350 Series. Komme i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "350 Series. Komme i gang"

Transkript

1 350 Series Komme i gang Mai Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Versjonsmerknad Juli 2006 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvendelser vedrørende denne publikasjonen kan rettes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. For Storbritannia og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ, Storbritannia. Lexmark kan bruke eller distribuere all informasjon du oppgir, på alle måter Lexmark finner det riktig, uten noen forpliktelser overfor deg. Hvis du trenger flere eksemplarer av publikasjonene som gjelder dette produktet, kan du besøke Lexmarks hjemmeside på Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar Lexmark International, Inc. Med enerett. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. Dette produktet er utformet, testet og godkjent i henhold til strenge globale sikkerhetskrav ved bruk av bestemte Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene i enkelte deler er kanskje ikke alltid like åpenbare. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær.

3 Innhold Sikkerhetsinformasjon...2 Finne informasjon om skriveren...5 Installere skriveren...9 Justere blekkpatronen for å forbedre utskriftskvaliteten...9 Innholdet i esken...9 Lære om skriveren...11 Lære mer om skriverdelene...11 Bruke knappene på kontrollpanelet...12 Bruke menyene på kontrollpanelet...13 Lære om programvaren...18 Legge i papir...19 Legge i papir...19 Bruke papirtyper som støttes...19 Koble til fotolagringsenheter...20 Sette inn et minnekort...20 Sette inn en flash-enhet...21 Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera...22 Vise fotografier...23 Vise en lysbildefremvisning i vinduet på kontrollpanelet...23 Skrive ut fotografier...24 Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet...24 Redigere fotografier...29 Beskjære fotografier...29 Justere lysstyrken for fotografier...30 Forbedre fotografier automatisk...31 Legge til rammer på fotografier...32 Bruke fargeeffekter på fotografier...33 Innhold 3

4 Overføre fotografier...34 Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin...34 Overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet...34 Bruke Bluetooth-teknologi...35 Angi Bluetooth-modus...35 Skrive ut ved hjelp av Bluetooth...35 Feilsøking...37 Feilsøking for installering...37 Feilsøking for utskrift...39 Feilsøking for papirstopp og mateproblemer...41 Feilsøking for enheter...42 Feilmeldinger...43 Avinstallere programvaren og installere den på nytt...45 Merknader...46 Stikkordregister...47 Innhold 4

5 Finne informasjon om skriveren Installeringsoversikt Beskrivelse Installeringsoversikten inneholder instruksjoner for installering av maskin- og programvaren. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside på Komme i gang eller Løse installeringsproblemer Beskrivelse Hvor I heftet Komme i gang finner du informasjon om installering av maskin- og programvaren (på datamaskiner med Windows som operativsystem) samt grunnleggende instruksjoner for bruk av skriveren. Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Machjelpen: 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 350 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. I heftet Løse installeringsproblemer finner du informasjon om hvordan du kan løse problemer som kan oppstå under installeringen. Merk: Disse heftene leveres ikke med alle skrivere. Hvis heftene Komme i gang eller Løse installeringsproblemer ikke fulgte med skriveren, kan du se brukerhåndboken i stedet. Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside på Finne informasjon om skriveren 5

6 Brukerhåndbok Beskrivelse Hvor I brukerhåndboken kan du finne informasjon om hvordan du bruker skriveren og annen nyttig informasjon, inkludert: Bruke programvaren (på datamaskiner med Windows som operativsystem) Legge i papir Utskrift Arbeide med fotografier Skanning (hvis dette støttes av skriveren) Kopiering (hvis dette støttes av skriveren) Faksing (hvis dette støttes av skriveren) Vedlikeholde skriveren Koble skriveren til et nettverk (hvis dette støttes av skriveren) Feilsøking av problemer med utskrift, kopiering, skanning, faksing, papirstopp og mateproblemer Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Mac-hjelpen: 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 350 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. Hjelp Når du installerer skriverprogramvaren, blir også brukerhåndboken installert. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Klikk på Brukerhåndbok. Hvis koblingen til brukerhåndboken ikke ligger på skrivebordet, kan du følge disse instruksjonene: 1 Sett inn CDen. Skjermbildet for programvareinstallering vises. Merk: Klikk eventuelt på Start Kjør og skriv D:\setup, der D er CD-ROM-stasjonen. 2 Klikk på Vis brukerhåndboken (inkludert Feilsøking for installering). 3 Klikk på Ja. Det vises et ikon for brukerhåndboken på skrivebordet, og brukerhåndboken vises på skjermen. Du kan også finne dokumentet på Lexmarks hjemmeside på Beskrivelse I hjelpen kan du finne instruksjoner for hvordan du kan bruke programvaren hvis skriveren er koblet til en datamaskin. Hvor Klikk på Hjelp, Tips Hjelp eller Hjelp Hjelpeemner i et av Lexmark-programmene. Lexmarks løsningssenter Beskrivelse Lexmarks løsningssenter er inkludert på CDen. Hvis du kobler skriveren til en datamaskin, blir løsningssenteret installert sammen med resten av programvaren. Hvor Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter: 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Velg Lexmarks løsningssenter. Finne informasjon om skriveren 6

7 Brukerstøtte Beskrivelse Hvor Hvor Brukerstøtte på telefon Brukerstøtte via e-post Ring oss: USA: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Lørdag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Canada: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Lørdag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Mexico: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Merk: Telefonnumre og åpningstider kan endres uten forvarsel. De mest oppdaterte telefonnumrene kan du finne på den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. For brukerstøtte via e-post kan du gå til vår hjemmeside på 1 Klikk på Teknisk brukerstøtte. 2 Klikk på Teknisk Support. 3 Velg riktig skrivertype. 4 Velg skrivermodell. 5 Klikk på E-post support. 6 Fyll ut skjemaet og klikk på Send. Telefonnumre og åpningstider varierer fra land/region til land/region. Besøk vår hjemmeside på Velg land eller region, og velg koblingen til brukerstøtte. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark, kan du se den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Tilgjengeligheten for brukerstøtte via e-post varierer fra land/region til land/region og er ikke tilgjengelig for alle områder. Besøk vår hjemmeside på Velg land eller region, og velg koblingen til brukerstøtte. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark, kan du se den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Finne informasjon om skriveren 7

8 Begrenset garanti Beskrivelse Hvor Hvor Informasjon om begrenset garanti Lexmark International, Inc. gir en begrenset garanti for at denne skriveren er uten mangler i materiale og utførelse i 12 måneder fra opprinnelig kjøpsdato. Hvis du vil lese begrensningene og betingelsene for denne begrensede garantien, kan du se Erklæring om begrenset garanti som følger med skriveren, eller se 1 Klikk på Teknisk brukerstøtte. 2 Klikk på Garantibestemmelser. 3 Klikk på Blekkskrivere eller Alt-i-ettskrivere og velg en skriver. 4 Bla gjennom siden for å lese garantien. Garantiinformasjonen varierer fra land/region til land/region. Se også den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig hvis du kontakter oss, slik at vi raskere kan hjelpe deg: Maskintypenummer Serienummer Kjøpsdato Kjøpested Finne informasjon om skriveren 8

9 Installere skriveren Denne skriveren kan brukes som et frittstående produkt, eller den kan kobles til en datamaskin. Når du skal installere skriveren, må du følge trinnene i installeringsoversikten. Justere blekkpatronen for å forbedre utskriftskvaliteten 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side 19. Merk: Du får best resultat hvis du bruker det fotopapiret du har tenkt å bruke til utskriftene. 2 Trykk på eller til Tools (verktøy) vises i vinduet på kontrollpanelet. 3 Trykk på. 4 Trykk på eller til Maintenance (vedlikehold) vises. 5 Trykk på. 6 Trykk på eller til Align Cartridge (juster blekkpatron) vises. 7 Trykk på. Det skrives ut en justeringsside. Når du har justert blekkpatronen, må du skrive ut fotografiet på nytt. Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre, kan du prøve å rense blekkdysene. Innholdet i esken Navn Beskrivelse 1 Fargeblekkpatron Blekkpatron som skal settes inn i skriveren. 2 Strømforsyning Kobles til strømforsyningsporten på baksiden av skriveren. Installere skriveren 9

10 Navn Beskrivelse 3 Programvare-CD Programvaren for skriveren Hjelp Elektronisk brukerhåndbok 4 Komme i gang eller Løse installeringsproblemer Trykt dokumentasjon. Merk: Den fullstendige brukerhåndboken kan du finne på programvare-cden som leveres sammen med skriveren. 5 Installeringsoversikt Instruksjoner om hvordan du kan installere maskinvaren og programvaren for skriveren, og informasjon om feilsøking for installering. 6 4 x 6 tommer (10 x 15 cm) fotopapir Papir for skriveren. Merk: USB-kabel selges separat. Installere skriveren 10

11 Lære om skriveren Lære mer om skriverdelene Bruk: For å gjøre følgende: 1 Papirskinne Holde papiret rett når det mates inn i skriveren. 2 Papirstøtte Legge i papir. 3 Håndtak Bære skriveren. 4 Skriverdeksel Få tilgang til blekkpatronen. 5 Utskuff Ta imot papiret etter hvert som det kommer ut. 6 PictBridge-port Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera, en flash-enhet eller en Bluetoothadapter til skriveren. Merk: Bluetooth-adapter må kjøpes separat. 7 Spor for minnekort Sette inn minnekort. 8 Lampe Kontrollere om skriveren leser et minnekort. Lampen blinker hvis det leses fra enheten. 9 Kontrollpanel Bruke skriveren. 10 Vindu Vise fotografier eller menyer eller kontrollere statusen for skriveren. Vinduet kan roteres for enklere visning. Lære om skriveren 11

12 Bruk: For å gjøre følgende: 1 Strømforsyningsport Koble skriveren til en strømkilde med strømledningen. 2 USB-port Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel. Bruke knappene på kontrollpanelet Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Slå skriveren på og av. 2 Bruke funksjonen for å redusere røde øyne ved utskrift av fotografiet som vises i vinduet på kontrollpanelet. Det vises et ikon nederst i vinduet på kontrollpanelet som betyr at røde øyne vil bli redusert ved utskrift. Trykk på en gang til for å oppheve endringen. 3 Starte en utskriftsjobb i farger med de aktuelle innstillingene. Lære om skriveren 12

13 Trykk på: For å gjøre følgende: 4 Bla gjennom alternativene på hovedmenyen. Bla gjennom alternativene på en undermeny. Bla fra et fotografi til et annet ved visning av fotografier. 5 I en meny: Vise undermenyer og utføre handlinger. Velge et fotografi som vises i vinduet på kontrollpanelet. Trykk på valget. Trekke ut papir. (Trykk på i tre sekunder.) en gang til for å oppheve 6 Bla gjennom undermenyene til en meny. Ved forhåndsvisning av fotografier: Redusere antallet kopier som skal skrives ut. 7 Bla gjennom alternativene på hovedmenyen. Bla gjennom alternativene på en undermeny. Bla fra et fotografi til et annet ved visning av fotografier. 8 I en undermeny: Lagre det aktuelle valget og gå tilbake til forrige bilde. Ved visning av en lysbildefremvisning: Stanse fremvisningen midlertidig eller stoppe den. Ved utskrift av et fotografi eller en justeringsside: Stoppe og avbryte jobben og føre ut papiret. 9 Ved valg av fotografier: Vise menyen for redigeringsinnstillinger for foto. Ved forhåndsvisning av utskrift: Vise menyen for utskriftsinnstillinger. 10 Bla gjennom undermenyene til en meny. Ved forhåndsvisning av fotografier: Øke antallet kopier som skal skrives ut. Bruke menyene på kontrollpanelet Bruke menyen for visning og valg 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. 3 Trykk på. 4 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet. Herfra: View and Select (vis og velg) Kan du gjøre følgende: Velge ett eller flere fotografier for visning og/eller utskrift. Velge antall kopier som skal skrives ut. Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. Print Preview (forhåndsvisning) Forhåndsvise fotografiet eller fotografiene som skal skrives ut. Du kan også trykke på for å justere utskriftsinnstillingene for papirstørrelse, fotostørrelse, layout, utskriftskvalitet, papirtype og passfotoutskrift. Lære om skriveren 13

14 Bruke menyen for fotoutskrift På denne menyen kan du velge fotografier for utskrift. 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. 3 Trykk på. Herfra: Print Camera Selections (valg for kamerautskrift) Print All N Photos (skriv ut alle n fotografier) Print Photos by Date (skriv ut fotografier basert på dato) Print Photo Range (utskriftsområde, foto) Kan du gjøre følgende: Velge DPOF-utskrift (Print Digital Print Order Format). Dette alternativet vises bare hvis det finnes en gyldig DPOF-fil på minnekortet. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier fra et digitalt kamera med DPOF på side 27. Skrive ut alle fotografiene på en minneenhet. N er det totale antallet fotografier som vil bli skrevet ut. Du kan velge: Photo/s on Paper (fotografier på papir) for å vise tilgjengelige papirstørrelser. Index Print (indeksutskrift) for å skrive ut en indeksside med fotografiene. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut en indeksside over fotografier på side 27. Copies Per Photo (kopier pr. foto) å velge antall kopier for hvert fotografi som skal skrives ut. Other Print Settings (andre utskriftsinnstillinger) for å velge papirstørrelse, fotostørrelse, layout, utskriftskvalitet og papirtype. Skrive ut fotografier som er tatt innenfor bestemte datoer. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier basert på dato på side 25. Velge det første og det siste fotografiet som skal skrives ut. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut valgte fotografier på side 26. Bruke menyen for overføring Du kan overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet eller en datamaskin (hvis skriveren er koblet til en datamaskin). Fotografiene blir beholdt på minnekortet. 1 Sett inn et minnekort. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side Trykk på eller til Transfer (overfør) vises i vinduet på kontrollpanelet. 3 Trykk på. 4 Hvis du vil overføre fotografier til en USB flash-enhet, setter du inn enheten. 5 Trykk på eller for å velge USB Flash Drive (USB flash-enhet) eller Computer (datamaskin) (hvis skriveren er koblet til en datamaskin). Lære om skriveren 14

15 6 Trykk på. 7 Følg instruksjonene i vinduet på skriveren. Bruke menyen for lysbildefremvisning Med menyen for lysbildefremvisning kan du vise bildene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til Slideshow (fremvisning) vises i vinduet på kontrollpanelet. 3 Trykk på. 4 Trykk på for å fortsette. Hvert bilde vises i noen sekunder. 5 Hvis du vil gå til det forrige eller det neste fotografiet manuelt, må du trykke på eller. 6 Bruk en av disse knappene: Trykk på for å velge ett eller flere fotografier du vil skrive ut når fremvisningen er ferdig. Trykk på for å stanse fremvisningen midlertidig. Trykk på en gang til for å stoppe fremvisningen. Trykk på for å rotere fotografiet i vinduet på kontrollpanelet. Når fremvisningen er ferdig, kan du trykke på for å vise fotografiet eller fotografiene du valgte for utskrift under fremvisningen. Bruke verktøymenyen 1 Trykk på eller til Tools (verktøy) vises i vinduet på kontrollpanelet. 2 Trykk på. Herfra: Kan du gjøre følgende: Device Defaults (standardinnstillinger for enhet) Velge følgende: Language (språk) for å endre språkinnstillingen. Country (land) for å angi standardstørrelsen for blankt papir og standard datoformat basert på land. Power Save (strømsparing) for å angi hvor lang tid som skal gå før strømsparingsmodus aktiveres for skriveren hvis den ikke brukes. Når strømsparingsmodus er aktivert, blir vinduet på kontrollpanelet og belysningen slått av. Trykk på en knapp for å deaktivere modusen. Print Settings (utskriftsinnstillinger) Velge papirstørrelse, fotostørrelse, layout, utskriftskvalitet og papirtype. Lære om skriveren 15

16 Herfra: Maintenance (vedlikehold) Bluetooth Customize (tilpass) Kan du gjøre følgende: Velge følgende: View Ink Level (vis blekknivå) for å vise en grafisk fremstilling av blekknivået i blekkpatronen. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Vise blekknivået i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Clean Cartridge (rengjør patron) for å rengjøre blekkdysene. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Rengjøre blekkdysene i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Align Cartridge (juster blekkpatron) for å justere blekkpatronen. Du kan finne mer informasjon under Justere blekkpatronen for å forbedre utskriftskvaliteten på side 9. Print Test Page (skriv ut testside) for å skrive ut en testside. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Skrive ut en testside i kapittelet Vedlikeholde skriveren i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Reset Defaults (tilbakestill til standarder) for å tilbakestille innstillingene til standardverdiene. Velge følgende: Bluetooth Enable (aktiver Bluetooth) for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-kommunikasjon. Du kan finne mer informasjon under Bruke Bluetooth-teknologi på side 35. Discovery Mode (søkemodus) for å aktivere og deaktivere søkemodus. Du kan finne mer informasjon under Bruke Bluetooth-teknologi på side 35. Device Name (enhetsnavn) for å vise enhetsnavnet og UAAnummeret (Universally Administered Address) som automatisk tilordnes en Bluetooth-kompatibel enhet. Device Address (enhetsadresse) for å vise en 48-biters adresse til en Bluetooth-kompatibel enhet. Velge følgende: Screen Saver (skjermbeskytter) for å aktivere skjermbeskytteren etter 30 sekunder eller 1 minutt eller for å deaktivere den. Replace Screen Saver Photos (bytt skjermbeskytterfotografier) for å velge opptil fire fotografier som skjermbeskyttere. Hinting (hint) for å aktivere eller deaktivere hint. Hint er meldinger som vises i vinduet på kontrollpanelet og som gir mer informasjon om det aktuelle valget. Lære om skriveren 16

17 Bruke menyen for redigeringsinnstillinger for foto Når du viser et fotografi, kan du trykke på for å vise menyen for redigeringsinnstillinger for foto. Herfra: Brightness (lysstyrke) Crop (beskjær) Auto Enhance (autoforbedring) Kan du gjøre følgende: Red Eye Reduction (reduksjon av røde øyne) Fjerne røde øyne. Colorized Effect (fargeeffekt) Rotate (roter) Frames (rammer) Bruke PictBridge-menyen Justere lysstyrken for et fotografi. Du kan finne mer informasjon under Justere lysstyrken for fotografier på side 30. Beskjære et fotografi. Du kan finne mer informasjon under Beskjære fotografier på side 29. Forbedre et fotografi automatisk. Du kan finne mer informasjon under Forbedre fotografier automatisk på side 31. Velge om et fotografi skal skrives ut i sort/hvitt, sepiatoner, antikkbrun eller antikkgrå. Du kan finne mer informasjon under Bruke fargeeffekter på fotografier på side 33. Rotere et fotografi 90 grader med eller mot klokken. Velge stil og farge for innramming av et fotografi. Du kan finne mer informasjon under Legge til rammer på fotografier på side 32. På innstillingsmenyen for PictBridge kan du velge skriverinnstillinger hvis det ikke er valgt innstillinger på det digitale kameraet. Hvis du vil velge innstillingene på kameraet, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. 1 Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera. Du kan finne mer informasjon under Koble til et PictBridgekompatibelt digitalt kamera på side Trykk på for å vise PictBridge-menyen. 3 Trykk på eller for å bla gjennom følgende alternativer: Herfra: Paper Size (papirstørrelse) Photo Size (fotostørrelse) Layout Kan du gjøre følgende: Velge en papirstørrelse. Velge en fotostørrelse. Velge en layout. Print Quality (utskriftskvalitet) Velge en utskriftskvalitet. Paper Type (papirtype) 4 Trykk på eller for å velge et alternativ. 5 Trykk på for å skrive ut. Velge en papirtype. Du kan finne mer informasjon under Bruke papirtyper som støttes på side 19. Lære om skriveren 17

18 Lære om programvaren Programvaren for skriveren kan bare brukes fra en datamaskin. Hvis du vil vite hvordan du kan koble skriveren til en datamaskin, kan du se installeringsoversikten som ble levert med skriveren. Bruk: For å gjøre følgende: Start programmet: Løsningssenteret Utføre feilsøking og vedlikehold og finne informasjon om bestilling av blekkpatroner. Fra skrivebordet: 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Velg Løsningssenter. Utskriftsegenskaper Velge de beste utskriftsinnstillingene for fotografiet du skal skrive ut fra datamaskinen. 1 Åpne et fotografi i et program, og velg Fil Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett i dialogboksen Skriv ut. Fast Pics Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin på side 34. Redigere og skrive ut fotografier som er lagret på datamaskinen. Du kan finne mer informasjon i avsnittet Skrive ut fotografier med Fast Pics i kapittelet Skrive ut fotografier i brukerhåndboken, som du finner på CDen. Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side 21. Lære om programvaren 18

19 Legge i papir Legge i papir Merk: Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Kontroller at papiret ikke er brukt eller skadet. Ikke press papiret inn i skriveren. 1 Skyv papirskinnen inntil den venstre kanten av papirstøtten. 2 Legg papiret på høykant inntil den høyre siden av papirstøtten, og slipp papirskinnen forsiktig. 2 1 Bruke papirtyper som støttes Du kan bruke følgende papirtyper med skriveren: Lexmark Perfectfinish-fotopapir Lexmark-fotopapir Standard glanset papir / fotopapir Merk: Du får best resultat hvis du bruker Lexmark Perfectfinish-fotopapir eller Lexmark-fotopapir. Ikke bruk Lexmark Premium-fotopapir. Blekkpatronen er ikke kompatibel med denne papirtypen. Skriveren støtter følgende papirstørrelser: A6-kort: 4,1 x 5,8 tommer (105 x 148 mm) Hagaki-postkort: 3,9 x 5,8 tommer (100 x 148 mm) 3,5 x 5 tommer (8,89 x 12,7 cm) 4 x 6 tommer 4 x 8 tommer 10 x 15 cm 10 x 20 cm L-foto (89 x 127 mm) Merk: Ikke legg mer enn 25 ark i papirstøtten. Legge i papir 19

20 Koble til fotolagringsenheter Sette inn et minnekort Du kan bruke et minnekort til å lagre fotografier som er tatt med et digitalt kamera eller en kameratelefon. Med denne skriveren kan du vise, redigere og skrive ut fotografier som er lagret på minnekort. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier på side 24 eller Redigere fotografier på side 29. Du kan også bruke skriveren til å overføre fotografier: Fra et minnekort til en datamaskin. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin på side 34. Fra et minnekort til en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet på side Sett inn et minnekort. Sett inn kortet med navneetiketten opp. Hvis kortet er merket med en pil, må du passe på at pilen peker mot skriveren. Spor Øverste spor Minnekort xd Picture Card SD (Secure Digital) minisd (med adapter) * microsd (med adapter) * RS-MMC (med adapter) * MultiMedia-kort Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo (med adapter) eller Memory Stick PRO Duo (med adapter) * TransFlash (med adapter) * Nederste spor CompactFlash Type I og Type II * Du må sette minnekortet inn i adapteren som fulgte med kortet, før du setter det inn i sporet. 2 Vent til lampen på skriveren lyser. Lampen blinker når minnekortet leses eller når data overføres til eller fra kortet. Advarsel mulig skade: Ikke ta ut minnekortet eller ta på området på skriveren der kortet settes inn, mens lampen blinker. Koble til fotolagringsenheter 20

21 Hvis skriveren ikke kan lese minnekortet, må du ta det ut og sette det inn igjen. Merk: Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. Hvis du setter inn flere minnekort, blir du bedt om å velge kortet du vil bruke og fjerne det andre. Sette inn en flash-enhet Du kan bruke en flash-enhet til å lagre fotografier som er tatt med et digitalt kamera eller en kameratelefon. Med denne skriveren kan du vise, redigere og skrive ut fotografier som er lagret på en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier på side 24 eller Redigere fotografier på side 29. Du kan også bruke skriveren til å overføre fotografier: Fra en flash-enhet til en datamaskin. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin på side 34. Fra et minnekort til en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Overføre fotografier fra et minnekort til en flash-enhet på side Sett inn en flash-enhet i PictBridge-porten foran på skriveren. Merk: Det kan hende at du trenger en adapter hvis enheten ikke passer i porten. Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. Hvis du setter inn flere medieenheter, blir du bedt om å velge enheten du vil bruke og fjerne den andre. 2 Vent til skriveren leser flash-enheten. Koble til fotolagringsenheter 21

22 Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera PictBridge er en teknologi som er tilgjengelig på mange digitale kameraer og som gjør at du kan skrive ut direkte fra kameraet uten å bruke en datamaskin. Du kan koble et PictBridge-kompatibelt kamera til skriveren, og bruke skriveren eller kameraet til å skrive ut fotografier. 1 Koble den ene enden av USB-kabelen til det digitale kameraet. Merk: Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet. 2 Sett den andre enden av kabelen i PictBridge-porten foran på skriveren. Merk: Kontroller at det PictBridge-kompatible digitale kameraet er satt i riktig USB-modus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. Skriveren kan bare lese fra én medieenhet om gangen. 3 Hvis tilkoblingen lykkes, vises følgende melding i vinduet på kontrollpanelet: Camera connected. Refer to Camera display or Camera User Manual for further information. (kamera tilkoblet. Se vinduet på kameraet eller kamerahåndboken for mer informasjon.) Hvis du vil bruke kameraet til å skrive ut fotografier, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. 4 Hvis det ikke er valgt innstillinger på det digitale kameraet, kan du bruke skriveren til å kontrollere utskrift av fotografier. Trykk på for å vise PictBridge-menyen i vinduet på kontrollpanelet. Du kan finne mer informasjon under Bruke PictBridge-menyen på side 17. Koble til fotolagringsenheter 22

23 Vise fotografier Vise en lysbildefremvisning i vinduet på kontrollpanelet Hvis du vil vise en lysbildefremvisning med fotografiene på et minnekort eller en flash-enhet, kan du se Bruke menyen for lysbildefremvisning på side 15. Vise fotografier 23

24 Skrive ut fotografier Du kan bruke følgende papirtyper med skriveren: Lexmark Perfectfinish-fotopapir Lexmark-fotopapir Fotopapir / glanset papir Merk: Du får best resultat hvis du bruker Lexmark Perfectfinish-fotopapir eller Lexmark-fotopapir. Ikke bruk Lexmark Premium-fotopapir. Blekkpatronen er ikke kompatibel med denne papirtypen. Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet Skrive ut et fotografi eller valgte fotografier Følg instruksjonene nedenfor for å vise fotografier og velge ett eller flere fotografier for redigering og utskrift. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på for å fortsette. 6 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. 7 Trykk på for å velge et fotografi for utskrift. 8 Hvis du vil redigere fotografiet: a Trykk på. Du kan finne mer informasjon under Bruke menyen for redigeringsinnstillinger for foto på side 17. b Gjør endringer. c Trykk på for å lagre endringene, og gå tilbake til bildet for valg av fotografier. 9 Trykk på eller for å velge det antallet kopier som skal skrives ut. Merk: Hvis du trykker på når antallet kopier er satt til 1, oppheves merkingen av bildet. Hvis du trykker på når bildet ikke er merket, blir det merket. 10 Du kan velge flere fotografier for utskrift og redigering ved å gjenta trinn 6 til trinn Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. 12 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. Skrive ut fotografier 24

25 c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 13 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut alle fotografiene Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut alle fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på eller til Print All N Photos (skriv ut alle n fotografier) er valgt. (N er det totale antallet fotografier som vil bli skrevet ut.) 6 Trykk på. 7 Trykk på eller for å velge fotostørrelse, papirstørrelse og antall kopier som skal skrives ut av hvert fotografi. 8 Trykk på. 9 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 10 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut fotografier basert på dato Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut fotografier som er tatt innenfor bestemte datoer. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. Skrive ut fotografier 25

26 5 Trykk på eller til Print Photos by Date (skriv ut fotografier basert på dato) er merket. 6 Trykk på. 7 Trykk på eller for å velge en tidligere eller senere startdato. 8 Trykk på eller for å velge en tidligere eller senere sluttdato. 9 Trykk på for å lagre de valgte datoene. 10 Trykk på eller for å velge fotostørrelse, papirstørrelse og antall kopier som skal skrives ut av hvert fotografi. 11 Trykk på. 12 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 13 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut valgte fotografier Følg fremgangsmåten nedenfor for å velge det første og det siste fotografiet som skal skrives ut. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på eller til Print Photo Range (utskriftsområde, foto) er valgt. 6 Trykk på. 7 Trykk på for å fortsette. 8 Trykk på eller for å bla til det første fotografiet som skal skrives ut. 9 Trykk på. 10 Trykk på eller for å bla til det siste fotografiet som skal skrives ut. 11 Trykk på. 12 Trykk på eller for å velge fotostørrelse, papirstørrelse og antall kopier som skal skrives ut av hvert fotografi. 13 Trykk på. Skrive ut fotografier 26

27 14 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 15 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut en indeksside over fotografier Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut miniatyrer av alle fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på eller til Print All N Photos (skriv ut alle n fotografier) er valgt. (N er det totale antallet fotografier som vil bli skrevet ut.) 6 Trykk på. 7 Trykk på eller til Index Print (indeksutskrift) er valgt. 8 Trykk på. En indeksside med fotografiene vises i vinduet på kontrollpanelet. 9 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut fotografier fra et digitalt kamera med DPOF DPOF (Digital Print Order Format) er en funksjon som finnes på mange digitale kameraer. Hvis du har et kamera som støtter DPOF, kan du velge hvilke fotografier som skal skrives ut, og antall eksemplarer mens minnekortet står i kameraet. Skriveren gjenkjenner disse innstillingene når minnekortet settes inn i skriveren. Merk: Hvis du anga en fotostørrelse da minnekortet stod i kameraet, må du kontrollere at størrelsen på papiret som legges i skriveren, ikke er mindre enn størrelsen du anga i DPOF-utvalget. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20. Skrive ut fotografier 27

28 3 Trykk på eller til Print Photos (skriv ut fotografier) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på eller til Print Camera Selections (valg for kamerautskrift) er valgt. Dette alternativet vises bare hvis det finnes en gyldig DPOF-fil på minnekortet. 6 Trykk på. 7 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut fotografier fra et digitalt kamera med PictBridge-menyen PictBridge er en teknologi som er tilgjengelig på mange digitale kameraer og som gjør at du kan skrive ut direkte fra kameraet uten å bruke en datamaskin. Du kan koble et PictBridge-kompatibelt kamera til skriveren og bruke PictBridge-menyen på skriveren til å skrive ut fotografier. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera. Du kan finne mer informasjon under Koble til et PictBridgekompatibelt digitalt kamera på side Hvis det ikke er valgt innstillinger på det digitale kameraet, må du trykke på for å vise PictBridge-menyen på skriveren. Du kan finne mer informasjon under Bruke PictBridge-menyen på side Når du har valgt alternativer, må du trykke på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Skrive ut fotografier 28

29 Redigere fotografier Du kan bruke følgende papirtyper med skriveren: Lexmark Perfectfinish-fotopapir Lexmark-fotopapir Fotopapir / glanset papir Merk: Du får best resultat hvis du bruker Lexmark Perfectfinish-fotopapir eller Lexmark-fotopapir. Ikke bruk Lexmark Premium-fotopapir. Blekkpatronen er ikke kompatibel med denne papirtypen. Beskjære fotografier 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på for å fortsette. 6 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. 7 Trykk på for å velge et fotografi for utskrift. 8 Trykk på. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. 9 Trykk på eller til Crop (beskjær) vises nederst i vinduet på kontrollpanelet og beskjæringsikonet er merket. 10 Trykk på. 11 Bruk beskjæringsverktøyene som vises i vinduet på kontrollpanelet. Trykk på eller for å velge verktøyet, og trykk på eller for å bruke det valgte verktøyet. 12 Trykk på for å lagre endringene og gå tilbake til menyen for redigeringsinnstillinger for foto. 13 Trykk på for å gå tilbake til bildet for valg av fotografier. 14 Trykk på eller for å velge det antallet kopier som skal skrives ut. Merk: Hvis du trykker på når antallet kopier er satt til 1, oppheves merkingen av bildet. Hvis du trykker på når bildet ikke er merket, blir det merket. 15 Du kan velge flere fotografier for utskrift og redigering ved å gjenta trinn 6 til trinn Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. Redigere fotografier 29

30 17 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 18 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Justere lysstyrken for fotografier 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på for å fortsette. 6 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. 7 Trykk på for å velge et fotografi for utskrift. 8 Trykk på. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. 9 Trykk på eller til Brightness (lysstyrke) vises i vinduet på kontrollpanelet. 10 Trykk på eller for å justere lysstyrken for fotografiet. Merk: Bildet i vinduet på kontrollpanelet er ikke en nøyaktig gjengivelse av bildet slik det vil se ut på utskrift. 11 Trykk på for å lagre endringene og gå tilbake til bildet for valg av fotografier. 12 Trykk på eller for å velge det antallet kopier som skal skrives ut. Merk: Hvis du trykker på når antallet kopier er satt til 1, oppheves merkingen av bildet. Hvis du trykker på når bildet ikke er merket, blir det merket. 13 Du kan velge flere fotografier for utskrift og redigering ved å gjenta trinn 6 til trinn Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. 15 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. Redigere fotografier 30

31 c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 16 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Forbedre fotografier automatisk 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på for å fortsette. 6 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. 7 Trykk på for å velge et fotografi for utskrift. 8 Trykk på. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. 9 Trykk på eller til Auto Enhance (autoforbedring) vises i vinduet på kontrollpanelet. 10 Trykk på eller for å velge On (på). Merk: Bildet i vinduet på kontrollpanelet er ikke en nøyaktig gjengivelse av bildet slik det vil se ut på utskrift. 11 Trykk på for å lagre valget og gå tilbake til bildet for valg av fotografier. Det vises et ikon nederst i vinduet på kontrollpanelet som betyr at fotografiet blir forbedret automatisk under utskrift. 12 Trykk på eller for å velge det antallet kopier som skal skrives ut. Merk: Hvis du trykker på når antallet kopier er satt til 1, oppheves merkingen av bildet. Hvis du trykker på når bildet ikke er merket, blir det merket. 13 Du kan velge flere fotografier for utskrift og redigering ved å gjenta trinn 6 til trinn Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. 15 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. Redigere fotografier 31

32 c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 16 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Legge til rammer på fotografier Du kan velge rammestil og -farge hvis du vil skrive ut en ramme rundt fotografiene. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på for å fortsette. 6 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. 7 Trykk på for å velge et fotografi for utskrift. 8 Trykk på. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. 9 Trykk på eller til Frames (rammer) vises i vinduet på kontrollpanelet. 10 Trykk på. 11 Trykk på eller for å velge en rammestil. 12 Trykk på. 13 Trykk på eller for å velge en rammefarge. 14 Trykk på. 15 Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til bildet for valg av fotografier. Det vises et ikon nederst i vinduet på kontrollpanelet som betyr at fotografiet blir skrevet ut med en ramme. 16 Trykk på eller for å velge det antallet kopier som skal skrives ut. Merk: Hvis du trykker på når antallet kopier er satt til 1, oppheves merkingen av bildet. Hvis du trykker på når bildet ikke er merket, blir det merket. 17 Du kan velge flere fotografier for utskrift og redigering ved å gjenta trinn 6 til trinn Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. 19 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. Redigere fotografier 32

33 c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 20 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Bruke fargeeffekter på fotografier Med funksjonen for fargeeffekter kan du velge om et fotografi skal skrives ut i sort/hvitt, sepiatoner, antikkbrun eller antikkgrå. 1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 20 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til View and Select (vis og velg) vises i vinduet på kontrollpanelet. 4 Trykk på. 5 Trykk på for å fortsette. 6 Trykk på eller for å bla gjennom fotografiene. 7 Trykk på for å velge et fotografi for utskrift. 8 Trykk på. Menyen for redigeringsinnstillinger for foto vises. 9 Trykk på eller til Colorized Effect (fargeeffekt) vises i vinduet på kontrollpanelet. 10 Trykk på eller for å velge en fargeeffekt. 11 Trykk på for å lagre valget og gå tilbake til bildet for valg av fotografier. 12 Trykk på eller for å velge det antallet kopier som skal skrives ut. Merk: Hvis du trykker på når antallet kopier er satt til 1, oppheves merkingen av bildet. Hvis du trykker på når bildet ikke er merket, blir det merket. 13 Du kan velge flere fotografier for utskrift og redigering ved å gjenta trinn 6 til trinn Trykk på for å gå til forhåndsvisningen. 15 Hvis du vil justere utskriftsinnstillingene: a Trykk på. b Velg alternativer. c Trykk på for å lagre valgene og gå tilbake til forhåndsvisningen. 16 Trykk på for å skrive ut. Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i minst 24 timer før de håndteres. Redigere fotografier 33

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series Brukerhåndbok for 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Unngå sikkerhetsadvarsler under

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series April 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for 7600 Series

Brukerhåndbok for 7600 Series Brukerhåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series Hurtigreferanse for Lexmark Interact S600 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt av

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok for 6500 Series

Brukerhåndbok for 6500 Series Brukerhåndbok for 6500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

AccuRead OCR. Administratorhåndbok

AccuRead OCR. Administratorhåndbok AccuRead OCR Administratorhåndbok April 2015 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt...3 Støttede programmer...3 Støttede formater og språk...4 OCR-ytelse...4 Eksempeldokumenter...6 Konfigurere programmet...10

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

Fakshåndbok for 7600 Series

Fakshåndbok for 7600 Series Fakshåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...8 Lære mer om skriverdelene...8 Faksoppsett...12 Klargjøre skriveren

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Hvor finner jeg informasjon

Hvor finner jeg informasjon Hvor finner jeg informasjon Montering Denne veiledningen hjelper deg med hvordan du monterer og begynner å bruke skriveren. Den inneholder opplysninger om hvordan du monterer skriveren og installerer skriverprogramvaren.

Detaljer

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Fakshåndbok for 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...4 Finne informasjon om skriveren...4 Lære mer om skriverdelene...6 Lære mer om skriverdelene...6 Faksoppsett...8 Klargjøre skriveren

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Brukerhåndbok for LexPrint v2.0

Brukerhåndbok for LexPrint v2.0 Brukerhåndbok for LexPrint v2.0 April 2010 www.lexmark.com Innhold Komme i gang med LexPrint...3 Hva er LexPrint?...3 Minimum systemkrav...4 Skrivere som støttes...5 Installere LexPrint...6 Installere

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Merknad om opphavsrett... 4 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler...5 Funksjoner på kontrollpanel...

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK PLATINUM PRO900 http://no.yourpdfguides.com/dref/2387892

Din bruksanvisning LEXMARK PLATINUM PRO900 http://no.yourpdfguides.com/dref/2387892 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK PLATINUM PRO900. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK PLATINUM PRO900 i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

9500 Series Komme i gang

9500 Series Komme i gang 9500 Series Komme i gang 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer