Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland"

Transkript

1 Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon oktober Spor 1 Samhandling

2 Disposisjon To utgangspunkt Samordning og samarbeid begrepene Ansvarsutkreving med styrings- & revisjonsblikk To blikk på samordning og samarbeid Styringsblikket demokratiske utfordringer Revisjonsblikket revisjonsmessige utfordringer Mange eksempler 2

3 Samordning og samarbeid begrepene Koordinering generelt & faglig begrep Flere forhold er satt opp mot hverandre og vurdert i forhold til en helhet og delene er tilpasset slik at helheten blir best mulig Det er snakk om et gi-og-ta forhold og koordinering er aldri en nøytral aktivitet! Samhandling Det vi gjør når vi koordinerer Samordning Tvungen koordinering Samarbeid Koordinering som følge av frivillig innsats fra involverte parter Kilde: Jacobsen 2004: 81 83, se også DIFI 2010: 9. 3

4 Samarbeid og samordning begrepene, forts. Stat Samhandling internt i stat eller kommune Privat Frivillig Kommune For mer om samhandling eksternt eller samstyring, se Røiseland og Vabo

5 Samordning og samarbeid begrepene, forts. Eksempler på samhandling Grad av formalisering Samhandling orientert om Felles tjenesteproduksjon Felles beslutninger/ problemløsing Lav (gruppe, samarbeid, prosjekt, program el.) E-resept (program) Samhandlingsreformen intermediære kommunale enheter Elektronisk samhandling Samhandlingsreformen avtaler med foretakene Innføring av vanndirektivet 7-partssamarbeidet Drammen/Lier Høy (avtaler, kl. 27, IKS, AS el.) Innovasjon Norge Rehabilitering Partnerskapet i NAV Kristiansandregionen Brann og Redning IKS Knutepunkt Sørlandet Regionråd 5

6 Ansvarsutkreving med styrings- & revisjonsblikk Folkevalgte Beslutter, bevilger, organiserer, styrer og kontrollerer Politisk styring Revisjon Intern kontroll Forvaltning/ administrasjon Forbereder saker for politisk behandling, gir råd, iverksetter politikk Tilsyn Styre Ombud Det suveren folk grunnlag for all politisk autoritet Utpeker representanter gjennom valg, påvirker opinionen Media 6

7 Styringsblikket demokratiske utfordringer ETATS- Kontrakter KONKURRANSE- UTSETTING Folkevalgte Beslutter, bevilger, organiserer, styrer og kontrollerer MODELL Administrasjon/ forvaltning Forbereder saker for politisk behandling, gir råd, iverksetter politikk Selskap Nettverk, partnerskap ol. SELSKAPS- MODELL NETTVERKS- MODELL Det suveren folk grunnlag for all politisk autoritet Utpeker representanter gjennom valg, påvirker opinionen 7

8 Styringsblikket demokratiske utfordringer, forts. Eksempel: E-resept En felles elektronisk reseptformidler Forutsetter samhandling mellom Statens legemiddelverk, legene, apotek, NAV og regionale helseforetak HOD har hovedansvaret, Helsedirektoratet leder arbeidet Kilde: DIFI 2010:

9 Styringsblikket demokratiske utfordringer, forts. Eksempel: Kristiansandregionen Brann og Redning IKS Eies av seks kommuner og betjener ca innbyggere Kommunenes eierstyring skjer formelt i representantskapet Men hvordan styre selskapet i fellesskap? Det finnes flere inntak til aktiv styring, for eksempel: Vedtekter Felles eierstrategi Interkommunalt eiersekretariat Arenaer for diskusjoner mellom eierne og selskapet Fare for at «smørbrødene blir vel høye» i passivt styrte selskaper Kilde: Røiseland og Vabo 2012:

10 Styringsblikket demokratiske utfordringer, forts. Eksempel: Avtaler med foretakene Helse- og omsorgsloven, 6-1. Plikt til å inngå samarbeidsavtale: Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. Det etableres samarbeid mellom grupper av kommuner med det formål å inngå felles avtale med det regionale helseforetaket Sammen står kommunene sterkere overfor det regionale helseforetaket Kommunestyret må selv godkjenne avtalen Hvordan involveres de folkevalgte? Kilde: Bl.a. Prop. 91L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, side 321 ff. 10

11 Revisjonsblikket revisjonsmessige utfordringer Hvordan revidere i et sammensatt landskap? Tverrsektoriell risiko versus sektoriserte blikk Bygge ut vesentlighet og risiko på tvers Revisjonskriterier hvem har ansvaret? Pulverisert ansvar Klare krav til samhandling versus uklare krav Flere aktører Mer omfattende og sammensatt datainnsamling 11

12 Revisjonsblikket revisjonsmessige utfordringer, forts. Eksempel: Rehabilitering Krav til helhetlig og koordinert tilbud Lovkrav Samarbeid mellom helseforetakene og kommunehelsetjenesten Koordinerende enhet i kommunene og spesialisthelsetjenesten Ansvarlig lege samordningsfunksjon Brukermedvirkning Individuell plan Ansvars- og rollefordeling Nasjonal rammeavtale for samhandling på helse- og omsorgsområdet + lokale avtaler Konklusjon: Økt samarbeid og mer avklarte ansvarsforhold kan gi bedre rehabilitering Kilde: Dok 3:11 ( ) 12

13 Eksempel: Partnerskapet mellom staten og kommunene i NAV Kilde: Dok 3:16 ( ) 13

14 Eksempel: Innovasjon Norge Kilde: Dok 3:4 ( ) NHD LMD FKD KRD UD Fylkesmannen Styret Fylkes- kommunene SIVA Private banker Utekontor Innovasjon Norge Distriktskontor Nfr Brukere 14

15 Revisjonsblikket revisjonsmessige utfordringer, forts. Eksempel: Elektronisk informasjonsutveksling Fagdepartementene ansvarlige innen sine sektorer Fagdep. Fagdep. FAD Fagdep. DIFI Kilde: Dok 3:12 ( ) + oppfølgingsundersøkelse Dok 3:1 ( ) 15

16 Litteratur DIFI (2010): Saman om felles mål? Erfaringar med organisering, styring og finansiering av tverrgåande oppgåver. Rapport 2010:18. Jacobsen, Dag Ingvar (2004): Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Tverretatlig samarbeid I et organisasjonsteoretisk perspektiv. I Repstad, Pål (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker tverretatlig samarbeid i teori og praksis. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo (2012): Styring og samstyring governance på norsk. Oslo: Fagbokforlaget. 16

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Styringsnettverk på norsk

Styringsnettverk på norsk 4 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Styringsnettverk på norsk Regionrådenes rolle i det norske politiske systemet Av professor Dag Ingvar Jacobsen,Universitetet i Agder, Institutt

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror?

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Introduksjon til folkevalgtopplæring 2011-2012 Mandag 31. oktober 2011 ved Rådgiver Marit Pettersen, kursansvarlig Gratulerer og takk Stort ansvar,

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til post@sp.no 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet

Detaljer