Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner"

Transkript

1 Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway // tel: // fax: // //

2 Hvordan er manualen satt opp? Manualen er oppdelt i henhold til funksjonene i systemet. Det betyr at det blir en egen del for å gjennomføre en bestilling, en for å returnere en bestilling og så videre. Det gjør at hvis en bruker for eksempel trenger hjelp med å returnere en vare i systemet kan han enkelt slå det opp. Innholdsfortegnelse 1.0 Innlogging Hovedmenyen Bestillinger Ny bestilling Under arbeid Send forslag / forslag sendt Send faktura / godkjent Montert / avsluttet Brukere Oppsett Avis Fylke Kommune Postnummer Kjede Kontaktinformasjon Hele innholdsfortegnelsen er klikkbar så det er mulig med et enkelt klikk på menypunktet for å bli sendt dit man ønsker. 2 / 21

3 1.0 Innlogging Det første en bruker må gjøre før han kan bruke systemet er å logge seg på. Et typisk innloggingsskjema ser ut som eksempelet under. Brukeren fyller da inn brukernavnet og passordet sitt. Når det er gjort velger han, og blir sendt til hovedmenyen i systemet. 3 / 21

4 1.1 Hovedmenyen Etter at man har logget på kommer man til hovedmenyen i systemet. Denne menyen er bygget opp i henhold til de rettighetene brukeren har. Et eksempel på en meny kan man se under. Siden man må ha full tilgang for å kunne aksesser alle menyene kan det hende at man ikke ser alle disse. Ved siden av menypunktene står en oversikt over hva de inneholder og eventuelt noe statistikk. Bestillinger: Denne inneholder alle de bestillingene systemet har mottatt for behandling. I tillegg kan man se den nyeste statistikken. Brukere: Det er mulig å ha brukere med ulike rettigheter i systemet. Disse kan administreres her. Oppsett: Hvilken aviser som er tilgengelig, og hvor de er tilgjengelig, samt kjedeinformasjon administreres her. I at «Bestillinger» er den prosessen som blir mest brukt, samt er viktigst og størst, vil vi fokusere mest på denne. De fleste brukere vil kun anvende «Bestillinger» så de andre prosessene kan de se bort fra. Vi vil i slutten beskrive ganske kort hvordan man anvender de andre prosessene. 4 / 21

5 2.0 Bestillinger Før vi går i dybden av de prosessene som er vanlige for systemet, gjør vi oss fortrolig med miljøet. Eksempelet under er typisk det første man ser under «Bestillinger». Når man kommer inn får man en liste over bestillinger som er ubehandlet, med de nyeste øverst. Fra denne oversikten har man tilgang og oversikt over alle bestillingene i systemet. Vi går igjennom funksjonene fra topp til bunn. Øverst til høyre er det et par grønne piler. Disse anvendes til å oppfriske/oppdatere oversikten. Det er alltid mulig å sortere dataene etter de enkelte kolonner, både stigende og fallende, ved å klikke på kolonnenavnet. Den kolonnen som dataene er sortert etter blir da vist med grå bakgrunnsfarge. Alle bestillingene har en del detaljer knyttet til seg. Disse får man se ved å klikke på et spesifikt bestillingsnummer eller ark-ikonet. Vi kommer tilbake til den når vi har vært igjennom oversikten. De siste feltene for hver bestilling viser hvor i prosessen hver enkel bestilling er, for eksempel om den er under arbeid, forslag sendt eller faktura sendt. Hvis en bestilling har en høyere prioritering eller en annen status enn det som er vanlig, får den en fargekode. Betydningen på de forskjellige kodene ser man nederst til høyre der hvor det er relevant. Hvis det er flere bestillinger enn det som oversikten kan vise frem på én side er det mulig å gå til neste side ved å bruke menyen under listen ( ). I bunnlinjen ligger det knapper og felt for å utføre søk, filtrering og handlinger. Nederst til venstre ligger det et søkefelt. Her kan man enkelt taste inn det man vil søke etter og så trykke. Ønsker man å tømme feltet trykker man. Til høyre for søkefeltet er det filtreringsknapper som er bundet til prosessforløpet for bestillingene. Der kan du blant annet filtrere lista etter hvilke bestillinger som er «ubehandlet», «under arbeid», «forslag sendt» og så videre. Lengst til høyre ligger handlingsknappene. Hvilke handlinger man kan utføre avhenger av filtreringsknappen og de rettighetene man har til systemet. Disse benyttes hvis man for eksempel ønsker å opprette en ny bestilling. Nederst i høyre hjørne ligger -knappen. Ved å trykke på denne blir man sendt tilbake til hovedmenyen der man eventuelt kan logge seg av. Dette var en beskrivelse av oversiktsvinduet, så nå fortsetter vi med detaljene for hver enkel bestilling. 5 / 21

6 Her får man opp alle detaljene for hver enkel bestilling. Man får blant annet informasjon om kunden, planogramer og betalingsstatus. Hvis man foretar en endring i bestillingen (for eksempel i kundedata, planogramer eller status), blir den ikke lagret før man trykker på. Etter at endringen er lagret dukker det opp et lite ark-ikon bak feltet. Ved et klikk på den fører det til en logg for når endringen ble utført, hva den besto i, og hvem som utførte den. Hvis man angrer på en endring man utførte trykker man på. Da får man opp det vinduet du ser under. Trykk så hvis du ønsker å ignorere endringen(e). Her er en oversikt over hele visningen: Øverst til høyre er det et par grønne piler. Disse kan man anvende til å oppfriske/oppdatere detaljene. I venstre og øvre delen av visningen står alle kundedataene bestillingen. Her er det mulig å redigere feltene, men noen låses etter hvert som bestillingen behandles. Hvis bestillingen har overordnet status som avsluttet vil det bli vist over denne seksjonen. I venstre og nedre del av visningen står detaljene for hvert stativ som hører til bestillingen. Hjelpetekst vil også stå øverst der hvor det hører til. Det er i denne seksjonen man konfigurerer selve planogramet, men det er først når bestillingen er satt til under arbeid. I høyre delen av vinduet står en liste over de forskjellige prosessforløpene som finnes i systemet. Det er mulig å huke av og endre statusen for bestillingen ved hjelp av de små hvite boksene. Under dette ligger en kommentarboks for behandlingen. Til slutt kommer bunnlinjen som blant annet brukes til å utføre operasjonene og, eller som kombinerer de to forrige. Nå som vi er blitt litt fortrolig med systemet, dens funksjoner og utseende kan vi gå videre med en direkte veiledning om handlingene og prosessene man kan utføre. 6 / 21

7 2.1 Ny bestilling Før en bestilling kan behandles må den opprettes. Ansvaret for dette har typisk stativleverandørene som leverer stativene til butikken, alternativt forhandlingsutvalgte og system ansvarlige. Direkte behandling av bestillingen skjer i neste punkt, så planogramansvarlige for eksempel kan gjerne hoppe over dette punktet om ønskelig. For å opprette en bestilling må man gjøre følgende: Start med å velge knappen på bunnlinjen i oversikten. Ny bestilling med blanke felter dukker opp og alle feltene må brukes og fylles ut, og minst en modul må velges. Kommentarfeltet er valgfritt. Når man er ferdig velger man for å lagre bestillingen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. Når bestillingen lagres sendes det ut en e-post varsling til de planogramansvarlige som er ansvarlige for området bestillingen opprettes innenfor og kvittering legges i kommentar boksen. Vær oppmerksom på at når bestillingen behandles låses felter som «Kjede», «Postnr» & modulfeltene så de kan ikke redigeres til enhver tid i etterkant. Så lenge bestillingen er ikke er satt til «under arbeid» er det fortsatt mulighet for å foreta endringer i feltene som låses. For å kunne starte behandlingen av bestillingen må den settes til «Under arbeid». Det er neste funksjonen vi skal beskrive. 7 / 21

8 2.2 Under arbeid Når en bestilling er opprettet er den klar for å bli behandlet, og planogramet kan konfigureres. For å sette en bestilling til «Under arbeid» gjør man følgende: Kontroller at filteret er satt til og velg ark-ikonet fra oversikten for den bestillingen du ønsker å behandle for å åpne detaljevisningen for bestillingen (hvis du ikke har den åpen fra før). Kontroller at dette er bestillingen som ønsket behandlet, dernest hukes av i kontrollpunktet «Under arbeid» i saksgangen oppe på høyre side. Som beskrevet i planogram seksjonen må bestillingen lagres etter at kontrollpunktet er satt. Klikk dermed på for å generere modulene. Når modulene er generert må hele planogramet konfigureres og valideres (lagres uten anmerkning). For veldig spesielle tilfeller finnes også valgene «Ikke registrert» og «Retur kjede», men uten om det må det velges en avis i hver rute for hver modul. Innen planogramet er satt opp er det ikke mulig å behandle bestillingen videre. Når planogramet er ferdig konfigurert og lagret uten anmerkninger, vil det bli mulig å fortsette saksgangen. Det er det vi skal ta opp i neste punkt nemlig «Send forslag / forslag sendt». 8 / 21

9 2.3 Send forslag / forslag sendt Når planogramet er ferdig konfigurert må det sendes en e-post til alle avisene som er involvert i planogramet for å få det godkjent. Noen ganger er det behov for flere godkjenninger, ettersom det kan komme forespørsel om endringer før endelig godkjenning. Ved eventuelle endringer er det bare å gjenta dette steget til saken er godkjent. For å sende ut et planogram forslag gjør man følgende: Kontroller at filteret er satt til og velg ark-ikonet fra oversikten for den bestillingen du ønsker å behandle for å åpne detaljevisningen for bestillingen (hvis du ikke har den åpen fra før). Kontroller at dette er bestillingen som ønskes behandlet. Konfigurer planogramet ferdig hvis det ikke er det, og/eller utfør eventuelle endringer som trenges i modulene. Klikk til slutt på hvis du har utført endringer. Hvis alt valideres riktig (lagres uten anmerkninger) får du opp en link i saksgangen oppe på høyre side. Klikk på den for å starte «Send forslag» prosessen som foregår i et eget sprettvindu. 9 / 21

10 I sprettvinduet er det bare å kontrollere at innholdet og mottakerne (avisene) stemmer. Alternativt kan man sende en kopi til en vilkårlig adresse. Man trenger ikke å legge inn sin egen adresse i at man automatisk får en kopi. Klikk til slutt på. Har man spesielle rettigheter kan man hoppe over «Send forslag» prosessen med hjelp av en knapp sprettvinduet. Hvis alt går bra får du en liten melding om at epost er sendt. Det betyder at prosessen er ferdig og vinduet kan stenges. Saksgangen blir nå automatisk oppdatert i kontrollpunktet oppe til høyre og bestillingen lagret. Ny linje med hvor mange forslag som er sendt, samt en link som kan brukes til å gjenta prosessen dukker opp. Når planogramet er ferdig og blitt godkjent av avisene, eller at det har gått en uke, er det på tide å «Godkjenne / Fakturere» bestillingen. Dette tar vi i neste punkt. 10 / 21

11 2.4 Send faktura / godkjent Etter at det har gått nok tid siden et forslag ble sendt, eller at avisene har godkjent planogramet er det på tide å markere bestillingen som godkjent og sende faktura. Faktureringen er innebygget i systemet som utføres via en egen prosess som utføres slik: Kontroller at filteret er satt til og velg ark-ikonet fra oversikten for den bestillingen du ønsker å behandle for å åpne detaljevisningen for bestillingen (hvis du ikke har den åpen fra før). Kontroller at dette er bestillingen som ønskes behandlet. I saksgangen oppe på høyre side ligger det en. Klikk på den for å starte «Send faktura»-prosessen som foregår i et eget sprettvindu. I sprettvinduet er det bare å kontrollere dataene og klikke. Fakturainformasjonene vil variere fra avis til avis etter hvor mange plasseringer de har i planogramet som vil stå sammen med totalpris i eposten. Denne eposten er bare en varslingsepost på fakturaen, selve fakturaen blir generert fra et økonomisystem som mottar kopi av dataene nåri at man velger og håndterer resten av selve faktureringen. 11 / 21

12 Hvis alt går bra får du en liten melding med status på epost meldingene til avisene, samt status på faktureringen, hvilket økonomisystem forespørselen ble sendt til (forholdsvis AP eller DN) og status på levering til økonomisystemet. Det betyder at prosessen er ferdig og vinduet kan stenges. Saksgangen blir nå automatisk oppdatert i kontrollpunktet oppe til høyre og bestillingen lagret. Fra dette punktet låses det meste av bestillingen i at den er teknisk sett ferdig behandlet. Når vises funksjonen som gir deg muligheten til å hente ned informasjonen som excel ark og printe ut. Dette er praktisk for eksempel når stativer skal monteres i butikken. Når planogramet er fakturert og godkjent gjenstår det kun å montere og sette opp selve stativet fysisk hos kjeden. Det kan ta litt tid før det er på plass, men når det er overstått og kjeden har fått levert stativet sitt dit det skal, må bestillingen markeres som «Montert / avsluttet». 12 / 21

13 2.5 Montert / avsluttet For å ha oversikt over hvilke bestillinger som er ferdig montert i butikkene må bestillingene markeres som montert etter at de er satt opp. Dette utføres følgende: Kontroller at filteret er satt til og velg ark-ikonet fra oversikten for den bestillingen du ønsker å behandle for å åpne detaljevisningen for bestillingen (hvis du ikke har den åpen fra før). Kontroller at dette er bestillingen som ønskes behandlet. Huk av for punktet «Montert / Avsluttet». Når man er ferdig velger man for å lagre bestillingen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. Bestillingen anses nå som avsluttet og de funksjonene som er tilgjengelig heretter er kommentarer i kommentarfeltene. og å skrive For en vanlig bruker av systemet, det vil si en stativleverandør eller en planogramansvarlig, er resten av veiledningen irrelevant i at resten av dokumentet dekker oppsett av systemet. 13 / 21

14 3.0 Brukere I et system som dette er det vanlig at det eksisterer flere brukere som har tilgang til, og kan bruke systemet samtidig. For å administrere hvilke brukere som skal ha tilgang til hva klikker man på «Brukere» i hovedmenyen. Det første man ser når man kommer inn er en oversikt over de eksisterende brukerne. Denne oversikten er ganske lik som den i «Bestillinger», Man kan sortere listen etter kolonner, oppfriske/oppdatere oversikten, bla til neste side og søke etter detaljer knyttet til brukeren. Det er også mulig å se på eller endre detaljene for brukerne ved å klikke på brukernavnet eller ikonet. Hvis man ønsker å opprette en ny bruker kan man velge, nederst til høyre. Når man oppretter en ny bruker fyller man inn den aktuelle informasjonen i feltene på venstre side. På høyre side er det en liste over de privilegiene som man kan gi brukeren. Hvis man huker av den øverste boksen i en kolonne er det unødvendig å huke av resten, siden brukeren automatisk får alle rettigheter. Når man er ferdig velger man for å lagre brukeren og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. Er man usikker på hvilke rettigheter en bruker skal ha ligger det inne en demo bruker for hver brukertype som man kan ta titt på for å se hvilke rettigheter som er optimalt. Det er også mulig å deaktivere en bruker uten å slette ham. Det kan man få til ved å huke av «Deaktivert». Trykk så for å deaktivere brukeren. i boksen bak 14 / 21

15 4.0 Oppsett For at systemet skal kunne funke optimalt eksisterer det flere register i systemet som inneholder blant annet avisinformasjon, fakturadata for avisene og hvilken aviser som skal være tilgjengelig og hvor. I hovedmenyen ligger det en liste over disse registrene og de man enkelt aksesser ved å klikke på og da kommer man inn i et eget grensesnitt for å administrere registeret. Man får et varsel på forhånd som en påminnelse at det er viktig å være forsiktig når man utfører endringer i oppsettet i at det kan ha store følger for systemet. Mange av disse registrene er relativt like, «Fylke», «Kommune» og «Postnummer» er identiske med noen få unntak. En ting som er verdt å påpeke angående de tre registrene. De overkjører hverandre i følgende rekkefølge «Fylke» «Kommune» «Postnummer». Alle tre bruker nemlig postnummer i bunn siden det er det som bestillingene opprettes med. Så det som skjer når man oppretter en «Fylke» assosiasjon er at systemet jobber mot alle postnummer som finnes for det fylket. For «Kommune» jobber systemet mot alle postnummer som finnes for den kommunen og for «Postnummer» kan man legge inn et individuelt postnummer. Med overkjøring som ble nevnt i sted er det ikke noen vits å legge inn postnummer og kommunenummer innen for et fylke hvis man har lagt inn selve fylket. Selv om disse er like, tar vi en hurtig gjennomgang på alle i at dette dokumentet skal kunne funke som oppslagsverk. 15 / 21

16 4.1 Avis Som i de andre funksjonene i systemet kommer man først inn i en slags oversikt over de informasjonene som ligger inne fra før. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er funksjoner som også finnes her. For å finne en avis eller data knyttet til en avis er det mulig å bruke søkefeltet og for å opprette en ny avis er det bare å klikke på knappen. Detaljert visning får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til avisen. Viktig! Alle feltene er påkrevet utenom «Mediahus». Det ligger en automatisk faktureringsfunksjon i bakkant av systemet, så for at den skal kunne fungere optimalt må hver avis opprettes på forhånd som kunder i økonomisystemene hos «Aftenposten» og «Dagens Næringsliv». Kundenumrene fra økonomisystemene legger man så inn i avisdataene (av_nr_dn, av_nr_ap) samt fakturainformasjon og kontaktperson. Hvis man ikke ønsker at en avis skal være tilgjengelig er det mulig å deaktivere den. Det er mulig å slette den også, men vi vil anbefale å deaktivere fremfor å slette med tanke på historiske data. 16 / 21

17 4.2 Fylke For å styre i hvilke fylker de forskjellige avisene skal være tilgjengelig i anvendes dette registeret. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er alt trivielle funksjoner som også finnes her. For å finne en avis eller fylke knyttet til en avis er det mulig å bruke søkefeltet, men på grunn av tekniske årsaker er det ikke mulig å søke på navn. I stedet må man søke på avisnummer eller fylkesnummer og det nummeret man er ute etter kan man slå opp ved hjelp av funksjonen (åpnes i et eget sprettvindu). Ønsker man å opprette en ny assosiasjon mellom avis og fylke kan man klikke på. Detaljervisningen får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til avisen. I at både avis nummer og fylkesnummer eksisterer unikt er det enkelt å konfigurere assosiasjonene. Det er bare å velge den avisen man ønsker fra rullegardinen og deretter hvilket fylke. Når man er ferdig velger man for å lagre assosiasjonen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. 17 / 21

18 4.3 Kommune For å styre i hvilke kommuner de forskjellige avisene skal være tilgjengelig for anvendes dette registeret. Dette ligger på toppen av et register som holder styr på kommuner, fylker og postnummer. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er alt trivielle funksjoner som også finnes her. For å finne en avis eller kommune knyttet til en avis er det mulig å bruke søkefeltet, men på grunn av tekniske årsaker er det ikke mulig å søke på navn. I stedet må man søke på avisnummer eller kommunenummer og det nummeret man er ute etter kan man slå opp ved hjelp av funksjonen (åpnes i et eget sprettvindu). Ønsker man å opprette en ny assosiasjon mellom avis og kommune kan man klikke på. Detaljervisningen får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til avisen. I at kun avis nummer eksisterer unikt er det en liten utfordring å konfigurere. Avis kan man blott å velge fra rullegardinen men kommunenummer må man taste inn manuelt. Ved hjelp av funksjonen får man en liste over alle kommuner og kommunenummer sortert både etter navn og nummer. Grunnen til dette er at kommunenummer ikke er unikt og kan eksistere for flere kommunenavn. Når man er ferdig velger man for å lagre assosiasjonen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. 18 / 21

19 4.4 Postnummer For å styre i hvilke postnummer de forskjellige avisene skal være tilgjengelig for anvendes dette registeret. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er alt trivielle funksjoner som også finnes her. For å finne en avis eller poststed/postnummer knyttet til en avis er det mulig å bruke søkefeltet, men på grunn av tekniske årsaker er det ikke mulig å søke på navn. I stedet må man søke på avisnummer eller postnummer og det nummeret man er ute etter kan man slå opp ved hjelp av funksjonen (åpnes i et eget sprettvindu). Ønsker man å opprette en ny assosiasjon mellom avis og postnummer kan man klikke på. Detaljervisningen får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til avisen. Siden avisnummer eksisterer unikt er det en utfordring å konfigurere assosiasjonen. Avis kan man å velge fra rullegardinen men postnummer må man taste inn manuelt. Ved hjelp av funksjonen får man en liste over alle postnummer og poststed sortert både etter navn og nummer. Grunnen til dette er at poststed ikke er unikt og kan eksistere for flere postnummer. Når man er ferdig velger man for å lagre assosiasjonen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. 19 / 21

20 4.5 Kjede For å styre hvilke aviser som er tilgjengelige i systemet anvendes dette registeret. Det sier litt av seg selv at for å kunne opprette assosiasjoner med «Fylke», «Kommunenummer» eller «Postnummer» må avisen eksistere i dette registeret. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er alt trivielle funksjoner som også finnes her. For å finne en kjede er det mulig å bruke søkefeltet. Ønsker man å opprette en ny kjede kan man klikke på. Detaljervisningen får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til kjeden. Det å opprette en ny kjede er veldig enkelt. Fyll inn kjedenavn og lagre. Det eneste feltet som er påkrevd når man oppretter en ny kjede er nemlig kjedenavn, så resten kan man se bort ifra. Når man er ferdig velger man for å lagre kjeden og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. 20 / 21

21 5.0 Kontaktinformasjon Hvis det oppstår feil i forbindelse med systemet, eller dere har noen spørsmål eller trenger hjelp er det bare å slå på tråden eller sende oss en e-post: Mediebedriftenes Landsforening Kongens gate 14, 0153 Oslo, Norway Telefonnummer: (+47) Faks: (+47) & (+47) Epost: Nettsted: & Kontaktpersoner Helge Holbæk-Hanssen - fagsjef avis MBL Telefonnummer: (+47) Epost: Ragnhild Holmen- koordinator løssalgssamarbeidet MBL Telefonnummer: (+47) Epost: Halfdan Riisøen MBL Telefonnummer: (+47) Epost: Andre kontakter/kontaktinformasjon Se 21 / 21

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Brukerdokumentasjon Utgave 1. Elsmart IK ELEKTRO

Brukerdokumentasjon Utgave 1. Elsmart IK ELEKTRO Brukerdokumentasjon Utgave 1 Elsmart IK ELEKTRO Innholdsfortegnelse Beskrivelse av Internkontrollsystem... 3 Funksjoner og verdier... 3 Systemoppbygning...3 Oppbygning kontrollpanel for elektroinstallatøren...3

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende.

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende. Brukermanual Webside for innlogging: www.easynetbooking.com/login Hjemmeside: Nyttige tips Denne brukermanualen gir en grunnleggende forklaring av systemet. Et nyttig tips for å få detaljert hjelp er å

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Brukermanual. WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S.

Brukermanual. WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. Brukermanual WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Brukermanual... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Brukermanual... 4

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Sauekontrollen kurs i Hordaland

Sauekontrollen kurs i Hordaland Sauekontrollen kurs i Hordaland Innlogging Innlogging via www.animalia.no/husdyrproduksjon/sauekontrollen/ Felles brukernavn og passord i landbruket, administeres via Produsentregisterert. Er du ny medlem

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge Brukermanual Retriever Monitor Retriever Norge Innhold Logg inn i Monitor 3 Oversikt over artikler i Monitor 4 Å lagre et utvalg nyheter 6 Å skrive ut et utvalg nyheter 7 Å sende et utvalg nyheter per

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Backoffice manual

Trygt Enkelt Innovativt. Backoffice manual 1 Trygt Enkelt Innovativt Backoffice manual 2 Innhold 1 Logge inn på Backoffice.... 3 2 Rapporter... 4 2.1 Dagsomsetning... 4 2.2 Salg per time... 5 2.3 Omsetning (graf)... 5 2.4 Artikkelrapport... 6 2.5

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Brukerveiledning bedrift

Brukerveiledning bedrift Brukerveiledning bedrift NB! Vi anbefaler at alle ansatte som skal ha tilgang til Apenesfjellet, St.Hansfjellet og Stadion p-hus gjennom bedriften laster ned appen Fredrikstad P før man inngår bedriftsavtalen.

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Sveio kommune starta opp med eit helt nytt skuleadministrativt system skuleåret 2016/2017. Visma Flyt Skole.

Sveio kommune starta opp med eit helt nytt skuleadministrativt system skuleåret 2016/2017. Visma Flyt Skole. Sveio kommune starta opp med eit helt nytt skuleadministrativt system skuleåret 2016/2017 Visma Flyt Skole. Visma Flyt Skole har ein føresettplattform, kor du kan ha tovegs kontakt med skulen i tillegg

Detaljer

Presenslister - Brukerveiledning for gruppeveileder

Presenslister - Brukerveiledning for gruppeveileder Presenslister - Brukerveiledning for gruppeveileder Innhold 1. Innledning... 1 2. Praktisk... 1 Tilgang... 2 Innlogging... 2 Mine veilednings- og smågrupper... 3 3. Veiledningsgrupper... 3 Liste Møter

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Vaksinasjoner i CGM Journal

Vaksinasjoner i CGM Journal Vaksinasjoner i CGM Journal Side 2 Registrere en vaksinasjon 1. Klikk på Vaksinasjon i journalen. Vinduet Vaksinasjonsoversikt åpnes. Høyre-klikk og velg Oppsett for å legge til ikonet hvis det ikke allerede

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Kort veiledning for transportører

Kort veiledning for transportører Kort veiledning for transportører Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for transportører ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (svare på booking) Se om et oppdrag har merknad Se

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Behandlinger Brukerinnstillinger og

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm: Brukerveiledning Admin:... 1 Konto innstillinger:... 1 Brukeradministrasjon:... 1 Pressemeldinger:... 3 Dine pressemeldinger:... 3 Ny pressemelding:... 3 Kandidater:... 5 Kandidat søk: Styre CV:... 5 Kandidat

Detaljer