Prosjekt ny vannforsyning i Oslo. Lars J. Hem, VAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt ny vannforsyning i Oslo. Lars J. Hem, VAV"

Transkript

1 Prosjekt ny vannforsyning i Oslo Lars J. Hem, VAV 1

2 Utvikling av vannforsyningen en kontinuerlig prosess Alle deler av vannforsyningen må fungere 2

3 Dagens vannforsyning Vannnbehandlingsanlegg

4 Andre fjernkilder utredes på 1960-tallet Utredningen omfattet, Mjøsa, Hurdalsjøen og Glomma i nordøst og Randsfjorden og Tyrifjorden v/holsfjorden i vest.

5 Någjeldende vedtak Bystyrevedtak fra 2005: Alternativ Langlia- Holsfjordalternativet legges til grunn for det videre arbeid med drikkevannskilde for Oslo. Dersom den videre planlegging avdekker forhold som i merkbar grad påvirker valg av løsning, bes byrådet fremme ny sak. 5

6 Oslos vannledningssystem er sammensatt og komplekst Vannledningsnettet består av: 1550 km offentlig vannledninger 30 pumpestasjoner 18 høydebassenger med et samlet volum på m trykkreduksjonskummer 53 trykksoner vannkummer

7

8 Distribusjon av vann i Oslo ved utfall Oset

9 Produksjon (mill. m3/år) Utfordringer framover Oslo er Europas raskest voksende hovedstad Befolkningsveksten for Oslo er høy med tilsvarende vannforbruk Historisk produksjon Middels befolkningsvekst Høy befolkningsvekst Mål? År

10 Vannforbruk (mill. m3/år) Hvor mye effekt av lekkasjekontroll og redusert forbruk er tatt ut? Historisk Beregnet med konstant lekkasje og forbruk/p.d År 10

11 mill.m3 Hydrologisk grunnlag utførte analyser alle uker fra 1920 til 2011 (100 mill m3/år) 140 Utvikling i totalmagasin (Maridalsvassdraget) Tørt i 1922, 1948 og 1976 etter 2 påfølgende år med lite nedbør Uke nr. ( ) 11

12 Endret tenkning etter 2005 Identifisert sårbarhet: Med dagens vannforbruk er vannforsyningen svært sårbar og har i kritiske situasjoner, for eksempel tørke, hagevanning eller teknisk svikt, ikke tilstrekkelig behandlingskapasitet, kildekapasitet eller overføringskapasitet (fra øst til vest i Oslo) Økt fokus på sårbarhet i Oslo kommune: Legger nå til grunn at enhver kilde eller anleggsdel skal kunne svikte uten at dette får fatale konsekvenser for Oslos vannforsyning, men har kun forutsatt én hendelse av gangen. (Også flere kritiske elementer i distribusjonssystemet) Synet på reservevannforsyning og kilden som hygienisk barriere er endret: Reservevannforsyningen tilfredsstiller ikke myndighetenes krav til vannkvalitet og hygienisk sikkerhet. Enkel behandling av råvann fra Elvåga og Maridalsvannet tilfredsstiller ikke forskriftens krav. 12

13 Nye momenter endrer synet på sikkerhet i vannforsyningen ROS-analysen peker på at vannforsyningen er sårbar, bl.a. En (hoved) kilde Maridalsvannet Ett (hoved) behandlingsanlegg For lite vann i et tørkeår Felleskummer Økt fokus på sikkerhet i samfunnet Objektsikkerhet Skallsikring IKT-sikkerhet Sabotasje

14 Endret syn på sikkerhet Gradvis endret syn på kilden som hygienisk barriere etter hendelsen i Bergen i 2004 (6000 syke, 15 % hadde plager etter 3 år, 300 hadde plager etter 8 år) Enkel vannbehandling (sil + klor) gir ikke tilstrekkelig hygienisk sikkerhet Hadde det vært en virusepidemi ville konsekvensen for vba blitt en annen 14

15 Endret risikobilde New York og Washington DC Madrid London 7. og Mumbai Oslo og Utøya

16 ROS-analyser Nasjonalt risikobilde 2013 (DSB): Tilsiktede hendelser Terrorangrep i by: Angrep mot ulike mål i Oslo by utført av flere små grupper Cyberangrep Angrep mot nettbanker og betalingsterminaler (for tilsiktede hendelser vurderer man ikke sannsynligheten )

17 Behov Tiltak for redusert vannforbruk inkl. lekkasjer KAN redusere nødvendig størrelse på nye vannbehandlingsanlegg, men reduserer ikke sårbarheten 17

18 Oset vannbehandlingsanlegg «Gamle Oset» - reserve vannbehandlingsanlegg «Nye Oset» - dagens hovedforsyning for Oslo 18

19 m3/d Oset vannbehandlingsanlegg Oset vannbehandlingsanlegg er på sin maksimale grense. Sårbar med hensyn til leveringssikkerhet. Ved bortfall av Oset vannbehandlingsanlegg i en kortere periode er dette svært kritisk for Oslo Middeldøgn u/hagevanning Middeldøgn m/hagevanning Maksdøgn u/hagevanning Maksdøgn m/hagevanning Varig kapasitet O+S Korttids kapasitet O+S

20 Hovedkonklusjon For å redusere sårbarheten MÅ VAV supplere vannforsyningen med én ny kilde med stor kapasitet samt et vannbehandlingsanlegg som sammen med Skullerud dekker behovet for nok vann av forskriftsmessig kvalitet om Oset faller ut 20

21 Sikring av drikkevannsforsyningen lang sikt og kort sikt Avklaring av den framtidige løsningen for Oslos vannforsyning på lang sikt Plan etter investeringsprosessregimet i Oslo Konseptvalgutredning for ny vannforsyning Tiltak på kortere sikt Tiltak for redusert vannproduksjon Andre investeringersprosjekter Optimalisering av eksisterende anlegg (Oset) 21

22 Den endelige løsningen KVU ny vannforsyning Konseptvalgutredning Fokusere på hva en ønsker å oppnå med tiltaket og hvordan dette kan ivaretas av ulike alternative konsepter. Vurdere flere alternative konsepter som tilfredsstiller behov, mål og krav slik at riktig konsept blir valgt i en kost- /nyttevurdering. 22

23 Alternativanalyse/grovanalyse Alternativer som ble forkastet i grovanalysen. Nullalternativet, dvs. dagens situasjon, oppfyller ikke skal-krav Någjeldende vedtak - Langlia: Begrenset forbedring av kildekapasitet/ skal-krav knyttet til kilde overholdes ikke Avsalting av sjøvann er en meget energikrevende prosess og er ikke vurdert nærmere Hurdalsjøen har ikke tilstrekkelig kapasitet Avstanden til Mjøsa i forhold til Glomma og Holsfjorden gjorde at Mjøsa ikke ble vurdert videre Randsfjorden ble pga. avstand kun vurdert som mulig kilde for overføring av mer vann til Maridalsvassdraget dersom en slik løsning kan aksepteres av ansvarlig myndighet Den store betongdemningen ved Langlivann i Nordmarka står som et monument over manglende samarbeid mellom Oslo og Aker i mellomkrigstiden. Vannverket fungerte aldri etter hensikten, og har etter 1993 spilt en ubetydelig rolle i vannforsyningen. 23

24 KVU prosessen Anbefalt alternativ Ekstra 50% ved Oset VB 50% VB 50% VB 100% Furulund Hellerud Bygge ut kilde- og behandlingskapasitet og forsterke øst-vest forbindelsen 24

25 Samarbeid med Asker, Bærum og Drammensregionen Forutsetter behandlingsanlegg ved Holsfjorden og overføring av rentvann til Oslo en dyrere løsning? Felles samarbeid om ett anlegg kan øke sikkerheten? eller En felles avhengighet av ett anlegg kan øke sårbarheten? Økt samarbeid om reservevannforsyningen synes aktuelt å utrede videre Kontakter på politisk nivå? 25

26 Tiltak på kort/mellomlang sikt Optimalisering av driften av Oset VBA for økt produksjonskapasitet Maksimal kapasitet har til nå vært 95 % av design, flere tiltak testes ut Nye rentvannsbassenger på Oset for økt produksjonskapasitet og sikkerhet Vil gjøre det mulig med stabil produksjon hele døgnet UV i gamle Oset for hygienisk sikker reservevannforsyning 1 m 3 /s er bygget, ytterligere 1 m 3 /s kan «enkelt» bygges ut (kapasitet Nye Oset er 4,5 m 3 /s) 26

27 Videre arbeid Kombinere disse sammensatte og kompliserte utredningstemaene i Investeringsplanlegging Hovedplanlegging Samfunnsplanlegging Takk for oppmerksomheten

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Vannforsyningens ABC

Vannforsyningens ABC Vannforsyningens ABC Kapittel F Internkontroll og beredskap F. INTERNKONTROLL OG BEREDSKAP...2 F.1 INTERNKONTROLL...2 F.1.1 Regelverk...2 F.1.2 Hovedprinsippene i internkontroll...3 F.1.3 Referanse...6

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges

Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges Nytt investeringsregime i Oslo kommune Hensyn til virksomhetskostnader, miljø og LCC skal vektlegges LCC Forum, 23. juni 2011 100990 1.1 2 Byrådsavdeling for finans og næring iverksatte prosjektet Gode

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen

Sårbarhet i vannforsyningen Sårbarhet i vannforsyningen Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Side i 0. SAMMENDRAG 0.1 Prosjektbakgrunn

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013 Rapport Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013 side 2 av 12 Forord Denne rapporten er en evaluering av ordningen med energiopsjoner. Evalueringsrapporten oversendes

Detaljer

Hvorfor det ikke er blitt jus av

Hvorfor det ikke er blitt jus av Oppsummering av Giardiahendelsen i Bergen Hvorfor det ikke er blitt jus av dette? Magnar Sekse, Bergen kommune, VA-etaten 1 Giardia-hendelsen i Bergen Aktørene: Kriseberedskapsgruppen - Intern granskingsrapport

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 - En strategisk temaplan om helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning Rådmennenes planforslag 22.oktober 2009 1 Innhold Drammensregionen

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Vedlegg Innholdsfortegnelse - vedlegg 1. Eksempel på regionale samordningsmuligheter...6 1.1 Innledning...6 1.2 Hva som

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN

LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN Oppdragsgiver Leirfjord kommune Rapporttype Hovedplan vann 2014.08.01 LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN HOVEDPLAN VANN 3 (35) LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN Oppdragsnr.: 6131307 Oppdragsnavn: Statusrapport

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange kommune Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli Januar 2013 Utgitt av: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Dok.nr.: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen COWI

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Vedtatt 03.11.2010 Forord Hovedplan Vann og Avløp legger overordnede føringer for rehabilitering, sanering og nybygging av vann og avløpsnettet, samt begrensninger i utbygging

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer