SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole."

Transkript

1 -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg

2 Investér i dine medarbeidere det lønner seg i det lange løp Bli en kunnskapsbedrift styrk din posisjon

3 Innhold Administrasjonsskole... 4 Intervju før og etter, med Kristian Bernhardsen... 6 Intervju før og etter, med Åse Kvia... 7 Mellomlederskole... 8 Prosjekt- og bedriftsleder Teknisk fagskole Hvordan melde seg på?... 15

4 Administrasjonsskole Administrasjonsskole MEF-skolen har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggs-, ressurs og miljøbransjen. Gjennom skolen skal medarbeidere med arbeidsoppgaver innenfor administrative funksjoner lære å bli mer effektive. Målet for opplæringen er å: Kunne anvende lover og regler innen personaljuss Ha kjennskap til ulike kontraktsformer Ha kjennskap til sentrale verktøy og rutiner for økonomistyring på bedrifts- og prosjektnivå Kunne lage planer for og håndtere krisesituasjoner i bedriften Kunne holde presentasjoner/møter for interne og eksterne personer Ha kjennskap til HMS/KS Ha kjennskap til plan- og bygningsloven Ha kjennskap til konflikthåndtering Ha kjennskap til kundebehandling Ha kjennskap til hvordan takle stress Hvem kan delta De som i dag sitter i en administrativ stilling, samt personer som ønsker eller skal ha kunnskap innen administrative funksjoner Gjennomføring Skolen består av fem samlinger, primært fra tirsdag til fredag. Undervisningen vil i utgangspunktet skje i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesing, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Hver samling avsluttes med en testoppgave. Mellom hver samling vil det være hjemmeoppgaver. Deltakere MÅ påregne ca. 2 timers jobbing hver uke med disse hjemmeoppgavene. Det vil derfor være en fordel å ha diskutert dette med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 4 timers eksamen. 4

5 Administrasjonsskole Antall skoletimer på de ulike emnene HMS/KS totalt 8 timer Jus totalt 47 timer, herunder 1. Anbud/offentlige anskaffelser 2. Arbeids- og personaljuss 3. Forsikring 4. Kontrakts- og entreprisejuss 5. Praktisk om styrearbeid Konflikthåndtering totalt 4 timer Krisehåndtering totalt 6 timer Kundebehandling totalt 2 timer Motivasjon totalt 1 time Plan- og bygningsloven totalt 7 timer Presentasjonsteknikk med møteledelse totalt 4 timer Egen presentasjon totalt 8 timer Teambygging totalt 3 timer Tidsstyring totalt 1 time Økonomisk styring totalt 34 timer, herunder 1. Bokføring og økonomirutiner 2. Introduksjon 3. Kalkulasjon av priser på ressurser 4. Kostnader og kalkylemetoder 5. Maskinregnskap 6. Regnskapets oppbygging 7. Regnskapsanalyse og likviditetsstyring 8. Prosjektregnskap og startprognose 9. Økonomi Illustrator bedriftsspill Det totale antallet er kun fordelt for vektleggingen av de ulike emnene og kan bli justert etter behov. 5

6 Intervju før og etter Kristian Bernhardsen fra firmaet H. & O. Bernhardsen AS Deltatt på Mellomlederskolen i 2006 FØRSTE og yngste person som har deltatt på alle våre 3 skoler. Startet som 21 åring på Mellomlederskole og deretter gått Prosjekt og bedriftslederskolen. Er nå med på oppstart av det første kullet på Teknisk fagskole anlegg. Hva har skolene gitt deg personlig? Først og fremst har videreutdanningene ført til at jeg har fått økt interesse og lyst til å videreutvikle kompetansen min. Den teoretiske delen av anleggsvirksomhet er også blitt mer interessant. Da tenker jeg på god ledelse, planlegging, lovverk, og interne rutiner som fører til forbedret og effektiv drift. På utdanningen ble jeg også tryggere på å snakke i forsamlinger, og jeg lærte meg å jobbe strukturert. Ikke minst har jeg knyttet kontakter utover egen bedrift, og fått innsikt i hvordan andre bedrifter utfører ulike oppgaver. Hva har skolene gitt deg arbeidsrelatert? Da jeg startet på Mellomlederskolen var dette for at jeg skulle forberede meg til å overta min fars del av bedriften. Nå føler jeg meg bedre rustet til å overta ansvaret. Jeg har fått andre arbeidsoppgaver, for eksempel er jeg nå foreleser på MEFs sprengningskurs. Jeg har lært å bruke ulike IT-verktøy og utnytte verktøyene på en effektiv måte i jobben. Dette har til og med gitt oss nye arbeidsoppdrag. Jeg ser også mulighetene for at vi kan utnytte verktøyene enda bedre. Økt kunnskap om bedriftsøkonomi, lover og regler har gjort at jeg er i stand til å kunne gjøre en bedre jobb spesielt i bedriftens styre. Bedriften har hatt nytte av min skolegang ved at jeg har fått kompetanse i enkle hjelpemidler for å planlegge og styre prosjekter og bedriften. 6

7 Åse Kvia fra firmaet Håland Erik Maskin AS Deltatt på Mellomlederskolen i 2006 Hva har skolen gitt deg personlig? Først må jeg si at det var utrolig gildt å få være med som elev på Mellomlederskolen. Jeg traff mange flotte medelever og vi hadde 5 kjempefine samlinger i Drammen. Personlig følte jeg at skolen var med på å gjøre meg sterkere. Jeg fikk bedre tro på meg selv og jeg fikk virkelig lyst til å lære mer. Det var mange ting jeg har gjort i praksis, men aldri tenkt videre over. Nå fikk jeg lære mer om faget og oppdaget at det er mange ting å gripe fatt i. Motivasjonen til å begynne med nye arbeidsoppgaver ble mye større. Jeg lærte forskjellige måter å takle problemer og utfordringer på. Har også fått bedre forståelse for hva som må til for at et prosjekt skal bli vellykket. Har også blitt mye flinkere til å kunne snakke for meg i større forsamlinger. Nå forstår jeg vitsen med alle disse presentasjonene vi måtte gjennomføre. Hva har skolen gitt deg arbeidsrelatert? Etter en arbeidsulykke måtte jeg over i en annen stilling. Heldigvis i samme firmaet som jeg jobbet i. Skal nå overta mye av kontorarbeidet. Derfor var det viktig for meg å lære mer om de forskjellige arbeidsoppgavene som anleggsbransjen består av. Alle fagene var like viktige, men det var spesielt interessant å lære mer om prosjektoppgaver. Alt fra anbudsregning til ferdigstillelse av et prosjekt. Skal blant annet ha ansvaret med alt som gjelder HMS. Også der var det mye nyttig å lære. Har fått kommet godt i gang med den oppgaven, og det går mye lettere nå med Mellomlederskolen som ballast. Har også stadig bruk for alle permene vi fikk utdelt med nyttig informasjon om de forskjellige temaene. Vil til slutt oppfordre alle som vil og har anledning, til å melde seg på skolen. Jeg har bare gode erfaringer fra skolen og det jeg lærte der. 7

8 Mellomlederskole Mellomlederskole MEF-skolen har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggs-, ressurs og miljøbransjen, og skal gi kompetanse på anleggsledernivå. Målet for opplæringen er å: Kunne planlegge, organisere og styre anlegg Kunne kvalitetssikre anleggsprosjekter Kunne lage en HMS-plan og foreta risikovurdering Ha kjennskap til dagens og fremtidens entrepriseformer Kunne anvende NS 8405, NS 3420 og andre aktuelle standarder Ha kjennskap til plan- og bygningsloven med forskrifter Ha kunnskap i ressursstyring Ha kjennskap til fremdrifts- og ressursplanlegging Ha kjennskap til kalkulasjonsmetoder Ha kjennskap til kundebehandling og konflikthåndtering Ha kjennskap til kommunikasjon og ledelse Ha kjennskap til teambygging og motivasjon Hvem kan delta Personer som allerede i dag har lederansvar eller er tiltenkt som leder på anlegg Gjennomføring Skolen består av fem samlinger, primært fra tirsdag til fredag. Undervisningen vil i utgangspunktet skje i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesing, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Hver samling avsluttes med en testoppgave, samt hjemmeoppgaver. Deltakere MÅ påregne ca. 3 timers jobbing hver uke hjemme. Det er derfor en fordel å ha diskutert dette med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 4 timers eksamen. 8

9 Mellomlederskole Antall skoletimer på de ulike emnene Anbudskalkulasjon- og prosjektregnskap totalt 12 timer Fremdrifts- og ressursplanlegging totalt 10 timer HMS og risikovurdering totalt 5 timer Jus totalt 25 timer, herunder 1. Innføring i juss 2. Grunnleggende kontraktsrett 3. Arbeids- og personaljuss 4. Lov og forskrift om offentlige anskaffelse Kundebehandling totalt 1 time Kvalitetsikring av anlegg totalt 3,5 timer NS 3420 totalt 19 timer Organisasjon og ledelse, 20 timer 1. Anleggsledersrolle 2. Ledelsesteorier 3. Konflikthåndtering 4. Motivasjon og personlig styring 5. Møteledelse og kontraktforhandling Planlegging som styringsverktøy totalt 4 timer Plan og bygningsloven totalt 8 timer Presentasjonsteknikk totalt 7,5 timer Prosjektorganisering totalt 4 timer Riggplanlegging og jobbplanlegging totalt 4 timer Stressmestring totalt 4 timer Suksessfaktor totalt 2 timer Det totale antallet er kun fordelt for vektleggingen av de ulike emnene og kan bli justert etter behov. 9

10 Prosjekt- og bedriftslederskole Prosjekt- og bedriftslederskole MEF-skolen har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggs-, ressurs og miljøbransjen, og skal gi kompetanse på prosjekt- og bedriftsledernivå. Skolen er lagt opp med en fellesmodul (modul 1) og en valgfri tilleggsmodul (modul 2). Fagbrev og gjennomføring av Mellomlederskolen og begge moduler i Prosjekt- og bedriftslederskolen danner det teoretiske grunnlaget for å søke tiltaksklasse 2. Målet for opplæringen i modul 1 (felles) er å: Ha kunnskap om prosjektledelse, -planlegging, -styring og gjennomføring av prosjekter Kunne prosjektere et anlegg i tiltaksklasse 1 Kunne planlegge og følge opp lønnsomhet på prosjekter Kunne kontraktsoppfølging og kommunikasjon i gjennomføringsfasen Kunne fremdrift- og ressursplanlegging Kunne innkjøp, logistikk og kontrahering av UE Kjennskap til styring av totalentreprise Ha kunnskap til viktige forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder Målet for opplæringen i modul 2 (valgfri) er å: Ha kjennskap til formelle krav ved etablering av bedrift Ha kjennskap til sentrale verktøy og rutiner for økonomisk planlegging og rapportering på bedriftsnivå Ha kjennskap til personaladministrasjon og ledelse Ha kjennskap til juss i personalarbeid Ha kjennskap til strategisk utvikling i egen bedrift Ha kjennskap til markedsplanlegging og -påvirkning 10

11 Prosjekt- og bedriftslederskole Hvem kan delta Personer som allerede har deltatt på Mellomlederskolen eller har annen relevant utdannelse Personer som allerede har lederansvar i dag eller er tiltenkt et lederansvar Gjennomføring Skolen består av seks samlinger knyttet til modul 1, samt en samling knyttet til modul 2. Undervisningen vil primært foregå fra tirsdag til fredag, og undervisningen vil i utgangspunktet skje i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesing, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Hver samling avsluttes med en testoppgave. Det skal leveres inn en prosjektoppgave i løpet av skolen. Gjennomføring av prosjektoppgaven krever ca. 100 timers arbeid for modul 1 og ca 20 timers arbeid for modul 2. Det er derfor en fordel å ha diskutert opplegget med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 5 timers eksamen for modul 1, samt en 1 times eksamen for modul 2. Antall skoletimer på de ulike emnene Modul 1: Ferdigstillelse, overlevering og garantiarbeid totalt 8 timer, herunder 1. Ferdigstillelse og overlevering 2. FDV-dokumentasjon for et anleggsprosjekt system og rutiner 3. Garanti og reklamasjonsbehandling 4. Prosjektevaluering Produksjonsplanlegging og oppstart av prosjekt totalt 30 timer, herunder 1. Fremdrifts- og ressursplanlegging 2. Innkjøp, logistikk og kontrahering av UE 3. Oppfølging av HMS, KS og fremdrift 4. Risikoanalyse 5. Styring av totalentrepriser 6. Prosesskoder og NS 3420 Prosjektering og planlegging av prosjekt i tiltaksklasse 1, totalt 11 timer Prosjektledelse totalt 17 timer, herunder 1. Kontraktsoppfølging og kommunikasjon i anleggsprosessen 2. Motivasjon og konfliktløsning 3. Prosjektledelse i praksis 4. Prosjektillustrator praktisk trening i ledelse og styring av prosjekter 11

12 Prosjekt- og bedriftslederskole Tilbud/anbud og kontrahering totalt 7 timer, herunder 1. Utarbeidelse av tilbud/anbud 2. Inngåelse av kontrakt med oppdragsgiver Viktige forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder totalt 24 timer, herunder 1. I anbuds- og kontraheringsfasen 2. I planleggings- og gjennomføringsfasen 3. Sammenheng og forskjeller 4. Styrende dokumenter og prosjektleders ansvar Økonomisk styring av prosjekt totalt 32 timer, herunder 1. Introduksjon og økonomiske begreper 2. Oppbygging av økonomisystemet 3. Kostnader og kalkylemetoder 4. Økonomiske nøkkeltall 5. Økonomi Illustrator Bedriftsspillet 6. Prosjektregnskap og startprognose 7. Kalkulering av enhetspriser på ressurser 8. Metode for gjennomføring av anbudskalkulasjon 9. Edb-basert anbudskalkulasjon 10. Maskinregnskap Det totale antallet timer er kun fordelt for vektleggingen av de ulike emnene og kan bli justert etter behov. Antall skoletimer på de ulike emnene Modul 2: Økonomiske verktøy og rutiner på bedriftsnivå totalt 12,5 timer, herunder 1. Regnskapsanalyse og likviditetsstyring 2. Lønnsomhet i investeringsprosjekt 3. Budsjettering 4. Økonomirutiner og introduksjon til bokføring Formelle krav til etablering av bedrift totalt 2 timer Markedsplanlegging og påvirkning totalt 5 timer Personaladministrasjon og utvikling totalt 9,5 timer, herunder 1. Personaladministrasjon, rekruttering og behandling av lærlinger 2. Arbeidsrettslige problemstillinger sett fra arbeidsgivers side 3. Medarbeidersamtale 4. Kompetanseutvikling Godkjenning av foretak i henhol til PBL, totalt 2 timer Strategi- og organisasjonsutvikling, totalt 6 timer Det totale antallet timer er kun fordelt for vektleggingen av de ulike emnene og kan bli justert etter behov. 12

13 Teknisk fagskole anlegg Teknisk fagskole anlegg MEF-skolen har som mål å utvikle dyktig og kvalifisert personell i anleggsbransjen. Utdanning fra Teknisk fagskole vil gi deltakerne en meget god fagkunnskap, som vil kunne bidra til å sikre kvalitet på utført arbeid, samt gi bedriften utviklingsmuligheter til å ta større ansvar for større deler av ulike prosjekter. Målet for opplæringen er å: Nå de mål som ligger i læreplanen for læreplanen til Teknisk fagskole anlegg Hvem kan delta Personer som allerede har fagbrev innenfor et av anleggsfagene eller Personer som har minst fem års praksis fra anleggsbransjen Bakgrunn Personer som ønsker en dypere fagkunnskap utover de allerede har idag Gjennomføring Skolen gjennomføres på tre år i henhold til følgende opplegg. I tilknytning til nettstudiet skal det årlig gjennomføres seks samlinger, dvs 18 samlinger totalt. Samlingene er obligatoriske og gjennomføres på fire dager, tirsdag fredag. Alle samlinger gjennomføres sentralt på Østlandet. forts. neste side 13

14 Teknisk fagskole anlegg forts. Gjennomføring På samlingene vil det legges vekt undervisning innenfor de fagområder som studenter erfaringsmessig sliter med. Det legges også opp til bedriftsbesøk, som vil være knyttet til tverrfaglige gruppeoppgaver på enkelte samlinger. Tidspunkt for årlige samlinger: - September (primo) - Oktober/november - Desember (primo) - Januar/februar - Mars (primo) - April (ultimo) Samlingene består av forelesing, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. I tillegg er det lagt opp til et større prosjektarbeid rettet mot bedriften, samt hjemmeoppgaver mellom hver samling. Prøver og eksamener gjennomføres i henhold til fagplanen. På samlingene vil det bli kontrollprøver i det stoffet som er gjennomgått på samlingen, eller som man har jobbet med hjemme. Andre prøver og innleveringer gjøres via nettet. Det vil også bli lagt opp til noen gruppeoppgaver/prøver. Disse vil i stor utstrekning ta for seg praktiske problemstillinger. Hovedprosjektet skal/kan være et prosjekt i egen bedrift. Eksamen gjennomføres på en lokal skole på hjemstedet til den enkelte student. Studentene må selv ordne avtale med skolen. Samarbeidende teknisk fagskole følger opp avtalene og står for den praktiske gjennomføringen av eksamen. Etter endt utdannelse får studentene tittelen fagskoleingeniør. Eventuelle spørsmål og påmelding: Ta kontakt med kompetanserådgiver på telefon eller på e-post: 14

15 Hvordan melde seg på? Gå inn på vår nettside under kurs og kompetanse og meld deg på. Påmeldingen er bindende. En eventuell avbestilling MÅ skje skriftlig til e-post: Påmeldingsfrist Administrasjonsskole 1. september Mellomledersskole 1. september Prosjekt- og bedriftsledersskole 1. november Teknisk Fagsskole Se side 14 Skoleavgift Se våre nettsider Skoleavgiften inkluderer skolemateriell, forelesning, avslutningsmiddag og ulike aktiviteter som blir arrangert innenfor skolen. Skoleavgiften må betales når bekreftelsen om opptak er mottatt og før skolestart. Obligatorisk dagpakke for de som ikke overnatter på hotellet eller hotellopphold med fullpensjon, er ikke inkludert i skoleavgiften. Deltagerne står selv ansvarlig for den totale kostnaden vedrørende hotelloppholdet. Fradragsberettiget Skoleavgiften er fradragsberettiget for arbeidsgivere, selvstendig næringsdrivende og for arbeidstakere som ikke får dekket skoleavgiften av arbeidsgiver. Rabatt Det gis 10% rabatt for MEFs medlemsbedrifter med tariffavtale. Fri deltakelse på Anleggsdagene under skoletiden. MEF- skolen Bransjens egen skole Telefon: Faks: E-post:

16 Meld deg på via vår internettside For nærmere informasjon, ta kontakt med MEF-skolen eller ditt lokale regionkontor. MEF-skolen MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo Tel: Faks: e-post: Region Midt Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag / Nord-Trøndelag Hornebergveien 1, 7038 Trondheim Tel: Faks: e-post: Region Nord Nordland / Troms / Finnmark Fiolveien 10, 9016 Tromsø Tel: Faks: e-post: Region Sørvest Aust-Agder / Vest-Agder / Sør-Rogaland Kongensgate 24, 4610 Kristiansand S Tel: Faks: e-post: Region Sørøst Buskerud / Vestfold / Telemark Broen 6, 3170 Sem Tel: Faks: e-post: Region Øst Oslo / Akershus / Østfold / Hedemark/ Oppland Pb. 303, Storgata 10, 2001 Lillestrøm Tel: Faks: e-post: Region Vest Nord-Rogaland / Hordaland / Sogn og Fjordane Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg i Åsane Tel: Faks: e-post: Seksjon Ressurs og miljø Skog / Brønn / Gjenvinning og avfallshåndtering Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo Tel: Faks: e-post: MEF-skolen -bransjens egen skolele

Høst 2011. Nyheter Skoletilbud

Høst 2011. Nyheter Skoletilbud Høst 2011 Kurskalender Nyheter Skoletilbud Etter- og videreutdanning for alle nivåer Den beste veien for din bedrift velg MEF-skolen! Vi tilbyr Eksamensforberedende kurs Kompetansehevende kurs Lov pålagte

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER.

UTFORDRINGER VED ARBEID NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. UTFORDRINGER VED ARBEID I NÆRHETEN AV KABLER OG LUFTLINJER. - Hvem jeg representerer. - Erfaringer med graving i bakken luftlinjer. - Rettslig plassering. Kabeleier. Grunneier. Graveentreprenør. - Økonomiske

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Anleggsbransjen - Utvikling og marked

Anleggsbransjen - Utvikling og marked MEF-notat nr. 3 August 2015 Anleggsbransjen - Utvikling og marked Sterk vekst i anleggsbransjen de neste årene Flere store veikontrakter - og de blir større Mange lærlinger hos entreprenørene Lave forventninger

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN

ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN ANLEGGSBRANSJEN NOTAT 1/2016 - Anleggsinvesteringene økte i 2015 gode prognoser for 2016 - Konkurransen om veikontraktene hardner til - 70 prosent av MEF-bedriftene oppgir å ha ledig kapasitet

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket - Høringsuttalelse fra Maskinentreprenørenes Forbund

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket - Høringsuttalelse fra Maskinentreprenørenes Forbund Nærings- og fiskeridepartementet Sendes pr. e-post: postmottak@nfd.dep.no Dato: 31.10.2014 Deres ref: Vår ref: Felles/2/21/2014 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket - Høringsuttalelse fra Maskinentreprenørenes

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER HøgskoleniSør-Trøndelag Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER Indikatorer inntakskvalitet Indikator 1-7: tallene er på programnivå Indikator Program for bygg og miljø

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

NESO Basskole Klasse 3 -

NESO Basskole Klasse 3 - NESO Basskole Klasse 3 - Overordnet program Versjon 1 31.5.2013 September november 2013 NESOs Basskole - Overordnet program kl 3 Innhold: Presentasjon av NESOs Basskolen Presentasjon av deltakerne Fagplan

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Det kan være i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller nedleggelse. Selv

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole Bli foretrukket - ta teknisk fagskole Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer