Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner"

Transkript

1 Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway // tel: // fax: // //

2 Hvordan er manualen satt opp? Manualen er oppdelt i henhold til funksjonene i systemet. Det betyr at det blir en egen del for å gjennomføre en bestilling, en for å returnere en bestilling og så videre. Det gjør at hvis en bruker for eksempel trenger hjelp med å returnere en vare i systemet kan han enkelt slå det opp. Innholdsfortegnelse 1.0 Innlogging Hovedmenyen Bestillinger Ny bestilling Under arbeid Send forslag / forslag sendt Send faktura / godkjent Montert / avsluttet Brukere Oppsett Avis Fylke Kommune Postnummer Kjede Kontaktinformasjon Hele innholdsfortegnelsen er klikkbar så det er mulig med et enkelt klikk på menypunktet for å bli sendt dit man ønsker. 2 / 21

3 1.0 Innlogging Det første en bruker må gjøre før han kan bruke systemet er å logge seg på. Et typisk innloggingsskjema ser ut som eksempelet under. Brukeren fyller da inn brukernavnet og passordet sitt. Når det er gjort velger han, og blir sendt til hovedmenyen i systemet. 3 / 21

4 1.1 Hovedmenyen Etter at man har logget på kommer man til hovedmenyen i systemet. Denne menyen er bygget opp i henhold til de rettighetene brukeren har. Et eksempel på en meny kan man se under. Siden man må ha full tilgang for å kunne aksesser alle menyene kan det hende at man ikke ser alle disse. Ved siden av menypunktene står en oversikt over hva de inneholder og eventuelt noe statistikk. Bestillinger: Denne inneholder alle de bestillingene systemet har mottatt for behandling. I tillegg kan man se den nyeste statistikken. Brukere: Det er mulig å ha brukere med ulike rettigheter i systemet. Disse kan administreres her. Oppsett: Hvilken aviser som er tilgengelig, og hvor de er tilgjengelig, samt kjedeinformasjon administreres her. I at «Bestillinger» er den prosessen som blir mest brukt, samt er viktigst og størst, vil vi fokusere mest på denne. De fleste brukere vil kun anvende «Bestillinger» så de andre prosessene kan de se bort fra. Vi vil i slutten beskrive ganske kort hvordan man anvender de andre prosessene. 4 / 21

5 2.0 Bestillinger Før vi går i dybden av de prosessene som er vanlige for systemet, gjør vi oss fortrolig med miljøet. Eksempelet under er typisk det første man ser under «Bestillinger». Når man kommer inn får man en liste over bestillinger som er ubehandlet, med de nyeste øverst. Fra denne oversikten har man tilgang og oversikt over alle bestillingene i systemet. Vi går igjennom funksjonene fra topp til bunn. Øverst til høyre er det et par grønne piler. Disse anvendes til å oppfriske/oppdatere oversikten. Det er alltid mulig å sortere dataene etter de enkelte kolonner, både stigende og fallende, ved å klikke på kolonnenavnet. Den kolonnen som dataene er sortert etter blir da vist med grå bakgrunnsfarge. Alle bestillingene har en del detaljer knyttet til seg. Disse får man se ved å klikke på et spesifikt bestillingsnummer eller ark-ikonet. Vi kommer tilbake til den når vi har vært igjennom oversikten. De siste feltene for hver bestilling viser hvor i prosessen hver enkel bestilling er, for eksempel om den er under arbeid, forslag sendt eller faktura sendt. Hvis en bestilling har en høyere prioritering eller en annen status enn det som er vanlig, får den en fargekode. Betydningen på de forskjellige kodene ser man nederst til høyre der hvor det er relevant. Hvis det er flere bestillinger enn det som oversikten kan vise frem på én side er det mulig å gå til neste side ved å bruke menyen under listen ( ). I bunnlinjen ligger det knapper og felt for å utføre søk, filtrering og handlinger. Nederst til venstre ligger det et søkefelt. Her kan man enkelt taste inn det man vil søke etter og så trykke. Ønsker man å tømme feltet trykker man. Til høyre for søkefeltet er det filtreringsknapper som er bundet til prosessforløpet for bestillingene. Der kan du blant annet filtrere lista etter hvilke bestillinger som er «ubehandlet», «under arbeid», «forslag sendt» og så videre. Lengst til høyre ligger handlingsknappene. Hvilke handlinger man kan utføre avhenger av filtreringsknappen og de rettighetene man har til systemet. Disse benyttes hvis man for eksempel ønsker å opprette en ny bestilling. Nederst i høyre hjørne ligger -knappen. Ved å trykke på denne blir man sendt tilbake til hovedmenyen der man eventuelt kan logge seg av. Dette var en beskrivelse av oversiktsvinduet, så nå fortsetter vi med detaljene for hver enkel bestilling. 5 / 21

6 Her får man opp alle detaljene for hver enkel bestilling. Man får blant annet informasjon om kunden, planogramer og betalingsstatus. Hvis man foretar en endring i bestillingen (for eksempel i kundedata, planogramer eller status), blir den ikke lagret før man trykker på. Etter at endringen er lagret dukker det opp et lite ark-ikon bak feltet. Ved et klikk på den fører det til en logg for når endringen ble utført, hva den besto i, og hvem som utførte den. Hvis man angrer på en endring man utførte trykker man på. Da får man opp det vinduet du ser under. Trykk så hvis du ønsker å ignorere endringen(e). Her er en oversikt over hele visningen: Øverst til høyre er det et par grønne piler. Disse kan man anvende til å oppfriske/oppdatere detaljene. I venstre og øvre delen av visningen står alle kundedataene bestillingen. Her er det mulig å redigere feltene, men noen låses etter hvert som bestillingen behandles. Hvis bestillingen har overordnet status som avsluttet vil det bli vist over denne seksjonen. I venstre og nedre del av visningen står detaljene for hvert stativ som hører til bestillingen. Hjelpetekst vil også stå øverst der hvor det hører til. Det er i denne seksjonen man konfigurerer selve planogramet, men det er først når bestillingen er satt til under arbeid. I høyre delen av vinduet står en liste over de forskjellige prosessforløpene som finnes i systemet. Det er mulig å huke av og endre statusen for bestillingen ved hjelp av de små hvite boksene. Under dette ligger en kommentarboks for behandlingen. Til slutt kommer bunnlinjen som blant annet brukes til å utføre operasjonene og, eller som kombinerer de to forrige. Nå som vi er blitt litt fortrolig med systemet, dens funksjoner og utseende kan vi gå videre med en direkte veiledning om handlingene og prosessene man kan utføre. 6 / 21

7 2.1 Ny bestilling Før en bestilling kan behandles må den opprettes. Ansvaret for dette har typisk stativleverandørene som leverer stativene til butikken, alternativt forhandlingsutvalgte og system ansvarlige. Direkte behandling av bestillingen skjer i neste punkt, så planogramansvarlige for eksempel kan gjerne hoppe over dette punktet om ønskelig. For å opprette en bestilling må man gjøre følgende: Start med å velge knappen på bunnlinjen i oversikten. Ny bestilling med blanke felter dukker opp og alle feltene må brukes og fylles ut, og minst en modul må velges. Kommentarfeltet er valgfritt. Når man er ferdig velger man for å lagre bestillingen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. Når bestillingen lagres sendes det ut en e-post varsling til de planogramansvarlige som er ansvarlige for området bestillingen opprettes innenfor og kvittering legges i kommentar boksen. Vær oppmerksom på at når bestillingen behandles låses felter som «Kjede», «Postnr» & modulfeltene så de kan ikke redigeres til enhver tid i etterkant. Så lenge bestillingen er ikke er satt til «under arbeid» er det fortsatt mulighet for å foreta endringer i feltene som låses. For å kunne starte behandlingen av bestillingen må den settes til «Under arbeid». Det er neste funksjonen vi skal beskrive. 7 / 21

8 2.2 Under arbeid Når en bestilling er opprettet er den klar for å bli behandlet, og planogramet kan konfigureres. For å sette en bestilling til «Under arbeid» gjør man følgende: Kontroller at filteret er satt til og velg ark-ikonet fra oversikten for den bestillingen du ønsker å behandle for å åpne detaljevisningen for bestillingen (hvis du ikke har den åpen fra før). Kontroller at dette er bestillingen som ønsket behandlet, dernest hukes av i kontrollpunktet «Under arbeid» i saksgangen oppe på høyre side. Som beskrevet i planogram seksjonen må bestillingen lagres etter at kontrollpunktet er satt. Klikk dermed på for å generere modulene. Når modulene er generert må hele planogramet konfigureres og valideres (lagres uten anmerkning). For veldig spesielle tilfeller finnes også valgene «Ikke registrert» og «Retur kjede», men uten om det må det velges en avis i hver rute for hver modul. Innen planogramet er satt opp er det ikke mulig å behandle bestillingen videre. Når planogramet er ferdig konfigurert og lagret uten anmerkninger, vil det bli mulig å fortsette saksgangen. Det er det vi skal ta opp i neste punkt nemlig «Send forslag / forslag sendt». 8 / 21

9 2.3 Send forslag / forslag sendt Når planogramet er ferdig konfigurert må det sendes en e-post til alle avisene som er involvert i planogramet for å få det godkjent. Noen ganger er det behov for flere godkjenninger, ettersom det kan komme forespørsel om endringer før endelig godkjenning. Ved eventuelle endringer er det bare å gjenta dette steget til saken er godkjent. For å sende ut et planogram forslag gjør man følgende: Kontroller at filteret er satt til og velg ark-ikonet fra oversikten for den bestillingen du ønsker å behandle for å åpne detaljevisningen for bestillingen (hvis du ikke har den åpen fra før). Kontroller at dette er bestillingen som ønskes behandlet. Konfigurer planogramet ferdig hvis det ikke er det, og/eller utfør eventuelle endringer som trenges i modulene. Klikk til slutt på hvis du har utført endringer. Hvis alt valideres riktig (lagres uten anmerkninger) får du opp en link i saksgangen oppe på høyre side. Klikk på den for å starte «Send forslag» prosessen som foregår i et eget sprettvindu. 9 / 21

10 I sprettvinduet er det bare å kontrollere at innholdet og mottakerne (avisene) stemmer. Alternativt kan man sende en kopi til en vilkårlig adresse. Man trenger ikke å legge inn sin egen adresse i at man automatisk får en kopi. Klikk til slutt på. Har man spesielle rettigheter kan man hoppe over «Send forslag» prosessen med hjelp av en knapp sprettvinduet. Hvis alt går bra får du en liten melding om at epost er sendt. Det betyder at prosessen er ferdig og vinduet kan stenges. Saksgangen blir nå automatisk oppdatert i kontrollpunktet oppe til høyre og bestillingen lagret. Ny linje med hvor mange forslag som er sendt, samt en link som kan brukes til å gjenta prosessen dukker opp. Når planogramet er ferdig og blitt godkjent av avisene, eller at det har gått en uke, er det på tide å «Godkjenne / Fakturere» bestillingen. Dette tar vi i neste punkt. 10 / 21

11 2.4 Send faktura / godkjent Etter at det har gått nok tid siden et forslag ble sendt, eller at avisene har godkjent planogramet er det på tide å markere bestillingen som godkjent og sende faktura. Faktureringen er innebygget i systemet som utføres via en egen prosess som utføres slik: Kontroller at filteret er satt til og velg ark-ikonet fra oversikten for den bestillingen du ønsker å behandle for å åpne detaljevisningen for bestillingen (hvis du ikke har den åpen fra før). Kontroller at dette er bestillingen som ønskes behandlet. I saksgangen oppe på høyre side ligger det en. Klikk på den for å starte «Send faktura»-prosessen som foregår i et eget sprettvindu. I sprettvinduet er det bare å kontrollere dataene og klikke. Fakturainformasjonene vil variere fra avis til avis etter hvor mange plasseringer de har i planogramet som vil stå sammen med totalpris i eposten. Denne eposten er bare en varslingsepost på fakturaen, selve fakturaen blir generert fra et økonomisystem som mottar kopi av dataene nåri at man velger og håndterer resten av selve faktureringen. 11 / 21

12 Hvis alt går bra får du en liten melding med status på epost meldingene til avisene, samt status på faktureringen, hvilket økonomisystem forespørselen ble sendt til (forholdsvis AP eller DN) og status på levering til økonomisystemet. Det betyder at prosessen er ferdig og vinduet kan stenges. Saksgangen blir nå automatisk oppdatert i kontrollpunktet oppe til høyre og bestillingen lagret. Fra dette punktet låses det meste av bestillingen i at den er teknisk sett ferdig behandlet. Når vises funksjonen som gir deg muligheten til å hente ned informasjonen som excel ark og printe ut. Dette er praktisk for eksempel når stativer skal monteres i butikken. Når planogramet er fakturert og godkjent gjenstår det kun å montere og sette opp selve stativet fysisk hos kjeden. Det kan ta litt tid før det er på plass, men når det er overstått og kjeden har fått levert stativet sitt dit det skal, må bestillingen markeres som «Montert / avsluttet». 12 / 21

13 2.5 Montert / avsluttet For å ha oversikt over hvilke bestillinger som er ferdig montert i butikkene må bestillingene markeres som montert etter at de er satt opp. Dette utføres følgende: Kontroller at filteret er satt til og velg ark-ikonet fra oversikten for den bestillingen du ønsker å behandle for å åpne detaljevisningen for bestillingen (hvis du ikke har den åpen fra før). Kontroller at dette er bestillingen som ønskes behandlet. Huk av for punktet «Montert / Avsluttet». Når man er ferdig velger man for å lagre bestillingen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. Bestillingen anses nå som avsluttet og de funksjonene som er tilgjengelig heretter er kommentarer i kommentarfeltene. og å skrive For en vanlig bruker av systemet, det vil si en stativleverandør eller en planogramansvarlig, er resten av veiledningen irrelevant i at resten av dokumentet dekker oppsett av systemet. 13 / 21

14 3.0 Brukere I et system som dette er det vanlig at det eksisterer flere brukere som har tilgang til, og kan bruke systemet samtidig. For å administrere hvilke brukere som skal ha tilgang til hva klikker man på «Brukere» i hovedmenyen. Det første man ser når man kommer inn er en oversikt over de eksisterende brukerne. Denne oversikten er ganske lik som den i «Bestillinger», Man kan sortere listen etter kolonner, oppfriske/oppdatere oversikten, bla til neste side og søke etter detaljer knyttet til brukeren. Det er også mulig å se på eller endre detaljene for brukerne ved å klikke på brukernavnet eller ikonet. Hvis man ønsker å opprette en ny bruker kan man velge, nederst til høyre. Når man oppretter en ny bruker fyller man inn den aktuelle informasjonen i feltene på venstre side. På høyre side er det en liste over de privilegiene som man kan gi brukeren. Hvis man huker av den øverste boksen i en kolonne er det unødvendig å huke av resten, siden brukeren automatisk får alle rettigheter. Når man er ferdig velger man for å lagre brukeren og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. Er man usikker på hvilke rettigheter en bruker skal ha ligger det inne en demo bruker for hver brukertype som man kan ta titt på for å se hvilke rettigheter som er optimalt. Det er også mulig å deaktivere en bruker uten å slette ham. Det kan man få til ved å huke av «Deaktivert». Trykk så for å deaktivere brukeren. i boksen bak 14 / 21

15 4.0 Oppsett For at systemet skal kunne funke optimalt eksisterer det flere register i systemet som inneholder blant annet avisinformasjon, fakturadata for avisene og hvilken aviser som skal være tilgjengelig og hvor. I hovedmenyen ligger det en liste over disse registrene og de man enkelt aksesser ved å klikke på og da kommer man inn i et eget grensesnitt for å administrere registeret. Man får et varsel på forhånd som en påminnelse at det er viktig å være forsiktig når man utfører endringer i oppsettet i at det kan ha store følger for systemet. Mange av disse registrene er relativt like, «Fylke», «Kommune» og «Postnummer» er identiske med noen få unntak. En ting som er verdt å påpeke angående de tre registrene. De overkjører hverandre i følgende rekkefølge «Fylke» «Kommune» «Postnummer». Alle tre bruker nemlig postnummer i bunn siden det er det som bestillingene opprettes med. Så det som skjer når man oppretter en «Fylke» assosiasjon er at systemet jobber mot alle postnummer som finnes for det fylket. For «Kommune» jobber systemet mot alle postnummer som finnes for den kommunen og for «Postnummer» kan man legge inn et individuelt postnummer. Med overkjøring som ble nevnt i sted er det ikke noen vits å legge inn postnummer og kommunenummer innen for et fylke hvis man har lagt inn selve fylket. Selv om disse er like, tar vi en hurtig gjennomgang på alle i at dette dokumentet skal kunne funke som oppslagsverk. 15 / 21

16 4.1 Avis Som i de andre funksjonene i systemet kommer man først inn i en slags oversikt over de informasjonene som ligger inne fra før. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er funksjoner som også finnes her. For å finne en avis eller data knyttet til en avis er det mulig å bruke søkefeltet og for å opprette en ny avis er det bare å klikke på knappen. Detaljert visning får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til avisen. Viktig! Alle feltene er påkrevet utenom «Mediahus». Det ligger en automatisk faktureringsfunksjon i bakkant av systemet, så for at den skal kunne fungere optimalt må hver avis opprettes på forhånd som kunder i økonomisystemene hos «Aftenposten» og «Dagens Næringsliv». Kundenumrene fra økonomisystemene legger man så inn i avisdataene (av_nr_dn, av_nr_ap) samt fakturainformasjon og kontaktperson. Hvis man ikke ønsker at en avis skal være tilgjengelig er det mulig å deaktivere den. Det er mulig å slette den også, men vi vil anbefale å deaktivere fremfor å slette med tanke på historiske data. 16 / 21

17 4.2 Fylke For å styre i hvilke fylker de forskjellige avisene skal være tilgjengelig i anvendes dette registeret. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er alt trivielle funksjoner som også finnes her. For å finne en avis eller fylke knyttet til en avis er det mulig å bruke søkefeltet, men på grunn av tekniske årsaker er det ikke mulig å søke på navn. I stedet må man søke på avisnummer eller fylkesnummer og det nummeret man er ute etter kan man slå opp ved hjelp av funksjonen (åpnes i et eget sprettvindu). Ønsker man å opprette en ny assosiasjon mellom avis og fylke kan man klikke på. Detaljervisningen får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til avisen. I at både avis nummer og fylkesnummer eksisterer unikt er det enkelt å konfigurere assosiasjonene. Det er bare å velge den avisen man ønsker fra rullegardinen og deretter hvilket fylke. Når man er ferdig velger man for å lagre assosiasjonen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. 17 / 21

18 4.3 Kommune For å styre i hvilke kommuner de forskjellige avisene skal være tilgjengelig for anvendes dette registeret. Dette ligger på toppen av et register som holder styr på kommuner, fylker og postnummer. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er alt trivielle funksjoner som også finnes her. For å finne en avis eller kommune knyttet til en avis er det mulig å bruke søkefeltet, men på grunn av tekniske årsaker er det ikke mulig å søke på navn. I stedet må man søke på avisnummer eller kommunenummer og det nummeret man er ute etter kan man slå opp ved hjelp av funksjonen (åpnes i et eget sprettvindu). Ønsker man å opprette en ny assosiasjon mellom avis og kommune kan man klikke på. Detaljervisningen får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til avisen. I at kun avis nummer eksisterer unikt er det en liten utfordring å konfigurere. Avis kan man blott å velge fra rullegardinen men kommunenummer må man taste inn manuelt. Ved hjelp av funksjonen får man en liste over alle kommuner og kommunenummer sortert både etter navn og nummer. Grunnen til dette er at kommunenummer ikke er unikt og kan eksistere for flere kommunenavn. Når man er ferdig velger man for å lagre assosiasjonen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. 18 / 21

19 4.4 Postnummer For å styre i hvilke postnummer de forskjellige avisene skal være tilgjengelig for anvendes dette registeret. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er alt trivielle funksjoner som også finnes her. For å finne en avis eller poststed/postnummer knyttet til en avis er det mulig å bruke søkefeltet, men på grunn av tekniske årsaker er det ikke mulig å søke på navn. I stedet må man søke på avisnummer eller postnummer og det nummeret man er ute etter kan man slå opp ved hjelp av funksjonen (åpnes i et eget sprettvindu). Ønsker man å opprette en ny assosiasjon mellom avis og postnummer kan man klikke på. Detaljervisningen får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til avisen. Siden avisnummer eksisterer unikt er det en utfordring å konfigurere assosiasjonen. Avis kan man å velge fra rullegardinen men postnummer må man taste inn manuelt. Ved hjelp av funksjonen får man en liste over alle postnummer og poststed sortert både etter navn og nummer. Grunnen til dette er at poststed ikke er unikt og kan eksistere for flere postnummer. Når man er ferdig velger man for å lagre assosiasjonen og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. 19 / 21

20 4.5 Kjede For å styre hvilke aviser som er tilgjengelige i systemet anvendes dette registeret. Det sier litt av seg selv at for å kunne opprette assosiasjoner med «Fylke», «Kommunenummer» eller «Postnummer» må avisen eksistere i dette registeret. En del av funksjonene i denne oversikten kjenner man sikkert igjen fra «Bestillinger». Funksjoner som oppfriske/ oppdatere, sortering av kolonner, bla til neste side ( ), bunnlinjen med søkefelt og funksjoner og «detaljer» visning ved å klikke på et element er alt trivielle funksjoner som også finnes her. For å finne en kjede er det mulig å bruke søkefeltet. Ønsker man å opprette en ny kjede kan man klikke på. Detaljervisningen får man frem ved å klikke på ikonet eller navnet til kjeden. Det å opprette en ny kjede er veldig enkelt. Fyll inn kjedenavn og lagre. Det eneste feltet som er påkrevd når man oppretter en ny kjede er nemlig kjedenavn, så resten kan man se bort ifra. Når man er ferdig velger man for å lagre kjeden og deretter kan man lukke ved hjelp av eller. 20 / 21

21 5.0 Kontaktinformasjon Hvis det oppstår feil i forbindelse med systemet, eller dere har noen spørsmål eller trenger hjelp er det bare å slå på tråden eller sende oss en e-post: Mediebedriftenes Landsforening Kongens gate 14, 0153 Oslo, Norway Telefonnummer: (+47) Faks: (+47) & (+47) Epost: Nettsted: & Kontaktpersoner Helge Holbæk-Hanssen - fagsjef avis MBL Telefonnummer: (+47) Epost: Ragnhild Holmen- koordinator løssalgssamarbeidet MBL Telefonnummer: (+47) Epost: Halfdan Riisøen MBL Telefonnummer: (+47) Epost: Andre kontakter/kontaktinformasjon Se 21 / 21

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer