Nye metoder for skredovervåking, varsling og aktiv sikring.!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye metoder for skredovervåking, varsling og aktiv sikring.!"

Transkript

1 Nye metoder for skredovervåking, varsling og aktiv sikring.! Tore Humstad Vegdirektoratet

2 Hovedbudskap!! Tverretatlig satsing på skredovervåkning og -varsling har gitt bedre oversikt over hvordan skredfaren varierer fra dag til dag.!! Slik øker forutsigbarheten for både vegeier og bruker, beredskapstiltakene blir mer treffsikre og det ligger til rette for mer bruk av aktiv sikring (kontrollert skredutløsning). ""!! Presentasjonen vil vise noen supplement og alternativer til tradisjonelle/passive sikringstiltak."

3 Tverretatlig samarbeid Relevant FoU-arbeid de siste årene!! Klima og transport ( )!! NIFS ( )!! Utvikling av skredvarslingstjenester i Norge (eks. varsom.no)

4 Innhold!! Instrumentering!! Feltobservasjoner og logging av hendelser!! Skred- og flomvarsling på varsom.no!! Beredskapsplaner!! Aktiv skredkontroll

5 Instrumentering!! Værstasjoner!! Snøsensorer!! Radarer!! Laserskanning!! Vibrasjonsmålinger!! Glidesko!! Timelapse fotografering!! Fotogrammetri!! Infralyd

6 Samarbeid mellom flere etater Værstasjoner!! eklima.no (alt på ett sted)!! exgeo.no (alt på ett sted)

7 Instrumentering i løsneområder Snøsensorer!"#"$%&#'#()*%+(,+(*()-%.(,/")%)"01%!"#"$%&'($)**+&,-+"&+"./+0&,*

8 Skredovervåkning av fv 337 mellom i Veitastrond Radar overvåker snøskred!"#"$%&",)%2+/*%",%3(,'01%4")1(+/5%6/(%7)(1(0*#8%!"#"$%&'($)*1%232+*4",*

9 Åpning av vinterstengt Fv63 i Skjåk, Oppland Stavbrekkfonna (glidekso) Deformasjon (m) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8!"#"$%&'($)*1%232+*4",* Dato

10 Instrumentering på fv 472 Sandneslia Geofoner til skredvarsling!! Geofoner, radiotårn og trafikklys

11 Fotogrammetri fv. 63 Trollstigen Terrenganalyse av steinskredaktivitet!/,;0$%a(00'#(b%2&c&#'#()*%+(,+(*()%!"#"$%&'($"$)*7899*1,&3$,:*,9*;"$$"3%<*

12 Fotogrammetri E136 Mannen Terrenganalyse ved Mannen

13 Fv 63 Indreeidsdalen og Rv. 15 Grasdalen Infralyd som snøskreddeteksjon Figur: Wyssen Avalanche Control

14 Feltobservasjoner App for entreprenører (fra 2015)!! Utviklet for Statens vegvesen!! Klar 15. januar 2015!! Lokale faretegn og farevurderinger!"#"$%&'($)*5,$<,&+2:3* 6&C,$D%+E,&++8+3"D"$*

15 Feltobservasjoner App for folk i skredterreng!! Utviklet for NVE, fra 2012!! Brukes profesjonelt av NVE, Statens vegvesen, Jernbaneverket og en rekke tindeleveiledere!! Åpent for alle og brukes av mange frivillig

16 Feltopservasjoner Infrastruktur og friluftsliv i samme system 6&C$%+3$2F32$* G$/:2H+:/#* flom- og skredvarsling på varsom.no

17 Varsom.no/snoskred Snøskredvarsling (siden 2012)

18 Varsom.no/jordskred Jordskredvarsling (siden 2013) Varsel (gult nivå): «Det ventes noen jordskred Enkelte store hendelser kan forekomme. Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Forebyggende tiltak, som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder, anbefales.»

19 Beredskapsplan ved naturfare Håndtering av sårbart vegnett

20 Beredskapsplan ved naturfare Naturfarekart oversikt

21 Beredskapsplan ved naturfare Naturfarekart oversikt

22 Beredskapsplaner ved naturfare Aktsomhetsnivå på vegnettet skredfare sårbarhet (beredskapsplan)

23 Datasamordning på xgeo.no Værforhold og vegstengninger på samme kart

24 Aktiv skredkontroll!! Overvåkning og varsling fører til lettere tilgang til stabilitetsinformasjon!! Skred løses ut forebyggende/kontrollert med disse metodene:! Sprengtårn! Gasseksplosjoner, stasjonære rør! Gasseksplosjoner, helikopterbårne beholdere! Kabelbane! Forhåndsplasserte sprengladninger

25 Aktiv skredkontroll (fv. 53 Tyin-Årdal) Sprengingstårn Foto: Rusten, Ole Berg /

26 v Sprengningstårn

27 Aktiv skredkontroll (fv. 883 Skillefjord ved Alta) Gasseksplosjoner (oksygen og propan) Foto: Statens vegvesen, Region nord!"#"$%&'($)*7"3,&9$"&,#"$/&9*0*;.>a.*

28 Aktiv skredkontroll Gasseksplosjoner (oksygen og

29 Aktiv skredkontroll rv. 15 Grasdalen, Stryn Dynamittladninger (forhåndsplasserte) Foto: regobs!"#"$%&'($)*i"+3%**

30 Skredsikring Tyin-Årdal Nytte-kostnadsanalyse!"#"$%&'($)*A/&3"C*3$%&+J,$K,$+F&/&9**

31 Aktiv skredkontroll Ekstra handlingsrom?!! Gi gode alternativ/supplement til kostbar sikring!! Bedre grunnlag for framtidens beredskapstiltak passiv aktiv Farepotensialet kartlegges Overvåke Varsle Faren oppstår Beredskapstiltak Sikring fysisk Sikring organisatorisk

Snøskredvarslingen i Norge

Snøskredvarslingen i Norge Snøskredvarslingen i Norge Erfaringer fra første operative sesong Karsten Müller, NVE Evalueringsrapport varsom.no Hvorfor skredvarsling? Stengte veger pga. skred vinteren 2012-13 xgeo.no NVE ble skredetat

Detaljer

Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare

Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare på regionalt nivå Hervé Colleuille Inger Karin Engen 16 2009 D O K U M E N T Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare

Detaljer

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring 19.03.2014 Symposium 360 - Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard Innhold Været; en utfordring for bygging

Detaljer

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten Skredfarekartlegging NGU sin rolle og oppgaver Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Foto NGU Risiko, sårbarhet og klimautfordringer Bergen 23.10.2009 Kort om NGU En etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Detaljer

Utvikling av regional snøskredvarsling

Utvikling av regional snøskredvarsling Utvikling av regional snøskredvarsling Rapport fra det første året Rune Engeset (red.) 12 2011 R A P P O R T Utvikling av regional snøskredvarsling. Rapport fra det første året. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Strategi for NVE 2012-2016

Strategi for NVE 2012-2016 1 Strategi for NVE 2012-2016 2 Strategi for NVE 2012-2016 Innen Norges vassdrags- og energidirektorats forvaltningsansvar er klimautvikling, samfunns- og forsyningssikkerhet, verdiskapning og internasjonalisering

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Ekstremvær og varsling en stor utfordring

Ekstremvær og varsling en stor utfordring Ekstremvær og varsling en stor utfordring John Smits, Fagseminar: Varsling av naturfare, nå og i fremtiden. 21/4 2015 MET I vinden siden1866 Instituttet skal arbeide for at myndigheter, næringslivet, institusjoner

Detaljer

Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra et nylig avsluttet prosjekt for KS og NIFS om utvikling av en metode for sammenligning av kostnader med forebygging og gjenoppretting av skader fra ekstremværhendelser Presentasjon i et møte med

Detaljer

Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader

Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 1 Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1.

Detaljer

Elektronisk kubekort Brukerveiledning

Elektronisk kubekort Brukerveiledning Elektronisk kubekort Brukerveiledning Innhold: 1. Innledning... 1 2. Pålogging... 1 3. Registrering av bigårdsplasser, kuber og dronninger.... 1 3.1. Registrering av bigårdsplass.... 1 3.1.1. Opprettelse

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Rapport Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper Region nord Vegavdeling Finnmark Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper UTKAST TIL KOMMENTAR Del 1 forord I Norge har tilrettelegging av snøscooterløyper tradisjonelt bare vært gjort i Finnmark og

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Virksomhetsrapport 2013

Virksomhetsrapport 2013 Virksomhetsrapport 01 kompetanse tillit handlekraft innovasjon www.ngi.no Lars Andresen på befaring ved Zelazny Most i Polen (se prosjektomtale side 6). Velkommen NGI kunne i 01 se tilbake på 60 års stolt

Detaljer