Kommune- og fylkespolitikerroller i samfunnsplanlegginga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommune- og fylkespolitikerroller i samfunnsplanlegginga"

Transkript

1 Kommune- og fylkespolitikerroller i samfunnsplanlegginga Aksel Hagen, fylkesvaraordfører i Oppland (SV) Kommuneplankonferansen 2006 i Bergen, 24. oktober Vi er alle politikere, men ikke alle av oss er på valg Vi er alle planleggere, men noen av oss er på valg En disposisjon for en refleksjon om et tema jeg synes det blir stadig vanskeligere å mene noe normativt klokt om: - hva kjennetegner god samfunnsplanlegging - hvordan skal politikeren gjøre sin del av arbeidet 1. Planlegging hva det kan være, et perspektiv 2. Politikk hva det kan være, et perspektiv 3. Regional utvikling sett fra Oppland 4. Hva skjer med politikken og med politikeren oppe i alt dette? Levd liv ( en lærer som en lever lever som en lærer Arealplanlegger og naturforvalter fra NLH/UMB 1979 Generalplanlegger Øystre Slidre - 5 år Naturvern- og friluftskonsulent hos FM i Oppland - 1 år Fylkeskommunal reiselivsplanlegger i Oppland fylkeskommune - 1 år Forsker og lærer i samfunnsplanlegging altfor mange år? og samtidig politiker - kommunestyre 12 år i Lillehammer, 4 år som leder av planutvalget - fylkesting 3 år i Oppland, inne i min første periode En god fotballtrener er ikke nødvendigvis en god fotballspiller Det å filosofere over politikkens vesen det å være en god politikker Det å undervise og forske på planlegging det å være en god planlegger Teorier om og for planlegging planlegging i praksis HANDLINGSSKIKKELIGHET, i den virkeligheten, den konteksten enhver av oss befinner oss i. Ett utgangspunkt kan være: Politikk og Plan går ikkje i hop " Kravet om klare mål er ofte politisk uaktuelt og fagleg ugrunna. Uklar politikk er noko ein må leve med (Audun Offerdal) Terje Kleven det rullerer og det går 1990: " det synes å være en grunnleggende, nesten uforenlig motsetning mellom planleggingsrasjonalitet og politisk beslutningsadferd" Ett annet utgangspunkt Fylkeskommunens, som kommunens?, rolle endres: fra primært å være tjenesteprodusent/forvaltningsorgan til å bli utviklingsaktør Fylkespolitikerens, som kommunepolitikerens?, rolle endres: fra primært å være beslutningstaker med sterk faglig/sektorvis tilnærming til å bli regionalpolitiker med helhetlig samfunnsperspektiv Vi må innføre nye arbeidsformer og definere nye roller! 1

2 Samfunnsplanlegging Kommuneplanlegging er samfunnsplanlegging er noe mer enn arealplanlegging: Men planloven / miljøverndepartementet / det regionale planveiledningsapparatet er fortsatt mye areal og lite samfunn: Fylkesplangodkjenningsbrevet for Oppland: 1 side om prosess, 3 sider om areal/miljø Men dette vil endres med forvaltningsreform og ny planlov? Planlegging Planlegging er fag og planlegging er politikk, - er både kunnskap og klokskap Planlegging er å samle fakta, - og deretter famla sakta. Planlegging er en uunngåelig aktivitet, og skal være preget av tvil og tro Planlegging er både planlaging og planlegging, og ikke minst et spørsmål om handlingsskikkelighet Oppland: Regional utvikling HÆ? Planlegging Planlegging er først og fremst en kommunikativ aktivitet Er faglige og politiske språkhandlinger Er tekst-tale-kart-bilder-kroppsspråk-film Er å lykkes med språket Planlegging er sannsynligvis både ganske viktig og ganske vanskelig Det er blitt sagt at hvis du spurte Kristin Halvorsen i valgkampen: Skole, skole,. Hva skjer hvis du tilsvarende spør en fylkespolitiker i Oppland? Regional utvikling, regional utvikling Hvis du spør en fylkespolitiker om hva regional utvikling er:. Det kan fort bli noe stotring Deretter kommer alle temastikkordene, - og da mener jeg alle: Veg, opplæring, nasjonalparker, tannhelse, bredbånd, samferdsel, kunstnerbefolkninga, rovvilt Og deretter alle aktørene: Næringsliv, media, frivillige organisasjoner, Fylkesmann, Kirken, næringsorganisasjoner og kommuner / samarbeidende kommuner / regioner 6 i alt i Oppland Regional utvikling - arbeidsformer Fylkesting, fylkesutvalg Komite fra beslutning til utvikling, - sammen med adm./fagfolk, kommuner og andre partnere, Opplandssamfunnet Dagens regime med sektorvis fordeling Hverdagen til en fylkespolitiker på hvileløs jakt etter HELHET KRD SD KKD NHD UFD LD MD Partnerskapsavtale med nasjonal stat Regionråd, partnerskapsforum, regional ledergruppe Arena Innlandet med Hedmark Diverse varianter mht. Utlandet Dialog framfor bestiller-utfører og tette skott OFK ønsker regional handlefrihet og utvikling gjennom partnerskap Reiseliv Partnerskapsavtale med regionene/ Samarbeidende kommuner Samferdsel Kultur Fylkestinget Partnerskapsavtale med andre aktører som Innovasjon Norge, Høgskolene, A-etat, Fylkesmann + Miljø Landbruk Bredbånd Utdanning 2

3 Planer, avtaler og kontrakter Fylkesplan - Mål og vegvalg for , men med lengre tidshorisont Partnerskapsavtaler 4 års varighet - Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Vegvesenet, Forskningsrådet, NAV, Høgskolene, samarbeidende kommuner (de 6 regionene), men foreløpig ikke med sentral stat + tett og forpliktende kopling til Sjukehuset Innlandet, KS.. Regionalt Handlingsprogram (RHP) - De samme partnere Det blir mange planer Dokumenter (planlaging): Fylkesplan, fylkesdelplaner (tema), regionalt handlingsprogram, strategiske regionale planer, kommuneplaner Prosesser (planlegging) med all sin medvirkning og høring og behandling og evaluering og rullering Stor utfordring mht kvalitet, helhet, forankring Utviklingskontrakter 1 års varighet - De samme partnere de mange spleiselagene VAD SOM HÄNT SEDAN VI TRÄFFADES Det blir mange møter Om lag 10 personer, byråkrater og heltidspolitikere, tråler fylket på tvers og langs ikledd (mo)bil Stor utfordring mht kvalitet, helhet, forankring - ikke minst til fylkesting og kommunestyrer blir en aktivitet for de få, gjerne heltidspolitikere Idealet er, får vi tro, Den gode samtalen Planleggernes og politikernes mest spesifikke oppgave er å skape troverdighet, er å forsyne planleggingsdiskusjonen med gode argument Gjennom dialog utvikles mening. Dette er dels en prosess i det enkelte individet for å bevisstgjøre seg sjøl dels en prosess mellom de enkelte individene dels en prosess gjennom de enkelte individene for i fellesskap å utvikle mening Regionalpolitikerrollen det maksimale idealet Halvard Vike: har kunnskap om regionale prosesser, har nettverk, er opptatt av innovasjon, er i en særegen forhandlingsposisjon, kan regissere og lede regionale prosesser, har erfaring med utviklingspolitikk, kan utvikle samarbeidsrelasjoner Partner, skaper, samordner, lobbyist, ombudsmann/-kvinne, nettverksbygger, omstreifer og fortolker, regissør av den nye offentlighet, planlegger, merkevarebygger AH: er god i kjeften, er en god retoriker 3

4 Idealet er en sømløs offentlig forvaltning - og samfunn! Grenser vil alltid være feil (jfr. Forvaltningsreformen) må samhandle på tvers av/tross av grenser kan ikke organisere seg fram til helhet helhet er noe en resonnerer og akkederer seg fram til, der og da, i en gitt situasjon, i et gitt øyeblikk Å be om det umulige? Det å sitte i åpne møter, sammen med andre (fagfolk), med media til stede å diskutere politikkutvikling på et fagområde du ikke har peiling på Det er enklere å stemme, ja eller nei, over noe ferdigtygd/ferdigskrevet av administrasjonen, som du har lest hjemme Skal politikk bli noe for de få, de profesjonelle, de fremste blant likemenn? helhet er mer enn politisk konstruksjon, enn en faglig? En lek for de få, med deltidspolitikeren på sidelinja? Politikere frikoplet fra velgere og folket? Oppland: 4 av oss er med der det skjer sammen med administrasjonen de 33 andre leser om oss i avisa, av og til En dyd av nødvendighet, - eller? Hva er i tilfelle alternativet? Idealet kan jo nettopp være et system med de få på heltid (A politikere), og de mange på deltid/fritid (B-politikere)? Politikerne er i møter med seg sjøl og sine partnere, mens folket sysler med sitt Er det likevel alltid politikerne som svikter når kontakten svikter? I et demokrati, skal mange delta mange roller skal spilles. Kanskje det er velgerne/folket som ikke gjør sin del av arbeidet? NB: Demokrati = verb, ikke et substantiv Og hvor blir det av partipolitikken? når vi i alle sammenhenger, ikke minst planprosesser, skal møtes med våre partnere for å finne fungerende løsninger søke konsensus som representanter for fylkeskommunen, og ikke våre politiske partier Og hvor blir det av opposisjonen? For ikke å prate om posisjonen, vil også noen si Det kan hjelpe noe Å lage færre og tynnere tekstdokumenter, og gjøre de mer spenstige og spennende og konfliktfylte Skulle vi gi plantekstene tilbake til politikken? Prate mer og bedre og gjerne med flere! Så langt tida strekker til Forutsatt at politikerne vil eller er i stand til 4

5 Er tale og samtale kraftigere enn lesing og tekst? Om det man inte kan skriva, om det måsta man tala (Ramírez 1992:50) Kanskje det er nettopp i de muntlige prosessene mye blir avklart og avgjort, og ikke minst der det kreative kan få spille seg ut? Å lese en plantekst gir knapt noen sommer, - men det kan gode møter, samtaler, diskusjoner, debatter Om å prate hverandre gode Glem Bestiller utførermodellen og liknende modeller i samfunnsplanlegginga Jo mer vi er sammen dialog! Allt sägande blir sanna först när de blir trodda fungerende sannhet er den eneste sannhet Tillit og raushet de vakreste begrep innenfor planleggingsfaget, - kanskje også innenfor politikken 5

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland av Hans Olav Bråtå Ulla Higdem Katrine Solbu Mona Stokke Partnerskap

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Inni. Profesjonalitet i skolen Spesialpedagogikk som virker! Einar Hansen. (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013)

Inni. Profesjonalitet i skolen Spesialpedagogikk som virker! Einar Hansen. (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013) Einar Hansen (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013) Profesjonalitet i skolen Hvordan arbeider vi med å gjøre skolen til en mer profesjonell aktør? Inni Vi er alle ulike. Noen av oss har større hindringer

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Næringslivets dag, Valdres Hva kan Fylkesmannen gjøre for verdiskaping? 24. april 2013. Av fylkesmann Kristin Hille Valla

Næringslivets dag, Valdres Hva kan Fylkesmannen gjøre for verdiskaping? 24. april 2013. Av fylkesmann Kristin Hille Valla Næringslivets dag, Valdres Hva kan Fylkesmannen gjøre for verdiskaping? 24. april 2013 Av fylkesmann Kristin Hille Valla Takk for en hyggelig invitasjon til årets næringslivsdag i Valdres. Ut fra deltakerlista

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer