Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen"

Transkript

1 Page 1 of Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA P/N 22D0040 E.C. 5Z0003 Installere Alt-i-ett-maskinen Hvis du ikke allerede har gjort det, må du følge trinnene i installeringsoversikten for å fullføre installeringen av maskin- og programvaren. Hvis det oppstår problemer under installeringen, kan du se Feilsøking for installering. Du finner følgende i esken med Alt-i-ett-maskinen: Installeringsoversikt Brukerhåndbok Driver-CD Strømforsyningsenhet Fotoblekkpatron eller sort blekkpatron Fargeblekkpatron Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen er anskaffet i. Merk: Det er ikke sikkert at det følger med en USB-kabel. Lage ditt første prosjekt Når du har utført trinnene i installeringsoversikten, kan du skrive ut fotografier fra minnekortet til et digitalt kamera ved å bruke kontrollpanelet på Alt-i-ett-maskinen.

2 Page 2 of Legg i papir. Du får best resultat hvis du bruker fotopapir eller glanset papir. Legg den glansede eller bestrøkne siden opp. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Senk papirmatebeskytteren, klem sammen papirskinnen og skyv den inntil den venstre kanten av papiret. 3. Sett inn minnekortet. Merk: Det finnes minnekort av ulike størrelser og typer, og det er to tilgjengelige spor der minnekortet kan settes inn. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Minnekort som støttes. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises, og View Photos or Print (vis fotografier eller skriv ut) er merket. 4. Trykk på velgeknappen.

3 Page 3 of 71 Det første fotografiet vises i vinduet. Trykk på velgeknappen hvis du vil velge flere fotografier for utskrift. Trykk på knappen for rotering hvis du vil endre retningen for enklere visning av fotografiet. Trykk på knappen for å endre størrelse hvis du vil endre størrelsen på fotografiet. Trykk på høyre pilknapp hvis du vil vise flere fotografier. 5. Trykk på velgeknappen for hvert fotografi du vil skrive ut. Trykk på knappen for forhåndsvisning av side hvis du vil se hvordan fotografiene blir skrevet ut. Trykk på menyknappen hvis du vil endre papirstørrelsen. 6. Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut de valgte fotografiene. Merk: Trykk på knappen for stopp/fjern hvis du vil avbryte eller stanse en utskriftsjobb. Lære om Alt-i-ett-maskinen Deler Kontrollpanel Programvare Lexmark 4300 Series er både fargeskanner, fargeskriver, fargekopimaskin og fargefaksmaskin. Merk: Du trenger ikke å koble Alt-i-ett-maskinen til datamaskinen for å ta kopier eller skrive ut fotografier fra et digitalt kamera. Deler I tabellene nedenfor kan du finne beskrivelser av de ulike delene av Alt-i-ett-maskinen.

4 Page 4 of 71 Bruk: For å gjøre følgende: 1 Papirstøtte Legge i papir. 2 Papirmatebeskytter Forhindre at små objekter kommer inn i Alt-i-ett-maskinen. 3 Toppdeksel Løfte for å legge et element på skannerens glassplate. 4 Skannerenhet Hevet: Få tilgang til blekkpatronene. Senket: Elementer for skanning er plassert på skannerens glassplate. 5 Minnekortleser Sette inn et minnekort i et minnekortspor for å vise og skrive ut fotografier. 6 PictBridge-port Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til Alt-i-ettmaskinen. Bruk kontrollene på kameraet til å velge og skrive ut fotografiene. 7 Utskuff Stable papiret etter hvert som det kommer ut av maskinen. Utskuffen kan romme følgende: 25 ark med vanlig papir 20 ark med etiketter 10 konvolutter 20 kort 1 transparent 1 ark med fotopapir / glanset papir 25 ark med bestrøket papir 10 ark med bannerpapir Merk: Hvis du vil unngå at blekket smøres utover, må du ta bort hver transparent eller side før den neste kommer ut. 8 Vindu på kontrollpanelet Forhåndsvise dokumenter og fotografier på skannerens glassplate, eller forhåndsvise bilder på minnekort. Kontrollere statusen for Alt-i-ett-maskinen. 9 Kontrollpanel Bruke Alt-i-ett-maskinen (se Bruke kontrollpanelet hvis du ønsker informasjon om hver enkelt knapp). 10 Papirskinne Passe på at papiret mates inn riktig.

5 Page 5 of 71 Bruk: For å gjøre følgende: 1 Strømforsyningsport Koble til strømledningen. 2 USB-port Koble Alt-i-ett-maskinen til datamaskinen med en USB-kabel. Kontrollpanel Bruke kontrollpanelet Bruk: For å gjøre følgende: 1 Av/på Slå Alt-i-ett-maskinen på og av. 2 Modus Velge kopierings-, skanne- eller minnekortmodus. Merk: Det aktuelle valget vises med en av de tre indikatorlampene. Bruk: For å gjøre følgende: 1 Roter Rotere bildet i vinduet på kontrollpanelet 90 grader for enklere visning av fotografier. 2 Forhåndsvis side Forhåndsvise et bilde før utskrift, skanning eller kopiering. Merk: Du kan forhåndsvise et bilde flere ganger før skanning. I minnekortmodus: Forhåndsvise flere sider. Bruk pilknappene til å bla gjennom fotografiene. 3 Endre størrelse I kopieringsmodus: Forstørre eller forminske et bilde. I skannemodus: Knappen fungerer ikke i denne modusen.

6 Page 6 of 71 I minnekortmodus: Angi størrelsen for fotografier. Zoome et fotografi inn eller ut ved beskjæring. 4 Antall kopier I kopierings- og minnekortmodus: Angi antall kopier som skal skrives ut. I skannemodus: Knappen fungerer ikke i denne modusen. Bruk: For å gjøre følgende: 1 Velg Velge et menyalternativ. I minnekortmodus: Velge eller oppheve valget av et fotografi for utskrift. 2 Meny Copy (kopier): Vise kopieringsmenyen eller gå tilbake til standard kopieringsmenybilde. Scan (skann): Vise skannemenyen eller gå tilbake til standard skannemenybilde. Photo (foto): Vise fotomenyen eller gå tilbake til standard fotomenybilde. 3 Stopp/fjern Avbryte en kopierings-, skanne- eller utskriftsjobb. I minnekortmodus: Oppheve valget av fotografiet som forhåndsvises. Annen nyttig informasjon om denne knappen: Ved visning av et fotografi kan du oppheve alle fotovalg. Trykk på knappen for stopp/fjern to ganger, og følg deretter instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet. Ved kopiering kan du gå tilbake til standardinnstillingene. Trykk på knappen for stopp/fjern to ganger i et standardmodusbilde. 4 Farge Starte en kopierings-, skanne- eller fotojobb i farger (avhengig av hvilken modus som er valgt). Copy (kopier): Starte en kopieringsjobb i farger. Scan (skann): Starte en skannejobb i farger. Photo Card (minnekort): Starte en utskriftsjobb i farger. 5 Sort/hvitt Starte en kopierings-, skanne- eller fotojobb i sort/hvitt (avhengig av hvilken modus som er valgt). Copy (kopier): Starte en kopieringsjobb i sort/hvitt.

7 Page 7 of 71 Scan (skann): Starte en skannejobb i sort/hvitt. Photo Card (minnekort): Starte en utskriftsjobb i sort/hvitt. 6 Pil opp Bla gjennom menyalternativene. Endre det valgte området ved beskjæring av et bilde. I minnekortmodus: Trykk på denne knappen for å gå 10 bilder fremover hvis du vil vise hvert tiende bilde i vinduet på kontrollpanelet. I kopieringsmodus: Endre størrelsen på blankt papir. Pil ned Bla gjennom menyalternativene. Endre det valgte området ved beskjæring av et bilde. I minnekortmodus: Trykk på denne knappen for å gå 10 bilder tilbake hvis du vil vise hvert tiende bilde i vinduet på kontrollpanelet. I kopieringsmodus: Endre størrelsen på blankt papir. Høyre pilknapp (+) Venstre pilknapp (-) Bla gjennom menyalternativene. Endre det valgte området ved beskjæring av et bilde. Øke antall kopier. Vise det neste bildet på et minnekort. Bla gjennom menyalternativene. Endre det valgte området ved beskjæring av et bilde. Redusere antall kopier. Vise det forrige bildet på et minnekort. Navigere gjennom menyene på kontrollpanelet 1. Trykk på modusknappen for å velge kopierings-, skanne- eller minnekortmodus. 2. Trykk på menyknappen for å åpne menystrukturen for den valgte modusen. 3. Trykk på pil opp eller pil ned for å bla gjennom menyene i den aktuelle modusen. 4. Trykk på høyre eller venstre pilknapp for å bla gjennom alternativene for et merket element. 5. Trykk på velgeknappen for å velge en innstilling. Kopieringsmenyen Med dette menyelementet: Copy Quality (kopieringskvalitet) Brightness (lysstyrke) Blank Paper Size (størrelse på blankt papir) Repeat Image (gjenta bilde) Kan du gjøre følgende: Velge en utskriftskvalitet. Gjøre det kopierte bildet lysere eller mørkere. Angi størrelsen på det papiret som er lagt i papirstøtten. Angi antall bilder som skal plasseres på én side.

8 Page 8 of 71 Size of Original (størrelse på original) Angi størrelsen på dokumentet på skannerens glassplate. Maintenance (vedlikehold) Kontrollere blekknivået. Bytte blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Rengjøre blekkpatroner. Skrive ut en testside. Defaults (standarder) Gjenopprette standardinnstillingene. Angi den papirtypen som er lagt i papirstøtten. Velge språk for teksten i vinduet. Tilbakestille innstillinger (etter 2 minutter eller aldri). Angi når Alt-i-ett-maskinen skal gå over i strømsparingsmodus. Skannemenyen Med dette menyelementet: Kan du gjøre følgende: Maintenance (vedlikehold) Kontrollere blekknivået. Bytte blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Rengjøre blekkpatroner. Skrive ut en testside. Defaults (standarder) Gjenopprette standardinnstillingene. Velge språk for teksten i vinduet. Tilbakestille innstillinger (etter 2 minutter eller aldri). Angi når Alt-i-ett-maskinen skal gå over i strømsparingsmodus. Fotomenyen Med dette menyelementet: Blank Paper Size (størrelse på blankt papir) Print Quality (utskriftskvalitet) Brightness (lysstyrke) Crop (beskjær) Kan du gjøre følgende: Angi størrelsen på det papiret som er lagt i papirstøtten. Velge en utskriftskvalitet. Gjøre fotografiet lysere eller mørkere. Beskjære et bilde. Rotate 90 degrees (roter 90 grader) Rotere et element i vinduet på kontrollpanelet.

9 Page 9 of 71 Sepia Tone Print (sepiatoneutskrift) Skrive ut fotografier i sepiatoner. Print All Photos (skriv ut alle fotografier) Slide Show (lysbildefremvisning) Print Index Page (skriv ut indeksside) View Photos or Print (vis fotografier eller skriv ut) Print DPOF Selection (skriv ut DPOF-utvalg) Save to Computer (lagre på datamaskin) Skrive ut alle fotografiene som er lagret på et minnekort. Vise en lysbildefremvisning av fotografiene som er lagret på et minnekort. Skrive ut en indeks over alle fotografiene på et minnekort. Bla gjennom bildene på minnekortet og velge hvilke som skal skrives ut. Skrive ut fotografier direkte fra et minnekort. Merk: Dette menyvalget vises bare hvis det finnes en gyldig DPOF-fil på minnekortet. Lagre fotografier på datamaskinen. Maintenance (vedlikehold) Kontrollere blekknivået. Bytte blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Rengjøre blekkpatroner. Skrive ut en testside. Defaults (standarder) Gjenopprette standardinnstillingene. Angi størrelsen på det papiret som ligger i papirstøtten. Angi størrelsen på det fotografiet du vil skrive ut. Aktivere eller deaktivere forhåndsvisning før utskrift. Velge språk for teksten i vinduet. Justere når innstillingene tilbakestilles (etter 2 minutter eller aldri). Angi når Alt-i-ett-maskinen skal gå over i strømsparingsmodus. PictBridge-fotomenyen Med dette menyelementet: Blank Paper Size (størrelse på blankt papir) Photo Size (fotostørrelse) Print Quality (utskriftskvalitet) Paper Type (papirtype) Sepia Tone Print (sepiatoneutskrift) Kan du gjøre følgende: Angi størrelsen på det papiret som er lagt i papirstøtten. Angi størrelsen på det fotografiet du vil skrive ut. Velge en utskriftskvalitet. Velge en papirtype. Skrive ut fotografier i sepiatoner.

10 Page 10 of 71 Maintenance (vedlikehold) Kontrollere blekknivået. Bytte blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Rengjøre blekkpatroner. Skrive ut en testside. Programvare Programvaren for Alt-i-ett-maskinen består av disse komponentene: Lexmark Bildestudio, som brukes til å håndtere og skrive ut fotografier. Alt-i-ett-løsninger, som brukes ved skanning, kopiering og faksing. Utskriftsegenskaper, som brukes ved utskrift. Lexmarks løsningssenter for 4300 Series, som brukes ved feilsøking og vedlikehold og for å finne informasjon om bestilling av blekkpatroner. Lexmark Bilderedigering, som brukes til å redigere fotografier og grafikk. Lexmark Fast Pics, som brukes til overføring av digitale fotografier. Bruke Lexmark Bildestudio Ved hjelp av Lexmark Bildestudio kan du utføre oppgaver på en rask og enkel måte, ved at riktig komponent åpnes for den oppgaven du vil utføre. Du kan åpne Lexmark Bildestudio på en av disse måtene: Dobbeltklikk på snarveisikonet på skrivebordet. Klikk på ikonet i systemstatusfeltet. Klikk på Start Programmer Lexmark 4300 Series Lexmark Bildestudio. Lexmark Bildestudio vises på skrivebordet.

11 Page 11 of 71 Knappene i Lexmark Bildestudio Klikk på: For å gjøre følgende: Skrive ut fotografier Dele fotografier Bruke fotografier på minnekort Bla gjennom fotografier Skrive ut en albumside Skanne og redigere tekst (OCR) Skanne Kopiere Fakse Få tilgang til Lexmarks hjemmeside Lære mer Få hjelp Detaljer: Skrive ut lagrede bilder på datamaskinen i vanlige fotostørrelser. Skanne et element og sende det med e-post, eller sende et element som er lagret på datamaskinen, med e-post. Lagre eller skrive ut fotografier fra fotominnekortet som er satt inn. Vise fotografier som er lagret på datamaskinen. Skrive ut en albumside eller utklippsbokside med ulike fotostørrelser. Skanne et dokument til et tekstbehandlingsprogram ved hjelp av OCR (optisk tegnlesing) for å redigere teksten. Skanne et fotografi eller dokument ved hjelp av Lexmark Alti-ett-løsninger. Kopiere et fotografi eller dokument med alternativer for å forstørre, forminske eller endre andre funksjoner ved hjelp av Lexmark Alt-i-ett-løsninger. Skanne og fakse et dokument eller element som er lagret på datamaskinen. Gå til Lexmarks hjemmeside på Internett. Lære mer om hva du kan gjøre med programvaren. Bruke verktøy slik at Alt-i-ett-maskinen skal fortsette å fungere optimalt. Bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger Bruk Lexmark 4300 Series Alt-i-ett-løsninger til å skanne, kopiere og fakse dokumenter. Du kan få tilgang til Alt-i-ett-løsninger på en av disse måtene: Klikk på Skann eller Kopier i Lexmark Bildestudio. Klikk på Start Programmer Lexmark 4300 Series Alt-i-ett-løsninger. Høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, og klikk deretter på Alt-i-ett-løsninger. Kategorien Skanne og kopiere i Alt-i-ett-løsninger vises.

12 Page 12 of 71 Kategorien Skanne og kopiere i Alt-i-ett-løsninger Kategorien Skanne og kopiere i Alt-i-ett-løsninger består av fire hovedområder: Skann, Kopier, Kreative oppgaver og Forhåndsvisning. Fra dette området: Kan du gjøre følgende: Skann Velge hvor du vil sende et skannet element. Velge hvilken type element som skal skannes. Velge skannekvaliteten. Merk: Klikk på Se flere skanneinnstillinger for å vise alle innstillingene. Kopier Velge antallet og fargen for kopiene. Velge kvalitet for kopiene. Velge en størrelse på blankt papir. Velge størrelsen på originaldokumentet. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forstørre eller forminske kopiene. Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise alle innstillingene. Kreative oppgaver Vise et bilde flere ganger på én side. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Sende et bilde med e-post. Fakse ved hjelp av datamaskinens modem. Lagre et bilde på datamaskinen. Lagre flere fotografier. Redigere tekst i et skannet dokument (OCR). Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Forhåndsvisning Velge en del av forhåndsvisningen du vil skanne eller kopiere.

13 Page 13 of 71 Vise et bilde av det som skrives ut, skannes eller kopieres. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hovedsiden for Alt-i-ett-løsninger, kan du klikke på Hjelp-koblingen øverst i vinduet. Kategorien Lagrede bilder Bruk kategorien for lagrede bilder til å utføre oppgaver med bilder som er lagret på datamaskinen. Kategorien for lagrede bilder består av fire hovedområder. Fra dette området: Kan du gjøre følgende: Forhåndsvisningsområde Vise eller opprette mapper. Forhåndsvise og velge bilder. Gi nytt navn til, slette eller redigere valgte bilder. Åpne med... Fotoutskrifter... Velge hvor du vil sende et lagret bilde. Klikke på Neste hvis du vil skrive ut utvalgte fotografier i Fast Pics. Kreative oppgaver Skrive ut en albumside med ulike fotostørrelser. Merk: Du kan også legge til tekst i fotografiene (se Legge til teksttitler under fotografiene). Utføre de samme kreative oppgavene som er tilgjengelige under Kreative oppgaver på hovedsiden for Alt-i-ett-løsninger. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om denne siden, kan du klikke på Hjelpkoblingen øverst i vinduet. Koblingen Vedlikehold/feilsøk Klikk på koblingen Vedlikehold/feilsøk øverst i vinduet. Siden Vedlikehold/feilsøk inneholder direkte koblinger til Lexmarks løsningssenter. Bruke Lexmarks løsningssenter Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter: 1. Åpne Lexmark Bildestudio. 2. Klikk på Vedlikehold/feilsøk. Kategorien Skriverstatus vises.

14 Page 14 of 71 Lexmarks løsningssenter består av seks kategorier: Skriverstatus, Hvordan, Feilsøking, Vedlikehold, Kontaktinformasjon og Avansert. Fra kategorien: Skriverstatus (standarddialogboksen) Hvordan Kan du gjøre følgende: Vise statusen for Alt-i-ett-maskinen. Når du for eksempel skriver ut, er statusen Skriver ut. Vise blekknivåene i blekkpatronene. Lære å gjøre følgende: Skanne, kopiere, fakse og skrive ut. Finne og endre innstillinger. Bruke grunnleggende funksjoner. Feilsøking Få tips om aktuell status. Skrive ut prosjekter, for eksempel bannere, fotografier, konvolutter, kort, påstrykningspapir og transparenter. Finne utskriftsversjonen av den elektroniske håndboken. Løse problemer med Alt-i-ett-maskinen. Vedlikehold Sette inn en ny blekkpatron. Vise innkjøpsalternativer for nye blekkpatroner. Skrive ut en testside. Rengjøre for å fjerne vannrette striper. Feilsøke andre blekkproblemer. Justere for å fjerne uskarpe kanter. Kontaktinformasjon Vise informasjon om tilgjengelige ressurser og tilbud. Vise informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark. Avansert Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus, og slå på eller av talemelding ved utskriftshendelser. Endre innstillinger for nettverksutskrift. Finne informasjon om programvareversjonen. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon, kan du klikke på Hjelp nederst til høyre på skjermen.

15 Page 15 of 71 Bruke Utskriftsegenskaper Utskriftsegenskaper er programvaren som kontrollerer utskriftsfunksjonen når Alt-i-ettmaskinen er koblet til en datamaskin. Du kan endre innstillingene i Utskriftsegenskaper, avhengig av hvilken prosjekttype du vil lage. Du kan åpne Utskriftsegenskaper i de fleste programmer: 1. Velg Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2. Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. Vinduet Utskriftsegenskaper vises. Jeg ønsker å-menyen Jeg ønsker å-menyen vises når du åpner Utskriftsegenskaper. Den inneholder ulike veivisere, for eksempel for å skrive ut på begge sidene av arket og for å skrive ut et banner, en plakat, et fotografi eller en konvolutt, som du kan bruke til å velge riktige utskriftsinnstillinger for det prosjektet du vil skrive ut. Lukk menyen hvis du vil vise alle alternativene i dialogboksen Utskriftsegenskaper. Kategorier i Utskriftsegenskaper Fra kategorien: Kvalitet/kopier Papiroppsett Utskriftslayout Kan du endre følgende innstillinger: Kvalitet/hastighet: Velg innstilling for Kvalitet/hastighet. Flere kopier: Tilpass hvordan Alt-i-ett-maskinen skriver ut flere kopier av én enkelt utskriftsjobb: sortert eller usortert. Skriv ut fargebilder i sort/hvitt: Velg dette alternativet for å skrive ut fargebilder i sort/hvitt. Papirtype: Velg den papirtypen du skal bruke, eller bruk papirtypesensoren. Papirstørrelse: Velg den papirstørrelsen du bruker, og velg om du vil skrive ut uten kantlinje. Retning: Velg hvilken retning du vil at dokumentet skal ha på siden. Du kan skrive ut i stående eller liggende retning. Layout: Velg den layouten du vil skrive ut. Tosidig: Velg dette alternativet når du vil skrive ut på begge sider av arket. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du høyreklikke på

16 Page 16 of 71 en innstilling på skjermen, og deretter velge Hva er dette?. Menyen Lagre innstillinger På menyen Lagre innstillinger kan du angi et navn og lagre de aktuelle innstillingene for Utskriftsegenskaper til senere bruk. Du kan lagre opptil fem tilpassede innstillinger. Menyen Alternativer Bruk menyen Alternativer til å endre innstillingene for Kvalitetsalternativer, Alternativer for papirtypesensor, Layout-alternativer og Alternativer for utskriftsstatus. Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du åpne kategorien fra menyen og deretter klikke på Hjelp, hvis denne knappen er tilgjengelig. Menyen Alternativer inneholder også direkte koblinger til ulike deler av Lexmarks løsningssenter og informasjon om programvareversjonen. Bruke papirtypesensoren Alt-i-ett-maskinen har en papirtypesensor som gjenkjenner følgende papirtyper: Vanlig papir Transparenter Bestrøket papir Glanset papir / fotopapir Standardinnstillingen er at papirtypesensoren er på (aktivert). Gjør følgende hvis du vil deaktivere papirtypesensoren og velge ønsket papirtype: 1. Velg Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2. Klikk på Egenskaper, Innstillinger eller Alternativer. 3. Velg kategorien Kvalitet/kopier i dialogboksen Utskriftsegenskaper. 4. Velg Bruk mitt valg under Papirtype, og velg ønsket papirtype på rullegardinlisten. Merk: Alt-i-ett-maskinen kan gjenkjenne hvilken papirtype du bruker. Den kan ikke gjenkjenne papirstørrelsen. Aktivere papirtypesensoren 1. Velg Fil Skriv ut mens dokumentet er åpent. 2. Klikk på Egenskaper, Innstillinger eller Alternativer. 3. Velg kategorien Kvalitet/kopier i dialogboksen Utskriftsegenskaper. 4. Velg Bruk skriversensor under Papirtype. Merk: Klikk på Hjelp hvis du ønsker mer informasjon. Bruke Lexmark Bilderedigering Bruk Lexmark Bilderedigering til å redigere grafikk. Klikk på Start Programmer Lexmark

17 Page 17 of Series Lexmark Bilderedigering for å åpne Lexmark Bilderedigering. Du kan bruke disse verktøyene hvis du vil redigere fotografiene: Bildeforbedring Bildejustering Bildestørrelse Tegneverktøy Merk: Flytt pekeren over hvert verktøy for å vise en beskrivelse. Tilgang til Lexmark Fast Pics Du kan bruke Lexmark Fast Pics til å lagre eller skrive ut fotografier fra et minnekort for digitalt kamera. Du kan starte Lexmark Fast Pics på en av disse måtene: Sett inn et minnekort for digitalt kamera. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. Klikk på Bruk fotografier på minnekort i Lexmark Bildestudio. Vinduet Fast Pics vises.

18 Page 18 of 71 Med Fast Pics kan du gjøre følgende: Skrive ut fotografier ved å bruke en datamaskin. Se Fotografier som er lagret på minnekort for digitalt kamera. Lagre fotografiene fra minnekortet på datamaskinen. Se Overføre digitale fotografier fra et minnekort. Legge i papir og originaler Legge i papir Legge dokumenter på skannerens glassplate Legge i papir Slik kan du legge i de fleste typer papir: 1. Legg papiret på høykant inntil høyre side i papirstøtten med utskriftssiden opp og med den øverste delen av papiret ned i papirstøtten. Merk: Ikke press papiret inn i Alt-i-ett-maskinen. 2. Hold papirmatebeskytteren nede, klem sammen papirskinnen og skyv den inntil den venstre kanten av papiret.

19 Page 19 of 71 Merk: Ikke press papiret inn i Alt-i-ett-maskinen. Følg disse retningslinjene når du skal legge vanlig papir og spesialpapir i papirstøtten. Merk: Kontroller at du har valgt riktig papirstørrelse for dokumentet. Legg i opptil: Kontroller følgende: 100 ark med vanlig papir At papiret er beregnet for bruk i blekkskrivere. 10 konvolutter At konvoluttene ligger på høykant inntil høyre side av papirstøtten. At frimerkehjørnet er oppe til venstre. At konvoluttene er beregnet for bruk i blekkskrivere. At du klemmer sammen papirskinnen og skyver den inntil venstre kant på konvoluttene. Merk: Ikke bruk konvolutter med hull, perforeringer, utstansing eller preging metallspenner, sløyfer eller metallbånd som kan brettes selvklebende klaff uten beskyttelsespapir 25 ark med kartong At kartongen er beregnet for bruk i blekkskrivere. At du har justert papirskinnen. 25 gratulasjonskort, kartotekkort, postkort eller fotokort At utskriftssiden vender mot deg. At kortene legges på høykant inntil den høyre siden av papirstøtten. At du har justert papirskinnen. 100 ark med bestrøket papir At den bestrøkne siden vender mot deg. At du har justert papirskinnen. Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Du bør derfor fjerne arkene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 25 ark med fotopapir eller glanset papir At den glansede eller bestrøkne siden vender mot deg. At du har justert papirskinnen.

20 Page 20 of 71 Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Du bør derfor fjerne fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 50 transparenter At den grove siden vender mot deg. At transparentene er beregnet for bruk i blekkskrivere. At du har justert papirskinnen. Merk: Transparenter trenger lengre tørketid. Derfor bør du fjerne transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 100 ark papir med tilpasset størrelse At du har justert papirskinnen. At papirstørrelsen er tilpasset disse målene: Bredde 76 til 216 mm 3,0 til 8,5 tommer Lengde 127 til 432 mm 5,0 til 17,0 tommer 10 ark med påstrykningspapir At du følger instruksjonene på pakken når du skal legge i arkene med påstrykningspapir. At den blanke siden vender mot deg. Merk: Du oppnår best resultat hvis du fjerner påstrykningspapiret etter hvert som det kommer ut. 20 ark med bannerpapir At bannerpapiret er beregnet for bruk i blekkskrivere. At du bare har brukt det antallet ark som er nødvendig for banneret. At du har lagt bunken med bannerpapir bak Alt-i-ettmaskinen og mater inn det første arket, som vist. At du har valgt A4 Banner eller Letter Banner i Utskriftsegenskaper (se Bruke Utskriftsegenskaper). At du har justert papirskinnen. Legge dokumenter på skannerens glassplate 1. Åpne 2. Legg det elementet du vil kopiere, 3. Lukk toppdekselet for

21 Page 21 of 71 toppdekselet. med forsiden ned nederst til høyre på skannerens glassplate. å unngå mørke kanter. Bruke minnekort Minnekort som støttes Sette inn minnekort Overføre digitale fotografier fra et minnekort Minnekort som støttes Merk: Kortleverandøren din kan være forskjellig fra de som vises her. Sette inn minnekort Kortleseren har to spor der du kan sette inn minnekort (avhengig av typen), og en liten lampe lyser når kortet settes inn. Lampen blinker når minnekortet leses eller når data overføres til eller fra kortet.

22 Page 22 of 71 Advarsel: Ikke ta ut minnekortet når lampen blinker. Merk: Alt-i-ett-maskinen gjenkjenner bare én kilde for digitale fotografier om gangen. Spor Minnekort Installering Øverste spor Secure Digital Sett inn kortet med navneetiketten opp. MultiMedia-kort Merk: Hvis du skal sette inn et SmartMedia-kort, må du kontrollere at gullkontaktene peker opp. SmartMedia Merk: Hvis du skal sette inn et Memory Stick Duokort, et Memory Stick PRO Duo-kort eller et Mini Memory Stick Memory Stick Duo Secure Digital-kort, må du koble det til adapteren som (med adapter) ble levert sammen med kortet, før det settes inn i sporet. Memory Stick PRO Hvis kortet er merket med en pil, må du passe på Memory Stick PRO at pilen peker mot Alt-i-ett-maskinen. Duo (med adapter) xd Picture Card Mini Secure Digital (med adapter) Nederste spor CompactFlash Type I og Type II Microdrive Sett inn kortet med navneetiketten opp. Hvis kortet er merket med en pil, må du passe på at pilen peker mot Alt-i-ett-maskinen. Advarsel: Når et minnekort er satt inn, er det ikke sikkert at minnekortdekselet kan lukkes. Overføre digitale fotografier fra et minnekort Bruke en datamaskin

23 Page 23 of Sett inn minnekortet i riktig minnekortspor. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. Dialogboksen Fast Pics vises: 2. Klikk på Lagre dem på PCen. 3. Velg de fotografiene du vil lagre, og klikk på Neste. 4. Velg hvor du vil lagre fotografiene, og velg lagringsalternativer. Merk: Velg Nei med mindre du vil slette fotografiene permanent fra minnekortet.

24 Page 24 of Klikk på Lagre nå. Bruke kontrollpanelet 1. Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er koblet til datamaskinen. 2. Sett inn minnekortet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises. 3. Trykk på pil ned for å bla til Save to Computer (lagre på datamaskin). 4. Trykk på velgeknappen. Følg instruksjonene på skjermen for å angi hvor fotografiene skal lagres. Skrive ut fotografier uten å bruke en datamaskin Skrive ut en indeksside Skrive ut utvalgte fotografier Skrive ut alle fotografiene Velge spesialfunksjoner fra menyen på kontrollpanelet Justere forhåndsvisning av side før utskrift Bruke et PictBridge-kompatibelt kamera til å kontrollere utskrift Hvis du ønsker mer informasjon om funksjonene til knappene på kontrollpanelet i minnekortmodus, kan du se Bruke kontrollpanelet. Skrive ut en indeksside 1. Legg i papir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Sett inn et minnekort. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises. 3. Trykk på menyknappen. Fotomenyen vises. 4. Trykk på pil ned for å bla til Print Index Page (skriv ut indeksside). 5. Trykk på velgeknappen. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er aktivert, vil du først se en forhåndsvisning av utskriftsjobben. Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut fotografiene. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er deaktivert, blir fotografiene skrevet ut med en gang. Merk: Hvis du vil justere innstillingene for forhåndsvisning, kan du se Justere forhåndsvisning av side før utskrift.

25 Page 25 of 71 Skrive ut utvalgte fotografier 1. Legg i fotopapir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Sett inn et minnekort. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises, og View Photos or Print (vis fotografier eller skriv ut) er merket. 3. Trykk på velgeknappen. 4. Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å bla gjennom fotografiene. Trykk på velgeknappen hvis du vil velge fotografiet som vises. Trykk på knappen for stopp/fjern hvis du vil oppheve valget av fotografiet som vises. Trykk to ganger på knappen for stopp/fjern og trykk deretter på velgeknappen hvis du vil oppheve valget av alle valgte fotografier. 5. Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er aktivert, vil du først se en forhåndsvisning av utskriftsjobben. Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut fotografiene. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er deaktivert, blir fotografiene skrevet ut med en gang. Merk: Hvis du vil justere innstillingene for forhåndsvisning, kan du se Justere forhåndsvisning av side før utskrift. Skrive ut alle fotografiene 1. Legg i fotopapir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Sett inn et minnekort. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises. 3. Trykk på pil ned for å bla til Print All X Photos (skriv ut alle X fotografier), der X står for antallet fotografier på minnekortet. 4. Trykk på velgeknappen. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er aktivert, vil du først se en forhåndsvisning av utskriftsjobben. Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut fotografiene. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er deaktivert, blir fotografiene skrevet ut med en gang. Merk: Hvis du vil justere innstillingene for forhåndsvisning, kan du se Justere forhåndsvisning av side før utskrift. Velge spesialfunksjoner fra menyen på kontrollpanelet Endre størrelsen på blankt papir

26 Page 26 of 71 Standardstørrelsen for blankt papir er A4 eller Letter. Du må endre størrelsen hvis du ønsker mindre utskrifter, for eksempel fotografier på 4 x Trykk på modusknappen til lampen for minnekortmodus lyser. 2. Trykk på menyknappen. Fotomenyen vises, og Blank Paper Size (størrelse på blankt papir) er merket. 3. Trykk på høyre eller venstre pilknapp for å bla til riktig størrelse for fotografiet eller dokumentet. 4. Trykk på velgeknappen for å godta endringene. Endre fotostørrelse 1. Sett inn et minnekort. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises, og View Photos or Print (vis fotografier eller skriv ut) er merket. 2. Trykk på velgeknappen. 3. Trykk på høyre eller venstre pilknapp for å bla til det fotografiet du vil justere. 4. Trykk på knappen for å endre størrelse til den fotostørrelsen du vil bruke, vises. 5. Trykk på velgeknappen for å godta endringene. Merk: Hvis du vil se hvordan den valgte fotostørrelsen vil se ut på den papirstørrelsen du har valgt, kan du trykke på knappen for forhåndsvisning av side. Gjøre et fotografi lysere eller mørkere 1. Sett inn et minnekort. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises, og View Photos or Print (vis fotografier eller skriv ut) er merket. 2. Trykk på velgeknappen. 3. Trykk på høyre eller venstre pilknapp for å bla til det fotografiet du vil justere. 4. Trykk på menyknappen. Fotomenyen vises. 5. Trykk på pil ned for å bla til Brightness (lysstyrke). 6. Trykk på velgeknappen. 7. Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å gjøre fotografiet lysere eller mørkere. 8. Trykk på velgeknappen for å godta endringene. Beskjære et fotografi 1. Sett inn et minnekort. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises, og View Photos or Print (vis fotografier eller skriv ut) er merket. 2. Trykk på velgeknappen. 3. Trykk på høyre eller venstre pilknapp for å bla til det fotografiet du vil justere.

27 Page 27 of Trykk på menyknappen. Fotomenyen vises. 5. Trykk på pil ned for å bla til Crop (beskjær). 6. Trykk på velgeknappen. 7. Juster beskjæringsboksen over fotografiet. Trykk på pilknappene for å flytte beskjæringsboksen. Trykk på knappen for å endre størrelse hvis du vil endre størrelsen på beskjæringsboksen. Trykk på knappen for rotering hvis du vil endre retningen på beskjæringsboksen fra stående til liggende. 8. Trykk på velgeknappen for å godta endringene. Skrive ut et DPOF-utvalg DPOF (Digital Print Order Format) er en funksjon som finnes på enkelte digitale kameraer. Hvis du tar bilder med et kamera som støtter DPOF, kan du angi hvilke bilder som skal skrives ut og hvor mange kopier av hvert bilde som skal skrives ut, mens minnekortet fortsatt sitter i kameraet. 1. Legg i fotopapir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Sett inn minnekortet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises. 3. Trykk på pil ned for å bla til Print DPOF Selection (skriv ut DPOF-utvalg). 4. Trykk på velgeknappen. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er aktivert, vil du først se en forhåndsvisning av utskriftsjobben. Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å skrive ut fotografiene. Hvis funksjonen for forhåndsvisning før utskrift er deaktivert, blir fotografiene skrevet ut med en gang. Merk: Hvis du vil justere innstillingene for forhåndsvisning, kan du se Justere forhåndsvisning av side før utskrift. Vise en lysbildefremvisning i vinduet på kontrollpanelet 1. Sett inn minnekortet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. I Want To-menyen (jeg ønsker å) vises. 2. Trykk på pil ned for å bla til Slide Show (lysbildefremvisning). 3. Trykk på velgeknappen. Merk: Trykk på knappen for stopp/fjern når du har sett på lysbildefremvisningen. Justere forhåndsvisning av side før utskrift

28 Page 28 of Trykk på modusknappen til lampen for minnekortmodus lyser. 2. Trykk på menyknappen. Fotomenyen vises. 3. Trykk på pil ned for å bla til Preview before Print (forhåndsvisning før utskrift). 4. Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å bla gjennom innstillingene. Du kan velge On (på) eller Off (av). 5. Trykk på velgeknappen for å lagre valget. Bruke et PictBridge-kompatibelt kamera til å kontrollere utskrift Du kan koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til Alt-i-ett-maskinen og bruke knappene på kameraet til å velge og skrive ut fotografier. Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til Alt-i-ett-maskinen 1. Koble den ene enden av USB-kabelen til det digitale kameraet. Merk: Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet. 2. Sett den andre enden av kabelen i PictBridge-porten foran på Alt-i-ett-maskinen. 3. Se i instruksjonene som fulgte med det digitale kameraet, hvis du ønsker informasjon om tilkobling og bruk. Merk: Kontroller at det PictBridge-kompatible digitale kameraet er satt i riktig USBmodus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for kameraet. Skrive ut fotografier ved å bruke en datamaskin Finne og skrive ut fotografier Lage og skrive ut en utklippsbok eller albumside Legge til teksttitler under fotografier Skrive ut fotografier uten kantlinjer

29 Page 29 of 71 Finne og skrive ut fotografier Fotografier som er lagret på en datamaskin 1. Legg i fotopapir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Bla gjennom fotografier. Alt-i-ett-løsninger vises, og kategorien Lagrede bilder er aktiv. 4. Klikk på Vis mapper. 5. Velg mappen der fotografiene er lagret, i ruten til høyre. 6. Lukk katalogen i ruten til høyre. 7. Velg de fotografiene du vil skrive ut, ved å klikke på hvert enkelt fotografi. 8. Klikk på Neste i området for fotoutskrifter. Vinduet Fast Pics vises. 9. Angi størrelsen for hvert fotografi, størrelsen på papiret i Alt-i-ett-maskinen og det antallet

30 Page 30 of 71 kopier du vil skrive ut. 10. Velg de fotografiene du vil skrive ut, ved å klikke på hvert enkelt fotografi. 11. Klikk på Skriv ut nå. Fotografier som er lagret på minnekort for digitalt kamera 1. Legg i fotopapir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Sett inn minnekortet i riktig minnekortspor. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort. Dialogboksen Fast Pics vises: 3. Klikk på Skriv dem ut. Denne dialogboksen vises: 4. Klikk på den hvite boksen for hvert fotografi du vil skrive ut. 5. Angi størrelsen for hvert fotografi, størrelsen på papiret i Alt-i-ett-maskinen og det antallet kopier du vil skrive ut. 6. Klikk på Skriv ut nå. Merk: Fotografiene blir automatisk skrevet ut uten kantlinje. Lage og skrive ut en utklippsbok eller

31 Page 31 of 71 albumside 1. Legg i fotopapir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Skriv ut albumside. Alt-i-ett-løsninger vises, og kategorien Lagrede bilder er aktiv. 4. Klikk på Vis mapper. 5. Velg mappen der fotografiene er lagret, i ruten til høyre. 6. Velg de fotografiene du vil skrive ut, ved å klikke på hvert enkelt fotografi. 7. Lukk katalogen i ruten til høyre. 8. Velg en papirstørrelse for fotografiene under Lage en side med lagrede fotografier. 9. Velg en sidelayout. 10. Klikk på Endre kategori for layoutene som er angitt ovenfor for å velge forskjellige layouter: Bildepakke, utklippsbokside, uten kantlinje, gratulasjonskort eller kjøpt mal. 11. Dra fotografiene over på siden.

32 Page 32 of 71 Merk: Høyreklikk på fotografiet på siden hvis du vil vise redigeringsvalg. 12. Klikk på Skriv ut nå for å skrive ut utklippsboksiden. Merk: For å unngå flekker bør du fjerne fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Legge til teksttitler under fotografier 1. Legg i fotopapir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Skriv ut albumside. Alt-i-ett-løsninger vises, og kategorien Lagrede bilder er aktiv. 4. Klikk på Endre kategori for layoutene som er angitt ovenfor. 5. Velg Bare utklippsboksider.

33 Page 33 of Klikk på OK. 7. Velg en papirstørrelse for fotografiene. 8. Velg en sidelayout med en sort boks. 9. Dra fotografiene over på siden. 10. Klikk i den hvite boksen. Det vises en dialogboks. 11. Skriv inn teksten og klikk på OK. 12. Klikk på Skriv ut nå. Skrive ut fotografier uten kantlinjer 1. Legg i fotopapir. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge i papir.

34 Page 34 of Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Skriv ut albumside. Alt-i-ett-løsninger vises, og kategorien Lagrede bilder er aktiv. 4. Klikk på Endre kategori for layoutene som er angitt ovenfor. 5. Velg Bare uten kantlinje. 6. Klikk på OK. 7. Velg en papirstørrelse for fotografiene. 8. Velg en sidelayout under Lage en side med lagrede fotografier. 9. Dra fotografiene over på siden. 10. Klikk på Skriv ut nå. Skanne Bruke kontrollpanelet Bruke en datamaskin Hvis du ønsker mer informasjon om funksjonene til knappene på kontrollpanelet i skannemodus, kan du se Bruke kontrollpanelet.

35 Page 35 of 71 Bruke kontrollpanelet 1. Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin. 2. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 3. Trykk på modusknappen til lampen for skannemodus lyser. 4. Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å bla til målprogrammet. 5. Trykk på velgeknappen. 6. Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt. Bruke en datamaskin 1. Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er koblet til en datamaskin. 2. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 3. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 4. Klikk på Skann. Alt-i-ett-løsninger vises, og kategorien Skanne og kopiere er aktiv. 5. Klikk på Forhåndsvis nå øverst til høyre i Alt-i-ett-løsninger. Et bilde av det skannede elementet vises i forhåndsvisningen. 6. Klikk og dra de prikkete linjene for å velge hvilken del av forhåndsvisningen du vil skanne. 7. Klikk på Vis avanserte skanneinnstillinger hvis du vil kontrollere og endre skanneinnstillingene. Klikk på OK. 8. Velg hvilket program du vil sende det skannede elementet til, på rullegardinmenyen Send skannet element til:, eller klikk på Kreative oppgaver for å vise en liste over prosjekter. 9. Velg skanneinnstillinger. 10. Hvis du skal sende det skannede elementet til et program, må du klikke på Skann nå for å fullføre skanningen. Hvis du bruker menyen Kreative oppgaver, må du følge

36 Page 36 of 71 instruksjonene på dataskjermen. Du kan se Bruke Lexmark Alt-i-ett-løsninger hvis du ønsker en liste over de kreative oppgavene som er tilgjengelige i kategorien Skanne og kopiere. Skanne og redigere tekst (OCR) 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Skann og rediger tekst (OCR). Alt-i-ett-løsninger vises, og kategorien Skanne og kopiere er aktiv. 4. Klikk på Forhåndsvis nå øverst til høyre i Alt-i-ett-løsninger. Et bilde av det skannede dokumentet vises i forhåndsvisningen. 5. Klikk og dra de prikkete linjene for å velge hvilken del av forhåndsvisningen du vil skanne. 6. Velg et tekstbehandlingsprogram på rullegardinmenyen Velg et tekstbehandlingsprogram:. 7. Klikk på Send nå. Sende fotografier med e-post 1. Legg fotografiet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Del fotografier. Dialogboksen E-post vises.

37 Page 37 of Velg et alternativ i dialogboksen E-post. Alt-i-ett-løsninger vises. 5. Følg instruksjonene på dataskjermen for å klargjøre elementet for sending med e-post. Merk: Hvis du ikke har konfigurert en e-postkonto, blir du bedt om å gjøre det nå. 6. Klikk på Neste. 7. Skriv en melding til det vedlagte fotografiet, og send den. Bruke funksjonen for automatisk beskjæring 1. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 2. Klikk på Skann. Alt-i-ett-løsninger vises. 3. Klikk på Vis avanserte skanneinnstillinger. 4. Velg Beskjær det skannede elementet automatisk. 5. Skyv kontrollen mot venstre for å beskjære mindre, eller mot høyre for å beskjære mer. 6. Klikk på OK. Slik kan du deaktivere automatisk beskjæring: 1. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 2. Klikk på Skann. Alt-i-ett-løsninger vises. 3. Klikk på Vis avanserte skanneinnstillinger. 4. Klikk på Velg området som skal skannes, og velg deretter et skanneområde på rullegardinmenyen. 5. Klikk på OK. Kopiere Bruke kontrollpanelet Bruke datamaskinen Hvis du ønsker mer informasjon om funksjonene til knappene på kontrollpanelet i kopieringsmodus, kan du se Bruke kontrollpanelet.

38 Page 38 of 71 Bruke kontrollpanelet 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Trykk på modusknappen til lampen for kopieringsmodus lyser. 3. Hvis du vil justere bildet før det kopieres, må du trykke på menyknappen. Hvis du vil gjøre følgende: Endre størrelsen på papiret som er lagt i Alt-i-ett-maskinen, kan du se Endre størrelsen på blankt papir. Endre kopieringskvaliteten, kan du se Angi kopieringskvalitet. Justere lysstyrken for kopien, kan du se Gjøre en kopi lysere eller mørkere. Gjenta et bilde flere ganger på én side, kan du se Gjenta et bilde flere ganger på én side. 4. Trykk på knappen for sort/hvitt eller knappen for farge. Endre størrelsen på blankt papir Standardstørrelsen for blankt papir er A4 eller Letter. 1. Trykk på modusknappen til lampen for kopieringsmodus lyser. 2. Trykk på menyknappen. Kopieringsmenyen vises, og Blank Paper Size (størrelse på blankt papir) er merket. 3. Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å bla til riktig størrelse for fotografiet eller dokumentet. 4. Trykk på velgeknappen for å godta endringene. Angi kopieringskvalitet 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Trykk på modusknappen til lampen for kopieringsmodus lyser. 3. Trykk på menyknappen. Kopieringsmenyen vises, og Copy Quality (kopieringskvalitet) er merket. 4. Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å velge riktig kopieringskvalitet for dokumentet. Automatic (automatisk): Alt-i-ett-maskinen registrerer papirtypen som er lagt i, og justerer utskriftskvaliteten i henhold til det. Draft (kladd): Velg dette alternativet hvis du vil ta en hurtigkopi. Normal: Anbefales for de fleste typer dokumenter. Photo (foto): Passer best for fotografier og dokumenter med grafikk. 5. Trykk på velgeknappen for å lagre endringene. Gjøre en kopi lysere eller mørkere

39 Page 39 of Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Trykk på modusknappen til lampen for kopieringsmodus lyser. 3. Trykk på menyknappen. Kopieringsmenyen vises. 4. Trykk på pil ned og merk Brightness (lysstyrke), og trykk deretter på velgeknappen. 5. Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å gjøre dokumentet lysere eller mørkere. 6. Trykk på velgeknappen for å lagre endringene. Gjenta et bilde flere ganger på én side 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Trykk på modusknappen til lampen for kopieringsmodus lyser. 3. Trykk på menyknappen. Kopieringsmenyen vises. 4. Trykk på pil ned og merk Repeat Image (gjenta bilde), og trykk deretter på velgeknappen. 5. Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å velge hvor mange ganger bildet skal gjentas på hver side. Du kan velge 1, 4, 9 eller Trykk på velgeknappen for å lagre valget. Bruke datamaskinen 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Kopier. Alt-i-ett-løsninger vises, og kategorien Skanne og kopiere er aktiv.

40 Page 40 of Klikk på Forhåndsvis nå øverst til høyre i Alt-i-ett-løsninger. Et bilde av det skannede elementet vises i forhåndsvisningen. 5. Klikk og dra de prikkete linjene for å velge hvilken del av forhåndsvisningen du vil kopiere. 6. Velg kopieringsinnstillinger. 7. Klikk på Kopier nå. Fakse Delen nedenfor inneholder grunnleggende informasjon om faksing. Merk: DSL-modemer (Digital Subscriber Line), ISDN-modemer (Integrated Services Digital Network) og kabelmodemer er ikke faksmodemer og støttes ikke. Sende en faks Følg trinnene nedenfor hvis du vil sende en faks ved hjelp av datamaskinens modem. 1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerens glassplate. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Legge dokumenter på skannerens glassplate. 2. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 3. Klikk på Faks. Dialogboksen Faks vises. 4. Klikk på Skann og send en faks. Alt-i-ett-løsninger vises.

41 Page 41 of Klikk på Forhåndsvis nå øverst til høyre i Alt-i-ett-løsninger. Et bilde av det skannede elementet vises i forhåndsvisningen. 6. Klikk og dra de prikkete linjene for å velge hvilken del av forhåndsvisningen du vil fakse. 7. Velg faksinnstillinger. 8. Klikk på Neste. 9. Følg instruksjonene på dataskjermen for å fullføre oppgaven. Motta en faks 1. Åpne Lexmark Bildestudio. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Lexmark Bildestudio. 2. Klikk på Faks. Dialogboksen Faks vises. 3. Klikk på Motta en faks eller vis innstillinger/historikk. Faksprogrammet åpnes. Merk: Du kan bare motta fakser når faksprogrammet er åpent. 4. Når du har mottatt en faks, kan du dobbeltklikke på den i statusvinduet for å vise den. Klikk på skriverikonet hvis du vil skrive ut faksen. Hvis du vil skrive ut alle fakser du mottar, kan du velge Skriv ut innkommende fakser. Skrive ut På Jeg ønsker å-menyen (se Jeg ønsker å-menyen) kan du velge utskriftsveivisere som du kan bruke til å utføre oppgaver, for eksempel å skrive ut bannere, fotografier eller plakater.

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

3100 Series Alt-i-ett

3100 Series Alt-i-ett 3100 Series Alt-i-ett Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Arbeide med digitale fotografier Utskrift, skanning, kopiering og faksing Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com

Detaljer

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett.

Lexmark 350 Series. Brukerhåndbok Lexmark International, Inc. Med enerett. Lexmark 350 Series Brukerhåndbok 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. www.lexmark.com Innhold Bruke skriveren...5 Legge i papir...5 Bruke papirtyper som støttes...5 Arbeide med fotografier ved

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Page 1 of 44 Alt-i-ett-maskinen 2300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76 X6100 Series Brukerhåndbok for Windows Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9 Informasjon om skriverdelene og programvaren. Nettverksutskrift på side 75 Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 3300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 3300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Page 1 of 70 Alt-i-ett-maskinen 3300 Series Brukerhåndbok April 2005 Finne mer informasjon Alt-i-ett-maskinen Lexmark 3300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Kilde Beskrivelse Installeringsoversikt

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X7550

Din bruksanvisning LEXMARK X7550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3400 Series

Alt-i-ett-maskinen 3400 Series Alt-i-ett-maskinen 3400 Series Brukerhåndbok Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2400 Series

Alt-i-ett-maskinen 2400 Series Alt-i-ett-maskinen 2400 Series Brukerhåndbok Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning

HP Deskjet 5400-serie. Brukerveiledning HP Deskjet 5400-serie Brukerveiledning Merknader fra Hewlett- Packard Company Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferanse for Lexmark Intuition S500 Series April 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Brukerhåndbok for 4900 Series

Brukerhåndbok for 4900 Series Brukerhåndbok for 4900 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Modell(er): Diverse, xxx, der "x" er et alfanumerisk tegn Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for 7600 Series

Brukerhåndbok for 7600 Series Brukerhåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series

Brukerhåndbok for 3600-4600 Series Brukerhåndbok for 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Unngå sikkerhetsadvarsler under

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 4800 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 4800 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 4800 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer