Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring"

Transkript

1 Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Symposium Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard

2 Innhold Været; en utfordring for bygging og drifting av veg Klima transport prosjektet i Statens vegvesen Tilpasning til klimaendringer i vegbygging Tilpasning til klimaendringer i drift og vedlikehold Akseptkriterier for risiko på vegnettet Oppsummering Symposium Lillestrøm

3 Intens nedbør fører til flom og flomskred Vann fører til ødeleggelser av Veg og Veg-konstruksjoner Brufundament ødelagt i flom Flomskred stenger vegen helt eller delvis Ødeleggelser som følge av storflom Symposium Lillestrøm

4 Flomfrekvensen øker som følge av økt nedbør og nedbørsintensitet Kongsberg Symposium Lillestrøm

5 Vind, nedbør og frost/tining utløser skred Snø sørpe - og steinskred er en trussel for trafikantene. Snøskred stenger ofte vegene i bratt terreng Økende fare for sørpeskred i et varmere klima Driftspersonell utsettes for fare ved åpning av veg Steinskred kan ødelegger vegen Symposium Lillestrøm

6 Uønskede hendelser RV 16 Oppdølstranda 2011 Bil truffet av steinskred FV 55 Fatlaberget i Sogn 2007 Dødsfall i bil truffet av steinblokk E134 Austmannlia 1980 Trailer i kolonne tatt av snøskred Symposium Lillestrøm

7 Åpning og Stenging av veger på grunn av skredfare Skredfare 5: 50 % sannsynlighet for skred? Avveinig mellom akseptabel framkommelighet og skredfare Påvirkes av muligheten for omkjøring Avhenger av trafikkvolum og vegens viktighet Symposium Lillestrøm

8 FAREGRAD 1. LITEN 2. MODERAT 3. MARKERT Skredfare Inter-nasjonal fareskala for snøskred 4. STOR 5. MEGET STOR Symposium Lillestrøm

9 Symposium Lillestrøm

10 Beredskapskurs på Region nivå Symposium Lillestrøm

11 Etatsprosjekt og samarbeidsprosjekt Kostnadsrammen 20 mill kr årsverk egeninnsats + samarbeid med JBV Mål: Forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging og drift av vegnettet som svar på endret klimabilde Symposium Lillestrøm '

12 2. Data: innsamling, behandling og lagring Arbeidspakker 1. Premisser og implementering 3. Flom- og erosjonssikring 6. Konsekvenser for vinterdrift 4. Skred snø-, jord, flomskred, steinsprang 5. Tilstandsutvikling på vegnettet 7. Sårbarhet og beredskap Symposium Lillestrøm

13 Håndbøker for utforming og sikring av veger mot naturfare Symposium Lillestrøm

14 Klimatilpasset vegbygging Flomsikker høyde Håndbok 017 Krav til å beregne høyden basert på 200-års flom + sikkerhetsmargin som bestemmes i samråd med NVE Frya sletta 2011, Foto: Knut Bay Nedbør >> flom >> kapasitet = komplisert!!! Det er stort behov for et godt og klart datagrunnlag! Symposium Lillestrøm

15 Klimatilpasset vegbygging Bruer: fritt høyde, erosjonssikring Håndbok 185: 200-års flom skal legges til grunn for beregning av dimensjonerende flomvannstand og flomlast 200-års vannføring for dimensjonering av erosjonssikring K&T foreslår ROS-analyse i forhold til 1000-års flom Symposium Lillestrøm

16 Klimatilpasset vegbygging Unngå erosjon større brulengde og fundamenteringsdybde >> >> redusert erosjonsskade og reparasjonsarbeid Symposium Lillestrøm Middøla bru, juli 2008

17 Klimatilpasset drift og vedlikehold ROS-analyse av utvalgte objekter Stikkrenner Bruer Vegoverbygning Symposium Lillestrøm

18 Klimatilpasset drift og vedlikehold Prioritere skredsikring i endret klima Visjon - om 30 år [Stamnettutredning 2011] «ingen punkter på riksvegnettet med høy eller middels risiko for skred» Reviderte regionale skredsikringsplaner Prioriteringen tar hensyn til klimaendringer Symposium Lillestrøm

19 Ny skredrisikomodell er under utvikling Vurdering av skredrisiko uavhengig av historikk: sannsynlighet for at det går skred sannsynlighet for at skredet treffer vegen konsekvenser Symposium Lillestrøm

20 Klimatilpasset beredskap Innføre trinnvis beredskap mot naturfarer Opptrapping av beredskap ved endring i værforhold For hver trinn er det definert type tiltak og ansvar for beslutninger Forslag til ny mal for beredskapsplaner Symposium Lillestrøm

21 Klimatilpasset beredskap Forslag til trinnvis beredskap Symposium Lillestrøm

22 Klimatilpasset beredskap Innføre trinnvis beredskap mot naturfarer proaktiv beredskap bedre bruk av værdata og prognoser E136 Åndalsnes Foto: Norfilm bedre samarbeid med andre etater Symposium Lillestrøm

23 Klimatilpasset beredskap Ta i bruk kartportalen FøreVar, Symposium Lillestrøm

24 Symposium Lillestrøm

25 Forslag til akseptkriterier for skred Symposium Lillestrøm

26 Samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket Norges Vassdrags- og energidirektorat Statens vegvesen Symposium Lillestrøm '

27 Oppsummering Trafikantene forventer sikker og forutsigbar fremkommelighet på veg. Temperatur, Nedbør, Vind og Havnivå vil stige. Kan føre til økende risiko for brudd i transportlinjer. Tilpasning ved nye retningslinjer for bygging og drift Forbedrede beredskapsplaner basert på ROS analyser Nye varslingsrutiner for drift Akseptkriterier for risiko Symposium Lillestrøm

28 Takk for oppmerksomheten Ny veg bygd 2009 Snøskredutsatt veg Symposium Lillestrøm

Klimaendringer og naturskade

Klimaendringer og naturskade Klimaendringer og naturskade GOVRISK 20.4.2015 Hege Hisdal 1. Bakgrunn 2. Klima nå og i fremtiden 3. Effekter på flom og skred 4. Klimatilpasning Opo i Odda oktober 2014, Foto: NVE NOU 2010:10 Tilpassing

Detaljer

Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare

Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare på regionalt nivå Hervé Colleuille Inger Karin Engen 16 2009 D O K U M E N T Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Sikring mot naturskader. oversikt over hvor kommunene kan hente informasjon og støtte i arbeidet med sikring mot naturskader

Sikring mot naturskader. oversikt over hvor kommunene kan hente informasjon og støtte i arbeidet med sikring mot naturskader Sikring mot naturskader oversikt over hvor kommunene kan hente informasjon og støtte i arbeidet med sikring mot naturskader Innhold Innledning 3 Styret for Statens naturskadefond / Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune Kongsberg kommunestyre 18.01.01 Side av 68 Side av 68 Innholdsliste Innledning...5 Bakgrunn...5 Målsetting...5 Avgrensinger...5 Kriterier for het og konsekvens...6

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Forord. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt

Forord. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt Forord Denne rapporten som omhandler deltema risiko og sårbarhet, er en del av planarbeidet som blir gjennomført for reguleringsplan med konsekvensutredning for E134 ved Stordalen i Etne kommune, Hordaland

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Transportberedskap Hordaland 2005

Transportberedskap Hordaland 2005 Transportberedskap Hordaland 2005 med analyse av risiko og sårbarhet TransportROS fylkeskommune Transportberedskap Hordaland 2005 Innhold Del 1 Risiko Og Sårbarhetsanalyse side 3 36 Del 2 Beredskapsanalyse

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Vedtatt i bystyret 26. mars 2015 Foto: Nils Skumsvoll, Varden Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse DEL 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 4 DEL 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader

Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 1 Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1.

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer