ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten"

Transkript

1 ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

2 Forventninger.. overordnet helhetlig

3

4 Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset). Endringer i vannkvalitet / klima. Rammebetingelser. Ulykker, terror E.coli i råvann fra Maridalsvann Ukenummer Fokus: Godt råvann.

5 Vannbehandling (Skullerud) Koagulering og filtrering. UV. Kvalitet strømforsyning. Råvannskvalitet. Klima. Vannbehandling / hygieniske forhold på ledningsnettet. Fokus: Godt vann, nok vann

6 Vanntransport Innlekking. Sikring mot innlekking / kritiske abonnenter. Forurensning til høydebasseng og tunneler. Sabotasje/terror, objektsikkerhet. Vannbehandling / hygieniske forhold på nettet. Sårbare abonnenter (sykehus). Leveringssikkerhet / overordnet vannforsyning. Strømforsyning pumpestasjoner. Klima. Fokus: Godt vann, nok vann.

7 Kjelleroversvømmelser. Overløpsdrift. Sammenbrudd større ledninger / kulverter. Setninger i bygninger / infiltrasjonsbrønner. Drifts-/vedlikeholdssystem. Avløpspumpestasjoner. Strømforsyning pumpestasjoner. Klima. Tilpasningsevne. Hendelser som kan påvirke vannforsyning. Samspill avløpstransport / renseanleggene. Kapasitet. Fokus: Driftssikkerhet, kapasitet (ytre miljø..) Avløpstransport

8 Bekkelaget avløpsrenseanlegg Prosessene. Kapasitet. Innløpsluker / oversvømmelse. Tilbakestrømning til drikkevannsnettet. Klima. Fokus: Driftssikkerhet, kapasitet (ytre miljø..)

9 Geografisk info-system. Fjernkontrollsystem. Kommunikasjon. Ekomforskriften. Servere/backup/nødstrøm/ UPS. Organisasjon. Dokumentasjon. Fysisk sikring. IKT drift. IKT

10 Feiltreanalyse Svendstua pumpestasjon.

11 5 viktigste basishendelser Svendstua 1. Sabotasje 2. Brann som fører til svikt på hovedtavle 3. Målerfeil pga. overspenningsfeil gir svikt i styringssystemet (PLS) 4. Feil i motoraksling gir svikt i pumpen. 5. Frekvensomformer overstrøm medfører feil på pumpe.

12 Svendstua. Tiltak Økt adkomstsikring. Installere automatisk brannslukkesystem for å unngå brann i hovedtavler. Forbedre rutiner for periodisk vedlikehold: Termofotografering hovedtavler Testing av sensorer Vibrasjonsmåling hver 14.dag Reserveaksling?

13 Kvalitetssystem

14 Internkontroll-forskriften, IK-mat, plan- og bygningsloven

15 ISO 14001

16 4.6. Ledelsens gjennomgang 4.2 Miljøpolitikk Miljøaspekter Lovbestemte krav og andre krav Mål, delmål og programmer Overvåking og måling Samsvarsvurdering Avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak Kontroll med registreringer Intern revisjon Ressurser, oppgaver, ansvar og myndighet Kompetanse, opplæring og bevissthet Kommunikasjon Dokumentasjon Dokumentstyring Driftskontroll Beredskap og innsats 16

17

18

19

20 Følgende strakstiltak ble gjennomført

21 Liten tue. muffe fra skjøten som sprang lekk

22 ISO Miljøpolitikk Miljøaspekter Lovbestemte krav og andre krav Fylkesmannens revisjon 2010/-11 (avløpssystem) Avvik 2: Risikovurdering mht. ytre miljø har mangler. Anmerkning 2: Nasjonale mål og hovedprinsipper i EU s rammedirektiv ikke implementert i overordnede planer i kommunen. Mål, delmål og programmer Kommentar avvik 1: Ikke satt i verk tilstrekkelige tiltak mht. rensekrav i forurensningsforskriften. Kommunen må planlegge en permanent avløpsløsning som er i stand til å ivareta rensekrav og fjordmiljø i fremtiden. Kommentar avvik 2: Handlingsplan for klimatilpasning ikke utarbeidet. Anmerkning 3: Mangler en overordnet plan for overvannshåndteringen som er tilpasset klimaendringene. Anmerkning 4: Hovedplan avløp har for sjelden rullering. Anmerkning 7: Det bør utvikles et bedre kvalitetssystem for eksterne tjenester (kritiske komponenter etc anskaffelsessttrategi..). Ressurser, oppgaver, ansvar og myndighet Avvik 3: Ikke formalisert samarbeidstillatelse mellom Oslo kommune og VEAS. Kommentar avvik 3: Uklare ansvarsforhold vedr. Lysakeroverløpet. Kompetanse opplæring og bevissthet Anmerkning 6: Opplæringssystem for operatører ikke etablert og gjennomført (BEVAS). Kommunikasjon Anmerkning 5: Kriterier for når Fylkesmannen skal varsles ved akutte hendelser bør konkretiseres i VAVs handlingsplan. Dokumentstyring

23 ISO Driftskontroll Fylkesmannens revisjon 2010/-11 (avløpssystem) Avvik 1: Utslippstillatelse ikke overholdt mht. totalnitrogen. Kommentar avvik 3: Samspillet mellom Bekkelaget, tunnelsystemet og VEAS må videreutvikles. Anmerkning 7: Det bør utvikles et bedre kvalitetssystem for eksterne tjenester (kritiske komponenter etc anskaffelsessttrategi..). Beredskap og innsats Anmerkning 5: Kriterier for når Fylkesmannen skal varsles ved akutte hendelser bør konkretiseres i VAVs handlingsplan. Overvåking og måling Anmerkning 1: Vannføringsmålinger fra Kværneroverløpet har betydelig usikkerhet. Samsvarsvurdering Anmerkning 2: Nasjonale mål og hovedprinsipper i EU s rammedirektiv ikke implementert i overordnede planer i kommunen. Avvik Tre avvik. Kontroll med registreringer Intern revisjon Ledelsens gjennomgang

24 Internrevisjon

25 Erfaringer etter uhell på Oset. Motiverer til ytterligere ROS (både fra operatører og ledelse). Motiverer for ROS for andre konsekvenskategorier (SHA, ytre miljø ). Miljøaspektene i VAV revidert. Miljørisikoanalyse av Oset.

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Oppsummering Helhetlig / overordnet ROS - oversikt. Behov for dybdeanalyser. Formål Kvalitetssystem kontinuerlig forbedring.

35 Takk for oppmerksomheten.

36 Revisjon Mattilsynet Temaer: Internkontroll, drift av nett, høydebasseng, kummer, prøvetaking, forhold til abonnenter. Revisjon Mattilsynet ROS-analyse, beredskapsperm, sårbare abonnenter, kritiske abonnenter. Revisjon Kommunerevisjonen 2009 (drikkevann): Kommunerevisjonen anbefaler at etaten jevnlig gjennomfører systematiske og helhetlige ROSanalyser i tråd med krav i forskrift. Tildelingsbrev fra MOS 2009: MOS forventer at etatens ROS-analyse gjennomgås ved behov, inklusive forhold som ekstremvær med ofte og mye nedbør og sterk vind.

37 Avveining i prosjektet siste fase 1. Behovet og ønsket om dybdeanalyser hos VAV versus 2. Alle skal få litt 37

38 Hvorfor analyse? Når? Type analyse Miljøsertifisering av VAV - Lov/forskrifter - Revisjon Mattilsynet - Kommunerevisjonen - Tildelingsbrev MOS Etter klorutslippet i Akerselva Er restriksjonene i Maridalsvassdraget relevante etter at Nye Oset er bygget? 2005 Miljørisikoanalyse for å underbygge valg av miljøaspekter. Rådgiver: Norsk Energi Helhetlig ROS-analyse. Rådgiver: Sintef. Oppstart Oppstart ROS i forhold til ytre miljø og HMS på Oset, Langlia og Skullerud. Rådgiver: Veritas. Forurensningsanalyse av nedbørsfeltet til Maridalsvannet, ROS av Oset og en vurdering av beskyttelsesregimet i nedbørsfeltet. Rådgiver: Niva og Sintef.

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no 1 2 Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet for å rydde i eget og andres hus Jon Røstum, SINTEF,

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret 07.09. 2011, Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer