Din bruksanvisning LEXMARK P350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual LEXMARK P350 Bruksanvisning LEXMARK P350 Brukerhåndbok LEXMARK P350 Brukerveiledning LEXMARK P350 Instruksjon LEXMARK P350 Din bruksanvisning LEXMARK P350

2 Manuell abstrakt: 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. INTERNATIONAL, INC. erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvendelser vedrørende denne publikasjonen kan rettes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar Lexmark International, Inc. Med enerett. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. Dette produktet er utformet, testet og godkjent i henhold til strenge globale sikkerhetskrav ved bruk av bestemte Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene i enkelte deler er kanskje ikke alltid like åpenbare. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær. Innhold Sikkerhetsinformasjon Finne informasjon om skriveren... 5 Installere skriveren.9 Justere blekkpatronen for å forbedre utskriftskvaliteten Innholdet i esken.

3 ...9 Lære om skriveren Lære mer om skriverdelene Bruke knappene på kontrollpanelet.

4 ...12 Bruke menyene på kontrollpanelet. 13 Lære om programvaren.18 Legge i papir Legge i papir...

5 ..19 Bruke papirtyper som støttes Koble til fotolagringsenheter.20 Sette inn et minnekort...

6 ..20 Sette inn en flash-enhet Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera 22 Vise fotografier

7 .23 Vise en lysbildefremvisning i vinduet på kontrollpanelet Skrive ut fotografier..24 Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet Redigere fotografier Beskjære fotografier..

8 ...29 Justere lysstyrken for fotografier Forbedre fotografier automatisk. 31 Legge til rammer på fotografier

9 ...32 Bruke fargeeffekter på fotografier Innhold 3 Overføre fotografier Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin..34 Overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet...

10 ...34 Bruke Bluetooth-teknologi Angi Bluetooth-modus Skrive ut ved hjelp av Bluetooth.. 35 Feilsøking

11 .37 Feilsøking for installering Feilsøking for utskrift Feilsøking for papirstopp og mateproblemer

12 ..41 Feilsøking for enheter Feilmeldinger...43 Avinstallere programvaren og installere den på nytt...

13 ...45 Merknader Stikkordregister Innhold 4 Finne informasjon om skriveren Installeringsoversikt Beskrivelse Installeringsoversikten inneholder instruksjoner for installering av maskin- og programvaren. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside på Komme i gang eller Løse installeringsproblemer Beskrivelse Hvor I heftet Komme i gang finner du informasjon om installering Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på av maskin- og programvaren (på datamaskiner med Lexmarks hjemmeside på no. Windows som operativsystem) samt grunnleggende instruksjoner for bruk av skriveren. Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Machjelpen: 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 350 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. I heftet Løse installeringsproblemer finner du informasjon om hvordan du kan løse problemer som kan oppstå under installeringen. Merk: Disse heftene leveres ikke med alle skrivere. Hvis heftene Komme i gang eller Løse installeringsproblemer ikke fulgte med skriveren, kan du se brukerhåndboken i stedet. Finne informasjon om skriveren 5 Brukerhåndbok Beskrivelse I brukerhåndboken kan du finne informasjon om hvordan du bruker skriveren og annen nyttig informasjon, inkludert: Hvor Når du installerer skriverprogramvaren, blir også brukerhåndboken installert. 1 Klikk på Start Bruke programvaren (på datamaskiner med Windows som operativsystem) Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Klikk på Brukerhåndbok. Hvis koblingen til brukerhåndboken ikke ligger på skrivebordet, kan du følge disse instruksjonene: Legge i papir Utskrift Arbeide med fotografier Skanning (hvis dette støttes av skriveren) Kopiering (hvis dette støttes av skriveren) Faksing (hvis dette støttes av skriveren) Vedlikeholde skriveren Koble skriveren til et nettverk (hvis dette støttes av skriveren) 1 Sett inn CDen. Skjermbildet for programvareinstallering vises. Merk: Klikk eventuelt på Start der D er CD-ROM-stasjonen. for installering). Kjør og skriv D:\setup, 2 Klikk på Vis brukerhåndboken (inkludert Feilsøking 3 Klikk på Ja. Det vises et ikon for brukerhåndboken på skrivebordet, og brukerhåndboken vises på skjermen. skanning, faksing, papirstopp og mateproblemer Du kan også finne dokumentet på Lexmarks hjemmeside på Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Mac-hjelpen: Feilsøking av problemer med utskrift, kopiering, 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 350 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. Hjelp Beskrivelse Hvor I hjelpen kan du finne instruksjoner for hvordan du kan Klikk på Hjelp, Tips Hjelp eller Hjelp bruke programvaren hvis skriveren er koblet til en Hjelpeemner i et av Lexmark-programmene. datamaskin. Lexmarks løsningssenter Beskrivelse Hvor Lexmarks løsningssenter ek: Du får best resultat hvis du bruker det fotopapiret du har tenkt å bruke til utskriftene. Din bruksanvisning

14 LEXMARK P350

15 2 Trykk på 3 Trykk på 4 Trykk på 5 Trykk på 6 Trykk på 7 Trykk på eller. eller. eller. til Tools (verktøy) vises i vinduet på kontrollpanelet. til Maintenance (vedlikehold) vises. til Align Cartridge (juster blekkpatron) vises. Det skrives ut en justeringsside. Når du har justert blekkpatronen, må du skrive ut fotografiet på nytt. Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre, kan du prøve å rense blekkdysene. Innholdet i esken Navn 1 2 Fargeblekkpatron Strømforsyning Beskrivelse Blekkpatrvisning og valg 1 Sett inn et minnekort eller en flashenhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på 3 Trykk på eller. til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet. Herfra: View and Select (vis og velg) Kan du gjøre følgende: Velge ett eller flere fotografier for visning og/eller utskrift. Velge antall kopier som skal skrives ut. Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. Print Preview (forhåndsvisning) Forhåndsvise fotografiet eller fotografiene som skal skrives ut. for å justere utskriftsinnstillingene for papirstørrelse, Du kan også trykke på fotostørrelse, layout, utskriftskvalitet, papirtype og passfotoutskrift. Lære om skriveren 13 Bruke menyen for fotoutskrift På denne menyen kan du velge fotografier for utskrift. 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på 3 Trykk på Herfra: eller. til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. Kan du gjøre følgende: Velge DPOF-utskrift (Print Digital Print Order Format). Dette alternativet vises bare hvis det finnes en gyldig DPOF-fil på minnekortet. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier fra et digitalt kamera med DPOF på side 27. Skrive ut alle fotografiene på en minneenhet. N er det totale antallet fotografier som vil bli skrevet ut. Du kan velge: Print Camera Selections (valg for kamerautskrift) Print All N Photos (skriv ut alle n fotografier) Photo/s on Paper (fotografier på papir) for å vise tilgjengelige papirstørrelser. Index Print (indeksutskrift) for å skrive ut en indeksside med fotografiene. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut en indeksside over fotografier på side 27. Copies Per Photo (kopier pr. foto) å velge antall kopier for hvert fotografi som skal skrives ut. Other Print Settings (andre utskriftsinnstillinger) for å velge papirstørrelse, fotostørrelse, layout, utskriftskvalitet og papirtype. Print Photos by Date (skriv ut fotografier basert på dato) Print Photo Range (utskriftsområde, foto) Skrive ut fotografier som er tatt innenfor bestemte datoer. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier basert på dato på side 25. Velge det første og det siste fotografiet som skal skrives ut. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut valgte fotografier på side 26. Bruke menyen for overføring Du kan overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet eller en datamaskin (hvis skriveren er koblet til en datamaskin). Fotografiene blir beholdt på minnekortet. 1 Sett inn et minnekort. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side Trykk på 3 Trykk på 5 Trykk på eller. til Transfer (overfør) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Hvis du vil overføre fotografier til en USB flash-enhet, setter du inn enheten. eller for å velge USB Flash Drive (USB flashenhet) eller Computer (datamaskin) (hvis skriveren er koblet til en datamaskin). Lære om skriveren 14 6 Trykk på. 7 Følg instruksjonene i vinduet på skriveren. Bruke menyen for lysbildefremvisning Med menyen for lysbildefremvisning kan du vise bildene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på 3 Trykk på 4 Trykk på eller. til Slideshow (fremvisning) vises i vinduet på kontrollpanelet. for å fortsette. Hvert bilde vises i noen sekunder. 5 Hvis du vil gå til det forrige eller det neste fotografiet manuelt, må du trykke på eller. 6 Bruk en av disse knappene: Trykk på for å velge ett eller flere fotografier du vil skrive ut når fremvisningen er ferdig. Trykk på for å stanse fremvisningen midlertidig. Trykk på en gang til for å stoppe fremvisningen. Trykk på for å rotere fotografiet i vinduet på kontrollpanelet. Når fremvisningen er ferdig, kan du trykke på fremvisningen. for å vise fotografiet eller fotografiene du valgte for utskrift under Bruke verktøymenyen 1 Trykk på 2 Trykk på Herfra: eller. Kan du gjøre følgende: til Tools (verktøy) vises i vinduet på kontrollpanelet. Device Defaults (standardinnstillinger for enhet) Velge følgende: Language (språk) for å endre språkinnstillingen. Country (land) for å angi standardstørrelsen for blankt papir og standard datoformat basert på land. Power Save (strømsparing) for å angi hvor lang tid som skal gå før strømsparingsmodus aktiveres for skriveren hvis den ikke brukes. Når strømsparingsmodus er aktivert, blir vinduet på kontrollpanelet og belysningen slått av. Trykk på en knapp for å deaktivere modusen. Print Settings (utskriftsinnstillinger) Velge papirstørrelse, fotostørrelse, layout, utskriftskvalitet og papirtype. Lære om skriveren 15 Herfra: Maintenance (vedlikehold) Kan du gjøre følgende: Velge følgende: View Ink Level (vis blekknivå) for å vise en grafisk fremstilling av blekknivået i blekkpatronen. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Vise blekknivået i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Clean Cartridge (rengjør patron) for å rengjøre blekkdysene. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Rengjøre blekkdysene i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Din bruksanvisning LEXMARK P350

16 Align Cartridge (juster blekkpatron) for å justere blekkpatronen. Du kan finne mer informasjon under Justere blekkpatronen for å forbedre utskriftskvaliteten på side 9. Print Test Page (skriv ut testside) for å skrive ut en testside. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Skrive ut en testside i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Reset Defaults (tilbakestill til standarder) for å tilbakestille innstillingene til standardverdiene. Bluetooth Velge følgende: Bluetooth Enable (aktiver Bluetooth) for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-kommunikasjon. Du kan finne mer informasjon under Bruke Bluetooth-teknologi på side 35. Discovery Mode (søkemodus) for å aktivere og deaktivere søkemodus. Du kan finne mer informasjon under Bruke Bluetooth-teknologi på side 35. Device Name (enhetsnavn) for å vise enhetsnavnet og UAAnummeret (Universally Administered Address) som automatisk tilordnes en Bluetooth-kompatibel enhet. Device Address (enhetsadresse) for å vise en 48-biters adresse til en Bluetooth-kompatibel enhet. Customize (tilpass) Velge følgende: Screen Saver (skjermbeskytter) for å aktivere skjermbeskytteren etter 30 sekunder eller 1 minutt eller for å deaktivere den. Replace Screen Saver Photos (bytt skjermbeskytterfotografier) for å velge opptil fire fotografier som skjermbeskyttere. Hinting (hint) for å aktivere eller deaktivere hint. Hint er meldinger som vises i vinduet på kontrollpanelet og som gir mer informasjon om det aktuelle valget. Lære om skriveren 16 Bruke menyen for redigeringsinnstillinger for foto Når du viser et fotografi, kan du trykke på Herfra: Brightness (lysstyrke) Crop (beskjær) Auto Enhance (autoforbedring) for å vise menyen for redigeringsinnstillinger for foto. Kan du gjøre følgende: Justere lysstyrken for et fotografi. Du kan finne mer informasjon under Justere lysstyrken for fotografier på side 30. Beskjære et fotografi. Du kan finne mer informasjon under Beskjære fotografier på side 29. Forbedre et fotografi automatisk. Du kan finne mer informasjon under Forbedre fotografier automatisk på side 31. Red Eye Reduction (reduksjon av røde øyne) Fjerne røde øyne. Colorized Effect (fargeeffekt) Velge om et fotografi skal skrives ut i sort/hvitt, sepiatoner, antikkbrun eller antikkgrå. Du kan finne mer informasjon under Bruke fargeeffekter på fotografier på side 33. Rotere et fotografi 90 grader med eller mot klokken. Velge stil og farge for innramming av et fotografi. Du kan finne mer informasjon under Legge til rammer på fotografier på side 32. Rotate (roter) Frames (rammer) Bruke PictBridge-menyen På innstillingsmenyen for PictBridge kan du velge skriverinnstillinger hvis det ikke er valgt innstillinger på det digitale kameraet. Hvis du vil velge innstillingene på kameraet, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. 1 Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera. Du kan finne mer informasjon under Koble til et PictBridgekompatibelt digitalt kamera på side Trykk på 3 Trykk på Herfra: for å vise PictBridge-menyen. eller for å bla gjennom følgende alternativer: Kan du gjøre følgende: Velge en papirstørrelse. Velge en fotostørrelse. Velge en layout. Paper Size (papirstørrelse) Photo Size (fotostørrelse) Layout Print Quality (utskriftskvalitet) Velge en utskriftskvalitet. Paper Type (papirtype) Velge en papirtype. Du kan finne mer informasjon under Bruke papirtyper som støttes på side Trykk på 5 Trykk på eller for å velge et alternativ. for å skrive ut. Lære om skriveren 17 Lære om programvaren Programvaren for skriveren kan bare brukes fra en datamaskin. Hvis du vil vite hvordan du kan koble skriveren til en datamaskin, kan du se installeringsoversikten som ble levert med skriveren. Bruk: Løsningssenteret For å gjøre følgende: Utføre feilsøking og vedlikehold og finne informasjon om bestilling av blekkpatroner. Start programmet: Fra skrivebordet: 1 Klikk på Start programmer Programmer eller Alle Lexmark 350 Series. 2 Velg Løsningssenter. Utskriftsegenskaper Velge de beste utskriftsinnstillingene for fotografiet du skal skrive ut fra datamaskinen. 1 Åpne et fotografi i et program, og velg Fil Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett i dialogboksen Skriv ut. Fast Pics Overføre fotografier fra en minneenhet til Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et en datamaskin. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side 21. en minneenhet til en datamaskin på side 34. lagret på datamaskinen. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Skrive ut fotografier med Fast Pics i kapittelet Skrive ut fotografier i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Redigere og skrive ut fotografier som er Lære om programvaren 18 Legge i papir Legge i papir Merk: Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret. ) Kontroller at papiret ikke er brukt eller skadet. Ikke press papiret inn i skriveren. 1 Skyv papirskinnen inntil den venstre kanten av papirstøtten. 2 Legg papiret på høykant inntil den høyre siden av papirstøtten, og slipp papirskinnen forsiktig. 2 1 Bruke papirtyper som støttes Du kan bruke følgende papirtyper med skriveren: Lexmark Perfectfinish-fotopapir Lexmark-fotopapir Standard glanset papir / fotopapir Merk: Du får best resultat hvis du bruker Lexmark Perfectfinish-fotopapir eller Lexmark-fotopapir. Ikke bruk Lexmark Premium-fotopapir. Blekkpatronen er ikke kompatibel med denne papirtypen. Skriveren støtter følgende papirstørrelser: A6-kort: 4,1 x 5,8 tommer (105 x 148 mm) Hagaki-postkort: 3,9 x 5,8 tommer (100 x 148 mm) 3,5 x 5 tommer (8,89 x 12,7 cm) 4 x 6 tommer 4 x 8 tommer 10 x 15 cm 10 x 20 cm L-foto (89 x 127 mm) Merk: Ikke legg mer enn 25 ark i papirstøtten. Legge i papir 19 Koble til fotolagringsenheter Sette inn et minnekort Du kan bruke et minnekort til å lagre fotografier som er tatt med et digitalt kamera eller en kameratelefon. Din bruksanvisning LEXMARK P350

17 Med denne skriveren kan du vise, redigere og skrive ut fotografier som er lagret på minnekort. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier på side 24 eller Redigere fotografier på side 29. Du kan også bruke skriveren til å overføre fotografier: Fra et minnekort til en datamaskin. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin på side 34. Fra et minnekort til en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet på side Sett inn et minnekort. Sett inn kortet med navneetiketten opp. Hvis kortet er merket med en pil, må du passe på at pilen peker mot skriveren. Spor Øverste spor Minnekort xd Picture Card SD (Secure Digital) minisd (med adapter) * microsd (med adapter) * RS-MMC (med adapter) * MultiMedia-kort Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo (med adapter) eller Memory Stick PRO Duo (med adapter) * TransFlash (med adapter) * Nederste spor CompactFlash Type I og Type II * Du må sette minnekortet inn i adapteren som fulgte med kortet, før du setter det inn i sporet. 2 Vent til lampen på skriveren lyser. Lampen blinker når minnekortet leses eller når data overføres til eller fra kortet. Advarsel mulig skade: Ikke ta ut minnekortet eller ta på området på skriveren der kortet settes inn, mens lampen blinker. Koble til fotolagringsenheter 20 Hvis skriveren ikke kan lese minnekortet, må du ta det ut og sette det inn igjen. Merk: Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. Hvis du setter inn flere minnekort, blir du bedt om å velge kortet du vil bruke og fjerne det andre. Sette inn en flash-enhet Du kan bruke en flash-enhet til å lagre fotografier som er tatt med et digitalt kamera eller en kameratelefon. Med denne skriveren kan du vise, redigere og skrive ut fotografier som er lagret på en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier på side 24 eller Redigere fotografier på side 29. Du kan også bruke skriveren til å overføre fotografier: Fra en flash-enhet til en datamaskin. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin på side 34. Fra et minnekort til en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet på side Sett inn en flashenhet i PictBridge-porten foran på skriveren. Merk: Det kan hende at du trenger en adapter hvis enheten ikke passer i porten. Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. Hvis du setter inn flere medieenheter, blir du bedt om å velge enheten du vil bruke og fjerne den andre. 2 Vent til skriveren leser flash-enheten. Koble til fotolagringsenheter 21 Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera PictBridge er en teknologi som er tilgjengelig på mange digitale kameraer og som gjør at du kan skrive ut direkte fra kameraet uten å bruke en datamaskin. Du kan koble et PictBridge-kompatibelt kamera til skriveren, og bruke skriveren eller kameraet til å skrive ut fotografier. 1 Koble den ene enden av USB-kabelen til det digitale kameraet. Merk: Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet. 2 Sett den andre enden av kabelen i PictBridge-porten foran på skriveren. Merk: Kontroller at det PictBridge-kompatible digitale kameraet er satt i riktig USB-modus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. 3 Hvis tilkoblingen lykkes, vises følgende melding i vinduet på kontrollpanelet: Camera connected. Refer to Camera display or Camera User Manual for further information. (kamera tilkoblet. Ikke bruk Lexmark Premium-fotopapir. Velg alternativer. Skrive ut fotografier 24 c Trykk på 13 Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut alle fotografiene Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut alle fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på 4 Trykk på 5 Trykk på 6 Trykk på 7 Trykk på 8 Trykk på eller. til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. eller til Print All N Photos (skriv ut alle n fotografier) er valgt. (N er det totale antallet fotografier som vil bli skrevet ut.). eller. 9 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. Trykk på beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut fotografier basert på dato Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut fotografier som er tatt innenfor bestemte datoer. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. Velg alternativer. eller. eller. å bla til det siste fotografiet som skal skrives ut. Velg alternativer. er det totale antallet fotografier som vil bli skrevet ut.). eller. Hvis du anga en fotostørrelse da minnekortet stod i kameraet, må du kontrollere at størrelsen på papiret som legges i skriveren, ikke er mindre enn størrelsen du anga i DPOF-utvalget. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20. Skrive ut fotografier 27 3 Trykk på 4 Trykk på 5 Trykk på eller. til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. eller til Print Camera Selections (valg for kamerautskrift) er valgt. Dette alternativet vises bare hvis det finnes en gyldig DPOF-fil på minnekortet.. for å skrive ut. 6 Trykk på 7 Trykk på Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. Din bruksanvisning LEXMARK P350

18 De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut fotografier fra et digitalt kamera med PictBridge-menyen PictBridge er en teknologi som er tilgjengelig på mange digitale kameraer og som gjør at du kan skrive ut direkte fra kameraet uten å bruke en datamaskin. Du kan koble et PictBridge-kompatibelt kamera til skriveren og bruke PictBridge-menyen på skriveren til å skrive ut fotografier. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Koble til et PictBridgekompatibelt digitalt kamera. Du kan finne mer informasjon under Koble til et PictBridgekompatibelt digitalt kamera på side Hvis det ikke er valgt innstillinger på det digitale kameraet, må du trykke på 4 Når du har valgt alternativer, må du trykke på for å skrive ut. for å vise PictBridge-menyen på skriveren. Du kan finne mer informasjon under Bruke PictBridge-menyen på side 17. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut fotografier 28 Redigere fotografier Du kan bruke følgende papirtyper med skriveren: Lexmark Perfectfinish-fotopapir Lexmark-fotopapir Fotopapir / glanset papir Merk: Du får best resultat hvis du bruker Lexmark Perfectfinish-fotopapir eller Lexmark-fotopapir. Ikke bruk Lexmark Premium-fotopapir. Blekkpatronen er ikke kompatibel med denne papirtypen. Beskjære fotografier 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på 4 Trykk på 5 Trykk på 6 Trykk på 7 Trykk på 8 Trykk på 9 Trykk på 10 Trykk på trykk på eller. til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. for å fortsette. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. eller. eller for å velge verktøyet, og eller for å bruke det valgte verktøyet. til Crop (beskjær) vises nederst i vinduet på kontrollpanelet og beskjæringsikonet er merket. 11 Bruk beskjæringsverktøyene som vises i vinduet på kontrollpanelet. Trykk på 12 Trykk på 13 Trykk på 14 Trykk på for å lagre endringene og gå tilbake til menyen for redigeringsinnstillinger for foto. for å gå tilbake til bildet for valg av fotografier. Velg alternativer. Trykk på Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. Velg alternativer. Redigere fotografier 30 c Trykk på 16 Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Forbedre fotografier automatisk 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på 4 Trykk på 5 Trykk på 6 Trykk på 7 Trykk på 8 Trykk på 9 Trykk på 10 Trykk på eller. til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. for å fortsette. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. eller eller til Auto Enhance (autoforbedring) vises i vinduet på kontrollpanelet. for å velge On (på). Merk: Bildet i vinduet på kontrollpanelet er ikke en nøyaktig gjengivelse av bildet slik det vil se ut på utskrift. 11 Trykk på for å lagre valget og gå tilbake til bildet for valg av fotografier. Det vises et ikon nederst i vinduet på kontrollpanelet som betyr at fotografiet blir forbedret automatisk under utskrift. 12 Trykk på eller for å velge det antallet kopier som skal skrives ut. når antallet kopier er satt til 1, oppheves merkingen av bildet. Velg alternativer. Redigere fotografier 31 c Trykk på 16 Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Legge til rammer på fotografier Du kan velge rammestil og -farge hvis du vil skrive ut en ramme rundt fotografiene. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på 4 Trykk på 5 Trykk på 6 Trykk på 7 Trykk på 8 Trykk på 9 Trykk på 10 Trykk på 11 Trykk på 12 Trykk på 13 Trykk på 14 Trykk på 15 Trykk på 16 Trykk på eller. til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. for å fortsette. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. eller. eller. eller. for å lagre valgene og gå tilbake til bildet for valg av fotografier. for å velge en rammefarge. for å velge en rammestil. til Frames (rammer) vises i vinduet på kontrollpanelet. Det vises et ikon nederst i vinduet på kontrollpanelet som betyr at fotografiet blir skrevet ut med en ramme. du trykker Merk: Hvis du trykker på på når bildet ikke er merket, blir det merket. 17 Du kan velge flere fotografier for utskrift og redigering ved å gjenta trinn 6 til trinn Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. 19 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. Redigere fotografier 32 c Trykk på 20 Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Bruke fargeeffekter på fotografier Med funksjonen for fargeeffekter kan du velge om et fotografi skal skrives ut i sort/hvitt, sepiatoner, antikkbrun eller antikkgrå. Din bruksanvisning LEXMARK P350

19 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. eller eller til Colorized Effect (fargeeffekt) vises i vinduet på kontrollpanelet. for å velge en fargeeffekt. for å lagre valget og gå tilbake til bildet for valg av fotografier. Velg alternativer. Trykk på beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Redigere fotografier 33 Overføre fotografier Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin Du kan overføre fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet til en datamaskin for å spare plass på minneenheten. 1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på. 2 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side 21. Fast Pics startes automatisk på datamaskinen. 3 Klikk på Lagre fotografier på PC i dialogboksen Fast Pics. Lampen på skriveren blinker når det overføres data fra minnekortet til datamaskinen. 4 Følg instruksjonene på dataskjermen for å angi hvor du vil lagre bildene. Overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet Du kan overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet. Fotografiene blir beholdt på minnekortet. 1 Sett inn et minnekort. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side Trykk på 3 Trykk på 5 Trykk på 6 Trykk på. eller. til Transfer (overfør) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Sett inn en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn en flash-enhet på side 21. eller for å velge USB Flash Drive (USB Flash-enhet). 7 Trykk på eller for å bla gjennom følgende alternativer: All Images (alle bilder) for å overføre alle fotografiene. Selected Photos (valgte bilder) for å overføre valgte fotografier. Image Range (fra - til) for å overføre fotografier innenfor et bestemt intervall. Date Range (datointervall) for å overføre fotografier som er tatt innenfor bestemte datoer. 8 Trykk på for å velge et alternativ. 9 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet. Overføre fotografier 34 Bruke Bluetooth-teknologi Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon mellom kompatible produkter. Skriveren kommuniserer med Bluetooth-kompatible enheter via en Bluetooth USB-adapter (selges separat). Angi Bluetooth-modus 1 Trykk på 2 Trykk på 3 Trykk på 4 Trykk på 5 Trykk på 6 Trykk på 7 Trykk på 8 Trykk på 9 Trykk på. eller eller eller eller til Bluetooth Enable (aktiver Bluetooth) er valgt. for å velge On (på) eller Off (av). til Discovery Mode (søkemodus) er valgt. for å velge On (på) eller Off (av). eller. eller til Bluetooth vises. til Tools (verktøy) vises i vinduet på kontrollpanelet. for å lagre valget. Skrive ut ved hjelp av Bluetooth Du kan skrive ut fotografier fra en Bluetooth-kompatibel enhet, for eksempel en kameratelefon, ved hjelp av en USB Bluetooth-adapter. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Kontroller at On (på) er valgt for Bluetooth Enable (aktiver Bluetooth) og Discovery Mode (søkemodus). Du kan finne mer informasjon under Angi Bluetooth-modus på side Sett inn en USB Bluetooth-adapter i PictBridge-porten foran på skriveren. Merk: Bluetooth-adapter må kjøpes separat. Bruke Bluetooth-teknologi 35 4 Når skriveren registrerer Bluetooth-adapteren, vises følgende melding i fem sekunder i vinduet på kontrollpanelet: Bluetooth Dongle Connected (Bluetooth-dongle koblet til). 5 Hvis du vil skrive ut fotografier fra en Bluetooth-kompatibel enhet, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med enheten. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Bruke Bluetooth-teknologi 36 Feilsøking Feilsøking for installering på side 37 Feilsøking for utskrift på side 39 Feilsøking for papirstopp og mateproblemer på side 41 Feilsøking for enheter på side 42 Feilmeldinger på side 43 Avinstallere programvaren og installere den på nytt på side 45 Feilsøking for installering Feil språk vises i vinduet 1 Trykk på 2 Trykk på 3 Trykk på 4 Trykk på 5 Trykk på 6 Trykk på 7 Trykk på.. for å fortsette. eller til ønsket språk vises i vinduet. for å slå av skriveren. for å slå på skriveren igjen. for å lagre valget. Av/på-lampen lyser ikke Kontroller at du har koblet strømledningen fra skriveren og fra strømuttaket. 1 Koble ledningen ordentlig til strømforsyningsporten på skriveren. 2 Koble ledningen til et strømuttak du vet fungerer som det skal. 3 Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på. Kan ikke installere programvaren Følgende operativsystemer støttes: Windows 2000 Windows XP Feilsøking 37 Windows Vista Mac OS X versjon 10.3 eller nyere LØSNING 1 1 Lukk alle åpne programmer. 2 Deaktiver antivirusprogrammet. 3 Ta ut programvare- CDen fra CD-ROM-stasjonen. 4 Start datamaskinen på nytt. 5 Når skrivebordet vises, må du sette inn programvare-cden på nytt. CD-ikonet opprettes på skrivebordet. 6 Følg instruksjonene på dataskjermen for å installere programvaren. LØSNING 2 1 Ta ut CDen med skriverprogramvaren. 2 Start datamaskinen på nytt. 3 Når skrivebordet vises, må du lukke alle skjermbilder med tittelen Veiviser for ny maskinvare. 4 Sett inn CDen med skriverprogramvaren på nytt. 5 Følg instruksjonene på skjermen. LØSNING 3 1 Kontroller om USB-kabelen er skadet. Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen. Din bruksanvisning LEXMARK P350

20 USB-porten er merket med USB-symbolet. LØSNING 4 1 Koble USB-kabelen fra eventuelle andre enheter, for eksempel en USB-hub eller -bryterboks. 2 Koble kabelen direkte mellom skriveren og datamaskinen. Kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge LØSNING 1 Du må aktivere PictBridge-utskrift på kameraet ved å velge riktig USB-modus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. Feilsøking 38 LØSNING 2 1 Koble fra kameraet. 2 Koble et PictBridgekompatibelt digitalt kamera til PictBridge-porten. Hvis du ikke er sikker på om kameraet er PictBridge-kompatibelt, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. LØSNING 3 Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet. Feilsøking for utskrift Forbedre utskriftskvaliteten Hvis du ikke er tilfreds med utskriftskvaliteten på et fotografi, kan du gjøre følgende: Bruke riktig papir for fotografiet. Du får best resultat hvis du bruker Lexmark Perfectfinishfotopapir eller Lexmarkfotopapir. Merk: Ikke bruk Lexmark Premium-fotopapir. Blekkpatronen er ikke kompatibel med denne papirtypen. Legge i papiret med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Velge Foto som utskriftskvalitet. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Hvis fotografiet fortsatt ikke har den utskriftskvaliteten du ønsker, kan du følge disse trinnene: 1 Juster blekkpatronen. Du kan finne mer informasjon under Justere blekkpatronen for å forbedre utskriftskvaliteten på side 9. Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, går du videre til trinn 2. 2 Rengjør blekkdysene. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Rengjøre blekkdysene i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, går du videre til trinn 3. 3 Ta ut blekkpatronen, og sett den inn igjen. Du kan finne mer informasjon i avsnittene Ta ut en brukt blekkpatron og Sette inn blekkpatronen i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, går du videre til trinn 4. 4 Tørk av blekkdysene og kontaktflatene. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Tørke av blekkdysene og kontaktflatene i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke er tilfredsstillende, må du bytte blekkpatronen. Koble kabelen direkte mellom skriveren og datamaskinen. LØSNING 6 1 Trykk på for å slå av skriveren. 2 Koble strømledningen fra strømuttaket. 3 Koble den andre enden av strømledningen fra skriveren. 4 Koble strømledningen til skriveren igjen. 5 Koble strømledningen til strømuttaket. 6 Trykk på for å slå på skriveren igjen. Lav utskriftshastighet LØSNING 1 Lukk alle programmer som ikke er i bruk. LØSNING 2 Reduser mengden og størrelsen på grafikk og bilder i dokumentet. LØSNING 3 Vurder å kjøpe mer minne (RAM) til datamaskinen. LØSNING 4 Fjern så mange ubrukte skrifter som mulig fra systemet. Feilsøking 40 LØSNING 5 1 Åpne programmet og velg Fil 3 Klikk på Kvalitet/kopier. 4 Velg Normal under Kvalitet/hastighet. Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. LØSNING 6 1 Avinstaller skriverprogramvaren og installer den på nytt. Du kan finne mer informasjon under Avinstallere programvaren og installere den på nytt på side Hvis programvaren fremdeles ikke installeres slik den skal, kan du besøke vår hjemmeside på no og finne den nyeste versjonen av programvaren der. a b c d e f Velg eventuelt et annet land / en annen region på listen. Klikk på koblingen for drivere og nedlastinger. Velg riktig skrivertype. Velg skrivermodell. Velg riktig operativsystem. Kontroller at flippen og tapen er fjernet helt. 3 Sett blekkpatronen inn igjen. 4 Trykk på for å justere blekkpatronen. LØSNING 2 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Bruk bare nytt papir. Skriveren vil registrere eventuelle merker på papiret, og det kan være årsaken til at meldingen om justeringsfeil vises. Patronholder fastkjørt 1 Åpne skriverdekselet. 2 Fjern eventuelle objekter som blokkerer banen til patronholderen. 3 Kontroller at patronholderdekselet er lukket. 4 Lukk skriverdekselet. 5 Trykk på. Feilsøking 43 Feil ved blekkpatron 1 Ta ut blekkpatronen. 2 Koble strømledningen fra stikkontakten. 3 Koble strømledningen til stikkontakten igjen. 4 Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på. 5 Sett inn blekkpatronen igjen. 6 Hvis feilen oppstår igjen, må du sette inn en ny blekkpatron. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Sette inn blekkpatronen i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Blekkpatron mangler Blekkpatronen mangler eller er ikke satt inn riktig. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Sette inn blekkpatronen i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Deksel åpent Kontroller at skriverdekselet er lukket. Ugyldig enhet Kameraet du koblet til skriveren, kommuniserer ikke ved hjelp av PictBridge. 1 Koble kameraet fra skriveren. 2 Kontroller om kameraet er PictBridge-kompatibelt. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. Ugyldig bildefil Minnekortet eller flash-enheten du satte inn, inneholder ingen filer eller inneholder filer som skriveren ikke kan lese. Bruk et annet minnekort eller en annen flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side 21. Blekknivå Melding Fargeblekkpatronen må snart byttes. Fargeblekkpatronen må snart byttes. Fargeblekkpatronen må byttes. Blekknivå 25 prosent igjen 15 prosent igjen 5 prosent igjen Merk: Det er ikke sikkert at disse meldingene og prosentene gjelder for blekkpatronen som fulgte med skriveren da du kjøpte den. Din bruksanvisning LEXMARK P350

21 Powered by TCPDF ( Feilsøking 44 1 Sett inn en ny blekkpatron hvis det er nødvendig. Du kan finne informasjon om bestilling av rekvisita i avsnittet Bestille rekvisita i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. 2 Trykk på for å fortsette. Papirstopp Se Feilsøking for papirstopp og mateproblemer på side 41. Tom for papir 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret. ) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Trykk på. PictBridge-feil LØSNING 1 Kontroller at et PictBridge-kompatibelt kamera er ordentlig koblet til skriveren. Du kan finne mer informasjon under Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera på side 22. LØSNING 2 Kameraet er ikke i PictBridge-modus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. Avinstallere programvaren og installere den på nytt Hvis skriverprogramvaren ikke fungerer som den skal, eller hvis du får en melding om kommunikasjonsfeil når du prøver å bruke skriveren, kan det hende at du må avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Velg Avinstaller. 3 Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere skriverprogramvaren. 4 Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren igjen. 5 Klikk på Avbryt hvis skjermbilder med tittelen Veiviser for ny maskinvare vises. 6 Sett inn CDen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere programvaren. Feilsøking 45 Merknader Merknader 46 Stikkordregister A autoforbedring redigeringsinnstillinger for foto, meny for 17 av/på-lampen lyser ikke 37 F fargeeffekt redigeringsinnstillinger for foto, meny for 17 Fast Pics åpne 18 fastkjørt patronholder (feilmelding) 43 feil språk vises i vinduet 37 feil ved blekkpatron 44 feilmeldinger, feilsøking blekknivå 44 blekkpatron mangler 44 deksel åpent 44 fastkjørt patronholder 43 feil ved blekkpatron 44 justeringsfeil 43 papirstopp 45 PictBridge-feil 45 tom for papir 45 ugyldig bildefil 44 ugyldig enhet 44 feilsøking, enheter det skjer ingenting når enhet settes inn 42 kan ikke sette inn enheten 42 feilsøking, feilmeldinger blekknivå 44 blekkpatron mangler 44 deksel åpent 44 fastkjørt patronholder 43 feil ved blekkpatron 44 justeringsfeil 43 papirstopp 45 PictBridge-feil 45 tom for papir 45 ugyldig bildefil 44 ugyldig enhet 44 feilsøking, installering av/på-lampen lyser ikke 37 feil språk vises i vinduet 37 fotografiet skrives ikke ut 39 kan ikke installere programvaren 37 kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge 38 B bare deler av et fotografi blir skrevet ut 41 beskjære fotografier 29 blekknivå 44 blekkpatron justere 9 blekkpatron mangler (feilmelding) 44 Bluetooth adapter, sette inn 35 angi modus 35 skrive ut 35 verktøymeny 16 bruke papirtyper som støttes 19, 24, 29 D deksel åpent 44 deler håndtak 11 kontrollpanel 11 lampe 11 papirskinne 11 papirstøtte 11 PictBridge-port 11 skriverdeksel 11 spor for minnekort 11 strømforsyningsport 12 USB-port 12 utskuff 11 vindu 11 det skjer ingenting når enhet settes inn 42 E enheter, feilsøking det skjer ingenting når enhet settes inn 42 kan ikke sette inn enheten 42 esken, innhold 9 feilsøking, papirstopp og mateproblemer papirstopp i papirstøtten 42 papirstopp i skriveren 41 feilsøking, utskrift bare deler av et fotografi blir skrevet ut 41 forbedre utskriftskvaliteten 39 lav utskriftshastighet 40 finne hjemmeside 5 informasjon 5 publikasjoner 5 flash-enhet sette inn 21 forbedre fotografier automatisk 31 forbedre utskriftskvaliteten 39 fotografier beskjære 29 bruke fargeeffekter 33 forbedre automatisk 31 justere lysstyrke 30 legge til rammer 32 overføre fra minneenhet til datamaskin 34 overføre fra minnekort til flashenhet 34 passfoto, skrive ut 13 redigeringsinnstillinger for foto, meny for 17 rotere 17 røde øyne, fjerne 17 skrive ut alle 25 skrive ut basert på dato 25 skrive ut et fotografi eller valgte fotografier 24 skrive ut fra et digitalt kamera med DPOF 27 skrive ut fra et digitalt kamera med PictBridgemenyen 28 skrive ut indeksside 27 skrive ut valgte 26 skrive ut ved hjelp av Bluetooth 35 vise lysbildefremvisning på kontrollpanelet 15, 23 vise og velge 13 fotografiet skrives ikke ut 39 Stikkordregister 47 fotooverføring, meny for 14 fotoutskrift, meny for 14 H hjemmeside finne 5 håndtak 11 redigeringsinnstillinger for foto, meny for 17 verktøymeny 15 visning og valg, meny for 13 kort minne 20 I informasjon, finne 5 innhold i esken 9 installere skriverprogramvare 45 installering, feilsøking av/på-lampen lyser ikke 37 feil språk vises i vinduet 37 fotografiet skrives ikke ut 39 kan ikke installere programvaren 37 kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge 38 L lampe 11 lav utskriftshastighet 40 legge i papir 19 lysbildefremvisning, meny for 15 lysbildefremvisning, vise 15 lysstyrke redigeringsinnstillinger for foto, meny for 17 lysstyrke, justere 30 løsningssenter åpne 18 programvare avinstallere og installere på nytt 45 bruke 18 Fast Pics 18 løsningssenter 18 Utskriftsegenskaper 18 publikasjoner, finne 5 R rammer, legge til på fotografier 32 redigeringsinnstillinger for foto, meny for 17 rotere fotografier 17 røde øyne, fjerne 17 S sette inn Bluetooth-adapter 35 flash-enhet 21 minnekort 20 sikkerhetsinformasjon 2 skrive ut alle fotografiene 25 et fotografi eller valgte fotografier 24 fotografier basert på dato 25 fotografier fra et digitalt kamera med DPOF 27 fotografier fra et digitalt kamera med PictBridge-menyen 28 fotografier med automatisk forbedring 31 fotografier med fargeeffekter 33 fotografier med rammer 32 indeksside 27 valgte fotografier 26 skriverdeksel 11 skriverprogramvare avinstallere 45 bruke 18 installere på nytt 45 spor for minnekort 11 standardinnstillinger for enhet verktøymeny 15 strømforsyningsport 12 M minnekort sette inn 20 J justere blekkpatronen 9 justeringsfeil 43 O overføre fotografier fra minneenhet til datamaskin 34 fra minnekort til flash-enhet 34 K kan ikke installere programvaren 37 kan ikke sette inn enheten 42 kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge 38 knapper, kontrollpanel av/på 12 høyre pil 13 Meny 13 pil ned 13 pil opp 13 Røde øyne 12 Start 12 Tilbake 13 Velg 13 venstre pil 13 kontrollpanel 11 bruke 12 fotooverføring, meny for 14 fotoutskrift, meny for 14 lysbildefremvisning, meny for 15 PictBridge-meny 17 P papir, bruke støttede typer 19, 24, 29 papir, legge i 19 papirskinne 11 papirstopp 45 papirstopp i papirstøtten 42 papirstopp i skriveren 41 papirstopp og mateproblemer, feilsøking papirstopp i papirstøtten 42 papirstopp i skriveren 41 papirstøtte 11 passfoto, skrive ut 13 patron, blekk justere 9 PictBridge-feil 45 PictBridge-kompatibelt kamera, koble til 22 PictBridge-meny 17 PictBridge-port 11 Stikkordregister T tom for papir U ugyldig bildefil 44 ugyldig enhet 44 USB-port 12 utskrift, feilsøking bare deler av et fotografi blir skrevet ut 41 forbedre utskriftskvaliteten 39 lav utskriftshastighet 40 Utskriftsegenskaper åpne 18 utskriftskvalitet, forbedre 39 utskuff 11 V vedlikehold verktøymeny 16 verktøymeny 15 vindu 11 vise lysbildefremvisning 23 visning og valg, meny for 13 Stikkordregister 49. Din bruksanvisning LEXMARK P350

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series April 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series Brukerhåndbok for 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Unngå sikkerhetsadvarsler under

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen Page 1 of 71 4300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt av

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800

Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 Etikettskriver Hurtigstartguide QL-800 QL-800 Hurtigstartguide (norsk) Etikettskriver QL-800 Trykt i Kina D00N1J001 Hurtigstartguide (norsk) Takk for at du kjøpte QL-800! Les produktsikkerhetsguiden først,

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer