Fjellkysten Gunnar Berglund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellkysten 05.03.2015 Gunnar Berglund"

Transkript

1 Fjellkysten Gunnar Berglund

2 Formål Prosjektet skal sikre god kvalitet og en samlet effektiv ressursutnyttelse i kommunenes plan- og utviklingsarbeid Forstudiens resultatmål En sluttrapport som har kartlagt planfunksjonen i de 7 kommunene i Sør-Troms med hensyn til kompetanse og ressursbruk, tilgjengelige støttesystemer og rutiner, samt vurdert styrker og svakheter ved dagens planfunksjon opp mot mulighetene for et samarbeid

3 Hvordan vurderes kompetanse og kapasitet i kommunenes planfunksjon Av kommunene i Sør-Troms selv Av fylket som planfaglig myndighet Sammenliknet med landet for øvrig Dagens lovkrav Fremtidige / nye krav til kommunal planfunksjon Hva fins av utdannings- og etterutdanningstilbud Kan kompetanse og kapasitet styrkes gjennom interkommunalt samarbeid Eksempler Alternative tiltak for Sør-Troms kommunene

4 Spørreskjema og dybdeintervju med kommunene i Sør-Troms Møte med planavdelingen i Troms Fylkeskommune deres vurdering av kommunes planfunksjon og samarbeidet med kommunene Møte Nord-Troms plankontor erfaringer med etablering og drift av felles plankontor Møte med UiT utdannings- og etterutdanningstilbud, fremtidig krav til kommunal planfunksjon Gjennomgang av div skriftlig materiale

5 Interkommunalt samarbeid NIBR og Østlandsforskning, 2012 Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier fra KS Kommunen som samfunnsutvikler NORUTrapport, 2009 Div. litteratur, (prof. Roar Amdam, HiV) Kriterier for god kommunestruktur, ekspertutvalget, 2014 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene, NIVI, 2014

6 Kommune mener de mangler kapasitet og i noen grad også kompetanse Flere har etterslep mht rullering /oppdatering av planer For liten bemanning for lokalt fagmiljø Rekruttering vanskelig Fylkeskommunes og fylkesmannens bistand oppleves positivt, men benyttes i variabel grad Fylkeskommunen også sårbar mht. ressurser

7 En avgrunn mellom lovvekets (Pbl + matrikkellov, naturmangfoldslov, folkehelselov,.) ambisjoner på den ene siden og mange kommuners ressurser og gjennomføringsevne på den andre (NIVI 2014)

8 Nye lovkrav supplerer og virker sammen med ny Pbl Planstrategi for hver valgperiode Implementering av overordnede vedtak stat/fylke Ivareta synspunkter fra nabokommuner Strategisk analyser og vurdering av alternative mål og utviklingsstrategier Bred lokal medvirkning og allmenn debatt betydelig skjerpet i den nye Pbl Kommuneplanen 4-årig handlingsdel og økonomiplan som skal revideres årlig (lovkrav) Rød tråd 1: Planstrategi samfunnsdel handlingsprogram økonomiplan budsjett Rød tråd 2: Samfunnsdel - arealdel

9 Kommunal Planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Handlingsprogram/ Økonomiplan Reguleringsplaner Iverksetting / oppfølging

10 Staten reduserer sine styringsambisjoner Fra (om)fordelingsregime til et utviklingsregime hvor kommuner og regioner må ta større ansvar for egen utvikling Utvikling i avtalebasert partnerskap mellom offentlig, privat og frivillig sektor Fra instrumentell planlegging til løpende kapasitetsbyggende utviklingsprosesser (paradigmeskift) Professor Roar Amdam, HiV

11 Samfunnsplanlegging UiT (bachelor, master) Høyskolen i Volda (bachelor, master) Flere universiteter, høyskoler (bachelor) Arealplanlegging NTNU NMBU Ulike ingeniørutdanninger

12 Kommuner med knappe ressurser etterspør i mindre grad opplæring, men derimot veiledning/rådgivning i konkrete saker. Videreutdanning etterspørres i helst i større kommuner Etterutdanningstilbudene dekker i første rekke de store kommunenes behov

13 Alternative samarbeidsmodeller: Planfaglige nettverk Mentor-samarbeid mellom kommuner Samarbeidsavtale mellom kommune og fylket Forpliktende plansamarbeid - vertskommunemodellen

14 Har per i dag et planforum der 6 nabokommuner møtes ca. 4 ganger for å diskutere felles utfordringer, men dette er ingen formell arena for samarbeid, kun erfaringsutveksling og samling om felles henvendelser til Vegvesenet, Fylkesmannen osv. Det er fra flere av nabokommunene ønske om et mer formelt samarbeid, men dette kan være en vanskelig politisk materie som kan ta tid. (Informant i NIVI-rapporten)

15 Prøveprosjekt over 5 år med en del utvalgte kommuner i Nordland: Kommune med god plan- og utviklingskompetanse bidrar som mentor ovenfor en liten kommune Formål: Kapasitetsbygging innen lokalt utviklingsarbeid i mindre kommuner Eksempel: Vefsen kommune er mentor for Grane kommune Fylket gir tilskudd til begge kommunene

16 Kommunene Marker, Rømskog og Aremark kan benytte planlegger ansatt i fylkeskommunen 50%. I tillegg har de 3 kommunene spleiset på en arealplanlegger Det skal gjennomføres en felles planprosess for kommunene

17 Kvænangen 1234 Skjervøy 2881 Storfjord 1941 Kåfjord 2221 Nordreisa 4854 Sum Infrastruktur El. Kartsystem Video-konferanse Felles saks- og arkivsystem Rådmenn Daglig leder 6 planleggere (2 lokalt) 4,3 årsverk Ressursgruppe (en per kommune) Prøveprosjekt RUP LUK Egenfinansierig 40% deles på 5 60% etter folketall Kan justeres etter reelt timeforbruk

18 Kapasitet / kompetanse Enkelte har etterslep og fyller dermed ikke lovens krav Planfunksjonen liten og sårbar. Rekruttering en utfordring for enkelte. Fra et omfordelings- til utviklingsregime vil medføre økte krav og et paradigmeskift innen samfunnsutvikling Kompetanse Offentlig grunnutdanning: Flere tilbud på universitets- /høyskolenivå Offentlig etterutdanning: Primært for større planavdelinger (matteuseffekten) Små kommuner etterspør primært praktisk rådgivning

19 Må planfunksjonen i min kommune styrkes? I så fall hvordan?

20 Uavhengig av hvilke tiltak kommunen har iverksatt, hvor viktige mener du følgende mulige tiltak for å styrke plankompetansen og kapasiteten er: Ikke viktig Lite viktig Ganske viktig Svært viktig

21 Vil planfunksjonen kunne styrkes gjennom interkommunalt samarbeid? Faglige nettverk? Mentorsamarbeid? Felles ressurser spleiselag? Felles fysisk kontor? Virtuelt kontor? Andre former for samarbeid?

22 De fleste er positiv til en eller annen form for samarbeid (flere mener det er ganske viktig eller svært viktig) Vil helst ha kontroll selv på planfunksjoner som er viktige i den strategiske planleggingen Vil gjerne bidra i et evt. samarbeid på områder hvor en mener kommunen har god kompetanse / spesielle forutsetninger

23 Sammendrag fra rådmannsmøtet den : (Uformelle) planfaglige nettverk Samarbeidsavtale mellom kommune og fylket Forpliktende plansamarbeid - vertskommunemodellen

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Utarbeidet på oppdrag av KS FORORD På oppdrag av KS har NIVI Analyse i samarbeid med Urbanet Analyse og Asplan Viak gjennomført

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal Utarbeidet på oppdrag av Midtre Namdal Regionråd 1 Forord Denne rapporten inneholder en

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Arkivsak-dok. 12/00644-1 Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver.

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Statusbilde for Ma lselv kommune

Statusbilde for Ma lselv kommune Statusbilde for Ma lselv kommune Kommunestyrets vedtak 25.06.15 - Sak PS 73/2015 2 Innhold Forord... 7 Sammendrag... 9 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 11 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr. e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr. e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr.

Detaljer

3K felles planstrategi 2012-2016

3K felles planstrategi 2012-2016 3K felles planstrategi 2012-2016 Holmestrand Hof Re 1 3K felles planstrategi 2012-2016 Innledning 1. Generelle utviklingstrekk 2. Klima og energi 3. By- og tettstedsutvikling 4. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Statusbilde for Ibestad kommune

Statusbilde for Ibestad kommune Statusbilde for Ibestad kommune Formålet med statusbildet er å gi en oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder demografisk utvikling, økonomisk status og kommunens rolle som tjenesteyter,

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

Sammendrag av NIVI-rapport 2013:4 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Sammendrag av NIVI-rapport 2013:4 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Sammendrag av NIVI-rapport 2013:4 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Kommunenes og statens vurderinger Utarbeidet på oppdrag av KS Desember 2013 1 Problemstillinger I 2010 trådte forvaltningsreformen

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer