Bruke skannerfunksjonene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruke skannerfunksjonene"

Transkript

1 Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen Finjustere lysstyrken og fargene i bildet ved skanning av bilder Gjøre fotografier som er ute av fokus, skarpere, fjerne flekker/riper og korrigere falmede farger ved skanning av bilder Korrigere/forbedre skannede fotografier Skrive ut skannede fotografier på ulike måter Sende skannede bilder via e-post Søke etter bilder som har forsvunnet

2 Slik bruker du denne håndboken Side 2 av 343 sider Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken Slik bruker du denne håndboken Bruke innholdsruten Bruke forklaringsvinduet Skrive ut håndboken Bruke stikkord til å finne et dokument Registrere dokumenter i Min håndbok Symboler som brukes i dette dokumentet Varemerker Øverst på siden

3 Bruke innholdsruten Side 3 av 343 sider Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Bruke innholdsruten Bruke innholdsruten Når du klikker på en dokumenttittel som vises i innholdsruten til venstre i den elektroniske håndboken, vises dokumentene for den tittelen i forklaringsvinduet til høyre. Når du klikker på til venstre for, vises dokumenttitlene som befinner seg i de nedre hierarkiene. Klikk på for å lukke eller vise innholdsruten. Øverst på siden

4 Bruke forklaringsvinduet Side 4 av 343 sider Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Bruke forklaringsvinduet Bruke forklaringsvinduet Forklaringsvinduet (1) Klikk på den grønne teksten for å gå til det tilsvarende dokumentet. (2) Markøren går til toppen av dette dokumentet. Vindu som brukes til å forklare operasjoner I denne elektroniske manualen vises et vindu når operativsystemet Windows Vista (kalt Windows Vista nedenfor) brukes i beskrivelsen. Øverst på siden

5 Skrive ut håndboken Side 5 av 343 sider Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Skrive ut håndboken Skrive ut håndboken Klikk på for å vise utskriftsruten til venstre i den elektroniske håndboken. Klikk på for å lukke eller vise utskriftsruten. Når du klikker på og deretter på Utskriftsformat (Page Setup), vises dialogboksen Utskriftsformat (Page Setup). Der kan du enkelt konfigurere papiret som skal brukes til utskrift. Klikk på og deretter på Utskriftsinnstillinger (Print Settings) for å vise dialogboksen Skriv ut (Print). Når dialogboksen vises, velger du skriveren som skal brukes til utskrift. I kategorien Oppsett (Print Setup) kan du også velge skriveren som skal brukes. Når du har valgt skriveren, klikker du på Egenskaper... (Properties...) for å angi utskriftsinnstillingene. Klikk på og deretter Alternativinnstillinger (Option Settings) for å vise dialogboksen Alternativinnstillinger (Option Settings). Deretter kan du konfigurere utskrift. Skriv ut dokumentnavn og sidetall (Print document title and page number) Når denne avmerkingsboksen er valgt, blir håndboknavnet og sidenummeret skrevet ut i toppteksten (øverst i dokumentet). Skriv ut bakgrunnsfarge og bilder (Print background color and images) Når denne avmerkingsboksen er valgt, blir bakgrunnsfargen og bildet skrevet ut. Enkelte bilder blir skrevet ut uavhengig av om avmerkingsboksen er valgt. Kontroller antall sider som skal skrives ut, før utskrift (Check number of pages to be printed before printing) Når denne avmerkingsboksen er valgt, vises dialogboksen Bekreftelse på antall sider i utskrift (Print Page Count Confirmation) før utskrift starter. I denne dialogboksen kan du kontrollere hvor mange sider som blir skrevet ut. I kategorien Dokumentvalg (Document Selection) velger du metoden for utskrift av dokumentet. Følgende fire utskriftsmetoder kan brukes: Skriv ut gjeldende dokument

6 Skrive ut håndboken Side 6 av 343 sider Skriv ut valgte dokumenter Skriv ut Min håndbok Skriv ut alle dokumenter Du kan velge typen som skal skrives ut, og enkelt angi utskriftsinnstillinger i kategorien Oppsett (Print Setup). Skriv ut gjeldende dokument Du kan skrive ut dokumentet som vises. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Gjeldende dokument (Current Document) Tittelen på gjeldende dokument, vises i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed). Ved å velge Skriv ut koblede dokumenter (Print linked documents) kan du også skrive ut dokumenter som er tilknyttet gjeldende dokument. Titlene på tilknyttede dokumenter legges til i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed). Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 2. Klikk på kategorien Oppsett (Print Setup) I kategorien Utskriftsformat (Page Setup) velger du skriveren som skal brukes, og angir enkle utskriftsinnstillinger etter behov. 3. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Det vises en melding som bekrefter antallet utskriftssider. 4. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Dokumentene som vises, skrives ut. Skriv ut valgte dokumenter Du kan velge og skrive ut dokumentene du ønsker utskrift av. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Valgte dokumenter (Selected Documents) Tittelen på alle dokumentene vises i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed). 2. Velg dokumentene som skal skrives ut I listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed) merker du av for dokumentene som skal skrives ut. Når du merker av for Velg dokumenter i lavere hierarkier automatisk (Automatically select documents in lower hierarchies), blir avmerkingsboksene for alle dokumenttitlene i de nedre hierarkiene valgt. Klikk på Velg alle (Select All) for å merke av for alle dokumenttitlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle dokumenttitlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut.

7 Skrive ut håndboken Side 7 av 343 sider 3. Klikk på kategorien Oppsett (Print Setup) I kategorien Utskriftsformat (Page Setup) velger du skriveren som skal brukes, og angir enkle utskriftsinnstillinger etter behov. 4. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Det vises en melding som bekrefter antallet utskriftssider. 5. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle dokumenter som det er merket av for, blir skrevet ut. Skriv ut Min håndbok Du kan velge og skrive ut dokumenter som er registrert i Min håndbok. Hvis du vil vite mer om Min håndbok, se " Registrere dokumenter i Min håndbok". 1. I Velg mål (Select Target) velger du Min håndbok (My Manual) Tittelen på dokumentene som er registrert i Min håndbok, vises i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed). 2. Velg dokumentene som skal skrives ut I listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed) merker du av for dokumentene som skal skrives ut. Klikk på Velg alle (Select All) for å merke av for alle dokumenttitlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle dokumenttitlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 3. Klikk på kategorien Oppsett (Print Setup) I kategorien Utskriftsformat (Page Setup) velger du skriveren som skal brukes, og angir enkle utskriftsinnstillinger etter behov. 4. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Det vises en melding som bekrefter antallet utskriftssider. 5. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle dokumenter som det er merket av for, blir skrevet ut. Skriv ut alle dokumenter Du kan skrive ut alle dokumentene i den elektroniske håndboken. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Alle dokumenter (All Documents) Tittelen på alle dokumentene vises i listen Dokumenter som skal skrives ut (Documents to Be Printed), og avmerkingsboksene blir valgt automatisk. Når du fjerner avmerkingen av en dokumenttittel, blir ikke det dokumentet skrevet ut. Klikk på Velg alle (Select All) for å merke av for alle dokumenttitlene. Klikk på Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen for alle dokumenttitlene. Klikk på Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før

8 Skrive ut håndboken Side 8 av 343 sider dokumentet skrives ut. 2. Klikk på kategorien Oppsett (Print Setup) I kategorien Utskriftsformat (Page Setup) velger du skriveren som skal brukes, og angir enkle utskriftsinnstillinger etter behov. 3. Klikk på Start utskrift (Start Printing) Det vises en melding som bekrefter antallet utskriftssider. 4. Utfør utskriften Bekreft antallet sider som skal skrives ut, og klikk på Ja (Yes). Alle dokumenter skrives ut. Det er nødvendig med mye papir for å skrive ut alle dokumentene. Før du skriver ut må du kontrollere antallet sider som skal skrives ut. Dette vises i dialogboksen Bekreftelse på antall sider i utskrift (Print Page Count Confirmation). I dialogboksen Forhåndsvisning (Print Preview) kan du skalere utskriften til papirbredden eller stille inn zoomeforholdet. Hvis utskriftsdataene går utenfor papiret på grunn av det nye zoomeforholdet, skrives imidlertid ikke den delen av dokumentet ut på papiret. Øverst på siden

9 Bruke stikkord til å finne et dokument Side 9 av 343 sider Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Bruke stikkord til å finne et dokument Bruke stikkord til å finne et dokument Du kan skrive inn et stikkord for å søke etter et ønsket dokument. Det søkes gjennom alle dokumenter i den elektroniske håndboken som vises. 1. Klikk på En søkerute vises til venstre for den elektroniske håndboken. Klikk på for å lukke eller vise søkeruten. 2. Skriv inn et stikkord Under Stikkord (Keyword) skriver du inn et stikkord for elementet du vil søke etter. Hvis du vil skrive inn flere stikkord, legger du til et mellomrom mellom stikkordene. Du kan skrive inn opptil 10 stikkord eller opptil 255 tegn. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. Programmet kan også søke etter stikkord som inneholder mellomrom. Skriv inn stikkord som beskrevet nedenfor for enkelt å finne et dokument du vil lese. Slik finner du ut hvordan du bruker en funksjon: Skriv inn menynavnet som vises på betjeningspanelet på denne maskinen eller på datamaskinen (for eksempel "ramme", "slett", "kopi"). Slik finner du en forklaring på funksjonen for et bestemt formål: Skriv inn funksjonen + elementet som skal skrives ut (for eksempel "skriv ut kalender"). 3. Klikk på Start søk (Start Searching) Søket starter og titlene på dokumenter som inneholder stikkordet, vises i listen over søkeresultater.

10 Bruke stikkord til å finne et dokument Side 10 av 343 sider Når du utfører et søk ved å skrive inn flere stikkord, vises søkeresultatene som vist nedenfor. [Dokumenter med fullstendig samsvar] ([Documents Containing Perfect Match]) Dokumenter som inneholder alle tegnene i søkestrengen (inkludert mellomrom), nøyaktig slik de ble skrevet inn (fullstendig samsvar) [Dokumenter med alle stikkordene] ([Documents Containing All Keywords]) Dokumenter som inneholder alle stikkordene som ble skrevet inn [Dokumenter med et stikkord] ([Documents Containing Any Keyword]) Dokumenter som inneholder minst ett av stikkordene som ble skrevet inn 4. Vis dokumentet du ønsker å lese I søkeresultatlisten dobbeltklikker du på dokumentet du ønsker å lese (eller merker det og trykker på Enter). Når dokumentene med den tittelen vises, fremheves stikkordene som ble funnet i disse dokumentene. Hvis du endrer innskrevet stikkord og utfører flere søk, loggføres søkene. Hvis du vil slette søkeloggen, klikker du på til høyre for Stikkord (Keyword) og velger Slett logg (Clear History). Øverst på siden

11 Registrere dokumenter i Min håndbok Side 11 av 343 sider Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Registrere dokumenter i Min håndbok Registrere dokumenter i Min håndbok Registrer dokumenter du ofte leser, som dokumenter i Min håndbok, slik at du enkelt kan finne frem til dokumentene når som helst. 1. Vis dokumentet Vis dokumentet som skal legges til i Min håndbok. 2. Klikk på Ruten Min håndbok vises til venstre for den elektroniske manualen. Klikk på for å lukke eller vise ruten Min håndbok. 3. Registrer dokumentet i Min håndbok Klikk på Legg til (Add). Tittelen på dokumentet som vises, legges til i Oversikt over Min håndbok (List of My Manual). Du kan også legge til dokumenter i Min håndbok på følgende måter. Hvis du legger til et dokument i Min håndbok, vises et -merke i dokumentikonene i innholdsruten. På listen Nylig viste dokumenter (Recently Displayed Documents) dobbeltklikker du på dokumenttittelen som du vil legge til i Min håndbok (eller velger dokumentet og trykker på Enter), for å vise tittelen, og deretter klikker du på Legg til (Add). Høyreklikk på dokumentet som vises i innholdsruten, eller høyreklikk i forklaringsvinduet og velg Legg til i Min håndbok (Add to My Manual) på hurtigmenyen. I innholdsruten velger du dokumenttittelen som du vil legge til i Min håndbok, og deretter klikker du på Legg til i Min håndbok (Add to My Manual) nederst til høyre i ruten.

12 Registrere dokumenter i Min håndbok Side 12 av 343 sider 4. Vis Min håndbok Når du dobbeltklikker på en dokumenttittel som vises i Oversikt over Min håndbok (List of My Manual) (eller velger tittelen og trykker på Enter), vises dokumentet i forklaringsvinduet. Hvis du vil slette et dokument fra Oversikt over Min håndbok (List of My Manual), velger du dokumenttittelen på listen og klikker på Slett (Delete) (eller trykker på Delete på tastaturet). Øverst på siden

13 Symboler som brukes i dette dokumentet Side 13 av 343 sider Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Symboler som brukes i dette dokumentet Symboler som brukes i dette dokumentet Advarsel! Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk. Forsiktig! Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til person- eller materialskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk. Instruksjoner som omfatter viktig informasjon. Sørg for at du leser disse angivelsene. Instruksjoner som merknader for bruk eller ekstra forklaringer. Øverst på siden

14 Varemerker Side 14 av 343 sider Elektronisk manual > Slik bruker du denne håndboken > Varemerker Varemerker Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Internet Explorer er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bonjour er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Exif Print Denne maskinen støtter Exif Print. Exif Print er en standard for bedre kommunikasjon mellom digitale kamera og skrivere. Ved å koble til et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera brukes og optimaliseres bildedataene på fotograferingstidspunktet, og dette gir utskrifter med ekstremt høy kvalitet. Øverst på siden

15 CanoScan 9000F Skannehåndbok Side 15 av 343 sider MA-6215-V1.00 Generelle merknader (skannerdriver) Plassere dokumenter Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? La oss prøve å skanne Starte MP Navigator EX Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder manuelt Justere bilder Søke etter bilder Klassifisere bilder i kategorier Bruke bilder i MP Navigator EX Lagre Lagre som PDF-filer Opprette/redigere PDF-filer Skrive ut dokumenter Skrive ut bilder Sende via e-post Redigere filer Angi passord for PDF-filer Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Skjermbilder i MP Navigator EX Skjermbildet for navigeringsmodus Kategorien Skann/importer dokumenter eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer) Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Plassere film Hva er ScanGear (skannerdriver)? Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) Starte ScanGear (skannerdriver) Skanne i Grunnleggende-modus Skanne i Avansert-modus Skanne i Modus for automatisk skanning Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Korrigere bilder og justere farger med ScanGear (skannerdriver) Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske, Reduser støv og riper og Falmingskorrigering) Justere farger ved hjelp av et fargemønster Justere metning og fargebalanse Justere lysstyrke og kontrast Justere histogram Justere tonekurven Angi terskel Skjermbilder i ScanGear (skannerdriver) Kategorien Grunnleggende-modus (Basic Mode) Kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) Kategorien Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Nyttig informasjon om skanning Justere beskjæringsrammer Oppløsning Filformater Fargeavstemming

16 CanoScan 9000F Skannehåndbok Side 16 av 343 sider Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/ importer (Scan/Import)) Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Dialogboksen Lagre (Save) Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Vinduet Vis og bruk (View & Use) Vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Dialogboksen Skriv ut foto (Print Photo) Dialogboksen Send via e-post (Send via E- mail) Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/ Enhance Images) Skjermbildet for ettklikksmodus Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Dialogboksen Kopier (Copy) Dialogboksen Skriv ut (Print) Dialogboksen E-post (Mail) Dialogboksen OCR Dialogboksen Skann (Scan) Dialogboksen PDF Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Åpne andre filer enn skannede bilder Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Andre måter å skanne på Skanne fra et program Skanne via Kontrollpanel (bare Windows XP) Skanne ved hjelp av skanneknappene Hva er skanneknapper? Skanne dokumenter og lagre de skannede bildene (AUTO SCAN-knapp) Skanne og lagre dokumenter som PDF-filer (PDF-knapper) Skanne og skrive ut / kopiere dokumenter (COPY-knapp) Skanne dokumenter og legge dem ved i e- postmeldinger ( -knapp) Knappeinnstillinger for skanner Knappeinnstillinger for skanner via MP Navigator EX Feilsøking Installeringsproblemer Problemer med skanning Problemer med skanning av film Programvareproblemer Problemer med MP Navigator EX Oppdatere ScanGear (skannerdriver) Skaffe den nyeste ScanGear-versjonen (skannerdriver) Avinstallere ScanGear (skannerdriver) Før du installerer ScanGear (skannerdriver) Installere ScanGear (skannerdriver) Medfølgende programmer ArcSoft PhotoStudio Om Extended Survey Program for blekkskriver/skanner/faks (Inkjet Printer/ Scanner/Fax Extended Survey Program)

17 Bruke MP Navigator EX Side 17 av 343 sider Elektronisk manual > Bruke MP Navigator EX Bruke MP Navigator EX MP Navigator EX er et program som gjør det mulig å skanne fotografier og dokumenter på en enkel måte. Det passer også for nybegynnere. Start MP Navigator EX Klikk her: MP Navigator EX Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder ved hjelp av MP Navigator EX. Skanne fotografier og dokumenter Det er enkelt å skanne ved å navigere gjennom MP Navigator EX-skjermbilder. Du kan også lagre / skrive ut skannede bilder med MP Navigator EX. Skanne små dokumenter samtidig Du kan skanne flere små dokumenter (blant annet fotografier og kort) samtidig. Dette er nyttig siden du ikke trenger å skanne flere ganger. Skanne store dokumenter Du kan enkelt skanne dokumenter som er større enn platen som bruker MP Navigator EX. Du kan skanne høyre og venstre halvdel av et dokument hver for seg, og sette dem sammen igjen til ett bilde.

18 Bruke MP Navigator EX Side 18 av 343 sider Skanning med ett klikk I ettklikksmodus fullfører MP Navigator EX fra skanning til lagring, dersom du klikker et ikon. I ettklikksmodus kan du også skanne og lagre bilder som PDF-filer eller legge dem ved e-post automatisk. Skanne og korrigere/forbedre fotografier Du kan enkelt korrigere/forbedre skannede fotografier med MP Navigator EX. Du trenger ikke å bruke andre programmer. Øverst på siden

19 Generelle merknader (skannerdriver) Side 19 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Generelle merknader (skannerdriver) Generelle merknader (skannerdriver) ScanGear (skannerdriver) har følgende begrensninger. Vær oppmerksom på følgende punkter når du bruker den. Begrensninger for skannerdriver Ved bruk av NTFS-filsystemet kan det hende at TWAIN-datakilden ikke anropes. Dette skyldes at TWAIN-modulen av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan skrives til winnt-mappen. Kontakt administrator hvis du trenger hjelp. Det kan hende at enkelte PCer (inkludert bærbare PCer) som er koblet til maskinen, ikke starter på nytt på riktig måte fra ventemodus. Start i så fall datamaskinen på nytt. Ikke koble til to eller flere maskiner eller flerfunksjonsskrivere med skannerfunksjon til samme datamaskin samtidig. Hvis flere skanneenheter er tilkoblet, kan du ikke skanne fra en knapp på maskinen (skanneknapp), og det kan også oppstå problemer med å få tilgang til enhetene. Bruk standard skriftstørrelse for operativsystemet. Hvis ikke, kan det hende at programvareskjermbilder ikke vises riktig. Det kan hende at skanningen mislykkes hvis datamaskinen har startet opp igjen fra dvalemodus eller ventemodus. Hvis dette skjer, følger du trinnene nedenfor og skanner på nytt. 1. Slå av maskinen. 2. Avslutt ScanGear og koble fra USB-kabelen. Deretter kobler du til USB-kabelen igjen. 3. Slå på maskinen. ScanGear kan ikke åpnes i flere programmer samtidig. ScanGear kan ikke åpnes fra et program flere ganger når det allerede er åpent. Lukk vinduet for ScanGear før du lukker programmet. Kontroller at du har nok diskplass tilgjengelig når du skanner store bilder ved høy oppløsning. For eksempel kreves det minimum 300 MB ledig diskplass for å skanne et A4-dokument med en oppløsning på 600 ppt i fullfarge. Det kan hende at tykke dokumenter ikke beskjæres på riktig måte når du skanner. I så fall må du beskjære hvert objekt enkeltvis eller beskjære manuelt. ScanGear og WIA-driveren kan ikke brukes samtidig. Du må ikke sette datamaskinen i dvalemodus under skanning. Det kan ta tid å kalibrere hvis maskinen er tilkoblet via USB 1.1. Programmer med begrensninger for bruk Hvis du starter Media Center som følger med Windows XP Media Center Edition 2005, vil du kanskje ikke kunne skanne ved bruk av en knapp på maskinen (skanneknapp). Start i så fall datamaskinen på nytt. Du kan ikke skanne bilder med Media Center som følger med Windows Vista og Windows XP Media Center Edition Skann med andre programmer, for eksempel MP Navigator EX. Hvis du merker av for Vis skannede bilder (View scanned images) i kategorien Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) i ScanGear i enkelte programmer, kan det hende at vinduet som viser miniatyrene for de skannede bildene, lukkes automatisk. I noen programmer kan det hende at TWAIN-brukergrensesnittet ikke vises. Hvis dette er tilfellet, kan du se i håndboken for programmet og endre innstillingene tilsvarende. Enkelte programmer støtter ikke fortløpende skanning av flere dokumenter. I enkelte tilfeller kan det hende at bare det første bildet godtas, eller at flere bilder skannes som ett bilde.

20 Generelle merknader (skannerdriver) Side 20 av 343 sider Klikk på Egendefinert innsetting (Custom Insert) i skjermbildet Sett inn bilde fra skanner eller kamera (Insert Picture from Scanner or Camera) når du skanner fullsidebilder inn i Microsoft Office 2000/2003 (Word, Excel eller PowerPoint). Hvis ikke, kan det hende at bildene ikke skannes på riktig måte. Bruk Microsoft Clip Organizer når du skanner bilder inn i Microsoft Office 2007 (som Word, Excel eller PowerPoint). Det kan hende at bilder ikke skannes riktig i noen programmer. I så fall kan du øke det virtuelle minnet i operativsystemet og prøve på nytt. Når bildestørrelsen er for stor (for eksempel når store bilder skannes med høy oppløsning), kan det hende at datamaskinen ikke svarer eller at fremdriftsindikatoren står stille på 0 %, avhengig av programmet du bruker. Hvis dette er tilfellet, avbryter du handlingen (for eksempel ved å klikke på Avbryt (Cancel) på fremdriftsindikatoren). Deretter øker du det virtuelle minnet i operativsystemet eller reduserer bildestørrelsen/-oppløsningen, og prøver på nytt. Du kan også skanne bildet via MP Navigator EX først, og deretter lagre og importere det til programmet. Øverst på siden

21 Plassere dokumenter Side 21 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Plassere dokumenter Plassere dokumenter Lær hvordan du plasserer dokumenter på maskinens plate. Plasser dokumentene riktig i henhold til hvilken type dokumenter som skal skannes. Hvis ikke, kan det hende at dokumentene ikke skannes på riktig måte. Ikke plasser gjenstander som veier 2,0 kg eller mer på skanneren. Du må heller ikke legge større trykk på dokumentet enn 2,0 kg. Hvis du trykker for hardt, kan det hende at skanneren ikke vil virke som den skal, og glassplaten kan gå i stykker. Lukk dokumentdekselet når du skanner. Når du skanner andre dokumenter enn film, må du passe på at beskyttelsesarket for filmadapterenheten er festet til dokumentdekselet. Det kan hende at dokumenttypen ikke registreres riktig uten beskyttelsesarket for filmadapterenheten. Se "Plassere film " for å skanne film. Plassere dokumenter Plasser dokumentene i henhold til beskrivelsen nedenfor slik at dokumenttypen og -størrelsen oppdages automatisk. Når du skanner ved å angi dokumenttype eller -størrelse i MP Navigator EX eller ScanGear (skannerdriver), må du justere et av de øvre hjørnene av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av platen. Fotografier som er klippet til ulike former, og dokumenter som er mindre enn 3 kvadratcentimeter, blir ikke beskåret nøyaktig når de skannes. Det kan hende at reflekterende CD/DVD-etiketter ikke skannes ordentlig. Skanning av fotografier, postkort, visittkort eller CD/DVD Skanning av magasiner, aviser eller tekstdokumenter Plassere ett enkelt dokument Plasser dokumentet med forsiden ned på glassplaten, med 1 cm eller mer mellom dokumentet og kantene (område med diagonale striper) på glassplaten. Deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke. Plasser dokumentet med forsiden ned på platen, og juster et av de øvre hjørnene av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på platen. Deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke.

22 Plassere dokumenter Side 22 av 343 sider Store dokumenter (for eksempel fotografier i A4-størrelse) som ikke kan plasseres med avstand fra kantene/pilen (justeringsmerket) på platen, kan lagres som PDF-filer. Hvis du vil lagre i et annet format enn PDF, kan du skanne ved å angi filformatet. Den delen som er 2 mm innenfor justeringsmerket, kan ikke skannes. Plassere flere dokumenter La det være 1 cm eller mer mellom dokumentene og kantene på platen (område med diagonale striper), og mellom dokumentene. Deler som plasseres på området med diagonale striper, skannes ikke. Du kan plassere opptil 12 dokumenter på platen. Plasseringer av skjeve dokumenter (10 grader eller mindre) korrigeres automatisk. Øverst på siden

23 Plassere film Side 23 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Plassere film Plassere film Denne maskinen støtter 35 mm filmer (filmstriper og lysbilder) og filmer i 120-format. Klargjør den medfølgende filmføreren og filmen du vil skanne. 35 mm filmremse 35 mm lysbilder Film i 120-format Klargjøring Fjern beskyttelsesarket for filmadapterenheten fra dokumentdekselet. 1. Åpne dokumentdekselet. 2. Mens du holder ned hendelen øverst oppe, drar du beskyttelsesarket for filmadapterenheten fremover for å fjerne det. Filmskanning er ikke tilgjengelig når beskyttelsesarket for filmadapterenheten er festet til dokumentdekselet. Pass på så du ikke mister beskyttelsesarket for filmadapterenheten som er fjernet. Oppbevar det på et trygt sted. For å unngå å skade lyskilden må du passe på å sette på beskyttelsesarket for filmadapterenheten når du ikke skanner film. Plassere film Hold filmen i kantene for å unngå flekker eller fingeravtrykk. Støv på filmen eller platen vises på skannede bilder. Fjern støv fra filmen og platen. Du må ikke blokkere kalibreringssporet på filmføreren under skanning. Hvis sporet er blokkert, kan ikke filmen skannes i riktige farger.

24 Plassere film Side 24 av 343 sider En etikett som er klistret til filmmargen, kan gjenkjennes som et bilde. Lukk dokumentdekselet forsiktig. 35 mm filmstriper Lysbilder Filmstriper i 120-format 35 mm filmstriper 1. Legg filmen i filmføreren. Åpne filmholderen (A) og legg filmen på filmføreren, med filmens forside (siden der bildene vises korrekt) vendt ned. Pass på at mellomrommene mellom bildene ligger på linje med de hvite linjene på holderen. 2. Plasser filmføreren på platen. Juster filmføreren slik at tappene ligger på linje med FILM-merkene på platen. 3. Lukk dokumentdekselet forsiktig. Lysbilder 1. Plasser filmføreren på platen. Juster filmføreren slik at tappene ligger på linje med FILM-merkene på platen. Legg i lysbildene slik at filmen ligger flatt på platen. 2. Legg filmen i filmføreren.

25 Plassere film Side 25 av 343 sider Legg filmen på filmføreren, med filmens forside (siden der bildene vises korrekt) vendt ned. 3. Lukk dokumentdekselet forsiktig. Filmstriper i 120-format 1. Plasser filmføreren på platen. Juster filmføreren slik at tappene ligger på linje med FILM-merkene på platen. 2. Åpne filmholderen (A) og fjern filmbeholderarket (B). 3. Legg filmen i filmføreren. Legg i filmen med forsiden (siden der bildene vises korrekt) vendt ned. Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom kanten på filmen (siden som er nærmest - merket) og hengselet. Når du legger i to eller flere filmer i 120-format, lar du det være et mellomrom på 5 mm mellom filmene. 4. Lukk dokumentdekselet forsiktig. Når filmen i 120-format er krøllet (Slik bruker du filmbeholderarket) Hvis en krøllet film berører platen under skanning, kan det oppstå sirkulære stripemønstre (Newtonringer) på de skannede bildene. Når du skal skanne en krøllet film i 120-format, retter du den ut ved bruk av det medfølgende filmbeholderarket. Du må ikke dekke til de rammene du vil skanne, med filmbeholderarket. Plasser filmbeholderarket slik at den blanke siden (siden uten illustrasjoner) berører filmen. Ellers

26 Plassere film Side 26 av 343 sider risikerer du at det skader filmen. Filmbeholderarket må ikke gnisse mot filmen. Det kan skade filmen. 1. Legg filmen i filmføreren på riktig måte, med filmens forside (siden der bildene vises korrekt) vendt ned. Filmens langside er krøllet oppover. 2. Sett inn filmbeholderarket (A) under kanten på filmen, med den blanke siden (siden uten illustrasjoner) vendt opp. 3. Lukk filmholderen (B) og sett den på plass i filmføreren. Hele filmen blir presset flat med filmholderen. Hvis det fortsatt vises Newton-ringer når du har skannet med fremgangsmåten ovenfor, er filmen kraftig vridd. Prøv følgende metode. 1. Snu filmen og legg den i filmføreren med forsiden (siden der bildene vises korrekt) vendt opp. Filmens langside er krøllet nedover. 2. Plasser filmbeholderarket (A) på kanten av filmen, med den grove siden (siden med illustrasjoner) vendt opp. 3. Lukk filmholderen og sett den på plass i filmføreren. 4. Etter forhåndsvisningen klikker du på (speil) på verktøylinjen i ScanGear (skannerdriver) for å invertere bildene, og deretter klikker du på Skann (Scan). Øverst på siden

27 Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Side 27 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? MP Navigator EX er et program som gjør det mulig å skanne fotografier, dokumenter og film på en enkel måte. Det passer også for nybegynnere. Det kan hende at MP Navigator EX ikke starter fra en knapp på maskinen (skanneknapp). Start i så fall datamaskinen på nytt. Bruk standard skriftstørrelse for operativsystemet. Hvis ikke, kan det hende at programvareskjermbilder ikke vises riktig. Dette kan du gjøre med denne programvaren Med denne programvaren kan du skanne flere dokumenter samtidig, eller du kan skanne bilder som er større enn platen. Du kan også lagre skannede bilder, sende dem som e-postvedlegg eller skrive dem ut med de medfølgende programmene. Skjermbilder Det finnes to typer hovedmenyer i MP Navigator EX: skjermbildet for navigeringsmodus og skjermbildet for ettklikksmodus. Skjermbildet for navigeringsmodus Du kan starte ulike oppgaver fra skjermbildet for navigeringsmodus, for eksempel enkel skanning, skanning ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) og forbedring/korrigering av bilder. Skjermbildet for ettklikksmodus Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus.

28 Hva er MP Navigator EX (medfølgende skannerprogram)? Side 28 av 343 sider Vinduet Skann/importer (Scan/Import) Bruk vinduet Skann/importer (Scan/Import) til å skanne fotografier, dokumenter og film. Vinduet Vis og bruk (View & Use) Bruk vinduet Vis og bruk (View & Use) til å velge hva du vil gjøre med de skannede bildene. Øverst på siden

29 La oss prøve å skanne Side 29 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne La oss prøve å skanne Prøv å skanne ved hjelp av MP Navigator EX. Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX Skanne dokumenter, fotografier, magasiner osv. fra glassplaten Skanne fotografier og dokumenter Skanne film Skanne film Skanne to eller flere fotografier (små dokumenter) samtidig Skanne flere dokumenter samtidig Skanne bilder som er større enn platen Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Skanne på en enkel og hensiktsmessig måte (skann og lagre, legg ved i e-post osv.) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Øverst på siden

30 Starte MP Navigator EX Side 30 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX Starte MP Navigator EX 1. Dobbeltklikk på ikonet Canon MP Navigator EX 3.1 på desktop. MP Navigator EX starter. Alternativt går du til Start-menyen og velger (Alle) Programmer ((All) Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 3.1 > MP Navigator EX 3.1. Starte ettklikksmodus 1. Klikk på (Bytt modus) nederst i venstre hjørne av skjermbildet. Skjermbildet for ettklikksmodus vises.

31 Starte MP Navigator EX Side 31 av 343 sider av for Vis dette vinduet ved oppstart (Show this window at startup) i skjermbildet for navigeringsmodus hvis du alltid vil åpne skjermbildet for navigeringsmodus ved oppstart. Hvis det ikke er merket av for dette valget, vil det forrige skjermbildet vises ved oppstart. Øverst på siden

32 Skanne fotografier og dokumenter Side 32 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne fotografier og dokumenter Skanne fotografier og dokumenter Skann fotografier og dokumenter som er plassert på platen. 1. Plasser dokumentet på platen. Plassere dokumenter 2. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 3. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 4. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes.

33 Skanne fotografier og dokumenter Side 33 av 343 sider Når du velger Magasin (farge) (Magazine(Color)), aktiveres Derastrer-funksjonen, og skanningen tar lengre tid enn vanlig. Hvis du vil deaktivere Derastrer-funksjonen, fjerner du avmerkingen for Derastrer (Descreen) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). Velg Tekst (OCR) (Text(OCR)) for å trekke ut teksten i bildet og konvertere den til redigerbare tekstdata ved hjelp av MP Navigator EX. Fargeskanning er ikke tilgjengelig Tekst (OCR) (Text(OCR)). Hvis du vil skanne med farger, åpner du dialogboksen OCR fra skjermbildet for ettklikksmodus og skanner med Fargemodus (Color Mode) satt til Farge (Color). 5. Klikk på Angi... (Specify...) og angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Når du skanner et stort dokument (for eksempel et fotografi i A4-størrelse), må du justere hjørnet på dokumentet i henhold til pilen (justeringsmerket) på platen og angi dokumentstørrelsen i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). 6. Klikk på Skann (Scan). Starter skanningen. Klikk på Avbryt (Cancel) hvis du vil avbryte skanningen. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder.

34 Skanne fotografier og dokumenter Side 34 av 343 sider 7. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i "Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) " hvis du vil vite mer. Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. Du kan også velge bilder ved å dra dem til området for valgte bilder. 8. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Øverst på siden

35 Skanne film Side 35 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne film Skanne film Denne maskinen støtter positive og negative 35 mm filmstriper (standardtilstand for fremkalt film, med seks bilder i hver stripe) samt positive 35 mm lysbilder (ett bilde per lysbilde). Opptil tolv filmstripebilder eller fire lysbilder kan skannes kontinuerlig. Hvis du skal skanne film i 120-format, må du skanne fra kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver). Hvis du skal skanne med en oppløsning som er høyere enn 4800 ppt, må du skanne fra kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear. Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) 35 mm filmremse 35 mm lysbilder 1. Plasser filmen på platen. Plassere film 2. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 3. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Film. 4. Klikk på Angi... (Specify...) og angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (film)

36 Skanne film Side 36 av 343 sider Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Filmtype (Film Type) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) er satt til Auto. I så fall velger du type film i Filmtype (Film Type) og skanner på nytt. Hvis du skal skanne svart-hvitt-film, anbefales det å velge Svart-hvitt negativ film (Black and White Negative Film) eller Svart-hvitt positiv film (Black and White Positive Film) for Filmtype (Film Type) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). 5. Klikk på Skann (Scan). Forhåndsvisningsskanningen starter. Klikk på Avbryt (Cancel) hvis du vil avbryte skanningen. Når forhåndsvisningsskanningen av filmen er fullført, vises forhåndsvisningsbildene. Forhåndsvisningsbildene vises ikke når det ikke er merket av for Forhåndsvisning før skanning

37 Skanne film Side 37 av 343 sider (Preview before scanning) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings). De skannede bildene vises direkte i vinduet for miniatyrbilder. Hvis film ikke kan skannes på riktig måte, kan du se " Problemer med skanning av film" i "Feilsøking". 6. av for bildene som du vil skanne, og klikk deretter på Skann (Scan). Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne den neste filmen, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder. 7. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i "Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) " hvis du vil vite mer. Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. Du kan også velge bilder ved å dra dem til området for valgte bilder. 8. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Øverst på siden

38 Skanne flere dokumenter samtidig Side 38 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne flere dokumenter samtidig Skanne flere dokumenter samtidig Du kan skanne to eller flere fotografier (små dokumenter) samtidig ved å sette Dokumentstørrelse (Document Size) til Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) i MP Navigator EX. Følgende dokumenttyper kan kanskje ikke beskjæres på riktig måte. Hvis dette er tilfellet, starter du ScanGear (skannerdriver), og deretter justerer du beskjæringsrammene (skanneområdene) i full bildevisning og skanner på nytt. - Fotografier som har en hvitaktig kant - Dokumenter skrevet ut på hvitt papir, håndskrevet tekst, visittkort osv. - Tynne dokumenter - Tykke dokumenter Skanne flere dokumenter i full bildevisning 1. Plasser dokumentene på platen. Plassere dokumenter 2. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 3. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 4. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentene som skal skannes.

39 Skanne flere dokumenter samtidig Side 39 av 343 sider 5. Klikk på Angi... (Specify...). Velg Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) for Dokumentstørrelse (Document Size). Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) 6. Klikk på Skann (Scan).

40 Skanne flere dokumenter samtidig Side 40 av 343 sider Flere dokumenter skannes samtidig. Klikk på Avbryt (Cancel) hvis du vil avbryte skanningen. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder. 7. Rediger de skannede bildene etter behov. Bruk redigeringsverktøyene til å rotere bilder, velg en del av et bilde osv. Se redigeringsverktøyene i "Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) " hvis du vil vite mer. Velg først bildene som skal redigeres. (De valgte bildene er merket med oransje farge.) Dra musen eller bruk Shift + piltastene for å velge flere bilder. Du kan også velge bilder ved å dra dem til området for valgte bilder.

41 Skanne flere dokumenter samtidig Side 41 av 343 sider 8. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Hvis du vil forhåndsvise bildene før du skanner, bruker du ScanGear. Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Øverst på siden

42 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Side 42 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Med stiftehjelpfunksjonen kan du skanne høyre og venstre halvdel av et stort dokument hver for seg, og sette sammen de skannede bildene til ett bilde. Du kan skanne dokumenter som er opptil to ganger så store som platen. 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus. Hvis dokumentstørrelsen endres, blir Stiftehjelp også tilgjengelig fra skjermbildet for ettklikksmodus. Klikk på det aktuelle ikonet og velg Stiftehjelp for Dokumentstørrelse (Document Size). Deretter hopper du til trinn Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). 3. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes.

43 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Side 43 av 343 sider 4. Klikk på Angi... (Specify...). Velg Stiftehjelp under Dokumentstørrelse (Document Size), og angi deretter ønsket skanneoppløsning. Når innstillingen er fullført, klikker du på OK. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) 5. Klikk på Skann (Scan).

44 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Side 44 av 343 sider Vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist) åpnes. 6. Plasser venstre halvdel av dokumentet med forsiden ned på platen. 7. Klikk på Skann (Scan). Venstre halvdel av dokumentet skannes og vises i vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist). Klikk på Avbryt (Cancel) hvis du vil avbryte skanningen.

45 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Side 45 av 343 sider 8. Plasser høyre halvdel av dokumentet med forsiden ned på platen. 9. Klikk på Skann (Scan). Høyre halvdel av dokumentet skannes. Klikk på Avbryt (Cancel) hvis du vil avbryte skanningen. 10. Juster det skannede bildet etter behov. Bruk ikonene til å bytte om venstre og høyre halvdel, rotere bildet 180 grader eller forstørre/ forminske bildet. (Bytte venstre og høyre) Bytter venstre og høyre halvdel. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens bildet er forstørret/forminsket. Roter 180 (Rotate 180 ) Roterer høyre halvdel av bildet 180 grader.

46 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Side 46 av 343 sider Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mens bildet er forstørret/forminsket. (Forstørr) Forstørrer bildet som vises. (Forminsk) Forminsker bildet som vises. (Full skjerm) Forstørrer/forminsker bildet slik at det vises i full skjerm. Forstørr/Forminsk påvirker ikke den faktiske størrelsen på det skannede bildet. Når dokumentet skannes opp-ned, vil bildet i vinduet Stiftehjelp (Stitch-assist) også vises oppned. Klikk på Roter 180 (Rotate 180 ) for å rotere bildet slik at det vises i riktig retning. Du kan dra den høyre halvdelen av bildet fra høyre til venstre eller opp og ned for å justere posisjonen. Hvis venstre og høyre halvdel ikke samsvarer på grunn av et skjevt dokument, plasserer du dokumentet på riktig måte, klikker på Tilbake (Back) og skanner deretter på nytt. 11. Klikk på Neste (Next). 12. Dra musen for å angi området som skal lagres, og klikk deretter på OK. Det sammensatte bildet opprettes. Når skanningen er fullført, åpnes dialogboksen Skanning fullført (Scan Complete). Velg Skann (Scan) eller Avslutt (Exit). Velg Skann (Scan) for å skanne det neste dokumentet, eller velg Avslutt (Exit) for å avslutte. De skannede bildene vises i vinduet for miniatyrbilder.

47 Skanne bilder som er større enn platen (Stiftehjelp) Side 47 av 343 sider 13. Lagre de skannede bildene. Lagre Lagre som PDF-filer Øverst på siden

48 Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Side 48 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > La oss prøve å skanne > Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke det tilsvarende ikonet. 1. Plasser dokumentet på platen. Plassere dokumenter 2. Start MP Navigator EX. Starte MP Navigator EX Skjermbildet for navigeringsmodus eller ettklikksmodus vises i MP Navigator EX. Skjermbildet for navigeringsmodus Skjermbildet for ettklikksmodus Hopp til trinn 4 hvis skjermbildet for ettklikksmodus er åpent. 3. Pek på Ett klikk (One-click).

49 Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Side 49 av 343 sider 4. Klikk på det aktuelle ikonet. Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Skjermbildet for ettklikksmodus 5. Velg Dokumenttype (Document Type) i henhold til dokumentet som skal skannes. 6. Angi etter behov størrelsen og oppløsningen for dokumentet. 7. Start skanningen. Starter skanningen. Klikk på Avbryt (Cancel) hvis du vil avbryte skanningen. Øverst på siden

50 Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Side 50 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Nyttige funksjoner i MP Navigator EX Med MP Navigator EX kan du korrigere/forbedre skannede bilder på en elegant måte og søke raskt etter lagrede bilder. Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder manuelt Korrigere/forbedre bilder manuelt Justere fargeegenskaper som lysstyrke og kontrast Justere bilder Søke etter bilder som har forsvunnet Søke etter bilder Klassifisere og sortere bilder Klassifisere bilder i kategorier Øverst på siden

51 Korrigere/forbedre bilder automatisk Side 51 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder automatisk MP Navigator EX vil analysere og korrigere/forbedre skannede bilder automatisk. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus, og velg fotografiene du vil korrigere/forbedre. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klikk deretter på Fiks fotografier (Fix photo images) i listen. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) åpnes. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan også åpnes ved å klikke på (bildekorrigering/-forbedring) på verktøylinjen eller i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). I dette tilfellet kan bare målbildet (som er merket med oransje farge) korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). 3. Velg bildet du vil korrigere/forbedre, fra listen med miniatyrbilder. Det valgte bildet vises i Forhåndsvisning.

52 Korrigere/forbedre bilder automatisk Side 52 av 343 sider Hvis du valgte bare ett bilde i vinduet Vis og bruk (View & Use), vises ikke listen med miniatyrbilder, og bare forhåndsvisningsbildet vises. 4. Pass på at Auto er valgt. 5. Klikk på Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix), Skarpere ansikt (Face Sharpener) eller Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). Når bildet er korrigert med Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) og du har lagret det, kan det ikke korrigeres på nytt med Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix). Det kan hende at Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) ikke er tilgjengelig for bilder som er redigert ved hjelp av for eksempel et program eller digitalkamera. som er produsert av andre selskaper. Effektnivåene for Skarpere ansikt (Face Sharpener) og Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) kan endres ved hjelp av glidebryteren som vises når du klikker på knappene. Når du bruker Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix), korrigeres fotografier med mørkt baklys automatisk. Hvis bildet ikke korrigeres nok ved hjelp av Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix), anbefales det at du bruker Lysere ansikt (Face Brightener) i kategorien Manuell (Manual). Korrigere/forbedre bilder manuelt

53 Korrigere/forbedre bilder automatisk Side 53 av 343 sider 6. Klikk på OK. Hele bildet korrigeres/forbedres automatisk og miniatyrbildet og forhåndsvisningsbildet. (korriger/forbedre) vises øverst til venstre i Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å angre korrigeringen/forbedringen. av for Bruk på alle bilder (Apply to all images) for å korrigere/forbedre alle de valgte bildene. 7. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte/forbedrede bilder som nye filer. Hvis du bare vil lagre bildene du liker, velger du dem og klikker på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Filformatet for korrigerte/forbedrede bilder er JPEG/Exif. Adobe RGB-bilder lagres som srgb-bilder. 8. Klikk på Avslutt (Exit). Korrigeringene/forbedringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer de korrigerte/forbedrede bildene. Øverst på siden

54 Korrigere/forbedre bilder manuelt Side 54 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Korrigere/forbedre bilder manuelt Korrigere/forbedre bilder manuelt Du kan korrigere/forbedre skannede bilder manuelt. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus, og velg fotografiene du vil korrigere/forbedre. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klikk deretter på Fiks fotografier (Fix photo images) i listen. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) åpnes. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan også åpnes ved å klikke på (bildekorrigering/-forbedring) på verktøylinjen eller i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). I dette tilfellet kan bare målbildet (som er merket med oransje farge) korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). 3. Velg bildet du vil korrigere/forbedre, fra listen med miniatyrbilder. Det valgte bildet vises i Forhåndsvisning.

55 Korrigere/forbedre bilder manuelt Side 55 av 343 sider Hvis du valgte bare ett bilde i vinduet Vis og bruk (View & Use), vises ikke listen med miniatyrbilder, og bare forhåndsvisningsbildet vises. 4. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 5. Klikk på Lysere ansikt (Face Brightener), Skarpere ansikt (Face Sharpener), Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) eller Fjern flekker (Blemish Remover). Effektnivåene for Lysere ansikt (Face Brightener), Skarpere ansikt (Face Sharpener) og Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) kan endres ved hjelp av glidebryteren som vises når du klikker på knappene. Flytt markøren over bildet. Markøren endres til (kryss). 6. Dra for å merke området du vil korrigere/forbedre, og klikk deretter på OK, som vises over bildet.

56 Korrigere/forbedre bilder manuelt Side 56 av 343 sider Området i og rundt det merkede området korrigeres/forbedres, og øverst til venstre i miniatyrbildet og forhåndsvisningsbildet. (korriger/forbedre) vises Du kan også dra for å rotere rektangelet. Klikk på Angre (Undo) for å angre den siste korrigeringen/forbedringen. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å avbryte alle korrigeringer, forbedringer og justeringer som er brukt på det valgte bildet. 7. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte/forbedrede bilder som nye filer. Hvis du bare vil lagre bildene du liker, velger du dem og klikker på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Filformatet for korrigerte/forbedrede bilder er JPEG/Exif. 8. Klikk på Avslutt (Exit). Korrigeringene/forbedringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer de korrigerte/forbedrede bildene. Øverst på siden

57 Justere bilder Side 57 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Justere bilder Justere bilder Du kan foreta finjusteringer for generell lysstyrke, kontrast, osv. for bilder. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus, og velg fotografiene du vil justere. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert), og klikk deretter på Fiks fotografier (Fix photo images) i listen. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) åpnes. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan også åpnes ved å klikke på (bildekorrigering/-forbedring) på verktøylinjen eller i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). I dette tilfellet kan bare målbildet (som er merket med oransje farge) korrigeres/forbedres. Se "Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). 3. Velg bildet du vil justere, fra listen med miniatyrbilder. Det valgte bildet vises i Forhåndsvisning.

58 Justere bilder Side 58 av 343 sider Hvis du valgte bare ett bilde i vinduet Vis og bruk (View & Use), vises ikke listen med miniatyrbilder, og bare forhåndsvisningsbildet vises. 4. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Juster (Adjust). 5. Flytt glidebryteren for elementet som du vil justere, og angi effektnivået. Når du flytter en glidebryter, vises forhåndsvisningsbildet. (korriger/forbedre) øverst til venstre i miniatyrbildet og Klikk på Standarder (Defaults) for å tilbakestille alle justeringer. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å avbryte alle korrigeringer, forbedringer og justeringer som er brukt på det valgte bildet. 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre justerte bilder som nye filer. Hvis du bare vil lagre bildene du liker, velger du dem og klikker på Lagre valgt bilde (Save

59 Justere bilder Side 59 av 343 sider Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Filformatet for justerte bilder er JPEG/Exif. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Justeringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer justerte bilder. Øverst på siden

60 Søke etter bilder Side 60 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Søke etter bilder Søke etter bilder I vinduet Vis og bruk (View & Use) i skjermbildet for navigeringsmodus kan du søke etter bilder som er lagret på datamaskinen din, og åpne dem i MP Navigator EX. Bilder som er åpnet, kan skrives ut, redigeres osv. Søk etter bilder i Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Sist lagrede bilder (Recently Saved Images) eller i en valgt mappe og tilhørende undermapper. Se "Starte MP Navigator EX" hvis du vil starte MP Navigator EX. Raskt søk I (tekstboks) på verktøylinjen skriver du inn et ord eller uttrykk som er inkludert i filnavnet, Exif-informasjon eller PDF-tekst til bildet du vil søke etter, og deretter klikker du på (Søk). Når det gjelder Exif-informasjon, søkes det etter tekst i Produsent (Maker), Modell (Model), Beskrivelse (Description) og Brukerkommentar (User Comment). Avansert søk Klikk på Søk (Search) til venstre på skjermbildet for å åpne søkealternativene. Skriv inn informasjon om bildet du vil søke etter, og klikk deretter på Start søk (Start Search).

61 Søke etter bilder Side 61 av 343 sider Søk i (Search in) Hvis du vet hvor du skal lete, velger du stasjon, mappe eller nettverk i Angi mappe (Specify Folder). Filnavn (File Name) Angi filnavnet hvis du vet hva det er. Et ord eller uttrykk i filen (A word or phrase in the file) Angi et ord eller uttrykk som er inkludert i elementene som er valgt under Flere avanserte alternativer (More Advanced Options). For PDF-filer kan du bare søke etter de filene som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke søke i PDF-filer som er opprettet eller redigert med andre programmer. I tillegg er søk i PDF-filer bare tilgjengelig når nøkkelordsøk er valgt. Hvis du vil vite mer om å opprette PDF-filer som gir mulighet for nøkkelordsøk, kan du se " Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings)". Du kan ikke søke i passordbeskyttede PDF-filer. Kategori (Category) Du kan søke etter bilder etter kategori. Endret dato (Modified Date) Hvis du vil søke etter bilder som er oppdatert i en bestemt periode, angir du første og siste dato i perioden. Bildedato (Shooting Date) Hvis du vil søke etter bilder som er tatt i en bestemt periode, angir du første og siste dato i perioden. Bildedatoen er datoen og klokkeslettet dataene ble opprettet. Denne informasjonen er inkludert i dokumentets Exif-informasjon. Flere avanserte alternativer (More Advanced Options)

62 Søke etter bilder Side 62 av 343 sider Et ord eller uttrykk i filen (A word or phrase in the file) I Et ord eller uttrykk i filen (A word or phrase in the file) velger du elementene du vil søke etter. Hvis du merker av for Exif-informasjon (Exif information), søkes det etter tekst i Produsent (Maker), Modell (Model), Beskrivelse (Description) og Brukerkommentar (User Comment). Hvis du merker av for PDF-tekst (PDF text), søkes det i teksten i PDF-filer. Du kan ikke søke i tekst i passordbeskyttede PDF-filer. Søk i undermapper (Search subfolders) av for dette alternativet hvis du vil søke i undermapper. Skill mellom store og små bokstaver (Case sensitive) av for dette alternativet hvis du vil skille mellom store og små bokstaver. Søk etter alle kriterier (Match all criteria) Søker etter filer som tilfredsstiller alle de angitte kriteriene. Søk e/hvilket som helst kriterium (Match any criteria) Søker etter filer som tilfredsstiller et hvilket som helst av de angitte kriteriene. Start søk (Start Search) Starter søket. Beslektet emne Vinduet Vis og bruk (View & Use) Øverst på siden

63 Klassifisere bilder i kategorier Side 63 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Nyttige funksjoner i MP Navigator EX > Klassifisere bilder i kategorier Klassifisere bilder i kategorier Vis bilder som er skannet med MP Navigator EX, etter kategori. Bilder som vises i Uklassifisert (Unclassified) kan klassifiseres automatisk, og du kan også opprette egendefinerte kategorier. Du kan dra og slippe et bilde for å flytte det fra en kategori til en annen. Hvis har klassifisert bildene i MP Navigator EX 2.0 eller nyere og deretter oppgraderer MP Navigator EX til den nyeste versjonen, overføres klassifiseringsinformasjonen fra den nest nyeste versjonen ved første oppstart. Etter første oppstart kan ikke klassifiseringsinformasjonen overføres. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. I (sorter etter) velger du Kategorier (Categories). Bildene sorteres automatisk etter kategori og vises i vinduet for miniatyrbilder. Bildene sorteres i følgende kategorier. Fotografier: Portrett (Portrait), Andre (Others) Dokumenter: Visittkort (Business Card), Postkort (Postcard), Standardstørrelse (Standard Size),

64 Klassifisere bilder i kategorier Side 64 av 343 sider PDF-fil (PDF File), Andre (Others) Egendefinerte kategorier: Viser de egendefinerte kategoriene. Se "Opprette egendefinerte kategorier " hvis du vil opprette egendefinerte kategorier. Uklassifisert: Viser bilder som ikke er klassifisert. Klikk på Klassifiser bilder (Classify Images) for automatisk å klassifisere bilder som vises i Uklassifisert (Unclassified). Klikk på Avbryt (Cancel) for å stoppe. Klassifiseringen kan ta tid dersom det er mange bilder som skal klassifiseres. Selv om du klassifiserer bilder som er lagret på flyttbare medier, for eksempel USB flash-stasjon og ekstern harddisk, vil klassifiseringsinformasjonen slettes når du fjerner mediet. Fra og med neste gang blir bildene klassifisert under Uklassifisert (Unclassified). Bilder kan ikke klassifiseres når Sist lagrede bilder (Recently Saved Images) er valgt i vinduet Vis og bruk (View & Use). Det kan hende at enkelte bilder ikke registreres riktig og derfor klassifiseres under feil kategori. Dra og slipp i så fall bildet til riktig kategori. Bilder som er lagret i nettverksmapper kan ikke klassifiseres. Du kan søke etter bilder etter kategori. Se " Søke etter bilder" hvis du vil vite mer. Opprette egendefinerte kategorier 1. I vinduet Vis og bruk (View & Use) sorterer du bilder etter kategori og klikker på Rediger egendefinerte kategorier (Edit Custom Categories). Dialogboksen Rediger egendefinerte kategorier (Edit Custom Categories) åpnes. 2. Klikk på Tilf. i liste (Add to List). Dialogboksen Legg til kategori (Add Category) åpnes. 3. Angi Kategorinavn (Category name) og klikk på OK. Du kan opprette opptil 20 egendefinerte kategorier. Et kategorinavn kan bestå av opptil 50 tegn (enkel byte). Dobbeltklikk på en opprettet kategori for å åpne dialogboksen Endre kategorinavn (Change Category Name) der du kan endre kategorinavnet. Velg en egendefinert kategori og klikk på Slett (Delete) for å slette den.

65 Klassifisere bilder i kategorier Side 65 av 343 sider Beslektet emne Vinduet Vis og bruk (View & Use) Øverst på siden

66 Bruke bilder i MP Navigator EX Side 66 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX Bruke bilder i MP Navigator EX Du kan skanne bilder ved hjelp av MP Navigator EX og redigere eller skrive ut de lagrede bildene. Se de aktuelle delene nedenfor hvis du vil vite mer om hvordan du lagrer skannede bilder. Lagre skannede bilder på en datamaskin Lagre Lagre skannede bilder som PDF-filer Lagre som PDF-filer Se de aktuelle delene nedenfor hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke bildene/ filene. Opprette/redigere PDF-filer fra skannede bilder Opprette/redigere PDF-filer Skrive ut flere skannede bilder samtidig, eller skrive ut med en bestemt størrelse, kvalitet osv. Skrive ut dokumenter Skrive ut skannede bilder Skrive ut bilder Sende skannede bilder via e-post Sende via e-post Korrigere/forbedre skannede bilder eller konvertere dem til tekst Redigere filer Angi passord for opprettede PDF-filer Angi passord for PDF-filer Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Øverst på siden

67 Lagre Side 67 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Lagre Lagre Lagre bilder som er skannet med MP Navigator EX, på en datamaskin. 1. av for de bildene du ønsker å lagre, og klikk deretter på Lagre (Save). 2. I dialogboksen Lagre (Save) angir du lagringsinnstillingene. Angi målmappe, filnavn og filtype. Dialogboksen Lagre (Save) Når du skal lagre bilder i 48 biters farger eller 16 biters gråtoner skannet med ScanGear (skannerdriver), velger du TIFF. Hvis du velger et annet format enn TIFF, lagres de som bilder i 24 biters farger eller 8 biters gråtoner. Du kan ikke velge JPEG/Exif når Dokumenttype (Document Type) er Tekst (OCR) (Text(OCR)). Du kan ikke velge JPEG/Exif når Svart-hvitt (Black and White) er valgt for Fargemodus (Color Mode) i kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear. Som standard er følgende mapper angitt som målmapper. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures)

68 Lagre Side 68 av 343 sider Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) 3. Klikk på Lagre (Save). Skannede bilder lagres i henhold til innstillingene. Klikk på Åpne lagret plassering (Open saved location) i dialogboksen Lagring fullført (Save Complete) hvis du vil bruke/redigere det skannede bildet ytterligere i MP Navigator EX. Opprette/redigere PDF-filer Skrive ut dokumenter Skrive ut bilder Sende via e-post Redigere filer Øverst på siden

69 Lagre som PDF-filer Side 69 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Lagre som PDF-filer Lagre som PDF-filer Lagre bilder som er skannet med MP Navigator EX, som PDF-filer. 1. av for bildene du vil lagre, og klikk deretter på Lagre som PDF-fil (Save as PDF file). 2. I dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) angir du lagringsinnstillingene. Angi filtype, filnavn og målmappe. Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Velg blant følgende PDF-filtyper:

70 Lagre som PDF-filer Side 70 av 343 sider PDF Lagre hvert av de valgte bildene som en separat PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Lagre flere bilder i én PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) vises når flere bilder er valgt. PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) Legg til de skannede bildene i en PDF-fil. Bildene legges til på slutten av PDF-filen. Du kan ikke endre rekkefølge på sidene i PDF-filen der bildene legges til. Du kan bare legge til bilder i PDF-filer som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke angi PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å angi PDF -filer som er redigert med andre programmer. Hvis du redigerer en passordbeskyttet PDF-fil, slettes passordene. Nullstill passordene. Som standard er følgende mapper angitt som målmapper. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Du kan angi passord for PDF-filer. Angi passord for PDF-filer 3. Klikk på Lagre (Save). Skannede bilder lagres i henhold til innstillingene. Klikk på Åpne lagret plassering (Open saved location) i dialogboksen Lagring fullført (Save Complete) hvis du vil bruke/redigere det skannede bildet ytterligere i MP Navigator EX. Opprette/redigere PDF-filer Skrive ut dokumenter Skrive ut bilder Sende via e-post Redigere filer Øverst på siden

71 Opprette/redigere PDF-filer Side 71 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Opprette/redigere PDF-filer Opprette/redigere PDF-filer Opprett/rediger PDF-filer ved hjelp av MP Navigator EX. Etter at du har skannet dokumenter og lagret dem, åpner du vinduet Vis og bruk (View & Use) for å opprette PDF-filer og legge til/slette sider, endre rekkefølgen på sider og så videre. Du kan opprette eller redigere opptil 99 sider samtidig med MP Navigator EX. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Opprette/redigere PDF-filer med MP Navigator EX 1. Velg bilder og klikk på PDF. Du kan velge PDF-, JPEG-, TIFF- eller BMP-filer. 2. Klikk på Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) i listen. For PDF-filer kan du bare redigere de filene som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke redigere PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å redigere PDF-filer som er redigert med andre programmer.

72 Opprette/redigere PDF-filer Side 72 av 343 sider Hvis du velger en passordbeskyttet PDF-fil, blir du bedt om å angi passordet. Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer 3. Legg til/slett sider etter behov. Hvis du vil legge til en eksisterende fil, klikker du på Legg til side (Add Page) og velger filen. Hvis du vil slette en side, velger du siden og klikker på Slett valgte sider (Delete Selected Pages). Du kan legge til PDF-, JPEG-, TIFF- eller BMP-filer. Hvis du legger til en passordbeskyttet PDF-fil, blir du bedt om å angi passordet. 4. Endre rekkefølgen på sider etter behov. Bruk ikonene til å endre rekkefølgen. Du kan også dra miniatyrbilder til målplasseringen. Se "Vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) " hvis du vil vite mer om vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file). 5. Klikk på Lagre valgte sider (Save Selected Pages) eller Lagre alle sider (Save All Pages). Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) åpnes. Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Du kan ikke lagre bilder som er skannet med en oppløsning på piksler eller mer i loddrett eller vannrett retning. Hvis du redigerer en passordbeskyttet PDF-fil, slettes passordene. Nullstill passordene i dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file). Angi passord for PDF-filer 6. Angi lagringsinnstillingene i dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file), og klikk deretter på Lagre (Save). Bilder lagres i henhold til innstillingene. Åpne PDF-filer i et program PDF-filer som er opprettet med MP Navigator EX, kan åpnes i et tilknyttet program for redigering eller utskrift. 1. Velg PDF-filer og klikk på PDF.

73 Opprette/redigere PDF-filer Side 73 av 343 sider For PDF-filer kan du bare velge de filene som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke velge PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å velge PDFfiler som er redigert med andre programmer. 2. Klikk på Åpne PDF-fil (Open PDF file) i listen. Programmet som operativsystemet forbinder med filtypen.pdf, starter. Du kan ikke åpne passordbeskyttede PDF-filer i programmer som ikke har støtte for PDFsikkerhet. Filer åpnes kanskje ikke hvis et program som er tilknyttet PDF-filer, ikke er installert. 3. Bruk programmet til å redigere/skrive ut filen. Du finner mer informasjon i håndboken for programmet. I enkelte programmer kan det hende at kommandoene (for eksempel for utskrift og redigering) som er begrenset av Passord for adgangsbegrensning, er forskjellige fra dem i MP Navigator EX. Øverst på siden

74 Skrive ut dokumenter Side 74 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Skrive ut dokumenter Skrive ut dokumenter Ved hjelp av MP Navigator EX kan du skrive ut flere skannede bilder samtidig, bruke en bestemt utskriftskvalitet osv. 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus og velg bilder. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Skriv ut (Print), og klikk deretter på Skrive ut dokument (Print Document) i listen. Hvis du velger en passordbeskyttet PDF-fil, blir du bedt om å angi passordet. Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer 3. Angi utskriftsinnstillinger etter behov. I dialogboksen som vises, kan du blant annet angi antall utskrifter, kvalitet og skalering. Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document)

75 Skrive ut dokumenter Side 75 av 343 sider Innstillingselementene i dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) varierer i henhold til skriveren. 4. Klikk på Skriv ut (Print). Starter utskrift. Når du skriver ut en PDF-fil med flere sider via Skrive ut dokument (Print Document), kan det hende at det tar litt tid å skrive ut avhengig av datamaskinen. Hvis dette skjer, følger du trinnene nedenfor og endrer innstillingene. Windows 7: 1. Fra Start-menyen velger du Enheter og skrivere (Devices and Printers). 2. Høyreklikk på ikonet for din skriver og klikk på Skriveregenskaper (Printer Properties). Dialogboksen for skriveregenskaper åpnes. 3. Klikk på kategorien Avansert (Advanced). 4. Velg Legg utskriftsdokumenter i kø slik at programmet skriver ut raskere (Spool print documents so program finishes printing faster). 5. Velg Start utskriften etter at siste side er i utskriftskøen (Start printing after last page is spooled). 6. Etter at du har skrevet ut, tilbakestiller du innstillingen i kategorien Avansert (Advanced) til Begynn utskrift umiddelbart (Start printing immediately). Windows Vista: 1. I Start-menyen velger du Kontrollpanel (Control Panel). 2. Klikk på Skrivere og telefakser (Printers). 3. Høyreklikk på ikonet for din skriver og klikk på Egenskaper (Properties). Dialogboksen for skriveregenskaper åpnes. 4. Klikk på kategorien Avansert (Advanced). 5. Velg Legg utskriftsdokumenter i kø slik at programmet skriver ut raskere (Spool print documents so program finishes printing faster). 6. Velg Start utskriften etter at siste side er i utskriftskøen (Start printing after last page is spooled). 7. Etter at du har skrevet ut, tilbakestiller du innstillingen i kategorien Avansert (Advanced) til Begynn utskrift umiddelbart (Start printing immediately). Hvis du har startet en utskrift, kan du avbryte den ved å klikke på skriverikonet på oppgavelinjen og deretter klikke på Avbryt utskrift (Cancel Printing). Øverst på siden

76 Skrive ut bilder Side 76 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Skrive ut bilder Skrive ut bilder Du kan skrive ut bilder ved hjelp av MP Navigator EX. Etter at du har skannet dokumenter og lagret dem, åpner du vinduet Vis og bruk (View & Use) for å velge hvordan du vil skrive ut bildene. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Skrive ut bilder ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX Du kan bruke Easy-PhotoPrint EX (et program som følger med Canon-blekkskriveren) til å skrive ut skannede fotografier med høy kvalitet eller til å velge oppsett for og skrive ut bilder. 1. Velg bilder og klikk på Skriv ut (Print). 2. Klikk på Skrive ut foto (Print Photo) eller Skrive ut album (Print Album) i listen. Easy-PhotoPrint EX starter. Se i hjelpefilen for Easy-PhotoPrint EX hvis du vil ha mer informasjon. Støttet fra Programmet kan endres. Hvis Easy-PhotoPrint EX ikke er installert, kan du skrive ut med MP Navigator EX. Skrive ut bilder ved hjelp av MP Navigator EX 1. Velg bilder og klikk på Skriv ut (Print).

77 Skrive ut bilder Side 77 av 343 sider 2. Klikk på Skrive ut foto (Print Photo) i listen. 3. Angi utskriftsinnstillinger etter behov. I dialogboksen som vises, kan du blant annet angi papirstørrelse og antall utskrifter. Dialogboksen Skriv ut foto (Print Photo) 4. Klikk på Skriv ut (Print). Starter utskrift. Hvis du har startet en utskrift, kan du avbryte den ved å klikke på skriverikonet på oppgavelinjen og deretter klikke på Avbryt utskrift (Cancel Printing). Øverst på siden

78 Sende via e-post Side 78 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Sende via e-post Sende via e-post Send skannede bilder via e-post. MP Navigator EX er kompatibel med følgende e-postprogrammer: - Windows Mail (Windows Vista) - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000) - Microsoft Outlook (Hvis et e-postprogram ikke fungerer som det skal, bør du kontrollere at MAPI-innstillingen er aktivert i programmet. Se i brukerhåndboken til e-postprogrammet for å aktivere MAPI.) 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX og lagre dem. Åpne deretter vinduet Vis og bruk (View & Use) fra skjermbildet for navigeringsmodus og velg bilder. Bare PDF- og JPEG-filer kan legges ved e-poster. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin 2. Klikk på Send, og klikk deretter på Legg ved i e-post (Attach to ) i listen. 3. Angi lagringsvalg etter behov. Angi målmappe og filnavn. Dialogboksen Send via e-post (Send via )

79 Sende via e-post Side 79 av 343 sider Du kan velge en komprimeringstype når du sender JPEG-bilder via e-post. Klikk på Angi... (Set...) for å åpne en dialogboks og velge en komprimeringstype fra Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering) (Low(High Compression)). 4. Klikk på OK. Filene lagres i samsvar med innstillingene, og e-postprogrammet starter. 5. Angi mottaker for e-posten, skriv inn et emne og send e-postmeldingen. Se i brukerhåndboken til e-postprogrammet hvis du vil vite mer. Øverst på siden

80 Redigere filer Side 80 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Redigere filer Redigere filer Du kan redigere bilder eller konvertere dem til tekst ved hjelp av MP Navigator EX eller et program som følger med maskinen. Etter at du har skannet dokumenter og lagret dem, åpner du vinduet Vis og bruk (View & Use) for å velge hva du vil gjøre med bildene. Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder inn i MP Navigator EX. Du kan også velge bilder som er lagret på en datamaskin. Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Korrigere fotografier Du kan korrigere/forbedre bilder i vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). 1. Velg bilder og klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert). 2. Klikk på Fiks fotografier (Fix photo images) i listen. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) åpnes. 3. Korriger/forbedre bildene i vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). Se "Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). Se de aktuelle delene nedenfor hvis du vil vite mer om hvordan du kan korrigere/forbedre bildene. Korrigere/forbedre bilder automatisk Korrigere/forbedre bilder manuelt

81 Redigere filer Side 81 av 343 sider Redigere fotografier Du kan forbedre bilder eller korrigere farger ved hjelp av ArcSoft PhotoStudio. ArcSoft, Inc. Alle rettigheter forbeholdes PhotoStudio. 1. Velg bilder og klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert). 2. Klikk på Rediger fotografier (Edit photo images) i listen. ArcSoft PhotoStudio starter. 3. Rediger bildene i ArcSoft PhotoStudio. Du finner mer informasjon i manualen for ArcSoft PhotoStudio. Konvertere dokumenter til tekst Skann tekst i skannede magasiner og aviser og vis teksten i Notisblokk (følger med Windows). PDF-filer kan ikke konverteres til tekst. 1. Velg bilder og klikk på Rediger/konverter (Edit/Convert). 2. Klikk på Konverter til tekstfil (Convert to text file) i listen. Notisblokk (følger med Windows) åpnes og redigerbar tekst vises. Bare tekst som er skrevet på språk som kan velges i kategorien Generelt (General), kan trekkes ut og vises i Notisblokk (følger med Windows). Klikk på Angi... (Set...) i kategorien Generelt (General), og angi deretter språk i henhold til språket i dokumentet som skal skannes. Når du skanner flere dokumenter, kan du samle teksten som trekkes ut, i én fil. Kategorien Generelt (General) Tekst som vises i Notisblokk (følger med Windows), er bare ment som veiledning. Det kan hende at tekst i bilder av følgende dokumenttyper ikke registreres riktig. - Dokumenter som inneholder tekst med skriftstørrelse som ligger utenfor området 8 punkt til 40 punkt (ved 300 ppt) - Skjeve dokumenter - Dokumenter som er plassert opp-ned eller dokumenter med tekst i feil retning (roterte tegn) - Dokumenter som inneholder spesielle skrifttyper, effekter, skrift i kursiv eller håndskrevet tekst - Dokumenter med liten linjeavstand - Dokumenter med farget tekstbakgrunn - Dokumenter som inneholder flere språk Øverst på siden

82 Angi passord for PDF-filer Side 82 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Angi passord for PDF-filer Angi passord for PDF-filer Angi passord for å åpne, redigere og skrive ut PDF-filer. Du kan angi to passord: ett for å åpne filen og ett for å redigere/skrive den ut. I Windows 2000 kreves Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere for å kunne bruke denne funksjonen. Du vil ikke kunne åpne/redigere filen hvis du glemmer passordet. Oppbevar passordene på et trygt sted for senere bruk. Du kan ikke åpne passordbeskyttede PDF-filer i programmer som ikke har støtte for PDF-sikkerhet. I enkelte programmer kan det hende at kommandoene (for eksempel for utskrift og redigering) som er begrenset av Passord for adgangsbegrensning, er forskjellige fra dem i MP Navigator EX. Du kan ikke søke etter tekst i passordbeskyttede PDF-filer fra " Vinduet Vis og bruk (View & Use) ". 1. Skann dokumentene inn i MP Navigator EX, og klikk deretter på Lagre som PDF-fil (Save as PDF file). Du kan eventuelt redigere eksisterende filer i vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/ Edit PDF file), og deretter klikke på Lagre valgte sider (Save Selected Pages) eller Lagre alle sider (Save All Pages). Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) åpnes. Du kan ikke angi passord når bilder lagres automatisk etter skanning, for eksempel når du skanner fra skjermbildet for ettklikksmodus eller når du skanner ved hjelp av knappene på maskinen (skanneknappene). Se "La oss prøve å skanne " for å finne ut hvordan du skanner bilder. Se "Opprette/redigere PDF-filer" for å finne ut hvordan du oppretter PDF-filer fra eksisterende bilder eller redigerer filer. 2. av for Innstillinger for passordsikkerhet (Password security settings).

83 Angi passord for PDF-filer Side 83 av 343 sider Dialogboksen Passordsikkerhet innstillinger (Password Security -Settings) åpnes. Du kan også åpne dialogboksen Passordsikkerhet innstillinger (Password Security - Settings) ved å klikke på Angi... (Set...) og deretter velge Passordsikkerhet (Password Security) for Sikkerhet (Security) i dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings). 3. av for Passord kreves for å åpne dokumentet (Require a password to open the document) eller Bruk et passord til å begrense utskrift og redigering av dokumentet og dokumentets sikkerhetsinnstillinger (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings), og angi et passord.

84 Angi passord for PDF-filer Side 84 av 343 sider Et passord kan bestå av opptil 32 alfanumeriske tegn (enkel byte). Passord skiller mellom små og store bokstaver. av i begge avmerkingsboksene for å angi både Passord til åpning av dokument (Document Open Password) og Passord for adgangsbegrensning (Permissions Password). Du kan ikke bruke det samme passordet for disse to. 4. Klikk på OK. Dialogboksen Bekreft passord til åpning av dokument (Confirm Document Open Password) eller Bekreft tilgangspassord (Confirm Permissions Password) åpnes. Passord til åpning av dokument Passord for adgangsbegrensning 5. Angi passordet på nytt og klikk på OK. Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) åpnes igjen. Hvis du lukker dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) uten å klikke på Lagre (Save), slettes innstillingene i dialogboksen Passordsikkerhet - innstillinger (Password Security -Settings). Passord slettes når filen redigeres. Nullstill passordene når du lagrer redigerte filer. Hvis du angir passordene via dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings), åpnes

85 Angi passord for PDF-filer Side 85 av 343 sider dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) igjen. Klikk på OK. Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) åpnes igjen. 6. Klikk på Lagre (Save). Filer lagres i henhold til innstillingene. Beslektet emne Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Øverst på siden

86 Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Side 86 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Bruke bilder i MP Navigator EX > Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Angi et passord for å åpne eller redigere/skrive ut passordbeskyttede PDF-filer. Hvordan passord angis, varierer etter handlingen. Fremgangsmåtene nedenfor er bare eksempler. Du kan åpne, redigere eller skrive ut bare PDF-filer med passord som ble angitt i MP Navigator EX. Du kan ikke redigere PDF-filer som er redigert i andre programmer eller som har passord som ble angitt i andre programmer. Bare MP Navigator EX versjon 1.1 og 2.0 eller nyere støtter åpning, redigering og utskrift av passordbeskyttede PDF-filer. I Windows 2000 kreves Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere for å kunne åpne, redigere eller skrive ut passordbeskyttede PDF-filer. Passord skiller mellom små og store bokstaver. Du kan opprette eller redigere opptil 99 sider samtidig med MP Navigator EX. Angi et passord for å åpne en fil 1. I vinduet Vis og bruk (View & Use) velger du PDF-filen du vil åpne, og klikker på Zoom inn (Zoom in). Du kan også dobbeltklikke på PDF-filen. Det eneste du trenger er Passord til åpning av dokument (Document Open Password). Du trenger ikke Passord for adgangsbegrensning (Permissions Password). Hvis dialogboksen Zoom inn (Zoom in) med et låsikon åpnes, klikker du på Angi passord (Enter Password).

87 Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Side 87 av 343 sider 2. Dialogboksen Passord (Password) åpnes. Angi passordet og klikk på OK. PDF-filen åpnes i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). Hvis du skal åpne filen på nytt etter at du har lukket dialogboksen Zoom inn (Zoom in), må du angi passordet på nytt. Angi et passord (Passord for adgangsbegrensning) for å redigere eller skrive ut en fil 1. I vinduet Vis og bruk (View & Use) velger du PDF-filene og klikker på PDF eller Skriv ut (Print).

88 Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer Side 88 av 343 sider 2. Velg Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) i listen hvis du vil opprette en PDF -fil eller redigere filen. Klikk på Skrive ut dokument (Print Document) for å skrive ut filen. I dialogboksen Passord (Password) blir du bedt om å angi et passord. Hvis Passord til åpning av dokument (Document Open Password) er definert, må du angi Passord til åpning av dokument (Document Open Password) og deretter Passord for adgangsbegrensning (Permissions Password). 3. Angi passordet og klikk på OK. Den tilsvarende dialogboksen åpnes. Hvis du redigerer en passordbeskyttet PDF-fil, slettes passordene. Nullstill passordene. Angi passord for PDF-filer Beslektet emne Angi passord for PDF-filer Øverst på siden

89 Skjermbilder i MP Navigator EX Side 89 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX Skjermbilder i MP Navigator EX Lær om skjermbildene og funksjonene i MP Navigator EX. Kategorien Skann/importer dokumenter eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/ Import)) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Dialogboksen Lagre (Save) Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (film) Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer) Vinduet Vis og bruk (View & Use) Vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Dialogboksen Skriv ut foto (Print Photo) Dialogboksen Send via e-post (Send via ) Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) / Skjermbildet for ettklikksmodus Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dialogboksen Kopier (Copy) Dialogboksen Skriv ut (Print) Dialogboksen E-post (Mail) Dialogboksen OCR Dialogboksen Skann (Scan) Dialogboksen PDF Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Kategorien Generelt (General) Kategorien Knappeinnstillinger for skanner (Scanner Button Settings) Øverst på siden

90 Skjermbildet for navigeringsmodus Side 90 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Skjermbildet for navigeringsmodus Skjermbildet for navigeringsmodus Dette er et av oppstartskjermbildene i MP Navigator EX. Pek på ikonet øverst på skjermen for å vise hver kategori. Bruk aktuell kategori avhengig av hva du vil gjøre. Skann/importer (Scan/Import) Skanne fotografier og dokumenter. Kategorien Skann/importer dokumenter eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Vis og bruk (View & Use) Du kan åpne bilder som er lagret på datamaskinen, og skrive dem ut eller sende dem som vedlegg i e -post. Du kan også redigere dem ved hjelp av et program som følger med maskinen. Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer) Ett klikk (One-click) Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke det tilsvarende ikonet. Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) (knappen for bytte av modus) Bytter til skjermbildet for ettklikksmodus. Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus. Skjermbildet for ettklikksmodus Vis dette vinduet ved oppstart (Show this window at startup) av i denne avmerkingsboksen hvis du vil åpne hovedmenyen ved oppstart. Hvis det ikke er merket av for dette valget, vil det forrige skjermbildet åpnes. Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) åpnes. I dialogboksen Innstillinger (Preferences) kan du angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner. Dialogboksen Innstillinger (Preferences) (Håndbok) Åpner denne håndboken. Øverst på siden

91 Kategorien Skann/importer dokumenter eller bilder (Scan/Import Documents or... Side 91 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Kategorien Skann/importer dokumenter eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Kategorien Skann/importer dokumenter eller bilder (Scan/ Import Documents or Images) Pek på Skann/importer (Scan/Import) i skjermbildet for navigeringsmodus for å vise kategorien Skann/ importer dokumenter eller bilder (Scan/Import Documents or Images). Skann fotografier, dokumenter og film. Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) Åpner vinduet Skann/importer (Scan/Import). Skann fotografier og dokumenter som er plassert på platen. Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Film Åpner vinduet Skann/importer (Scan/Import). Skann film som er plassert på platen. Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) (knappen for bytte av modus) Bytter til skjermbildet for ettklikksmodus. Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus. Skjermbildet for ettklikksmodus Vis dette vinduet ved oppstart (Show this window at startup) av i denne avmerkingsboksen hvis du vil åpne hovedmenyen ved oppstart. Hvis det ikke er merket av for dette valget, vil det forrige skjermbildet åpnes. Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) åpnes. I dialogboksen Innstillinger (Preferences) kan du angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner. Dialogboksen Innstillinger (Preferences) (Håndbok) Åpner denne håndboken. Øverst på siden

92 Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View Use Images on your Co... Side 92 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer) Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer) Pek på Vis og bruk (View & Use) i skjermbildet for navigeringsmodus for å vise kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer). Du kan åpne bilder som er lagret på datamaskinen, og skrive dem ut eller sende dem som vedlegg i e- post. Du kan også redigere dem ved hjelp av et program som følger med maskinen. Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)) Åpner vinduet Vis og bruk (View & Use) med Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/ Imported Images)) avmerket. Du kan åpne og bruke bilder som er lagret i Min boks. Min boks er en egen mappe du kan bruke til lagring av bilder som er skannet ved hjelp av MP Navigator EX. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Angi mappe (Specify Folder) Åpner vinduet Vis og bruk (View & Use) med Angi mappe (Specify Folder) avmerket. Du kan åpne og bruke bilder som er lagret i bestemte mapper. Sist lagrede bilder (Recently Saved Images) Åpner vinduet Vis og bruk (View & Use) med Sist lagrede bilder (Recently Saved Images) avmerket. Du kan åpne og bruke bilder som nylig er brukt sammen med en av funksjonene Skannede/importerte bilder, Lagt ved i e-post eller Sendt til program. Vinduet Vis og bruk (View & Use) (knappen for bytte av modus) Bytter til skjermbildet for ettklikksmodus. Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke på det tilsvarende ikonet i skjermbildet for ettklikksmodus. Skjermbildet for ettklikksmodus

93 Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View Use Images on your Co... Side 93 av 343 sider Vis dette vinduet ved oppstart (Show this window at startup) av i denne avmerkingsboksen hvis du vil åpne hovedmenyen ved oppstart. Hvis det ikke er merket av for dette valget, vil det forrige skjermbildet åpnes. Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) åpnes. I dialogboksen Innstillinger (Preferences) kan du angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner. Dialogboksen Innstillinger (Preferences) (Håndbok) Åpner denne håndboken. Beslektet emne Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Øverst på siden

94 Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Side 94 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Pek på Ett klikk (One-click) i skjermbildet for navigeringsmodus for å vise kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click). Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke det tilsvarende ikonet. Automatisk skanning (Auto Scan) Skann dokumenter ved å registrere dokumenttypen automatisk. Filformat angis automatisk. Filer lagres på en datamaskin. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan), og du kan angi innstillinger for lagring. Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Lagre (Save) Skann dokumenter eller fotografier, og lagre dem på en datamaskin. Dokumenttypen kan registreres automatisk. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Lagre (Save), og du kan angi innstillinger for skanning/lagring. Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Kopier (Copy) Skann og skriv ut dokumenter. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Kopier (Copy), og du kan angi innstillinger for skanning/utskrift. Dialogboksen Kopier (Copy) Skriv ut (Print) Skann dokumenter og skriv dem ut etter at du har angitt papirtype, utskriftsmetode, størrelse osv. Dette er nyttig når du skal kopiere/forstørre utskrevne fotografier. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Skriv ut (Print). Du kan angi innstillinger for skanning/utskrift og skrive ut på en skriver. Dialogboksen Skriv ut (Print) E-post (Mail) Skann dokumenter eller fotografier, og send dem som vedlegg i e-post. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen E-post (Mail), og du kan angi innstillinger for skanning/lagring og for e-postprogrammet.

95 Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Side 95 av 343 sider Dialogboksen E-post (Mail) OCR Skann tekstdokumenter for så å trekke ut tekst i bildet og vise den i Notisblokk (følger med Windows). Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen OCR, og du kan angi innstillinger for skanning/ lagring. Dialogboksen OCR Skann (Scan) Skann dokumenter/fotografier og åpne dem i et angitt program. Dokumenttypen kan registreres automatisk. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Skann (Scan), og du kan angi innstillinger for skanning/lagring og for programmet. Dialogboksen Skann (Scan) PDF Skann dokumenter og lagre dem som PDF-filer. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen PDF, og du kan angi innstillinger for skanning/ lagring og for programmet. Dialogboksen PDF AUTO SCAN-knapp Dette ikonet viser hvilken MP Navigator EX-funksjon som er tilordnet AUTO SCAN-knappen på maskinen (skanneknapp). Ikonet for AUTO SCAN-knappen vises over den tilordnede funksjonen. COPY-knapp Dette ikonet viser hvilken MP Navigator EX-funksjon som er tilordnet COPY-knappen på maskinen (skanneknapp). Ikonet for COPY-knappen vises over den tilordnede funksjonen. -knapp Dette ikonet viser hvilken MP Navigator EX-funksjon som er tilordnet -knappen på maskinen (skanneknapp). Ikonet for -knappen vises over den tilordnede funksjonen. Klikk på knappen for å starte skanningen (Start scanning by clicking the button) av i denne avmerkingsboksen, og klikk på et ikon for å starte skanningen umiddelbart. (knappen for bytte av modus) Bytter til ettklikksmodus. Skjermbildet for ettklikksmodus vises. Skjermbildet for ettklikksmodus Vis dette vinduet ved oppstart (Show this window at startup) av i denne avmerkingsboksen hvis du vil åpne hovedmenyen ved oppstart. Hvis det ikke er merket av for dette valget, vil det forrige skjermbildet åpnes. Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) åpnes. I dialogboksen Innstillinger (Preferences) kan du angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner. Dialogboksen Innstillinger (Preferences) (Håndbok) Åpner denne håndboken. Følgende begrensninger gjelder når du skanner med Dokumenttype (Document Type) satt til Automodus (Auto Mode) i dialogboksen Lagre (Save), Skriv ut (Print) eller Skann (Scan). Når du vil konvertere tekst i det skannede bildet til tekstdata, angir du Dokumenttype (Document Type) (ikke velg Automodus (Auto Mode)). Beslektet emne Lettvint skanning med Ett klikk (One-click)

96 Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Side 96 av 343 sider Øverst på siden

97 Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet... Side 97 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/ Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Pek på Skann/importer (Scan/Import) i skjermbildet for navigeringsmodus, og klikk på Fotogr./ dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) for å åpne skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import)). Åpne dette vinduet for å skanne dokumenter fra platen. (1) Knapper for innstillinger og betjening (2) Verktøylinje (3) Vindu for miniatyrbilder (4) Område for valgte bilder Knapper for innstillinger og betjening (Vis og bruk) Klikk på denne knappen når du vil åpne bilder og PDF-filer som er lagret på datamaskinen. Vinduet Vis og bruk (View & Use) åpnes. Vinduet Vis og bruk (View & Use) Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) Viser skjermbildet for skanning av fotografier, dokumenter, magasiner og andre trykksaker. Film Klikk på denne når du vil skanne film. Skjermbildet for skanning av film vises. Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Skanne fotografier: Fargefoto (Color Photo) eller Svart/hvitt-foto (Black and White Photo) Skanne tekstdokumenter: Fargedokument (Color Document), Svart/hvitt-dokument (Black and White Document) eller Tekst (OCR) (Text(OCR))

98 Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet... Side 98 av 343 sider Skanne magasiner: Magasin (farge) (Magazine(Color)) Du kan ikke velge Dokumenttype (Document Type) hvis det er merket av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Angi... (Specify...) Angi dokumentstørrelse, oppløsning og andre avanserte innstillinger for skanning. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Angi... (Specify...) er ikke tilgjengelig hvis det er merket av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) av for dette alternativet hvis du vil skanne med ScanGear (skannerdriver). Bruk ScanGear til å korrigere bilder og justere farger når du skanner dokumenter. Skann (Scan) Skanningen starter. Denne knappen endres til Åpne skannerdriver (Open Scanner Driver) når du merker av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Åpne skannerdriver (Open Scanner Driver) ScanGear starter. Se "Skjermbilder i ScanGear (skannerdriver) " hvis du vil vite mer om skjermbildene i ScanGear. Denne knappen endres til Skann (Scan) når det ikke er merket av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Nullstill (Clear) Slett alle bilder i vinduet for miniatyrbilder. Bilder som ikke er lagret på en datamaskin, blir slettet. Hvis du vil beholde viktige bilder, bør du bruke Lagre (Save) eller lagre bildene på en datamaskin på en annen måte før du klikker på Nullstill (Clear). Lagre (Save) Lagre de valgte bildene. Klikk for å åpne dialogboksen Lagre (Save) og angi lagringsinnstillingene. Dialogboksen Lagre (Save) Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Lagre de valgte bildene som PDF-filer. Klikk for å åpne dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) og angi lagringsinnstillingene. Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Går til hovedmenyen. Gå til hovedmenyen (Jump to Main Menu) Verktøylinje Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) åpnes. I dialogboksen Innstillinger (Preferences) kan du angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner. Dialogboksen Innstillinger (Preferences)

99 Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet... Side 99 av 343 sider (Håndbok) Åpner denne håndboken. Redigeringsverktøy (Velg alle) Velger alle bilder i vinduet for miniatyrbilder. (Avbryt alle) Avbryter alle valg av bilder i vinduet for miniatyrbilder. (Roter mot venstre) Roterer målbildet (markert med oransje) 90 grader mot urviseren. (Roter mot høyre) Roterer målbildet (markert med oransje) 90 grader med urviseren. (Inverter) Inverterer målbildet (markert med oransje) horisontalt. (Beskjæring) Beskjærer målbildet (markert med oransje). Beskjæring innebærer å velge området du vil beholde på et fotografi, og forkaste resten av bildet. Klikk på denne knappen for å åpne skjermbildet Beskjær (Crop) og angi beskjæringsrammen. Zoom inn (Zoom in) Forstørrer målbildet (markert med oransje). Du kan også zoome inn et bilde ved å dobbeltklikke på det. (Visningsstørrelse) Endrer størrelsen på bildene i vinduet for miniatyrbilder. (Sorter etter) Sorterer bildene i miniatyrbildevinduet etter kategori eller dato (stigende eller synkende). Vindu for miniatyrbilder Vindu for miniatyrbilder Skannede bilder vises. Når du velger avmerkingsboksen for et bilde, vises bildet i området for valgte bilder. Miniatyrbilder kan vises som "?" når det ikke er nok minne til å vise bildene. Når bildene er sortert etter Kategorier (Categories) Lukk alle (Close All) / Åpne alle (Open All) Du kan skjule eller vise alle bildene i kategoriene som vises. Skjuler alle bilder. Viser alle bilder. Lukk alle (Close All) Åpne alle (Open All) Når du klikker på Lukk alle (Close All), endres knappen til Åpne alle (Open All).

100 Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet... Side 100 av 343 sider Område for valgte bilder (Avbryt alle) Avbryter valget av alle bilder i området for valgte bilder. (Avbryt valg) Avbryter valget av målbildet (som er merket med oransje farge) i området for valgte bilder. Område for valgte bilder Bilder som velges i vinduet for miniatyrbilder, vises her. Beslektet emne Skanne fotografier og dokumenter Øverst på siden

101 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Side 101 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/ dokumenter) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) åpnes når du klikker på Angi... (Specify...) i vinduet Skann/importer (Scan/Import). I dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) kan du angi avanserte skanneinnstillinger. Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Skanne fotografier: Fargefoto (Color Photo) eller Svart/hvitt-foto (Black and White Photo) Skanne tekstdokumenter: Fargedokument (Color Document), Svart/hvitt-dokument (Black and White Document) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)) Skanne magasiner: Magasin (farge) (Magazine(Color)) Velg en dokumenttype som er i samsvar med dokumentet som skal skannes, for å sikre at det skannes riktig. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK. Når du velger Autodeteksjon (Auto Detect), kan det hende at bildet ikke skannes med riktig plassering og størrelse. Endre i så fall størrelsen til den faktiske dokumentstørrelsen (A4, Letter osv.) og juster hjørnet av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av glassplaten. Du kan ikke velge Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller Autodeteksjon (Auto Detect) når Dokumenttype (Document Type) er satt til Tekst (OCR)

102 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Side 102 av 343 sider (Text(OCR)). Skanneoppløsning (Scanning Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Oppløsning Du kan angi følgende skanneoppløsninger når Dokumenttype (Document Type) er Tekst (OCR) (Text(OCR)). 300 ppt / 400 ppt Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) / Automatisk dokumentfiks (Auto Document Fix) Elementene som vises, varierer etter Dokumenttype (Document Type). Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) Dette vises når Dokumenttype (Document Type) er Fargefoto (Color Photo). av i denne boksen for automatisk å analysere motivet (landskap, nattscene osv.) og bruke passende korrigeringer automatisk. Automatisk dokumentfiks (Auto Document Fix) Dette vises når Dokumenttype (Document Type) er satt til Fargedokument (Color Document) Svart/ hvitt-dokument (Black and White Document) eller Magasin (farge) (Magazine(Color)). Velg denne avmerkingsboksen for å gjøre teksten skarpere i et dokument eller magasin for å gjøre det lettere å lese. Hvis du merker av for dette, kan filene bare bli lagret i filformatet for JPEG/Exif eller PDF. Skanningen kan ta lengre tid enn vanlig hvis du merker av for dette. Du kan ikke merke av for dette når Dokumenttype (Document Type) er satt til Svart/hvitt-foto (Black and White Photo) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)). Korrigering kan føre til at fargetonen endres i forhold til det opprinnelige bildet. I så fall fjerner du merket fra boksen og skanner. Derastrer (Descreen) av for dette alternativet for å redusere moaré-effekter. Fotografier og bilder som skrives ut, gjengis som mange små punkter. Moaré er et fenomen der ujevne graderinger eller et stripemønster vises når fotografier eller bilder gjengitt med små punkter blir skannet. Derastrer (Descreen) er en funksjon som reduserer denne moaré-effekten. Du kan ikke merke av for dette alternativet når Dokumenttype (Document Type) er satt til Fargefoto (Color Photo), Svart/hvitt-foto (Black and White Photo) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)). Skanningen vil ta lenger tid enn vanlig hvis du aktiverer Derastrer (Descreen). Uskarphetsmaske (Unsharp Mask) Velg denne avmerkingsboksen for å fremheve objektenes omriss og gjøre bildet skarpere. Du kan ikke velge denne avmerkingsboksen når Dokumenttype (Document Type) er satt til Tekst (OCR) (Text(OCR)). Fjern skygge for innbindingsmarg (Remove gutter shadow) Velg denne avmerkingsboksen for å korrigere skygger som oppstår mellom sidene når du skanner åpne hefter. Denne avmerkingsboksen er ikke tilgjengelig når Autodeteksjon (Auto Detect), Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller Stiftehjelp er valgt som

103 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Side 103 av 343 sider Dokumentstørrelse (Document Size). Juster dokumentet riktig i forhold til justeringsmerket på platen. Bruk Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver) til å korrigere skygge for innbindingsmarg ved skanning av dokumenter som ikke er standard størrelse, eller når egendefinerte beskjæringsrammer er angitt. Du finner informasjon ved å se Korr. skygge innb.m. (Gutter Shadow Correction) i " Bildeinnstillinger (Image Settings) " (kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear). Reduser gjennomsiktighet (Reduce Show-through) Velg denne avmerkingsboksen for å gjøre teksten skarpere i et dokument eller for å redusere gjennomslaget i aviser. Du kan ikke merke av for dette alternativet når Dokumenttype (Document Type) er satt til Fargefoto (Color Photo), Svart/hvitt-foto (Black and White Photo) eller Tekst (OCR) (Text(OCR)). av for dette alternativet når Dokumenttype (Document Type) er tekstdokument og gjennomslaget er tydelig i det skannede bildet. Korriger skjevt dokument (Correct slanted document) av for dette for å oppdage den skannede teksten og korrigere vinkelen (i området fra -0,1 til -10 grader eller +0,1 til +10 grader) på dokumentet. Du kan ikke merke av for dette når Dokumenttype (Document Type) er satt til Fargefoto (Color Photo) eller Svart/hvitt-foto (Black and White Photo). Du kan ikke merke av for dette når Dokumentstørrelse (Document Size) er Stiftehjelp. Det kan hende at teksten ikke oppdages riktig, slik at vinkelen ikke kan korrigeres, hvis dokumentet: - inneholder tekstlinjer som er vinklet mer enn 10 grader, eller hvis vinkelen varierer fra linje til linje - inneholder både vannrett og loddrett tekst - inneholder meget små eller meget store skrifttyper - inneholder få linjer med tekst - inneholder illustrasjoner, bilder eller håndskrevet tekst - inneholder både vannrette og loddrette linjer (for eksempel tabeller) Skanningen vil ta lenger tid enn vanlig hvis du aktiverer Korriger skjevt dokument (Correct slanted document). Gjenkjenn retningen på tekstdokumenter og roter bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images) av for dette for å oppdage retningen for dokumentet fra teksten som skannes, og rotere det skannede bildet til riktig retning. Velg språk for dokumentet som skal skannes, i Dokumentspråk (Document Language). Du kan ikke merke av for dette når Dokumenttype (Document Type) er satt til Fargefoto (Color Photo) eller Svart/hvitt-foto (Black and White Photo). Du kan ikke merke av for dette når Dokumentstørrelse (Document Size) er Stiftehjelp. Det kan hende at denne funksjonen ikke virker som den skal for alle dokumentspråk. Det er bare støtte for tekstdokumenter som er skrevet på språk som kan velges i listen Dokumentspråk (Document Language). Det kan hende at retningen til følgende typer dokumenter ikke kan korrigeres på grunn av at teksten ikke oppdages riktig. Velg i så fall det skannede bildet i vinduet for miniatyrbilder i " Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer

104 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (fotografier/dokumenter) Side 104 av 343 sider (Scan/Import))" og roter det med redigeringsverktøyene. - Dokumenter der oppløsningen er utenfor området på 300 til 600 ppt - Dokumenter der skriftstørrelsen er utenfor området på 8 til 48 punkt - Dokumenter som inneholder spesielle skrifttyper, effekter, skrift i kursiv eller håndskrevet tekst - Dokumenter med mønstret bakgrunn Skanningen vil ta lenger tid enn vanlig hvis du aktiverer Gjenkjenn retningen på tekstdokumenter og roter bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images). Dokumentspråk (Document Language) Velg språk for dokumentet som skal skannes. Du kan ikke merke av for dette når Dokumenttype (Document Type) er satt til Fargefoto (Color Photo) eller Svart/hvitt-foto (Black and White Photo). Du kan ikke merke av for dette når Dokumentstørrelse (Document Size) er Stiftehjelp. Standarder (Defaults) Gjenoppretter standardinnstillingene. Øverst på siden

105 Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Side 105 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/ Import)) Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Velg Skann/importer (Scan/Import) i skjermbildet for navigeringsmodus, og klikk på Film, eller klikk på Film i vinduet Skann/importer (Scan/Import) for å åpne skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/ Import)). Åpne dette vinduet for å skanne film fra platen. (1) Knapper for innstillinger og betjening (2) Verktøylinje (3) Vindu for miniatyrbilder (4) Område for valgte bilder Knapper for innstillinger og betjening (Vis og bruk) Klikk på denne knappen når du vil åpne bilder og PDF-filer som er lagret på datamaskinen. Vinduet Vis og bruk (View & Use) åpnes. Vinduet Vis og bruk (View & Use) Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) Klikk på dette valget for å skanne fotografier, dokumenter, magasiner og andre trykksaker. Skjermbildet for skanning av fotografier og dokumenter vises. Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Film Viser skjermbildet for skanning av film. Angi... (Specify...) Angi filmtype, oppløsning og andre avanserte innstillinger for skanning. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (film)

106 Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Side 106 av 343 sider Angi... (Specify...) er ikke tilgjengelig hvis det er merket av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) av for dette alternativet hvis du vil skanne med ScanGear (skannerdriver). Bruk ScanGear til å korrigere bilder og justere farger når du skanner dokumenter. Skann (Scan) Skanningen starter. Denne knappen endres til Åpne skannerdriver (Open Scanner Driver) når du merker av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Åpne skannerdriver (Open Scanner Driver) ScanGear starter. Se "Skjermbilder i ScanGear (skannerdriver) " hvis du vil vite mer om skjermbildene i ScanGear. Denne knappen endres til Skann (Scan) når det ikke er merket av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Nullstill (Clear) Slett alle bilder i vinduet for miniatyrbilder. Bilder som ikke er lagret på en datamaskin, blir slettet. Hvis du vil beholde viktige bilder, bør du bruke Lagre (Save) eller lagre bildene på en datamaskin på en annen måte før du klikker på Nullstill (Clear). Lagre (Save) Lagre de valgte bildene. Klikk for å åpne dialogboksen Lagre (Save) og angi lagringsinnstillingene. Dialogboksen Lagre (Save) Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Lagre de valgte bildene som PDF-filer. Klikk for å åpne dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) og angi lagringsinnstillingene. Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Går til hovedmenyen. Gå til hovedmenyen (Jump to Main Menu) Verktøylinje Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) åpnes. I dialogboksen Innstillinger (Preferences) kan du angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner. Dialogboksen Innstillinger (Preferences) (Håndbok) Åpner denne håndboken. Redigeringsverktøy (Velg alle) Velger alle bilder i vinduet for miniatyrbilder. (Avbryt alle) Avbryter alle valg av bilder i vinduet for miniatyrbilder.

107 Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Side 107 av 343 sider (Roter mot venstre) Roterer målbildet (markert med oransje) 90 grader mot urviseren. (Roter mot høyre) Roterer målbildet (markert med oransje) 90 grader med urviseren. (Inverter) Inverterer målbildet (markert med oransje) horisontalt. (Beskjæring) Beskjærer målbildet (markert med oransje). Beskjæring innebærer å velge området du vil beholde på et fotografi, og forkaste resten av bildet. Klikk på denne knappen for å åpne skjermbildet Beskjær (Crop) og angi beskjæringsrammen. Zoom inn (Zoom in) Forstørrer målbildet (markert med oransje). Du kan også zoome inn et bilde ved å dobbeltklikke på det. (Visningsstørrelse) Endrer størrelsen på bildene i vinduet for miniatyrbilder. (Sorter etter) Sorterer bildene i miniatyrbildevinduet etter kategori eller dato (stigende eller synkende). Vindu for miniatyrbilder Vindu for miniatyrbilder Skannede bilder vises. Når du velger avmerkingsboksen for et bilde, vises bildet i området for valgte bilder. Miniatyrbilder kan vises som "?" når det ikke er nok minne til å vise bildene. Når bildene er sortert etter Kategorier (Categories) Lukk alle (Close All) / Åpne alle (Open All) Du kan skjule eller vise alle bildene i kategoriene som vises. Skjuler alle bilder. Viser alle bilder. Lukk alle (Close All) Åpne alle (Open All) Når du klikker på Lukk alle (Close All), endres knappen til Åpne alle (Open All). Område for valgte bilder (Avbryt alle) Avbryter valget av alle bilder i området for valgte bilder. (Avbryt valg) Avbryter valget av målbildet (som er merket med oransje farge) i området for valgte bilder. Område for valgte bilder

108 Skjermbildet Film (vinduet Skann/importer (Scan/Import)) Side 108 av 343 sider Bilder som velges i vinduet for miniatyrbilder, vises her. Beslektet emne Skanne film Øverst på siden

109 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (film) Side 109 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (film) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (film) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) åpnes når du klikker på Angi... (Specify...) i vinduet Skann/importer (Scan/Import). I dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) kan du angi avanserte skanneinnstillinger. Filmtype (Film Type) Velg typen film som skal skannes. Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Automatisk (Auto) er valgt. I så fall velger du type film og skanner på nytt. Hvis du skal skanne svart-hvitt-film, anbefales det å velge Svart-hvitt negativ film (Black and White Negative Film) eller Svart-hvitt positiv film (Black and White Positive Film). Dokumentstørrelse (Document Size) 35 mm film (35mm Film) vises. Hvis du skal skanne film i 120-format, må du skanne fra kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver). Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Skanneoppløsning (Scanning Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når film skannes. Oppløsning Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) av i denne boksen for automatisk å analysere motivet (landskap, nattscene osv.) og bruke passende korrigeringer automatisk. Hvis du merker av for dette, kan filene bare bli lagret i filformatet for JPEG/Exif eller PDF. Skanningen kan ta lengre tid enn vanlig hvis du merker av for dette. Du kan ikke merke av for dette når Filmtype (Film Type) er satt til Svart/hvitt negativ film (Black and White Negative Film) eller Svart/hvitt positiv film (Black and White Positive Film). Korrigering kan føre til at fargetonen endres i forhold til det opprinnelige bildet. I så fall fjerner du merket fra boksen og skanner.

110 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) (film) Side 110 av 343 sider Uskarphetsmaske (Unsharp Mask) Velg denne avmerkingsboksen for å fremheve objektenes omriss og gjøre bildet skarpere. Forhåndsvisning før skanning (Preview before scanning) av for dette og start en skanning for å vise forhåndsvisningsbilder før skanning. I forhåndsvisningsskjermbildet klikker du på Avbryt (Cancel) for å gå tilbake til MP Navigator EXskjermbildet, eller klikk på Skann (Scan) for å starte skanningen av de valgte bildene. Standarder (Defaults) Gjenoppretter standardinnstillingene. Øverst på siden

111 Dialogboksen Lagre (Save) Side 111 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Lagre (Save) Dialogboksen Lagre (Save) Dialogboksen Lagre (Save) åpnes når du klikker på Lagre (Save) i vinduet Skann/importer (Scan/Import). I dialogboksen Lagre (Save) kan du angi innstillinger for lagring av bilder på en datamaskin. Lagre i (Save in) Viser mappen der de skannede bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre som type (Save as type) Velg filtypen de skannede bildene skal lagres som. Velg JPEG/Exif, TIFF eller BMP. Du kan ikke velge JPEG/Exif når Dokumenttype (Document Type) er Tekst (OCR) (Text(OCR)). Når du skal lagre bilder i 48 biters farger eller 16 biters gråtoner skannet med ScanGear (skannerdriver), velger du TIFF. Hvis du velger et annet format enn TIFF, lagres de som bilder i 24 biters farger eller 8 biters gråtoner. Du kan ikke velge JPEG/Exif når Svart-hvitt (Black and White) er valgt for Fargemodus (Color Mode) i kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear. Angi... (Set...) Når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angi en komprimeringstype for JPEG-filer. Velg Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering) (Low(High Compression)). Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in). Øverst på siden

112 Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Side 112 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) I dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) kan du angi avanserte innstillinger for lagring av skannede bilder som PDF-filer. Du kan lagre flere dokumenter som én PDF-fil eller legge til sider i en PDF-fil som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke lagre bilder som er skannet med en oppløsning på piksler eller mer i loddrett eller vannrett retning. Dialogboksen som åpnes når du klikker på Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) i vinduet Skann/importer (Scan/Import). Dialogboksen som åpnes når du klikker på Lagre valgte sider (Save Selected Pages) eller Lagre alle sider (Save All Pages) i vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file). Lagre som type (Save as type)

113 Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Side 113 av 343 sider Velg en PDF-filtype for å lagre de skannede bildene. PDF Lagre hvert av de valgte bildene som en separat PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Lagre flere bilder i én PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) vises når flere bilder er valgt. PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) Legg til de skannede bildene i en PDF-fil. Bildene legges til på slutten av PDF-filen. Du kan ikke endre rekkefølge på sidene i PDF-filen der bildene legges til. Angi... (Set...) Du kan bare legge til bilder i PDF-filer som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke angi PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å angi PDF-filer som er redigert med andre programmer. Hvis du redigerer en passordbeskyttet PDF-fil, slettes passordene. Nullstill passordene. Angi passord for PDF-filer Angi avanserte innstillinger for å lage PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) " hvis du vil vite mer. Innstillinger for passordsikkerhet (Password security settings) av for dette alternativet for å åpne dialogboksen Passordsikkerhet innstillinger (Password Security -Settings). Der kan du angi passord for å åpne, redigere og skrive ut opprettede PDF-filer. Angi passord for PDF-filer Legg til i (Add to) Dette vises når du velger PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) i Lagre som type (Save as type) og angir PDF-filen der du vil at bildene skal legges til. Hvis du vil bruke en annen fil, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Du kan bare legge til bilder i PDF-filer som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke angi PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å angi PDF-filer som er redigert med andre programmer. Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre i (Save in) Viser mappen der PDF-filene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in). Øverst på siden

114 Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) Side 114 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) I dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) kan du angi PDF-komprimeringstypen og andre avanserte innstillinger for oppretting av PDF-filer. Aktiver nøkkelordsøk (Enable keyword search) av for dette alternativet hvis du vil gjøre om tegn i dokumentet til tekstdata. Da vil du enkelt kunne søke etter nøkkelord. Dokumentspråk (Document Language) Velg språk for dokumentet som skal skannes. Gjenkjenn retningen på tekstdokumenter og roter bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images) av for dette for å oppdage retningen for dokumentet fra teksten som skannes, og rotere det skannede bildet til riktig retning. Det kan hende at denne funksjonen ikke virker som den skal for alle dokumentspråk. Det er bare støtte for tekstdokumenter som er skrevet på språk som kan velges i listen Dokumentspråk (Document Language). Det kan hende at retningen til følgende typer dokumenter ikke kan korrigeres på grunn av at teksten ikke oppdages riktig. - Dokumenter der oppløsningen er utenfor området på 300 til 600 ppt - Dokumenter der skriftstørrelsen er utenfor området på 8 til 48 punkt - Dokumenter som inneholder spesielle skrifttyper, effekter, skrift i kursiv eller håndskrevet tekst - Dokumenter med mønstret bakgrunn Korriger skjevt dokument (Correct slanted document) av for dette for å oppdage den skannede teksten og korrigere vinkelen (i området fra -0,1 til -10 grader eller +0,1 til +10 grader) på dokumentet. Det kan hende at teksten ikke oppdages riktig, slik at vinkelen ikke kan korrigeres, hvis dokumentet: - inneholder tekstlinjer som er vinklet mer enn 10 grader, eller hvis vinkelen varierer fra linje til linje - inneholder både vannrett og loddrett tekst - inneholder meget små eller meget store skrifttyper - inneholder få linjer med tekst - inneholder illustrasjoner, bilder eller håndskrevet tekst - inneholder både vannrette og loddrette linjer (for eksempel tabeller) PDF-komprimering (PDF Compression)

115 Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) Side 115 av 343 sider Velg en komprimeringstype for lagring. Standard Dette er den vanlige, anbefalte innstillingen. Høy (High) Komprimerer filstørrelsen ved lagring, slik at du kan redusere belastningen på nettverk/server. Svært komprimerte PDF-bilder kan forringes hvis du gjentatte ganger lagrer dem med høy komprimering. Du kan ikke angi komprimeringstype når Fargemodus (Color Mode) er Svart-hvitt (Black and White). Komprimering gir størst virkning hvis bildene har: - oppløsning i området ppt Sikkerhet (Security) Angi passord for å åpne, redigere og skrive ut de opprettede PDF-filene. I Windows 2000 kreves Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere for å kunne bruke denne funksjonen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når bilder lagres automatisk etter skanning, for eksempel når du skanner fra skjermbildet for ettklikksmodus eller når du skanner ved hjelp av knappen på maskinen (skanneknappen). Velg Passordsikkerhet (Password Security) og angi passord i dialogboksen Passordsikkerhet innstillinger (Password Security -Settings). Angi passord for PDF-filer Øverst på siden

116 Vinduet Vis og bruk (View Use) Side 116 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Vinduet Vis og bruk (View & Use) Vinduet Vis og bruk (View & Use) Pek på Vis og bruk (View & Use) i skjermbildet for navigeringsmodus, og klikk på Min boks (Skannede/ Importerte Bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)), Angi mappe (Specify Folder) eller Sist lagrede bilder (Recently Saved Images) for å åpne vinduet Vis og bruk (View & Use). Åpne dette vinduet for å vise eller bruke skannede bilder eller bilder som er lagret på en datamaskin. For PDF-filer vises kun dem som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke vise PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å vise PDF-filer som er redigert med andre programmer. (1) Innstillingselementer for visning (2) Knapper for bildehåndtering (3) Verktøylinje (4) Vindu for miniatyrbilder (5) Område for valgte bilder Innstillingselementer for visning (Skann/importer) Klikk på dette valget for å skanne fotografier, dokumenter, magasiner og andre trykksaker. Vinduet Skann/importer (Scan/Import) åpnes. Skjermbildet Fotogr./dokumenter (plate) (Photos/Documents (Platen)) (vinduet Skann/importer (Scan/Import))

117 Vinduet Vis og bruk (View Use) Side 117 av 343 sider Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)) Viser mapper med bilder (gruppert etter år, år/måned og år/måned/dag) i en trevisning i Min boks (My Box). Velg en mappe for å vise mappens innhold i vinduet for miniatyrbilder til høyre. Bildets dato er datoen da bildet ble skannet, tatt eller oppdatert. Angi mappe (Specify Folder) Viser alle harddisker og mapper i en trevisning. Velg en mappe for å vise bilder i vinduet for miniatyrbilder til høyre. Hvis du velger en mappe og klikker på den slik at mappenavnet merkes, kan du gi mappen et nytt navn. Sist lagrede bilder (Recently Saved Images) Bilder som nylig er skannet/importert, lagt ved i e-post eller sendt til program, vises i trevisningen etter dato. Velg en mappe for dag/måned/år for å vise bilder etter dato i vinduet for miniatyrbilder til høyre. Bildets dato er datoen da bildet ble skannet eller sendt. Klikk på Slett logg (Clear History) for å slette alle data (datomapper og bilder) som vises i Sist lagrede bilder (Recently Saved Images). De faktiske bildefilene slettes ikke. Søk (Search) De avanserte søkealternativene åpnes. Søke etter bilder Går til hovedmenyen. Gå til hovedmenyen (Jump to Main Menu) Knapper for bildehåndtering Knapper for bildehåndtering Angi hva du vil gjøre med de valgte bildene. Se de aktuelle delene nedenfor hvis du vil vite mer om hver enkelt knapp. Opprette/redigere PDF-filer Skrive ut dokumenter Skrive ut bilder Sende via e-post Redigere filer Knappene for bildehåndtering vises når de tilsvarende programmene er installert. Verktøylinje Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) åpnes. I dialogboksen Innstillinger (Preferences) kan du angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner. Dialogboksen Innstillinger (Preferences) (Håndbok) Åpner denne håndboken. Redigeringsverktøy (Velg alle) Velger alle bilder i vinduet for miniatyrbilder. (Avbryt alle)

118 Vinduet Vis og bruk (View Use) Side 118 av 343 sider Avbryter alle valg av bilder i vinduet for miniatyrbilder. (Bildekorrigering/-forbedring) Gjør det mulig å korrigere målbildet (som er merket med oransje). Klikk på denne knappen for å åpne vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) der du kan korrigere/forbedre bilder og justere lysstyrke, kontrast og så videre. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Bildekorrigering/-forbedring kan ikke brukes på PDF-filer eller binærfiler i svart-hvitt. Zoom inn (Zoom in) Forstørrer målbildet (markert med oransje). Du kan også zoome inn et bilde ved å dobbeltklikke på det. Du kan kontrollere alle sidene når du velger en PDF-fil. Du kan også kontrollere filinformasjon, for eksempel filnavn, dato, størrelse og sikkerhetsinnstilling. Det vises et låsikon for PDF-filer med Passord til åpning av dokument (Document Open Password) angitt. Åpne/redigere passordbeskyttede PDF-filer (Søke) Skriv inn et ord eller uttrykk som er inkludert i filnavnet, Exif-informasjon eller PDF-tekst for bildet du vil søke etter, og klikk deretter på (Søk). Når det gjelder Exif-informasjon, søkes det etter tekst i Produsent (Maker), Modell (Model), Beskrivelse (Description) og Brukerkommentar (User Comment). Søk etter bilder i Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Sist lagrede bilder (Recently Saved Images) eller i en valgt mappe og tilhørende undermapper. (Oppdatere) Oppdaterer innholdet i vinduet for miniatyrbilder. (Visningsstørrelse) Endrer størrelsen på bildene i vinduet for miniatyrbilder. (Sorter etter) Sorterer bildene i vinduet for miniatyrbilder etter kategori, dato (i stigende eller synkende rekkefølge) eller navn (i stigende eller synkende rekkefølge). Bilder kan kun sorteres etter kategori når Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/ Imported Images)) eller Angi mappe (Specify Folder) vises. Vindu for miniatyrbilder Vindu for miniatyrbilder Skannede bilder vises. Når du velger avmerkingsboksen for et bilde, vises bildet i området for valgte bilder. Hvis du velger et bilde og klikker på det slik at filnavnet merkes, kan du gi bildet et nytt navn. Dra og slipp et bilde for å gjøre følgende: - Flytte fra en kategori til en annen innenfor miniatyrbildevinduet - Flytte til en kategorimappe som vises i Min boks (Skannede/Importerte Bilder) (My Box (Scanned/ Imported Images)) - Kopiere til en mappe som vises i Angi mappe (Specify Folder) I Windows 2000 kreves Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller nyere for å kunne åpne passordbeskyttede PDF-filer.

119 Vinduet Vis og bruk (View Use) Side 119 av 343 sider Du kan ikke endre filtypen (.jpg,.pdf osv.) når du gir en fil nytt navn. Du kan ikke flytte eller kopiere bilder til datomappene som vises i trevisningen i Min boks (Skannede/Importerte Bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Sist lagrede bilder (Recently Saved Images). Det vises et låsikon for PDF-filer med Passord til åpning av dokument (Document Open Password) angitt. Miniatyrbilder kan vises som "?" i følgende tilfeller: - Hvis du åpner bilder som ikke støttes - Hvis filstørrelsen er for stor og det ikke er nok minne til å vise bildet - Hvis filen er ødelagt Når bildene er sortert etter Kategorier (Categories) Skannede bilder vises etter kategori. Det kan hende at enkelte bilder ikke registreres riktig og derfor klassifiseres under feil kategori. Dra og slipp et bilde og flytt det fra én kategori til en annen. Kategorinavn, Bilder: N (Valgt: n) Kategorinavn Følgende kategorier finnes. Fotografier: Portrett (Portrait), Andre (Others) Dokumenter: Visittkort (Business Card), Postkort (Postcard), Standardstørrelse (Standard Size), PDF-fil (PDF File), Andre (Others) Egendefinerte kategorier: Viser de egendefinerte kategoriene. Uklassifisert: Viser bilder som ennå ikke er klassifisert. Bilder: N (Images: N) Antallet bilder som er klassifisert i kategorien, vises. (Valgt: n) ((Selected: n)) Antallet bilder som er valgt, vises. Denne delen vises kun når ett eller flere bilder er valgt. Lukk alle (Close All) / Åpne alle (Open All) Du kan skjule eller vise alle bildene i kategoriene som vises. Denne knappen vises bare når Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angi mappe (Specify Folder) vises. Skjuler alle bilder. Viser alle bilder. Lukk alle (Close All) Åpne alle (Open All) Rett etter å ha åpnet vinduet Vis og bruk (View & Use) eller etter å ha sortert bilder vises alle bildene sammen med Lukk alle (Close All). Når du klikker på Lukk alle (Close All), endres knappen til Åpne alle (Open All).

120 Vinduet Vis og bruk (View Use) Side 120 av 343 sider Alle kategorier (All Categories) / Spesif. kategorier (Specific Categories) Du kan vise alle kategorier eller vise kun de som inneholder bilder. Denne knappen vises bare når Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angi mappe (Specify Folder) vises. Viser alle kategorier og bilder. Alle kategorier (All Categories) Spesif. kategorier (Specific Categories) Viser kategorier som inneholder bilder, samt bildene i kategoriene. Flere bilder vises i miniatyrbildevinduet, slik at du enkelt kan finne eller flytte bilder. Rett etter å ha åpnet vinduet Vis og bruk (View & Use) vises kategorier som inneholder bilder, samt bildene i kategoriene, og Alle kategorier (All Categories) vises. Klikk på Alle kategorier (All Categories) for å bytte til Spesifikke kategorier (Specific Categories). Rediger egendefinerte kategorier (Edit Custom Categories) Når Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angi mappe (Specify Folder) vises, åpner du dialogboksen Rediger egendefinerte kategorier (Edit Custom Categories). I dialogboksen Rediger egendefinerte kategorier (Edit Custom Categories) kan du legge til/ slette kategorier som vises i Egendefinerte kategorier (Custom Categories). Se "Klassifisere bilder i kategorier " hvis du vil vite mer. Klassifiser bilder (Classify Images) Bilder som er importert fra harddisker vises under Uklassifisert (Unclassified). Klikk på Klassifiser bilder (Classify Images) for å klassifisere dem automatisk. Denne knappen vises bare når Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Angi mappe (Specify Folder) vises. Klassifiseringen kan ta tid dersom det er mange bilder som skal klassifiseres. Område for valgte bilder (Avbryt alle) Avbryter valget av alle bilder i området for valgte bilder. (Avbryt valg) Avbryter valget av målbildet (som er merket med oransje farge) i området for valgte bilder. Område for valgte bilder Bilder som velges i vinduet for miniatyrbilder, vises her. Beslektet emne Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Øverst på siden

121 Vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Side 121 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Klikk på PDF i vinduet Vis og bruk (View & Use), og klikk deretter på Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) i listen for å åpne vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file). I vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) kan du legge til/slette sider og endre rekkefølgen på sider i PDF-filer som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke lagre bilder som er skannet med en oppløsning på piksler eller mer i loddrett eller vannrett retning. Hvis du redigerer en passordbeskyttet PDF-fil, slettes passordene. Nullstill passordene. Angi passord for PDF-filer Du kan opprette eller redigere opptil 99 sider samtidig med MP Navigator EX. Ordne sider på nytt (Rearrange Pages) Du kan flytte det valgte bildet (som er merket med oransje farge). Flytter det valgte bildet til toppen. Flytter det valgte bildet én side opp. Flytter det valgte bildet én side ned. Flytter det valgte bildet til bunnen. Du kan også dra bildet for å endre på rekkefølgen. Slett valgte sider (Delete Selected Pages) Sletter det valgte bildet.

122 Vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Side 122 av 343 sider Legg til side (Add Page) Gjør det mulig å velge og legge til en eksisterende PDF-fil. Det kreves et passord for å legge til en passordbeskyttet PDF-fil. Angre (Undo) Avbryter den siste endringen. Nullstill (Reset) Avbryter alle endringer. Lagre valgte sider (Save Selected Pages) Åpner dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file). Angi lagringsinnstillingene. Det er bare de valgte sidene som lagres. Når flere sider er valgt, opprettes det en PDF-fil med flere sider. Se "Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) " hvis du vil vite mer om dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file). Lagre alle sider (Save All Pages) Åpner dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file). Angi lagringsinnstillingene. Lagrer alle PDF -filer i listen som én PDF-fil. Fullfør (Finish) Lukker vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file). Verktøylinje (Roter mot venstre) Roterer siden 90 grader mot urviseren. (Roter mot høyre) Roterer siden 90 grader med urviseren. (Forhåndsvisningsmodus) Bytter til forhåndsvisningsmodus. Den valgte siden vises i Forhåndsvisning. (Forstørr) Forstørrer bildet som vises i forhåndsvisningen. (Forminsk)

123 Vinduet Opprett/rediger PDF-fil (Create/Edit PDF file) Side 123 av 343 sider Reduserer bildet som vises i forhåndsvisningen. (Full skjerm) Forstørrer/reduserer bildet slik at det vises i full størrelse i forhåndsvisningen. (Miniatyrmodus) Bytter til miniatyrmodus. Sidene vises i miniatyrbildevisningen. Øverst på siden

124 Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Side 124 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Klikk på Skriv ut (Print) i vinduet Vis og bruk (View & Use), og klikk deretter på Skrive ut dokument (Print Document) i listen for å åpne dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document). I dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) kan du angi avanserte innstillinger for utskrift av flere skannede bilder samtidig. Følgende innstillinger er bare tilgjengelige ved bruk av en Canon-blekkskriver som støtter de tilsvarende funksjonene. - Papirkilde (Paper Source) - Automatisk dupleks (Auto Duplex) - Medietype (Media Type) - Utskriftskvalitet (Print Quality) - Tetthet - Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) - Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) Innstillingselementene i dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) varierer i henhold til skriveren. Skriver (Printer) Velg skriveren du vil bruke. Egenskaper... (Properties...) Viser skjermbildet med avanserte innstillinger for den valgte skriveren. Denne knappen vises når en annen skriver enn en Canon-blekkskriver er valgt for Skriver (Printer). Papirkilde (Paper Source) Velg papirkilde. Sideoppsett (Page Layout) Velg hvilken type utskrift du vil bruke.

125 Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Side 125 av 343 sider Normal utskrift (Normal-size Printing) Skriv ut ett bilde per ark. Skalert utskrift (Scaled Printing) Skriv ut bildene med valgt skalering (forstørret eller redusert). Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing) Skriv ut et bilde i papirstørrelsen (forstørret eller forminsket). Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) Skriv ut bildet på et helt papirark uten marger. Utskrift av sideopps. (2 på 1) (Page Layout Printing (2 on 1)) Velg oppsett og skriv ut to bilder på et papirark. Utskrift av sideopps. (4 på 1) (Page Layout Printing (4 on 1)) Velg oppsett og skriv ut fire bilder på et papirark. Følgende innstillinger er bare tilgjengelige ved bruk av en Canon-blekkskriver som støtter de tilsvarende funksjonene. - Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) - Utskrift av sideopps. (2 på 1) (Page Layout Printing (2 on 1)) - Utskrift av sideopps. (4 på 1) (Page Layout Printing (4 on 1)) Automatisk dupleks (Auto Duplex) Skriv ut på begge sider av et papirark automatisk. Automatisk dupleks (Auto Duplex) vises når Sideoppsett (Page Layout) er satt til Normal utskrift (Normal-size Printing) eller Skalert utskrift (Scaled Printing), og er tilgjengelig når Medietype (Media Type) er satt til Vanlig papir (Plain Paper). Stifteside (Staple Side) Velger en stifteside fra listen. Stifteside (Staple Side) er tilgjengelig når Automatisk dupleks på (Auto Duplex On) er angitt. Angi marg... (Specify Margin...) Angi bredden på margen (0 30 mm). Angi marg... (Specify Margin...) er tilgjengelig når Automatisk dupleks på (Auto Duplex On) er angitt. Det kan hende at en side ikke får plass på én side på grunn av innstillingen Angi marg... (Specify Margin...). I så fall vil dokumentet bli redusert for utskrift. Forstørr/forminsk Forstørrer eller forminsker bilder som skal skrives ut. (Forstørr/forminsk) Skriv ut et forstørret eller forminsket bilde ved å angi størrelsesforhold i trinn på 1 %. Automatisk (Auto) Størrelsesforholdet blir automatisk justert i samsvar med registrert papirbredde og valgt papirstørrelse. Bildet kan bli skrevet ut med 90 graders rotering, avhengig av størrelse. Skaler (Scale) Velg et størrelsesforhold i listen.

126 Dialogboksen Skrive ut dokument (Print Document) Side 126 av 343 sider Med normal størrelse (100 %) kan det hende at enkelte bilder skrives ut som små bilder eller med deler av bildet beskåret. Da velger du Auto for å endre størrelsen på utskriften i forhold til papirstørrelsen. Papirstørrelse (Paper Size) Velg størrelsen på papiret du skal skrive ut på. Størrelsen du velger her, må være den samme som størrelsen på papiret i skriveren. Papirstørrelsene som kan velges, varierer i henhold til den valgte skriveren. Medietype (Media Type) Velg typen papir du skal skrive ut på. Noen av valgene for papirtypene fører til at du ikke kan velge utskriftskvalitet. Papirtypene som kan velges, varierer i henhold til den valgte skriveren. Utskriftskvalitet (Print Quality) Velg utskriftskvaliteten du vil bruke. Tetthet Klikk på Kopier (tetthetsjustering) for å velge tetthet for utskriften. Klikk på Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) (kopieringsinnstilling) for å velge antall kopier som skal skrives ut. Sett et merke i denne avmerkingsboksen for å skrive ut dokumentet i svart-hvitt. Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) av i denne avmerkingsboksen for å vise utskriftsresultatet før utskriften. Standarder (Defaults) Gjenoppretter standardinnstillingene. Skriv ut (Print) Start utskriften med de angitte innstillingene. Hvis du har startet en utskrift, kan du avbryte den ved å klikke på skriverikonet på oppgavelinjen og deretter klikke på Avbryt utskrift (Cancel Printing). Øverst på siden

127 Dialogboksen Skriv ut foto (Print Photo) Side 127 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Skriv ut foto (Print Photo) Dialogboksen Skriv ut foto (Print Photo) Klikk på Skriv ut (Print) i vinduet Vis og bruk (View & Use), og klikk deretter på Skriv ut foto (Print Photo) i listen for å åpne dialogboksen Skriv ut foto (Print Photo). PDF-filer kan ikke skrives ut. Følgende innstillinger er bare tilgjengelige ved bruk av en Canon-blekkskriver som støtter de tilsvarende funksjonene. - Medietype (Media Type) - Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) - Vivid Photo - Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) Dobbeltklikk på et bilde for å vise det i et annet vindu. Skriver (Printer) Velg skriveren du vil bruke. Egenskaper... (Properties...) Viser skjermbildet med avanserte innstillinger for den valgte skriveren. Papirstørrelse (Paper Size) Velg størrelsen på papiret du skal skrive ut på. Størrelsen du velger her, må være den samme som størrelsen på papiret i skriveren. Medietype (Media Type) Velg typen papir du skal skrive ut på. Noen av valgene for papirtypene fører til at du ikke kan velge utskriftskvalitet. Sideoppsett (Page Layout) Velg hvilken type utskrift du vil bruke. Normal utskrift (Normal-size Printing)

128 Dialogboksen Skriv ut foto (Print Photo) Side 128 av 343 sider Skriv ut ett bilde per ark. Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing) Skriv ut et bilde i papirstørrelsen (forstørret eller forminsket). Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) av for dette for å skrive ut bildet på et helt papirark uten rammer. Innstillingen Sideoppsett (Page Layout) deaktiveres når du merker av for Kant til kant-utskrift (Borderless Printing). Papirretning (Orientation) Angi papirretningen du vil bruke. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når Normal utskrift (Page Layout) er valgt for Sideoppsett (Normal-size Printing). I andre tilfeller roteres bilder automatisk i henhold til sideforholdet. Kopier (Copies) Angi antall kopier som skal skrives ut. Vivid Photo av for dette hvis du vil skrive ut bildet i livaktige farger. Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) av i denne avmerkingsboksen for å vise utskriftsresultatet før utskriften. Skriv ut (Print) Starter utskrift. Bare bildene det er merket av for i vinduet med miniatyrbilder blir skrevet ut. Lukk (Close) Lukker dialogboksen uten å skrive ut fotografiet. Øverst på siden

129 Dialogboksen Send via e-post (Send via ) Side 129 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Send via e-post (Send via ) Dialogboksen Send via e-post (Send via ) Klikk på Send i vinduet Vis og bruk (View & Use) og klikk deretter på Legg ved i e-post (Attach to ) i listen for å åpne dialogboksensend via e-post (Send via ). I dialogboksen Send via e-post (Send via ) kan du angi avanserte innstillinger for å legge ved bilder i e-post. MP Navigator EX er kompatibel med følgende e-postprogrammer: - Windows Mail (Windows Vista) - Outlook Express (Windows XP/Windows 2000) - Microsoft Outlook (Hvis et e-postprogram ikke fungerer som det skal, bør du kontrollere at MAPI-innstillingen er aktivert i programmet. Se i brukerhåndboken til e-postprogrammet for å aktivere MAPI.) Bare PDF- og JPEG-filer kan legges ved e-poster. E-postprogram (Mail Program) E-postprogrammet som er angitt via kategorien Generelt (General) i dialogboksen Innstillinger (Preferences), vises. Velg e-postprogrammet du vil bruke. Juster størrelsen på filvedlegg (Adjust attachment file size) Når Lagre som type (Save as type) er JPEG, kan du endre størrelse på bildene når du merker av for dette alternativet. Velg en størrelse fra Størrelse (Size). Lagre i (Save in) Viser mappen der bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Hvis størrelsen endres, lagres det endrede bildet. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal legges ved (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Angi... (Set...) Du kan angi en komprimeringstype for JPEG-filer. Velg Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering)

130 Dialogboksen Send via e-post (Send via ) Side 130 av 343 sider (Low(High Compression)). Øverst på siden

131 Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Side 131 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/ Enhance Images) Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Klikk på (bildekorrigering/-forbedring) i vinduet Vis og bruk (View & Use), eller klikk på Fiks fotografier (Fix photo images) i knapper for bildehåndtering for å åpne vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). I vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan du angi avanserte innstillinger for bildekorrigering/-forbedring og lysstyrke/kontrast. Du kan også vise det opprinnelige bildet og det korrigerte bildet side ved side for sammenligning. Bildekorrigering/-forbedring kan ikke brukes på PDF-filer eller binærfiler i svart-hvitt. Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) kan også åpnes ved å klikke på (bildekorrigering/-forbedring) på verktøylinjen eller i dialogboksen Zoom inn (Zoom in). Det kan ta litt tid å korrigere store bilder. Se "Vinduet Vis og bruk (View & Use) " for mer informasjon om vinduet Vis og bruk (View & Use). (1) Oppgaveområde (2) Verktøylinje Oppgaveområde Tilgjengelige oppgaver og innstillinger varierer mellom kategoriene Auto og Manuell (Manual). Klikk på Auto eller Manuell (Manual) for å åpne den tilsvarende kategorien. Kategorien Auto Bruk funksjonene i kategorien Auto når du vil bruke korrigeringer og forbedringer i hele bildet. Se "Korrigere/forbedre bilder automatisk " hvis du vil vite mer.

132 Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Side 132 av 343 sider Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) Bruker automatisk korrigering som passer for fotografier. Prioriter Exif-info (Prioritize Exif Info) av i denne boksen for å bruke korrigeringer som hovedsakelig er basert på innstillingene som var angitt da bildet ble tatt. Fjern merket fra boksen for å bruke korrigeringer som er basert på resultatene av bildeanalysen. Dette er den vanlige, anbefalte innstillingen. Exif er et standardformat for innlemming av ulike bildedata i bilder på digitale kameraer (JPEG). Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør uskarpe ansikter skarpere. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Bruk på alle bilder (Apply to all images) Korrigerer/forbedrer automatisk alle bildene som vises i listen med miniatyrbilder. OK Bruker den valgte effekten med det valgte bildet eller alle bildene. Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Annullerer alle korrigeringer og forbedringer som er angitt for det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det korrigerte/forbedrede bildet (det valgte bildet). Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images) Lagrer alle de korrigerte/forbedrede bildene som vises i listen over miniatyrbilder. Avslutt (Exit) Lukker vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). Kategorien Manuell Det er to menyer på kategorien Manuell (Manual): Juster (Adjust) og Korriger/forbedre (Correct/ Enhance). Bruk Juster (Adjust) for å justere lysstyrke og kontrast eller gjøre hele bildet skarpere. Bruk Korriger/forbedre (Correct/Enhance) for å korrigere/forbedre bestemte områder.

133 Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Side 133 av 343 sider Se "Korrigere/forbedre bilder manuelt " hvis du vil vite mer. Justering Lysstyrke (Brightness) Justerer den generelle lysstyrken i bildet. Flytt glidebryteren til venstre for å gjøre bildet mørkere og til høyre for å gjøre det lysere. Kontrast (Contrast) Justerer kontrasten i bildet. Hvis bildet er flatt på grunn av mangel på kontrast, kan du justere kontrasten. Flytt glidebryteren til venstre for å redusere kontrasten i bildet og til høyre for å øke den. Skarphet (Sharpness) Gjør omrisset for motivene i bildet tydeligere for å gjøre bildet skarpere. Hvis bildet er ufokusert eller har uklar tekst, kan du justere skarpheten. Flytt glidebryteren til høyre for å gjøre bildet skarpere. Uskarpt (Blur) Gjør omrisset til motiv i bildet mindre skarpt for å myke opp bildet. Flytt glidebryteren til høyre for å myke opp bildet. Fjerning av gjennomsiktighet (Show-through Removal) Fjerner tekst som skinner gjennom fra baksiden, eller fjerner basisfargen. Juster nivået for gjennomsiktighet for å unngå tekst på den motsatte siden av et tynt dokument eller for å unngå at basisfargen i dokumentet vises i bildet. Flytt glidebryteren til høyre for å øke effekten av å fjerne gjennomsiktigheten. Standarder (Defaults) Nullstiller alle innstillinger (lysstyrke, kontrast, skarphet, uskarphet og fjerning av gjennomsiktighet). Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Avbryter alle korrigeringer, forbedringer og justeringer som er brukt på det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det korrigerte/forbedrede/justerte bildet (det valgte bildet). Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images) Lagrer alle de korrigerte/forbedrede/justerte bildene som vises i listen over miniatyrbilder. Avslutt (Exit) Lukker vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). Korrigering/forbedring

134 Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Side 134 av 343 sider Lysere ansikt (Face Brightener) Korrigerer hele bildet slik at ansiktsområdet, i og rundt det valgte området, blir lysere. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Skarpere ansikt (Face Sharpener) Korrigerer hele bildet slik at ansiktsområdet, i og rundt det valgte området, blir skarpere. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter i det valgte området. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Fjern flekker (Blemish Remover) Fjerner føflekker i det valgte området. OK Bruker den valgte effekten på det angitte området. Angre (Undo) Annullerer den siste korrigeringen/forbedringen. Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Annullerer alle korrigeringer og forbedringer som er angitt for det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det korrigerte/forbedrede bildet (det valgte bildet). Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images) Lagrer alle de korrigerte/forbedrede bildene som vises i listen over miniatyrbilder. Avslutt (Exit) Lukker vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images). Verktøylinje Verktøylinje (Roter mot venstre) Roterer bildet 90 grader mot urviseren. (Roter mot høyre) Roterer bildet 90 grader med urviseren. (Inverter)

135 Vinduet Korriger/forbedre bilder (Correct/Enhance Images) Side 135 av 343 sider Inverterer bildet vannrett. (Beskjæring) Beskjæring innebærer å velge området du vil beholde på et fotografi, og forkaste resten av bildet. I vinduet som vises, drar du den hvite rammen for å angi beskjæringsområde. Flytt markøren innenfor den hvite rammen, og dra for å flytte beskjæringsområdet. Plasser hovedobjektene langs de stiplede, hvite strekene eller ved skjæringspunktene for å lage et balansert bilde. (Forstørr) Forstørrer bildet som vises. (Forminsk) Forminsker bildet som vises. (Full skjerm) Viser hele bildet i forhåndsvisning. (Sammenlign) Åpner et vindu der du kan sammenligne bildene før og etter korrigeringen/forbedringen side ved side. Det opprinnelige bildet vises til venstre, og det korrigerte bildet vises til høyre. Øverst på siden

136 Skjermbildet for ettklikksmodus Side 136 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Skjermbildet for ettklikksmodus Skjermbildet for ettklikksmodus Klikk på (knappen for bytte av modus) nederst til venstre i skjermbildet for navigeringsmodus for å vise skjermbildet for ettklikksmodus. Du kan utføre blant annet skanning, lagring og utskrift samtidig ved ganske enkelt å klikke det tilsvarende ikonet. Automatisk (Auto) Skann dokumenter ved å registrere dokumenttypen automatisk. Filformat angis automatisk. Filer lagres på en datamaskin. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan), og du kan angi innstillinger for lagring. Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Lagre (Save) Skann dokumenter eller fotografier, og lagre dem på en datamaskin. Dokumenttypen kan registreres automatisk. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Lagre (Save), og du kan angi innstillinger for skanning/lagring. Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Kopier (Copy) Skann og skriv ut dokumenter. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Kopier (Copy), og du kan angi innstillinger for skanning/utskrift. Dialogboksen Kopier (Copy) Skriv ut (Print) Skann dokumenter og skriv dem ut etter at du har angitt papirtype, utskriftsmetode, størrelse osv. Dette er nyttig når du skal kopiere/forstørre utskrevne fotografier. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Skriv ut (Print). Du kan angi innstillinger for skanning/utskrift og skrive ut på en skriver. Dialogboksen Skriv ut (Print) E-post (Mail) Skann dokumenter eller fotografier, og send dem som vedlegg i e-post. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen E-post (Mail), og du kan angi innstillinger for skanning/lagring og for e-postprogrammet. Dialogboksen E-post (Mail) OCR Skann tekstdokumenter for så å trekke ut tekst i bildet og vise den i Notisblokk (følger med Windows). Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen OCR, og du kan angi innstillinger for skanning/ lagring. Dialogboksen OCR Skann (Scan) Skann dokumenter/fotografier og åpne dem i et angitt program. Dokumenttypen kan registreres automatisk. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen Skann (Scan), og du kan angi innstillinger for skanning/lagring og for programmet.

137 Skjermbildet for ettklikksmodus Side 137 av 343 sider Dialogboksen Skann (Scan) PDF Skann dokumenter og lagre dem som PDF-filer. Når du klikker på dette ikonet, åpnes dialogboksen PDF, og du kan angi innstillinger for skanning/ lagring og for programmet. Dialogboksen PDF AUTO SCAN-knapp Dette ikonet viser hvilken MP Navigator EX-funksjon som er tilordnet AUTO SCAN-knappen på maskinen (skanneknapp). Ikonet for AUTO SCAN-knappen vises over den tilordnede funksjonen. COPY-knapp Dette ikonet viser hvilken MP Navigator EX-funksjon som er tilordnet COPY-knappen på maskinen (skanneknapp). Ikonet for COPY-knappen vises over den tilordnede funksjonen. -knapp Dette ikonet viser hvilken MP Navigator EX-funksjon som er tilordnet -knappen på maskinen (skanneknapp). Ikonet for -knappen vises over den tilordnede funksjonen. (knappen for bytte av modus) Bytter til forhåndsvisningsmodus. Skjermbildet for navigeringsmodus vises. Kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) åpnes. I dialogboksen Innstillinger (Preferences) kan du angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner. Dialogboksen Innstillinger (Preferences) (Håndbok) Åpner denne håndboken. Følgende begrensninger gjelder når du skanner med Dokumenttype (Document Type) satt til Automodus (Auto Mode) i dialogboksen Lagre (Save), Skriv ut (Print) eller Skann (Scan). Når du vil konvertere tekst i det skannede bildet til tekstdata, angir du Dokumenttype (Document Type) (ikke velg Automodus (Auto Mode)). Beslektet emne Lettvint skanning med Ett klikk (One-click) Øverst på siden

138 Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Side 138 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Klikk på Automatisk skanning (Auto Scan) i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click), eller klikk på Auto i skjermbildet for ettklikksmodus for å åpne dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan). Dokumenter som støttes Fotografier, postkort, visittkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, CD/DVD og film. Følgende dokumenttyper kan ikke skannes på riktig måte. I så fall klikker du på et annet ikon i ettklikksmodus eller på kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with Oneclick) og angir dokumenttypen eller -størrelsen. - Fotografier i A4-størrelse - Tekstdokumenter som er mindre enn 2L (5 x 7 tommer) (127 x 178 mm), for eksempel paperback-sider med avkuttet rygg - Dokumenter som er trykt på tynt, hvitt papir - Lange, smale dokumenter, for eksempel panoramafotografier Hvis du skal skanne svart/hvitt-film eller film i 120-format, må du skanne fra kategorien Avansertmodus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver). Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Det kan hende at reflekterende CD/DVD-etiketter ikke skannes ordentlig. Plasser dokumentene riktig i henhold til hvilken type dokumenter som skal skannes. Hvis ikke, kan det hende at dokumentene ikke skannes på riktig måte. Se "Plassere dokumenter " hvis du vil vite mer om hvordan du plasserer dokumenter. Du kan redusere moaré ved å klikke på et annet ikon i ettklikksmodus eller på kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) og stille Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Skanneinnstillinger (Scan Settings) Anbefalt bildekorrigering (Recommended Image Correction) av i denne boksen for automatisk å bruke passende korrigeringer basert på dokumenttype.

139 Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Side 139 av 343 sider Hvis du merker av for dette, kan filene bare bli lagret i filformatet for JPEG/Exif eller PDF. Skanningen kan ta lengre tid enn vanlig hvis du merker av for dette. Korrigering kan føre til at fargetonen endres i forhold til det opprinnelige bildet. I så fall fjerner du merket fra boksen og skanner. Lagre innstillinger (Save Settings) Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre som type (Save as type) Velg filtypen de skannede bildene skal lagres som. Velg Auto, JPEG/Exif, TIFF, BMP eller PDF. Når Lagre som type (Save as type) er satt til Auto, kan filformatet variere avhengig av hvordan du plasserer dokumentet. Se "Plassere dokumenter " hvis du vil vite mer om hvordan du plasserer dokumenter. Store dokumenter (for eksempel fotografier i A4-størrelse) som ikke kan plasseres med avstand fra kantene/pilen (justeringsmerket) på platen, kan lagres som PDF-filer. Hvis du vil lagre i et annet format enn PDF, kan du skanne ved å angi filformatet. Du kan ikke angi passord for PDF-filer. Når Auto er valgt, blir filene lagret i følgende formater etter dokumenttype: Fotografier, postkort, CD/DVD, visittkort og film: JPEG Magasiner, aviser og tekstdokumenter: PDF Du kan endre filformatet fra Angi... (Set...). Angi... (Set...) Når Lagre som type (Save as type) er Auto Du kan angi filformatet som bildene skal lagres i. Velg et filformat for Dokument (Document) og et for Foto (Photo). Når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angi en komprimeringstype for JPEG-filer. Velg Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering) (Low(High Compression)). Når Lagre som type (Save as type) er PDF Angi avanserte innstillinger for å lage PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) " hvis du vil vite mer. Lagre i (Save in) Viser mappen der de skannede bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in).

140 Dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan) Side 140 av 343 sider Start skanningen ved å trykke på ettklikksknappen (Start scanning by clicking the one-click button) av i denne avmerkingsboksen for å starte skanningen når du klikker på et ikon i ettklikksmodus. Bruk (Apply) Lagrer og tar i bruk de angitte innstillingene. Klikk på Avbryt (Cancel) i stedet for Bruk (Apply) for å avbryte de angitte innstillingene. Avbryt (Cancel) Avbryter de angitte innstillingene. Gjeldende skjermbilde blir lukket. Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle innstillingene i skjermbildet til standardverdiene. Skann (Scan) Skanner og lagrer dokumenter med de angitte innstillingene. Når Lagre som type (Save as type) er Auto, vises en bekreftelsesmelding. Klikk på Åpne manuelt (Open Manual) for å åpne denne håndboken (hvis den er installert). Øverst på siden

141 Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Side 141 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Klikk på Lagre (Save) i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) eller i skjermbildet for ettklikksmodus for å åpne dialogboksen Lagre (Save). Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Når Automodus (Auto Mode) er valgt, gjenkjennes dokumenttypen automatisk. I så fall blir Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og Oppløsning (Resolution) også angitt automatisk. Når Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt, blir dokumenttypen automatisk registrert. Støttede dokumenttyper for Automodus (Auto Mode) er fotografier, postkort, visittkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, CD/DVD og film. Dokumenttypene som er angitt nedenfor, kan ikke skannes korrekt med Automodus (Auto Mode). I så fall må du angi dokumenttypen eller -størrelsen. - Fotografier i A4-størrelse - Tekstdokumenter som er mindre enn 2L (5 x 7 tommer) (127 x 178 mm), for eksempel paperback-sider med avkuttet rygg - Dokumenter som er trykt på tynt, hvitt papir - Lange, smale dokumenter, for eksempel panoramafotografier Det kan hende at reflekterende CD/DVD-etiketter ikke skannes ordentlig. Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Automodus (Auto Mode) eller Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt. I så fall velger du type film og skanner på nytt. Plasser dokumentene riktig i henhold til hvilken type dokumenter som skal skannes. Hvis ikke, kan det hende at dokumentene ikke skannes på riktig måte. Se "Plassere dokumenter " hvis du vil vite mer om hvordan du plasserer dokumenter.

142 Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Side 142 av 343 sider Du kan redusere moaré ved å sette Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Fargemodus (Color Mode) Velg hvordan du vil skanne dokumentet. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK. Når du velger Autodeteksjon (Auto Detect), kan det hende at bildet ikke skannes med riktig plassering og størrelse. Endre i så fall størrelsen til den faktiske dokumentstørrelsen (A4, Letter osv.) og juster hjørnet av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av glassplaten. Oppløsning (Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Du kan angi en av disse skanneoppløsningene: Når Dokumenttype (Document Type) ikke er film: 75 ppt / 100 ppt / 150 ppt / 200 ppt / 300 ppt / 400 ppt / 600 ppt Når Dokumenttype (Document Type) er film: 300 ppt / 400 ppt / 600 ppt / 1200 ppt / 2400 ppt / 4800 ppt Oppløsning Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) av i denne avmerkingsboksen for å vise skjermbildet ScanGear (skannerdriver), og angi avanserte innstillinger for skanning. Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Oppløsning (Resolution) og andre innstillinger i dialogboksen Lagre (Save), vil være nedtonet. Angi disse innstillingene i skjermbildet ScanGear. Angi... (Specify...) Åpner dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings), der du kan angi avanserte skanneinnstillinger. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Lagre innstillinger (Save Settings) Lagre bildet automatisk på datamaskinen etter at det er skannet (Automatically save the image to your computer after scanning it) Velg dette for å lagre bildene på datamaskinen som angitt når de er skannet. Innstillingene Filnavn (File name), Lagre som type (Save as type) og Lagre i (Save in) vises. Hvis du velger denne funksjonen, kan du ikke angi passord for PDF-filer. Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre som type (Save as type)

143 Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Side 143 av 343 sider Velg filtypen de skannede bildene skal lagres som. Velg Auto, JPEG/Exif, TIFF eller BMP. Auto vises når Dokumenttype (Document Type) er Automodus (Auto Mode). Hvis du vil lagre som en PDF-fil, velger du PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (legg til side) (PDF(Add Page)). Når Dokumenttype (Document Type) er Automodus (Auto Mode) og Lagre som type (Save as type) er Auto, kan det hende at filformatet er forskjellig avhengig av hvordan du plasserer dokumentet. Se "Plassere dokumenter " hvis du vil vite mer om hvordan du plasserer dokumenter. Store dokumenter (for eksempel fotografier i A4-størrelse) som ikke kan plasseres med avstand fra kantene/pilen (justeringsmerket) på platen, kan lagres som PDF-filer. Hvis du vil lagre i et annet format enn PDF, kan du skanne ved å angi filformatet. Du kan ikke legge til bilder i passordbeskyttede PDF-filer. Du kan ikke velge JPEG/Exif når Fargemodus (Color Mode) er Svart-hvitt (Black and White). Når Auto er valgt, blir filene lagret i følgende formater etter dokumenttype: Fotografier, postkort, CD/DVD, visittkort og film: JPEG Magasiner, aviser og tekstdokumenter: PDF Du kan endre filformatet fra Angi... (Set...). Avhengig av hvilket program du bruker, kan det hende at bilder som er lagret som PDF-filer, ikke åpnes. Hvis dette er tilfellet, velger du et annet alternativ enn Automatisk (Auto) i Lagre som type (Save as type). Hvis du velger JPEG/Exif når Dokumenttype (Document Type) ikke er Automodus (Auto Mode), er det mulig å merke av for Lagre JPEG-/Exif-filen i Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB). Angi... (Set...) Når Lagre som type (Save as type) er Auto Du kan angi filformatet som bildene skal lagres i. Velg et filformat for Dokument (Document) og et for Foto (Photo). Når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angi en komprimeringstype for JPEG-filer. Velg Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering) (Low(High Compression)). Når Lagre som type (Save as type) er PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) Angi avanserte innstillinger for å lage PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) " hvis du vil vite mer. Lagre i (Save in) Viser mappen der de skannede bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in). Lagre JPEG-/Exif-filen i Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) av for dette alternativet for å lagre bildene i farger som tilsvarer Adobe RGB.

144 Dialogboksen Lagre (Save) (skjermbildet for ettklikksmodus) Side 144 av 343 sider Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Lagre som type (Save as type) er satt til JPEG/Exif og Dokumenttype (Document Type) ikke er Automodus (Auto Mode). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis Adobe RGB-profilen ikke er installert. Du kan ikke velge denne innstillingen hvis det er merket av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Når du lagrer et bilde og det er merket av for Lagre JPEG-/Exif-filen i Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB), blir det lagt til et understrekingstegn i begynnelsen av filnavnet. (Eksempel: _Bilde0001.jpg) Åpne dialogboksen for lagring etter at bildet er skannet (Angi Exif-informasjon) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) Velg dette for å åpne dialogboksen Lagre (Save) etter at bildene er skannet, og angi lagringsinnstillingene, for eksempel målmappen, filnavnet og Exif-informasjon. Dialogboksen Lagre (Save) Du kan angi passord for PDF-filer ved å velge Åpne dialogboksen for lagring etter at bildet er skannet (Angi Exif-informasjon) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Etter skanning kan du angi passordene i dialogboksen Lagre (Save). Angi passord for PDF-filer Programinnstillinger (Application Settings) Åpne i (Open with) Du kan velge om du vil åpne vinduet Vis og bruk (View & Use) eller Explorer etter å ha lagret bildene. Start skanningen ved å trykke på ettklikksknappen (Start scanning by clicking the one-click button) av i denne avmerkingsboksen for å starte skanningen når du klikker på et ikon i ettklikksmodus. Bruk (Apply) Lagrer og tar i bruk de angitte innstillingene. Klikk på Avbryt (Cancel) i stedet for Bruk (Apply) for å avbryte de angitte innstillingene. Avbryt (Cancel) Avbryter de angitte innstillingene. Gjeldende skjermbilde blir lukket. Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle innstillingene i skjermbildet til standardverdiene. Skann (Scan) / Forhåndsvisning (Preview) Skanner og lagrer dokumenter med de angitte innstillingene. Når film er valgt for Dokumenttype (Document Type), endres denne knappen til Forhåndsvisning (Preview), og miniatyrbildene for fotografiene på filmen vises når du klikker på knappen. I dialogboksen som vises merker du av for bildene du vil skanne, og deretter klikker du på Skann (Scan). Starter skanningen. Når Lagre som type (Save as type) er Auto, vises en bekreftelsesmelding. Klikk på Åpne manuelt (Open Manual) for å åpne denne håndboken (hvis den er installert). Øverst på siden

145 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Side 145 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) åpnes når du klikker på Angi... (Specify...) i en dialogboks for skjermbildet for ettklikksmodus. I dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) kan du angi avanserte innstillinger for skanning med ett klikk eller skanning ved hjelp av knappene på maskinen (skanneknapper). Elementene som vises, varierer etter dokumenttype og hvordan skjermbildet ble åpnet. Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Når Automodus (Auto Mode) er valgt, gjenkjennes dokumenttypen automatisk. Da blir Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og så videre også angitt automatisk. Når Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt, blir dokumenttypen automatisk registrert. Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Automodus (Auto Mode) eller Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt. I så fall velger du type film og skanner på nytt. Velg en dokumenttype som er i samsvar med dokumentet som skal skannes, for å sikre at det skannes riktig. Plasser dokumentene riktig i henhold til hvilken type dokumenter som skal skannes. Hvis ikke, kan det hende at dokumentene ikke skannes på riktig måte. Se "Plassere dokumenter " hvis du vil vite mer om hvordan du plasserer dokumenter. Fargemodus (Color Mode) Velg hvordan du vil skanne dokumentet. Farge (Color) Denne modusen gir bilde som uttrykkes i 256 nivåer (8 bit) av R(ødt), G(rønt) og B(lått). Gråtoner (Grayscale) Denne modusen gir bilde som uttrykkes i 256 nivåer (8 bit) av svart og hvitt. Gråtoner (Grayscale) kan ikke velges når Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt for

146 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Side 146 av 343 sider Dokumenttype (Document Type). Svart-hvitt (Black and White) Denne modusen gir bilde gjengitt i svart og hvitt. Kontrasten i bildet deles inn i bestemte nivåer (terskelnivåer) for svart og hvitt, og gjengis i to farger. Du kan ikke velge Svart-hvitt (Black and White) hvis Dokumenttype (Document Type) er film. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK. Når du velger Autodeteksjon (Auto Detect), kan det hende at bildet ikke skannes med riktig plassering og størrelse. Endre i så fall størrelsen til den faktiske dokumentstørrelsen (A4, Letter osv.) og juster hjørnet av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av glassplaten. Skanneoppløsning (Scanning Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Du kan angi en av disse skanneoppløsningene: Når Dokumenttype (Document Type) ikke er film: 75 ppt / 100 ppt / 150 ppt / 200 ppt / 300 ppt / 400 ppt / 600 ppt Når Dokumenttype (Document Type) er film: 300 ppt / 400 ppt / 600 ppt / 1200 ppt / 2400 ppt / 4800 ppt Oppløsning Anbefalt bildekorrigering (Recommended Image Correction) / Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) / Automatisk dokumentfiks (Auto Document Fix) Elementene som vises, varierer etter Dokumenttype (Document Type). Anbefalt bildekorrigering (Recommended Image Correction) Dette vises når Dokumenttype (Document Type) er Automodus (Auto Mode). av for dette alternativet for å bruke Automatisk fotofiks eller Automatisk dokumentfiks i henhold til dokumenttypen. Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) Dette vises når Dokumenttype (Document Type) er satt til Foto (Photo) eller film. av i denne boksen for automatisk å analysere motivet (landskap, nattscene osv.) og bruke passende korrigeringer automatisk. Automatisk dokumentfiks (Auto Document Fix) Dette vises når Dokumenttype (Document Type) er satt til Dokument (Document) eller Magasin (Magazine). Velg denne avmerkingsboksen for å gjøre teksten skarpere i et dokument eller magasin for å gjøre det lettere å lese. Hvis du merker av for dette, kan filene bare bli lagret i filformatet for JPEG/Exif eller PDF. Skanningen kan ta lengre tid enn vanlig hvis du merker av for dette. Når det er merket av for dette alternativet, er Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching) i dialogboksen Skriv ut (Print) ikke tilgjengelig. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når dialogboken Skanneinnstillinger (Scan Settings) åpnes fra dialogboksen OCR. Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) er ikke tilgjengelig hvis Fargemodus (Color Mode) er satt til

147 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Side 147 av 343 sider Svart-hvitt (Black and White) eller Gråtoner (Grayscale). Automatisk dokumentfiks (Auto Document Fix) er ikke tilgjengelig hvis Fargemodus (Color Mode) er satt til Svart-hvitt (Black and White). Korrigering kan føre til at fargetonen endres i forhold til det opprinnelige bildet. I så fall fjerner du merket fra boksen og skanner. Derastrer (Descreen) av for dette alternativet for å redusere moaré-effekter. Fotografier og bilder som skrives ut, gjengis som mange små punkter. Moaré er et fenomen der ujevne graderinger eller et stripemønster vises når fotografier eller bilder gjengitt med små punkter blir skannet. Derastrer (Descreen) er en funksjon som reduserer denne moaré-effekten. Skanningen vil ta lenger tid enn vanlig hvis du aktiverer Derastrer (Descreen). Uskarphetsmaske (Unsharp Mask) Velg denne avmerkingsboksen for å fremheve objektenes omriss og gjøre bildet skarpere. Fjern skygge for innbindingsmarg (Remove gutter shadow) Velg denne avmerkingsboksen for å korrigere skygger som oppstår mellom sidene når du skanner åpne hefter. Denne avmerkingsboksen er ikke tilgjengelig når Autodeteksjon (Auto Detect), Autodeteksjon (flere dokumenter) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller Stiftehjelp er valgt som Dokumentstørrelse (Document Size). Juster dokumentet riktig i forhold til justeringsmerket på platen. Bruk Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver) til å korrigere skygge for innbindingsmarg ved skanning av dokumenter som ikke er standard størrelse, eller når egendefinerte beskjæringsrammer er angitt. Du finner informasjon ved å se Korr. skygge innb.m. (Gutter Shadow Correction) i " Bildeinnstillinger (Image Settings) " (kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear). Reduser gjennomsiktighet (Reduce Show-through) Velg denne avmerkingsboksen for å gjøre teksten skarpere i et dokument eller for å redusere gjennomslaget i aviser. av for dette alternativet når Dokumenttype (Document Type) er tekstdokument og gjennomslaget er tydelig i det skannede bildet. Korriger skjevt dokument (Correct slanted document) av for dette for å oppdage den skannede teksten og korrigere vinkelen (i området fra -0,1 til -10 grader eller +0,1 til +10 grader) på dokumentet. Du kan ikke merke av for dette når Dokumentstørrelse (Document Size) er Stiftehjelp. Det kan hende at teksten ikke oppdages riktig, slik at vinkelen ikke kan korrigeres, hvis dokumentet: - inneholder tekstlinjer som er vinklet mer enn 10 grader, eller hvis vinkelen varierer fra linje til linje - inneholder både vannrett og loddrett tekst - inneholder meget små eller meget store skrifttyper - inneholder få linjer med tekst - inneholder illustrasjoner, bilder eller håndskrevet tekst - inneholder både vannrette og loddrette linjer (for eksempel tabeller) Skanningen vil ta lenger tid enn vanlig hvis du aktiverer Korriger skjevt dokument (Correct slanted

148 Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Side 148 av 343 sider document). Gjenkjenn retningen på tekstdokumenter og roter bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images) av for dette for å oppdage retningen for dokumentet fra teksten som skannes, og rotere det skannede bildet til riktig retning. Velg språk for dokumentet som skal skannes, i Dokumentspråk (Document Language). Du kan ikke merke av for dette når Dokumentstørrelse (Document Size) er Stiftehjelp. Det kan hende at denne funksjonen ikke virker som den skal for alle dokumentspråk. Det er bare støtte for tekstdokumenter som er skrevet på språk som kan velges i listen Dokumentspråk (Document Language). Det kan hende at retningen til følgende typer dokumenter ikke kan korrigeres på grunn av at teksten ikke oppdages riktig. - Dokumenter der oppløsningen er utenfor området på 300 til 600 ppt - Dokumenter der skriftstørrelsen er utenfor området på 8 til 48 punkt - Dokumenter som inneholder spesielle skrifttyper, effekter, skrift i kursiv eller håndskrevet tekst - Dokumenter med mønstret bakgrunn Skanningen vil ta lenger tid enn vanlig hvis du aktiverer Gjenkjenn retningen på tekstdokumenter og roter bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images). Dokumentspråk (Document Language) Velg språk for dokumentet som skal skannes. Du kan ikke merke av for dette når Dokumentstørrelse (Document Size) er Stiftehjelp. Forhåndsvisning før skanning (Preview before scanning) av for dette for å vise bilder etter at du har skannet film. Standarder (Defaults) Gjenoppretter standardinnstillingene. Øverst på siden

149 Dialogboksen Lagre (Save) Side 149 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Lagre (Save) Dialogboksen Lagre (Save) Dialogboksen Lagre (Save) åpnes når du skanner fra dialogboksen Lagre (Save) eller Skann (Scan) i skjermbildet for ettklikksmodus etter at du har valgt Åpne dialogboksen for lagring etter at bildet er skannet (Angi Exif-informasjon) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Du kan angi filtype og mål når du ser på miniatyrbildene. Lagre som type (Save as type) Velg filtypen de skannede bildene skal lagres som. Velg JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (legg til side) (PDF(Add Page)). PDF Lagre hvert av de valgte bildene som en separat PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Lagre flere bilder i én PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) vises når flere bilder er skannet. PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) Legg til de skannede bildene i en PDF-fil. Bildene legges til på slutten av PDF-filen. Du kan ikke endre rekkefølge på sidene i PDF-filen der bildene legges til. Du kan bare legge til bilder i PDF-filer som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke angi PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å angi PDFfiler som er redigert med andre programmer. Hvis du redigerer en passordbeskyttet PDF-fil, slettes passordene. Nullstill passordene. Angi passord for PDF-filer

150 Dialogboksen Lagre (Save) Side 150 av 343 sider PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) og PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) kan ikke velges for bilder som er skannet fra dialogboksen Skann (Scan). Du kan ikke velge JPEG/Exif når Fargemodus (Color Mode) er Svart-hvitt (Black and White). Angi... (Set...) Når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angi en komprimeringstype for JPEG-filer. Velg Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering) (Low(High Compression)). Når Lagre som type (Save as type) er PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) Angi avanserte innstillinger for å lage PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) " hvis du vil vite mer. Exif-innst... (Exif Settings...) Når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif, kan du angi Exif-information som legges inn i filen som lagres. Dialogboksen Exif-innstillinger (Exif Settings) Innstillinger for passordsikkerhet (Password security settings) av for dette alternativet for å åpne dialogboksen Passordsikkerhet innstillinger (Password Security -Settings). Der kan du angi passord for å åpne, redigere og skrive ut opprettede PDF-filer. Angi passord for PDF-filer Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Lagre som type (Save as type) er satt til PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (legg til side) (PDF(Add Page)). Legg til i (Add to) Dette vises når du velger PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) i Lagre som type (Save as type) og angir PDF-filen der du vil at bildene skal legges til. Hvis du vil bruke en annen fil, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Du kan bare legge til bilder i PDF-filer som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke angi PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å angi PDF-filer som er redigert med andre programmer. Roter 90 venstre (Rotate Left 90 ) / Roter 90 høyre (Rotate Right 90 ) Roterer de skannede bildene 90 grader med eller mot klokken. Velg bildet du vil rotere, og klikk på Roter 90 venstre (Rotate Left 90 ) eller Roter 90 høyre (Rotate Right 90 ). Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre i (Save in) Viser mappen der de skannede bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in).

151 Dialogboksen Lagre (Save) Side 151 av 343 sider Øverst på siden

152 Dialogboksen Exif-innstillinger (Exif Settings) Side 152 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Exif-innstillinger (Exif Settings) Dialogboksen Exif-innstillinger (Exif Settings) Du kan legge inn Exif-informasjon i en fil som skal lagres. Exif er et standardformat for innlemming av ulike bildedata i bilder på digitale kameraer (JPEG). Ved å innlemme Exif-informasjon i skannede bilder kan du organisere og skrive dem ut sammen med bilder fra et digitalt kamera. Dialogboksen Exif-innstillinger (Exif Settings) kan åpnes når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif. Grunnleggende informasjon (Basic Information) Viser informasjonen som hentes automatisk fra maskinen eller programvaren. Avansert informasjon (Advanced Information) Viser informasjonen som er angitt på høyre side av skjermbildet. Innstillingsområdet Avansert informasjon (Advanced Information) Du kan angi Exif-informasjon, for eksempel titler og bildedata. av for elementene du ønsker å angi, og velg eller skriv informasjon. Bruk samme innstillinger for inndata automatisk (Apply the Same Setting of Input Items Automatically) av for dette alternativet for å vise informasjonen du anga for det forrige bildet automatisk. Bruk (Apply) Etter å ha angitt all informasjon du trenger, klikker du på Bruk (Apply) for å legge den inn i bildet. Informasjonen vises i Avansert informasjon (Advanced Information). OK Legger inn den angitte informasjonen i bildet og lukker skjermbildet. Den angitte informasjonen lagres. Avbryt (Cancel) Avbryter innstillingene og lukker skjermbildet. Informasjonen innlemmes når du klikker på Avbryt (Cancel) etter at du har klikket på Bruk (Apply). Øverst på siden

153 Dialogboksen PDF Side 153 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen PDF Dialogboksen PDF Klikk på PDF i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) eller i skjermbildet for ettklikksmodus for å åpne dialogboksen PDF. I dialogboksen PDF kan du angi avanserte innstillinger under kategoriene Farge (COLOR), Svart-hvitt (BLACK & WHITE) og Egendefinert (CUSTOM) før skanning. Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Fargemodus (Color Mode) Velg hvordan du vil skanne dokumentet. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK.

154 Dialogboksen PDF Side 154 av 343 sider Når du velger Autodeteksjon (Auto Detect), kan det hende at bildet ikke skannes med riktig plassering og størrelse. Endre i så fall størrelsen til den faktiske dokumentstørrelsen (A4, Letter osv.) og juster hjørnet av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av glassplaten. Oppløsning (Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Oppløsning Vis dialogboksen for innstillinger ved skanning med skanneknappene på skanneren (Display the Settings Dialog Box when Scanning with Scanner Buttons on the Scanner) av i denne avmerkingsboksen for å vise skjermbildet ScanGear (skannerdriver), og angi avanserte innstillinger for skanning. Angi... (Specify...) Åpner dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings), der du kan angi avanserte skanneinnstillinger. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Lagre innstillinger (Save Settings) Lagre bildet automatisk på datamaskinen etter at det er skannet (Automatically save the image to your computer after scanning it) Velg dette for å lagre bildene på datamaskinen som angitt når de er skannet. Innstillingene Filnavn (File name), Lagre som type (Save as type) og Lagre i (Save in) vises. Hvis du velger denne funksjonen, kan du ikke angi passord for PDF-filer. Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre som type (Save as type) Velg filtypen de skannede bildene skal lagres som. Velg PDF, PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (legg til side) (PDF(Add Page)). PDF Lagre hvert av de valgte bildene som en separat PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Lagre flere bilder i én PDF-fil. PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) Legg til de skannede bildene i en PDF-fil. Bildene legges til på slutten av PDF-filen. Du kan ikke endre rekkefølge på sidene i PDF-filen der bildene legges til. Du kan ikke legge til bilder i passordbeskyttede PDF-filer. Se "Opprette/redigere PDF-filer" hvis du vil slette eller endre rekkefølgen på sider i lagrede PDF -filer. Angi... (Set...) Du kan angi PDF-komprimeringstypen og andre avanserte innstillinger for oppretting av PDF-filer. Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) Lagre i (Save in) Viser mappen der de skannede bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du

155 Dialogboksen PDF Side 155 av 343 sider på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in). Åpne dialogboksen Lagre etter at bildet er skannet (Open the save dialog box after scanning the image) Velg dette for å åpne dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) etter at bildene er skannet, og angi lagringsinnstillingene, for eksempel målmappen og filnavnet. Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Du kan angi passord for PDF-filer ved å velge Åpne dialogboksen Lagre etter at bildet er skannet (Open the save dialog box after scanning the image). Etter skanning kan du angi passordene i dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file). Angi passord for PDF-filer Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle innstillingene i Skanneinnstillinger (Scan Settings) og Lagre innstillinger (Save Settings) til standardverdiene. Programinnstillinger (Application Settings) Åpne i (Open with) Angi et program som skannede bilder skal åpnes i. Dra og slipp ikonet for et program som støtter filformatet som vises i Lagre som type (Save as type). Det angitte programmet startes etter at bildene er skannet. Avhengig av angitt program kan det være at bildene ikke blir vist på riktig måte eller at programmet ikke starter. Du finner mer informasjon om fremgangsmåter i håndboken for programmet. Nullstill (Reset) Avbryter programinnstillingen. Angi... (Set...) Gir mulighet for å velge hvilket program som skal starte. Start skanningen ved å trykke på ettklikksknappen (Start scanning by clicking the one-click button) av i denne avmerkingsboksen for å starte skanningen når du klikker på et ikon i ettklikksmodus. Bruk (Apply) Lagrer og tar i bruk de angitte innstillingene. Klikk på Avbryt (Cancel) i stedet for Bruk (Apply) for å avbryte de angitte innstillingene. Avbryt (Cancel) Avbryter de angitte innstillingene. Gjeldende skjermbilde blir lukket. Skann (Scan)

156 Dialogboksen PDF Side 156 av 343 sider Skanner og lagrer dokumenter som PDF-filer med de angitte innstillingene. Øverst på siden

157 Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Side 157 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) åpnes når du skanner fra dialogboksen PDF i skjermbildet for ettklikksmodus etter at du har valgt Åpne dialogboksen Lagre etter at bildet er skannet (Open the save dialog box after scanning the image). I dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) kan du angi innstillinger for lagring av bilder på en datamaskin. Du kan ikke lagre bilder som er skannet med en oppløsning på piksler eller mer i loddrett eller vannrett retning. Lagre som type (Save as type) Velg en PDF-filtype for å lagre de skannede bildene. PDF Lagre hvert av de valgte bildene som en separat PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Lagre flere bilder i én PDF-fil. PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) vises når flere bilder er skannet. PDF (legg til side) (PDF(Add Page)) Legg til de skannede bildene i en PDF-fil. Bildene legges til på slutten av PDF-filen. Du kan ikke endre rekkefølge på sidene i PDF-filen der bildene legges til. Du kan bare legge til bilder i PDF-filer som er opprettet med MP Navigator EX. Du kan ikke

158 Dialogboksen Lagre som PDF-fil (Save as PDF file) Side 158 av 343 sider Angi... (Set...) angi PDF-filer som er opprettet med andre programmer. Det er heller ikke mulig å angi PDFfiler som er redigert med andre programmer. Hvis du redigerer en passordbeskyttet PDF-fil, slettes passordene. Nullstill passordene. Angi passord for PDF-filer Angi avanserte innstillinger for å lage PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) " hvis du vil vite mer. Innstillinger for passordsikkerhet (Password security settings) av for dette alternativet for å åpne dialogboksen Passordsikkerhet innstillinger (Password Security -Settings). Der kan du angi passord for å åpne, redigere og skrive ut opprettede PDF-filer. Angi passord for PDF-filer Roter 90 venstre (Rotate Left 90 ) / Roter 90 høyre (Rotate Right 90 ) Roterer de skannede bildene 90 grader med eller mot klokken. Velg bildet du vil rotere, og klikk på Roter 90 venstre (Rotate Left 90 ) eller Roter 90 høyre (Rotate Right 90 ). Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre i (Save in) Viser mappen der PDF-filene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in). Øverst på siden

159 Dialogboksen E-post (Mail) Side 159 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen E-post (Mail) Dialogboksen E-post (Mail) Klikk på E-post (Mail) i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) eller i skjermbildet for ettklikksmodus for å åpne dialogboksen E-post (Mail). Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Fargemodus (Color Mode) Velg hvordan du vil skanne dokumentet. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK. Når du velger Autodeteksjon (Auto Detect), kan det hende at bildet ikke skannes med riktig plassering og størrelse. Endre i så fall størrelsen til den faktiske dokumentstørrelsen (A4, Letter osv.) og juster hjørnet av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av glassplaten.

160 Dialogboksen E-post (Mail) Side 160 av 343 sider Oppløsning (Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Oppløsning Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) av i denne avmerkingsboksen for å vise skjermbildet ScanGear (skannerdriver), og angi avanserte innstillinger for skanning. Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Oppløsning (Resolution) og andre innstillinger i dialogboksen E-post (Mail) vil være nedtonet. Angi disse innstillingene i skjermbildet ScanGear. Angi... (Specify...) Åpner dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings), der du kan angi avanserte skanneinnstillinger. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Lagre innstillinger (Save Settings) Filstr. (File Size) Du kan velge størrelsene Liten (får plass i et vindu på 640 x 480) (Small (fits in a 640 by 480 window)), Midd. (får plass i et vindu på 800 x 600) (Medium (fits in a 800 by 600 window)), Stor (får plass i et vindu på 1024 x 768) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) og Opprinnelig (Original). Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre som type (Save as type) Velg filtypen de skannede bildene skal lagres som. Velg JPEG/Exif, PDF eller PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)). Du kan ikke angi passord for PDF-filer. Du kan ikke velge JPEG/Exif når Fargemodus (Color Mode) er Svart-hvitt (Black and White). Angi... (Set...) Når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angi en komprimeringstype for JPEG-filer. Velg Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering) (Low(High Compression)). Når Lagre som type (Save as type) er PDF eller PDF (flere sider) (PDF(Multiple Pages)) Angi avanserte innstillinger for å lage PDF-filer. Se " Dialogboksen PDF-innstillinger (PDF Settings) " hvis du vil vite mer. Lagre i (Save in) Viser mappen der de skannede bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in). Innstillinger for vedlegg (Attachment Settings)

161 Dialogboksen E-post (Mail) Side 161 av 343 sider E-postprogram (Mail Program) Angi et e-postprogram. Velg Legg til... (Add...) for å åpne dialogboksen Velg e-postprogram (Select Mail Program), der du kan velge e-postprogram. Hvis e-postprogrammet du vil bruke, ikke finnes i listen, klikker du på Tilf. i liste (Add to List) og velger det. Start skanningen ved å trykke på ettklikksknappen (Start scanning by clicking the one-click button) av i denne avmerkingsboksen for å starte skanningen når du klikker på et ikon i ettklikksmodus. Bruk (Apply) Lagrer og tar i bruk de angitte innstillingene. Klikk på Avbryt (Cancel) i stedet for Bruk (Apply) for å avbryte de angitte innstillingene. Avbryt (Cancel) Avbryter de angitte innstillingene. Gjeldende skjermbilde blir lukket. Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle innstillingene i skjermbildet til standardverdiene. Skann (Scan) Skanner dokumenter med de angitte innstillingene. Når skanningen er fullført, starter e-postprogrammet automatisk, og et nytt meldingsvindu åpnes med det vedlagte bildet. Øverst på siden

162 Dialogboksen OCR Side 162 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen OCR Dialogboksen OCR Klikk på OCR i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) eller i skjermbildet for ettklikksmodus for å åpne dialogboksen OCR. Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Fargemodus (Color Mode) Velg hvordan du vil skanne dokumentet. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK. Oppløsning (Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Oppløsning Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) av i denne avmerkingsboksen for å vise skjermbildet ScanGear (skannerdriver), og angi avanserte innstillinger for skanning.

163 Dialogboksen OCR Side 163 av 343 sider Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Oppløsning (Resolution) og andre innstillinger i dialogboksen OCR vil være nedtonet. Angi disse innstillingene i skjermbildet ScanGear. Angi... (Specify...) Åpner dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings), der du kan angi avanserte skanneinnstillinger. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Når du skal skanne skjeve dokumenter, må du merke av for Korriger skjevt dokument (Correct slanted document) for å forbedre tekstgjenkjenningsnøyaktigheten. Lagre innstillinger (Save Settings) Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre som type (Save as type) Velg filtypen de skannede bildene skal lagres som. Velg JPEG/Exif, TIFF eller BMP. Du kan ikke velge JPEG/Exif når Fargemodus (Color Mode) er Svart-hvitt (Black and White). Angi... (Set...) Når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angi en komprimeringstype for JPEG-filer. Velg Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering) (Low(High Compression)). Lagre i (Save in) Viser mappen der de skannede bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in). Programinnstillinger (Application Settings) OCR I (OCR with) Angi et OCR-program. Når MP Navigator EX er angitt, trekkes teksten i bildet ut etter skanning og vises i Notisblokk (følger med Windows). Bare tekst som er skrevet på språk som kan velges i kategorien Generelt (General), kan trekkes ut og vises i Notisblokk (følger med Windows). Klikk på Angi... (Set...) i kategorien Generelt (General), og angi deretter språk i henhold til språket i dokumentet som skal skannes. Når du skanner flere dokumenter, kan du samle teksten som trekkes ut, i én fil. Kategorien Generelt (General)

164 Dialogboksen OCR Side 164 av 343 sider Tekst som vises i Notisblokk (følger med Windows), er bare ment som veiledning. Det kan hende at tekst i bilder av følgende dokumenttyper ikke registreres riktig. - Dokumenter som inneholder tekst med skriftstørrelse som ligger utenfor området 8 punkt til 40 punkt (ved 300 ppt) - Skjeve dokumenter - Dokumenter som er plassert opp-ned eller dokumenter med tekst i feil retning (roterte tegn) - Dokumenter som inneholder spesielle skrifttyper, effekter, skrift i kursiv eller håndskrevet tekst - Dokumenter med liten linjeavstand - Dokumenter med farget tekstbakgrunn - Dokumenter som inneholder flere språk Du finner mer informasjon om fremgangsmåter i håndboken for programmet. Nullstill (Reset) Avbryter programinnstillingen. Angi... (Set...) Gir mulighet for å velge et program. Avhengig av angitt program kan det være at teksten ikke blir trukket ut på riktig måte eller at programmet ikke starter. Start skanningen ved å trykke på ettklikksknappen (Start scanning by clicking the one-click button) av i denne avmerkingsboksen for å starte skanningen når du klikker på et ikon i ettklikksmodus. Bruk (Apply) Lagrer og tar i bruk de angitte innstillingene. Klikk på Avbryt (Cancel) i stedet for Bruk (Apply) for å avbryte de angitte innstillingene. Avbryt (Cancel) Avbryter de angitte innstillingene. Gjeldende skjermbilde blir lukket. Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle innstillingene i skjermbildet til standardverdiene. Skann (Scan) Skanner dokumenter med de angitte innstillingene. Øverst på siden

165 Dialogboksen Skann (Scan) Side 165 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Skann (Scan) Dialogboksen Skann (Scan) Klikk på Skann (Scan) i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) eller i skjermbildet for ettklikksmodus for å åpne dialogboksen Skann (Scan). Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Når Automodus (Auto Mode) er valgt, gjenkjennes dokumenttypen automatisk. I så fall blir Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og Oppløsning (Resolution) også angitt automatisk. Når Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt, blir dokumenttypen automatisk registrert. Støttede dokumenttyper for Automodus (Auto Mode) er fotografier, postkort, visittkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, CD/DVD og film. Dokumenttypene som er angitt nedenfor, kan ikke skannes korrekt med Automodus (Auto Mode). I så fall må du angi dokumenttypen eller -størrelsen. - Fotografier i A4-størrelse - Tekstdokumenter som er mindre enn 2L (5 x 7 tommer) (127 x 178 mm), for eksempel paperback-sider med avkuttet rygg - Dokumenter som er trykt på tynt, hvitt papir - Lange, smale dokumenter, for eksempel panoramafotografier Det kan hende at reflekterende CD/DVD-etiketter ikke skannes ordentlig. Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Automodus (Auto Mode) eller Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt. I så fall velger du type film og skanner på nytt. Plasser dokumentene riktig i henhold til hvilken type dokumenter som skal skannes. Hvis ikke, kan det hende at dokumentene ikke skannes på riktig måte. Se "Plassere dokumenter " hvis du vil vite mer om hvordan du plasserer dokumenter.

166 Dialogboksen Skann (Scan) Side 166 av 343 sider Du kan redusere moaré ved å sette Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Fargemodus (Color Mode) Velg hvordan du vil skanne dokumentet. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK. Når du velger Autodeteksjon (Auto Detect), kan det hende at bildet ikke skannes med riktig plassering og størrelse. Endre i så fall størrelsen til den faktiske dokumentstørrelsen (A4, Letter osv.) og juster hjørnet av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av glassplaten. Oppløsning (Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Du kan angi en av disse skanneoppløsningene: Når Dokumenttype (Document Type) ikke er film: 75 ppt / 100 ppt / 150 ppt / 200 ppt / 300 ppt / 400 ppt / 600 ppt Når Dokumenttype (Document Type) er film: 300 ppt / 400 ppt / 600 ppt / 1200 ppt / 2400 ppt / 4800 ppt Oppløsning Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) av i denne avmerkingsboksen for å vise skjermbildet ScanGear (skannerdriver), og angi avanserte innstillinger for skanning. Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Oppløsning (Resolution) og andre innstillinger i dialogboksen Skann (Scan) vil være nedtonet. Angi disse innstillingene i skjermbildet ScanGear. Angi... (Specify...) Åpner dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings), der du kan angi avanserte skanneinnstillinger. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Lagre innstillinger (Save Settings) Lagre bildet automatisk på datamaskinen etter at det er skannet (Automatically save the image to your computer after scanning it) Velg dette for å lagre bildene på datamaskinen som angitt når de er skannet. Innstillingene Filnavn (File name), Lagre som type (Save as type) og Lagre i (Save in) vises. Filnavn (File name) Angi filnavn for bildet som skal lagres (opptil 64 tegn). Når du lagrer flere filer, legges det til 4 sifre i hvert filnavn. Lagre som type (Save as type) Velg filtypen de skannede bildene skal lagres som. Velg Auto, JPEG/Exif, TIFF eller BMP. Auto vises når Dokumenttype (Document Type) er Automodus (Auto Mode).

167 Dialogboksen Skann (Scan) Side 167 av 343 sider Når Dokumenttype (Document Type) er Automodus (Auto Mode) og Lagre som type (Save as type) er Auto, kan det hende at filformatet er forskjellig avhengig av hvordan du plasserer dokumentet. Se "Plassere dokumenter " hvis du vil vite mer om hvordan du plasserer dokumenter. Store dokumenter (for eksempel fotografier i A4-størrelse) som ikke kan plasseres med avstand fra kantene/pilen (justeringsmerket) på platen, kan lagres som PDF-filer. Hvis du vil lagre i et annet format enn PDF, kan du skanne ved å angi filformatet. Du kan ikke velge JPEG/Exif når Fargemodus (Color Mode) er Svart-hvitt (Black and White). Når Auto er valgt, blir filene lagret i følgende formater etter dokumenttype: Fotografier, postkort, CD/DVD, visittkort og film: JPEG Magasiner, aviser og tekstdokumenter: PDF Du kan endre filformatet fra Angi... (Set...). Avhengig av hvilket program du bruker, kan det hende at bilder som er lagret som PDF-filer, ikke åpnes. Hvis dette er tilfellet, velger du et annet alternativ enn Automatisk (Auto) i Lagre som type (Save as type). Hvis du velger JPEG/Exif når Dokumenttype (Document Type) ikke er satt til Automodus (Auto Mode), er det mulig å merke av for Lagre JPEG-/Exif-filen i Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB). Angi... (Set...) Når Lagre som type (Save as type) er Auto Du kan angi filformatet som bildene skal lagres i. Velg et filformat for Dokument (Document) og et for Foto (Photo). Når Lagre som type (Save as type) er JPEG/Exif Du kan angi en komprimeringstype for JPEG-filer. Velg Høy (lav komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Lav (høy komprimering) (Low(High Compression)). Lagre i (Save in) Viser mappen der de skannede bildene skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Lagre i en undermappe med gjeldende dato (Save to a Subfolder with Current Date) av for dette for å opprette en undermappe i mappen som er angitt i Lagre i (Save in) med gjeldende dato, og lagre skannede filer i den. En undermappe med et navn som for eksempel "2010_01_01" (År_Måned_Dato), opprettes. Hvis du ikke merker av for dette, blir filene lagret direkte i mappen som er angitt i Lagre i (Save in). Lagre JPEG-/Exif-filen i Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) av for dette alternativet for å lagre bildene i farger som tilsvarer Adobe RGB. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Lagre som type (Save as type) er satt til JPEG/Exif og Dokumenttype (Document Type) ikke er Automodus (Auto Mode). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis Adobe RGB-profilen ikke er installert. Du kan ikke velge denne innstillingen hvis det er merket av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver). Når du lagrer et bilde og det er merket av for Lagre JPEG-/Exif-filen i Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB), blir det lagt til et understrekingstegn i begynnelsen av filnavnet. (Eksempel: _Bilde0001.jpg)

168 Dialogboksen Skann (Scan) Side 168 av 343 sider Åpne dialogboksen for lagring etter at bildet er skannet (Angi Exif-informasjon) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) Velg dette for å åpne dialogboksen Lagre (Save) etter at bildene er skannet, og angi lagringsinnstillingene, for eksempel målmappen, filnavnet og Exif-informasjon. Dialogboksen Lagre (Save) Programinnstillinger (Application Settings) Åpne i (Open with) Angi et program som skannede bilder skal åpnes i. Dra og slipp ikonet for et program som støtter filformatet som vises i Lagre som type (Save as type). Det angitte programmet startes etter at bildene er skannet. Avhengig av angitt program kan det være at bildene ikke blir vist på riktig måte eller at programmet ikke starter. Du finner mer informasjon om fremgangsmåter i håndboken for programmet. Nullstill (Reset) Avbryter programinnstillingen. Angi... (Set...) Gir mulighet for å velge hvilket program som skal starte. Start skanningen ved å trykke på ettklikksknappen (Start scanning by clicking the one-click button) av i denne avmerkingsboksen for å starte skanningen når du klikker på et ikon i ettklikksmodus. Bruk (Apply) Lagrer og tar i bruk de angitte innstillingene. Klikk på Avbryt (Cancel) i stedet for Bruk (Apply) for å avbryte de angitte innstillingene. Avbryt (Cancel) Avbryter de angitte innstillingene. Gjeldende skjermbilde blir lukket. Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle innstillingene i skjermbildet til standardverdiene. Skann (Scan) / Forhåndsvisning (Preview) Skanner og lagrer dokumenter med de angitte innstillingene. Når film er valgt for Dokumenttype (Document Type), endres denne knappen til Forhåndsvisning (Preview), og miniatyrbildene for fotografiene på filmen vises når du klikker på knappen. I dialogboksen som vises merker du av for bildene du vil skanne, og deretter klikker du på Skann (Scan). Starter skanningen. Når Lagre som type (Save as type) er Auto, vises en bekreftelsesmelding. Klikk på Åpne manuelt (Open Manual) for å åpne denne håndboken (hvis den er installert). Øverst på siden

169 Dialogboksen Kopier (Copy) Side 169 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Kopier (Copy) Dialogboksen Kopier (Copy) Klikk på Kopier (Copy) i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) eller i skjermbildet for ettklikksmodus for å åpne dialogboksen Kopier (Copy). Du kan bare skrive ut fra dialogboksen Kopier når maskinen og skriveren er koblet til samme datamaskin. Det kan hende at bilder ikke skrives ut på riktig måte på en nettverksskriver. Denne fremgangsmåten krever tilgang til maskinen og en skriver. Se i håndboken for skriveren for å se hvordan du klargjør den. Papirstørrelsene og -typene som kan velges, varierer etter hvilken skriver du har. Når flere dokumenter legges på platen og Automodus (Auto Mode) er valgt, skannes hvert dokument for seg og skrives ut på separate papirark. Hvis du vil skrive ut flere dokumenter på ett papirark, velger du en annen dokumenttype enn Automodus (Auto Mode) og velger en standard dokumentstørrelse (for eksempel A4 eller Letter). Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Når Automodus (Auto Mode) er valgt, gjenkjennes dokumenttypen automatisk. I så fall blir Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og Oppløsning (Resolution) også angitt automatisk. Når Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt, blir dokumenttypen automatisk registrert. Støttede dokumenttyper for Automodus (Auto Mode) er fotografier, postkort, visittkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, CD/DVD og film. Dokumenttypene som er angitt nedenfor, kan ikke skannes korrekt med Automodus (Auto

170 Dialogboksen Kopier (Copy) Side 170 av 343 sider Mode). I så fall må du angi dokumenttypen eller -størrelsen. - Fotografier i A4-størrelse - Tekstdokumenter som er mindre enn 2L (5 x 7 tommer) (127 x 178 mm), for eksempel paperback-sider med avkuttet rygg - Dokumenter som er trykt på tynt, hvitt papir - Lange, smale dokumenter, for eksempel panoramafotografier Det kan hende at reflekterende CD/DVD-etiketter ikke skannes ordentlig. Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Automodus (Auto Mode) eller Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt. I så fall velger du type film og skanner på nytt. Du kan redusere moaré ved å sette Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Fargemodus (Color Mode) Velg hvordan du vil skanne dokumentet. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK. Når du velger Autodeteksjon (Auto Detect), kan det hende at bildet ikke skannes med riktig plassering og størrelse. Endre i så fall størrelsen til den faktiske dokumentstørrelsen (A4, Letter osv.) og juster hjørnet av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av glassplaten. Oppløsning (Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Du kan angi en av disse skanneoppløsningene: Når Dokumenttype (Document Type) er satt til noe annet enn film: 150 ppt / 300 ppt / 600 ppt Når Dokumenttype (Document Type) er film: 300 ppt / 400 ppt / 600 ppt / 1200 ppt / 2400 ppt / 4800 ppt Oppløsning Skaler (Scale) Velg en skalering i henhold til papiret det skal skrives ut på eller etter behov. Velg Tilpass til papirstørrelse (Fit to paper) for automatisk å endre størrelsen på det skannede bildet slik at det passer til utskriftspapiret. Siden bildets sideforhold bevares, kan det hende at det vises marger øverst og nederst eller i venstre og høyre kant på papiret, avhengig av dokumentet og papirstørrelsene. Velg Egendefinert (Custom) for å angi en verdi i Skaler (Scale). Angi en prosentverdi ( %) og klikk på OK. Skannede bilder skrives ut på papir med en størrelse som angis på skriveren. Du finner mer informasjon i håndboken for skriveren. Lysstyrke (Brightness) Juster lysstyrken i bildet. Flytt glidebryteren til venstre for å gjøre bildet mørkere og til høyre for å gjøre det lysere. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Dokumenttype (Document Type) er satt til Magasin

171 Dialogboksen Kopier (Copy) Side 171 av 343 sider (Magazine) eller Dokument (Document). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Dokumentstørrelse (Document Size) er satt til å registreres automatisk. Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) av i denne avmerkingsboksen for å vise skjermbildet ScanGear (skannerdriver), og angi avanserte innstillinger for skanning. Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Oppløsning (Resolution) og andre innstillinger i dialogboksen Kopier (Copy) vil være nedtonet. Angi disse innstillingene i skjermbildet ScanGear. Angi... (Specify...) Åpner dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings), der du kan angi avanserte skanneinnstillinger. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Skriverinnst. (Printer Settings) Papirstørrelse (Paper Size) Velg størrelsen på papiret du skal skrive ut på. Papirstørrelsene som kan velges, varierer i henhold til den valgte skriveren. Antall kopier (Number of Copies) Angi antall kopier som skal skrives ut. Klikk på (opp- og ned-knapper) til høyre for verdien, eller angi en verdi. Angi opptil 99 kopier. Skriver (Printer) Velg skriveren som skal brukes når flere skrivere er tilkoblet. Klikk Egenskaper... (Properties...) for å åpne en dialogboks og konfigurere skriverinnstillingene. Medietype (Media Type) Velg papirtypen du skal bruke. Papirtypene som kan velges, varierer i henhold til den valgte skriveren. Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) av for dette alternativet for å skrive ut kant til kant-bilder. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Canon-blekkskrivere som støtter Kant til kant-utskrift (Borderless Printing). Siden Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) forstørrer bildet til en størrelse som er litt større enn papirstørrelsen, vil den delen av bildet som går ut over kantene på papiret, ikke bli skrevet ut. Start skanningen ved å trykke på ettklikksknappen (Start scanning by clicking the one-click button) av i denne avmerkingsboksen for å starte skanningen når du klikker på et ikon i ettklikksmodus. Bruk (Apply) Lagrer og tar i bruk de angitte innstillingene. Klikk på Avbryt (Cancel) i stedet for Bruk (Apply) for å avbryte de angitte innstillingene. Avbryt (Cancel) Avbryter de angitte innstillingene. Gjeldende skjermbilde blir lukket.

172 Dialogboksen Kopier (Copy) Side 172 av 343 sider Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle innstillingene i skjermbildet til standardverdiene. Kopier (Copy) / Forhåndsvisning (Preview) Skanner og skriver ut dokumenter med de angitte innstillingene. Når film er valgt for Dokumenttype (Document Type), endres denne knappen til Forhåndsvisning (Preview), og miniatyrbildene for fotografiene på filmen vises når du klikker på knappen. I dialogboksen som vises merker du av for bildene du vil skanne, og deretter klikker du på Skann (Scan). Starter skanningen. av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) for å vise skjermbildet ScanGear. Øverst på siden

173 Dialogboksen Skriv ut (Print) Side 173 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Skriv ut (Print) Dialogboksen Skriv ut (Print) Klikk på Skriv ut (Print) i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) eller i skjermbildet for ettklikksmodus for å åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Du kan bare skrive ut med funksjonen Skriv ut (Print) når maskinen og skriveren er koblet til samme datamaskin. Det kan hende at bilder ikke skrives ut på riktig måte på en nettverksskriver. Denne fremgangsmåten krever tilgang til maskinen og en skriver. Se i håndboken for skriveren for å se hvordan du klargjør den. Når flere dokumenter legges på platen og Automodus (Auto Mode) er valgt, skannes hvert dokument for seg og skrives ut på separate papirark. Hvis du vil skrive ut flere dokumenter på ett papirark, velger du en annen dokumenttype enn Automodus (Auto Mode) og velger en standard dokumentstørrelse (for eksempel A4 eller Letter). Skanneinnstillinger (Scan Settings) Dokumenttype (Document Type) Velg typen dokument som skal skannes. Når Automodus (Auto Mode) er valgt, gjenkjennes dokumenttypen automatisk. I så fall blir Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size) og Oppløsning (Resolution) også angitt automatisk. Når Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt, blir dokumenttypen automatisk registrert. Støttede dokumenttyper for Automodus (Auto Mode) er fotografier, postkort, visittkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, CD/DVD og film. Dokumenttypene som er angitt nedenfor, kan ikke skannes korrekt med Automodus (Auto Mode). I så fall må du angi dokumenttypen eller -størrelsen. - Fotografier i A4-størrelse - Tekstdokumenter som er mindre enn 2L (5 x 7 tommer) (127 x 178 mm), for eksempel paperback-sider med avkuttet rygg

174 Dialogboksen Skriv ut (Print) Side 174 av 343 sider - Dokumenter som er trykt på tynt, hvitt papir - Lange, smale dokumenter, for eksempel panoramafotografier Det kan hende at reflekterende CD/DVD-etiketter ikke skannes ordentlig. Det kan hende at film ikke skannes på riktig måte når Automodus (Auto Mode) eller Film (automodus) (Film(Auto mode)) er valgt. I så fall velger du type film og skanner på nytt. Du kan redusere moaré ved å sette Dokumenttype (Document Type) til Magasin (Magazine). Fargemodus (Color Mode) Velg hvordan du vil skanne dokumentet. Dokumentstørrelse (Document Size) Velg størrelsen på dokumentet som skal skannes. Når du velger Egendefinert (Custom), vises et skjermbilde der du kan angi dokumentstørrelsen. Velg Enheter (Units), angi Bredde (Width) og Høyde (Height) og klikk på OK. Når du velger Autodeteksjon (Auto Detect), kan det hende at bildet ikke skannes med riktig plassering og størrelse. Endre i så fall størrelsen til den faktiske dokumentstørrelsen (A4, Letter osv.) og juster hjørnet av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på hjørnet av glassplaten. Oppløsning (Resolution) Velg oppløsningen som skal brukes når dokumenter skannes. Du kan angi en av disse skanneoppløsningene: Når Dokumenttype (Document Type) er satt til noe annet enn film: 150 ppt / 300 ppt / 600 ppt Når Dokumenttype (Document Type) er film: 300 ppt / 400 ppt / 600 ppt / 1200 ppt / 2400 ppt / 4800 ppt Oppløsning Lysstyrke (Brightness) Juster lysstyrken i bildet. Flytt glidebryteren til venstre for å gjøre bildet mørkere og til høyre for å gjøre det lysere. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Dokumenttype (Document Type) er satt til Magasin (Magazine) eller Dokument (Document). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Dokumentstørrelse (Document Size) er satt til å registreres automatisk. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når det er merket av for Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching). Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) av i denne avmerkingsboksen for å vise skjermbildet ScanGear (skannerdriver), og angi avanserte innstillinger for skanning. Fargemodus (Color Mode), Dokumentstørrelse (Document Size), Oppløsning (Resolution) og andre innstillinger i dialogboksen Skriv ut (Print) vil være nedtonet. Angi disse innstillingene i skjermbildet ScanGear. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når det er merket av for Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching).

175 Dialogboksen Skriv ut (Print) Side 175 av 343 sider Angi... (Specify...) Åpner dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings), der du kan angi avanserte skanneinnstillinger. Dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) Skriverinnst. (Printer Settings) Skriver (Printer) Velg skriveren som skal brukes når flere skrivere er tilkoblet. Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching) Avstem fargene mellom maskinen og skriveren. Fargeavstemming kan bare foretas ved bruk av en Canon-blekkskriver som støtter Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching). Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis Fargemodus (Color Mode) er satt til Svart-hvitt (Black and White) eller Gråtoner (Grayscale). Det anbefales at du bruker Photo Paper Plus Glossy II ved bruk av Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching). Det kan hende at Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching) ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av papirtypen som brukes. I så fall kan du installere tilleggsprogrammet til skriverdriveren. Gå til webområdet vårt for å hente tilleggsprogrammet til skriverdriveren. Anbefalt bildekorrigering (Recommended Image Correction), Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) og Automatisk dokumentfiks (Auto Document Fix) i dialogboksen Skanneinnstillinger (Scan Settings) vil være deaktivert når du bruker Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching). Åpne en fil og utfør fargeavstemming (Open a File and Perform Color Matching) Dette alternativet er tilgjengelig hvis det er merket av for Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching). Åpne en JPEG-fil som er lagret i Adobe RGB-fargetonen, utfør Enkel fargeavstemming (Easy Color Matching) og vis bildet i dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout). Når det er merket av for dette alternativet, endres Skann (Scan) til Åpne (Open). Klikk på Åpne (Open) og velg en JPEG-fil som er lagret i Adobe RGB-fargetonen. Denne funksjonen skanner ikke bilder. Bruk dialogboksen Lagre (Save) eller Skann (Scan) for å opprette og lagre bilder i Adobe RGBfargetonen. Du kan bare angi ett bilde om gangen. Start skanningen ved å trykke på ettklikksknappen (Start scanning by clicking the one-click button) av i denne avmerkingsboksen for å starte skanningen når du klikker på et ikon i ettklikksmodus. Bruk (Apply) Lagrer og tar i bruk de angitte innstillingene. Klikk på Avbryt (Cancel) i stedet for Bruk (Apply) for å avbryte de angitte innstillingene. Avbryt (Cancel) Avbryter de angitte innstillingene. Gjeldende skjermbilde blir lukket. Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle innstillingene i skjermbildet til standardverdiene.

176 Dialogboksen Skriv ut (Print) Side 176 av 343 sider Skann (Scan) / Forhåndsvisning (Preview) Skanner dokumenter med de angitte innstillingene, og åpner dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout). Dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout) Når film er valgt for Dokumenttype (Document Type), endres denne knappen til Forhåndsvisning (Preview), og miniatyrbildene for fotografiene på filmen vises når du klikker på knappen. I dialogboksen som vises merker du av for bildene du vil skanne, og deretter klikker du på Skann (Scan). Starter skanningen. av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) for å vise skjermbildet ScanGear. Dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout) åpnes etter at du har trykket på Skann (Scan). Øverst på siden

177 Dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout) Side 177 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout) Dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout) Dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout) åpnes etter at du har skannet fra Skriv ut (Print) i kategorien Egendefiner skanning med ett klikk (Custom Scan with One-click) eller i skjermbildet for ettklikksmodus. Dobbeltklikk på et bilde for å vise det i et annet vindu. Skriver (Printer) Velg skriveren du vil bruke. Egenskaper... (Properties...) Viser skjermbildet med avanserte innstillinger for den valgte skriveren. Papirstørrelse (Paper Size) Velg størrelsen på papiret du skal skrive ut på. Størrelsen du velger her, må være den samme som størrelsen på papiret i skriveren. Medietype (Media Type) Velg typen papir du skal skrive ut på. Noen av valgene for papirtypene fører til at du ikke kan velge utskriftskvalitet. Sideoppsett (Page Layout) Velg hvilken type utskrift du vil bruke. Normal utskrift (Normal-size Printing) Skriv ut ett bilde per ark. Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing) Skriv ut et bilde i papirstørrelsen (forstørret eller forminsket). Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) av for dette for å skrive ut bildet på et helt papirark uten rammer. Sideoppsett (Page Layout) kan ikke angis når du merker av for Kant til kant-utskrift (Borderless

178 Dialogboksen Utskriftsoppsett (Print Layout) Side 178 av 343 sider Printing). Denne innstillingen er bare tilgjengelig for Canon-blekkskrivere som støtter kant til kant-utskrift. Papirretning (Orientation) Angi papirretningen du vil bruke. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når Normal utskrift (Page Layout) er valgt for Sideoppsett (Normal-size Printing). I andre tilfeller roteres bilder automatisk i henhold til sideforholdet. Kopier (Copies) Angi antall kopier som skal skrives ut. Vivid Photo av for dette hvis du vil skrive ut bildet i livaktige farger. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når en annen skriver enn en Canon-blekkskriver er valgt for Skriver (Printer). Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) av i denne avmerkingsboksen for å vise utskriftsresultatet før utskriften. Lagre... (Save...) Lagre de skannede bildene. Skriv ut (Print) Starter utskrift. Bare bildene det er merket av for i vinduet med miniatyrbilder blir skrevet ut. Lukk (Close) Lukker dialogboksen uten å skrive ut. Øverst på siden

179 Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Side 179 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Dialogboksen Innstillinger (Preferences) Klikk på Innstillinger (Preferences) for å åpne dialogboksen Innstillinger (Preferences). Du kan bruke dialogboksen Innstillinger (Preferences) til å angi avanserte innstillinger for MP Navigator EX-funksjoner via kategoriene Generelt (General) og Knappeinnstillinger for skanner (Scanner Button Settings). Se de aktuelle delene nedenfor hvis du vil vite mer om hver enkelt kategori. Kategorien Generelt (General) Kategorien Knappeinnstillinger for skanner (Scanner Button Settings) Øverst på siden

180 Kategorien Generelt (General) Side 180 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Kategorien Generelt (General) Kategorien Generelt (General) I kategorien Generelt (General) kan du angi generelle innstillinger for MP Navigator EX. Produktnavn (Product Name) Viser produktnavnet til maskinen som MP Navigator EX i øyeblikket er konfigurert til å bruke. Hvis produktet som vises, ikke er det du ønsker å bruke, velger du et produkt i listen. Lagre i (Min boks) (Save in (My Box)) Viser mappen der skannede dokumenter skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Som standard er følgende mapper angitt. Windows 7: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows Vista: mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Windows 2000: mappen MP Navigator EX i mappen Mine bilder (My Pictures) Plassering av midlertidige filer (Location of Temporary Files) Viser mappen der skannede dokumenter skal lagres. Hvis du vil bruke en annen mappe, klikker du på Bla gjennom... (Browse...) for å velge en annen. Det kan hende at du får en feilmelding hvis du angir målet til å være rotkatalogen i stasjonen der operativsystemet er installert. Pass på å angi en mappe. Det kan hende at du får en feilmelding hvis du angir en nettverksmappe som mål. Pass på å angi en lokal mappe. Program som skal kjøres (Application to run) Viser programmene som kan startes via MP Navigator EX. Installer programmene fra installerings-cd- ROMen, som følger med maskinen. For Legg ved i e-post (Attach to ) kan du velge e-postprogrammet som skal startes. For Åpne PDF-fil (Open PDF file) vises programmet som er knyttet til filtypen PDF av operativsystemet.

181 Kategorien Generelt (General) Side 181 av 343 sider Du kan velge hvilke programmer som skal installeres når du installerer fra installerings-cd- ROMen, ved å velge Tilpasset installasjon (Custom Install). Hvis du velger Tilpasset installasjon (Custom Install) og velger å ikke installere noen av programmene, vil de tilsvarende MP Navigator EX-funksjonene ikke være tilgjengelige. Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du installere de tilsvarende programmene. For Konverter til tekstfil (Convert to text file) vises Notisblokk (følger med Windows). Klikk på Angi... (Set...) for å åpne en dialogboks, og angi deretter Dokumentspråk (Document Language) og hvordan flere dokumenter skal skannes. Dokumentspråk (Document Language) Angi språk i henhold til språket i dokumentet som skal skannes. Bare tekst som er skrevet på språk som kan velges i kategorien Dokumentspråk (Document Language) kan trekkes ut og vises i Notepad. Kombiner flere tekstkonverteringsresultater (Combine multiple text conversion results) Når du skanner flere dokumenter, merker du av for dette alternativet for å samle konverteringsresultatene (tekst) i én fil. Når det er merket av for dette alternativet, kan du skanne opptil 99 sider om gangen. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil vise hvert konverteringsresultat (tekst) i en separat fil. Når det ikke er merket av for dette alternativet, kan du skanne opptil 10 sider om gangen. Øverst på siden

182 Kategorien Knappeinnstillinger for skanner (Scanner Button Settings) Side 182 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skjermbilder i MP Navigator EX > Kategorien Knappeinnstillinger for skanner (Scanner Button Settings) Kategorien Knappeinnstillinger for skanner (Scanner Button Settings) Tilordne hver av skanneknappene en MP Navigator EX-funksjon. Du kan tilordne funksjonen Autom. skanning (Auto Scan), Lagre (Save), Kopier (Copy), Skriv ut (Print), E- post (Mail), OCR, Skann (Scan) eller Vis hovedmenyen (Show Main Menu) til hver knapp. Som standard er funksjonene Kopier (Copy), E-post (Mail) og Autom. skanning (Auto Scan) tilordnet henholdsvis COPY-, - og AUTO SCAN-knappene. To eller flere skanneknapper kan ikke tilordnes samme funksjon. (Funksjonen Kopier (Copy) kan for eksempel ikke tilordnes COPY-knappen og AUTO SCAN-knappen samtidig.) Lukk hovedmenyen etter skanning med skanneknappene på skanneren (Close Main Menu after Scanning with Scanner Buttons on the Scanner) av for dette for å lukke hovedmenyen (åpnet via en skanneknapp) automatisk etter skanning. Standarder (Defaults) Alle knappeinnstillingene tilbakestilles til standard. Øverst på siden

183 Åpne andre filer enn skannede bilder Side 183 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Åpne andre filer enn skannede bilder Åpne andre filer enn skannede bilder Du kan lagre eller skrive andre data enn skannede bilder med MP Navigator EX. Bruke bilder som er lagret på en datamaskin Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Øverst på siden

184 Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Side 184 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Åpne andre filer enn skannede bilder > Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Du kan åpne bilder som er lagret på datamaskinen, og skrive dem ut eller sende dem som vedlegg i e- post ved hjelp av MP Navigator EX. Du kan også redigere dem ved hjelp av et program som følger med maskinen. 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 2. Pek på Vis og bruk (View & Use) i skjermbildet for navigeringsmodus, og klikk på Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Angi mappe (Specify Folder) eller Sist lagrede bilder (Recently Saved Images). Klikk på Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)) for å åpne bilder som er lagret i Min boks (Skannede/Import.Bild.) (My Box (Scanned/Imported Images)), klikk på Angi mappe (Specify Folder) for å åpne bilder som er lagret i en bestemt mappe, eller klikk på Sist lagrede bilder (Recently Saved Images) for å åpne bilder som nylig er blitt lagret. Hvis det ikke er merket av for Vis dette vinduet ved oppstart (Show this window at startup), vises det forrige skjermbildet som ble brukt. Hvis vinduet Skann/importer (Scan/Import) vises, klikker du på (Vis og bruk) øverst til venstre i skjermbildet. Vinduet Vis og bruk (View & Use) åpnes. Se "Kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer) " hvis du vil vite mer om kategorien Vis og bruk bilder på datamaskinen (View & Use Images on your Computer). 3. Klikk på mappen som inneholder bildene du vil åpne. Bildene som er lagret i mappen, vises i vinduet for miniatyrbilder.

185 Åpne bilder som er lagret på en datamaskin Side 185 av 343 sider 4. Velg bildene du vil bruke, og velg deretter hva du vil gjøre med dem. Se de aktuelle delene nedenfor hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke bildene. Opprette/redigere PDF-filer Skrive ut dokumenter Skrive ut bilder Sende via e-post Redigere filer Øverst på siden

186 Hva er ScanGear (skannerdriver)? Side 186 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Hva er ScanGear (skannerdriver)? Hva er ScanGear (skannerdriver)? ScanGear (skannerdriver) er programvare som er nødvendig for skanning av dokumenter og film. Her kan du angi utskriftsstørrelse og utføre bildekorrigeringer når du skanner. ScanGear kan startes fra MP Navigator EX eller fra andre programmer som er kompatible med standardgrensesnittet TWAIN. (ScanGear er en TWAIN-kompatibel driver.) Dette kan du gjøre med denne programvaren Med denne programvaren kan du forhåndsvise skanneresultater eller angi blant annet dokumenttype og utskriftsstørrelse når du skanner dokumenter og film. Dette er praktisk når du vil skanne med en spesifikk fargetone, fordi det er mulig å utføre ulike korrigeringer og justere for eksempel lysstyrke og kontrast. Skjermbilder Det finnes tre modi: Grunnleggende-modus (Basic Mode), Avansert-modus (Advanced Mode) og Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode). Bytt modus ved å klikke på en kategori øverst til høyre i skjermbildet. ScanGear starter i den sist brukte modusen. Innstillingene beholdes ikke når du bytter mellom modiene. Grunnleggende-modus Bruk Grunnleggende-modus (Basic Mode) til å skanne på en enkel måte ved å følge tre enkle trinn på skjermen (, og ). Avansert-modus Bruk Avansert-modus (Advanced Mode) til å angi fargemodus, utskriftsoppløsning, lysstyrke i bildet, fargetone osv. når du skanner.

187 Hva er ScanGear (skannerdriver)? Side 187 av 343 sider Modus for automatisk skanning Bruk Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) når du vil utføre en enkel skanning, ved ganske enkelt å plassere dokumentene på platen og klikke på Skann (Scan). Øverst på siden

188 Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) Side 188 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) Starte ScanGear (skannerdriver) Starte ScanGear (skannerdriver) Skanne dokumenter etter at du har utført enkle bildekorrigeringer Skanne i Grunnleggende-modus Skanne dokumenter etter at du har utført avanserte bildekorrigeringer og lysstyrke-/ fargejusteringer Skanne i Avansert-modus Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Skanne med en enkel handling Skanne i Modus for automatisk skanning Skanne flere dokumenter samtidig etter at du har utført bildekorrigeringer og fargejusteringer Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Øverst på siden

189 Starte ScanGear (skannerdriver) Side 189 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) > Starte ScanGear (skannerdriver) Starte ScanGear (skannerdriver) Bruk ScanGear (skannerdriver) til å utføre bildekorrigeringer og fargejusteringer når du skanner. ScanGear kan startes fra MP Navigator EX eller et program. Starte fra MP Navigator EX Skjermbildet for navigeringsmodus Følg disse trinnene for å starte ScanGear fra skjermbildet for navigeringsmodus i MP Navigator EX: 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for navigeringsmodus. Starte MP Navigator EX 2. Pek på Skann/importer (Scan/Import) og klikk på Fotogr./dokumenter (plate) (Photos /Documents (Platen)). Vinduet Skann/importer (Scan/Import) åpnes. 3. av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) og klikk deretter på Åpne skannerdriver (Open Scanner Driver). Skjermbildet ScanGear vises. Skjermbildet for ettklikksmodus Følg disse trinnene for å starte ScanGear fra skjermbildet for ettklikksmodus i MP Navigator EX: 1. Start MP Navigator EX og åpne skjermbildet for ettklikksmodus. Starte MP Navigator EX 2. Klikk på det aktuelle ikonet. Den tilsvarende dialogboksen åpnes.

190 Starte ScanGear (skannerdriver) Side 190 av 343 sider 3. av for Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) under Skanneinnstillinger (Scan Settings), og klikk deretter på Skann (Scan). Skjermbildet ScanGear vises. Bruk skannerdriveren (Use the scanner driver) vises ikke i dialogboksen PDF eller dialogboksen Automatisk skanning (Auto Scan). Starte fra et program Følg trinnene nedenfor for å starte ScanGear fra et program. Fremgangsmåten varierer avhengig av programmet. Du finner mer informasjon i håndboken for programmet. 1. Start programmet. 2. I menyen Fil (File) i programmet velger du Velg kilde (Select Source) og deretter maskinen. 3. Velg kommandoen for å skanne et dokument (Skann/importer (Scan/Import), Hent bilde (Acquire image) og så videre). Skjermbildet ScanGear vises. Øverst på siden

191 Skanne i Grunnleggende-modus Side 191 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) > Skanne i Grunnleggende-modus Skanne i Grunnleggende-modus I Grunnleggende-modus kan du skanne på en enkel måte ved å følge trinnene på skjermen. Denne delen forklarer hvordan du skanner ett enkelt dokument og hvordan du skanner fargefilm. Se "Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) " for informasjon om å skanne flere dokumenter samtidig. Hvis du skal skanne svart/hvitt-film eller film i 120-format, se " Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode)". Følgende dokumenttyper kan kanskje ikke beskjæres på riktig måte. I så fall klikker du på (miniatyrbilde) på verktøylinjen for å bytte til full bildevisning og skanne. - Fotografier som har en hvitaktig kant - Dokumenter skrevet ut på hvitt papir, håndskrevet tekst, visittkort osv. - Tynne dokumenter - Tykke dokumenter Følgende dokumenttyper kan ikke beskjæres på riktig måte. - Dokumenter som er mindre enn 3 kvadratcentimeter - Fotografier som er beskåret til ulike former 1. Plasser dokumentet eller filmen på platen og start ScanGear (skannerdriver). Starte ScanGear (skannerdriver) Plasser dokumentet med forsiden ned på platen, og juster et av de øvre hjørnene av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på platen. Se " Plassere film " hvis du vil ha informasjon om hvordan du plasserer film. 2. Angi Velg kilde (Select Source) i henhold til dokumentet eller filmen på platen.

192 Skanne i Grunnleggende-modus Side 192 av 343 sider Når du skal skanne magasiner som inneholder mange fargefotografier, velger du Magasin (farger) (Magazine(Color)). 3. Klikk på Forhåndsvisning (Preview). Ved forhåndsvisning av foto eller dokument Forhåndsvisningsbildet vises i forhåndsvisningsområdet. Farger justeres i henhold til dokumenttypen som er valgt under Velg kilde (Select Source). Ved forhåndsvisning av film Forhåndsvisningsbilder vises i forhåndsvisningsområdet. Bilder beskjæres (skanneområder angis) automatisk i henhold til filmstørrelsen. Velg bildene som skal skannes.

193 Skanne i Grunnleggende-modus Side 193 av 343 sider Film kan ikke skannes uten forhåndsvisning. 4. Angi Mål (Destination). 5. Angi Utskriftsstørrelse (Output Size). Alternativene for Utskriftsstørrelse varierer etter hva som er valgt i Mål (Destination). 6. Juster skanneområde (beskjæringsramme) etter behov. Juster størrelsen og plasseringen til beskjæringsrammen (skanneområdet) i forhåndsvisningsbildet. Justere beskjæringsrammer 7. Angi Bildekorrigering (Image corrections) etter behov. 8. Klikk på Skann (Scan). Starter skanningen. Klikk på (Informasjon) for å åpne en dialogboks der du kan kontrollere gjeldende skanneinnstillinger (dokumenttype osv.). ScanGears svar etter skanning kan angis i Status for dialogboksen ScanGear etter skanning (Status of ScanGear dialog after scanning) i kategorien Skann (Scan) i dialogboksen Innstillinger (Preferences). Kategorien Skann (Scan) Beslektet emne Kategorien Grunnleggende-modus (Basic Mode) Øverst på siden

194 Skanne i Avansert-modus Side 194 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) > Skanne i Avansert-modus Skanne i Avansert-modus I Avansert-modus kan du angi blant annet fargemodus, utskriftsoppløsning, lysstyrke i bildet og fargetone når du skanner. Denne delen forklarer hvordan du skanner ett enkelt dokument. Se "Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) " for informasjon om å skanne flere dokumenter samtidig. Se "Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) " for å skanne film. Følgende dokumenttyper kan kanskje ikke beskjæres på riktig måte. I så fall klikker du på (miniatyrbilde) på verktøylinjen for å bytte til full bildevisning og skanne. - Fotografier som har en hvitaktig kant - Dokumenter skrevet ut på hvitt papir, håndskrevet tekst, visittkort osv. - Tynne dokumenter - Tykke dokumenter Følgende dokumenttyper kan ikke beskjæres på riktig måte. - Dokumenter som er mindre enn 3 kvadratcentimeter - Fotografier som er beskåret til ulike former 1. Plasser dokumentet på platen og start ScanGear (skannerdriver). Starte ScanGear (skannerdriver) Plasser dokumentet med forsiden ned på platen, og juster et av de øvre hjørnene av dokumentet i forhold til pilen (justeringsmerket) på platen. 2. Klikk på Avansert-modus (Advanced Mode). Kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) vises.

195 Skanne i Avansert-modus Side 195 av 343 sider Innstillingene beholdes ikke når du bytter mellom modiene. 3. Angi Innmatingsinnstillinger (Input Settings) i henhold til dokumentet eller formålet. Innmatingsinnstillinger (Input Settings) 4. Klikk på Forhåndsvisning (Preview). Forhåndsvisningsbildet vises i forhåndsvisningsområdet. Hvis du skanner uten forhåndsvisning, vil funksjonen som reduserer gjennomsiktighet være aktiv. Denne funksjonen er nyttig ved skanning av magasiner. Ved skanning av fotografier kan det imidlertid hende at fargetonen i det skannede bildet avviker fra kilden på grunn av funksjonen som reduserer gjennomsiktighet. Hvis dette skjer, kan du bruke forhåndsvisning først. 5. Angi Utskriftsinnstillinger (Output Settings). Utskriftsinnstillinger (Output Settings) 6. Juster beskjæringsrammen (skanneområdet), korriger bildet og juster fargene etter behov. Justere beskjæringsrammer Bildeinnstillinger (Image Settings) Fargejusteringsknapper 7. Klikk på Skann (Scan). Starter skanningen. Klikk på (Informasjon) for å åpne en dialogboks der du kan kontrollere gjeldende skanneinnstillinger (dokumenttype osv.). ScanGears svar etter skanning kan angis i Status for dialogboksen ScanGear etter skanning (Status of ScanGear dialog after scanning) i kategorien Skann (Scan) i dialogboksen Innstillinger (Preferences). Kategorien Skann (Scan)

196 Skanne i Avansert-modus Side 196 av 343 sider Beslektet emne Kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) Øverst på siden

197 Skanne i Modus for automatisk skanning Side 197 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) > Skanne i Modus for automatisk skanning Skanne i Modus for automatisk skanning Du kan enkelt skanne i Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) i ScanGear (skannerdriver) ved å la den bestemme automatisk hvilken type dokument som er plassert på platen. Støttede dokumenttyper er fotografier, postkort, visittkort, magasiner, aviser, tekstdokumenter, CD/ DVD og film. Hvis du vil skanne andre dokumenter, må du angi type dokument i kategorien Grunnleggende-modus (Basic Mode) eller i kategorien Avansert-modus (Advanced Mode). Skanne i Grunnleggende-modus Skanne i Avansert-modus Hvis du skal skanne svart/hvitt-film eller film i 120-format, må du skanne fra kategorien Avansertmodus (Advanced Mode) i ScanGear. Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) 1. Plasser dokumentet på platen og start ScanGear. Plassere dokumenter Starte ScanGear (skannerdriver) 2. Klikk på Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode). Kategorien Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) vises. av for Gjennomfør anbefalt bildekorrigering (Execute recommended image correction) for automatisk å utføre passende korrigeringer på den typen dokument som skal skannes. 3. Klikk på Skann (Scan). Starter skanningen. ScanGears svar etter skanning kan angis i Status for dialogboksen ScanGear etter skanning

198 Skanne i Modus for automatisk skanning Side 198 av 343 sider (Status of ScanGear dialog after scanning) i kategorien Skann (Scan) i dialogboksen Innstillinger (Preferences). Kategorien Skann (Scan) Beslektet emne Kategorien Modus for automatisk skanning (Auto Scan Mode) Øverst på siden

199 Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Side 199 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) > Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) I Avansert-modus kan du angi blant annet fargemodus, utskriftsoppløsning, lysstyrke i bildet og fargetone når du skanner. Denne delen inneholder informasjon om hvordan film skannes. 1. Plasser filmen på platen og start ScanGear (skannerdriver). Plassere film Starte ScanGear (skannerdriver) Enkelte programmer kan ikke motta bilder som er skannet i Farge (48-biters) (Color(48bit)) eller Gråtone (16-biters) (Grayscale(16bit)), eller det kan hende at de lukkes når slike bilder mottas. 2. Klikk på Avansert-modus (Advanced Mode) og velg film for Velg kilde (Select Source). Innstillingene beholdes ikke når du bytter mellom modiene. 3. Angi Innmatingsinnstillinger (Input Settings) i henhold til filmen eller formålet. Innmatingsinnstillinger (Input Settings) 4. Klikk på Forhåndsvisning (Preview). Forhåndsvisningsbilder vises i forhåndsvisningsområdet. Bilder beskjæres (skanneområder angis) automatisk i henhold til filmstørrelsen. Velg bildene som skal skannes.

200 Skanne film i Avansert-modus (Advanced Mode) Side 200 av 343 sider 5. Angi Utskriftsinnstillinger (Output Settings). Utskriftsinnstillinger (Output Settings) Når datastørrelsen overskrider 1,8 GB, velger du Gjør det mulig med skanning av store bilder. (Enable Large Image Scans) i kategorien Skann (Scan) i dialogboksen Innstillinger (Preferences). Dette gjør at du kan skanne bilder på opptil 4,0 GB. 6. Juster beskjæringsrammen (skanneområdet), korriger bildet og juster fargene etter behov. Justere beskjæringsrammer Bildeinnstillinger (Image Settings) Fargejusteringsknapper Du kan korrigere hvert bilde for seg. Velg rammen du vil korrigere. 7. Klikk på Skann (Scan). Starter skanningen. Klikk på (Informasjon) for å åpne en dialogboks der du kan kontrollere gjeldende skanneinnstillinger (dokumenttype osv.). ScanGears svar etter skanning kan angis i Status for dialogboksen ScanGear etter skanning (Status of ScanGear dialog after scanning) i kategorien Skann (Scan) i dialogboksen Innstillinger (Preferences). Kategorien Skann (Scan) Beslektet emne Kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) Øverst på siden

201 Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Side 201 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Skanne med avanserte innstillinger ved hjelp av ScanGear (skannerdriver) > Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Du kan skanne to eller flere fotografier (små dokumenter) på platen samtidig i Grunnleggende-modus (Basic Mode) og Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver). Denne delen forklarer hvordan du skanner flere dokumenter via kategorien Grunnleggende-modus (Basic Mode). Du må skanne i full bildevisning for å skanne flere dokumenter som ett enkeltbilde. Følgende dokumenttyper kan kanskje ikke beskjæres på riktig måte. I så fall justerer du beskjæringsrammene (skanneområdene) i full bildevisning og skanner. - Fotografier som har en hvitaktig kant - Dokumenter skrevet ut på hvitt papir, håndskrevet tekst, visittkort osv. - Tynne dokumenter - Tykke dokumenter Skanne flere dokumenter i full bildevisning Følgende dokumenttyper kan ikke beskjæres på riktig måte. - Dokumenter som er mindre enn 3 kvadratcentimeter - Fotografier som er beskåret til ulike former Se "Skanne i Modus for automatisk skanning " for informasjon om enkel skanning ved hjelp av automatisk registrering av dokumenttypen. Du kan også skanne flere dokumenter samtidig via kategorien Avansert-modus (Advanced Mode). Bruk kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) til å angi avanserte skanneinnstillinger som fargemodus, utskriftsoppløsning, lysstyrke for bilder og fargetone. Se de aktuelle delene nedenfor for nærmere informasjon om kategorien Grunnleggende-modus (Basic Mode) og kategorien Avansert-modus (Advanced Mode). Kategorien Grunnleggende-modus (Basic Mode) Kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) 1. Plasser dokumentet på platen og start ScanGear. Plassere dokumenter Starte ScanGear (skannerdriver) 2. Angi Velg kilde (Select Source) i henhold til dokumentet på platen.

202 Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Side 202 av 343 sider 3. Klikk på Forhåndsvisning (Preview). Miniatyrbilder av forhåndsvisningsbildene vises i forhåndsvisningsområdet. Bilder beskjæres (skanneområder angis) automatisk i henhold til dokumentstørrelsen. 4. Angi Mål (Destination). 5. Angi Utskriftsstørrelse (Output Size). 6. Juster skanneområdene (beskjæringsrammene) og angi Bildekorrigering (Image corrections) etter behov. Du kan korrigere hvert bilde for seg. Velg rammen du vil korrigere. I miniatyrbildevisning kan du bare opprette én beskjæringsramme (ett skanneområde) per bilde. Hvis du vil opprette flere beskjæringsrammer i et bilde, må skanne i full bildevisning. Skanne flere dokumenter i full bildevisning 7. Velg bildene du vil skanne.

203 Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Side 203 av 343 sider av for bildene du vil skanne. 8. Klikk på Skann (Scan). Skanne flere dokumenter i full bildevisning Følg disse trinnene hvis miniatyrbilder ikke vises på riktig måte når de forhåndsvises, eller hvis du vil skanne flere dokumenter som ett enkelt bilde. Plasseringer av skjeve dokumenter korrigeres ikke i full bildevisning. 1. Etter forhåndsvisningen av bildene klikker du på (miniatyrbilde) på verktøylinjen. Bytt til full bildevisning. Når hele bildet vises, endres ikonet til (hele bildet). 2. Juster skanneområdene (beskjæringsrammene). Juster størrelsen og plasseringen til beskjæringsrammen (skanneområdet) i forhåndsvisningsbildet. Du kan også opprette to eller flere beskjæringsrammer. Hvis et område ikke er valgt, skannes dokumentet i samsvar med dokumentstørrelsen (automatisk beskjæring). Hvis et område er valgt, skannes bare delen i det valgte området. Justere beskjæringsrammer 3. Angi Mål (Destination). 4. Angi Utskriftsstørrelse (Output Size). 5. Angi Bildekorrigering (Image corrections) etter behov.

204 Skanne flere dokumenter samtidig med ScanGear (skannerdriver) Side 204 av 343 sider 6. Klikk på Skann (Scan). Områder innrammet med stiplede linjer, skannes. ScanGears svar etter skanning kan angis i Status for dialogboksen ScanGear etter skanning (Status of ScanGear dialog after scanning) i kategorien Skann (Scan) i dialogboksen Innstillinger (Preferences). Kategorien Skann (Scan) Øverst på siden

205 Korrigere bilder og justere farger med ScanGear (skannerdriver) Side 205 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Korrigere bilder og justere farger med ScanGear (skannerdriver) Korrigere bilder og justere farger med ScanGear (skannerdriver) I delene nedenfor får du tips og kunnskaper om avanserte skanneteknikker som blant annet involverer justering av farge/lysstyrke. Gjøre fotografier som er ute av fokus, skarpere, fjerne støv og riper samt korrigere falmede farger Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske, Reduser støv og riper og Falmingskorrigering) Forhåndsvise og endre fargetonen i hele bildet som skal skannes Justere farger ved hjelp av et fargemønster Bleke farger som har falmet over tid eller på grunn av fargeskjær Justere metning og fargebalanse Justere bilder som er for mørke eller for lyse, eller som virker livløse på grunn av mangel på kontrast Justere lysstyrke og kontrast Justere fargetonen ved hjelp av et histogram (en graf som viser fordeling av lysstyrke) Justere histogram Justere lysstyrken i bildet ved hjelp av en tonekurve (en graf som viser lysstyrkebalansen) Justere tonekurven Gjøre tegn i tekstdokumenter tydeligere eller redusere gjennomslagseffekter Angi terskel Øverst på siden

206 Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske, Reduser støv og riper og Falmi... Side 206 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Korrigere bilder og justere farger med ScanGear (skannerdriver) > Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske, Reduser støv og riper og Falmingskorrigering) Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske, Reduser støv og riper og Falmingskorrigering) Funksjonene for Bildeinnstillinger (Image Settings) i Avansert-modus (Advanced Mode) i ScanGear (skannerdriver) gjør det mulig å fremheve omrisset rundt objekter, redusere støv/riper og korrigere falmede farger ved skanning av bilder. Angi elementer Klikk på (pil) for en funksjon og velg et element fra nedtrekksmenyen. Ikke bruk disse funksjonene på bilder uten moaré, støv/riper eller falmede farger. Dette kan påvirke fargetonen negativt. Se "Bildeinnstillinger (Image Settings) " for nærmere informasjon om forsiktighetsregler vedrørende hver funksjon. Se "Skanne i Avansert-modus " for informasjon om å starte ScanGear i kategorien Avansert-modus (Advanced Mode) og skanne. Innstillingselementene varierer avhengig av om Velg kilde (Select Source) er Plate (Platen) eller film.

207 Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske, Reduser støv og riper og Falmi... Side 207 av 343 sider Justere lysstyrken og fargetonen i bildet Still Bildejustering (Image Adjustment) til Automatisk (Auto), Foto (Photo), Magasin (Magazine), Avis (Newspaper) eller Dokument (Document) i henhold til dokumenttypen. Ingen (None) Automatisk (Auto) Gjøre bilder som er litt ute av fokus, skarpere Sett Uskarphetsmaske (Unsharp Mask) til PÅ (ON). AV (OFF) PÅ (ON) Redusere graderinger og stripemønstre Sett Derastrer (Descreen) til PÅ (ON). AV (OFF) PÅ (ON) Moaré er et fenomen der ujevne graderinger eller et stripemønster vises når fotografier eller bilder gjengitt med små punkter blir skannet. Derastrer (Descreen) er en funksjon som reduserer denne moaré-effekten. Fjerne støv og riper under skanning av film Sett Fjern støv og riper (FARE) (Remove Dust and Scratches (FARE)) til Lav (Low), Middels (Medium) eller Høy (High) i henhold til mengden av støv og riper. Støv og riper på film blir automatisk fjernet under skanning. Ingen (None) Middels (Medium)

208 Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske, Reduser støv og riper og Falmi... Side 208 av 343 sider Når oppløsningen er satt til 4801 ppt eller høyere, og det er merket av for Fjern støv og riper (FARE) (Remove Dust and Scratches (FARE)), vil skanningen ta lenger tid enn normalt. Pass også på at det er nok ledig plass på harddisken før du skanner. Redusere støv og riper på bilder Sett Reduser støv og riper (Reduce Dust and Scratches) Lav (Low), Middels (Medium) eller Høy (High) i henhold til mengden av støv og riper. Ingen (None) Middels (Medium) Korrigere fotografier som har falmet over tid eller på grunn av fargeskjær Sett Falmingskorrigering (Fading Correction) til Lav (Low), Middels (Medium) eller Høy (High) i henhold til mengden falming eller fargeskjær. Ingen (None) Middels (Medium) Redusere kornethet Sett Kornetkorrigering (Grain Correction) til Lav (Low), Middels (Medium) eller Høy (High) i henhold til mengden kornethet. Ingen (None) Middels (Medium) Korrigere bilder med baklys Sett Baklyskorrigering (Backlight Correction) til Lav (Low), Middels (Medium) eller Høy (High) i henhold til

209 Korrigere bilder (blant annet Uskarphetsmaske, Reduser støv og riper og Falmi... Side 209 av 343 sider mengden baklys. Ingen (None) Middels (Medium) Korrigere skygger som oppstår mellom sidene ved skanning av åpne hefter Sett Korr. skygge innb.m. (Gutter Shadow Correction) til Lav (Low), Middels (Medium) eller Høy (High) i henhold til mengden skygge. Ingen (None) Middels (Medium) Justere filmeksponeringen manuelt Klikk på (pil ned) i Eksponering/toneinnstillinger (Exposure/Tone Settings). av for Manuell eksponering (Manual Exposure) og juster eksponeringen innenfor området 50 % til 200 %. Før Etter Skanne film med høy kvalitet Klikk på (pil ned) i Eksponering/toneinnstillinger (Exposure/Tone Settings), og angi Høy kvalitet (High Quality) som PÅ (ON). AV (OFF) PÅ (ON) Øverst på siden

210 Justere farger ved hjelp av et fargemønster Side 210 av 343 sider Elektronisk manual > Skannehåndbok > Korrigere bilder og justere farger med ScanGear (skannerdriver) > Justere farger ved hjelp av et fargemønster Justere farger ved hjelp av et fargemønster Du kan forhåndsvise fargeendringer og gjengi naturlige farger ved å bruke funksjonen Fargemønster i ScanGears Grunnleggende-modus (Basic Mode). Fargejustering Korriger farger som har falmet over tid eller på grunn av fargeskjær. Fargeskjær er et fenomen som oppstår når en farge påvirker fargene i hele bildet, og kan skyldes værforhold eller sterke farger i omgivelsene. Klikk på en pil i Fargejustering (Color Adjustment) for å fremheve den tilsvarende fargen. Cyan og rød, magenta og grønn og gul og blå er komplementære fargepar (alle parene produserer en gråtone når de blandes). Du kan gjengi de naturlige fargene i motivet ved å redusere fargeskjæret og

211 Justere farger ved hjelp av et fargemønster Side 211 av 343 sider øke komplementærfargen. Det kan være lurt å finne et område av bildet som skulle vært hvitt, og justere fargene slik at området blir hvitt. Forhåndsvisningsbildet vises i midten. Fargene i forhåndsvisningsbildet endres etter hvert som du justerer dem. Nedenfor finner du et eksempel på korrigering av et bilde med blått fargeskjær. Siden fargene Blå (Blue) og Grønn (Green) er for sterke, klikker du på pilene for Gul (Yellow) og Magenta for å korrigere fargene. Før Etter Fargejusteringer brukes bare i skanneområdet (beskjæringsrammen) eller bildet som er angitt i miniatyrbildevisningen. Du kan velge flere bilder eller beskjæringsrammer ved å klikke på dem mens du holder nede Ctrltasten. Du kan også velge en fargetone fra fargemønsteret som vises til venstre for skjermbildet Fargemønster (Color Pattern). Du kan også bruke denne funksjonen når du vil legge til en spesifikk fargenyanse i et bilde. Øk mengden magenta for å tilføre en varm nyanse, og øk mengden blått for å tilføre en kald nyanse. Øverst på siden

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 9000F http://no.yourpdfguides.com/dref/3355935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan LiDE 700F Elektronisk manual Sayfa 1 / 315 sayfa MC-3720-V1.00 Bruke denne håndboken Skrive ut denne håndboken Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene CanoScan 5600F Elektronisk manual Sayfa 1 / 308 sayfa MC-2520-V1.00 Bruke denne manualen Skrive ut denne manualen Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene CanoScan LiDE 100 Elektronisk manual Sayfa 1 / 276 sayfa MC-2483-V1.00 Bruke denne manualen Skrive ut denne manualen Skaffe den nyeste skannerdriveren Bruke skannerfunksjonene Skanne fotografier og dokumenter

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 5600F http://no.yourpdfguides.com/dref/2382449

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN 5600F http://no.yourpdfguides.com/dref/2382449 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2382372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 700F

Din bruksanvisning CANON CANOSCAN LIDE 700F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Bruke skriverfunksjonene

Bruke skriverfunksjonene Canon JX210P series Elektronisk manual Стор. 1 із 93 MC-3545-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken Hente den nyeste skriverdriveren Bruke skriverfunksjonene Angi antall kopier

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner gir

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, Smart Meeting Pro, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD. Skriv dagbok

PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD. Skriv dagbok PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD Kjære da Husk å skrive om Paris Skriv dagbok på pc-en SÅNN! Bruk datamaskinen til å skrive dagbok. DETTE TRENGER DU Programmet idailydiary og en pc TIDSFORBRUK minutter

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version I NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknadsstil i denne brukermanualen: angir driftsmiljøet, betingelsene for

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer