av 651 v.v fikk varsel om vedtak. 36 av 47 i OAØ

6 Tilsynskampanje 2008 Forvaltningsmessig oppfølging Påpeking av plikt Varsel om vedtak Hastevedtak Antall vannverk TF N TMR HSF RA BVT OAØ HO

7 Vannforsyning i OAØ forsyningsmønster Regionen har p.t 258 registrerte små og store vannforsyningssystem (MATS). Minst 87 % av befolkningen i regionen får vann fra store, kommunale vannforsyningssystem som er godkjent. Eksempler på store vannverk er: - Nye Oset ca p.e ( 90 % av Oslos befolkning) - Asker og Bærum p.e - Bærum Vann p.e - Frevar ca , samt industri p.e - Movar(Vannsjø/Moss) Nedre Romerike V.v

8 Hva er MTs hovedinntrykk av vannforsyningen i regionen? Etter etablering av Nye Oset, kjennetegnes de store vannverkene i regionen av fhv gode kilder, god vannbehandling, stabil vannkvalitet og god leveringssikkerhet. Mindre vannforsyninger, sliter med mer varierende kvalitet, og til dels mangelfull kompetanse i fht vannverksdrift. Mindre kommuner sliter også med rekruttering og kompetanseoppbygging på VA området generelt.

9 Vannleveranser til næringsmiddelvirksomheter og institusjoner - MTs hovedinntrykk? Kjenner ikke til at næringsmiddelprodusenter har inngått egne avtaler med vannverkseiere mhp krav til kvalitet. Coca Cola og Ringnes la imidlertid stor vekt på vannkvalitet før de valgte Nedre Romerike v.v (NRV), der de også fikk en direkte avtale om vannleveranser (kvantitet). Flere større virksomheter har egen vannforsyning (Borregaard) eller kombinerer kommunalt vann og egen vannkilde pga stort vannbehov (Finsbråten, Smedstuen).

10 Vannkvalitet og evt behov for egen rensing? Flere større næringsmiddelvirksomheter har egne system for rensing av drikkevannet som leveres fra det offentlige nettet, for å regulere enkelte forhold/kvaliteter etter sin egen standard. Både Ringnes, Borg bryggerier og Coca Cola har egen rensing (UV+klor hos CC), og prøvetaking av råvann inn og rent vann til produksjonen. Tine meierier i Oslo vurderte tidligere installering av rensing i forbindelse med juice -produksjonen pga problemer med vann fra Oset (farge/humus), men avventet nye Oset i drift.

11 Vannleveranser til næringsmiddelvirksomheter og institusjoner - utfordringer internt ledningsnett Internt ledningsnett i store institusjoner eller i produksjonsbedrifter er ofte mer utfordrende enn hovedleveransen av kommunalt vann inn. Større institusjoner (som sykehus) burde ha prøvetaking og kontroll på internt ledningsnett og tappepunkt ingen har det i dag. Større produksjonsbedrifter (eks kjøttvirksomheter, slakteri) har krav om intern prøvetaking der de har kartlagt kritiske punkt for å sikre bruk av reint vann i sin næringsmiddelproduksjon (HACCP-krav).

12 Vannleveranser til næringsmiddelvirksomheter og institusjoner utfordringer internt ledningsnett Endeledninger med stillestående vann, forurensinger i virksomheten i form av ikke reingjorte dyser, siler, tappepunkt spyleslanger på gulv, dårlige pakninger m.v kan medføre mikrobiologisk forurensing i produksjonen. Virksomhetens egne rutiner for reinhold og desinfeksjon internt nett følges opp i forbindelse med tilsyn/revisjon.

13 Leveringssikkerhet svikt/hendelser På de større og mellomstore vannverkene er det generelt en god leveringssikkerhet. Selv om mange vannverk har gode kilder og tilfredsstillende behandlingsanlegg, oppstår det en del ledningsbrudd pga manglende utskiftning av nettet. Det er et gjennomgående trekk ved vannverkene i regionen at utskiftningstakten er altfor lav. Store lekkasjer gir utfordringer med å produsere nok vann.

14 Leveringssikkerhet svikt/hendelser Flere kommuner samarbeider om å styrke beredskap og sikkerhet i forbindelse med vannforsyning. Reservevannprosjektet i nedre Glommaregionen (Moss, Sarpsborg, Fredrikstad). En 33km lang reservevannsledning knytter kommunene sammen. Kommunene Asker og Bærums samarbeid mot Drammensområdet og Glitreforbindelsen som kan avhjelpe ved svikt/hendelser ved ABV.

15 Leveringssikkerhet svikt/hendelser Noen utfordringer ved Giardiahendelsen i Oslo: - Kaffemaskiner/kaffebarer hva var tilstrekkelig varmebehandling? - Nødvann til institusjoner (VAV har avtale med Sivilforsvaret for utkjøring med tankbil, men manglende system for mottak ved institusjonene) - Matindustrien var fhv dårlig forberedt ved en slik hendelse med endring av vannkvaliteten. Stopp i vanntilførsel v/feiringklinikken - Kommunalt og privat vannverk. Kolifunn. Tankbil måtte stå der og forsynes kontinuerlig i 3 uker, fordi det ikke fantes mottaksmulighet i form av tank eller basseng ved klinikken.

16 Varslingsrutiner ved svikt/hendelser Varslingsplikt tredelt - Abonnenter generelt - Sårbare og kritiske abonnenter (institusjoner, sykehus, næringsmiddelindustri, m.fl) - Varsling tilsynsmyndighet De store vannverkene er flinke til å varsle MT ved hendelser som også kan ha betydning for institusjoner og næringsmiddelvirksomheter, men hos enkelte v.v glipper det, og de varsler først etter at avviket er lukket.

17 Varslingsrutiner ved svikt/hendelser MT har også hatt fokus på varsling av sårbare abonnenter i våre tilsynskampanjer. Generelt inntrykk i regionen er at varslingen til næringsmiddelindustrien ofte er mangelfull og at flere av vannverkene glemmer å varsle hvis det skjer noe med vannkvaliteten. Eks opplevde Furuseth slakteri manglende varsling fra Ullensaker kommune i forbindelse med spyling. De ble koblet over på reserve Eidsvoll vv og ble uteglemt med varsling fra Eidsvoll når også denne forsyningen ble utsatt for et uhell ved veiarbeid E 6.

18 Oppsummering erfaringer leveringssikkerhet og vannkvalitet i OAØ De 5 distriktskontorene viser til at leveringssikkerhet og vannkvalitet ved de store og mellomstore anleggene i regionen er god og stabil. Likevel bør det foretas en hyppigere utskiftningstakt av ledningsnett for å redusere antall brudd og derved svikt i leveringen. Overvåkning av vannkvaliteten i interne tappepunkt - viktig Selv om de fleste er flinke til å varsle, kan varslingsplikten ved svikt/hendelser forbedres, både overfor Mattilsynet og sårbare og kritiske abonnenter. Næringsmiddelindustrien bør i større grad vurdere egne renseanlegg i tilfelle hendelser med vannkvaliteten.

19 Drikkevann og media

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett Erik Wahl, seniorinspektør, veterinær Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal erik.wahl@mattilsynet.no VA-dagenene

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Hitra kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden 03.05.

Detaljer

System for valg av prøvepunkter på drikkevannsanlegg (24) og ledningsnett Ragnar Storhaug, Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

System for valg av prøvepunkter på drikkevannsanlegg (24) og ledningsnett Ragnar Storhaug, Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Innledning Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Kontroll med sammensetning og kvalitet er derfor av avgjørende betydning. Fra kilden og fram til forbruker skjer det normalt store endringer i vannkvaliteten.

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2013 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 77 kommuner

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef Vann og avløp MOVAR IKS MOVAR

Detaljer