Brukerhåndbok for 1500 Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for 1500 Series"

Transkript

1 Brukerhåndbok for 1500 Series Juni

2 Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet. FORSIKTIG: Ikke vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Feil bruk av strømledningen kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. Dette produktet er utformet, testet og godkjent i henhold til strenge globale sikkerhetskrav ved bruk av bestemte Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene i enkelte deler er kanskje ikke alltid like åpenbare. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær. TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

3 Innhold Sikkerhetsinformasjon...2 Innledning...9 Finne informasjon om skriveren...9 Merknad om operativsystem...12 Kompatibilitet med trådløst nettverk...12 Installere skriveren...13 Innholdet i esken...13 Lære mer om skriverdelene...14 Installere skriverprogramvaren...16 Lære mer om skriverprogramvaren...16 Sikkerhetsinformasjon...18 Nettverksutskrift...19 Generelt om nettverksutskrift...19 Nettverksoversikt...19 Vanlige konfigurasjoner for hjemmenettverk...19 Hvilke opplysninger trenger jeg, og hvor kan jeg finne dem?...21 Finne MAC-adressen...21 Skrive ut en oppsettside for nettverk...22 Trådløs nettverkstilgang...22 Finne IP-adresser...22 Tilordne en IP-adresse...23 Konfigurere IP-adresse...23 Finne signalstyrken...23 Tips for bruk av nettverkskort...23 Ulike typer trådløse nettverk...23 Avansert trådløs tilkobling...24 Opprette et trådløst ad hoc-nettverk ved å bruke Windows Legge til en skriver i et eksisterende trådløst ad hoc-nettverk ved å bruke Windows...26 Legge i papir og originaler...27 Legge i papir...27 Legge i konvolutter...27 Legge i etiketter...28 Legge i gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort og postkort...28 Legge i transparenter...29 Legge i påstrykningspapir...29 Legge i papir med tilpasset størrelse

4 Legge i bannerpapir...30 Utskrift...31 Skrive ut vanlige dokumenter...31 Skrive ut et dokument...31 Skrive ut en Web-side...31 Skrive ut fotografier eller bilder fra en Web-side...32 Skrive ut flere kopier av et dokument...32 Sortere kopier...33 Skrive ut siste side først (omvendt siderekkefølge)...33 Skrive ut flere sider på ett ark (nedskalering)...33 Skrive ut dokumenter eller fotografier fra en ekstern lagringsenhet...34 Stanse utskriftsjobber midlertidig...34 Avbryte utskriftsjobber...34 Skrive ut spesialdokumenter...34 Velge kompatible spesialpapirtyper...34 Skrive ut på konvolutter...35 Skrive ut på gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort og postkort...35 Skrive ut et dokument som en plakat...35 Skrive ut et bilde som en plakat...36 Skrive ut et hefte...36 Sette sammen et hefte...37 Skrive ut på papir med tilpasset størrelse...37 Skrive ut på påstrykningspapir...37 Skrive ut på transparenter...38 Skrive ut et banner...38 Endre skriverinnstillinger...38 Lagre og slette utskriftsinnstillinger...38 Gjenopprette standardinnstillingene for skriveren...39 Skrive ut på begge sider av papiret...39 Lære mer om funksjonen for tosidig utskrift...39 Skrive ut på begge sider av papiret automatisk...40 Skrive ut på begge sider av papiret manuelt...40 Arbeide med fotografier...42 Hente og håndtere fotografier...42 Sette inn et minnekort...42 Sette inn en flash-enhet...43 Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera...44 Overføre alle fotografiene fra et minnekort ved å bruke datamaskinen...44 Overføre valgte fotografier fra et minnekort ved å bruke datamaskinen...45 Overføre alle fotografiene fra en CD eller flash-enhet ved å bruke datamaskinen...45 Overføre valgte fotografier fra en CD eller flash-enhet ved å bruke datamaskinen...46 Endre innstillingene for midlertidige filer i Productivity Studio...46 Endre innstillingene for gjennomsøkte mapper i Productivity Studio...46 Endre innstillingene for fotobibliotek i Productivity Studio

5 Endre overføringsinnstillingene i Productivity Studio...47 Redigere fotografier...47 Beskjære fotografier...47 Rotere et fotografi...47 Endre oppløsning eller størrelse for et fotografi...48 Bruke ettklikks automatisk forbedring for et fotografi...48 Redusere røde øyne i et fotografi...48 Gjøre et fotografi skarpt eller uskarpt...48 Forbedre et fotografi...49 Endre nyanse/metning for et fotografi...49 Endre gammaverdien for et fotografi eller bilde...49 Fjerne flekker fra et fotografi...49 Endre innstillingene for lysstyrke/kontrast for et fotografi...50 Bruke en fargeeffekt for et fotografi...50 Skrive ut fotografier...50 Skrive ut fotografier fra en CD eller ekstern lagringsenhet ved å bruke datamaskinen...50 Vise og skrive ut fotografier fra Productivity Studio...51 Skrive ut fotopakker...51 Lage fotokort...52 Skrive ut alle fotografiene fra en minneenhet...52 Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier...53 Skrive ut fotografier fra et digitalt kamera med DPOF...54 Lage og vise en lysbildefremvisning...54 Vedlikeholde skriveren...56 Sette inn blekkpatroner...56 Ta ut en brukt blekkpatron...57 Bruke originalpatroner fra Lexmark...58 Etterfylle blekkpatroner...58 Justere blekkpatronene...59 Rengjøre blekkdysene...59 Tørke av blekkdysene og kontaktflatene...59 Rengjøre utsiden av skriveren...60 Oppbevare blekkpatronene...61 Bestille rekvisita...61 Bestille blekkpatroner...61 Bestille papir og rekvisita...61 Feilsøking...63 Feilsøking for installering...63 Av/på-lampen lyser ikke...63 Av/på-lampen blinker...64 Lampen for tosidig utskrift blinker...64 Av/på-lampen og lampen for tosidig utskrift blinker

6 Kan ikke installere programvaren...66 Siden skrives ikke ut...67 Løse kommunikasjonsproblemer...68 Lære mer om forskjellige advarselsnivåer...68 Avinstallere programvaren og installere den på nytt...68 Aktivere USB-porten...69 Feilsøking for trådløs tilkobling...70 Hvordan kan jeg finne ut hvilken type sikkerhet som brukes i nettverket?...70 Wi-Fi-indikatorlampen lyser oransje...70 Wi-Fi-indikatorlampen blinker oransje under installering...71 WiFi-indikatorlampen lyser ikke...73 Kontrollere sikkerhetsnøklene...74 Skriveren er konfigurert riktig, men blir ikke funnet i nettverket...74 Den trådløse nettverksskriveren skriver ikke ut...75 Den trådløse skriveren fungerer ikke lenger...76 Endre innstillinger for trådløs tilkobling etter installering...77 Gjenopprette standardinnstillingene for en intern trådløs utskriftsserver...77 Nettverksskriveren vises ikke på skrivervalglisten under installering...78 Verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling kan ikke kommunisere med skriveren under installering (for Windows-brukere)...78 Kontrollere nettverksnavnet (for Windows-brukere)...79 Kjøre en ping-kommando for tilgangspunktet...79 Kjøre en ping-kommando for skriveren...80 Bruke verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling (for Windows-brukere)...80 Endre innstillinger for trådløs tilkobling etter installering (for Windows-brukere)...81 Kontrollere skriverporter (for Windows-brukere)...81 Feilsøking for utskrift...81 Bare deler av et dokument eller fotografi blir skrevet ut...81 Forbedre utskriftskvaliteten...81 Dårlig kvalitet på tekst og grafikk...82 Utskriftskvaliteten er dårlig langs kantene av arket...82 Lav utskriftshastighet...83 Skråstilt utskrift...84 Fotografiet er flekkete...84 Kontrollere blekkpatronene...84 Blekknivåene virker ikke riktige...84 Det virker som om blekknivåene reduseres for hurtig...85 Den siden som skrives ut, er blank, eller det er feil side som skrives ut...85 Tegn mangler eller er ufullstendige...85 Fargene på utskriften er falmet eller avviker fra fargene på skjermen...86 Glanset fotopapir eller transparenter klebes sammen...86 Siden skrives ut med andre skrifter...86 Utskriften er for mørk eller flekkete...87 Tegnene har feil format, eller er ikke riktig justert langs venstre marg...87 Det er vekselvis lyse og mørke striper på utskriftene...87 Transparenter eller fotografier inneholder hvite streker...88 Loddrette, rette streker er ujevne

7 Det er hvite streker i grafikk eller heldekkende sorte områder...89 Kontrollere skriverstatusen...89 Kontrollere om skriveren er klar...90 Kontrollere utskriftskøinnstillingene for bannerutskrift...90 Løse skriftproblemer...91 Skriveren skriver ut en annen jobb...91 Klar eller Skriver ut vises som status...91 Skrive ut en testside...91 Testsiden skrives ikke ut...92 Kabelen er ikke koblet til, den er løs eller skadet...93 Skriveren er koblet til, men skriver ikke ut...93 Skriveren prøver å skrive ut til fil...93 Skriveren kan ikke kommunisere via maskin-til-maskin-nettverk...94 Skriveren kan ikke kommunisere med datamaskinen...95 Feil skriver er koblet til...95 Skriveren er tom for papir...95 Oppdatere skriverprogramvaren...95 Toveiskommunikasjon er ikke opprettet...96 Dårlig kvalitet eller feil utskrifter...96 Kan ikke skrive ut fra et minnekort eller en flash-enhet...96 Kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge...97 Bare deler av et fotografi blir skrevet ut ved bruk av et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera Feilsøking for papirstopp og mateproblemer...97 Papirstopp i skriveren...97 Papirstopp i papirstøtten...98 Papirstopp i tosidigenheten...98 Mateproblemer med papir eller spesialpapir...99 Skriveren trekker ikke inn papir, konvolutter eller spesialpapir Bannerpapiret kjører seg fast Det oppstår fortsatt papirstopp Tosidigenheten fungerer ikke som den skal Fastkjørt patronholder Feilsøking for minnekort Kan ikke sette inn minnekortet Det skjer ingenting når jeg setter inn et minnekort Fotografier overføres ikke fra et minnekort i et trådløst nettverk Feilmeldinger på dataskjermen Fjerne feilmeldinger Venstre/høyre blekkpatron mangler Kommunikasjon er ikke tilgjengelig Generelle utskriftsproblemer Lite blekk Ikke nok minne Tom for papir Løse utskriftsfeil Utskriftsfeil

8 Filtyper som ikke støttes, funnet på minnekortet Papirstopp Flere Alt-i-ett-maskiner ble funnet Merknader Produktinformasjon Versjonsmerknader Samsvarserklæring for EU-direktiver for radioprodukter Strømforbruk Nettverksordliste Stikkordregister

9 Innledning Finne informasjon om skriveren Installeringsoversikt Beskrivelse Installeringsoversikten inneholder instruksjoner for installering av maskin- og programvaren. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside på Brukerhåndbok Beskrivelse I brukerhåndboken finner du informasjon om installering av maskin- og programvaren (på datamaskiner med Windows som operativsystem) samt grunnleggende instruksjoner for bruk av skriveren. Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Machjelpen: 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 1500 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside på 9

10 Komplett brukerhåndbok Beskrivelse I den komplette brukerhåndboken kan du finne informasjon om hvordan du bruker skriveren og annen nyttig informasjon, inkludert: Bruke programvaren (på datamaskiner med Windows som operativsystem) Legge i papir Utskrift Arbeide med fotografier Skanning (hvis dette støttes av skriveren) Kopiering (hvis dette støttes av skriveren) Faksing (hvis dette støttes av skriveren) Vedlikeholde skriveren Koble skriveren til et nettverk (hvis dette støttes av skriveren) Feilsøking av problemer med utskrift, kopiering, skanning, faksing, papirstopp og mateproblemer Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Mac-hjelpen: 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 1500 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. Lexmarks løsningssenter Hvor Når du installerer skriverprogramvaren, blir også brukerhåndboken installert. 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start. 2 Klikk på Programmer eller Alle programmer Lexmark 1500 Series. 3 Klikk på Brukerhåndbok. Hvis koblingen til brukerhåndboken ikke ligger på skrivebordet, kan du følge disse instruksjonene: 1 Sett inn CDen. Skjermbildet for programvareinstallering vises. Merk: Klikk eventuelt på Alle programmer Kjør. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start Kjør. Skriv D:\setup, der D er CD-ROMstasjonen. 2 Klikk på Dokumentasjon. 3 Klikk på Vis brukerhåndboken (inkludert Feilsøking for installering). 4 Klikk på Ja. Det vises et ikon for brukerhåndboken på skrivebordet, og brukerhåndboken vises på skjermen. Du kan også finne dokumentet på Lexmarks hjemmeside på Beskrivelse Lexmarks løsningssenter er inkludert på CDen. Hvis du kobler skriveren til en datamaskin, blir løsningssenteret installert sammen med resten av programvaren. Hvor Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter: 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start. 2 Klikk på Programmer eller Alle programmer Lexmark 1500 Series. 3 Velg Lexmarks løsningssenter. 10

11 Brukerstøtte Beskrivelse Hvor Hvor Brukerstøtte på telefon Ring oss: USA: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Lørdag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Canada: Engelsk: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Lørdag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Fransk: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Mexico: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Merk: Telefonnumre og åpningstider kan endres uten forvarsel. De mest oppdaterte telefonnumrene kan du finne på den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Telefonnumre og åpningstider varierer fra land/region til land/region. Besøk vår hjemmeside på Velg eventuelt et annet land eller en annen region, og velg koblingen til brukerstøtte. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark, kan du se den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Brukerstøtte via e-post For brukerstøtte via e-post kan du gå til vår hjemmeside på 1 Klikk på Teknisk brukerstøtte. 2 Klikk på Teknisk Support. 3 Velg riktig skrivertype. 4 Velg skrivermodell. 5 Klikk på Kontakt oss og deretter på e- post en medarbeider på brukerstøtte. 6 Fyll ut skjemaet og klikk på Send. Tilgjengeligheten for brukerstøtte via e-post varierer fra land/region til land/ region og er ikke tilgjengelig for alle områder. Besøk vår hjemmeside på Velg eventuelt et annet land eller en annen region, og velg koblingen til brukerstøtte. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark, kan du se den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. 11

12 Begrenset garanti Beskrivelse Hvor Hvor Informasjon om begrenset garanti Lexmark International, Inc. gir en begrenset garanti for at denne skriveren er uten mangler i materiale og utførelse i 12 måneder fra opprinnelig kjøpsdato. Hvis du vil lese begrensningene og betingelsene for denne begrensede garantien, kan du se Erklæring om begrenset garanti som følger med skriveren, eller se 1 Klikk på Teknisk brukerstøtte. 2 Klikk på Garantibestemmelser. 3 Klikk på Blekkskrivere eller Alt-i-ettskrivere og velg en skriver. 4 Bla gjennom siden for å lese garantien. Garantiinformasjonen varierer fra land/region til land/region. Se også den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig hvis du kontakter oss, slik at vi raskere kan hjelpe deg: Maskintypenummer Serienummer Kjøpsdato Kjøpested Merknad om operativsystem Alle funksjoner er operativsystemavhengige. For fullstendige beskrivelser: Windows-brukere: Se brukerhåndboken. Macintosh-brukere: Se Mac-hjelpen som ble installert med skriverprogramvaren, hvis produktet støtter Macintosh. Kompatibilitet med trådløst nettverk Skriveren har en IEEE g-kompatibel intern trådløs utskriftsserver. Skriveren er kompatibel med IEEE b/g/n-rutere som er WiFi-sertifisert. Hvis du har problemer med en N-ruter, må du kontakte produsenten og finne ut om gjeldende modusinnstilling er kompatibel med G-enheter, siden denne innstillingen varierer mellom forskjellige rutermerker/-modeller. 12

13 Installere skriveren Innholdet i esken 7 6 W I F I PRINTING Navn Beskrivelse 1 Strømledning Kobles til strømforsyningsporten på baksiden av skriveren. 2 Programvare-CD Programvaren for skriveren Mac-hjelp Komplett brukerhåndbok i elektronisk format 3 Installeringskabel Brukes til å koble skriveren midlertidig til datamaskinen for enkelte typer installering. 4 Brukerhåndbok Trykt dokumentasjon. Merk: Fullstendig informasjon om bruk (Mac-hjelp eller komplett elektronisk brukerhåndbok) ligger på programvare-cden. 5 Installeringsoversikt Installeringsinstruksjoner 6 Fargeblekkpatron Blekkpatron som skal settes inn i den høyre patronholderen. 7 Sort blekkpatron Blekkpatron som skal settes inn i den venstre patronholderen. 13

14 A Lære mer om skriverdelene W I F I PRINTING Bruk: For å gjøre følgende: 1 Slå skriveren på og av. Hvis skriveren ikke er i bruk i løpet av 30 minutter, aktiveres strømsparingsmodus. Trykk på eller start en utskriftsjobb for å slå på skriveren igjen. Når strømsparingsmodus er aktivert, kan du trykke på og holde inne i to sekunder for å slå av skriveren. Avbryte en utskriftsjobb. Trykk på under en utskriftsjobb. Se etter feil. Du kan finne mer informasjon under Av/på-lampen blinker på side Legge i papir eller trekke papir gjennom skriveren. Avbryte en utskriftsjobb. Trykk på under en utskriftsjobb. 3 Skrive ut på begge sider av papiret. Det lyser grønt når funksjonen for tosidig utskrift er aktivert. Merk: Denne knappen fungerer ikke hvis skriveren er koblet til en Macintoshmaskin. På en Macintosh-maskin kan du skrive ut tosidige dokumenter ved å bruke innstillingene for tosidig utskrift i dialogboksen Skriv ut. Se etter feil. Du kan finne mer informasjon under Lampen for tosidig utskrift blinker på side 64 og Av/på-lampen og lampen for tosidig utskrift blinker på side PictBridge-port Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera eller en flash-enhet til skriveren. 5 Kortleserlampe Kontrollere statusen for kortleseren. Lampen blinker for å vise at det leses fra eller skrives til et minnekort. 6 Spor for minnekort Sett inn et minnekort. Hvis du vil vite mer om hvilke typer minnekort som kan settes inn i de forskjellige sporene, kan du se Sette inn et minnekort på side

15 Bruk: For å gjøre følgende: 7 WiFi-indikator Kontrollere status for trådløs tilkobling: Av betyr at skriveren ikke er på eller at trådløst nettverkskort ikke er installert. Oransje betyr at skriveren er klar til å konfigureres for trådløs utskrift betyr at skriveren er koblet til for USB-utskrift Blinkende oransje betyr at skriveren er konfigurert, men den kan ikke kommunisere med det trådløse nettverket. Grønn betyr at skriveren er koblet til et trådløst nettverk. 8 Utskuff Samle papiret i en bunke etter hvert som det kommer ut av skriveren. 9 Skriverdeksel Sette inn eller bytte blekkpatroner. Fjerne papirstopp. 10 Papirmatebeskytter Unngå at elementer faller ned i papiråpningen. 11 Papirstøtter Holde papiret rett når det mates inn i skriveren. 12 Papirstøtte Legge i papir Bruk: For å gjøre følgende: 1 Strømforsyning Koble skriveren til en strømkilde med strømledningen. 1 Koble strømledningen ordentlig til strømforsyningen på skriveren. 2 Koble strømledningen til et strømuttak du vet fungerer som det skal. 2 3 Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på. 1 15

16 Bruk: For å gjøre følgende: 2 Tosidigenhet Skrive ut på begge sider av papiret. Fjerne papirstopp. Du kan finne mer informasjon under Papirstopp i tosidigenheten på side USB-port Koble skriveren til en datamaskin med en installeringskabel. Advarsel: Ikke ta på USB-porten unntatt når du skal koble til eller ta ut en USBeller installeringskabel. 4 Intern trådløs utskriftsserver Koble skriveren til et trådløst nettverk. Installere skriverprogramvaren Ved å bruke programvare-cden (Windows-brukere): Ved å bruke CDen som fulgte med skriveren: 1 Start Windows. 2 Når skrivebordet vises, må du sette inn programvare-cden. Skjermbildet for programvareinstallering vises. 3 Klikk på Installer. Ved å bruke programvare-cden (Macintosh-brukere): 1 Lukk alle åpne programmer. 2 Sett inn programvare-cden. 3 Dobbeltklikk på ikonet for skriver-cden i Finder. 4 Dobbeltklikk på Installer-ikonet. 5 Følg instruksjonene på skjermen. Ved å bruke Internett: 1 Gå til Lexmarks hjemmeside på 2 Klikk på Drivere & nedlastinger. 3 Velg skriveren og skriverdriveren for ditt operativsystem. 4 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned driveren og installere skriverprogramvaren. Lære mer om skriverprogramvaren Du kan redigere fotografier, vedlikeholde skriveren og mye annet ved å bruke programvaren til skriveren. Her finner du en oversikt over funksjonene i Productivity Studio og løsningssenteret. 16

17 Du kan åpne startbildet for Productivity Studio på en av disse måtene: Metode 1 Metode 2 Dobbeltklikk på ikonet Productivity Studio på skrivebordet. 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start. 2 Klikk på Programmer eller Alle programmer Lexmark 1500 Series. 3 Velg Productivity Studio. Klikk på Productivity Studio-ikonet for oppgaven du vil utføre. Avhengig av hvilken skrivermodell du har, kan det hende at enkelte av programfunksjonene ikke er tilgjengelige. Klikk på: Beskrivelse: Detaljer: Overfør fotografier Overføre fotografier fra et minnekort, en flash-enhet, en CD eller et digitalt kamera til biblioteket. Fotokort Lage fotokort av høy kvalitet av fotografiene dine. Fotopakker Skrive ut flere fotografier i forskjellige størrelser. Plakat Skrive ut et fotografi som en plakat over flere sider. Nederst til venstre i startbildet vises innstillingsvalg: Klikk på: Skriverstatus og -vedlikehold For å gjøre følgende: Kontrollere blekknivåene. Bestille blekkpatroner. Finne informasjon om vedlikehold. Velge andre kategorier i løsningssenteret og finne mer informasjon, blant annet om hvordan du kan endre skriverinnstillinger og utføre feilsøking. 17

18 Løsningssenteret inneholder fullstendig informasjon om hvordan du kan skrive ut fotografier, feilsøke utskriftsproblemer, sette inn blekkpatroner og utføre vedlikeholdsoppgaver. Du kan åpne løsningssenteret på en av disse måtene: Metode 1 Metode 2 1 Dobbeltklikk på ikonet for løsningssenteret på skrivebordet. 2 Klikk på Oppsett av og feilsøking for skriveren. Løsningssenteret vises, og kategorien Vedlikehold er aktiv. 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på. Windows XP og tidligere versjoner: Klikk på Start. 2 Klikk på Programmer eller Alle programmer Lexmark 1500 Series. 3 Velg Løsningssenter. Herfra: Hvordan Feilsøking Kan du gjøre følgende: Lære å gjøre følgende: Bruke grunnleggende funksjoner. Skrive ut prosjekter, for eksempel fotografier, konvolutter, kort, bannere, påstrykningspapir og transparenter. Finne den komplette elektroniske brukerhåndboken for mer informasjon. Vise blekknivåer og bestille nye blekkpatroner. Få tips om aktuell status. Løse skriverproblemer. Vise blekknivåer og bestille nye blekkpatroner. Avansert Vedlikehold Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus. Slå på eller av talemelding ved utskriftshendelser. Endre innstillinger for nettverksutskrift. Dele informasjon med oss om hvordan du bruker skriveren. Finne informasjon om programvareversjonen. Vise blekknivåer og bestille nye blekkpatroner. Sette inn en ny blekkpatron. Bestille blekkpatroner. Skrive ut en testside. Rengjøre blekkpatronene for å fjerne vannrette striper. Justere blekkpatronene for å fjerne uskarpe kanter. Vise blekknivåer. Feilsøke andre blekkproblemer. Sikkerhetsinformasjon Det kan vises advarsler fra tredjepartsprogrammer, inkludert antivirus-, sikkerhets- og brannmurprogrammer, når skriverprogramvaren installeres. Du må tillate at skriverprogramvaren kjøres på datamaskinen for at skriveren skal fungere som den skal. 18

19 Nettverksutskrift Generelt om nettverksutskrift Nettverksoversikt Et nettverk er en samling av enheter, som datamaskiner, skrivere, Ethernet-huber, trådløse tilgangspunkt og rutere, som er koblet sammen for kommunikasjon via kabler eller trådløs tilkobling. Et nettverk kan være kabelbasert, trådløst eller beregnet for bruk med både kabelbaserte og trådløse enheter. Enheter i et kabelbasert nettverk kommuniserer via kabler. Enheter i et trådløst nettverk kommuniserer med radiobølger i stedet for via kabler. En enhet må ha tilkoblet eller installert et trådløst nettverkskort for å kunne motta og sende radiobølger. Vanlige konfigurasjoner for hjemmenettverk Stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner og skrivere må være koblet sammen med kabler og/eller ha innebygde eller installerte trådløse nettverkskort for å kunne kommunisere i et nettverk. Nettverk kan konfigureres på forskjellige måter. Nedenfor beskrives noen vanlige eksempler. Merk: Skriverne i eksemplene er Lexmark-skrivere med innebygd eller installert intern utskriftsserver slik at de kan kommunisere i et nettverk. Lexmarks interne utskriftsservere er enheter som produseres av Lexmark for at Lexmarkskrivere skal kunne kobles til kabelbaserte eller trådløse nettverk. Kabelbasert nettverk En stasjonær datamaskin, en bærbar datamaskin og en skriver er koblet til en hub, ruter eller svitsj med Ethernetkabler. Nettverket er koblet til Internett med et DSL- eller kabelmodem. Internet Trådløst nettverk Nedenfor beskrives fire vanlige eksempler. Eksempel 1: Bærbar datamaskin og skriver med trådløs tilkobling og Internett-tilgang Eksempel 2: Stasjonær datamaskin, bærbar datamaskin og skriver med trådløs tilkobling og Internett-tilgang Eksempel 3: Stasjonær datamaskin, bærbar datamaskin og skriver med trådløs tilkobling uten Internett-tilgang Eksempel 4: Bærbar datamaskin med trådløs tilkobling til skriver uten Internett-tilgang 19

20 Eksempel 1: Bærbar datamaskin og skriver med trådløs tilkobling og Internett-tilgang En datamaskin er koblet til en trådløs ruter med en Ethernet-kabel. En bærbar datamaskin og en skriver har trådløs tilkobling til ruteren. Nettverket er koblet til Internett med et DSL- eller kabelmodem. Internet Eksempel 2: Stasjonær datamaskin, bærbar datamaskin og skriver med trådløs tilkobling og Internett-tilgang En stasjonær datamaskin, en bærbar datamaskin og en skriver har trådløs tilkobling til en trådløs ruter. Nettverket er koblet til Internett med et DSL- eller kabelmodem. Internet 20

21 Eksempel 3: Stasjonær datamaskin, bærbar datamaskin og skriver med trådløs tilkobling uten Internett-tilgang En stasjonær datamaskin, en bærbar datamaskin og en skriver har trådløs tilkobling til et trådløst tilgangspunkt. Nettverket er ikke koblet til Internett. Eksempel 4: Bærbar datamaskin med trådløs tilkobling til skriver uten Internett-tilgang En bærbar datamaskin har direkte trådløs tilkobling til en skriver uten å gå via en trådløs ruter. Nettverket er ikke koblet til Internett. Hvilke opplysninger trenger jeg, og hvor kan jeg finne dem? Denne skriveren kan ha en intern trådløs utskriftsserver, som gjør at skriveren kan brukes i et trådløst nettverk. Du må vite følgende innstillinger for det eksisterende trådløse nettverket: Nettverksnavnet (kalles også SSID) Trådløs modus (typen trådløst nettverk som brukes: infrastruktur eller ad hoc) Sikkerhetstypen i nettverket (WEP, WPA eller WPA2) Eventuelle sikkerhetsnøkler eller passord som brukes i forbindelse med krypteringstypen for nettverket Merk: Du trenger disse opplysningene for å kunne konfigurere skriveren for bruk i det trådløse nettverket. Se dokumentasjonen til den trådløse ruteren eller kontakt personen som konfigurerte det trådløse nettverket, for mer informasjon om hvordan du kan finne disse innstillingene. Finne MAC-adressen De fleste nettverksenheter har en unik maskinvare-id som skiller dem fra andre enheter i nettverket. Dette kalles MAC-adresse (Media Access Control). Hvis skriveren ble levert med en intern trådløs utskriftsserver, er MAC-adressen en kombinasjon av bokstaver og tall som du finner bak på skriveren. 21

22 Hvis du har kjøpt den interne trådløse utskriftsserveren separat, kan du finne MAC-adressen på en etikett som fulgte med utskriftsserveren. Fest etiketten på skriveren, slik at MAC-adressen er lett tilgjengelig når du trenger den. UAA: XX XX XX XX XX XX Merk: Det kan defineres en liste med MAC-adresser i en ruter, slik at bare enheter med disse MAC-adressene kan brukes i nettverket. Dette kalles MAC-adressefiltrering. Hvis MAC-adressefiltrering er aktivert i ruteren og du vil legge til en skriver i nettverket, må skriverens MAC-adresse inkluderes på MAC-filtreringslisten. Skrive ut en oppsettside for nettverk En oppsettside for nettverk viser konfigurasjonsinnstillinger, inkludert IP- og MAC-adressen til skriveren. 1 Kontroller at skriveren er slått på. 2 Trykk på. -lampen blinker. 3 Trykk på og hold inne. 4 Hold nede og trykk på. 5 Når -lampen lyser, kan du slippe. Oppsettsiden for nettverk skrives ut. Trådløs nettverkstilgang Finne IP-adresser En IP-adresse er et unikt nummer som enheter i et IP-nettverk bruker til å finne og kommunisere med hverandre. Enheter i et IP-nettverk kan bare kommunisere med hverandre hvis de har unike og gyldige IP-adresser. En unik IP-adresse betyr at to enheter i samme nettverk ikke kan ha samme IP-adresse. Finne IP-adressen til skriveren Du kan finne IP-adressen til skriveren ved å skrive ut en oppsettside for nettverk. Du kan finne mer informasjon under Skrive ut en oppsettside for nettverk på side 22. Finne IP-adressen til datamaskinen 1 Gjør ett av følgende: Windows Vista: Klikk på Alle programmer Tilbehør Ledetekst. Windows XP: Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Tilbehør Ledetekst. 22

23 2 Skriv ipconfig 3 Trykk på Enter. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel Tilordne en IP-adresse Det kan tilordnes en IP-adresse til nettverket ved hjelp av DHCP. Skriverobjektet som opprettes mot slutten av installeringen, sender alle utskriftsjobber over nettverket og til skriveren som bruker denne adressen. I mange nettverk kan IP-adresser tilordnes automatisk. Med Auto-IP kan enkeltenheter tilordne seg selv en unik IPadresse. I de fleste nettverk brukes DHCP ved tilordning av adresser. Ved installering av skriverprogramvaren for direkte IP-utskrift er IP-adressen bare synlig på skriverlisten når den blir tilordnet. Skriverobjektet som blir opprettet i mappen Skrivere, refererer til MAC-adressen til skriveren i portnavnet. Hvis IP-adressen ikke blir tilordnet automatisk, kan du prøve å angi en adresse manuelt når du har valgt skriveren på listen. Konfigurere IP-adresse Hvis du har mistet kontakten med skriveren i et nettverk, må du velge Bruk DHCP for å gjenopprette kontakten med skriveren. Du må tilordne en IP-adresse i følgende situasjoner: Du har tilordnet IP-adresser manuelt for de andre nettverksenhetene. Du vil tilordne en bestemt IP-adresse. Du har flyttet skriveren til et eksternt subnett. Skriveren er angitt som Ikke konfigurert i konfigureringsverktøyet. Kontakt systemadministratoren hvis du ønsker mer informasjon. Finne signalstyrken Trådløse enheter har innebygde antenner som sender og mottar radiosignaler. Signalstyrken som vises på oppsettsiden for nettverk, viser hvor sterkt et overført signal blir mottatt. Det er mange faktorer som kan påvirke signalstyrken. Én faktor er interferens fra andre trådløse enheter eller andre typer enheter, for eksempel mikrobølgeovner. En annen faktor er avstand. Jo større avstand det er mellom to trådløse enheter, desto svakere blir signalstyrken. Tips for bruk av nettverkskort Kontroller at alle tilkoblingene er ordentlig festet. Kontroller at datamaskinen er slått på. Kontroller at du har angitt den riktige IP-adressen. Ulike typer trådløse nettverk Nettverk kan være to ulike typer: infrastruktur eller ad hoc. Lexmark anbefaler konfigurering av nettverk i infrastrukturmodus ved hjelp av installerings-cden som leveres med skriveren. Et trådløst nettverk der enhetene kommuniserer med hverandre via et trådløst tilgangspunkt (en trådløs ruter) konfigureres i infrastrukturmodus. Alle enheter må ha gyldige IP-adresser og dele samme SSID og kanal. I tillegg må de ha samme SSID og kanal som det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren). 23

24 Et enkelt trådløst nettverk kan være en PC med et trådløst nettverkskort som kommuniserer direkte med en skriver som er klargjort for trådløs nettverkstilgang. Denne kommunikasjonsmodusen kalles ad hoc. En enhet i denne typen nettverk må ha en gyldig IP-adresse og være definert for ad hoc-modus. Den trådløse utskriftsserveren må også være konfigurert med samme SSID og kanal. Egenskaper Kommunikasjon Sikkerhet Rekkevidde Infrastruktur Via det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren) Flere sikkerhetsalternativer Avhenger av rekkevidde og antall tilgangspunkt Ad hoc Direkte mellom enheter Begrenset til rekkevidden til enkeltenheter i nettverket Hastighet Som regel raskere Som regel tregere Krav til alle enhetene i nettverket Unik IP-adresse for hver enhet Ja Ja Modus satt til Infrastruktur Ad hoc Samme SSID Samme kanal Ja, inkludert det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren) Ja, inkludert det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren) Ja Ja Infrastrukturmodus anbefales fordi det gir bedre nettverkssikkerhet bedre pålitelighet raskere ytelse enklere konfigurering Avansert trådløs tilkobling Opprette et trådløst ad hoc-nettverk ved å bruke Windows Vi anbefaler at du konfigurerer det trådløse nettverket ved hjelp av et trådløst tilgangspunkt (en trådløs ruter). Et nettverk som konfigureres på denne måten, kalles et infrastrukturnettverk. Hvis du har et infrastrukturnettverk hjemme, bør du konfigurere skriveren for bruk i nettverket. Hvis du ikke har et trådløst tilgangspunkt (en trådløs ruter), eller hvis du vil konfigurere et frittstående nettverk mellom skriveren og en datamaskin med et trådløst nettverkskort, kan du konfigurere et ad hoc-nettverk. Windows Vista: 1 Klikk på Kontrollpanel Nettverk og Internett. 2 Klikk på Koble til et nettverk i Nettverks- og delingssenter. 3 Klikk på Konfigurer et trådløst ad hoc-nettverk (datamaskin-til-datamaskin) i dialogboksen som vises, og klikk deretter på Neste. 24

25 4 Følg instruksjonene i veiviseren Konfigurer et trådløst ad hoc-nettverk. Som en del av konfigureringen må du gjøre følgende: a Opprett et nettverksnavn eller SSID for nettverket mellom datamaskinen og skriveren. b c Angi navnet på nettverket. Pass på at du skriver inn navnet riktig, og at bruken av store og små bokstaver er korrekt. Velg WEP på rullegardinlisten Sikkerhetstype, og opprett en sikkerhetsnøkkel (eller et passord). d Merk: WEP-passord må bestå av enten 5 eller 13 tegn. Angi passordet for nettverket. Pass på at du skriver inn passordet riktig, og at bruken av store og små bokstaver er korrekt. Windows Vista aktiverer ad hoc-nettverket. Det vil vises som et tilgjengelig nettverk i dialogboksen Koble til et nettverk, som betyr at datamaskinen er konfigurert for ad hoc-nettverket. 5 Lukk kontrollpanelet og eventuelle andre åpne vinduer. 6 Sett inn CDen med skriverprogramvaren i datamaskinen, og følg instruksjonene for trådløs installering. 7 Når de tilgjengelige nettverkene vises, må du angi nettverksnavnet og sikkerhetsinformasjonen fra trinn 4. Installeringsprogrammet konfigurerer skriveren for bruk med datamaskinen. 8 Oppbevar nettverksnavnet og sikkerhetsinformasjonen på et trygt sted for fremtidig referanse. Windows XP: 1 Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel Nettverkstilkoblinger. 2 Høyreklikk på Trådløse nettverkstilkoblinger. 3 Hvis Aktiver vises på tilleggsmenyen, må du klikke på det. Merk: Hvis Aktiver ikke vises, er trådløs tilkobling allerede aktivert. 4 Høyreklikk på ikonet Trådløs nettverkstilkobling. 5 Klikk på Egenskaper. 6 Klikk på kategorien Trådløse nettverk. Merk: Hvis kategorien Trådløse nettverk ikke vises, er det programvare fra tredjepart som styrer innstillingene for trådløs tilkobling. Du må bruke den programvaren til å konfigurere det trådløse ad hoc-nettverket. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for nettverksprogramvaren. 7 Merk av for Bruk Windows for å konfigurere innstillinger for trådløst nettverk. 8 Slett eventuelle nettverk som vises under Foretrukne nettverk. a b Klikk på nettverket du vil fjerne. Klikk på Fjern. 9 Klikk på Legg til for å opprette et ad hoc-nettverk. 10 Skriv inn navnet du vil bruke for det trådløse nettverket, i boksen Nettverksnavn (SSID). 11 Skriv ned navnet slik at du er sikker på at du angir det riktig når du kjører verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling. Skriv det ned nøyaktig slik det vises, og pass på bruken av store og små bokstaver. 12 Hvis Nettverksgodkjenning vises på listen, må du velge Åpen. 13 Velg WEP på listen Datakryptering. 14 Opphev eventuelt valget av Nøkkelen angis automatisk for meg. 25

26 15 Skriv inn en sikkerhetskode i boksen Nettverksnøkkel. 16 Skriv ned sikkerhetsnøkkelen slik at du er sikker på at du angir den riktig når du kjører verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling. Skriv den ned nøyaktig slik den vises, og pass på bruken av store og små bokstaver. Merk: Hvis du vil vite mer om passord (sikkerhetsnøkler), kan du se avsnittet Kontrollere sikkerhetsnøklene i delen Feilsøking for trådløs tilkobling i kapittelet Feilsøking. 17 Skriv inn den samme sikkerhetsnøkkelen i boksen Bekreft nettverksnøkkel. 18 Merk av for Dette er et datamaskin til datamaskin-nettverk (ad hoc). Trådløse tilgangspunkt brukes ikke. 19 Klikk på OK to ganger for å lukke de to åpne vinduene. 20 Det kan ta noen minutter før de nye innstillingene aktiveres. Slik kan du kontrollere statusen for nettverket: a b Høyreklikk på ikonet Trådløse nettverkstilkoblinger. Velg Vis tilgjengelige trådløse nettverk. Hvis nettverket vises på listen, men datamaskinen ikke er koblet til, må du merke ad hoc-nettverket og klikke på Koble til. Hvis nettverket ikke vises, må du vente litt og deretter klikke på Oppdater nettverksliste. 21 Klikk på Programmer eller Alle programmer Lexmark 1500 Series. 22 Klikk på Verktøy for oppsett av trådløs tilkobling. Merk: Det kan hende at du må koble skriveren til datamaskinen med installeringskabelen under konfigureringen. 23 Følg instruksjonene på skjermen. 24 Oppbevar nettverksnavnet og sikkerhetsnøklene på et trygt sted for fremtidig referanse. Legge til en skriver i et eksisterende trådløst ad hoc-nettverk ved å bruke Windows 1 Klikk på Programmer eller Alle programmer Lexmark 1500 Series. 2 Klikk på Trådløs tilkobling. 3 Følg instruksjonene på skjermen. 26

27 Legge i papir og originaler Legge i papir 1 Kontroller følgende: At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere. At du legger i papiret med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg hvis du bruker fotopapir, glanset papir eller tungt, matt papir. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) At papiret ikke er brukt eller skadet. At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir. At du ikke presser papiret inn i skriveren. 2 Før du legger i papir, må du skyve papirskinnene mot kantene av papirstøtten. Du kan legge i opptil 100 ark med vanlig papir 25 ark med tungt, matt papir 25 ark med fotopapir 25 ark med glanset papir Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 3 Legg papiret på høykant på midten av papirstøtten, og juster papirskinnene inntil kantene av papiret. 1 Merk: For å unngå papirstopp må du passe på at papiret ikke buer seg når du justerer papirskinnene. Legge i konvolutter Du kan legge i opptil 10 konvolutter om gangen. Advarsel: Ikke bruk konvolutter med metallspenner, sløyfer eller metallbånd som kan brettes. 1 Legg konvoluttene på midten av papirstøtten og med frimerkehjørnet oppe til venstre. 2 Kontroller følgende: At utskriftssiden på konvoluttene vender mot deg. At konvoluttene er beregnet på bruk i blekkskrivere. 2 27

28 At papirstøttene ligger inntil kantene på konvoluttene. 1 2 Merk: Ikke legg i konvolutter med hull, perforeringer, utstansing eller preging. Ikke bruk konvolutter med selvklebende klaffer uten beskyttelsespapir. Konvolutter trenger lengre tørketid. Fjern konvoluttene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. Legge i etiketter Du kan legge i opptil 25 ark med etiketter om gangen. 1 Legg i etikettarkene med utskriftssiden mot deg, og pass på at øvre kant av arkene trekkes først inn i skriveren. 2 Kontroller følgende: At utskriftssiden på etikettene vender mot deg. At toppen på etikettarkene trekkes først inn i skriveren. At det er minst 1 mm klaring fra kanten av papiret til etikettene. At du bruker komplette etikettark. Hvis du legger i ark med manglende etiketter, kan det føre til at andre etiketter løsner under utskriften, slik at det oppstår papirstopp. At etikettene legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på etikettene. Merk: Etiketter trenger lengre tørketid. Fjern etikettarkene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. Legge i gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort og postkort Du kan legge i opptil 25 gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort eller postkort om gangen. 1 Legg i kortene med utskriftssiden mot deg. 2 Kontroller følgende: At kortene legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på kortene

29 Merk: Fotokort trenger lengre tørketid. Fjern fotokortene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. Legge i transparenter Du kan legge i opptil 50 transparenter om gangen. 1 Legg i transparentene med den grove siden mot deg. Hvis transparentene har en stripe som kan fjernes, må den vende bort fra deg og ned mot skriveren. 2 Kontroller følgende: At transparentene legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på transparentene. Merk: Transparenter med beskyttelsespapir anbefales ikke. Transparenter trenger lengre tørketid. Fjern transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. Legge i påstrykningspapir Du kan legge i opptil 10 ark med påstrykningspapir om gangen, men du får best resultat hvis du legger i ett og ett ark. 1 Legg i arkene med påstrykningspapir med utskriftssiden mot deg. 2 Kontroller følgende: At du følger instruksjonene på pakken når du skal legge i påstrykningspapir. At påstrykningspapiret legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på påstrykningspapiret. Legge i papir med tilpasset størrelse Du kan legge i opptil 100 ark papir med tilpasset størrelse om gangen. 1 Legg i papir med utskriftssiden mot deg. 2 Kontroller følgende: At papirstørrelsen er tilpasset disse målene: Bredde: 76,0 216,0 mm 3,0 8,5 tommer Lengde: 127,0 432,0 mm 5,0 17,0 tommer At høyden på stabelen ikke er mer enn 10 mm. At papiret legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret. 29

30 W I F I PRINTING Legge i bannerpapir Du kan legge i opptil 20 ark med bannerpapir om gangen. 1 Fjern alt papir fra papirstøtten før du legger i bannerpapiret. 2 Riv av bare det antallet bannersider som er nødvendig for banneret. 3 Legg bunken med bannerpapir på et flatt underlag bak skriveren. 4 Før forkanten på bannerpapiret inn i skriveren. 5 Kontroller følgende: At papiret legges på midten av papirstøtten. At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret. 30

31 Utskrift Skrive ut vanlige dokumenter Skrive ut et dokument 1 Legg i papir. 2 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Juster innstillingene. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. Skrive ut en Web-side Du kan bruke verktøylinjen til å lage en utskriftsvennlig versjon av en Web-side. 1 Legg i papir. 2 Åpne en Web-side i Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere. 3 Kontroller eller endre utskriftsinnstillingene: a b c Klikk på Lexmark Utskriftsformat. Juster innstillingene. Klikk på OK. 4 Hvis du vil vise Web-siden før den skrives ut: a b c Klikk på Forhåndsvis. Bruk alternativene på verktøylinjen til å bla gjennom sider, zoome inn eller ut eller velge om du vil skrive ut bare tekst eller bare fotografier. Klikk på: Skriv ut i forhåndsvisningsvinduet, og klikk deretter på Skriv ut i dialogboksen som vises, eller Lukk og fortsett med neste trinn. 5 Velg eventuelt et utskriftsalternativ fra verktøylinjen: Normal Hurtig Sort/hvitt Bare tekst 31

32 Skrive ut fotografier eller bilder fra en Web-side 1 Legg i papir. Du får best resultat hvis du bruker fotopapir eller tungt, matt papir. Legg den glansede siden eller utskriftssiden opp. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) 2 Åpne en Web-side i Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere. Antallet fotografier som kan skrives ut, vises ved siden av knappen Fotografier på verktøylinjen. 3 Hvis det ikke vises et antall fotografier: a b c d Velg Alternativer på rullegardinmenyen for Lexmark-logoen. Klikk på kategorien Avansert. Velg en lavere minimum fotostørrelse. Klikk på OK. Antallet fotografier som kan skrives ut fra siden, vises ved siden av knappen. 4 Klikk på Fotografier. Dialogboksen Fast Pics vises. 5 Hvis du vil skrive ut alle fotografiene eller bildene med de samme innstillingene, kan du velge den størrelsen du vil bruke, papirstørrelsen i skriveren og antallet kopier. 6 Hvis du vil skrive ut ett og ett fotografi eller bilde: a b Klikk på fotografiene eller bildene du ikke vil skrive ut for å oppheve valget av dem. Hvis du vil endre de vanlige fotoinnstillingene: 1 Høyreklikk på fotografiet eller bildet. 2 Klikk på Rediger. 3 Velg alternativer. 4 Følg instruksjonene på skjermen. 5 Klikk på Ferdig når du har gjort alle ønskede endringer. 6 Velg ønsket størrelse, størrelsen på papiret i skriveren og det antallet kopier du vil skrive ut. 7 Klikk på Skriv ut nå. Skrive ut flere kopier av et dokument 1 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut eller Utskriftsoppsett. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett i dialogboksen som vises. 3 Angi det antallet kopier du vil skrive ut, under Kopier i kategorien Kvalitet/kopier. Merk: Hvis du skal skrive ut flere kopier av et dokument på flere sider og ønsker å sortere kopiene, må du klikke på Sorter kopier. 4 Klikk på OK for å lukke eventuelle åpne dialogbokser i skriverprogramvaren. 5 Skriv ut dokumentet. 32

33 Sortere kopier Hvis du skal skrive ut flere kopier av et dokument, kan du velge å skrive ut kopiene sortert eller usortert. Sortert Usortert 1 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 3 Klikk på kategorien Kvalitet/kopier. 4 Klikk på Sorter kopier under Flere kopier. 5 Klikk på OK for å lukke eventuelle åpne dialogbokser i skriverprogramvaren. 6 Skriv ut dokumentet. Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du skal skrive ut flere kopier av et fotografi. For å unngå flekker bør du fjerne fotografiene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Skrive ut siste side først (omvendt siderekkefølge) 1 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 3 Velg Skriv ut siste side først i kategorien Kvalitet/kopier. 4 Klikk på OK. 5 Klikk på OK eller Skriv ut. Skrive ut flere sider på ett ark (nedskalering) 1 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 3 Velg Nedskalering i kategorien Utskriftslayout. 4 Velg det antallet sider du vil skrive ut på hvert ark. 5 Velg Skriv ut sidekanter hvis du vil skrive ut en ramme rundt hver side. 6 Klikk på OK. 7 Klikk på OK eller Skriv ut. 33

34 Skrive ut dokumenter eller fotografier fra en ekstern lagringsenhet 1 Sett inn et minnekort i sporet for minnekort, eller sett inn en flash-enhet i PictBridge-porten foran på skriveren. Hvis det er lagret dokumenter eller fotografier på minnekortet eller flash-enheten, vises en dialogboks på dataskjermen der du blir spurt om du vil lagre filene eller fotografiene på datamaskinen, eller om du vil velge filer eller fotografier for utskrift. 2 Velg Velg hvilke filer som skal skrives ut eller Velg hvilke fotografier som skal skrives ut. 3 Velg dokumentet eller fotografiet du vil skrive ut. Merk: Hvis du har valgt et dokument, åpnes programmet som dokumentet er laget i. Du kan skrive ut dokumentet direkte fra programmet. Hvis du har valgt et fotografi, åpnes Productivity Studio. Du kan redigere og skrive ut fotografier direkte fra dette programmet. 4 Skriv ut dokumentet eller fotografiet. Stanse utskriftsjobber midlertidig 1 Windows Vista: Klikk på Kontrollpanel Skriver. Windows XP: Klikk på Start Innstillinger Skrivere og telefakser. 2 Høyreklikk på ikonet for Lexmark 1500 Series. 3 Velg Pause. Avbryte utskriftsjobber 1 Windows Vista: Klikk på Kontrollpanel Skriver. Windows XP: Klikk på Start Innstillinger Skrivere og telefakser. 2 Høyreklikk på ikonet for Lexmark 1500 Series. 3 Velg Åpne. 4 Høyreklikk på dokumentnavnet. 5 Velg Avbryt. Skrive ut spesialdokumenter Velge kompatible spesialpapirtyper Tungt, matt papir: Fotopapir med matt overflate som brukes ved utskrift av grafikk av høy kvalitet. Lexmark PerfectFinish TM -fotopapir: Fotopapir av svært høy kvalitet som er utviklet spesielt for blekkskrivere fra Lexmark, men som kan brukes på alle blekkskrivere. Det er spesielt utviklet for å gi profesjonelle utskrifter. Til dette papiret bør du bruke ekte Lexmark evercolor TM 2-blekk, som gir vannbestandige utskrifter som ikke falmer. Lexmark-fotopapir: Tungt fotopapir av høy kvalitet som er utviklet spesielt for blekkskrivere fra Lexmark, men som kan brukes på alle blekkskrivere. Papiret er rimelig og gir utmerket bildekvalitet for vanlige fotoutskrifter. Transparenter: Utskriftsmateriale i plast som primært brukes til overhead-projektorer. Kartong: Svært tykt papir som brukes til utskrift av kraftigere elementer, for eksempel gratulasjonskort. Påstrykningspapir: Utskriftsmateriale som skrives ut med speilvendt motiv som kan strykes på stoff. 34

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Komme i gang

Lexmark 1400 Series. Komme i gang Lexmark 1400 Series Komme i gang Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Brukerhåndbok for 6500 Series

Brukerhåndbok for 6500 Series Brukerhåndbok for 6500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X7550

Din bruksanvisning LEXMARK X7550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

9500 Series Komme i gang

9500 Series Komme i gang 9500 Series Komme i gang 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 4800 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 4800 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 4800 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2400 Series

Brukerhåndbok for Z2400 Series Brukerhåndbok for Z2400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Lære mer om skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z2490

Din bruksanvisning LEXMARK Z2490 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series Brukerhåndbok for 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Unngå sikkerhetsadvarsler under

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Modell(er): Diverse, xxx, der "x" er et alfanumerisk tegn Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z53

Din bruksanvisning LEXMARK Z53 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer