Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: (10) Kortspordeksel (MP260 series) Åpne for å sette inn et minnekort. Se Sette inn minnekortet. Sett bakfra (11) USB-port Sett inn USB-kabelen for å koble maskinen til en datamaskin. Advarsel Ikke berør metalldelene. Viktig Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens maskinen skriver ut fra eller skanner originaler til datamaskinen eller mens datamaskinen er i hvile- eller ventemodus. (12) Kontakt for strømledning Sett inn strømledningen som følger med. Sett fra innsiden Hovedkomponenter Strona 6 z 640 (13) Låsedeksler for blekkassetter Låser FINE-kassettene på plass. (14) Skanneenhet (deksel) Skanner originaler. Åpne den for å skifte ut FINE-kassettene eller fjerne fastkjørt papir i maskinen. Når du åpner skanneenheten (dekselet), løfter du den med dokumentdekselet lukket. (15) Tilgangslampe (MP260 series) Lyser eller blinker for å angi minnekortstatusen. Se Sette inn minnekortet. (16) Kortspor (MP260 series) Sett inn et minnekort. Se Sette inn minnekortet. (17) Støtte for skanneenhet Holder skanneenheten (dekselet) som åpnes. (18) FINE-kassettholder Installer FINE-kassettene. FINE-fargekassetten skal installeres i venstre spor, og den svarte FINE-kassetten skal installeres i høyre spor. (19) FINE-kassetter (blekkassetter) En utskiftbar kassett som er integrert med skrivehodet og blekktanken. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer FINE-kassettene, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang. Viktig Det kan finnes blekkflekker på delen (A) i illustrasjonen nedenfor. Det påvirker ikke ytelsen for maskinen. Ikke berør delen (A). Hvis du berører den, kan det hende at maskinen ikke skriver ut som den skal. Hovedkomponenter Strona 7 z 640 Betjeningspanel (1) PÅ-knapp / strømlampe Slår strømmen av eller på. Strømlampen er av: Strømmen er av. du vil ha mer informasjon, kan du se i " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. - Strømlampen blinker grønt én gang og alarmlampen blinker oransje én gang vekselvis: Det er oppstått en feil som krever at du kontakter en servicerepresentant fra Canon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i " Feilsøking " i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Viktig Koble fra strømkontakten Når du skal koble fra strømkontakten etter å ha slått av strømmen, må du kontrollere at strømlampen er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen lyser eller blinker, kan det hende at maskinen ikke blir i stand til å skrive ut, for skrivehodet er ikke beskyttes. (2) LED-skjerm Viser antall eksemplarer, vedlikeholdsmenykoden eller betjeningssstatusen, for eksempel en feilkode. (3) [+]-knapp Hovedkomponenter Angir antall eksemplarer. Strona 8 z 640 (4) Blekklamper Lyser eller blinker oransje når det blir tomt for blekk osv. Lampen til venstre angir status for FINEfargekassetten, og lampen til høyre angir status for den svarte FINE-kassetten. (5) Papirknapp Angir papirstørrelsen og medietypen. (6) Knapp for Photo Index Sheet (MP260 series) Skriver ut Photo Index Sheet eller starter skanning av Photo Index Sheet for å skrive ut valgte bilder på minnekortet. (7) Skanneknapp Starter skanning av en original for å lagre den på minnekortet (MP260 series) eller datamaskinen. (8) Stopp/Nullstill-knapp Avbryter operasjoner. Du kan også trykke på denne knappen når en utskriftsjobb pågår for å avbryte den. (9) Fargeknapp* Starter fargekopiering. Du kan også trykke på denne knappen for å fullføre valget for meny- eller innstillingselementet. (10) Svart-knapp* Starter kopiering i svart/hvitt. Du kan også trykke på denne knappen for å fullføre valget for meny- eller innstillingselementet. (11) Knappen Tilpass til side / lampen Tilpass til side Aktiverer kopieringsfunksjonen Tilpass til side. Du kan kopiere en original som forstørres eller forminskes automatisk, for å få plass på den valgte sidestørrelsen. Når kopieringsfunksjonen Tilpass til side er deaktivert, kan du kopiere i samme størrelse som en original. (12) (Vedlikehold)-knapp Åpner Vedlikeholdmenyen. (13) Papirlampe Lyser for å angi den valgte papirstørrelse og medietypen. (14) Alarmlampe Lyser eller blinker oransje når det oppstår en feil, som for eksempel når det er tomt for papir eller blekk. * I programmene eller brukerveiledningene kalles knappene Svart og Farge samlet for "Start"- eller " OK"knappen. Øverst på siden LED-skjerm og grunnleggende betjening Videregående veiledning Innhold > Oversikt over maskinen > LED-skjerm og grunnleggende betjening Strona 9 z 640 Feilsøking LED-skjerm og grunnleggende betjening Du kan bruke maskinen til å lage kopier eller utskrifter uten en datamaskin. Denne delen beskriver LED-skjermen og grunnleggende betjening på betjeningspanelet. Tallet 1 vises vanligvis på LED-skjermen når strømmen slås på. LEDskjermen viser status for maskinen på følgende måte. Maskinstatus LED-skjerm Under kopiering Antall kopier (blinker) Ved utskrift, skanning eller utføring av vedlikeholdsoperasjoner (blinker i rekkefølge) Hvis det oppstår feil E og tallet vises vekselvis. Hvis du vil ha mer informasjon om feilkoder, kan du se i " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. P og tallet vises vekselvis. Det er oppstått en feil som krever at du kontakter en servicerepresentant fra Canon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Mens skanneenheten (dekselet) er åpen (blinker) Merk Når en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera, er koblet til maskinen, vises C på LEDskjermen (MP240 series). Antall kopier Når kopieringen starter, vises det angitte antall kopier på LED-skjermen. Når kopieringen pågår, blinker antallet på LED-skjermen, og det blir redusert med én for å angi gjenværende antall kopier som skal lages. Hver gang du trykker på [+]-knappen, øker antallet på LED-skjermen med én. Når F vises, settes antall kopier til "20". Hvis du vil gå tilbake til "1", trykker du på [ +]-knappen på nytt.

3 LED-skjerm og grunnleggende betjening Strona 10 z 640 Vedlikeholdskoder (Vedlikehold)-knappen flere ganger til den Når du skal utføre vedlikehold på maskinen, trykker du må ønskede koden vises på LED-skjermen, og deretter trykker du på Svart- eller Farge-knappen. Vedlikeholdskode Operasjon Skriver ut dysesjekkmønsteret. Se Skrive ut dysesjekkmønsteret Rengjør skrivehodet. Rengjøre skrivehodet Dyprenser skrivehodet. Dyprense skrivehodet Skriver ut arket for justering av skrivehodet. Skanner arket for justering av skrivehodet. Skriver ut gjeldende justeringsverdier for skrivehodeposisjonen. Rengjør papirmaterullen. Justere skrivehodet Justere skrivehodet Justere skrivehodet Rengjøre papirmaterullen Rengjør innsiden av maskinen. Rengjøre maskinen innvendig (bunnplaterengjøring) Veksler papirstørrelsen som mates inn i bakskuffen, mellom A4 og Letter (8. 5" x 11"). (Denne innstillingen brukes for å lage kopier.) Veksle mellom A4 eller Letter (8.5" x 11") for papirstørrelsen Angir at papirslitasje skal forhindres i maskinen. Se "Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet" under " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Velger lese-/skriveattributtet for kortsporet (MP260 series). Skriver ut arket foer som er lagret på minnekortet, skrives ut i rekkefølge med det nyeste fotografiet først. Viktig Avhengig av hvilket land eller hvilken region som produktet er kjøpt i, vil arket for språkvalg ble skrevet ut når du trykker på knappen Photo Index Sheet hvis språket for Photo Index Sheet ikke er blitt valgt. Når du skal angi språket som skal brukes for å skrive ut Photo Index Sheet, følger du fremgangsmåten fra trinn 4 og fremover i Angi språk for Photo Index Sheet. Merk Hvis du vil avbryte utskriften, trykker du på Stopp/Nullstill-knappen. Skrive ut bilder som er lagret på et minnekort Strona 15 z Fyll ut de aktuelle sirklene på Photo Index Sheet. Fyll ut de aktuelle sirklene med en mørk eller svart penn for å velge bildene som du vil skrive ut, og utskriftsalternativene. Riktig Galt (A) Merke (B) Bare strek C) For lyst (1) Velg sidestørrelsen, medietypen og layouten. Merk Når du skriver ut bilder ved hjelp av Photo Index Sheet, kan du velge 4" x 6" (10 x 15 cm), (4" x 6" (10 x 15 cm)) 5" x 7" (13 x 18 cm) (5" x 7" (13 x 18 cm)), LTR(8. 5"x11") (8.5" x 11" (LTR)) eller A4 (A4) for sidestørrelsen. Når du velger Vanlig papir 8.5" x 11" (LTR) (Plain Paper 8.5" x 11" (LTR)) eller Vanlig papir A4 (Plain Paper A4) i Sidestørrelse/Medietype (Page size/media type), blir bilder skrevet ut med kanter selv om du velger utskrift uten kanter i Layout (Layout). (2) Velg Dato (Date) / Photo Optimizer PRO (Photo Optimizer PRO) / Portrettlysning (Face Brightener) / Korriger røde øyne (Red-Eye correction) etter behov. (3) Fyll ut sirkelen for Skriv ut alle fotografier (Print all photographs) for å skrive ut én kopi av alle fotografier. * Hvis du fylte ut denne sirkelen, skrives det ut bare én kopi av alle bildene, uavhengig av om du har fylt ut sirkler for antall kopier for noen av bildene. Fyll ut sirkelen for DPOF-utskrift (DPOF Print) for å skrive ut i henhold til DPOF-innstillingene på det digitale kameraet, for eksempel bilder som skal skrives ut, dato og layout. * Du kan angi standardutskrift, utskrift av flere bilder eller indeksutskrift i DPOF-innstillingene. Tilgjengelige alternativer for bildekorrigering varierer etter hver utskriftsinnstilling. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (4) Angi antall kopier (fyll ut sirkelen under hvert bilde du vil skrive ut). (5) Bekreft og følg den beskrevne fremgangsmåten for utskrift. Skrive ut bilder som er lagret på et minnekort (6) Fyll ut denne sirkelen for å skrive ut samme Photo Index Sheet på nytt. * Hvis du har fylt ut denne sirkelen, ignoreres alle andre innstillinger. Strona 16 z 640 (7) Pass på at ikke blir blekkflekker på strekkoden. * Hvis strekkoden blir flekkete eller krøllete, kan det hende at Photo Index Sheet ikke skannes riktig. Viktig Sørg for å fylle en sirkel for hvert innstillingselement unntatt alternativene. Hvis det finnes to eller flere eksemplarer av Photo Index Sheet, fyller du ut alle arkene. Hvis de fylte sirklene på Photo Index Sheet ikke er mørke nok, kan maskinen kanskje ikke skanne innstillingene. 4. Skann Photo Index Sheet, og skriv ut bilder. (1) Legg i papir. Se Legge i papir. Kontroller at sidestørrelsen og medietypen for papiret som er lagt i, svarer til innstillingene som er angitt på Photo Index SheType H *2 RS-MMC (ver. 4.1) *3 Memory Stick Micro *4 *1 Bruk spesialadapteren for SD Card. *2 Krever kjøp av en separat Compact Flashkortadapter for xd-picture Card. *3 Bruk spesialkortadapteren. *4 Bruk spesialadapteren for Memory Stick Micro Duo Size. Sette inn minnekortet Strona 19 z 640 Bildedata som kan skrives ut Denne maskinen støtter bilder som er opprettet med digitale kameraer som er kompatible med DCF versjon 1.0/2.0 som standard (kompatible med Exif versjon 2.2/2.21, inludert TIFF og liknende). Andre bilde- eller filmtyper, for eksempel RAW-bilder, kan ikke skrives ut. Sette inn minnekortet Merk Når lese-/skriveattributtet for kortsporet er angitt i "skrivbar fra PC"-modus på vedlikeholdsmenyen, kan du ikke skrive ut bilder på et minnekort med Photo Index Sheet. Når du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for en datamaskin, tar du ut minnekortet og passer på å sette lese-/ skriveattributtet i "ikke skrivbar fra PC"-modus. Se Angi lese-/skriveattributtet for kortsporet. Når du bruker en datamaskin til å redigere eller forbedre bilder som er lagret på et minnekort, må du skrive dem ut fra datamaskinen. Hvis du skriver ut bildene med Photo Index Sheet, kan det hende at de ikke skrives ut som de skal. 1. Klargjør minnekortet. Koble til en spesialkortadapter hvis det er nødvendig for å bruke minnekortet. Se Minnekort som krever en kortadapter. 2. Slå på strømmen, og åpne kortspordekselet. 3. Sett inn bare ett minnekort i kortsporet. Innsettingsstedet for minnekortet varierer i henhold til minnekorttypen. Sett minnekortet rett inn MED SIDEN MED ETIKETTEN VENDT MOT VENSTRE i kortsporet, i innsettingsstedet som vises i illustrasjonen nedenfor.

4 Når minnekortet er satt inn riktig, vil Tilgang-lampen (A) lyse. Pass på at du fester kortadapteren til minnekort med merket * (stjerne) nedenfor, og sett den deretter inn i kortsporet. For Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo eller Memory Stick Micro*: For minnekort av type SD Secure Digital, SDHC, minisd*, minisdhc*, microsd*, microsdhc*, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard (ver.4.1), MultiMediaCard Plus (ver.4.1) eller RSMMC (ver.4. 1): Sette inn minnekortet Strona 20 z 640 For Compact Flash (CF), Microdrive, xd-picture-kort*, xd-picture-kort Type M* eller xd-picture-kort Type H*: Advarsel En del av minnekortet skal stikke litt ut fra kortsporet, ikke tving det lengre inn i sporet. Da kan maskinen eller minnekortet bli skadet. Pass på at du holder minnekortet i riktig retning før du skyver det inn i kortsporet. Hvis du tvinger minnekortet inn i kortsporet i feil retning, kan minnekortet eller maskinen bli skadet. Viktig Ikke sett inn flere enn ett minnekort om gangen. 4. Lukk kortspordekselet. Ta ut minnekortet Viktig Hvis du har brukt kortsporet som minnekortstasjon for datamaskinen, må du utføre en "sikker fjerning"-operasjon på datamaskinen før minnekortet tas ut av maskinen. - I Windows høyreklikker du på ikonet som kan fjernes, og klikker på Løs ut. Hvis Løs ut ikke vises på skjermen, kontrollerer du at Tilgang-lampen ikke blinker, og deretter tar du ut minnekortet. - I Macintosh drar du (Mount drive) til papirkurven Åpne kortspordekselet. Kontroller at Tilgang -lampen lyser, og ta deretter ut minnekortet. Ta tak i delen av minnekortet som stikker ut, og å ta den rett ut av maskinen. Advarsel Ikke ta ut minnekortet mens Tilgang -lampen blinker. Tilgang-lampen blinker mens maskinen leser eller skriver data fra/til minnekortet. Hvis du tar ut minnekortet eller slår av maskinen mens Tilgang-lampen blinker, kan dataene som er lagret på minnekortet, bli skadet. 3. Lukk kortspordekselet. Angi lese-/skriveattributtet for kortsporet Sette inn minnekortet Strona 21 z Trykk på (Vedlikehold)-knappen flere ganger til c vises. 2. Angi lese-/skriveattributtet. Slik velger du "ikke skrivbar fra PC"-modus: Trykk på Farge-knappen. Slik velger du "skrivbar fra PC"-modus: Trykk på Svart-knappen. Merk Ta ut minnekort fra kortsporet på maskinen før du angir lese-/skriveattributtet. Du kan ikke angi lese-/skriveattributtet mens et minnekort er satt inn. Når lese-/skriveattributtet er angitt i "skrivbar fra PC"-modus, kan du ikke skrive ut bilder på et minnekort med Photo Index Sheet. Øverst på siden Angi språk for Photo Index Sheet Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra et minnekort (MP260 series) > Angi språk for Photo Index Sheet Strona 22 z 640 Feilsøking Angi språk for Photo Index Sheet Du kan velge et språk for Photo Index Sheet som brukes for å skrive ut bilder som er lagret på et minnekort. Merk Avhengig av hvilket land eller hvilken region som produktet er kjøpt i, vil arket for språkvalg ble skrevet ut når du trykker på knappen Photo Index Sheet hvis språket for Photo Index Sheet ikke er blitt valgt. I dette tilfellet følger du fremgangsmåten fra trinn 4 og fremover. Du må klargjøre følgende: Vanlig papir i A4- eller Letter-størrelse og et minnekort hvor bildene er lagret 1. Kontroller at strømmen er slått på, og legg to eller flere vanlige ark i A4- eller Letterstørrelse i bakskuffen. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Skriv ut arket for språkvalg. (1) Kontroller at minnekortet er satt inn. Merk Ikke ta ut minnekortet før alle operasjoner er fullført. (2) Trykk på (Vedlikehold)-knappen flere ganger til h vises. (3) Trykk på Svart- eller Farge -knappen. Arket for språkvalg skrives ut. 4. Fyll ut sirkelen for ønsket språk som skal brukes for å skrive ut Photo Index Sheet. Fyll ut sirkelen med en mørk eller svart penn for å et språk. Riktig Galt (A) Merke (B) Bare strek Angi språk for Photo Index Sheet C) For lyst Strona 23 z 640 Viktig Hvis den fylte sirkelen ikke er mørk nok, kan det hende at maskinen ikke kan skanne innstillingen. 5. Skann arket for språkvalg for å angi språket. (1) Plasser arket for språkvalg på glassplaten. Plasser arket for språkvalg med den utfylte siden VENDT NED på glassplaten, og juster det øvre hjørnet av arket etter justeringsmerket som vist nedenfor. Lukk deretter dokumentdekselet forsiktig. (2) Trykk på knappen Photo Index Sheet. Språket som brukes for å skrive ut Photo Index Sheet, blir angitt, og ett eller flere eksemplarer av Photo Index Sheet blir skrevet ut i det valgte språket. Hvis du vil skrive ut bilder som er lagret på minnekortet, følger du fremgangsmåten fra trinn 3 og fremover i Skrive ut bilder som er lagret på et minnekort. Viktig Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne arket for språkvalg som er lagt i, før skanningen er fullført. Pass på at arket for språkvalg ikke blir tilsmusset. Hvis arket for språkvalg er flekkete eller krøllete, kan det hende at det ikke skannes riktig. Hvis feilkoden "E, 5, 2" eller "E, 5, 3" vises på LED-skjermen, kontrollerer du følgende. - Glassplaten og arket for språkvalg er rene. - Arket for språkvalg er lagt i riktig posisjon med den utfylte siden vendt ned. - Den utfylte sirkelen er tilstrekkelig mørk. Angi språk for Photo Index Sheet - Bare én sirkel er merket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis Photo Index Sheet ikke skrives ut i det valgte språket, må du plassere arket for språkvalg riktig på platen og trykke på knappen for Photo Index Sheet for å skanne det på nytt. Strona 24 z 640 Merk Hvis du bare vil angi språket, trykker du på og trykker på Svart- eller Fargeknappen. (Vedlikehold)-knappen flere ganger til n vises Øverst på siden Kopiering Videregående veiledning Innhold > Kopiere Strona 25 z 640 Feilsøking Kopiering Du kan lage forstørrede eller forminskede kopier slik at de passer på sidestørrelsen og kant til kantkopier av bilder i tillegg til vanlige kopier. Kopiere dokumenter Veksle mellom A4 eller Letter (8.

5 5" x 11") for papirstørrelsen Kopiere bilder Tilpass til side-kopiering Øverst på siden Kopiere dokumenter Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Kopiere dokumenter Strona 26 z 640 Feilsøking Kopiere dokumenter Denne delen beskriver den grunnleggende betjeningen for å kopiere dokumenter. Du finner mer informasjon om betjeningen i merknadene og beskrivelsen av fremgangsmåten på referansesiden. Du må klargjøre følgende: Originaler som skal kopieres. Se Originaler som du kan legge i. Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør for kopiering. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. Kopiere dokumenter (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Strona 27 z 640 (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Legg i en original på glassplaten. Legg originalen med siden som skal kopieres, vendt ned, og juster den etter justeringsmerket som vist nedenfor. Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. 2. Start kopieringen. (1) Trykk på [ +]-knappen flere ganger for å angi antall kopier (maks. 20 kopier). Lage 1 til 9 kopier eller 20 kopier Vis det ønskede antall kopier på LED-skjermen. Hver gang du trykker på [ +]-knappen, øker antallet på LED-skjermen med én. Når F vises, settes antall kopier til "20". Hvis du vil gå tilbake til "1", trykker du på [ +]-knappen på nytt. Lage 10 til 19 kopier (1) Vis F på LED-skjermen. (2) Legg bare det ønskede antall ark for kopieringen i bakskuffen. (2) Trykk på Papir-knappen flere ganger for å angi sidestørrelsen og medietypen. Papir-lampen angir den valgte sidestørrelsen og medietypen. A4 eller 8.5" x 11" vanlig papir / A4 eller 8.5" x 11" fotopapir / 4" x 6" fotopapir Merk Du kan veksle mellom A4 og Letter (8. 5" x 11") for papirstørrelsen som legges inn i bakskuffen, uavhengig av størrelsen som angis på betjeningspanelet. Se Veksle mellom A4 eller Letter (8.5" x 11") for papirstørrelsen. Når kopieringsfunksjonen Tilpass til side er aktivert, kan du kopiere en original i en størrelse som automatisk forstørres eller forminskes slik at den passer til den valgte sidestørrelsen. I dette tilfellet kopieres originalen med kanter på vanlig papir og uten kanter på fotopapir. Hvis du vil kopiere en original i samme størrelse, avbryter du kopieringsfunksjonen Tilpass til side. Se Tilpass til side-kopiering. (3) Trykk på Farge -knappen for fargekopiering eller Svart-knappen for svart/hvittkopiering. Kopiere dokumenter Kopieringen starter. Når kopieringen pågår, blinker antallet på LED-skjermen, og det blir redusert med én for å angi gjenværende antall kopier som skal lages. Strona 28 z 640 Lage 10 til 19 kopier Når alt papir som er lagt i, er blitt brukt for utskrifter, vises en feilmelding om at det er tomt for papir (E, 2 vises på LED-skjermen). Trykk på knappen [Stop/Reset] (Stopp/Nullstill) for å fjerne feilmeldingen. Merk Du kan angi utskriftskvaliteten som Rask bare når papir i A4- eller Letter-størrelse er valgt for papirstørrelse og medietype. Angi utskriftskvaliteten som Rask (1) Trykk på og hold nede Farge- eller Svart-knappen i to sekunder eller mer. LED-skjermen blinker én gang. * Hvis du trykker på Farge- eller Svart-knappen i mindre enn to sekunder, starter maskinen å kopiere med utskriftskvaliteten Standard. (2) Slipp knappen. Kopieringen starter. Når utskriftskvaliteten er angitt som Rask, prioriteres utskriftshastighet i forhold til kvalitet. Hvis du vil prioritere kvalitet, kopierer du med utskriftskvaliteten Standard. Viktig Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på Stopp/Nullstill-knappen. Veksle mellom A4 eller Letter (8.5" x 11") for papirstørrelsen Du kan veksle mellom A4 og Letter (8.5" x 11") for papirstørrelsen som mates inn i bakskuffen. Denne innstillingen er nyttig hvis du vanligvis legger papir i Letter-størrelse i bakskuffen uavhengig av papirstørrelsesangivelsen A4 på betjeningspanelet, og omvendt. 1. Trykk på (Vedlikehold)-knappen flere ganger til d vises. 2. Trykk på Svart-knappen for å velge A4 eller Farge-knappen for å velge Letter (8. 5" x 11"). Merk Hvis du bytter sidestørrelsen til A4 eller Letter (8.5" x 11"), legger du i papir med den valgte størrelsen uavhengig av størrelsen som er angitt på betjeningspanelet. - Når sidestørrelsen er angitt som A4: A4 vanlig papir / A4 fotopapir - Når sidestørrelsen er angitt som Letter (8.5" x 11"): 8. 5" x 11" vanlig papir / 8.5" x 11" fotopapir Kopiere dokumenter Øverst på siden Strona 29 z 640 Kopiere bilder Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Kopiere bilder Strona 30 z 640 Feilsøking Kopiere bilder Denne delen beskriver den grunnleggende betjeningen for å kopiere bilder. Du må klargjøre følgende: Papirbilder. Papir for utskriften. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Klargjør for kopiering av et bilde. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. (4) Legg i et bilde på glassplaten. Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. 2. Start kopieringen. (1) Trykk på [ +]-knappen flere ganger for å angi antall kopier. Se Start kopieringen. (2) Trykk på Papir-knappen flere ganger for å angi sidestørrelsen og medietypen. Papir-lampen angir den valgte sidestørrelsen og medietypen. A4 eller 8.5" x 11" fotopapir / 4" x 6" fotopapir Merk Du kan veksle mellom A4 og Letter (8.5" x 11") for papirstørrelsen som legges inn i bakskuffen, uavhengig av størrelsen som angis på betjeningspanelet. Se Veksle mellom A4 eller Letter (8.5" x 11") for papirstørrelsen. Når kopieringsfunksjonen Tilpass til side er aktivert, kan du kopiere en original i en størrelse som automatisk forstørres eller forminskes slik at den passer til den valgte sidestørrelsen. I dette tilfellet kopieres originalen med kanter på vanlig papir og uten kanter på fotopapiret.

6 Hvis du vil kopiere en original i samme størrelse, avbryter du kopieringsfunksjonen Tilpass til side. Se Tilpass til side-kopiering. Kopiere bilder (3) Trykk på Farge -knappen for fargekopiering eller Svart-knappen for svart/hvittkopiering. Kopieringen starter. Strona 31 z 640 Viktig Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne bildet som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på Stopp/Nullstill-knappen. Øverst på siden Tilpass til side-kopiering Videregående veiledning Innhold > Kopiere > Tilpass til side-kopiering Strona 32 z 640 Feilsøking Tilpass til side-kopiering Med kopieringsfunksjonen Tilpass til side kan du kopiere originaler som automatisk forstørres eller forminskes slik at de passer til den valgte sidestørrelsen. 1. Klargjør for kopiering. Se Klargjør for kopiering Trykk på [ +]-knappen flere ganger for å angi antall kopier. Trykk på Papir-knappen flere ganger for å velge sidestørrelsen og medietypen. Merk Når vanlig papir er valgt for medietype, kopieres originalen med kanter. Når fotopapir er valgt for medietype, kopieres originalen uten kanter og fyller hele siden. 4. Trykk på knappen Tilpass til side. Lampen for Tilpass til side lyser, og kopieringsfunksjonen Tilpass til side blir aktivert. Originalen kopieres i størrelsen som forstørres eller forminskes automatisk, for å få plass på den valgte sidestørrelsen. Merk Trykk på knappen Tilpass til side på nytt for å avbryte kopieringsfunksjonen Tilpass til side og kopiere originalen i samme størrelse. 5. Trykk på Farge for fargekopiering eller Svart for svart/hvitt-kopiering. Maskinen starter Tilpass til side-kopiering. Viktig Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før kopieringen er fullført. Merk Du kan angi utskriftskvaliteten som Rask bare når papir i A4- eller Letter-størrelse er valgt for papirstørrelse og medietype. Se Angi utskriftskvaliteten som Rask. Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på Stopp/Nullstill-knappen. Øverst på siden Skanning Videregående veiledning Innhold > Skanning Strona 33 z 640 Feilsøking Skanning Du kan sende skannede data til datamaskinen, redigere eller behandle dem med den medfølgende programvaren og deretter lagre dataene. Du kan også lagre skannede data på et minnekort som er satt inn i maskinen (MP260 series). Lagre skannede data Lagre skannede data på et minnekort (MP260 series) Lagre skannede data på en datamaskin Øverst på siden Lagre skannede data Videregående veiledning Innhold > Skanning > Lagre skannede data Strona 34 z 640 Feilsøking Lagre skannede data Denne delen beskriver hvordan du skanner originaler og lagrer dem på minnekortet i PDF-format (MP260 series) eller lagrer dem på datamaskinen ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Du finner informasjon om hvordan du skanner fra datamaskinen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Du finner detaljert informasjon om hvordan du skanner bilder eller skriver ut skannede bilder med forskjellige innstillinger, for eksempel bildekorrigering. Viktig Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer dataene på minnekortet regelmessig og lagrer dem på andre lagringsmedier for å hindre at du mister data ved uhell. Legg merke til at Canon ikke er ansvarlig for skade på eller tap av data, uansett årsak, også innenfor garantiperioden for maskinen. Lagre skannede data på et minnekort (MP260 series) 1. Klargjør for skanning. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Sett inn et minnekort i kortsporet. Hvis du vil ha informasjon om minnekorttypene som du kan bruke, og hvor du skal sette dem inn, kan du se i Sette inn minnekortet. Merk Når lese-/skriveattributtet for kortsporet er angitt i "skrivbar fra PC"-modus, kan du ikke lagre skannede data på et minnekort. Sett lese-/skriveattributtet i "ikke skrivbar fra PC"modus. Se Angi lese-/skriveattributtet for kortsporet. 2. Legg en original på glassplaten. Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. Merk Størrelsen på originalen som kan skannes, er enten A4 eller Letter (8. 5" x 11"), avhengig av hvilket land eller hvilken region produktet er kjøpt i. 3. Trykk på og hold nede skanneknappen i to sekunder eller mer for å starte skanningen. LED-skjermen blinker én gang. De skannede dataene vil bli lagret på minnekortet i PDF-format. Viktig Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før skanningen er fullført. Ikke ta ut minnekortet eller slå av strømmen mens maskinen er i drift. De skannede dataene vil bli lagret i mappen "CANON_SC" på minnekortet. Du kan ikke skrive ut de lagrede dataene ved hjelp av betjeningspanelet på maskinen. Merk Hvis du trykker på skanneknappen i mindre enn to sekunder, vil de skannede dataene bli Lagre skannede data lagret på datamaskinen. Du kan korrigere/forbedre eller skrive ut bildedata som er lagret på minnekortet, ved hjelp av MP Navigator EX som følger med maskinen. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når du skal ta ut minnekortet når skanningen er fullført, ser du i Ta ut minnekortet. Strona 35 z 640 Lagre skannede data på en datamaskin Før du skanner originaler, må du kontrollere følgende. Er nødvendig programvare (MP-drivere og MP Navigator EX) installert? Hvis programvaren ikke er installert, ser du i den trykte brukerveiledningen: Komme i gang. Oppfyller dokumentet som skal skannes, kravene til et originaldokument som skal legges på glassplaten? Hvis du vil ha mer informasjon, ser du i Legge i originaler for kopiering eller skanning. Er maskinen koblet til datamaskinen på riktig måte? Kontroller at kabelen mellom maskinen og datamaskinen er godt festet. Viktig Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens maskinen skanner originaler eller mens datamaskinen er i hvile- eller ventemodus. 1. (Bare Macintosh) Klargjør datamaskinen før skanning. Viktig Kontroller at MP Navigator EX er installert og at datamaskinen er koblet til maskinen før du starter Image Capture. Når du bruker Mac OS X v , følger du fremgangsmåten nedenfor for å angi MP Navigator EX som startprogram i Image Capture (Image Capture) under Programmer (Applications).

7 Dette er ikke nødvendig i Mac OS X v.10.4.x eller senere. Hvis du bruker Mac OS X v Velg Programmer (Applications) på menyen Start (Go), og dobbeltklikk på ikonet Image Capture (Image Capture). Klikk på Alternativer (Options) nederst til venstre i skannervinduet, velg MP Navigator EX 2 (MP Navigator EX 2) i Program som skal starte når skannerknappen trykkes på (Application to launch when scanner button is pressed), og klikk på OK (OK). Når du skal avslutte Image Capture, velger du Avslutt Image Capture (Quit Image Capture) på menyen Image Capture (Image Capture). Viktig Hvis Alternativer (Options) ikke vises, velger du Innstillinger (Preferences) på menyen Image Capture (Image Capture), klikker på Skanner (Scanner) og klikker på Bruk TWAIN-programvare når dette er mulig (Use TWAIN software whenever possible) for å oppheve valget. Avslutt deretter Image Capture, og start det på nytt. 2. Klargjør for skanning. (1) Slå på strømmen. Se Betjeningspanel. (2) Legg i en original på glassplaten. Se Legge i originaler for kopiering eller skanning. 3. Trykk på skanneknappen for å starte skanningen. MP Navigator EX starter. Viktig Du må ikke åpne dokumentdekselet eller fjerne originalen som er lagt i, før skanningen er fullført. Hvis posisjonen eller størrelsen for en original ikke blir skannet riktig på grunn av originaltypen, ser du i den elektroniske manualen: Videregående veiledning og endrer innstillingene for Dokumenttype (Document Type) og Dokumentstørrelse (Document Size) for MP Navigator EX slik at de samsvarer med originalen som skal skannes. Lagre skannede data Strona 36 z 640 Merk Hvis du bruker operativsystemet Windows Vista, kan det hende at skjermbildet for programvalg vises når du har gjennomført trinn 3. I dette tilfellet velger du MP Navigator EX Ver2. 0 (MP Navigator EX Ver2.0) og klikker på OK (OK). Du kan angi at MP Navigator EX skal starte hver gang du gjennomfører trinn 3. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du bruker Windows XP, kan det hende at skjermbildet for programvalg vises når du har gjennomført trinn 3 første gang. I dette tilfellet velger du MP Navigator EX Ver2.0 (MP Navigator EX Ver2.0) som programvare som skal brukes, velger Bruk alltid dette programmet til denne handlingen (Always use this program for this action), og deretter klikker du på OK (OK). Heretter startes MP Navigator EX automatisk. Øverst på siden Skrive ut fra datamaskinen Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen Strona 37 z 640 Feilsøking Skrive ut fra datamaskinen Denne delen beskriver hvordan du skriver ut dokumenter eller bilder med en datamaskin. Du kan skrive ut bilder som er tatt med et digitalt kamera, på en enkel måte ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX som følger med maskinen. Skrive ut bilder (Easy- PhotoPrint EX) Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Macintosh) For Mac OS X v.10.5.x For Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Øverst på siden Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Strona 38 z 640 Feilsøking Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skriv ut bildedata som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX, som følger med maskinen. Denne delen beskriver fremgangsmåten og bruker utskriftsinnstillingen for å skrive ut bilder kant til kant på fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6" som eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om Easy-PhotoPrint EX, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift i Windows. Betjeningen er den samme for utskrift i Macintosh. Installer Easy-PhotoPrint EX fra installerings-cd-rom-en hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Easy-PhotoPrint EX, velger du Easy-PhotoPrint EX (EasyPhotoPrint EX) i Tilpasset installasjon (Custom Install). 1. Klargjør for utskrift. (1) Kontroller at maskinen er slått på. Se Betjeningspanel. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm i bakskuffen. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Start Easy-PhotoPrint EX, og velg Fotoutskrift (Photo Print). (1) Start Easy-PhotoPrint EX. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Strona 39 z 640 Dobbeltklikk på (Easy-PhotoPrint EX) på skrivebordet. Klikk her: Easy-PhotoPrint EX Velg menyen Start (Go), Programmer (Applications), Canon-verktøy (Canon Utilities) og EasyPhotoPrint EX (Easy- PhotoPrint EX), og dobbeltklikk deretter på Easy-PhotoPrint EX (EasyPhotoPrint EX). Merk Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, dobbeltklikker du på (Solution Menu) på skrivebordet og klikker på (Skriv ut bilder, album osv.). Se Starte Solution Menu. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra menyen Start (Start), velger du Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon-verktøy (Canon Utilities), Easy- PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) og deretter Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, klikker du på i Dock og klikker på (Skriv ut bilder eller album osv.). Se Starte Solution Menu. (Solution Menu) (2) Klikk på Fotoutskrift (Photo Print). Merk Du kan velge Album (Album), Kalender (Calendar), Klistremerker (Stickers) osv. i tillegg til Fotoutskrift (Photo Print). Se Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. 4. Velg et bilde som du vil skrive ut. (1) Velg mappen som bildene er lagret i. (2) Klikk på bildet som du vil skrive ut. Antall kopier vises som "1", og bildet som du har valgt, vises i visningsområdet for valgte bilder (A). Du kan velge to eller flere bilder samtidig. Merk Hvis du vil skrive ut to eller flere kopier, klikker du på (Pil opp) for å endre antall kopier. Hvis du vil avbryte valget, klikker du på bildet for å avbryte i visningsområdet for valgte bilder og klikker på (Slett importert bilde (Delete Imported Image)). Du kan også bruke (Pil ned) for å endre antall kopier til null. Du kan også korrigere eller forbedre det valgte bildet. Se Bruke forskjellige funksjoner i Easy- PhotoPrint EX. (3) Klikk på Velg papir (Select Paper).

8 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Strona 40 z Velg papiret som er lagt i. (1) Kontroller at navnet på maskinen er valgt i Skriver (Printer). (2) Velg papiret som er lagt i, under Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her velger vi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size) og papirtypen som legges i, under Medietype (Media Type). Merk Hvis du velger feil mediatype, kan det hende at maskinen ikke skriver ut med riktig utskriftskvalitet. (3) Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). 6. Velg en layout, og start utskriften. (1) Velg layouten for bildet. Her velger vi Kant til kant (hele arket) (Borderless (full)). Forhåndsvisningen vises i den valgte layouten for å bekrefte ønsket utskriftsresultat. Merk Du kan endre retningen for et bilde eller beskjære deler av et bilde (trimming) som du vil skrive ut. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (2) Klikk på Skriv ut. Merk Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på Stopp/Nullstill-knappen på maskinen eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Hvis du vil vise skriverstatusovervåkeren, kan du klikke på Canon XXX-skriver (Canon XXX Printer) (hvor " XXX" er navnet på din maskin) på oppgavelinjen. Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Strona 41 z 640 Øverst på siden Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Videregående veiledning Feilsøking Strona 42 z 640 Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) > Bruke forskjellige funksjoner i EasyPhotoPrint EX Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Denne delen beskriver noen nyttige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Lage egne utskrifter Du kan opprette et album eller en kalender ved bruk av bildene dine. Album Kalender Klistremerker Layoututskrift Korrigere bilder Du kan bruke Korriger røde øyne (Red-Eye Correction), Skarpere ansikt (Face Sharpener), Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing), Lysstyrke (Brightness), Kontrast (Contrast) osv. for å justere, korrigere eller forbedre bilder automatisk eller manuelt. Eksempel på korrigeringen Lysstyrke (Brightness) Øverst på siden Skrive ut dokumenter (Windows) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut dokumenter (Windows) Strona 43 z 640 Feilsøking Skrive ut dokumenter (Windows) Merk Betjeningen kan variere avhengig av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningen, kan du se i brukerhåndboken for programmet. Skjermbildene i denne delen gjelder for utskrift i Windows Vista Ultimate Edition (heretter kalt "Windows Vista"). 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Betjeningspanel. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. (1) Velg Skriv ut (Print) på menyen Fil (File) eller kommandolinjen i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. (2) Kontroller at navnet på maskinen er valgt. Merk Hvis navnet på en annen skriver er valgt, klikker du og velger navnet på din maskin. (3) Klikk på Preferanser (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)). 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. Skrive ut dokumenter (Windows) Strona 44 z 640 (1) Velg medietypen for papiret som er lagt i, under Medietype (Media Type). Merk Hvis du velger feil mediatype, kan det hende at maskinen ikke skriver ut med riktig utskriftskvalitet. (2) Angi utskriftskvaliteten osv. i Utskriftskvalitet (Print Quality) og Farge/Intensitet (Color/Intensity) etter behov. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillinger, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Klikk på OK. Merk Klikk på kategorien Utskriftsformat (Page Setup) for å bekrefte sidestørrelsen. Hvis innstillingen ikke stemmer med papirstørrelsen som er valgt for dokumentet i programmet, må du sette papirstørrelsen til samme størrelse eller bruke Skalert utskrift (Scaled Printing) eller Tilpass til sideutskrift (Fit-to-Page Printing). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om andre skriverdriverfunksjoner, klikker du på Hjelp (Help) eller Instruksjoner (Instructions) for å vise den elektroniske hjelpen eller manualen: Videregående veiledning. Knappen Instruksjoner (Instructions) vises på arkene Hoved (Main) og Vedlikehold (Maintenance) hvis de elektroniske manualene er installert på datamaskinen. Du kan forhåndsvise for å kontrollere utskriftsresultatet ved å merke av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) på arket Hoved (Main). Det kan hende at ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) (eller OK (OK)) for å starte utskriften. Merk Meldingen om hvordan konvolutter skal legges inn vises når du skal skrive ut på dem. Denne meldingen vil ikke vises neste gang hvis du merker av for Ikke vis denne meldingen Skrive ut dokumenter (Windows) igjen. (Do not show this message again.). Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på Stopp/Nullstill-knappen på maskinen eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Hvis du vil vise skriverstatusovervåkeren, kan du klikke på Canon XXX-skriver (Canon XXX Printer) (hvor "XXX" er navnet på din maskin) på oppgavelinjen. Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Strona 45 z 640 Øverst på siden Skrive ut dokumenter (Macintosh) Videregående veiledning Innhold > Skrive ut fra datamaskinen > Skrive ut dokumenter (Macintosh) Strona 46 z 640 Feilsøking Skrive ut dokumenter (Macintosh) Merk Betjeningen kan variere avhengig av programvaren.

9 Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningen, kan du se i brukerhåndboken for programmet. For Mac OS X v.10.5.x 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Betjeningspanel. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Velg Skriv ut (Print) på menyen Arkiv (File) i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. Merk Hvis dialogboksen nedenfor vises, klikker du på (Pil ned). 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. Skrive ut dokumenter (Macintosh) Strona 47 z 640 (1) Kontroller at navnet på maskinen er valgt i Skriver (Printer). (2) Velg sidestørrelsen for papiret som er lagt i, under Papirstørrelse (Paper Size). (3) Velg Kvalitet og medier (Quality & Media) på hurtigmenyen. (4) Velg medietypen for papiret som er lagt i, under Medietype (Media Type). Merk Hvis du velger feil mediatype, kan det hende at maskinen ikke skriver ut med riktig utskriftskvalitet. (5) Velg utskriftskvaliteten i Utskriftskvalitet (Print Quality). Merk Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftskvalitet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdriverfunksjonene, klikker du på (spørsmålstegn) i skjermbildet Kvalitet og medier (Quality & Media), Fargealternativer (Color Options), Kant til kant -utskrift (Borderless Printing) eller Marg (Margin) for å vise den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis den elektroniske manualen ikke er installert, vises den ikke selv om du har trykket på (spørsmålstegn). Forhåndsvisningen vises til venstre for dialogboksen slik at du kan kontrollere utskriftsresultatet. Det kan hende at ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut for å starte utskriften. Merk Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Hvis du vil stanse en jobb midlertidig, klikker du på Pause (Hold). Hvis du vil stanse alle jobbene i listen, klikker du på Stopp skriver midlertidig (Pause Printer). Skrive ut dokumenter (Macintosh) Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Strona 48 z 640 For Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Merk Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift i Mac OS X v.10.4.x. 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Betjeningspanel. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. Angi sidestørrelsen. (1) Velg Utskriftsformat (Page Setup) på menyen Arkiv (File) i programmet. Dialogboksen Utskriftsformat (Page Setup) vises. (2) Kontroller at navnet på din maskin er valgt i Format for (Format for). (3) Velg sidestørrelsen for papiret som er lagt i, under Papirstørrelse (Paper Size). (4) Klikk på OK. 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. (1) Velg Skriv ut (Print) på menyen Arkiv (File) i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. Skrive ut dokumenter (Macintosh) (2) Kontroller at navnet på maskinen er valgt i Skriver (Printer). (3) Velg Kvalitet og medier (Quality & Media) på hurtigmenyen. (4) Velg medietypen for papiret som er lagt i, under Medietype (Media Type). Merk Hvis du velger feil mediatype, kan det hende at maskinen ikke skriver ut med riktig utskriftskvalitet. Strona 49 z 640 (5) Velg utskriftskvaliteten i Utskriftskvalitet (Print Quality). Merk Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftskvalitet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdriverfunksjonene, klikker du på (spørsmålstegn) i skjermbildet Kvalitet og medier (Quality & Media), Fargealternativer (Color Options), Spesialeffekter (Special Effects), Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) eller Marg (Margin) for å vise den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis den elektroniske manualen ikke er installert, vises den ikke selv om du har trykket på (spørsmålstegn). Hvis du vil forhåndsvise utskriften for å kontrollere den, klikker du på Forhåndsvisning (Preview). Det kan hende at ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut for å starte utskriften. Merk Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Hvis du vil stanse en jobb midlertidig, klikker du på Pause (Hold). Hvis du vil stanse alle jobbene i listen, klikker du på Stopp jobber (Stop Jobs). Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Øverst på siden Annen bruk Videregående veiledning Innhold > Annen bruk Strona 50 z 640 Feilsøking Annen bruk Denne delen beskriver funksjonen for å skrive ut bilder fra et digitalt kamera som er tilkoblet med en USB-kabel (MP240 series), og den nyttige funksjonen for å starte programvaren som følger med. Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet (MP240 series) Solution Menu og My Printer Øverst på siden Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet (MP240 series) Videregående veiledning Innhold > Annen bruk > Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet (MP240 series) Strona 51 z 640 Feilsøking Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet (MP240 series) Hvis du kobler den PictBridgekompatible enheten til denne maskinen med en USB-kabel som er anbefalt av enhetsprodusenten, kan du skrive ut lagrede bilder direkte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut lagrede bilder via en tilkoblet PictBridgekompatibel enhet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillingene på den PictBridge-kompatible enheten, kan du se i brukerveiledningen som ble levert med enheten.

10 Powered by TCPDF ( Enheter som kan tilkobles: Alle PictBridge-kompatible enheter kan kobles til denne maskinen uavhengig av produsent eller modell så lenge de er i samsvar med PictBridge-standarden. Merk PictBridge er standarden for å skrive ut fotografier direkte uten bruk av datamaskin ved å koble til en enhet, for eksempel et digitalt stillbildekamera, et digitalt videokamera eller en mobiltelefon med kamera. (PictBridge) En enhet med dette merket er PictBridge-kompatibel. Bildedataformat som kan skrives ut: Denne maskinen skriver ut bilder som er tatt med et DCF-system (Design rule for Camera File system) versjon 1.0/2. 0 (kompatibelt med Exif ver. 2.2/2.21), så vel som PNG-bilder. Øverst på siden Solution Menu og My Printer Videregående veiledning Innhold > Annen bruk > Solution Menu og My Printer Strona 52 z 640 Feilsøking Solution Menu og My Printer Ved hjelp av Solution Menu eller My Printer (kun Windows) kan du enkelt få informasjon om maskinen eller endre utskriftsinnstillingene ved bare å klikke på knapper i et skjermbilde. Med Solution Menu kan du starte programvare som leveres med maskinen, eller vise betjeningsinstruksjonene. Du får også feilsøkingsinformasjon. Med My Printer kan du vise dialogboksen for skriveregenskaper for skriverdriveren. Du får også informasjon om hva du kan gjøre hvis du støter på problemer med betjeningen. My Printer er ikke tilgjengelig for Macintosh. Starte Solution Menu Dobbeltklikk på (Solution Menu) på skrivebordet. Klikk her: Solution Menu Klikk på (Solution Menu) i Dock. * Skjermbildene nedenfor gjelder for Windows Vista. Klikk på knappen for en funksjon som du vil bruke. Når du har startet Solution Menu, klikker du på vindusstørrelsen. (vindusstørrelse: liten) på tittellinjen for å redusere Merk Installer Solution Menu fra installerings-cd-rom-en hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Solution Menu, velger du Solution Menu (Solution Menu) i Tilpasset installasjon (Custom Install). Knappene som vises på skjermen, kan variere, avhengig av landet eller regionen du kjøpte installeringscd-rom-en i. Når du skal starte Solution Menu fra menyen Start (Start), velger du Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon-verktøy (Canon Utilities), Solution Menu (Solution Menu) og deretter Solution Menu (Solution Menu). Når du skal starte Solution Menu fra menylinjen, velger du menyen Start (Go), Programmer (Applications), Canonverktøy (Canon Utilities) og Solution Menu (Solution Menu), og deretter dobbeltklikker du på Solution Menu (Solution Menu). Starte My Printer Dobbeltklikk på (My Printer) på skrivebordet. Solution Menu og My Printer Strona 53 z 640 Merk Du kan også starte My Printer fra Solution Menu. Installer My Printer fra installerings-cd-rom-en hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere My Printer, velger du My Printer i Tilpasset installasjon (Custom Install). Når du skal starte My Printer fra menyen Start (Start), velger du Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon-verktøy (Canon Utilities), My Printer (My Printer) og deretter My Printer (My Printer). Øverst på siden Legge i papir/originaler Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler Strona 54 z 640 Feilsøking Legge i papir/originaler Denne delen beskriver papir- eller originaltypene som du kan legge inn i denne maskinen, hvordan du legger utskriftspapir i bakskuffen og hvordan du legger i originaler for kopiering eller skanning. Legge i papir Medietyper som du kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke Legge i papir Legge i konvolutter Legge i originaler for kopiering eller skanning Originaler som du kan legge i Legge i originaler Øverst på siden Legge i papir Videregående veiledning Innhold > Legge i papir/originaler > Legge i papir Strona 55 z 640 Feilsøking Legge i papir Medietyper som du kan bruke Velg papir som er egnet for utskrift, for å oppnå best utskriftsresultat. Canon tilbyr forskjellige papirtyper, som gjør det morsomt å skrive ut, for eksempel klistremerker og papir for bilder eller dokumenter. Vi anbefaler at du bruker papir som leveres av Canon, for å skrive ut viktige bilder. Medietyper Papir som er tilgjengelig i handelen Navn på papir < modellnummer> *1 Bakskuff Papirkapasitet Omtrent 100 ark Kapasitet for papirutmatingsbrett Omtrent 50 ark Skriverdriverinnstillinger: Medietype (Media Type) Vanlig papir (Plain Paper) Vanlig papir (resirkulert papir)*2 Konvolutter *3 10 konvolutter *5 Konvolutt (Envelope) Papir levert av Canon Navn på papir < modellnummer> *1 Bakskuff Papirkapasitet Kapasitet for papirutmatingsbrett Skriverdriverinnstillinger: Medietype (Media Type) For dokumentutskrifter: Helt hvitt papir <SW201> Omtrent 80 ark Omtrent 50 ark Vanlig papir (Plain Paper) For fotoutskrifter: Photo Paper Pro Platinum <PT-101> *4 Photo Paper Pro II <PR- A4, Letter / 8. 5" x 11", 5" x 7" / 13 x 18 cm og 8" x 10" / 20 x 25 cm: 10 ark 10 x 15 cm / 4" x 6": 20 ark *5 Photo Paper Pro Platinum (Photo Paper Pro Platinum) Photo Paper Pro II (Photo Paper Pro II) 201>*4 Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP- Glossy Photo Paper (Glossy Photo Paper) 501>*4 Photo Paper Glossy < GP-502>*4 Photo Paper Plus Glossy II <PP- 201>*4 Photo Paper Plus Semigloss <SG-201> *4 Fotopapir, matt <MP101> Glossy Photo Paper (Glossy Photo Paper) Photo Paper Plus Glossy II (Photo Paper Plus Glossy II) Photo Paper Plus Semi-gloss (Photo Paper Plus Semi-gloss) Matte Photo Paper (Matte Photo Paper) For utskrift av forretningsdokumenter: High Resolution Paper < 80 ark HR-101N> *3 50 ark High Resolution Paper For å lage egne utskrifter: Legge i papir Strona 56 z 640 T-skjorteoverføringsark 1 ark <TR-301>*3 *5 T-skjorteoverføringsark (TShirt Transfers) Glossy Photo Paper (Glossy Photo Paper) Fotoklistremerker <PS- 1 ark 101>*3 *1 Papir som har modellnummer, leveres fra Canon. Du finner mer informasjon om hvilken side det skal skrives ut på og merknader om hvordan du håndterer papir, i instruksjonsveiledningen som følger med papiret. Du finner opplysninger om tilgjengelige papirstørrelser på vårt webområde. Enkelte typer Canon-papir selges kanskje ikke i ditt land / din region.

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken

Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken ip4600 series Elektronisk manual Стр. 1 из 401 стр. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken MC-2993-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG8150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG8150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG6150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5250 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5150

Din bruksanvisning CANON PIXMA MG5150 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Merknad om opphavsrett... 4 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler...5 Funksjoner på kontrollpanel...

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 EPSON STYLUS DX-deler... 2 Kontrollpanel... 3 Legge i papir... 5 Velge papir... 5 Legge papiret i EPSON STYLUS DX... 5 Kopiere et fotografi eller et dokument...

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene CanoScan 5600F Elektronisk manual Sayfa 1 / 308 sayfa MC-2520-V1.00 Bruke denne manualen Skrive ut denne manualen Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 Deler...2 Kontrollpanel...3 Håndtere papir... 5 Velge papir...5 Legge i papir...5 Håndtere en CD/DVD... 7 Legge i en CD/DVD...7 Løse ut CD/DVD-skuffen...8 Justere

Detaljer

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Pressemelding Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Bruke skriverfunksjonene

Bruke skriverfunksjonene Canon JX210P series Elektronisk manual Стор. 1 із 93 MC-3545-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken Hente den nyeste skriverdriveren Bruke skriverfunksjonene Angi antall kopier

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Din bruksanvisning HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER i

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan LiDE 700F Elektronisk manual Sayfa 1 / 315 sayfa MC-3720-V1.00 Bruke denne håndboken Skrive ut denne håndboken Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 5600F http://no.yourpdfguides.com/dref/2382449

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 5600F http://no.yourpdfguides.com/dref/2382449 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931

Din bruksanvisning EPSON STYLUS PHOTO RX640 http://no.yourpdfguides.com/dref/558931 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene CanoScan LiDE 100 Elektronisk manual Sayfa 1 / 276 sayfa MC-2483-V1.00 Bruke denne manualen Skrive ut denne manualen Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 QL-800 Hurtigstartguide (norsk) Etikettskriver QL-800 Trykt i Kina D00N1J001 Hurtigstartguide (norsk) Takk for at du kjøpte QL-800! Les produktsikkerhetsguiden først,

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer