Vegdrift sommerdrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegdrift 2014 - sommerdrift"

Transkript

1 Tekna konferanse 3-4 november, Britannia Hotell, Trondheim Vegdrift sommerdrift Kartlegging av skred og potensiell skredfare på fv.30 i Sør - Trøndelag Gunne Håland, TMT, Vegdirektoratet

2 Innhold Kort innføring om ulike skredtyper Skredhendelser som har oppstått langs fv.30 Støren Røros- Vil klimaendringer kunne påvirke skredfaren? Kort om bakgrunn for kartleggingsprosjektet i Gauldalen Hvordan kartlegge skredfare? Hvordan sikre? Prioritering av skredsikringstiltak og midler

3 Kort innføring i ulike skredtyper Steinskred fjellskred, steinskred, steinsprang Jordskred (løsmasser) Flomskred (stein/jord + vann) Snøskred Sørpeskred (snø + vann) Isnedfall Rv 48, Hardanger, 2003

4 Steinskred Utløsning av stein oppstår som et resultat av geologiske prosesser som er med på å bryte ned fjell Utløsning og nedfall skjer vanligvis: o I Perioder med kraftig nedbør eller snøsmelting o Når temperaturen varier rundt frysepunktet (tine og fryseprosesser ) o Når røtter fra vegetasjon gror i bergsprekker (rotsprengning) Bergartstype, lagdeling, oppsprekkingsgrad påvirker også stabiliteten til fjellet.

5 Jord og flomskred Foto: NGI

6 Jord og flomskred

7 Jord og flomskred Vanlige årsaker til utløsning av jord og flomskred: Skredtypene utløses oftest i perioder med intens regn eller snøsmelting Erfaringer viser at mange jord og flomskred har sin årsak i menneskeskapte inngrep som: - Snauhuggging av skog - Vegbygging som endrer de naturlige drensforholdene(eks skogsbilveger) Foto: NGU

8 Skredhendelser som har oppstått langs fv.30 Støren Røros Steinskred fra skjæring ved Svølgja(Eggafossen natt til ) Værdata viser at det var lite nedbør før hendelsen, men var en rask snøsmeltning ca. 3-4 uker før skredet-mulig årsak?

9 Skredhendelser som har oppstått langs fv.30 Støren Røros Jord og flomskred i Almåskroken, Jord og flomskred på Stentrøa natt til

10 Jord og flomskred på Stentrøa natt til Jord og flomskred i Almåskroken,

11 Jord og flomskred i Almåskroken, , Foto(NGI)

12 Oppsummering Værdata - vil klimaendringer kunne påvirke skredfaren?

13 Bakgrunn for kartleggingsprosjektet i Gauldalen Den skredutsatte strekningen er på ca. 65 km fra Støren til kryss ved fv. 576 til Hessdalen, og går gjennom Midtre Gauldal og Holtålen kommune. Det kjører ca kjøretøy på strekningen i løpet av et døgn. Det har vært knyttet lang stengningstid til de skredene som rammet vegen de siste årene. Strekningen har fått mye oppmerksomhet i media, der både ordførere og lokale har uttalt seg. Nå har Statens vegvesen Region midt har fått en bevilgning på ,-fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om å kartlegge skredfaren på vegstrekningen i løpet av ingeniørgeologer og en geoteknikker fra SVV er involvert i prosjektet Det skal utarbeides et skredfarekartet som synliggjør skredrisiko langs de enkelte delstrekningene, og vil danne et grunnlag for prioritering og planlegging av skredsikringstiltak på den 65 km lange strekningen.

14 Skredtyper som skal kartlegges Jordskred og flomskred Nedfall av stein og is fra vegskjæringer Stabilitet av bergpartier/berghammere i naturlige skråninger over skjæringene Utgliding av vegen og stabilitet av støttemurer

15 Hvordan kartlegge skredfaren? Det er første gang Statens vegvesen gjør en så systematisk skredkartlegging for en så lang strekning. Det er fra før ikke utviklet maler og prosedyrer for å utføre en slik omfattende kartlegging. Har derfor blitt utviklet en risikomatrise Dette for å synliggjøre skredrisikoen for de enkelte delstrekningene

16 Hvordan kartlegge skredfaren? Hvilke områder ser vi etter som kan være utsatt? Der det tidligere er registrert skredhendelser Bratt terreng helt ned til vegen(over grader) Langs skogsbilveier/gamle stier I hogstfelt Langs elve og bekkeløp som har helning brattere enn 15 grader Innsynkninger i løsmasseskråninger som kan samle opp vann. Ugunstig oppsprekking i fjell som indikerer fare for utglidning av berg Sprekker og forsenkning i vegen som indikerer fare for utglidning av veg

17 Hvordan kartlegge skredfaren? Eksempel

18 Hvordan kartlegge skredfaren? Eksempel på bruk av LIDAR data(laser scanning av terrengoverflata). Oppløsning 1-2 meter Kan få opp gamle skogbilveier/stier Kan se forsekninger i terrenget Kan se gamle skredgroper eller skredavsetninger

19 Begrensinger og usikkerheter i kartleggingen Skred er meget komplisert og utfordrende fag på grunn av at det er så mange geologiske faktorer som påvirker om et skred faktisk løsner eller ikke, hvor stort det kan bli, eller hvor langt det kan gå. Det er ofte en kombinasjon av mange geologiske forhold som må til stedet for at utrasingen skal skje. Mange av disse faktorene er vanskelig å kartlegge Tykkelse, lagsammensetting og vanntrykk i løsmassene, samt vegetasjonen og bergartens betydning på stabiliteten av løsmassedekket, er eksempler på faktorer som er svært vanskelig å bestemme. Disse faktorene har stor innflytelse om et skred løsner eller ikke, og hvor stort det kan bli.

20 Hvordan sikre? - sikringsfilosofi Hensikten med å sikre veg mot skred er å redusere faren for trafikanter og vedlikeholdspersonell, samtidig er det viktig at man opprettholder kravene til fremkommelighet Generelt gjelder det at dyre sikringskonstruksjoner gir best sikringseffekt og kan anvendes mot de fleste skredtypene. De rimeligere tiltakene gir ofte en lavere sikringseffekt og vil gjerne ha best effekt mot enkelte skredtyper.

21 Hvordan sikre?

22 Prioritering av skredsikringstiltak og midler Må lage en prioriteringsliste der områdene med høyest risiko kommer øverst. Disse områdene må sikres først. Flere sikringsalternativer kan være aktuelt Nettsikring er forholdsvis billige tiltak, og krever lite plass på innsiden av vegen, men ikke gunstig for vedlikehold og gir heller ikke 100% sikringseffekt. Driftstiltak som bolting og vegetasjonsrensk også aktuelt Tunnel og omlegging av veg være aktuelle tiltak. Meget dyre tiltak, men gir gjerne bedre veg, og 100% sikkerhet mot skred. Kost/nytte for ulike sikringsalternativ må vurderes. Det kan være aktuelt å foreslå to typer tiltak med ulike kostnad og sikringseffekt Politiske avgjørelser

23 Prioritering av skredsikringstiltak og midler Eksempel på en prioriteringsliste som bli sendt videre til politisk behandling i Fylkeskommunen

Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare

Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare på regionalt nivå Hervé Colleuille Inger Karin Engen 16 2009 D O K U M E N T Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Analyseobjektet fro Risiko- og sårbarhetsanalyse er kommunens totale areal. For å

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2013-03-03 REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR.

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. 897 819422 Bankforbindelse: Ringerike Sparebank Kontonummer : 2280.35.29640

Detaljer

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Del 1: UTFORDRINGER Høringsdokument datert 7. desember 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommune Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Høringsdokument del 1: UTFORDRINGER

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 2 Hovedkontoret Ytre forhold/klima Utgitt: 01.04.03

Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 2 Hovedkontoret Ytre forhold/klima Utgitt: 01.04.03 Side: 1 av 5 1. YTRE FORHOLD/KLIMA...2 1.1 Generelt...2 1.2. Rasfare/rasutsatte strekninger...2 1.3 Vilt/husdyr...2 1.4 Betingelser gjennom driftsmiljø...3 1.4.1 Høyde over havet...3 1.4.2 Temperaturer...3

Detaljer

Forord. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt

Forord. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt Forord Denne rapporten som omhandler deltema risiko og sårbarhet, er en del av planarbeidet som blir gjennomført for reguleringsplan med konsekvensutredning for E134 ved Stordalen i Etne kommune, Hordaland

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring 19.03.2014 Symposium 360 - Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard Innhold Været; en utfordring for bygging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer