SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole."

Transkript

1 -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg

2 Investér i dine medarbeidere det lønner seg i det lange løp Bli en kunnskapsbedrift styrk din posisjon

3 Innhold Administrasjonsskole... 4 Intervju før og etter, med Kristian Bernhardsen... 6 Intervju før og etter, med Åse Kvia... 7 Mellomlederskole... 8 Prosjekt- og bedriftsleder Teknisk fagskole Hvordan melde seg på?... 15

4 Administrasjonsskole Administrasjonsskole MEF-skolen har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggs-, ressurs og miljøbransjen. Gjennom skolen skal medarbeidere med arbeidsoppgaver innenfor administrative funksjoner lære å bli mer effektive. Målet for opplæringen er å: Kunne anvende lover og regler innen personaljuss Ha kjennskap til ulike kontraktsformer Ha kjennskap til sentrale verktøy og rutiner for økonomistyring på bedrifts- og prosjektnivå Kunne lage planer for og håndtere krisesituasjoner i bedriften Kunne holde presentasjoner/møter for interne og eksterne personer Ha kjennskap til HMS/KS Ha kjennskap til plan- og bygningsloven Ha kjennskap til konflikthåndtering Ha kjennskap til kundebehandling Ha kjennskap til hvordan takle stress Hvem kan delta De som i dag sitter i en administrativ stilling, samt personer som ønsker eller skal ha kunnskap innen administrative funksjoner Gjennomføring Skolen består av fem samlinger, primært fra tirsdag til fredag. Undervisningen vil i utgangspunktet skje i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesing, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Hver samling avsluttes med en testoppgave. Mellom hver samling vil det være hjemmeoppgaver. Deltakere MÅ påregne ca. 2 timers jobbing hver uke med disse hjemmeoppgavene. Det vil derfor være en fordel å ha diskutert dette med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 4 timers eksamen. 4

5 Administrasjonsskole Antall skoletimer på de ulike emnene HMS/KS totalt 8 timer Jus totalt 47 timer, herunder 1. Anbud/offentlige anskaffelser 2. Arbeids- og personaljuss 3. Forsikring 4. Kontrakts- og entreprisejuss 5. Praktisk om styrearbeid Konflikthåndtering totalt 4 timer Krisehåndtering totalt 6 timer Kundebehandling totalt 2 timer Motivasjon totalt 1 time Plan- og bygningsloven totalt 7 timer Presentasjonsteknikk med møteledelse totalt 4 timer Egen presentasjon totalt 8 timer Teambygging totalt 3 timer Tidsstyring totalt 1 time Økonomisk styring totalt 34 timer, herunder 1. Bokføring og økonomirutiner 2. Introduksjon 3. Kalkulasjon av priser på ressurser 4. Kostnader og kalkylemetoder 5. Maskinregnskap 6. Regnskapets oppbygging 7. Regnskapsanalyse og likviditetsstyring 8. Prosjektregnskap og startprognose 9. Økonomi Illustrator bedriftsspill Det totale antallet er kun fordelt for vektleggingen av de ulike emnene og kan bli justert etter behov. 5

6 Intervju før og etter Kristian Bernhardsen fra firmaet H. & O. Bernhardsen AS Deltatt på Mellomlederskolen i 2006 FØRSTE og yngste person som har deltatt på alle våre 3 skoler. Startet som 21 åring på Mellomlederskole og deretter gått Prosjekt og bedriftslederskolen. Er nå med på oppstart av det første kullet på Teknisk fagskole anlegg. Hva har skolene gitt deg personlig? Først og fremst har videreutdanningene ført til at jeg har fått økt interesse og lyst til å videreutvikle kompetansen min. Den teoretiske delen av anleggsvirksomhet er også blitt mer interessant. Da tenker jeg på god ledelse, planlegging, lovverk, og interne rutiner som fører til forbedret og effektiv drift. På utdanningen ble jeg også tryggere på å snakke i forsamlinger, og jeg lærte meg å jobbe strukturert. Ikke minst har jeg knyttet kontakter utover egen bedrift, og fått innsikt i hvordan andre bedrifter utfører ulike oppgaver. Hva har skolene gitt deg arbeidsrelatert? Da jeg startet på Mellomlederskolen var dette for at jeg skulle forberede meg til å overta min fars del av bedriften. Nå føler jeg meg bedre rustet til å overta ansvaret. Jeg har fått andre arbeidsoppgaver, for eksempel er jeg nå foreleser på MEFs sprengningskurs. Jeg har lært å bruke ulike IT-verktøy og utnytte verktøyene på en effektiv måte i jobben. Dette har til og med gitt oss nye arbeidsoppdrag. Jeg ser også mulighetene for at vi kan utnytte verktøyene enda bedre. Økt kunnskap om bedriftsøkonomi, lover og regler har gjort at jeg er i stand til å kunne gjøre en bedre jobb spesielt i bedriftens styre. Bedriften har hatt nytte av min skolegang ved at jeg har fått kompetanse i enkle hjelpemidler for å planlegge og styre prosjekter og bedriften. 6

7 Åse Kvia fra firmaet Håland Erik Maskin AS Deltatt på Mellomlederskolen i 2006 Hva har skolen gitt deg personlig? Først må jeg si at det var utrolig gildt å få være med som elev på Mellomlederskolen. Jeg traff mange flotte medelever og vi hadde 5 kjempefine samlinger i Drammen. Personlig følte jeg at skolen var med på å gjøre meg sterkere. Jeg fikk bedre tro på meg selv og jeg fikk virkelig lyst til å lære mer. Det var mange ting jeg har gjort i praksis, men aldri tenkt videre over. Nå fikk jeg lære mer om faget og oppdaget at det er mange ting å gripe fatt i. Motivasjonen til å begynne med nye arbeidsoppgaver ble mye større. Jeg lærte forskjellige måter å takle problemer og utfordringer på. Har også fått bedre forståelse for hva som må til for at et prosjekt skal bli vellykket. Har også blitt mye flinkere til å kunne snakke for meg i større forsamlinger. Nå forstår jeg vitsen med alle disse presentasjonene vi måtte gjennomføre. Hva har skolen gitt deg arbeidsrelatert? Etter en arbeidsulykke måtte jeg over i en annen stilling. Heldigvis i samme firmaet som jeg jobbet i. Skal nå overta mye av kontorarbeidet. Derfor var det viktig for meg å lære mer om de forskjellige arbeidsoppgavene som anleggsbransjen består av. Alle fagene var like viktige, men det var spesielt interessant å lære mer om prosjektoppgaver. Alt fra anbudsregning til ferdigstillelse av et prosjekt. Skal blant annet ha ansvaret med alt som gjelder HMS. Også der var det mye nyttig å lære. Har fått kommet godt i gang med den oppgaven, og det går mye lettere nå med Mellomlederskolen som ballast. Har også stadig bruk for alle permene vi fikk utdelt med nyttig informasjon om de forskjellige temaene. Vil til slutt oppfordre alle som vil og har anledning, til å melde seg på skolen. Jeg har bare gode erfaringer fra skolen og det jeg lærte der. 7

8 Mellomlederskole Mellomlederskole MEF-skolen har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggs-, ressurs og miljøbransjen, og skal gi kompetanse på anleggsledernivå. Målet for opplæringen er å: Kunne planlegge, organisere og styre anlegg Kunne kvalitetssikre anleggsprosjekter Kunne lage en HMS-plan og foreta risikovurdering Ha kjennskap til dagens og fremtidens entrepriseformer Kunne anvende NS 8405, NS 3420 og andre aktuelle standarder Ha kjennskap til plan- og bygningsloven med forskrifter Ha kunnskap i ressursstyring Ha kjennskap til fremdrifts- og ressursplanlegging Ha kjennskap til kalkulasjonsmetoder Ha kjennskap til kundebehandling og konflikthåndtering Ha kjennskap til kommunikasjon og ledelse Ha kjennskap til teambygging og motivasjon Hvem kan delta Personer som allerede i dag har lederansvar eller er tiltenkt som leder på anlegg Gjennomføring Skolen består av fem samlinger, primært fra tirsdag til fredag. Undervisningen vil i utgangspunktet skje i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesing, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Hver samling avsluttes med en testoppgave, samt hjemmeoppgaver. Deltakere MÅ påregne ca. 3 timers jobbing hver uke hjemme. Det er derfor en fordel å ha diskutert dette med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 4 timers eksamen. 8

9 Mellomlederskole Antall skoletimer på de ulike emnene Anbudskalkulasjon- og prosjektregnskap totalt 12 timer Fremdrifts- og ressursplanlegging totalt 10 timer HMS og risikovurdering totalt 5 timer Jus totalt 25 timer, herunder 1. Innføring i juss 2. Grunnleggende kontraktsrett 3. Arbeids- og personaljuss 4. Lov og forskrift om offentlige anskaffelse Kundebehandling totalt 1 time Kvalitetsikring av anlegg totalt 3,5 timer NS 3420 totalt 19 timer Organisasjon og ledelse, 20 timer 1. Anleggsledersrolle 2. Ledelsesteorier 3. Konflikthåndtering 4. Motivasjon og personlig styring 5. Møteledelse og kontraktforhandling Planlegging som styringsverktøy totalt 4 timer Plan og bygningsloven totalt 8 timer Presentasjonsteknikk totalt 7,5 timer Prosjektorganisering totalt 4 timer Riggplanlegging og jobbplanlegging totalt 4 timer Stressmestring totalt 4 timer Suksessfaktor totalt 2 timer Det totale antallet er kun fordelt for vektleggingen av de ulike emnene og kan bli justert etter behov. 9

10 Prosjekt- og bedriftslederskole Prosjekt- og bedriftslederskole MEF-skolen har som mål å utvikle dyktige medarbeidere i bedrifter innen anleggs-, ressurs og miljøbransjen, og skal gi kompetanse på prosjekt- og bedriftsledernivå. Skolen er lagt opp med en fellesmodul (modul 1) og en valgfri tilleggsmodul (modul 2). Fagbrev og gjennomføring av Mellomlederskolen og begge moduler i Prosjekt- og bedriftslederskolen danner det teoretiske grunnlaget for å søke tiltaksklasse 2. Målet for opplæringen i modul 1 (felles) er å: Ha kunnskap om prosjektledelse, -planlegging, -styring og gjennomføring av prosjekter Kunne prosjektere et anlegg i tiltaksklasse 1 Kunne planlegge og følge opp lønnsomhet på prosjekter Kunne kontraktsoppfølging og kommunikasjon i gjennomføringsfasen Kunne fremdrift- og ressursplanlegging Kunne innkjøp, logistikk og kontrahering av UE Kjennskap til styring av totalentreprise Ha kunnskap til viktige forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder Målet for opplæringen i modul 2 (valgfri) er å: Ha kjennskap til formelle krav ved etablering av bedrift Ha kjennskap til sentrale verktøy og rutiner for økonomisk planlegging og rapportering på bedriftsnivå Ha kjennskap til personaladministrasjon og ledelse Ha kjennskap til juss i personalarbeid Ha kjennskap til strategisk utvikling i egen bedrift Ha kjennskap til markedsplanlegging og -påvirkning 10

11 Prosjekt- og bedriftslederskole Hvem kan delta Personer som allerede har deltatt på Mellomlederskolen eller har annen relevant utdannelse Personer som allerede har lederansvar i dag eller er tiltenkt et lederansvar Gjennomføring Skolen består av seks samlinger knyttet til modul 1, samt en samling knyttet til modul 2. Undervisningen vil primært foregå fra tirsdag til fredag, og undervisningen vil i utgangspunktet skje i perioden oktober til april. Samlingene består av forelesing, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. Hver samling avsluttes med en testoppgave. Det skal leveres inn en prosjektoppgave i løpet av skolen. Gjennomføring av prosjektoppgaven krever ca. 100 timers arbeid for modul 1 og ca 20 timers arbeid for modul 2. Det er derfor en fordel å ha diskutert opplegget med arbeidsgiver på forhånd. Skolen avsluttes med en 5 timers eksamen for modul 1, samt en 1 times eksamen for modul 2. Antall skoletimer på de ulike emnene Modul 1: Ferdigstillelse, overlevering og garantiarbeid totalt 8 timer, herunder 1. Ferdigstillelse og overlevering 2. FDV-dokumentasjon for et anleggsprosjekt system og rutiner 3. Garanti og reklamasjonsbehandling 4. Prosjektevaluering Produksjonsplanlegging og oppstart av prosjekt totalt 30 timer, herunder 1. Fremdrifts- og ressursplanlegging 2. Innkjøp, logistikk og kontrahering av UE 3. Oppfølging av HMS, KS og fremdrift 4. Risikoanalyse 5. Styring av totalentrepriser 6. Prosesskoder og NS 3420 Prosjektering og planlegging av prosjekt i tiltaksklasse 1, totalt 11 timer Prosjektledelse totalt 17 timer, herunder 1. Kontraktsoppfølging og kommunikasjon i anleggsprosessen 2. Motivasjon og konfliktløsning 3. Prosjektledelse i praksis 4. Prosjektillustrator praktisk trening i ledelse og styring av prosjekter 11

12 Prosjekt- og bedriftslederskole Tilbud/anbud og kontrahering totalt 7 timer, herunder 1. Utarbeidelse av tilbud/anbud 2. Inngåelse av kontrakt med oppdragsgiver Viktige forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder totalt 24 timer, herunder 1. I anbuds- og kontraheringsfasen 2. I planleggings- og gjennomføringsfasen 3. Sammenheng og forskjeller 4. Styrende dokumenter og prosjektleders ansvar Økonomisk styring av prosjekt totalt 32 timer, herunder 1. Introduksjon og økonomiske begreper 2. Oppbygging av økonomisystemet 3. Kostnader og kalkylemetoder 4. Økonomiske nøkkeltall 5. Økonomi Illustrator Bedriftsspillet 6. Prosjektregnskap og startprognose 7. Kalkulering av enhetspriser på ressurser 8. Metode for gjennomføring av anbudskalkulasjon 9. Edb-basert anbudskalkulasjon 10. Maskinregnskap Det totale antallet timer er kun fordelt for vektleggingen av de ulike emnene og kan bli justert etter behov. Antall skoletimer på de ulike emnene Modul 2: Økonomiske verktøy og rutiner på bedriftsnivå totalt 12,5 timer, herunder 1. Regnskapsanalyse og likviditetsstyring 2. Lønnsomhet i investeringsprosjekt 3. Budsjettering 4. Økonomirutiner og introduksjon til bokføring Formelle krav til etablering av bedrift totalt 2 timer Markedsplanlegging og påvirkning totalt 5 timer Personaladministrasjon og utvikling totalt 9,5 timer, herunder 1. Personaladministrasjon, rekruttering og behandling av lærlinger 2. Arbeidsrettslige problemstillinger sett fra arbeidsgivers side 3. Medarbeidersamtale 4. Kompetanseutvikling Godkjenning av foretak i henhol til PBL, totalt 2 timer Strategi- og organisasjonsutvikling, totalt 6 timer Det totale antallet timer er kun fordelt for vektleggingen av de ulike emnene og kan bli justert etter behov. 12

13 Teknisk fagskole anlegg Teknisk fagskole anlegg MEF-skolen har som mål å utvikle dyktig og kvalifisert personell i anleggsbransjen. Utdanning fra Teknisk fagskole vil gi deltakerne en meget god fagkunnskap, som vil kunne bidra til å sikre kvalitet på utført arbeid, samt gi bedriften utviklingsmuligheter til å ta større ansvar for større deler av ulike prosjekter. Målet for opplæringen er å: Nå de mål som ligger i læreplanen for læreplanen til Teknisk fagskole anlegg Hvem kan delta Personer som allerede har fagbrev innenfor et av anleggsfagene eller Personer som har minst fem års praksis fra anleggsbransjen Bakgrunn Personer som ønsker en dypere fagkunnskap utover de allerede har idag Gjennomføring Skolen gjennomføres på tre år i henhold til følgende opplegg. I tilknytning til nettstudiet skal det årlig gjennomføres seks samlinger, dvs 18 samlinger totalt. Samlingene er obligatoriske og gjennomføres på fire dager, tirsdag fredag. Alle samlinger gjennomføres sentralt på Østlandet. forts. neste side 13

14 Teknisk fagskole anlegg forts. Gjennomføring På samlingene vil det legges vekt undervisning innenfor de fagområder som studenter erfaringsmessig sliter med. Det legges også opp til bedriftsbesøk, som vil være knyttet til tverrfaglige gruppeoppgaver på enkelte samlinger. Tidspunkt for årlige samlinger: - September (primo) - Oktober/november - Desember (primo) - Januar/februar - Mars (primo) - April (ultimo) Samlingene består av forelesing, oppgaveløsning og erfaringsutveksling. I tillegg er det lagt opp til et større prosjektarbeid rettet mot bedriften, samt hjemmeoppgaver mellom hver samling. Prøver og eksamener gjennomføres i henhold til fagplanen. På samlingene vil det bli kontrollprøver i det stoffet som er gjennomgått på samlingen, eller som man har jobbet med hjemme. Andre prøver og innleveringer gjøres via nettet. Det vil også bli lagt opp til noen gruppeoppgaver/prøver. Disse vil i stor utstrekning ta for seg praktiske problemstillinger. Hovedprosjektet skal/kan være et prosjekt i egen bedrift. Eksamen gjennomføres på en lokal skole på hjemstedet til den enkelte student. Studentene må selv ordne avtale med skolen. Samarbeidende teknisk fagskole følger opp avtalene og står for den praktiske gjennomføringen av eksamen. Etter endt utdannelse får studentene tittelen fagskoleingeniør. Eventuelle spørsmål og påmelding: Ta kontakt med kompetanserådgiver på telefon eller på e-post: 14

15 Hvordan melde seg på? Gå inn på vår nettside under kurs og kompetanse og meld deg på. Påmeldingen er bindende. En eventuell avbestilling MÅ skje skriftlig til e-post: Påmeldingsfrist Administrasjonsskole 1. september Mellomledersskole 1. september Prosjekt- og bedriftsledersskole 1. november Teknisk Fagsskole Se side 14 Skoleavgift Se våre nettsider Skoleavgiften inkluderer skolemateriell, forelesning, avslutningsmiddag og ulike aktiviteter som blir arrangert innenfor skolen. Skoleavgiften må betales når bekreftelsen om opptak er mottatt og før skolestart. Obligatorisk dagpakke for de som ikke overnatter på hotellet eller hotellopphold med fullpensjon, er ikke inkludert i skoleavgiften. Deltagerne står selv ansvarlig for den totale kostnaden vedrørende hotelloppholdet. Fradragsberettiget Skoleavgiften er fradragsberettiget for arbeidsgivere, selvstendig næringsdrivende og for arbeidstakere som ikke får dekket skoleavgiften av arbeidsgiver. Rabatt Det gis 10% rabatt for MEFs medlemsbedrifter med tariffavtale. Fri deltakelse på Anleggsdagene under skoletiden. MEF- skolen Bransjens egen skole Telefon: Faks: E-post:

16 Meld deg på via vår internettside For nærmere informasjon, ta kontakt med MEF-skolen eller ditt lokale regionkontor. MEF-skolen MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo Tel: Faks: e-post: Region Midt Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag / Nord-Trøndelag Hornebergveien 1, 7038 Trondheim Tel: Faks: e-post: Region Nord Nordland / Troms / Finnmark Fiolveien 10, 9016 Tromsø Tel: Faks: e-post: Region Sørvest Aust-Agder / Vest-Agder / Sør-Rogaland Kongensgate 24, 4610 Kristiansand S Tel: Faks: e-post: Region Sørøst Buskerud / Vestfold / Telemark Broen 6, 3170 Sem Tel: Faks: e-post: Region Øst Oslo / Akershus / Østfold / Hedemark/ Oppland Pb. 303, Storgata 10, 2001 Lillestrøm Tel: Faks: e-post: Region Vest Nord-Rogaland / Hordaland / Sogn og Fjordane Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg i Åsane Tel: Faks: e-post: Seksjon Ressurs og miljø Skog / Brønn / Gjenvinning og avfallshåndtering Fred. Olsensgt. 3, 0152 Oslo Tel: Faks: e-post: MEF-skolen -bransjens egen skolele

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Tyrili skriftserie nr 4 ISBN 82-8026-000-7

Tyrili skriftserie nr 4 ISBN 82-8026-000-7 Tyrili skriftserie nr 4 ISBN 82-8026-000-7 Tyrili Forskning og Utvikling (FoU) Den Unike Kompetanse (DUK) - et læringsprosjekt av Laila Sand (Red),finansiert av VOX, GVO og Tyrili Tyrili Skriftserie nr

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer