1. I NNKJØP O PPSETT...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT..."

Transkript

1 1. INNKJØP OPPSETT VALUTA Oppdater (legg til) en kurs LEVERANDØRER Opprette en leverandør BUDSJETTER Opprette budsjett Budsjetthierarki Overføring mellom budsjetter OPPRETT EN POST MED HENBLIKK PÅ INNKJØP Hurtigkatalogisering i innkjøpsklienten OPPRETT EN ORDRE ORDRETYPER Monografi Tidsskrift og Stående ordre Legg til og Kopier SEND ORDRE SKRIV UT / AVBEST SLETT ORDRE GJENFINNING DIREKTE SØK OPPSLAG I ORDREREGISTER SØKING I SØKEMODULEN MOTTAK FAKTURERING AV ÉN ENKELT ORDRE MOTTA ÉN ENKELT ORDRE FELLESFAKTURA Knytt ordre til fellesfaktura via Enkeltfaktura RESERVERT MATERIALE PURRING Manuell purring AVBESTILLING OPPRETTE ET NYTT BUDSJETTÅR NYTT BUDSJETTÅR OVERFØRE DISPONERINGER OVERFØR RESTSALDO STATUSKODER SYSTEMADMINISTRASJON UTSKRIFTSJOBBER Send ordreliste til leverandør Purring BUDSJETTILGANG Januar 2006 Innkjøp Side 1 av 27

2 1. Innkjøp I Innkjøpsmodulen foregår styringen av hele innkjøpsprosessen. Oppretting av ordre Utskrift av ordre og purringer Mottak av materiale Fakturering Modulen gir i tillegg mulighet til å administrere valuta, leverandører og budsjetter. Innkjøpsklienten håndterer ordre på alle typer av materiale. Også ordre på tidsskriftsabonnementer ivaretas av innkjøpsklienten, mens selve styringen av de enkelte heftene foregår i tidsskriftsklienten. 2. Oppsett 2.1. Valuta For i det hele tatt å kunne opprette en ordre og sende den til en leverandør kreves valutakurser. En ordre må ha en pris (angitt i en valuta). I tillegg må man ved registrering av en leverandør beskrive hvilken valuta man vil handle med vedkommende i. Valuta ligger under fanekortet Administrasjon i Navigasjonsruten: Her registreres og vedlikeholdes valutaer, d.v.s. valutakoder og kurser. Legg til kurs brukes for å oppdatere kursen på en eksisterende valuta. Tidligere kurser lagres Slett kurs sletter den aktuelle og henter den forrige kursen Legg til valuta brukes hvis man skal registrere en ny valuta. Legg først til valutakoden, som dermed lagres i listen. Marker den og legg til valuta Slett valuta sletter den gjeldende valutaen. Listen vises pr. gitt dato - som standard dagens dato. Hvis man overskriver datoen med en tidligere dato og trykker Søk kan man se valutakursene pr. denne dato. Januar 2006 Innkjøp Side 2 av 27

3 Oppdater (legg til) en kurs Marker den valutaen hvor kursen skal oppdateres og trykk Legg til kurs. Dermed åpnes nederste rute med fanekortet Kurs. Skriv kursen (= prisen for 1 enhet) og rett eventuelt opp datoen Leverandører En ordre skal sendes til en leverandør, og leverandøren skal være registrert i leverandørregisteret. Dette registeret vedlikeholdes under fanekortet Administrasjon i Navigasjonsruten. Øverste rute viser listen over leverandører. Til venstre for listen de søke- og avgrensningsmulighetene du kan ta i bruk for å få vist den delen som angår ditt arbeidsområde. Januar 2006 Innkjøp Side 3 av 27

4 1. Velg søkemetode 2. Skriv inn søkeord (automatisk trunkering, ved søk på stikkord automatisk høyre- og venstretrunkering) 3. Søk og listen avgrenses I tillegg til søking kan man avgrense på leverandørens status (satt opp i registeret): Alle Ikke aktiv Aktiv Etc. Man kan avgrense på filial. Dermed fanges de leverandørene opp som er knyttet til denne filialen, og de leverandørene som IKKE har en filialtilknytning. Dessuten kan man avgrense på valuta. Nullstill blanker ut avgrensningsfeltene Opprette en leverandør Aktiver knappen Legg til (eller Kopier) til høyre for leverandørregistret for å opprette en ny leverandør. Da får du en registreringsrute nederst. Det er mulig å fylle ut følgende felter over 4 fanekort: Fanekort 1 Felt Innhold Obligatorisk Leverandørkode Maks. 20 tegn, ingen blanke Ja Leverandør-EDI Leverandørens EDI-kode. Inntil 35 tegn Hvis EDI: Ja EDI-type Velg fra listen Hvis EDI: Ja Ekstra kode Maks. 20 tegn, ingen blanke Nei Leverandørnavn Maks. 80 tegn. Fremgår av leverandørregistret Ja Status Velg evt. fra liste (NA = ingen bestilling) Nei Språk Språket på brev til leverandøren Ja Land Orienterende note, søkbar Nei Materialtype Orienterende note, søkbar Nei Note Orienterende note, søkbar Nei Januar 2006 Innkjøp Side 4 av 27

5 Fanekort 2 Felt Innhold Obligatorisk Konto (monogr.) Bibliotekets kontonr. for monografier. Kun til Nei informasjon Konto (periodika) Bibliotekets kontonr. for tidsskrifter (og andre Nei periodika). Kun til informasjon Leverandørkonto Leverandørens kontonr. Kun til informasjon Nei Valuta 1/2/3/4 Velg fra liste. Valuta 1 foreslås i ordre Ja (Valuta 1) Rabatt/ekstra - hvis biblioteket alltid får rabatt Nei + hvis biblioteket alltid skal betale ekstra Prosent Hvor mange prosent biblioteket får i rabatt eller Nei betaler ekstra Ordreforsendelse Velg fra liste Ja Brev- / listeformat Biblioteket kan bruke flere formater på brev Ja (ordre, purringer). Velg fra liste Brev / liste sendes som Velg forsendelsesform Ja Fanekort 3 Felt Innhold Obligatorisk Kontaktperson 1 / Skriv eventuelt inn. Kun til informasjon, søkbar Nei 2 / 3 / 4 / 5 Lev.måte 1 / 2 / 3 Leverandørens leveringsmåte. Velg fra liste Ja (nr.1) (mono.) Leveringsfrist 1 / 2 Antall dager fra sendt ordre til forventet mottak Ja (nr. 1) / 3 Lev.måte 4 / 5 Leverandørens leveringsmåte. Velg evt. fra Nei (period.) listen (alternativt brukes lev.måte 1) Leveringsfrist 4 / 5 Antall dager fra sendt ordre til forventet mottak (alternativt brukes frist 1) Nei Når leverandøren er opprettet, kan man begrense bruken av denne til bestemte filialer. Dette gjøres på fanekort 4, hvor man markerer de tillatte filialene. Avslutt med å registrere leverandørens adresse(r). Aktiver knappen Adresse til høyre for leverandørregistret. Januar 2006 Innkjøp Side 5 av 27

6 Leverandøradresse Hvis alle adressene er identiske, kan du klare deg med å registrere ordreadressen på fanekort 1. Det gjelder imidlertid ikke EDI på fanekort 5. Her gjelder følgende: Adresselinje 1: IP-adressen eller dens alias Adresselinje 2: Brukernavn Adresselinje 3: Passord Januar 2006 Innkjøp Side 6 av 27

7 2.3. Budsjetter Hvis biblioteket har valgt å bruke budsjetter, må disse finnes frem. Budsjetter finner du under fanekortet Administrasjon i Navigasjonsruten. Øverste rute til høyre viser listen over budsjetter. Til venstre for listen vises de søke- og avgrensningsmulighetene du kan ta i bruk for å få vist de budsjettene som vedrører ditt arbeidsområde. 1. Velg søkemetode 2. Skriv inn søkeord (automatisk trunkering) Stikkord: søk på navn, eksternt budsjett samt avdeling 3. Søk og listen avgrenses Januar 2006 Innkjøp Side 7 av 27

8 Man kan avgrense på filial. Dermed vises de budsjettene som er knyttet til denne filialen, og de budsjettene som IKKE har noen filialtilknytning. I tillegg til søking kan man avgrense på status (satt i registeret): Aktiv Passiv Nullstill blanker ut all avgrensning. Hvis det er en hake i feltet Kun mine budsjetter, avgrenses det slik at systemet kun viser de budsjettene som den aktuelle brukeren har tillatelse til å disponere, dvs. tildele, overføre til/fra, disponere og /eller forbruke Opprette budsjett Aktiver knappen Legg til (eller Kopier) til venstre for budsjettregisteret for å opprette et nytt budsjett. Dette åpner for registrering i nederste rute. Det er mulig å fylle ut følgende felter over 5 fanekort: Fanekort 1 Felt Innhold Obligatorisk Avdeling Velg fra listen. Til informasjon, søkbart Nei Eksternt budsjett Til informasjon, søkbart Nei Budsjettkode Maks. 50 tegn. Unngå blank. Suffiks bør være Ja ÅÅÅÅ av hensyn til videreføring og overføring av budsjett til etterfølgende år, f.eks Overordnet Velg fra registeret. Budsjetter kan på denne Nei budsjett måten inngå i hierarkier Bruk overordnet Sett hake her, hvis overordnet budsjett skal Nei budsjett brukes til fakturarapporter Budsjettype Velg fra listen Nei Navn Budsjettets navn, søkbart Anbefales Fra / Til Budsjettårets start- og sluttdato Ja Budsjettgruppe (5) Velg fra liste eller skriv inn Nei Budsjettstatus Velg fra liste Ja Note (4) Til informasjon Nei Fanekort 2 Felt Innhold Obligatorisk Materialtyper Marker (kun til informasjon) Ja Uttrykt i prosent Sett markering hvis Maks. over/under disponert Ja og forbruk er uttrykt i prosent. Hvis det ikke er noen markering, er de uttrykt i kroner og ører Begrens til Sett markering hvis Maks. over/under disponert Ja og forbruk KUN gjelder underdisponering og -forbruk. Uten markering er både over- og underdisponering og forbruk tillatt Årlig budsjett Sett markering hvis budsjettet skal kunne fremskrives Ja Trykk på Lagre, og budsjettet legges til i registeret. Januar 2006 Innkjøp Side 8 av 27

9 Deretter må det tildeles et beløp til budsjettet. Aktiver fanekort 4 og trykk Tildel. Dermed kommer det opp en dialog: Velg type bevilgning (grunnbeløp eller ekstra beløp) og skriv inn beløpet i feltet Sum. Hvis du ikke velger valuta, brukes den valutaen som er satt som standard (NOK). Hvis budsjettet skal begrenses til bestemte filialer, skal du aktivere fanekort 5. Marker de tillatte filialene. Fanekort 3 viser den til enhver tid gjeldende saldoen. Denne kan skrives ut Budsjetthierarki Budsjettene kan ordnes i et hierarki, slik at du kan lage oversikter på øverste nivå. Sett det overordnede nivået, som skal være opprettet på forhånd, i feltet Overordnet budsjett. Sett en hake ut for feltet Bruk overordnet budsjett i rapporter, hvis budsjettet skal inngå i budsjettoversikter og fakturarapporter. Et budsjett kan både ha et overordnet budsjett og selv være overordnet budsjett til et annet. På denne måten kan man operere med flere nivåer i hierarkiet. Januar 2006 Innkjøp Side 9 av 27

10 Overføring mellom budsjetter Hvis det skal overføres et beløp fra ett budsjett til et annet, må du aktivere Overfør budsjett i Navigasjonsruten. Søk frem de to budsjettene det gjelder ved trykk på. Noter beløpet i feltet mellom de to budsjettene. Overfør beløpet ved trykk på en av pil-knappene. Du kan knytte en note til overføringen nederst i ruten. Overføringen oppdateres med én gang i ruten. Den fremgår også av begge budsjettenes transaksjonsliste. Januar 2006 Innkjøp Side 10 av 27

11 2.4. Opprett en post med henblikk på innkjøp Før du kan lage en ordre, må det opprettes en bibliografisk post i den bibliografiske basen. Posten kan opprettes i katalogmodulen og overføres til innkjøpsmodulen, eller den kan hurtigkatalogiseres i innkjøpsmodulen (innkjøpsklienten) Hurtigkatalogisering i innkjøpsklienten Aktiver Ordre / Katalogiser post for å hurtigkatalogisere. Velg den bibliografiske basen posten skal lagres i. Da kommer det opp en dialog med de feltene som er definert av biblioteket. Fyll ut så mange data som mulig og trykk OK. Dialogen lukkes, posten lagres, og du kommer automatisk til ordrefunksjonen. 3. Opprett en ordre Etter en hurtigkatalogisering eller overføring av en post fra katalogmodulen kommer man automatisk til ordrefunksjonen. Skift til høyre del av skjermen (Ctrl+2) og aktiver Legg til (Alt+T). Velg én av ordretypene: Monografier Tidsskrifter Stående ordre Nederste rute blir aktivert og er klar til å skrive inn i. En ordre skal knyttes til en filial. Skal du bestille til flere filialer, må du opprette flere ordre. Når du har registrert opplysningene, avsluttes ordreopprettelsen med klikk på Lagre. Januar 2006 Innkjøp Side 11 av 27

12 3.1. Ordretyper Monografi Felt Innhold Obligatorisk Fanekort 2 Ordre Ordrenummer Genereres automatisk, kan overskrives Ja Ordrestatus Standard er NEW. Velg evt. en annen Ja Ordrenummer 2 / 3 Ekstra ordrenumre kan skrives inn Nei Ordrens ISBN Hentes fra første forekomst av 021$a, hvis feltet Nei er utfylt Ordregruppe Velg fra liste Nei Materialtype Velg fra liste Ja Filial Velg fra liste Ja Innkjøpsmetode Velg fra liste Ja Bestilt av Velg fra lånerregister Nei Handling Velg fra nedtrekk (Send e-post -> bestiller får Nei beskjed ved mottak) 1 Godkjenner-ID Velg fra lånerregister Nei Bibliotekets note Kan vises ved mottak (oppsett) Nei Fanekort 3 Leverandør Leverandørkode Hent fra leverandørregister Ja Leverandør ref.nr. Nei Leverandørnote Kan skrives ut på ordrene Nei Kontaktperson Velg evt. fra liste Nei Ordreforsendelse Hentes sammen med leverandørregistreringen Ja Brevtype Hentes sammen med leverandørregistreringen Ja Lev.måte Hentes sammen med leverandørregistreringen Ja Forsendelsesmåte Hentes sammen med leverandørregistreringen Ja Haster Hvis feltet er markert med en hake, vil man bli Nei varslet ved mottak i henhold til oppsettet i klienten Forventet mottatt = dagens dato + leverandørens leveringsfrist. - Fylles ut ved lagring av ordren Fanekort 4 Antall og pris Antall eksemplarer Ja Pris pr. stk. Ja Pris i alt Regnes ut Ja Note om antall Nei Opprett eksemplar Fjern evt. markering Nei Avdeling Velg fra liste Nei Prisfelter Hentes fra leverandørregisteret og regnes ut - Disponert budsjett Velg fra budsjettregister Evt. 1 Skal den låneren som bestiller materialet både ha en reservering og beskjed ved mottak, må du på fanekort 2 / Handling angi Lag reserv. Når ordren er opprettet og sendt, rettes handlingen til Send e-post. Januar 2006 Innkjøp Side 12 av 27

13 Tidsskrift og Stående ordre Felt Innhold Obligatorisk Fanekort 2 Ordre Ordrenummer Genereres automatisk, kan overskrives Ja Ordrestatus Standard er NEW. Velg evt. en annen Ja Ordrenummer 2 / 3 Ekstra ordrenumre kan skrives inn Nei Ordrens ISBN Hentes fra 021$a Nei Ordregruppe Velg fra liste Nei Materialtype Velg fra liste Ja Filial Velg fra liste Ja Innkjøpsmetode Velg fra liste Ja Bestilt av Velg fra lånerregister Nei Handling Velg fra nedtrekk (Send e-post -> bestiller får Nei beskjed ved mottak) Godkjenner-ID Velg fra lånerregister Nei Bibliotekets note Kan vises ved mottak (oppsett) Nei Fanekort 3 Leverandør Leverandørkode Hent fra leverandørregister Ja Leverandør ref.nr. Nei Leverandørnote Kan skrives på ordrene Nei Kontaktperson Velg evt. fra liste Nei Øvrige felter hentes fra leverandørregistreringen - Abonnement fra og Ja til Budsjettsyklus Antall år for fornyelse av abonnementet (normalt 1 år) Ja, hvis budsjetter Fornyelsesdato Av hensyn til disponering av budsjett Ja Fanekort 4 Antall og pris Antall eksemplarer Ja Pris pr. stk. Ja Pris i alt Regnes ut Ja Note om antall Nei Prisfelter Hentes fra leverandørregisteret og regnes ut - Disponert budsjett Velg fra budsjettregister Evt Legg til og Kopier Skal man opprette flere ordrer (f.eks. til andre filialer), kan man markere en eksisterende ordre på samme post og trykke Kopier. Dermed opprettes en ny ordre, hvor dataene er kopiert fra den eksisterende. Rett opp og lagre ordren. Januar 2006 Innkjøp Side 13 av 27

14 3.2. Send ordre Når ordren er lagt til, kommer den frem på listen i øverste rute. Trykk på Send for å sende ordren. Hvis leverandøren får tilsendt brev eller e-poster enkeltvis, skifter ordrens status til SV (sent to vendor). Får leverandøren tilsendt en liste, som skal skrives ut med en utskriftsjobb, får ordren i første omgang status RSV (ready to send to vendor). Statusen endres til SV, når utskriftsjobben er utført. Oversikten viser som standard: Ordrenummer: hver ordre har sitt unike nummer Leverandørkoden Filial Status for ordren (se avsnitt 9 for statuskoder) Fakturastatus (se avsnitt 9 for statuskoder) Mottaksstatus (se avsnitt 9 for statuskoder) Ordretype Budsjett Lokal pris, dvs. pris i norske kroner Pris omregnet i Euro 3.3. Skriv ut / Avbest. Marker en ordre i listen og aktiver knappen Skriv ut/avbest. Da får du opp en liten dialog hvor du skal velge: Skriv ut bare informasjon om posten (til internt bruk) Skriv ut avbestilling til leverandør (ordrens status endres til LC library cancelled biblioteket har avbestilt) Send ordre til leverandør (identisk funksjon som ved knappen Send) 3.4. Slett ordre Skal en ordre slettes, må det skje fra ordrelisten. Trykk Slett og bekreft at du vil slette. Hvis det er opprettet eksemplarer ved dannelsen av ordren, må man bekrefte at disse skal slettes. Januar 2006 Innkjøp Side 14 av 27

15 4. Gjenfinning Gjenfinning av en ordre kan gjøres ved hjelp av direkte søk, oppslag i ordreregistrene eller søkemodulen Direkte søk Man må søke frem ordre for å registrere mottak mm. Man kan foreta direkte oppslag ved hjelp av funksjonen i øverste verktøylinje. Her kan man gjøre oppslag på ISBN, tittel, ordre- eller systemnummer. Resulterer oppslaget i flere enn 1 treff, vil man få vist postene i søkemodulens korte oversikt. Herfra kan man velge en tittel i fullt format, før den overføres til innkjøp. Manglende treff resulterer i forslag om oppslag i ordreregisteret: 4.2. Oppslag i ordreregister Bruker du oppslag i ordreregister, aktiveres et avgresningsfilter som foretar oppslaget. Oppslaget aktiveres ved trykk på F7 eller ved å velge dette fanekortet i navigasjonsruten: Da vises ordreregisteret i høyre del, hvor øverste rute viser det filteret som ble brukt sist, og midterste del en liste over de ordrene som passer på kriteriene. Nederste del viser mer informasjon om den markerte ordren. Du kan endre på de foreslåtte kriteriene i ordreregisteret for å gjøre et oppslag som passer til den aktuelle situasjonen. Velg endrede kriterier og trykk Lagre filter. Som standard er følgende registre tilgjengelige: Bibliografiske data: Tittel; Forfatter; ISBN Administrative data: Ordrenummer; Leverandørkode; Leverandørens ekstra kode; Budsjett; Faktura (leverandørkode + fakturanummer); Faktura (fakturanummer + leverandørkode); Leverandørens referanse Januar 2006 Innkjøp Side 15 av 27

16 Det gjøres oppslag på kriteriet på begynnelsen av oppslagstermen i det valgte registeret. Setter du hake i boksen for Eksakt treff, skal hele kriteriet stemme. Marker en ordre i listen og trykk Velg. Dette sender deg over til ordreoversikten, hvor den valgte ordren vises Søking i søkemodulen Man kan også foreta søk på bibliografiske data. Det skjer fra søkemodulen i innkjøpsklienten. Søkemodulen aktiveres med trykk på F9 eller klikk på fanekortet i navigasjonsruten: Søk frem eksemplaret i søkemodulen og få det vist i fullt format. Herfra kan du overføre til innkjøp ved klikk på knappen Innkjøp. Du kan også overføre en ordre fra en annen modul eller en annen klient ved hjelp av funksjonen Oversikt i Navigasjonsruten. Fra katalogiseringsklienten er det dessuten en direkte snarvei (Ctrl+B). Januar 2006 Innkjøp Side 16 av 27

17 5. Mottak Du kan registrere et eksemplar som mottatt på flere måter: Direkte på ordren: her kan du registrere mottak og/eller faktura. Du kan motta en ordre uten å registrere faktura, hvis denne f.eks. registreres i et annet ledd eller kommer senere Ved registrering av en fellesfaktura skal du tilknytte de enkelte ordrene. Også her kan du registrere mottak i tillegg til fakturadata 5.1. Fakturering av én enkelt ordre Hvis du mottar en faktura som gjelder for én ordre kan du registrere fakturaen direkte på ordren. Du kan også registrere mottak og fakturering som ved fellesfaktura. Dette er beskrevet i avsnitt 5.3. Søk frem det mottatte eksemplaret, og aktiver Faktura i navigasjonsruten. Aktiver Legg til i høyre rute, og du får opp en dialog hvor du skal skrive inn fakturanummeret. Når du har gjort det, blir ruten nederst aktiv. Fyll som minimum ut nettobeløp og fakturadato. Fjern markeringen ved Komplet faktura, hvis ikke alle eksemplarer er mottatt og rett opp antallet. Avslutt med klikk på Lagre. Der foretas en kontroll på om en eventuell prisstigning faller innenfor den tillatte prosentvise grensen som er registrert på budsjettet. Det kommer opp en dialog hvor du skal ta stilling til om eksemplarene skal registreres som mottatt. Svarer du ja, endres eksemplarenes prosesstatuskode i henhold til oppsettet. Januar 2006 Innkjøp Side 17 av 27

18 5.2. Motta én enkelt ordre Man kan registrere en ordre som mottatt uten å registrere fakturaen, f.eks. dersom fakturaen kommer senere. Søk frem ordren og aktiver funksjonen Mottak i navigasjonsruten eventuelt via Ctrl+Alt+A. Trykk Legg til i Mottak-ruten, og ruten nederst blir aktiv. Hvis det er registrert en note i ordren (i feltet Bibliotekets note), kommer innholdet i noten opp. Som standard foreslås mottatt det antallet eksemplarer som er bestilt, samt at mottaket er komplett. Rett antallet hvis du ikke mottar alle bestilte eksemplarer, og fjern haken i Komplett mottak. Du kan skrive inn dato for når det er sendt, men det er ikke obligatorisk. Klikk på Lagre. Eksemplaret endrer prosesstatus i henhold til oppsettet. Hvis det var satt opp en handling i ordren, f.eks. send e-post, gjennomføres den ved registrering av mottaket. OBS! Ordrens status endres ikke fra SV (sendt) til CLS (lukket), før fakturaen er registrert Fellesfaktura En fellesfaktura registreres med utgangspunkt i en leverandør og et fakturanummer. Skriv inn leverandørkode i første felt og fakturanummer neste felt i verktøylinjen øverst. Kjenner du ikke leverandørkoden, kan du slå opp i leverandørregistret ved å klikke på oppslagsknappen til høyre for feltet. Hvis fellesfakturaen finnes fra før, vil ruten til høyre bli utfylt med fakturaens data. Finnes den ikke, må du bekrefte opprettelsen av en ny, evt. ved trykk på <enter>. Januar 2006 Innkjøp Side 18 av 27

19 Fyll som minimum ut nettobeløp og fakturadato i registreringsruten. Klikk på Lagre. Hvis du oppdager at fakturanummeret ikke er korrekt, kan du endre det ved trykk på Rett fakturanr. Det kommer opp en dialog, hvor du skal skrive inn det riktige nummeret. På fanekort 1 kan du skrive inn følgende kun nettobeløp og fakturadato er obligatoriske: Felt Innhold Obligatorisk Nettobeløp Nettobeløp oppført på fakturaen Ja Frakt Fraktgebyr (del av totalprisen) Ekspedisjonsgebyr Ekspedisjonsgebyr (del av totalprisen) Forsikring Forsikring (del av totalprisen) Rabatt Rabatt (beløp) som trekkes fra nettobeløpet Total Totalprisen (regnes automatisk ut) Lokal pris Prisen omregnet til NOK Refererer til faktura Til informasjon Type Til informasjon. Velg eventuelt annen type Status Til informasjon. Velg eventuelt annen status Valuta Leverandørens valuta foreslås. Velg eventuelt en annen hvis leverandøren bruker flere Kurs Den aktuelle kursen på valutaen Debet / Kredit Debet er som standard merket av Fakturadato Overskriv eller velg fra kalenderen Ja Mottatt dato Dagens dato foreslås, overskriv eventuelt Sendt dato Fylles ut med fakturadatoen, med mindre du skriver inn en dato mva.-mottaker Velg fra liste, ikke del av standard mva. prosent Prosent av totalprisen. Kan fylles ut hvis det ikke er noen hake i mva. pr. ordre mva. beløp Fyll ut. Beløpet regnes automatisk ut hvis mva. prosent er utfylt mva. pr. ordre Sett hake her hvis det skal registreres særskilt mva. pr. ordre Note Til informasjon Avslutt med klikk på Lagre. Du kan beregne beløp underveis ved trykk på Beregn. Dette lagrer ikke posten. Januar 2006 Innkjøp Side 19 av 27

20 Knytt ordre til fellesfaktura via Enkeltfaktura Nå må de respektive ordrene tilknyttes i form av enkelte fakturaer. Aktiver punktet Enkeltfaktura i Navigasjonsruten eller trykk Ctrl+Alt+E. Klikk på Legg til, og få opp en dialog hvor du må velge ordren. Du kan foreta oppslag på bl.a. ordrenummer og leverandørkode. Gir oppslaget ikke bare ett treff, må du velge fra ordreregisteret. Du får en advarsel hvis du skriver inn en ordre som ikke er knyttet til fakturaens leverandør. Når du har valgt en ordre fylles registreringsruten med ordrens data: Fyll ut ruten nederst med minimum nettobeløp. Fjern markeringen ved Komplett faktura hvis ikke alle eksemplarer er mottatt, og rett antallet. Avslutt med klikk på Lagre. Der foretas en kontroll på om en eventuell prisstigning faller innenfor den tillatte prosentvise grensen som er registrert på budsjettet. Du må ta stilling til om eksemplarene skal registreres som mottatt. Svarer du ja, endres eksemplarenes prosesstatuskode i henhold til oppsettet. Gjenta prosessen til alle enkeltordre er tilknyttet fakturaen Reservert materiale 6. Purring Purring kan gjøres manuelt, eller settes opp til å kjøres automatisk. Automatisk purring skjer med utgangspunkt i forventet mottaksdato. Man kan generere purringer via automatiske rutiner avhengig av ordretypen M monografi (p_acq_12): purringer kan genereres for en gitt leverandør, filial eller for en ordreenhet. Purringer kan også genereres med utgangspunkt i utdrag av databasen. O stående ordre (p_acq_11): purringer kan genereres for en gitt periode for en filial eller ordreenhet S tidsskrifter (p_acq_19): purringer kan genereres for en gitt leverandør, filial eller for en ordreenhet, samt antall dager siden siste purring. Januar 2006 Innkjøp Side 20 av 27

21 Manuell purring Man kan purre ordre enkeltvis fra funksjonen Purring i navigasjonsruten. Aktiver denne, f.eks. via Ctrl+Alt+C, da får du en dialog med purreoversikt. Klikk på Legg til for å sette i gang en purring. Fyll ut nederste del av skjermbildet. Hvis du ønsker ytterligere tekst på purringen enn standardteksten, kan du fylle ut feltet Purretekst. Som purredato foreslås dagens dato, men denne kan overskrives. Klikk på Lagre og purringen skrives ut (eller sendes på e-post, hvis leverandøren benytter det). Svarer leverandøren på purringen, må svaret tilknyttes. Finn frem ordren og aktiver Purring. Marker purringen og fyll inn svaret i nederste rute. Fyll ut svardato og selve svaret. Hvis svaret medfører en endring av forventet mottaksdato, må denne oppdateres. 7. Avbestilling En ordre kan avbestilles fra ordreoversikten. Klikk på Skriv ut/avbest. og velg utskriftstype fra dialogen: Ordren får status LC biblioteket har avbestilt. Beløpet nullstilles i budsjettet. Januar 2006 Innkjøp Side 21 av 27

22 8. Opprette et nytt budsjettår Opprettelse av et nytt budsjettår består av tre trinn: Først opprettes det nye budsjettåret Deretter overføres disponeringer Til slutt overføres restsaldo Alle tre trinn utføres via tjenestemenyen. Aktiver Tjenestemeny / Budsjettstyring og velg jobbene enkeltvis Nytt budsjettår Velg Tjenestemeny / Budsjettstyring / Åpne årlige budsjetter (p_acq_05). Oppgi nytt budsjettår Sett opp en grunnbevilgning med utgangspunkt i forrige års bevilgning Prosentvis stigning i forhold til siste års budsjett. Fyll kun inn hele tall Hvis du ikke setter opp en grunnbevilgning, må den senere settes opp for hvert enkelt budsjett. Januar 2006 Innkjøp Side 22 av 27

23 8.2. Overføre disponeringer Når budsjettene er opprettet, må du overføre disponeringer fra forrige år til det nye året. Dette må gjøres for henholdsvis monografiordre (p_acq_06_a) og stående ordre/tidsskriftsordre (p_acq_06_b), hvor ordrestatusen er SV. Hver jobb skriver ut en rapport over fornyede dvs. overførte disponeringer. Du kan la være å oppdatere disponeringene for å få skrevet ut en rapport, før du faktisk foretar overføringene. Rapportfil må fylles ut Fyll inn det budsjettåret overføringene gjelder Velg ordretype: Tidsskrifter eller Stående ordre Januar 2006 Innkjøp Side 23 av 27

24 8.3. Overfør restsaldo Når de utestående disponeringene er overført, kan restbeløpet fra det forrige budsjettåret overføres. Aktiver Tjenestemeny / Budsjettstyring / Overfør restsaldo. Rapportfil må fylles ut CRO carryover Se nedenfor Flytt markeringen til Nei, hvis den negative saldoen ikke skal oveføres Utdatafil (rapportfil) må fylles ut CRO carryover Denne funksjonen overfører udisponerte midler fra forrige år til det nye. Avhengig av valg skjer følgende: Ja: overfører det udisponerte beløpet og lukker det gamle budsjettet, så det får status NA Nei: lukker det gamle budsjettet med status NA Januar 2006 Innkjøp Side 24 av 27

25 9. Statuskoder En ordre kan benytte følgende statuskoder: Kode Forklaring Kode Forklaring NEW Ny RSV Klar til sending WP Klar til prosess SV Ordre sendt PS Prosessering startet VC Kansellert fra leverandør WB Budsjettbekreftelse mangler LC Avbestilt av bibliotek QSV Forespør før sending REJ Avvist CNB Annulert - intet budsjett RET Returnert DNB L Forsinket - intet budsjett CLS Ordre lukket Mottaksstatus: Kode None Ptl Cmp Forklaring Ikke mottatt Delvis mottatt Mottatt Fakturastatus Kode None Cmp Paid Forklaring Ingen betalinger Mottatt Betalt 10. Systemadministrasjon Utskriftsjobber En del jobber kan settes opp til å avvikles automatisk. De kan også avvikles manuelt Send ordreliste til leverandør I registreringen av leverandøren fremgår det om ordre skal sendes enkeltvis eller i form av liste. Hvis de skal sendes som liste, skal det skje ved at du velger Tjenestemeny / Ordre og purringer / Send ordreliste til en leverandør. Oppgi leverandørkode (eller slå opp i leverandørregisteret) og eventuelt filial, ordreenhet, innkjøpsmetode og ordregrupper. Du kan også velge å lage en liste uten å sende den, ved å markere Nei ved Oppdater database. Listen skrives ut eller sendes på e-post via Jobbmodulen. Januar 2006 Innkjøp Side 25 av 27

26 Purring I tillegg til manuell purring finnes det forskjellige muligheter for å samle opp purringer via ulike jobber. De finnes under menypunktet Tjenestemeny / Ordre og purringer / Purrerapport Purrerapport og brev for monografiordre (p_acq_12): Marker om det bare skal genereres rapport til internt bruk eller om det i tillegg skal genereres purrebrev (eller e-post) som sendes til leverandøren Purrerapport og brev for stående ordre (p_acq_11): Genererer en rapport for å sende purringer manuelt Purrerapport og brev for tidsskriftsordre (p_acq_19): Genererer en rapport for å sende purringer manuelt Budsjettilgang En bestemt bruker kan ha følgende tilganger til å bruke budsjett: Tildele Overføre mellom budsjetter Disponere Fakturere (forbruke) For å kunne sette opp budsjettilgang må man være logget inn med ALEPH-brukernavn. Velg Rettigheter under nøkkelikonet nederst til høyre, og merk det brukernavnet som skal ha tilgang til å bruke budsjetter. Klikk på knappen Budsjetter, og du får opp en liste over mulige administrative bibliotek. Velg bibliotek og klikk OK. Du får da opp en dialog som viser en liste over de budsjettene denne brukeren har tilgang til, med tilhørende rettigheter. Denne brukeren har tilgang til å overføre mellom budsjetter for budsjettårene samt alle rettigheter til å bruke budsjetter hvor koden starter med BOK. Januar 2006 Innkjøp Side 26 av 27

27 Man kan legge til rettigheter for alle budsjettene i et gitt år. Skriv inn *-2006 for å tildele rettigheter for alle budsjetter i Klikk på Legg til og fyll ut f.eks.: Man kan tildele rettigheter for et gitt budsjett uansett budsjettår, f.eks. BOK* som i eksempelet ovenfor. Tilgang til alle budsjetter gis ved å gi tilgang til budsjettkoden * og sette hake i de respektive feltene. OBS! Hvis systemadministrator oppretter en bruker som proxy av en eksisterende bruker, kan man også opprette dem som budsjett-proxy. Dvs. at den nye brukeren har samme budsjettrettigheter som den eksisterende. Hvis man lar feltet Budsjett-proxy være tomt, må man gi den nye brukeren budsjettillatelser i etterkant. Januar 2006 Innkjøp Side 27 av 27

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Esso Energi ebusiness Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Logg inn... 3 3. Navigering... 3 4. Bestilling... 3 4.1. Produkter... 4 4.2 Pers. Innkjøpsliste... 4 5.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Registrering Åpne nettleseren din og gå til barnehagestillinger.no. Oppe til høyre på siden klikker du på «Ny bruker». Velg «Arbeidsgiver» og fyll ut registreringsskjemaet.

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC)

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma Commerce AS Karenslyst allé 56, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO Tel: +47 40 00 68 14 www.visma.no/innkjop-og-inkasso/anbudstjenester/visma-tendsign-kgv/oversikt/

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søk. ALEPH ver. 16.02

Søk. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SØK... 3 3. FELTINDEKS... 10 4. VISNING... 16 5 RESERVERING / KOPIBESTILLING... 30 6 OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK... 33 1. INNLEDNING En søkemodul

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Hurtigguide Innføring Dette dokumentet inneholder instruksjoner for å utføre de vanligste brukeroppgavene. Den elektroniske hjelpen inneholder mer detaljerte opplysninger

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Betingelse for å kunne kjøpe print / kopi er at du har laget deg Feidepassord, hvis ikke kan du gjøre det via www.betanien.no student

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf! CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Brukerveiledning for 3M Online Center

Brukerveiledning for 3M Online Center Brukerveiledning for 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brukerveiledning for 3M Online Center Registrere en ordre...3 1. Bestill nå...4 2. Hurtigordre...5 3. Last opp ordrefil...6 4. Handlelister

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03.

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03. BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG Behandle sendinger SHIPMENTS S3 Manage Område Sendingstorg Funksjon Behandle sendinger Kort beskrivelse Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer