Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videregående veiledning. Grunnleggende veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken. Skrive ut denne håndboken"

Transkript

1 ip4600 series Elektronisk manual Стр. 1 из 401 стр. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut denne håndboken MC-2993-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning Beskriver i detalj funksjonene til dette produktet. Feilsøking

2 ip4600 series Grunnleggende veiledning Стр. 2 из 401 стр. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skrive ut etikett for CD/DVD MP-2366-V1.00 Videregående veiledning Innhold Oversikt over skriveren Hovedkomponenter Skrive ut Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Macintosh) Annen bruk Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Solution Menu og My Printer Rutinemessig vedlikehold Bytte ut en blekktank Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Rengjøre papirmaterullen Rengjøre kassettkontaktene Åpne Vedlikehold-skjermbildene Tillegg Sikkerhetsregler Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Tips til hvordan du bruker skriveren Legge i papir Legge i papir

3 Oversikt over skriveren Стр. 3 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Oversikt over skriveren Oversikt over skriveren Denne delen beskriver navnene og funksjonene på skriverkomponentene. Hovedkomponenter Sett forfra Sett bakfra Sett fra innsiden

4 Hovedkomponenter Стр. 4 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Oversikt over skriveren > Hovedkomponenter Hovedkomponenter Sett forfra (1) Toppdeksel Åpne for å bytte blekktanker eller fjerne fastkjørt papir i skriveren. (2) Papirførere Skyv for å justere etter begge sidene av papirbunken. (3) Bakskuff Legg i forskjellige papirtyper som du kan bruke i skriveren. To eller flere ark av samme størrelse og papirtype kan legges i samtidig og mates automatisk ett ark om gangen. Se Legge i papir. (4) Papirstøtte Trekk helt ut for å støtte papir som er lagt i bakskuffen. (5) Kassett Legg vanlig papir i A4,- B5,- A5- eller Letter-format i skriveren. To eller flere ark av samme papirstørrelse kan legges i samtidig og mates automatisk ett ark om gangen. Se Legge i papir. (6) Direkteutskriftsport Koble til en PictBridge-kompatible enhet, for eksempel et digitalt kamera, når du skal skrive ut direkte. Se Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet. Advarsel Ikke koble til annet utstyr enn PictBridge-kompatible enheter til skriverens direkteutskriftsport. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade på skriveren. Advarsel Ikke berør metalldelene. (7) Papirutmatingsbrett Papirutskrifter mates ut. Åpne brettet helt før du skriver ut. (8) Mottakerbrettforlengelse

5 Hovedkomponenter Стр. 5 из 401 стр. Trekk brettet ut for å støtte utskriftene. (9) Innvendig deksel Lukk dette dekselet når du skriver ut på papir. (10) Strømknapp Slår strømmen av eller på. Automatisk på/av-funksjon Du kan stille inn skriveren slik at den slår seg på eller av automatisk. - Auto-påslåing (Auto Power On): Slår automatisk på skriveren når utskriftsdata blir sendt fra datamaskinen. - Auto-avslåing (Auto Power Off): Slår automatisk av skriveren når det ikke har blitt sendt utskriftsdata i løpet av en tidsperiode. Du kan angi denne innstillingen i kategorien Vedlikehold (Maintenance) i skriverdriveren i Windows, eller i Canon IJ Skriververktøy i Macintosh. Du finner mer informasjon om innstillingene i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Viktig Koble fra strømkontakten Når du skal koble fra strømkontakten etter å ha slått av strømmen, må du kontrollere at strømlampen er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen lyser eller blinker, kan det hende at skriveren ikke blir i stand til å skrive ut ordentlig siden skrivehodet ikke er beskyttet. (11) Strømlampe Blinker og lyser grønt når strømmen er slått på. (12) FORTSETT/AVBRYT-knapp Trykk for å avslutte en pågående utskriftsjobb. Du kan trykke denne knappen når du har løst en skriverfeil for å fjerne en feilmelding og fortsette utskriften. (13) Alarmlampe Lyser eller blinker oransje når det oppstår en feil, som for eksempel når det er tomt for papir eller blekk. Strøm- og alarmlamper Du kan kontrollere status for skriveren med strømlampen og alarmlampen. - Strømlampen er av: Strømmen er av. - Strømlampen lyser grønt: Skriveren er klar for å skrive ut. - Strømlampen blinker grønt: Skriveren gjør seg klar til å skrive ut, eller utskrift pågår. - Alarmlampen blinker oransje: Det er oppstått en feil, og skriveren er ikke klar for å skrive ut. - Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. - Strømlampen blinker grønt én gang og alarmlampen blinker oransje én gang vekselvis: Det er oppstått en feil som krever at du kontakter en servicerepresentant fra

6 Hovedkomponenter Стр. 6 из 401 стр. Canon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Sett bakfra (14) USB-port Sett inn USB-kabelen for å koble skriveren til en datamaskin. Advarsel Ikke berør metalldelene. Viktig Ikke koble USB-kabelen til eller fra mens skriveren skriver ut fra datamaskinen. (15) Bakdeksel Ta av for å fjerne papirstopp. (16) Kontakt for strømledning Sett inn strømledningen som følger med. Sett fra innsiden (17) Blekklampe Lyser eller blinker rødt for å angi statusen til blekktanken. Se Kontrollere blekkstatus. (18) Låsehendel for skrivehode Låser skrivehodet på plass. Viktig Ikke trekk opp denne hendelen etter at du har installert skrivehodet. (19) Skrivehodeholder Sett inn skrivehodet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer skrivehodet og blekktankene, ser du i

7 Hovedkomponenter Стр. 7 из 401 стр. den trykte veiledningen: Komme i gang.

8 Skrive ut Стр. 8 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut Skrive ut Denne delen beskriver hvordan du skriver ut dokumenter eller bilder. Du kan skrive ut bilder som er tatt med et digitalt kamera, på en enkel måte ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX som følger med skriveren. Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Macintosh) For Mac OS X v.10.5.x For Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v

9 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Стр. 9 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Skriv ut bildedata som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av Easy-PhotoPrint EX, som følger med skriveren. Denne delen beskriver fremgangsmåten og bruker utskriftsinnstillingen for å skrive ut bilder kant til kant på fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm / 4" x 6" som eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om Easy-PhotoPrint EX, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift i Windows. Betjeningen er den samme for utskrift i Macintosh. Installer Easy-PhotoPrint EX fra installerings-cd-rom-en hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Easy-PhotoPrint EX, velger du Easy-PhotoPrint EX i Tilpasset installasjon (Custom Install). 1. Klargjør for utskrift. (1) Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. (2) Legg i papir. Se Legge i papir. Her legger vi inn fotopapir i størrelsen 4" x 6" / 10 x 15 cm i bakskuffen. Legg vanlig papir i A4- eller Letter-format i kassetten, og andre størrelser eller typer papir (f.eks. fotopapir) i bakskuffen. (3) Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 2. Start Easy-PhotoPrint EX, og velg Fotoutskrift (Photo Print).

10 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Стр. 10 из 401 стр. (1) Start Easy-PhotoPrint EX. Dobbeltklikk på (Easy-PhotoPrint EX) på skrivebordet. Klikk her: Easy-PhotoPrint EX Velg menyen Start (Go), Programmer (Applications), Canon-verktøy (Canon Utilities) og Easy- PhotoPrint EX, og dobbeltklikk deretter på Easy-PhotoPrint EX. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, dobbeltklikker du på (Solution Menu) på skrivebordet og klikker på (Skriv ut bilder, album osv.). Se Starte Solution Menu. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra menyen Start, velger du Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon-verktøy (Canon Utilities), Easy-PhotoPrint EX og deretter Easy-PhotoPrint EX. Når du skal starte Easy-PhotoPrint EX fra Solution Menu, klikker du på (Solution Menu) i Dock og klikker på (Skriv ut bilder eller album osv.). Se Starte Solution Menu. (2) Klikk Fotoutskrift (Photo Print). Du kan velge Album, Kalender (Calendar), Klistremerker (Stickers) osv. i tillegg til Fotoutskrift (Photo Print). Se Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. 3. Velg et bilde som du vil skrive ut. (1) Velg mappen som bildene er lagret i. (2) Klikk på bildet som du vil skrive ut. Antall kopier vises som "1", og bildet som du har valgt, vises i visningsområdet for valgte bilder (A). Du kan velge to eller flere bilder samtidig.

11 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Стр. 11 из 401 стр. Hvis du vil skrive ut to eller flere kopier, klikker du på (Pil opp) for å endre antall kopier. Hvis du vil avbryte valget, klikker du på bildet for å avbryte i visningsområdet for valgte bilder og klikker på (Slett importert bilde (Delete Imported Image)). Du kan også bruke (Pil ned) for å endre antall kopier til null. Du kan også korrigere eller forbedre det valgte bildet. Se Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. (3) Klikk Velg papir (Select Paper). 4. Velg papiret som er lagt i. (1) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Skriver (Printer). (2) Kontroller at Velg automatisk (Automatically select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Hvis du vil ha mer informasjon om papirmating, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Velg papirstørrelsen og -typen som skal skrives ut, i Papirstørrelse (Paper Size) og Medietype (Media Type). Her velger vi 10x15cm/4"x6" (4"x6"/10x15cm) i Papirstørrelse (Paper Size) og papirtypen som legges i, under Medietype (Media Type). Hvis du velger vanlig papir i A4- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, som for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller med feil utskriftskvalitet. (4) Klikk Oppsett/Utskrift (Layout/Print). 5. Velg en layout, og start utskriften.

12 Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) Стр. 12 из 401 стр. (1) Velg layouten for bildet. Her velger vi Kant til kant (hele arket) (Borderless (full)). Forhåndsvisningen vises i den valgte layouten for å bekrefte ønsket utskriftsresultat. Du kan endre retningen for et bilde eller beskjære deler av et bilde (trimming) som du vil skrive ut. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (2) Klikk Skriv ut (Print). Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på FORTSETT/AVBRYT-knappen på skriveren eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende blanke ark mates ut. Hvis du vil vise skriverstatusovervåkeren, kan du klikke på Canon XXX (hvor "XXX" er navnet på din skriver) på oppgavelinjen. Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende blanke ark mates ut.

13 Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Стр. 13 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut > Skrive ut bilder (Easy-PhotoPrint EX) > Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Bruke forskjellige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX Denne delen beskriver noen nyttige funksjoner i Easy-PhotoPrint EX. Du finner mer informasjon om betjeningen i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Lage egne utskrifter Du kan opprette et album eller en kalender ved bruk av bildene dine. Album Kalender Klistremerker Layoututskrift Korrigere bilder Du kan bruke Korriger røde øyne (Red-Eye Correction), Skarpere ansikt (Face Sharpener), Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing), Lysstyrke (Brightness), Kontrast (Contrast) osv. for å justere, korrigere eller forbedre bilder automatisk eller manuelt. Eksempel på korrigeringen Lysstyrke (Brightness)

14 Skrive ut dokumenter (Windows) Стр. 14 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut > Skrive ut dokumenter (Windows) Skrive ut dokumenter (Windows) Betjeningen kan variere avhengig av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningen, kan du se i brukerhåndboken for programmet. Skjermbildene i denne delen gjelder for utskrift i operativsystemet Windows Vista Ultimate Edition (heretter kalt "Windows Vista"). 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. Legg vanlig papir i A4-, B5,-, A5,- eller Letter-format i kassetten, og andre størrelser eller typer papir, som for eksempel fotopapir i bakskuffen. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. 5. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. (1) Velg Skriv ut (Print) på menyen Fil (File) eller kommandolinjen i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. (2) Kontroller at navnet på skriveren er valgt. Hvis navnet på en annen skriver er valgt, klikker du og velger navnet på din skriver. (3) Klikk på Preferanser (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)).

15 Skrive ut dokumenter (Windows) Стр. 15 из 401 стр. 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. (1) Velg medietypen for papiret som skal skrives ut, under Medietype (Media Type). Hvis du velger vanlig papir i A4-, B5,- A5- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, som for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller med feil utskriftskvalitet. (2) Kontroller at Velg automatisk (Automatically Select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Hvis du vil ha mer informasjon om papirmating, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (3) Angi utskriftskvaliteten osv. i Utskriftskvalitet (Print Quality) og Farge/Intensitet (Color/Intensity) etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillinger, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (4) Klikk på OK. Klikk på kategorien Utskriftsformat (Page Setup) for å bekrefte sidestørrelsen. Hvis innstillingen ikke stemmer med papirstørrelsen som er valgt for dokumentet i programmet, må du sette papirstørrelsen til samme størrelse eller bruke Skalert utskrift (Scaled Printing) eller Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om andre skriverdriverfunksjoner, klikker du på Hjelp (Help) eller Instruksjoner (Instructions) for å vise den elektroniske hjelpen eller manualen: Videregående veiledning. Knappen Instruksjoner (Instructions) vises på arkene Hoved (Main) og Vedlikehold (Maintenance) hvis de elektroniske manualene er installert på datamaskinen. Du kan forhåndsvise for å kontrollere utskriftsresultatet ved å merke av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) på arket Hoved (Main). Det kan hende at ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) (eller OK (OK)) for å starte utskriften.

16 Skrive ut dokumenter (Windows) Стр. 16 из 401 стр. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, trykker du på FORTSETT/AVBRYT-knappen på skriveren eller klikker på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skriverstatusovervåkeren. Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende blanke ark mates ut. Hvis du vil vise skriverstatusovervåkeren, kan du klikke på Canon XXX (hvor "XXX" er navnet på din skriver) på oppgavelinjen. Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet.

17 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Стр. 17 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Skrive ut > Skrive ut dokumenter (Macintosh) Skrive ut dokumenter (Macintosh) Betjeningen kan variere avhengig av programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om betjeningen, kan du se i brukerhåndboken for programmet. For Mac OS X v.10.5.x 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. Legg vanlig papir i A4-, B5,-, A5,- eller Letter-format i kassetten, og andre størrelser eller typer papir, som for eksempel fotopapir i bakskuffen. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. 5. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Velg Skriv ut (Print) på menyen Arkiv (File) i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. Hvis dialogboksen nedenfor vises, klikker du på (Pil ned). 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene.

18 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Стр. 18 из 401 стр. (1) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Skriver (Printer). (2) Velg sidestørrelsen for papiret som skal skrives ut, under Papirstørrelse (Paper Size). (3) Velg Kvalitet og medier (Quality & Media) på hurtigmenyen. (4) Velg medietypen for papiret som skal skrives ut, under Medietype (Media Type). Hvis du velger vanlig papir i A4-, B5,- A5- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, som for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller med feil utskriftskvalitet. (5) Kontroller at Velg automatisk (Automatically Select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Hvis du vil ha mer informasjon om papirmating, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (6) Velg utskriftskvaliteten i Utskriftskvalitet (Print Quality). Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftskvalitet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdriverfunksjonene, klikker du på (spørsmålstegn) i skjermbildet Kvalitet og medier (Quality & Media), Fargealternativer (Color Options), Kant til kant -utskrift (Borderless Printing) eller Dupleksutskrift og marg (Duplex Printing & Margin) for å vise den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis den elektroniske manualen ikke er installert, vises den ikke selv om du har trykket på (spørsmålstegn).

19 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Стр. 19 из 401 стр. Forhåndsvisningen vises til venstre for dialogboksen slik at du kan kontrollere utskriftsresultatet. Det kan hende at ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) for å starte utskriften. Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende blanke ark mates ut. Hvis du vil stanse en jobb midlertidig, klikker du på Pause (Hold). Hvis du vil stanse alle jobbene i listen, klikker du på Stopp skriver midlertidig (Pause Printer). Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. For Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v Skjermbildene som brukes i denne delen, gjelder for utskrift i Mac OS X v.10.4.x. 1. Kontroller at skriveren er slått på. Se Sett forfra. 2. Legg i papir. Se Legge i papir. Legg vanlig papir i A4-, B5-, A5- eller Letter-format i kassetten, og andre typer papir (f.eks. fotopapir) i bakskuffen. 3. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Opprett (eller åpne) et dokument som du vil skrive ut, ved hjelp av et egnet program. 5. Angi sidestørrelsen. (1) Velg Utskriftsformat (Page Setup) på menyen Arkiv (File) i programmet. Dialogboksen Utskriftsformat (Page Setup) vises.

20 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Стр. 20 из 401 стр. (2) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Format for (Format for). (3) Velg sidestørrelsen for papiret som skal skrives ut, under Papirstørrelse (Paper Size). (4) Klikk på OK. 6. Angi de nødvendige utskriftsinnstillingene. (1) Velg Skriv ut (Print) på menyen Arkiv (File) i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) vises. (2) Kontroller at navnet på skriveren er valgt i Skriver (Printer). (3) Velg Kvalitet og medier (Quality & Media) på hurtigmenyen. (4) Velg medietypen for papiret som skal skrives ut, under Medietype (Media Type). Hvis du velger vanlig papir i A4-, B5,- A5- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, som for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller med feil utskriftskvalitet. (5) Kontroller at Velg automatisk (Automatically Select) er valgt i Papirkilde (Paper Source). Hvis du vil ha mer informasjon om papirmating, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. (6) Velg utskriftskvaliteten i Utskriftskvalitet (Print Quality). Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftskvalitet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdriverfunksjonene, klikker du på (spørsmålstegn) i skjermbildet Kvalitet og medier (Quality & Media), Fargealternativer (Color Options), Spesialeffekter (Special Effects), Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) eller Dupleksutskrift og marg (Duplex Printing & Margin) for å vise den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis den elektroniske manualen ikke er installert, vises den ikke selv om du har trykket på (spørsmålstegn). Hvis du vil forhåndsvise utskriften for å kontrollere den, klikker du på Forhåndsvisning (Preview). Det kan hende at ikke alle programmer har en forhåndsvisningsfunksjon. 7. Start utskrift. Klikk på Skriv ut (Print) for å starte utskriften.

21 Skrive ut dokumenter (Macintosh) Стр. 21 из 401 стр. Klikk på skriverikonet i Dock for å vise listen over pågående utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte en pågående utskriftsjobb, velger du jobben i listen Navn (Name) og klikker på Slett (Delete). Når utskriftsjobben er avbrutt, kan det hende blanke ark mates ut. Hvis du vil stanse en jobb midlertidig, klikker du på Pause (Hold). Hvis du vil stanse alle jobbene i listen, klikker du på Stopp jobber (Stop Jobs). Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet.

22 Annen bruk Стр. 22 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Annen bruk Annen bruk Denne delen beskriver funksjonen for å skrive ut bilder fra din PictBridge-kompatible enhet, som for eksempel et digitalt kamera som er tilkoblet med en USB-kabel, og de nyttige funksjonene for å starte programvaren som følger med, fra skrivebordet. Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Solution Menu og My Printer

23 Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Стр. 23 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Annen bruk > Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Skrive ut bilder fra en PictBridge-kompatibel enhet Hvis du kobler den PictBridge-kompatible enheten til skriveren med en USB-kabel som er anbefalt av enhetsprodusenten, kan du skrive ut lagrede bilder direkte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut lagrede bilder via en tilkoblet PictBridgekompatibel enhet, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillingene på den PictBridge-kompatible enheten, kan du se i brukerveiledningen som ble levert med enheten. Enheter som kan tilkobles: Alle PictBridge-kompatible enheter kan kobles til denne skriveren uavhengig av produsent eller modell så lenge de er i samsvar med PictBridge-standarden. PictBridge er standarden for å skrive ut fotografier direkte uten bruk av datamaskin ved å koble til en enhet, for eksempel et digitalt stillbildekamera, et digitalt videokamera eller en mobiltelefon med kamera. (PictBridge) En enhet med dette merket er PictBridge-kompatibel. Bildedataformat som kan skrives ut: Skriveren skriver ut bilder som er tatt med et digitalkamera som er kompatibelt med DCF (Design rule for Camera File system) ver. 1.0/2.0 (kompatibelt med Exif ver. 2.2/2.21), så vel som PNG-bilder.

24 Solution Menu og My Printer Стр. 24 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Annen bruk > Solution Menu og My Printer Solution Menu og My Printer Ved hjelp av Solution Menu eller My Printer (kun Windows) kan du enkelt få informasjon om skriveren eller endre utskriftsinnstillingene ved bare å klikke på knapper i et skjermbilde. Med Solution Menu kan du starte programvare som leveres med skriveren, eller vise betjeningsinstruksjonene. Du får også feilsøkingsinformasjon. Med My Printer kan du vise dialogboksen for skriveregenskaper for skriverdriveren. Du får også informasjon om hva du kan gjøre hvis du støter på problemer med betjeningen. My Printer er ikke tilgjengelig for Macintosh. Starte Solution Menu Dobbeltklikk på (Solution Menu) på skrivebordet. Klikk her: Solution Menu Klikk på (Solution Menu) i Dock. * Skjermbildene nedenfor gjelder for Windows Vista. Klikk på knappen for en funksjon som du vil bruke. Når du har startet Solution Menu, klikker du på vindusstørrelsen. (vindusstørrelse: liten) på tittellinjen for å redusere Installer Solution Menu fra installerings-cd-rom-en hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere Solution Menu, velger du Solution Menu (Solution Menu) i Tilpasset installasjon (Custom Install). Knappene som vises på skjermen, kan variere, avhengig av landet eller regionen du kjøpte installeringscd-rom-en i. Når du skal starte Solution Menu fra menyen Start (Start), velger du Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon-verktøy (Canon Utilities), Solution Menu (Solution Menu) og deretter Solution Menu (Solution Menu). Når du skal starte Solution Menu fra menylinjen, velger du menyen Start (Go), Programmer (Applications), Canon-verktøy (Canon Utilities) og Solution Menu (Solution Menu), og deretter dobbeltklikker du på Solution Menu (Solution Menu). Starte My Printer Dobbeltklikk på (My Printer) på skrivebordet.

25 Solution Menu og My Printer Стр. 25 из 401 стр. Du kan også starte My Printer fra Solution Menu. Installer My Printer fra installerings-cd-rom-en hvis den ikke er blitt installert eller er blitt avinstallert. Når du skal installere My Printer, velger du My Printer (My Printer) i Tilpasset installasjon (Custom Install). Når du skal starte My Printer fra menyen Start (Start), velger du Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Windows 2000), Canon-verktøy (Canon Utilities), My Printer (My Printer) og deretter My Printer (My Printer).

26 Legge i papir Стр. 26 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir Legge i papir Denne delen beskriver papirtypene du kan legge i, og hvordan du legger utskriftspapir i bakskuffen eller kassetten. Legge i papir Papirkilde til å legge i papir Legge i papir Legge i konvolutter Medietyper som du kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke

27 Legge i papir Стр. 27 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > > Legge i papir Legge i papir Papirkilde til å legge i papir Du kan velge å laste inn papir fra to papirkilder, kassetten eller bakskuffen. Du kan legge papir i hvilken som helst av de to papirkildene, alt etter hvilken sidestørrelse og medietype du velger. Hvis du velger Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten eller bakskuffen, avhengig av hvilken sidestørrelse eller medietype du har valgt. Se Medietyper som du kan bruke. Du finner detaljer om Velg automatisk (Automatically Select) i Skrive ut dokumenter (Windows) eller Skrive ut dokumenter (Macintosh). Hvis du vil ha mer informasjon om papirmating, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du velger vanlig papir i A4-, B5,- A5- eller Letter-format når du har valgt Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), blir papiret matet fra kassetten. Hvis du velger andre størrelser eller papirtyper, som for eksempel fotopapir, blir papiret matet fra bakskuffen. Velg riktig sidestørrelse og medietype når du skriver ut. Hvis du velger feil sidestørrelse eller medietype, kan det hende papiret blir matet fra feil papirkilde, eller med feil utskriftskvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger papir i hver papirkilde, kan du se Legge i papir eller Legge i konvolutter. Legge vanlig papir i kassetten Når du bruker vanlig papir i A4,- B5,- A5,- eller Letter-format, legger du det i kassetten. Kassetten er satt inn i bunnen av skriveren. Skriveren mater papiret fra kassetten automatisk ved kun å velge andre medietyper enn vanlig papir (A4, B5, A5 eller Letter) i utskriftsinnstillingene med skriverdriveren ved utskrift. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter papirkilde, kan du se i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Legge fotopapir i bakskuffen Når du bruker fotopapir, legger du det i bakskuffen. Skriveren mater papiret fra bakskuffen automatisk ved å velge andre medietyper enn vanlig papir, for eksempel fotopapir, i utskriftsinnstillingene med skriverdriveren under utskrift. Når du bruker vanlig papir i andre format enn A4,- B5,- A5,- eller Letter, legger du det i bakskuffen.

28 Legge i papir Стр. 28 из 401 стр.

29 Legge i papir Стр. 29 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Legge i papir Legge i papir Viktig Hvis du legger i vanlig papir som er kuttet i små størrelser, slik som 4 x 6 tommer / 10 x 15 cm, 4 x 8 tommr / 101,6 x 203,2 mm, 5 x 7 tommer / 13 x 18 cm eller 2,16 x 3,58 tommer / 55,0 x 91,0 mm (kortstørrelse) for prøveutskrift, kan det oppstå papirstopp. Du kan bare legge vanlig papir i A4,- B5,- A5- eller Letter-format i kassetten. Legg andre papirstørrelser eller -typer i bakskuffen. Vi anbefaler at du skriver ut fotografier på Canons originale fotopapir. Hvis du vil ha mer informasjon om Canon-papir, se Medietyper som du kan bruke. Du kan bruke vanlig kopieringspapir. Når du skal skrive ut på begge sider, anbefaler vi Helt hvitt papir fra Canon. Du finner informasjon om sidestørrelsen og papirvekten som du kan bruke i denne skriveren, i Medietyper som du kan bruke. Legge papir i bakskuffen 1. Rett ut de fire hjørnene på papiret før du legger det i. Pass på at papirkantene ligger jevnt før du legger i papiret. Det kan oppstå papirstopp hvis du legger i papiret uten å jevne ut kantene. Hvis papiret er bøyd, tar du tak i de bøyde hjørnene og bøyer papiret forsiktig i motsatt retning til det ligger helt flatt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du retter ut bøyd papir, kan du se i " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 2. Klargjør for å legge inn papir.

30 Legge i papir Стр. 30 из 401 стр. (1) Åpne papirstøtten, og dra den ut. (2) Ta tak midt på toppen av papirutmatingsbrettet, og åpne det forsiktig. (3) Trekk ut forlengeren til papirutmatingsbrettet. 3. Legg i papir. (1) Skyv papirførerne (A) slik at de åpnes, og legg papiret midt i bakskuffen MED UTSKRIFTSSIDEN VENDT MOT DEG. Viktig Legg alltid i papir i stående retning (B). Det kan oppstå papirstopp hvis du legger i papiret i liggende retning (C). (2) Skyv papirførerne for å justere dem til begge sider av papirbunken. Ikke skyv for hardt i papirførerene. Det kan hende at papiret ikke mates som det skal. Ikke legg i så mye papir at det går over grensemerket (D). Når papir er lagt i Velg papirstørrelsen og -typen for papiret som legges inn, i Sidestørrelse (Page Size) (eller

31 Legge i papir Стр. 31 из 401 стр. Papirstørrelse (Paper Size)) og Medietype (Media Type) i skriverdriveren. Se Skrive ut dokumenter (Windows) eller Skrive ut dokumenter (Macintosh). Legge papir i kassetten Du kan bare legge vanlig papir i A4,- B5,- A5,- eller Letter-format i kassetten. Se Medietyper som du kan bruke. 1. Rett ut de fire hjørnene på papiret før du legger det i. Se Legge papir i bakskuffen. 2. Trekk kassetten ut av skriveren. 3. Ta dekselet av kassetten. 4. Klargjør papiret for å legge det i kassetten. Trekk tappen (A) mot deg for å frigjøre og utvide kassetten. 5. Legg i papir.

32 Legge i papir Стр. 32 из 401 стр. (1) Legg papirbunken MED UTSKRIFTSSIDEN NED og FORKANTEN LENGST INN, og legg papirbunken inntil høyre side av kassetten. (2) Skyv papirføreren (B) for å justere den til papirstørrelsesmerket. Papirføreren (B) stanser når den er på linje med det tilsvarende merket for papirstørrelsen. Det kan hende det er et lite åpenrom mellom papirføreren (B) og papirbunken. (3) Skyv papirføreren (C) til venstre slik at den ligger helt jevnt med siden av papirbunken. Ikke legg i så mye papir at det går over grensemerket (D). 6. Sett dekselet på kassetten. 7. Sett kassetten inn i skriveren. Skyv kassetten helt inn i skriveren. Kassetten stikker litt ut fra skriveren, ikke tving det lengre inn i skriveren. Da kan skriveren eller kassetten bli skadet.

33 Legge i papir Стр. 33 из 401 стр. 8. Åpne papirutmatingsbrettet. (1) Ta tak midt på toppen av papirutmatingsbrettet, og åpne det forsiktig. (2) Trekk ut forlengeren til papirutmatingsbrettet. Når papir er lagt i Velg papirstørrelsen og -typen for papiret som legges inn, i Sidestørrelse (Page Size) (eller Papirstørrelse (Paper Size)) og Medietype (Media Type) i skriverdriveren. Se Skrive ut dokumenter (Windows) eller Skrive ut dokumenter (Macintosh).

34 Legge i konvolutter Стр. 34 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Legge i konvolutter Legge i konvolutter Du kan skrive ut på konvolutter av typen European DL og US Comm. Konv. #10. Adressen blir automatisk rotert og skrevet ut i konvoluttretningen hvis skriverdriveren har riktige innstillinger. Viktig Du kan ikke bruke følgende konvolutter. - Konvolutter med preget eller behandlet overflate - Konvolutter med dobbel klaff (eller selvklebende klaff) - Konvolutter med påtrykt segl - Konvolutter med klebrig klaff som er fuktet Du kan ikke legge konvolutter i kassetten. Legg dem i bakskuffen. 1. Klargjør konvolutter. Trykk ned alle fire hjørner og kanter av konvoluttene for å rette dem ut. Hvis konvoluttene er bøyd, holder du dem i de motsatte hjørnene og bøyer dem forsiktig i motsatt retning. Hvis hjørnet på konvoluttklaffen er brettet, glatter du det ut. Bruk en penn for å trykke forkanten i innsettingsretningen flat og rette ut krøllen. Illustrasjonene ovenfor viser konvoluttens forkant sett fra siden. Viktig Konvoluttene kan sette seg fast i skriveren hvis de ikke er helt flate eller hvis kantene ikke ligger jevnt. Forsikre deg om at ingen konvolutter er mer bøyd eller oppblåst enn 0,1 tomme / 3 mm. 2. Legg i konvolutter.

35 Legge i konvolutter Стр. 35 из 401 стр. (B) Bakside (C) Adresseside (1) Skyv papirførerne (A) slik at de åpnes, og legg konvoluttene midt i bakskuffen MED ADRESSESIDEN VENDT MOT DEG. Den brettede klaffen på konvolutten vender ned mot venstre side. Opptil 10 konvolutter kan legges i om gangen. (2) Skyv papirførerne for å justere dem til begge sider av konvoluttene. Ikke skyv for hardt i papirførerene. Det kan hende at konvoluttene ikke mates som det skal. 3. Angi innstillingene i skriverdriveren. (1) Velg Konvolutt (Envelope) i Medietype (Media Type). (2) Velg størrelsen for konvolutter. Velg DL-konv. (DL Env.) eller Comm. Konv. #10 i Sidestørrelse (Page Size). Velg DL-konvolutt (DL Envelope) eller Konvolutt # 10 (#10 Envelope) i Papirstørrelse (Paper Size). (3) Velg Liggende (Landscape) i Retning (Orientation). Viktig Hvis du ikke angir Sidestørrelse (Page Size) (eller Papirstørrelse (Paper Size)) eller Retning (Orientation) riktig, vil adressen bli skrevet ut opp ned eller dreid 90 grader. Hvis utskriften er opp ned i Windows, velger du Roter 180 grader (Rotate 180 degrees) på arket Utskriftsformat (Page Setup) i dialogboksen for skriveregenskaper i skriverdriveren.

36 Medietyper som du kan bruke Стр. 36 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Medietyper som du kan bruke Medietyper som du kan bruke Velg papir som er egnet for utskrift, for å oppnå best utskriftsresultat. Canon tilbyr forskjellige papirtyper, som gjør det morsomt å skrive ut, for eksempel klistremerker og papir for bilder eller dokumenter. Vi anbefaler at du bruker papir som leveres av Canon, for å skrive ut viktige bilder. Medietyper Papir som er tilgjengelig i handelen Navn på papir < modellnummer> *1 Vanlig papir (resirkulert papir)*2 Papirkapasitet Bakskuff: Omtrent 150 ark Kassett A4, B5, A5, Letter / 8,5" x 11": Omtrent 150 ark Kapasitet for papirutmatingsbrett Omtrent 50 ark Skriverdriverinnstillinger: Medietype (Media Type) Vanlig papir (Plain Paper) Konvolutter 10 konvolutter Kan ikke legges i*3 *4 Konvolutt (Envelope) Papir levert av Canon Navn på papir < modellnummer> *1 For dokumentutskrifter: Papirkapasitet Bakskuff: Kassett Kapasitet for papirutmatingsbrett Skriverdriverinnstillinger: Medietype (Media Type) Helt hvitt papir <SW- 201> Omtrent 100 ark A4: Omtrent 100 ark Omtrent 50 ark Vanlig papir (Plain Paper) For fotoutskrifter: Photo Paper Pro A4, Letter / Platinum <PT-101> *5 8.5" x 11", 5" x 7" / 13 Photo Paper Pro II <PR- x 18 cm og 8" x 10" / 20 Kan ikke legges i*3 *4 Photo Paper Pro Platinum (Photo Paper Pro Platinum) 201> *5 Paper Pro II) Photo Paper Pro II (Photo Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP- 501> *5 x 25 cm: 10 ark 10 x 15 cm / 4" x 6": 20 ark Glossy Photo Paper (Glossy Photo Paper) Photo Paper Glossy < GP-502> *5 Glossy Photo Paper (Glossy Photo Paper) Photo Paper Plus Glossy II <PP- 201> *5 Photo Paper Plus Semigloss <SG-201>*5 Matte Photo Paper <MP -101> Photo Paper Plus Glossy II (Photo Paper Plus Glossy II) Photo Paper Plus Semi-gloss (Photo Paper Plus Semi-gloss) Matte Photo Paper (Matte Photo Paper) For utskrift av forretningsdokumenter:

37 Medietyper som du kan bruke Стр. 37 из 401 стр. High Resolution Paper <HR-101N> 80 ark Kan ikke legges i*3 50 ark High Resolution Paper For å lage egne utskrifter: T- skjorteoverføringsark <TR-301> 1 ark Kan ikke legges i*3 *4 T-skjorteoverføringsark (T- Shirt Transfers) Fotoklistremerker <PS- 101> 1 ark Glossy Photo Paper (Glossy Photo Paper) *1 Papir som har modellnummer, leveres fra Canon. Du finner mer informasjon om hvilken side det skal skrives ut på og merknader om hvordan du håndterer papir, i instruksjonsveiledningen som følger med papiret. Du finner opplysninger om tilgjengelige papirstørrelser på vårt webområde. Enkelte typer Canon-papir selges kanskje ikke i ditt land / din region. Papir selges ikke etter modellnummer i USA. Kjøp papir basert på navn. *2 Det kan hende at papiret ikke mates riktig ved maksimumskapasiteten, avhengig av papirtype eller miljøforhold (svært høy eller svært lav temperatur eller fuktighet). I slike tilfeller må du redusere papirmengden som du legger inn om gangen, til mindre enn halvparten (100 % resirkulert papir kan brukes). *3 Hvis du mater dette papiret fra kassetten, kan det skade skriveren. Legg det alltid i bakskuffen. *4 Du bør ta ut det forrige utskriftsarket fra papirutmatingsbrettet før du starter kontinuerlig utskrift, for å unngå misfarging og at blekket gnis utover. *5 Når du legger inn papir i bunker, kan det hende at utskriftssiden blir merket når det mates eller at papir ikke mates som det skal. I så fall skal du legge inn ett ark om gangen. Sidestørrelser Du kan legge vanlig papir i følgende sideformat i kassetten. A4, B5, A5, og Letter Du kan ikke legge vanlig papir i andre sideformat i kassetten. Legg dem i bakskuffen. Choukei 3 og Choukei 4 er ikke tilgjengelig i Macintosh. Standardstørrelser: Letter (8,50 x 11,00 tommer / 215,9 x 279,4 mm) Legal (8,50 x 14,00 tommer / 215,9 x 355,6 mm) A5 (5,83 x 8,27 tommer / 148,0 x 210,0 mm) A4 (8,27 x 11,69 tommer / 210,0 x 297,0 mm) B5 (7,17 x 10,12 tommer / 182,0 x 257,0 mm) 4" x 6" (4,00 x 6,00 tommer / 10 x 15 cm) 4" x 8" (4,00 x 8,00 tommer / 101,6 x 203,2 mm) 5" x 7" (5,00 x 7,00 tommer / 13 x 18 cm) 8" x 10" (8,00 x 10,00 tommer / 20 x 25 cm) L (3,50 x 5,00 tommer / 89,0 x 127,0 mm) 2L (5,00 x 7,01 tommer / 127,0 x 178,0 mm) Hagaki (3,94 x 5,83 tommer / 100,0 x 148,0 mm) Hagaki 2 (7,87 x 5,83 tommer / 200,0 x 148,0 mm) DL-konv. (4,33 x 8,66 tommer / 110,0 x 220,0 mm) Choukei 4 (3,54 x 8,07 tommer / 90,0 x 205,0 mm) Youkei 6 (3,86 x 7,48 tommer / 98,0 x 190,0 mm) Comm. Konv. #10 (4,12 x 9,50 tommer / 104,6 x 241, 3 mm) Choukei 3 (4,72 x 9,25 tommer / 120,0 x 235,0 mm) Youkei 4 (4,13 x 9,25 tommer / 105,0 x 235,0 mm) Kort (2,16 x 3,58 tommer / 55,0 x 91,0 mm) Wide (4,00 x 7,10 tommer / 101,6 x 180,6 mm) Ikke-standardiserte størrelser: Du kan også angi en egendefinert størrelse innenfor følgende område. Minimumsstørrelse: 2,17 x 3,58 tommer / 55,0 x 91,0 mm (Bakskuff) 5,83 x 8,27 tommer / 148,0 x 210,0 mm (Kassett)

38 Medietyper som du kan bruke Стр. 38 из 401 стр. Maksimumsstørrelse: 8,50 x 26,61 tommer / 215,9 x 676,0 mm (Bakskuff) 8,50 x 11,69 tommer / 215,9 x 297,0 mm (Kassett) Papirvekt 17 til 28 pund / 64 til 105 g/m² (vanlig papir, bortsett fra Canon-papir) Ikke bruk tyngre eller lettere papir (bortsett fra for Canon-papir) da dette kan føre til papirstopp i skriveren. nader om oppbevaring av papir Ta bare ut det nødvendige antallet ark fra pakken, rett før du skriver ut. For å unngå at papiret bøyes når du ikke skriver ut bør du plassere ubrukt papir tilbake i emballasjen og oppbevare det på et flatt underlag. Oppbevar det på et sted der det ikke utsettes for varme, fuktighet eller direkte sollys.

39 Medietyper som du ikke kan bruke Стр. 39 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Legge i papir > Legge i papir > Medietyper som du ikke kan bruke Medietyper som du ikke kan bruke Ikke bruk papirtypene nedenfor. Bruk av slikt papir gir ikke bare utilfredsstillende resultater, men det kan også føre til at papiret setter seg fast i skriveren, eller at skriveren ikke virker som den skal. Brettet, bøyd eller krøllet papir Fuktig papir Papir som er for tynt (veier mindre enn 17 pund / 64 g/m²) Papir som er for tykt (vanlig papir, unntatt papir som kommer fra Canon, og som veier mer enn 28 pund / 105 g/m²) Papir som er tynnere enn et postkort, inkludert vanlig papir eller notisbokpapir som er kuttet til en liten størrelse. (ved utskrift på papir i A5-størrelse eller mindre) Postkort med bilder Postkort med pålimte fotografier eller klistremerker Konvolutter med dobbel klaff (eller selvklebende klaff) Konvolutter med påtrykt segl Konvolutter med preget eller behandlet overflate Konvolutter med klebrig klaff som er fuktet Alle typer papirer med hull Papir som ikke er rektangulært Papir som er festet sammen med stifter eller lim Selvklebende papir Papir som er dekorert med glitter e.l.

40 Rutinemessig vedlikehold Стр. 40 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold Rutinemessig vedlikehold Denne delen beskriver hvordan du skifter ut blekktanker når de går tom for blekk, hvordan du rengjør skriveren når utskriften er svak og hva du kan gjøre hvis papir ikke mates som det skal. Bytte ut en blekktank Kontrollere blekkstatus Fremgangsmåte for utskifting Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Skrive ut dysesjekkmønsteret Undersøke dysesjekkmønsteret Rengjøre skrivehodet Dyprense skrivehodet Justere skrivehodet Rengjøre papirmaterullen Rengjøre kassettkontaktene Åpne Vedlikehold-skjermbildene Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

41 Bytte ut en blekktank Стр. 41 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Skifte ut en blekktank Bytte ut en blekktank Hvis det går tomt for blekk mens du skriver ut, blinker alarmlampen oransje fire ganger og det vises en feilmelding på dataskjermen. Kontroller hvilken blekktank som er tom for blekk, og bytt til en ny blekktank. Hvis feilmeldingen vises, bekrefter du meldingen og utfører handlingen som er nødvendig. Du finner mer informasjon under Fire blink: Tomt for blekk. under Alarm-lampen blinker oransje under "Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis du vil ha informasjon om kompatible blekktanker, ser du i den trykte veiledningen: Komme i gang.

42 Kontrollere blekkstatus Стр. 42 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Skifte ut en blekktank > Kontrollere blekkstatus Kontrollere blekkstatus Du kan kontrollere blekkstatus på blekklampene på dataskjermen. Med blekklampene 1. Pass på at strømmen er slått på, og åpne papirutmatingsbrettet forsiktig. 2. Åpne toppdekslet. Skriveren kan lage litt lyd når skrivehodet flyttes til utskiftingsposisjonen. 3. Kontroller blekklampene. Blekklampen lyser Blekktanken er riktig installert, og det er nok blekk igjen til å skrive ut. Blekklampen blinker Blinker langsomt (ca. hvert 3. sekund)... Gjentas Lavt blekknivå. Du kan fortsette å skrive ut en stund til, men vi anbefaler at du har en ny blekktank klar. Blinker raskt (ca. hvert sekund)... Gjentas Blekktanken er satt inn i feil posisjon, eller den er tom. Kontroller at blekktanken er satt inn i riktig posisjon, slik det er angitt på etiketten på skrivehodeholderen. Hvis posisjonen er riktig, men lampen blinker, er blekktanken tom. Bytt den ut med en ny. Blekklampen lyser ikke Blekktanken er installert riktig, eller funksjonen for registrering av blekknivå er deaktivert. Hvis blekktanken ikke er installert riktig, trykker du på merket (Push) på blekktanken til den klikker på plass. Hvis den ikke klikker på plass, kontrollerer du at den oransje beskyttelseshetten er fjernet fra undersiden av blekktanken. Hvis funksjonen for registrering av blekknivå er deaktivert, bytter du ut blekktanken med en ny. Se Klargjør den nye blekktanken. Hvis blekklampen fremdeles ikke lyser etter at du har satt inn blekktanken igjen, har det oppstått en feil, og skriveren kan ikke skrive ut. Kontroller alarmlampen på skriveren. Se i "Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Med skjermen på datamaskinen

43 Kontrollere blekkstatus Стр. 43 из 401 стр. Du kan kontrollere status for hver blekktank på skrivestatusovervåkeren (Windows) og Canon IJ Skriververktøy (Macintosh). (A) Kontroller om det vises et symbol på skjermen. Blekk med (Lite blekk) er snart tom. Du kan fortsette å skrive ut en stund til, men vi anbefaler at du har en ny blekktank klar. Det kan hende at en feilmelding vises under utskriften. Kontroller meldingen, og gjør det som er nødvendig. Følg fremgangsmåten nedenfor for å åpne hvert skjermbilde for bekreftelse. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Se Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows). 2. Klikk på Vis skriverstatus (View Printer Status) på arket Vedlikehold (Maintenance). Bekreft informasjonen om blekktanken ved å klikke på menyen Blekkinformasjon (Ink Details). Du kan også vise skriverstatusovervåkeren ved å klikke på Canon XXX (hvor XXX er navnet på skriveren) som vises på oppgavelinjen under utskriften. 1. Åpne Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 2. Velg Informasjon om blekknivå (Ink Level Information) på hurtigmenyen. Bekreft informasjonen om blekktanken ved å klikke på menyen Blekkinformasjon (Ink Details).

44 Fremgangsmåte for utskifting Стр. 44 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold> Rutinemessig vedlikehold> Skifte ut en blekktank> Fremgangsmåte for utskifting Fremgangsmåte for utskifting Når blekktankene går tom for blekk, følger du fremgangsmåten nedenfor for å skifte dem ut. Viktig Håndtering av blekk Vi anbefaler bruk av Canon-blekktanker for best mulig utskriftskvalitet. Det anbefales ikke å etterfylle blekk. Når du fjerner en blekktank, må du skifte den ut umiddelbart. Du må ikke la skriveren stå uten blekktanker. Bruk nye blekktanker ved utskifting. Hvis du installerer brukte blekktanker, kan dysene bli tette. Skriveren vil heller ikke kunne si fra om når slike blekktanker bør byttes ut. For optimal utskriftskvalitet bør du installere blekktanker i skriveren innen datoen som er angitt på emballasjen. Du bør også bruke blekktankene innen seks måneder (Vi anbefaler at du noterer installasjonsdatoen). Det kan hende at fargeblekk forbrukes også når du skriver ut et svart/hvitt-dokument eller når svart/ hvitt-utskrift er angitt. Alle blekktyper forbrukes også i den vanlige rengjøringen og dyprensingen av skrivehodet, noe som kan være nødvendig for å opprettholde ytelsen til skriveren. Når blekktanken har gått tom for blekk, må den byttes ut umiddelbart. 1. Pass på at strømmen er slått på, og åpne papirutmatingsbrettet forsiktig. 2. Åpne toppdekslet. Skrivehodeholderen flyttes til utskiftingsposisjonen. Advarsel Du må ikke berøre skrivehodeholderen for å stoppe eller flytte den med makt. Du må ikke berøre skrivehodeholderen før den har stoppet helt. Du må ikke ta på metalldelene eller andre deler inne i skriveren. Viktig Hvis toppdekselet er åpent i mer enn 10 minutter, flyttes skrivehodeholderen til høyre side. I dette tilfellet lukker du toppdekselet og åpner det på nytt. Skriveren kan lage litt lyd når skrivehodet flyttes til utskiftingsposisjonen.

45 Fremgangsmåte for utskifting Стр. 45 из 401 стр. 3. Bytt ut den blekktanken der lampen blinker raskt. Trykk på knappen (A) og fjern blekktanken. Du må ikke røre låsehendelen for skrivehodet (B). Viktig Behandle blekktanken forsiktig for å unngå flekker på klær og annet. Kast den tomme blekktanken i samsvar med lokale lover og forskrifter for avfallsdeponering. Ikke fjern mer enn to blekktanker om gangen. Sørg for å bytte ut én blekktank om gangen når du bytter ut to eller flere blekktanker. Hvis du vil ha informasjon om blinkehastighetene til blekklamper, kan du se Kontrollere blekkstatus. 4. Klargjør den nye blekktanken. (1) Pakk ut den nye blekktanken, dra den oransje tapen ( ) i pilens retning for å ta av tapen, og ta vekk beskyttelsesfilmen ( ). Viktig Sørg for at du fjerner hele beskyttelsesfilmen fra luftehullet (C). Hvis luftehullet blir blokkert av gjenværende film, kan det lekke blekk eller det kan hende blekket ikke kommer ut som det skal. (2) Hold den oransje beskyttelseshetten (D) som vist på figuren nedenfor, vri den og fjern den fra undersiden av blekktanken, som vist på figuren. Fjern beskyttelseshetten mens du holder den, slik at du ikke søler blekk på fingrene. Kast beskyttelseshetten når du har fjernet den.

46 Fremgangsmåte for utskifting Стр. 46 из 401 стр. Viktig Ikke rør de elektriske kontaktene (E) på blekktanken. Hvis du gjør det, kan skriveren slutte å fungere eller skrive ut som den skal. Viktig Hvis du rister en blekktank, kan blekk lekke ut og sette flekker på hender og området rundt. Vær forsiktig når du håndterer en blekktank. Ikke klem på siden på blekktankene, da det kan føre til blekklekkasjer. Pass på at ikke blekk på beskyttelseshetten setter flekker på hender og området rundt. Ikke sett beskyttelseshetten på igjen når du har tatt den av. Kast den i henhold til lokale lover og forskrifter for avfallsdeponering. Ikke ta på den åpne blekkporten når beskyttelseshetten er fjernet, da dette kan føre til at blekket ikke skytes ut skikkelig. 5. Sett inn den nye blekktanken. (1) Sett fronten av blekktanken inn i skrivehodet på skrå. Pass på at blekktanken er plassert i henhold til etiketten. (2) Trykk på (Push)-merket på blekktanken til den klikker på plass. Kontroller at blekklampen lyser rødt. Viktig Du kan ikke skrive ut hvis blekktanken er satt inn i feil posisjon. Pass på at du setter inn

47 Fremgangsmåte for utskifting Стр. 47 из 401 стр. blekktanken i riktig posisjon, slik det er angitt på etiketten på skrivehodeholderen. Du kan ikke skrive ut hvis ikke alle blekktankene er satt inn. Pass på at du setter inn alle blekktankene. 6. Lukk toppdekselet. Hvis du har skiftet ut blekktanken under en utskrift, fortsetter skriveren utskriften automatisk. Hvis alarmlampen fortsatt blinker oransje når toppdekselet er lukket, ser du i "Alarmlampen blinker oransje" under " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når du starter å skrive ut etter at blekktanken er skiftet ut, starter skriveren å rengjøre skrivehodet automatisk. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen av skrivehodet. Strømlampen blinker grønt under rengjøringen. Hvis rette linjer skrives ut eller skrivehodeposisjonen er forskjøvet, justerer du skrivehodeposisjonen. Se Justere skrivehodet. Skriveren kan lage litt lyd når den klargjøres til utskrift.

48 Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Стр. 48 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige Hvis utskriftsresultatene er uklare eller fargene ikke skrives ut riktig, er sannsynligvis skrivehodedysene tette. Følg fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut dysesjekkmønsteret, kontrollere tilstanden for skrivehodedysen og deretter rengjøre skrivehodet. Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller hvis utskriftsresultatene på annen måte er utilfredsstillende, kan du forbedre utskriftskvaliteten ved å justere skrivehodeposisjonen. Advarsel Ikke skyll eller tørk av skrivehodet og blekktankene. Dette kan forårsake problemer med skrivehodet og blekktankene. Før du utfører vedlikehold Åpne toppdekselet, og kontroller at alle lampene på blekktankene lyser rødt. Hvis ikke kan du se Finne informasjon om blekkstatus og utføre de nødvendige tiltakene. Hvis du øker utskriftskvalitet i innstillingene for skriverdriveren, kan du forbedre utskriftsresultatet. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Når utskriftsresultatene er uklare eller ujevne: Trinn 1 Se Skrive ut dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis mønsteret mangler: Når du har rengjort skrivehodet, skriver du ut og undersøker dysesjekkmønsteret. Trinn 2 Se Rengjøre skrivehodet. Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort skrivehodet to ganger: Trinn 3 Se Dyprense skrivehodet. Hvis du har utført prosedyren til trinn 3 og problemet vedvarer, må du slå av strømmen og dyprense skrivehodet etter 24 timer. Hvis problemet fortsatt vedvarer, kan det hende at skrivehodet er skadet. Kontakt en servicerepresentant fra Canon. Når utskriftsresultatene ikke er jevne, for eksempel hvis rette linjer er forskjøvet: Se Justere skrivehodet.

49 Skrive ut dysesjekkmønsteret Стр. 49 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Skrive ut dysesjekkmønsteret Skrive ut dysesjekkmønsteret Skriv ut dysekontrollmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Du må klargjøre følgende: et vanlig papirark i A4- eller Letter-størrelse Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. Hvis det er lite blekk igjen, skrives ikke dysesjekkmønsteret ut riktig. Skift ut blekktanken som har lite blekk. Se Skifte ut en blekktank. Du kan også skrive ut dysesjekkmønsteret fra selve skriveren ved hjelp av FORTSETT/AVBRYTknappen. 1. Kontroller at strømmen er slått på og ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse er lagt i kassetten. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Hold nede FORTSETT/AVBRYT-knappen til strømlampen blinker grønt to ganger, og deretter slipper du den. Dysesjekkmønsteret blir skrevet ut. Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Undersøk mønsteret og gjør det som er nødvendig. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. 1. Kontroller at strømmen er slått på og ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letterstørrelse er lagt i kassetten. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Se Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows). 4. Skriv ut dysesjekkmønsteret. (1) Klikk på Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Dysesjekk (Nozzle Check). (3) Bekreft meldingen som vises, og klikk på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern).

50 Skrive ut dysesjekkmønsteret Стр. 50 из 401 стр. Dysesjekkmønsteret skrives ut. Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før du skriver ut mønsteret. 5. Undersøk mønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. 1. Kontroller at strømmen er slått på og ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letterstørrelse er lagt i kassetten. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Åpne dialogboksen Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 4. Skriv ut dysesjekkmønsteret. (1) Velg Testutskrift (Test Print) på hurtigmenyen. (2) Klikk på Dysesjekk (Nozzle Check). (3) Bekreft meldingen som vises, og klikk på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før du skriver ut mønsteret. 5. Undersøk mønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret.

51 Undersøke dysesjekkmønsteret Стр. 51 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Undersøke dysesjekkmønsteret Undersøke dysesjekkmønsteret Undersøk dysesjekkmønsteret, og rengjør skrivehodet hvis det er nødvendig. 1. Kontroller om det mangler linjer i mønsteret (1) eller om det finnes hvite striper i mønsteret (2). (1) Kontroller om det mangler linjer i mønsteret. Hvis det gjør det, rengjør du skrivehodet på den svarte PGBK-blekktanken. (A) Bra (B) Dårlig (linjer mangler) (2) Kontroller om det finnes hvite striper i dette mønsteret. Hvis det er det, rengjør du skrivehodene på fargeblekktankene, inkludert den svarte BK-blekktanken. (A) Bra (B) Dårlig (hvite striper finnes) Hvis det mangler linjer i (1) og hvite striper i (2), rengjør du alle blekktankene. 2. Utfør den nødvendige handlingen. Når rengjøring ikke er nødvendig Klikk på Avslutt (Exit) (Windows) eller Quit (Quit) (Macintosh) i dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) for å avslutte undersøkelsen av dysesjekkmønsteret. Når rengjøring er nødvendig

52 Undersøke dysesjekkmønsteret Стр. 52 из 401 стр. Klikk på Rengjør (Cleaning). Kontroller at ett eller flere ark vanlig papir i A4- eller Letter-format er lagt i kassetten, og gå videre til fremgangsmåten nedenfor. Gå til fremgangsmåten for (3) i trinn 4. Gå til fremgangsmåten for (3) i trinn 4.

53 Rengjøre skrivehodet Стр. 53 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Rengjøre skrivehodet Rengjøre skrivehodet Rengjør skrivehodet hvis det mangler linjer eller det finnes hvite striper i dysesjekkmønsteret du har skrevet ut. Rengjøring renser dysene slik at skrivehodets funksjonalitet gjenopprettes. Det blir brukt en del blekk ved rengjøringen av skrivehodet, så du bør bare rengjøre skrivehodet når det er nødvendig. Du må klargjøre følgende: et vanlig papirark i A4- eller Letter-størrelse Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. Rengjøre skrivehodet uten en datamaskin Du kan også rengjøre skrivehodene på alle fargeblekktankene samtidig fra selve skriveren ved hjelp av FORTSETT/AVBRYT-knappen. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Hold nede FORTSETT/AVBRYT-knappen til strømlampen blinker grønt én gang, og deretter slipper du den. Skriveren begynner å rengjøre skrivehodet. Når strømlampen blinker og deretter lyser grønt, er rengjøringen fullført. Skriv ut dysjesjekkmønsteret for å kontrollere tilstanden for skrivehodet etter rengjøring. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis du klikker på Rengjøring (Cleaning) i dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) som vises når du har skrevet ut dysesjekkmønsteret, starter skriveren rengjøring av skrivehodet. Kontroller at ett eller flere ark vanlig papir i A4- eller Letter-format er lagt i kassetten, og gå videre til fremgangsmåten for (3) i trinn Kontroller at strømmen er slått på og ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letterstørrelse er lagt i kassetten. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Se Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows). 4. Rengjør skrivehodet.

54 Rengjøre skrivehodet Стр. 54 из 401 стр. (1) Klikk på Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Rengjør (Cleaning). (3) Velg blekkgruppen som skal rengjøres. Når dysene på de svarte blekktankene rengjøres: Velg Svart (Black) hvis det mangler linjer i dysesjekkmønsteret for PGBK, eller Farge (Color) hvis det finnes hvite striper i dysesjekkmønsteret for BK. Du finner mer informasjon om dysesjekkmønsteret under Undersøke dysesjekkmønsteret. (4) Klikk på Utfør (Execute). Skriveren starter rengjøring av skrivehodet når strømlampen blinker grønt. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen av skrivehodet. Dette tar cirka ett minutt og 30 sekunder. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før du skriver ut mønsteret. (5) Bekreft meldingen som vises, og klikk på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. 5. Undersøk utskriften av dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret. Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort skrivehodet to ganger, dyprenser du skrivehodet. Se Dyprense skrivehodet. Hvis du klikker på Rengjøring (Cleaning) i dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) som vises når du har skrevet ut dysesjekkmønsteret, starter skriveren rengjøring av skrivehodet. Kontroller at ett eller flere ark vanlig papir i A4- eller Letter-format er lagt i kassetten, og gå videre til fremgangsmåten for (3) i trinn Kontroller at strømmen er slått på og ett eller flere vanlige ark i A4- eller Letter-

55 Rengjøre skrivehodet Стр. 55 из 401 стр. størrelse er lagt i kassetten. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Åpne dialogboksen Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 4. Rengjør skrivehodet. (1) Kontroller at Rengjøring (Cleaning) er valgt i hurtigmenyen. (2) Klikk på Rengjør (Cleaning). (3) Velg blekkgruppen som skal rengjøres. Når dysene på de svarte blekktankene rengjøres: Velg Svart (Black) hvis det mangler linjer i dysesjekkmønsteret for PGBK, eller Farge (Color) hvis det finnes hvite striper i dysesjekkmønsteret for BK. Du finner mer informasjon om dysesjekkmønsteret under Undersøke dysesjekkmønsteret. (4) Klikk på OK (OK). Skriveren starter rengjøring av skrivehodet når strømlampen blinker grønt. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen av skrivehodet. Dette tar cirka ett minutt og 30 sekunder. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før rengjøringen. (5) Bekreft meldingen som vises, og klikk på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med å skrive ut dysesjekkmønsteret. 5. Undersøk utskriften av dysesjekkmønsteret. Se Undersøke dysesjekkmønsteret.

56 Rengjøre skrivehodet Стр. 56 из 401 стр. Hvis problemet ikke er løst etter at du har rengjort skrivehodet to ganger, dyprenser du skrivehodet. Se Dyprense skrivehodet.

57 Dyprense skrivehodet Стр. 57 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Dyprense skrivehodet Dyprense skrivehodet Hvis utskriftskvaliteten ikke blir forbedret av vanlig rengjøring av skrivehodet, dyprenser du skrivehodet. Dyprensing av skrivehodet forbruker mer blekk enn vanlig rengjøring av skrivehodet, så du bør bare dyprense skrivehodet når det er nødvendig. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Se Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows). 3. Dyprens skrivehodet. (1) Klikk på Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Dyprensing (Deep Cleaning). (3) Velg blekkgruppen som skal dyprenses. Når dysene på de svarte blekktankene rengjøres: Velg Svart (Black) hvis det mangler linjer i dysesjekkmønsteret for PGBK, eller Farge (Color) hvis det finnes hvite striper i dysesjekkmønsteret for BK. Du finner mer informasjon om dysesjekkmønsteret under Undersøke dysesjekkmønsteret. (4) Klikk på Utfør (Execute). Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før dyprensingen av skrivehodet. (5) Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Skriveren starter dyprensing av skrivehodet når strømlampen blinker grønt. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med dyprensingen av skrivehodet. Dette tar cirka

58 Dyprense skrivehodet Стр. 58 из 401 стр. 3 minutter. 4. Når du skal undersøke tilstanden for skrivehodet, skriver du ut dysesjekkmønsteret. Se Skrive ut dysesjekkmønsteret. Hvis problemet vedvarer, må du åpne toppdekselet for å bekrefte at blekk gjenstår, slå av skriveren og dyprense skrivehodet igjen etter 24 timer. Dersom dette ikke løser problemet, kan det hende at skrivehodet er skadet. Kontakt en servicerepresentant fra Canon. 1. Kontroller at strømmen er slått på. 2. Åpne dialogboksen Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 3. Dyprens skrivehodet. (1) Kontroller at Rengjøring (Cleaning) er valgt i hurtigmenyen. (2) Klikk på Dyprensing (Deep Cleaning). (3) Velg blekkgruppen som skal dyprenses. Når dysene på de svarte blekktankene rengjøres: Velg Svart (Black) hvis det mangler linjer i dysesjekkmønsteret for PGBK, eller Farge (Color) hvis det finnes hvite striper i dysesjekkmønsteret for BK. Du finner mer informasjon om dysesjekkmønsteret under Undersøke dysesjekkmønsteret. (4) Klikk på OK (OK). Skriveren starter dyprensing av skrivehodet når strømlampen blinker grønt. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med dyprensingen av skrivehodet. Dette tar cirka 3 minutter.

59 Dyprense skrivehodet Стр. 59 из 401 стр. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før dyprensingen av skrivehodet. 4. Når du skal undersøke tilstanden for skrivehodet, skriver du ut dysesjekkmønsteret. Se Skrive ut dysesjekkmønsteret. Hvis problemet vedvarer, må du åpne toppdekselet for å bekrefte at blekk gjenstår, slå av skriveren og dyprense skrivehodet igjen etter 24 timer. Dersom dette ikke løser problemet, kan det hende at skrivehodet er skadet. Kontakt en servicerepresentant fra Canon.

60 Justere skrivehodet Стр. 60 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige > Justere skrivehodet Justere skrivehodet Hvis de rette linjene er forskjøvet ved utskrift, eller utskriftsresultatene på annen måte er utilfredsstillende, justerer du skrivehodeposisjonen. Du må klargjøre følgende: et ark papir som fulgte med, i A4- eller Letter-størrelse eller Canons [Matte Photo Paper MP-101 / Fotopapir, matt MP-101]. Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. Justere skrivehodet uten en datamaskin Du kan også justere skrivehodet fra selve skriveren ved hjelp av FORTSETT/AVBRYT-knappen. 1. Kontroller at strømmen er slått på, og legg et ark av papiret som fulgte med, i A4- eller Letterstørrelse eller Canons [Matte Photo Paper MP-101 / Fotopapir, matt MP-101] i bakskuffen. Legg det i bakskuffen med utskriftssiden (den hviteste siden) vendt mot deg. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Hold nede FORTSETT/AVBRYT-knappen til strømlampen blinker grønt fire ganger, og deretter slipper du den. Mønsteret for skrivehodejustering blir skrevet ut. Toppdekselet må ikke åpnes mens utskrift pågår. Skrivehodeposisjonen justeres automatisk når skriveren har fullført utskriften av mønsteret for skrivehodejustering. 1. Kontroller at strømmen er slått på, og legg et ark av papiret som fulgte med, i A4- eller Letter-størrelse eller Canons [Matte Photo Paper MP-101 / Fotopapir, matt MP- 101] i bakskuffen. Legg det i bakskuffen med utskriftssiden (den hviteste siden) vendt mot deg. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Se Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows). 4. Juster skrivehodeposisjonen.

61 Justere skrivehodet Стр. 61 из 401 стр. (1) Klikk på Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Justering av skrivehodet (Print Head Alignment). (3) Bekreft meldingen som vises, og klikk på Juster skrivehode (Align Print Head). Mønsteret for justering av skrivehodet blir skrevet ut og skriveren justerer skrivehodeposisjonen automatisk. Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Utskriften tar omtrent syv minutter. Mønsteret skrives ut i blått og svart. Hvis justeringen mislyktes, blinker alarmlampen. Se under Elleve blink: Automatisk justering av skrivehodet mislyktes. under Alarm-lampen blinker oransje i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis utskriftskvaliteten ikke blir forbedret av det ovennevnte, justerer du skrivehodet manuelt. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. 1. Kontroller at strømmen er slått på, og legg et ark av papiret som fulgte med, i A4- eller Letter-størrelse eller Canons [Matte Photo Paper MP-101 / Fotopapir, matt MP- 101] i bakskuffen. Legg det i bakskuffen med utskriftssiden (den hviteste siden) vendt mot deg. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet.

62 Justere skrivehodet Стр. 62 из 401 стр. 3. Åpne dialogboksen Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 4. Juster skrivehodeposisjonen. (1) Velg Testutskrift (Test Print) på hurtigmenyen. (2) Klikk på Justering av skrivehodet (Print Head Alignment). (3) Bekreft meldingen som vises, og klikk på Juster skrivehode (Align Print Head). Mønsteret for justering av skrivehodet blir skrevet ut og skriveren justerer skrivehodeposisjonen automatisk. Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Utskriften tar omtrent syv minutter. Mønsteret skrives ut i blått og svart. Hvis justeringen mislyktes, blinker alarmlampen. Se under Elleve blink: Automatisk justering av skrivehodet mislyktes. under Alarm-lampen blinker oransje i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Hvis utskriftskvaliteten ikke blir forbedret av det ovennevnte, justerer du skrivehodet manuelt. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning.

63 Rengjøre papirmaterullen Стр. 63 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Rengjøre papirmaterullen Rengjøre papirmaterullen Hvis papirmaterullen er skitten, eller hvis papirstøv er festet til den, kan det hende at papir ikke blir matet riktig fra bakskuffen eller kassetten. I dette tilfellet må du rengjøre papirmaterullen. Når du rengjør papirmaterullen, slites den, slik at du bør bare gjøre dette når det er helt nødvendig. Du må klargjøre følgende: tre vanlige papirark i A4- eller Letter-størrelse Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. 1. Sørg for at strømmen er slått på, og fjern eventuelt papir fra skriveren. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Se Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows). 4. Rengjør papirmaterullen. (1) Klikk på Vedlikehold (Maintenance). (2) Klikk på Rengjøring av ruller (Roller Cleaning). (3) Velg papirkilden som skal rengjøres. (4) Klikk på OK (OK). (5) Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Papirmaterullen roterer mens den rengjøres.

64 Rengjøre papirmaterullen Стр. 64 из 401 стр. 5. Pass på at papirmaterullen slutter å rotere. Når meldingen vises, legger du papir i papirkilden du valgte i prosedyre (3) i trinn 4. Legg i tre vanlige papirark i A4- eller Letter-størrelse. 6. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Papiret som er lagt i skriveren, mates ut gjennom skriveren. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen av papirmaterullen. 7. Klikk på OK (OK) når det vises en melding om at operasjonen er fullført. Hvis problemet ikke er løst når du har rengjort papirmaterullen (A) i bakskuffen som beskrevet ovenfor, slår du av skriveren, trekker ut strømledningen og tørker av papirmaterullen som befinner seg på midten inni bakskuffen, med en fuktig bomullspinne (Q-tips) eller lignende. Roter rullen manuelt i pilretningen (B) mens du rengjør den. Ikke ta på rullen med fingrene. Roter den med bomullspinnen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du salgsrepresentanten fra Canon. 1. Sørg for at strømmen er slått på, og fjern eventuelt papir fra skriveren. 2. Åpne papirutmatingsbrettet forsiktig, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 3. Åpne dialogboksen Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). Se Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh). 4. Rengjør papirmaterullen. (1) Kontroller at Rengjøring (Cleaning) er valgt i hurtigmenyen. (2) Klikk på Rengjøring av ruller (Roller Cleaning).

65 Rengjøre papirmaterullen Стр. 65 из 401 стр. (3) Velg papirkilden som skal rengjøres. (4) Klikk på OK (OK). (5) Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Papirmaterullen roterer mens den rengjøres. 5. Pass på at papirmaterullen slutter å rotere. Når meldingen vises, legger du papir i papirkilden du valgte i prosedyre (3) i trinn 4. Legg i tre vanlige papirark i A4- eller Letter-størrelse. 6. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Papiret som er lagt i skriveren, mates ut gjennom skriveren. Ikke utfør noen andre operasjoner før skriveren er ferdig med rengjøringen. Hvis problemet ikke er løst når du har rengjort papirmaterullen (A) i bakskuffen som beskrevet ovenfor, slår du av skriveren, trekker ut strømledningen og tørker av papirmaterullen som befinner seg på midten inni bakskuffen, med en fuktig bomullspinne (Q-tips) eller lignende. Roter rullen manuelt i pilretningen (B) mens du rengjør den. Ikke ta på rullen med fingrene. Roter den med bomullspinnen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du salgsrepresentanten fra Canon.

66 Rengjøre kassettkontaktene Стр. 66 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Rengjøre kassettkontaktene Rengjøre kassettkontaktene Hvis kassettkontaktene er tilsmusset med papirstøv eller skitt, kan det hende to eller flere ark mates ut. Følg fremgangsmåten nedenfor for å rengjøre kassettkontaktene. Du må klargjøre følgende: bomullspinne 1. Trekk kassetten ut av skriveren og fjern alle papirene. 2. Rengjør kontaktene sidelengs med en fuktig bomullspinne. (A) Kontakt Viktig Når du har renset de tilsmussede kontaktene, må du la dem tørke helt. Hvis problemet ikke blir løst, kontakter du servicerepresentanten fra Canon.

67 Åpne Vedlikehold-skjermbildene Стр. 67 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Rutinemessig vedlikehold > Åpne Vedlikehold-skjermbildene Åpne Vedlikehold-skjermbildene Du kan vedlikeholde skriveren fra dialogboksen for skriveregenskaper (Windows) eller Canon IJ Skriververktøy (Macintosh). Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) 1. Klikk på Kontrollpanel (Control Panel) og deretter Skriver (Printer) under Maskinvare og lyd (Hardware and Sound). I Windows XP klikker du på Kontrollpanel (Control Panel), Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) og deretter Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 klikker du på Kontrollpanel (Control Panel) og deretter på Skrivere (Printers). 2. Høyreklikk ikonet Canon XXX (Canon XXX) (der XXX er navnet på skriveren), og velg deretter Utskriftsinnstillinger (Printing Preferences). Dialogboksen for skriveregenskaper åpnes. Du kan også åpne dialogboksen for skriveregenskaper fra programvaren eller My Printer på skrivebordet. Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh) 1. Åpne Systemvalg (System Preferences) og klikk på Skriv ut og faks (Print & Fax). 2. Velg navnet på skriveren din i listen Skrivere (Printers), og klikk på Åpne utskriftskø (Open Print Queue). Listen over utskriftsjobber vises. 3. Klikk Verktøy (Utility). Dialogboksen Skriv ut liste vises.

68 Åpne Vedlikehold-skjermbildene Стр. 68 из 401 стр. 4. Velg navnet på skriveren din i listen Produkt (Product), og klikk Vedlikehold (Maintenance). Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility) starter. Du kan også åpne Canon IJ Skriververktøy ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Velg Programmer (Applications) i menyen Start (Go), dobbeltklikk på mappen Verktøy (Utilities), og dobbeltklikk deretter på Skriveroppsettverktøy (Printer Setup Utility). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning.

69 Tillegg Стр. 69 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Tillegg Tillegg Sikkerhetsregler Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Tips til hvordan du bruker skriveren

70 Sikkerhetsregler Стр. 70 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Tillegg > Sikkerhetsregler Sikkerhetsregler Les sikkerhetsadvarslene i denne håndboken for å sikre at du bruker skriveren på en sikker måte. Ikke prøv å bruke skriveren på andre måter enn det som er beskrevet i denne håndboken. Det kan forårsake uhell, brann eller elektrisk støt. Advarsel Dette produktet avgir lav magnetisk stråling. Hvis du bruker pacemaker og føler ubehag, trekker du deg unna produktet og kontakter legen din. Du kan få elektrisk støt, forårsake brann eller skade skriveren hvis du ignorerer noen av disse sikkerhetsreglene. Velge en plassering Strømforsyning Ikke plasser skriveren i nærheten av brennbare væsker som alkohol eller tynnere. Ikke prøv å koble skriveren til eller fra strømuttaket når du er våt på hendene. Pass på at du setter støpselet skikkelig inn i stikkontakten. Strømledningen må ikke skades, endres, strekkes eller bøyes urimelig mye.ikke sett tunge gjenstander oppå strømledningen. Ikke koble skriveren til en kontakt som deles med annet utstyr (skjøteledning, 2- eller 3-veis adapter osv.). Ikke bruk skriveren hvis det er knuter på strømledningen, eller hvis den er kveilet sammen. Hvis du oppdager røyk, uvanlig lukt eller rare lyder rundt skriveren, må du straks koble skriveren fra strømuttaket og ringe etter service. Med jevne mellomrom bør du koble fra skriveren og tørke støv av stikkontakten og støpselet med en tørr klut.hvis skriveren står plassert på et sted med mye støv, røyk eller høy luftfuktighet, kan støvet som har samlet seg på støpselet, trekke til seg fukt og forårsake isolasjonsfeil og brann. Hvis du hører torden, må du koble skriveren fra strømforsyningen og la være å bruke den. Hvis du lar skriveren være koblet til, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på skriveren, avhengig av tordenværet. Bruk strømledningen som fulgte med skriveren. Rengjøre skriveren eller elektrisk støt. Bruk en fuktig klut til å rengjøre skriveren.bruk aldri brannfarlige væsker som for eksempel alkohol, benzen eller tynnere. Hvis brennbare væsker kommer i kontakt med elektriske komponenter inne i skriveren, kan det føre til brann

71 Sikkerhetsregler Стр. 71 из 401 стр. Koble alltid skriveren fra strømuttaket før du gjør den ren. Hvis du ved et uhell kommer til å slå på skriveren mens du gjør den ren, kan du skade deg eller skriveren. Vedlikeholde skriveren Arbeide ved skriveren Ikke prøv å demontere eller endre skriveren. Det er ingen deler i skriveren som brukeren kan korrigere. Skriveren inneholder høyspente komponenter. Prøv aldri å utføre vedlikehold som ikke er beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk svært brennbar spray i nærheten av skriveren. Hvis spray kommer i kontakt med elektriske komponenter inne i skriveren, kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Advarsel Du kan skade deg selv eller skriveren hvis du ignorerer noen av disse sikkerhetsreglene. Velge en plassering Ikke plasser skriveren på et sted som er ustabilt eller utsatt for omfattende vibrering. Ikke plasser skriveren på et sted som er svært fuktig eller støvete, i direkte sollys, utendørs eller nær en oppvarmingskilde. Du kan forebygge risikoen for brann eller elektrisk støt ved å plassere skriveren på et sted med en temperatur mellom 5 og 35 C (41 og 95 F) og fuktighet mellom 10 og 90 % (uten kondens). Ikke plasser skriveren på et tykt teppe. Ikke plasser skriveren med baksiden festet til veggen. Strømforsyning Ikke trekk ut støpslet ved å dra i ledningen. Ikke bruk skjøteledning. Kontroller at området rundt stikkontakten alltid er fritt, slik at du lett kan trekke ut strømledningen hvis det er nødvendig. Arbeide ved skriveren Putt aldri hendene eller fingrene i skriveren mens den skriver ut. Når du flytter skriveren, må du ta tak i den på begge sider. Ikke plasser noen gjenstander på skriveren. Ikke plasser metallgjenstander (binders, stifter osv.) eller beholdere med brennbare løsemidler (alkohol, tynnere osv.) oppå skriveren. Dersom et fremmedelement (metall eller væske) faller ned i skriveren, kobler du ut strømledningen og ringer etter service. Skriveren må ikke transporteres eller brukes på skrå, loddrett eller opp ned. Det kan føre til blekklekkasje og skade skriveren.

72 Sikkerhetsregler Стр. 72 из 401 стр. Skrivehode og blekktanker Oppbevar blekktanker utilgjengelig for barn. Hvis en person ved et uhell slikker på eller svelger blekk, må vedkommende skylle munnen godt eller drikke ett eller to glass vann. Hvis det oppstår irritasjon eller ubehag, må du umiddelbart søke legehjelp. Hvis blekk kommer i kontakt med øyne, må det umiddelbart skylles med vann. Hvis blekk kommer i kontakt med hud, må huden umiddelbart vaskes med såpe og vann. Hvis øyne- eller hudirritasjonen fortsetter, må du umiddelbart søke legehjelp. Ikke rist skrivehodene eller blekktankene. Da kan blekk lekke ut og sette flekker på klær eller området rundt. Rør aldri de elektriske kontaktene på et skrivehode etter utskrift. Metalldelene kan være svært varme og forårsake brannskader. Ikke kast blekktanker i åpen ild. Ikke prøv å demontere eller endre skrivehodet eller blekktankene. Ikke behandle skrivehodet og blekktankene røft, for eksempel ved å utsette dem for mye trykk eller miste dem. Ikke skyll eller tørk av skrivehodet og blekktankene. Når du har installert skrivehodet og blekktankene, bør du ikke fjerne dem unødig. nad når du plasserer skriveren i nærheten av andre elektriske apparater, for eksempel lysstoffrør Plasser skriveren minst 5,91 tommer / 15 cm fra andre elektriske apparater, for eksempel lysstoffrør. Hvis skriveren plasseres nærmere slike apparater, kan det hende den ikke fungerer skikkelig på grunn av støy. Når du slår av strømmen Når du slår av strømmen, trykker du alltid på strømknappen og kontrollerer at strømlampen (i grønt) er slukket. Hvis du kobler strømkontakten fra strømuttaket når strømlampen lyser eller blinker, kan ikke skrivehodet beskyttes, og det kan hende at du ikke kan skrive ut senere.

73 Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Стр. 73 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Tillegg > Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Juridiske begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder Følgende dokumenter kan være ulovlig å skrive ut. Listen er ikke fullstendig. Rådfør deg i tvilstilfeller med en juridisk representant i din jurisdiksjon. papirpenger postanvisninger banksertifikater frimerker (stemplede eller ustemplede) ID-kort eller distinksjoner papirer som gjelder verneplikt eller innkalling til verneplikt sjekker eller veksler utstedt av myndighetene vognkort og førerkort reisesjekker matkuponger pass immigrasjonsdokumenter stempelmerker (stemplede eller ustemplede) obligasjoner og andre gjeldsdokumenter aksjebrev opphavsrettsbeskyttet materiale/kunst uten tillatelse fra rettighetshaver

74 Tips til hvordan du bruker skriveren Стр. 74 из 401 стр. Videregående veiledning Feilsøking Innhold > Tillegg > Tips til hvordan du bruker skriveren Tips til hvordan du bruker skriveren I denne delen finner du tips til hvordan du bruker skriveren og skriver ut med optimal kvalitet. Blekk brukes til forskjellige formål. Hvordan brukes blekk til andre formål enn utskrift? Blekk kan brukes til andre formål enn utskrift. Blekk brukes ikke bare til utskrift. Det brukes også til å rengjøre skrivehodet for å sikre optimal utskriftskvalitet. Skriveren har en funksjon for automatisk å rengjøre dysene som blekket sprøytes ut fra, slik at de ikke blir tette. I rengjøringsprosessen blir det pumpet blekk ut fra dysene. Det er ikke mye blekk som går med til rengjøring av dysene. Viktig Blekket som pumpes ut fra dysene, slik som under rengjøring av skrivehodet, fanges opp av blekkbeholderen i skriveren. Blekkbeholderen må skiftes ut når den er full. Du kan ikke skifte den ut selv. Kontakt en servicerepresentant fra Canon så snart som mulig. Før blekkbeholderen er helt full, markerer alarmlampen at den må skiftes ut med en ny. Se i "Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Bruker svart/hvitt-utskrift fargeblekk? Måten blekktyper brukes på, varierer i henhold til fargen på bildet som skal skrives ut, eller innholdet i dokumentet. To typer blekk (PGBK og BK) brukes automatisk, avhengig av medietypen som skal skrives ut, eller innstillingene i skriverdriveren. PGBK brukes hovedsakelig til utskrift av tekstbaserte dokumenter, og BK brukes vanligvis for utskrift av foto, illustrasjoner osv. Det kan hende at svart/hvittutskrift også bruker blekk som ikke er svart. Fargeblekk vil derfor også forbrukes ved svart/hvitt-utskrift. Blekklampen viser når det snart er tomt for blekk. Innsiden av blekktanken består av (A) området der blekket lagres og (B) svampen blekket trekker inn i. Når det går tomt for blekk (A), blinker blekklampen sakte for å angi at det snart er tomt for blekk. Når det deretter går tomt for blekk (B), blinker blekklampen hurtig for å angi at du må skifte ut blekktanken med en ny. Skrive ut på spesialpapir: Hvordan kan jeg skrive ut med optimal utskriftskvalitet!? Tips! Kontroller skriverstatus før utskrift! Er skrivehodet ok? Hvis dysene i skrivehodet er tette, blir utskriftene svake og papir går til spille. Skriv ut dysesjekkmønsteret for å kontrollere skrivehodet. Se Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige. Er innsiden av skriveren tilsmusset med blekk? Når du har skrevet ut store mengder papir eller skrevet ut kant til kant, kan det hende at delene som papir går gjennom, blir tilsmusset med blekk. Rengjør innsiden av skriveren med

75 Tips til hvordan du bruker skriveren Стр. 75 из 401 стр. Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning). Du finner mer informasjon i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Tips! Kontroller hvordan du legger i papiret riktig! Er papiret lagt inn i riktig retning? Når du legger i papir i bakskuffen eller kassetten, må du sørge for å legge papiret i riktig retning. (A) Bakskuff (B) Kassett (A) Når du skal legge papir i bakskuffen, legger du det i med utskriftssiden vendt mot deg. (B) Når du skal legge papir i kassetten, legger du det i med utskriftssiden vendt ned. Er papiret krøllet? Krøllet papir forårsaker papirstopp. Rett ut det krøllete papiret, og legg det i på nytt. Se i "Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning. Tips! Husk å angi papirinnstillingene når du har lagt i papir! Når du har lagt i papiret, passer du på at du velger papiret som er lagt i, i Medietype (Media Type) i skriverdriver. Hvis du ikke har valgt papirtypen, kan det hende at utskriftskvaliteten ikke blir tilfredsstillende. Se Skrive ut. Det finnes forskjellige papirtyper: papir med spesialbelegg på overflaten for å skrive ut bilder med optimal kvalitet og papir som er egnet for dokumenter. Medietype (Media Type) i skriverdriveren har forskjellige forhåndsinnstillinger for hver papirtype (for eksempel blekk som brukes, blekk som kommer ut eller avstand fra dysene) slik at du kan skrive ut på hver papirtype med optimal bildekvalitet. Du kan skrive ut med ulike innstillinger i Medietype (Media Type), avhengig av hva som passer for hver type papir som er lagt i. Bruk FORTSETT/AVBRYT-knappen for å avbryte utskriften! Tips! Trykk aldri på strømknappen! Hvis du trykker på strømknappen når utskrift pågår, plasseres utskriftsdataene som sendes fra datamaskinen, i en kø i skriveren, og det kan hende at du ikke kan fortsette å skrive ut. Trykk på FORTSETT/AVBRYT-knappen for å avbryte utskriften. Hvis du ikke kan avbryte utskriften ved å trykke på FORTSETT/AVBRYT-knappen mens du skriver ut fra en datamaskin, åpner du dialogboksen for skriveregenskaper for å slette de unødvendige utskriftsjobbene fra statusovervåkeren for skriveren (Windows). Hvordan kan jeg alltid skrive ut med optimal utskriftskvalitet? Nøkkelen til optimal utskriftskvalitet er å hindre at skrivehodet tørker ut eller blir tett. Følg alltid punktene nedenfor hvis du vil ha optimal utskriftskvalitet. Følg fremgangsmåten nedenfor for å koble fra strømledningen.

76 Tips til hvordan du bruker skriveren Стр. 76 из 401 стр. 1 Trykk på strømknappen på skriveren for å slå den av. 2 Pass på at strømlampen ikke lyser. 3 Koble strømledningen fra vegguttaket, eller koble fra skjøteledningen. Hvis du trykker på strømknappen for å slå av strømmen, lukker skriveren skrivehodet (dysene) automatisk for å hindre at det tørker ut. Hvis du kobler strømledningen fra vegguttaket eller kobler fra skjøteledningen før strømlampen er slått av, blir ikke skrivehodet lukket som det skal, og dette vil forårsake uttørking eller tiltetting. Pass på at du følger denne fremgangsmåten når du kobler fra strømledningen. Skriv ut regelmessig! På samme måte som tuppen på en kulepenn eller tusj tørker inn og blir ødelagt hvis den ikke brukes på lenge, selv om toppen er på, vil skrivehodet tørke inn eller bli tilstoppet hvis skriveren ikke brukes på lenge. Vi anbefaler at du bruker skriveren minst én gang per måned. Det kan hende at blekk blir uklart hvis du berører området som er skrevet ut, med en markeringspenn eller malestift, eller hvis vann eller svette kommer i kontakt med området som er skrevet ut, avhengig av papirtypen. Må jeg ta spesielle hensyn under bruk eller transport av skriveren? Tips! Ikke bruk eller transporter skriveren loddrett eller på skrå! Hvis skriveren brukes eller transporteres loddrett eller på skrå, kan det hende at skriveren blir skadet eller at blekk lekker ut fra skriveren. Pass på at du ikke bruker eller transporterer skriveren loddrett eller på skrå. Lampen på skriveren blinker: Hva kan jeg gjøre? Alarmlampen blinker oransje. (A) Alarmlampen blinker (B) Alarmlampen lyser ikke (C) Alarmlampen blinker gjentatte ganger Det har oppstått en feil i skriveren. Se i " Feilsøking" i den elektroniske manualen: Videregående veiledning og løs feilen. Strømlampen blinker grønt én gang og alarmlampen blinker oransje én

77 Tips til hvordan du bruker skriveren Стр. 77 из 401 стр. gang vekselvis. Det har oppstått en feil som krever reparasjon. Kontakt en servicerepresentant fra Canon. Fargene er ujevne, og utskriftsresultatene er uklare. Tips! Skriv ut dysesjekkmønsteret for å kontrollere om dysene er tette. Hvis skrivehodedysene er tette, kan fargene bli ujevne eller utskriftsresultatene bli uklare. I dette tilfellet Skriv ut dysesjekkmønsteret Kontroller dysesjekkmønsteret som er skrevet ut for å se om dysene er tilstoppet. Se Når utskriften blir svak eller fargene ikke er riktige.

78 ip4600 series Videregående veiledning Стр. 78 из 401 стр. MC-3024-V1.00 Grunnleggende veiledning Skrive ut Feilsøking Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skrive ut på DVDer/CDer Vedlikehold Endre skriverinnstillingene Tillegg Når du viser denne elektroniske manualen på et annet språk enn engelsk, kan det hende noen engelske beskrivelser vises. Skrive ut Skrive ut fra en datamaskin Skrive ut med den medfølgende programvaren Hva er Easy-PhotoPrint EX? Skrive ut bilder Starte Easy-PhotoPrint EX Velge et bilde Velge papiret Skrive ut Opprette et album Starte Easy-PhotoPrint EX Velge papiret og layouten Velge et bilde Redigere Skrive ut Skrive ut en DVD/CD Skrive ut kalendere Starte Easy-PhotoPrint EX Velge papiret og layouten Velge et bilde Redigere Skrive ut Skrive ut klistremerker Starte Easy-PhotoPrint EX Velge papiret og layouten Velge et bilde Redigere Skrive ut Skrive ut layout Starte Easy-PhotoPrint EX Velge papiret og layouten Velge et bilde Redigere Skrive ut Korrigere og forbedre bilder Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Bruke funksjonen for lysere ansikt Bruke funksjonen for skarpere ansikt Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning

79 ip4600 series Videregående veiledning Стр. 79 из 401 стр. Bruke funksjonen for flekkfjerning Justere bilder Vinduet Korriger/forbered bilder Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Hva er "O1" eller "O4"? Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX Skrive ut på en DVD/CD Skrive ut livaktige bilder Redusere støy på bilder Beskjære bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Skrive ut flere bilder på én side Skrive ut en indeks Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Skrive ut bildeinformasjon Lagre bilder Åpne lagrede filer Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge ved kommentarer for bilder Legge til tekst for bilder Lagre Angi ferier Angi kalendervisning Skrive ut med annen programvare Ulike utskriftsmetoder Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Angi sidestørrelse og papirretning Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Angi stiftemarg Kant til kant-utskrift Tilpass til side-utskrift Skalert utskrift Sideoppsettutskrift Plakatutskrift Hefteutskrift Dupleksutskrift Stempel-/bakgrunnsutskrift Lagre en stempelinnstilling

80 ip4600 series Videregående veiledning Стр. 80 из 401 стр. Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn Skrive ut en konvolutt Bytte papirkilde i henhold til formålet Vise utskriftsresultater før utskrift Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Skrive ut et fargedokument monokromt Angi fargekorrigering Optimal fotoutskrift av bildedata Justere farger med skriverdriveren Skrive ut med ICC-profiler Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast Simulere en illustrasjon Presentere bildedata med én enkelt farge Presentere bildedata med intense farger Fjerne ujevne kanter Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Redusere støy på bilder Oversikt over skriverdriveren Canon IJ-skriverdriver Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Kategorien Vedlikehold Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Forhåndsvisning Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Innstillinger på en PictBridge-kompatibel enhet Feilsøking Feilsøking Hvis det oppstår feil Skriveren kan ikke slås på Alarmlampen lyser oransje Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Kan ikke installere skriverdriveren Kan ikke koble riktig til datamaskinen Utskriftshastigheten er lav / Hi-Speed USB-tilkoblingen virker ikke / Meldingen "Denne enheten har raskere ytelse" vises Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kan ikke skrive ut hele jobben

81 ip4600 series Videregående veiledning Стр. 81 из 401 стр. Deler av siden skrives ikke ut Ingen utskriftsresultater / Utskriften er uklar / Fargene er feil / Hvite striper Linjer er forskjøvet Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet Baksiden av papiret er flekket Vertikale linjer vises på utskriftssidene Farger er ujevne eller stripete Utskriften starter ikke Utskriften stopper før den er fullført Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Papiret mates ikke riktig Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Papirstopp Det vises en melding på dataskjermen Driftsfeil 5100 vises Det vises en feil i forbindelse med automatisk dupleksutskrift Det vises en feil i forbindelse med automatisk skrivehodejustering Feil under skriving / Utdatafeil / Kommunikasjonsfeil Feilnummer: 300 vises Feilnummer: 1700 vises Blekkinformasjonsnummer: 1600 vises Blekkinformasjonsnummer: 1683 vises Blekkinformasjonsnummer: 1688 vises Feilnummer: 1851 vises Feilnummer: 1856 vises Feilnummer: 2001 vises Feilnummer: 2002 vises Feilnummer: 2500 vises Andre feilmeldinger Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift For Windows-brukere Overvåking av skriverstatus vises ikke Skjermbildet Inkjet skriver/skanner utvidet undersøkelsesprogram (Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program) vises. Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Vanlige spørsmål Hvis du ikke kan løse problemet Brukerveiledning (skriverdriver) Bruke Easy-PhotoPrint EX Om Solution Menu

82 Slik bruker du denne håndboken Стр. 82 из 401 стр. Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken Slik bruker du denne håndboken Betjene skjermbildet Innhold Betjene skjermbildet Forklaring Skrive ut håndboken Bruke nøkkelord til å finne et emne Registrere emner i Min håndbok Symboler som brukes i dette dokumentet Varemerker

83 Betjene skjermbildet Innhold Стр. 83 из 401 стр. Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Betjene skjermbildet Innhold Betjene skjermbildet Innhold Når du klikker en tittel som vises i skjermbildet Innhold til venstre på den elektroniske manualen, vises sidene til den tittelen i vinduet Beskrivelse til høyre i skjermbildet. Når du klikker til venstre på, vises titlene som befinner seg nederst i hierarkiene. Klikk for å vise eller lukke skjermbildet Innhold.

84 Betjene skjermbildet Forklaring Стр. 84 из 401 стр. Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Betjene skjermbildet Forklaring Betjene skjermbildet Forklaring (1) Klikk de grønne tegnene for å gå til den tilsvarende siden. (2) Markøren går til toppen av denne siden.

85 Skrive ut håndboken Стр. 85 из 401 стр. Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Skrive ut håndboken Skrive ut håndboken Klikk for å vise vinduet Skriv ut til venstre på den elektroniske manualen. Klikk, og deretter Alternativinnstillinger (Option Settings) for å vise dialogboksen Alternativinnstillinger (Option Settings). Deretter kan du skrive ut. Hvis du vil vise dialogboksen Skriv ut (Print), klikker du på, og deretter på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Når dialogboksen vises, velger du skriveren som skal brukes. Når du har valgt skriveren, klikker du på Egenskaper... (Properties...) for å angi utskriftsinnstillingene. Følgende fire utskriftsmetoder kan brukes: Gjeldende dokument Valgte dokumenter Min håndbok Alle dokumenter Gjeldende dokument Du kan skrive ut emnet som vises. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Gjeldende dokument (Current Document) Tittelen på gjeldende emne vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). Hvis du velger Skriv ut koblede dokumenter (Print linked documents), kan du også skrive ut dokumenter som er koblet til det gjeldende dokumentet. De koblede dokumentene blir lagt til listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). Klikk Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 2. Klikk Start utskrift (Start Printing)

86 Skrive ut håndboken Стр. 86 из 401 стр. Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Utfør utskriften Bekreft antall sider som skal skrives ut, og klikk Ja (Yes). Emnene som vises, blir skrevet ut. Valgte dokumenter Du kan velge og skrive ut de emnene du ønsker utskrift av. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Valgte dokumenter (Selected Documents) Tittelen på alle emnene vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). 2. Velg emnene som skal skrives ut Gå til listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed) og velg avmerkingsboksene for emnene som skal skrives ut. Når du velger avmerkingsboksen Velg dokumenter fra de nederste hierarkiene automatisk (Automatically select documents in lower hierarchies), blir avmerkingsboksene til alle titlene i de nederste hierarkiene valgt. Klikk Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene til alle titlene. Klikk Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen fra alle titlene. Klikk Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 3. Klikk Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Utfør utskriften Bekreft antall sider som skal skrives ut, og klikk Ja (Yes). Alle emner med valgte avmerkingsbokser blir skrevet ut. Min håndbok Du kan velge og skrive ut emnene som er registrert i Min håndbok. Hvis du vil vite mer om Min håndbok, ser du " Registrere emner i Min håndbok ". 1. I Velg mål (Select Target) velger du Min håndbok (My Manual) Tittelen på emnene som er registrert i Min håndbok, vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed). 2. Velg emnene som skal skrives ut Gå til listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed) og velg avmerkingsboksene for emnene som skal skrives ut. Klikk Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene til alle titlene. Klikk Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen fra alle titlene. Klikk Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 3. Klikk Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 4. Utfør utskriften Bekreft antall sider som skal skrives ut, og klikk Ja (Yes). Alle emner med valgte avmerkingsbokser blir skrevet ut.

87 Skrive ut håndboken Стр. 87 из 401 стр. Alle dokumenter Du kan skrive ut alle emnene i den elektroniske manualen. 1. I Velg mål (Select Target) velger du Alle dokumenter (All Documents) Tittelen på alle emnene vises i listen Dokumenter til utskrift (Documents to Be Printed), og avmerkingsboksene blir valgt automatisk. Hvis du fjerner avmerkingen av et emne, blir ikke emnet skrevet ut. Klikk Velg alle (Select All) for å velge avmerkingsboksene til alle titlene. Klikk Fjern alle (Clear All) for å fjerne avmerkingen fra alle titlene. Klikk Forhåndsvisning (Print Preview) for å vise og kontrollere hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. 2. Klikk Start utskrift (Start Printing) Dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation) vises. 3. Utfør utskriften Bekreft antall sider som skal skrives ut, og klikk Ja (Yes). Alle emnene blir skrevet ut. Viktig! En stor mengde papir kreves for å skrive ut alle emnene. Før du skriver ut, må du kontrollere antall utskriftssider som vises i dialogboksen Skriv ut bekreftelse av sidetelling (Print Page Count Confirmation). Du kan endre forstørringen på utskriften i dialogboksen Forhåndsvisning (Print Preview). Men hvis utskriftsdataene går utenfor papiret med den nye forstørringen, skrives ikke den delen av dokumentet ut på papiret.

88 Bruke nøkkelord til å finne et emne Стр. 88 из 401 стр. Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Bruke nøkkelord til å finne et emne Bruke nøkkelord til å finne et emne Du kan skrive inn et nøkkelord for å søke etter en målside. Det søkes i alle elektroniske manualer (brukerhåndbøker) som er installert. 1. Klikk Et søkevindu vises til venstre på den elektroniske manualen. Klikk for å vise eller lukke vinduet Søk. 2. Skriv inn et nøkkelord I Nøkkelord (Keyword) skriver du inn et nøkkelord for elementet som skal merkes. Hvis du vil skrive enn flere nøkkelord, legger du til et mellomrom mellom nøkkelordene. Du kan skrive inn opptil 10 nøkkelord eller opptil 255 tegn. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. Programmet kan også søke etter nøkkelord som inneholder mellomrom. 3. Klikk Start søk (Start Searching) Søket starter og titlene på emner som inneholder nøkkelordet, vises i listen over søkeresultater. Når du utfører et søk ved å skrive inn flere nøkkelord, vises søkeresultatene som vist nedenfor. [Documents Containing Perfect Match / Dokumenter som samsvarer fullstendig med søket ] Emner som inneholder alle tegnene i søkestrengen (inkludert mellomrom), nøyaktig slik de ble skrevet inn (fullstendig samsvar) [Documents Containing All Keywords / Dokumenter som inneholder alle nøkkelordene] Emner som inneholder alle nøkkelordene som ble skrevet inn [Documents Containing Any Keywords / Dokumenter som inneholder minst ett nøkkelord] Emner som inneholder minst ett av nøkkelordene som ble skrevet inn

89 Bruke nøkkelord til å finne et emne Стр. 89 из 401 стр. 4. Vis emnet du ønsker å lese I listen over søkeresultater dobbeltklikker du (eller velger og trykker Enter (Enter)) tittelen på emnet du ønsker å lese. Når sidene til den tittelen vises, fremheves nøkkelordene som finnes på disse sidene.

90 Registrere emner i Min håndbok Стр. 90 из 401 стр. Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Registrere emner i Min håndbok Registrere emner i Min håndbok Registrer sider du ofte leser som emner i Min håndbok, slik at du enkelt kan finne frem til sidene når som helst. 1. Vis emnet Vis emnet som skal legges til Min håndbok. 2. Klikk Vinduet Min håndbok vises til venstre på den elektroniske manualen. Klikk for å vise eller lukke vinduet Min håndbok. 3. Registrer emnet i Min håndbok Klikk Legg til (Add). Emnet som vises, blir lagt til Liste over Min håndbok (List of My Manual). Alternativt kan du gå til listen Nylig åpnede dokumenter (Recently Displayed Documents), dobbeltklikke (eller velge og trykke Enter (Enter)) emnet som skal legges til Min håndbok, vise emnet, og deretter klikke Legg til (Add). 4. Vis Min håndbok Når du dobbeltklikker (eller velger og trykker Enter (Enter)) et emne som vises i Liste over Min håndbok (List of My Manual), vises emnet i vinduet Beskrivelse. Hvis du vil slette et emne fra Liste over Min håndbok (List of My Manual), velger du emnet fra listen og klikker Slett (Delete) (eller trykker Slett (Delete)).

91 Symboler som brukes i dette dokumentet Стр. 91 из 401 стр. Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Symboler som brukes i dette dokumentet Symboler som brukes i dette dokumentet Advarsel Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk. Advarsel Instruksjoner som, hvis de ignoreres, kan føre til person- eller materialskade på grunn av feil bruk av utstyret. Disse må følges for å sikre trygg bruk. Viktig! Instruksjoner som må følges for å sikre trygg bruk. Instruksjoner som merknader for bruk eller ekstra forklaringer. Viser operasjoner i Windows. Viser operasjoner i Macintosh.

92 Varemerker Стр. 92 из 401 стр. Videregående veiledning > Slik bruker du denne håndboken > Varemerker Varemerker Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Windows er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB og Adobe RGB (1998) er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

93 Skrive ut fra en datamaskin Стр. 93 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin Skrive ut fra en datamaskin Skrive ut med den medfølgende programvaren Skrive ut med annen programvare

94 Skrive ut med den medfølgende programvaren Стр. 94 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren Skrive ut med den medfølgende programvaren Hva er Easy-PhotoPrint EX? Skrive ut bilder Opprette et album Skrive ut en DVD/CD Skrive ut kalendere Skrive ut klistremerker Skrive ut layout Korrigere og forbedre bilder Spørsmål og svar Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX

95 Hva er Easy-PhotoPrint EX? Стр. 95 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Hva er Easy- PhotoPrint EX? Hva er Easy-PhotoPrint EX? Med Easy-PhotoPrint EX kan du lage album, kalendere og klistremerker på en enkel måte ved hjelp av bilder som er tatt med digitale kamera. Du kan også skrive ut bilder kant til kant på en enkel måte. Viktig! Easy-PhotoPrint EX støtter ikke Windows 95, Windows 98, Windows Me eller Windows NT4. Easy-PhotoPrint EX kan bare brukes med Canon-blekkskrivere. Det støtter ikke enkelte skrivere, inkludert Canon-kompaktskrivere (SELPHY CP series). Hvis en skriver som støtter Easy-PhotoPrint EX, ikke er installert, kan du ikke skrive ut elementer som du lager. Hvis Easy-PhotoPrint EX er installert på en datamaskin som allerede har Easy-LayoutPrint installert, erstattes Easy-LayoutPrint av Easy-PhotoPrint EX. Utskrift på papir som er større enn A4, er bare tilgjengelig med støttede skrivere. Se håndboken for skriveren for mer informasjon. Se Hjelp for Easy-PhotoPrint EX for beskrivelser av skjermbilder i Easy-PhotoPrint EX. Klikk på Hjelp (Hjelp) i et skjermbilde eller en dialogboks, eller velg Easy-PhotoPrint EX Hjelp (Easy -PhotoPrint EX Help) på menyen Hjelp (Help). Hjelpen vises. Om Exif Print Easy-PhotoPrint EX støtter "Exif Print". Exif Print er en standard for bedre kommunikasjon mellom digitale kamera og skrivere. Ved å koble til et Exif Print-kompatibelt digitalt kamera brukes og optimaliseres bildedataene på fotograferingstidspunktet, og dette gir utskrifter med ekstremt høy kvalitet. Starte Easy-PhotoPrint EX fra andre programmer Easy-PhotoPrint EX kan startes fra andre programmer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter, se håndboken for programmet. Funksjonen Album (Album) er tilgjengelig med følgende programmer: MP Navigator EX versjon 1.00 eller senere

96 Hva er Easy-PhotoPrint EX? Стр. 96 из 401 стр. ZoomBrowser EX versjon 5.8 eller senere Funksjonen Fotoutskrift (Photo Print) er tilgjengelig med følgende programmer: MP Navigator EX versjon 1.00 eller senere ZoomBrowser EX versjon 6.0 eller senere Digital Photo Professional versjon 3.2 eller nyere Easy-PhotoPrint EX er underlagt følgende begrensninger når det startes fra Digital Photo Professional: - Meny (Menu) vises ikke i trinnknappområdet til venstre på skjermen. - Bilder kan ikke korrigeres/forbedres. - Rekkefølgen av bildevisningen kan ikke endres. - Du kan ikke lagre redigerte bilder. - Andre alternativer enn Aktiver ICC-profil (Enable ICC Profile) kan ikke velges for Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Derfor kan du ikke bruke funksjonene Vivid Photo (Vivid Photo) og Reduksjon av fotostøy (Photo Noise Reduction). Bildefilformater som støttes (filtyper) BMP (BMP) JPEG (JPG, JPEG) TIFF (TIF, TIFF) PICT (PICT, PCT) Easy-PhotoPrint-bildefiler (EPP) Viktig! Hvis du velger et bilde og det er en TIFF-fil i den valgte mappen, vil bildet kanskje ikke bli vist riktig, eller Easy-PhotoPrint EX kan avsluttes, avhengig av TIFF-formatet. I så fall kan du flytte TIFF-filen til en annen mappe eller konvertere filen til et annet format og deretter velge mappen på nytt. Miniatyrbilder av filer i formater som ikke støttes, vises som (spørsmålstegn). Når Easy-PhotoPrint EX startes fra Digital Photo Professional, vil alle filer som støttes av Digital Photo Professional, vises. Filformater (filtyper) som støttes av Easy-PhotoPrint EX Easy-PhotoPrint EX Photo Print-fil (EL6) Easy-PhotoPrint EX Album-fil (EL1) Easy-PhotoPrint EX Stickers-fil (EL2) Easy-PhotoPrint EX Calendar-fil (EL4) Easy-PhotoPrint EX Layout-fil (EL5) CD-LabelPrint-data (.cld)

97 Skrive ut bilder Стр. 97 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder Skrive ut bilder Med Easy-PhotoPrint EX kan du skrive ut dine favorittbilder med mange forskjellige oppsett. Du kan også lage bilder kant til kant på en enkel måte. Egnede korreksjoner for bilder vil bli angitt automatisk ved utskrift. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge et bilde 3. Velge papiret 4. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Skrive ut på en DVD/CD Skrive ut livaktige bilder Redusere støy på bilder Beskjære bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Skrive ut flere bilder på én side Skrive ut en indeks Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Skrive ut bildeinformasjon Lagre bilder Åpne lagrede filer Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Hvordan skriver jeg ut med jevne marger?

98 Starte Easy-PhotoPrint EX Стр. 98 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start (Start) velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canonverktøy (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) > Easy- PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

99 Velge et bilde Стр. 99 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Fotoutskrift (Photo Print) fra Meny (Menu). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. Viktig! De forminskede bildene (miniatyrbildene) i skjermbildet kan vises på følgende måter: - En svart linje vises langs en kant på bildet. - En kant på bildet vises som beskåret. Slike bilder vil imidlertid bli vist som vanlig når de forstørres eller forhåndsvises, og utskriftsresultater vil ikke bli påvirket. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. Hvis Easy-PhotoPrint EX startes fra et annet program (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX eller Digital Photo Professional), vil ikke mappetreområdet vises. Bildene som åpnes i programmet, vil vises som miniatyrbilder. 3. Klikk på bildet som du vil skrive ut. Antall eksemplarer vises som "1" nedenfor bildet som du klikket på, mens selve det valgte bildet vises i området for det valgte bildet. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på (Slett alle importerte bilder). Hvis du vil skrive ut to eller flere eksemplarer av et bilde, klikker du på (Pil opp) til du har angitt det ønskede antallet eksemplarer. Hvis du vil redusere antall eksemplarer som vises i boksen, klikker du på (Pil ned). Du kan endre rekkefølgen for bilder ved hjelp av listen øverst til høyre i skjermbildet.

100 Velge et bilde Стр. 100 из 401 стр. Du kan velge utskriftsrekkefølgen fra Sortert etter dato (Sort by Date) og Sortert etter navn (Sort by Name). Du kan korrigere eller forbedre det valgte bildet før du skriver det ut. Korrigere og forbedre bilder Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

101 Velge papiret Стр. 101 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder > Velge papiret Velge papiret 1. Klikk på Velg papir (Select Paper). Skjermbildet Velg papir (Select Paper) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Papirkilde (Paper Source) Papirstørrelse (Paper Size) Medietype (Media Type) Papirstørrelsene og medietypene kan variere i henhold til skriveren. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Viktig! Når Fine Art Photo Rag (Fine Art Photo Rag) er valgt for Medietype (Media Type) angis en marg på 35 mm (1,38") automatisk øverst og nederst på papiret. Det anbefales at du kontrollerer utskriftsområdet for bildet som vises i Forhåndsvisning, før du skriver ut. Du kan skrive ut direkte på DVD-/CD-overflaten ved å velge CD-R (CD-R) som Papirstørrelse (Paper Size). Skrive ut på en DVD/CD Du kan skrive ut bilder med mer levende farger, eller du kan redusere støy på bildet. Skrive ut livaktige bilder Redusere støy på bilder Se i hjelpen for mer informasjon om skjermbildet Velg papir (Select Paper).

102 Skrive ut Стр. 102 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut bilder > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) vises. Viktig! De forminskede bildene (miniatyrbildene) i skjermbildet kan vises på følgende måter: - En svart linje vises langs en kant på bildet. - En kant på bildet vises som beskåret. Slike bilder vil imidlertid bli vist som vanlig når de forstørres eller forhåndsvises, og utskriftsresultater vil ikke bli påvirket. 2. Velg en layout som du vil bruke. Klikk på en kant til kant-layout for å skrive ut bilder kant til kant. Layoutene som er tilgjengelige, kan variere i henhold til skriveren, papirstørrelsen og medietypene. 3. Klikk på Skriv ut (Print). Viktig! Når du skriver ut på stort papir, for eksempel A3/A3+, kan du ikke skrive ut riktig hvis du skriver ut mer enn én side eller ett eksemplar om gangen på enkelte datamaskiner. Det anbefales at du skriver ut én side om gangen når du skriver ut på slikt papir. Hvis du skriver ut på papir som er større enn A4 eller skriver ut bilder med høy oppløsning, kan det hende at data bare skrives ut på midten hvis mange bilder skrives ut om gangen. I slike tilfeller merker du av for Legg jobb i utskriftskø side etter side (Spool print job page by page) i dialogboksen Preferanser (Preferences), og deretter skriver du ut på nytt. Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på (Innstillinger) eller velger Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File). Når Fine Art Photo Rag (Fine Art Photo Rag) er valgt for Medietype (Media Type) i skjermbildet Velg papir (Select Paper), angis en marg på 1,38 tommer (35 mm) automatisk øverst og nederst på papiret. Det anbefales at du kontrollerer utskriftsområdet for bildet som vises i Forhåndsvisning, før du skriver ut.

103 Skrive ut Стр. 103 из 401 стр. Fotoutskriftsinnstillingene forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre innstillingene. Det anbefales at du lagrer det utskrevne bildet hvis du vil skrive det ut senere. Lagre bilder Når du skriver ut med en layout med kanter, kan det hende at margene til venstre og høyre eller øverst og nederst har forskjellig bredde. Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Du kan beskjære bilder eller skrive ut datoer på bilder. Beskjære bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Du kan korrigere eller forbedre det valgte bildet før du skriver det ut. Korrigere og forbedre bilder Du kan angi avanserte fotoutskriftsinnstillinger (antall eksemplarer, utskriftskvalitet osv.) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på (Innstillinger) eller velger Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File). Se i hjelpen for mer informasjon om skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print).

104 Opprette et album Стр. 104 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album Opprette et album Med Easy-PhotoPrint EX kan du lage ditt eget tilpassede fotoalbum. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge papiret og layouten 3. Velge et bilde 4. Redigere 5. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge ved kommentarer for bilder Legge til tekst for bilder Lagre Åpne lagrede filer Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hva er "O1" eller "O4"?

105 Starte Easy-PhotoPrint EX Стр. 105 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start (Start) velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canonverktøy (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) > Easy- PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

106 Velge papiret og layouten Стр. 106 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Velge papiret og layouten Velge papiret og layouten 1. Klikk på Album (Album) på Meny (Menu). Skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup) vises. 2. Angi følgende elementer i delen Generelle innstillinger (General Settings): Papirstørrelse (Paper Size) Retning (Orientation) Omslag (Cover) Dobbelsidealbum (Double page album) Sidetall (Page number) Hvis du vil ha informasjon om papirstørrelsene som kan velges, ser du i hjelpen. Du kan velge om du vil vise bilder på innsiden av for- og baksidene i dialogboksen Alternativer for omslag (Cover Options). Hvis du vil vise dialogboksen Alternativer for omslag (Cover Options), velger du Forside (Front) eller For- og bakside (Front & Back) for Omslag (Cover) og klikker på Alternativer... (Options...). av for Dobbelsidealbum (Double page album) for å aktivere oppslagssidelayout (består av tosiders hovedlayout). I et dobbelsidealbum kan du ordne et bilde på tvers av venstre og høyre side. Du kan tilpasse sidetallene (posisjon, skriftstørrelse osv.) i dialogboksen Innstillinger for sidetall (Page Number Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for sidetall (Page Number Settings), merker du av for Sidetall (Page number) og klikker på Innstillinger... (Settings...). Du kan tilpasse margene på forsiden, de innvendige sidene og baksiden i dialogboksen Innstillinger for marger (Margin Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for marger (Margin Settings), klikker du på Marger... (Margins...). 3. Velg temaet som du vil bruke, fra Tema (Theme) i Layoutprøve (Sample Layout). 4. Hvis du vil endre layout, klikker du på Layout... (Layout...). Dialogboksen Endre layout (Change Layout) vises. I dialogboksen Endre layout (Change Layout) kan du endre layouten eller velge om du vil skrive ut

107 Velge papiret og layouten Стр. 107 из 401 стр. datoen (da bildet ble tatt) på fotografiet. Albumlayoutene som kan velges, kan variere basert på Papirstørrelse (Paper Size), Retning (Orientation), Dobbelsidealbum (Double page album) eller sidetypen som er valgt (forside, innvendige sider eller bakside). Du kan tilpasse datoen (posisjon, størrelse og farge) i dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings), merker du av for Utskriftsdato (Print date) i dialogboksen Endre layout (Change Layout) og klikker på Innstillinger for dato... (Date Settings...). 5. Hvis du vil endre bakgrunn, klikker du på Bakgrunn... (Background...). Dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background) vises. I dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background) kan du male bakgrunnen med én enkelt farge eller lime inn en bildefil på den. Se i hjelpen for mer informasjon om skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup).

108 Velge et bilde Стр. 108 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Velg bilder (Select Images). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. Hvis Easy-PhotoPrint EX startes fra andre programmer (MP Navigator EX eller ZoomBrowser EX), vises ikke mappetreområdet. Bildene som åpnes i MP Navigator EX eller ZoomBrowser EX, vil vises som miniatyrbilder. 3. Velg ett eller flere bilder som du vil skrive ut, og klikk på én av knappene nedenfor. Hvis du vil skrive ut på forsiden, klikker du på (Importer til forside). Hvis du vil skrive ut på de innvendige sidene, klikker du på (Importer til sider på innsiden). Hvis du vil skrive ut på baksiden, klikker du på De valgte bildene vises i området for valgte bilder. (Importer til bakside). Du kan også velge ett eller flere bilder som du vil skrive ut, ved å dra dem til området for valgte bilder. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

109 Velge et bilde Стр. 109 из 401 стр.

110 Redigere Стр. 110 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Redigere Redigere 1. Klikk på Rediger (Edit). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. 2. Endre albumet hvis nødvendig. Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge ved kommentarer for bilder Legge til tekst for bilder Endringsinformasjonen forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre det endrede albumet. Det anbefales at du lagrer elementet hvis du vil endre det senere. Sidetallene på for- og baksidene på albumet vises på denne måten: O1: forsiden O2: innsiden av forsiden O3: innsiden av baksiden O4: baksiden Lagre Se i hjelpen for mer informasjon om skjermbildet Rediger (Edit).

111 Redigere Стр. 111 из 401 стр.

112 Skrive ut Стр. 112 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Opprette et album > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Medietype (Media Type) Kopier (Copies) Papirkilde (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) Medietypene kan variere i henhold til skriveren og papirstørrelsen. Dupleksutskrift (Duplex Printing) vises hvis den valgte skriveren og medietypen støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret. Automatisk (Automatic) vises hvis du merker av for Dupleksutskrift (Duplex Printing) når du har valgt en skriver som støtter automatisk dupleksutskrift og medietypen som støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret automatisk. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan angi et egendefinert utskriftskvalitetsnivå i dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings), velger du Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) og klikker på Innstillinger for kvalitet... (Quality Settings...). av for Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) for å skrive ut bilder kant til kant. Du kan angi utskriftsområdet og utvidelsen for kant-til-kant-utskrift i dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings), klikker du på Avansert... (Advanced...). 3. Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings), ser du i

113 Skrive ut Стр. 113 из 401 стр. hjelpen.

114 Skrive ut en DVD/CD Стр. 114 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut en DVD/CD Skrive ut en DVD/CD Velg DVD/CD-etikett (DVD/CD Label) i Meny (Menu) for å starte CD-LabelPrint. Med CD-LabelPrint kan du skrive ut DVD/CD-etiketter på en enkel måte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker CD-LabelPrint, installerer du CD-LabelPrint og går til manualen for programmet, som beskrevet nedenfor. På Start (Start)-menyen velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > CD-LabelPrint (CD-LabelPrint) > Manual (Manual). Viktig! DVD/CD-etikett (DVD/CD Label) vises ikke i Meny (Menu)-skjermbildet hvis CD-LabelPrint (CD- LabelPrint) ikke er installert på datamaskinen.

115 Skrive ut kalendere Стр. 115 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere Skrive ut kalendere Med Easy-PhotoPrint EX kan du lage din egen kalender ved hjelp av dine favorittbilder. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge papiret og layouten 3. Velge et bilde 4. Redigere 5. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Angi kalendervisning Angi ferier Lagre Åpne lagrede filer Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen?

116 Starte Easy-PhotoPrint EX Стр. 116 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start (Start) velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canonverktøy (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) > Easy- PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

117 Velge papiret og layouten Стр. 117 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Velge papiret og layouten Velge papiret og layouten 1. Klikk på Kalender (Calendar) fra Meny (Menu). Skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup) vises. 2. Angi følgende elementer i delen Generelle innstillinger (General Settings): Papirstørrelse (Paper Size) Retning (Orientation) Start fra Periode Hvis du vil ha informasjon om papirstørrelsene som kan velges, ser du i hjelpen. Du kan legge til ferier i kalenderen. Angi ferier 3. Velg en layout. Hvis du vil, angir du avanserte innstillinger for kalenderen og angir bakgrunnen. Du kan tilpasse kalendervisningen (skriftfarger for datoene og ukedagene, posisjon og størrelse for kalenderen osv.). Angi kalendervisning Du kan male bakgrunnen med én enkelt farge eller lime inn en bildefil på den i dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background). Hvis du vil vise dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background), klikker du på Bakgrunn... (Background...). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup), ser du i hjelpen.

118 Velge et bilde Стр. 118 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Velg bilder (Select Images). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. 3. Velg ett eller flere bilder som du vil skrive ut, og klikk på (Importer til sider på innsiden). De valgte bildene vises i området for valgte bilder. Du kan også velge ett eller flere bilder som du vil skrive ut, ved å dra dem til området for valgte bilder. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

119 Redigere Стр. 119 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Redigere Redigere 1. Klikk på Rediger (Edit). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. 2. Hvis du vil, redigerer du kalenderen. Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Angi kalendervisning Angi ferier Endringsinformasjonen forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre den endrede kalenderen. Det anbefales at du lagrer elementet hvis du vil endre det senere. Lagre Se i hjelpen for mer informasjon om skjermbildet Rediger (Edit).

120 Skrive ut Стр. 120 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut kalendere > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Medietype (Media Type) Kopier (Copies) Papirkilde (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) Medietypene kan variere i henhold til skriveren og papirstørrelsen. Dupleksutskrift (Duplex Printing) vises hvis den valgte skriveren og medietypen støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret. Automatisk (Automatic) vises hvis du merker av for Dupleksutskrift (Duplex Printing) når du har valgt en skriver som støtter automatisk dupleksutskrift og medietypen som støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret automatisk. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan angi et egendefinert utskriftskvalitetsnivå i dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings), velger du Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) og klikker på Innstillinger for kvalitet... (Quality Settings...). Du kan angi utskriftsområdet og utvidelsen for kant-til-kant-utskrift i dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings), klikker du på Avansert... (Advanced...). 3. Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings), ser du i hjelpen.

121 Skrive ut Стр. 121 из 401 стр.

122 Skrive ut klistremerker Стр. 122 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker Skrive ut klistremerker Du kan skrive ut dine favorittbilder på kompatible klistremerkeark. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge papiret og layouten 3. Velge et bilde 4. Redigere 5. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Legge til tekst for bilder Lagre Åpne lagrede filer Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen?

123 Starte Easy-PhotoPrint EX Стр. 123 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start (Start) velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canonverktøy (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) > Easy- PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

124 Velge papiret og layouten Стр. 124 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Velge papiret og layouten Velge papiret og layouten 1. Klikk på Klistremerker (Stickers) fra Meny (Menu). Skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup) vises. 2. Angi følgende elementer i delen Generelle innstillinger (General Settings): Papirstørrelse (Paper Size) Retning (Orientation) Utskriftsdato (Print date) Bruk samme bilde i alle rammer (Use the same image in all frames) Du kan ikke velge annen papirstørrelse enn Fotoklistremerker (Photo Stickers). av for Bruk samme bilde i alle rammer (Use the same image in all frames) for å bruke samme bilde i alle rammer på siden. Du kan tilpasse datoen (posisjon, størrelse og farge) i dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings), merker du av for Utskriftsdato (Print date) og klikker på Innstillinger for dato... (Date Settings...). Se i hjelpen for mer informasjon om skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup).

125 Velge et bilde Стр. 125 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Velg bilder (Select Images). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. 3. Velg ett eller flere bilder som du vil skrive ut, og klikk på (Importer til sider på innsiden). De valgte bildene vises i området for valgte bilder. Du kan også velge ett eller flere bilder som du vil skrive ut, ved å dra dem til området for valgte bilder. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

126 Redigere Стр. 126 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Redigere Redigere 1. Klikk på Rediger (Edit). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. 2. Hvis du vil, redigerer du klistremerket. Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Endringsinformasjonen forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre de endrede klistremerkene. Det anbefales at du lagrer elementet hvis du vil endre det senere. Lagre Se i hjelpen for mer informasjon om skjermbildet Rediger (Edit).

127 Skrive ut Стр. 127 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut klistremerker > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Medietype (Media Type) Kopier (Copies) Papirkilde (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) Medietypene kan variere i henhold til skriveren og papirstørrelsen. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan angi et egendefinert utskriftskvalitetsnivå i dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings), velger du Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) og klikker på Innstillinger for kvalitet... (Quality Settings...). Du kan justere utskriftsposisjonen i dialogboksen Juster utskriftsposisjon (Adjust Print Position). Hvis du vil vise dialogboksen Juster utskriftsposisjon (Adjust Print Position), klikker du på Utskriftsposisjon... (Print Position...). Du kan angi utskriftsområdet og utvidelsen for kant-til-kant-utskrift i dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings), klikker du på Avansert... (Advanced...). 3. Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings), ser du i hjelpen.

128 Skrive ut Стр. 128 из 401 стр.

129 Skrive ut layout Стр. 129 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout Skrive ut layout Du kan legge til tekst for favorittbildene dine og skrive dem ut med mange forskjellige oppsett. Trinn 1. Starte Easy-PhotoPrint EX 2. Velge papiret og layouten 3. Velge et bilde 4. Redigere 5. Skrive ut Prøv dette Korrigere og forbedre bilder Endre layout Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Lagre Åpne lagrede filer Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen?

130 Starte Easy-PhotoPrint EX Стр. 130 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Starte Easy-PhotoPrint EX Starte Easy-PhotoPrint EX 1. På menyen Start (Start) velger du (Alle) programmer ((All) Programs) > Canonverktøy (Canon Utilities) > Easy-PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX) > Easy- PhotoPrint EX (Easy-PhotoPrint EX). Easy-PhotoPrint EX starter, og Meny (Menu) vises.

131 Velge papiret og layouten Стр. 131 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Velge papiret og layouten Velge papiret og layouten 1. Klikk på Layoututskrift (Layout Print) fra Meny (Menu). Skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup) vises. 2. Angi følgende elementer i delen Generelle innstillinger (General Settings): Papirstørrelse (Paper Size) Retning (Orientation) Utskriftsdato (Print date) Hvis du vil ha informasjon om papirstørrelsene som kan velges, ser du i hjelpen. Du kan tilpasse datoen (posisjon, størrelse og farge) i dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings), merker du av for Utskriftsdato (Print date) og klikker på Innstillinger for dato... (Date Settings...). 3. Velg en layout fra Layout (Layouts). Layoutene som vises, kan variere i henhold til innstillingen for Retning (Orientation). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup), ser du i hjelpen.

132 Velge et bilde Стр. 132 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Velge et bilde Velge et bilde 1. Klikk på Velg bilder (Select Images). Skjermbildet Velg bilder (Select Images) vises. 2. Velg mappen som inneholder bildet som du vil skrive ut, fra mappetreområdet. Bildene i mappen vil vises som miniatyrbilder. 3. Velg ett eller flere bilder som du vil skrive ut, og klikk på (Importer til sider på innsiden). De valgte bildene vises i området for valgte bilder. Du kan også velge ett eller flere bilder som du vil skrive ut, ved å dra dem til området for valgte bilder. Når du skal slette et bilde i området for det valgte bildet, merker du bildet som du vil slette, og klikker på (Slett importert bilde). Hvis du vil slette alle bilder fra området for valgte bilder, klikker du på importerte bilder). (Slett alle Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Velg bilder (Select Images), ser du i hjelpen.

133 Redigere Стр. 133 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Redigere Redigere 1. Klikk på Rediger (Edit). Skjermbildet Rediger (Edit) vises. 2. Hvis du vil, redigerer du layouten. Endre layout Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Skrive ut datoer på bilder Legge til tekst for bilder Endringsinformasjonen forkastes hvis du avslutter Easy-PhotoPrint EX uten å lagre den endrede layouten. Det anbefales at du lagrer elementet hvis du vil endre det senere. Lagre Se i hjelpen for mer informasjon om skjermbildet Rediger (Edit).

134 Skrive ut Стр. 134 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Skrive ut layout > Skrive ut Skrive ut 1. Klikk på Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings) vises. 2. Angi følgende elementer i henhold til skriveren og papiret som skal brukes: Skriver (Printer) Medietype (Media Type) Kopier (Copies) Papirkilde (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) Medietypene kan variere i henhold til skriveren og papirstørrelsen. Dupleksutskrift (Duplex Printing) vises hvis den valgte skriveren og medietypen støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret. Automatisk (Automatic) vises hvis du merker av for Dupleksutskrift (Duplex Printing) når du har valgt en skriver som støtter automatisk dupleksutskrift og medietypen som støtter dupleksutskrift. av i denne boksen hvis du vil skrive ut på begge sider av papiret automatisk. Papirkildene kan variere i henhold til skriveren og medietypen. Du kan angi et egendefinert utskriftskvalitetsnivå i dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Innstillinger for utskriftskvalitet (Print Quality Settings), velger du Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) og klikker på Innstillinger for kvalitet... (Quality Settings...). av for Kant-til-kant utskrift (Borderless Printing) for å skrive ut bilder kant til kant. Du kan angi utskriftsområdet og utvidelsen for kant-til-kant-utskrift i dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Hvis du vil vise dialogboksen Utskriftsinnstillinger (Print Settings), klikker du på Avansert... (Advanced...). 3. Klikk på Skriv ut (Print). Hvis du vil ha mer informasjon om skjermbildet Utskriftsinnstillinger (Print Settings), ser du i

135 Skrive ut Стр. 135 из 401 стр. hjelpen.

136 Korrigere og forbedre bilder Стр. 136 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder Korrigere og forbedre bilder Du kan korrigere og forbedre bilder. Klikk på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Velg bilder (Select Images) eller Rediger (Edit) eller i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) i Fotoutskrift (Photo Print). Du kan foreta følgende korrigeringer og forbedringer i vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Viktig! Hvis du velger Aktiver ICC-profil (Enable ICC Profile) for Fotoutskrift (Photo Print) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Innstillinger (Preferences), kan du ikke korrigere/forbedre bilder. Se vinduet "Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Automatisk fotofiks Denne funksjonen vil automatisk analysere den innspilte scenen og bruke passende korrigeringer. Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Funksjonen for korrigering av røde øyne Du kan korrigere røde øyne som er forårsaket av en kamerablits. Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Funksjonen for lysere ansikt Du kan gjøre mørke ansikter som er forårsaket av lys bakgrunn, lysere. Bruke funksjonen for lysere ansikt Funksjonen for skarpere ansikt Du kan gjøre uskarpe ansikter skarpere i et bilde. Bruke funksjonen for skarpere ansikt Funksjonen for digital ansiktsutjevning Du kan forbedre gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Funksjonen for flekkfjerning Du kan fjerne flekker. Bruke funksjonen for flekkfjerning Bildejustering Du kan foreta finjusteringer for generell lysstyrke, kontrast, osv. for bilder. Justere bilder

137 Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Стр. 137 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Bruk optimale korrigeringer automatisk for fotografiene som brukes i et album eller en kalender. Viktig! Funksjonen Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) er ikke tilgjengelig for Fotoutskrift (Photo Print). Med Fotoutskrift (Photo Print) kan du automatisk bruke passende korrigeringer med alle bilder ved utskrift. Velg dette alternativet i Bilde (Image) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på (Innstillinger) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) eller velger Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File). Når bildet er korrigert med Automatisk fotofiks og lagret, kan det ikke korrigeres på nytt med Automatisk fotofiks. Det kan også hende at Automatisk fotofiks ikke er tilgjengelig for bilder som er redigert ved hjelp av programmer, digitale kameraer osv. fra andre produsenter. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Layout/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se vinduet "Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil korrigere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning.

138 Bruke funksjonen Automatisk fotofiks Стр. 138 из 401 стр. 3. Pass på at Auto (Auto) er valgt. 4. Klikk på Automatisk Fotofiks (Auto Photo Fix), og klikk deretter på OK (OK). Hele fotografiet korrigeres automatisk, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Klikk på (Sammenligne) for å vise bildene før og etter korrigeringen side ved side slik at du kan sammenligne og kontrollere resultatet. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å tilbakestille korrigeringen. Hvis du vil bruke korrigeringen med alle valgte bilder samtidig, merker du av for Bruk for alle bilder (Apply to all images). 5. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for korrigerte bilder. 6. Klikk på Avslutt (Exit). Korreksjonene går tapt hvis du avslutter før du lagrer korrigerte bilder.

139 Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Стр. 139 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Du kan korrigere røde øyne som er forårsaket av en kamerablits. Du kan bruke funksjonen for korrigering av røde øyne automatisk eller manuelt. Fotoutskrift (Photo Print) gir deg muligheten til å korrigere røde øyne automatisk ved utskrifter. Hvis du vil korrigere automatisk, velger du Aktiver Automatisk fotofiks (Enable Auto Photo Fix) i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Innstillinger (Preferences) og merker av for Aktiver korrigering av røde øyne (Enable Red-Eye Correction). 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Layout/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se vinduet "Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil korrigere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. Autokorrigering

140 Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Стр. 140 из 401 стр. 3. Pass på at Auto (Auto) er valgt. 4. Klikk på Korriger røde øyne (Red-Eye Correction). 5. Klikk på OK (OK). Røde øyne korrigeres, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Viktig! Det kan hende at andre områder enn av øyet korrigeres, avhengig av bildet. Klikk på (Sammenligne) for å vise bildene før og etter korrigeringen side ved side slik at du kan sammenligne og kontrollere resultatet. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å tilbakestille korrigeringen. Hvis du vil bruke korrigeringen med alle valgte bilder samtidig, merker du av for Bruk for alle bilder (Apply to all images). Manuell korrigering 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Korriger røde øyne (Red-Eye Correction). Flytt markøren over bildet. Markørformen blir endret til (penselmarkør). 5. Dra for å velge det røde området som du vil korrigere, og klikk deretter på OK (OK) som vises over bildet. Røde øyne korrigeres, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Hvis du vil tilbakestille den forrige korreksjonen, klikker du på Angre (Undo). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Korriger røde øyne (Red-Eye

141 Bruke funksjonen for korrigering av røde øyne Стр. 141 из 401 стр. Correction). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for korrigerte bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Korreksjonene går tapt hvis du avslutter før du lagrer korrigerte bilder.

142 Bruke funksjonen for lysere ansikt Стр. 142 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for lysere ansikt Bruke funksjonen for lysere ansikt Du kan gjøre mørke ansikter som er forårsaket av lys bakgrunn, lysere. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Layout/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se vinduet "Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil korrigere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Lysere ansikt (Face Brightener). Flytt markøren over bildet. Markørformen blir endret til (kors).

143 Bruke funksjonen for lysere ansikt Стр. 143 из 401 стр. 5. Dra for å velge området som du vil korrigere, og klikk deretter på OK (OK) som vises over bildet. Hele bildet korrigeres, slik at det merkede området som inneholder ansiktet, blir lysere, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet. Du kan også dra for å rotere rektangelet. Hvis du vil tilbakestille den forrige korreksjonen, klikker du på Angre (Undo). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Lysere ansikt (Face Brightener). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for korrigerte bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Korreksjonene går tapt hvis du avslutter før du lagrer korrigerte bilder.

144 Bruke funksjonen for skarpere ansikt Стр. 144 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for skarpere ansikt Bruke funksjonen for skarpere ansikt Du kan gjøre uskarpe ansikter skarpere i et bilde. Du kan bruke funksjonen for skarpere ansikt automatisk eller manuelt. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Layout/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se vinduet "Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil korrigere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. Autokorrigering 3. Pass på at Auto (Auto) er valgt. 4. Klikk på Skarpere ansikt (Face Sharpener). 5. Klikk på OK (OK). Ansiktet gjøres skarpere, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet.

145 Bruke funksjonen for skarpere ansikt Стр. 145 из 401 стр. Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Skarpere ansikt (Face Sharpener). Klikk på (Sammenligne) for å vise bildene før og etter korrigeringen side ved side slik at du kan sammenligne og kontrollere resultatet. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å tilbakestille korrigeringen. Hvis du vil bruke korrigeringen med alle valgte bilder samtidig, merker du av for Apply to all images (Bruk for alle bilder). Manuell korrigering 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Skarpere ansikt (Face Sharpener). Flytt markøren over bildet. Markørformen blir endret til (kors). 5. Dra for å velge området som du vil korrigere, og klikk deretter på OK (OK) som vises over bildet. Ansiktsområdet i og rundt det merkede området gjøres skarpere, og vises øverst til venstre i bildet. (korrigering/forbedring) Du kan også dra for å rotere rektangelet. Hvis du vil tilbakestille den forrige korreksjonen, klikker du på Angre (Undo). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Skarpere ansikt (Face Sharpener). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre korrigerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image).

146 Bruke funksjonen for skarpere ansikt Стр. 146 из 401 стр. Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for korrigerte bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Korreksjonene går tapt hvis du avslutter før du lagrer korrigerte bilder.

147 Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Стр. 147 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Du kan forbedre gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Du kan bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning automatisk eller manuelt. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Layout/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se vinduet "Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil forbedre, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. Automatisk forbedring 3. Pass på at Auto (Auto) er valgt. 4. Klikk på Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). 5. Klikk på OK (OK). Hud forbedres på en vakker måte, og (korrigering/forbedring) vises øverst til venstre i bildet.

148 Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Стр. 148 из 401 стр. Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). Klikk på (Sammenligne) for å vise bildene før og etter forbedringen side ved side slik at du kan sammenligne og kontrollere resultatet. Klikk på Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) for å angre forbedringen. Hvis du vil bruke forbedringen for alle valgte bilder samtidig, merker du av for Bruk for alle bilder (Apply to all images). Manuell forbedring 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). Flytt markøren over bildet. Markørformen blir endret til (kors). 5. Dra for å velge området som du vil forbedre, og klikk deretter på OK (OK) som vises over bildet. Hud i og rundt det merkede området forbedres på en vakker måte, og vises øverst til venstre i bildet. (korrigering/forbedring) Du kan også dra for å rotere rektangelet. Hvis du vil tilbakestille forbedringen, klikker du på Angre (Undo). Effektnivåer kan endres ved hjelp av glidebryteren under Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre forbedrede bilder som nye filer.

149 Bruke funksjonen for digital ansiktsutjevning Стр. 149 из 401 стр. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for forbedrede bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Forbedringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer forbedrede bilder.

150 Bruke funksjonen for flekkfjerning Стр. 150 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Bruke funksjonen for flekkfjerning Bruke funksjonen for flekkfjerning Du kan fjerne flekker. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Layout/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se vinduet "Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil forbedre, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Korriger/forbedre (Correct/Enhance). 4. Klikk på Fjern flekker (Blemish Remover). Flytt markøren over bildet. Markørformen blir endret til (kors).

151 Bruke funksjonen for flekkfjerning Стр. 151 из 401 стр. 5. Dra for å velge området som du vil forbedre, og klikk deretter på OK (OK) som vises over bildet. Flekker i og rundt det merkede området fjernes, og venstre i bildet. (korrigering/forbedring) vises øverst til Hvis du vil tilbakestille forbedringen, klikker du på Angre (Undo). 6. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre forbedrede bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for forbedrede bilder. 7. Klikk på Avslutt (Exit). Forbedringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer forbedrede bilder.

152 Justere bilder Стр. 152 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Justere bilder Justere bilder Du kan foreta finjusteringer for generell lysstyrke, kontrast, osv. for bilder. 1. Velg bilder i skjermbildet Velg bilder (Select Images), og klikk deretter på (Korriger/forbered bilder). Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) vises. Du kan også vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) ved å klikke på (Korriger/forbered bilder) i skjermbildet Layout/utskrift (Layout/Print) eller Rediger (Edit). I denne situasjonen kan bare bildet som vises i Forhåndsvisning, korrigeres/forbedres. Se vinduet "Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) " for mer informasjon om vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). 2. Velg bildet som du vil justere, fra listen som vises i den nedre delen av vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Bildet vises i Forhåndsvisning. Hvis bare ett bilde er valgt, vises ikke miniatyrbildet nedenfor Forhåndsvisning. 3. Klikk på Manuell (Manual), og klikk deretter på Juster (Adjust). 4. Flytt glidebryteren for elementet som du vil justere, og angi effektnivået. Følgende justeringer er tilgjengelige: Lysstyrke (Brightness) Kontrast (Contrast) Skarphet (Sharpness) Uskarpt (Blur) Fjerning av gjennomsiktighet (Show-through Removal)

153 Justere bilder Стр. 153 из 401 стр. Klikk på Standarder (Defaults) for å tilbakestille alle justeringer. 5. Klikk på Lagre valgt bilde (Save Selected Image) eller Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Du kan lagre justerte bilder som nye filer. Hvis du vil lagre bare bildet du vil ha, klikker du på Lagre valgt bilde (Save Selected Image). Hvis du vil lagre alle bilder, klikker du på Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images). Bare filformatet for JPEG/Exif er tilgjengelig for justerte bilder. 6. Klikk på Avslutt (Exit). Justeringene går tapt hvis du avslutter før du lagrer justerte bilder.

154 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Стр. 154 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Korrigere og forbedre bilder > Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Du kan korrigere/forbedre bilder i dette vinduet. Hvis du vil vise vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images), klikker du på (Korriger/ forbered bilder) i skjermbildet Velg bilder (Select Images) eller Rediger (Edit) eller i skjermbildet Oppsett /Utskrift (Layout/Print) i Fotoutskrift (Photo Print). (1) Verktøylinje Verktøylinje (Zoom inn / Zoom ut) Viser en forstørret eller forminsket forhåndsvisning av siden. (Fullskjerm) Viser hele bildet i forhåndsvisning. (Sammenligne) Viser vinduet Sammenl. bilder (Compare Images). Du kan sammenligne bildene før og etter korrigeringen side ved side. Bildet før korrigeringen/forbedringen vises til venstre, og bildet etter korrigeringen/forbedringen vises til høyre.

155 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Стр. 155 из 401 стр. (2) Oppgaveområde Oppgaver og innstillinger som er tilgjengelige, kan variere mellom kategoriene Auto (Auto) og Manuell (Manual). Klikk på Auto (Auto) eller Manuell (Manual) for å vise den tilhørende kategorien. Kategorien Auto Velg denne hvis du vil korrigere automatisk. Automatisk fotofiks Bruker automatisk korrigering som passer for fotografier. Viktig! Funksjonen Automatisk fotofiks (Auto Photo Fix) er ikke tilgjengelig for Fotoutskrift (Photo Print). Med Fotoutskrift (Photo Print) kan du automatisk bruke passende korrigeringer med alle bilder ved utskrift. Velg dette alternativet i Bilde (Image) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på (Innstillinger) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) eller velger Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File). Korriger røde øyne (Red-Eye Correction) Korrigerer røde øyne.

156 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Стр. 156 из 401 стр. For Fotoutskrift (Photo Print) kan du også korrigere røde øyne ved å velge Aktiver Automatisk fotofiks (Enable Auto Photo Fix) i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences) og merke av for Aktiver korrigering av røde øyne (Enable Red-Eye Correction). Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør uskarpe ansikter skarpere. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Bruk for alle bilder (Apply to all images) Korrigerer automatisk alle bildene som vises i listen. OK (OK) Bruker den valgte effekten med det valgte bildet eller alle bildene. Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Annullerer alle korrigeringer og forbedringer som er angitt for det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det valgte bildet. Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images) Lagrer alle bildene som vises i listen. Avslutt (Exit) Klikk for å lukke vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Kategorien Manuell Velg denne hvis du vil korrigere manuelt. Bruk Juster (Adjust) for å justere lysstyrke og kontrast eller gjøre hele bildet skarpere. Bruk Korriger/forbedre (Correct/Enhance) for å korrigere/forbedre bestemte områder. Juster Lysstyrke (Brightness) Justerer den generelle lysstyrken i bildet. Flytt glidebryteren til venstre for å gjøre bildet mørkere og til høyre for å gjøre det lysere. Kontrast (Contrast) Justerer kontrasten i bildet. Hvis bildet er flatt på grunn av mangel på kontrast, kan du justere kontrasten.

157 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Стр. 157 из 401 стр. Flytt glidebryteren til venstre for å redusere kontrasten i bildet og til høyre for å øke den. Skarphet (Sharpness) Gjør omrisset for motivene i bildet tydeligere for å gjøre bildet skarpere. Hvis bildet er ufokusert eller har uklar tekst, kan du justere skarpheten. Flytt glidebryteren til høyre for å gjøre bildet skarpere. Uskarpt (Blur) Gjør omrisset til motiv i bildet mindre skarpt for å myke opp bildet. Flytt glidebryteren til høyre for å myke opp bildet. Fjerning av gjennomsiktighet (Show-through Removal) Fjerner tekst som skinner gjennom fra baksiden, eller fjerner basisfargen. Juster nivået for gjennomsiktighet for å unngå tekst på den motsatte siden av et tynt dokument eller for å unngå at basisfargen i dokumentet vises i bildet. Flytt glidebryteren til høyre for å øke effekten av å fjerne gjennomsiktigheten. Standarder (Defaults) Tilbakestiller alle justeringer (lysstyrke, kontrast, skarphet, uskarphet og fjerning av gjennomsiktighet). Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Annullerer alle justeringer som er angitt for det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det valgte bildet. Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images) Lagrer alle bildene som vises i listen. Avslutt (Exit) Klikk for å lukke vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images). Korriger/forbedre Korriger røde øyne (Red-Eye Correction) Korrigerer røde øyne. Du kan angi området som du vil bruke effekten på. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. For Fotoutskrift (Photo Print) korrigeres røde øyne automatisk når Aktiver Automatisk fotofiks (Enable Auto Photo Fix) er valgt i Fargekorrigering for utskrift (Color correction for printing) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences) og det er merket av for Aktiver korrigering av røde øyne (Enable Red-Eye Correction). Hvis du vil deaktivere automatisk korrigering, fjerner du merket i boksen. Lysere ansikt (Face Brightener)

158 Vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images) Стр. 158 из 401 стр. Korrigerer hele bildet slik at det valgte ansiktsområdet blir lysere. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Skarpere ansikt (Face Sharpener) Gjør uskarpe ansikter skarpere. Du kan angi området som du vil bruke effekten på. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Digital ansiktsutjevning (Digital Face Smoothing) Forbedrer gjengivelsen av hud ved å fjerne flekker og ujevnheter. Du kan angi området som du vil bruke effekten på. Du kan justere effektnivået ved hjelp av glidebryteren. Fjern flekker (Blemish Remover) Fjerner flekker. Du kan angi området som du vil bruke effekten på. Angre (Undo) Annullerer den siste korrigeringen/forbedringen. OK (OK) Bruker den valgte effekten på det angitte området. Tilbakestill valgt bilde (Reset Selected Image) Annullerer alle korrigeringer og forbedringer som er angitt for det valgte bildet. Lagre valgt bilde (Save Selected Image) Lagrer det valgte bildet. Lagre alle korrigerte bilder (Save All Corrected Images) Lagrer alle bildene som vises i listen. Avslutt (Exit) Klikk for å lukke vinduet Korriger/forbered bilder (Correct/Enhance Images).

159 Spørsmål og svar Стр. 159 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar Spørsmål og svar Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Hva er "O1" eller "O4"?

160 Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Стр. 160 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar > Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvordan kan jeg flytte (eller kopiere) den lagrede filen? Hvis du vil flytte (eller kopiere) en fil opprettet og lagret med Easy-PhotoPrint EX fra én mappe til en annen, må du også flytte (eller kopiere) mappen som ble automatisk opprettet da filen ble lagret første gang. Når du for eksempel lagrer en fil med navnet MittAlbum.el1, opprettes en mappe med navnet MittAlbum.el1.Data automatisk i den samme mappen som inneholder filen MittAlbum.el1. Hvis du vil flytte (eller kopiere) filen MittAlbum.el1 til en annen mappe, flytter (eller kopierer) du også mappen MittAlbum.el1.Data. Mappen MittAlbum.el1.Data inneholder bildene som brukes i albumet. Ikonene kan variere i henhold til elementene. Viktig! Ikke endre navnet på Data-mappen. Hvis du endrer navnet, kan du ikke vise bildene du endret, med Easy-PhotoPrint EX.

161 Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Стр. 161 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar > Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Hvilken side av det viste bildet starter utskriften fra? Utskriften starter fra venstre side av bildet som vises i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Papiret skrives ut i retningen som angis av pilen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i papir (for utskrift på for-/baksiden osv.), ser du i brukerveiledningen for skriveren.

162 Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Стр. 162 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar > Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Hvordan skriver jeg ut med jevne marger? Når du skriver ut med en layout med kanter, kan det hende at margene til venstre og høyre eller øverst og nederst har forskjellig bredde, avhengig av bildet og skriveren. Hvis du alltid vil skrive ut med jevne kanter, merker du av for Alltid beskjær når du velger layout med kanter (Always crop images when selecting a layout with margins) i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på (Innstillinger) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) eller velger Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File). Beskjær bildet for å angi jevne kanter enkeltvis. Beskjære bilder (Fotoutskrift) Følgende innstilling er bare tilgjengelig for Fotoutskrift (Photo Print).

163 Hva er "O1" eller "O4"? Стр. 163 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Spørsmål og svar > Hva er "O1" eller "O4"? Hva er "O1" eller "O4"? Når et album skrives ut, skrives etiketter, for eksempel O1 og O4 ut som sidetall. O1 og O4 representerer henholdsvis for- og baksiden. O1: Forsiden O2: innsiden av forsiden O3: innsiden av baksiden O4: baksiden

164 Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX Стр. 164 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX Skrive ut på en DVD/CD Skrive ut livaktige bilder Redusere støy på bilder Beskjære bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Skrive ut flere bilder på én side Skrive ut en indeks Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Skrive ut bildeinformasjon Lagre bilder Åpne lagrede filer Endre layout Endre bakgrunn Legge til bilder Bytte posisjoner for bilder Erstatte bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Beskjære bilder Ramme inn bilder Skrive ut datoer på bilder Legge ved kommentarer for bilder Legge til tekst for bilder Lagre Angi ferier Angi kalendervisning

165 Skrive ut på en DVD/CD Стр. 165 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Skrive ut på en DVD/CD Skrive ut på en DVD/CD Du kan skrive ut på en DVD/CD ved hjelp av Fotoutskrift. Velg CD-R (CD-R) som Papirstørrelse (Paper Size) i skjermbildet Velg papir (Select Paper). Deretter velger du en layout og skriver inn tittelen. Hvis du vil redigere detaljene, går du tilbake til Meny (Menu) og velger DVD/CD-etikett (DVD/CD Label), og redigerer/skriver den ut ved hjelp av CD-LabelPrint. Følg trinnene for andre elementer for å fullføre bildevalget i skjermbildet Velg bilder (Select Images). Velge et bilde 1. Velg CD-R (CD-R) som Papirstørrelse (Paper Size) i skjermbildet Velg papir (Select Paper). Angi Skriver (Printer) og Medietype (Media Type) i henhold til skriveren og DVDen/CDen som skal brukes. Når CD-R (CD-R) er valgt, vil bare Diskskuff (Disc tray) kunne velges for Papirkilde (Paper Source). 2. Klikk på Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) vises.

166 Skrive ut på en DVD/CD Стр. 166 из 401 стр. 3. Velg en layout som du vil bruke. 4. Skriv inn tittelen/titlene, og angi detaljene for layouten i Avansert (Advanced). Elementene som kan angis, kan variere basert på valgt layout. 5. Klikk på Skriv ut (Print). Legg i en DVD/CD og skriv ut i henhold til meldingen. Utskriften starter fra toppen av bildet som vises i Forhåndsvisning. Viktig! Ikke installer en CD-R-skuff før det vises en melding som ber deg om å legge i en DVD/CD. Du kan justere utskriftsposisjonen på DVDen/CDen i dialogboksen Juster (Adjust). Hvis du vil vise dialogboksen Juster (Adjust), klikker du på (Adjust Print Area/Print Position). Du kan angi avanserte fotoutskriftsinnstillinger (antall eksemplarer, utskriftskvalitet osv.) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på (Innstillinger) eller velger Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File).

167 Skrive ut livaktige bilder Стр. 167 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Skrive ut livaktige bilder Skrive ut livaktige bilder av for Vivid Photo (Vivid Photo) i skjermbildet Velg papir (Select Paper) for å forsterke fargene i et bilde før utskrift. Viktig! Denne funksjonen er tilgjengelig bare med en skriver som støtter Vivid Photo. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Aktiver ICC-profil (Enable ICC Profile) er valgt i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Selv om du merker av for Vivid Photo (Vivid Photo), gjelder denne effekten bare for utskriftsresultatet. Det opprinnelige bildet eller forhåndsvisningsbildet påvirkes ikke.

168 Redusere støy på bilder Стр. 168 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Redusere støy på bilder Redusere støy på bilder Når du tar et bilde på et mørkt sted, for eksempel en nattscene, ved hjelp av et digitalt kamera, kan det oppstå støy på bildet. av for Reduksjon av fotostøy (Photo Noise Reduction) i skjermbildet Velg papir (Select Paper) for å redusere støy i bildet og gjøre bildene som skrives ut, mer levende. Viktig! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når Aktiver ICC-profil (Enable ICC Profile) er valgt i kategorien Avansert (Advanced) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Hvis støyen er alvorlig, endrer du Vanlig (Normal) til Sterk (Strong). Støyreduksjonseffekten gjelder bare for utskriftsresultatet. Det opprinnelige bildet eller forhåndsvisningsbildet påvirkes ikke.

169 Beskjære bilder (Fotoutskrift) Стр. 169 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Beskjære bilder (Fotoutskrift) Beskjære bilder (Fotoutskrift) Du beskjærer et bilde når du fjerner unødvendige deler av bildet ved å merke de nødvendige delene. Klikk på (Beskjær bilde) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Flytt den hvite rammen til delen som skal skrives ut, og klikk på OK (OK). Når du skal flytte beskjæringsområdet, plasserer du markøren i den hvite rammen og drar den. Dra de hvite linjene for å forstørre/forminske beskjæringsområdet. av for Regelen om tredje (The Rule of Thirds) for å vise hvite brutte linjer. Når du skal lage en balansert sammensetning, drar du ett av skjæringspunktene (hvite firkanter) eller en hvit brutt linje over hovedmotivet i bildet. Beskjæringseffekten gjelder bare for utskriftsresultatet. Det opprinnelige bildet beskjæres ikke. Hvis du vil ha mer informasjon om vinduet Beskjær (Crop), ser du i hjelpen.

170 Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Стр. 170 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Skrive ut datoer på bilder (Fotoutskrift) Hvis du vil skrive ut datoen da bildet ble tatt på bildet, klikker du på (Innstillinger for dato) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print), og deretter merker du av for Utskriftsdato (Print date) for å vise dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings). Datoen vises i det korte datoformatet (dd/mm/åååå osv.), slik det er angitt i operativsystemet. I dialogboksen Innstillinger for dato (Date Settings) kan du endre retningen, posisjonen, størrelsen og fargen for datoen i henhold til retningen og bakgrunnen for bildet. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon.

171 Skrive ut flere bilder på én side Стр. 171 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Skrive ut flere bilder på én side Skrive ut flere bilder på én side Du kan skrive ut flere bilder på én side ved å velge en layout for flere bilder i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Se den følgende delen for mer informasjon om hvordan du velger bilder. Velge et bilde Det tilgjengelige antall bilder og layouter kan variere i henhold til medietypen. Bilder organiseres på følgende måte. Eksempel: Kant til kant (x4) Du kan endre utskriftsrekkefølgen i Utskriftsrekkefølge (Printing Order) i kategorien Skriv ut (Print) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du kan velge utskriftsrekkefølgen fra Etter dato (By Date), Etter navn (By Name) og Etter valg (By Selection). Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File). (Innstillinger) eller velger

172 Skrive ut en indeks Стр. 172 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Skrive ut en indeks Skrive ut en indeks Du kan skrive ut en indeks for valgte bilder. En indeksutskrift viser miniatyrbilder for fotografiene på én side. Det er praktisk når du skal håndtere bildene. Hvis du vil skrive ut en indeks, velger du Indeks (Index) fra layoutene i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Se den følgende delen for mer informasjon om hvordan du velger bilder. Velge et bilde Indeksutskrift deaktiveres hvis du velger følgende papirstørrelser. - Kredittkort - Fine Art A4 - Fine Art A3 - Fine Art A3+ - Fine Art Letter - CD-R Du kan skrive ut opptil 80 miniatyrbilder på én side. Bilder organiseres på følgende måte. Eksempel: Indeks (x20) Du kan endre utskriftsrekkefølgen i Utskriftsrekkefølge (Printing Order) i kategorien Skriv ut (Print) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du kan velge utskriftsrekkefølgen fra Etter dato (By Date), Etter navn (By Name) og Etter valg (By Selection). Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File). (Innstillinger) eller velger

173 Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Стр. 173 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Skrive ut ID-bilder (ID Photo Print) Du kan skrive ut mange forskjellige ID-bilder. Viktig! Det er ikke sikkert at bildet kan brukes som offisielt ID-bilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du vedkommende som skal motta bildet. Hvis du vil skrive ut ID-bilder, velger du 10x15cm 4"x6" for Papirstørrelse (Paper Size) i skjermbildet Papirstørrelse (Select Paper) og velger en layout ID-bildet fra layoutene i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Se den følgende delen for mer informasjon om hvordan du velger bilder. Velge et bilde Bilder organiseres på følgende måte. Eksempel: ID-bilde 3,5 x 4,5 cm Du kan endre utskriftsrekkefølgen i Utskriftsrekkefølge (Printing Order) i kategorien Skriv ut (Print) i dialogboksen Preferanser (Preferences). Du kan velge utskriftsrekkefølgen fra Etter dato (By Date), Etter navn (By Name) og Etter valg (By Selection). Hvis du vil vise dialogboksen Preferanser (Preferences), klikker du på Preferanser... (Preferences...) på menyen Fil (File). (Innstillinger) eller velger

174 Skrive ut bildeinformasjon Стр. 174 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Skrive ut bildeinformasjon Skrive ut bildeinformasjon Velg Opptak Info (Captured Info) fra layoutene i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print) for å skrive ut bildet og Exif-informasjonen side ved side. Se den følgende delen for mer informasjon om hvordan du velger bilder. Velge et bilde Denne funksjonen er bare tilgjengelig for papirstørrelsen Letter 8.5"x11" og A4.

175 Lagre bilder Стр. 175 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Lagre bilder Lagre bilder Du kan lagre endrede bilder. Informasjon om beskjæring og layout kan lagres. Klikk på Lagre (Save) i skjermbildet Oppsett/Utskrift (Layout/Print). Når dialogboksen Lagre som (Save As) vises, angir du lagringsplasseringen og filnavnet, og deretter klikker du på Lagre (Save). Viktig! Hvis du endrer en lagret fil og lagrer den på nytt, overskrives filen. Hvis du vil lagre en fil på nytt med et nytt navn eller på en annen plassering, velger du Lagre som... (Save As...) på menyen Fil (File) og lagrer. Lagre (Save) vises ikke i skjermbildet Velg bilder (Select Images) eller Velg papir (Select Paper).

176 Åpne lagrede filer Стр. 176 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Åpne lagrede filer Åpne lagrede filer Du kan åpne filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX. 1. Klikk på Bibliotek (Library) på Meny (Menu). Dialogboksen Åpne (Open) vises. Du kan kontrollere filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX, i ikonvisning (bare for Windows Vista) eller i miniatyrbildevisning. Viktig! Når du bruker 64-bitersversjonen av Windows Vista eller Windows XP, kan ikke innholdet i filene vises i Utforsker. 2. Velg filen som du vil åpne, og klikk på Åpne (Open). Skjermbildet Rediger (Edit) eller Velg papir (Select Paper) vises. Easy-PhotoPrint EX støtter følgende filformater (filtyper): Easy-PhotoPrint EX Photo Print-fil (EL6) Easy-PhotoPrint EX Album-fil (EL1) Easy-PhotoPrint EX Stickers-fil (EL2) Easy-PhotoPrint EX Calendar-fil (EL4) Easy-PhotoPrint EX Layout-fil (EL5) - CD-LabelPrint-data (.cld) 3. Hvis du vil, redigerer du filen. Se de følgende delene for mer informasjon om hvordan du endrer. Redigere album Redigere kalendere Redigere klistremerker Redigere layoututskrift

177 Åpne lagrede filer Стр. 177 из 401 стр. Du kan åpne filer som er opprettet med Easy-PhotoPrint EX, på følgende måter i tillegg til fra Bibliotek (Library) på Meny (Menu). Dobbeltklikk eller klikk på filene. Klikk på Åpne... (Open...) på menyen Fil (File), og velg deretter filen som du vil redigere. Du kan også åpne en nylig åpnet fil ved å klikke filnavnet som vises på menyen Fil (File).

178 Endre layout Стр. 178 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Endre layout Endre layout Du kan endre layouten for hver side for seg. Velg siden som du vil endre layout for, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på (Endre layout). Velg layouten som du vil bruke, i dialogboksen Endre layout (Change Layout), og klikk på OK (OK). Album Viktig! Albumlayoutene som kan velges, kan variere basert på Papirstørrelse (Paper Size), Retning (Orientation) eller den valgte sidetypen (forside, innvendig side eller bakside). Hvis den nye layouten har et annet antall rammer per side enn den gjeldende layouten, skjer følgende: Hvis antall layoutrammer økes Hvis antall layoutrammer reduseres : Bilder flyttes fra de etterfølgende sidene for å fylle alle rammene i den nye layouten. : Sider med den nye layouten vil bli lagt til inntil alle bildene på sidene med den gjeldende layouten kan få plass. Hvis du endrer den valgte layouten for for- eller baksiden til en som har færre layoutrammer, slettes bilder som ikke passer inn i den nye layouten, fra og med det siste bildet som ble lagt til på den tidligere layoutsiden. av for Bruk for alle sider (Apply to all pages) for å endre layoutene for alle sider til den du nylig valgte. Kalender

179 Endre layout Стр. 179 из 401 стр. Viktig! Layoutene som kan velges, kan variere basert på Papirstørrelse (Paper Size) og Retning (Orientation). Layoutene for alle sider endres til den valgte layouten. Alle bilder som ikke passer i den nye layouten, vil bli samlet på én side. Layoututskrift Viktig! Layoutene som kan velges, kan variere basert på Papirstørrelse (Paper Size) og Retning (Orientation). Hvis den nye layouten har et annet antall rammer per side enn den gjeldende layouten, skjer følgende: Hvis antall layoutrammer økes Hvis antall layoutrammer reduseres : Bilder flyttes fra de etterfølgende sidene for å fylle alle rammene i den nye layouten. : Sider med den nye layouten vil bli lagt til inntil alle bildene på sidene med den gjeldende layouten kan få plass. av for Bruk for alle sider (Apply to all pages) for å endre layoutene for alle sider til den du nylig valgte.

180 Endre bakgrunn Стр. 180 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Endre bakgrunn Endre bakgrunn Du kan endre bakgrunnen på hver side. Viktig! Du kan ikke endre bakgrunnen for Fotoutskrift (Photo Print), Klistremerker (Stickers) og Layoututskrift (Layout Print). Velg siden som du vil endre bakgrunn for, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på bakgrunn). (Endre Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Velg bakgrunnstypen som du vil bruke, i dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background). Når Velg fra prøver (Select from samples) er valgt Velg bildet som du vil bruke, fra Prøver (Samples), og klikk på OK (OK). Velg fra prøver (Select from samples) vil bare vises hvis Album (Album) er valgt. Når Enkel farge (Single color) er valgt Velg bakgrunnsfargen som du vil bruke, fra Standardfarge (Standard color) eller Egendefinert farge (Custom color), og klikk på OK (OK).

181 Endre bakgrunn Стр. 181 из 401 стр. Når Bildefil (Image file) er valgt Angi Bildefilbane (Image File Path) og Bildelayout (Image Layout), og klikk deretter på OK (OK).

182 Endre bakgrunn Стр. 182 из 401 стр. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir bakgrunnen i dialogboksen Endre bakgrunn (Change Background), ser du i hjelpen.

183 Legge til bilder Стр. 183 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Legge til bilder Legge til bilder Du kan legge til bilder på sider. Velg siden som du vil legge til bilder på, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på bilde). (Legg til Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Velg mappen som inneholder bildet som du vil legge til, fra mappetreområdet til venstre for Legg til bilde (Add Image), og velg bildet som du vil legge til, fra miniatyrbildevinduet til høyre. Klikk på et bilde for å velge det (bakgrunnen blir blå), eller opphev valget (bakgrunnen blir hvit). Du kan også velge flere bilder. Velg et alternativ for Legg til (Add to), og klikk på OK (OK). Viktig! Du kan legge til opptil 20 bilder om gangen på én enkelt side. Opptil 99 like bilder kan legges til på alle sider kombinert. Du kan ikke legge til to eller flere like bilder på én gang. I slike tilfeller legger du det til ett om gangen. Hvis du øker antall sider som du vil legge til bilder på, kan du ikke legge til bilder etter side 400. I dialogboksen Legg til bilde (Add Image) kan du velge alle bildene på én gang eller endre visningsstørrelsen og rekkefølgen for miniatyrbildene. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon.

184 Bytte posisjoner for bilder Стр. 184 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Bytte posisjoner for bilder Bytte posisjoner for bilder Du kan bytte posisjoner for bilder. Klikk på (Bytt bildeposisjoner) i skjermbildet Rediger (Edit). Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Velg mål- og kildebildene som du vil bytte, og klikk deretter på Bytt (Swap). Når du er ferdig med å bytte alle bildene du vil bytte, klikker du på Bakside som skal endres (Back to Edit).

185 Erstatte bilder Стр. 185 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Erstatte bilder Erstatte bilder Du kan bytte et bilde med et annet bilde. Velg bildet som du vil erstatte, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på (Erstatt valgt bilde). Velg mappen som inneholder bildet som du vil bytte, fra mappetreområdet til venstre for dialogboksen Erstatt bilde (Replace Image). Velg bildet som du vil bytte, fra miniatyrbildevinduet til høyre for skjermbildet, og klikk på OK (OK). Hvis du vil velge fra bildene som allerede er importert, klikker du på kategorien Importerte bilder (Imported Images) og velger bildet som du vil bytte, fra miniatyrbildevinduet og klikker på OK (OK). Viktig! Du kan ikke velge flere bilder i dialogboksen Erstatt bilde (Replace Image). Hvis du velger flere bilder i skjermbildet Rediger (Edit) og bruker erstatningsfunksjonen, vil alle bilder som er valgt i skjermbildet Rediger (Edit), bli erstattet med bildet som er valgt i dialogboksen Erstatt bilde (Replace Image). Når bilder blir erstattet, blir følgende innstillinger for det gamle bildet videreført til det nye bildet. Posisjon Størrelse Ramme Posisjon og størrelse for datoen Beskjæringsinformasjon og bilderetning arves ikke. I dialogboksen Erstatt bilde (Replace Image) kan du endre visningsstørrelsen og rekkefølgen for miniatyrbildene. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon.

186 Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Стр. 186 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Endre posisjon, vinkel og størrelse for bilder Du kan justere posisjonen, vinkelen og størrelsen for bilder. Velg bildet som du vil endre posisjon eller størrelse for, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på (Endre bilde), eller dobbeltklikk på bildet. Angi Midtposisjon (Center Position), Rotasjon (Rotation) og Størrelse (Size), og klikk deretter på OK (OK). Du kan også endre posisjonen og størrelsen for et bilde ved å dra det i skjermbildet Rediger (Edit). Velg et bilde i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk deretter på (Roter fritt), og dra et hjørne på bildet for å rotere det. Hvis du vil ha mer informasjon om posisjonen og størrelsen for bilder, kan du se i hjelpen.

187 Beskjære bilder Стр. 187 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Beskjære bilder Beskjære bilder Du beskjærer et bilde når du fjerner unødvendige deler av bildet ved å merke de nødvendige delene. Velg bildet som du vil beskjære, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på dobbeltklikk på bildet. Klikk på knappen Beskjær (Crop) i dialogboksen Endre bilde (Edit Image). (Endre bilde), eller Dra de hvite firkantene på bildet for å endre området som skal beskjæres, og klikk på OK (OK). Hvis du vil ha mer informasjon om beskjæring, kan du se i hjelpen.

188 Ramme inn bilder Стр. 188 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Ramme inn bilder Ramme inn bilder Du kan legge til rammer for bilder. Viktig! Du kan ikke legge til rammer for bilder i Fotoutskrift (Photo Print), Klistremerker (Stickers) og Layoututskrift (Layout Print). Velg bildet som du vil ramme inn, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på dobbeltklikk på bildet. Klikk på kategorien Ramme (Frame) i dialogboksen Endre bilde (Edit Image). (Endre bilde), eller Velg rammen som du vil bruke, fra Rammer (Frames), og klikk på OK (OK). Viktig! Du kan ikke skrive ut datoer på innrammede bilder. av for Bruk for alle bilder på siden (Apply to all images in the page) for å legge til samme ramme for alle bilder på en valgt side på én gang. Hvis du vil ha mer informasjon om rammer, kan du se i hjelpen.

189 Skrive ut datoer på bilder Стр. 189 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Skrive ut datoer på bilder Skrive ut datoer på bilder Du kan skrive ut datoer på bilder. Velg bildet som du vil skrive ut datoen på, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på eller dobbeltklikk på bildet. Klikk på kategorien Dato (Date) i dialogboksen Endre bilde (Edit Image). (Endre bilde), av for Vis dato (Show date). Angi Papirretning (Text Orientation), Posisjon (Position), Skriftstørrelse (Font Size) og Farge (Color), og klikk deretter på OK (OK). Viktig! Du kan ikke skrive ut datoer på innrammede bilder. Datoen vises i det korte datoformatet (dd/mm/åååå osv.), slik det er angitt i operativsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir datoer, kan du se i hjelpen.

190 Legge ved kommentarer for bilder Стр. 190 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Legge ved kommentarer for bilder Legge ved kommentarer for bilder Du kan legge ved kommentarer for bilder og vise dem i albumet. Bildets navn, fotograferingsdato og kommentarer vises (fra øverst til nederst) i en kommentarboks. Viktig! Du kan ikke legge ved kommentarer for Fotoutskrift (Photo Print), Kalender (Calendar), Klistremerker (Stickers) og Layoututskrift (Layout Print). Velg bildet som du vil legge ved kommentarer for, i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på bilde), eller dobbeltklikk på bildet. Klikk på kategorien Kommentarer (Comments) i dialogboksen Endre bilde (Edit Image). (Endre av for Vis kommentarboks (Show comment box). av for elementene som du vil vise, og skriv inn kommentarer. Angi størrelsen og fargen for skriften og posisjonen osv. for kommentarene, og klikk deretter på OK (OK).

191 Legge ved kommentarer for bilder Стр. 191 из 401 стр. Hvis du vil ha mer informasjon om kommentarer, kan du se i hjelpen.

192 Legge til tekst for bilder Стр. 192 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Legge til tekst for bilder Legge til tekst for bilder Du kan legge til tekst for bilder. Klikk på til tekst. (Legg til tekst) i skjermbildet Rediger (Edit), og dra musen over området hvor du vil legge Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Velg kategorien Tekst (Text) i dialogboksen Endre tekstboks (Edit Text Box), og skriv inn teksten. I dialogboksen Endre tekstboks (Edit Text Box) kan du endre posisjon, vinkel og størrelse for teksten. Du kan også angi fargen og linjen for tekstboksen. Se i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil endre teksten som er skrevet inn, merker du den og klikker på Dialogboksen Endre tekstboks (Edit Text Box) vises. Du kan endre teksten. (Endre tekstboks).

193 Lagre Стр. 193 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Lagre Lagre Du kan lagre endrede elementer. Klikk på Lagre (Save) i skjermbildet Rediger (Edit) eller Utskriftsinnstillinger (Print Settings). Skjermbildene for Album-utskrift brukes som eksempel i de følgende beskrivelsene. Skjermbildene kan variere avhengig av hva du oppretter. Når dialogboksen Lagre som (Save As) vises, angir du lagringsplasseringen og filnavnet, og deretter klikker du på Lagre (Save). Viktig! Hvis du endrer en lagret fil og lagrer den på nytt, overskrives filen. Hvis du vil lagre en fil på nytt med et nytt navn eller på en annen plassering, velger du Lagre som... (Save As...) på menyen Fil (File) og lagrer. Lagre (Save) vises ikke i skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup) eller Velg bilder (Select Images).

194 Angi ferier Стр. 194 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Angi ferier Angi ferier Du kan legge til ferier i kalenderen. Klikk på Angi ferier... (Set Holidays...) i skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup) i Kalender (Calendar), eller klikk på (Oppsett for periode/feriedag) i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på Angi ferier... (Set Holidays...) i dialogboksen Generelle innstillinger for kalender (Calendar General Settings) for å vise dialogboksen Ferieinnstillinger (Holiday Settings). Hvis du vil legge til en ferie, klikker du på Legg til... (Add...). Dialogboksen Legg til / endre ferie (Add/Edit Holiday) vises. Hvis du vil redigere en lagret ferie, merker du den og klikker på Rediger... (Edit...). Hvis du vil slette en ferie, merker du den og klikker på Slett (Delete). Hvis du vil slette alle lagrede ferier i kalenderperioden, klikker du på Fjern (Clear). Skriv inn navnet i Ferienavn (Holiday Name), og angi datoen. av for Angi som ferie (Set as Holiday) for å vise denne dagen som en feriedag i kalenderen.

195 Angi ferier Стр. 195 из 401 стр. Hvis du vil ha mer informasjon om hver dialogboks, kan du se i hjelpen.

196 Angi kalendervisning Стр. 196 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med den medfølgende programvaren > Tillegg 1: Innstillinger for Easy-PhotoPrint EX > Angi kalendervisning Angi kalendervisning Du kan tilpasse kalendervisningen (skrifter, linjer, farger, posisjon, størrelse osv.). Klikk på Innstillinger... (Settings...) i skjermbildet Utskriftsformat (Page Setup) i Kalender (Calendar), eller velg en kalender i skjermbildet Rediger (Edit), og klikk på dialogboksen Innstillinger for kalender (Calendar Settings). (Oppsett for kalender) for å vise Viktig! Kategorien Posisjon og størrelse (Position & Size) vises bare når dialogboksen Innstillinger for kalender (Calendar Settings) vises fra skjermbildet Rediger (Edit). Hvis du vil ha mer informasjon om dialogboksen Innstillinger for kalender (Calendar Settings), kan du se i hjelpen.

197 Skrive ut med annen programvare Стр. 197 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvaren Skrive ut med annen programvare Ulike utskriftsmetoder Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Oversikt over skriverdriveren

198 Ulike utskriftsmetoder Стр. 198 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder Ulike utskriftsmetoder Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Angi sidestørrelse og papirretning Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Angi stiftemarg Kant til kant-utskrift Tilpass til side-utskrift Skalert utskrift Sideoppsettutskrift Plakatutskrift Hefteutskrift Dupleksutskrift Stempel-/bakgrunnsutskrift Lagre en stempelinnstilling Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn Skrive ut en konvolutt Bytte papirkilde i henhold til formålet Vise utskriftsresultater før utskrift Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse)

199 Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Стр. 199 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Fremgangsmåten for å konfigurere det grunnleggende utskriftsoppsettet som er nødvendig for å skrive ut data på en ordentlig måte med denne skriveren, er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg medietypen Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Meditype (Media Type) i kategorien Hoved (Main). 3. Velg papirkilden Velg Velg automatisk (Automatically Select), Bakskuff (Rear Tray), Kassett (Cassette), Fortløpende automating (Continuous Autofeed) eller Papirtildeling (Paper Allocation) fra Papirkilde (Paper Source). Viktig! Innstillingene som kan velges for Papirkilde (Paper Source), kan variere i henhold til papirstørrelsen og -typen. 4. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High), Standard (Standard) eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality). 5. Velg farge/intensitet Velg Auto (Auto) for Farge/Intensitet (Color/Intensity). 6. Kontroller innstillingene Kontroller de angitte innstillingene, slik som papirtype og papirkilde, som vises under forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av vinduet. 7. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dokumentet skrives ut i henhold til medietypen og -størrelsen som ble angitt for utskrift.

200 Angi sidestørrelse og papirretning Стр. 200 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi sidestørrelse og papirretning Angi sidestørrelse og papirretning Papirstørrelsen og papirretningen blir som regel angitt i programmet. Hvis sidestørrelsen og retningen som er angitt for Sidestørrelse (Page Size) og Retning (Orientation) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup), er like de som er angitt i programmet, trenger du ikke å velge dem i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Hvis du ikke kan angi dem i programmet, er fremgangsmåten for å velge en papirstørrelse og papirretning som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg papirstørrelsen Velg en sidestørrelse fra listen Sidestørrelse (Page Size) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Velg Retning (Orientation) Velg Stående (Portrait) eller Liggende (Landscape) for Retning (Orientation). av i avmerkingsboksen Roter 180 grader (Rotate 180 degrees) hvis du vil skrive ut slik at originalen blir rotert 180 grader. 4. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dokumentet blir skrevet ut med valgt sidestørrelse og papirretning.

201 Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Стр. 201 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Standardinnstilling Skriv ut fra siste side Sorter Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) + Sorter (Collate) Fremgangsmåten for å angi antall kopier og utskriftsrekkefølge er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi antallet kopier som skal skrives ut Angi antall kopier som skal skrves ut, i Kopier (Copies) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Angi utskriftsrekkefølge av for Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) hvis du vil skrive ut med den siste siden først. Hvis du gjør det, trenger du ikke å sortere sidene i riktig rekkefølge etter utskrift. 4. av for sortert utskrift når du angir flere koiper i boksen Kopier (Copies) av for Sorter (Collate) hvis du vil angi flere kopier samlet. Fjern avmerkingen for dette alternativet for å skrive ut alle sider med samme sidetall samlet. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Det angitte antallet kopier blir skrevet ut i den angitte utskriftsrekkefølgen. Viktig!

202 Angi antall kopier og utskriftsrekkefølge Стр. 202 из 401 стр. Hvis programmet du bruker, har den samme funksjonen, kan du angi innstillingene i programmet. Hvis du angir antall kopier og utskriftsrekkefølgen både i programmet og i skriverdriveren, kan antall kopier være det totale antallet for de to innstillingene eller den angitte utskriftsrekkefølgen kan kanskje ikke aktiveres. Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) og Sorter (Collate) er nedtonet og ikke tilgjengelige hvis Hefteutskrift (Booklet Printing) er valgt som Sideoppsett (Page Layout). Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) er nedtonet og ikke tilgjengelig hvis Plakatutskrift (Poster Printing) er valgt som Sideoppsett (Page Layout). Ved å angi både Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) og Sorter (Collate) kan du skrive ut slik at utskriften er sortert en etter en, med siste side først. Disse innstillingene kan brukes i kombinasjon med Kant til kant-utskrift (Borderless Printing), Normal utskrift (Normal-size Printing), Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing), Skalert utskrift (Scaled Printing), Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing) og Dupleksutskrift (Duplex Printing).

203 Angi stiftemarg Стр. 203 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi stiftemarg Angi stiftemarg Fremgangsmåten for å angi stifteretning og bredden på stiftemargen er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi hvilken side som skal stiftes Kontroller plasseringen av stiftemargen fra Stifteside (Staple Side) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Skriveren leser innstillingene for Retning (Orientation) og Sideoppsett (Page Layout), og velger automatisk den beste stifteposisjonen. Hvis du vil endre innstillingen, velger du fra listen. 3. Angi margbredden Om nødvendig, klikker du på Angi marg... (Specify Margin...) og angir eventuelt bredden på stiftemargen. Deretter klikker du på OK (OK). 4. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dataene skrives ut med den angitte stiftesiden og margen.

204 Angi stiftemarg Стр. 204 из 401 стр. Viktig! Stifteside (Staple Side) og Angi marg... (Specify Margin...) er nedtonet og utilgjengelige når: Plakatutskrift (Poster Printing) eller Hefteutskrift (Booklet Printing) er valgt for Sideoppsett (Page Layout). Skalert utskrift (Scaled Printing) er valgt for Sideoppsett (Page Layout) (hvis Dupleksutskrift (Duplex Printing) også er valgt, kan bare Stifteside (Staple Side) velges). Det er merket av for Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) (hvis Dupleksutskrift (Duplex Printing) også er valgt, kan bare Stifteside (Staple Side) velges).

205 Kant til kant-utskrift Стр. 205 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Kan til kant-utskrift Kant til kant-utskrift Ved hjelp av funksjonen for kant til kant-utskrift kan du skrive ut data uten marg ved å forstørre dataene slik at de så vidt går utenfor papiret. Uten funksjonen for kant til kant-utskrift blir dataene skrevet ut med en marg rundt. Hvis du vil skrive ut data, for eksempel et fotografi, uten marg rundt, velger du Kant til kantutskrift. Fremgangsmåten for å få kant til kant-utskrift er som følger: Angi Kant til kant-utskrift 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi kant til kant-utskrift av for Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. Når det vises en melding som ber deg om å endre medietype, velger du en medietype fra listen og klikker på OK (OK). 3. av for papirstørrelsen av på listen Sidestørrelse (Page Size). Hvis du vil endre størrelsen, velger du en annen sidestørrelse på listen. Listen viser bare størrelser som kan brukes til kant til kant-utskrift. 4. Juster utvidelsen for papiret Juster utvidelsen ved hjelp av glidebryteren for Utvidelse (Amount of Extension). Hvis du drar glidebryteren mot høyre, blir utvidelsen større, og hvis du drar den mot venstre, blir utvidelsen mindre.

206 Kant til kant-utskrift Стр. 206 из 401 стр. Det anbefales at du i de fleste tilfeller setter glidebryteren i den andre posisjonen fra høyre. Viktig! Hvis du drar glidebryteren helt til høyre, kan det hende at baksiden av papiret blir flekkete. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dataene skrives ut uten marger på papiret. Viktig! Hvis en sidestørrelse som ikke kan brukes til kant til kant-utskrift, er valgt, endres størrelsen automatisk til de gyldige papirstørrelsene for kant til kant-utskrift. Når Høyoppløsningspapir (High Resolution Paper), T-skjorteoverføringsark (T-Shirt Transfers) eller Konvolutt (Envelope) er valgt på Medietype (Media Type)-listen i kategorien Hoved (Main), kan du ikke utføre kant til kant-utskrift. Når det er merket av for Kant til kant-utskrift, er innstillingene Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size), Sideoppsett (Page Layout) og Stifteside (Staple Side) (når Dupleksutskrift (Duplex Printing) ikke er valgt) og knappen Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) nedtonet og ikke tilgjengelige. Utskriftskvaliteten kan bli dårligere eller arket kan få flekker øverst og nederst, avhengig av medietypen som brukes. Når forholdet mellom høyde og bredde i stor grad avviker fra bildedataene, er det (avhengig av størrelsen på mediet som brukes) mulig at deler av bildet ikke vil bli skrevet ut. I så fall må du beskjære bildedataene i programmet, slik at de stemmer med papirstørrelsen. Når Vanlig papir (Plain Paper) er valgt som Medietype (Media Type) i kategorien Hoved (Main), anbefales ikke kant til kant-utskrift, og derfor vises dialogboksen for valg av medietype. Hvis du bruker vanlig papir for testutskrift, velg Vanlig papir (Plain Paper), og klikk OK (OK). Utvide området av dokumentet som skal skrives ut Hvis du angir en stor utvidelse, kan du utføre kant til kant-utskrift uten problemer. Den delen av dokumentet som går utenfor papiret, skrives imidlertid ikke ut. Elementer i ytterkanten av et fotografi skrives kanskje ikke ut. Prøv kant til kant-utskrift én gang. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet av kant til kant-utskrift, kan du redusere utvidelsen. Utvidelsen blir mindre når glidebryteren for Utvidelse (Amount of Extension) flyttes mot venstre. Viktig! Hvis Utvidelse reduseres, kan det bli en uventet marg på utskriften, avhengig av hvilken papirstørrelse du bruker. Hvis Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) er merket av i kategorien Hoved (Main), kan du kontrollere før utskrift om det vil bli en kant eller ikke.

207 Tilpass til side-utskrift Стр. 207 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Tilpass til side-utskrift Tilpass til side-utskrift Fremgangsmåten for å skrive ut et dokument som er forstørret eller redusert for å passe sidestørrelsen, er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi tilpass til side-utskrift Velg Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing) i listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Velg papirstørrelsen for dataene Bruk Sidestørrelse (Page Size) til å velge sidestørrelsen som er angitt med programmet. 4. Velg skriverpapirstørrelsen Velg størrelsen på papiret som skal legges i skriveren, på listen Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size). Hvis skriverpapirstørrelsen er mindre enn Sidestørrelse (Page Size), blir sidebildet forminsket. Hvis skriverpapirstørrelsen er større enn sidestørrelsen, blir sidebildet forstørret. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren.

208 Tilpass til side-utskrift Стр. 208 из 401 стр. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Når du skriver ut, blir dokumentet forstørret eller forminsket for å passe til sidestørrelsen. Viktig! Hvis alternativet Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) er merket av, kan du ikke velge Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing).

209 Skalert utskrift Стр. 209 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Skalert utskrift Skalert utskrift Fremgangsmåten for å skrive ut et dokument der sidene er forstørret eller redusert, er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi skalert utskrift Velg Skalert utskrift (Scaled Printing) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Velg papirstørrelsen for dataene Bruk Sidestørrelse (Page Size) til å velge sidestørrelsen som er angitt med programmet. 4. Angi skaleringsgraden ved hjelp av følgende metoder: Velg en Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size) Velg en skriverpapirstørrelse, som er forskjellig fra sidestørrelsen, i listen Skriverpapirstørrelse. Hvis skriverpapirstørrelsen er mindre enn Sidestørrelse (Page Size), blir sidebildet forminsket. Hvis skriverpapirstørrelsen er større enn sidestørrelsen, blir sidebildet forstørret.

210 Skalert utskrift Стр. 210 из 401 стр. Angi en skaleringsfaktor Skriv inn en verdi direkte i boksen Skalering (Scaling). De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dokumentet blir skrevet ut med den angitte skaleringen. Viktig! Hvis programmet du brukte til å opprette originalen, har en funksjon for utskriftsskalering, bør du angi skaleringsinnstillingene i selve programmet. Du trenger ikke å angi den samme innstillingen i skriverdriveren. Når Skalert utskrift (Scaled Printing) er valgt, er listeboksen Stifteside (Staple Side) nedtonet og ikke tilgjengelig (når Dupleksutskrift (Duplex Printing) ikke er valgt). Hvis alternativet Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) er merket av, kan du ikke velge Skalert utskrift (Scaled Printing). Når du velger Skalert utskrift (Scaled Printing), endres utskriftsområdet.

211 Sideoppsettutskrift Стр. 211 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Sideoppsettutskrift Sideoppsettutskrift Med funksjonen for sideoppsettutskrift kan du skrive ut flere sidebilder på ett enkelt papirark. Fremgangsmåten for å utføre sideoppsettutskrift er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi sideoppsettutskrift Velg Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 3. Velg skriverpapirstørrelsen Velg størrelsen på papiret som skal legges i skriveren, på listen Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size). Du har nå angitt sideoppsettutskrift for dokumentet fra venstre mot høyre. 4. Angi antall sider som skal skrives ut på ett ark samt papirsekvensen. Klikk om nødvendig på Angi... (Specify...) for å angi de neste innstillinger i dialogboksen Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing). Klikk deretter på OK (OK).

212 Sideoppsettutskrift Стр. 212 из 401 стр. Sider Hvis du vil øke antall sider som skal være med på ett ark, velger du det antallet du vil ha, fra listen. Siderekkefølge Hvis du vil endre sideplasseringen, velger du et ikon fra listen for å endre plasseringsrekkefølgen. Sidekant Hvis du vil skrive ut en kant rundt hver dokumentside, merker du av i avmerkingsboksen. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Det angitte antallet sider ordnes på hvert papirark i angitt rekkefølge på utskriften. Viktig! Hvis alternativet Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) er merket av, kan du ikke velge Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing).

213 Plakatutskrift Стр. 213 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Plakatutskrift Plakatutskrift Med funksjonen for plakatutskrift kan du forstørre bildedata, dele dem opp i flere sider og skrive ut disse sidene på separate papirark. Når sidene limes sammen, danner de en stor trykksak, som en plakat. Fremgangsmåten for å skrive ut en plakat er som følger: Angi Plakatutskrift 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi Plakatutskrift Velg Plakatutskriftt (Poster Printing) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 3. Velg skriverpapirstørrelsen Velg størrelsen på papiret som skal legges i skriveren, på listen Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size). Nå har du angitt at du vil skrive ut en plakat på 2 ganger 2 sider. 4. Angi antall bildeinndelinger og sidene som skal skrives ut. Klikk om nødvendig på Angi... (Specify...) for å angi de neste innstillinger i dialogboksen Plakatutskrift (Poster Printing). Klikk deretter på OK (OK).

214 Plakatutskrift Стр. 214 из 401 стр. Bildeinndelinger Velg antall inndelinger (loddrett x vannrett) fra listen Bildeinndelinger. Når antallet inndelinger økes, økes også antallet ark for utskrift, og du får mulighet til å lage en større plakat. Skriv ut "Klipp ut/lim inn" i marger Hvis du vil utelate "Klipp ut" og "Lim inn", fjerner du avmerkingen i denne boksen"". Viktig! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når 64-biters skriverdriveren brukes. Skriv ut "Klipp ut/lim inn"-linjer i marger Hvis du vil utelate Klipp ut-linjer, fjerner du avmerkingen i denne boksen"". Sider Hvis du vil skrive ut bestemte sider på nytt, angir du sidenummeret du vil skrive ut. Hvis du vil skrive ut flere sider, angir du utskriftsområdet ved å skille sidetallene med komma eller bindestrek. Du kan også angi utskriftsområde ved å klikke på sidene i forhåndsvisningen. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dokumentet blir inndelt i flere sider ved utskrift. Når alle plakatsidene er skrevet ut, kan du lime sammen sidene slik at du får en plakat. Skrive ut bare bestemte sider Hvis blekket blir svakt eller går tomt under utskrift, kan du skrive ut bare de sidene du trenger, ved å følge denne fremgangsmåten: 1. Angi utskriftsområde Klikk i tur og orden på de sidene som ikke behøver å skrives ut, i forhåndsvisningsvinduet som du ser til venstre for kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Sidene du klikker på, blir borte, og bare de sidene som skal skrives ut, vises.

215 Plakatutskrift Стр. 215 из 401 стр. Klikk på de fjernede sidene hvis du vil vise dem igjen. Høyreklikk forhåndsvisningen hvis du vil velge Skriv ut alle sider (Print all pages) eller Slett alle sider (Delete all pages). 2. Fullfør innstillingene Når du har valgt alle sidene, klikker du på OK (OK). Bare de angitte sidene blir skrevet ut. Viktig! Når Plakatutskrift (Poster Printing) er valgt, er avmerkingsboksene Dupleksutskrift (Duplex Printing) og Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) og listeboksen Stifteside (Staple Side) nedtonet og ikke tilgjengelige. Hvis alternativet Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) er merket av, kan du ikke velge Plakatutskrift (Poster Printing). Utskriften kan bli grov, for dokumentet forstørres når det skrives ut med plakatutskrift.

216 Hefteutskrift Стр. 216 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Hefteutskrift Hefteutskrift Med funksjonen for hefteutskrift kan du skrive ut data for et hefte. Data skrives ut på begge sider av papiret. Når du skriver ut på denne måten, kommer sidene i korrekt rekkefølge etter sidetall når du bretter og stifter de utskrevne sidene på midten. Fremgangsmåten for å skrive ut et hefte er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi hefteutskrift Velg Hefteutskrift (Booklet Printing) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av vinduet. 3. Velg skriverpapirstørrelsen Velg størrelsen på papiret som skal legges i skriveren, på listen Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size). 4. Angi stiftemarg og margbredde Klikk på Angi... (Specify...) og angi de neste innstillingene i dialogboksen Hefteutskrift (Booklet Printing). Klikk deretter på OK (OK).

217 Hefteutskrift Стр. 217 из 401 стр. Stiftemarg Velg hvilken side stiftemargen skal være på når heftet er ferdig. Legg i en blank side Hvis du vil at en side skal være blank, merker du av for Sett inn blank side og velger siden som skal være blank, fra listen. Marg Angi margbredden. Den angitte bredden fra midten av papiret blir margen for én side. Sidekant Hvis du vil skrive ut en kant rundt hver dokumentside, merker du av for Sidekant. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dokumentet skrives ut automatisk først på den ene siden av arket, og deretter på den andre siden. Når utskriften er fullført, bretter du arkene på midten og lager et hefte. Viktig! Hefteutskrift (Booklet Printing) er ikke tilgjengelig når: En annen medietype enn Vanlig papir (Plain Paper) eller Hagaki (Hagaki) er valgt sommedietype (Media Type). Det er merket av for Kant til kant-utskrift (Borderless Printing). Når Hefteutskrift (Booklet Printing) er valgt, er Dupleksutskrift (Duplex Printing), Stifteside (Staple Side), Skriv ut fra siste side (Print from Last Page) og Sorter (Collate) nedtonet og ikke tilgjengelige. Når du bruker hefteutskriftsfunksjonen Sett inn blank side (Insert blank page), blir ikke stempelet og bakgrunnen skrevet ut på de blanke sidene.

218 Dupleksutskrift Стр. 218 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Dupleksutskrift Dupleksutskrift Fremgangsmåten for utskrift på begge sider av et ark er som følger: Utføre automatisk dupleksutskrift Du kan utføre dupleksutskriften uten å måtte snu papirarket. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi automatisk dupleksutskrift av for alternativet Dupleksutskrift (Duplex Printing), og kontroller at det er merket av for Automatisk (Automatic) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Velg layouten Velg Normal utskrift (Normal-size Printing) (eller Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing), Skalert utskrift (Scaled Printing) eller Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing)) fra Sideoppsett (Page Layout). 4. Angi utskriftsområde Når du utfører dupleksutskrift, blir utskriftsområdet til dokumentet litt smalere, og det er ikke sikkert at dokumentet passer på én side. Klikk på kategorien Oppsett for utskriftsområde... (Print Area Setup...), og velg én av følgende behandlingsmetoder.

219 Dupleksutskrift Стр. 219 из 401 стр. Bruk utskrift i normal størrelse Skriv ut uten å forminske siden. Bruk redusert utskrift Forminsk siden noe ved utskrift. 5. Angi hvilken side som skal stiftes Skriveren leser innstillingene for Retning (Orientation) og Sideoppsett (Page Layout) og velger automatisk den beste Stifteside (Staple Side). Hvis du vil endre innstillingen, velger du en annen verdi fra listen. 6. Angi margbredden Om nødvendig, klikker du på Angi marg... (Specify Margin...) og angir eventuelt bredden på stiftemargen. Deretter klikker du på OK (OK). 7. Fullfør innstalleringen Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dupleksutskrift startes. Utføre manuell dupleksutskrift Du kan utføre dupleksutskriften manuelt. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi dupleksutskrift av for alternativet Dupleksutskrift (Duplex Printing), og fjern merket for Automatisk (Automatic) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 3. Velg layouten Velg Normal utskrift (Normal-size Printing) (eller Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing), Skalert utskrift (Scaled Printing) eller Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing)) fra Sideoppsett (Page Layout).

220 Dupleksutskrift Стр. 220 из 401 стр. 4. Angi hvilken side som skal stiftes Skriveren leser innstillingene for Retning (Orientation) og Sideoppsett (Page Layout) og velger automatisk den beste Stifteside (Staple Side). Hvis du vil endre innstillingen, velger du en annen verdi fra listen. 5. Angi margbredden Om nødvendig, klikker du på Angi marg... (Specify Margin...) og angir eventuelt bredden på stiftemargen. Deretter klikker du på OK (OK). 6. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dokumentet skrives ut på én side av arket. Når utskriften er fullført på én side, plasserer du papiret riktig ved å følge meldingen, og klikker på OK (OK). Dokumentet skrives ut på den motsatte siden. Viktig! Dupleksutskrift (Duplex Printing) er ikke tilgjengelig når: En annen medietype enn Vanlig papir (Plain Paper) eller Hagaki (Hagaki) er valgt sommedietype (Media Type). Plakatutskrift (Poster Printing) er valgt fra listen Sideoppsett (Page Layout). Når Hefteutskrift (Booklet Printing) er valgt fra Sideoppsett (Page Layout), er Dupleksutskrift (Duplex Printing) og Stifteside (Staple Side) nedtonet og ikke tilgjengelige. Etter at første side er skrevet ut, er det litt ventetid for at blekket skal tørke, før skriveren begynner å skrive ut på baksiden av papirarket (utskriften stopper midlertidig). Ikke rør papirarket i denne ventetiden. Du kan endre ventetiden for blekktørking i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Når du utfører automatisk dupleksutskrift for Hagaki, skriver du ut adressen først og deretter teksten. Hvis dialogboksen Medietype vises når du utfører kant til kant-utskrift under dupleksutskrift, velger du Vanlig papir (Plain Paper). Når du utfører automatisk dupleksutskrift, må du ikke bruke vanlig papir som er mindre enn A5. Du må heller ikke velge noen annen papirtype enn Vanlig papir (Plain Paper) eller Hagaki (Hagaki) under Medietype (Media Type). Hvis baksiden av arket blir flekkete under dupleksutskrift, må du utføre Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance).

221 Stempel-/bakgrunnsutskrift Стр. 221 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Stempel-/bakgrunnsutskrift Stempel-/bakgrunnsutskrift Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når 64-biters skriverdriveren brukes. Ved hjelp av funksjonen Stempel (Stamp) kan du skrive ut en stempeltekst eller punktgrafikk over eller bak dokumentdataene. Med funksjonen Bakgrunn (Background) kan du skrive ut en lys illustrasjon bak dokumentdataene. Fremgangsmåten for å skrive ut et stempel eller en bakgrunn er som følger: Skrive ut et stempel "KONFIDENSIELT", "VIKTIG" og andre stempler som brukes ofte i firmaer, er forhåndsdefinert. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes. 3. Velg et stempel av for Stempel (Stamp) og velg et ønsket stempel fra listen. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 4. Angi stempeldetaljene Angi de neste innstillingene om nødvendig, og klikk deretter på OK (OK).

222 Stempel-/bakgrunnsutskrift Стр. 222 из 401 стр. Plasser stempel over tekst Hvis du vil skrive ut stempelet fremst i dokumentet, merker du av i avmerkingsboksen. Stempelet prioriteres fordi det blir skrevet over dokumentdataene der stempelet og dokumentdataene overlapper hverandre. Hvis det ikke er merket av for Plasser stempel over tekst (Place stamp over text), blir stempelet skrevet ut bak dokumentdataene og kan bli skjult av overlappende tekst, avhengig av programmet som brukes. Bakgrunn bare første side Hvis du vil skrive ut stempelet bare på første side, merker du av i avmerkingsboksen. Definer stempel... (Define Stamp...)-knappen Hvis du vil endre stempeltekst, punktgrafikk eller plassering, klikker du på denne (se Lagre en stempelinnstilling). 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dataene skrives ut med det angitte stempelet. Skrive ut en bakgrunn 1. Velg bakgrunnen som innstillingene skal endres for To punktgrafikkfiler er forhåndsdefinert som eksempler. 2. Klikk på Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes. 3. Velg bakgrunn av for Bakgrunn (Background) og velg en ønsket bakgrunn fra listen. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av kategorien Utskriftsformat (Page Setup). 4. Angi bakgrunnsdetaljene Angi de neste innstillingene om nødvendig, og klikk deretter på OK (OK). Bakgrunn bare første side Hvis du vil skrive ut bakgrunnen bare på første side, merker du av i avmerkingsboksen. Velg bakgrunn... (Select Background...)-knapp Hvis du vil bruke en annen punktgrafikkfil eller endre utformingen eller tettheten på bakgrunnen, klikker du på denne (se Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn). 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Når du skriver ut, skrives dataene ut med den angitte bakgrunnen. Viktig! Når det er merket av for Kant til kant-utskrift (Borderless Printing), er knappen Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) nedtonet og ikke tilgjengelig. Når du bruker hefteutskriftsfunksjonen Sett inn blank side (Insert blank page), blir ikke stempelet og bakgrunnen skrevet ut på de blanke sidene. Beslektede emner Lagre en stempelinnstilling Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn

223 Stempel-/bakgrunnsutskrift Стр. 223 из 401 стр.

224 Lagre en stempelinnstilling Стр. 224 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Stempel-/bakgrunnsutskrift > Lagre en stempelinnstilling Lagre en stempelinnstilling Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når 64-biters skriverdriveren brukes. Du kan lage og lagre et nytt stempel. Du kan også endre og registrere noen av innstillingene til et eksisterende stempel. Unødvendige stempler kan slettes når som helst. Fremgangsmåten for å registrere et nytt stempel er som følger: Registrere et nytt stempel 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes. 3. Klikk på Definer stempel... (Define Stamp...) Dialogboksen Stempelinnstillinger (Stamp Settings) åpnes.

225 Lagre en stempelinnstilling Стр. 225 из 401 стр. 4. Konfigurer stempelet mens du ser på det i forhåndsvisningsvinduet Kategorien Stempel (Stamp) Velg Tekst (Text) eller Punktgrafikk (Bitmap) for Stempeltype (Stamp Type). Når du registrerer en tekst (text), må tegnene allerede være skrevet inn i Stempeltekst (Stamp Text). Hvis det er nødvendig, endrer du innstillingene for TrueType-skrift (True Type Font), Stil (Style), Størrelse (Size) og Omriss (Outline). Du kan angi farge for stempelet ved å klikke på Velg farge... (Select Color...). For Punktgrafikk (Bitmap) klikker du Velg fil... (Select File...) og velger punktgrafikkfilen (.bmp) som skal brukes. Endre innstillingene for Størrelse (Size) og Gjennomsiktig hvitt område (Transparent white area) om nødvendig. Kategorien Plassering (Placement) Velg stempelposisjon fra Posisjon (Position)-listen. Du kan også velge Egendefinert (Custom) fra Posisjon (Position)-listen og angi koordinater for X-posisjon (X-Position) og Y-posisjon (Y- Position). Du kan også endre stempelplasseringen direkte ved å dra stempelet inn i forhåndsvisningsvinduet. Hvis du vil endre vinkelen stempelet er plassert i, skriver du inn en verdi direkte i feltet Retning (Orientation). 5. Lagre stempelet Klikk på kategorien Lagre innstillinger (Save settings) og skriv inn en stempeltittel i Tittel (Title)-feltet. Deretter klikker du Lagre (Save). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. 6. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt. Den registrerte tittelen vises i listen Stempel (Stamp). Endre og lagre noen av stempelinnstillingene 1. Velg stempelet som innstillingene skal endres for av for Stempel (Stamp) i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background), og velg deretter tittelen på stempelet du vil endre, fra listen Stempel (Stamp). 2. Klikk på Definer stempel... (Define Stamp...). Dialogboksen Stempelinnstillinger (Stamp Settings) åpnes. 3. Konfigurer stempelet mens du ser på det i forhåndsvisningsvinduet 4. Lagre stempelet

226 Lagre en stempelinnstilling Стр. 226 из 401 стр. Klikk på Lagre overskriving (Save overwrite) i kategorien Lagre innstillinger (Save settings). Hvis du vil lagre stempelet med en annen tittel, kan du skrive inn en ny tittel i boksen Tittel (Title) og klikke på Lagre (Save). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt. Den registrerte tittelen vises i listen Stempel (Stamp). Slette et unødvendig stempel 1. Klikk på Definer stempel... (Define Stamp...) i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) Dialogboksen Stempelinnstillinger (Stamp Settings) åpnes. 2. Velg stempelet som skal slettes Velg tittelen på stempelet du vil slette, fra listen Stempler (Stamps) i kategorien Lagre innstillinger (Save settings). Klikk deretter på Slett (Delete). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt.

227 Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn Стр. 227 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Stempel-/bakgrunnsutskrift > Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når 64-biters skriverdriveren brukes. Du kan velge en punktgrafikkfil og lagre den som en ny bakgrunn. Du kan også endre og registrere noen av innstillingene til en eksisterende bakgrunn. Unødvendige bakgrunner kan slettes når som helst. Fremgangsmåten for å registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn, er som følger: Registrere bildedata som skal brukes som bakgrunn 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes. 3. Klikk på Velg bakgrunn... (Select Background...) Dialogboksen Bakgrunnsinnstillinger (Background Settings) åpnes.

228 Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn Стр. 228 из 401 стр. 4. Velg bakgrunnsbildedataene Klikk på Velg fil... (Select File...) Velg målbildedata (punktgrafikkfil), og klikk på Åpne (Open). 5. Velg de neste innstillingene mens forhåndsvisningsvinduet er åpent Oppsettmetode Velg hvordan bakgrunnsbildedataene skal plasseres. Når Egendefinert (Custom) er valgt, kan du angi koordinater for X-posisjon (X-Position) og Y- posisjon (Y-Position). Du kan også endre bakgrunnsplasseringen ved å dra bildet direkte inn i forhåndsvisningsvinduet. Intensitet Angi intensitet for bakgrunnsbildedataene med glidebryteren for Intensitet (Intensity). Flytt glidebryteren mot venstre for å få en lysere bakgrunn. Flytt glidebryteren mot høyre for å få en mørkere bakgrunn. Hvis du vil skrive ut bakgrunnen med den opprinnelige intensiteten for punktgrafikken, flytter du glidebryteren helt til høyre. 6. Lagre bakgrunnen Klikk på kategorien Lagre innstillinger (Save settings) og skriv inn en stempeltittel i Tittel (Title)-feltet. Deretter klikker du Lagre (Save). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. 7. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt. Den registrerte tittelen vises på listen Bakgrunn (Background). Endre og lagre noen bakgrunnsinnstillinger 1. Velg bakgrunnen som innstillingene skal endres for av for Bakgrunn (Background) i dialogboksenstempel/bakgrunn (Stamp/Background), og velg deretter tittelen på bakgrunnen du vil endre, fra listen Bakgrunn (Background). 2. Klikk på Velg bakgrunn... (Select Background...) Dialogboksen Bakgrunnsinnstillinger (Background Settings) åpnes. 3. Mens du er inne i forhåndsvisningen, angir du alternativene i kategorien Bakgrunn (Background) 4. Lagre bakgrunnen Klikk på Lagre overskriving (Save overwrite) i kategorien Lagre innstillinger (Save settings). Hvis du vil lagre bakgrunnen med en annen tittel, kan du skrive inn en ny tittel i boksen Tittel (Title) og klikke på Lagre (Save). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises.

229 Lagre bildedata som skal brukes som bakgrunn Стр. 229 из 401 стр. 5. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt. Den registrerte tittelen vises på listen Bakgrunn (Background). Slette en unødvendig bakgrunn 1. Klikk på Velg bakgrunn... (Select Background...) i dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) Dialogboksen Bakgrunnsinnstillinger (Background Settings) åpnes. 2. Velg bakgrunnen som skal slettes Velg tittelen på bakgrunnen du vil slette, fra listen Bakgrunner (Backgrounds) i kategorien Lagre innstillinger (Save settings), og klikk deretter på Slett (Delete). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Dialogboksen Stempel/bakgrunn (Stamp/Background) åpnes på nytt.

230 Skrive ut en konvolutt Стр. 230 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Skrive ut en konvolutt Skrive ut en konvolutt Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger en konvolutt i skriveren, kan du se "Legge i konvolutter" i brukerveiledningen: Grunnleggende veiledning. Fremgangsmåten for å skrive ut konvolutter er som følger: 1. Legg en konvolutt i skriveren Brett ned klaffen på konvolutten. Legg i konvolutt slik at klaffen ligger til venstre og den brettede overflaten er vendt nedover. 2. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 3. Velg medietypen VelgKonvolutt (Envelope) i listen Medietype (Media Type) i kategorien Hoved (Main). 4. Velg papirstørrelsen Klikk kategorien Utskriftsformat (Page Setup) og velg Youkei 4 (Youkei 4), Youkei 6 (Youkei 6), Comm. Konv. #10 (Comm. Env. #10) eller DL-konv. (DL Env.) for Sidestørrelse (Page Size). 5. Velg liggende som papirretning Hvis du vil skrive ut adressaten liggende, velger du Liggende (Landscape) for Retning (Orientation). 6. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Når du skriver ut, skrives informasjonen på konvolutten.

231 Bytte papirkilde i henhold til formålet Стр. 231 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Bytte papirkilde i henhold til formålet Bytte papirkilde i henhold til formålet Denne skriveren har to papirkilder: en bakskuff og en kassett. Du kan gjøre utskriftsjobben enklere ved å velge en papirkildeinnstilling som passer til utskriftsforholdene og -formålet. Fremgangsmåten for å angi papirkilde er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg papirkilden Velg papirkilden som passer, fra listen Papirkilde (Paper Source) i kategorien Hoved (Main). Velg automatisk Vanlig papir med Sidestørrelse (Page Size) Letter 8.5"x11" (Letter 8.5"x11"), A5 (A5), A4 (A4) eller B5 (B5) mates fra kassetten. Andre størrelser av vanlig papir og andre papirtyper enn vanlig papir mates fra bakskuffen. Bakskuff: Papiret mates alltid fra bakskuffen. Kassett Papiret mates alltid fra kassetten. Viktig! Vanlig papir som ikke er Letter 8.5"x11" (Letter 8.5"x11"), A5 (A5), A4 (A4) eller B5 (B5) og andre papirtyper enn vanlig papir kan ikke mates fra kassetten. Fortløpende automating (Continuous Autofeed) Hvis den angitte papirkilden går tom for vanlig papir, bytter skriveren automatisk over til den andre papirkilden. Når du skriver ut store volum, kan du legge vanlig papir av samme størrelse i begge papirkildene. På denne måten blir det færre problemer med å måtte legge i papir, for skriveren bytter automatisk over til den andre papirkilden når det går tomt for papir i én papirkilde. Viktig! Fortløpende automating (Continuous Autofeed) kan ikke velges når annet papir enn Vanlig papir (Plain Paper) er valgt som Medietype (Media Type). Skriveren mater papir fra papirkilden som ble brukt siste gang Fortløpende automating (Continuous Autofeed) ble valgt og utskriften ble avsluttet, så du bør legge samme type papir i både bakskuffen og kassetten.

232 Bytte papirkilde i henhold til formålet Стр. 232 из 401 стр. Papirtildeling (Paper Allocation) Hvis medietypen for utskriftsdataene er vanlig papir, og papirstørrelsen samsvarer med papirtildelingsinnstillingene, mates papiret automatisk fra kassetten. Hvis ikke, mates papiret fra bakskuffen. Hvis du vil endre papirtildelingsinnstillingene, klikker du på Papirtildeling... (Paper Allocation...), angir Papirstørrelse (Paper Size) som skal legges i kassetten, og klikker på OK (OK). Hvis du legger valig papir som brukes ofte, i kassetten, mates papiret fra bakskuffen når utskriftsdataene bruker en annen papirtype. På denne måten blir det færre problemer med å måtte legge i ulike papirtyper. 3. Fullfør innstalleringen Klikk på OK (OK). Når du skriver ut, bruker skriveren den angitte papirkilden ved utskrift av dataene.

233 Vise utskriftsresultater før utskrift Стр. 233 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Vise utskriftsresultater før utskrift Vise utskriftsresultater før utskrift Du kan vise og kontrollere utskriftsresultatet før utskrift. Fremgangsmåten for å vise utskriftsresultatet før utskrift er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi forhåndsvisningen av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) i kategorien Hoved (Main). 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Canon IJ Forhåndsvisning starter, og utskriftsresultatet vises før utskrift. Beslektet emne Canon IJ Forhåndsvisning

234 Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Стр. 234 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Du kan angi høyde og bredde på papiret hvis størrelsen ikke kan velges for Sidestørrelse (Page Size). En slik papirstørrelse kalles en egendefinert papirstørrelse. Fremgangsmåten for å angi en egendefinert størrelse er som følger: 1. Angi den egendefinerte størrelsen i programmet Angi den egendefinerte størrelsen ved hjelp av funksjonen for papirstørrelse i programmet. Viktig! Hvis programmet som ble brukt til å opprette dokumentet, har en funksjon for å angi størrelsesverdier for høyde og bredde, angir du verdiene i programmet. Hvis programmet ikke har en slik funksjon, eller hvis dokumentet ikke blir skrevet ut riktig, angir du verdiene i skriverdriveren. 2. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 3. Velg papirstørrelsen Velg Egendefinert... (Custom...) for Sidestørrelse (Page Size) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Dialogboksen Egendefinert papirstørrelse (Custom Paper Size) åpnes. 4. Angi den egendefinerte størrelsen i programmet Angi Enheter (Units), og skriv deretter inn Bredde (Width) og Høyde (Height) for papiret som skal brukes. Kikk deretter på OK (OK). 5. Fullfør innstillingene

235 Angi papirstørrelser (Egendefinert størrelse) Стр. 235 из 401 стр. Klikk på OK (OK) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Når du skriver ut, skrives dataene ut med den angitte papirstørrelsen.

236 Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Стр. 236 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Skrive ut et fargedokument monokromt Angi fargekorrigering Optimal fotoutskrift av bildedata Justere farger med skriverdriveren Skrive ut med ICC-profiler Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast Simulere en illustrasjon Presentere bildedata med én enkelt farge Presentere bildedata med intense farger Fjerne ujevne kanter Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Redusere støy på bilder

237 Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Стр. 237 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvalitet og korrigere bildedata > Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Du kan angi utskriftskvalitetsnivået og rastreringsmetoden. Fremgangsmåten for å angi utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg utskriftskvaliteten Velg Egendefinert (Custom) for Utskriftskvalitet (Print Quality) i kategorien Hoved (Main), og klikk på Angi... (Set...). Dialogboksen Egendefinert (Custom) åpnes. 3. Angi utskriftskvaliteten og rastreringsuttrykksmetoden Flytt glidebryteren for Kvalitet (Quality) for å velge kvalitetsnivå. Velg Rastrering (Halftoning) og klikk på OK (OK).

238 Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Стр. 238 из 401 стр. Rastrering refererer til fargetoner mellom den mørkeste og den lyseste fargen. Skriveren erstatter fargetonene med en samling små prikker for å få frem rastreringen. Dither (Dither) ordner prikkene etter faste regler for å få frem raastreringen. Diffusjon (Diffusion) plasserer prikkene tilfeldig for å få frem rastreringen. Når du velger Auto (Auto), skrives dataene ut med den optimale rastreringsmetoden for den valgte utskriftskvaliteten. 4. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Når du skriver ut, skrives dataene ut med angitt kvalitetsnivå og rastreringsmetode. Viktig! Enkelte nivåer for utskriftskvalitet og rastreringsmetoder kan ikke velges, avhengig av innstillingene for Medietype (Media Type). Når en del av utskriftsobjektet ikke skrives ut, kan problemet kanskje løses ved å velge Diffusjon (Diffusion) for Rastrering (Halftoning). Beslektede emner Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast

239 Skrive ut et fargedokument monokromt Стр. 239 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Skrive ut et fargedokument monokromt Skrive ut et fargedokument monokromt Fremgangsmåten for å skrive ut et fargedokument monokromt er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi gråtoneutskrift av for Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) i kategorien Hoved (Main). 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Når du skriver ut, gjøres dokumentet om til gråtonedata. Dermed kan fargedokumentet skrives ut monokromt. Viktig! Når det er merket av for Gråtoneutskrift (Grayscale Printing), behandler skriverdriveren bildedataene som srgb-data. I så fall kan det hende at fargene som faktisk skrives ut, er forskjellige fra fargene i de opprinnelige bildedataene. Når du bruker funksjonen for gråtoneutskrift til å skrive ut Adobe RGB-data, må du konvertere dataene til srgb-data ved hjelp av et program. Ved Gråtoneutskrift (Grayscale Printing), kan både fargeblekk og svart blekk brukes.

240 Angi fargekorrigering Стр. 240 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Angi fargekorrigering Angi fargekorrigering Du kan angi fargekorrigeringsmetoden som samsvarer med typen dokument som skal skrives ut. Vanligvis justerer skriverdriveren fargene med Canon Digital Photo Color slik at dataene skrives ut med fargenyanser de fleste foretrekker. Denne metoden passer til utskrift av srgb-data. Hvis du vil skrive ut med fargeområdet for srgb- eller Adobe RGB-data, velger du ICM (ICM). Hvis du vil bruke et program for å angi en ICC-profil, velger du Ingen (None). Fremgangsmåten for å angi fargekorrigering er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg manuell fargejustering I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) og klikker på Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Velg fargekorrigering Klikk på kategorien Avstemming (Matching), velg innstillingen for Fargekorrigering (Color Correction) som egner seg for ditt formål og klikk på OK (OK).

241 Angi fargekorrigering Стр. 241 из 401 стр. Driversamsvar Ved bruk av Canon Digital Photo Color kan du skrive ut srgb-data med fargetoner som de fleste foretrekker. Driversamsvar (Driver Matching) er standardinnstillingen for fargekorrigering. ICM Du kan skrive ut med fargeområdet for srgb- eller Adobe RGB-data. Ingen Skriverdriveren justerer ikke fargene. Velg denne verdien hvis du angir en individuelt opprettet profil eller en profil for spesialpapir fra Canon, i et utskriftsprogram. 4. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Dataene skrives ut med den angitte fargejusteringsmetoden. Viktig! Hvis ICM er deaktivert i programmet, er ikke ICM (ICM) tilgjengelig for Fargekorrigering (Color Correction), og det kan hende at skriveren ikke kan skrive ut bildedataene på riktig måte. Hvis du har merket alternativet Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) i kategorien Hoved (Main), er Fargekorrigering (Color Correction) nedtonet og ikke tilgjengelig. Beslektede emner Optimal fotoutskrift av bildedata Justere farger med skriverdriveren Skrive ut med ICC-profiler

242 Optimal fotoutskrift av bildedata Стр. 242 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Spesifisere fargekorrigering > Optimal fotoutskrift av bildedata Optimal fotoutskrift av bildedata Mange som skal skrive ut bilder som er tatt med digitale kameraer, synes ofte at fargetonene på utskriften er forskjellig fra det faktiske bildet eller fra fargetonene som vises på skjermen. Hvis du skal få utskriftsresultat så tett som mulig opptil de fargetonene du ønsker, må du velge en utskriftsmetode som passer best for programmet du bruker eller for det du skal bruke resultatet til. Fargebehandling Enheter som digitale kameraer, skannere, skjermer og skrivere håndterer farger på forskjellig måte. Fargebehandling (fargeavstemming) er en metode for å håndtere enhetsavhengige farger som ett felles fargeområde. Windows har et innebygd fargebehandlingssystem ICM. srgb og Adobe RGB brukes ofte som felles fargeområder. Adobe RGB har et bredere fargeområde enn srgb. ICC-profiler konverterer enhetsavhengige farger til ett felles fargeområde. Når du bruker en ICC-profil og utfører fargebehandling, kan du trekke ut fargeområdet fra bildedataene i området for fargegjengivelse som skriveren kan gjengi. Velge en utskriftsmetode som passer til bildedataene Den anbefalte utskriftsmetoden avhenger av fargeområdet (Adobe RGB eller srgb) i bildedataene, eller av hvilket program som skal brukes. Det finnes to utskriftsmetoder. Kontroller fargeområdet (Adobe RGB eller srgb) for bildedataene og hvilket program som skal brukes, og velg den utskriftsmetoden som passer best. Skrive ut med Canon Digital Photo Color Måldata: srgb-data Utskriftsmetode: Justere farger med skriverdriveren Skrive ut ved å bruke fargeområdet for dataene effektivt Måldata: Adobe RGB- eller srgb-data Program: En ICC-profil kan eller kan ikke angis. Utskriftsmetode: Skrive ut med ICC-profiler

243 Justere farger med skriverdriveren Стр. 243 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Spesifisere fargekorrigering > Justere farger med skriverdriveren Justere farger med skriverdriveren Du kan angi at fargekorrigeringsfunksjonen for skriverdriveren skal skrive ut srgb-data med fargetoner som de fleste foretrekker (ved bruk av Canon Digital Photo Color). Fremgangsmåten for å justere fargene i skriverdriveren er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg medietypen Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Meditype (Media Type) i kategorien Hoved (Main). 3. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High), Standard (Standard) eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality). 4. Velg manuell fargejustering Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity), og klikk på Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 5. Velg fargekorrigering Klikk på kategorien Avstemming (Matching) og velg Driversamsvar (Driver Matching) for Fargekorrigering (Color Correction).

244 Justere farger med skriverdriveren Стр. 244 из 401 стр. 6. Angi de andre alternativene Klikk om nødvendig på kategorien Fargejustering (Color Adjustment) og juster fargebalansen for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) og Gul (Yellow). Juster deretter innstillingene for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og trykk deretter på OK (OK). 7. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Når dataene skrives ut, justerer skriverdriveren fargene. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast

245 Skrive ut med ICC-profiler Стр. 245 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Angi fargekorrigering > Skrive ut med ICC-rofiler Skrive ut med ICC-profiler Hvis bildedataene har en angitt ICC-profil, kan du bruke fargeområdet (Adobe RGB eller srgb) for dataene ved utskrift. Fremgangsmåten for konfigurering av skriverdriveren varierer avhengig av hvilket program du bruker til å skrive ut i. Skrive ut bildedata fra programmer som kan angi en ICC-profil Når du bruker Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional eller andre programmer der du kan angi en ICC-profil, kan du bruke fargebehandlingssystemet (ICM) i Windows når du skriver ut dataene. Du kan skrive ut redigerings- og retusjeringsresultatene for et program ved å bruke fargeområdet for ICC -profilen som er angitt i bildedataene. For å kunne bruke denne utskriftsmetoden må du først bruke et program til å angi en ICC-profil i bildedataene. Hvis du trenger instruksjoner om hvordan du angir en ICC-profil i et program, se i håndboken for programmet du bruker. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg medietypen Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Meditype (Media Type) i kategorien Hoved (Main). 3. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High), Standard (Standard) eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality). 4. Velg manuell fargejustering Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity), og klikk på Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 5. Velg fargekorrigering Klikk på kategorien Avstemming (Matching), og velg ICM (ICM) for Fargekorrigering (Color Correction).

246 Skrive ut med ICC-profiler Стр. 246 из 401 стр. 6. Angi de andre alternativene Klikk om nødvendig på kategorien Fargejustering (Color Adjustment) og juster fargebalansen for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) og Gul (Yellow). Juster deretter innstillingene for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og trykk deretter på OK (OK). 7. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Når du skriver ut, bruker skriveren fargeområdet for bildedataene. Viktig! Hvis du skriver ut et bilde ved å angi en individuelt opprettet profil eller en profil for spesialpapir fra Canon, i et utskriftsprogram, velger du Ingen (None) under Fargekorrigering (Color Correction) i skriverdriveren. Skrive ut bildedata fra programmer som ikke kan angi en ICC-profil Når du skriver ut fra et program der du ikke kan angi en ICC-profil, må du angi ICC-profilen i utskriftsinnstillingene for skriverdriveren, og deretter skrive ut dataene. Når du skriver ut Adobe RGBdata, kan du skrive ut dataene med fargeområdet Adobe RGB, selv om programmet ikke støtter Adobe RGB. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg medietypen Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Meditype (Media Type) i kategorien Hoved (Main).

247 Skrive ut med ICC-profiler Стр. 247 из 401 стр. 3. Velg utskriftskvaliteten Velg Høy (High), Standard (Standard) eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality). 4. Velg manuell fargejustering Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity), og klikk på Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 5. Velg fargekorrigering Klikk på kategorien Avstemming (Matching), og velg ICM (ICM) for Fargekorrigering (Color Correction). 6. Velg registreringsprofil Velg en Registreringsprofil (Input Profile) som stemmer overens med fargeområdet for bildedataene. For srgb-data eller data uten en ICC-profil: Velg Standard (Standard). For Adobe RGB-data: Velg Adobe RGB (1998) (Adobe RGB (1998)). Viktig! Hvis programmet angir en registreringsprofil, blir innstillingen for registreringsprofil i skriverdriveren ugyldig.

248 Skrive ut med ICC-profiler Стр. 248 из 401 стр. Hvis det ikke er installert noen ICC-profiler på datamaskinen, vises ikkeadobe RGB (1998) (Adobe RGB (1998)). Du kan installere ICC-profiler fra installasjons-cd-romen som fulgte med skriveren. 7. Angi de andre alternativene Klikk om nødvendig på kategorien Fargejustering (Color Adjustment) og juster fargebalansen for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) og Gul (Yellow). Juster deretter innstillingene for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og trykk deretter på OK (OK). 8. Fullfør innstalleringen Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Dataene skrives ut med fargeområdet for de valgte bildedataene. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast

249 Justere fargebalansen Стр. 249 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Justere fargebalansen Justere fargebalansen Du kan justere fargenyansene under utskrift. Fordi denne funksjonen justerer fargebalansen på utskriften ved å endre mengden blekk for hver farge, endrer den hele fargebalansen i dokumentet. Bruk programvaren hvis du vil endre fargebalansen på en betydelig måte. Bruk bare skriverdriveren hvis du vil foreta små endringer i fargebalansen. Følgende eksempel viser hvordan fargebalansen brukes til å gjøre cyan mer intens og gul mindre fremtredende slik at fargene generelt blir mer ensartede. Ingen justering Justert fargebalanse Fremgangsmåten for å justere fargebalanse er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg manuell fargejustering I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) og klikker på Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Juster fargebalansen Det finnes egne glidebrytere for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) og Gul (Yellow). Hver farge blir sterkere hvis du flytter glidebryteren mot høyre, og svakere hvis du flytter den mot venstre. Hvis for eksempel cyan blir svakere, blir fargen rød sterkere. Du kan også direkte angi en verdi som er knyttet til glidebryteren. Angi en verdi i området fra -50 til 50. Når du har justert hver farge, klikker du på OK (OK).

250 Justere fargebalansen Стр. 250 из 401 стр. 4. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Dokumentet skrives ut med justert fargebalanse. Viktig! Når du har merket av for alternativet Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) i kategorien Hoved (Main), er Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) og Gul (Yellow) nedtonede og utilgjengelige. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere lysstyrke Justere intensitet Justere kontrast

251 Justere lysstyrke Стр. 251 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Justere lysstyrke Justere lysstyrke Du kan endre den generelle lysstyrken på bildedataene på utskrifter. Denne funksjonen endrer ikke ren hvit og svart, men lysstyrken mellom svart og hvitt endres. Disse eksemplene viser utskriftsresultatet når lysstyrkespesifikasjonene er endret. Her er Lys (Light) valgt Her er Vanlig (Normal) valgt Her er Mørk (Dark) valgt Fremgangsmåten for å justere lysstyrke er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg manuell fargejustering I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) og klikker på Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Angi lysstyrke Velg Lys (Light), Vanlig (Normal) eller Mørk (Dark) for Lysstyrke (Brightness), og klikk på OK (OK).

252 Justere lysstyrke Стр. 252 из 401 стр. 4. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Dataene skrives ut med den angitte lysstyrken. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere intensitet Justere kontrast

253 Justere intensitet Стр. 253 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Justere intensitet Justere intensitet Du kan gjøre fargene i de generelle bildedataene svakere (lysere) eller sterkere (mørkere) ved utskrift. Hvis du vil ha et skarpere utskriftsresultat, må du gjøre fargene sterkere. Følgende eksempel viser hvordan intensiteten økes, slik at fargene blir mer intense når bildedataene skrives ut. Ingen justering Høyere intensitet Fremgangsmåten for å justere intensitet er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg manuell fargejustering Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) i kategorien Hoved (Main), og klikk på Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Juster intensitet Hvis du flytter glidebryteren for Intensitet (Intensity) mot høyre, blir fargene sterkere (mørkere). Hvis du flytter glidebryteren mot venstre, blir fargene svakere (lysere). Du kan også direkte angi en verdi som er knyttet til glidebryteren. Angi en verdi i området fra -50 til 50. Når du har justert hver farge, klikker du på OK (OK).

254 Justere intensitet Стр. 254 из 401 стр. Viktig! Juster glidebryteren gradvis. 4. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Bildedataene skrives ut med den justerte intensiteten. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere kontrast

255 Justere kontrast Стр. 255 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Justere kontrast Justere kontrast Du kan justere bildekontrasten under utskrift. Øk kontrasten for å gjøre forskjellene mellom de lyse og mørke delene av bilder større og mer tydelige. Reduser kontrasten for å gjøre forskjellene mellom de lyse og mørke delene av bilder mindre, og mindre tydelige. Ingen justering Juster kontrasten Fremgangsmåten for å justere kontrast er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Velg manuell fargejustering I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity) og klikker på Angi... (Set...). Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes. 3. Juster kontrasten Hvis du flytter glidebryteren for Kontrast (Contrast) mot høyre, økes kontrasten. Hvis du flytter den mot venstre, reduseres kontrasten. Du kan også direkte angi en verdi som er knyttet til glidebryteren. Angi en verdi i området fra -50 til 50. Når du har justert hver farge, klikker du på OK (OK).

256 Justere kontrast Стр. 256 из 401 стр. 4. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main). Bildet skrives ut med den justerte kontrasten. Beslektede emner Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode Angi fargekorrigering Justere fargebalansen Justere lysstyrke Justere intensitet

257 Simulere en illustrasjon Стр. 257 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Simulere en illustrasjon Simulere en illustrasjon Ved hjelp av funksjonen Simuler illustrasjon (Simulate Illustration) kan du skrive ut fullfargers eller 256- fargers bildedata slik at de ligner en håndtegnet illustrasjon. Du kan legge forskjellige effekter til originalprofilen og -fargene. Fremgangsmåten for å utføre Simuler illustrasjon (Simulate Illustration) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi Simuler illustrasjon (Simulate Illustration) av for Simuler illustrasjon (Simulate Illustration) i kategorien Effekter (Effects), og juster Kontrast (Contrast) om nødvendig. Hvis du drar glidebryteren mot høyre, blir bildedataene lysere, og hvis du drar den mot venstre, blir bildedataene mørkere. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Bildet skrives ut med et håndtegnet utseende.

258 Presentere bildedata med én enkelt farge Стр. 258 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Presentere bildedata med én enkelt farge Presentere bildedata med én enkelt farge Med funksjonen Monokrome effekter (Monochrome Effects) kan du bruke fargeeffekter som for eksempel lar deg endre fotografier til bruntonebilder. Fremgangsmåten for å bruke Monokrome effekter (Monochrome Effects) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi Monokromme effekter (Monochrome Effects) av for Monokromme effekter (Monochrome Effects) i kategorien Effekter (Effects) og velg den fargen du vil ha. Hvis du bruker Velg farge (Select Color), flytter du glidebryteren for Farge (Color) for å angi den fargen du vil ha. De gjeldende innstillingene vises i forhåndsvisningen av innstillingene på venstre side av skriverdriveren. 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Bildet blir skrevet ut med én enkelt farge. Viktig! Hvis du har merket alternativet Gråtoneutskrift (Grayscale Printing) i kategorien Hoved (Main), er Monokrome effekter (Monochrome Effects) nedtonet og ikke tilgjengelig.

259 Presentere bildedata med intense farger Стр. 259 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Presentere bildedata med intense farger Presentere bildedata med intense farger Ved hjelp av funksjonen Vivid Photo (Vivid Photo) kan du skrive ut bildedata med intense farger. Det bemerkelsesverdige ved Vivid Photo er at denne funksjonen gir motivet i bakgrunnen ekstra intens farge, mens den naturlige hudfargen til personene i forgrunnen beholdes. Ved å bruke denne funksjonen kan du gjøre intense farger enda mer intense. Fremgangsmåten for å bruke Vivid Photo (Vivid Photo) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi Vivid Photo (Vivid Photo) av for Vivid Photo (Vivid Photo) i kategorien Effekter (Effects). 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Bildet blir skrevet ut med intense farger.

260 Fjerne ujevne kanter Стр. 260 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Fjerne ujevne kanter Fjerne ujevne kanter Med funksjonen Image Optimizer (Image Optimizer) kan du fjerne ujevne kanter i bilder og grafikk som er forstørret i programmet. Funksjonen er spesielt nyttig når du vil skrive ut bilder med lav oppløsning fra websider. Fremgangsmåten for å bruke Image Optimizer (Image Optimizer) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Utfør Image Optimizer av for Image Optimizer (Image Optimizer) i kategorien Effekter (Effects). 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Ujevne kanter i bilder og grafikk blir fjernet ved utskrift. Avhengig av programmet eller oppløsningen på bildedataene kan Image Optimizer ha liten synlig effekt. Det kan ta lenger tid å skrive ut når Image Optimizer brukes.

261 Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Стр. 261 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Funksjonen Photo Optimizer PRO (Photo Optimizer PRO) korrigerer fargene i bilder fra digitale kameraer eller skannede bilder. Det er spesielt utformet for å kompensere for fargeforskyvning, overeksponering og undereksponering. Fremgangsmåten for å bruke Photo Optimizer PRO (Photo Optimizer PRO) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi automatisk fotomodus av for Photo Optimizer PRO (Photo Optimizer PRO) i kategorien Effekter (Effects). Vanligvis er det ikke nødvendig å merke av for Bruk på hele siden (Apply Throughout Page). Bildene på hver side blir optimalisert enkeltvis. av for Bruk på hele siden (Apply Throughout Page) når du skriver ut bildedata som er bearbeidet, for eksempel beskåret eller rotert. På denne måten behandles hele siden som ett enkelt bilde som skal optimaliseres. 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Bildene blir skrevet ut med fargekompensasjon. Viktig! Photo Optimizer PRO (Photo Optimizer PRO) fungerer ikke når: Bakgrunn (Background) er valgt i dialogboksen Stempel/Bakgrunn (Stamp/Background) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). Definer stempel... (Define Stamp...) er valgt i dialogboksen Stempel/Bakgrunn (Stamp/

262 Endre fargeegenskaper for å forbedre fargevirkningen Стр. 262 из 401 стр. Background) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) og punktgrafikkstempelet er konfigurert. Avhengig av bildene kan Photo Optimizer PRO ha liten synlig effekt.

263 Redusere støy på bilder Стр. 263 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Redusere støy på bilder Redusere støy på bilder Med funksjonen Redusering av fotostøy (Photo Noise Reduction) kan du redusere støy fra det digitale kameraet og forbedre bildekvaliteten på den digitale utskriften. Fremgangsmåten for å utføre Redusering av fotostøy (Photo Noise Reduction) er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi Redusering av fotostøy (Photo Noise Reduction) av for Redusering av fotostøy (Photo Noise Reduction) i kategorien Effekter (Effects) og velg Vanlig (Normal) eller Sterk (Strong) for nivået. 3. Fullfør innstillingene Klikk på OK (OK). Bildet blir skrevet ut med redusert støy fra det digitale kameraet. Det anbefales at du velger Vanlig (Normal) i de fleste tilfeller. Velg Sterk (Strong) hvis du har valgt Vanlig (Normal) og støyen fortsatt er plagsom. Avhengig av hvilket program du bruker eller bildedataenes oppløsning, kan det hende at du ikke merker at redusering av fotostøy fra digitalt kamera er aktivert. Hvis funksjonen brukes på andre bilder enn de som er tatt med et digitalt kamera, kan bildet virke forvrengt.

264 Oversikt over skriverdriveren Стр. 264 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Oversikt over skriverdriveren Oversikt over skriverdriveren Canon IJ-skriverdriver Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Kategorien Vedlikehold Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Forhåndsvisning

265 Canon IJ-skriverdriver Стр. 265 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ-skriverdriver Canon IJ-skriverdriver Canon IJ-skriverdriver er programvare som er installert på PCen for å skrive ut data på denne skriveren. Canon IJ-skriverdriver konverterer utskriftsdataene som er opprettet av Windows-programmet, til data som skriveren kan forstå, og sender de konverterte dataene til skriveren. Fordi formatet på utskriftsdataene varierer avhengig av modellen, trenger du en Canon IJ-skriverdriver for den bestemte modellen du bruker. Slik bruker du Hjelp-funksjonen Du kan vise hjelp for alle alternativene i skriverdriveren ved hjelp av skjermbildet Utskriftsinnstillinger i Canon IJ-skriverdriver. Slik viser du alle beskrivelsene i en kategori Klikk på Hjelp (Help) i hver enkelt kategori. En beskrivelse av hvert alternativ vises. Du kan også vise en beskrivelse for en dialogboks ved å klikke på koblingen som vises på den tilhørende kategorien. Hvis du vil vise beskrivelsen for hvert alternativ Høyreklikk alternativet du vil vite mer om, og klikk deretter på Hjelp (Help). Eller hvis [Hjelp] (Help)-knappen befinner seg helt til høyre på tittellinjen, kan du klikke på den knappen. Deretter klikker du på det alternativet du vil vite mer om. Det vises en beskrivelse av alternativet. Beslektet emne Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper

266 Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Стр. 266 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ-skriverdriver > Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Slik åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper Du kan vise vinduet for skriverdriveregenskaper fra programmet du bruker eller fra Start-menyen i Windows. Denne håndboken beskriver først og fremst fremgangsmåter i Windows Vista. Fremgangsmåtene kan variere etter hvilken Windows-versjon du bruker. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper fra programmet du bruker. Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere utskriftsinnstillingene når du skal skrive ut. 1. Velg menyvalget for utskrift i programmet du bruker Vanligvis velger du Skriv ut (Print) på Fil (File)-menyen for å åpne dialogboksen Skriv ut (Print). 2. Velg navnet på skrivermodellen din, og klikk på Innstillinger (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)) Vinduet for skriverdriveregenskaper vises. Navn på menyvalg eller menyer kan variere, og det kan være flere trinn i fremgangsmåten, alt etter hvilket program du bruker. Du finner flere opplysninger om dette i brukerhåndboken for programmet du bruker. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper fra Start-menyen. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil vedlikeholde skriveren, for eksempel rengjøre skrivehodene eller konfigurere utskriftsinnstillinger som er felles for alle programmer. 1. Velg alternativer på Start-menyen, som vist nedenfor: I Windows Vista velger du Start (Start)-menyen -> Kontrollpanel (Control Panel) -> Maskinvare og lyd (Hardware and Sound) -> Skrivere (Printers). I Windows XP velger du Start (Start)-menyen -> Kontrollpanel (Control Panel) -> Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) -> Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 velger du Start (Start)-menyen -> Innstillinger (Settings) -> Skrivere (Printers). 2. Høyreklikk ikonet for skrivermodellen, og velg deretter Utskriftsinnstillinger (Printing Preferences) fra menyen som vises. Vinduet for skriverdriveregenskaper vises. Viktig! Når du åpner vinduet for skriverdriveregenskaper fra Egenskaper (Properties), ser du blant annet kategoriene for Windows-funksjoner som Porter (Ports) (eller Avansert (Advanced)). Disse kategoriene vises ikke når du åpner fra Utskriftsinnstillinger (Printing Preferences) eller fra programmet du bruker. Hvis du vil vite mer om kategorier for Windows-funksjoner, kan du lese i brukerhåndboken for Windows.

267 Kategorien Vedlikehold Стр. 267 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ-skriverdriver > Kategorien Vedlikehold Kategorien Vedlikehold Ved hjelp av kategorien Vedlikehold (Maintenance) kan du utføre vedlikehold av skriveren eller endre innstillingene for skriveren. Funksjoner Rengjøre skrivehodene Rengjøre papirmaterullene Justere skrivehodeposisjonen Kontrollere skrivehodedysene Angi papirkilde for vanlig papir Rengjøre inne i skriveren Håndtere strømtilførselen til skriveren Beslektede funksjoner Redusere støy fra skriveren / stillemodus Endre driftsmodus for skriveren

268 Canon IJ Statusovervåker Стр. 268 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Statusovervåker er et program som viser statusen for skriveren og fremdriften for utskriften i Windows-skjermbilder. Du kan se statusen for skriveren ved hjelp av illustrasjoner, ikoner og meldinger. Starte Canon IJ Statusovervåker Canon IJ Statusovervåker startes automatisk når du sender data til skriveren. Når den blir startet, vises Canon IJ Statusovervåker som en knapp på oppgavelinjen. Klikk på knappen Statusovervåker som vises på oppgavelinjen. Canon IJ Statusovervåker vises. Hvis du vil åpne Canon IJ Statusovervåker mens skriveren ikke skriver ut, åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper og klikker på Vis skriverstatus... (View Printer Status...) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Når det oppstår feil Canon IJ Statusovervåker vises automatisk når det oppstår en feil (for eksempel hvis skriveren er tom for papir eller det er lite blekk). Hvis det skjer, følger du beskrivelsen i meldingen som vises.

269 Canon IJ Forhåndsvisning Стр. 269 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Oversikt over skriverdriveren > Canon IJ Forhåndsvisning Canon IJ Forhåndsvisning Canon IJ Forhåndsvisning er et program som viser hvordan utskriften vil se ut, før dokumentet skrives ut. Forhåndsvisningen gjengir informasjonen som er angitt i skriverdriveren, og lar deg kontrollere dokumentets oppsett, utskriftsrekkefølge og sideantall. Du kan også endre innstillingene for medietype og papirkilde. Hvis du vil forhåndsvise et dokument før du skriver det ut, åpner du vinduet for skriverdriveregenskaper, klikker på kategorien Hoved (Main) og merker av for Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing). Fjern merkingen hvis du ikke vil vise en forhåndsvisning før du skriver ut. Beslektet emne Vise utskriftsresultater før utskrift

270 Skrive ut på DVDer/CDer Стр. 270 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer Skrive ut på DVDer/CDer Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Feilsøking

271 Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Стр. 271 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Utstyr som må klargjøres Forsiktighetsregler når du skriver ut på DVDer/CDer Feste/fjerne CD-R-skuffen Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Skrive ut med CD-LabelPrint fra datamaskinen Utskrift fra en PictBridge-kompatibel enhet Utskriftsområde

272 Utstyr som må klargjøres Стр. 272 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Utstyr som må klargjøres Utstyr som må klargjøres Følgende elementer er nødvendige for å skrive ut på DVDer/CDer: CD-R-skuff "G" er på oversiden. 8 cm CD-R-adapter Bare nødvendig når det skrives ut på DVDer/CDer på 8 cm (3 tommer). Festet til CD-R-skuffen ved levering. Viktig! Du kan ikke skrive ut på 8 cm DVDer/CDer fra en PictBridge-kompatibel enhet. 8 cm DVDer/ CDer må skrives ut fra datamaskinen. Utskrivbare DVDer/CDer Skaff en 12 cm eller 8 cm DVD/CD med en etikettoverflate som er kompatibel med utskrift fra blekkskriver. En "utskrivbar disk" er forskjellig fra vanlige DVDer/CDer på den måten at etikettoverflaten er spesialbehandlet slik at en blekkskriver kan skrive ut på den.

273 Forsiktighetsregler ved utskrift på DVDer/CDer Стр. 273 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Forsiktighetsregler ved utskrift på DVDer/CDer Forsiktighetsregler ved utskrift på DVDer/CDer Bruk CD-R-skuffen som følger med skriveren. Den har en "G" på oversiden. Ikke skriv ut på DVDer/CDer som ikke er kompatible med utskrift fra blekkskriver. Blekket vil ikke tørke og kan forårsake problemer med selve disken eller enhetene som disken legges inn i. Ikke skriv ut på opptaksoverflaten til DVDer/CDer. Hvis du gjør det, kan det hende at opptaksdataene på DVDene/CDene ikke leses. Hold DVDene/CDene i kantene. Pass på at du ikke tar på etikettoverflaten (utskriftsoverflaten) eller opptaksoverflaten. Fjern eventuelt smuss fra CD-R-skuffen før du plasserer DVDer/CDer på CD-R-skuffen. Hvis du legger inn disker i en skitten CD-R-skuff, kan det bli riper i opptaksoverflaten på diskene. Etter utskrift lar du utskriftsoverflaten på disken tørke på naturlig måte. Ikke bruk hårtørkere eller direkte sollys for å tørke blekket. Du må ikke ta på utskriftsoverflaten før blekket har tørket. Ikke fest CD-R-skuffen til skriveren mens den er i drift. Ikke trekk ut CD-R-skuffen under utskrift på DVDer/CDer. Hvis du gjør det, kan det skade skriveren, CD-R-skuffen eller disken. Ikke la det komme smuss eller riper på reflektorene på CD-R-skuffen. Det kan hende at skriveren ikke gjenkjenner DVDen/CDen, eller at utskriftene blir feiljustert. Hvis reflektorene på CD-R-skuffen blir skitne, tørker du over reflektoren med en myk, tørr klut og passer på så du ikke riper platen. CD-R-skuffen kan bli skitten hvis det blir brukt en annen programvare enn CD-LabelPrint eller Easy- PhotoPrint EX. Bruk CD-R-adapteren for 8 cm (3 tommer) som følger med, når du skriver ut på DVDer/CDer på 8 cm (3 tommer). Lukk alltid det indre dekselet etter utskrift på DVDer/CDer.

274 Feste/fjerne CD-R-skuffen Стр. 274 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Feste/fjerne CD-Rskuffen Feste/fjerne CD-R-skuffen Feste CD-R-skuffen 1. Åpne papirutmatingsbrettet (A), og åpne deretter det innvendige dekselet (B). 2. Sett inn DVDen/CDen. Viktig! Kontroller at det ikke er noe smuss på CD-R-skuffen før du legger DVDen/CDen i CD-Rskuffen. Når du legger DVDen/CDen i CD-R-skuffen, må du ikke ta på utskriftsoverflaten på disken eller reflektorene (C) på CD-R-skuffen. Når du skal skrive ut på en DVD/CD på 8 cm (3 tommer), kobler du til CD-R-adapteren for 8 cm (3 tommer) som følger med. Hvis du ikke gjør dette, blir utskriftskvaliteten dårligere, og DVDen/CDen kan bli skadet. 12 cm DVD/CD: 1. Legg disken i CD-R-skuffen med den utskrivbare siden opp. Ikke ta på reflektorene (C). DVD/CD på 8 cm (3 tommer): 1. Juster fremspringene på begge kantene av 8 cm CD-R-adapteren med fordypningene på CD-R-skuffen.

275 Feste/fjerne CD-R-skuffen Стр. 275 из 401 стр. 2. Legg disken på 8 cm i CD-R-skuffen med utskriftssiden opp. 3. Sett inn CD-R-skuffen. Viktig! Ikke sett inn CD-R-skuffen før det vises en melding som ber deg om å legge i DVDen/ CDen. Det kan skade skriveren. Det kan hende CD-R-skuffen løses ut når en angitt tidsperiode er utløpt. Hvis dette skjer, følger du instruksene på skjermen for å sette inn CD-R-skuffen på nytt. 4. Sett CD-R-skuffen rett inn til pilen ( ) på det indre dekselet ligger nesten jevnt med med pilen ( ) på CD-R-skuffen. (D) Hold CD-R-skuffen vannrett når du setter den inn. (E) Juster pilen ( ) på CD-R-skuffen med pilen ( ) på det indre dekselet. Viktig! Ikke sett inn CD-R-skuffen utenfor pilen ( ) på det innvendige dekselet.

276 Feste/fjerne CD-R-skuffen Стр. 276 из 401 стр. Fjerne CD-R-skuffen 1. Trekk CD-R-skuffen forsiktig ut. 2. Lukk det innvendige dekslet. Viktig! Hvis det innvendige dekselet er åpent, kan du ikke skrive ut på papir ettersom det ikke vil mates på riktig måte. Kontroller at det innvendige dekselet er lukket. 3. Ta ut DVDen/CDen. Advarsel Ikke berør den utskriftsbare overflaten når du tar ut disken fra CD-R-skuffen. La utskriftsoverflaten få tørke tilstrekkelig før du tar ut disken. Hvis du ser trykk på CD-Rskuffen eller på de transparente delene på innsiden eller utsiden av DVDen/CDen, tørker du av dem etter at utskriftsoverflaten er tørr. 12 cm DVD/CD: 1. Fjern disken fra CD-R-skuffen. DVD/CD på 8 cm (3 tommer): 1. Fjern 8 cm CD-R-adapteren fra CD-R-skuffen.

277 Feste/fjerne CD-R-skuffen Стр. 277 из 401 стр. 2. Fjern disken på 8 cm fra CD-R-skuffen.

278 Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Стр. 278 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer CD-R-skuffen (følger med) gjør det mulig å skrive ut bilder på utskrivbare DVDer/CDer. CD-LabelPrint er medfølgende programvare som sørger for at du kan redigere og endre data før du skriver ut. Installer det på datamaskinen for å bruke det. Skrive ut med CD-LabelPrint fra datamaskinen Vi anbefaler at du skriver ut en testutskrift på en utskrivbar DVD/CD som ikke skal brukes.

279 Skrive ut med CD-LabelPrint fra datamaskinen Стр. 279 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Skrive ut med CD- LabelPrint fra datamaskinen Skrive ut med CD-LabelPrint fra datamaskinen CD-LabelPrint er medfølgende programvare som sørger for at du kan redigere og endre data før du skriver ut. Installer det på datamaskinen for å bruke det. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer denne programvaren, kan du se i installasjonsveiledningen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut med CD-LabelPrint, kan du se i veiledningen. Hvis du bruker Windows, klikker du på Start (Start) > Alle programmer (All Programs) (eller Programmer (Programs) i Windows 2000) > CD-LabelPrint (CD-LabelPrint) > Hjelp (Help). Hvis du bruker Macintosh, åpner du mappen Program (Application) der MP Drivers ble installert > CD-LabelPrint (CD-LabelPrint) > Håndbok (Manual) > og dobbeltklikker på Håndbok.htm (Manual.htm).

280 Utskrift fra en PictBridge-kompatibel enhet Стр. 280 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Utskrift fra en PictBridge-kompatibel enhet Utskrift fra en PictBridge-kompatibel enhet Denne delen beskriver hvordan du skriver ut bilder på DVDer/CDer (utskrivbare disker) fra en PictBridgekompatibel enhet. Viktig! Avhengig av hvilken PictBridge-kompatibel enhet du har, kan det være du kan skrive på etikettsiden av DVDer/CDer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerhåndboken for den PictBridge-kompatible enheten. Du kan ikke skrive ut på 8 cm DVDer/CDer. 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Koble den PictBridge-kompatible enheten til skriveren ved hjelp av en USB-kabel som anbefales av produsenten av enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut bilder direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet. 3. Angi utskriftsinnstillingene på følgende måte. Papirstørrelse: 12cmDVD/CD Papirtype: Standard Layout: Med kanter eller Standard Du kan angi innstillingene for bildeoptimalisering ved hjelp av menyen på LCD-skjermen på den PictBridge-kompatible enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om PictBridgeutskriftsinnstillinger. 4. Sett inn den utskrivbare DVDen/CDen. Feste/fjerne CD-R-skuffen 5. Start utskrift fra den PictBridge-kompatible enheten.

281 Utskriftsområde Стр. 281 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Skrive ut på etikettsiden av DVDer/CDer > Utskriftsområde Utskriftsområde Utskrivbare DVDer/CDer Utskriftsområdet på både utskrivbare DVDer og CDer er området mellom den indre og ytre diameteren på etiketten minus 1 mm på hver side. Anbefalt utskriftsområde

282 Feilsøking Стр. 282 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Feilsøking Feilsøking Det vises en melding på dataskjermen Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet

283 Det vises en melding på dataskjermen Стр. 283 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Feilsøking > Det vises en melding på dataskjermen Det vises en melding på dataskjermen Det vises feil om utskrift på DVD/CD Melding: 1001 vises Feilnummer: 1002 vises Melding: 1850 vises Det vises feil om utskrift på DVD/CD Kontroll 1: Er CD-R-skuffen riktig satt inn? Åpne det innvendige dekselet, sett CD-R-skuffen riktig inn igjen, og trykk deretter på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT). Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter CD-R-skuffen riktig inn, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 2: Er DVDen/CDen lagt i CD-R-skuffen? Plasser DVDen/CDen riktig i CD-R-skuffen, fest CD-R-skuffen på nytt, og trykk deretter på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT)-knappen. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med denne skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter CD-R-skuffen riktig inn, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 3: En ukjent DVD/CD kan være lagt i. Canon anbefaler at du bruker DVDer/CDer som er spesialbehandlet for utskrift av en blekkskriver. Kontroll 4: Er DVDen/CDen i CD-R-skuffen allerede skrevet ut? Hvis du legger DVDer/CDer (skrivbare disker) i CD-R-skuffen som allerede er skrevet på, løser CD-R-skuffen seg ut. Hvis det er tilfellet, endrer du innstillingene i skriverdriveren og prøver å skrive ut på nytt. Fjern avmerkingen for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance), og klikk deretter på Send (Send). Når utskriften er fullført, merker du av for alternativet Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), og klikker på Send (Send). Hvis avmerkingen er fjernet for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), kan det hende at utskriften starter selv om det ikke er plassert en disk i CD-R-skuffen. Ved å merke av for dette hindrer du at CD-R-skuffen blir skitten. Kontroll 5: Er det innvendige dekselet åpent når utskrift på papir starter, eller åpnes det under utskrift? Lukk det innvendige dekselet, og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. Det innvendige dekselet skal ikke åpnes eller lukkes mens utskriften pågår. Det kan skade skriveren. Melding: 1001 vises

284 Det vises en melding på dataskjermen Стр. 284 из 401 стр. Kontroller: Sett inn CD-R-skuffen riktig. Sett inn CD-R-skuffen riktig, og trykk deretter på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/ AVBRYT). Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter CD-R-skuffen riktig inn, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Feilnummer: 1002 vises Kontroll 1: Plasser DVDen/CDen riktig i CD-R-skuffen. Plasser DVDen/CDen riktig i CD-R-skuffen, og trykk deretter på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter CD-R-skuffen riktig inn, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 2: En ukjent DVD/CD kan være lagt i. Canon anbefaler at du bruker DVDer/CDer som er spesialbehandlet for utskrift av en blekkskriver. Kontroll 3: Er DVDen/CDen i CD-R-skuffen allerede skrevet ut? Hvis du legger DVDer/CDer (skrivbare disker) i CD-R-skuffen som allerede er skrevet på, løser CD-R-skuffen seg ut. Hvis det er tilfellet, endrer du innstillingene i skriverdriveren og prøver å skrive ut på nytt. Fjern avmerkingen for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i dialogboksen Canon IJ Printer Utility (Canon IJ Printer Utility), og klikk deretter på Send (Send). Når utskriften er fullført, merker du av for alternativet Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), og klikker på Send (Send). Hvis avmerkingen er fjernet for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), kan det hende at utskriften starter selv om det ikke er plassert en disk i CD-R-skuffen. Ved å merke av for dette hindrer du at CD-R-skuffen blir skitten. Melding: 1850 vises Kontroller: Åpne det innvendige dekselet, og sett inn CD-R-skuffen riktig. Åpne det innvendige dekselet, sett in CD-R-skuffen riktig, og trykk deretter på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter CD-R-skuffen riktig inn, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen.

285 Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer Стр. 285 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Feilsøking > Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer DVD/CD-utskriften starter ikke CD-R-skuffen mater ikke riktig CD-R-skuffen har satt seg fast DVD/CD-utskriften starter ikke Kontroll 1: Er CD-R-skuffen riktig satt inn? Åpne det innvendige dekselet, sett CD-R-skuffen riktig inn igjen, og trykk deretter på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT). Bruk CD-R-skuffen som fulgte med denne skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter CD-R-skuffen riktig inn, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 2: Er DVDen/CDen lagt i CD-R-skuffen? Plasser DVDen/CDen riktig i CD-R-skuffen, og trykk deretter på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter CD-R-skuffen riktig inn, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 3: Hvis DVD/CD-utskriften stopper før den er fullført, prøver du samme fremgangsmåten på nytt. Hvis det har gått en viss tid mens DVD/CD-utskriften pågår, stopper skriveren initialiseringen. Hvis du trykker på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren, fortsetter skriveren initialiseringen. Prøv å skrive ut på nytt ved å følge instruksjonene på skjermen. CD-R-skuffen mater ikke riktig Kontroll 1: Er CD-R-skuffen riktig satt inn? Sett inn CD-R-skuffen på nytt, og trykk deretter på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/ AVBRYT). Kontroller at du bruker CD-R-skuffen som fulgte med skriveren (den har en "G" på oversiden). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter CD-R-skuffen riktig inn, kan du se Feste/fjerne CD-R-skuffen. Kontroll 2: En ukjent DVD/CD kan være lagt i. Canon anbefaler at du bruker DVDer/CDer som er spesialbehandlet for utskrift av en blekkskriver. Kontroll 3: Er DVDen/CDen i CD-R-skuffen allerede skrevet ut? Hvis du legger DVDer/CDer (skrivbare disker) i CD-R-skuffen som allerede er skrevet på, løser CD-R-skuffen seg ut. Hvis det er tilfellet, endrer du innstillingene i skriverdriveren og prøver å skrive ut på nytt. Fjern avmerkingen for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray) i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance), og klikk deretter på Send (Send). Når utskriften er fullført, merker du av for alternativet Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), og klikker på Send (Send). Fjern avmerkingen for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a

286 Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer Стр. 286 из 401 стр. printable disc in the CD-R tray) i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i dialogboksen Canon IJ Printer Utility (Canon IJ Printer Utility), og klikk deretter på Send (Send). Når utskriften er fullført, merker du av for alternativet Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), og klikker på Send (Send). Hvis du begynner å skrive ut på en ny DVD/CD med avmerkingen fjernet for Gjenkjenner en utskrivbar disk i CD-R-skuffen (Detects a printable disc in the CD-R tray), kan det hende at utskriften starter selv om det ikke er plassert en disk i CD-R-skuffen. Ved å merke av for dette hindrer du at CD-R-skuffen blir skitten. CD-R-skuffen har satt seg fast Trekk CD-R-skuffen forsiktig ut. Hvis du ikke kan trekke ut CD-R-skuffen, slår du skriveren av og på igjen. CD-R-skuffen løses automatisk ut. Når du har tatt ut CD-R-skuffen, setter du inn CD-R-skuffen på nytt, med en "G" på oversiden, og prøver å skrive ut på nytt. Legg i DVDen/CDen riktig. Feste/fjerne CD-R-skuffen Hvis CD-R-skuffen fortsatt sitter fast, kontrollerer du om det er et problem med DVDen/CDen. CD-R-skuffen mater ikke riktig

287 Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Стр. 287 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut på DVDer/CDer > Feilsøking > Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Nedenfor vises mulige feil som kan oppstå når du skriver ut direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet, og hva du må gjøre for å rette dem. Se også i instruksjonshåndboken for den PictBridge-kompatible enheten for feilene som indikeres, og løsningen for disse. Hvis det oppstår andre problemer med enheten, kontakter du produsenten. Feilmelding på PictBridge-kompatibel enhet "Mangler papir" "Papirfeil" Handling Se Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer, og gjør det som er nødvendig. Se Kan ikke skrive ut på DVDer/CDer, og gjør det som er nødvendig.

288 Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Стр. 288 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet

289 Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Стр. 289 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Om PictBridge-utskriftsinnstillinger

290 Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Стр. 290 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Du kan koble til en PictBridge-kompatibel enhet, for eksempel et digitalt kamera, et digitalt videokamera eller en mobiltelefon med kamera, ved hjelp av en USB-kabel anbefalt av enhetens fabrikant, og skrive ut bilder du har tatt direkte uten bruk av datamaskin. Vi anbefaler at du bruker adapteren som følger med enheten når du skal skrive ut bilder med den PictBridge-kompatible enheten koblet til skriveren. Hvis du skal bruke batteriet på enheten, må du sørge for at det er helt fulladet. Du må kanskje velge en PictBridge-kompatibel utskriftsmodus på enheten før du kobler den til maskinen, avhengig av modell og merke. Du må kanskje også slå på enheten eller velge avspillingsmodus manuelt etter at du har koblet enheten til skriveren. Foreta de nødvendige operasjoner på den PictBridge-kompatible enheten før du kobler den til skriveren, i henhold til instruksjonene i brukerveiledningen for enheten. 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Legg i papir. 3. Kontroller at den PictBridge-kompatible enheten er slått på. 4. Koble den PictBridge-kompatible enheten til skriveren ved hjelp av en USB-kabel (A) som anbefales av produsenten av enheten. Den PictBridge-kompatible enheten slår seg på automatisk. Hvis enheten ikke slår seg på automatisk, må du slå den på manuelt. vises på LCD-skjermen til enheten når skriveren er riktig tilkoblet. 5. Angi utskriftsinnstillingene, slik som papirtype og layout. Du kan foreta innstillingene ved hjelp av menyen på LCD-skjermen på den PictBridge-kompatible

291 Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Стр. 291 из 401 стр. enheten. Velg papirstørrelsen og -typen som er lagt i skriveren. Innstillinger på en PictBridge-kompatibel enhet 6. Start utskrift fra den PictBridge-kompatible enheten. Viktig! Du må aldri koble fra USB-kabelen under utskrift med mindre den PictBridge-kompatible enheten har gitt deg uttrykkelig tillatelse til det. Følg instruksjonene i brukerveiledningen for enheten når du skal koble fra USB-kabelen mellom skriveren og den PictBridge-kompatible enheten.

292 Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Стр. 292 из 401 стр. Videregående veiledning > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet > Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Innstillinger på en PictBridge-kompatibel enhet Denne delen inneholder informasjon om PictBridge-funksjonen i skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsinnstillinger på en PictBridge-kompatibel enhet, kan du se i brukerveiledningen som ble levert med enheten. I beskrivelsen nedenfor er benevnelsene på innstillingselementene i henhold til de som brukes på PictBridge-kompatible enheter fra Canon. Benevnelser på innstillingselementer kan variere, avhengig av enhetens merke og modell. Det kan hende at noen av innstillingselementene som er beskrevet nedenfor, ikke er tilgjengelig på alle enheter. Når du ikke kan endre utskriftsinnstillinger på en enhet, skrives bildene ut som følger: Papirstørrelse: 4 x 6 tommer / 101,6 x 152,4 mm Papirtype: Foto Layout: 1 opp, Kant til kant Utskrift av dato/filnummer: Skrives ikke ut Image Optimize: Utskriften optimaliseres ved hjelp av funksjonen Photo Optimizer Pro. Følgende størrelser og typer utskriftspapir kan brukes når du skriver ut fra en PictBridgekompatibel enhet: Papirstørrelse: 4 x 6 tommer / 10 x 15 cm, 5 x 7 tommer*1, 8 x 10 tommer / 20 x 25 cm, A4, 8,5 z 11 tommer (Letter), 4 x 7,1 tommer / 10,1 x 18 cm*2 *1 Kan bare velges på bestemte PictBridge-kompatible enheter fra Canon. (Kan kanskje ikke velges, avhengig av enhet.) *2 Hi Vision (Hi Vision) vises kanskje på en PictBridge-kompatibel enhet som ikke er fra Canon. Papirtype Standard: Photo Paper Plus Glossy II PP-201 Foto: Photo Paper Plus Glossy II PP-201*1/Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501/Photo Paper Glossy GP-502/Photo Paper Plus Semi-gloss SG- 201/Photo Stickers* * Når du skriver ut på klistremerkepapir, velger du 10 x 15 cm/4" x 6" som Papirstørrelse (Paper size). Ikke sett Utforming (Layout) til Kant til kant (Borderless). Raskt Foto: Photo Paper Pro PR-201 Vanlig: A4/Letter Når Vanlig (Plain) er angitt som Papirtype (Paper type), er kant til kantutskrift deaktivert, selv om Kant til kant (Borderless) er angitt som Layout (Layout). Layout Standard (Kant til kant), Indeks, Med kanter, Kant til kant, N opp (2, 4, 9, 16)*1, 20 opp*2, 35 opp*3 *1 Oppsett kompatibelt med papir i A4-format og Canon-merkede klistremerker som nevnt ovenfor. A4: 4 opp Photo Stickers: 2 opp, 4 opp, 9 opp, 16 opp. *2 Når du bruker en PictBridge-kompatibel enhet fra Canon og velger elementer merket med "i", kan du skrive ut bildeinformasjon (Exif-data) i listeformat (20 opp) eller i margene på de angitte dataene (1 opp). (Er kanskje ikke tilgjengelig med alle PictBridge-kompatible enheter fra Canon.) *3 Utskrift med 35 mm filmstiloppsett (oppsett for kontaktutskrift). Bare tilgjengelig med en PictBridge-kompatibel enhet fra Canon. (Er kanskje ikke tilgjengelig med alle PictBridge-kompatible enheter fra Canon.) Utskriftsdato og Standard (Av: Ingen utskrift), Dato, Filnummer, Begge, Av filnummer. Image Optimize Standard *1*2, På (Exif Print), Av, SR (støyreduksjon)*2, INTENS*2, Ansikt*2, Rød-øye*2

293 Om PictBridge-utskriftsinnstillinger Стр. 293 из 401 стр. Beskjæring *1 Fotografier optimaliseres for utskrift ved hjelp av funksjonen Photo Optimizer Pro. *2 Kan bare velges på bestemte PictBridge-kompatible enheter fra Canon. (Kan kanskje ikke velges, avhengig av enhet.) Standard (Av: Ingen beskjæring), På (følg kameraets innstilling), Av

294 Vedlikehold Стр. 294 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold Vedlikehold Rengjøre skriveren Utføre vedlikehold fra en datamaskin

295 Rengjøre skriveren Стр. 295 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Rengjøre skriveren Rengjøre skriveren Rengjøring Rengjøre utsiden av skriveren Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren

296 Rengjøring Стр. 296 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Rengjøre skriveren > Rengjøring Rengjøring Denne delen beskriver rengjøringsprosedyren som er nødvendig for å vedlikeholde skriveren. Advarsel Ikke bruk papirlommetørklær, tørkepapir, kluter med grov tekstur eller lignende materialer til rengjøring, ettersom disse kan lage riper i overflaten. Støv og små fibere fra papiret kan bli værende i skriveren og føre til problemer som tilstoppet skrivehode og dårlig utskriftsresultat. Pass på at du bruker en myk klut. Du må aldri bruke væsker som fordamper lett, for eksempel tynner, benzen, aceton eller andre kjemiske rengjøringsmidler, til å rengjøre skriveren. Slike væsker kan føre til en feil eller skade overflaten på skriveren. Rengjøre utsiden av skriveren Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren

297 Rengjøre utsiden av skriveren Стр. 297 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Rengjøre skriveren > Rengjøre utsiden av skriveren Rengjøre utsiden av skriveren Bruk en myk klut, for eksempel en renseklut for briller, og tørk forsiktig bort smuss fra overflaten. Rett om nødvendig ut krøller på kluten før rengjøring. Advarsel Du må slå av skriveren og trekke ut strømledningen før du rengjør skriveren. Ikke bruk papirlommetørklær, tørkepapir, kluter med grov tekstur eller lignende materialer til rengjøring, ettersom disse kan lage riper i overflaten.

298 Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren Стр. 298 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Rengjøre skriveren > Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren Rengjøre de fremstående delene inne i skriveren Hvis de fremstående delene inne i skriveren er skitne, bruker du en bomullspinne eller lignende til å tørke bort blekk. Advarsel Du må slå av skriveren og trekke ut strømledningen før du rengjør skriveren.

299 Utføre vedlikehold fra en datamaskin Стр. 299 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin Utføre vedlikehold fra en datamaskin Rengjøre skrivehodene Rengjøre papirmaterullene Justere skrivehodeposisjonen Manuell skrivehodejustering Kontrollere skrivehodedysene Rengjøre inne i skriveren

300 Rengjøre skrivehodene Стр. 300 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Rengjøre skrivehodene Rengjøre skrivehodene Med funksjonen for rengjøring av skrivehodene kan du fjerne eventuelle blokkeringer i skrivehodedysene. Rengjør skrivehodene hvis utskriften er svak eller en bestemt farge ikke skrives ut, selv om det er nok blekk. Fremgangsmåten for å rengjøre skrivehodene er som følger: Rengjøring 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Rengjør (Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Rengjøring av skrivehode (Print Head Cleaning) åpnes. Følg instruksjonene som vises i dialogboksen. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke før du velger Rengjør (Cleaning). 3. Utfør rengjøringen Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Utfør (Execute). Rengjøringen av skrivehodene starter. 4. Fullfør rengjøringen Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. Deretter vises dialogboksen Dysesjekk (Nozzle Check). 5. Kontroller resultatet Klikk på knappen Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern) for å kontrollere om utskriftskvaliteten har blitt bedre. Hvis du vil avbryte kontrollen, klikker du på Avbryt (Cancel). Hvis du rengjør skrivehodet én gang og det ikke løser problemene med skrivehodet, kan du rengjøre det en gang til. Dyprensing Dyprensing (Deep Cleaning) er mye grundigere enn Rengjør (Cleaning). Utfør en dyprensing når du har rengjort skrivehodene to ganger uten at problemet med skrivehodet løses. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Dyprensing (Deep Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Dyprensing (Deep Cleaning) vises. Følg instruksjonene som vises i dialogboksen. Klikk på Elementer for første sjekk (Initial Check Items) for å vise elementene du må sjekke, før du utfører Dyprensing (Deep Cleaning). 3. Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Utfør (Execute). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. Dyprensingen av skrivehodet starter. Viktig! Funksjonen Rengjør (Cleaning) bruker noe blekk. Funksjonen Dyprensing (Deep Cleaning) bruker

301 Rengjøre skrivehodene Стр. 301 из 401 стр. mer blekk enn funksjonen Rengjør (Cleaning). Hvis du rengjør skrivehodene ofte, bruker du raskt opp skriverens blekkforsyning. Utfør derfor rengjøring bare når det er nødvendig. Hvis det fortsatt ikke er tegn til forbedring etter Dyprensing (Deep Cleaning), slår du av skriveren, venter i 24 timer og utfører Dyprensing (Deep Cleaning) på nytt. Hvis det fremdeles ikke er tegn til forbedring, kan skriveren ha gått tom for blekk eller skrivehodet kan være utslitt. Hvis du vil vite mer om hvordan du retter opp problemet, kan du se i " Skriveren jobber, men det kommer ikke noe blekk." Beslektet emne Kontrollere skrivehodedysene

302 Rengjøre papirmaterullene Стр. 302 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Rengjøre papirmaterullene Rengjøre papirmaterullene Med funksjonen for å rengjøre papirmaterullene kan du rengjøre rullene i papirmateren. Rengjør papirmaterullene hvis det sitter papirpartikler på papirmaterullene og papiret ikke vil mates inn på riktig måte. Fremgangsmåten for rengjøring av papirmaterullene er som følger: Rengjøring av ruller 1. Klargjør skriveren Fjern alle papirark fra papirkilden som papiret ikke kunne mates ordentlig fra. 2. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 3. Klikk på Rengjøring av ruller (Roller Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Rengjøring av ruller (Roller Cleaning) vises. 4. Velg Bakskuff (Rear Tray) eller Kassett (Cassette), og klikk deretter OK (OK) En bekreftelsesmelding vises. 5. Utfør rengjøringen av papirmaterullene Kontroller at skriveren er slått på, og klikk på OK (OK). Rengjøringen av papirmaterullene starter. 6. Fullfør rengjøringen av papirmaterullene Følg instruksjonene i meldingen etter at rullene har stoppet, legg tre vanlige papirark i den valgte papirkilden, og klikk på OK (OK). Papiret mates ut og rengjøringen av papirmaterullene er fullført.

303 Justere skrivehodeposisjonen Стр. 303 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Justere skrivehodeposisjonen Justere skrivehodeposisjonen Justering av skrivehodene korrigerer installeringsposisjonen til skrivehodet og reduserer forekomsten av avvikende farger og streker. Denne skriveren støtter to metoder for justering av skrivehodet: automatisk justering og manuell justering. Vanligvis er det angitt automatisk justering av skrivehodet for skriveren. Hvis utskriften ikke er tilfredsstillende selv etter automatisk justering av skrivehodet, se " Justere skrivehodet manuelt," og utfør en manuell justering av skrivehodet. Når du vil endre til manuell justering av skrivehodet, klikker du på Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance), og merker deretter av for alternativet Juster hoder manuelt (Align heads manually). Fremgangsmåten for justering av skrivehodet er som følger: Justering av skrivehodet 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Justering av skrivehodet (Print Head Alignment) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Starter justering av skrivehodet (Start Print Head Alignment) åpnes. 3. Legg papir i skriveren Legg et ark fotopapir, matt (MP-101) i A4- eller Letter-format i bakskuffen. Medietypen og antall sider som brukes, kan variere hvis du velger manuell justering av hode. 4. Foreta justering av skrivehodet Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Juster skrivehode (Align Print Head). Følg instruksjonene i meldingen. Klikk på Skriv ut justeringsverdi (Print Alignment Value) for å sjekke gjeldende innstilling før du justerer skrivehodeposisjonen.

304 Manuell skrivehodejustering Стр. 304 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Manuell skrivehodejustering Manuell skrivehodejustering Denne delen inneholder informasjon om hvordan du justerer skrivehodet manuelt. Hvis resultatet av den automatiske skrivehodejusteringen ikke er tilfredsstillende, følger du fremgangsmåten nedenfor og utfører manuell skrivehodejustering slik at skrivehodet blir justert nøyaktig. Du finner mer informasjon om automatisk skrivehodejustering under Rutinemessig vedlikehold. Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent. Skrivehodemønsteret skrives ut bare i svart og blått. 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Legg tre vanlige ark i A4- eller Letter-størrelse i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Skriv ut mønsteret. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper fra Start-menyen 2. Velg kategorien Vedlikehold (Maintenance) og deretter Egendefinerte innstillinger (Custom Settings). 3. av for Juster hoder manuelt (Align heads manually), og klikk på Send (Send). 4. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). 5. Klikk på Justering av skrivehodet (Print Head Alignment) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). 6. Bekreft meldingen som vises, og klikk på Juster skrivehode (Align Print Head). Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Hvis du klikker på Skriv ut justeringsverdi (Print Alignment Value), blir de gjeldende innstillingene skrevet ut, og skrivehodejusteringen fullføres. 7. Når mønsteret er skrevet ut, klikker du på Ja (Yes). Det vises en dialogboks der du kan angi en justeringsverdi for skrivehodet. 5. Se på den første utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige loddrette striper i kolonne A.

305 Manuell skrivehodejustering Стр. 305 из 401 стр. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vertikale hvite striper. (A) Mindre merkbare loddrette hvite striper (B) Mer merkbare loddrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne G, og klikk deretter på OK (OK). I kolonne F og G velger du den innstillingen som gir minst merkbare vannrette striper. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vannrette hvite striper. (C) Mindre merkbare vannrette hvite striper (D)) Mer merkbare vannrette hvite striper 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Det andre mønsteret skrives ut. Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. 6. Se på den andre utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige

306 Manuell skrivehodejustering Стр. 306 из 401 стр. loddrette striper i kolonne H. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vertikale hvite striper. (E) Mindre merkbare loddrette hvite striper (F) Mer merkbare loddrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne Q, og klikk deretter på OK (OK). 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Det tredje mønsteret skrives ut. Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. 7. Se på den tredje utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige vannrette striper i kolonne A.

307 Manuell skrivehodejustering Стр. 307 из 401 стр. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vannrette striper. (G) Mindre merkbare vannrette hvite striper (H) Mer merkbare vannrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne J, og klikk deretter på OK (OK). 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Legg fire vanlige papirark i formatet A4 eller Letter i kassetten. 3. Åpne papirutmatingsbrettet, og trekk ut forlengelsen for papirutmatingsbrettet. 4. Skriv ut mønsteret. 5. Åpne dialogboksen Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). Åpne Canon IJ Skriververktøy (Macintosh) 1. Velg Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) på hurtigmenyen. 2. av for Juster hoder manuelt (Align heads manually), og klikk på Send (Send). 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). 4. Velg Testutskrift (Test Print) på hurtigmenyen. 5. Klikk på Justering av skrivehodet (Print Head Alignment). 6. Bekreft meldingen som vises, og klikk på Juster skrivehode (Align Print Head).

308 Manuell skrivehodejustering Стр. 308 из 401 стр. Det vises en dialogboks der du kan angi en justeringsverdi for skrivehodet. Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. Hvis du klikker på Skriv ut justeringsverdi (Print Alignment Value), blir de gjeldende innstillingene skrevet ut, og skrivehodejusteringen fullføres. 6. Se på den første utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige loddrette striper i kolonne A. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vertikale hvite striper. (A) Mindre merkbare loddrette hvite striper (B) Mer merkbare loddrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne G, og klikk deretter på Send (Send). I kolonne F og G velger du den innstillingen som gir minst merkbare vannrette striper. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vannrette hvite striper.

309 Manuell skrivehodejustering Стр. 309 из 401 стр. (C) Mindre merkbare vannrette hvite striper (D)) Mer merkbare vannrette hvite striper 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Det andre mønsteret skrives ut. Viktig! Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. 7. Se på den andre utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige loddrette striper i kolonne H. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vertikale hvite striper. (E) Mindre merkbare loddrette hvite striper (F) Mer merkbare loddrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne Q, og klikk deretter på Send (Send). 3. Bekreft meldingen som vises, og klikk på OK (OK). Det tredje mønsteret skrives ut. Viktig!

310 Manuell skrivehodejustering Стр. 310 из 401 стр. Toppdekselet skal ikke åpnes mens det skrives ut. 8. Se på den tredje utskriften, og juster skrivehodeposisjonen. 1. Kontroller de utskrevne mønstrene, og velg nummeret på mønsteret som har færrest synlige vannrette striper i kolonne A. Dersom det er vanskelig å velge det beste mønsteret, velger du den innstillingen som gir minst merkbare vannrette striper. (G) Mindre merkbare vannrette hvite striper (H) Mer merkbare vannrette hvite striper 2. Gjenta samme fremgangsmåte til du er ferdig med å velge mønsternummeret for kolonne J, og klikk deretter på Send (Send).

311 Kontrollere skrivehodedysene Стр. 311 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Kontrollere skrivehodedysene Kontrollere skrivehodedysene Med dysesjekkfunksjonen kan du kontrollere om skrivehodene fungerer på riktig måte, ved å skrive ut et dysesjekkmønster. Skriv ut mønsteret hvis utskriftene er svake eller en bestemt farge ikke skrives ut. Fremgangsmåten for å skrive ut et dysesjekkmønster er som følger: Dysesjekk 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Dysesjekk (Nozzle Check) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Dysesjekk (Nozzle Check) åpnes. Hvis du vil vise en liste over elementer som du bør sjekke før du skriver ut sjekkmønsteret, klikker du på Elementer for første sjekk (Initial Check Items). 3. Legg papir i skriveren Legg et vanlig papirark i formatet A4 eller Letter i kassetten. 4. Skriv ut et dysesjekkmønster Kontroller at skriveren er slått på, og klikk deretter på Utskrift av sjekkmønster (Print Check Pattern). Dysesjekkmønsteret skrives ut. Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. Dialogboksen Mønstersjekk (Pattern Check) åpnes. 5. Kontroller utskriftsresultatet Kontroller utskriftsresultatet. Klikk på Avslutt (Exit) hvis utskriftsresultatet er normalt. Hvis utskriften er flekkete eller hvis deler av utskriften mangler, klikker du på Rengjør (Cleaning) for å rengjøre skrivehodet. Beslektet emne Rengjøre skrivehodene

312 Rengjøre inne i skriveren Стр. 312 из 401 стр. Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Rengjøre inne i skriveren Rengjøre inne i skriveren Ved å bruke funksjonen for bunnplaterengjøring unngår du flekker på baksiden av papiret. Du bør rengjøre bunnplaten før du skal ta en dupleksutskrift. Du bør også rengjøre bunnplaten hvis det vises andre blekkflekker enn tegnflekker på utskriftssiden. Fremgangsmåten for å utføre bunnplaterengjøring er som følger: Bunnplaterengjøring 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning) åpnes. 3. Legg papir i skriveren Følg instruksene i dialogboksen, brett A4-arket eller Letter-arket i to på langs, og brett deretter arket ut igjen. Legg arket i bakskuffen i stående retning slik at bretten vender ned. 4. Utfør bunnplaterengjøringen Kontroller at skriveren er slått på, og klikk på Utfør (Execute). Bunnplaterengjøringen starter.

313 Endre skriverinnstillingene Стр. 313 из 401 стр. Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene Endre skriverinnstillingene Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen

314 Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen Стр. 314 из 401 стр. Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen Endre utskriftsalternativene Lagre en endret utskriftsprofil Angi papirkilde for vanlig papir Håndtere strømtilførselen til skriveren Redusere støy fra skriveren Endre driftsmodus for skriveren

315 Endre utskriftsalternativene Стр. 315 из 401 стр. Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen > Endre utskriftsalternativene Endre utskriftsalternativene Du kan endre detaljerte skriverdriverinnstillinger for utskriftsdata som sendes fra en programvare. I enkelte programmer kan det hende at deler av bildedataene blir beskåret, at papirkilden under utskrift skiller seg fra driverinnstillingene eller at utskriften mislykkes. Det er bare i disse tilfellene du må merke av for dette alternativet. Fremgangsmåten for å endre utskriftsalternativene er som følger: 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk Utskriftsalternativer... (Print Options...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) Dialogboksen Utskriftsalternativer (Print Options) åpnes. 3. Endre de enkelte innstillingene Endre innstillingene for hvert enkelt element om nødvendig, og klikk deretter på OK (OK). Kategorien Utskriftsformat (Page Setup) vises på nytt.

316 Lagre en endret utskriftsprofil Стр. 316 из 401 стр. Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen > Lagre en endret utskriftsprofil Lagre en endret utskriftsprofil Du kan tildele et navn til innstillingene som er definert i kategoriene Hoved (Main), Utskriftsformat (Page Setup) og Effekter (Effects) og lagre dem som en utskriftsprofil. Den lagrede utskriftsprofilen kan når som helst hentes frem og brukes fra kategorien Profiler (Profiles). Unødvendige utskriftsprofiler kan slettes når som helst. Fremgangsmåten for å registrere en utskriftsprofil er som følger: Registrere en utskriftsprofil 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Angi de nødvendige alternativene Angi de innstillingene du vil bruke, i kategoriene Hoved (Main), Utskriftsformat (Page Setup) og Effekter (Effects). 3. I kategorien Profiler (Profiles) klikker du på Legg til i profiler... (Add to Profiles...) Dialogboksen Legg til i profiler (Add to Profiles) åpnes. 4. Lagre innstillingene Angi Navn (Name), Ikon (Icon) og Beskrivelse (Description), og klikk på OK (OK). Profilen lagres, og kategorien Profiler (Profiles) vises på nytt. Navnet og ikonet blir lagt til i listen Utskriftsprofiler (Printing Profiles).

317 Lagre en endret utskriftsprofil Стр. 317 из 401 стр. Hvis du installerer skriverdriveren på nytt eller oppgraderer til en ny versjon av skriverdriveren, blir utskriftsinnstillingene du har registrert, slettet fra Utskriftsprofiler (Printing Profiles). Registrerte utskriftsinnstillinger kan ikke lagres og overføres. I slike tilfeller må utskriftsinnstillingene registreres på nytt. Bruke registrerte skriverinnstillinger 1. Velg skriverinnstillingene som skal brukes Velg en utskriftsprofil på listen Skriverprofiler (Printing Profiles) i kategorien Profiler (Profiles). Parameterne og innstillingene for profilen vises under Detaljer (Details). 2. Hent fra profiler Klikk på Hent fra profiler (Retrieve from Profiles). Klikk på OK (OK) når det vises en melding. Innstillingene i den valgte profilen brukes i kategoriene Hoved (Main), Utskriftsformat (Page Setup) og Effekter (Effects). Hvis du vil tilbakestille en profil til standardinnstillingene, velger du Standardinnstillinger (Default Settings) i listen Utskriftsprofiler (Printing Profiles) og klikker på Hent fra profiler (Retrieve from Profiles). Klikk på OK (OK) i bekreftelsesmeldingsvinduet. Innstillingene som ble valgt i kategoriene Hoved (Main), Utskriftsformat (Page Setup) og Effekter (Effects), blir tilbakestilt til standardinnstillingene. Slette en unødvendig utskriftsprofil 1. Velg utskriftsprofilen som skal slettes Velg utskriftsprofilen du vil slette, på listen Skriverprofiler (Printing Profiles) i kategorien Profiler (Profiles). 2. Slett utskriftsprofilen Klikk på Slett (Delete). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. Den valgte utskriftsprofilen slettes fra listen Utskriftsprofiler (Printing Profiles). Gjeldende innstillinger (Current Settings) og Standardinnstillinger (Default Settings) kan ikke slettes.

318 Angi papirkilde for vanlig papir Стр. 318 из 401 стр. Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen > Angi papirkilde for vanlig papir Angi papirkilde for vanlig papir Hvis du velger Velg automatisk (Automatically Select) i Papirkilde (Paper Source), kan du bruke skriverdriveren til å velge papirkilden for vanlig papir. Fremgangsmåten for å angi papirkilde er som følger: Papirkildeinnstilling for vanlig papir 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Papirkildeinnstilling for vanlig papir (Paper Source Setting for Plain Paper) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Papirkildeinnstilling for vanlig papir (Paper Source Setting for Plain Paper) åpnes. 3. Overfør innstillingene Velg papirkilden for vanlig papir, og klikk deretter på Send (Send)-knappen. De valgte innstillingene er nå aktivert. Viktig! Beskrivelsene i skriverhåndboken forutsetter at det vanlige papiret mates fra kassetten. Hvis du endrer papirkildeinnstillingen, bytter du ut alle forekomster av "kassett" med den nye papirkilden.

319 Håndtere strømtilførselen til skriveren Стр. 319 из 401 стр. Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen > Håndtere strømtilførselen til skriveren Håndtere strømtilførselen til skriveren Ved hjelp av denne funksjonen kan du håndtere strømtilførselen til skriveren fra skriverdriveren. Fremgangsmåten for å håndtere strømtilførselen til skriveren er som følger: Avslåing Funksjonen Avslåing (Power Off) slår av skriveren. Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke slå på skriveren fra skriverdriveren. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Utfør avslåing Klikk på Avslåing (Power Off) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Klikk OK (OK) når det vises en bekreftelsesmelding. Strømtilførselen slås av, og kategorien Vedlikehold (Maintenance) vises på nytt. Automatisk avslåing Funksjonen Automatisk avslåing (Auto Power Off) slår av skriveren automatisk når ingen utskriftsdata er mottatt fra datamaskinen i løpet av et bestemt tidsrom. Funksjonen Auto-påslåing (Auto Power On) slår på skriveren automatisk når den mottar utskriftsdata. 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Kontroller at skriveren er på, og klikk på Auto-avslåing (Auto Power) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Innstillinger for automatisk avslåing (Auto Power Settings) åpnes. Hvis skriveren er slått av, eller toveiskommunikasjon er deaktivert, kan det vises en melding fordi datamaskinen ikke kan hente skriverstatusen. Hvis dette skjer, klikker du på OK (OK) for å vise de siste innstillingene som er angitt på datamaskinen. 3. Hvis det er nødvendig, kan du angi følgende innstillinger: Auto-påslåing (Auto Power On) Hvis du merker av for Aktiver (Enable) i listen, slår skriveren seg på når den mottar utskriftsdata. Auto-avslåing (Auto Power Off) Angi en tid fra listen. Hvis denne tiden utløper uten at det er mottatt noe data, slår skriveren seg av automatisk. 4. Overfør innstillingene Klikk på Send (Send). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. Kategorien Vedlikehold (Maintenance) vises på nytt. Funksjonen Auto-avslåing/-påslåing er aktivert. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, velger du Deaktiver (Disable) fra listen i henhold til samme fremgangsmåte.

320 Håndtere strømtilførselen til skriveren Стр. 320 из 401 стр. Når skriveren er slått av, kan statusovervåkingsmeldingen variere, avhengig av innstillingen for Auto -påslåing (Auto Power On). Når Auto-påslåing (Auto Power On) er aktivert, vises meldingen "Skriveren er i ventestilling". Når Auto-påslåing (Auto Power On) er deaktivert, vises meldingen "Skriveren er frakoblet".

321 Redusere støy fra skriveren Стр. 321 из 401 стр. Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen > Redusere støy fra skriveren Redusere støy fra skriveren Ved hjelp av denne funksjonen kan du angi at skriveren skal gi fra seg mindre lyd. Velg stillemodus hvis du vil at skriveren skal gi fra seg mindre lyd, for eksempel om natten. Hvis du bruker denne funksjonen, kan det redusere utskriftshastigheten. Fremgangsmåten for å endre innstillingene for stillemodus er som følger: Stillemodus 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Klikk på Stillemodus (Quiet Mode) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) Dialogboksen Stillemodus (Quiet Mode) åpnes. 3. Angi stillefunksjonen Hvis det er nødvendig, kan du angi ett av følgende alternativer: Ikke bruk stillemodus Lyden av skriveren er normal. Bruk alltid stillemodus Velg dette alternativet når du vil at skriveren skal gi fra seg mindre lyd. Bruk stillemodus i angitt tid Lyden skriveren gir fra seg, kan reduseres i en angitt tidsperiode. Angi Starttid (Start time) og Sluttid (End time) for når stillemodusfunksjonen skal være aktivert. Viktig! Tidspunktene du angir for Starttid (Start time) og Sluttid (End time), må være forskjellige. 4. Overfør innstillingene Kontroller at skriveren er slått på, og klikk på Send (Send). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. De valgte innstillingene er nå aktivert. Det er ikke sikkert at effekten av stillemodus er så stor, avhengig av hvilke innstillinger for papirkilde og utskriftskvalitet som er valgt.

322 Endre driftsmodus for skriveren Стр. 322 из 401 стр. Videregående veiledning > Endre skriverinnstillingene > Endre skriverinnstillingene fra datamaskinen > Endre driftsmodus for skriveren Endre driftsmodus for skriveren Denne funksjonen gjør at du kan bytte mellom ulike driftsmodi for skriveren. Fremgangsmåten for å endre skriverinnstillingene er som følger: Egendefinerte innstillinger 1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper 2. Kontroller at skriveren er på og klikk på Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Dialogboksen Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) åpnes. Hvis skriveren er slått av, eller toveiskommunikasjon er deaktivert, kan det vises en melding fordi datamaskinen ikke kan hente skriverstatusen. Hvis dette skjer, klikker du på OK (OK) for å vise de siste innstillingene som er angitt på datamaskinen. 3. Hvis det er nødvendig, kan du angi følgende innstillinger: Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion) Skriveren kan øke åpningen mellom skrivehodet og papiret for å forhindre papirslitasje ved utskrift med høy tetthet. av for dette alternativet for å bruke denne funksjonen. Juster hoder manuelt Funksjonen Justering av skrivehodet (Print Head Alignment) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) er vanligvis innstilt til automatisk justering av skrivehode, men du kan endre den til manuell justering. Hvis utskriften ikke er tilfredsstillende selv etter automatisk justering av skrivehodet, se "Justere skrivehodet manuelt" og utfør en manuell justering av skrivehodet. av for dette alternativet for å utføre manuell justering av skrivehodet. Ventetid for blekktørking Du kan angi hvor lang tid skriveren skal vente før den begynner å skrive ut neste side. Hvis du flytter glidebryteren mot høyre, forlenges pausen, og hvis du flytter den mot venstre, forkortes pausen. Øk ventetiden for blekktørking hvis utskrevne sider får flekker fordi neste side sendes ut før blekket på den forrige siden har tørket. Hvis du reduserer ventetiden for blekktørking, går det raskere å skrive ut. 4. Overfør innstillingene Klikk på Send (Send). Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. Deretter kjører skriveren i den nye modusen.

323 Feilsøking Стр. 323 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking Feilsøking Hvis det oppstår feil Skriveren kan ikke slås på Alarmlampen lyser oransje Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Kan ikke installere skriverdriveren Kan ikke koble riktig til datamaskinen Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Utskriften starter ikke Utskriften stopper før den er fullført Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Papiret mates ikke riktig Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Papirstopp Det vises en melding på dataskjermen Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift For Windows-brukere Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Vanlige spørsmål Hvis du ikke kan løse problemet Brukerveiledning (skriverdriver)

324 Hvis det oppstår feil Стр. 324 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Hvis det oppstår feil Hvis det oppstår feil Når det oppstår en feil under utskrift, for eksempel at skriveren går tom for papir, eller at det oppstår papirstopp, vises en feilsøkingsmelding automatisk. Utfør handlingen som er beskrevet i meldingen. Meldingen kan variere avhengig av hvilken versjon av operativsystem du bruker. I Mac OS X v.10.5.x: I Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v :

325 Hvis det oppstår feil Стр. 325 из 401 стр.

326 Skriveren kan ikke slås på Стр. 326 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Skriveren kan ikke slås på Skriveren kan ikke slås på Kontroll 1: Trykk på Strømknappen. Kontroll 2: Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til kontakten for strømledningen på skriveren, og slå på skriveren igjen. Kontroll 3: Koble fra strømledningen, koble den til igjen og slå på skriveren igjen når det har gått minimum 5 minutter. Hvis problemet ikke blir løst, kontakter du servicerepresentanten fra Canon.

327 Alarmlampen lyser oransje Стр. 327 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Alarmlampen lyser oransje Alarmlampen lyser oransje Når det oppstår en skriverfeil, blinker alarmlampen oransje som vist nedenfor. Antall blink indikerer hvilken type feil som har oppstått. Tell antall blink og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. (A) Tell antall blink (B) Blinker gjentatte ganger Antall blink/årsak To blink: Skriveren er tom for papir./papiret mates ikke. Tre blink: Papirutmatingsbrettet er lukket./ Fastkjørt papir. Fire blink: Blekktanken er ikke satt riktig inn./det er kanskje tomt for blekk. Handling Legg i nytt papir i bakskuffen eller kassetten, og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. Hvis papirutmatingsbrettet er lukket, åpner du det. Utskriften fortsetter. Hvis problemet ikke løses ved at du åpner papirutmatingsbrettet, eller hvis brettet allerede var åpent, kan det hende at papiret er fastkjørt. Fjern det fastkjørte papiret, legg nytt papir riktig i skriveren og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. Papirstopp Hvis lampen på blekktanken ikke lyser, kan det hende at blekktanken ikke er installert riktig. Sett inn egnet blekktank. Hvis lampen på blekktanken blinker kan det hende at det er tomt for blekk. Det anbefales at du bytter ut blekktanken. Hvis en utskrift pågår og du vil fortsette utskriften, trykk på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT)-knappen når blekktanken er installert. Utskriften kan nå fortsette. Det anbefales at du bytter ut blekktanken etter utskriften. Skriveren kan bli skadet dersom utskriften fortsettes når det er tomt for blekk. Rutinemessig vedlikehold Hvis flere blekklamper blinker, kan du se Rutinemessig vedlikehold og kontrollere statusen for hver blekktank. Fem blink: Skrivehodet er ikke installert./ Skrivehodet er defekt. Seks blink: Det innvendige dekselet er åpent. Syv blink: Blekktanken er ikke satt inn riktig. Åtte blink: Følg instruksjonene i oppsetthåndboken når du skal installere skrivehodet. Hvis skrivehodet allerede er installert, fjerner du det én gang og installerer det på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan det hende at skrivehodet er skadet. Kontakt en servicerepresentant fra Canon. Hvis det innvendige dekselet er åpent når utskriften på papiret starter, må du lukke det innvendige dekselet, og deretter trykker du på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/ AVBRYT) på skriveren. Noen blekktanker er ikke satt inn riktig. (Lampene på blekktankene blinker.) Det er satt inn mer enn én blekktank med samme farge. (Lampene på blekktankene blinker.) Kontroller at blekktankene er satt inn i riktige posisjoner. Rutinemessig vedlikehold Blekkbeholderen er nesten full.

328 Alarmlampen lyser oransje Стр. 328 из 401 стр. Blekkbeholderen er nesten full. Ni blink: Skriveren har ikke fått noe svar fra det digitale kameraet. Det digitale kameraet eller det digitale videokameraet som er koblet til, er ikke kompatibelt med denne skriveren. Ti blink: Kan ikke utføre dupleksutskrift. Elleve blink: Automatisk skrivehodejustering mislyktes. Skriveren har en innebygd blekkbeholder som inneholder blekket som for eksempel brukes under rengjøring av skrivehodet. Trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren for å nullstille feilen slik at du kan fortsette utskriften. Kontakt en servicerepresentant fra Canon før blekkbeholderen blir helt full. (Du må bytte ut en bestemt del av skriveren.) Kontroller enheten som er koblet til skriveren. Det er bare mulig å skrive ut bilder direkte fra en PictBridgekompatibel enhet. Det oppstår et kommunikasjonstidsavbrudd hvis operasjonen tar for lang tid, eller hvis det tar for lang tid å sende data. Dette kan avbryte utskriften. I slike tilfeller kobler du fra USB-kabelen og kobler den til på nytt. Når du skriver ut fra en PictBridge-kompatibel enhet, må du kanskje velge en PictBridge-kompatibel utskriftsmodus på enheten før du kobler den til skriveren, avhengig av modell og merke. Du må kanskje også slå på enheten eller velge avspillingsmodus manuelt etter at du har koblet enheten til skriveren. Utfør nødvendige operasjoner før du kobler til enheten. Se i instruksjonshåndboken. Hvis feilen fortsatt ikke blir løst, må du se om du kan skrive ut et annet bilde. Papirstørrelsen er kanskje ikke kompatibel med automatisk dupleksutskrift. Papirstørrelsen som kan brukes ved automatisk dupleksutskrift, er A4, Letter, A5, og 5" x 7". Kontroller at det er lagt riktig papirstørrelse i skriveren. Hvis du trykker på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/ AVBRYT), kommer papiret ut, og utskriften starter på nytt på forsiden av det neste papiret. Baksiden av det forrige papiret skrives ikke ut. Skrivehodedysene er tette. Trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/ AVBRYT) for å fjerne feilmeldingen, og skriv ut dysesjekkmønsteret for å kontrollere statusen til skrivehodet. Rutinemessig vedlikehold Papir som har en annen størrelse enn A4 eller Letter, er lagt i den bakre skuffen. Trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/ AVBRYT) for å fjerne feilmeldingen. Deretter legger du i papir som følger med (papir til skrivehodejustering) eller Canon Matte Photo Paper MP-101 i A4- eller Letter-format i bakskuffen med utskriftsiden (den hviteste siden) OPP. Legg alltid papir i bakskuffen ved automatisk skrivehodejustering. Papirleveringssporet er utsatt for sterkt lys. Trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/ AVBRYT) for å fjerne feilmeldingen, og juster bruksomgivelsene og/eller maskinens plassering slik at papirleveringssporet ikke utsettes direkte for sterkt lys. Hvis problemet fortsetter etter at skrivehodet er justert på nytt, og etter at du har utført tiltakene ovenfor, trykker du på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) for å fjerne feilmeldingen. Utfør deretter manuell skrivehodejustering. Manuell skrivehodejustering Tretten blink: Blekknivået er ukjent. Det gjenværende blekknivået kan ikke registreres nøyaktig. (Lampen på blekktanken blinker.) Bytt ut blekktanken og lukk det øvre dekslet. Skriveren kan ta skade hvis du skriver ut med en blekktank som har vært tom. Hvis du ønsker å fortsette utskriften, må du frigjøre

329 Alarmlampen lyser oransje Стр. 329 из 401 стр. funksjonen for registrering av gjenværende blekknivå. Trykk på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT)-knappen på skriveren i minst 5 sekunder. Med denne operasjonen blir funksjonen for registrering av nivå for gjenværende blekk lagt til i minnet. Canon er ikke ansvarlig for skade eller feil på skriver som skyldes blekktanker som er fylt på nytt. Rutinemessig vedlikehold Hvis funksjonen for registrering av blekknivå deaktiveres, vises blekktanken i grått i skjermbildet for overvåking av skriverstatus (Windows) eller i Canon IJPrinter Utility (Macintosh). Rutinemessig vedlikehold Fjorten blink: Blekktank er ukjent. Femten blink: Blekktank er ukjent. Seksten blink: Det er tomt for blekk. Blekktanken er ikke kompatibel med denne skriveren. (Lampen på blekktanken lyser ikke.) Sett inn egnet blekktank. Rutinemessig vedlikehold Det har oppstått en feil med blekktanken. (Lampen på blekktanken lyser ikke.) Bytt blekktank. Rutinemessig vedlikehold Det er tomt for blekk. (Lampen på blekktanken blinker.) Bytt ut blekktanken og lukk det øvre dekslet. Skriveren kan bli skadet dersom utskriften fortsettes. Hvis du ønsker å fortsette utskriften, må du frigjøre funksjonen for registrering av gjenværende blekknivå. Trykk på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT)-knappen på skriveren i minst 5 sekunder. Med denne operasjonen blir funksjonen for registrering av nivå for gjenværende blekk lagt til i minnet. Canon er ikke ansvarlig for skade eller problemer som skyldes at du fortsetter å skrive ut når det er tomt for blekk. Rutinemessig vedlikehold Hvis funksjonen for registrering av blekknivå deaktiveres, vises blekktanken i grått i skjermbildet for overvåking av skriverstatus (Windows) eller i Canon IJPrinter Utility (Macintosh). Rutinemessig vedlikehold Nitten blink: Det er koblet til en USB-hub som ikke støttes. Hvis en PictBridge-kompatibel enhet er koblet til via en USBhub, fjerner du huben og kobler den direkte til skriveren.

330 Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Стр. 330 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis Det har oppstått et problem med skriveren. Koble skriverkabelen fra skriveren, slå av skriveren og fjern deretter strømledningen fra skriveren. Koble skriveren til igjen og slå på skriveren igjen. Hvis problemet ikke blir løst, kontakter du servicerepresentanten fra Canon.

331 Kan ikke installere skriverdriveren Стр. 331 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Kan ikke installere skriverdriveren Kan ikke installere skriverdriveren Hvis installeringen ikke starter når du setter inn [Setup CD-ROM / Installerings-CD-ROM] i CD-ROM-stasjonen: Start installeringen ved å følge fremgangsmåten nedenfor. 1. Klikk Start (Start) og deretter Datamaskin (Computer). I Windows XP klikker du Start (Start) og deretter Min datamaskin (My Computer). I Windows 2000 dobbeltklikker du ikonet Min datamaskin (My Computer) på skrivebordet. 2. Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet i vinduet som vises. Hvis innholdet i CD-ROM-en vises, dobbeltklikker du MSETUP4.EXE (MSETUP4.EXE). Dobbeltklikk CD-ROM-ikonet på skrivebordet for å starte installeringen. Hvis CD-ROM-ikonet ikke vises, prøver du følgende: Fjern CD-ROM-en fra datamaskinen, og sett den deretter inn igjen. Start datamaskinen på nytt. Hvis ikonet fortsatt ikke vises, prøver du ulike disker og ser om de vises. Hvis andre disker vises, er det et problem med din [Setup CD-ROM / Installerings-CD-ROM]. Hvis dette er tilfelle, kontakter du en servicerepresentant fra Canon. Hvis du ikke kommer videre fra skjermbildet Skrivertilkobling (Printer Connection): Hvis du ikke kommer videre fra skjermbildet Skrivertilkobling (Printer Connection), kontrollerer du at

332 Kan ikke installere skriverdriveren Стр. 332 из 401 стр. USB-kabelen er koblet riktig til USB-porten på skriveren og datamaskinen, og deretter følger du fremgangsmåten nedenfor for å installere skriverdriveren på nytt. I Windows Vista kan det hende at Finner ikke skriver. Kontroller koblingen. ( The printer is not detected. Check the connection. ) vises avhengig av datamaskinen du bruker. Hvis dette er tilfelle, vent en liten stund. Hvis du fremdeles ikke kan gå videre til neste trinn, følger du fremgangsmåten nedenfor for å installere skriverdriveren på nytt. 1. Klikk Avbryt (Cancel) i skjermbildet Skrivertilkobling (Printer Connection). 2. Klikk Start på nytt (Start Over) i skjermbildet Installeringen mislyktes (Installation Failure). 3. Klikk Tilbake (Back) i det neste skjermbildet som vises. 4. Klikk Avslutt (Exit) på skjermbildet PIXMA XXX (PIXMA XXX) og fjern deretter CD- ROM-en. 5. Slå av skriveren. 6. Start datamaskinen på nytt. 7. Sørg for at det ikke er noen programmer som kjører. 8. Følg fremgangsmåten som beskrives i oppsettshåndboken, for å installere skriverdriveren på nytt. I andre situasjoner: Følg fremgangsmåten som beskrives i oppsettshåndboken, for riktig installering. Hvis driveren ikke ble installert riktig, avinstallerer du skriverdriveren, starter datamaskinen på nytt og installerer driveren på nytt. Avinstallere skriverdriveren Hvis du installerer skriverdriveren på nytt, velger du Tilpasset installasjon (Custom Install) på [Setup CD-ROM / Installerings-CD-ROM-en]. Hvis installeringsprogrammet ble tvunget til å avslutte som følge av en Windows-feil, kan systemet være ustabilt, og du kan kanskje ikke installere driveren. Start datamaskinen på nytt før du installerer på nytt.

333 Kan ikke koble riktig til datamaskinen Стр. 333 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Kan ikke koble riktig til datamaskinen Kan ikke koble riktig til datamaskinen Utskriftshastigheten er lav/hi-speed USB-tilkoblingen virker ikke/ "Denne enheten har raskere ytelse" vises Meldingen Hvis systemmiljøet ikke er fullstendig kompatibelt med Hi-Speed USB, vil skriveren fungere ved den lavere hastigheten som leveres med USB 1.1. Hvis det er tilfellet, fungerer skriveren som den skal, men utskriftshastigheten kan være redusert som følge av kommunikasjonshastigheten. Kontroller: Kontroller følgende for å forsikre deg om at systemmiljøet støtter Hi- Speed USB-tilkobling. Støtter USB-porten på datamaskinen Hi-Speed USB-tilkobling? Støtter USB-kabelen, og USB-huben dersom du bruker en slik, Hi-Speed USBtilkobling? Sørg for at du bruker en godkjent Hi-Speed USB-kabel. Du bør bruke en kabel som ikke er lengre enn ca. 10 fot / 3 meter. Støtter operativsystemet på datamaskinen Hi-Speed USB-tilkobling? Få tak i og installer den siste oppdateringen for datamaskinen. Fungerer Hi-Speed USB-driveren korrekt? Få tak i den siste versjonen av Hi-Speed USB-driveren som er kompatibel med maskinvaren, og installer den på datamaskinen på nytt. Viktig! Hvis du ønsker informasjon om Hi-Speed USB i systemmiljøet, tar du kontakt med produsenten av datamaskinen, USB-kabelen eller USB-huben.

334 Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Стр. 334 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Hvis utskriftsresultatene ikke er tilfredsstillende på grunn av hvite striper, forskjøvede linjer eller ujevne farger, kontrollerer du først innstillingene for papiret og utskriftskvaliteten. Kontroll 1: Samsvarer innstillingene for sidestørrelse og medietype med størrelsen på og typen papir som er lagt i? Hvis disse innstillingene er feil, kan du ikke få et godt utskriftsresultat. Hvis du skriver ut et bilde eller en illustrasjon, kan det hende at kvaliteten på utskriftsfargen reduseres hvis du velger feil innstilling for papirtype. Hvis du skriver ut med feil innstilling for papirtype, kan utskriftsoverflaten også bli ripete. Under kant-til-kant-utskrift kan fargeleggingen bli ujevn, alt etter kombinasjonen av innstillingen for papirtype og papiret som er lagt i. Hvilken metode som brukes til å bekrefte innstillingene for papir og utskriftskvalitet, kan variere, avhengig av hva du gjør med skriveren. Skrive ut fra en PictBridge-kompatibel enhet Skrive ut fra en datamaskin Bekreft ved å bruke den PictBridge-kompatible enheten. Skrive ut bilder direkte fra en kompatibel enhet Bekreft ved hjelp av skriverdriveren. Skrive ut med enkelt utskriftsoppsett Kontroll 2: Pass på at riktig utskriftskvalitet er valgt i henhold til medietypen og utskriftsdataene, ved hjelp tabellen i Kontroll 1. Velg et alternativ for utskriftskvalitet som passer til papiret og bildet som skal skrives ut. Hvis blekket gnis utover eller fargene er ujevne, øker du innstillingen for utskriftskvalitet og prøver å skrive ut på nytt. Du kan ikke endre innstillingen for utskriftskvalitet fra en PictBridge-kompatibel enhet. Kontroll 3: Hvis problemet vedvarer, kan det være andre årsaker. Se også delene nedenfor: Kan ikke skrive ut hele jobben Deler av siden skrives ikke ut Ingen utskriftsresultater / Utskriften er uklar / Fargene er feil / Hvite striper Linjer er forskjøvet Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet Baksiden av papiret er flekket Vertikale linjer vises på utskriftssidene Farger er ujevne eller stripete

335 Kan ikke skrive ut hele jobben Стр. 335 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Kan ikke skrive ut hele jobben Kan ikke skrive ut hele jobben Kontroll 1: Er størrelsen på utskriftsdataene svært stor? Klikk på Utskriftsalternativer (Print Options) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). deretter av for Unngå tap av utskriftsdata (Prevent loss of print data) i dialogboksen som vises. Kontroll 2: Er det nok plass på harddisken i datamaskinen? Slett unødvendige filer for å frigjøre diskplass.

336 Deler av siden skrives ikke ut Стр. 336 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Deler av siden skrives ikke ut Deler av siden skrives ikke ut Kontroller: Når du utfører automatisk dupleksutskrift, kan en mulig årsak være som beskrevet nedenfor. Når du utfører automatisk dupleksutskrift, blir utskriftsområdet øverst på siden 0,08 tommer / 2 mm smalere enn ved vanlig utskrift. Derfor kan det hende at nederste del av siden ikke skrives ut. Du kan unngå dette ved å velge Bruk redusert utskrift (Use reduced printing) i skriverdriveren. Viktig! Redusert utskrift kan påvirke oppsettet, avhengig av dokumentet. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Klikk her: Skriverdriver * Før du klikker her for å åpne dialogboksen Skriveregenskaper, må du avslutte programmet som kjører. 2. Klikk på Oppsett for utskriftsområde (Print Area Setup) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup), og velg Bruk redusert utskrift (Use reduced printing). 1. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) 2. Velg Dupleksutskrift og marg (Duplex Printing & Margin) på hurtigmenyen. 3. Velg Automatisk dupleksutskrift (Automatic Duplex Printing). 4. Klikk på Bruk redusert utskrift (Use reduced printing) i Utskriftsområde (Print Area).

337 Ingen utskriftsresultater / Utskriften er uklar / Fargene er feil / Hvite striper Стр. 337 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Ingen utskriftsresultater/utskriften er uklar/fargene er feil/hvite striper Ingen utskriftsresultater / Utskriften er uklar / Fargene er feil / Hvite striper Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende

338 Ingen utskriftsresultater / Utskriften er uklar / Fargene er feil / Hvite striper Стр. 338 из 401 стр. Kontroll 2: Kontroller statusen for blekktankene. Skift ut blekktanken hvis den er tom for blekk. Rutinemessig vedlikehold Kontroll 3: Sitter den oransje tapen eller beskyttelsesfilmen fortsatt på? Kontroller at hele beskyttelsesfilmen er fjernet, og at luftehullet ikke er tildekket, slik det vises i (A). Hvis den oransje tapen fortsatt sitter på, slik som i (B), drar du den av. Kontroll 4: Skriv ut dysesjekkmønsteret og utfør eventuelle nødvendige vedlikeholdsoperasjoner, som for eksempel rengjøring av skrivehodet. Skriv ut dysesjekkmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Se Rutinemessig vedlikehold for utskrift av dysesjekkmønsteret, rengjøring av skrivehodet og dyprensing av skrivehodet. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig: Kontroller om blekktanken til en bestemt farge er tom. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig selv om det er nok blekk, utfører du rengjøring av skrivehodet og prøver å skrive ut dysesjekkmønsteret på nytt. Hvis problemet ikke er løst etter at du har utført rengjøring av skrivehodet to ganger: Utfør dyprensing av skrivehodet. Hvis dyprensing av skrivehodet ikke løser problemet, slår du skriveren av og utfører en ny dyprensing av skrivehodet etter 24 timer. Hvis problemet ikke er løst når du har utført dyprensing av skrivehodet to ganger: Dersom problemet ikke er løst etter dyprensing av skrivehodet, kan skrivehodet være skadet. Kontakt en servicerepresentant fra Canon. Kontroll 5: Når du bruker papir med én utskrivbar overflate, må du sørge for at papiret er lagt i bakskuffen med den utskrivbare siden opp. Hvis du skriver ut på feil side av papiret, kan du få uklare utskrifter eller utskrifter med redusert kvalitet. Du finner mer informasjon om hvilken side det skal skrives ut på, i instruksjonsveiledningen som fulgte med papiret.

339 Linjer er forskjøvet Стр. 339 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Linjer er forskjøvet Linjer er forskjøvet Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Utfør justering av skrivehodet Hvis du ikke justert skrivehodet etter at du satte det inn, kan det hende at rette linjer blir forskjøvet. Pass på at du justerer skrivehodet etter at du har satt det inn. Rutinemessig vedlikehold Hvis problemet ikke er løst etter at du har foretatt skrivehodejusteringen, justerer du skrivehodet manuelt. Se Manuell skrivehodejustering. Kontroll 3: Er størrelsen på utskriftsdataene svært stor? Klikk på Utskriftsalternativer (Print Options) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup). deretter av for Unngå tap av utskriftsdata (Prevent loss of print data) i dialogboksen som vises. Kontroll 4: Bruker du funksjonen for layout-utskrift eller innbindingsmarg? Når du bruker funksjonen for layout-utskrift eller innbindingsmarg, kan det hende tynne linjer ikke blir skrevet ut. Prøv å gjøre linjene tykkere i dokumentet.

340 Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Стр. 340 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Papiret krøller seg, eller blekket legger seg i klatter Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Hvis intensiteten er stilt inn på høy, reduserer du innstillingen for Intensitet (Intensity) i skriverdriveren, og prøver å skrive ut på nytt. Hvis du skriver ut bilder på vanlig papir med høy intensitet, kan papiret absorbere for mye blekk og bli bølget, slik at det oppstår papirslitasje. Kontroller intensiteten ved hjelp av skriverdriveren. Justere intensitet Kontroll 3: Bruker du fotopapir til å skrive ut bilder? Når du skriver ut data med høy fargemetning, for eksempel fotografier eller bilder med dype farger, anbefaler vi at du bruker [Photo Paper Plus Glossy II / Plus-fotopapir, glanset] eller annet spesialpapir fra Canon. Legge i papir

341 Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet Стр. 341 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Bruker du riktig papirtype? Kontroller følgende: Kontroller at papiret du skriver ut på, passer til utskriftsformålet. Legge i papir Når du utfører kant-til-kant-utskrift, må du kontrollere at du bruker egnet papir. Hvis papiret du bruker, ikke er egnet til kant-til-kant-utskrift, kan utskriftskvaliteten bli redusert ved den øvre og nedre kanten av papiret. Utskriftsområde Kontroll 3: Legg inn papiret når du har rettet det ut. For vanlig papir Snu papiret og legg det inn igjen for å skrive ut på den andre siden. Hvis du lar papiret bli liggende i bakskuffen lenge, kan det hende papiret krøller seg. Hvis det skjer, legger du i papiret med den andre siden vendt opp. Dette løser kanskje problemet. Vi anbefaler at du legger ubrukt papir tilbake i pakken og oppbevarer det på et flatt underlag. For andre papirtyper 1. La utskriftssiden (A) av papiret vende opp, og legg et nytt ark med vanlig papir oppå arket for å forhindre at overflaten tilsmusses eller skrapes opp. 2. Rull papiret sammen i motsatt retning av krøllen, som vist nedenfor. 3. Kontroller at papirkrøllen er innenfor omtrent 0,08 til 0,2 tommer / 2 til 5 mm (B) i høyden.

342 Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet Стр. 342 из 401 стр. Vi anbefaler at du skriver ut ett ark om gangen av papir som er rettet ut. Selv om papiret ikke er krøllet, kan det hende at papiret blir tilsmusset eller ikke mates riktig, avhengig av medietypen. I slike tilfeller følger du fremgangsmåten beskrevet ovenfor for å krølle papiret før utskrift. Dette kan forbedre utskriftsresultatet. Kontroll 4: Hvis du skriver ut på tykt papir, velger du innstillingen Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion). Hvis du merker av for Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion), økes klaringen mellom skrivehodet og papiret som er lagt i. Hvis du legger merke til papirslitasje selv om medietypen er angitt riktig i henhold til papiret som er lagt i, kan du sette skriveren til å forhindre papirslitasje ved hjelp av skriverdriveren. Utskriftshastigheten reduseres når du velger innstillingen Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion). * Deaktiver innstillingen Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion) så snart utskriften er fullført. Hvis ikke forblir denne innstillingen aktivert for alle påfølgende utskriftsjobber. Åpne dialogboksen for skriveregenskaper, og i Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) i kategorien Vedlikehold (Maintenance) velger du Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion). Deretter klikker du på Send (Send). Hvis du vil åpne dialogboksen for Skriveregenskaper, ser du Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows). I Canon IJ Skriververktøy velger duegendefinerte innstillinger (Custom Settings) i hurtigmenyen. Deretter merker du av for Forhindre papirslitasje (Prevent paper abrasion) og klikker på Send (Send). Se Åpne Canon IJ Skriververktøy (Macintosh) for å åpne Canon IJ Skriververktøy. Kontroll 5: Hvis intensiteten er stilt inn på høy, reduserer du innstillingen for Intensitet (Intensity) i skriverdriveren, og prøver å skrive ut på nytt. Hvis du skriver ut bilder på vanlig papir med høy intensitet, kan papiret absorbere for mye blekk og bli bølget, slik at det oppstår papirslitasje. Reduser innstillingen for Intensitet (Intensity) i skriverdriveren, og prøv å skrive ut på nytt. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Klikk her: Skriverdriver * Før du klikker her for å åpne dialogboksen Skriveregenskaper, må du avslutte programmet som kjører. 2. I kategorien Hoved (Main) velger du Manuell for farge/intensitet (Manual for Color/ Intensity), og deretter klikker du Angi (Set). 3. Dra glidebryteren Intensitet (Intensity) i kategorien Fargejustering (Color Adjustment) for å justere intensiteten. 1. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh)

343 Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet Стр. 343 из 401 стр. 2. Velg Fargealternativer (Color Options) på hurtigmenyen. 3. Dra glidebryteren Intensitet (Intensity) for å stille inn intensiteten. Kontroll 6: Blir utskriften utført utenfor det anbefalte utskriftsområdet? Hvis du skriver ut utenfor det anbefalte utskriftsområdet på utskriftspapiret, kan den nedre kanten av papiret bli tilsmusset av blekk. Endre størrelsen på originaldokumentet i programmet. Utskriftsområde Kontroll 7: Er papirmaterullen skitten? Rengjør papirmaterullen. Rutinemessig vedlikehold Når du rengjør papirmaterullen, slites den, så du bør bare gjøre dette når det er helt nødvendig. Kontroll 8: Er innsiden av skriveren skitten? Når du foretar dupleksutskrift, kan det etterlates litt blekk i skriveren, slik at utskrifter blir flekkete. Utfør bunnplaterengjøring for å rengjøre innsiden av skriveren. Rengjøre inne i skriveren Angi riktig papirstørrelse for å unngå at skriveren blir tilsmusset innvendig. Kontroll 9: Angi lengre tid for Ventetid for blekktørking (Ink Drying Wait Time). Når du gjør dette, tørker overflaten på utskriften slik at flekkete og ripete papir unngås. 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) 3. Velg kategorien Vedlikehold (Maintenance) og deretter Egendefinerte innstillinger (Custom Settings). 4. Dra glidebryteren Ventetid for blekktørking (Ink Drying Wait Time) for å angi ventetiden, og klikk deretter Send (Send). 5. Bekreft meldingen, og klikk OK (OK). 1. Kontroller at skriveren er slått på. 2. Åpne Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). Åpne Canon IJ Skriververktøy (Macintosh) 3. Velg Egendefinerte innstillinger (Custom Settings) på hurtigmenyen. 4. Dra glidebryteren Ventetid for blekktørking (Ink Drying Wait Time) for å angi ventetiden, og klikk deretter Send (Send).

344 Papiret er flekket / Utskriftsoverflaten er oppskrapet Стр. 344 из 401 стр. 5. Bekreft meldingen, og klikk OK (OK). Kontroll 10: Er papiret blitt oppskrapet av annet papir som er lagt inn? Det kan hende at papiret blir oppskrapet av annet papir når det mates fra bakskuffen, avhengig av medietypen. I så fall skal du legge inn ett ark om gangen.

345 Baksiden av papiret er flekket Стр. 345 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Baksiden av papiret er flekket Baksiden av papiret er flekket Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Utfør bunnplaterengjøring for å rengjøre innsiden av skriveren. Rengjøre inne i skriveren Når du foretar dupleksutskrift eller for mange utskrifter, kan det etterlates litt blekk i skriveren.

346 Vertikale linjer vises på utskriftssidene Стр. 346 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Vertikale linjer vises på utskriftssidene Vertikale linjer vises på utskriftssidene Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papirtype og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Er det riktig størrelse på papiret som er lagt i? Margen kan flyte utover hvis skriverpapirstørrelsen er større enn angitt i skriverdriveren. Angi riktig papirstørrelse i henhold til papiret som er lagt i. Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Denne skriveren utfører automatisk rengjøring når det er nødvendig for å få rene utskrifter. Det brukes noe blekk under rengjøringen. Blekket kommer vanligvis ut i blekkbeholderen, men hvis du bruker papir som er større enn det som er angitt i skriverdriveren, kan blekket komme ut på papiret.

347 Farger er ujevne eller stripete Стр. 347 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Farger er ujevne eller stripete Farger er ujevne eller stripete Kontroll 1: Har du kontrollert innstillingene for papir- og utskriftskvalitet? Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Kontroll 2: Skriv ut dysesjekkmønsteret og utfør eventuelle nødvendige vedlikeholdsoperasjoner, som for eksempel rengjøring av skrivehodet. Skriv ut dysesjekkmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Se Rutinemessig vedlikehold for utskrift av dysesjekkmønsteret, rengjøring av skrivehodet og dyprensing av skrivehodet. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig: Kontroller om blekktanken til en bestemt farge er tom. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig selv om det er nok blekk, utfører du rengjøring av skrivehodet og prøver å skrive ut dysesjekkmønsteret på nytt. Hvis problemet ikke er løst etter at du har utført rengjøring av skrivehodet to ganger: Utfør dyprensing av skrivehodet. Hvis dyprensing av skrivehodet ikke løser problemet, slår du skriveren av og utfører en ny dyprensing av skrivehodet etter 24 timer. Hvis problemet ikke er løst når du har utført dyprensing av skrivehodet to ganger: Dersom problemet ikke er løst etter dyprensing av skrivehodet, kan skrivehodet være skadet. Kontakt en servicerepresentant fra Canon. Kontroll 3: Utfør justering av skrivehodet. Rutinemessig vedlikehold Hvis problemet ikke er løst etter at du har foretatt skrivehodejusteringen, justerer du

348 Farger er ujevne eller stripete Стр. 348 из 401 стр. skrivehodet manuelt. Se Manuell skrivehodejustering.

349 Utskriften starter ikke Стр. 349 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriften starter ikke Utskriften starter ikke Kontroll 1: Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til, og slå på skriveren. Skriveren starter opp når strømlampen blinker grønt. Vent til strømlampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig. Når du skriver ut store mengder data, for eksempel et bilde eller grafikk, kan det ta lengre tid før utskriften starter. Når strømlampen blinker grønt, behandler datamaskinen data og sender dem til skriveren. Vent til utskriften starter. Kontroll 2: Kontroller statusen for blekktankene. Skift ut blekktanken hvis den er tom for blekk. Kontroll 3: Åpne toppdekselet, og se om blekklampene blinker rødt. Hvis det fortsatt er nok blekk, men blekklampen blinker rødt, kan det hende at en blekktank er satt inn i feil posisjon. Rutinemessig vedlikehold Kontroll 4: Åpne toppdekselet, og kontroller at blekklampene lyser rødt. Hvis blekklampen ikke lyser, trykker du på -merket på blekktanken til den klikker på plass. Kontroll 5: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til skriveren og datamaskinen, og kontroller følgende: Hvis du bruker en releenhet, for eksempel en USB-hub, kobler du den fra. Deretter kobler du skriveren direkte til datamaskinen og prøver å skrive ut på nytt. Hvis utskriften starter som normalt, er det et problem med releenheten. Kontakt forhandleren av releenheten for å få mer informasjon. Det kan også være problemer med USB-kabelen. Bytt ut USB-kabelen, og prøv å skrive ut på nytt. Kontroll 6: Start datamaskinen på nytt hvis du skriver ut fra datamaskinen. Hvis det finnes unødvendige utskriftsjobber, sletter du dem. Slette en uønsket utskriftsjobb Kontroll 7: Kontroller at det innvendige dekselet er lukket. Hvis det indre dekselet er åpent, lukker du det indre dekselet og trykker [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på maskinen. Kontroll 8: Pass på at skriverens navn er valgt i dialogboksen Skriv ut. Skriveren skriver ikke ut riktig hvis du bruker en driver for en annen skriver. I Windows må du passe på at skriverens navn er valgt i dialogboksen Skriv ut (Print). På en Macintosh kontrollerer du at navnet på skriveren er valgt under Skriver (Printer) i dialogboksen Skriv ut. Hvis du vil at skriveren skal velges som standard, velger du Angi som standardskriver (Set as Default Printer) (Windows), Standard skriver (Default Printer) eller Bruk som standard (Make Default) (Macintosh).

350 Utskriften starter ikke Стр. 350 из 401 стр. Kontroll 9: Konfigurer skriverporten riktig. Konfigurer "USBnnn" (der "n" er et nummer) som skriverporten. 1. Logg på med en brukerkonto med administratorrettigheter. 2. Klikk Kontrollpanel (Control Panel) og deretter Skriver (Printer) under Maskinvare og lyd (Hardware and Sound). I Windows XP klikker du på Kontrollpanel (Control Panel), Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) og deretter Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 klikker du Kontrollpanel (Control Panel) og deretter Skrivere (Printers). 3. Høyreklikk ikonet for Canon XXX, og velg deretter Egenskaper (Properties). 4. Velg kategorien Porter (Ports) for å kontrollere portinnstillingene. Kontroller at porten [USBnnn] (der n er et tall) sammen med Canon XXX som vises i kolonnen Skriver (Printer), er valgt under Skriv til følgende port(er) (Print to the following port(s)). Hvis innstillingen er feil, installerer du skriverdriveren på nytt, eller endrer skriverporten til riktig skriverport.

351 Utskriften stopper før den er fullført Стр. 351 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriften stopper før den er fullført Utskriften stopper før den er fullført Kontroll 1: Er det innvendige dekselet åpent under utskrift på papir? Lukk det innvendige dekselet, og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. En side med utskriftsdata som ble sendt da feilen oppstod, slettes, så denne siden må skrives ut på nytt. Kontroll 2: Har skriveren skrevet ut kontinuerlig i lang tid? Hvis skriveren har skrevet ut kontinuerlig i lang tid, kan skrivehodet bli overopphetet. Det kan hende at skriveren tar en pause i utskriften ved et linjeskift for å beskytte skrivehodet. Deretter fortsetter utskriften. I slike tilfeller bør du avbryte utskriftsøkten på et egnet tidspunkt og slå av skriveren i minst 15 minutter. Hvis du i tillegg har brukt skriveren kontinuerlig til å skrive ut grafikk eller bilder med sterke farger i en lang periode, kan det hende at utskriften stopper for å beskytte skrivehodet. I slike tilfeller fortsetter ikke utskriften automatisk. Slå av skriveren i minst 15 minutter. Advarsel Skrivehodet og området rundt det kan bli ekstremt varmt inne i skriveren. Du må aldri ta på skrivehodet eller komponenter i nærheten av det. Kontroll 3: Er det lagt i papir? Kontroller at det er lagt papir i bakskuffen eller kassetten. Bekreft papirkilden, og legg papiret i på nytt. Kontroll 4: Har dokumentutskriftene med mange bilder eller illustrasjoner? Når du skriver ut mye data, for eksempel bilder eller grafikk, tar det tid å behandle disse dataene, og da kan det virke som om skriveren har sluttet å arbeide. Hvis du i tillegg skriver ut data som kontinuerlig bruker store mengder blekk på vanlig papir, kan skriveren dessuten ta enkelte pauser. I begge tilfeller venter du til prosessen er fullført. Hvis du skriver ut et dokument med et stort utskriftsområde eller skriver ut flere kopier av et dokument, kan utskriften stoppe midlertidig for å la blekket tørke.

352 Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Стр. 352 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Kontroll 1: Er skrivehodedysene tette? Skriv ut dysesjekkmønsteret for å finne ut om blekket kommer ut av skrivehodedysene som det skal. Se Rutinemessig vedlikehold for utskrift av dysesjekkmønsteret, rengjøring av skrivehodet og dyprensing av skrivehodet. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig: Kontroller om blekktanken til en bestemt farge er tom. Hvis dysesjekkmønsteret ikke er skrevet ut riktig selv om det er nok blekk, utfører du rengjøring av skrivehodet og prøver å skrive ut dysesjekkmønsteret på nytt. Hvis problemet ikke er løst etter at du har utført rengjøring av skrivehodet to ganger: Utfør dyprensing av skrivehodet. Hvis dyprensing av skrivehodet ikke løser problemet, slår du skriveren av og utfører en ny dyprensing av skrivehodet etter 24 timer. Hvis problemet ikke er løst når du har utført dyprensing av skrivehodet to ganger: Dersom problemet ikke er løst etter dyprensing av skrivehodet, kan skrivehodet være skadet. Kontakt en servicerepresentant fra Canon. Kontroll 2: Er det tomt for blekk? Kontroll 2: Åpne toppdekselet, og kontroller status for blekklampen. Rutinemessig vedlikehold Kontroll 3: Sitter den oransje tapen eller beskyttelsesfilmen fortsatt på? Kontroller at hele beskyttelsesfilmen er fjernet, og at luftehullet ikke er tildekket, slik det vises i (A). Hvis den oransje tapen fortsatt sitter på, slik som i (B), drar du den av.

353 Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Стр. 353 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Utskriftshastigheten er ikke så høy som forventet Kontroll 1: Blir utskriften utført i Stillemodus (Quiet Mode)? Utskriftshastigheten reduseres hvis du har angitt at det skal skrives ut i Stillemodus (Quiet Mode) i skriverdriveren. Ikke skriv ut i Stillemodus (Quiet Mode) hvis du ønsker raskere utskrift. Redusere støy fra skriveren Kontroll 2: Er utskriftskvaliteten satt for høyt? Øk innstillingen for utskriftshastighet i skriverdriveren. Utskriften går raskere hvis du angir at hastighet skal prioriteres. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Klikk her: Skriverdriver * Før du klikker her for å åpne dialogboksen Skriveregenskaper, må du avslutte programmet som kjører. 2. Velg Rask (Fast) for innstillingen Utskriftskvalitet (Print Quality) i kategorien Hoved (Main). Avhengig av medietypen, kan det hende at alternativet Rask (Fast) ikke er tilgjengelig. 1. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print). Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) 2. Velg Kvalitet og medier (Quality & Media) på hurtigmenyen, og velg deretter Rask (Fast) for innstillingen Utskriftskvalitet (Print Quality). Avhengig av medietypen, kan det hende at alternativet Rask (Fast) ikke er tilgjengelig. Hvorvidt utskriftshastigheten øker merkbart når du følger instruksjonene ovenfor, avhenger av systemmiljøet.

354 Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Стр. 354 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Skrivehodeholderen flytter seg ikke til posisjonen for bytting Kontroll 1: Er strømlampen slått av? Kontroller om strømlampen lyser grønt. Skrivehodeholderen flytter seg ikke med mindre skriveren er på. Hvis strømlampen er av, lukker du toppdekselet og slår på skriveren. Skriveren starter opp når strømlampen blinker grønt. Vent til strømlampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig, og åpne deretter toppdekselet på nytt. Kontroll 2: Blinker Alarm (Alarm)-lampen? Lukk toppdekselet, kontroller antall ganger [Alarm] (Alarm)-lampen blinker, og gjør det som er nødvendig for å løse feilen, og åpne dekselet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser feilen, ser du Alarmlampen blinker oransje. Kontroll 3: Har toppdekselet vært åpent i 10 minutter eller mer? Hvis toppdekselet er åpent i mer enn 10 minutter, flyttes skrivehodeholderen til høyre side, slik at skrivehodet ikke tørker ut. Lukk og åpne toppdekselet på nytt for å flytte skrivehodeholderen tilbake til midten. Kontroll 4: Har skriveren skrevet ut kontinuerlig i lang tid? Hvis skriveren har skrevet ut kontinuerlig i lang tid, lukker du toppdekselet, venter en stund og åpner det deretter på nytt. Hvis skriveren har skrevet ut kontinuerlig i lang tid, kan skrivehodet være overopphetet, og det kan hende at skrivehodeholderen ikke flyttes mot midten. Hvis du åpner toppdekselet mens utskriften pågår, flyttes skrivehodeholderen til høyre. Lukk toppdekselet, og åpne det på nytt etter at utskriften er fullført.

355 Papiret mates ikke riktig Стр. 355 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Papiret mates ikke riktig Papiret mates ikke riktig Kontroll 1: Pass på følgende når du legger i papir. Når du legger i to eller flere papirark, må du passe på at kantene er jevne før du legger dem i. Når du legger i to eller flere papirark, kontrollerer du at papirbunken ikke overskrider papirstøttekapasiteten. Det kan imidlertid hende at papiret ikke mates riktig ved denne maksimumskapasiteten, avhengig av papirtype eller miljøforhold (svært høy eller svært lav temperatur og fuktighet). I så fall må du redusere papirmengden til omtrent halvparten av papirstøttekapasiteten. Legg alltid i papiret i stående retning, enten i bakskuffen eller i kassetten, uavhengig av utskriftsretningen. Når du legger papiret i bakskuffen, legger du papiret med utskriftssiden vendt OPP og skyver papirførerne slik at de justeres etter begge sidene av papiret. Når du legger papir i kassetten, legger du det i med utskriftssiden vendt NED. Legg den høyre kanten av papirbunken inntil den høyre kanten av kassetten, og skyv papirførererne mot den venstre og den nedre kanten av bunken. Legge i papir Kontroll 2: Kontroller at papiret du skriver ut på, ikke er for tykt eller er krøllet. Legge i papir Kontroll 3: Pass på følgende når du legger i konvolutter. Når du skal skrive ut konvolutter, ser du Legge i papir, og klargjør konvoluttene før utskrift. Når du har klargjort konvoluttene, legger du dem i stående retning. Hvis konvoluttene legges inn i liggende retning, mates de ikke riktig. Kontroll 4: Bekreft innstillingen for papirkilden. * Hvis innstillingen for papirkilden ikke er blitt endret siden du kjøpte skriveren, er kassetten papirkilden for vanlig papir. Angi med skriverdriveren: Bytte papirkilde i henhold til formålet Hvis du vil ha informasjon om papirkilden for vanlig papir når Papirkilde (Paper Source) er satt til Velg automatisk (Automatically Select): Angi papirkilde for vanlig papir Kontroll 5: Fjern fremmedelementet i bakskuffen eller kassetten. Kontroll 6: Kontroller at det innvendige dekselet er helt lukket. Papiret blir ikke matet riktig hvis det innvendige dekselet er bare så vidt åpent. Oversikt over skriveren Kontroll 7: Rengjør papirmaterullen. Rutinemessig vedlikehold Når du rengjør papirmaterullen, slites den, så du bør bare gjøre dette når det er helt nødvendig. Kontroll 8: Hvis to eller flere ark mates fra kassetten på én gang, rengjør du kassetten innvendig. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du rengjør kasseten innvendig, kan du se Rutinemessig vedlikehold.

356 Papiret mates ikke riktig Стр. 356 из 401 стр. Kontroll 9: Er bakdekselet helt lukket? Papir kan sette seg fast hvis bakdekselet ikke er helt lukket. Trykk på bakdekselet til det er helt lukket. Se Oversikt over skriveren for å se posisjonen til bakdekselet.

357 Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Стр. 357 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Papir mates ikke fra papirkilden som er angitt i skriverdriveren Kontroller: Er det ikke samsvar i innstillingen for papirkilde mellom programmet og skriverdriveren? Endre innstillingen i programmet i henhold til innstillingen i skriverdriveren, eller klikk på Utskriftsalternativer (Print Options) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) i skriverdriveren, og velg Deaktiver papirkildeinnstillingen for programvaren (Disable the paper source setting of the application software) i skjermbildet Utskriftsalternativer (Print Options). Når innstillingen for papirkilde ikke samsvarer mellom et program og skriverdriveren, har innstillingen i programmet prioritet. Angi papirkilde for vanlig papir

358 Papirstopp Стр. 358 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Papirstopp Papirstopp Hvis du må slå av skriveren for å fjerne fastkjørt papir under utskrift, trykker du på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT)-knappen for å avbryte utskriftsjobbene før du slår av skriveren. Hvis papiret sitter fast i papirleveringssporet eller bakskuffen: Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal fjerne papiret. 1. Trekk papiret sakte ut, enten fra bakskuffen eller fra papirleveringssporet. Gjør det som er enklest. Hvis papiret rives i stykker og en bit blir sittende fast i skriveren, åpner du toppdekselet og fjerner papiret. Vær forsiktig så du ikke berører komponentene inne i skriveren. Når alt papiret er fjernet, lukker du toppdekselet, slår av skriveren og slår den deretter på igjen. Hvis du ikke kan trekke ut papiret, slår du av og på skriveren. Det kan hende at papiret mates ut automatisk. 2. Legg i nytt papir og trykk på knappen FORTSETT/AVBRYT på skriveren. Hvis du slo av skriveren i trinn 1, ble alle utskriftsjobber i køen avbrutt. Skriv ut på nytt om nødvendig. Når du legger i papir på nytt, passer du på at du bruker riktig papir, og at du legger det riktig i skriveren. Legge i papir Papir i A5-størrelse er egnet til utskrift av dokumenter som hovedsakelig består av tekst. Vi anbefaler ikke at du bruker slikt papir til å skrive ut dokumenter med fotografier eller grafikk, siden utskriften kan bli krøllet og forårsake papirstopp der papiret mates ut. Hvis du ikke kan fjerne papiret, hvis papiret blir revet i stykker inne i skriveren, eller hvis papirstoppfeilen vedvarer etter at du har fjernet papiret, kontakter du en servicerepresentant fra Canon. Hvis papiret er fastkjørt inne i skriveren ved transportenheten: Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal fjerne papiret. 1. Fjern bakdekselet.

359 Papirstopp Стр. 359 из 401 стр. 2. Dra papiret sakte ut. Vær forsiktig så du ikke berører komponentene inne i skriveren. Hvis du ikke kan trekke ut papiret, slår du av og på skriveren. Det kan hende at papiret mates ut automatisk. 3. Fest bakdekselet. Trykk på venstre side av bakdekselet til det er helt lukket. Hvis du ikke klarte å fjerne papiret i trinn 2: 4. Ta ut kassetten. 5. Dra papiret sakte ut. 6. Hvis noe papir stikker ut av kassetten, tar du ut papiret, justerer det og legger det i kassetten på nytt. Hvis du ikke klarte å fjerne det fastkjørte papiret i trinn 1 til 5 ved automatisk dupleksutskrift, kontrollerer du transportdelen for dupleksutskrift. Hvis det fastkjørte papiret ikke blir fjernet ved automatisk dupleksutskrift:

360 Papirstopp Стр. 360 из 401 стр. Når du legger papir i skriveren på nytt, passer du på at du bruker riktig papir, og at du legger det riktig i skriveren. Legge i papir 7. Sett kassetten inn i skriveren på nytt, og trykk på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT)-knappen på skriveren. Hvis du slo av skriveren i trinn 2, ble alle utskriftsjobber i køen avbrutt. Skriv ut på nytt om nødvendig. Hvis du ikke kan fjerne papiret, hvis papiret blir revet i stykker inne i skriveren, eller hvis papirstoppfeilen vedvarer etter at du har fjernet papiret, kontakter du en servicerepresentant fra Canon. Hvis det fastkjørte papiret ikke blir fjernet ved automatisk dupleksutskrift: Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal fjerne papiret. 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen på skriveren fra strømforsyningen. 2. Ta ut kassetten. Hvis papir er lagt i bakskuffen, må du fjerne papiret fra bakskuffen og trekke tilbake papirstøtten. 3. Sett skriveren på høykant med venstre side ned. 4. Dra det fastkjørte papiret sakte ut slik at det ikke rives i stykker. Sett skriveren tilbake i opprinnelig stilling så snart du har fjernet det fastkjørte papiret. 5. Juster papiret, og legg det i kassetten på nytt. Legg papir i bakskuffen på nytt om nødvendig. Når du legger papir i skriveren på nytt, passer du på at du bruker riktig papir, og at du legger det riktig i skriveren. Legge i papir 6. Sett kassetten inn i skriveren igjen. 7. Koble skriveren til igjen og slå på skriveren igjen. Alle utskriftjobber i køen ble avbrutt. Skriv ut på nytt om nødvendig. Hvis du ikke kan fjerne papiret, hvis papiret blir revet i stykker inne i skriveren, eller hvis papirstoppfeilen vedvarer etter at du har fjernet papiret, kontakter du en servicerepresentant fra Canon. I andre situasjoner:

361 Papirstopp Стр. 361 из 401 стр. Pass på følgende: Kontroll 1: Er det noen fremmedelementer i bakskuffen eller rundt papirleveringssporet? Kontroll 2: Er bakdekselet helt lukket? Kontroll 3: Er papiret krøllete? Kontroll 3: Legg inn papiret når du har rettet det ut.

362 Det vises en melding på dataskjermen Стр. 362 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Det vises en melding på dataskjermen Det vises en melding på dataskjermen Driftsfeil 5100 vises Det vises en feil i forbindelse med automatisk dupleksutskrift Det vises en feil i forbindelse med automatisk skrivehodejustering Feil under skriving / Utdatafeil / Kommunikasjonsfeil Feilnummer: 300 vises Feilnummer: 1700 vises Blekkinformasjonsnummer: 1600 vises Blekkinformasjonsnummer: 1683 vises Blekkinformasjonsnummer: 1688 vises Feilnummer: 1851 vises Feilnummer: 1856 vises Feilnummer: 2001 vises Feilnummer: 2002 vises Feilnummer: 2500 vises Andre feilmeldinger Driftsfeil 5100 vises Kontroller: Kan ikke skrivehodeholderen bevege seg? Avbryt utskriften fra datamaskinen, og slå av skriveren. Fjern deretter det fastkjørte papiret eller beskyttelsesmaterialet som hindrer skrivehodeholderen i å bevege seg. Viktig! Vær forsiktig så du ikke berører komponentene inne i skriveren. Det kan hende skriveren ikke skriver ut skikkelig hvis du rører disse. Slå på skriveren igjen. Hvis problemet ikke blir løst, kontakter du servicerepresentanten fra Canon. Det vises en feil i forbindelse med automatisk dupleksutskrift Kontroller: Se Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift og gjør det som er nødvendig. Det vises en feil i forbindelse med automatisk skrivehodejustering Kontroller: Se Elleve blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Feil under skriving / Utdatafeil / Kommunikasjonsfeil Kontroll 1: Hvis strømlampen er av, kontrollerer du at strømkabelen er riktig koblet til, og slår på skriveren. Skriveren starter opp når strømlampen blinker grønt. Vent til strømlampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig. Kontroll 2: Kontroller at skriverporten er riktig konfigurert i skriverdriveren.

363 Det vises en melding på dataskjermen Стр. 363 из 401 стр. * I fremgangsmåten nedenfor står XXX for navnet på skriveren din. 1. Logg på med en brukerkonto med administratorrettigheter. 2. Klikk Kontrollpanel (Control Panel) og deretter Skriver (Printer) under Maskinvare og lyd (Hardware and Sound). I Windows XP klikker du Kontrollpanel (Control Panel), Skrivere (Printers) og Annen maskinvare (Printers and Other Hardware) og deretter Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 klikker du Kontrollpanel (Control Panel) og deretter Skrivere (Printers). 3. Høyreklikk ikonet for Canon XXX, og velg deretter Egenskaper (Properties). 4. Velg kategorien Porter (Ports) for å kontrollere portinnstillingene. Kontroller at porten [USBnnn] (der n er et tall) sammen med Canon XXX som vises i kolonnen Skriver (Printer), er valgt under Skriv til følgende port(er) (Print to the following port(s)). Hvis portinnstillingen er feil, installerer du skriverdriveren på nytt eller endrer portinnstillingen i henhold til grensesnittet du bruker. Kontroll 3: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til skriveren og datamaskinen. Hvis du bruker en releenhet, for eksempel en USB-hub, kobler du den fra. Deretter kobler du skriveren direkte til datamaskinen og prøver å skrive ut på nytt. Hvis utskriften starter som normalt, er det et problem med releenheten. Kontakt forhandleren av releenheten for å få mer informasjon. Det kan også være problemer med USB-kabelen. Bytt ut USB-kabelen, og prøv å skrive ut på nytt. Kontroll 4: Kontroller at skriverdriveren er riktig installert. Avinstaller skriverdriveren ved å følge fremgangsmåten i Avinstallere skriverdriveren, og installer den på nytt ved å følge fremgangsmåten i oppsettshåndboken. Kontroll 5: Kontroller statusen til enheten på datamaskinen din. Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere statusen til enheten. 1. Klikk Kontrollpanel (Control Panel), Maskinvare og lyd (Hardware and Sound) og deretter Enhetsbehandling (Device Manager). Hvis skjermbildet Brukerkontokontroll (User Account Control) vises, følger du instruksjonene på skjermen. I Windows XP klikker du Kontrollpanel (Control Panel), Ytelse og vedlikehold (Performance and Maintenance), System (System), og deretter Enhetsbehandling (Device Manager) i kategorien Maskinvare (Hardware). I Windows 2000 klikker du Kontrollpanel (Control Panel), System (System) og deretter Enhetsbehandling (Device Manager) i kategorien Maskinvare (Hardware). 2. Dobbeltklikk Universal seriell busskontroller (Universal Serial Bus controllers) og deretter Støtte for USB-utskrift (USB Printing Support). Hvis Støtte for USB-utskrift (USB Printing Support) ikke vises, kontrollerer du at skriveren er riktig koblet til datamaskinen. Kontroll 3: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til skriveren og datamaskinen. 3. Velg kategorien Generelt (General), og kontroller at det ikke er noen tegn til problemer med enheten. Hvis det vises en enhetsfeil, kan du se Hjelp for Windows for å få hjelp til å rette opp feilen. Feilnummer: 300 vises Kontroll 1: Hvis strømlampen er av, kontrollerer du at strømkabelen er riktig

364 Det vises en melding på dataskjermen Стр. 364 из 401 стр. koblet til, og slår på skriveren. Skriveren starter opp når strømlampen blinker grønt. Vent til strømlampen slutter å blinke og lyser grønt kontinuerlig. Kontroll 2: Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til skriveren og datamaskinen. Hvis du bruker en releenhet, for eksempel en USB-hub, kobler du den fra. Deretter kobler du skriveren direkte til datamaskinen og prøver å skrive ut på nytt. Hvis utskriften starter som normalt, er det et problem med releenheten. Kontakt forhandleren av releenheten for å få mer informasjon. Det kan også være problemer med USB-kabelen. Bytt ut USB-kabelen, og prøv å skrive ut på nytt. Kontroll 3: Pass på at skriverens navn er valgt i dialogboksen Skriv ut. Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) Feilnummer: 1700 vises Se Åtte blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekkinformasjonsnummer: 1600 vises Se Fire blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekkinformasjonsnummer: 1683 vises Se Tretten blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekkinformasjonsnummer: 1688 vises Se Seksten blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Feilnummer: 1851 vises Kontroller: Lukk det innvendige dekselet, og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. Feilnummer: 1856 vises Kontroller: Lukk det innvendige dekselet, og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. En side med utskriftsdata som ble sendt da feilen oppstod, slettes, så denne siden må skrives ut på nytt. Feilnummer: 2001 vises Se Ni blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen.

365 Det vises en melding på dataskjermen Стр. 365 из 401 стр. Feilnummer: 2002 vises See Nitten blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Feilnummer: 2500 vises Se Elleve blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Andre feilmeldinger Kontroller: Hvis det vises en feilmelding utenfor overvåking av skriverstatus, kontrollerer du følgende: "Kan ikke legge jobber i utskriftskøen på grunn av for liten diskplass" ("Could not spool successfully due to insufficient disk space") Slett eventuelle unødvendige filer for å øke mengden ledig diskplass. "Kan ikke legge jobber i utskriftskøen på grunn av for lite minne" ("Could not spool successfully due to insufficient memory") Avslutt åpne programmer for å øke mengden ledig minne. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut, starter du datamaskinen på nytt og prøver å skrive ut igjen. "Printer driver could not be found" ( Finner ikke skriverdriveren ) Avinstaller skriverdriveren ved å følge fremgangsmåten i Avinstallere skriverdriveren, og installer den på nytt. "Could not print Application name File name" ( Kan ikke skrive ut programnavn Filnavn ) Prøv å skrive ut på nytt med det samme den gjeldende jobben er fullført.

366 Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift Стр. 366 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift Kan ikke skrive ut riktig med automatisk dupleksutskrift Kontroller: Er sidestørrelsen eller medietypen riktig? Kontroller at den faktiske størrelsen på papiret er egnet for automatisk dupleksutskrift. Papirstørrelsen som kan brukes ved automatisk dupleksutskrift, er A4, Letter, A5 og 5" x 7". Legg i papir i egnet størrelse, og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren. Kontroller at innstillingen for Sidestørrelse eller Papirstørrelse stemmer overens med den faktiske papirstørrelsen, som er egnet for automatisk dupleksutskrift. Kontroller først innstillingen for Sidestørrelse i programmet du skriver ut fra. Kontroller deretter innstillingen for Sidestørrelse (Page Size) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) i dialogboksen Skriveregenskaper (Windows), eller innstillingen for Papirstørrelse (Paper Size) i dialogboksen Utskriftsformat (Macintosh). Det kan hende at dupleksutskrift ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av programversjonen. Kontroller at papirtypen som er lagt i, er egnet for automatisk dupleksutskrift, i kategorien Hoved (Main) (Windows) eller kategorien Kvalitet og medier (Quality & Media) i dialogboksen Skriv ut (Macintosh). Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil bytte til manuell dupleksutskrift. Åpne dialogboksen for skriveregenskaper, fjern merket for Automatisk (Automatic) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup), og skriv ut på nytt. Vær oppmerksom på følgende når du utfører manuell dupleksutskrift: Hvis du skriver ut tre sider eller mer av et dokument med manuell dupleksutskrift, blir én side på alle arkene skrevet ut først. Vend papiret og legg det i skriveren igjen. Dermed blir den andre siden av alle arkene skrevet ut. Pass på at du ikke endrer rekkefølgen på papiret i bunken. Fremgangsmåten for å vende papiret varierer avhengig av stiftesiden og utskriftsretningen. Følg instruksjonene på skjermen. Manuell dupleksutskrift er ikke tilgjengelig.

367 For Windows-brukere Стр. 367 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > For Windows-brukere For Windows-brukere Overvåking av skriverstatus vises ikke Kontroller: Er overvåking av skriverstatus aktivert? Kontroller at Aktiver Statusovervåker (Enable Status Monitor) er valgt på menyen Alternativ (Option) i overvåking av skriverstatus. 1. Åpne dialogboksen skriveregenskaper. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) 2. I kategorien Vedlikehold (Maintenance) klikker du Vis skriverstatus (View Printer Status). 3. Velg Aktiver Statusovervåker (Enable Status Monitor) på menyen Alternativ (Option) hvis det ikke er valgt. Skjermbildet Inkjet skriver/skanner utvidet undersøkelsesprogram (Inkjet Printer/Scanner Extended Survey Program) vises. Hvis Inkjet skriver/skanner utvidet undersøkelsesprogram installeres, vil skjermen som ber om å sende informasjon om skriverbruken vises tre måneder etter installasjonen, og deretter seks måneder etter. Deretter vil den vises hvert halvår i ca. fire år. Les instruksjonene på skjermen og følg fremgangsmåten nedenfor. Hvis du sier deg enig i å delta i undersøkelsesprogrammet: Klikk Godta (Agree), og følg deretter instruksjonene på skjermen. Informasjonen om skriverbruken vil sendes til Canon via Internett. Når informasjonen sendes, kan det hende at det vises en advarsel om f.eks. sikkerhet på Internett. I så fall bekrefter du at programnavnet er "IJPLMUI.exe", og deretter tillater du det. Hvis du ikke sier deg enig i å delta i undersøkelsesprogrammet: Klikk Ikke godta (Do not agree). Skjermen vil lukkes, og du har hoppet over undersøkelsen på

368 For Windows-brukere Стр. 368 из 401 стр. det tidspunktet. Skjermen vil vises igjen etter tre måneder. Slik avinstallerer du Inkjet skriver/skanner utvidet undersøkelsesprogram: Hvis du vil avinstallere Inkjet skriver/skanner utvidet undersøkelsesprogram, klikker du Detailjer (Details) og deretter Avinstaller (Uninstall) i skjermbildet med detaljert beskrivelse. Når programmet har blitt avinstallert, vil verken undersøkelsen eller overføring av informasjon om skriverbruk utføres.

369 Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Стр. 369 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Nedenfor vises mulige feil som kan oppstå når du skriver ut direkte fra en PictBridge-kompatibel enhet, og hva du må gjøre for å rette dem. I denne delen beskrives feil som angis på PictBridge-kompatible enheter fra Canon. Feilmeldingene og fremgangsmåtene kan variere avhengig av hvilken enhet du bruker. For feil på PictBridge-kompatible enheter som ikke er fra Canon, må du sjekke statusen på [Alarm] (Alarm)- lampen, og utføre handlingen som er nødvendig for å rette feilen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alarmlampen blinker oransje. Se også i instruksjonshåndboken for den PictBridge-kompatible enheten for feilene som indikeres, og løsningen for disse. Hvis det oppstår andre problemer med enheten, kontakter du produsenten. Feilmelding på PictBridge-kompatibel enhet "Skriver i bruk" "Mangler papir" "Papirfeil" "Fastkjørt papir" "Skriverdeksel åpent" "Mangler skrivehode" "Overskuddstank full" / "Blekkbeholderen er full" "Mangler blekk" / "Feil ved blekkassett" "Feil ved blekk" "Maskinvarefeil" Handling Hvis skriveren skriver ut fra datamaskinen eller varmer opp, venter du til jobben er ferdig. Når skriveren er klar, begynner den å skrive ut automatisk. Legg i papir, og velg Fortsett* (Continue) på skjermen på den PictBridge-kompatible enheten. * Hvis du vil fortsette utskriften, kan du også trykke på [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT)-knappen på skriveren i stedet for å velge Fortsett (Continue) på enheten. Hvis papirutmatingsbrettet er lukket, åpner du det. Utskriften fortsetter. Lukk det innvendige dekselet hvis det er åpent, og velg Stopp (Stop) på den PictBridge-kompatible enheten for å stoppe utskriften. Velg Stopp (Stop) på skjermen på den PictBridge-kompatible enheten for å stoppe utskriften. Fjern det fastkjørte papiret, legg i nytt papir og trykk på knappen [RESUME/CANCEL] (FORTSETT/AVBRYT) på skriveren, og prøv å skrive ut på nytt. Lukk toppdekselet på skriveren. Skrivehodet er defekt eller ikke installert. Se Fem blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekkbeholderen er nesten full. Se Åtte blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Blekktanken er ikke satt riktig inn, eller den er tom. Kontroller antall ganger [Alarm] (Alarm)-lampen blinker, og gjør det som er nødvendig for å løse feilen. Alarmlampen lyser oransje Det er satt inn en blekktank som har vært tom. Se Tretten blink: i Alarmlampen blinker oransje og utfør handlingen som er nødvendig for å rette opp feilen. Det har oppstått feil med blekktanken. Bytt blekktank. Rutinemessig vedlikehold "Skriverfeil" Det kan ha oppstått en feil som krever service. ( Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker oransje vekselvis.) Strømlampen blinker grønt og alarmlampen blinker

370 Det vises en feilmelding på en PictBridge-kompatibel enhet Стр. 370 из 401 стр. oransje vekselvis Koble fra USB-kabelen mellom skriveren og den PictBridgekompatible enheten, slå av skriveren og trekk ut strømledningen for skriveren fra kontakten. Koble til strømledningen for skriveren igjen, slå på skriveren og koble den PictBridge-kompatible enheten til skriveren på nytt. Hvis den samme feilen oppstår, kontakter du servicerepresentanten fra Canon.

371 Vanlige spørsmål Стр. 371 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Vanlige spørsmål Vanlige spørsmål Ingen utskriftsresultater / Utskriften er uklar / Fargene er feil / Hvite striper Skriveren går, men blekket kommer ikke ut Kan ikke installere skriverdriveren Utskriften starter ikke Utskriften stopper før den er fullført Feil under skriving / Utdatafeil / Kommunikasjonsfeil Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende Papirstopp Papiret mates ikke riktig

372 Hvis du ikke kan løse problemet Стр. 372 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Hvis du ikke kan løse problemet Hvis du ikke kan løse problemet Hvis ikke du får løst problemet med noen av løsningene i dette kapittelet, kontakter du selgeren av skriveren eller en servicerepresentant fra Canon. Canons kundestøttepersonell er opplært til å gi teknisk støtte som er nyttig for kundene. Advarsel Hvis skriveren avgir uvanlige lyder, røyk eller lukt, må du slå den av umiddelbart. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten, og kontakt selgeren eller en servicerepresentant fra Canon. Prøv aldri å reparere eller ta fra hverandre skriveren selv. Hvis kunden prøver å reparere eller ta fra hverandre skriveren, ugyldiggjøres alle garantier uavhengig av om de er utgått eller ikke. Ha følgende klart før du kontakter en servicerepresentant fra Canon: Produktnavn: * Navnet på skriveren står under frontdekselet på oppsettshåndboken. Serienummer: se oppsettshåndboken Detaljer om problemet Hvordan du prøvde å løse problemet, og hva som skjedde

373 Brukerveiledning (skriverdriver) Стр. 373 из 401 стр. Videregående veiledning > Feilsøking > Brukerveiledning (skriverdriver) Brukerveiledning (skriverdriver) Skriverdriveren er underlagt begrensningene nedenfor. Vær oppmerksom på disse når du bruker skriverdriveren. Begrensninger for skriverdriveren Det er ikke sikkert at papirmatingsmetoden som er angitt av skriverdriveren, fungerer på riktig måte, avhengig av dokumentet som skal skrives ut. Hvis dette skjer, åpner du oppsettskjermbildet i skriverdriveren fra dialogboksen Skriv ut (Print) i programmet og kontrollerer innstillingen i feltet Papirkilde (Paper Source) i kategorien Hoved (Main). I noen programmer kan det hende at innstillingen Kopier (Copies) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) i skriverdriveren ikke er aktivert. I så fall bruker du innstillingen for kopier i dialogboksen Skriv ut (Print) i programmet. Hvis valgt Språk (Language) i dialogboksen Om (About) ikke stemmer overens med språket i operativsystemets grensesnitt, kan det hende at driverskjermbildet ikke vises som det skal. Ikke endre innstillingene i kategorien Avansert (Advanced) i skriveregenskapene. Hvis du gjør det, vil du ikke kunne bruke funksjonene nedenfor på riktig måte. Hvis du har valgt Skriv til fil (Print to file) i dialogboksen Skriv ut (Print) i det gjeldende programmet eller i programmer som hindrer EMF-spoling, for eksempel Adobe PhotoShop LE og MS Photo Editor, vil ikke funksjonene nedenfor fungere. Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) i kategorien Hoved (Main) Unngå tap av utskriftsdata (Prevent loss of print data) i dialogboksen Utskriftsalternativer (Print Options) Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing), Plakatutskrift (Poster Printing), Hefteutskrift (Booklet Printing), Dupleksutskrift (Duplex Printing) (manuell), Angi marg... (Specify Margin...), Skriv ut fra siste side (Print from Last Page), Sorter (Collate) og Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) Fordi oppløsningen på forhåndsvisningen er forskjellig fra oppløsningen på utskriften, kan det hende at tekst og streker i forhåndsvisningen ser forskjellig ut fra det faktiske utskriftsresultatet. I noen programmer deles utskriften opp i flere utskriftsjobber. Hvis du vil avbryte utskrift, sletter du alle delte utskriftsjobber. Hvis bildedata ikke skrives ut på riktig måte, åpner du dialogboksen Utskriftsalternativer (Print Options) fra kategorien Utskriftsformat (Page Setup), og endrer innstillingen for Programmet krever at ICM deaktiveres (Disable ICM required from the application software). Dette løser kanskje problemet. Det kan hende at programvarevinduene ikke vises på riktig måte i Windows Vista når skrifttypen er satt til Større skalering (Larger scale). Hvis du vil vise vinduene med skrift med Større skalering (Larger scale), setter du skrivebordtemaet til Windows Classic (Windows Classic) på følgende måte: 1. Velg Kontrollpanel (Control Panel) fra Start (Start)-menyen. 2. Velg Utseende og personlig tilpasning (Appearance and Personalization) -> Personlig tilpasning (Personalization) -> Tema (Theme). Dialogboksen Temainnstillinger (Theme Settings) åpnes. 3. Klikk kategorien Temaer (Themes) i dialogboksen Temainnstillinger (Theme Settings), og velg Windows Classic (Windows Classic) fra Tema (Theme). 4. Klikk på OK (OK). Skrivebordsendringene i Windows Classic vises. Ting du må være oppmerksom på i programmer Følgende begrensninger gjelder i Microsoft Word (Microsoft Corporation). Hvis Microsoft Word har de samme utskriftsfunksjonene som skriverdriveren, bruker du Word til å angi dem. Når du velger Skalert utskrift (Scaled Printing), Tilpass til side-utskrift (Fit-to-Page Printing) eller Sideoppsettutskrift (Page Layout Printing) fra listen Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup), kan det hende at den valgte utskriftsfunksjonen ikke fungerer som den skal, avhengig av hvilken Word-versjon du bruker.

374 Brukerveiledning (skriverdriver) Стр. 374 из 401 стр. Hvis dette skjer, følg fremgangsmåten nedenfor. 1. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print) i Word. 2. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper, angi Sideoppsett (Page Layout) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) og klikk på OK (OK). 3. Lukk dialogboksen Skriv ut (Print) uten å starte utskriften. 4. Åpne dialogboksen Skriv ut (Print) i Word igjen. 5. Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper på nytt og klikk på OK (OK). 6. Start utskrift. Illustrator/Adobe Systems Inc. Hvis det er punktgrafikkutskrift som startes, kan det ta lenger tid å skrive ut eller enkelte data blir kanskje ikke skrevet ut. Skriv ut etter at du har opphevet merkingen for alternativet Punktgrafikkutskrift (Bitmap Printing) i dialogboksen Skriv ut (Print).

375 Tillegg Стр. 375 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg Tillegg Utskriftsområde Slette den uønskede utskriftsjobben Oppdatere skriverdriveren Avinstallere de elektroniske manualene Transportere skriveren Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) Åpne Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Koble skriveren til nettverket

376 Utskriftsområde Стр. 376 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Utskriftsområde Utskriftsområde Det blir satt inn en marg på hver side av mediet for å sikre best mulig utskriftskvalitet. Det faktiske utskriftsområdet er området innenfor disse margene. Anbefalt utskriftsområde : Canon anbefaler at du skriver ut innenfor dette området. Utskriftsområde : Området der det er mulig å skrive ut. Utskrift i dette området kan imidlertid påvirke utskriftskvaliteten eller papirmatingspresisjonen. Kant til kant-utskrift Ved å velge kant til kant-utskrift kan du lage utskrifter uten marger. Ved kant til kant-utskrift kan kantene bli beskåret litt fordi det utskrevne bildet er forstørret slik at det fyller hele siden. Bruk følgende papirtyper for kant til kant-utskrift. [Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501 / Fotopapir, glanset GP-501] [Photo Paper Glossy GP-502 / Fotopapir, glanset GP-502] [Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201 / Plus-fotopapir, halvglanset SG-201] [Photo Paper Pro Platinum PT-101 / Fotopapir, Pro Platinum PT-101] [Photo Paper Plus Glossy II PP-201 / Plus-fotopapir, glanset PP-201] [Photo Paper Pro II PR-201 / Pro-fotopapir II PR-201] [Matte Photo Paper MP-101 / Fotopapir, matt MP-101] Kant til kant-utskrift på annen type papir kan redusere utskriftskvaliteten i betydelig grad og/eller gi utskrifter med endrede fargenyanser. Kant til kant-utskrift på vanlig papir kan gi utskrifter med redusert kvalitet. Bruk vanlig papir bare til testutskrifter. Du kan bruke kant til kant-utskrift på vanlig papir bare når du skriver ut fra en datamaskin. Avhengig av papirtype kan kant til kant-utskrift redusere utskriftskvaliteten nederst og øverst på papiret eller føre til at disse delene av papiret blir flekkete. Når du utfører automatisk dupleksutskrift, blir utskriftsområdet øverst på siden 0,08 tommer / 2 mm smalere enn ved vanlig utskrift. Letter, Legal Konvolutter Andre størrelser enn Letter, Legal, Konvolutter

377 Andre størrelser enn Letter, Legal, Konvolutter Стр. 377 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Utskriftsområde > Andre størrelser enn Letter, Legal, Konvolutter Andre størrelser enn Letter, Legal, Konvolutter Størrelse Utskriftsområde (bredde x høyde) A5 5,56 x 7,95 tommer / 141,2 x 202,0 mm A4 8,00 x 11,38 tommer / 203,2 x 289,0 mm B5 6,90 x 9,80 tommer / 175,2 x 249,0 mm 4 x 6 tommer / 10 x 15 cm 3,73 x 5,69 tommer / 94,8 x 144,4 mm 4 x 8 tommer / 10 x 20 cm 3,73 x 7,69 tommer / 94,8 x 195,2 mm 5 x 7 tommer / 13 x 18 cm 4,73 x 6,69 tommer / 120,2 x 169,8 mm 8 x 10 tommer / 20 x 25 cm 7,73 x 9,69 tommer / 196,4 x 246,0 mm Stor 3,73 x 6,80 tommer / 94,8 x 172,6 mm Anbefalt utskriftsområde Utskriftsområde

378 Letter, Legal Стр. 378 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Utskriftsområde > Letter, Legal Letter, Legal Letter Legal Størrelse 8,00 x 10,69 tommer / 203,2 x 271,4 mm 8,00 x 13,69 tommer / 203,2 x 347,6 mm Utskriftsområde (bredde x høyde) Anbefalt utskriftsområde Utskriftsområde

379 Konvolutter Стр. 379 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Utskriftsområde > Konvolutter Konvolutter European DL* Størrelse US Comm. Konv. #10* Anbefalt utskriftsområde (bredde x høyde) 4,06 x 7,50 tommer / 103,2 x 190,5 mm 3,86 x 8,34 tommer / 98,0 x 211,8 mm Anbefalt utskriftsområde

380 Slette en uønsket utskriftsjobb Стр. 380 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Slette en uønsket utskriftsjobb Slette en uønsket utskriftsjobb Hvis utskriften ikke starter, kan det fortsatt finnes data fra en avbrutt eller mislykket utskriftsjobb. Slett den uønskede utskriftsjobben ved hjelp av Canon IJ Statusovervåker. 1. Vis Canon IJ Statusovervåker Klikk på knappen Statusovervåker som vises på oppgavelinjen. Canon IJ Statusovervåker vises. 2. Vis utskriftsjobbene Klikk på Vis utskriftskø... (Display Print Queue...). Vinduet for utskriftskø åpnes. 3. Slett utskriftsjobbene Velg Avbryt alle dokumenter (Cancel All Documents) i menyen Skriver (Printer). Klikk på Ja (Yes) når det vises en bekreftelsesmelding. Utskriftsjobben blir slettet. Viktig! Brukere som ikke har tilgang til å håndtere skrivere, kan ikke slette utskriftsjobben til en annen bruker.

381 Oppdatere skriverdriveren Стр. 381 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Oppdatere skriverdriveren Oppdatere skriverdriveren Hente den nyeste skriverdriveren Avinstallere skriverdriveren Før du installerer skriverdriveren Installere skriverdriveren

382 Hente den nyeste skriverdriveren Стр. 382 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Oppdatere skriverdriveren > Hente den nyeste skriverdriveren Hente den nyeste skriverdriveren Hvis du oppdaterer skriverdriveren til den nyeste versjonen, kan det løse enkelte problemer. Du kan kontrollere versjonen for skriverdriveren ved å klikke på Om... (About...) i kategorien Vedlikehold (Maintenance). Du kan gå til vårt websted på Internett og laste ned den nyeste skriverdriveren for modellen din. Viktig! Skriverdriveren kan lastes ned gratis, men eventuelle kostnader for Internett-oppkobling er ditt ansvar. Før du installerer den nyeste skriverdriveren, må du slette versjonen du hadde fra før. Hvis du trenger informasjon om hvordan du sletter skriverdriveren, se Avinstallere skriverdriveren (Uninstalling the Printer Driver). Beslektede emner Før du installerer skriverdriveren Installere skriverdriveren

383 Avinstallere skriverdriveren Стр. 383 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Oppdatere skriverdriveren > Avinstallere skriverdriveren Avinstallere skriverdriveren Du kan slette en skriverdriver som du ikke lenger har bruk for. Når du skal slette skriverdriveren, må du først avslutte alle programmer som kjører. Fremgangsmåten for å slette den unødvendige skriverdriveren er som følger: Hvis det finnes et avinstalleringsprogram 1. Start avinstalleringsprogrammet I Windows Vista eller Windows XP velger du Start (Start)-menyen -> Alle programmer (All Programs) -> "Modellnavnet" ("Your model name") -> Avinstalleringsprogram for skriverdriver (Printer Driver Uninstaller). I Windows 2000 velger du Start (Start)-menyen -> Programmer (Programs) -> "Modellnavnet" ("Your model name") -> Avinstalleringsprogram for skriverdriver (Printer Driver Uninstaller). Dialogboksen for Avinstalleringsprogram for skriverdriver (Printer Driver Uninstaller) vises. Viktig! I Windows Vista kan det vises en dialogboks for bekreftelse/advarsel når du installerer, avinstallerer eller starter programvare. Dialogboksen vises når det kreves administrative rettigheter for å utføre en oppgave. Hvis du er logget på en administratorkonto, klikker du Fortsett (Continue) eller Tillat (Allow) for å fortsette. I noen programmer kreves det administrator (administrator)-konto for å fortsette. Hvis du er logget på en standardkonto, bytter du til en administratorkonto og starter fremgangsmåten på nytt fra begynnelsen. 2. Utfør avinstalleringen Klikk på Utfør (Execute). Klikk på Ja (Yes) når det vises en bekreftelsesmelding. Når du har slettet alle filene du vil slette, klikker du på Fullfør (Complete). Skriverdriveren er slettet. Hvis det ikke finnes et avinstalleringsprogram Hvis det ikke finnes noe avinstalleringsprogram i Start (Start)-menyen til Windows Vista, følger du disse trinnene: 1. Velg skriveren som skal slettes Velg Start (Start)-menyen -> Kontrollpanel (Control Panel) -> Maskinvare og lyd (Hardware and Sound) -> Skrivere (Printers). Klikk på modellen for å slette, og trykk deretter Alt-tasten på tastaturet. Klikk Slett (Delete) på Fil (File) -menyen. 2. Slett skriveren Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll (User Account Control) vises, klikker du på Fortsett (Continue). Når bekreftelsesmeldingen vises, klikker du på Ja (Yes). Ikonet blir slettet. 3. Velg skriverdriveren som skal slettes Trykk på Alt-tasten. Velg Kjør som administrator (Run as administrator) på Fil (File)-menyen, og klikk deretter Serveregenskaper... (Server Properties...). Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll (User Account Control) vises, klikker du på Fortsett (Continue). Klikk på kategorien Drivere (Drivers). Klikk på skriveren som skal slettes i listen Installerte skriverdrivere (Installed printer drivers).

384 Avinstallere skriverdriveren Стр. 384 из 401 стр. 4. Slett skriverdriveren Når du klikker på Fjern... (Remove...), vises dialogboksen Fjern driver og pakke (Remove Driver And Package). Velg Fjern driver og driverpakke (Remove driver and driver package), og klikk deretter OK (OK). Klikk Ja (Yes) i bekreftelsesboksen. Klikk på Slett (Delete) i dialogboksen Fjern driverpakke (Remove Driver Package) når datainnsamlingen er fullført. 5. Klikk på OK (OK). Skriverdriveren er slettet. Viktig! Det kan hende at du ikke kan slette skriverdriveren fullstendig fra listen Installerte skriverdrivere (Installed printer drivers). Hvis dette skjer, starter du datamaskinen på nytt og prøver igjen.

385 Før du installerer skriverdriveren Стр. 385 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Oppdatere skriverdriveren > Før du installerer skriverdriveren Før du installerer skriverdriveren Dette avsnittet beskriver punktene du må kontrollere før du installerer skriverdriveren. Se også i dette avsnittet hvis skriverdriveren ikke kan installeres. Kontrollere skriverstatusen Koble til PCen og skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til, ser du i "Installere programvaren" i veiledningen: Komme i gang. Slå av skriveren. Kontrollere PC-innstillingene Avslutt alle programmer. I Windows Vista logger du på som bruker med administratorrettigheter. I Windows XP logger du deg på som administrator. I Windows 2000 logger du deg på som et medlem av administratorgruppen. Hvis det ligger en eldre versjon av skriverdriveren på maskinen, må du først slette (avinstallere) den versjonen. Hvis du trenger instruksjoner for hvordan du sletter skriverdriveren, se Avinstallere skriverdriveren. Beslektede emner Hente den nyeste skriverdriveren Installere skriverdriveren

386 Installere skriverdriveren Стр. 386 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Oppdatere skriverdriveren > Installere skriverdriveren Installere skriverdriveren Du kan gå til vårt websted på Internett og laste ned den nyeste skriverdriveren for modellen din. Fremgangsmåten for å installere skriverdriveren du har lastet ned, er som følger: 1. Slå av skriveren Viktig! Hvis du slår på datamaskinen mens skriveren er på, startes Windows-funksjonen Plug and Play automatisk, og vinduet Ny maskinvare funnet (Found New Hardware) (Windows Vista) eller Veiviser for funnet maskinvare (Found New Hardware Wizard) (Windows XP, Windows 2000) vises. Hvis dette skjer, klikker du på Avbryt (Cancel). 2. Start installasjonsprogrammet Dobbeltklikk på ikonet for filen du har lastet ned. Installeringsprogrammet starter. Viktig! I Windows Vista kan det vises en dialogboks for bekreftelse/advarsel når du installerer, avinstallerer eller starter programvare. Dialogboksen vises når det kreves administrative rettigheter for å utføre en oppgave. Hvis du er logget på en administrator (administrator)-konto, klikker du Fortsett (Continue) eller Tillat (Allow) for å fortsette. I noen programmer kreves det administrator (administrator)-konto for å fortsette. Hvis du er logget på en standardkonto, bytter du til en administratorkonto og starter fremgangsmåten på nytt fra begynnelsen. 3. Installer skriverdriveren I Velkommen (Welcome)-vinduet klikker du på Neste (Next). Les innholdet i Lisensavtale (License Agreement)-vinduet. Når du har kontrollert innholdet, klikker du på Ja (Yes). Installeringen av skriverdriveren starter. Når vinduet Installasjonen er fullført (Installation Complete) vises, kontrollerer du at skriveren og datamaskinen er koblet sammen med en kabel. Når du vil velge port for skrivertilkoblingen manuelt, merker du av for Velg skriverport (Select printer port) og klikker på alternativet Manuelt valg (Manual selection). I vinduet Velg skriverport (Select printer port) velger du målet for tilkoblingen og klikker på OK (OK). 4. Fullfør installasjonen Klikk på Fullfør (Complete). Slå på skriveren, og vent litt til tilkoblingen er registrert. Denne fremgangsmåten installerer skriverdriveren. Avhengig av miljøet du jobber i, kan det hende at det vises en melding som ber deg starte datamaskinen på nytt. Start datamaskinen på nytt for å fullføre installeringen. Viktig! Skriverdriveren kan lastes ned gratis, men eventuelle kostnader for Internett-oppkobling er ditt ansvar. Beslektede emner Hente den nyeste skriverdriveren Før du installerer skriverdriveren

387 Avinstallere de elektroniske manualene Стр. 387 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Avinstallere de elektroniske manualene Avinstallere de elektroniske manualene Følg fremgangsmåten nedenfor for å avinstallere alle de elektroniske manualene som du har installert, fra datamaskinen. Alle de elektroniske manualene vil bli slettet samtidig. 1. Klikk på Start (Start) > Alle programmer (All Programs) (Programmer (Programs) i Wndows 2000) > Canon XXX brukerhåndbok (Canon XXX Manual) (der XXX er navnet på skriveren) > Avinstaller (Uninstall). 2. Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du OK (OK) for å starte datamaskinen på nytt. Andre elektroniske manualer enn hjelpen til skriverdriveren, blir avinstallert én om gangen. 1. Velg Programmer (Applications) på menyen Start (Go). 2. Dobbeltklikk på mappen Canon-verktøy (Canon Utilities), og deretter på mappen Manual for IJ (IJ Manual). 3. Dra mappen med skrivernavnet til papirkurven. 4. Dra ikonet for Elektronisk manual for XXX (XXX On-screen Manual) (hvor "XXX" ("XXX") er navnet på skriveren) på skrivebordet, til papirkurven.

388 Transportere skriveren Стр. 388 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Transportere skriveren Transportere skriveren Når du skal flytte skriveren, må du pakke den inn i originalemballasjen. Hvis du ikke har originalemballasjen, pakker du skriveren forsiktig inn i beskyttelsesmateriale og legger den i en solid eske. Advarsel Skriveren må ikke transporteres på skrå, loddrett eller opp ned. Det kan føre til blekklekkasje og skade skriveren. 1. Slå av skriveren. 2. Kontroller at strømlampen er av og koble fra skriveren. Viktig! Ikke koble fra skriveren mens strømlampen lyser grønt, da dette kan føre til feil eller skader som gjør at skriveren ikke kan skrive ut. 3. Trekk inn papirstøtten og forlengeren for papirutmatingsbrettet, og lukk deretter papirutmatingsbrettet. 4. Koble skriverkabelen fra datamaskinen og skriveren, og fjern deretter strømledningen fra skriveren. 5. Sikre alle deksler på skriveren med tape for å unngå at de åpnes under transport. Pakk deretter skriveren inn i en plastpose. 6. Legg beskyttelsesmateriale på begge sider av skriveren når du pakker den ned. Viktig! Pakk ned skriveren med skrivehodet og blekktankene installert i skriveren. esken tydelig med FORSIKTIG.

389 Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Стр. 389 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Åpne dialogboksen Skriveregenskaper (Windows) Du kan vise vinduet for skriverdriveregenskaper fra programmet du bruker eller fra Start-menyen i Windows. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper fra programmet du bruker Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere utskriftsinnstillingene når du skal skrive ut. 1. Velg menyvalget for utskrift i programmet du bruker. Vanligvis velger du Skriv ut (Print) på Fil (File)-menyen for å åpne dialogboksen Skriv ut (Print). 2. Velg navnet på skrivermodellen din, og klikk på Innstillinger (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)). Dialogboksen for skriveregenskaper åpnes. Når du åpner dialogboksen skriveregenskaper fra Egenskaper (Properties), ser du blant annet kategoriene for Windows-funksjoner som Porter (Ports) (eller Avansert (Advanced)). Disse kategoriene vises ikke når du åpner fra Utskriftsinnstillinger (Printing Preferences) eller fra programmet du bruker. Hvis du vil vite mer om kategorier for Windows-funksjoner, kan du lese i brukerhåndboken for Windows. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper fra Start-menyen Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil vedlikeholde skriveren, for eksempel rengjøre skrivehodene eller konfigurere utskriftsinnstillinger som er felles for alle programmer. 1. Velg alternativer på menyen Start (Start), som vist nedenfor. I Windows Vista velger du Start (Start)-menyen > Kontrollpanel (Control Panel) > Maskinvare og lyd (Hardware and Sound) > Skrivere (Printers). I Windows XP velger du Start (Start)-menyen > Kontrollpanel (Control Panel) > Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) > Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 velger du Start (Start)-menyen > Innstillinger (Settings) > Skrivere (Printers). 2. Høyreklikk ikonet for skrivermodellen, og velg deretter Utskriftsinnstillinger (Printing Preferences) fra menyen som vises. Dialogboksen for skriveregenskaper åpnes. Viktig! Navn på menyvalg eller menyer kan variere, og det kan være flere trinn i fremgangsmåten, alt etter hvilket program du bruker. Du finner flere opplysninger om dette i brukerhåndboken for programmet du bruker.

390 Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) Стр. 390 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) Åpne dialogboksene Utskriftsformat og Skriv ut (Macintosh) Du kan åpne dialogboksen [Page Setup / Utskriftsformat] og dialogboksen [Print / Skriv ut] i det programmet du bruker. Åpne dialogboksen [Page Setup / Utskriftsformat] Åpne dialogboksen [Page Setup / Utskriftsformat] for å angi innstillinger for side (ark) før du skriver ut. 1. Velg Utskriftsformat... (Page Setup...) på menyen Fil (File) i programmet. Dialogboksen [Page Setup / Utskriftsformat] vises. Åpne dialogboksen [Print / Skriv ut] Åpne dialogboksen [Print / Skriv ut] for å angi utskriftsinnstillinger før du skriver ut. 1. Velg Skriv ut... (Print...) på menyen Fil (File) i programmet. Dialogboksen Skriv ut (Print) åpnes.

391 Åpne Canon IJ Skriververktøy (Macintosh) Стр. 391 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Åpne Canon IJ Skriververktøy (Macintosh) Åpne Canon IJ Skriververktøy (Macintosh) Følg fremgangsmåten nedenfor for å åpne Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility). I Mac OS X v.10.5.x 1. Velg Systemvalg (System Preferences) på menyen Apple. 2. Klikk Skriv ut og faks (Print & Fax). 3. Velg navnet på skriveren din i listen Skrivere (Printers), og klikk Åpne utskriftskø... (Open Print Queue...). Skriverens liste over jobber vises. 4. Klikk Verktøy (Utility). Skriverliste (Printer List) blir åpnet. 5. Velg navnet på skriveren din i listen Produkt (Product), og klikk Vedlikehold (Maintenance). Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility) starter. I Mac OS X v.10.4.x eller Mac OS X v

392 Åpne Canon IJ Skriververktøy (Macintosh) Стр. 392 из 401 стр. 1. Velg Programmer (Applications) på menyen Start (Go). 2. Dobbeltklikk mappen Verktøy (Utilities), og dobbelklikk deretter ikonet for Skriveroppsettverktøy (Printer Setup Utility). Skriverliste (Printer List) blir åpnet. 3. Velg navnet på skriveren din i listen Navn (Name), og klikk Verktøy (Utility). 4. Velg navnet på skriveren din i listen Produkt (Product), og klikk Vedlikehold (Maintenance). Canon IJ Skriververktøy (Canon IJ Printer Utility) starter.

393 Koble skriveren til et nettverk Стр. 393 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Koble skriveren til et nettverk Koble skriveren til et nettverk Hvis det brukes flere datamaskiner i nettverksmiljøet, kan du dele skriveren som er koblet til én datamaskin, med de andre datamaskinene. Det trenger ikke være samme Windows-versjon på alle datamaskinene som er koblet til nettverket. Innstillinger på skriverserveren Beskriver fremgangsmåten for å konfigurere en datamaskin direkte tilkoblet en skriver via en USBkabel. Innstillinger på klientmaskinen Beskriver fremgangsmåten for å konfigurere datamaskinene som skal bruke skriveren gjennom nettverket. Når du skriver ut, sendes dataene gjennom skriverserveren til skriveren. Viktig! Hvis det oppstår en feil når et dokument skrives ut fra et klientsystem til en delt skriver, vises feilmeldingen fra Canon IJ Statusovervåker både på klientsystemet og skriverserversystemet. Ved vanlig utskrift vises Canon IJ Statusovervåker bare på klientsystemet. Installer skriverdriveren fra installasjons-cd-romen som fulgte med skriveren, på skriverserversystemet og på hvert av klientsystemene i henhold til operativsystemene som er installert. Beslektet emne Begrensninger ved nettverksutskrift

394 Innstillinger på skriverserveren Стр. 394 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Koble skriveren til et nettverk > Innstillinger på skriverserveren Innstillinger på skriverserveren Angi skriverdeling på skriverserversystemet hvis skriveren skal deles i et nettverk. Fremgangsmåten for å konfigurere skriverserversystemer er som følger: 1. Installer skriverdriveren på skriverserversystemet Hvis du trenger installasjonsveiledning, kan du se i brukerhåndboken. 2. Velg alternativer på Start-menyen, som vist nedenfor: I Windows Vista velger du Start (Start)-menyen -> Kontrollpanel (Control Panel) -> Maskinvare og lyd (Hardware and Sound) -> Skrivere (Printers). I Windows XP velger du Start (Start)-menyen -> Kontrollpanel (Control Panel) -> Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) -> Skrivere og telefakser (Printers and Faxes). I Windows 2000 velger du Start (Start)-menyen -> Innstillinger (Settings) -> Skrivere (Printers). Vinduet Skrivere (Printers)(Windows Vista, Windows 2000) eller vinduet Skrivere og telefakser (Printers and Faxes) (Windows XP) vises. 3. Klikk på ikonet for skrivermodellen som skal deles. I Windows Vista trykker du Alt-tasten på tastaturet, og deretter velger du Kjør som administrator (Run as administrator) -> Deling... (Sharing...) fra Fil (File)-menyen. I Windows XP eller Windows 2000 velger du Deling... (Sharing...) fra Fil (File)-menyen. I Windows XP kan det vises en melding som anbefaler brukeren å bruke nettverksinstallasjonsveiviseren til å installere deling. Når denne meldingen vises, velger du å ikke bruke veiviseren, og deretter installerer du deling. 4. Angi deling Velg Del denne skriveren (Share this printer) (Windows Vista, Windows XP) eller Del som (Shared as) (Windows 2000) i kategorien Deling (Sharing) for å angi det navnet du vil bruke for delingen, og klikk på OK (OK). Viktig! I Windows Vista kan det vises en dialogboks for bekreftelse/advarsel når du installerer, avinstallerer eller starter programvare. Dialogboksen vises når det kreves administrative rettigheter for å utføre en oppgave. Hvis du er logget på en administratorkonto, klikker du Fortsett (Continue) eller Tillat (Allow) for å fortsette. I noen programmer kreves det administrator (administrator)-konto for å fortsette. Hvis du er logget på en standardkonto, bytter du til en administratorkonto og starter fremgangsmåten på nytt fra begynnelsen. Nå er du ferdig med å konfigurere skriverserversystemet. Konfigurer deretter klientsystemene.

395 Innstillinger på klientmaskinen Стр. 395 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Koble skriveren til et nettverk > Innstillinger på klientmaskinen Innstillinger på klientmaskinen Når du har konfigurert skriverserversystemet, konfigurerer du klientsystemet. Fremgangsmåten for å konfigurere klientsystemer er som følger: I Windows Vista 1. Installer skriverdriveren på klientsystemene Velg installeringsmetoden Tilpasset installering (Custom Install). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til, ser du i "Installere programvaren" i veiledningen: Komme i gang. Mens du installerer, ser du et skjermbilde som ber deg om å slå på skriveren. Klikk Manuelt valg (Manual Selection), og velg deretter riktig port for å fullføre installasjonen. 2. Start installeringsprogrammet Velg Start (Start)-menyen -> Nettverk (Network) -> Legg til skriver (Add a printer). Vinduet Legg til skriver (Add Printer) vises. 3. Legg til en skriver Velg Legg til en nettverksskriver, trådløs eller Bluetooth skriver (Add a network, wireless or Bluetooth printer). Klikk på ikonet for skriveren du har konfigurert for deling på skriverserversystemet, og klikk deretter Neste (Next). Hvis ikonet for skriveren ikke vises, må du kontrollere at skriveren er koblet til skriverserveren. Det kan ta litt tid før ikonet for skriveren vises. 4. Fullfør innstalleringen Følg fremgangsmåten som beskrives på skjermen, og klikk deretter på Fullfør (Finish). Ikonet for delt skriver blir opprettet i vinduet Skrivere (Printers). Nå er du ferdig med å konfigurere klientsystemene. Du kan nå dele skriveren i nettverket. I Windows XP / Windows Installer skriverdriveren på klientsystemene Velg installeringsmetoden Tilpasset installering (Custom Install). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til, ser du i "Installere programvaren" i veiledningen: Komme i gang. Mens du installerer, ser du et skjermbilde som ber deg om å slå på skriveren. Klikk Manuelt valg (Manual Selection), og velg deretter riktig port for å fullføre installasjonen. 2. Start installeringsprogrammet I Windows XP åpner du Start (Start)-menyen-> Kontrollpanel (Control Panel) -> Skrivere og annen maskinvare (Printers and Other Hardware) -> Skrivere og telefakser (Printers and Faxes) -> Legg til skriver (Add a printer). I Windows 2000 velger du Start (Start)-menyen -> Innstillinger (Settings) -> Skrivere (Printers) -> Legg til skriver (Add a printer). Når velkomstskjermen Velkommen til veiviseren for skriver (Welcome to the Add Printer Wizard) vises, klikker du på Neste (Next).

396 Innstillinger på klientmaskinen Стр. 396 из 401 стр. 3. Legg til en skriver Velg En nettverksskriver eller en skriver som er tilkoblet en annen datamaskin(a network printer, or a printer attached to another computer) (Windows XP) eller Nettverksskriver (Network printer) (Windows 2000), og klikk deretter Neste (Next). Klikk Neste (Next) i vinduet Angi en skriver (Specify a Printer) (Windows XP) eller Angi plassering for skriveren (Locate Your Printer) (Windows 2000), og søk deretter etter skriverserversystemet. Klikk på ikonet for skriveren du har konfigurert for deling på skriverserversystemet, og klikk deretter Neste ( Next). Hvis ikonet for skriveren ikke vises, må du kontrollere at skriveren er koblet til skriverserveren. 4. Fullfør innstalleringen Følg fremgangsmåten som beskrives på skjermen, og klikk deretter på Fullfør (Finish). Ikonet for den delte skriveren opprettes i vinduet Skrivere og telefakser (Printers and Faxes) (Windows XP) eller Skrivere (Printers) (Windows 2000). Nå er du ferdig med å konfigurere klientsystemene. Du kan nå dele skriveren i nettverket.

397 Begrensninger ved nettverksutskrift Стр. 397 из 401 стр. Videregående veiledning > Tillegg > Koble skriveren til et nettverk > Begrensninger ved nettverksutskrift Begrensninger ved nettverksutskrift Dette er begrensninger som gjelder hvis du bruker en skriver i et nettverksmiljø. Kontroller begrensningene for miljøet du bruker. Hvis du deler en skriver i et nettverk Det kan vises en melding om fullført utskrift. Hvis du vil deaktivere meldingsvisningen, følger du fremgangsmåten nedenfor. I Windows Vista: Trykk på Alt-tasten i vinduet Skrivere (Printers) på klientsystemet. Åpne Kjør som administrator (Run as administrator) -> Serveregenskaper... (Server Properties...) i Fil (File)-menyen som vises. Fjern merkingen for Vis informasjonsmeldinger for nettverksskrivere (Show informational notifications for network printers) i kategorien Avansert (Advanced), og deretter starter du datamaskinen på nytt. I Windows XP eller Windows 2000: Åpne Serveregenskaper (Server Properties) i Fil (File)-menyen i vinduet Skrivere og telefakser (Printer and Faxes) (Windows XP) eller i vinduet Skrivere (Printers) (Windows 2000) på skriverserversystemet. Fjern merkingen for Gi melding når eksterne dokumenter skrives ut (Notify when remote documents are printed) i kategorien Avansert (Advanced), og deretter starter du datamaskinen på nytt. Funksjonen for toveiskommunikasjon er deaktivert slik at riktig skriverstatus kanskje ikke kan gjenkjennes. Hvis en klientbruker åpner skriverdriveregenskapene og deretter klikker på OK (OK) med avmerkingsboksen Aktiver støtte for toveiskommunikasjon (Enable bidirectional support) i kategorien Porter (Ports) umerket, kan det hende at toveisfunksjonen på skriverserversystemet også deaktiveres. Hvis dette skjer, må du merke av for Aktiver støtte for toveiskommunikasjon (Enable bidirectional support) i både skriverserversystemet og klientsystemet. Når du skriver ut fra et klientsystem, kan du ikke bruke Forhåndsvisning for Canon IJ. Hvis funksjonene i kategorien Vedlikehold (Maintenance) ikke kan konfigureres skikkelig fra et klientsystem, kan de være nedtonet. Hvis dette er tilfellet, endrer du innstillingene fra skriverserveren. Når du endrer innstilllingene for skriverserveren, bør du slette ikonet til den delte skriveren fra kliensystemet, og deretter angi de delte innstillingene på nytt i klientsystemet. Hvis samme skriverdriver installeres på skriverserversystemet og klientsystemet som lokal skriver Funksjonen for nettverks-crawling kan automatisk opprette et nettverksskriverikon på klientsystemet.

398 Bruke Easy-PhotoPrint EX Стр. 398 из 401 стр. Videregående veiledning > Bruke Easy-PhotoPrint EX Bruke Easy-PhotoPrint EX --- Omsette bilder til kreative kunstverk --- Med Easy-PhotoPrint EX kan du lage album, kalendere og klistremerker på en enkel måte ved hjelp av bilder som er tatt med digitale kamera. Du kan også skrive ut bilder kant til kant på en enkel måte. Starte Easy-PhotoPrint EX Klikk her: Easy-PhotoPrint EX Se delen nedenfor for mer informasjon om hvordan du bruker Easy-PhotoPrint EX. Skrive ut med den medfølgende programvaren Lage et personlig tilpasset fotoalbum Det er enkelt å lage et personlig tilpasset fotoalbum når du bruker Easy-PhotoPrint EX. Alt du behøver å gjøre er å velge hvilke bilder du vil bruke, velge en layout og deretter legge papir i skriveren og skrive ut. Når du har you bundet inn de utskrevne sidene, har du et unikt album for dine minner. Du kan endre layouten eller bakgrunnen og legge ved kommentarer for bilder. Du kan også endre størrelsen og retningen. Du kan ordne et bilde på tvers av venstre og høyre side. SE HER! Velg et tema (en bakgrunnsdesign) for å lage et album med ett enkelt tema. Dekorere elementer med tekst og rammer Du kan legge til tekst og rammer for bilder. Legg ved en beskrivelse av bildet i et album, og legg til en ramme for å forsterke stemningen i bildet.

399 Bruke Easy-PhotoPrint EX Стр. 399 из 401 стр. SE HER! Velg Album (Album) for å legge til tekst og rammer. Du kan ikke dekorere bilder med Fotoutskrift (Photo Print). Lage en kalender med dine favorittbilder Du kan lage kalendere på en enkel måte med Easy-PhotoPrint EX. Lag din egen kalender med dine favorittbilder! Det blir spennende å vende kalendersidene. Du kan bruke alle typer bilder. Du kan også lage kalendere for 2, 6 og 12 måneder. Lage klistremerker Du kan lage klistremerker på en enkel måte med Easy-PhotoPrint EX. Lag klistremerker av dine favorittbilder, og del dem med dine venner! SE HER! Du kan legge til tekst for bilder.

400 Om Solution Menu Стр. 400 из 401 стр. Videregående veiledning > Om Solution Menu Om Solution Menu Rask snarvei!! Solution Menu Solution Menu er et menyvindu som gir rask tilgang til Canon-programmer, håndbøker og online produktinformasjon, fra skrivebordet. Viktig! Hvilket antall og hvilke typer knapper som vises i vinduet, kan variere i henhold til skriveren og landet. Starte Solution Menu Klikk her: Solution Menu Hvis du vil starte fra skrivebordet, ser du nedenfor. Dobbeltklikk på ikonet Solution Menu (Solution Menu) på skrivebordet. Du kan også velge menyen Start (Start), (Alle) programmer ((All) Programs) > Canon-verktøy (Canon Utilities) > Solution Menu (Solution Menu) > Solution Menu (Solution Menu). Neste gang starter Solution Menu når Windows starter. Hvis det ikke er merket av for Start Solution Menu når Windows starter (Start Solution Menu when Windows starts) nederst til venstre i vinduet, starter ikke Solution Menu når Windows starter. Viktig! Solution Menu vil starte automatisk når du installerer den ved hjelp av installerings-cd-rom-en som følger med skriveren. Endre vindusstørrelsen Klikk på (vindusstørrelse: stor) eller (vindusstørrelse: liten) på tittellinjen for å endre vindusstørrelsen (stor eller liten). Solution Menu åpnes med den siste brukte vindusstørrelsen neste gang den startes.

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP3600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850

Din bruksanvisning CANON PIXMA IP4850 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP270 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP495 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP260 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP630 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP560 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP640 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP990 http://no.yourpdfguides.com/dref/2381518 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 QL-800 Hurtigstartguide (norsk) Etikettskriver QL-800 Trykt i Kina D00N1J001 Hurtigstartguide (norsk) Takk for at du kjøpte QL-800! Les produktsikkerhetsguiden først,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980

Din bruksanvisning CANON PIXMA MP980 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner:

Pressemelding. PIXMA ip4500 og PIXMA ip3500 har følgende funksjoner: Europas mestselgende blekkskriver blir enda bedre Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007: Canon oppdaterer i dag serien PIXMA- fotoskrivere,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver

Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver Pressemelding Mye for pengene og elegant design: PIXMA ip2600 fotoskriver Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 24. januar 2008: Med lanseringen av PIXMA ip2600 viderefører

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-00 NO

Brukerhåndbok NPD4134-00 NO NPD4134-00 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO

Brukerhåndbok NPD4134-01 NO NPD4134-01 NO Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjoner Sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 11 Installere skriveren... 11 Velge hvor skriveren skal stå...

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter

Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter Pressemelding Canons nye PIXMA multifunksjonsprodukt for nybegynnere introduserer ChromaLife100 + for varige utskrifter Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON B-500DN http://no.yourpdfguides.com/dref/558970

Din bruksanvisning EPSON B-500DN http://no.yourpdfguides.com/dref/558970 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for EPSON B-500DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på EPSON B-500DN i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z42

Din bruksanvisning LEXMARK Z42 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Introduksjon... 2 EPSON STYLUS DX-deler... 2 Kontrollpanel... 3 Legge i papir... 5 Velge papir... 5 Legge papiret i EPSON STYLUS DX... 5 Kopiere et fotografi eller et dokument...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer