dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 ÅRSMØTE Sveum, Brumunddal

2 ÅRSMØTE BRUMUNDDAL ATLET TKLUBB Lørdag Sveum, Brumunddal DAGSORDEN: Åpning Valg av dirigent Valg av sekretærr Godkjenning av dagsorden Valg av to personer til å underskrivee referatett Årsberetninger Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett Utmerkelser Avslutning Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

3 Brumunddal AK 2007 Styret: Leder: Nestleder/kasserer: Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Øyvind Opheim Jørgen Haug Jørn Kroken Ove Johansen Dietmar Wolf Stig Allergodt Frank Vegar Hanssen Simen Imingen Terje Østvang Vara revisorer: Roger Eriksen Egil Hovland Komité for årets styrkeløfter: Ove Johansen Stig Allergodt Dietmar Wolf Jørgen Haug, vara Utdanningskontakt: Roger Eriksen Valgkomité: Leder: Øyvind Opheim Anita Sæbø Anders Haukåssveen Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

4 Styrets beretning Klubben hadde i medlemmer. Dessverre har nedgangen i antall medlemmer fra fjoråret blitt opprettholdt. Etter flere år med høye medlemstall har de to siste årene vist en markant tilbakegang. Blant annet har noen av våre tidligere medlemmer meldt overgang til den nyetablerte klubben i Ottestad og andre har valgt å trene på treningssentre i Brumunddal. Klubbens driftsresultat henger nøye sammen med svingninger i medlemskontingent og treningsavgift samt NM-arrangement. Med to kostbare NM-turer til Bergen med mange løftere og med en formidabel husleieøkning med helårsvirkning ble det et betydelig underskudd. Vi har også gjort nødvendige utstyrsinvesteringer som har bidratt til et negativt årsresultat. For detaljer vedrørende økonomi så vises det til regnskapet for Det har likevel vært en bevisst og god økonomisk styring, noe også revisjonsrapporten viser. Klubben har også i år mottatt sponsormidler. Dette er midler som er svært kjærkomne. Klubben har som kjent få inntektsbringende tiltak. Til tross for nevnte svake medlemstall har vi maktet å vise at vi bidrar med utvikling av styrkeløft gjennom avvikling av et nasjonalt stevne for ungdom og junior. Stevnet som ble avviklet utendørs i Brumunddal sentrum har høstet mange lovord og i 2008 skal stevnet arrangeres dagen før nordisk mesterskap for ungdom og junior. Dette bør bli årets happening for våre yngste løftere! Sett av dagene 2-3.mai 2008 og hjelp til under arrangementet! 2007 har vært svært hyggelig med tanke på det sportslige. Prestasjonene til våre yngste løftere er imponerende. I tillegg til våre etablerte unge løftere som Simen, Martin og Stian har nye friskuser kommet til med svært sterke resultater. Tony fortsetter med fin og jevn framgang og Frank Vegar har vist at han når som helst kan bekle toppen av klubbens adelskalender. For detaljer vises det til beretning fra sportslig leder og statistikk. Når det gjelder treningslokalet har situasjonen radikalt endret seg. Fra å ha hatt svært gunstige økonomiske leiebetingelser har vi etter husleieøkningen kommet svært ugunstig ut. i løpet av siste halvår har det blitt avholdt flere samarbeidsmøter med BAIL (Brumunddal Allianseidrettslag) med sikte på bygging av et kombinert idrettshus på Sveum der vi ville få vårt eget klubblokale med tilhørende treningslokale. Jørgen tegnet bygget og det ble utarbeidet et økonomisk estimat. For å gjøre en lang historie kort så måtte vi kaste inn håndkle i forhold til dette prosjektet. Med en kostnadsramme på 4-5 millioner, et tidsperspektiv på 6-8 år før realisering og en omfattende administrativ omkostning ble prosjektet urealistisk. Dette innebærer at jakten på nytt treningslokale fortsetter. Styret har lagt et godt arbeidsår bak seg. Blant annet har det blitt brukt mye tid på å fremskaffe et nytt treningslokale. Nye medlemmer i styret har utvist et flott engasjement og velvillig påtatt seg oppgaver. At det i klubben også gror med hensyn til å påta seg og utføre tillitsverv er viktig og bør ikke undervurderes. Det er med andre ord et litt blandet bilde som tegnes når status gjøres opp for året som har godt. Det må understrekes at vi er en styrkeløftklubb og med hensyn til det idrettslige så ser det lysere ut enn på lenge, ja kanskje enn noen gang! Utfordringene med hensyn til treningslokale og økonomi er ikke uoverkommelige. Med litt is i magen har jeg stor tro på gode løsninger og resultater når det gjelder nytt treningslokale, økonomi og antall Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

5 medlemmer. Når dette skrives er vi allerede godt i gang med forberedelsene til nordisk mesterskap i mai. Vi har fått betydelig støtte fra forbundet og også kommunen har signalisert betydelig støtte. De økonomiske utsiktene for 2008 er med andre ord langt lysere enn for året vi har lagt bak oss. Vi bør i fremtiden kunne fortsette å være en av Norges største og beste styrkeløftklubber, og for å være det må rekruttering og sportslig aktivitet være det viktigste. Det som imidlertid er helt avgjørende for å videreføre klubbens drift uavhengig av prestasjoner er den innsats som blir gjort av løftere, trenere, dommere, styret og andre. Jeg vil oppfordre alle til å gjøre en innsats for klubben vi trenger for eksempel flere hjelpere til avvikling av stevner eller kunne DU tenke deg til å bidra på andre måter oppgavene er mange! Takk til alle dere som har bidratt med driften av Brumunddal Atletklubb, takk til media som har hatt mye godt stoff om Brumunddal Atletklubb. Takk til våre sponsorer og andre samarbeidspartnere. Jeg vil med dette benytte anledningen til å takke for seks fine år som leder av landets beste styrkeløftklubb! Lykke til videre, og et godt nytt, innholdsrikt og spennende styrkeløftår til dere alle! Brumunddal, For styret i Brumunddal Atletklubb Jørn Kroken Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

6 Årsberetning fra sportslig leder 2007 Klubbmesterskap 20. januar Jørn Kroken 90kg YV Stian Bjørge 75kg J 492,5 1 Martin Ringsrud 90kg U Frank Vegar Hanssen 125kg S Anita Sæbø 75kg S Tony A. Pettersen 100kg S 587,5 1 NM Bergen, mars Anita Sæbø 82,5kg S Frank Vegar Hanssen 110kg S Simen Imingen 75kg J Martin Ringsrud 90kg U Tony A. Pettersen 100kg S 617,5 7 Jørn Kroken 90kg YV 667,5 4 Nordisk Ungdom & Junior, Sverige 21. april Simen Imingen 75kg J 667,5 1 Martin Ringsrud 90kg U KM benkpress 28. april Alf Granvang 100kg YV 212,5 1 Tor Granvang 90kg YV - - Jørgen Haug 125kg EV Dietmar Wolf 90kg EV Terje Johansen 125kg S 192,5 1 Olav Kompelien 100kg S - - Stian Bjørge 75kg J 142,5 1 Michael Rosenberg 67,5kg U 102,5 1 Nasjonalt stevne U/J, Brumunddal 2.juni Martin Ringsrud 90kg U 597,5 1 Michael Rosenberg 67,5kg U 437,5 2 Lars Rødsdalen 75kg U 402,5 2 Stian Bjørge 75kg J EM Junior, Bulgaria juni Simen Imingen 75kg J 667,5 4 Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

7 NM Benkpress, Frogner, 30. juni Tony A. Pettersen 90kg S Martin Ringsrud 100kg U Anita Sæbø 75kg S 117,5 1 Stian Bjørge 75kg J 147,5 2 Terje Johansen 110kg S Alf Granvang 100kg YV Tor Granvang 90kg YV 157,5 2 VM junior, Frankrike, Simen Imingen 75kg J KM, 20. oktober, Brumunddal Jørn Kroken 100kg YV 657,5 1 Tor Erik 100 YV Rødsdalen Stian Bjørge 75kg J Martin Ringsrud 100kg J 592,5 2 Michael Rosenberg 67,5kg U Lars Sølna Rødsdalen 82,5 U NM U/J/V, Bergen, november Jørn Kroken 90kg YV Martin Ringsrud 90kg U 622,5 1 Simen Imingen 82,5kg J Lars S. Rødsdalen 82,5kg U 482,5 3 Michael Rosenberg 67,5kg U Lagserien, styrkeløft Brumunddal AK Åpen 2 Benkpresserien Brumunddal AK Veteran 1 Som det framgår av ovenstående resultater har klubben fått en veldig bra positiv sportslig utvikling som resulterte i flere norgesmestere og pallplasseringer på ulike mesterskaper i I tillegg ble både Simen og Martin nordisk mester. Simen har også hevdet seg godt i EM og VM. Også Stian Bjørge og Tony A. Pettersen viste en veldig bra resultatutvikling og våre aller ferskeste løftere, Michael Rosenberg og Lars Rødsdalen har allerede vist sterke prestasjoner. Og helt på tampen av året debuterte ytterligere flere talentfulle ungdommer! Ellers har Frank Vegar Hanssen satt ungguttene litt på plass med et knallsterkt resultat rett før sommeren. Jeg tipper Frank topper adelskalenderen ved neste korsvei! Jeg vil også nevne meget sterke benkpressresultater av Alf Granvang. Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

8 Jeg vil også bruke anledningen til å takke Jørgen Haug for hans store innsats som trener i BAK. Under hans veiledning har mange unge og lovende utøvere utviklet seg til toppløftere på nasjonalt nivå i aldersgruppe ungdom, junior, senior og veteran. Klubben har også fått veldig positive tilbakemeldinger fra deltagerne, klubber og NSF om arrangement rundt Nasjonalt U/J stevne som ble avholdt i Brumunddal i juni Et slikt stevne arrangert i Brumunddal kan også være for vår egen del av stor nytte med tanke på ungdomsrekruttering innenfor styrkeløft. Med sportslig hilsen Dietmar Wolf Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

9 Regnskap Budsjett 2007 Inntekter Busjett 2007 Regnskap 2007 Budsjett Sponsorinntekter Kr , , , Salgsinntekter Kr 2 000, , , Årlig U/Jr-stevne - Overskudd Kr 3 000, , , Startkontingent Kr 4 000, , , Offentlig tilskudd/refusjon Kr , , , Medlemskontingent Kr , , , Treningsavgift Kr , , , , Treningsavgift enkelttrening Kr 360,00 Driftsinntekter Kr , , , ,00 Kostnader 4010 Startkontigenter Kr 2 000, , , Stevneutgifter Kr , , , , Lisenser 4 000, Treningsutgifter 1 666, Varekjøp Kr 2 500,00 699, , Vedlikehold utstyr Kr 3 000, , , Sosiale tiltak Kr 3 000, , , Leie lokaler Kr , , , Lys, varme vedr. lokaler Kr , , , Renhold av lokaler Kr , Annen kostnad lokaler Kr , , Trenerutdanning Kr 2 000, , Kontorrekvisita Kr 1 000,00 498, , Møte, kurs, oppdatering Kr 6 000, , , Annen kontorkostnad Kr 600,00 806,00 800, Porto Kr 400,00 70,00 200, Reklamekostnad Kr 2 500, , , Gaver/premier Kr 5 000, , , Tilskudd Kr 5 000, Forsikringspremie Kr 6 000, , ,00 Driftskostnader Kr , , , ,00 Driftsrelatert årsresultat Kr , , , ,00 Finans og avskrivninger 7830 Tap på fordringer Kr -200, Renteinntekt Kr 5 000, , , Annen finanskostnad Kr ,00-664, ,00 Resultat etter finans Kr 0, , , ,00 Investeringer og ekstraordinært 4600 Utstyrsinvestering Kr , Ekstraordinære kostnader Kr 3 077, Årsresultat Kr. 0, , , , Årlig U/Jr stevne inkluderer i år nordisk for U/Jr. Investeringer vi må foreta i forbindelse med dette stevnet er lagt inn i denne samleposten (Røde tall = korrigert av årsmøtet)

10 Balanse pr. 31/ Eiendeler Gjeld og egenkapital 1380 Fordringer på medlemmer Kr , Annen egenkapital Kr , Krav på offentlig tilskudd Kr , Gjeld til medlemmer Kr. 698, Forskuddsbetalt husleie Kr , Annen kortsiktig gjeld Kr , Kasse, kontanter Kr , Årsresultat (underskudd) Kr , Bank driftskonto Kr , Bank høyrente Kr , Konto for VISA-kort Kr ,98 Kr ,66 Kr ,66

11 Innkomne forslag: Fra styret: Styret foreslår å endre medlemskontingenten f.o.m. 2009: Forslag til satser: Medlem over 18 år: kr 600, Medlem under 18 år: kr 400, Styremedlemmer: kr 300, Dommere (som ikke trener/løfter): kr 200, Endret: Dommere: kr 300, Begrunnelse: Medlemskontingenten har stått uforandret i svært mange år, og det er nå på tide å ta inn igjen litt av dette. Enstemmig vedtatt

12 Stevneoversikt 2007 Antall stevnestarter: 76 (sortert på stevner) Vekt Navn Stevne Dato Sted Stian Bjørge KLM Brumunddal 70, JR 170,0 137,5 185,0 492,5 367, Frank Vegar Hanssen KLM Brumunddal 111, S 300,0 220,0 270,0 790,0 462, Jørn Kroken KLM Brumunddal 87, YV 210,0 180,0 245,0 635,0 410, Tony A. Pettersen KLM Brumunddal 93, S 220,0 162,5 205,0 587,5 367, Martin Ringsrud KLM Brumunddal 89, U 225,0 165,0 190,0 580,0 371, Anita Sæbø KLM Brumunddal 74, S 170,0 102,5 162,5 435,0 415, Alf Granvang BPS Brumunddal 98, YV 210,0 210,0 128,54100 Jørgen Haug BPS Brumunddal 121, EV 177,5 177,5 101,79625 Olav Kompelien BPS Brumunddal 97, S 220,0 220,0 135,12400 Dietmar Wolf BPS Brumunddal 84, EV 170,0 170,0 112,60800 Simen Imingen NM Bergen 75, JR 247,5 162,5 245,0 655,0 466, Jørn Kroken NM Bergen 88, YV 230,0 185,0 252,5 667,5 429, Martin Ringsrud NM Bergen 88, U 220,0 165,0 200,0 585,0 376, Anita Sæbø NM Bergen 75, S 180,0 102,5 167,5 450,0 427, Frank Vegar Hanssen NM Bergen 109, S 290,00 215,0 270,00 775,0 456, Tony A. Pettersen NM Bergen 93, S 230,0 167,5 220,0 617,5 387, Stian Bjørge SS Brumunddal 70, JR 180,0 140,0 180,0 500,0 371,50000 Anita Sæbø SS Brumunddal 76, S 170,0 112,5 165,0 447,5 420,60525 Simen Imingen Jr-Nor Sverige 74, JR 252,5 165,0 250,0 667,5 477, Martin Ringsrud U-Nor Sverige 89, U 230,0 165,0 215,0 610,0 390, Stian Bjørge KMBP Brumunddal 72, JR 142,5 142,5 104, Alf Granvang KMBP Brumunddal 97, YV 212,5 212,5 130, Tor Granvang KMBP Brumunddal 86, YV --- Jørgen Haug KMBP Brumunddal 121, EV 180,0 180,0 103, Terje Johansen KMBP Brumunddal 111, S 192,5 192,5 112, Olav Kompelien KMBP Brumunddal 97, S --- Michael Rosenberg KMBP Brumunddal 63, U 102,5 102,5 82, Dietmar Wolf KMBP Brumunddal 83, EV 180,0 180,0 119, Stian Bjørge SS Brumunddal 74, JR 185,0 137,5 180,0 502,5 360,74475 Michael Rosenberg SS Brumunddal 63, U 150,0 105,0 160,0 415,0 338,88900 Lars S. Rødsdalen SS Brumunddal 69, U 130,0 90,0 170,0 390,0 294,87900 Tor Erik Rødsdalen SS Brumunddal 95, YV 170,0 150,0 230,0 550,0 341,93500 Stian Bjørge Nasjonalt Brumunddal 73, JR 185,0 140,0 195,0 520,0 374, Martin Ringsrud Nasjonalt Brumunddal 88, U 220,0 167,5 210,0 597,5 384, Michael Rosenberg Nasjonalt Brumunddal 62, U 162,5 105,0 170,0 437,5 358, Lars S. Rødsdalen Nasjonalt Brumunddal 68, U 140,0 92,5 172,5 405,0 307, Simen Imingen JR-EM Bulgaria 74, JR 247,5 170,0 250,0 667,5 476, Frank Vegar Hanssen SS Brumunddal 111, S 322,5 227,5 282,5 832,5 488,59425 Stian Bjørge NM-BP Frogner 73, JR 147,5 147,5 106, Klasse Koeff. Kategori Knebøy Benkpress Markløft Total Poeng Plass Copyright Ove Johansen

13 Alf Granvang NM-BP Frogner 97, YV 215,0 215,0 131, Tor Granvang NM-BP Frogner 86, YV 157,5 157,5 102, Terje Johansen NM-BP Frogner 108, S 190,0 190,0 112, Tony A. Pettersen NM-BP Frogner 96, S 175,0 175,0 107, Martin Ringsrud NM-BP Frogner 90, U 170,0 170,0 107, Anita Sæbø NM-BP Frogner 75, S 117,5 117,5 111, Simen Imingen JR-VM Frankrike 74, JR 260,0 167,5 242,5 670,0 479,18400 Alf Granvang BPS Brumunddal 97, YV 217,5 217,5 134,00175 Tor Granvang BPS Brumunddal 92, YV 180,0 180,0 113,49000 Jørgen Haug BPS Brumunddal 121, EV 170,0 170,0 97,49500 Stian Bjørge SydNorsk Sande 73, JR 190,0 150,0 200,0 540,0 389, Tony A. Pettersen SydNorsk Sande 95, S 242,5 167,5 230,0 640,0 396, Michael Rosenberg SydNorsk Sande 63, U 175,0 110,0 190,0 475,0 383, Lars S. Rødsdalen SydNorsk Sande 75, U 150,0 102,5 190,0 442,5 313, Alf Granvang SydNorsk BP Sande 97, YV 210,0 210,0 129, Tor Granvang SydNorsk BP Sande 95, YV 180,0 180,0 111, Stian Bjørge KM Brumunddal 74, JR 195,0 147,5 202,5 545,0 391, Jørn Kroken KM Brumunddal 90, YV 220,0 192,5 245,0 657,5 417, Martin Ringsrud KM Brumunddal 92, U 220,0 172,5 200,0 592,5 372, Michael Rosenberg KM Brumunddal 65, U 195,0 115,0 190,0 500,0 397, Lars S. Rødsdalen KM Brumunddal 75, U 160,0 105,0 190,0 455,0 322, Tor Erik Rødsdalen KM Brumunddal 92, YV 170,0 140,0 230,0 540,0 339, Stian Bjørge JR-NM Bergen 74, JR 200,00 150,00 205,00 555,0 398, Simen Imingen JR-NM Bergen 78, JR 267,5 175,0 252,5 695,0 482, Jørn Kroken Vet-NM Bergen 88, YV 225,0 192,5 247,5 665,0 427, Martin Ringsrud U-NM Bergen 90, U 225,0 175,0 222,5 622,5 397, Michael Rosenberg U-NM Bergen 63, U 185,0 120,0 206,0 510,0 411, Lars S. Rødsdalen U-NM Bergen 76, U 162,5 110,0 210,0 482,5 337, Alf Granvang BPS Brumunddal 97, YV 210,0 210,0 129,02400 Tor Granvang BPS Brumunddal 95, YV 185,0 185,0 114,81100 Terje Johansen BPS Brumunddal 110, S 185,0 185,0 108,68750 Kjell Arne Sollien BPS Brumunddal 99, YV 0,0 140,0 0,0 140,0 85,44200 Kjell E. Bakkelund SS Brumunddal 76, JR 170,0 175,0 200,0 545,0 384,82450 Carl Yngvar Christens SS Brumunddal 131, U 260,0 165,0 275,0 700,0 395,29000 Martin Ringsrud SS Brumunddal 89, U 225,0 181,0 95,0 500,0 320,50000 Michael Rosenberg SS Brumunddal 66, U 200,0 122,5 210,0 532,5 414,01875 Lars S. Rødsdalen SS Brumunddal 77, U 170,0 112,5 205,0 487,5 340,03125 Copyright Ove Johansen

14 Stevneoversikt 2007 Antall stevnestarter: 76 (sortert på løfter) Vekt Navn Stevne Dato Sted Kjell E. Bakkelund SS Brumunddal 76, JR 170,0 175,0 200,0 545,0 384,82450 Stian Bjørge JR-NM Bergen 74, JR 200,0 150,0 205,0 555,0 398, Stian Bjørge KLM Brumunddal 70, JR 170,0 137,5 185,0 492,5 367, Stian Bjørge KM Brumunddal 74, JR 195,0 147,5 202,5 545,0 391, Stian Bjørge KMBP Brumunddal 72, JR 142,5 142,5 104, Stian Bjørge Nasjonalt Brumunddal 73, JR 185,0 140,0 195,0 520,0 374, Stian Bjørge NM-BP Frogner 73, JR 147,5 147,5 106, Stian Bjørge SS Brumunddal 70, JR 180,0 140,0 180,0 500,0 371,50000 Stian Bjørge SS Brumunddal 74, JR 185,0 137,5 180,0 502,5 360,74475 Stian Bjørge SydNorsk Sande 73, JR 190,0 150,0 200,0 540,0 389, Carl Yngvar Christens SS Brumunddal 131, U 260,0 165,0 275,0 700,0 395,29000 Alf Granvang BPS Brumunddal 98, YV 210,0 210,0 128,54100 Alf Granvang BPS Brumunddal 97, YV 217,5 217,5 134,00175 Alf Granvang BPS Brumunddal 97, YV 210,0 210,0 129,02400 Alf Granvang KMBP Brumunddal 97, YV 212,5 212,5 130, Alf Granvang NM-BP Frogner 97, YV 215,0 215,0 131, Alf Granvang SydNorsk BP Sande 97, YV 210,0 210,0 129, Tor Granvang BPS Brumunddal 92, YV 180,0 180,0 113,49000 Tor Granvang BPS Brumunddal 95, YV 185,0 185,0 114,81100 Tor Granvang KMBP Brumunddal 86, YV --- Tor Granvang NM-BP Frogner 86, YV 157,5 157,5 102, Tor Granvang SydNorsk BP Sande 95, YV 180,0 180,0 111, Frank Vegar Hanssen KLM Brumunddal 111, S 300,0 220,0 270,0 790,0 462, Frank Vegar Hanssen NM Bergen 109, S 290,0 215,0 270,0 775,0 456, Frank Vegar Hanssen SS Brumunddal 111, S 322,5 227,5 282,5 832,5 488,59425 Jørgen Haug BPS Brumunddal 121, EV 177,5 177,5 101,79625 Jørgen Haug BPS Brumunddal 121, EV 170,0 170,0 97,49500 Jørgen Haug KMBP Brumunddal 121, EV 180,0 180,0 103, Simen Imingen JR-EM Bulgaria 74, JR 247,5 170,0 250,0 667,5 476, Simen Imingen JR-NM Bergen 78, JR 267,5 175,0 252,5 695,0 482, Simen Imingen Jr-Nor Sverige 74, JR 252,5 165,0 250,0 667,5 477, Simen Imingen JR-VM Frankrike 74, JR 260,0 167,5 242,5 670,0 479,18400 Simen Imingen NM Bergen 75, JR 247,5 162,5 245,0 655,0 466, Terje Johansen BPS Brumunddal 110, S 185,0 185,0 108,68750 Terje Johansen KMBP Brumunddal 111, S 192,5 192,5 112, Terje Johansen NM-BP Frogner 108, S 190,0 190,0 112, Olav Kompelien BPS Brumunddal 97, S 220,0 220,0 135,12400 Olav Kompelien KMBP Brumunddal 97, S --- Jørn Kroken KLM Brumunddal 87, YV 210,0 180,0 245,0 635,0 410, Jørn Kroken KM Brumunddal 90, YV 220,0 192,5 245,0 657,5 417, Jørn Kroken NM Bergen 88, YV 230,0 185,0 252,5 667,5 429, Jørn Kroken Vet-NM Bergen 88, YV 225,0 192,5 247,5 665,0 427, Tony A. Pettersen KLM Brumunddal 93, S 220,0 162,5 205,0 587,5 367, Tony A. Pettersen NM Bergen 93, S 230,0 167,5 220,0 617,5 387, Tony A. Pettersen NM-BP Frogner 96, S 175,0 175,0 107, Tony A. Pettersen SydNorsk Sande 95, S 242,5 167,5 230,0 640,0 396, Klasse Koeff. Kategori Knebøy Benkpress Markløft Total Poeng Plass Copyright Ove Johansen

15 Martin Ringsrud KLM Brumunddal 89, U 225,0 165,0 190,0 580,0 371, Martin Ringsrud KM Brumunddal 92, U 220,0 172,5 200,0 592,5 372, Martin Ringsrud Nasjonalt Brumunddal 88, U 220,0 167,5 210,0 597,5 384, Martin Ringsrud NM Bergen 88, U 220,0 165,0 200,0 585,0 376, Martin Ringsrud NM-BP Frogner 90, U 170,0 170,0 107, Martin Ringsrud SS Brumunddal 89, U 225,0 181,0 95,0 500,0 320,50000 Martin Ringsrud U-Nor Sverige 89, U 230,0 165,0 215,0 610,0 390, Martin Ringsrud U-NM Bergen 90, U 225,0 175,0 222,5 622,5 397, Michael Rosenberg KM Brumunddal 65, U 195,0 115,0 190,0 500,0 397, Michael Rosenberg KMBP Brumunddal 63, U 102,5 102,5 82, Michael Rosenberg Nasjonalt Brumunddal 62, U 162,5 105,0 170,0 437,5 358, Michael Rosenberg SS Brumunddal 63, U 150,0 105,0 160,0 415,0 338,88900 Michael Rosenberg SS Brumunddal 66, U 200,0 122,5 210,0 532,5 414,01875 Michael Rosenberg SydNorsk Sande 63, U 175,0 110,0 190,0 475,0 383, Michael Rosenberg U-NM Bergen 63, U 185,0 120,0 206,0 510,0 411, Lars S. Rødsdalen KM Brumunddal 75, U 160,0 105,0 190,0 455,0 322, Lars S. Rødsdalen Nasjonalt Brumunddal 68, U 140,0 92,5 172,5 405,0 307, Lars S. Rødsdalen SS Brumunddal 69, U 130,0 90,0 170,0 390,0 294,87900 Lars S. Rødsdalen SS Brumunddal 77, U 170,0 112,5 205,0 487,5 340,03125 Lars S. Rødsdalen SydNorsk Sande 75, U 150,0 102,5 190,0 442,5 313, Lars S. Rødsdalen U-NM Bergen 76, U 162,5 110,0 210,0 482,5 337, Tor Erik Rødsdalen KM Brumunddal 92, YV 170,0 140,0 230,0 540,0 339, Tor Erik Rødsdalen SS Brumunddal 95, YV 170,0 150,0 230,0 550,0 341,93500 Kjell Arne Sollien BPS Brumunddal 99, YV 0,0 140,0 0,0 140,0 85,44200 Anita Sæbø KLM Brumunddal 74, S 170,0 102,5 162,5 435,0 415, Anita Sæbø NM Bergen 75, S 180,0 102,5 167,5 450,0 427, Anita Sæbø NM-BP Frogner 75, S 117,5 117,5 111, Anita Sæbø SS Brumunddal 76, S 170,0 112,5 165,0 447,5 420,60525 Dietmar Wolf BPS Brumunddal 84, EV 170,0 170,0 112,60800 Dietmar Wolf KMBP Brumunddal 83, EV 180,0 180,0 119, Copyright Ove Johansen

16 160 Antall stevnestarter pr. år Total Veteran U / Jr 20 Senior Total U / Jr Senior Veteran Copyright Ove Johansen

17 500,0 Hvor sterke har vi vært? 490,0 480,0 470,0 460,0 450,0 440, ,0 420,0 410,0 400,0 Kurven viser gjennomsnittet av de fem beste løfternes beste resultat hvert år fram til i dag. 390,0 380,0 Toppåret!! 370,0 360, Poengsum 423,5 429,2 429,6 461,6 457,3 456,3 446,0 437,3 445,0 459,7 469,3 468,2 459,8 464,1 467,8 450,9 467,2 466,2 473,9 472,8 447,7 457,8 454,4 446,8 419,2 436,5 452,9 440,1 433,5 448,4 Copyright Ove Johansen

18 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Prosentvis fordeling mellom kategorier Veteran Senior U / Jr Copyright Ove Johansen

19 Adelskalender Alle løftere som har greid mer enn 400 poeng Nr. Navn Stevne Dato Sted Vekt Klasse Total Poeng 1 Kjell Kaspersen Jr-VM Sverige 81,4 82,5 760,0 513, Ronny Morterud NM Sandnes 121, ,0 507, Roger Eriksen Jr-VM MiamiUSA 108, ,0 501, Jan Tore Bredalen VM Australia 60, ,5 501, Frank Vegar Hanssen SS Brumunddal 111, ,5 488, Simen Imingen JR-NM Bergen 78, ,0 482, Torkjeld Jevne A-NM Halden 87, ,0 480, Olav Kompelien LK-D Danmark 98, ,0 478, Oddvar Wiken VM India 74, ,0 476, Didrik Brovold A-NM Drammen 65,9 67,5 600,0 471, Terje Brovold SS Brumunddal 80,5 82,5 687,5 467, Egil Hovland SS Brumunddal 90, ,0 459, Kåre Sagedal KM Brumunddal 126, ,0 454, Arne Brovold Jr-NM Inderøy 73, ,5 451, Øyvind Svenkerud KM Brumunddal 99, ,0 450, Arild Hoberg SS Brumunddal 88, ,0 450, Werner Porsvik A-NM Alta 82,1 82,5 667,5 448, Inge Karlsen Lag-finale Sr Moss 103, ,0 441, Øyvind Melsnes A-NM Alta 94, ,5 440, Vidar Helgesen Lag-finale Sr Brumunddal 109, ,0 436, Jørn Kroken Vet-NM Bergen 86, ,0 435, Arild Busterud KM Brumunddal 101, ,0 432, Anita Sæbø SS Brumunddal 75, ,5 432, Vidar A. Ringvold SS Brumunddal 115, ,0 432, Per Åge Madsen KM Brumunddal 98, ,0 428, Jørgen Erik Haug Vet-Nordisk Holmestrand 126, ,0 426, Gunnar Skogstad A-NM Brumunddal 74, ,5 421, Odd Jan Bjørnstad KM Gjøvik 103, ,5 419, Tormod Lauvålien SS Brumunddal 94, ,0 417, Michael Rosenberg SS Brumunddal 66, ,5 414, Ingar Elvelund A-NM Oslo 67,5 67,5 535,0 412, Rikard Kaashagen KLM Brumunddal 85, ,0 410, Bjarne Arnestad KM Brumunddal 91, ,0 408, Ola Magnus Dalsheim A-NM Askim 75,3 82,5 575,0 408, Ronny Bjertnes Jr-NM Brumunddal 105, ,0 406, Stig Allergodt JR-NM Oslo 118, ,0 403, Roar Fjellet Lag-finale Sr Sandnes 84, ,0 400,99400 Copyright Ove Johansen

20 Adelskalender knebøy 20 beste knebøy gjennom tidene i treløftskonkurranse Nr. Navn Stevne Dato Sted Vekt KB KB-poeng 1 Kjell Kaspersen KM Brumunddal 83,8 327,5 217, Didrik Brovold A-NM Drammen 65,9 252,5 198, Roger Eriksen EM Finland 110,0 330,0 194, Jan Tore Bredalen A-NM Halden 66,3 247,5 193, Ronny Morterud KM Brumunddal 117,5 335,0 193, Frank Vegar Hanssen A-NM Valdres 107,8 320,0 189, Olav Kompelien KM Brumunddal 97,0 302,5 186, Simen Imingen JR-VM Frankrike 74,6 260,0 185, Oddvar Wiken VM India 74,5 255,0 182, Kåre Sagedal KM Brumunddal 129,2 320,0 181, Inge Karlsen Lag-finale Sr Moss 103,5 300,0 180, Øyvind Svenkerud JR-EM Bulgaria 99,9 295,0 179, Werner Porsvik A-NM Alta 82,1 265,0 178, Torkjeld Jevne A-NM Sandnes 96,3 287,5 177, Vidar Helgesen SS Brumunddal 109,0 300,0 177, Terje Brovold SS Brumunddal 80,5 260,0 176, Arne Brovold Jr-NM Inderøy 73,9 245,0 176, Anita Sæbø NM Bergen 75,1 180,0 170, Arild Hoberg A-NM Brumunddal 87,7 262,5 169, Rikard Kaashagen KLM Brumunddal 85,4 252,5 165,79150 Adelskalender markløft 20 beste markløft gjennom tidene i treløftskonkurranse Nr. Navn Stevne Dato Sted Vekt ML ML-Poeng 1 Jan Tore Bredalen KM Brumunddal 65,8 260,0 204, Ronny Morterud SS Brumunddal 120,8 342,5 196, Kjell Kaspersen A-NM Drammen 81,7 287,5 193, Jon Ruud A-NM Brumunddal 66,4 247,5 193, Oddvar Wiken Nordisk Sverige 74,9 270,0 192, Roger Eriksen Jr-VM MiamiUSA 108,9 325,0 191, Egil Hovland SS Brumunddal 90,0 300,0 191, Ingar Elvelund A-NM Oslo 67,5 247,5 190, Arild Busterud KM Brumunddal 101,5 315,0 190, Torkjeld Jevne Jr-Nordisk Finland 82,3 282,5 189, Terje Brovold SS Brumunddal 82,5 280,0 187, Arild Hoberg RM Askim 81,9 277,5 186, Didrik Brovold A-NM Drammen 65,9 237,5 186, Kåre Sagedal KM Brumunddal 126,9 325,0 184, Olav Kompelien KM Brumunddal 95,9 298,0 184, Simen Imingen Jr-Nor Sverige 74,5 252,5 180, Tormod Lauvålien SS Brumunddal 89,4 280,0 179, Gunnar Skogstad A-NM Brumunddal 74,3 250,0 179, Jørn Kroken SS Brumunddal 88,4 271,0 174, Arne Brovold Jr-NM Inderøy 73,9 242,5 174,60000 Copyright Ove Johansen

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Årsberetning 2014 Aktivitetsåret 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 102. beretningsår. Klubben tar plass blant landets ledende svømmeklubber. Sist sesong fikk vi rekord i nyinnmeldinger i klubben,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET VELKOMMEN 22. - 24. AUGUST JESSHEIM FRIIDRETTSSTADION HJEMMEHÅP INVITERER TIL FEST Norgeseliten møtes på Jessheim Andreas og Thomas Roth - to av de lokale medaljekandidatene under NM på hjemmebane! LES

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Rapport 2003. Den norske Mediefestival 2003

Rapport 2003. Den norske Mediefestival 2003 Rapport 2003 Den norske Mediefestival 2003 SAMARBEIDSPARTNERE: Allkopi - Artic Reklamebyrå - Artnett - Avis i Skolen - B+B Mediakommunikasjon - Bergen Kommune - Bergen Media By - Bergen Næringsråd - Bergen

Detaljer

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308 ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) FOR 2014 Organisasjonsnr. 994.254.308 Styrets arbeid har i 2014 særlig vært konsentrert om organisering av European Heritage Congress i Oslo i juni 2015 og arbeid med

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far...

En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... Nei til Frontkollisjoner E-mail: per-kaare@holdal.no Kontaktperson: Per-Kaare Holdal tlf.: + 47 91106045 www.per-kaare.holdal.no 05.12.2009

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer