Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter"

Transkript

1 Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef Vann og avløp

2 MOVAR IKS MOVAR er et interkommunalt selskap som ble etablert i 1989 Selskapets eierkommuner er Moss, Rygge, Vestby, Råde og Våler Selskapet er delt inn 3 sektorer: Vann og avløp + Renovasjon + Brann og redning

3 Vannproduksjon og forsyning MOVAR sørger for produksjon av drikkevann til ca mennesker ved Vansjø Vannverk. MOVAR sørger også for transport av drikkevann til kommunene som tar over videre forsyning i sitt ledningsnett. Vansjø er en utfordrende og sårbar råvannskilde.. (Humusrikt vann, høyt partikkelinnhold -spesielt ifm flomsituasjoner, påviser sykdomsfremkallende bakterier, algeoppblomstringer pga høye verdier av næringssalter) (Flyplassvirksomhet, E6, E18, Vel brukt rekreasjonsområde uten restiksjoner, Spredt avløp) Dette har gjort at vi gjennom årenes løp har endt opp med en avansert vannbehandling!

4 Reservevann - bakgrunn MOVAR har ikke hatt reservevannskilde om noe skulle skje med Vansjø. Sarpsborg og Fredrikstad har hatt Isesjø og Tvetervann som reservekilder, men det har vært utfordringer mhp tilgjengelige vannmengder og kvalitet. På 90-tallet startet første initiativ og samtaler om en felles vannledning mellom de tre vannverkene, men dette ble ikke realisert. Tidlig på 2000-tallet ble det tatt initiativ til nye samtaler, denne gangen fordi 4 felts E6 igjennom Østfold skulle bygges. Beregninger viste at prosjektet ville koste 230 mill. Ved å samarbeide med Statens Vegvesen ville prosjektet kunne realiseres for 170 mill. (2004 kroner). Formalitetene rundt samarbeidet falt ikke på plass før E6 prosjektet startet, men MOVAR gikk likevel i gang med vannledning sydover mot Råde.

5 Reservevann - avtaler Hovedavtale hvor partene forplikter seg til samarbeid, og til å levere reservevann (max): Fredrikstad 122 l/s, 440 m3/h Sarpsborg 172 l/s, 620 m3/h MOVAR 278 l/s, 1000 m3/h Hovedavtalen er uoppsigelig i 25 år, deretter 5 års oppsigelsesfrist. Byggherreavtale, hvor MOVAR foresto byggherrefunksjonen med prosjektledelse og som kontraktspart mot entreprenørene. Utbyggingsavtale med Statens Vegvesen, som håndterte våre entrepriser som underleveranser til sine veientrepriser (E6). Avtaler som ble håndtert utenfor Statens Vegvesen var: Driftskontrollanlegget Trykkøkningsstasjonene Etappene fra Grålum til Fredrikstad Det ble inngått en driftsavtale som regulerer eierskap, ansvarsforhold, vannleveranser, kostnader og administrative forhold. Denne løper så lenge Hovedavtalen løper.

6 Reservevannsanlegget Anlegget ble påbegynt i 2004 og ble offisielt åpnet i Ca mennesker i 8 kommuner kan forsynes via anlegget Totalkostnadene ble ca. 200 millioner (2010). Dette var tilnærmet på budsjett når man tar hensyn til prisstigning. Anlegget er ca 33 km langt og består av duktilt støpejern (i hovedsak) i dimensjonene Ø500 og Ø trykkøkningsstasjoner (3 trykksoner). 2 elvekrysninger, v Aagårdselva v Solli og Glomma nedenfor Sarpefossen. Partene eier og har fullt eieransvar for deler av anlegget som ligger innenfor egne grenser.

7 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.

8 Drift MOVARs personell har fra oppstarten hatt det daglige operatøransvaret for anlegget. Det styres via eget driftskontrollsystem for anlegget (Citect utviklet av Malthe Winje) lokalisert på MOVAR s servere. Anlegget kan innstilles i 7 forskjellige modus: Normal levering fra en av partene til 2 andre (F.eks. fra MOVAR til Sarpsborg og Fredrikstad). Reservevannsleveranse fra 2 av partene til 1 (F.eks. fra MOVAR og Sarpsborg til Fredrikstad). Alle separat, dvs. ingen leveranse.

9 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.

10 Drift og kostnader Partene har et driftsutvalg som møtes 4 ganger i året. Her behandles hendelser, utfordringer og behov for tiltak planlegges. Vannbalansen mellom partene er alltid sentralt Vannleveransene styres mot balanse mellom partene, dvs ett nullregnskap. Samarbeidet medfører noen felleskostnader som fordeles mellom partene, feks: -Drift og vedlikehold av styresystemer og hardware -Lisenskostnader -Medgått tid til daglig driftsovervåking, styring og alarmhåndtering. Kostnadene er i hovedsak fordelt ut fra bruken hver av partene gjør av reservevannsledningen, dvs vannmengde og anvendt ledningsstrekk. Partene har blitt enige om følgende fordeling: Fredrikstad 41% - MOVAR 38% - Sarpsborg 21 % Anlegget følges opp med nettprøvetaking fra alle partene. Det utarbeides en kortfattet årsrapport som oppsummer hendelser og avvik, regnskap, vannbalanse med mer

11 Erfaringer Partene har fått et mye tettere samarbeid og kjennskap til hverandre enn tidligere. Dette gir nyttig gjensidig VAerfaringsutveksling. Anlegget var nok opprinnelig først og fremst tenkt å være et reserveanlegg som skulle tas i bruk ved alvorlige akutte hendelser moa akutt reservevannsbehov. MEN anlegget har i langt større grad blitt benyttet i forbindelse med omfattende og tidkrevende planlagte arbeider.

12 Erfaringer reelt RV-behov Siden oppstarten har det vært noen akutte hendelser som nettlekkasjer og problemer på vannverkene som har gjort at man har bedt om reservevann fra naboene. Det har vært veldig betryggende i disse situasjonene å «for sikkerhets skyld» be om ekstra vann Høyst sannsynlig har ikke noen av disse situasjonene vært så alvorlige at man foruten reservevannsbistand ville endt opp med å ikke klare å opprettholde forsyningen. Det har ikke vært noen tilfeller av reservevannsbehov pga dårlig eller utrygg vannkvalitet hos noen av partene.

13 Erfaringer bruk av RV ifm planlagte arbeider Anlegget har vært mye i brukt i forbindelse med utførelse av omfattende og tidkrevende planlagte vedlikeholdsarbeider, rehabiliteringer og ombygginger. Dette har også gitt gode og interessante øvelser for vannverksoperatørene produksjon av unormalt store vannmengder over lang tid. Noen eksempler.: Fredrikstad: - Omlegging av råvannsledning - Rengjøring av høydebasseng MOVAR: - Rengjøring av høydebasseng - Ombygging og utskiftning av kalkdoseringspumper og rengjøring av rentvannsbasseng i vannverket - Innkobling av ny hovedforsyningsledning over Vansjø Sarpsborg: - Rehabilitering av høydebasseng - Innkoblingsarbeider mot det nye sykehuset i Østfold, samt spyling

14 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Takk for oppmerksomheten

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Glød HEIS gir trygghet og trivsel 16 1 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 47 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer