dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007 ÅRSMØTE Sveum, Brumunddal

2 ÅRSMØTE BRUMUNDDAL ATLET TKLUBB Lørdag Sveum, Brumunddal DAGSORDEN: Åpning Valg av dirigent Valg av sekretærr Godkjenning av dagsorden Valg av to personer til å underskrivee referatett Årsberetninger Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett Utmerkelser Avslutning Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

3 Brumunddal AK 2007 Styret: Leder: Nestleder/kasserer: Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Øyvind Opheim Jørgen Haug Jørn Kroken Ove Johansen Dietmar Wolf Stig Allergodt Frank Vegar Hanssen Simen Imingen Terje Østvang Vara revisorer: Roger Eriksen Egil Hovland Komité for årets styrkeløfter: Ove Johansen Stig Allergodt Dietmar Wolf Jørgen Haug, vara Utdanningskontakt: Roger Eriksen Valgkomité: Leder: Øyvind Opheim Anita Sæbø Anders Haukåssveen Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

4 Styrets beretning Klubben hadde i medlemmer. Dessverre har nedgangen i antall medlemmer fra fjoråret blitt opprettholdt. Etter flere år med høye medlemstall har de to siste årene vist en markant tilbakegang. Blant annet har noen av våre tidligere medlemmer meldt overgang til den nyetablerte klubben i Ottestad og andre har valgt å trene på treningssentre i Brumunddal. Klubbens driftsresultat henger nøye sammen med svingninger i medlemskontingent og treningsavgift samt NM-arrangement. Med to kostbare NM-turer til Bergen med mange løftere og med en formidabel husleieøkning med helårsvirkning ble det et betydelig underskudd. Vi har også gjort nødvendige utstyrsinvesteringer som har bidratt til et negativt årsresultat. For detaljer vedrørende økonomi så vises det til regnskapet for Det har likevel vært en bevisst og god økonomisk styring, noe også revisjonsrapporten viser. Klubben har også i år mottatt sponsormidler. Dette er midler som er svært kjærkomne. Klubben har som kjent få inntektsbringende tiltak. Til tross for nevnte svake medlemstall har vi maktet å vise at vi bidrar med utvikling av styrkeløft gjennom avvikling av et nasjonalt stevne for ungdom og junior. Stevnet som ble avviklet utendørs i Brumunddal sentrum har høstet mange lovord og i 2008 skal stevnet arrangeres dagen før nordisk mesterskap for ungdom og junior. Dette bør bli årets happening for våre yngste løftere! Sett av dagene 2-3.mai 2008 og hjelp til under arrangementet! 2007 har vært svært hyggelig med tanke på det sportslige. Prestasjonene til våre yngste løftere er imponerende. I tillegg til våre etablerte unge løftere som Simen, Martin og Stian har nye friskuser kommet til med svært sterke resultater. Tony fortsetter med fin og jevn framgang og Frank Vegar har vist at han når som helst kan bekle toppen av klubbens adelskalender. For detaljer vises det til beretning fra sportslig leder og statistikk. Når det gjelder treningslokalet har situasjonen radikalt endret seg. Fra å ha hatt svært gunstige økonomiske leiebetingelser har vi etter husleieøkningen kommet svært ugunstig ut. i løpet av siste halvår har det blitt avholdt flere samarbeidsmøter med BAIL (Brumunddal Allianseidrettslag) med sikte på bygging av et kombinert idrettshus på Sveum der vi ville få vårt eget klubblokale med tilhørende treningslokale. Jørgen tegnet bygget og det ble utarbeidet et økonomisk estimat. For å gjøre en lang historie kort så måtte vi kaste inn håndkle i forhold til dette prosjektet. Med en kostnadsramme på 4-5 millioner, et tidsperspektiv på 6-8 år før realisering og en omfattende administrativ omkostning ble prosjektet urealistisk. Dette innebærer at jakten på nytt treningslokale fortsetter. Styret har lagt et godt arbeidsår bak seg. Blant annet har det blitt brukt mye tid på å fremskaffe et nytt treningslokale. Nye medlemmer i styret har utvist et flott engasjement og velvillig påtatt seg oppgaver. At det i klubben også gror med hensyn til å påta seg og utføre tillitsverv er viktig og bør ikke undervurderes. Det er med andre ord et litt blandet bilde som tegnes når status gjøres opp for året som har godt. Det må understrekes at vi er en styrkeløftklubb og med hensyn til det idrettslige så ser det lysere ut enn på lenge, ja kanskje enn noen gang! Utfordringene med hensyn til treningslokale og økonomi er ikke uoverkommelige. Med litt is i magen har jeg stor tro på gode løsninger og resultater når det gjelder nytt treningslokale, økonomi og antall Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

5 medlemmer. Når dette skrives er vi allerede godt i gang med forberedelsene til nordisk mesterskap i mai. Vi har fått betydelig støtte fra forbundet og også kommunen har signalisert betydelig støtte. De økonomiske utsiktene for 2008 er med andre ord langt lysere enn for året vi har lagt bak oss. Vi bør i fremtiden kunne fortsette å være en av Norges største og beste styrkeløftklubber, og for å være det må rekruttering og sportslig aktivitet være det viktigste. Det som imidlertid er helt avgjørende for å videreføre klubbens drift uavhengig av prestasjoner er den innsats som blir gjort av løftere, trenere, dommere, styret og andre. Jeg vil oppfordre alle til å gjøre en innsats for klubben vi trenger for eksempel flere hjelpere til avvikling av stevner eller kunne DU tenke deg til å bidra på andre måter oppgavene er mange! Takk til alle dere som har bidratt med driften av Brumunddal Atletklubb, takk til media som har hatt mye godt stoff om Brumunddal Atletklubb. Takk til våre sponsorer og andre samarbeidspartnere. Jeg vil med dette benytte anledningen til å takke for seks fine år som leder av landets beste styrkeløftklubb! Lykke til videre, og et godt nytt, innholdsrikt og spennende styrkeløftår til dere alle! Brumunddal, For styret i Brumunddal Atletklubb Jørn Kroken Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

6 Årsberetning fra sportslig leder 2007 Klubbmesterskap 20. januar Jørn Kroken 90kg YV Stian Bjørge 75kg J 492,5 1 Martin Ringsrud 90kg U Frank Vegar Hanssen 125kg S Anita Sæbø 75kg S Tony A. Pettersen 100kg S 587,5 1 NM Bergen, mars Anita Sæbø 82,5kg S Frank Vegar Hanssen 110kg S Simen Imingen 75kg J Martin Ringsrud 90kg U Tony A. Pettersen 100kg S 617,5 7 Jørn Kroken 90kg YV 667,5 4 Nordisk Ungdom & Junior, Sverige 21. april Simen Imingen 75kg J 667,5 1 Martin Ringsrud 90kg U KM benkpress 28. april Alf Granvang 100kg YV 212,5 1 Tor Granvang 90kg YV - - Jørgen Haug 125kg EV Dietmar Wolf 90kg EV Terje Johansen 125kg S 192,5 1 Olav Kompelien 100kg S - - Stian Bjørge 75kg J 142,5 1 Michael Rosenberg 67,5kg U 102,5 1 Nasjonalt stevne U/J, Brumunddal 2.juni Martin Ringsrud 90kg U 597,5 1 Michael Rosenberg 67,5kg U 437,5 2 Lars Rødsdalen 75kg U 402,5 2 Stian Bjørge 75kg J EM Junior, Bulgaria juni Simen Imingen 75kg J 667,5 4 Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

7 NM Benkpress, Frogner, 30. juni Tony A. Pettersen 90kg S Martin Ringsrud 100kg U Anita Sæbø 75kg S 117,5 1 Stian Bjørge 75kg J 147,5 2 Terje Johansen 110kg S Alf Granvang 100kg YV Tor Granvang 90kg YV 157,5 2 VM junior, Frankrike, Simen Imingen 75kg J KM, 20. oktober, Brumunddal Jørn Kroken 100kg YV 657,5 1 Tor Erik 100 YV Rødsdalen Stian Bjørge 75kg J Martin Ringsrud 100kg J 592,5 2 Michael Rosenberg 67,5kg U Lars Sølna Rødsdalen 82,5 U NM U/J/V, Bergen, november Jørn Kroken 90kg YV Martin Ringsrud 90kg U 622,5 1 Simen Imingen 82,5kg J Lars S. Rødsdalen 82,5kg U 482,5 3 Michael Rosenberg 67,5kg U Lagserien, styrkeløft Brumunddal AK Åpen 2 Benkpresserien Brumunddal AK Veteran 1 Som det framgår av ovenstående resultater har klubben fått en veldig bra positiv sportslig utvikling som resulterte i flere norgesmestere og pallplasseringer på ulike mesterskaper i I tillegg ble både Simen og Martin nordisk mester. Simen har også hevdet seg godt i EM og VM. Også Stian Bjørge og Tony A. Pettersen viste en veldig bra resultatutvikling og våre aller ferskeste løftere, Michael Rosenberg og Lars Rødsdalen har allerede vist sterke prestasjoner. Og helt på tampen av året debuterte ytterligere flere talentfulle ungdommer! Ellers har Frank Vegar Hanssen satt ungguttene litt på plass med et knallsterkt resultat rett før sommeren. Jeg tipper Frank topper adelskalenderen ved neste korsvei! Jeg vil også nevne meget sterke benkpressresultater av Alf Granvang. Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

8 Jeg vil også bruke anledningen til å takke Jørgen Haug for hans store innsats som trener i BAK. Under hans veiledning har mange unge og lovende utøvere utviklet seg til toppløftere på nasjonalt nivå i aldersgruppe ungdom, junior, senior og veteran. Klubben har også fått veldig positive tilbakemeldinger fra deltagerne, klubber og NSF om arrangement rundt Nasjonalt U/J stevne som ble avholdt i Brumunddal i juni Et slikt stevne arrangert i Brumunddal kan også være for vår egen del av stor nytte med tanke på ungdomsrekruttering innenfor styrkeløft. Med sportslig hilsen Dietmar Wolf Brumunddal Atletklubb Postboks Brumunddal Bankkto: Org. nr

9 Regnskap Budsjett 2007 Inntekter Busjett 2007 Regnskap 2007 Budsjett Sponsorinntekter Kr , , , Salgsinntekter Kr 2 000, , , Årlig U/Jr-stevne - Overskudd Kr 3 000, , , Startkontingent Kr 4 000, , , Offentlig tilskudd/refusjon Kr , , , Medlemskontingent Kr , , , Treningsavgift Kr , , , , Treningsavgift enkelttrening Kr 360,00 Driftsinntekter Kr , , , ,00 Kostnader 4010 Startkontigenter Kr 2 000, , , Stevneutgifter Kr , , , , Lisenser 4 000, Treningsutgifter 1 666, Varekjøp Kr 2 500,00 699, , Vedlikehold utstyr Kr 3 000, , , Sosiale tiltak Kr 3 000, , , Leie lokaler Kr , , , Lys, varme vedr. lokaler Kr , , , Renhold av lokaler Kr , Annen kostnad lokaler Kr , , Trenerutdanning Kr 2 000, , Kontorrekvisita Kr 1 000,00 498, , Møte, kurs, oppdatering Kr 6 000, , , Annen kontorkostnad Kr 600,00 806,00 800, Porto Kr 400,00 70,00 200, Reklamekostnad Kr 2 500, , , Gaver/premier Kr 5 000, , , Tilskudd Kr 5 000, Forsikringspremie Kr 6 000, , ,00 Driftskostnader Kr , , , ,00 Driftsrelatert årsresultat Kr , , , ,00 Finans og avskrivninger 7830 Tap på fordringer Kr -200, Renteinntekt Kr 5 000, , , Annen finanskostnad Kr ,00-664, ,00 Resultat etter finans Kr 0, , , ,00 Investeringer og ekstraordinært 4600 Utstyrsinvestering Kr , Ekstraordinære kostnader Kr 3 077, Årsresultat Kr. 0, , , , Årlig U/Jr stevne inkluderer i år nordisk for U/Jr. Investeringer vi må foreta i forbindelse med dette stevnet er lagt inn i denne samleposten (Røde tall = korrigert av årsmøtet)

10 Balanse pr. 31/ Eiendeler Gjeld og egenkapital 1380 Fordringer på medlemmer Kr , Annen egenkapital Kr , Krav på offentlig tilskudd Kr , Gjeld til medlemmer Kr. 698, Forskuddsbetalt husleie Kr , Annen kortsiktig gjeld Kr , Kasse, kontanter Kr , Årsresultat (underskudd) Kr , Bank driftskonto Kr , Bank høyrente Kr , Konto for VISA-kort Kr ,98 Kr ,66 Kr ,66

11 Innkomne forslag: Fra styret: Styret foreslår å endre medlemskontingenten f.o.m. 2009: Forslag til satser: Medlem over 18 år: kr 600, Medlem under 18 år: kr 400, Styremedlemmer: kr 300, Dommere (som ikke trener/løfter): kr 200, Endret: Dommere: kr 300, Begrunnelse: Medlemskontingenten har stått uforandret i svært mange år, og det er nå på tide å ta inn igjen litt av dette. Enstemmig vedtatt

12 Stevneoversikt 2007 Antall stevnestarter: 76 (sortert på stevner) Vekt Navn Stevne Dato Sted Stian Bjørge KLM Brumunddal 70, JR 170,0 137,5 185,0 492,5 367, Frank Vegar Hanssen KLM Brumunddal 111, S 300,0 220,0 270,0 790,0 462, Jørn Kroken KLM Brumunddal 87, YV 210,0 180,0 245,0 635,0 410, Tony A. Pettersen KLM Brumunddal 93, S 220,0 162,5 205,0 587,5 367, Martin Ringsrud KLM Brumunddal 89, U 225,0 165,0 190,0 580,0 371, Anita Sæbø KLM Brumunddal 74, S 170,0 102,5 162,5 435,0 415, Alf Granvang BPS Brumunddal 98, YV 210,0 210,0 128,54100 Jørgen Haug BPS Brumunddal 121, EV 177,5 177,5 101,79625 Olav Kompelien BPS Brumunddal 97, S 220,0 220,0 135,12400 Dietmar Wolf BPS Brumunddal 84, EV 170,0 170,0 112,60800 Simen Imingen NM Bergen 75, JR 247,5 162,5 245,0 655,0 466, Jørn Kroken NM Bergen 88, YV 230,0 185,0 252,5 667,5 429, Martin Ringsrud NM Bergen 88, U 220,0 165,0 200,0 585,0 376, Anita Sæbø NM Bergen 75, S 180,0 102,5 167,5 450,0 427, Frank Vegar Hanssen NM Bergen 109, S 290,00 215,0 270,00 775,0 456, Tony A. Pettersen NM Bergen 93, S 230,0 167,5 220,0 617,5 387, Stian Bjørge SS Brumunddal 70, JR 180,0 140,0 180,0 500,0 371,50000 Anita Sæbø SS Brumunddal 76, S 170,0 112,5 165,0 447,5 420,60525 Simen Imingen Jr-Nor Sverige 74, JR 252,5 165,0 250,0 667,5 477, Martin Ringsrud U-Nor Sverige 89, U 230,0 165,0 215,0 610,0 390, Stian Bjørge KMBP Brumunddal 72, JR 142,5 142,5 104, Alf Granvang KMBP Brumunddal 97, YV 212,5 212,5 130, Tor Granvang KMBP Brumunddal 86, YV --- Jørgen Haug KMBP Brumunddal 121, EV 180,0 180,0 103, Terje Johansen KMBP Brumunddal 111, S 192,5 192,5 112, Olav Kompelien KMBP Brumunddal 97, S --- Michael Rosenberg KMBP Brumunddal 63, U 102,5 102,5 82, Dietmar Wolf KMBP Brumunddal 83, EV 180,0 180,0 119, Stian Bjørge SS Brumunddal 74, JR 185,0 137,5 180,0 502,5 360,74475 Michael Rosenberg SS Brumunddal 63, U 150,0 105,0 160,0 415,0 338,88900 Lars S. Rødsdalen SS Brumunddal 69, U 130,0 90,0 170,0 390,0 294,87900 Tor Erik Rødsdalen SS Brumunddal 95, YV 170,0 150,0 230,0 550,0 341,93500 Stian Bjørge Nasjonalt Brumunddal 73, JR 185,0 140,0 195,0 520,0 374, Martin Ringsrud Nasjonalt Brumunddal 88, U 220,0 167,5 210,0 597,5 384, Michael Rosenberg Nasjonalt Brumunddal 62, U 162,5 105,0 170,0 437,5 358, Lars S. Rødsdalen Nasjonalt Brumunddal 68, U 140,0 92,5 172,5 405,0 307, Simen Imingen JR-EM Bulgaria 74, JR 247,5 170,0 250,0 667,5 476, Frank Vegar Hanssen SS Brumunddal 111, S 322,5 227,5 282,5 832,5 488,59425 Stian Bjørge NM-BP Frogner 73, JR 147,5 147,5 106, Klasse Koeff. Kategori Knebøy Benkpress Markløft Total Poeng Plass Copyright Ove Johansen

13 Alf Granvang NM-BP Frogner 97, YV 215,0 215,0 131, Tor Granvang NM-BP Frogner 86, YV 157,5 157,5 102, Terje Johansen NM-BP Frogner 108, S 190,0 190,0 112, Tony A. Pettersen NM-BP Frogner 96, S 175,0 175,0 107, Martin Ringsrud NM-BP Frogner 90, U 170,0 170,0 107, Anita Sæbø NM-BP Frogner 75, S 117,5 117,5 111, Simen Imingen JR-VM Frankrike 74, JR 260,0 167,5 242,5 670,0 479,18400 Alf Granvang BPS Brumunddal 97, YV 217,5 217,5 134,00175 Tor Granvang BPS Brumunddal 92, YV 180,0 180,0 113,49000 Jørgen Haug BPS Brumunddal 121, EV 170,0 170,0 97,49500 Stian Bjørge SydNorsk Sande 73, JR 190,0 150,0 200,0 540,0 389, Tony A. Pettersen SydNorsk Sande 95, S 242,5 167,5 230,0 640,0 396, Michael Rosenberg SydNorsk Sande 63, U 175,0 110,0 190,0 475,0 383, Lars S. Rødsdalen SydNorsk Sande 75, U 150,0 102,5 190,0 442,5 313, Alf Granvang SydNorsk BP Sande 97, YV 210,0 210,0 129, Tor Granvang SydNorsk BP Sande 95, YV 180,0 180,0 111, Stian Bjørge KM Brumunddal 74, JR 195,0 147,5 202,5 545,0 391, Jørn Kroken KM Brumunddal 90, YV 220,0 192,5 245,0 657,5 417, Martin Ringsrud KM Brumunddal 92, U 220,0 172,5 200,0 592,5 372, Michael Rosenberg KM Brumunddal 65, U 195,0 115,0 190,0 500,0 397, Lars S. Rødsdalen KM Brumunddal 75, U 160,0 105,0 190,0 455,0 322, Tor Erik Rødsdalen KM Brumunddal 92, YV 170,0 140,0 230,0 540,0 339, Stian Bjørge JR-NM Bergen 74, JR 200,00 150,00 205,00 555,0 398, Simen Imingen JR-NM Bergen 78, JR 267,5 175,0 252,5 695,0 482, Jørn Kroken Vet-NM Bergen 88, YV 225,0 192,5 247,5 665,0 427, Martin Ringsrud U-NM Bergen 90, U 225,0 175,0 222,5 622,5 397, Michael Rosenberg U-NM Bergen 63, U 185,0 120,0 206,0 510,0 411, Lars S. Rødsdalen U-NM Bergen 76, U 162,5 110,0 210,0 482,5 337, Alf Granvang BPS Brumunddal 97, YV 210,0 210,0 129,02400 Tor Granvang BPS Brumunddal 95, YV 185,0 185,0 114,81100 Terje Johansen BPS Brumunddal 110, S 185,0 185,0 108,68750 Kjell Arne Sollien BPS Brumunddal 99, YV 0,0 140,0 0,0 140,0 85,44200 Kjell E. Bakkelund SS Brumunddal 76, JR 170,0 175,0 200,0 545,0 384,82450 Carl Yngvar Christens SS Brumunddal 131, U 260,0 165,0 275,0 700,0 395,29000 Martin Ringsrud SS Brumunddal 89, U 225,0 181,0 95,0 500,0 320,50000 Michael Rosenberg SS Brumunddal 66, U 200,0 122,5 210,0 532,5 414,01875 Lars S. Rødsdalen SS Brumunddal 77, U 170,0 112,5 205,0 487,5 340,03125 Copyright Ove Johansen

14 Stevneoversikt 2007 Antall stevnestarter: 76 (sortert på løfter) Vekt Navn Stevne Dato Sted Kjell E. Bakkelund SS Brumunddal 76, JR 170,0 175,0 200,0 545,0 384,82450 Stian Bjørge JR-NM Bergen 74, JR 200,0 150,0 205,0 555,0 398, Stian Bjørge KLM Brumunddal 70, JR 170,0 137,5 185,0 492,5 367, Stian Bjørge KM Brumunddal 74, JR 195,0 147,5 202,5 545,0 391, Stian Bjørge KMBP Brumunddal 72, JR 142,5 142,5 104, Stian Bjørge Nasjonalt Brumunddal 73, JR 185,0 140,0 195,0 520,0 374, Stian Bjørge NM-BP Frogner 73, JR 147,5 147,5 106, Stian Bjørge SS Brumunddal 70, JR 180,0 140,0 180,0 500,0 371,50000 Stian Bjørge SS Brumunddal 74, JR 185,0 137,5 180,0 502,5 360,74475 Stian Bjørge SydNorsk Sande 73, JR 190,0 150,0 200,0 540,0 389, Carl Yngvar Christens SS Brumunddal 131, U 260,0 165,0 275,0 700,0 395,29000 Alf Granvang BPS Brumunddal 98, YV 210,0 210,0 128,54100 Alf Granvang BPS Brumunddal 97, YV 217,5 217,5 134,00175 Alf Granvang BPS Brumunddal 97, YV 210,0 210,0 129,02400 Alf Granvang KMBP Brumunddal 97, YV 212,5 212,5 130, Alf Granvang NM-BP Frogner 97, YV 215,0 215,0 131, Alf Granvang SydNorsk BP Sande 97, YV 210,0 210,0 129, Tor Granvang BPS Brumunddal 92, YV 180,0 180,0 113,49000 Tor Granvang BPS Brumunddal 95, YV 185,0 185,0 114,81100 Tor Granvang KMBP Brumunddal 86, YV --- Tor Granvang NM-BP Frogner 86, YV 157,5 157,5 102, Tor Granvang SydNorsk BP Sande 95, YV 180,0 180,0 111, Frank Vegar Hanssen KLM Brumunddal 111, S 300,0 220,0 270,0 790,0 462, Frank Vegar Hanssen NM Bergen 109, S 290,0 215,0 270,0 775,0 456, Frank Vegar Hanssen SS Brumunddal 111, S 322,5 227,5 282,5 832,5 488,59425 Jørgen Haug BPS Brumunddal 121, EV 177,5 177,5 101,79625 Jørgen Haug BPS Brumunddal 121, EV 170,0 170,0 97,49500 Jørgen Haug KMBP Brumunddal 121, EV 180,0 180,0 103, Simen Imingen JR-EM Bulgaria 74, JR 247,5 170,0 250,0 667,5 476, Simen Imingen JR-NM Bergen 78, JR 267,5 175,0 252,5 695,0 482, Simen Imingen Jr-Nor Sverige 74, JR 252,5 165,0 250,0 667,5 477, Simen Imingen JR-VM Frankrike 74, JR 260,0 167,5 242,5 670,0 479,18400 Simen Imingen NM Bergen 75, JR 247,5 162,5 245,0 655,0 466, Terje Johansen BPS Brumunddal 110, S 185,0 185,0 108,68750 Terje Johansen KMBP Brumunddal 111, S 192,5 192,5 112, Terje Johansen NM-BP Frogner 108, S 190,0 190,0 112, Olav Kompelien BPS Brumunddal 97, S 220,0 220,0 135,12400 Olav Kompelien KMBP Brumunddal 97, S --- Jørn Kroken KLM Brumunddal 87, YV 210,0 180,0 245,0 635,0 410, Jørn Kroken KM Brumunddal 90, YV 220,0 192,5 245,0 657,5 417, Jørn Kroken NM Bergen 88, YV 230,0 185,0 252,5 667,5 429, Jørn Kroken Vet-NM Bergen 88, YV 225,0 192,5 247,5 665,0 427, Tony A. Pettersen KLM Brumunddal 93, S 220,0 162,5 205,0 587,5 367, Tony A. Pettersen NM Bergen 93, S 230,0 167,5 220,0 617,5 387, Tony A. Pettersen NM-BP Frogner 96, S 175,0 175,0 107, Tony A. Pettersen SydNorsk Sande 95, S 242,5 167,5 230,0 640,0 396, Klasse Koeff. Kategori Knebøy Benkpress Markløft Total Poeng Plass Copyright Ove Johansen

15 Martin Ringsrud KLM Brumunddal 89, U 225,0 165,0 190,0 580,0 371, Martin Ringsrud KM Brumunddal 92, U 220,0 172,5 200,0 592,5 372, Martin Ringsrud Nasjonalt Brumunddal 88, U 220,0 167,5 210,0 597,5 384, Martin Ringsrud NM Bergen 88, U 220,0 165,0 200,0 585,0 376, Martin Ringsrud NM-BP Frogner 90, U 170,0 170,0 107, Martin Ringsrud SS Brumunddal 89, U 225,0 181,0 95,0 500,0 320,50000 Martin Ringsrud U-Nor Sverige 89, U 230,0 165,0 215,0 610,0 390, Martin Ringsrud U-NM Bergen 90, U 225,0 175,0 222,5 622,5 397, Michael Rosenberg KM Brumunddal 65, U 195,0 115,0 190,0 500,0 397, Michael Rosenberg KMBP Brumunddal 63, U 102,5 102,5 82, Michael Rosenberg Nasjonalt Brumunddal 62, U 162,5 105,0 170,0 437,5 358, Michael Rosenberg SS Brumunddal 63, U 150,0 105,0 160,0 415,0 338,88900 Michael Rosenberg SS Brumunddal 66, U 200,0 122,5 210,0 532,5 414,01875 Michael Rosenberg SydNorsk Sande 63, U 175,0 110,0 190,0 475,0 383, Michael Rosenberg U-NM Bergen 63, U 185,0 120,0 206,0 510,0 411, Lars S. Rødsdalen KM Brumunddal 75, U 160,0 105,0 190,0 455,0 322, Lars S. Rødsdalen Nasjonalt Brumunddal 68, U 140,0 92,5 172,5 405,0 307, Lars S. Rødsdalen SS Brumunddal 69, U 130,0 90,0 170,0 390,0 294,87900 Lars S. Rødsdalen SS Brumunddal 77, U 170,0 112,5 205,0 487,5 340,03125 Lars S. Rødsdalen SydNorsk Sande 75, U 150,0 102,5 190,0 442,5 313, Lars S. Rødsdalen U-NM Bergen 76, U 162,5 110,0 210,0 482,5 337, Tor Erik Rødsdalen KM Brumunddal 92, YV 170,0 140,0 230,0 540,0 339, Tor Erik Rødsdalen SS Brumunddal 95, YV 170,0 150,0 230,0 550,0 341,93500 Kjell Arne Sollien BPS Brumunddal 99, YV 0,0 140,0 0,0 140,0 85,44200 Anita Sæbø KLM Brumunddal 74, S 170,0 102,5 162,5 435,0 415, Anita Sæbø NM Bergen 75, S 180,0 102,5 167,5 450,0 427, Anita Sæbø NM-BP Frogner 75, S 117,5 117,5 111, Anita Sæbø SS Brumunddal 76, S 170,0 112,5 165,0 447,5 420,60525 Dietmar Wolf BPS Brumunddal 84, EV 170,0 170,0 112,60800 Dietmar Wolf KMBP Brumunddal 83, EV 180,0 180,0 119, Copyright Ove Johansen

16 160 Antall stevnestarter pr. år Total Veteran U / Jr 20 Senior Total U / Jr Senior Veteran Copyright Ove Johansen

17 500,0 Hvor sterke har vi vært? 490,0 480,0 470,0 460,0 450,0 440, ,0 420,0 410,0 400,0 Kurven viser gjennomsnittet av de fem beste løfternes beste resultat hvert år fram til i dag. 390,0 380,0 Toppåret!! 370,0 360, Poengsum 423,5 429,2 429,6 461,6 457,3 456,3 446,0 437,3 445,0 459,7 469,3 468,2 459,8 464,1 467,8 450,9 467,2 466,2 473,9 472,8 447,7 457,8 454,4 446,8 419,2 436,5 452,9 440,1 433,5 448,4 Copyright Ove Johansen

18 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Prosentvis fordeling mellom kategorier Veteran Senior U / Jr Copyright Ove Johansen

19 Adelskalender Alle løftere som har greid mer enn 400 poeng Nr. Navn Stevne Dato Sted Vekt Klasse Total Poeng 1 Kjell Kaspersen Jr-VM Sverige 81,4 82,5 760,0 513, Ronny Morterud NM Sandnes 121, ,0 507, Roger Eriksen Jr-VM MiamiUSA 108, ,0 501, Jan Tore Bredalen VM Australia 60, ,5 501, Frank Vegar Hanssen SS Brumunddal 111, ,5 488, Simen Imingen JR-NM Bergen 78, ,0 482, Torkjeld Jevne A-NM Halden 87, ,0 480, Olav Kompelien LK-D Danmark 98, ,0 478, Oddvar Wiken VM India 74, ,0 476, Didrik Brovold A-NM Drammen 65,9 67,5 600,0 471, Terje Brovold SS Brumunddal 80,5 82,5 687,5 467, Egil Hovland SS Brumunddal 90, ,0 459, Kåre Sagedal KM Brumunddal 126, ,0 454, Arne Brovold Jr-NM Inderøy 73, ,5 451, Øyvind Svenkerud KM Brumunddal 99, ,0 450, Arild Hoberg SS Brumunddal 88, ,0 450, Werner Porsvik A-NM Alta 82,1 82,5 667,5 448, Inge Karlsen Lag-finale Sr Moss 103, ,0 441, Øyvind Melsnes A-NM Alta 94, ,5 440, Vidar Helgesen Lag-finale Sr Brumunddal 109, ,0 436, Jørn Kroken Vet-NM Bergen 86, ,0 435, Arild Busterud KM Brumunddal 101, ,0 432, Anita Sæbø SS Brumunddal 75, ,5 432, Vidar A. Ringvold SS Brumunddal 115, ,0 432, Per Åge Madsen KM Brumunddal 98, ,0 428, Jørgen Erik Haug Vet-Nordisk Holmestrand 126, ,0 426, Gunnar Skogstad A-NM Brumunddal 74, ,5 421, Odd Jan Bjørnstad KM Gjøvik 103, ,5 419, Tormod Lauvålien SS Brumunddal 94, ,0 417, Michael Rosenberg SS Brumunddal 66, ,5 414, Ingar Elvelund A-NM Oslo 67,5 67,5 535,0 412, Rikard Kaashagen KLM Brumunddal 85, ,0 410, Bjarne Arnestad KM Brumunddal 91, ,0 408, Ola Magnus Dalsheim A-NM Askim 75,3 82,5 575,0 408, Ronny Bjertnes Jr-NM Brumunddal 105, ,0 406, Stig Allergodt JR-NM Oslo 118, ,0 403, Roar Fjellet Lag-finale Sr Sandnes 84, ,0 400,99400 Copyright Ove Johansen

20 Adelskalender knebøy 20 beste knebøy gjennom tidene i treløftskonkurranse Nr. Navn Stevne Dato Sted Vekt KB KB-poeng 1 Kjell Kaspersen KM Brumunddal 83,8 327,5 217, Didrik Brovold A-NM Drammen 65,9 252,5 198, Roger Eriksen EM Finland 110,0 330,0 194, Jan Tore Bredalen A-NM Halden 66,3 247,5 193, Ronny Morterud KM Brumunddal 117,5 335,0 193, Frank Vegar Hanssen A-NM Valdres 107,8 320,0 189, Olav Kompelien KM Brumunddal 97,0 302,5 186, Simen Imingen JR-VM Frankrike 74,6 260,0 185, Oddvar Wiken VM India 74,5 255,0 182, Kåre Sagedal KM Brumunddal 129,2 320,0 181, Inge Karlsen Lag-finale Sr Moss 103,5 300,0 180, Øyvind Svenkerud JR-EM Bulgaria 99,9 295,0 179, Werner Porsvik A-NM Alta 82,1 265,0 178, Torkjeld Jevne A-NM Sandnes 96,3 287,5 177, Vidar Helgesen SS Brumunddal 109,0 300,0 177, Terje Brovold SS Brumunddal 80,5 260,0 176, Arne Brovold Jr-NM Inderøy 73,9 245,0 176, Anita Sæbø NM Bergen 75,1 180,0 170, Arild Hoberg A-NM Brumunddal 87,7 262,5 169, Rikard Kaashagen KLM Brumunddal 85,4 252,5 165,79150 Adelskalender markløft 20 beste markløft gjennom tidene i treløftskonkurranse Nr. Navn Stevne Dato Sted Vekt ML ML-Poeng 1 Jan Tore Bredalen KM Brumunddal 65,8 260,0 204, Ronny Morterud SS Brumunddal 120,8 342,5 196, Kjell Kaspersen A-NM Drammen 81,7 287,5 193, Jon Ruud A-NM Brumunddal 66,4 247,5 193, Oddvar Wiken Nordisk Sverige 74,9 270,0 192, Roger Eriksen Jr-VM MiamiUSA 108,9 325,0 191, Egil Hovland SS Brumunddal 90,0 300,0 191, Ingar Elvelund A-NM Oslo 67,5 247,5 190, Arild Busterud KM Brumunddal 101,5 315,0 190, Torkjeld Jevne Jr-Nordisk Finland 82,3 282,5 189, Terje Brovold SS Brumunddal 82,5 280,0 187, Arild Hoberg RM Askim 81,9 277,5 186, Didrik Brovold A-NM Drammen 65,9 237,5 186, Kåre Sagedal KM Brumunddal 126,9 325,0 184, Olav Kompelien KM Brumunddal 95,9 298,0 184, Simen Imingen Jr-Nor Sverige 74,5 252,5 180, Tormod Lauvålien SS Brumunddal 89,4 280,0 179, Gunnar Skogstad A-NM Brumunddal 74,3 250,0 179, Jørn Kroken SS Brumunddal 88,4 271,0 174, Arne Brovold Jr-NM Inderøy 73,9 242,5 174,60000 Copyright Ove Johansen

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsberetning Drammen Styrkeidrettslag 2016

Årsberetning Drammen Styrkeidrettslag 2016 Side 1 av 7 Sak 4 Årsberetning Drammen Styrkeidrettslag 2016 Drammen Styrkeidrettslag er et idrettslag, tilsluttet Norges Styrkeløftforbund og Buskerud Idrettskrets. Styret Styrets sammensetning Leder:

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Halden Styrkeidrettslag

Halden Styrkeidrettslag Halden Styrkeidrettslag ÅRSBERETNING FOR 2000. Styrets sammensetning: Formann: Arnulf Wahlstrøm V.formann: Thorleif Kristiansen Sekretær: Vidar Nøland Kasserer: Ragnar Akselsen Styrem.: Geir Johannesen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN STYRKELØFTKLUBB for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN STYRKELØFTKLUBB for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN STYRKELØFTKLUBB for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Styrkeløfteren fra Sjøholt

Styrkeløfteren fra Sjøholt Styrkeløfteren fra Sjøholt Jeg Stian Walgermo (født 12. august 1988 i Ålesund) kommer fra en liten plass på Sunnmøre som heter Sjøholt. Er nå bosatt i Trondheim og jobber som systemutvikler i Sticos AS.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2002 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 16 tilstedeværende var

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 7. mars 2011 kl. 1800 2045. Styreleder Tormod Antonsen ønsket de frammøtte representanter

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Halden Styrkeidrettslag

Halden Styrkeidrettslag Halden Styrkeidrettslag ÅRSBERETNING FOR 2004. Styrets sammensetning: Formann: Arnulf Wahlstrøm V.formann: Geir Johannesen Sekretær: Vidar Nøland Kasserer: Ragnar Akselsen Styrem.: Thomas Puzicha Varamedl.:

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB FORMANN KASSERER/VISEFORMANN STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMENN HUSINSPEKTØR Per Kristian Ubøe Jan Wessel

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20 Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede * Det var 14 stemmeberettigede til stede. Sak 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 Møtetid: Kl. 18.00 Møtested: Adm.bygget, Sentralskytebanen Antall møtte: 19 personer Sakliste: 1. Åpning v/leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 1. FEBRUAR 2013 KL. 18 Protokoll fra årsmøte i Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb Tid: kl. 18:00 19:15 1. februar 2013. Sted: NJJKs lokaler, Tvetenvn 183, 0673 Oslo. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer