Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series"

Transkript

1 Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c) 2005 Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Utgave: August 2005 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst. Henvendelser vedrørende denne publikasjonen kan rettes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. For Storbritannia og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ, Storbritannia. Lexmark kan bruke eller distribuere all informasjon du oppgir, på alle måter Lexmark finner det riktig, uten noen forpliktelser overfor deg. Du kan kjøpe flere eksemplarer av publikasjonene som er knyttet til dette produktet, ved å ringe I Storbritannia og Irland kan du ringe +44 (0) I andre land må du kontakte forhandleren. Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar. (c) 2005 Lexmark International, Inc. Med enerett. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig jordet strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær.

3 Innhold Finne informasjon om skriveren...11 Finne informasjon om skriveren...11 Installere skriveren...13 Innholdet i esken...13 Installere et annet språk på kontrollpanelet...14 Klargjøre skriveren for faksing...14 Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon...15 Koble til en telefon...16 Koble til en telefonsvarer...17 Tilkobling til en datamaskin med et modem...18 Lære om skriveren...21 Lære mer om skriverdelene...21 Bruke kontrollpanelet...23 Tilpasse kopieringsinnstillinger ved å bruke kontrollpanelet...26 Bruke menyen for kopieringsmodus...26 Bruke kopieringsmenyen...26 Tilpasse skanneinnstillinger ved å bruke kontrollpanelet...27 Bruke menyen for skannemål...27 Bruke skannemenyen...27 Tilpasse faksinnstillinger ved å bruke kontrollpanelet...28 Bruke menyen for faksmodus...28 Bruke faksmenyen...29 Tilpasse fotoinnstillinger ved å bruke kontrollpanelet...30 Bruke menyen for fotokortmodus...30 Bruke menyen for flere fotoalternativer...31 Bruke menyen for fotoredigering...31 Bruke menyen for innstillinger for fotoutskrift...32 Lære om programvaren...33 Bruke skriverprogramvaren...33 Bruke produktivitetsserien

4 Bruke knappene i produktivitetsserien...33 Bruke Alt-i-ett-løsninger...34 Bruke koblingen Vedlikehold/feilsøk...35 Bruke kategorien Skanne og kopiere...35 Bruke kategorien Lagrede bilder...36 Bruke løsningssenteret...37 Bruke Utskriftsegenskaper...38 Menyen Lagre innstillinger...39 Jeg ønsker å-menyen...39 Menyen Alternativer...39 Kategorier i Utskriftsegenskaper...39 Bruke Bilderedigering...40 Bruke Fast Pics...40 Bruke verktøyet for faksoppsett...40 Legge i papir og originaler...42 Legge i papir...42 Legge i ulike papirtyper...44 Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren...47 Legge originaldokumenter på skannerens glassplate...48 Skrive ut...50 Skrive ut et dokument...50 Skrive ut sorterte kopier...50 Skrive ut kort...50 Skrive ut på konvolutter...51 Skrive ut flere sider på ett ark...51 Skrive ut siste side først (omvendt siderekkefølge)...52 Skrive ut på transparenter...52 Skrive ut et banner...53 Klargjøre skriveren for utskrift med minneenheter...54 Sette inn et minnekort...54 Sette inn en flash-enhet

5 Bla gjennom og velge digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet...56 Overføre digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet...57 Overføre fotografier ved å bruke kontrollpanelet...57 Overføre fotografier ved å bruke datamaskinen...57 Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier...58 Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet...59 Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet...59 Skrive ut et DPOF-utvalg...60 Vise lysbilder i vinduet på kontrollpanelet...60 Endre standardinnstillinger for fotoutskrift...60 Justere lysstyrke...61 Beskjære fotografier ved å bruke kontrollpanelet...61 Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen...63 Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen...63 Skrive ut fotografier som er lagret på datamaskinen...63 Skrive ut fotografier som er lagret på en minneenhet...63 Skrive ut fotografier uten kantlinjer...64 Bla gjennom og velge fotografier som er lagret på datamaskinen...64 Lage og skrive ut en utklippsbok eller albumside...64 Legge til teksttitler på fotosider...65 Kopiere...67 Ta kopier...67 Ta kopier ved å bruke kontrollpanelet...67 Ta kopier ved å bruke programvaren...67 Gjenta et bilde flere ganger på én side ved å bruke kontrollpanelet...68 Sortere kopier...68 Sortere kopier ved å bruke kontrollpanelet...68 Sortere kopier ved å bruke programvaren...69 Kopiere dokumenter uten kantlinjer...69 Kopiere dokumenter uten kantlinjer ved å bruke kontrollpanelet...70 Kopiere dokumenter uten kantlinjer ved å bruke programvaren...70 Forstørre eller forminske et bilde...71 Forstørre eller forminske et bilde ved å bruke kontrollpanelet...71 Forstørre eller forminske et bilde ved å bruke programvaren

6 Skanne...72 Skanne flere sider...72 Skanne flere sider ved å bruke den automatiske dokumentmateren...72 Skanne flere sider ved å bruke skannerens glassplate...72 Skanne til et program...73 Skanne til et program ved å bruke kontrollpanelet...73 Skanne til et program ved å bruke datamaskinen...73 Skanne et dokument på én side ved å bruke kontrollpanelet...74 Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post...74 Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post ved å bruke kontrollpanelet...74 Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post ved å bruke datamaskinen...75 Skanne dokumenter for redigering av tekst...75 Skanne skarpe bilder fra magasiner eller aviser...76 Redigere skannede elementer med et grafikkprogram...76 Skanne til en datamaskin via et nettverk...76 Fakse...78 Sende en faks...78 Fakse dokumenter ved å bruke kontrollpanelet...78 Fakse dokumenter ved å bruke programvaren...79 Fakse dokumenter ved å bruke et program...79 Motta en faks...79 Motta en faks automatisk...79 Motta en faks med en telefonsvarer...80 Motta en faks manuelt...80 Velge hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk...80 Konfigurere hurtignummer...81 Konfigurere hurtignummer ved å bruke kontrollpanelet...81 Konfigurere hurtignummer ved å bruke datamaskinen...82 Bruke hurtignumre...82 Sende en faks til en gruppe (kringkastingsfaks)...83 Sende en kringkastingsfaks umiddelbart...83 Sende en kringkastingsfaks på et bestemt tidspunkt...83 Bruke kortnummerknappene...84 Bruke telefonlisten...85 Fakse mens du lytter til et anrop (ringe med røret på)...85 Ringe et faksnummer via en sentral...86 Angi ringemønster ved å bruke kontrollpanelet

7 Videresende fakser...86 Bruke anroper-id...87 Blokkere reklamefakser...87 Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet for faksoppsett...88 Skrive ut faksaktivitetsrapporter...89 Unngå uønskede endringer av faksinnstillingene...89 Koble skriveren til et nettverk...91 Installere nettverksskrivere...91 Skriverdeling...91 Direkte IP-utskrift...92 Tips for installering av nettverksskriver...93 Tilordne en IP-adresse...93 Finne MAC-adressen...93 Konfigurere en nettverksskriver manuelt...93 Finne en skriver/utskriftsserver i eksterne subnett...93 Feilsøkingstips for nettverk...93 Vedlikeholde skriveren...95 Ta ut en brukt blekkpatron...95 Sette inn blekkpatroner...96 Justere blekkpatroner...97 Justere blekkpatronene ved å bruke kontrollpanelet...97 Justere blekkpatronene ved å bruke produktivitetsserien...98 Rengjøre blekkdysene...98 Rengjøre blekkdysene ved å bruke kontrollpanelet...98 Rengjøre blekkdysene ved å bruke produktivitetsserien...98 Tørke av blekkdysene og kontaktflatene...99 Forbedre utskriftskvaliteten Oppbevare blekkpatronene Rengjøre skannerens glassplate Bestille rekvisita Resirkulere Lexmark-produkter Feilsøking Feilsøking for installering Feil språk vises i vinduet Av/på-lampen lyser ikke Kan ikke installere programvaren

8 Siden skrives ikke ut Kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge Feilsøking for utskrift Forbedre utskriftskvaliteten Dårlig kvalitet på tekst og grafikk Utskriftskvaliteten er dårlig langs kantene av arket Skriveren skriver ikke ut eller svarer ikke Lav utskriftshastighet Bare deler av et dokument eller fotografi skrives ut Feilsøking for kopiering Kopimaskinen svarer ikke Får ikke lukket skannerenheten Dårlig kopieringskvalitet Bare deler av et dokument eller fotografi blir kopiert Feilsøking for skanning Skanneren svarer ikke Skanningen tar for lang tid, eller maskinen stopper opp Skanningen var ikke vellykket Bare deler av et dokument eller fotografi blir skannet Kan ikke skanne til et program Kan ikke skanne til en datamaskin via et nettverk Feilsøking for faksing Kan ikke sende eller motta fakser Kan sende, men ikke motta fakser Kan motta, men ikke sende fakser Mottatt faks er blank Mottatt faks er av dårlig kvalitet Feilmelding: Faksfeil Feilmelding: Faksmodus støttes ikke Feilsøking for nettverk Skriveren som skal konfigureres, vises ikke på listen over skrivere i nettverket Du kan ikke skrive ut til nettverksskriveren Nettverksnavnet vises ikke på listen Feilsøking for papirstopp og mateproblemer Papirstopp i skriveren Papirstopp i den automatiske dokumentmateren Mateproblemer med papir eller spesialpapir

9 Skriveren trekker ikke inn papir, konvolutter eller spesialpapir Bannerpapiret kjører seg fast Feilsøking for minnekort Kan ikke sette inn minnekortet Det skjer ingenting når jeg setter inn et minnekort Feilmeldinger i vinduet på kontrollpanelet Feilmeldinger Lite blekk Papirstopp Feil ved blekkpatron Patronholder fastkjørt Feil: Tom for papir Blekkpatron mangler Justeringsfeil Fotomodus: Problem ved lesing av minnekort Fotomodus: Det er satt inn to minnekort Fotomodus: Finner ingen bilder ~filnavn.jpg vises Kortformat DPOF-feil: Finner ingen bilder DPOF-feil: Fotografiet er større enn valgt papirstørrelse Sepiaadvarsel Ingen datamaskin Avinstallere programvaren og installere den på nytt Merknader Stikkordregister

10 10

11 Finne informasjon om skriveren Finne informasjon om skriveren Installeringsoversikt Beskrivelse Installeringsoversikteninneholder instruksjoner for installering av maskin- og programvaren. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside. Brukerhåndbok Beskrivelse Hvor I brukerhåndbokenkan du finne informasjon om hvordan du bruker skriveren samt informasjon om vedlikehold feilsøking sikkerhet CD Du kan finne dokumentet på Lexmarks hjemmeside. Når du installerer skriverprogramvaren, kan også brukerhåndbokenbli installert. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Klikk på Brukerhåndbok. Beskrivelse Hvor CDen inneholder drivere, programvare og publikasjoner. Hvis du kobler skriveren til en datamaskin, blir også den elektroniske hjelpen installert på datamaskinen når du installerer fra CDen. Hjelp CDen ligger i esken. Se installeringsoversiktenfor informasjon om installering. Beskrivelse I hjelpen kan du finne instruksjoner for hvordan du kan bruke programvaren hvis skriveren er koblet til en datamaskin. Hvor Klikk på Hjelp, Tips Hjelp, eller Hjelp Hjelpeemner i et av Lexmark-programmene. Lexmarks løsningssenter Beskrivelse Lexmarks løsningssenter er inkludert på CDen. Det blir installert sammen med den andre programvaren. Hvor Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter: 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Velg Lexmarks løsningssenter. 11

12 Les meg-fil Beskrivelse Denne filen inneholder den nyeste informasjonen om skriveren og programvaren som ikke er inkludert i den øvrige dokumentasjonen, samt informasjon om de forskjellige operativsystemene som støttes. Hvor Slik kan du åpne Les meg-filen: 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Velg Les meg. Hjemmeside Beskrivelse Vår hjemmeside inneholder store mengder informasjon. Merk: Vær oppmerksom på at banene på hjemmesiden kan endres. Hvor Besøk vår hjemmeside på 1 Gå til hjemmesiden. 2 Velg et land på listen oppe til venstre på siden. 3 Velg koblingen til informasjonen du trenger. Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig hvis du kontakter oss, slik at vi raskere kan hjelpe deg: Maskintypenummer: Serienummer: Kjøpsdato: Kjøpested: 12

13 Installere skriveren Innholdet i esken x 8 6 Navn Beskrivelse 1 Sort blekkpatron Blekkpatroner som skal settes inn i skriveren. 2 Fargeblekkpatron Merk: Blekkpatronkombinasjonen avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. 3 Telefonledning Kobles til EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Strømledning Kobles til strømforsyningsporten på baksiden av skriveren. 5 Telefonlinjeadapter Kobles til telefonlinjen og telefonsvareren, telefonen eller annet telekommunikasjonsutstyr. Merk: Telefonlinjeadapteren leveres ikke i alle land og regioner. 6 Installeringsoversikt Instruksjoner om hvordan du kan installere maskinvaren og programvaren for skriveren, og informasjon om feilsøking for installering. 7 Programvare-CD Programvaren for skriveren. CDen inneholder også den elektroniske hjelpen. Merk: Når du installerer programvaren, blir også den elektroniske hjelpen installert. 8 Brukerhåndbok eller heftet Løse installeringsproblemer Trykt dokumentasjon. 7 13

14 Installere et annet språk på kontrollpanelet Disse instruksjonene gjelder bare hvis det fulgte med ett eller flere kontrollpaneler for andre språk med skriveren. 1 Løft og fjern kontrollpanelet (hvis det er installert). x 2 Velg riktig kontrollpanel for ditt språk. 3 Juster klipsene på kontrollpanelet med hullene på skriveren, og trykk ned. x Klargjøre skriveren for faksing Du kan også koble utstyr til skriveren, for eksempel en telefon, en telefonsvarer eller et modem. Hvis det oppstår problemer, kan du se Feilsøking for installering på side 102. Merk: Skriveren er en analog enhet som fungerer best når den er koblet direkte til veggkontakten. Andre enheter (for eksempel en telefon eller en telefonsvarer) kan kobles til slik at de fungerer via skriveren, slik det beskrives i installeringsinstruksjonene. Hvis du ønsker en digital forbindelse, for eksempel ISDN, DSL eller ADSL, må du ha en enhet fra en tredjepart, for eksempel et DSL-filter. Det er ikke nødvendig å koble skriveren til en datamaskin, men du må koble den til en telefonlinje hvis du skal sende og motta fakser. Du kan koble skriveren til annet utstyr. Se tabellen nedenfor for å finne den beste måten å konfigurere skriveren på. Utstyr Fordeler Se dette avsnittet Skriveren En telefonledning Sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon på side 15 14

15 LINE LINE EXT Utstyr Fordeler Se dette avsnittet Skriveren En telefon To telefonledninger Skriveren En telefon En telefonsvarer Tre telefonledninger Skriveren En telefon Et modem Tre telefonledninger Bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Motta både innkommende talemeldinger og fakser. Sende fakser ved å bruke datamaskinen eller skriveren. Koble til en telefon på side 16 Koble til en telefonsvarer på side 17 Tilkobling til en datamaskin med et modem på side 18 Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon Du kan koble skriveren direkte til en veggkontakt for telefon hvis du vil ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. 1 Du trenger en telefonledning og en veggkontakt for telefon. 2 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten på skriveren. 3 Koble den andre enden av telefonledningen til en fungerende veggkontakt for telefon. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren. Instruksjonene kan variere fra land til land. 15

16 LINE EXT LINE EXT LINE EXT LINE EXT Koble til en telefon Du kan koble en telefon til skriveren hvis du vil bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Du kan installere skriveren i nærheten av telefonen, slik at du kan ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. 1 Du trenger en telefon to telefonledninger en veggkontakt for telefon 2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 16

17 LINE EXT LINE EXT LINE EXT 4 Koble den andre telefonledningen til en telefon, og koble den deretter til EXT-porten på skriveren. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren. Instruksjonene kan variere fra land til land. Koble til en telefonsvarer Du kan koble en telefonsvarer til skriveren hvis du vil kunne motta både innkommende talemeldinger og fakser. 1 Du trenger en telefon en telefonsvarer tre telefonledninger en veggkontakt for telefon 2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 17

18 LINE LINE EXT LINE EXT LINE EXT 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen fra telefonen til telefonsvareren. 5 Koble den tredje telefonledningen fra telefonsvareren til EXT-porten på skriveren. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren. Instruksjonene kan variere fra land til land. Tilkobling til en datamaskin med et modem Du kan koble skriveren til en datamaskin med et modem hvis du vil sende fakser ved å bruke programvaren. 1 Du trenger en telefon en datamaskin med et modem tre telefonledninger en veggkontakt for telefon 18

19 LINE EXT LINE EXT LINE EXT LINE EXT 2 Koble en telefonledning til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen fra telefonen til modemet. 19

20 LINE LINE EXT LINE EXT 5 Koble den tredje telefonledningen fra modemet til EXT-porten på skriveren. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren. Instruksjonene kan variere fra land til land. 20

21 Lære om skriveren Lære mer om skriverdelene x Bruk: For å gjøre følgende: 1 Automatisk dokumentmater Skanne, kopiere eller fakse dokumenter på flere sider i formatene Letter, Legal og A4. 2 Innskuff for automatisk dokumentmater Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren. Anbefales for skanning, kopiering eller faksing av dokumenter på flere sider. 3 Utskuff for automatisk dokumentmater Ta ut originaldokumentet etter at det har gått gjennom den automatiske dokumentmateren. 4 Toppdeksel Få tilgang til skannerens glassplate. Merk: Du bør bruke skannerens glassplate for kartong, fotografier, originaler som lett kan skades, eller originaler i uvanlige størrelser som ikke kan mates via den automatiske dokumentmateren. 5 Spor for minnekort Sette inn et minnekort. 6 PictBridge-port Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera eller en flash-enhet til skriveren. 7 Papirskuff Legge i papir. 8 Utskuff Stable papiret etter hvert som det kommer ut av maskinen. 21

22 LINE EXT LINE EXT Bruk: For å gjøre følgende: 9 Kontrollpanel Bruke skriveren. Du kan finne mer informasjon under Bruke kontrollpanelet på side Skannerenhet Få tilgang til blekkpatronene Bruk: 1 EXT-port For å gjøre følgende: Koble til andre enheter, for eksempel data-/ faksmodem, telefon eller telefonsvarer, til skriveren. Merk: Ta ut pluggen for å få tilgang til porten. EXT 2 Strømforsyningsport Koble skriveren til en strømkilde. 3 Bakdeksel Fjerne papirstopp. 4 USB-port Koble skriveren til en datamaskin med en USBkabel. 22

23 Bruk: 5 LINE-port LINE For å gjøre følgende: Koble skriveren til en aktiv telefonlinje for å sende og motta fakser. Skriveren må være tilkoblet denne telefonlinjen for at du skal kunne motta innkommende faksanrop. Merk: Ikke koble andre enheter til LINE-porten, og ikke koble DSL (Digital Subscriber Line), ISDN (Integrated Services Digital Network) eller et kabelmodem til skriveren. Bruke kontrollpanelet I vinduet på kontrollpanelet vises status for Alt-i-ett-maskinen meldinger menyer Trykk på: 1 Kortnummerknapper (1-5) For å gjøre følgende: Få tilgang til de fem første programmerte hurtignumrene. 2 Kopieringsmodus Vise kopieringsmenyene og ta kopier. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 3 Skannemodus Vise skannemenyene og skanne dokumenter. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 4 Faksmodus Vise faksmenyene og sende fakser. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 5 Fotokort Vise fotokortmenyene. Du kan forhåndsvise fotografier som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet, redigere fotografier og skrive ut fotografier. 23

24 Trykk på: For å gjøre følgende: 6 Automatisk svar Alle innkommende anrop besvares automatisk når denne lampen lyser. Merk: Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan definere antall ringesignaler før maskinen besvarer innkommende anrop, kan du se Motta en faks automatisk på side Ring på nytt / pause Ringe det siste faksnummeret en gang til når maskinen er i faksmodus. Legge inn en pause på tre sekunder i det nummeret du skal slå, for å vente på en ekstern linje eller for å navigere gjennom et automatisk svarsystem. Legg inn en pause bare når du allerede har begynt å taste inn nummeret. 8 Telefonliste Få tilgang til de øvrige programmerte hurtignumrene (1-89) eller gruppenumrene (90-99) Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Angi et lavere tall. Bla gjennom alternativer i vinduet. Flytte det valgte beskjæringsområdet mot venstre ved beskjæring av fotografier. 2 Angi et høyere tall. Bla gjennom menyer eller alternativer i vinduet. Flytte det valgte beskjæringsområdet opp ved beskjæring av fotografier. 3 Velge det alternativet som vises i vinduet, eller lagre innstillinger. I fotokortmodus: Velge eller oppheve valget av et fotografi. 4 Angi et høyere tall. Bla gjennom alternativer i vinduet. Flytte det valgte beskjæringsområdet mot høyre ved beskjæring av fotografier. 5 Angi et lavere tall. Bla gjennom menyer eller alternativer i vinduet. Flytte det valgte beskjæringsområdet ned ved beskjæring av fotografier. 24

25 Trykk på: For å gjøre følgende: 6 Avbryte en skanne-, kopierings- eller utskriftsjobb som pågår. Fjerne et faksnummer eller avslutte en faksoverføring og tilbakestille vinduet til standard faksinnstillinger. Gå ut av en meny. Fjerne aktuelle innstillinger eller feilmeldinger, og gå tilbake til standardinnstillingene. 7 Vise en meny eller en undermeny. 8 Gå tilbake til forrige undermeny. Lagre innstillingene på en undermeny og gå tilbake til forrige meny * 0 # Trykk på: 1 Tall og symboler på tastaturet For å gjøre følgende: I faksmodus: Angi faksnumre. Navigere gjennom et automatisk svarsystem. Velge bokstaver ved oppretting av en liste med hurtignumre. Skrive inn tall for å angi eller redigere dato og klokkeslett som vises i vinduet. I kopieringsmodus: Velge det ønskede antallet kopier. I fotokortmodus: Velge det ønskede antallet fotografier du vil skrive ut. 2 Farge Starte en kopierings-, skanne- eller fotojobb i farger (avhengig av hvilken modus som er valgt). 3 Sort/hvitt Starte en kopierings-, skanne-, faks- eller fotojobb i sort/hvitt (avhengig av hvilken modus som er valgt). 4 av/på Slå skriveren på og av. Stoppe en utskrift, kopiering, faks eller skanning. 25

26 Tilpasse kopieringsinnstillinger ved å bruke kontrollpanelet Bruke menyen for kopieringsmodus Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Trykk på kopiknappen på kontrollpanelet. 2 Trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. 3 Trykk på eller til den ønskede innstillingen er merket. 4 Trykk på for å lagre innstillingen. Bruk: For å gjøre følgende: Copies (kopier) Angi antall kopier. Enlarge (forstørr) Angi prosent for forstørring eller forminsking av en kopi. Lighter/Darker (lysere/mørkere) Gjøre en kopi lysere eller mørkere. Quality (kvalitet) Velge en utskriftskvalitet. Paper Size (papirstørrelse) Angi størrelsen på papiret som er lagt i skriveren. Paper Type (papirtype) Angi papirtypen som er lagt i skriveren. Repeat (per page) (gjenta (pr. side)) Angi hvor mange kopier av ett bilde du vil skrive ut på én side. Collate (sorter) Sortere kopiene etter hvert som de kommer ut av maskinen. N-Up (nedskalering) Velge hvor mange sider som skal skrives ut på ett ark. Content (innhold) Angi typen for originaldokument på skannerens glassplate. Scan Size (skanningsstørrelse) Angi størrelsen på dokumentet på skannerens glassplate. Bruke kopieringsmenyen Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Trykk på kopiknappen på kontrollpanelet. 2 Trykk på. 3 Trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. 4 Trykk på. 26

27 Bruk: Copy Print Preview (forhåndsvis utskrift/kopi) Maintenance (vedlikehold) Device Defaults (standardinnstillinger for enhet) For å gjøre følgende: Forhåndsvise utskriften. Merk: Denne undermenyen er ikke tilgjengelig når du bruker den automatiske dokumentmateren. Vise blekknivåer. Rengjøre blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Skrive ut en testside. Endre standardinnstillingene. Tilpasse skanneinnstillinger ved å bruke kontrollpanelet Bruke menyen for skannemål Slik kan du få tilgang til og bruke menyen for skannemål: 1 Trykk på skanneknappen på kontrollpanelet. 2 Trykk på eller til det ønskede skannemålet er merket. 3 Trykk på. Bruk: Clipboard (utklippstavle) (e-post) File (fil) Et program Merk: Programmene som vises på listen, tilsvarer programmene som er installert på datamaskinen. For å gjøre følgende: Skanne til utklippstavlen. Skanne til e-post. Skanne til en fil. Skanne til et valgt program. Bruke skannemenyen Slik kan du få tilgang til og bruke skannemenyen: 1 Trykk på skanneknappen på kontrollpanelet. 2 Trykk på. 27

28 3 Trykk på eller til det ønskede menyelementet er merket. Trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. Trykk på for å åpne en undermeny, og trykk deretter på eller til ønsket alternativ er merket. 4 Trykk på for å velge innstillingen, eller trykk på for å lagre innstillingen og lukke menyen. Bruk: Quality (kvalitet) Scan Area (skanneområde) Preview Scan (forhåndsvis skanning) Maintenance (vedlikehold) Device Defaults (standardinnstillinger for enhet) For å gjøre følgende: Angi en skanneoppløsning. Angi størrelsen på området som skal skannes. Forhåndsvise bildet på skjermen. Vise blekknivåer. Rengjøre blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Skrive ut en testside. Tilpasse skriverinnstillingene. Tilpasse faksinnstillinger ved å bruke kontrollpanelet Bruke menyen for faksmodus Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Trykk på faksknappen på kontrollpanelet. 2 Tast inn et nummer, eller trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. 3 Trykk på for å velge menyen eller åpne en av de tilgjengelige undermenyene. Bruk: Tekstboks Enter Another Number (angi nytt nummer) Add From Phone Book (legg til fra telefonliste) Add From Redial History (legg til fra oppringingslogg) For å gjøre følgende: Angi det nummeret du vil sende en faks til. Angi et nytt nummer du vil sende en faks til. Sende en faks til et nummer i telefonlisten og tilpasse innstillingene for telefonlisten. Sende en faks til eller vise tidligere brukte numre. 28

29 Bruke faksmenyen Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Trykk på faksknappen på kontrollpanelet. 2 Trykk på. 3 Trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. 4 Trykk på for å velge menyen eller åpne en av de tilgjengelige undermenyene. 5 Trykk på eller for å bla gjennom alternativene. 6 Trykk på for å lagre innstillingen og gå tilbake til faksmodus. Bruk: Delay Sending Fax (forsink sending av faks) On Hook Dial (ring med røret på) Quality (kvalitet) Brightness (lysstyrke) History and Reports (historikk og rapporter) Ringing and Answering (oppringing og svar) Fax Printing (faksutskrift) Dialing and Sending (oppringing og sending) Junk Fax Blocking (faksblokkering) Maintenance (vedlikehold) Device Defaults (standardinnstillinger for enhet) For å gjøre følgende: Angi et bestemt klokkeslett faksen skal sendes. Merk: Kontroller at du har angitt riktig dato og klokkeslett før du definerer et bestemt klokkeslett faksen skal sendes. Slå et telefonnummer mens du lytter til anropet gjennom en høyttaler på skriveren. Dette er nyttig hvis du må navigere gjennom et automatisk svarsystem før faksen kan sendes. Merk: Du kan finne mer informasjon under Fakse mens du lytter til et anrop (ringe med røret på) på side 85. Velge kvalitet for faksen. Gjøre en faks lysere eller mørkere. Vise og skrive ut fakshistorikk. Endre alternativer for oppringing og svar. Velge alternativer for faksutskrift. Velge alternativer for oppringing og sending. Angi faksnumre som du vil blokkere fakser fra. Vise blekknivåer. Rengjøre blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Skrive ut en testside. Endre standardinnstillingene. 29

30 Bruk: Block Host Settings (blokkeringsinnstillinger for vert) Print Fax Settings List (skriv ut faksinnstillingsliste) For å gjøre følgende: Unngå uønskede endringer av faksinnstillingene. Skrive ut en liste over faksinnstillingene. Tilpasse fotoinnstillinger ved å bruke kontrollpanelet Bruke menyen for fotokortmodus Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Sett inn et minnekort eller en flash-enhet. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 54 eller Sette inn en flash-enhet på side Trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. 3 Følg instruksjonene på skjermen for å bruke menyen. Bruk: Browse and Print Photos (bla gjennom og skriv ut fotografier) Print Camera Selections (valg for kamerautskrift) Print All Photos (skriv ut alle fotografier) Save to Computer (lagre på datamaskin) View Slide Show (vis lysbildefremvisning) Print New Photos (skriv ut nye fotografier) Change Default Settings (endre standardinnstillinger) Maintenance (vedlikehold) For å gjøre følgende: Bla gjennom fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flashenhet, forhåndsvise valgte fotografier og skrive ut fotografier. Skrive ut fotografier ved å bruke kameravalg i en DPOF-fil. Merk: Denne undermenyen vises bare hvis minnekortet eller flashenheten inneholder en DPOF-fil. Skrive ut alle fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flashenhet. Lagre fotografier som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet, på datamaskinen. Vise en lysbildefremvisning av fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. Skrive ut bare de nyeste fotografiene som er lagret på et minnekort eller en flash-enhet. Endre standardinnstillingene for fotoutskrift. Vise blekknivåer. Rengjøre blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Skrive ut en testside. 30

31 Bruke menyen for flere fotoalternativer Slik kan du vise denne menyen: Når du blar gjennom fotografier som skal skrives ut: 1 Trykk på for å velge fotografiet. 2 Trykk på. Når du forhåndsviser fotografier som skal skrives ut, må du trykke på. Slik bruker du menyen: 1 Trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. 2 Følg instruksjonene på skjermen. Bruk: Edit Photo (rediger foto) For å gjøre følgende: Redigere det valgte fotografiet. View Full Screen (vis full skjerm) Vise det valgte fotografiet over hele skjermen. Change Print Settings (endre utskriftsinnstillinger) Print Preview (forhåndsvisning) Endre standardinnstillingene for fotoutskrift. Forhåndsvise valgte fotografier før utskrift. Bruke menyen for fotoredigering Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Merk alternativet Edit Photo (rediger foto). 2 Trykk på. 3 Trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. 4 Trykk på for å velge et alternativ eller lagre en innstilling. Bruk: Brightness (lysstyrke) Crop (beskjær) Auto Image Enhance (automatisk bildeforbedring) Red Eye (røde øyne) Colorized Effect (fargeeffekt) For å gjøre følgende: Gjøre et bilde lysere eller mørkere. Beskjære et bilde. Forbedre utskriftskvaliteten for fotografier. Merk: Det forbedrede fotografiet vises ikke i vinduet. Redusere røde øyne på fotografier. Merk: Reduksjonen vises ikke i vinduet. Bruke fargeeffekter på fotografier før utskrift. Du kan velge: Sepia Antique Brown (antikkbrun) Antique Gray (antikkgrå) 31

32 Bruk: Rotate (roter) For å gjøre følgende: Rotere bildet 90 grader med eller mot klokken. Bruke menyen for innstillinger for fotoutskrift Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Når menyen for fotokortmodus vises, må du trykke på eller til Change Default Settings (endre standardinnstillinger) er merket. 2 Trykk på. 3 Trykk på eller til det ønskede alternativet er merket. 4 Trykk på eller til den ønskede innstillingen er merket. 5 Trykk på for å lagre innstillingen. Bruk: Paper Size (papirstørrelse) Photo Size (fotostørrelse) Layout Print Quality (utskriftskvalitet) Paper Type (papirtype) For å gjøre følgende: Velge papirstørrelsen som er lagt i skuffen. Merk: Standardinnstillingen er 4x6 in. (4 x 6 tommer). Velge størrelsen på fotografiet som skal skrives ut. Merk: Standardinnstillingen er 4x6 in. (4 x 6 tommer). Velge en sidelayout for fotografiene som skal skrives ut. Merk: Standardinnstillingen er Automatic (automatisk). Velge en utskriftskvalitet. Merk: Standardinnstillingen er Normal. Velge papirtypen du har lagt i papirskuffen. Merk: Standardinnstillingen er Auto Detect (automatisk registrering). 32

33 Lære om programvaren Bruke skriverprogramvaren Bruk: Produktivitetsserien Alt-i-ett-løsninger Løsningssenteret Utskriftsegenskaper Bilderedigering Fast Pics For å gjøre følgende: Åpne komponenten du trenger for å utføre en oppgave. Skanne, kopiere, skrive ut og fakse. Utføre feilsøking og vedlikehold og finne informasjon om bestilling av blekkpatroner. Velge de beste innstillingene for dokumentet du skal skrive ut. Redigere fotografier og grafikk. Overføre fotografier fra et minnekort, en flash-enhet eller et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera og til datamaskinen. Verktøy for faksoppsett Justere faksinnstillinger. Bruke produktivitetsserien Bruk produktivitetsserien til å åpne riktig komponent for oppgaven du ønsker å utføre. Du kan åpne produktivitetsserien på en av disse måtene: Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Velg Produktivitetsserie. Høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg deretter Produktivitetsserie. Bruke knappene i produktivitetsserien Klikk på: For å gjøre følgende: Detaljer: Håndter dokumenter Organisere, søke etter eller skrive ut dokumenter. Sende dokumenter til andre eller åpne dem med ulike programmer. Håndter fotografier Organisere eller skrive ut fotografier med ulike layouter. Sende fotografier til andre eller åpne dem med ulike programmer. 33

34 Klikk på: For å gjøre følgende: Detaljer: Besøk oss på Internett Besøke vår hjemmeside. Skann Skanne et fotografi eller dokument. Kopier Kopiere et fotografi eller dokument med alternativer for å forstørre, forminske eller endre andre funksjoner. Faks Sende en faks eller endre faksinnstillinger. Legg ved i e-post Sende dokumenter eller fotografier som er skannet eller lagret på datamaskinen, via e-post. Skann og rediger tekst (OCR) Skanne et dokument til et tekstbehandlingsprogram ved hjelp av OCR (optisk tegnlesing) for å redigere teksten. Skann til PDF Skanne et dokument og lagre det på datamaskinen som en PDF-fil. Lære mer om hva du kan gjøre med denne programvaren. Finne informasjon om vedlikehold og feilsøking samt verktøy du kan bruke for å sikre at skriveren fungerer som den skal. Vise Internett-basert opplæring. Bruke Alt-i-ett-løsninger Bruk Alt-i-ett-løsninger til å skanne, kopiere og fakse dokumenter eller til å skrive ut lagrede fotografier. 34

35 Du kan åpne Alt-i-ett-løsninger på en av disse måtene: 1 2 Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet, og klikk deretter på Skann eller Kopier. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Velg Alt-i-ett-løsninger. Bruke koblingen Vedlikehold/feilsøk Koblingen Vedlikehold/feilsøk inneholder direkte koblinger til løsningssenteret og verktøyet for faksoppsett. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Velg Alt-i-ett-løsninger. 3 Klikk på Vedlikehold/feilsøk. 4 Velg mellom disse emnene: Vedlikehold eller løs problemer med kvaliteten Feilsøking Enhetsstatus og blekknivåer Flere utskriftsideer og fremgangsmåter Kontaktinformasjon Avansert (alternativer for utseende, tale og kommunikasjon) Vis programvareversjon og opphavsrettinformasjon Vis verktøyet for faksoppsett Bruke kategorien Skanne og kopiere Bruk kategorien Skanne og kopiere til å utføre oppgaver for skanning og kopiering, til å velge en oppgave under Produktivitetsverktøy, eller til å forhåndsvise et bilde. Fra dette området: Skann Kan du gjøre følgende: Velge et program du vil sende et skannet element til. Velge hvilken type element som skal skannes. Velge skannekvaliteten. Merk: Klikk på Se flere skanneinnstillinger for å vise alle innstillingene. 35

36 Fra dette området: Kopier Produktivitetsverktøy Forhåndsvisning Kan du gjøre følgende: Velge antallet og fargen for kopiene. Velge kvalitet for kopiene. Velge en størrelse på blankt papir. Velge størrelsen på originaldokumentet. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forstørre eller forminske kopiene. Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise alle innstillingene. Skrive ut en albumside med ulike fotostørrelser. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Fakse et bilde eller dokument. Sende et bilde eller dokument via e-post. Redigere tekst i et skannet dokument ved hjelp av optisk tegnlesing (OCR). Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Velge en del av forhåndsvisningen du vil skanne eller kopiere. Vise et bilde av det som skrives ut eller kopieres. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om kategorien Skanne og kopiere, kan du klikke på Hjelp. Bruke kategorien Lagrede bilder Bruk kategorien Lagrede bilder til å utføre oppgaver med bilder som er lagret på datamaskinen. Fra dette området: Forhåndsvisning Åpne med Fotoutskrifter Kan du gjøre følgende: Vise eller opprette mapper. Forhåndsvise og velge bilder. Gi nytt navn til, slette eller redigere valgte bilder. Velge hvor du vil sende lagrede bilder. Klikke på Vis flere utskriftsalternativer for å vise og tilpasse utskriftsinnstillingene. Du kan gjøre følgende: Velge antallet og fargen for kopiene. Velge kvalitet for kopiene. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forstørre eller forminske kopiene. Merk: Klikk på Neste for å velge og skrive ut fotografier i standardstørrelser. 36

37 Fra dette området: Produktivitetsverktøy Kan du gjøre følgende: Skrive ut en albumside med ulike fotostørrelser. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Fakse et bilde eller dokument. Sende et bilde eller dokument via e-post. Redigere tekst i et skannet dokument ved hjelp av optisk tegnlesing (OCR). Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om kategorien Lagrede bilder, kan du klikke på Hjelp. Bruke løsningssenteret Løsningssenteret inneholder hjelp og informasjon om skriverstatus og blekknivåer. Du kan åpne løsningssenteret på en av disse måtene: Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet, og klikk deretter på Vedlikehold/feilsøk. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Velg Løsningssenter. Klikk på koblingen Vedlikehold/feilsøk i Alt-i-ett-løsninger, og klikk deretter på et emne. Høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og velg deretter Løsningssenter. Løsningssenteret består av seks kategorier: Fra kategorien: Skriverstatus (hoveddialogboksen) Hvordan Kan du gjøre følgende: Vise statusen til skriveren. Når du for eksempel skriver ut, er statusen Skriver ut. Vise hvilken papirtype som er registrert i skriveren. Vise blekknivåene i blekkpatronene. Lære å gjøre følgende: Skanne, kopiere, fakse og skrive ut. Finne og endre innstillinger. Bruke grunnleggende funksjoner. Skrive ut prosjekter, for eksempel bannere, fotografier, konvolutter, kort, påstrykningspapir og transparenter. Finne utskriftsversjon av brukerhåndboken. 37

38 Fra kategorien: Feilsøking Kan du gjøre følgende: Få tips om aktuell status. Løse skriverproblemer. Vedlikehold Kontaktinformasjon Sette inn en blekkpatron. Merk: Vent til skanningen er fullført før du setter inn nye blekkpatroner. Vise innkjøpsalternativer for nye blekkpatroner. Skrive ut en testside. Rengjøre for å fjerne vannrette striper. Justere for å fjerne uskarpe kanter. Feilsøke andre blekkproblemer. Finne ut hvordan du kan kontakte oss på telefon, via e-post eller på Internett. Avansert Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus. Slå på eller av talemelding ved utskriftshendelser. Endre innstillinger for nettverksutskrift. Dele informasjon med oss om hvordan du bruker skriveren. Finne informasjon om programvareversjonen. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon, kan du klikke på Hjelp. Bruke Utskriftsegenskaper Utskriftsegenskaper er programvaren som kontrollerer utskriftsfunksjonen når skriveren er koblet til en datamaskin. Du kan endre innstillingene i Utskriftsegenskaper, avhengig av hvilken prosjekttype du vil lage. Du kan åpne Utskriftsegenskaper i nesten alle programmer: 1 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett i dialogboksen Skriv ut. 38

39 Menyen Lagre innstillinger På menyen Lagre innstillinger kan du angi et navn og lagre de aktuelle innstillingene for Utskriftsegenskaper til senere bruk. Du kan lagre opptil fem tilpassede innstillinger. Jeg ønsker å-menyen Jeg ønsker å-menyen inneholder ulike veivisere (for eksempel for å skrive ut et fotografi, en konvolutt, et banner, en plakat, eller på begge sider av papiret) som du kan bruke til å velge riktige utskriftsinnstillinger for et prosjekt. Menyen Alternativer Bruk menyen Alternativer til å endre innstillingene for Kvalitetsalternativer, Layout-alternativer og Alternativer for utskriftsstatus. Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du åpne dialogboksen for kategorien fra menyen, og deretter klikke på Hjelp i dialogboksen. Menyen Alternativer inneholder også direkte koblinger til ulike deler av løsningssenteret og informasjon om programvareversjonen. Kategorier i Utskriftsegenskaper Alle utskriftsinnstillingene finnes i de tre hovedkategoriene i Utskriftsegenskaper: Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout. Kategori Kvalitet/kopier Papiroppsett Alternativer Velge en innstilling for Kvalitet/hastighet. Velge papirtype. Tilpasse hvordan skriveren skriver ut flere kopier av én enkelt utskriftsjobb: sortert eller på vanlig måte. Velge å gjøre bildet skarpere automatisk. Velge å skrive ut fargebilder i sort/hvitt. Velge å skrive ut den siste siden først. Angi størrelsen på papiret som er lagt i skriveren. Velge utskriftsretning for dokumentet: stående eller liggende. 39

40 Kategori Utskriftslayout Alternativer Velge den layouten du vil skrive ut. Velge å skrive ut på begge sider av papiret, og velge innstillinger for tosidig utskrift. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du høyreklikke på en innstilling på skjermen, og deretter velge Hva er dette?. Bruke Bilderedigering Bruk Bilderedigering til å redigere grafikk eller fotografier. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 8300 Series. 2 Velg Bilderedigering. 3 Velg Fil Åpne for å velge bildet du vil redigere. 4 Rediger bildet med de tilgjengelige verktøyene. Merk: Du kan bare redigere ett bilde om gangen. Flytt pekeren over verktøyet for å vise en beskrivelse. 5 Velg Fil Lagre som. 6 Angi et filnavn og en filtype, og klikk deretter på Lagre. Bruke Fast Pics Du kan bruke Fast Pics til å lagre eller skrive ut fotografier fra et minnekort for digitalt kamera eller fra en flash-enhet. Du kan åpne Fast Pics ved å sette inn et minnekort eller en flash-enhet i skriveren. Du kan finne mer informasjon under Sette inn et minnekort på side 54 eller Sette inn en flash-enhet på side 55. Med Fast Pics kan du gjøre følgende: Skrive ut fotografier ved hjelp av en datamaskin. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut fotografier som er lagret på en minneenhet på side 63. Lagre fotografiene fra minnekortet eller flash-enheten på datamaskinen. Du kan finne mer informasjon under Overføre digitale fotografier fra et minnekort eller en flash-enhet på side 57. Bruke verktøyet for faksoppsett Bruk dette verktøyet til å justere innstillingene for sending og mottak av fakser. Når du har lagret innstillingene, gjelder de for alle fakser du sender og mottar. Du kan også bruke dette verktøyet til å lage og redigere hurtignummerlisten. 1 Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet. 2 Klikk på Faks. 40

41 3 Klikk på Håndter fakshistorikk eller faksinnstillinger for Alt-i-ett-maskinen. Hvis du vil vise en liste over de tilgjengelige alternativene i verktøyet for faksoppsett, kan du se Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet for faksoppsett på side

42 Legge i papir og originaler Legge i papir 1 Kontroller følgende: At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere. At papiret ikke er brukt eller skadet. At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir. At du ikke presser papiret inn i skriveren. 2 Løft utskuffen og trekk den midtre papirskinnen ut. 3 Legg papiret i papirskuffen. 42

43 4 Juster papirskinnene inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. 5 Senk utskuffen. 6 Dra ut sperren i utskuffen, slik at papiret stopper når det kommer ut av skriveren

44 Legge i ulike papirtyper Legg i opptil: Kontroller følgende: 100 ark med vanlig papir Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. 50 ark med bestrøket papir 50 ark med Premium-papir 50 ark med fotopapir 50 ark med glanset papir Den glansede eller bestrøkne siden av papiret skal vende ned. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 100 ark med brevpapir med brevhode Siden med brevhodet skal vende ned. Øvre kant av papiret skal trekkes først inn i skriveren. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. 10 konvolutter Ikke bruk konvolutter med hull, perforeringer, utstansing, preging, metallspenner, metallbånd som kan brettes, sløyfer eller selvklebende klaff uten beskyttelsespapir. Utskriftssiden på konvoluttene skal vende ned med klaffen mot venstre (se illustrasjonen). Skriv ut på konvoluttene i liggende retning. Velg riktig konvoluttstørrelse. Velg den nærmeste større størrelsen hvis den konvoluttstørrelsen du ønsker, ikke står oppført. Angi venstre og høyre marg slik at teksten blir riktig plassert på konvolutten. Legg konvoluttene på høykant og helt inn i papirskuffen. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av konvoluttene. 44

45 Legg i opptil: Kontroller følgende: 25 ark med etiketter Bruk komplette etikettark. Hvis du legger i ark med manglende etiketter, kan det føre til at andre etiketter løsner under utskriften, slik at det oppstår papirstopp. Utskriftssiden på etikettene skal vende ned. Toppen på etikettene skal trekkes først inn i skriveren. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av etikettarket. 50 transparenter Den grove siden av transparentene skal vende ned. Fjern eventuelt beskyttelsespapir fra transparentene før de legges i skriveren. Hvis transparentene har en stripe som kan fjernes, må den vende ned mot papirskuffen. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av transparentene. Merk: Transparenter trenger lengre tørketid. Fjern transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 100 ark papir med tilpasset størrelse Utskriftssiden på papiret skal vende ned. Papirstørrelsen må være tilpasset disse målene: Bredde: mm 3,0-8,5 tommer Lengde: mm 5,0-17,0 tommer Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. 45

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Fakshåndbok for 7600 Series

Fakshåndbok for 7600 Series Fakshåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...8 Lære mer om skriverdelene...8 Faksoppsett...12 Klargjøre skriveren

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for 6500 Series

Brukerhåndbok for 6500 Series Brukerhåndbok for 6500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Fakshåndbok for 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...4 Finne informasjon om skriveren...4 Lære mer om skriverdelene...6 Lære mer om skriverdelene...6 Faksoppsett...8 Klargjøre skriveren

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen Page 1 of 71 4300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for 7600 Series

Brukerhåndbok for 7600 Series Brukerhåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76 X6100 Series Brukerhåndbok for Windows Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9 Informasjon om skriverdelene og programvaren. Nettverksutskrift på side 75 Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø.

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

9500 Series Komme i gang

9500 Series Komme i gang 9500 Series Komme i gang 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5435

Din bruksanvisning LEXMARK X5435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5435. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5435 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden, eller bruk tastaturet til å angi antall kopier. Kopieringsskjermbildet vises.

3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden, eller bruk tastaturet til å angi antall kopier. Kopieringsskjermbildet vises. Laser MFS Hurtigreferanse Kopiering Lage en rask kopi utskriftssiden ned på 3 Trykk på på kontrollpanelet. 4 Hvis du la dokumentet på skannerglassplaten, kan du trykke på Finish the Job (Fullfør jobben)

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Page 1 of 44 Alt-i-ett-maskinen 2300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok August 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer